ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

خرید بیماری، و فروش سلامت.

براساس گزارش پرفسور کرمی:« 70درصد داروهای مصرفی در آلمان گیاهی است»، که بیش از 90درصد آن، از ایران تهیه می شود و: 90درصد داروهای ایران شیمیایی است! که بیش از 70درصد آن از آلمان وارد می شود. یعنی ما بیماری را می خریم، و سلامت را می فروشیم! این تنها در داروهای گیاهی نیست، بلکه در آب مصرفی هم هست! آب معدنی بسیار گوارای پلور و: جاهای دیگر را فلوراید می زنند و: در بطری های سرطان زای: یکبار مصرف می ریزند و: درمقابل آفتاب می گذارند و: یا در فریز ها یخ می زند.  پرفسور دیگری بیش از یک میلیون صفحه، همراه عکس، در باره یک آیه قران نوشته است! وآن درخصوص رویش گیاه است. وی می نویسد با خوردن روزی یک عدد گوجه فرنگی، از بیماری پروستات جوگیری کنید! واقعا برخی ها از وجود: نعمت های سرشار در ایران ناراحت هستند، و اینکه مردم سالم باشند، دلشان افسرده می شود. آنها می گویند: امنیت را نمی توان خدشه دار کرد، پس سلامت را خدشه دار کنیم، آن هم بطور معکوس یعنی زیاده روی : تعداد دستگاه ام آر آی در ایران، سه برابر انگلستان است. کار بجایی رسیده که برخی ها می گویند: دیگر ساخت وساز بیمارستان ها را تعطیل کنید! و البته تعطیل نمی کنند، زیرا با ویزیت معمولی، پزشکان دنیا دوست راضی نیستند. آنها ترجیح می دهند: هرکس مراجعه کرد بدون سوال و جواب، همه نوع آزمایش ها بدهد: نوار قلب و ام ار ای بگیرد و: بعد هم خوب نشد، بیمار به جای دیگری مراجعه کند! و همه اینها از ول تکرار شود. اگر هم بیمار بگوید: در جای دیگری آزمایش داده، به او بگویند دستگاه آنها قدیمی است! و کیت های ما به روز است. آخرین یافته پزشکان این است که: بهترین درمان برای بیماری های قلبی و عروقی، نداشتن استرس است. اگر یک بیمار می خواهد خوب شود، باید برود داخل جنگل! کفش و جوراب را در بیاورد و: پیاده روی کند. تا مواد موجود در خاک، از طریق پوست او به بدنش وارد، و آن را مقاوم کند. این عمل یعنی بازگشت به طبیعت. زیرا قران می فرماید: ما شماراهم مثل گیاهان، از خاک رویانیدم. بازهم براساس آخرین یافته ها، همه عناصری که در خاک است، به همان نسبت در بدن هم وجود دارد! اگر ترکیب یا نسبت آن بهم بخورد، بیماری ایجاد می شود. حتی جیوه که سمی ترین فلز است، یه مقدار لازم در بدن اسنان هست. زیرا خوراک انسان این مواد را دارد. خوراک ما یا بطور مستقیم از طبیعت است مانند: گیاهان یا با واسطه مانند: جانوران حلال گوشت است. در حالیکه بهترین پاستیل های تولیدی: برای کودکان از استخوان خوک است. یا بهترین خوراک دام، پودر ماهی های حرام گوشت است. با این حرام خواری ها آیا نباید منتظر بیماری ها باشیم؟ ماهی خاویار را صادر می کنیم بجای آن ماهی مرده وارد می کنیم. حتی صهیونیست ها در: موادغذایی تراریخته سم، عقیم کننده می ریزند، تا نسل مسلمان ها نابود شود! والا چرا اینهمه بیمارستان های: نازایی افزایش دارد؟ این سم یا اسپری، برای عقیم کردن گیاهان هرز تهیه شده! ولی از طریق مواد خوراکی تراریخته، در جهش های مولکولی بدن، اختلال ایجاد می کند. سرطان بخاطر اختلال در سیستم: مولکولی و سلولی بدن است. به همین جهت است که در قران گفته شده:( انطروا الی طعامک) به موادغذایی خود دقت کنید! که از پول حلال تهیه شده باشد، و هم از با مواد حرام مخلوط نشده باشد. سید الشهدا پس از نصیحت زیاد دشمنان، به صراحت گفت میدانید چرا: حرف حق به گوش شما نمی رود؟ چونکه شکم های شما از: غذای حرام( مال حرام) پرشده است.

Buy illness, and sell health.

According to Professor Karami: "70% of herbs used in herbal medicine are German," more than 90% of which comes from Iran, and 90% of Iran's drugs are chemical! Of which more than 70% come from Germany. That is, we buy sickness, and we sell health! It's not just in herbal medicines, but also in water! Sparkling mineral water is very pleur and: Fluorescent elsewhere: In carcinogenic bottles: Disposable and: Sunshine and: Freezes in freezers. Another professor has written more than a million pages, along with a picture, about a Qur'anic verse! It is about plant growth. He writes that, having eaten one tomato a day, dig through prostate disease! Really some of the existence: Blissful blessings in Iran are upset, and people are healthy and depressed. They say: security can not be ruled out, so let's ruin our health, and this is reversed: excess of MRI in Iran is three times that of the United Kingdom. There is some work that some say, shut down the construction of hospitals! And, of course, they do not shut up, because with a normal visit, doctors in the world are not happy with it. They would prefer: Anyone who came without question and answer would give all kinds of tests: Heart and Embryo and: Then it did not work well, the patient would go to another place! And all of this will be repeated from the hole. If the patient says: Test it somewhere else, tell him that their device is old! And our kits are up to date. The latest finding by physicians is that the best treatment for cardiovascular disease is the lack of stress. If a patient wants to be fine, go inside the forest! Take shoes and socks and: Walk. So the material in the soil, through its skin, enters, and resists it. This action means returning to nature. For the Qur'an says: "We created a number of plants like the soil." Again, according to the latest findings, all the elements in the soil are equally present in the body! If the composition or ratio is used up, the disease is caused. Even mercury, which is the most toxic metal, is in the body. Because the human feed has this material. Our food is either directly from nature, such as plants or mediators such as meat-soluble animals. While the best produced pasta: for children, is the pig's bone. Or the best animal feed is the meat of haram fish. With the forbidden offspring, should not we expect diseases? We export caviar fish instead of dead fish. Even Zionists in: Transgenic food poisoning, sterilizing, so the Muslim generation is destroyed! So why all hospitals: Infertility is rising? This poison or spray is provided to sterilize spraying plants! But through transgenic food, it interferes with molecular mutations in the body. Cancer is due to systemic impairment: molecular and cellular body. Therefore, it is said in the Quran: Take care of your food! Which is made up of halal money, and not mixed with haram materials. Sayyid al-Shohada, after the great advice of the enemies, you said explicitly, why: the letter does not go right to your ear? Because your belly is filled with haram food (forbidden).

شراء المرض، وبیع الصحة.

ویقول البروفیسور كرامی: "70٪ من الأعشاب المستخدمة فی الأدویة العشبیة هی الألمانیة، وأكثر من 90٪ منها من إیران، و 90٪ من الأدویة الإیرانیة هی مادة كیمیائیة! منها أكثر من 70٪ تأتی من ألمانیا. وهذا هو، نشتری المرض، ونبیع الصحة! انها لیست فقط فی الأدویة العشبیة، ولكن أیضا فی الماء! المیاه المعدنیة الحساسة جدا والفلوراید الأخرى: فی زجاجات مسرطنة: یمكن التخلص منها و: أنها تقف ضد الشمس و: تجمید فی المجمدات. وقد كتب أستاذ آخر أكثر من ملیون صفحة، جنبا إلى جنب مع صورة، عن آیة قرآنیة! بل هو حول نمو النبات. یكتب أنه بعد أن أكل طماطم واحدة فی الیوم، وحفر من خلال مرض البروستاتا! حقا بعض من الوجود: البركات الهناء فی إیران مستاء، والناس بصحة جیدة والاكتئاب. یقولون: لا یمكن استبعاد الأمن، لذلك دعونا تدمر صحتنا، وهذا هو عكس: فائض التصویر بالرنین المغناطیسی فی إیران هو ثلاثة أضعاف من المملكة المتحدة. هناك بعض الأعمال التی یقول البعض، أغلقت بناء المستشفیات! وبطبیعة الحال، فإنها لا تغلق، لأنه مع زیارة المعتادة، وأطباء العالم لیست سعیدة معها. كانوا یفضلون: أی شخص جاء دون سؤال وجواب من شأنه أن یعطی جمیع أنواع الاختبارات: القلب والجنین و: ثم أنها لم تعمل بشكل جید، والمریض یذهب إلى مكان آخر! وسوف یتكرر كل هذا من الحفرة. إذا كان المریض یقول: اختبار فی مكان آخر، أقول له أن أجهزتهم قدیمة! ومجموعاتنا هی حتى الآن. آخر النتائج التی توصل إلیها الأطباء هی أن أفضل علاج لأمراض القلب والأوعیة الدمویة هو عدم وجود إجهاد. إذا كان المریض یرید أن یكون على ما یرام، والذهاب داخل الغابة! خذ الأحذیة والجوارب و: المشی. وبالتالی فإن المواد فی التربة، من خلال الجلد، یدخل، ویقاوم ذلك. هذا العمل یعنی العودة إلى الطبیعة. لأن القرآن یقول: "أنشأنا عددا من النباتات مثل التربة". مرة أخرى، وفقا لأحدث النتائج، جمیع العناصر فی التربة متساویة فی الجسم! إذا تم استخدام تكوین أو نسبة تصل، ویتسبب هذا المرض. حتى الزئبق، الذی هو المعدن الأكثر سمیة، هو فی الجسم. لأن تغذیة الإنسان لدیه هذه المواد. طعامنا إما مباشرة من الطبیعة، مثل النباتات أو الوسطاء مثل الحیوانات القابلة للذوبان فی اللحوم. فی حین أن أفضل المعكرونة المنتجة: للأطفال، هو عظم الخنزیر. أو أفضل علف الحیوان هو لحم أسماك الحرم. مع النسل المحرمة، لا ینبغی لنا أن نتوقع الأمراض؟ نقوم بتصدیر أسماك الكافیار بدلا من الأسماك المیتة. حتى الصهاینة فی: التسمم الغذائی المعدلة وراثیا، وتعقیم، وبالتالی یتم تدمیر جیل مسلم! فلماذا جمیع المستشفیات: العقم آخذ فی الارتفاع؟ یتم توفیر هذا السم أو الرش لتعقیم محطات الرش! ولكن من خلال الأغذیة المعدلة وراثیا، فإنه یتداخل مع الطفرات الجزیئیة فی الجسم. السرطان یرجع إلى ضعف النظامیة: الجسم الجزیئی والخلوی. لذلك، یقال فی القرآن: رعایة من طعامك! والتی تتكون من المال الحلال، ولیس مختلطة مع مواد حرام. سید الشهداء، بعد النصیحة العظیمة من الأعداء، قلت صراحة، لماذا: الرسالة لا تذهب إلى أذنك؟ لأن بطنك ملیء الطعام الحرام (ممنوع).

Xəstəlik almaq və sağlamlıq satmaq.

Professor Karaminin sözlərinə görə: "Bitki məəli dərmanlarda istifadə olunan bitkilərin 70% -i Almandır", 90% -dən çoxu İrandan gəlir və İran narkotiklərinin 90% -i kimyəvidır! Onlardan 70% -dən çoxu Almaniyadan gəlir. Yəni xəstəlik alıb, sağlamlıq satırıq! Yalnız dərman vasitələrində deyil, suda da! Parıltılı mineral su çox yumşaqdır və başqa yerlərdə floresan: Karsinogen şüşə: Birdəfəlik və: Günəş və: Dondurucularda dondurulur. Başqa bir professor bir milyondan çox səhifə yazıb, bir şəkil ilə birlikdə bir Quran ayəsi haqqında yazmışdır! Bitki artımı haqqında. O, gündə bir pomidor yeyərək, prostat xəstəliyi ilə qazmağı yazır! Həqiqi varlıqlardan bəziləri: İrana nifrət edən xeyirxahlar üzə çıxır və insanlar sağlam və məzlumdurlar. Onlar deyirlər: təhlükəsizliyə yol verilməyəcək, buna görə sağlamlığımızı məhv edək və bu tərsinə çevrilir: İranda MRİ-nin artıq olması Birləşmiş Krallıqdan üç dəfədir. Bəziləri deyirlər ki, xəstəxanaların tikintisini dayandırsın! Əlbəttə, onlar susdurmurlar, çünki adi ziyarətlə dünyanın həkimləri bununla razı deyil. Sual və cavabsız gələn hər kəs hər cür testləri verəcəkdir: Ürək və ürək elektrokardioqramı: Sonra yaxşı iş görməmiş, xəstə başqa bir yerə gedərdi! Bütün bunlar çuxurdan təkrarlanacaq. Xəstə deyirsə: Başqa yerlərdə sınayın, cihazın köhnə olduğunu söylə! Bizim dəstlərimiz gündəmdə. Həkimlər tərəfindən ən son tapılan şey, ürək-damar xəstəliyinin ən yaxşı müalicəsinin stress olmamasıdır. Bir xəstə yaxşı olmasını istəyirsə, ormana girin! Ayaqqabılar və çorapları çəkin və: Walk. Beləliklə də, torpağın içindəki maddə dəri ilə girər və ona müqavimət göstərir. Bu hərəkət təbiətə qayıtmaq deməkdir. Quranda deyilir: "Biz torpaq kimi bir sıra bitkilər yaratdıq". Yenə son nəticələrə görə, torpaqdakı bütün elementlər bədəndə eyni dərəcədə mövcuddur! Bəzi komp

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

خود آزاری و دیگر آزاری

در قانون حمایت از حیوانات پیش بینی شده که: آزار حیوانات جرم محسوب شود، ولی تا کنون کسی خود آزاری را جرم محسوب نکرده! شاید به این دلیل که: جان آدم ها ارزشی ندارد که: راجع به آن قانونی نوشته شود! شاید هم به خاطر همین بی قانونی، خود آزاری صورت می گیرد. مثلا شخص می بیند اگر حیوانی را ازار دهد، با انجمن حمایت از حیوانات روبرو می شود، یا اگر کودکی را آزار دهد، با قانون مواجه هست! لذا می بیند بی صاحب تر از همه، خودش است! لذا دست به خودکشی می زند و یا: وقتی می بیند نمی تواند ازدواج کند، خود ارضایی می کند. البته در اسلام برای همه اینها قواعد و قانون است، این قوانین بر سه بخش است: ارتباط با خدا، ارتباط با مردم، ارتباط با خود! که حق الله و حق الناس و حق النفس گفته می شود. امام سجاد ع در رساله خود، به بسیاری از این حقوق پرداخته است. مردم آزاری یا خود آزاری، از نظر اسلام عدم رعایت این حقوق می باشد. لذا حق پدر بر فرزند: نام نیکو نهادن است، پس اگر پدری برای فرزندش، نام خجالت آوری انتخاب کند، فرزند او همیشه از این نام آزار می بیند! این امر مصداق فرزند آزاری است. امام رضا ع می فرماید: دو نفر همیشه بیمار هستند: یکی آنکه باید پرهیز کند، نمی کند! و دیگری آنکه نباید پرهیز کند، ولی پرهیز می کند و: برخی غذا ها را نمی خورد! این مصداق بارز خود آزاری است. طبیعی است کسی که باید پرهیز کند، با اینکه برخی غذاها را نمی خورد، این امر خود آزاری محسوب نمی شود، بلکه مدیریت خویشتن خویش است و: درواقع خود را درمان می کند. لذا روزه گرفتن که به دستور خدا است، و پرهیز از خوردن غذا، در طول روز می باشد، خود درمانی است نه خود آزاری. متاسفانه غربی ها به سرکردگی صهیونیست ها، در ادامه معکوس جلوه دادن: همه احکام اسلامی، در این زمینه هم، مردم را به اشتباه انداخته اند. ازدواج امری واجب است، ولی آنها با ایجاد روسپی خانه ها، نیاز جنسی افراد را، در بازار آزاد برطرف می کنند! تا تشکیل خانواده بی اهمیت شود. ایجاد مصنوعات سکسی، تولید و انتشار صور قبیحه، راه اندازی ماهواره های ضد اخلاقی، همه در این راستا است که: جوانان را به خود ارضایی معتاد نمایند. این مصداق مهم خود ازاری است: زیرا که درسنین بلوغ، که دختر و پسر آماده می شوند که : مسئولیت زندگی مشترک را قبول کنند، و در دوران جوانی، از یکدیگر لذت حلال ببرند، با تربیت ماهواره ها که غالبا: بودجه آن از سوی آل سعود یهودی تامین می شود. در گوشه پستوها خزیده، و با خود ور می روند. بعد از مدتی هم قادر به ترک آن نمی شوند. لذا از نظر روانی حتی ازدواج هم بکنند، تحمل یک نفر دیگر، در خلوت زندگی شان، که به آن عادت کرده اند، مشکل شده و به سرعت: به طلاق می انجامد. غیر از مسائل خود آزاری جنسی، در همه زمینه ها این تربیت غلط، تعبیر علمی شده! و به خورد کودکان داده می شود: که سند 2030در مورد آموزش و تربیت، در همین راستا است: تا کودکان را در نظم نوینی تربیت کند، که اثری از تربیت دینی و: دستورات الهی در ان نباشد. کودکانی که بجای حضور درکلاس و: تمرین جامعه پذیری، باید به پستوی خانه ها پناه ببرند، و از راه اینترنت، به همه نیاز های خود پاسخ بدهند. اعتیاد آنها به بازی های رایانه ای، نمونه بارز: خود آزاری کودکان است. که گاهی غذا و خواب آنها را هم مختل می کند. وقتی برنامه ریزی اسلامی نباشد، کودک و نوجوان بجای نیایش: با خدا و خواندن نماز، به سراغ آرامبخش های مصنوعی می روند! اعتیاد به سیگار و مواد مخدر، جای خدا را در زندگی آنان پر می کنند. وبجای پناه بردن به خدا، به سیگار پناه می برند.

Self-harm and other mischief

In the Animal Protection Act, it is anticipated that animal harassment would be a crime, but so far no one has considered self-harm a crime! Maybe it's because: John is not worth it: write about that law! Perhaps because of this lawlessness, self-harm is done. For example, a person sees if he fights a animal, he is faced with the Animal Protection Association, or if he is abusing a child, he is faced with the law! So she sees herself the most inferior! So, he is committing suicide, or: When he sees that he cannot marry, he will reciprocate himself. Of course, in Islam for all these are rules and laws, these rules are divided into three parts: relationship with God, communication with people, communication with oneself! That is the right to Allah and Allah and Allah. Imam Sajjad in his treatise deals with many of these rights. The people of aggression or self-harm, in terms of Islam, are not observing these rights. Therefore, the father's right to the child is a good name, so if his father chooses a shame for his son, his child always sees the name of that name! This is the case of child abuse. Imam Reza said: Two people are always sick: one who should avoid, does not! And the other one who should not avoid, but avoids it: It does not eat some food! This is an obvious example of self-harm. It is natural for someone to avoid, though he does not eat some foods, this is not self-harm, but his own self-management and: he actually cures himself. Therefore, fasting, which is God's command, and avoiding eating, throughout the day, is self-healing, not self-harm. Unfortunately, the Western-led Zionist regime has continued to reverse: all Islamic laws have misled people in this regard. Marriage is obligatory, but they make free sex on the free market by creating prostitutes' homes! Until the formation of a family becomes trivial. The creation of sexually artifacts, the production and dissemination of forms of smuggling, the launch of anti-ethical satellites, are all aimed at: getting young people addicted to their self-esteem. This is an important example of self-sacrifice: because in the age of puberty, the girl and the boy are preparing to: take responsibility for common life, and, at a young age, they will enjoy one another, by training satellites, which is often: budgeting by Al Saud is a Jew. In the corner of the slabs, they are cut out, and they go with themselves. After some time, they will not be able to leave. So, they even get married even psychologically, tolerating someone else, getting used to it in the privacy of their lives, and getting it fast: they divorce. Apart from the issues of sexual self-immolation, in all areas this false education is a scientific interpretation! And it is given to children: the 2030 document on education and training is in the same direction: to educate children in a new order, which is not a work of religious education and: divine orders are not there. Children who, instead of attending classes and: socializing practice, have to take shelter in the slums, and respond to all their needs through the Internet. Their addiction to computer games is a typical example of child self-harm. It sometimes disrupts food and sleep. When it's not Islamic planning, the child and the teenager instead of praying: go to artificial prayer with God and pray! Addiction to cigarettes and drugs fill the place of God in their lives. And as a refuge in God, they shelter cigarettes.

الإیذاء الذاتی وغیرها من الأذى

فی قانون حمایة الحیوان، من المتوقع أن: المضایقات الحیوانیة ستكون جریمة، ولكن حتى الآن لا أحد یعتبر النفس یضر جریمة! ربما یكون ذلك بسبب: جون لا یستحق كل هذا العناء: الكتابة عن هذا القانون! ربما بسبب هذا الفوضى، ویتم الإیذاء النفس. على سبیل المثال، یرى شخص ما إذا كان یحارب حیوان، وقال انه یواجه مع جمعیة حمایة الحیوان، أو إذا كان یسیء معاملة الطفل، وقال انه یواجه القانون! لذلك ترى نفسها الأكثر ردیئة! لذلك، هو الانتحار، أو: عندما یرى أنه لا یستطیع الزواج، وقال انه سوف بالمثل نفسه. بطبیعة الحال، فی الإسلام لجمیع هذه هی القوانین والقوانین، وتنقسم هذه القواعد إلى ثلاثة أجزاء: العلاقة مع الله، والتواصل مع الناس، والتواصل مع الذات! هذا هو الحق فی الله والله والله. الإمام سجاد فی مقاله یتناول العدید من هذه الحقوق. إن شعب العدوان أو إیذاء النفس، من حیث الإسلام، لا یلتزم بهذه الحقوق. ولذلك، فإن حق الأب فی الطفل هو اسم جید، لذلك إذا اختار والده عار لابنه، فإن طفله یرى دائما اسم ذلك الاسم! وهذه هی حالة إساءة معاملة الأطفال. قال الإمام رضا: اثنان من الناس دائما مریض: واحد الذی یجب تجنبه، لا! والآخر الذی لا ینبغی تجنب، ولكن یتجنب ذلك: أنها لا تأكل بعض المواد الغذائیة! وهذا مثال واضح على إیذاء النفس. فمن الطبیعی لشخص ما أن یتجنب، على الرغم من أنه لا یأكل بعض الأطعمة، وهذا لیس إیذاء النفس، ولكن الإدارة الذاتیة الخاصة به و: انه فی الواقع یشفی نفسه. لذلك، الصیام، الذی هو أمر الله، وتجنب تناول الطعام، على مدار الیوم، هو الشفاء الذاتی، ولیس إیذاء النفس. وللأسف، استمر النظام الصهیونی الذی یقوده الغرب فی عكس اتجاهه: فكل القوانین الإسلامیة تضلل الناس فی هذا الصدد. والزواج إلزامی، ولكنهما یجعلان الجنس الحر فی السوق الحرة عن طریق إنشاء دور للبغایا! حتى یصبح تكوین الأسرة تافهة. مثیر الاصطناعی خلق وإنتاج ونشر أشكال قبیحه والأقمار الصناعیة إطلاق أخلاقی، كل ما فی هذا الصدد هو أن الشباب هم من المدمنین على ممارسة العادة السریة. هذه العینة المهم إیذاء النفس لأن سن البلوغ، عندما البنین والبنات یستعدون مسؤولیة الزواج تقبل، والشباب، من كل متعة استخدام المذیبات الأخرى والأقمار الصناعیة التدریبیة التی غالبا میزانیة آل سعود یهودی. فی زاویة الألواح، یتم قطعها، وأنها تذهب مع أنفسهم. وبعد مرور بعض الوقت، لن یتمكنوا من المغادرة. لذلك، حتى أنهم یتزوجون حتى نفسیا، والتسامح مع شخص آخر، والتعود على ذلك فی خصوصیة حیاتهم، والحصول علیه بسرعة: الطلاق. وبصرف النظر عن قضایا التضحیة بالنفس الجنسی، فی جمیع المجالات هذا التعلیم كاذبة هو تفسیر علمی! وتعطى للأطفال: وثیقة عام 2030 بشأن التعلیم والتدریب فی نفس الاتجاه: لتعلیم الأطفال فی نظام جدید، وهو لیس من أعمال التعلیم الدینی و: أوامر الإلهیة لیست هناك. الأطفال الذین، بدلا من حضور الدروس و: ممارسة التنشئة الاجتماعیة، یجب أن تأخذ المأوى فی الأحیاء الفقیرة، والاستجابة لجمیع احتیاجاتهم من خلال شبكة الإنترنت. إدمانهم على ألعاب الكمبیوتر هو مثال نموذجی على إیذاء النفس للطفل. فی بعض الأحیان یعطل الطعام والنوم. عندما لا یكون التخطیط الإسلامی، الطفل والمراهق بدلا من الصلاة: الذهاب إلى الصلاة الاصطناعیة مع الله والصلاة! الإدمان على السجائر والعقاقیر تملأ مكان الله فی حیاتهم. وملجأ فی الله، فإنها تؤوی السجائر.

Özünə zərər və digər fitnələr

Heyvanların qorunması haqqında Qanunda heyvanların təcavüzünün cinayət ola biləcəyi gözlənilir, lakin indiyə qədər heç kim özünə zərər verməyəcəyini düşünmür! Bəlkə bunun səbəbi: John buna dəyər deyil: bu qanunu yaz! Bəlkə də bu qanunsuzluqdan ötəri özünə zərər verilir. Beləliklə, özünü ən aşağı hiss edir! Beləliklə, o intihar edir və ya: Evlənə bilməyəcəyini görəndə özünü qarşılayır. Əlbəttə ki, bütün bunlar İslamda qaydalar və qanunlardır, bu qaydalar üç hissəyə bölünür: Allahla ünsiyyət, insanlarla ünsiyyət, özü ilə ünsiyyət! Bu, Allaha, Allah'a və Allah'a aiddir. İmam Səccad onun müəllifində bu hüquqların bir çoxuna aiddir. İslam baxımından təcavüz və ya özünə zərər verən insanlar bu hüquqlara riayət etməzlər. Bu uşaq istismarı vəziyyətidir. İmam Rza dedi: İki nəfər hər zaman xəstədir: bir kəsdən qaçmaq lazım deyildir! Digər tərəfdən qaçmaq olmaz, amma qaçırır: yemək yemir! Bu, özünə zərər verməyin açıq bir nümunəsidir. Kimsə bəzi yeməklər yeməsə də, bu, özünə zərər vermir, özünü idarə etmə və başqalarından qaçmaq təbiidir: həqiqətən də özünü müalicə edir. Buna görə də, Allahın əmridir və gün ərzində yeməkdən qaçmağın oruc tutma, özünə zərər verməmək deyil, özünü müalicə edir. Təəssüf ki, Qərbdə aparılan Sionist rejimi tərsinə davam etdi: bütün İslam qanunları bu mövzuda insanları aldadıb. Evlilik məcburidir, fahişəliyin evlərini yaradaraq sərbəst bazarda azad seks edirlər! Bir ailənin formalaşması qədər əhəmiyyətsiz olur. Sexy süni yaradılması, istehsal və bu mövzuda bütün Qbyhh formaları başlamaq peyklər əxlaqsız, yayılması gən

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

آزار جنسی حیوانات

همانطور که آزار جنسی انسانها، نسبت به یکدیگر ناروا هست، و جرم محسوب می شود، در مورد حیوانات نیز چنین است. اما در هیچ قانونی به آن اشاره نشده است! در حالیکه بیشتر حیوانات مخصوصا: حیوانات خانگی و اهلی مورد: سوء استفاده قرار می گیرند. یکی از دلایل گرایش غربی ها و غرب زده ها، یه حیواناتی از قبیل اسب و سگ! بیشتر بخاطر ارضای جنسی خودشان است. لذا می بینیم سگ را حمام می برند! و با وضع ناهنجاری، او را داخل وان شستشو می دهند، و از او سوء استفاده می کنند. در حالیکه سگ با آب میانه خوبی ندارد، و نباید آن را با ماهی اشتباه گرفت. براساس گزارش ها در سوئیس، بیشترین آزار جنسی مربوط به اسبها می باشد! در سویس 110000 اسب در 18000 مزرعه وجود دارد. روزنامه 20 دقیقه سویس نوشته است: می توان گفت بیشتر از 10000 (ده هزار) نفر در سویس، متهم به سوء استفاده جنسی از حیوانات هستند. که در این میان اسب ها، از قربانیان مهم این سوء استفاده ها هستند. یادآور می شود در این گونه موارد، معمولا دسترسی به آمار واقعی بسیار دشوار است، و آمار ثبت شده، تنها بخش کوچکی از آمار واقعی را در بر می گیرد. سویس تنها حدود هفت میلیون جمعیت دارد. بسیاری بر این عقیده اند: پوچ گرایی و ولنگاری افراطی، و انحراف جنسی از عوامل این رفتار: ضد اخلاقی و غیر انسانی است. پلیس نیویورک هم گزارشی از آزار جنسی گاو دریافت می کند! مزرعه داری با نصب دوربین، در طویله گاوهای خود می خواست: علت عدم شیردهی یکی از گاوهای خود را برسی نماید. هنگامی که مرد در حال برسی فیلم بود، دو جوان بی شرم را مشاهده نمود که: یکی از انها به گاو تجاوز می نماید، و دیگری از او فیلم می گیرد. در پی افزایش آزار جنسی حیوانات، فقط در کشور دانمارک مهد روسپی گری! قرار است قانونی برای جلوگیری آن تصویب شود، که البته آن هم بخاطر اینکه به شهرت: روسپی زنان دانمارکی لطمه وارد می کند! دن جورجن سن، وزیر غذا و کشاورزی دانمارک گفته است:« تصمیم گرفته ام که انجام عمل جنسی با: حیوانات را ممنوع اعلام کنم. دلایل زیادی هم دارد که: مهمترین آن این است که: حمله به حیوانات است». این امر دو دلیل عمده دارد: برخی ها به دلیل سختی شرایط ازدواج، ناچار به حیوانات پناه می برند! تا بدون هزینه خود را ارضا کنند. نگهداری گربه و حیوانات کوچک، که بدون آزار جنسی هم باشد، اغلب خلا وجود فرزند را در این افراد جبران می کند. بطوریکه به آنان همانند فرزندان خود، علاقمند می شوند. حتی بعضی ها برای جبران فرزند پسر! به کفتر بازی و یا قناری، گربه و سگ بازی روی می اورند! تا مرد بودن خود را اثبات نمایند. یکی از اصحاب پیامبر معروف به: ابوهریره یعنی پدر گربه ها بود. دلیل دوم سرخوردگی از ازدواج در جامعه هست. یعنی زنان مطلقه یا مردانی که: در زندگی شکست خورده اند، بیشترین آمار آزار جنسی را نسبت به حیوانات تشکیل می دهند. شیوع این امر در ایران، یک هشدار جدی برای مسئولین هست. زیرا آنها میدانند: احکام اسلامی بی دلیل نیست: مثلا روایت داریم در خانه ای که: تصویر یا سگ باشد، فرشتگان در آن خانه وارد نمی شوند. اینها دلایل آزار جنسی دارد، یعنی غیر از انگل و بیماریهای مشترک دام، اسلام می خواهد در زیر سقف، انسان نه با حیوان مشترک باشد، و نه حتی با عکس انسان های دیگر. بسیاری از این عکس ها که در منازل هست، باعث انحراف جنسی است: مثلا مردان اغلب عکس زنان و دختران را، در اتاق خود دارند که باعث: تشدید خودارضایی در انان می شود. همانطور که وجود عکس مرد نامحرم  ولو مقدس، برای دختران این خطر را دارد.  

Animal sex abuse

As the sexual harassment of humans is unfair to one another, and it is a crime, it is also the case with animals. But it is not mentioned in any law! While most animals, in particular domestic and domestic animals, are abused. One of the reasons Westerners and West-strangers tend to be, animals like horses and dogs! More for their sexual satisfaction. So we see the dog bathing! And with anomalies, they wash him in the tub, and abuse him. While the dog is not good with moderate water, it should not be confused with the fish. According to reports in Switzerland, the most sexually assaulting horses is! In Switzerland there are 110000 horses in 18,000 farms. The twenty-minute Swiss newspaper wrote: "More than 10,000 (ten thousand) people in Switzerland are accused of sexual abuse of animals." Horses are among the most important victims of this abusive practice. In these cases, access to real statistics is usually very difficult to access, and the statistics are only a small fraction of the actual statistics. Switzerland has only about seven million people. Many are of the opinion that extreme absurdism and extremism, and sexual deviation from the factors of this behavior are anti-moral and inhuman. New York police receive a report on sexual harassment of cows! The farm, having installed the camera, wanted to keep its cows in their cows' shelves. When the man was watching the film, he saw two unscrupulous young people: one of them would be raped to the cow, and the other shot him. In the aftermath of the increased sexual harassment of animals, only in Denmark is the prostitution garde! A law will be passed to prevent it, which is also due to its reputation: the prostitute of Danish women! Dan Johnsen, Danish Food and Agriculture Minister, said: "I have decided to ban sex with: animals. There are many reasons why: The most important thing is: attacking animals. " There are two main reasons for this: some will have to shelter animals due to the difficulty of marriage! To satisfy themselves at no cost. The maintenance of cats and small animals, which is also without sexual abuse, often compensates for the existence of a child's disability in these people. They like them like their children. Even some to compensate for son's son! Playing or playing canary, cat or dog! To prove their manhood. One of the companions of the Prophet, known as Abu Huraira, was the father of cats. The second reason is the frustration of marriage in society. That is, divorced women or men who: have failed in life, constitute the highest rates of sexual harassment in relation to animals. The prevalence of this in Iran is a serious warning to the authorities. Because they know: Islamic laws are not unreasonable: for example, we are narrated in a house that is: an image or a dog, the angels do not enter that house. These are the causes of sexual harassment, that is, other than the parasite and common illnesses of the livestock, Islam wants to be under the roof, a man not a common animal, nor even the image of other humans. Many of these pictures in the home, causing sexual distortion: for example, men often have photos of women and girls in their room, which causes them to masturbate more intensely. As the image of the unholy man, even holy, puts this danger to girls.

الجنس الاعتداء الجنسی

كما التحرش الجنسی للبشر غیر عادل لبعضهم البعض، وأنه هو جریمة، كما هو الحال مع الحیوانات. ولكن لم یرد ذكره فی أی قانون! فی حین أن معظم الحیوانات، ولا سیما الحیوانات المحلیة والمحلیة، یتم إساءة استخدامها. واحدة من الأسباب الغربیة والغرباء تمیل إلى أن تكون، والحیوانات مثل الخیول والكلاب! أكثر لرضاهم الجنسی. لذلك نرى الكلب الاستحمام! ومع الشذوذ، یغسلونه فی الحوض، وإساءة استخدامه. فی حین أن الكلب لیست جیدة مع الماء المعتدل، فإنه لا ینبغی الخلط مع الأسماك. ووفقا للتقاریر فی سویسرا، فإن معظم الخیول الاعتداء الجنسی هو! فی سویسرا هناك 110000 الخیول فی 18،000 المزارع. وكتبت الصحیفة السویسریة ان "اكثر من عشرة الاف شخص فی سویسرا یتهمون بالاعتداء الجنسی على الحیوانات". الخیول هی من بین أهم ضحایا هذه الممارسة المسیئة. وفی هذه الحالات، یصعب عادة الوصول إلى الإحصاءات الحقیقیة، ولا تشكل الإحصاءات إلا جزءا صغیرا من الإحصاءات الفعلیة. سویسرا لدیها حوالی سبعة ملایین شخص فقط. ویرى كثیرون أن العبث والتطرف الشدیدین والانحراف الجنسی عن عوامل هذا السلوك هما معادان للأخلاق ولا إنسانیة. شرطة نیویورك تتلقى تقریرا عن التحرش الجنسی من الأبقار! المزرعة، بعد تثبیت الكامیرا، أراد أن تبقی الأبقار فی رفوف الأبقار. عندما كان الرجل یراقب الفیلم، رأى شابین عدیمی الضمیر: واحد منهم سوف یتعرض للاغتصاب إلى البقر، والآخر أطلق علیه النار. فی أعقاب التحرش الجنسی المتزاید للحیوانات، فقط فی الدنمارك هو البغاء الطلیعی! ویجری سن قانون لمنعه، وهو ما یرجع أیضا إلى سمعته: عاهرة المرأة الدانمركیة! وقال دان جونسن، وزیر الأغذیة والزراعة الدنماركی: "لقد قررت حظر الجنس مع الحیوانات. هناك العدید من الأسباب لماذا: أهم شیء هو: مهاجمة الحیوانات ". هناك سببان رئیسیان لذلك: سیضطر البعض إلى إیواء الحیوانات بسبب صعوبة الزواج! لإرضاء أنفسهم فی أی تكلفة. إن صیانة القطط والحیوانات الصغیرة، التی هی أیضا بدون إساءات جنسیة، غالبا ما تعوض عن وجود إعاقة للطفل لدى هؤلاء الأشخاص. إنهم یحبونهم مثل أطفالهم. حتى بعض لتعویض ابن الابن! اللعب أو اللعب الكناری، القط أو الكلب! لإثبات رجولتهم. واحد من الصحابة النبی، المعروف باسم أبو هریرة، كان والد القطط. والسبب الثانی هو إحباط الزواج فی المجتمع. وهذا یعنی أن المطلقات أو الرجال المطلقین: الذین فشلت فی الحیاة، یشكلون أعلى معدلات التحرش الجنسی فیما یتعلق بالحیوانات. ویشكل انتشار هذا الأمر فی إیران تحذیرا خطیرا للسلطات. لأنهم یعرفون: القوانین الإسلامیة لیست غیر معقولة: على سبیل المثال، نحن روى فی منزل هو: صورة أو كلب، والملائكة لا تدخل هذا البیت. هذه هی أسباب التحرش الجنسی، أی غیر الطفیلی والأمراض الشائعة للثروة الحیوانیة، یرید الإسلام أن یكون تحت السطح، رجل لا حیوان مشترك، ولا حتى صورة البشر الآخرین. العدید من هذه الصور فی المنزل، مما یسبب تشویه الجنسی: على سبیل المثال، غالبا ما یكون الرجال صور النساء والفتیات فی غرفتهم، مما یجعلها تستمنی بشكل أكثر كثافة. كما أن صورة الرجل غیر المقدس، حتى المقدسة، یضع هذا الخطر على الفتیات.

Heyvanların cinsi istismarı

bir-birinə yaxşı qarşı ədalətsiz insan cinsi təcavüz, və heyvanlar haqqında eyni, bir cinayətdir. Amma heç bir qanunda belə deyilmir! Çox heyvan, xüsusilə də ev və ev heyvanları istismar edilərkən. Batılılar və Qərbdə yaşayan yabancılar, atlar və itlər kimi heyvanlar olmağın səbəblərindən biridir! Onların cinsi məmnuniyyəti üçün daha çox. Beləliklə köpək banyosunu görürük! Anomaliyaları ilə, küləkdə onu yuyurlar və onu sui-istifadə edirlər. İt orta su ilə yaxşı deyil, balıq ilə qarışdırılmamalıdır. İsveçrədəki xəbərlərə görə ən çox cinsi hücum edən atlar! İsveçrədə 18 min təsərrüfatda 110000 at var. 20 Minutes yazıb İ

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

نگهداری حیوانات، یا استفاده از حیوانات

حیوانات بخش اعظمی از زندگی بشر را تشکیل می دهند. که میتوان آن ها را در سه دسته تقسیم کرد: حیوانات مفید و مضر و: حیواناتی که کاری با انسان ندارند. از آنجایی که خداوند انسان را در بهترین شکل آفرید، دوست دارد در همان شکل باقی بماند، و تکامل هم داشته باشد. لذا در استفاده از طبیعت اطراف خود، باید مراقب باشد از: هر مواد غذایی استفاده نکند و هر لباسی را نپوشد. به همین جهت خداوند دین را فرستاده تا: انسان خود را با آن سالم و مطهر نگهدارد. پس باید از حیوانات مضر پرهیز و از حیوانات مفید استفاده کرد. از حیوانات بی طرف هم لذت بصری برد. 8جفت حیوان مفید است که: برای تغذیه انسان در نظر گرفته است و: جزو طیبات است و باید با نام خدا هم تبدیل به غذا شود. مانند گوسفند و گاو و شتر و بز و آهو، مرغ و خروس ماهی و اردک پرندگان شکاری. حتی قوچ را خداوند مستقیما از بهشت، برای حضرت ابراهیم فرستاد. این حیوانات که دسته بندی آن، در قران آمده از هر لحاظ مفید هستند. و استفاده خوراکی و پوشاکی از انها، اشکالی ندارد و نگهداری آنها هم ثواب دارد. اثرات روانشناسی و جامعه شناختی مفیدی هم دارد. اما حیوانات درنده که گوشت انسان را می خورند، یا حیواناتی که بیماری بوجود می اورند، جزو دسته دوم هستند. پرندگان غیر خوراکی (چنگال داران)، پستانداران بی آزار مانند سگ و اسب و گربه، جزو دسته سوم می باشند. یعنی خوردن گوشت آنها مکروه یا حرام است، ولی در کنار انسان زندگی کنند، و انسان از آنها بهره های دیگر ببرد اشکالی ندارد. مثلا خرید و فروش سگ حرام است، ولی اگر سگ نگهبان یا گله یا شکاری باشد، اشکالی ندارد. اسب برای سواری مناسب است، ولی گوشت آن مکروه است: کلیه این مسائل در فقه امامیه، به نقل از ائمه ذکر شده است. از امام صادق سوال شد: برکت یعنی چه؟ فرمود: سگ حیوانی است که: سالی دو شکم می زاید! هربار تا هفت توله می آورد ولی، تعدادش خیلی زیاد ادامه پیدا نمی کند! لاشه او هم قابل استفاده نیست. اما گوسفند سالی یک شکم می زاید، نسل آن فراوان است و با اینکه :غذای بشر را هم می دهد، پوست و استخوان او هم مفید است. این است فرق مالی که: برکت دارد و آنکه برکت ندارد. امروز هم در همایش دامهای همراه، رئیس همایش گفت: سگ و گربه و اسب مهمترین: حیوانات همراه انسان هستند. و همگی نژاد ایرانی دارند! نژاد اسب عربی جعلی است، و اسب اصیل فقط ایرانی است. حرف ایشان درست است زیرا: تمدن از ایران و در اطراف دریای مازندران، شروع شده و به تمام جهان پخش شده. اسب هم فقط ایرانی ها داشتند، چنانکه خشایار شاه سه هزار اسب، برای سپاه داشته که: مدیریت آن ها بسیار مهم بوده. در آن موقع همه قبایل پیاده بودند! یا مثل اعراب شتر سوار می شدند. حضرت ابراهیم وقتی پسرش را، به مکه برد اسب را هم به پسرش هدیه داد. تا زمان پیامبر اسلام، تعداد اسبها فقط در فرزندان اسماعیل، که آنها را قومی از کورش: (قرشی یا کورشی ) می خواندند، بود. بعد با فتح ایران، اسب جزو سازمان رزم قرار گرفت. هنوز هم در امریکا گرچه اسب وجود دارد، ولی سگ از آن مهمتر است! با ساختن سورتمه از سگ ها، برای نقل و انتقال استفاده می کنند. در ایران هم قشری بوجود آمدند که: به سگ بیشتر از حیوانات دیگر دلبسته هستند، حتی برخی زنان با سگ های نر، ازدواج می کنند! بهترین فیلم های سوپر غربی ها، جفتگیری زنان با سگ ها است.  در اروپا، به گربه بیشتر از همه اهمیت می دهند! و بار روانشناسی برای آن جعل می کنند، در ایران هم حتی عضو شورای شهری، در اینستاگرام، گربه اش را معرفی می کند! در حالیکه در اسلام گفته شده: با حیوانات نباید حتی در یک خانه بود!

Keeping animals, or using animals

Animals form a large part of human life. Which can be divided into three categories: Useful and harmful animals: Animals that do not work with humans. Since God created man in the best way, he would like to stay in the same form, and evolve. So, in using nature around you, you should be careful not to use any food and not to wear any clothes. Therefore, God has sent the religion to: keep your human being with that healthy and compassionate. Therefore, avoid harmful animals and use beneficial animals. Impartial animals also enjoy visual enjoyment. There are 8 pairs of animals that are intended to be nourished by human beings: it is part of tea and should be converted into food by the name of God. Like sheep and cattle and camels and goats and deer, chicken and cock fish and duck birds. Even the ram was sent by God directly from Paradise to Imam Abraham. These animals, which are categorized in the Qur'an, are useful in every respect. And the use of food and clothing from them is no problem, and their retention is also worthwhile. There are also beneficial psychological and sociological effects. But predatory animals that eat human flesh, or animals that cause illness, are in the second category. Non-edible birds (Forks), mammals, such as dogs, horses and cats, are among the third. Meanwhile, eating their meat is either abusive or forbidden, but they live alongside human beings, and humans do not benefit from them. For example, buying and selling a dog is haram, but if the dog is a guard or a herd or a hunter, it's okay. The horse is suitable for riding, but its meat is abominable: all of these issues are mentioned in Imams' jurisprudence, quoted by the Imams. Imam Sadiq asked: What does blessing mean? He said: "The dog is an animal: it will take two soles a year!" Each time up to seven cubs, it does not go too far! His carcass cannot be used either. But the year-old sheep will have a stomach, its generation is abundant, and although it also provides human food, its skin and bones are also useful. This is a financial difference: it is blessed and it is not blessed. Today, at the Livestock Forum, the head of the conference said: Dogs, cats and horses are the most important: animals are with humans. And they all have an Iranian race! The Arabian horse race is fake, and the horses are only Iranian. His words are true because: Civilization began from Iran and around the Sea of ​​Mazandaran, and spread to the entire world. The horse had only the Iranians, as King Kheshayar had three thousand horses for the army: their management was very important. At that time, all the tribes were walking! Or they would ride camels like Arabs. Abraham gave his son a gift to his son when he took his son to Mecca. Until the time of the Prophet Muhammad, the number of horses was only in the descendants of Ismail, who called them a people from Cyrus: (Khorashi or Korishi). Then, with the conquest of Iran, the horse was put into the organization. There is still a horse in America, but the dog is more important than that! They use the dogs to make sleds for transportation. In Iran, there was also a cortex that: Dogs are more attached to other animals, even some women with male dogs get married! The best super-western movies are mating women with dogs. In Europe, they care about cats most of all! And fake the psychology of it, in Iran, even a member of the city council, introduces his cat on Instagram! In Islam, it is said: animals should not even be in a house!

حفظ الحیوانات، أو استخدام الحیوانات

تشكل الحیوانات جزءا كبیرا من حیاة الإنسان. والتی یمكن تقسیمها إلى ثلاث فئات: الحیوانات المفیدة والضارة: الحیوانات التی لا تعمل مع البشر. منذ خلق الله الإنسان فی أفضل طریقة، وقال انه یرغب فی البقاء فی نفس الشكل، وتتطور. لذلك، فی استخدام الطبیعة من حولك، یجب أن نكون حذرین عدم استخدام أی طعام وعدم ارتداء أی ملابس. ولذلك، فقد أرسل الله الدین إلى: الحفاظ على إنسانك مع أن صحیة ورحیمة. لذلك، تجنب الحیوانات الضارة واستخدام الحیوانات المفیدة. كما تتمتع الحیوانات المحایدة التمتع البصریة. هناك 8 أزواج من الحیوانات التی تهدف إلى أن تتغذى من قبل البشر: هو جزء من الشای، وینبغی تحویلها إلى الغذاء باسم الله. مثل الأغنام والماشیة والإبل والماعز والغزلان والدجاج والسمك الدیك والبط الطیور. حتى إرسال الكبش من قبل الله مباشرة من الجنة إلى الإمام إبراهیم. هذه الحیوانات، التی تصنف فی القرآن الكریم، هی مفیدة فی كل الاحترام. واستخدام الغذاء والملابس منها لیست مشكلة، والاحتفاظ بهم هو أیضا جدیرة بالاهتمام. وهناك أیضا آثار نفسیة واجتماعیة مفیدة. ولكن الحیوانات المفترسة التی تأكل لحم الإنسان، أو الحیوانات التی تسبب المرض، هی فی الفئة الثانیة. الطیور غیر الصالحة للأكل (الشوك) والثدییات مثل الكلاب والخیول والقطط، هی من بین الثالثة. وفی الوقت نفسه، تناول اللحوم هم إما مسیئة أو محظورة، ولكنهم یعیشون جنبا إلى جنب مع البشر، والبشر لا تستفید منها. على سبیل المثال، شراء وبیع الكلب هو حرام، ولكن إذا كان الكلب هو حارس أو قطیع أو صیاد، فإنه على ما یرام. الحصان هو مناسب للركوب، ولكن لحومه هی البغیضة: كل هذه القضایا المذكورة فی الفقه الأئمة، ونقلت عن الأئمة. سأل الإمام صادق: ماذا یعنی النعمة؟ وقال: "الكلب حیوان: سوف یستغرق اثنین من باطن فی السنة!" فی كل مرة تصل إلى سبعة الأشبال، فإنه لا یذهب بعیدا جدا! ولا یمكن استخدام ذبیحه. ولكن الغنم البالغ من العمر سوف یكون المعدة، جیلها وفیرة، وعلى الرغم من أنه یوفر أیضا الغذاء البشری، الجلد والعظام هی أیضا مفیدة. هذا فرق مالی: إنه مبارك ولا یبارك. الیوم، فی منتدى الثروة الحیوانیة، وقال رئیس المؤتمر: الكلاب والقطط والخیول هی أهم: الحیوانات مع البشر. وجمیعهم لدیهم سباق إیرانی! سباق الخیل العربی هو وهمیة، والخیول هی الإیرانیة فقط. كلماته صحیحة لأن: الحضارة بدأت من إیران وحول بحر مازندران، وانتشرت إلى العالم بأسره. كان الحصان الإیرانیین فقط، كما كان الملك خیشیار ثلاثة آلاف الخیول للجیش: إدارتها كانت مهمة جدا. فی ذلك الوقت، كانت جمیع القبائل المشی! أو كانوا یركبون الجمال مثل العرب. أعطى إبراهیم ابنه هدیة لابنه عندما أخذ ابنه إلى مكة. حتى وقت النبی محمد، كان عدد الخیول فقط فی أحفاد إسماعیل، الذی دعا لهم شعبا من سایروس: (خوراشی أو كوریشی). ثم، مع غزو إیران، وضعت الحصان فی المنظمة. لا یزال هناك حصان فی أمریكا، ولكن الكلب هو أكثر أهمیة من ذلك! أنها تستخدم الكلاب لجعل الزلاجات للنقل. فی إیران، كانت هناك أیضا قشرة: الكلاب أكثر ارتباطا بالحیوانات الأخرى، حتى بعض النساء مع الكلاب الذكور تزوج! أفضل الأفلام الغربیة الغربیة تزاوج النساء مع الكلاب. فی أوروبا، یهتمون القطط أكثر من كل شیء! وهمیة علم النفس من ذلك، فی إیران، حتى عضو فی مجلس المدینة، على إینستاجرام، یدخل القط له! فی الإسلام، ویقال: الحیوانات لا ینبغی أن یكون حتى فی منزل!

Heyvanları saxlamaq və ya heyvanları istifadə etmək

Heyvanlar insan həyatının böyük bir hissəsini təşkil edir. Hansı üç kateqoriyaya bölünür: Faydalı və zərərli heyvanlar: İnsanlarla işləməyən heyvanlar. Allah insanı ən yaxşı şəkildə yaratdığından, eyni şəkildə qalmaq və inkişaf etmək istəyir. Beləliklə, ətrafınızdakı təbiəti istifadə edərkən, hər hansı bir yemək və paltar geyməmək üçün diqqətli olmalısınız. Buna görə də Allah dini göndərdi: insanınızı sağlam və şəfqətli bir şəkildə saxlamaq. Buna görə zərərli heyvanlardan qaçın və faydalı heyvanlardan istifadə edin. Yanal heyvanlar da əyani həzzdən zövq alırlar. İnsan tərəfindən qidalanması nəzərdə tutulan 8 cüt heyvan vardır: çay hissəsidir və Allahın adı ilə qidaya çevrilməlidir. Qoyun və mal-qara, dəvə və keçi və maral kimi, toyuq və horoz balıqları və ördək quşları kimi. Hətta qoç birbaşa Cənnətdən İmam İbrahimə göndərildi. Quranda təsnif edilən bu heyvanlar hər cəhətdən faydalıdır. Onlardan yemək və geyim istifadəsi problem deyil və onların saxlanması da faydalıdır. Həm də faydalı psixoloji və sosioloji təsirlər var. İnsan ətini yeyən və ya xəstəliyə səbəb olan heyvanları yeyən heyvanlar ikinci kateqoriyaya aiddir. Qidalanmayan quşlar (çəngəllər), itlər, atlar və pişiklər kimi məməlilər üçüncüsüdür. Eyni zamanda, onların ətini yeyən və ya qadağan edən və ya qadağan edən, ancaq insanlarla birlikdə yaşayanlar, insanlar isə onlardan faydalanmırlar. Məsələn bir it alış və satmaq itaətdir, lakin it ittihamçı, yaxud sürü və ya ovçu olsa yaxşıdır. Atı sürmək üçün əlverişlidir, lakin onun əti iyrəncdir: bu məsələlərin hamısı imamların sitat gətirdiyi İmamların mühakiməsində qeyd olunur. İmam Səccət soruşdu: Nə xeyir-dualar deməkdir? O dedi: "İt heyvandır, bir il iki ayaq alacaq!" Hər dəfə yeddi cübbəyə qədər, çox uzaqlaşmır! Onun karkasından da istifadə edilə bilməz. Lakin yaşlı qoyun mədə olacaq, onun nəsli çoxdur və insan qidasını da təmin etsə də, dəri və sümükləri də fayd

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

تاب آوری اقتصاد ایران

غلیرغم دشمنی اقتصاد جهانی و: نامهربانی اقتصاد دانان داخلی، می بینیم که اقتصاد ایران همچنان زنده و پابرجا هست. و از بسیاری از کشورها که در آمار های روی کاغذ! از ما جلوتر هستند، محکم ایستاده واصلا خم بر ابرو نمی آورد. بخوبی یادم است که در اول انقلاب، بانکها به شدت با دولت شهید رجایی مخالف بودند، و او ناچار بود برای نقل و انتقال پول، از کیسه و گونی استفاده کند! و آنقدر پول فراوان بود که: اگر دزدی یا گم می شد اثری نداشت! در جنگ تحمیلی همه رزمندگان شاهد بودند که: به بهانه کمبود بودجه، اصلا نمی گذاشتند برای رزمندگان تدارکاتی فرستاده شود! اما کانال های دیگری بود که: اینها را دور می زدند و: اینها نمی فهمیدند از کجا خورده اند! در زمان مهندس موسوی، او هم به بانکها پیوسته بود! و مدام می گفت بودجه زیر خط قرمز است! بارها تهدید به استعفا کرد، میگفت ما نباید دفاع کنیم. مانند الان که کرباسچی ها می گویند: چرا جوانان را به سوریه می فرستیم تا کشته شوند. آن موقع هم می گفتند: چرا جوانان را به کشتن می دهید! عاقبت هم ، همین گزارش های او توسط محسن رضایی، بر امام خمینی اثر گذاشت، تا قظعنامه را بپذیرد. از آن به بعد هم هر دولتی روی کار آمد، به استناد گزارش بانکها ویرانه ای را! با خزانه خالی تحویل گرفت! آحرین آن هم شهردار محترم است که می گوید: شهرداری را با سی هزار میلیارد تومان: بدهی تحویل گرفته است. وی نمی گوید با چه قدر دارایی! این عادت همه آمار نویس ها هست. همیشه قسمت خالی لیوان را می گویند. تا راحت بتوانند به اختلاس کننده ها کمک کنند. درست مثل آمار های جهانی است که: معمولا ایران در ردیف آخر هرنوع پیشرفت ها! و ردیف اول فساد ها نشان می دهد. در اینترنت تمام سرورهای آمریکایی، اروپایی و حتی استرالیایی، نام ایران را از فهرست کشورها حذف کرده اند! لذا طبیعی است که آخرین رتبه را در: استفاده از اینترنت داشته باشیم. اما واقعا ایرانی ها از اینترنت استفاده نمی کنند؟ چرا! حتی بیشتر از همه استفاده می کنند: نمونه اش تلگرام که اجازه داده با کد ایران ثبت نام شود، روزانه 2میلیارد پیام از: ملت 80میلیونی ایران جابجا می کند. اتفاقی که در اینجا می افتد: این است که ایرانی ها، در سرور های آمریکایی با: کد افغانستان یا عراق و هندوستان! وارد می شوند لذا، همه آمار کاربران ایرانی، به آنها اضافه می شود. در صورتی آمار استفاده از کد ایران، عدد صفر را نشان می دهد! در اقتصاد و سیاست هم همین است. هیچ سرور آماری، به ایران اجازه ورود اطلاعات نمی دهد! لذا اطلاعات ورودی ایران در همه: زمینه های پیشرفته صفر است. بنابر این در رتبه آخر قرار می گیرد. طبیعی است که کشوری در آخرین رتبه پیشرفت باشد، در عقب ماندگی رتبه اول را دارد! اما مردم ایران، کار خود را می کنند و اصلا به این: سرورها و آمار ها کاری ندارند. برای همین، الان، مصرف همه چیز در ایران، سه برابر جهان است. اگر گندم یا برنج وارد می کنیم، ولی آب و برق یا نفت و گاز که صادر می کنیم!بنابراین تولید هم، سه برابر متوسط جهانی می باشد. آمار ها مصرف را می گویند! ولی تولید را نمی گویند. آیا واردات مگر مجانی می شود؟ پس اینهمه واردات ایران، یعنی بالاترین ذخیره ارزی. در حالیکه عربستان 52میلیارد دلار کسر بودجه دارد، در سند  2030 ادعا می کند سه هزارمیلیارد دلار! ذخیره ارزی خواهد داشت از کجا؟ ولی ایران که هم اکنون، قدرت خرید محصولات تمام کشورهای دنیا را دارد، و هرکدام از انها برای تصرف بازار ایران، باهم رقابت می کنند باید اقتصاد ورشکسته داشته باشد؟ آیا فرانسه ورشکسته است؟ یا ایران که شرکت های آن را زنده کرد؟ آمریکا بزرگترین صادر کننده کالا به ایران است! اگر ایران پول و ذخیره ارزی ندارد، اینهمه کالای آمریکایی در ایران از کجا آمده؟

Persistence of Iran's economy

Contrary to the hostility of the global economy, and with the eagerness of domestic economists, we see that Iran's economy is still alive. And from many countries that are on the statistics on paper! They are ahead of us, stand firm and do not bend on the eyebrows. I well remember that at the beginning of the revolution, the banks strongly opposed the Shahid Rajaee government, and he had to use bags and sack to transfer money! And there was so much money that: if it was robbed or lost, it had no effect! In the imposed war, all the warriors saw that they would not be sent to the combatants at all due to lack of funds. But there were other channels that: They did away, and: They did not understand where they had been eaten! At the time of Mousavi's engine, he also joined the banks! And always said the budget is below the red line! He repeatedly threatened to resign, saying we should not defend. As the Karbaschi say, why are we sending young people to Syria to be killed? At that time they would say: Why do you kill the young people? Eventually, the same reports by Mohsen Rezaei influenced Imam Khomeini to accept the law. Since then, every government has come to power, according to the report of the banks, a ruin! Delivered to Empty Trash! Aharin is also a respectable mayor who says that the municipality has been issued with 30 billion dollars. He does not say how much you have! This is the habit of all statisticians. Always say the empty part of the glass. So they can easily help the emulators. Just like global statistics: Usually Iran is in the last row of any improvements! And the first row of corruption shows. On the Internet, all American, European and even Australian servers have removed the name of Iran from the list of countries! So it's natural to have the last rank in: using the internet. But really do not Iranians use the Internet? Why! They even use the most: his example of the telegram allowed by Iran's code, 2 billion messages per day are transferred from: the 80 million people of Iran. What happens here is that the Iranians, on American servers with: the code of Afghanistan or Iraq and India! Therefore, all users of Iranian statistics are added to them. If the statistics show the use of Iran code, the number is zero! That is the same in economics and politics. No statistical server allowed Iran to enter data! Therefore, Iran's input information in all: advanced fields are zero. So it's ranked last. It is natural for a country to be in the last rank of progress, in the backlog, it's ranked first! But the people of Iran, do their job and do it at all: servers and statistics do nothing. So now, taking everything in Iran is three times the world. If we import wheat or rice, but the water and electricity or oil and gas that we export, so production is three times the global average. Statistics say consumption! But they do not say production. Will import be free? So this is all the imports of Iran, the highest reserve currency. While Saudi Arabia has a budget deficit of $ 52 billion, it claims $ 3 trillion in the 2030 document! Where will the currency be? But Iran, which now has the power to buy products from all over the world, and each of them to compete for seizing the Iranian market, should have a bankrupt economy? Is France bankrupt? Or Iran whose companies revived it? America is the largest exporter of goods to Iran! If Iran does not have the money and custody of the currency, how does it make all the goods?

استمرار الاقتصاد الإیرانی

وخلافا لعداء الاقتصاد العالمی، ومع حرص الاقتصادیین المحلیین، نرى أن الاقتصاد الإیرانی لا یزال حیا. ومن العدید من البلدان التی هی على الإحصاءات على الورق! هم أمامنا، یقف ثابتة ولا ینحنی على الحاجبین. وأذكر أیضا أنه فی بدایة الثورة، عارضت البنوك بشدة حكومة شهید رجای، واضطر إلى استخدام أكیاس وأكیاس لنقل الأموال! وكان هناك الكثیر من المال الذی: إذا كان قد سرق أو فقدت، كان له أی تأثیر! فی الحرب المفروضة، رأى جمیع المحاربین أنهم لن یتم إرسالهم إلى المقاتلین على الإطلاق بسبب نقص الأموال. ولكن كانت هناك قنوات أخرى: أنها أوقفت، و: لم یفهموا أین أكلوا! فی وقت محرك موسوی، وانضم أیضا إلى البنوك! ودائما قال المیزانیة أقل من الخط الأحمر! وهدد مرارا بالاستقالة، قائلا إننا یجب ألا ندافع عن ذلك. وكما یقول الكارباشی، لماذا نرسل الشباب إلى سوریا لقتلهم؟ فی ذلك الوقت یقولون: لماذا تقتل الشباب؟ وفی نهایة المطاف، أثرت نفس التقاریر التی أعدها محسن رضائی على الإمام الخمینی لقبول القانون. ومنذ ذلك الحین، كل حكومة قد حان للسلطة، وفقا لتقریر البنوك، خراب! تم تسلیمها إلى المهملات الفارغة! وآخرها العمدة المحترم الذی یقول إن البلدیة قد أصدرت 30 ألف ملیار دولار أمریكی. انه لا یقول كم لدیك! هذه هی عادة جمیع الإحصائیین. دائما أقول الجزء الفارغ من الزجاج. حتى یتمكنوا من مساعدة بسهولة محاكاة. تماما مثل الإحصاءات العالمیة: عادة إیران فی الصف الأخیر من أی تقدم! ویظهر الصف الأول من الفساد. على شبكة الإنترنت، وأزال جمیع الملقمات الأمریكیة والأوروبیة وحتى الاسترالیة اسم إیران من قائمة البلدان! لذلك فمن الطبیعی أن یكون آخر مرتبة فی: استخدام الإنترنت. ولكن حقا لا الإیرانیین استخدام الإنترنت؟ لماذا! بل إنهم یستخدمون أكثر من غیرها: مثاله على البرقیة التی تسمح بها المدونة الإیرانیة، 2 ملیار رسالة یومیا یتم نقلها من: 80 ملیون شخص فی إیران. ما یحدث هنا هو أن الإیرانیین، على خوادم الأمریكیة مع: قانون أفغانستان أو العراق والهند! ولذلك، یضاف إلیها جمیع مستخدمی الإحصاءات الإیرانیة. إذا أظهرت الإحصاءات استخدام قانون إیران، وعدد هو صفر! هذا هو نفسه فی الاقتصاد والسیاسة. لم یسمح أی خادم إحصائی إیران بإدخال البیانات! ولذلك، فإن المعلومات المدخلات إیران فی كل: الحقول المتقدمة هی صفر. لذلك فی المرتبة الأخیرة. فمن الطبیعی للبلد أن یكون فی المرتبة الأخیرة من التقدم، فی تراكم، انها فی المرتبة الأولى! ولكن شعب إیران، القیام بعملهم والقیام بذلك على الإطلاق: الخوادم والإحصاءات لا تفعل شیئا. حتى الآن، أخذ كل شیء فی إیران هو ثلاثة أضعاف العالم. إذا استوردنا القمح أو الأرز، ولكن الماء والكهرباء أو النفط والغاز الذی نقوم بتصدیره، لذلك الإنتاج هو ثلاثة أضعاف المتوسط ​​العالمی. الإحصاءات تقول الاستهلاك! لكنهم لا یقولون الإنتاج. سوف یكون الاستیراد مجانا؟ لذلك هذا هو كل واردات إیران، وهو أعلى احتیاطی العملة. وبینما تعانی المملكة العربیة السعودیة عجزا فی المیزانیة قدره 52 ملیار دولار، فإنها تطالب بمبلغ 3 تریلیون دولار فی وثیقة عام 2030! أین ستكون العملة؟ ولكن إیران التی لدیها الآن القدرة على شراء المنتجات من جمیع أنحاء العالم، وكل واحد منهم للتنافس على الاستیلاء على السوق الإیرانیة، یجب أن یكون لها اقتصاد مفلس؟ هل فرنسا مفلسة؟ أو إیران التی شركاتها احیاء ذلك؟ أمریكا هی أكبر مصدر للبضائع إلى إیران! إذا لم یكن لدى إیران المال والحضانة للعملة، فكیف یعنی ذلك؟

İran iqtisadiyyatının davamlılığı

Ghlyrghm düşmən və qlobal iqtisadiyyat: iqtisadçılar çörəksiz daxili, biz iqtisadiyyat canlı və yaxşı olduğunu görürük. Və kağız üzərində olan bir çox ölkədən kağız üzərində! Onlar qabaqda qaldılar, möhkəm dururlar və qaşları əyilmirlər. Və çox pul var idi: əgər soyulmuş və ya itirildisə, heç bir təsiri olmadı! Amma digər kanallar da var idi: onlar özləri ilə birlikdə idilər: onlar yeyildiklərini başa düşmədilər! Musəvinin mühərriki dövründə də banklara qoşulub! Və həmişə büdcə qırmızı xəttin altındadır dedilər! O, biz dəfələrlə istefa verməklə təhdid etdiyimizi söyləyərək, müdafiə etməməliyik. Karbasçı deyir ki, niyə gəncləri Suriyaya göndərmək üçün göndəririk? O zaman dedilər: "Niyə gəncləri öldürürsən? Nəhayət, Mohsen Rezaei tərəfindən eyni hesabatlar imam Xomeynini qanun qəbul etməyə təsir etdi. O vaxtdan bəri, hər bir hökumət, bankların hesabatına görə, hakimiyyətə gəldi, bir məhv! Boş Çöp Kutusuna Teslim Edildi! Sonuncusu belediyenin 30 min milyard ABŞ dolları ilə verildiyini söyləyən hörmətli bələdiyyə başçısı. O nə qədər var deyir! Bu bütün statistikistlərin vərdişidir. Həmişə şüşənin boş hissəsini söyləyin. Beləliklə, onlar emülatörlere asanlıqla kömək edə bilərlər. Qlobal statistika kimi: Adətən İra

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

سرمایه و سرمایه گذاری در اسلام.

سرمایه گذاری نیز مانند: همه مقوله های علمی، در غرب دچار تحریف شد! زیرا اساس تئوری های علوم،  در غرب برمبنای اسرائیلیاتی است که: تئوریسین های یهودی آن را تئوریزه کرده اند. مثلا سرمایه در زبان حضرت موسی، نعمت های خدادادی است. خود ایشان هم شغل چوپانی داشته است. اما ازنظر بنی اسرائیل، طلا اساس ثروت است! به همین دلیل ابتدا گوساله پرست شدند، چون گوساله سامری از طلا بود. بعد که حضرت موسی با آن مبارزه کرد،  به سراغ ثروتمندان رفتند و: آرزوی زندگی چون: قارون را داشتند زیرا که: قارون دارای گنچ هایی از طلا بود. این بار خدا قارون را، در مقابل چشم همه مردم، در زمین فروبرد! ( فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ینصرونه ) البته همه با دیدن این عذاب، گفتند خوب شد ما قارون نبودیم! ولی این ذهنیت طلا دوستی را، با خود حفظ کردند تا یومنا هذا! در اقتصاد غربی، مخصوصا در عصر سوداگری، طلا اصل اقتصاد و پول بود. یعدا هم که بیرون رانده شد، هنوز هم به عنوان پشتوانه پول! حرف اول را می زند. در اسلام هم، طلا های ابن زیاد باعث شد: کوفیان دست از امام حسین بردارند. لذا دین اسلام، همچون دین واقعی موسی ع، از طلا ضربه خورده و: آن را به عنوان سرمایه قبول ندارد. جالب است بدانیم سرمایه در اسلام، و مخصوصا شیعه اشک است! ابن سعد بخاطر حکومت ری، امام حسین ع را شهید کرد، ولی به آن دست نیافت! اما هواداران امام حسین ع، با اشک، ری را تصرف کردند! و اکنون مرکزیت مهم شیعه: در جهان به شمار می اید. البته اشک ریختن و گریه کردن را، می توان به دو صورت تعریف و اثبات کرد: اول برای دنیا پرستان و دانشمندان مادی اقتصاد! دوم برای مومنان. برای اقتصاد دانان پول پرست بگوییم: مصرف ظروف یکبار مصرف در ایران، سه برابر جهانی است! مخصوصا در ایام محرم و صفر، ماه رمضان و..بطوریکه صنعت تهیه غذا و: تولید ظروف یکبار مصرف، از نظر سوداوری هم حرف اول را در: ایران و عراق دارند. این یک مبنا هست! در ایام محرم تا سه برابر جمعیت ایران، غذا تولید و مصرف می شود. این یعنی که کارخانجات تولید: وسایل آشپزخانه، مزارع تولید برنج و حبوبات، همگی برکاکل گریه برای امام حسین ع می چرخد. که باید گفت اصلا: اقتصاد ایران و عراق، براین پایه است. والا با تحریم های نفتی و غیرنفتی، این دو ملت باید سالها پیش: از بین می رفتند. طرح موضوع: اگر کودکی اشک نریزد و: گریه نکند به او غذا نمی دهند! پدر خانواده با دیدن اشک کودکش، انگیزه برای کار و کسب درآمد پیدا می کند. حتی اشک همسرش را هم نمی تواند تحمل کند. در بررسی بیشتر، به امام علی ع بعنوان پایه گذار: اقتصاد اشکی می رسیم. ایشان طاقت دیدن اشک یتیمان را نداشت، لذا سخت کار می کرد و: شبها برای آنان نان و خرما می برد. بعدا آن را توسعه دادند، و سفره خانه ای در مدینه درست کردند: با مسئولیت امام حسن مجتبی. حضرت علی در بیابانها چاه می کند، درخت خرما می کاشت و: درآمد آن را صرف: پذیرایی از بینوایان و مسافران و یتیمان می نمود. تا اینکه هر دو به شهادت رسیدند، و اما پس از شهادت امام حسین، تحولی در این زمینه ایجاد شد: محور اشک به امام حسین منتسب شد. و مارک دار شدن مهمان ها هم ازبین رفت. آنطور که نقل کرده اند: امام حسین ع فرمود: من کشته اشک هستم.(انا قتیل العبرات). زیرا مظلومیت امام حسین ع، اشک ها را جاری می کند. لذا تشکیل جلسات عزاداری، و پذیرایی از عزاداران باب شد. امروزه به وسعت چندین کشور شده است! در سند چشم انداز 2030 هیات های عزاداری، باید سازمان ملل به کمک: سازمان غذا و دارو، برای تمام دنیا این برنامه را پیاده کند! یعنی همه مردم دنیا، مهمان سفره اباعبدالله باشند. نه تنها ریشه سوء تغذیه، سوزانده شود بلکه: در کل دنیا کسی برای بی پولی گرسنه نباشد.

Capital and investment in Islam.

Investments like: All categories of science were distorted in the West! Because the fundamentals of the science of science in the West are based on Israelis: Theorists of the Jews have theorized it. For example, capital in the language of Prophet Moses is the divine blessings. She also had a shepherd job. But from the point of view of Israel, gold is the foundation of wealth! For this reason, calves were first used, because the Samaritan calf was of gold. When Moses fought against it, they went to the rich, and they dreamed of life, for they were: Qaron because Qaron had treasures of gold. This time, God will throw Al-Qaron on the earth in front of the eyes of all people! Of course everyone saw this torment, they said it was fine, we were not Qaron! But they retained the golden friendship mentality so that they would. In the Western economy, especially in the era of speculation, gold was the principle of economy and money. The one that was pushed out is still money back! He casts the first letter. In Islam, the golds of Ibn Qi'id also caused Kofiyan to withdraw from Imam Hussein. Therefore, Islam, like the real religion of Moses, has been hit by gold and does not accept it as capital. Interestingly, capital in Islam, and especially the Shiite, is a tear! Ibn Sa'ad was martyred by Imam Hussein as he ruled Rey but did not get it! But the supporters of Imam Hussein, with tears, captured Riyadh! And now the Shia main focus is in the world. Of course, tearing and crying can be defined in two ways: first, for the world's poets and material scientists of economics! Second for believers. For economists, money laundering: Throwing utensils in Iran is three times the global! Especially in the days of Muharram and zero, Ramadan, etc. As the food industry and: the production of one-time utensils, they also have the first name in exploitation in Iran and Iraq. This is the basis! In the days of Moharram, it is three times as large as the population of Iran, and food is produced and consumed. This means that the factories of production: kitchen appliances, rice and leguminous farms, all turn around the cry for Imam Hussein. That is to say, at all: the economy of Iran and Iraq are based on it. Supreme with oil and non-oil sanctions, these two nations should have been eradicating years ago. Schedule a theme: If a child does not tear and: Do not cry give him food! The father of the family finds a motive for work and earns money by seeing his child's tears. Even his wife's tears cannot stand. In further study, Imam Ali as the founder: the lucky economy. They did not have the patience to see the tears of their orphans, so he worked hard: at night, they took bread and dates. They developed it later, and made a table in Medina: with the responsibility of Imam Hasan Mojtaba. Imam Ali bore well in the deserts, planting a palm tree and: Earning it: Catering to the poor and our passengers and orphans. Until both were martyred, but after the martyrdom of Imam Hussein, a change was made in this regard: the axis of tears was attributed to Imam Hussein. And the marking of the guests also disappeared. Imam Hussein said: "I am killed in tears ... because the impeachment of Imam Hussein teething tears." Therefore, forming mourning sessions, and welcoming the mourners of Bob. Today it is in the reach of several countries! In the Mourning Board's 2030 vision document, the United Nations should assist the Food and Drug Administration to implement this plan for the whole world! That is, all the people of the world are guests of the table of Abbas. Not only is the root of malnutrition burned, but also that no one is hungry in the whole world.

رأس المال والاستثمار فی الإسلام.

الاستثمارات مثل: تم تشویه جمیع فئات العلوم فی الغرب! لأن أساسیات علم العلم فی الغرب تقوم على الإسرائیلیین: نظریات الیهود قد نظروا ذلك. على سبیل المثال، رأس المال فی لغة النبی موسى هو النعم الإلهی. كما كان لدیها وظیفة الراعی. ولكن من وجهة نظر إسرائیل، الذهب هو أساس الثروة! لهذا السبب، تم استخدام العجول لأول مرة، لأن العجل السامری كان من الذهب. هذه المرة، سوف رمی الله القرون على الأرض أمام عیون جمیع الناس! بالطبع رأى الجمیع هذا العذاب، وقالوا انه على ما یرام، لم نكن كارون! لكنهم احتفظوا بعقلیة الصداقة الذهبیة حتى یتمكنوا من ذلك. فی الاقتصاد الغربی، وخاصة فی عصر المضاربة، كان الذهب مبدأ الاقتصاد والمال. واحد الذی دفعت بها لا یزال المال مرة أخرى! یلقی الحرف الأول. وفی الإسلام، تسببت ذهبیات ابن قعید فی انسحاب كوفیان من الإمام الحسین. ولذلك، فإن الإسلام، مثل الدین الحقیقی لموسى، قد ضرب من الذهب ولا یقبل ذلك عاصمة. ومن المثیر للاهتمام، رأس المال فی الإسلام، وخاصة الشیعة، هو المسیل للدموع! وقد استشهد ابن سعد من قبل الإمام الحسین لأنه حكم ری ولكن لم تحصل علیه! ولكن أنصار الإمام الحسین، بالدموع، استولوا على الریاض! والآن التركیز الرئیسی الشیعة هو فی العالم. بالطبع تمزیق البكاء یمكن تعریف بطریقتین: أولا، للعلماء المشهورین عالمیا وعلم الاقتصاد! الثانیة للمؤمنین. بالنسبة للاقتصادیین، غسل الأموال: رمی الأوانی فی إیران هو ثلاثة أضعاف العالم! خصوصا فی شهر محرم وصفر، رمضان .. صناعة الطعام وإنتاج الأوانی الفخاریة، والقول الفصل مربحة فی إیران والعراق. هذا هو الأساس! فی أیام محرم، هو ثلاثة أضعاف عدد سكان إیران، ویتم إنتاج الغذاء واستهلاكه. وهذا یعنی أن مصانع الإنتاج: أدوات المطبخ والأرز والمزارع البقولیة، وكلها تتحول صرخة للإمام الحسین. وهذا یعنی، على الإطلاق، أن اقتصاد إیران والعراق یقومان علیه. العلیا، مع العقوبات النفطیة وغیر النفطیة، یجب على هاتین الدولتین أن تستأصل منذ سنوات. جدولة موضوع: إذا كان الطفل لا المسیل للدموع و: لا تبكی یعطیه الطعام! یجد والد الأسرة دافع للعمل ویكسب المال من خلال رؤیة دموع طفله. حتى دموع زوجته لا یمكن أن یقف. فی مزید من الدراسة، الإمام علی كمؤسس: الاقتصاد محظوظا. لم یكن لدیهم الصبر لرؤیة دموع الیتامى، لذلك كان یعمل بجد: فی اللیل، أخذوا الخبز والتواریخ. وضعوها فی وقت لاحق، وقدموا طاولة فی المدینة المنورة: مع مسؤولیة الإمام حسن مجتبى. حمل الإمام علی جیدا فی الصحارى، وزرع شجرة نخیل و: كسبه: تقدیم الطعام للفقراء والركاب والأیتام. كما اختفى وسم الضیوف. قال الإمام الحسین: "أنا قتلت فی البكاء ... لأن الإقالة من الإمام الحسین یرقع الدموع". لذلك، تشكیل جلسات الحداد، والترحیب المشیعین بوب. الیوم هو فی متناول العدید من البلدان! وفی وثیقة رؤیة مجلس الحداد لعام 2030، ینبغی للأمم المتحدة أن تساعد إدارة الغذاء والدواء على تنفیذ هذه الخطة للعالم أجمع! أی أن جمیع شعوب العالم ضیوف من طاولة عباس. إن جذور سوء التغذیة لا تحترق فحسب، بل أیضا أنه لا یوجد جائع فی العالم كله.

İslamda sərmayə və investisiya.

Bənzər investisiyalar: Qərbdə bütün elm kateqoriyalarına təhrif edilmişdir! Qərbdə İsrail əsasında elm nəzəriyyəsi, yəhudi nəzəriyyəçilər bu theorized ki, çünki. Misal üçün, Hz. Musanın dilində olan sermaye ilahi xeyir-duadır. O da çoban işi gördü. Amma İsrail baxımından, qızıl sərvətin təməli! Bu səbəblə buzovlar ilk dəfə istifadə edildi, çünki Samariyalı buzov qızıldandır. Bu dəfə Allah, bütün insanların gözü qarşısında Yer kürəsini atacaq! Təbii ki hər kəs bu əzabı gördükdə yaxşı deyirlər, Qaron deyildik! Ancaq onlar qızıl dostluq mentalitetini qoruyurlar. Qərb iqtisadiyyatında, xüsusilə spekulyasiya dövründə, qızıl iqtisadiyyat və pul prinsipi idi. Çıxarılan bir adam hələ də geri pul! İlk məktub yazır. İslamda İbn Qi'idin qızılları da Kofiyanı İmam Hüseyndən çəkilməyə səbəb oldu. Buna görə İslam, Musanın əsl dini kimi, qızılla vurulub və onu kapital kimi qəbul etmir. Maraqlıdır ki, İslamda və xüsusilə də Şiə sermayesi gözyaşıdır! İmam Hüseyn (əleyhissəlam) tərəfindən İbn Sa'əd şəhid oldu, lakin onu almamışdı! İmam Hüseynin tərəfdarları, göz yaşları ilə, Riyadı ələ keçirdi! İndi şiə əsas diqqət dünya səviyyəsindədir. Əlbəttə yırtma və ağlama iki şəkildəəyyən edilə bilər: Birincisi, iqtisadiyyatın dünyaca məşhur və maddi alimləri üçün! Möminlər üçün ikinci. İqtisadçılara görə, pulların yuyulması: İranın qablarını atmaq üç dəfə qlobaldır! Xüsusilə iaşə sənayesi və qab istehsalı, İran və İraqda sərfəli final demək kimi Məhərrəm və Səfər, Ramazan .... zamanı. Bu əsasdır! Moharram dövründə İranın əhalisi üç dəfə böyükdür və qida istehsal olunur və istehlak olunur. mətbəx, düyü və lobya sahələri, bütün tassels İmam Hüseyn (ə) qaytarır ağlamaq: Bu bitkilərin deməkdir. Yəni demək olar ki, İran və İraq iqtisadiyyatı bunlara əsaslanır. Yüksək neft və qeyri-neft sanksiyalarına malik olan bu iki ölkə bir neçə il əvvəl arad

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

دریای غذا

این روزها در ایران، دریای غذاهای نذری است که: برای امام حسین ع ادا می شود. گرچه همه رسانه های معاند، بایکوت رسانه ای کرده اند، ولی مردم دنیا از نزدیک آن را مشاهده می کنند. حتی مفتی اعظم آل سعود هم گفته: اگر کسی برای حسین ع محزون نباشد، فاسق و منافق است! مجری تلویزیون با تعجب پرسیده: شیخ آیا شما شیعه شدید؟ پس همه کسانی که در: واقعه محرم امسال سکوت کرده اند، همگی به قعر جهنم خواهند رفت، زیرا حتی اگر وهابی هم هستند، باید برای امام حسین عزاداری کنند! و گرنه همگی زیر مدیریت یکپارچه شیطان بوده، واقعا فاسق هستند یا منافق. به همین دلیل هم هست که: مانند بی بی سی و صدای آمریکا، از منافق ها و مزدور ها و جاسوس ها حمایت می کنند! و اخبار آنها را به دروغ هم شده، پخش می کنند ولی راجع به دهه محرم، چشمشان کور شده: چیزی را نمی بینند. باید دانست مدیریت یکپارچه شیطان، در برابر مدیریت یکپارچه الهی نیست، بلکه برای تامین نیرو برای مشاغل پست جهنم است! تا اگر کسی تبدیل به هیزم جهنم شد، اعتراضی نکند. (ولقد ذرانا لجهنم کثیرا من الناس – هم وقود النار) به عبارت ساده تر: عده ای از مدیریت یکپارچه الهی انتقاد کردند، برخی آن را استبدادی دانستند و: دین را اجباری گفتند و: صفت جبار بودن خدا را ناشایست دانستند! لذا خداوند اجازه عصیان یا اعتراض به آنها داد. شاید ابلیس که سالیان دراز، خدا را عبادت می کرد، خسته شده بود و به دنبال راهی: برای نافرمانی بود! که با دستور خدا برای سجده به آدم، این فرصت عصیان و گناه پیش آمد. دلیلش این است که خداوند هم، از این عصیان برآشفته نشد و: حتی تقاضای شیطان را هم برآورده کرد! تا با او بی حساب شود. یعنی به او جذبه تصرف دربرخی انسان ها را داد. بعبارت مدیریتی، نفوذ او را بر زیردستانش تفویض کرد. و تقریبا حیطه نظارتی او را مکمل، حیطه مدیریتی انسان قرارداد: در جایی که انسان مطیع خدا باشد، خلیفه و قائم مقام خدا در زمین است، محل استقرار دائمی او هم بهشت مقرر شده. اما در مواردی که انسان ها، از شیطان اطاعت کنند، قلمرو جهنم مخصوص آنهاست. باید دانست که وظائف فرماندهی و اصول مدیریت، در قران با عبارات دیگری بیان شده است: مثلا مدیر را اولی الامر گفته اجرای دستور را اطاعت (اطیعوالله و اطیعواالرسول و اولی الامر منکم) یا نفوذ را حق تصرف معنی کرده اند، یعنی هرچه قدر انسان نفوذ بیشتری داشته باشد، حق تصرف بر انسان و جهان را دارا است. در برخی موارد وقتی اطاعت محض باشد، آنان  حق فرماندهی یا تصرف در کائنات را دارند. یعنی علاوه بر نفوذ در انسان ها، در عالم هستی هم نفوذ دارند. مقام معصومین همین است، زیرا آنها کوچکترین بی اطاعتی یا انحرافی(عصیان و معصیت یا گناه) نداشته اند. فرماندهی خدا هم صفر و یک است! یعنی اگر کسی بطور کامل، از خدا اطاعت نکرد بر او شریک قائل شده! و خداوند آنها را به شرکا شان واگذار می کند. مگر اینکه به اشتباه بوده و یا توبه کنند. خداوند در قران می فرماید: کسانی که مدیریت یکپارچه او را بپذیرند، او هم مدیریت بر آنها را قبول می کند!(الله ولی الذین آمنوا) ولی اگر بخواهند به دلخواه خود باشند، آنها را به خودشان واگذار می کند! و کسی که به خودش واگذار شد، این خود، یا من او، شیطان است و لذا زیر مدیریت یا ولایت شیطان می رود. شیطان هم او را با خود به جهنم می برد! و تبدیل به مصالح جهنم می کند. در جای دیگری، نار و نور! تعبیر شده: خداوند نور است و مومنان هم از حنس نور می شوند، ولی کسانیکه خدا را کامل نمی دانند! وخود را برتر می بینند! و می خواهند از او پیشی بگیرند، تبدیل به آتش می شوند. نار و نور هر دو از یک ریشه هستند، بخش داخلی یا سوزاننده آن آتش است، در حالیکه بخش خارجی آن نور . مومنان از نور استفاده می کنند، و کافران در آتش می سوزند. (تا نور برقرار باشد)

The sea of ​​food

These days, in Iran, are the Sea of ​​Nourishment, which is given to Imam Hussein. Although all media outlets have made a boycott of the media, the people of the world are watching it closely. Even the Grand Mufti of Al Saud said: "If anyone is not mad at Hussein, he is a hypocrite and hypocrite!" TV presenter wonderfully asked: Sheikh. Are you a Shiite? So all who are silent in this year's Muharram event will all go to hell, because even if they are Wahhabism, they should mourn for Imam Hussein! And they are all under the integrated management of Satan, they are really corrupt or hypocrite. That's why, like BBC and Voice of America, they support hypocrites and mercenaries and spies! And their news is false, but they are blind about their decade, they do not see anything. It should be understood that the integrated management of Satan is not against divine integrated management, but to provide power to the post-hell jobs! Unless someone turns into hell fire, do not protest. Simply put, some criticized the unified Divine management, some of them considered autocracy and forced religion to be, and they considered the rule of God to be in vain! So God allowed them to rebel or protest. Perhaps the devil who was worshiping God for many years was tired and looking for a way: for disobedience! It was a chance of revenge and sin, with the command of God to prostrate to Adam. That's because God did not get upset about this rebuke, and even demanded Satan! To be disregarded with him. That is, he gave him the attraction of capturing some people. In other words, the manager made his influence on his subordinates. And it is almost complementary to the field of supervision that governs human beings: where a man is obedient to God, the caliph and the vicegerent of God are on the earth; his permanent deployment is foreshadowed by paradise. But in cases where humans obey Satan, they are the domain of hell for them. It should be noted that the tasks of command and management principles are expressed in other words in the Qur'an: for example, the administrator has stated that the execution of the command means meaningful obedience or influence, that is, the greater the human permeability, the human right to seize And the world has it. In some cases, when they are obedient, they have the right to command or seize the universe. In addition to penetration in humans, they also penetrate the universe. The infallibles are the same because they did not have the slightest disobedience (debauchery, sin or sin). God's command is zero and one! That is, if a person does not obey GOD completely, he has partnered with him! And God gives them their partners. Unless they are wrong or repent. God says in the Qur'an: Those who accept his unified management will accept them as well! But if they want to be their own, they will leave them to themselves! And whoever has been entrusted to him, this or me, he is Satan, and therefore goes under the direction of the devil. Satan takes her with Hell! And it turns into the material of hell. Somewhere else, Nar and Light! It is interpreted: God is Light, and believers are also light from Hens, but those who do not know God are perfect! They see themselves as superior! And they want to surpass him, they become fire. Nar and light are both of the same roots; the internal part of it is a fire, while the outer part is light. Believers use light and the unbeliever’s burn in the fire. (To light up)

البحر من الطعام

فی هذه الأیام، فی إیران، هو بحر التغذیة الذی یعطى للإمام الحسین. على الرغم من أن جمیع وسائل الإعلام جعلت مقاطعة وسائل الإعلام، والناس فی العالم یراقبونه عن كثب. حتى مفتی آل سعود قال: "إذا لم یكن أحد مجنونا فی حسین، فهو منافق ومنافق". سأل مقدم التلفزیون: شیخ هل أنت شیعی؟ وهم جمیعا تحت الإدارة المتكاملة للشیطان، هم حقا فاسدین أو منافقین. هذا هو السبب، مثل بی بی سی وصوت أمریكا، أنها تدعم المنافقین والمرتزقة والجواسیس! وأخبارهم خاطئة، لكنهم أعمى عن عقدهم، ولا یرون شیئا. وینبغی أن یكون مفهوما أن الإدارة المتكاملة للشیطان لیس ضد الإدارة المتكاملة الإلهیة، ولكن لتوفیر القدرة على وظائف ما بعد الجحیم! ما لم یتحول شخص ما إلى نار الجحیم، لا احتجاج. بعبارات بسیطة: انتقدت بعض وإدارة موحدة الإلهیة بعض الاستبدادیة أعرف أنه: الدین إلزامی وقال: كانت السمة أوریون الله غیر صحیح! لذلك سمح الله لهم بالتمرد أو الاحتجاج. ربما كان الشیطان الذی كان یعبد الله لسنوات عدیدة متعبا وتبحث عن وسیلة: للعصیان! كانت فرصة للانتقام والخطیئة، مع قیادة الله أن یسجد إلى آدم. هذا لأن الله لم یزعج من هذا التوبیخ، بل طالب الشیطان! أن یتجاهل معه. أی أنه أعطاه جاذبیة الاستیلاء على بعض الناس. وبعبارة أخرى، جعل المدیر تأثیره على مرؤوسیه. ولكن فی الحالات التی یطیع فیها البشر الشیطان، فهی مجال الجحیم بالنسبة لهم. یجب أن یكون مفهوما أن یتم تحدید مهام مبادئ القیادة والإدارة فی القرآن وشروط أخرى: على سبیل المثال، مدیر المحافظین السابق، وفقا لطاعة الأوامر أو تأثیر الحیازة تعنی لدیهم، وزیادة حجم تأثیر لها امتیاز على البشر والعالم لدیه ذلك. فی بعض الحالات، عندما تكون طاعة، لدیهم الحق فی قیادة أو الاستیلاء على الكون. بالإضافة إلى الاختراق فی البشر، فإنها تخترق أیضا الكون. هذه هی السلطة معصوم، لأنها أصغر من العصیان أو الانحراف (المعصیة والخطیة أو الذنب) لیسوا كذلك. أمر الله هو صفر واحد! وهذا هو، إذا كان الشخص لا یطیع الله تماما، وقال انه فی شراكة معه! والله یعطیهم شركاءهم. ما لم تكن خاطئة أو توبة. یقول الله فی القرآن: أولئك الذین یقبلون إدارته الموحدة سوف یقبلونهم أیضا! ولكن إذا كانوا یریدون أن یكونوا بأنفسهم، فإنها سوف تترك لهم لأنفسهم! الشیطان یأخذها مع الجحیم! ویتحول إلى مادة الجحیم. فی مكان آخر، نار والضوء! تفسیر: الله نور، والمؤمنون فی ضوء المواد الخطرة والضارة، ولكن أولئك الذین لا یعرفون الكمال لله! انهم یرون أنفسهم متفوقة! وهم یریدون تجاوزه، یصبحون النار. نار والضوء على حد سواء من نفس الجذر، والجزء الداخلی منه هو حرق النار، فی حین أن الجزء الخارجی هو ضوء. یستخدم المؤمنون الضوء، ویحرق الكفار فی النار. (تضیء)

Qida dənizi

İranda bu gün, Dəniz qida İmam Hüseyn təslim ediləcək aways edir. Onu görmək üçün yaxın bütün müxalifət media, media boykot, lakin insanların baxmayaraq. Al-Səud Hətta Müftisi dedi: kimsə Hosseini, zinakar və ikiüzlü kədərli deyil! Televiziya aparıcısı gözəl sual vermişdi: Şeyx. bütün bu sonra vahabilər olsa, İmam Hüseynin matəm olmalıdır, çünki bu ilki tədbirdə səssiz Məhərrəm, onlar cəhənnəmə gedəcək! Əks halda, bütün altında vahid idarəetmə həqiqətən pis və ya ikiüzlü, pis idi. Xəbərlər onlara çox yalan, lakin Məhərrəm playback, kor gözləri görmək üçün bir şey var. Şeytan vahid idarəetmə, Allahın inteqrasiya idarə, lakin hakimiyyətə iş üçün Cəhənnəmdir lazımdır! Kimsə cəhənnəm oduna çevrilmədikcə etiraz etmə. Beləliklə, Allah onları üsyan etməyə və ya etiraz etməyə icazə verdi. Bəlkə uzun ibadət Allah, o yorğun və bir yol axtarır idi şeytan oxuyan olacaq! Adəmə səcdə Allahın əmri ilə, imkan üsyan və günah yaranmışdır. Allah, bu, qəzəbli üsyan idi və hətta şeytanın tələb görüşüb olmasıdır! Onunla nəzərə alınmamaq. Yəni ona bəzi insanları tutma cəlb etdi. Başqa sözlə, menecer öz subordinatlarına öz təsirini göstərmişdir. Amma insanlarda halda, onlar üçün şeytan, cəhənnəm səltənətində itaət edin. Bu 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

شایسته سالاری در: مدیریت اسلامی.

برخلاف  کسانی که جمعیتی بیشتر از: یک شرکت یا کمپانی را نمی توانند اداره کنند، در اسلام مدیریت از خود! شروع می شود و به: مدیریت یکپارچه جهانی ختم می شود. در دیدگاه غربی ها، فقط مدیریت شرکتها مدیریت علمی است! و از بالاتر یا پایین تر آن، وحشت دارند! اینکه ترامپ ورود مهاجران را منع می کند، یک دیدگاه شرکتی یا: حاکمبت شرکتی در مدیریت است. زیرا می ترسد با ورود مهاجران، توان مدیریتی از قدرت او بالتر بوده، حاکمیت او را به خطر اندازد. توسعه سازمانی  و توسعه مدیرتی، برای انان، زجر آور است! به همین دلیل  با رشد جمعیت مخالف هستند، زیرا تصور می کنند: غذای همه آنها را باید از جیب خود بدهند! لذا باید دیدگاه غربی را برای اداره جهان، که بر مبنای تنگ نظری است، کنار گذاشت. زیرا جهان بینی آنها، تا نوک بینی شان است! و از آن بیشتر را دشمن خود تصور می کنند. ولی در اسلام، کوچکترین عضو جامعه بشری، تحت پوشش مدیریت یکپارچه الهی است. پیامبر اسلام می فرماید: من به زیادی شما افتخار می کنم، ولو کودک سقط شده ای باشد. و خداوند در قران هم می فرماید: شما از زیادی فرزند نترسید و آنها را از بین نبرید. ما آنها را روزی می دهیم، حتی روزی خود شما هم با ما است!

وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَکُمْ خَشْیَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِیَّاکُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ کانَ خِطْأً کَبیراً

 مثال زنده این آیه، حاشیه نشیان هستند، یا همان مهاجران! دولت ها و شهرداری ها، از دست این عده عاصی هستند! اما خداوند آنها را دوست دارد و: اساس تمدن بشری را هم، همین ها تشکیل می دهند. در مدیریت اسلامی علاوه بر توسعه حداکثری: مدیریت در جغرافیا و جهان محور بودن آن، در تاریخ و زمان هم توسعه حداکثری دارد. تحلیل گذشته و پیش بینی آینده، برای مدیریت شرکتی یک عذاب هست! ولی در اسلام کل تاریخ، دارای مدیریت یکپارچه الهی است: اول تاریخ حضرت آدم بعنوان مدیر تعین می شود. بعد از او انبیا الهی هستند تا خاتم پیامبران، بعد از ختم پیامبری، دوران امامت 11گانه 2قرن طول می کشد. بعد از غیبت امام دوازدهم، نفویض مدیریت به علما، از سوی ایشان صورت می گیرد. و دوران ولایت آغاز می شود.« ولی» در این زمان، فقط ولی امر مسلمین نیست، بلکه مانند امام زمان، بر تمام جهان مدیریت می کند. البته اگر قدرت مدیریت ایشان کم باشد، مدیریت تبعی انجام می شود: یعنی غیر مسلمان ها، خودشان تابعی از مدیریت مسلمین می شوند. یعنی شوق تقلید از رهبر مسلمانها، در دل آنها ایجاد می گردد. این مدیران هم در همه زمان ها، براساس اصل شایسته سالاری انتخاب و یا: در واقع از سوی امام زمان منتصب می شوند. قران می فرماید: خداوند از بین مردم دنیا، آدم ع نوح ع  و آل ابراهیم و آل عمران را برگزید، تا آنها مردم را هدایت ومدیریت کنند.

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِیمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِینَ

 اینها شایسته ترین افراد روی زمین هستند. در میان ائمه نیز، شایسته سالاری اصل بوده. مثلا وقتی عده ای پیش: حضرت شاهچراغ رفتند و گفتند: تو از امام رضا بزرگتری، چرا امام نشدی؟ ایشان با بزرگواری فرمود که: برادرم شایسته تر از من بود. همینطور در مورد بقیه ائمه، دشمنان خواستند: روش سلطنتی را القا کنند: بعد از امام حسن و امام حسین ع گفتند: نوبت محمد خنیفه برادر دیگر انها است. زید ابن علی، از امام محمد باقر بزرگتر بود، یا اسماعیل از امام کاظم، و به همین بهانه ها در مقابل هر امام، یک گروه درست کردند. مانند کیسانیه زیدیه و اسماعیلیه! حتی جعفر کذاب عموی: امام زمان را علم کردند. ولی طفل 5ساله شایسته تر از: عموی خودش بود.

Meritocracy in: Islamic Management.

Contrary to those who cannot handle more than one company or company, manage Islam in Islam! It begins and ends in: Integrated Global Management. In the Western perspective, only management is the management of scientific management companies! And from above or below that, they are afraid! Whether Tramp prohibits the arrival of immigrants, a corporate or corporate vision is in management. Because he fears that the arrival of immigrants will be more powerful than his power and compromise his sovereignty. Organizational development and management development are painful for them! For this reason, they are opposed to the growth of the population, because they imagine: food should all be given out of their pockets! Therefore, he must abandon the Western perspective on world governance, which is based on a narrow view. Because their worldview is up to their nose! And they think of it as their enemy. But in Islam, the smallest member of the human society is covered by the integrated divine management. The Prophet of Islam says: "I am proud of you, even if the child is aborted. And God says in the Qur'an: "Do not be afraid of many children, and do not destroy them." We give them a gift, even your day is with us!

 The living examples of this verse are marginalized or immigrants! Governments and municipalities are out of the hands of these people! But God loves them, and they are the foundation of human civilization. In Islamic Management, in addition to maximum development: management in geography and its world-centeredness, has a maximum development in history and time. Past analysis and future prediction is a punishment for corporate management! But in Islam, the whole history has a unified divine management: the first of Adam's history is determined as the director. After him, the prophets are divine, until the proclamation of the Prophet, after the termination of the Prophet, lasts for two centuries. After the absence of the twelfth Imam, the management of the ulama is carried out by him. And the period of the province begins. "But" at this time, it is not only the ruler of the Muslims, but as the Imam of the time, he manages the entire world. Of course, if their management power is low, then they are subordinated: non-Muslims, they themselves are the function of managing Muslims. The passion for imitation of the Muslim leader is created in their hearts. These directors are also selected at all times, on the basis of meritocracy, or, in fact, appointed by the Imam of Time. The Qur'an says: "Allah from among the people of the world, Adam of Noah, and Al-Abraham and Al-Imran, have chosen to guide and guide the people."

 These are the most deserving people on earth. Among the Imams, the principle of merit was also original. For example, when some people came before, the Prophet went to the Shah Chaghgar and said: "You're bigger than Imam Reza, why did you not get Imam?" He said with magnanimity: My brother was more worthy than me. As for the rest of the Imams, the enemies were asked to: inspire the royal method: after Imam Hassan and Imam Hussein said: the turn of Muhammad Khunifa is their other brother. Zayd ibn Ali was older than Imam Muhammad Baqir, or Ishmael of Imam Kadhim, and the same excuse for each Imam, made a group. Like the bones of Zaidi and Ismaili! Even Ja'far Kozab Uncle: The Imam made the time. But a 5 year old child was more qualified than his uncle.

 الاستحقاق فی الإدارة الإسلامیة.

على عكس أولئك الذین لا یستطیعون التعامل مع أكثر من شركة أو شركة واحدة، إدارة الإسلام فی الإسلام! ویبدأ وینتهی فی: الإدارة العالمیة المتكاملة. فی المنظور الغربی، إلا أن الإدارة هی إدارة شركات الإدارة العلمیة! ومن فوق أو أقل من ذلك، هم یخافون! ما إذا كان ترامب یحظر وصول المهاجرین، رؤیة الشركات أو الشركات فی الإدارة. لأنه یخشى أن وصول المهاجرین سیكون أقوى من سلطته ویهدد سیادته. التنمیة التنظیمیة وتطویر الإدارة مؤلمة بالنسبة لهم! لهذا السبب، فإنهم یعارضون نمو السكان، لأنهم یتصورون: الغذاء یجب أن تعطى كلها من جیوبهم! لذلك، یجب أن یتخلى عن المنظور الغربی للحكم العالمی، الذی یقوم على نظرة ضیقة. لأن وجهة نظرهم هو ما یصل إلى أنفهم! ویعتقدون أنها عدوا لهم. ولكن فی الإسلام، فإن أصغر عضو فی المجتمع البشری تغطیه الإدارة الإلهیة المتكاملة. یقول النبی الإسلام: "أنا فخور بك، حتى لو تم إحباط الطفل. ویقول الله فی القرآن: "لا تخافوا من كثیر من الأطفال ولا تدمرها". نعطیهم هدیة، حتى یومك معنا!

 إن الأمثلة الحیة لهذه الآیة مهمشة أو مهاجرین! الحكومات والبلدیات هی من أیدی هؤلاء الناس! ولكن الله یحبهم، وهم أساس الحضارة الإنسانیة. فی الإدارة الإسلامیة، بالإضافة إلى أقصى قدر من التطویر: الإدارة فی الجغرافیا ومركزها فی العالم، لدیها أقصى قدر من التطور فی التاریخ والوقت. التحلیل السابق والتنبؤ فی المستقبل هو عقاب لإدارة الشركات! ولكن فی الإسلام، فإن التاریخ كله لدیه إدارة إلهیة موحدة: أول تاریخ آدم یتم تحدیده كمدیر. أنبیاء الله من بعده وخاتم النبیین، وبعد النبوة، عهد الإمامة 11 یأخذ قرنین من الزمان. بعد غیاب الإمام الثانی عشر، یتم إدارة العلماء من قبله. ویبدأ عصر المحافظة ". ولكن" فی هذا الوقت، ولكن الامر لیس المسلمین، ولكن كما الإمام الغائب، ویدیر العالم كله. وبطبیعة الحال، إذا كانت سلطتهم الإداریة منخفضة، ثم هم تابعون: غیر المسلمین، هم أنفسهم هی وظیفة إدارة المسلمین. العاطفة لتقلید الزعیم المسلم یتم إنشاؤها فی قلوبهم. ویتم اختیار هؤلاء المدیرین أیضا فی جمیع الأوقات، على أساس الجدارة، أو، فی الواقع، یعینهم إمام الزمن. القرآن یقول: "الله من بین شعوب العالم، آدم نوح، والإبراهیم والعمران، اختاروا لتوجیه وتوجیه الشعب".

 هؤلاء هم أكثر الناس استحقاقا على وجه الأرض. ومن بین الأئمة، كان مبدأ الجدارة أصیلا أیضا. على سبیل المثال، عندما جاء بعض الناس من قبل، ذهب النبی إلى الشاهغار الشاهجر وقال: "أنت أكبر من الإمام رضا، لماذا لم تحصل على الإمام؟" قال بشیء: كان أخی أكثر جدارة منی. وبالمثل، فی حالة بقیة الأئمة، طلب من الأعداء: إلهام الطریقة الملكیة: بعد الإمام الحسن والإمام حسین قال: بدوره محمد خنیفة هو شقیقهم الآخر. زید بن علی، الإمام محمد باقر أكبر، أو الإسماعیلی الإمام الكاظم، ونفس الأعذار كل إمام، تم إنشاء مجموعة. مثل عظام الزایدی والإسماعیلی! حتى جعفر كوزاب العم: الإمام جعل الوقت. ولكن الطفل البالغ من العمر 5 سنوات كان أكثر تأهیلا من عمه.

Meritokrasi: İslam rəhbərliyi.

Birdən çox şirkət və ya şirkətlə işləyə bilməyənlərin əksinə İslamı İslamda idarə et! İnteqrasiya edilmiş Qlobal İdarəetmə. Qərb baxımından yalnız rəhbərlik elmi idarəetmə şirkətlərinin rəhbərliyidir! Və yuxarıda və ya aşağıda, onlar qorxuram! Tramp, immiqrantların gəlməsini maneə törətmək istəmədikdə, korporativ və ya korporativ bir baxış idarə edir. Çünki o, göçmenlerin gəlişinin gücündən daha güclü olacağından və suverenliyindən uzaqlaşacağından qorxur. Təşkilati inkişaf və rəhbərliyin inkişafı onlar üçün acıdır! Buna görə onlar əhalinin böyüməsinə qarşı çıxırlar, çünki onlar təsəvvür edirlər ki, ərzaq bütün ciblərindən verilsin! Buna görə də, Qərb baxımından dar bir baxışa əsaslanan dünya rəhbərliyindən imtina etməlidir. Çünki onların dünyəvi baxışları burunlarına qədərdir! Onlar öz düşmənləri kimi düşünürlər. Ancaq İslamda, insan cəmiyyətinin ən kiçik üzvü inteqrasiya ilahi rəhbərliyi əhatə edir. İslam Peyğəmbəri belə buyurur: "Mən uşaqdan çıxsam da, mən sizinlə qürur duyuram. Allah Quranda deyir: "Çox uşaqlardan qorxma və onları məhv etmə". Onlara bir hədiyyə veririk, hətta sizin gününüz bizimlədir!

 Bu ayənin canlı nümunələri marginalized və ya immiqrantlar! Hökumətlər və bələdiyyələr bu insanların əlindən çıxır! Amma Allah onları sevir və onlar insan sivilizasiyasının əsasıdır. İslam rəhbərliyində maksimum inkişafdan əlavə: coğrafiyada idarə olunması və dünya mərkəzli olması tarixi və vaxtı maksimum inkişafa malikdir. Keçmiş təhlillər və gələcək proqnozlar korporativ idarəetmə üçün cəzadır! Ancaq İslamda bütün tarixin vahid bir ilahi rəhbərliyi vardır: Adəmin tarixinin ilk rejissoru olaraq təyin olunur. Peyğəmbərin sona çatmasından sonra iki əsr davam edincə, peyğəmbərlər ondan sonra peyğəmbərlər ilahidir. İmamın on iki imam olmasından sonra, ulama rəhbərliyi onu həyata keçirir. İlin dövrü başlayır. "Lakin" bu anda yalnız müsəlmanların hökmdarı deyil, Vaxtın İmamı olaraq bütün dünyaya hakimdir. Əlbəttə, əgər onların rəhbərliyi gücsüzdürsə, onda onlar sərbəstdirlər: qeyri-müsəlmanlar, özləri müsəlmanları idarə etmək funksiyasıdırlar. Müsəlman liderinin təqlid ehtirası onların qəlblərində yaradılmışdır. Bu direktorlar da hər zaman, meritokrasi əsasında, ya da əslində, İmam Zamanı tərəfindən təyin olunmuşdur. Quranda deyilir: "Allah, dünya nəslindən olan Nuhun, İbrahimin və İmranın adamı, insanları doğru yola yönəldən və doğru yola yönəltmişdir".

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :