ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

براساس آخرین آمار، 12هزار امامزاده، و بقاع متبرکه، در ایران وجود دارد. لذا برای اطلاع عموم لازم است که: نمایشگاهی بزرگ تشکیل شود و: اداره اوقاف نسبت به معرفی: شایسته آنان اقداماتی انجام دهد. بدیهی است که بارگاه امام رضا ع و: آستان قدس رضوی می تواند: نقش مهمی در آن داشته باشد . زیرا این امر علاوه بر افزایش اطلاعات عمومی، نسبت به جذب گردشگری هم، کمک شایانی دارد. دومین بقعه مبارکه در ایران اسلامی، متعلق به خواهر گرامی ایشان در قم، سومی هم برادر بزرگتر ایشان در شیراز است. اگر همه استانها دارای بقعه باشند، نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب، جای مناسبی برای این کار است. مثلا در غرفه استان تهران، می توان به بقعه مبارکه حضرت عبدالعظیم، یا امامزاده صالح تجریش، بعنوان نماد اصلی و تعداد سیصد بقعه دیگر هم اشاره کرد. تاریخچه و اصالت آنها را معرفی نمود، زیرا این امر لازمه رشد اقتصادی و فرهنگی جامعه می باشد. علاوه بر ایران، در عراق و سوریه، عربستان و یمن، لبنان و مصر هم، این بقاع وجود دارند که باید: رشد منطقی و ارتباط: آنها را بایکدیگر تبیین کرد. سکوت طولانی در تبیین این مسائل، یا کم اهمیت نشان دادن آن مسائل، تخریب بنیان های فکری و اجتماعی را، در پی خواهد داشت زیرا: دشمنان بر روی جعلی بودن و: ساختگی آنان در زمان ما، اصرار دارند و تصور می کنند: امری صوری و اعتباری می باشد. در حالیکه براساس مستندات تاریخی، همه آنها دارای خط سیر و: شجره نامه مشخصی هستند. بطور کلی احترام به افراد دینی وابسته: به رهبران هر زمان امری معمولی و عادی است. لذا از قبرستان بقیع که تقریبا، اولین قبرستان مسلمانان است، می توان فهمید که 14قرن، برای این بنا ها زمان زیادی نیست! زیرا همه اطلاعات آنها، با وجود تخریب ضد بشری آل سعود، موجود است. پیامبر و ائمه از آنجهت به: این امر اهمیت می دادند که: سوره کوثر برای آن نازل شده و: می گوید با اینکه دشمنان، انتظار دارند موضوع پیامبر تمام شود، ولی خداوند اراده کرده، آن را گسترش دهد و: بهترین کسان برای گسترش آن انتخاب شدند، که ائمه طاهرین هستند. کربلا و نجف و سامرا و ..، همه اینها نشان می دهد که: حفظ بقاع، معادل حفظ اسلام بوده است و: لذا کسانی که بهر نحوی مبادرت به: تخریب آنها می کنند، از اساس با اسلام مخالف هستند! و به این وسیله می خواهند: خشم خود را از توسعه اسلام نشان دهند، گرچه مانند آل سعو وداعش، در ظاهر شعارهای اسلامی هم بدهند. ازمنظر شیعه و به فتوای امام خمینی ره، کسانی که به پیامبر اسلام توهین کنند، مستوجب مرگ هستند: چنانچه در مورد سلمان رشدی اعلام شد. لذا کلیه وهابیون، مخصوصا آنهاییکه به دنبال تخریب آرامگاه پیامبر هستند، از سلمان رشدی بدتر هستند. تاریخ نشان می دهد که بقعه امامان، و امامزادگان، کانون های مبارزه برعلیه ستم بوده اند. در دیار علویان یعنی: گیلان ومازندران بیشترین بقعه ها را داریم، زیرا براثر ظلم کافران در مکه و مدینه، و قتل عام چند باره مردم آن، مبارزان راهی مناطق دیگر می شدند. ایرانیان پذیرای مهربانی برای آنان بودند. حتی یکی از پیشنهاد ها به: امام حسین ع هم، رفتن به یمن یا ایران بوده است. این نشان می دهد گرچه شخص امام حسین ع، ماموریت داشت تا در کربلا شهید شود، ولی نوادگان ایشان با کمک ایرانیان، و افرادی چون مختار ثقفی، انتقام گرفتند و توانستند: موانع گسترش اسلام را از بین ببرند. اینها مطالبی است که گفته نشده، یا کم گفته شده، و لازم است همه ساله نمایشگاه عظیمی: از آنها در سطح داخلی و بین المللی تشکیل شود. مطمئنا، ارزش فرهنگی و اقتصادی: چنین نمایشگاهی بسیار پربار تر از دیگر: نمایشگاههای موجود خواهد بود.

Thousands of Imam Zadeh in one place

According to the latest statistics, there are 12,000 Imam Zadeh, and Bekaa Ambarkah, in Iran. Therefore, it is necessary for the general public to: form a large exhibition and: Endowment Office to introduce: they deserve to do something. Obviously, Imam Reza's door: Astan Quds Razavi can have an important role in it. Because this, in addition to raising public information, is also a great help in attracting tourism. The second monastery of Mobarakeh in Islamic Iran, belonging to her dear sister in Qom, is the third largest brother of her in Shiraz. If all the provinces have tombs, the International Fair of the City of Abu Dhabi is a good place to do this. For example, in the pavilion of Tehran province, you can refer to the tomb of Mubarak, Abdul Azim, or Imamzadeh Saleh Tajrish, as the main symbol and the other three hundred other monuments. They introduced their history and originality, because this is necessary for the economic and cultural growth of society. In addition to Iran, in Iraq and Syria, Saudi Arabia, Yemen, Lebanon, and Egypt, there are also so many things that need to be: logical growth and communication: explaining them one by one. The long silence in explaining these issues, or the lack of importance of demonstrating those issues, will lead to the destruction of intellectual and social foundations, because: the enemies are forged and: insane in our time, insist and imagine: Face and credit. While based on historical documentation, they all have trajectory and: a certain pedigree. In general, respect for religious people is dependent on: leaders at all times ordinary and ordinary. Therefore, from the Baqih Cemetery, which is approximately the first Muslim cemetery, it can be understood that for 14 centuries, there is not much time for these buildings! Because all their information, despite the anti-human destruction of al-Saud, is available. The Prophet and the Imams, in order to: It was important that: Surah al-Kusar was revealed to him: He says that while the enemies expect the Prophet's cause to end, but God wills, expand it, and: best the expansion was chosen, which is the Tahirist Imams. Karbala and Najaf and Samarra ... all this shows that maintaining the Bekaa is equivalent to preserving Islam and, therefore, those who are in any way trying to: destroy them, are opposed to Islam in principle! And they want to: show their anger over the development of Islam, albeit like Islamic Saud and ISIS, they also seem to give Islamic slogans. From the Shi'a point of view and to the fatwa of Imam Khomeini, those who insult the Prophet Muhammad would have to die: as stated in Salman Rushdie. Therefore, all the Wahhabis, especially those seeking to demolish the tomb of the Prophet, are worse than Salman Rushdie. History shows that the tomb of the Imams, and the Imam Zadegan, has been centers of struggle against oppression. In the Diwali of the Alawites, Gilan and Masandran, we have the most monuments, because the fighters came to other areas because of the oppression of the infidels in Mecca and Medina, and the massacre of its people in the long run. Iranians embraced kindness for them. Even one of the suggestions was to: Imam Hussein Aw, to go to Yemen or Iran. This suggests that although Imam Hossein's mission was to be martyred in Karbala, his grandsons took revenge with the help of the Iranians and people like Mokhtar Saqafi, who were able to: remove the obstacles to the spread of Islam. These are essays that have not been mentioned, or have been said a little, and it is imperative that huge exhibitions be held every year: on the national and international levels. Certainly, the cultural and economic value: such an exhibition will be much more productive than the other: Exhibits will be available.

آلاف الإمام زاده فی مكان واحد

ووفقا لأحدث الإحصاءات، هناك 12،000 الإمام زاده، والبقاع أمبركاه، فی إیران. ولذلك، من الضروری لعامة الناس أن: تشكیل معرض كبیر و: مكتب الهبات لتقدیم: أنها تستحق أن تفعل شیئا. ومن الواضح أن باب الإمام رضا: أستان قدس رضوی یمكن أن یكون له دور هام فی ذلك. لأن هذا، بالإضافة إلى زیادة المعلومات العامة، هو أیضا مساعدة كبیرة فی جذب السیاحة. والدیر الثانی للمباركة فی إیران الإسلامیة، الذی ینتمی إلى أختها العظیمة فی قم، هو ثالث أكبر شقیق لها فی شیراز. إذا كانت جمیع المحافظات لدیها مقابر، فإن المعرض الدولی لمدینة أبوظبی هو مكان جید للقیام بذلك. على سبیل المثال، فی جناح محافظة طهران، یمكنك الرجوع إلى قبر مبارك، عبد العظیم، أو إمام زاده صالح تجریش، والرمز الرئیسی وغیرها من ثلاثمائة الآثار الأخرى. لقد عرضوا تاریخهم وأصالتهم، لأن ذلك ضروری للنمو الاقتصادی والثقافی للمجتمع. بالإضافة إلى إیران، فی العراق وسوریا والمملكة العربیة السعودیة والیمن ولبنان ومصر، وهناك أیضا الكثیر من الأشیاء التی تحتاج إلى أن تكون: النمو المنطقی والاتصالات: شرح لهم واحدا تلو الآخر. إن الصمت الطویل فی شرح هذه القضایا، أو عدم أهمیة إظهار تلك القضایا، سیؤدی إلى تدمیر الأسس الفكریة والاجتماعیة، لأن: الأعداء مزورة و: مجنون فی عصرنا، یصرون ویفكرون: الوجه والائتمان. فی حین تستند على الوثائق التاریخیة، لدیهم جمیعا مسار و: نسب معینة. وبصفة عامة، فإن احترام الشعب الدینی یعتمد على: القادة فی جمیع الأوقات العادیة والعادیة. لذلك، من مقبرة البقیه، التی هی تقریبا المقبرة الإسلامیة الأولى، یمكن أن یكون مفهوما أنه لمدة 14 قرنا، لیس هناك الكثیر من الوقت لهذه المبانی! لأن كل ما لدیهم من معلومات، على الرغم من تدمیر آل سعود، هو متاح. النبی والأئمة، من أجل: كان من المهم أن: سورة القصار كشف له: یقول أنه فی حین أن الأعداء یتوقعون أن ینتهی قضیة النبی، ولكن الله سوف، توسیعه، و: أفضل تم اختیار التوسیع، وهو الأئمة الطاهریین. وكربلاء والنجف وسامراء ... كل هذا یدل على أن المحافظة على البقاع تعادل الحفاظ على الإسلام، وبالتالی فإن أولئك الذین یحاولون بأی حال من الأحوال: تدمیرهم، یعارضون الإسلام من حیث المبدأ! ویریدون: إظهار غضبهم على تطور الإسلام، وإن كانوا مثل السعودیین الإسلامیین وداعش، فإنهم یقدمون أیضا شعارات إسلامیة. من وجهة نظر الشیعة وفتوى الإمام الخمینی، أولئك الذین یهانون النبی محمد یجب أن یموت: كما جاء فی سلمان رشدی. لذلك، كل الوهابیین، وخاصة أولئك الذین یسعون إلى هدم قبر النبی، أسوأ من سلمان رشدی. ویظهر التاریخ أن قبر الأئمة، والإمام زادیجان، كانت مراكز النضال ضد القمع. فی الدیوالی من العلویین، جیلان وماسندران، لدینا معظم الآثار، لأن المقاتلین جاءوا إلى مناطق أخرى بسبب قمع الكفار فی مكة والمدینة المنورة، ومذبحة شعبها على المدى الطویل. رحب الإیرانیون بهم بلطف. حتى أحد الاقتراحات كان: الإمام الحسین أو، للذهاب إلى الیمن أو إیران. وهذا یشیر إلى أنه على الرغم من أن مهمة الإمام حسین استشهد فی كربلاء، فإن أحفاده انتقموا بمساعدة الإیرانیین وشعب مثل مختار سقافی، الذین تمكنوا من: إزالة العقبات أمام انتشار الإسلام. وهذه مقالات لم تذكر، أو قیل عنها قلیلا، ولا بد من إقامة معارض ضخمة كل عام: على الصعیدین الوطنی والدولی. بالتأكید، القیمة الثقافیة والاقتصادیة: سیكون هذا المعرض أكثر إنتاجیة بكثیر من الآخر: المعارض ستكون متاحة.

Minlərlə İmam Zadənin bir yerdə

Son statistik məlumatlara görə, İranda 12 min imam Zadeh və Bekaa Ambarkah var. Buna görə, ümumi ictimaiyyət üçün: böyük bir sərgi yaratmaq lazımdır və: Təqdim etmək üçün Müvəqqəti Büro: Bir şey etməyi haqq edirlər. Aydındır ki, İmam Rza'nın qapısı: Astan Quds Razavi bu sahədə əhəmiyyətli bir rol oynaya bilər. Çünki ictimai məlumatların artması ilə yanaşı turizm də cəlb etməkdə böyük köməkdir. İslam İran'daki Mobarakeh'ün ikinci monastırı, Qom'taki sevgili bacısına ait, Şiraz'taki üçüncü böyük qardaşıdır. Bütün illerin türbələri varsa, Abu Dabi şəhərinin Beynəlxalq Sərgisi bunu etmək üçün yaxşı bir yerdir. Məsələn, Tehran kabinəsi, Həzrəti Əbdül müqəddəs ziyarətgahı ola bilər, və ya əsas simvolu kimi Zadeh Saleh Tajrish və abidə üç digər qeyd edib. Onlar öz tarixi və özgünlüklərini təqdim etdilər, çünki bu, cəmiyyətin iqtisadi və mədəni inkişafı üçün zəruridir. İran, İraq və Suriya, Səudiyyə Ərəbistanı, Yəmən, Livan və Misirlə yanaşı çox şeylər də var: məntiqi böyümə və ünsiyyət: onları bir-bir izah etmək. Long məsələləri izah sükut, və ya saxta və zaman Sınaq onlara düşmən israr və hesab edirəm, çünki səbəb olacaq məsələləri intellektual və sosial əsasları məhv, ən azı əhəmiyyəti: bir şey Üz və kredit. Tarixi sənədlərə əsaslanaraq, onların hamısı traektoriya vəəyyən bir damazlıq var. Ümumiyyətlə dini insanların hörməti hər zaman adi və adi bir liderdir. Buna görə, təxminən ilk Müsəlman qəbiristanlığı olan Baqih Qəbiristanlığından 14 əsr üçün bu binalar üçün çox vaxt yoxdur! Çünki bütün məlumatlar, əl-Səudun məhvinə baxmayaraq mövcuddur. . Surəsi nozzle üçün Kausar və: düşmən Peyğəmbərin bütün mövzusunu gözləmək

سید احمد حسینی ماهینی     mahinnews.ir

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

دروغ برسه قسم است: معمولی ، شاخدار ، آمار!

استاد پیشکسوت اقتصاد دکتر صدیقی، از اساتید اینجانب در دانشگاه تهران میگفت: دروغ بر سه قسم است: دروغ معمولی ، شاخدار و آمار! منظور ایشان هم، همان بود که شما فهمیدید! البته دروغ معمولی را آدم های معمولی: یا حقیقی می گویند که: برای نفع شخصی یا فرار از: مسئولیت های فردی است. ولی دروغ شاخدار را شرکت ها، یا اشخاص حقوقی با تبلیغات وسیع بیان می کنند. مخصوصا بانکها که برای: خالی کردن جیب مردم، از هیج فرمایشی دریغ ندارند. اما نوع سوم مخصوص غربی ها است. مثلا موسسه گالوپ، از چند نفر سوالی می کند، بعد با تکنیک های آماری، راستی آزمایی کرده، آن را به همه جهان نسبت می دهد. این دروغ های آماری، از زبان کسانی بیان می شود که: از جامعه آماری فاصله دارند. چون اغلب آنها از قشر مرفه جامعه هستند، لذا درد اصلی مردم را نمی فهمند. اگر خود را به نفهمی بزنند! بهتر است تا اینکه ژست فهمیدن: درد مردم را بگیرند. مثلا می گویند دکتر آخوندی وزیر مسکن، پس از بازگشت از سفر لندن! فرمایش فرمودند ما قیم مردم برای: بازسازی مناطق زلزله زده نیستیم، به قول راوی، وی  از بالای تاور بریج، به زیبایی رودخانه تایمز لندن، نگاه کند و لذت ببرد، بهتر است تا اینکه ذهنش را، با زلزله آزار دهد. در پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات، نماینده موسسه ایرانداک، به نتایج جالبی اشاره کرده: بیشترین تحقیقات در مورد کشاورزی، در استانهایی صورت گرفته که: کشاورزی چندانی ندارند.: بیشترین مطالعه در مورد کم آبی، در استانهایی صورت گرفته که: مشکل کم آبی نداشته اند! مثلا در سیستان و بلوچستان، اصلا پایان نامه ای در مورد: کم آبی نبود و یا در استان یزد. این معنی خطرناکی دارد. به زبان آماری، همبستگی معنی داری با: ضدعلمی بودن تحقیقات دارد. به عبارت بهتر یعنی: دانشجوی مازندرانی یا گیلانی، که در ربزش باران های شدید! بزرگ شده طبیعی است که: اگر راجع به یزد یا سیستان و بلوچستان، تحقیق کند کم آبی را اثبات می کند! به گفته ضرب المثل فارسی : از کرامات شیخ ما این است : شیره را خورد و گفت شیرین است. عکس این موضوع این است که: از نظر مردم سیستان و بلوچستان، مشکل اصلی و فرعی، اصلا کم ابی نیست! آنها با کم ابی رشد کرده، به آن عادت دارند. درست مثل اینکه استاد آذربایجانی، در مورد گرمای خوزستان داد سخن بدهد! مردم خوزستان خونگرم هستند، و با گرما و شرجی بزرگ شده اند، اما این استاد که در میان برف و بوران و: کولاک و سرمای زیر صفر! بزرگ شده معلوم است که گرمای خوزستان، برایش یک فاجعه است! در مورد زلزله هم شاهد بودیم که: مردم منطقه از کمک ها راضی بودند، و تشکر می کردند ولی: بچه های خوزستانی! ممکن بود بگویند: سرما وباران قابل تحمل نبود، و مردم از ان ناراضی بودند. چون آنها ممکن است: گرمای چهل درجه را تحمل کنند، ولی سرمای زیر چهل درجه را نمی توانند. می بینیم هرچه فاصله محقق و: آمار گر از منطقه یا جامعه آماری، دور تر باشد قضاوت او و: فرضیه سازی هایش دروغ تر، و نارساتر می شود. حالا ببینید که یک نفر در آمریکا، در موسسه گالوپ نشسته! برای مردم آفریقا یا آسیای میانه آمار می دهد! چه فاجعه ای خواهد بود. در علم روانشاسی این فاجعه، در برخی جاها اشاره شده: مثلا برای ارزیابی هوش سیاهپوستان، معمولا از ابزارها و اسباب بازی های: سفید پوستان استفاده می کنند، که برای آنها ناآشنا است. لذا همیشه بهره هوشی سیاهپوستان، روستائیان و شاید همه دنیا! بجز آن تعداد سفید پوست، زیر حد نرمال خواهد بود. در مورد اینترنت نیز، همین مصداق است. به همین دلیل در همه زمینه ها، آمریکا دست بالا را دارد! و دیگر کشورها، عقب مانده محسوب می شوند.

The lie is swearing: ordinary, horned, stats!

The professor of economics, Dr. Sedighi, from my professors at Tehran University, said: "The lie lies on three occasions: ordinary lies, horns and statistics!" It was the same meaning that you understood! Of course, ordinary lies are ordinary people: or real people say: For personal gain or escape: personal responsibility. However, corporate haters are lying, or by legal entities with massive advertising. Especially banks! that :do not hesitate to empty the pockets of the people. But the third type is for the Westerners. The Gallup Institute, for example, asks a few people, then verifies with statistical techniques, attributes it to the whole world. These statistical lies are expressed in the language of those who are far from the statistical society. Because most of them are from the well-off of the society, they do not understand the main pain of the people. If you do not understand yourself! It's better to grasp the grip of people's pain. For example, say Dr. Akhundi, the Minister of Housing, after returning from London! According to the statement, we are not in charge of: rebuilding earthquake areas, according to the narrator, from the top of Tower Bridge, looking at the beauty of the London Times, and looking to enjoy it, it's better to hurt his mind, with an earthquake. At the 5th National Conference of Information Technology Managers, representative of IranDaq Institute, the interesting results are: The most research on agriculture in the provinces is that they do not have much to do with agriculture. Most studies have been done on water scarcity in the provinces: Have not had blue! For example, in Sistan and Baluchestan, there was no dissertation at all about: dehydration or in Yazd province. This has a dangerous meaning. In statistical language, there is a significant correlation with: the anti-science of research. In other words: Mazandaran or Gilani student, who is in heavy rains! Grown up is natural: if it is researching Yazd or Sistan and Baluchistan, it will prove dehydration! According to the Proverb Persian: From our Sheikh's keramat this is: He ate the juice and said sweet. The picture of this issue is: For the people of Sistan and Baluchestan, the main and the minor problem is not at all a shame. They grow poorly, they are accustomed to it. Just like an Azerbaijani professor, he said about the heat of Khuzestan! The people of Khuzestan are warm and warm and sultry, but this is a master who is in the midst of snow and snow: the blizzard and the cold below zero! It has become known that the heat of Khuzestan is a disaster for it! In the case of the earthquake, we also saw that the people of the area were satisfied with the aid, and thanked but Khuzestan children! It was possible to say: cold weather was not tolerable, and people were dissatisfied. Because they may: tolerate the heat of forty degrees, but they cannot afford the cold below forty degrees. We see that the distance between the researcher and the statistician is far from the region or the statistical society, his judgment and his hypotheses become more false and unstable. Now see who is sitting in America at the Gallup Institute! For people in Africa or Central Asia! What a catastrophe. In psychosocial science, the disaster is mentioned in some places: for example, to assess the intelligence of the black people, they often use gadgets and gadgets: whites, which are unfamiliar to them. Therefore, always the intelligence of the black people, the villagers and perhaps the whole world! Except for that, white will be below the normal range. In the case of the Internet, that is the same. That's why America has a high hand in all areas! And other countries are backward.

الكذب أقسم: عادی، قرون، احصائیات!

صدیقی الطبیب الاقتصاد معلمه، وقال أساتذتی فی جامعة طهران: استلق على ثلاثة أنواع: الأكاذیب العادیة، وإحصاءات مقرن! كان نفس المعنى الذی فهمته! وبطبیعة الحال، الأكاذیب العادیة هی الناس العادیین: أو یقول الناس الحقیقی: لتحقیق مكاسب شخصیة أو الهروب: المسؤولیة الشخصیة. ومع ذلك، كراهیة الشركات والكذب، أو من قبل الكیانات القانونیة مع الدعایة واسعة النطاق. خصوصا البنوك التی لا تتردد فی إفراغ جیوب الشعب. ولكن النوع الثالث هو بالنسبة للغرباء. فمعهد غالوب، على سبیل المثال، یسأل بضعة أشخاص، ثم یتحقق مع التقنیات الإحصائیة، ویعزوها إلى العالم أجمع. وتعبر هذه الأكاذیب الإحصائیة بلغة أولئك الذین هم بعیدون عن المجتمع الإحصائی. لأن معظمهم من رفاه المجتمع، أنهم لا یفهمون الألم الرئیسی للشعب. إذا كنت لا تفهم نفسك! فمن الأفضل لفهم قبضة الألم الناس. على سبیل المثال، قل الدكتور أخوندی، وزیر الإسكان، بعد عودته من لندن! لم یكن لدیك الأزرق! على سبیل المثال، فی سیستان وبلوشستان، لم یكن هناك أی أطروحة على الإطلاق حول: الجفاف أو مقاطعة یزد. وهذا له معنى خطیر. فی اللغة الإحصائیة، هناك علاقة كبیرة مع: مكافحة العلم من البحوث. وبعبارة أخرى: مازندران أو طالب جیلانی، الذی هو فی أمطار غزیرة! نمت طبیعی: إذا كان یبحث یزد أو سیستان وبلوشستان، فإنه سوف یثبت الجفاف! وفقا للمثل الفارسی: من كرامات شیخنا هذا هو: أكل العصیر وقال الحلو. صورة هذا هو: بالنسبة لشعب سیستان والبلوشستان، والمشكلة الرئیسیة والقاصر لیس على الإطلاق العار. أنها تنمو سیئة، وأنها اعتادوا على ذلك. تماما مثل أستاذ أذربیجانی، قال عن حرارة خوزستان! لقد أصبح من المعروف أن حرارة خوزستان هو كارثة لذلك! فی حالة الزلزال، رأینا أیضا أن سكان المنطقة راضون عن المساعدات، وشكروا الأطفال ولكن خوزدستانی! كان من الممكن القول: الطقس البارد لم یكن مقبولا، وكان الناس غیر راضین. لأنها قد: ​​تحمل حرارة أربعین درجة، لكنها لا تستطیع تحمل البرد أقل من أربعین درجة. الآن انظر من یجلس فی أمریكا فی معهد غالوب! للناس فی أفریقیا أو آسیا الوسطى! ما كارثة. لذلك، دائما المخابرات من السود، القرویین وربما العالم كله! وباستثناء ذلك، سیكون الأبیض أقل من المعدل الطبیعی. فی حالة الإنترنت، وهذا هو نفسه. هذا هو السبب فی أمریكا لدیها ید عالیة فی جمیع المناطق! وبلدان أخرى متخلفة.

Yalan söyləyir: adi, buynuzlu, stats!

Siddiq həkim iqtisadiyyat müəllimi, Tehran Universitetinin mənim professor, dedi: üç növ Lie: adi yalan və statistika buynuzlu! Anladığınız eyni məna idi! Ancaq korporativ tənbəllər yalançıdırlar və kütləvi reklamı olan hüquqi şəxslərdir. Xüsusilə xalqın ciblərini boşaltmaqdan çəkinməyən banklar. Üçüncü tip Qərbə aiddir. Məsələn, Gallup bütün dünyada var, təsdiq bir neçə nəfər, sonra statistik texnika, soruşur. Bu statistik yalanlar statistik cəmiyyətdən uzaq olanların dilində ifadə edilir. Onlardan ən varlı insanlar, çünki insanlar ağrı başa düşmürəm. Özünüzü anlamırsan! İnsanın ağrısını başa düşmək daha yaxşıdır. Məsələn, London bir səfərdən qayıtdıqdan sonra, Mənzil doktoru İran naziri demək! Mavi qalmadı! Məsələn, Sistan və Bəlucistan, haqqında heç bir dissertasiyasının: susuzlaşdırma, və ya Yəzd vilayətində olmaması. Bu təhlükəli mənaya malikdir. Statistika dilində, tədqiqat əleyhinə elmi ilə əhəmiyyətli bir əlaqə var. Başqa sözlə, leysan yağış Rbzsh tələbə mazandarani ya Gilani! təbii Big Sistan və Bəluçistan, Yəzd və ya əgər, tədqiqat susuzlaşdırma sübut edir ki! Fars atalar görə bizim Şeyx böyüklük dedi şirin sap edir. bu Photos ki Sistan və Bəluçistan, böyük və kiçik problemlərin insanlar, ən azı mavi deyil! Onlar zəif inkişaf edir, buna alışırlar. Azərbaycan professoru kimi, Xuzistanın istiliyi barədə danışdı! Xuzestanın istiliyi onun üçün bir fəlakət olduğunu məlum oldu! Xuzistan uşaq: zəlzələ, biz insanlar öz fəaliyyətləri ilə razı idi, təşəkkür edirəm, amma ki, gördüm! soyuq yağış dözə bilmədi və insanlar bədbəxt idi: demək bilər. Onlar qırx dərəcə istilik dözmək ola bilər, lakin kimi temperatur aşağıda qırx dərəcə bilməz. İndi Gallup İnstitutunda Amerikada oturanları gör! Afrika və ya Mərkəzi Asiyada insanlar üçün! Nə bir fəlakət. Buna görə da, həmişə qara xalqın, kəndlilərin və bəlkə də bütün dünyanın zəkası! Bunun xaricində ağ normal aralığın altına düşəcək. İnternet halında, bu eynidır. Buna görə Amerikanın bütün sahələrdə yüksək əli var! Digər ölkələr geri qalır.

سید اجمد حسینی ماهینی      mahinnews.ir/stats

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
devil

بالاخره ابلیس، گردن زده خواهد شد!

ابلیس در مسجد سهله، بوسیله امام زمان عج، گردن زده می شود و: دوران او به پایان می رسد! یعنی اینکه نفوذ شیطان و شیطان صفت ها دائمی نیست. و به تدریج از بین خواهد رفت. تا اینکه اصل شیطان یا شیطان بزرگ، و ابلیس هم به نقطه پایان برسد. در بعضی روایات از سختی جنگ با: ابلیس هم گفته شده، یعنی اینکه ابلیس به سادگی: تسلیم نمی شود تا او را بکشند! ابتدا باید پروبال او، یعنی اطرافیان و فرزندان و حامیان او! کشته شوند تا دسترسی به او میسر گردد. لذا وظیفه ما در این زمان، کم کردن هواداران شیطان است. باید تا جایی که می توانیم: از لشکر شیطان و شیطان صفتان، دوری کنیم و یا آنها را نابود نماییم. بدیهی است هرچه در این امر، کوتاهی کنیم کار امام زمان، سخت تر می شود! زیرا در برخی از روایات گفته شده: حضرت علی ع در جنگ با لشکر شیطان، در دوران رجعت، صد قدم عقب می گذارد! تا پای لشکریانش، در فرات فرو می رود. بعد جنگ به پیامبر واگذار می شود، و پیامبر موفق می شود: وی را ازبین ببرد. از بین بردن شیطان هم تفسیر دارد: چرا که او مانند انسان نیست که: با شمشیر کشته شود، بلکه نفوذ او در بین مردم قطع می شود. مردمان دارای ازادی عمل: بیشتری شده و عقل هایشان، رشد می کند و به غریزه، کمتر توجه می نمایند. همه اینها برنامه چشم انداز الهی است، که برای سالهای دور یا نزدیک، بیان شده تا مردم، تکلیف خود را بدانند: یعنی برنامه دراز مدت و کوتاه مدت خود را، با آن تنظیم نمایند. لذا ابتدا باید شیطان زمان خود را بشناسیم! و بعد با نفوذ او مبارزه کنیم، تا زمینه را برای رشد: عقلانیت فراهم سازیم. امام خمینی ره با توجه به همین رهنمود ها، روشن بینی خاصی پیدا کرده بود: بطوریکه بدون فرمول های پیچیده آینده پژوهی، چنان بیاناتی فرمودند که: هنوز بعد از چهل سال، کسی نمی تواند آنها را قدیمی یا: منسوخ شده بداند. این روشن بینی به بقیه افراد هم، سرایت خواهد کرد. افرادی که تابع ولی فقیه باشند، و در خط امام خمینی قرار بگیرند. زیرا خارج شدن از خط امام، یعنی پذیرش نفوذ شیاطین. خط امام هم به تبع دین اسلام، مانند پل صراط، از مو باریکتر و از تیغ برنده تر است. کسی که بر لبه تیغ راه می رود، با کوچکترین انحراف، سقوط او حتمی است. سقوط از خط امام هم یعنی: رفتن در جهنم شیاطین. لذا اگر بخواهیم شیاطین زمان خود را بشناسیم، کافی است بدانیم تا چه میزان: از خط امام فاصله دارند. براساس گفته خود حضرت امام، شیطان بزرگ آمریکا است. یعنی دولت لیبرال صهیونیست و: تابع آل سعود آمریکا، بزرگترین شیطان است. چون قدرت لیبرال های: آمریکایی و اروپایی، سرمایه داران صهیونیستی و: فریبکاری های آل سعود را، یکجا با خود دارد. برای اینکه شیطان بزرگ، آماده تسلیم شود تا بتوان: گردن او را زد، باید ابتدا شیاطین کوچکتر و: اطرافیان او را از بین برد. اگر آل سعود از بین برود، او قدرت کمتری خواهد داشت. منطقی هم هست، زیرا آل سعود با تسلط بر مراکز مقدس اسلامی، خود را هم مقدس معرفی می کند! و مردم را فریب می دهد، او در حالی دیگران را، دیکتاتور می خواند که در کشور خودش، برای یکبار هم انتخابات صورت نگرفته است. بال دومی که باید از: شیطان بزرگ شکسته شود، رژیم صهیونیستی است. زیرا این رژیم با زراندوزی و گنج دزدی، توانسته شریانهای اقتصادی جهان را در دست بگیرد. کاهش نفوذ اسرائیل، به معنی کاهش حکومت سرمایه و: سرمایه داران زالو صفت است. با از بین رفتن بالهای: عربی و عبری آمریکا، از بین بردن آن بسیار ساده تر خواهد بود! شاید روزی برسد که خود مردم آمریکا، به تنهایی قادر باشند این: دشمن بشریت را نابود کنند.

Finally the devil will be beheaded!

The devil is beheaded in the mosque of Sahela, by the Imam of Aj, and: his era ends! That is, the influence of Satan and Satan is not permanent traits. And it will gradually disappear. Until the principle of the devil or the great devil, and the devil, reaches the end. In some traditions, the difficulty of the war with the devil is also said, that the devil simply: does not surrender to kill him! First, he must be prowal, that is, around his children and his supporters! Kill to get access to him. Therefore, our task at this time is to reduce the devil's supporters. We have to avoid as much as we can: to escape from the evil and evil devil, or to destroy them. Obviously, whatever we do in this matter, the work of the Imam of Time becomes harder! Because some of the traditions have been said: Hazrat Ali, in the war with the Satanic Division, takes a hundred steps back in time! Until the feet of his troops, he falls into the Euphrates. Then the war will be handed over to the Prophet, and the Prophet will succeed: to destroy him. Eliminating Satan also has an interpretation: because he is not like a human being: killed by a sword, but his influence is cut off among the people. The people with freedom of action are more and their wisdom grows and they are less interested in instinct. All of this is a Divine vision program, which is set up for years or years, so that people will understand their task: to set their long-term and short-term plans. So, Satan must first know his time! And then we struggle with his influence, to provide grounds for growth: rationality. According to these guidelines, Imam Khomeini, according to these guidelines, had certain clarity: in the absence of sophisticated futuristic formulas, such statements stated that, after 40 years, no one could consider them old or obsolete. This enlightenment will spread to the rest of the people as well. Those who are subject to the: supreme jurisprudence, and placed in the line of Imam Khomeini. Because getting out of the line of the Imam, that is, accepting the influence of the devils. The line of the Imam is also wider than the hair, due to the religion of Islam, such as the Bridge of Sears. Someone walking on the edge of a razor, with the slightest deviation, is definitely falling. The fall of Imam's line also means going in hell of demons. So, if we want to know the demons of our time, it's enough to know how far they are from Imam's line. According to him, Imam is the great devil of the United States. That is, the liberal Zionist state: Al Saud's subordinate to America is the greatest devil. Because the liberal powers: American and European, Zionist capitalists: Al Saud's deceptions. For the great devil is ready to surrender, so that he can: he slammed his neck, the devils must first be destroyed: his neighbors destroyed him. If Al Saud disappears, he will have less power. It is also logical, since Al Saud introduces itself as a sacred one by dominating Islamic holy sites! He deceives people, while he calls others, a dictator, who has never been elected in his own country for once. The second wings that must be broken: The Great Satan is a Zionist regime. Because this regime has been able to: seize the arteries of the world with arrogance and the treasure trove. Reducing Israel's influence means reducing the capital's government and: capitalists are leeches. With the disappearance of the wings: Arabic and Hebrew, it will be much easier to eliminate! Maybe one day the American people alone can: Destroy the enemy of humanity.

 وأخیرا سیتم قطع رأس الشیطان!

قطع رأس الشیطان فی مسجد سوهیلا، من قبل إمام آج، و: عصره ینتهی! وهذا هو، وتأثیر الشیطان والشیطان لیس سمات دائمة. وسوف تختفی تدریجیا. حتى یصل مبدأ الشیطان أو الشیطان العظیم، والشیطان، إلى النهایة. فی بعض تقالید معركة قاسیة مع الشیطان قال: أن الشیطان هو ببساطة: لا تستسلم لقتله! أولا، یجب أن یكون بروال، أی حول أبنائه ومؤیدیه! قتل للوصول إلى له. لذلك، مهمتنا فی هذا الوقت هو الحد من أنصار الشیطان. وعلینا أن نتجنب قدر ما نستطیع: الهروب من الشر والشیطان، أو تدمیرها. من الواضح، كل ما نقوم به فی هذه المسألة، والعمل من إمام الوقت یصبح أكثر صعوبة! بالنسبة لبعض التقالید، وقال: الإمام علی فی معركة مع جیش الشیطان، فی عصر ارتداد، یضع مائة خطوة إلى الوراء! حتى أقدام قواته، وقال انه یقع فی نهر الفرات. ثم یتم تسلیم الحرب إلى النبی، وسوف ینجح النبی: لتدمیره. الناس مع حریة العمل أكثر وحكمتهم تنمو وهم أقل اهتماما الغریزة. لذلك، الشیطان یجب أن تعرف أولا وقته! ثم نناضل مع نفوذه لتوفیر الأرض للنمو: العقلانیة. هذا التنویر سوف ینتشر إلى بقیة الناس أیضا. أولئك الذین یخضعون للسوابق العلیا، ووضعوا فی خط الإمام الخمینی. لأن الخروج من خط الإمام، وهذا هو، قبول تأثیر الشیاطین. خط الإمام أوسع أیضا من الشعر، بسبب دین الإسلام، مثل جسر سیرز. شخص یسیر على حافة الحلاقة، مع أدنى انحراف، هو بالتأكید سقوط. سقوط خط الإمام یعنی أیضا الذهاب فی الجحیم من الشیاطین. لذا، إذا أردنا أن نعرف الشیاطین فی عصرنا، یكفی أن نعرف إلى أی مدى هم من خط الإمام. ووفقا له، فإن الإمام هو الشیطان العظیم للولایات المتحدة. أی الدولة الصهیونیة اللیبرالیة: آل سعود التابع لأمریكا هو أعظم الشیطان. لأن القوى اللیبرالیة: الأمریكیة والأوروبیة، الرأسمالیون الصهیونیون: خداع آل سعود. لجعل الشیطان الأكبر، وعلى استعداد لتقدیمها: عنقه بها، یجب علیك أولا الشیاطین الصغیرة: لمن حوله تدمیرها. إذا اختفى آل سعود، سیكون لدیه طاقة أقل. ومن المنطقی أیضا، لأن آل سعود یقدم نفسه باعتباره مقدسا من خلال السیطرة على الأماكن المقدسة الإسلامیة! انه یخدع الناس، فی حین انه یدعو الآخرین، دیكتاتور، الذی لم ینتخب قط فی بلده مرة واحدة. الأجنحة الثانیة التی یجب كسرها: الشیطان الأكبر هو نظام صهیونی. لأن هذا النظام تمكن من الاستیلاء على شرایین العالم مع الغطرسة وكنز. الحد من نفوذ إسرائیل یعنی تقلیص حكومة رأس المال و: الرأسمالیون هم العلقات. مع اختفاء الأجنحة: العربیة والعبریة، سیكون من الأسهل بكثیر للقضاء! ربما یوم واحد الشعب الأمریكی وحده یمكن: تدمیر عدو الإنسانیة.

Nəhayət, şeytan başını kəsəcək!

Şeytan Sohela məscidində, Əhəm İmamı tərəfindən kəsilmiş və onun dövrü bitmişdir! Yəni Şeytanın və Şeytanın təsirləri daimi xüsusiyyətlər deyildir. Və tədricən yox olacaq. Şeytanın və ya böyük şeytanın və iblisin prinsipinə qədər, sona çatır. Şeytan ilə ağır döyüşdə bəzi ənənələri şeytan sadəcə ifadə edərək, onu öldürmək üçün uymaq yoxdur! Birincisi, o, cəsarətli olmalı, yəni uşaqları və tərəfdarları ətrafında! Ona daxil olmaq üçün öldürün. Buna görə də, bizim vəzifəmiz şeytanın tərəfdarlarını azaltmaqdır. Biz mümkün qədər qaçmaq məcburiyyətindəyik: pis və pis şeytanlardan qaçmaq və ya onları məhv etmək. Aydındır ki, bu mövzuda nə edəcəyimiz, İmam Zamanının işləri daha da çətinləşir! Qoşunlarının ayaqlarına qədər Fıratın üzərinə düşür. Sonra müharibə Peyğəmbərə veriləcək və Peyğəmbər uğur qazanacaqdır: onu məhv etməkdir. Hərəkət azadlığı olan insanlar daha çoxdur və onların hikməti böyüyür və içgüdüdən daha az maraqlanırlar. Beləliklə, Şeytan ilk vaxtını bilməli! Və sonra onun nüfuzu ilə mübarizə aparırıq, böyümənin əsaslarını təmin edirik: rasionallıq. Bu maarifləndirmə də xalqın qalan hissəsinə yayılacaq. Yüksək fiqh əməllərinə tabe olanlar, İmam Xomeyninin xəttinə yerləşdirdilər. Çünki İmamın xəttindən çıxmaq, yəni şeytanların təsirini qəbul etməkdir. İmamın x


 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

پایان داعش، پایان آل سعود است.

هیتلر

گرچه داعش را یک گروهک با تعدادی: عناصر قدرت طلب و وحشی می دانستیم، ولی موضوع فراتر از این بود: زیرا داعش همان آل سعود، آمریکا و اسرائیل بود! حتی حمایت انگلیس و فرانسه را هم داشت. و شاید بهتر است بگوییم: داعش همان شاه ایران بود! که حمایت همه ابر قدرتها و: همه ظالمان و مستکبران را داشت، ولی خودش یک مهره بود! وقتی سوخته شد، بلافاصله حامیان او به دنبال: جایگزینی برای او بودند. ملی گراها، مجاهدین خلق و: دیگر دشمنان ظاهری شاه را، بجای او حمایت کردند! ولی نتیجه ای نداد، تا اینکه به صدام رسیدند! لذا همه آنها باز جمع شدند: و این بار از صدام حمایت کردند: و او را به جنگ با ایران اسلامی فرستادند. بیشترین حمایت و جانفشانی را، عربستان از او داشت. ولی تبلیغات به ضرر آمریکا و اروپا بود. عربستان با اینکه 80میلیارد دلار، رسما به صدام کمک کرده بود، دست هایش را شست! و بازی: کی بود؟ کی بود؟ من نبودم! را در آورد. و ایران غفلت زده، او را رها کرد تا به توطئه جدید دست بزند! دوباره پولهایش را جمع کرد، این بار به ساختن طالبان و القاعده مشغول شد. ولی همه آنها، در همان بیرون مرزها گم و گور شدند! تا اینکه بن سلطان را، به عراق و سوریه رفت، و بایک نقشه دقیق، بخش اعظمی از عراق و شام را، در اختیار گروهی قرار داد که: نام خود را دولت اسلامی گذاشتند. اما قصد آنها فقط حمله به ایران، و مبارزه با دولت ایران بود، به همین جهت تا کنار: مرزهای ایران یعنی: تا 30کیلومتری امدند! ایران هوشیار شد، دانست که داعش هدفی جز: تجاوز به ایران ندارد. گرچه این بار هم، اشتباها آمریکا و اروپا را مقصر شناخت! در حالیکه همه تجهیزات داعش، گرچه آمریکایی و اسرائیلی بود، ولی پول آن را عربستان با دلارهای نفتی، قبلا و نقدا پرداخت کرده بود! این بود که هرچه داعش شکست می خورد، انعکاس آن در عربستان، و آل سعود سنگین تر بود! کشتار و برکناری سران، برادر کشی و پدرکشی، کودتا در آل سعود، دیگر به نقل و نبات تبدیل شده بود! تا اینکه سلمان برای دور ماندن از این بلایا، ظاهرا کناره گیری کرد، و کار را به دست پسر داد! تا اگر خرابکاری شد، بنام پسرش تمام شود! و هرچه کار داعش به پایان نزدیکتر می شد، کشتار و دستگیری فامیلی، در آل سعود افزایش می یافت. تا اینکه داعش به نقطه آخر رسید! واین آعاز جستجو برای: آدمکش های جدید شد: ابتدا به کشتار روهنگیایی ها، اقدام کردند تا آتش جدیدی را در شرق ایران، شغله ور کنند بعد به پیشمرگه های: کرد بارزانی متوسل شدند. اما دست خالی ماندند. دست بسوی غرب و اروپا، دراز کردند اما آنها دیگر آن: بره رام نبودند و 38میلیارد دلاری که گرفته بودند، برایشان کافی نبود! عربستان هم پول جدیدی نداشت: به آنها بدهد، حتی وعده هم نمی توانست بدهد! یعنی آنها قبول نمی کردند. بخصوص اروپا که در ایران، پایشان در گل فرورفته! و قراردادهای سنگینی با: شرکت های ایرانی بسته بودند. تنها جاییکه مانده بود: اتحادیه عرب بود! که هنوز به وعده های: توخالی آل سعود چشم امید داشتند. اما قطعنامه ضد ایرانی آنها هم ،فقط یک کاغذ پاره شد. دیدند همه راهها بسته شده، داعش هم مرده! لذا ظالم اصلی و دیکتاتور واقعی، خود را نشان داد: و هرچه لایق خودش بود، به ایران نسبت داد: آیا این ایران است که: یمن را بمب باران می کند؟ و کشتار و بیماری را بر: مردم آن تحمیل کرده، یا آل سعود است؟ که مانند هیتلر فقط: بمب باران را می شناسد؟ لذا اگر مردم دنیا، دنبال هیتلر جدید بگردند، بی شک بجز آل سعود، کس دیگری را پیدا نخواهند کرد! که کشتار مردم دنیا را، شغل رسمی و تاریخی: قوم و قبیله خود بداند.

End of ISIL is the end of Al Saud.

Although we saw Isis a group with a number of mighty and wild elements, the issue was beyond that: because ISIS was Al Saud, the United States and Israel! He even supported Britain and France. And perhaps it would be better to say: ISIS was the king of Iran! Who had the support of all the superpowers and: all the oppressors and mercenaries, but he was a nut! When he was burned, his supporters immediately sought: an alternative to him. Nationalists, Mujahedin-e Khalq and other supporters of the Shah, supported him! But he did not give any results until they came to Saddam! So they all gathered together: and this time they supported Saddam: and they sent him to war with the Islamic Iran. Saudi Arabia had the most support and devotion. But advertising was at the expense of the United States and Europe. Saudi Arabia, while officially helping Saddam, $ 80 billion, washed his hands! And the game: who was who was it? I was not! Brought up. And Iran neglected to let her go to a new plot! He reassembled his money, this time he was engaged in the construction of the Taliban and al-Qaeda. But all of them were lost in the same outside the borders! Until Bin Sultan went to Iraq and Syria, and with a detailed map, he provided a large part of Iraq and the dinner to a group that called their name Islamic State. But their intent was just to attack Iran and fight the Iranian government, so to the side: Iran's borders are up to 30 kilometers away! Iran became alert, knowing that ISIS has no purpose other than raping Iran. Though this time wrongly blamed America and Europe! While all ISIL facilities, albeit American and Israeli paid Saudi Arabia for oil dollars, before and for sure! It was that the more IS was failing, its reflection in Saudi Arabia and Al Saud was heavier! The killing and dismissal of the heads, brotherhood and fatherhood, the coup in Al Saud, had become quotes! Unless Salman apparently stepped away from the disaster, handed the job to the boy! So if he's sabotaged, his son's name will end! And as ISIS's work was getting closer, the killing and arrest of a family rose in Al Saud. ISIL reaches the last point! This search was for: New Assassins: At first they murdered the Rondiers, they launched a new fire in eastern Iran, then they resorted to the Peshmerga: Kurd Barzani. But they remained empty. They reached out to the west and Europe, but they were no longer lamb: they were not ram and they were not enough for the $ 38 billion they had taken! Saudi Arabia did not have a new money: give them, even a promise could not give! That is, they did not accept. Especially in Europe, who have fallen in their heads in Iran! And heavy contracts with: Iranian companies were closed. The only place left was the Arab League! Who still had hopes for the promise of the hollow Al Saud? But: their anti-Iranian resolution, just a piece of paper. They saw all the roads closed ISIS dead! So the real tyrannator and the real dictator showed himself: and whatever he deserved, he attributed to Iran: Is it Iran that: It rains Yemen? And killing and illness over: people have imposed it, or is Al Saud? Just like Hitler, he knows the rain bombs? So if the people of the world are looking for a new Hitler, they will certainly not find anyone else except Al Saud! Who knows the killing of the people of the world, the official and historical profession: his people and tribe?

نهایة داعش هی نهایة آل سعود.

على الرغم من أننا رأینا إیزیس مجموعة مع عدد من العناصر العظیمة والبریة، كانت القضیة أبعد من ذلك: لأن داعش كانت آل سعود والولایات المتحدة وإسرائیل! حتى انه دعم بریطانیا وفرنسا. وربما كان من الأفضل القول: كان داعش ملك إیران! الذی كان دعم جمیع القوى العظمى و: جمیع الظالمین والمرتزقة، لكنه كان الجوز! عندما أحرق، سعى مؤیدیه على الفور: بدیل له. القومیین، مجاهدی خلق وغیرهم من أنصار الشاه، دعموه! لكنه لم یقدم أیة نتائج حتى جاءوا إلى صدام! فجمعوا جمیعا: وهذه المرة كانوا یؤیدون صدام: وأرسلوه إلى الحرب مع إیران الإسلامیة. وقد حظیت المملكة العربیة السعودیة بأكبر قدر من التأیید والتفانی. ولكن الإعلان كان على حساب الولایات المتحدة وأوروبا. المملكة العربیة السعودیة، فی حین ساعد رسمیا صدام، 80 ملیار $، وغسلت یدیه! واللعبة: الذی كان من كان لم أكن! جلبت. وتجاهلت إیران السماح لها بالذهاب إلى مؤامرة جدیدة! جمع مرة أخرى أمواله، وهذه المرة كان یعمل فی بناء طالبان والقاعدة. ولكن كلهم ​​فقدوا فی نفس الحدود خارج الحدود! حتى ذهب بن سلطان إلى العراق وسوریا، ومع خریطة تفصیلیة، قدم جزءا كبیرا من العراق والعشاء إلى مجموعة تسمى اسم الدولة الإسلامیة. لكن نیتهم ​​لمجرد مهاجمة إیران ومحاربة الحكومة الإیرانیة، لذلك إلى الجانب: الحدود الإیرانیة تصل إلى 30 كیلومترا بعیدا! أصبحت إیران فی حالة تأهب، مع العلم أن داعش لیس له أی غرض سوى اغتصاب إیران. على الرغم من أن هذه المرة اللوم خطأ أمریكا وأوروبا! فی حین أن جمیع مرافق داعش، وإن كانت الأمریكیة والإسرائیلیة، دفعت السعودیة مقابل الدولار النفطی، قبل وعلى وجه الیقین! فكانت الدولة الاسلامیة تفشل، وانعكاسها فی المملكة العربیة السعودیة، وكان آل سعود أثقل! قتل وعزل الرؤساء والأخوة والأبوة، الانقلاب فی آل سعود، أصبح یقتبس! إلا إذا خرج سلمان على ما یبدو من الكارثة، سلم المهمة إلى الصبی! حتى لو كان تخریب، اسم ابنه سوف تنتهی! ومع اقتراب عمل داعش، ارتفع قتل وإلقاء القبض على عائلة فی آل سعود. حتى یصل داعش إلى النقطة الأخیرة! وكان هذا البحث ل: القتلة الجدد: فی البدایة قتلوا روندیرز، أطلقوا حریقا جدیدا فی شرق إیران، ثم لجأوا إلى البیشمركة: الكرد بارزانی. لكنها ظلت فارغة. وصلوا إلى الغرب وأوروبا، ولكنهم لم یعدوا خروف: لم تكن ذاكرة الوصول العشوائی، وأنها لم تكن كافیة ل 38 ملیار $ أخذوا! المملكة العربیة السعودیة لم یكن لدیها المال الجدید: منحهم، حتى وعد لا یمكن أن تعطی! وهذا یعنی أنها لم تقبل. خصوصا فی أوروبا، الذین سقطوا فی رؤوسهم فی إیران! وأغلقت العقود الثقیلة مع الشركات الإیرانیة. المكان الوحید الذی تركته الجامعة العربیة! الذی لا یزال لدیه آمال فی الوعد من جوفاء آل سعود. ولكن قرارهم المناهض لإیران، مجرد قطعة من الورق. رأوا جمیع الطرق مغلقة، داعش میت! وهكذا، فإن المستبد الحقیقی والدیكتاتور الحقیقی أظهر نفسه: وأیا كان یستحقه، فقد نسب إلى إیران: هل إیران هی التی تثیر قنابل الیمن؟ والقتل والمرض: الناس فرضوه، أم هو آل سعود؟ تماما مثل هتلر، فهو یعرف القنابل المطریة؟ حتى إذا كان الناس فی العالم یبحثون عن هتلر جدید، فإنها بالتأكید لن تجد أی شخص آخر باستثناء آل سعود! الذی یعرف قتل شعب العالم، والمهنة الرسمیة والتاریخیة: شعبه وقبیلة.

ISIL-ın sonu Əl-Saudun sonudur.

Isis Baxmayaraq ki, avtoritar və vəhşi bəzi elementləri ilə bir qrup bilirdi, lakin bu daha çox idi: Isis Səud, Amerika və İsrail House, çünki! Hətta İngiltərəni və Fransanı da dəstəklədi. Bəlkə də deməli yaxşı olardı: ISIS İranın kralı idi! Bütün superpowerların və bütün zülmkarların və əsgərlərin dəstəyi var idi, lakin o, bir qoz idi! Yandırıldığı zaman tərəfdarları dərhal aramışdı: ona alternativ. Milliyyətçilər, Mücahid-i Xalq və Şahın digər tərəfdarları onu dəstəklədi! Lakin Səddamın yanına gələnə qədər heç bir nəticə vermədi! Bütün bunlar bir araya gəldi və bu dəfə Səddamı dəstəklədi və İslam İranla döyüşə göndərdilər. Səudiyyə Ərəbistanı ən çox dəstək və sədaqətə sahib idi. Amma reklam Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropanın hesabına idi. Səudiyyə Ərəbistanı, Səddam'a 80 milyard dollar rəsmi olaraq kömək edərkən əllərini yuyub! Və oyun: Kim idi Kim idi Mən deyildim! Təqdim etdi. Və İran yeni bir səltənətə getməsini istəmədi! Yenə də pulunu topladı, bu dəfə də Taliban və Əl-Qaidə quruldu. Ancaq bütün bunlar sərhəd xaricində eyni şəkildə itildi. İran İŞİD-i İrana təcavüz etməkdən başqa bir məqsədi olmadığını bilmədi. Bu vaxt səhvən Amerika və Avropanı günahlandırdı! Bütün ISIL qurğuları, amerikalı və israil olsa da, nk, ISIS öldü! Və öldürmək və xəstəlik: insanlar onu qoydu, yoxsa Al-Saud? Hitler kimi, yağış bombalarını da bilirmi? Dünyanın insanlar, yeni Hitler baxmaq, heç bir şübhə, lakin Al Səudun axtarır Buna görə, başqa bir tapa bilməz! Dünyanın öldürülməsi, onun qəbilə formal işğal və tarixi bilmək.

سید احمد حسینی ماهینی

Mahinnews.ir

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
ماهین نیوز

در سختیها و شدائد است که: جوهره هر شخص یا ملتی معلوم می شود. ملت ایران در طول تاریخ، اثبات کرده اند که همیشه: از ناملایمات روزگار، توانسته بهترین بهره را ببرد: و آن را به فرصت هایی برای: تشکر از خدا تبدیل کنند. ناملایماتی که ایران، در طول 15هزار سابقه تاریخی تحمل کرده! و از ان برای پیشبرد و: تکامل اجتماعی استفاده کرده کم نیست! از تسلط کوتاه مدت اعراب بدوی: مانند ضحاک ماردوش زمینه ای ساخت که: با قیام کاویانی، سال ها عربستان را استانی از ایران نمود. تا زمان ظهور پیامبر، فرمانداران ایرانی بر آنجا حکومت می کردند. البته فرق اعراب با پارسیان هم این بود که: آنها بعلت بدوی بودن! زبان اصلی حضرت آدم را، که عربی بود حفظ کردند، اما ایرانیان تغییراتی در ان دادند. ولی در عقاید توحیدی و خداپرستی، و خفظ ایام الله بر اعراب پیشی گرفتند. حمله مغول هم با اینکه سنگین بود، ولی باعث شد تا مغولها هم! ایرانی شده و فرهنگ ایرانی را گسترش دهند. تا جاییکه چنگیزخان مغول هم، سرنوشتی نامعلومی پیدا کرد. دیگر متجاوزان هم همینطور: صدام و هیتلر و موسیولینی و..، همگی گور به گور شدند! ولی ایران و ایرانی، با عقاید توحیدی همچنان پابرجا ماند. زلزله و سیل و طوفان و: دیگر حوادث و بلایای طبیعی هم، در اکثر کشورها نه تنها: خرابی مادی تولید می کند، بلکه آنها را برعلیه توحید و یگانگی خدا، بدبین می نماید. در زلزله غرب ایران، البته در ابتدا برخی سعی کردند: شعار های کمونیستی و لائیک خود را، ازگورها بیرون بکشند! ولی بزودی همه فهمیدند که: این امر برای آگاهی مردم، و اعتماد بیشتر آنها به خدا بوده است. مانند سیلی پدری که بر پسر می زند: ممکن است در ابتدا درد سیلی، فرزند را ناراحت کند، ولی بعدا می فهمد که این هشدار بوده است! نه تحقیر و آزار. روانشناسی اجتماعی ثابت می کند: اغلب آنهاییکه به راههای منحرف می روند، کسانی هستند که سیلی نخورده اند: تا بدانند کار زشتی انجام می دهند. در طول تاریخ ادیان الهی هم، همینطور بوده: اغلب عذاب ها برای تنبیه بوده. تنبیه در لغت به معنی بیدار کردن است. زیرا کسی که خواب باشد، باید او را بیدار کرد. جوانان و نوجوانان و: حتی همسران ممکن است: بر اثر نادانی اعمال ناشایستی انجام دهند، که با تنبیه به موقع، متوجه رفتار خود میشوند. گاهی این اصلاح رفتار، با اشاره سر یا چشم مانند: اخم کردن و روی برگرداندن، صورت می گیرد ولی، برخی ها با ین علائم متوجه نمی شوند! زیرا از کار زشت خود، به ظاهر لذت می برند: اسلام امر به معروف و نهی از منکر، ابتدا قلبی و سپس زبانی است، ولی اگر نتیجه نداد باید وارد عمل شد. اگر کسی یک کشتی را سوراخ کند، ابتدا باید به گفت که این کار به ضرر خودش هم هست، ولی اگر دست برنداشت باید: جلوی او را گرفت، ولو با کتک زدن و زندان کردن او. به قول صمد بهرنگی در کندو کاو: اگر بچه ای رفت بالا طاقچه: کلاس نشست و آواز خواند، نمی توان با خواهش و التماس، او را پایین آورد زیرا خودش، به این کار بد آگاهی دارد! باید او را پایین کشید، و سرجایش نشاند. این نوشته ها برای زمانی است که: تازه بخشنامه شده بود: که کودکان را تنبیه بدنی نکنند. مردم ایران با اطلاع از این: روش تربیتی خداوندی، که مبتنی بر پاداش و تنبیه، یا بهشت و جهنم می باشد، از زلزله یک فرصت ساختند که تبدیل شد: به یک عامل وحدت و: همکاری ملی و بین المللی . تا جاییکه در و دیوار: شهرهای زلزله زده، پرشده از جملاتی نظیر : تشکر هموطن! آنها حتی در میان خرابه ها، عروسی به راه انداخته، نوزادان خود را بدنیا آوردند! با کمک های مردمی، خلا زندگی آنها پرشد

An earthquake that caused: Thanks.

In hardship and harshness: the essence of any person or nation becomes apparent. Throughout history, the Iranian nation has proven that it has always been able to take advantage of the adventures of the times: and give it opportunities for: to thank God. Immigration that Iran has endured over 15 thousand historical records! And it's not used to advancing and: social evolution! The short-lived domination of the primitive Arabs, like Zahak Mardosh, was based on the fact that, with the Kaviani uprising, Saudi Arabia became a province of Iran for many years. Until the advent of the Prophet, the Iranian governors ruled there. The difference between the Arabs and the Persian was, of course, that they were primitive! The main language of Adam, who was Arabic, was preserved, but the Iranians changed it. But in the beliefs of monotheism, God-worship, and clamor of God, they surpassed the Arabs. The Mongol invasion was heavy, but it made Mongols too! Iran and expand Iranian culture. To the extent that :the Genghis Khan of the Mughal also found an unknown fate. Other invaders also: Saddam and Hitler, and all, the graves were buried! But Iran and Persia remained alive with monotheistic beliefs. Earthquake, flood and storm: Other natural disasters also cause, in most countries, not only material destruction, but also pessimism against God's unity. In the earthquake in western Iran, at first some people tried to: slam their communist and secular slogans out of graves! But everyone soon realized that: It was for the people to know, and their greater trust in God. Like a father's slap on a boy: It may sound saddening at first, but later he realizes that this was a warning! No contempt. Social psychosurgery proves that most those who deviate in ways are those who have not clapped: to know that they are doing ugly work. During the history of the divine religions, it was also the case: most punishments were punishable. Punishment in the word means waking up. Because : someone who is asleep must awake him. Youth and teens and: Even spouses may: Do it through unknowing acts of injustice, who, with timely punishment, will notice their own behavior. Sometimes this modification of behavior is done by pointing the head or eye, such as: frowning and reversing, but some people do not understand these symptoms! Because of their ugly work, they seem to enjoy: Islam is a religion of good and forbidding evil, first of all it is a heart and then a language, but if it does not, it should be taken into action. If someone pierces a ship, you must first say that it is at his own risk, but if he does not, he must: stop him, even if he is beaten and imprisoned. In the words of Samad Behranghi in Kundo: If a child went up the niche: the class sat down and singing, one cannot beg for help, lowering him, because he knows this badly! She must drop her down and go home. These writings are for the time when: It was just circular: not to punish children. The people of Iran, knowing this: A God-taught education, based on rewards and punishments, or heaven and hell, created an earthquake that became an unifying factor: national and international cooperation. As far as walls and walls: earthquake-struck cities filled with sentences such as: Comrade's thanks! They even gave birth to weddings among the ruins; they gave birth to their babies! With the help of the people, their life spells

زلزال تسبب: شكرا.

فی المشقة والقسوة: جوهر أی شخص أو أمة یصبح واضحا. على مر التاریخ، أثبتت الأمة الإیرانیة أنها كانت دائما قادرة على الاستفادة من مغامرات العصر: وإعطائها الفرص ل: أشكر الله. الإمام علی، الذی تحملته إیران ل 15 ألف سنة تاریخیة! وانها لا تستخدم فی التقدم و: التطور الاجتماعی! كانت الهیمنة القصیرة الأمد للعرب البدائیین، مثل زهاك مردوش، على حقیقة أنه مع انتفاضة كافیانی، أصبحت المملكة العربیة السعودیة محافظة فی إیران لسنوات عدیدة. حتى ظهور النبی، حكم الحكام الإیرانیین هناك. بطبیعة الحال، كان الفرق بین العرب والفارسیة: كانوا بدائیین! تم الحفاظ على اللغة الرئیسیة لآدم، الذی كان العربیة، ولكن الإیرانیین غیرت ذلك. ولكن فی معتقدات التوحید، عبادة الله، وصخب الله، فإنها تجاوزت العرب. كان الغزو المغولی ثقیلا، لكنه جعل المغول أیضا! إیران وتوسیع الثقافة الإیرانیة. إلى حد أن الجنكیز خان من المغول وجدت أیضا مصیر مجهول. غزاة آخرین أیضا: صدام وهتلر، وجمیع، ودفن القبور! لكن إیران وبلاد فارس بقیا على قید الحیاة مع المعتقدات التوحیدیة. الزلازل والفیضانات والعواصف: تسبب الكوارث الطبیعیة الأخرى أیضا، فی معظم البلدان، لیس فقط الدمار المادی، ولكن أیضا التشاؤم ضد وحدة الله. فی الزلزال فی غرب إیران، حاول بعض الناس فی البدایة: انتقد شعاراتهم الشیوعیة والعلمانیة من القبور! ولكن الجمیع سرعان ما أدرك ما یلی: كان للشعب أن یعرف، وثقتهم أكبر فی الله. مثل صفعة الأب على صبی: قد یبدو حزینا فی البدایة، ولكن فی وقت لاحق انه یدرك أن هذا كان تحذیرا! لا ازدراء. یثبت الجراحة النفسیة الاجتماعیة أن معظم الذین ینحرفون بطرق هم أولئك الذین لم یصفقوا: أن یعرفوا أنهم یقومون بعمل قبیح. خلال تاریخ الدیانات الإلهیة، كان الحال كذلك: معظم العقوبات یعاقب علیها. العقاب فی كلمة یعنی الاستیقاظ. لأن شخص نائم یجب أن یستیقظه. الشباب والمراهقین و: حتى الزوجین قد: القیام بذلك من خلال أعمال الظلم غیر معروفة، الذین، مع العقاب فی الوقت المناسب، ستلاحظ سلوكهم. فی بعض الأحیان یتم هذا التعدیل من السلوك عن طریق توجیه الرأس أو العین، مثل: الجلبة والعكس، ولكن بعض الناس لا یفهمون هذه الأعراض! وبسبب عملهم القبیح، یبدو أنهم یتمتعون: الإسلام هو دین الخیر والنهی عن الشر، أولا وقبل كل شیء هو قلب ثم لغة، ولكن إذا لم یفعل ذلك، ینبغی أن تؤخذ فی العمل. إذا كان شخص ما یخرق سفینة، یجب أن تقول أولا أنه على مسؤولیته الخاصة، ولكن إذا لم یفعل ذلك، یجب علیه: وقفه، حتى لو تعرض للضرب والسجن. على حد قول صمد بهرانغی فی كوندو: إذا كان الطفل صعد مكانة: الطبقة جلس والغناء، لا یمكن التسول للمساعدة، وخفض له، لأنه یعرف هذا سیئة! یجب إسقاطها إلى أسفل والعودة إلى دیارهم. هذه الكتابات هی فی الوقت الذی: كان مجرد التعمیم: لیس لمعاقبة الأطفال. الشعب الإیرانی، مع العلم: إن التعلیم الذی یدرسه الله، على أساس المكافآت والعقوبات، أو السماء والجحیم، خلق زلزالا أصبح عاملا موحدا: التعاون الوطنی والدولی. وفیما یتعلق بالجدران والجدران: المدن التی ضربها الزلزال ملیئة بأحكام مثل: شكر الرفیق! حتى أنها ولدت ولادة حفلات الزفاف بین أنقاض، وأنجبت أطفالهم! مع مساعدة من الناس، ونوبات حیاتهم

Zəlzələ səbəb: Təşəkkür edirəm.

Hər hansı bir insanın və ya millətin mahiyyəti aydın görünür. Tarix boyunca, İran xalqı həmişə zamanın sərgiləyişlərindən faydalana bilib sübut etdi və bunun üçün şükür etmək üçün imkan verin. İmam Əli, İranın 15 min tarixi illərinə dözdü! Və bu, inkişaf etmək üçün istifadə edilmir və: sosial təkamül! Zahak Mardoş kimi ibtidai ərəblərin qısamüddətli hökmranlığı, Kavianlı üsyanı ilə, Səudiyyə Ərəbistanı uzun illərdir ki, İran əyalətinə çevrildi. Peyğəmbərin gəlməsinə qədər İran hökmdarı orada hökm etdi. Əlbəttə, Ərəblər ilə Fars arasında fərq var idi: onlar ibtidai idi! Ərəb dili olan Adəmin əsas dili qorunurdu, amma İranlılar bunu dəyişdi. Tövhid, Allahın ibadəti və Allahın səsi olduğu inanclarına görə, onlar ərəbləri aşdılar. Moğol işğalı ağır idi, amma moğollar da qurdu! İran və İran mədəniyyətini genişləndirir. Mugalın Çingiz Xanın da bilinməyən bir taleyi var idi. təcavüzkarları çox s Səddam və Hitler, Mən Dying Sat bütün kimi idi! Ancaq İran və Farslar monotheist inancları ilə canlı qaldılar. Zəlzələ, daşqın və fırtına: Digər təbii fəlakətlər çox ölkələrdə təkcə maddi məhv deyil, həm də Allahın birliyinə qarşı ümidsizliyə səbəb olur. İranda West zəlzələ, əlbəttə, ilk bəzi məzarı çıxarmaq, onun kommunist və dünyəvi şüarı cəhd! Ancaq hər kəs bunu tezliklə başa düşdü: İnsanların bildiyi və Allaha olan böyük inancına görə idi. Bir uşağın atasının tökülməsi kimi: Birincisi kədərlənə bilər, amma sonradan bu xəbərdarlıq olduğunu başa düşür! Hörmətsizlik. Sosial psixohirurgiya, yollardan kənarlaşanların əksəriyyəti çınqılmayan insanlardır: çirkin iş etdiklərini bilməkdir. İlahi dinlərin tarixində də belə idi: cəzaların çoxu cəzalandırıldı. Sözün cəzası oyanmaq deməkdir. Çünki yuxuya düşən kimsə onu oyanmalıdır. Gənclər və yeniyetmələr: Hətta ərlər də ola bilər: Müvəqqəti olaraq cəzalandırmaqla, öz davranışlarını fərq edən qeyri-qanuni ədalətsizliyə yol verin. Bəzən bu davranış modifikasiyası baş və ya göz kimi işarə edilir: qaşqalma və tərs, ancaq bəzi insanlar bu simptomları anlamırlar! Çirkin işlərindən ötəri zövq alırlar: İslam yaxşı bir dindir və pisliyi qadağan edir, il

سید احمد حسینی ماهینی


 

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :