ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

طب عمومی یا خصوصی؟

در کنگره پزشکی عمومی، از کتاب درسی مرجع رونمایی شد! و واقعا نشان داد که معنی: کوه موش می زاید یعنی چه! از دکتر تیمور زاده با اینهمه سوابق، واقعا بعید بود که کتاب درسی دانشگاههای پزشکی ایران را، به یک استاد استرالیایی سفارش بدهد. افتخار هم بکند: کوچکی و فروتنی کرده و همه ضوابط کپی رایت را در نظر گرفته! و قرار است درصدی از فروش آن را هم، به دلار به استرالیا بفرستد. اگر کس دیگری بود تعجب نداشت، زیرا او از وجود دانشگاه بزرگ جندی شاپور، در 15قرن پیش اطلاع نداشت، و نمی دانست که طب ایرانیان، بالاترین خروجی ها را داشته و: تا همین قرن حاضر به عنوان کتب مرجع تدریس می شود. این روش تحقیر آمیز، متاسفانه مورد تایید انجمن پزشکان عمومی و: حتی قائم مقام معاونت بهداشت وزارتخانه هم قرار گرفت! همه آنها در باره انتشار این کتاب، مدیحه سرایی کردند! فقط  یکی از مسئولین آرزو کرد که: کاش یک چنین کتابی را بومی سازی می کردیم. شاید بتوانیم اینطور خیال خود را راحت کنیم که: دکتر تیمورزاده به فکر تیراژ و درآمد انتشاراتی خودش بوده، لذا برایش ریختن افتخارات پزشکی یک کشور، در پای یک بیگانه مهم نبوده است. جالب این است که استاد مورتاگ ،خودش در مقدمه کتاب، این موضوع را فهمیده و: با ذکر سوابق درخشان پزشکی در ایران، تعجب نموده که چطور کتاب او برای این کار برگزیده شده! البته ما تقصیر را نه به گردن: مورتاگ نویسنده کتاب میدانیم، نه به تیمورزاده ایراد می گیریم. ایراد اصلی در سیستم آموزش پزشکی ماست، که هنوز در قرن نوزدهم سیر می کند! و برایش هاریسون حکم ایات الهی را دارد. سیستمی که به شدت با بومی سازی و استفاده از:علوم پزشکی غیر اروپایی، آمریکایی مخالف است. طبی که ترجمه دست دهم! از کتب قرن نوزدهم را، افتخار خود میداند و هرنوع پیشرفت در ایران را، یک عقب گرد میبیند. امثال پزشکانی که در همان جلسه ادعا می کرد: 8سال در جبهه ها بوده! ولی طب سنتی و نظرات ابن سینا و: دیگران را علت مرگ تمام مردم میدانست! وی میگفت طب سنتی یعنی: مدفوع چارپایان را بخور دادن! و باعث مرگ فوری کودکان شدن. عجیب است که طب سنتی ایران، در تمام کشورها تدریس می شود، دوره دکترا دارد و: کرسی های متعددی به آن تعلق گرفته، ولی در ایران با آن مبارزه می شود! حتی یک واحد درسی رسمی در: تمام دروس پزشکی، از ان اثری نیست. مردم ایران هم با حمایت از وجود 7هزار عطاری، در اقصا نقاط علاقمندی خود را به: طب سنتی نشان میدهند، ولی او اینهمه مردم را هم نادان و: فریب خورده میداند. ما پیشنهاد می کنیم پزشکان طرفدار مدرنیته: به سبک قرن نوزدهم، حداقل یک طرفه به قاضی نروند و: هرجا صحبت از طب سنتی یا داروهای گیاهی می شود، به سخنان این هفت هزار پزشک سنتی هم گوش دهند. ولی آنان فقط داد و بیداد می کنند، و نا سزا می گویند. موضوعی که: میتواند این مشکل را بطور منطقی پاسخ دهد، این است که عطاریها یا پزشکان سنتی و مدرن ، هردو به سیستم مکانیزه ثبت پرونده پزشکی متصل شوند. یعنی سیستم مکانیزه ای بوجود آید که: از لحظه ویزیت تا تجویز دارو یا: ارجاع بیمار در ان ثبت شود. البته این سیستم محرمانه خواهد بود، تا ناقض سوگند پزشکان نباشد. فقط باید با سیستم پزشکی قانونی لینک باشد. به این دلیل که برای راستی آزمایی: گواهی فوت از ان استفاده شود. معمولا در گواهی فوت، در ردیف های زیر آن، سوابق  بیماری ذکر می شود. در انجا معلوم خواهد شد که: مرگ بیمار در اثر سهل انگاری کدام طبیب، اعم از سنتی یا مدرن می باشد.

Public or private medicine?

At the General Medical Congress, a reference book was unveiled! And it really showed what it means: the mountain of mice is what it means! From Dr. Tamoorzadeh, with all these records, it was very unlikely that he would order a textbook for Iranian medical universities to an Australian professor. Honored: Small and humble and take all the copyright rules! And it is supposed to send a percentage of its sales to Australia in dollars. If anyone else was not surprised, he was not aware of the existence of the Jundishapur Grand University, 15 centuries ago, and did not know that the Iranian medicine had the highest outcomes and that it was taught to the present century as reference books. This humiliating method, unfortunately, was approved by the General Physicians Association and even by the Deputy Minister of Health of the Ministry! They all spoke about the publication of this book! Only one of the authorities wished: We would like to localize such a book. Perhaps we can easily imagine that Dr. Timurzadeh was thinking about his own publications and income, so it was not important for a foreigner to pour his medical honors into a country. Interestingly, Professor Mortagh, himself in the introduction to the book, understood this and, wondering how his book was chosen for this work by mentioning the brilliant medical records in Iran! Of course, we do not blame the blame: Mortag is the author of the book, not Timurzadeh. The main problem in our medical education system, which is still in the nineteenth century! And to him, Harrison has the divine rules. A system that is strongly opposed to the localization and use of non-European medical sciences. Medical, which I translate! From the books of the nineteenth century, he is proud to see all progress in Iran. Like the doctors who claimed at the same meeting: 8 years on the fronts! But traditional medicine and the views of Ibn Sina and others considered the cause of the death of all people! He said the traditional medicine meant to eat stools of livestock! Causing the immediate death of children. It is strange that traditional Iranian medicine is taught in all countries, it has a doctoral degree and: it has many seats, but it is fought in Iran! Even an official course: There are no medical lessons. The people of Iran, in support of the existence of 7,000 attributes, show their interest in traditional medicine in a series of places, but he knows all the people as ignorant and: deceived. We suggest pro-modern physicians: in the style of the nineteenth century, do not go to the judge at least one-sidedly, and listen to the words of these seven hundred traditional doctors wherever they speak of traditional medicine or herbal medicines. But they only cry out and say nothing. The topic that can reasonably answer this problem is whether traditional or modern physicians and doctors both connect to the medical record system of medicine. That is, a mechanized system is created: from the moment of the visit to the prescription of the drug or: the referral of the patient. Of course, this system will be confidential, so it does not violate the doctors' oath. Just have to link to the forensic system. Because it is used for verification: a certificate of death. Usually, in the certificate of death, the records of the disease are listed in the following rows. It turns out that: The death of the patient is due to the negligence of which healer, whether it is traditional or modern.

الطب العام أو الخاص؟

الطب العام المؤتمر، تم الكشف عن إشارة كتاب! وحقا وهذا یعنی: جبل الفئران زاید ما! السجلات الطبیب الذی ولد فی تیمور، ومع ذلك، فإنه من غیر المرجح أن كتاب ایران من الجامعة الطبیة، بهدف الاسترالی الماجستیر. فخور القیام به: خدمة العملاء صغیرة ومتواضعة وجمیع حقوق الطبع والنشر المقصود! ونسبة مبیعاتها بالدولار لإرسالها إلى أسترالیا. إذا كان شخص آخر لم یفاجأ، لأنه جندیسابور من الجامعات الكبرى فی القرن ال 15 قبل لم أكن أعرف ولم أكن أعرف أن الطب الإیرانی، وهی أعلى المخرجات وحتى القرن الحالی كما كتب تدرس. والمهین، وافق هذا الإجراء للأسف من قبل الجمعیة الطبیة العامة وكان حتى وزارة الصحة نائب! كل من نشر هذا الكتاب، فإنها أحد المسؤولین فقط نتمنى أن أتمنى لو كان لدینا مثل هذا التعریب الكتاب. ربما یمكننا القیام به نفسك بالراحة مع هذا الطبیب Tymvrzadh أعتقد أنه كان بلده تداول عائدات النشر، وبالتالی، متراجعا بنسبة إنجازاتها الطبیة فی بلد ما، عند سفح شخص غریب كان أكثر أهمیة. ومن المثیر للاهتمام أن البروفیسور Mvrtag نفسه فی المقدمة، ومن المعلوم ذلك عن طریق السجلات الطبیة الرائعة فی إیران، وتساءل كیف تم اختیار كتابه عن وظیفة! بالطبع، نحن لا یمكن لوم العنق: Mvrtag المؤلف یعرف، ولیس الكلام نحن Tymvrzadh. المشكلة الرئیسیة فی نظامنا التعلیم الطبی، الذی لا یزال فی عضد القرن التاسع عشر! وانه مكث یحكم علیه هاریسون. هذا النظام هو المترجمة للغایة ویستخدم: الطبیة غیر الأوروبی، مقابل الأمریكی. لقد ترجم الأفق! الكتب من القرن التاسع عشر، شرفك یعرف، وأی تطورات فی إیران، یرى نكسة. وفی الجلسة نفسها أمثال الأطباء الذین ادعى انه كان من العمر 8 سنوات فی الجبهة! لكن الطب وأفكار ابن سینا ​​وغیرهم عن وفاة كل شخص یعرف التقلیدی! وقال الطب التقلیدی أی الماشیة البراز البخور! تسبب الموت الفوری للطفل. ومن الغریب أن الطب التقلیدی فی جمیع البلدان تعلیم، دكتوراه هو: عدد المقاعد المخصصة لذلك، ولكن فی إیران لمحاربته! حتى دورة رسمیة فی جمیع الدورات الطبیة، فإنه لیس أكثر من ذلك. الشعب الإیرانی بدعم من 7000 حمایة نهایات المفضلة: المعرض الطب التقلیدی، ولكن الكثیر من الناس یجهلون: انه خدع. نقترح الأطباء الحداثة: نمط من القرن التاسع عشر، على الأقل وسیلة للذهاب وقاض واحد: أین نتحدث عن الطب التقلیدی أو الأدویة العشبیة، والطب التقلیدی أیضا الاستماع إلى كلمات هذه سبعة آلاف. لكنها مجرد الغضب، ویقول أقل بشكل ملحوظ. وهو الأمر الذی یمكن أن تستجیب لهذه المشكلة منطقیا، وهذا هو الطبیة البائعین الأعشاب التقلیدیة والحدیثة أو الأطباء، كل السجلات الطبیة متصلة نظام السجلات المحوسبة. یتم تسجیل الإحالة: نظام الآلیة التی تنشأ من حین لوصف أو زیارة. وسوف یكون النظام السری، للا ینتهك الأطباء الیمین. فقط مع وصلة الطب الشرعی. والسبب فی التحقق: شهادة الوفاة یتم استخدامه. وعادة ما یكون شهادة وفاة، فی صفوف تحته، سجلات المرضى لتكون مدرجة. سیكون هناك واضحة: الموت بسبب الإهمال الذی الطبیب، سواء التقلیدیة أو الحدیثة.

Ictimai və ya özəl tibb?

Congress general tibb, dərslik arayış təqdim edildi! Və həqiqətən o deməkdir ki: Mount siçan Zayed nə! Timor-ci il təvəllüdlü həkim yazan, lakin o, çətin idi Tibb Universitetinin magistr Avstraliya üçün İranın Dərslik ki. nə Proud: Müştəri kiçik və təvazökar və nəzərdə tutulan bütün müəllif hüquqları! Və onun satış faizi Avstraliya göndərmək dollar var. bilmirdim ki, İran dərman bilmirdim yüksək nəticələr və bu əsrə qədər dərslik tədris bundan başqası çünki o Jundishapur 15-ci əsrdə böyük universitetlərin, təəccüb deyil, əgər. Bu prosedur, təəssüf ki, Baş Tibb Assosiasiyası tərəfindən alçaldıcı təsdiq və hətta müavini Nazirliyi idi! Bu kitabın dərc bütün, onlar panegyrists! Yalnız rəsmiləri bir mən belə bir kitab localisation idi arzulayıram ki arzuladı. Bəlkə biz daha əhəmiyyətli bir qərib ətəyində, bir ölkənin öz tibbi nailiyyətləri shedding, buna görə də, öz nəşriyyat gəlirləri dövriyyəsi idi və hesab edirəm ki, həkim Tymvrzadh özünüzü rahat edə bilər. Bu ön Professor Mvrtag özü bu İranda parlaq tibbi kayıtları aydın və onun kitab iş üçün seçilmiş necə merak ki, maraqlı deyil! Əlbəttə ki, biz boyun günah bilməz Mvrtag müəllif biz Tymvrzadh deyil çıxış bilirik. XIX əsr yelkənlər hələ də tibbi təhsil sistemində, əsas problem! Və o, Harrison idarə izah edir. sistem yüksək lokallaşdırılmış və istifadə edir: tibbi qeyri-Avropa, Amerika əksini. Mən görmə tərcümə etdik! XIX əsrin kitablar, sizin şərəf bilir, İran hər inkişaflar bir çatışmazlıq görür. Eyni iclasında iddia həkimlərin sevir o qarşısında 8 yaşında idi! Lakin ənənəvi tibb və bütün insanların ölümü İbn Sinanın fikir və başqaları bilirdi! O, ənənəvi tibb mal-qara nəcis b

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :

بزرگ بانوی اول جهان.

حضرت خدیجه سلام الله علیها، اولین بانوی مسلمان و همسر گرامی رسول خدا، بانوی پرهیزگاری بود که به دنبال نام ونان نبود، زیرا که نسب و ثروت خدا دادی، ایشان را از دنیا بی نیاز نموده بود. اما متاسفانه این فروتنی باعث شده: تا دیگران در طول تاریخ، حق مطلب را درست ادا نکنند. وی تمامی ثروت خود را برای اسلام هزینه کرد، تا جاییکه در تحریم های ظالمانه شعب ابوطالب، دیگر هیچ مالی برای ایشان باقی نگذاشت. اما هرگز از پیامبر طلب غرامت یا جبران آن را ننمود. تا پیامبر مجبور نباشد: برای رفع تحریم های ظالمانه،از آرمانهایشان کوتاه بیاید. ایشان 15سال قبل از بعثت و 10سال بعد از ان، با پیامبر گرامی زندگی کرد و در این مدت، دارای فرزندانی شد که گل سر سبد آن، حضرت فاطمه زهرا بانوی دو جهان است. از نسل فاطمه زهرا و خدیجه کبرا س است که: نوادگان پیامبر ادامه می یابند. یعنی اگر خدیجه نبود، شاید حضرت فاطمه ام الائمه نبود. به طریق اولی، علت العلل امامان هم حضرت خدیجه است: زیرا پیامبر تا زمانی که ایشان زنده بود، همسر دیگری نداشت و فرزندان دیگری هم نداشت. و به واسطه فوت ابراهیم فرزند مشترک و ذکور، کفار گفتند که: پیامبر ابتر است و نسل او ادامه نمی یابد. اما نسل پیامبر از همان دختر و: همان مادر ادامه یافت. به همین دلیل سوره کوثر نازل شد، خدا فرمود دشمن پیامبر خودش ابتر است. به این لحاظ مادر مومنان و مادر امت، همان خدیجه کبری س است و: نباید کس دیگری به ذهن بیاید، و اگر هم کسانی هستند که: القا شبهه می کنند باید دست بردارند. زیرا زنان پیامبر بعد از خدیجه، فرزندی نداشتند و اگر هم داشتند، همه در زمان پیامبر فوت کردند. سن بالای پیامبر و خدیجه برای فرزند آوری، یکی از دلایل فوت فرزندان بوده است. به همین دلیل خداوند وقتی می خواهد: حضرت فاطمه را به پیامبر هدیه دهد، دستور غذایی مخصوص: که از مواد غذایی بهشتی هم تامین میشد به ایشان داد. به دستور الهی رژیم مخصوصی گرفتند، تا بدن آنها آماده پرورش چنین فرزندی شود. لذا میتوان گفت که همه ابعاد زندگی پیامبر، زیر نظر مستقیم خداوند بوده. (ماودعک ربک و ماقلی) به همین دلیل گفته می شود: ازدواج ایشان نیز اتفاقی نبوده، بلکه مقام والای این زن، او را کفو و همسنگ پیامبر کرده بود، تا با او ازدواج کند. چنانچه گفته می شود: حضرت علی و فاطمه س نیز، هم کفو بودند! اگر یکی نبود دیگری نمی بایست ازدواج کند. بنابر این حضرت خدیجه نیز، مانند پیامبر دارای ابعاد مختلف بشری است، که همه آنها مورد تایید خداوند است. من جمله تجارت حضرت خدیجه، که باید سر مشق بانوان علاقمند به بازرگانی باشد. زیرا مهمترین بعد این بانوی بزرگ، شغل بازرگانی ایشان بوده است. همین هوش سرشار ایشان بوده که: تجارت بین المللی را با بهره وری بالا، و سود سرشار انجام میداده. با همین حس بود که مرد جوان و: امین چون پیامبر را برای سرپرستی: (سوپروایزی و ادمینیستری) محموله های ارسالی انتخاب نمود، بعد هم به این جوان فقیر و یتیم! پیشنهاد ازدواج داد. در اولین روز بعثت که پیامبر، بتازگی از غار حرا برگشته بود، به او ایمان اورد! به ایشان دلداری داد و با اشاره به: پیشگویی های دین یهود و نصاری، پیامبر را در ادامه راه یاری نمود. لذا لازم است در جمهوری اسلامی، برای این بانوی پرعظمت و دانا و: توانا و همسنگر پیامبر، جایگاه مناسبی تعریف شود. نه آنکه در طی چهل سال گذشته، حتی یک نفر هم نام فرزند خود را خدیجه نگذارد! و ما از دوستانی که قرار است: همایش بین المللی برای بزرگداشت این بانو برگزار کنند تشکر می کنیم.

Great First Lady of the World.

Hadith Khadijah Salam Allah, the first Muslim lady and dear wife of the Prophet, was a pious lady who was not looking for the name of, because you gave God's wealth and wealth, they needed them out of the world. But unfortunately, this humility has caused: so that others in the course of history do not give the right to do the right thing. He spent all his wealth on Islam, as long as he did not leave him financially in the outrageous sanctions of the Abu Taliban branches. But he did not seek compensation from the Prophet or compensate for it. So that the Prophet does not have to: get rid of their ideals to eliminate cruel sanctions. He lived with the Prophet 15 years before Basa'at and 10 years later, and during this time he had children whose flower was the head of the basket, Fatima Zahra, Lady of the two worlds. From the generation of Fatima Zahra and Khadijeh Kobra, Sa'id: Prophet descendants continue. That is, if Haditha was not, then perhaps Hazrat Fatima was not Imam. In the first instance, the cause of Al-utal Imams is also Khadijah: for the Prophet, as long as he was alive, had no other wife and did not have other children. And due to the death of Abraham, a common child and male, infidels said: "The Prophet is dead and his generation will not continue." But the Prophet's generation continued from the same girl and the same mother. Therefore Surah Al-Kusar was revealed, God said that the enemy of his prophet is dead. In this regard, the mother of the believers and the mother of the Ummah is the same Khadijeh Kobra, and: no one else should come to mind, and if there are those who: cause to doubt, they should stop. Because the Prophet's women did not have children after Khadijah, and if they did, they all died at the time of the Prophet. The high age of the Prophet and Khadijah for childbearing was one of the reasons for the death of children. Therefore, when God wants to give Hazrat Fatima to the Prophet, he would give him a special food order, which also provides food for heaven. On divine orders, they took a special diet, so that their bodies were ready to grow such a child. Therefore, it can be said that all aspects of the life of the Prophet were under the direct control of God. () For this reason, it is said: their marriage was not accidental, but the high status of this woman made him a Prophet's brother and sister to marry him. As it is said: Hazrat Ali and Fatemeh Sah, also were cowardly! If there is no other one, you should not marry. Therefore, Khadijah, like the Prophet, has different dimensions of humanity, all of which are endorsed by God. Including the business of Khadijah, who should be headed by women interested in commerce. Because the great lady was the most important business of his business. The same intelligence was in store for them: International trade with high productivity and profits. It was with the same sense that the young man and: Amin selected the Prophet as guardianship: () to send the shipments, then to this poor young and orphan! Offered a marriage. On the first day of Besat, the Prophet, who recently returned from the cave of Hara, believed in him! He was pleased with him, referring to: the predictions of the religion of the Jews and Christians, the prophet continued to help. Therefore, in the Islamic Republic, it is necessary for this great and wise lady: the mighty and stronghold of the Prophet to be well defined. Not that, even during the last forty years, even one person did not name his son Khadijah! And we thank friends who are going to hold an international conference to commemorate this lady.

السیدة الأولى الكبرى فی العالم.

حضرة السیدة خدیجة (رضی الله عنه)، وأول امرأة مسلمة وزوجة النبی یا عزیزی، سیدة تقیة الذی كان یبحث عن الخبز، لأنه وهبها الله النسب والثروة، وقال انه لا حاجة فی العالم. للأسف، وهذا سبب المتواضع: إلى الآخرین عبر التاریخ، فإنها لا تعطی العدالة إلى الیمین. قضى كل ثروته إلى الإسلام، بقدر فروع عقوبات قاسیة كما فی أبی طالب، أی أموال تركت لهم. ولكنه لم یفعل التعویض تسعى النبی أو تصحیح ذلك. لم یقم النبی للتغلب على الحصار الجائر، والتنازلات تطلعاتهم. مهمتهم قبل 15 عاما وبعد 10 سنوات أن النبی عاش فی هذه الفترة، مع الأطفال الرائدة فاطمة سیدة العالم مرتین. فاطمة وخدیجة الجیل كوبرا R هو: من نسل النبی تستمر. وهذا یعنی أنه إذا كان هناك خدیجة، فاطمة قد لا یكون القادة. وبالمثل، الإمام حضرة خدیجة هی السبب الأول: لأن النبی طالما كان على قید الحیاة، له زوجة أخرى، وكان الأطفال الآخرین. إبراهیم مات، والطفل الذكر المشترك، وقالت الكفار: إجهاض النبی وذریته لن تستمر. لكن الأجیال نبی نفس الفتاة: واصلت الأم. لهذا السبب، تم الكشف عن الفصل الكوثر، والنبی نفسه عدوا لله فهو إجهاض. وفی هذا الصدد، أم المؤمنین وأم الأمة، وخدیجة الكبرى Q هو: یجب على أی شخص آخر یتبادر إلى الذهن، وإذا كانت تلك هی: تحریض شك یجب أن یتوقف. لأن المرأة لا نبی بعد خدیجة، لم یكن الأطفال، وإذا كانت كل توفی فی عهد النبی. الرسول وخدیجة سن الإنجاب، واحدة من الأسباب التی أدت إلى وفاة ابنها. لهذا السبب عندما یرید الله: هدیة فاطمة النبویة، وصفة والتی تم تمویلها من السماء قدم لهم الطعام. الله قد أمر اتباع نظام غذائی خاص، أجسادهم على استعداد لتعزیز هؤلاء الأطفال. لذلك، یمكننا أن نقول أن جمیع جوانب حیاة النبی، وذلك بتوجیه من الله. () لهذا السبب یقال: زواجه لیس من قبیل الصدفة، ولكن كرامة المرأة، أی ما یعادل لها من الطابق النبی، وكان أن یتزوجها. فإن قیل: كان الإمام علی وفاطمة زاهرا أیضا الأرض! إذا كان أحد لم یكن لدیك لیتزوج بأخرى. لذا حضرة خدیجة، والنبی له أبعاد مختلفة مثل الإنسان، وأنهم جمیعا وافق من قبل الله. بما فی ذلك التجارة حضرة خدیجة، الذی یجب أن یكون مثلا للنساء المهتمات فی مجال الأعمال التجاریة. لأن أهم جانب من جوانب هذه السیدة العظیمة، وهو المنصب الذی كان التجارة. وكان الذكاء نفسه أن التجارة الدولیة بكفاءة عالیة، والربح كان یقوم به. مع نفس الشعور أن الشاب: أمیر المؤمنین نبیا إلى الرأس: () شحنات اختیار، ثم الیتیم الشباب والفقراء! المقترح. فی الیوم الأول من بعثة النبی، عاد مؤخرا من الكهف، وقال انه یعتقد! عزاء لهم وأشارت إلى: نبوءات الیهود والمسیحیین، والنبی ساعد فی المزید من الطرق. لذلك، فی الجمهوریة الإسلامیة، هذه السیدة لدیها عظیم وحكیم و: عزیز معقل للنبی، مكان جید أن تكون محددة. بدلا من مدى الأربعین سنة الماضیة، اسم طفلك خدیجة ولا حتى شخص واحد! ونحن سوف نكون اصدقاء: مؤتمر دولی عقد للاحتفال بهذا نشكر لها.

dünyanın böyük xanımı.

Allah verdiyi övlad və sərvət, çünki çörək axtarır Hz Xədicə (ə) ilk müsəlman qadın və Peyğəmbər əziz həyat yoldaşı, mömin xanım, o, dünyanın heç bir ehtiyac yox idi. Təəssüf ki, bu məzlum səbəb: tarix boyunca başqaları, onlar doğru ədalət vermir. O, Əbu Talib kimi qəddar sanksiyalar filial insofar, heç bir vəsait onlar üçün sol, İslam bütün bəxt sərf. Amma Peyğəmbər axtaran kompensasiya etdi və ya bərpa heç vaxt. peyğəmbər ədalətsiz sanksiyalar, istəkləri güzəştlər aradan qaldırmaq üçün yoxdur. Onların missiyası 15 il əvvəl və 10 il sonra, Peyğəmbər Fatimə Lady Double dünya flaqman uşaqları ilə, bu dövrdə yaşamışdır. Fatimə və Xədicənin nəsil Cobra R: Peyğəmbərin nəslindən davam edir. Bu Xədicə var idi, Fatima liderləri ola bilər deməkdir. Eynilə İmam Hz Xədicə ilk səbəbidir: Peyğəmbər kimi uzun o sağ idi kimi, başqa bir arvadı var idi və digər uşaqlar idi. İbrahim də öldü, və ümumi kişi uşağın, kafirlər dedi: davam edəcək Peyğəmbər və onun nəslini Aborting. Amma eyni qız Peyğəmbər nəsilləri: ana davam etdi. Bu səbəbdən, fəsil Kövsər aşkar edilmişdir, Peyğəmbər özü Aborting Allahın düşməni. hər kəsdən ağla gəlməlidir və bu əgər: Bu baxımdan, sadiq ana və millətin ana Xədicə Kübra Q şübhə modulu dayandırmaq lazımdır. Qadınlar Çünki Xədicə sonra heç bir peyğəmbər heç bir övladı var idi, və onlar bütün Peyğəmbərin zamanı vəfat əgər. doğuşla üçün Peyğəmbər və Xədicə yaş, oğlunun ölüm səbəblərindən biridir. göydən maliyyələşdirilmişdir resept olan Faeçirilən beynəlxalq konfrans.

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :

یک شلیک تا نابودی اسرائیل.

فرماندهان نیروهای مقاومت در درون فلسطین اشغالی، امادگی خود را برای شلیک آخر به: جسم بی جان رژیم صهیونیستی اعلام نمودند. سخنگوی جنبش حماس گفت: ما در آمادگی کامل برای آزادی سراسر فلسطین اشغالی هستیم، سخنگوی جنبش مقاومت فلسطین  روز شنبه تاکید کرد: مقاومت در اوج قدرت خود قرار دارد، و طوری سازمان رزم خود را آموزش داده که: آماده آزاد سازی سراسر خاک فلسطین است. رهبر انصار الله یمن و: فرمانده حوثی های یمن هم گفت: که انها هم آماده حضور نظامی در: هر گونه جنگ با رژیم صهیونیستی هستند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هم، در اقدام مشابهی باصدور بیانیه ای، در محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی،  خاطر نشان کرد: سپاه پاسداران در حمایت از مجاهدان "طریق القدس" ذره‌ای دریغ نخواهد کرد. رئیس جمهور اسلامی ایران هم، در دیدار با فرماندهان این نیرو گفت : دولت از خدمات سپاه حمایت کامل می‌کند. حزب الله لبنان هم که اساس ایجاد آن، برای نابودی رژیم صهیونیستی است، در یک حرکت حساب شده با حمایت ارتش: لبنان و سوریه  بلندی های عرسال را پاکسازی نموده، و در اوج آمادگی است. مردم عراق هم با تشکیل حشد الشعبی در کنار آنها خواهند بود. بنابر این لازم است یک اشاره ای بشود تا: همه چیز برای رژیم اشغالگر تمام شود. این اشاره به سه صورت امکان پذیر است: یکی اینکه راسا فتوای جهاد: از سوی مراجع صادر و همه نیروها، یکدست بساط رژیم صهیونیستی را از بیخ و بن بردارند. حالت دوم آتش به اختیار عمل کنند، ستاد مشترک نیروهای مقاومت از: یمن و لبنان و سوریه و عراق و ایران تشکیل، و عملیات را هدایت نماید. اما حالت سوم این است که: رژیم صهیونیستی دچار اشتباه استراتژیک شده و: فشار بر فلسطینی ها را افزایش دهد، و بر اشغال مسجد الاقصی اصرار کند. زیرا با این کار، هرگونه سند حمایتی یا تبلیغی به نفع خود را، از بین می برد. چون رژیم صهیونیستی، در تمام سال ها، کشتار فلسطینی ها را دفاع از خود عنوان می کرد! و اشغال فلسطین را با مظلوم نمایی، حق پایمال شده یهودی های سرگردان می دانست. در واقع موتور محرک مهاجران سراسر دنیا، برای رفتن به سر زمین موعود، رهایی از فقر و رنج و عذاب و سرگردانی بود. ولی با این حرکت رژیم صهیونیستی، به سرعت متوجه می شوند که: برای دیوار گوشتی مقابل توپ و تفنگ دعوت شده اند. آنها بجای اینکه صاحب زمین یا باغ و: ویلا شوند و با فرزندان و همسران خود، شغل ابرومندی داشته و: از فقر و سرگردانی نجات پیدا کنند، نرسیده، لباس نظامی پوشیده و دوره های ضد شورش: مقابله با فلسطینی ها را می بینند. شهرک سازی ها، همه بوق و کرنا بوده تا: مزدور برای ارتش متجاوز رژیم صهیونیستی استخدام کنند. ولذا همانطور که مزدوران اجیر شده نا آگاه داعش، وقتی آگاهی یافتند، برای انتقام به سر زمین های خود حمله کردند، این یهودیان تازه اسکان یافته نیز، مهاجرت معکوس را کلید می زنند. این بار با کوله باری از تجربه و: آموزشهای نظامی به سر زمین خود بر می گردند. و رژیم صهیونیستی هم از درون خالی می شود، و هم از بیرون حامیان خود را از دست می دهد. البته سریعتر و بهترین این روش ها همان: صدور فتوای جهاد از سوی مراجع و: تشکیل ستاد مشترک نظامی نیروهای مقاومت است. زیرا در غیر اینصورت، شیرازه کار از دست رفته و: شاید به انحرافات فرقه ای و: ایجاد گروههای تروریستی بیشتر منجر شود.

There is only one firing to Israel's destruction.

Resistance commanders within the Occupied Palestine declared their readiness to shoot at last: the Zionist regime's dead body. A spokesman for the Hamas movement said: "We are in full readiness for the release of all occupied Palestine," the spokesman for the Palestinian resistance movement said on Saturday: resistance is at its peak, and has taught the organization that it is "ready to liberate the whole territory of Palestine" . Yemeni leader Ansar Allah and: The Houthi commander of Yemen also said that they are also ready for military presence: any war with the Zionist regime. The Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC), in a similar statement, issued a statement condemning the Zionist regime's attack on the al-Qazi mosque, saying that the Revolutionary Guards will not hesitate to support the Mujahideen through the Holy Almighty. The Islamic Republic of Iran, in a meeting with the commanders of the force, said: "The government will support the IRGC's services." The Lebanese Hezbollah, which is the basis for its creation to destroy the Zionist regime, cleans up the lofty heights in an armored army track: Lebanon and Syria, and are at the peak of readiness. The Iraqi people will be with them along with Hassad al-Sha'bi. Therefore, it is necessary to make a reference to: everything is over for the occupying regime. This is possible in three possible ways: one is that the fatwa of jihad is issued by the authorities and all the forces will unilaterally take away the Zionist regime. The second mode of fire is at hand, the Joint Chiefs of Resistance will form: Yemen and Lebanon and Syria, Iraq and Iran, and lead the operation. But the third one is: the Zionist regime has a strategic mistake and to increase pressure on the Palestinians, and insist on occupying Al-Aqsa mosque. Because with this, it eliminates any promotional or promotional document in its favor. Since the Zionist regime has been defending the Palestinian massacres in all years! And the Palestinian occupation with oppressed people saw the trampled right of the wandering Jews. In fact, the impulse drive of immigrants from all over the world was to escape poverty and suffering and bewilderment to go to the Promised Land. But with this move of the Zionist regime, they quickly realize that they have been invited to fight against the guns and rifles. Instead of owning a land or garden and having a villa and having their eyebrows with their children and wives: they are saved from poverty and wandering, they are not at risk, wearing military uniforms, and anti-riot times: they are confronted with the Palestinians. Town settlements are all horns to hire for the Zionist regime's aggressive army. Therefore, as ISIS-ignorant hired mercenaries attacked their land for revenge when they became aware, these newly settled Jews also reverse the migration. This time, with a lot of experience and training: military training is going back to earth. And the Zionist regime is getting lost from the inside, and it loses its supporters from the outside. Of course, the quicker and the best of these methods is the issuance of the fatwa of jihad by the authorities and: the formation of Joint Chiefs of Staff of the Resistance Forces. Because otherwise, the work is lost and may lead to more sectarian deviations: to create more terrorist groups.

هناك طلقة واحدة فقط لتدمیر إسرائیل.

قادة قوى المقاومة داخل الأراضی الفلسطینیة المحتلة، وعلى استعداد لاطلاق النار الاخیر: أعلنت إسرائیل كائن جماد. وقال متحدث باسم حماس: نحن مستعدون من أجل الحریة فی جمیع أنحاء فلسطین المحتلة هی، وقال المتحدث باسم حركة المقاومة الفلسطینیة یوم السبت المقاومة فی ذروة الأكاذیب قوتها، وبالتالی فإن القتالیة التدریبیة التی هم على استعداد لتحریر أرض فلسطین . وقال زعیم أنصار الله فی الیمن وقائد الحوثیین فی الیمن أنهم الوجود العسكری جاهزا فی أی حرب مع الكیان الصهیونی. ، فی البیان نفسه، یدین الهجوم الإسرائیلی على المسجد الأقصى المبارك، وأشار الحرس الثوری الإیرانی الثورة الإسلامیة فی إیران أن الحرس الثوری الإیرانی لدعم سكان "الكرسی" لن تتردد بت واحد. فی لقاء مع قادة وقال رئیس الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ان الحكومة لدیها الدعم الكامل من الخدمة فی الجیش. حزب الله فی لبنان، والتی وفقا لها، لتدمیر النظام الصهیونی، فی خطوة محسوبة یدعمها الجیش: لبنان وسوریا عرسال مرتفعات مسح، وفی ذروة الاستعداد. سیتم تشكیل الشعب العراقی الحشد الشعبی معهم. ولذلك، فقد أصبح النقطة: یتم كل شیء للنظام الاحتلال. وهذا یشیر إلى ثلاثة الممكن: واحد أن الجهاد مباشرة: صادرة عن السلطات وجمیع القوى، والوقوف إسرائیل المستمر على الجذع إزالتها. إطلاق النار الأخیر على ممارسة السلطة التقدیریة، هیئة الاركان المشتركة للمقاومة: الیمن، لبنان، سوریا، العراق، إیران، والتوجیه التشغیلی. القضیة الثالثة هی أن إسرائیل هی الاستراتیجی خطأ: الضغط الزیادة على الفلسطینیین واحتلال المسجد الأقصى الموقف. وبسبب هذا، أی وثیقة تؤید أو تروج فی صالحك، ویدمر. لأن إسرائیل، على مر السنین، كما قتل الفلسطینیین فی الدفاع عن النفس! والإیذاء من الاحتلال الفلسطینی، تجولت الیهود عرف تداس. محرك المهاجرین فی جمیع أنحاء العالم، للذهاب إلى أرض المیعاد، والتحرر من الفقر والمعاناة وتجول. ولكن مع هذه الخطوة من إسرائیل، یدرك بسرعة أن على الجدار أمام السائقین الكرة والبندقیة وقد وجهت الدعوة. بدلا من ذلك، مالك الأرض أو الحدیقة: یتم حفظ فیلا والأبناء وزوجاتهم، مهنة محترمة والفقر والترحال، لا، بزات عسكریة یرتدیها خلال اعمال الشغب: اتفاق مع الفلسطینیین نرى. المستوطنات، وقد هلل الجمیع: المرتزقة لتوظیف جیش الاحتلال الإسرائیلی. وهكذا، كما إیزیس استأجرت مرتزقة یجهل، عندما أصبح على علم، للانتقام على أراضیهم هاجمت الیهود الذین أعید توطینهم، والهجرة العكسیة إلى المفاتیح الخاصة بهم. وهذه المرة مع الأمتعة والخبرة: التدریب العسكری للعودة إلى أراضیهم. وإسرائیل ستكون فارغة داخل، وأنصار الخارجی یفقد. ومع ذلك، وهذه الطریقة أسرع ونفس الشیء: إصدار السلطات الجهاد وتشكیل هیئة الاركان المشتركة للمقاومة العسكریة. لأن خلاف ذلك، فقد عقال العمل وربما الانحرافات الطائفیة وإنشاء مجموعات أكثر الإرهابیة تؤدی.

İsraili məhv etmək üçün yalnız bir shot var.

son vurmaq üçün hazır işğal olunmuş Fələstin ərazisində müqavimət qüvvələrinin komandirləri İsrail cansız obyekt elan edib. Həmas sözçüsü deyib: Biz Fələstin işğal olunmuş bütün azadlıq hazırıq Şənbə günü Fələstin müqavimət hərəkatı sözçüsü onun güc yalan zirvəsi müqavimət, və Fələstin torpaqlarını azad etməyə hazırıq ki, döyüş təlim bildirib . Yəmənin Ansar Allah lideri və Yəmənin Houthi komandiri onlar sionist rejimi ilə hər hansı bir müharibə hazır hərbi varlığı olduğunu bildirib. İran İran İnqilab qvardiya İslam İnqilabı, Məscidi-Əqsaya İsrail hücumu qınayan eyni şərhdə, bir az tərəddüd etməyəcək "Müqəddəs" sakinləri dəstək İran İnqilab Gözətçiləri qeyd edib. İran İslam Respublikasının prezidenti komandirləri ilə görüş hökumət ordusu xidmət tam dəstək malikdir. Livan və Suriya Arsal Heights rəsmiləşdirilmiş və hazır zirvəsində: ona görə, ordu tərəfindən dəstəklənən hesablanmış hərəkət sionist rejimin məhv üçün Livanda Hizbullah. İraq xalqı onlarla Hshd shaabi formalaşacaq. Buna görə də, bir nöqtəsi olmuşdur: hər şey işğalçı rejim üçün edilir. orqanları və bütün qüvvələri tərəfindən nəşr kötük İsrailin ardıcıl stand aradan birbaşa cihad biri: Bu üç mümkün aiddir. mülahizəsinə həyata sonuncu yanğın müqavimət Birgə rəhbərləri: Yəmən, Livan, Suriya, İraq, İran, və əməliyyat rəhbərlik. Fələstinlilər üzərində artım təzyiq və Al-Aqsa məscidi stendi işğal: Üçüncü hal İsrail strateji səhv olmasıdır. Çünki bu, hər hansı bir sənəd təsdiq və ya öz xeyrinə təşviq məhv. İsrail Çünki il ərzində fələstinlilərin öldürülməsi kimi özünü müdafiə! Fələstin işğal zərər yəhudilər ayaqlar altına biliror qrupları səbəb yaradır.

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :

بوستان زوج های جوان

در تهران بوستان های زیادی ایجاد شده، تا جاییکه میتوان گفت حاکمیت درخت! بر انسان محقق شده و: قطع یک درخت برابر قتل نفس محاسبه می شود. شهرداری تهران و سایر کلانشهر ها هم ، برای اینکه اسم کم نیاورند، اسامی زیادی را اختراع کرده اند: مثلا بوستان بانوان، بوستان مادران و.. حالا ماهیت بوستان ها، با اسم آنها چقدر نسبت دارد معلوم نیست. همانطور که در فرهنگسرا ها هم، این موضوع کاملا دقیق نیست: مثلا فرهنگسرای رسانه داریم، تا فرهنگسرای قران! ولی در آنها کلاس خیاطی و گلسازی رونق بیشتری دارد. با این حال خالی از لطف نیست که بگوییم: جای فرهنگسرای زوج های جوان، یا بوستان زوج های جوان خالی است. مسئله جوان مخصوصا در اشتغال و ازدواج، برای نظام یا برای مردم درست توجیه نشده است. اگر جلوی ارتباط نامناسب را می گیرند، باید راه ارتباط صحیح را نشان دهند و حمایت کنند. دختران و پسرانی که می خواهند ازدواج کنند، باید جایی همدیگر را ببینند و با هم صحبت کنند، این جا فقط روز بله برون، با دو دقیقه سکوت کافی نیست. لذا اغلب آنها به کافی شاپ ها پناه می برند، مسئولین کافی شاپ هم فکر می کنند: این دختر و پسر که قصد ازدواج دارند، حتما گنج پیدا کرده اند که: جرات این کار را دارند. لذا قیمت های بالا و زمان های کم را، به آنها پیشنهاد می دهند. در حالیکه اگر بوستان یا فرهنگسرایی باشد، بدون هزینه یا باهزینه های خیلی کم، میتوان آنها را به هم نزدیک کرد. اگر کنترل این امر مشکل است، میشود در مورد کسانی که نامزد هستند، این کار را انجام داد. یعنی محل گفتگو و تبادل نظر: بدون هزینه یا هزینه های کم، برای آنها فراهم نمود. این امر در ظاهر ساده است، ولی در عمل ضریب بالایی برای: اطمینان بخشی و سرعت در امر ازدواج جوانان دارد.  زیرا هدف اولیه هر دختر یا پسر، در موضوع ازدواج، ایجاد هویت مستقل برای خود است. دختری که می خواهد به خانه شوهر برود، بسیاری از قید های خانه پدری را قبول ندارد، و نمی خواهد در منزل جدید هم با آنها روبرو شود. پسر هم همینطور. لذا وجود بوستان های گفتگوی: نوجوانان و جوانان، با ایجاد این زمینه به سرعت اعتماد: به ازدواج را بالا می برد. مسئولین هم نگران کار های غیر اخلاقی یا سوء استفاده ها نباشند. زیرا جوانها خودشان میدانند: چطوری از خود محافظت کنند و: خود را به بهای ارزان به دستفروشان نفروشند. از سوی دیگر اگر روابط نامکتوب هم ایجاد شد، برای ازدواج آسان راه بسیار مناسبی است. یعنی مسئولین میتوانند با دیدن دختر و پسری که: با هم نامزد رسمی نیستند، آنها را به دفتر خانه ها هدایت کنند، و رسمی نمایند. این کار ثواب زیادی دارد: زیرا وقتی دختر و پسری به هم علاقمند هستند و: تا پای خطر با هم میروند، شایسته تقدیر هستند تا: برای همیشه با هم باشند. دراین موارد به دلیل نداشتن تعریف مشخص از: روابط دختر و پسر، معمولا پدر و مادر ها زور می گویند، و این زور فقط با زور قانون بر طرف می شود. یعنی وقتی دختر و پسری که به هم علاقه دارند، ولی به علت موانع فرهنگی یا اقتصادی، نمی توانند ازدواج رسمی بکنند: کافی است یک قدم تا این بوستان ها بیایند! در اینجا به حکم قاضی به دفتر خانه، برای ثبت ازدواج معرفی شوند.لذا دیگر مشکلات هزینه های بالای ازدواج، یا زور گویی های پدر و مادر ها، یا نداشتن شاهد و معرفین و یا ازدواج سفید! از بین می رود و دو جوان علاقمند قلبی و رسمی، زندگی جدیدی را شروع خواهند کرد. به دلیل عدم توجه مسئولین به این امر، ازدواج های سفید یا نامکتوب رونق پیدا کرده، خود ارضایی 12میلیون نفر هم، جای ازدواج را گرفته است.  

Making the park for young couples

In Tehran, a lot of groves have been created, so far as tree rule is concerned! It is man-made: Cutting a tree is calculated against the murder of the soul. The municipality of Tehran and other metropolitan cities have invented many names for not naming: for example, women's booths, mothers' parks, etc. Now the nature of the gardens, how they relate to their name, is unclear. As is the case with cultural colleges, this is not entirely accurate: for example, we have a media classroom, up to the Quran's culture! But in them the sewing and flowering classes are booming. However, it is not a good idea to say that the place of the young couples 'cultures, or the young boys' couples are empty. The issue of young people, especially in employment and marriage, is not justified for the system or for the people. If they get inappropriate communication, they must show and support the correct communication path. Girls and boys who want to get married should see each other and talk to each other, this is just the day, yes, it's not enough for two minutes of silence. So often they go to coffee shops, coffee shop officials also think: The girl and the boy who are going to get married must have been treasured: they dare to do it. So they offer high prices and low prices. If, for example, it is a bustan or cultural center, they can be brought together without cost or with very little cost. If control of this is difficult, it will do so for those who are nominated. That is, the place for discussion and discussion: without cost or low fees. This is seemingly simple, but in practice it has a high coefficient for: the confidence and speed of the marriage of young people. Because the primary goal of any girl or boy in the subject of marriage is to create an independent identity for themselves. A girl who wants to go to her husband's home does not accept many of the hardships of the father's house, and does not want to be in the new home. Sons, too. Therefore, the existence of conversation booths: teens and young people, by creating this field quickly trust: to raise marriage. Officials are not worried about abusive or abusive practices. Because young people know for themselves: how to protect themselves and not sell themselves at a cheap price. On the other hand, if there is an unformed relationship, it is a very good way to marry. That is, officials can see the girl and the boy who: they are not officially nominated, direct them to the office of the houses, and officialize them. It has a great reward: because when a girl and a boy are interested in one another: they go to risk, they deserve to be: forever. In these cases, because of the lack of a definite definition of: the relationship between the girl and the boy, usually the parents are forced, and this force is only enforced by the law. That is, when a girl and a boy who are interested in each other, but because of cultural or economic barriers, can not make a formal marriage: it is enough to step down to these gardens! Here are judges to the home office to register for marriage. Therefore, there are other problems with high marriage costs, or parents' grievances, or the absence of witnesses or marriages! The two young and heartfelt young people will start a new life. Due to lack of attention from authorities to this, white marriages or unnamed boys have grown up, and 12 million have become married.

بناء حدیقة للأزواج الشابة

تم إنشاء طهران فی حدائق كبیرة، حیث یمكن القول أن حكم شجرة! الرجل المنفذه یقطعون شجرة یقصد بها القتل غیر العمد. ابتكر طهران وغیرها من بلدیة العاصمة أیضا، لأنه على الأقل أنهم لا یذكرون اسماء كثیرة:. على سبیل المثال، حدیقة والنساء والأمهات والحدائق الآن طبیعة الحدائق، مع اسم غیر معروف كم. كمركز ثقافی أیضا، وهذا لیس صحیحا تماما: على سبیل المثال، لدینا المركز الثقافی وسائل الإعلام، والمركز الثقافی القرآن! ولكن فی الدرجة الخیاطة ویساعدهم أكثر ازدهارا. ومع ذلك، لیس غیر سارة على أقل أكادیمیة عروسین، أو الأزواج بارك فارغ. خصوصا فی توظیف الشباب والزواج، للدولة أو للأشخاص فقط ولیس له ما یبرره. إذا كانت العلاقة غیر لائقة، یجب أن تظهر للاتصال الصحیح والدعم. الفتیات والفتیان الذین یرغبون فی الزواج یجب أن تفی بعضها البعض فی مكان والحدیث، وهنا یوم واحد فقط نعم، مع دقیقتین من الصمت لیس كافیا. لذلك غالبا ما اللجوء إلى المقاهی، ویعتقد المسؤولون المقاهی أیضا أن الفتیان والفتیات الذین یرغبون فی الزواج، كنت قد وجدت الكنز: الشجاعة للقیام بذلك. لذلك، وارتفاع الأسعار والأوقات منخفضة، وأنها تشیر. ومع ذلك، إذا الحدیقة أو ثقافیة، دون تكلفة أو بتكلفة منخفضة جدا، فإنها یمكن أن تكون أقرب معا. إذا كان من الصعب السیطرة علیها، كما هو الحال بالنسبة لأولئك الذین یتم ترشیحهم، فعلت. موقع الحوار: أی تكلفة أو منخفضة التكلفة، لتنفیذ. هذا یبدو بسیطا، ولكن فی الواقع عاملا عالیة: الموثوقیة والسرعة فی الزواج. لأن الهدف الأساسی لأی فتاة أو فتى، فی موضوع الزواج، وإنشاء هویة مستقلة لنفسه. الفتاة التی یرید ترك بیت زوجها، وكثیر من أغلال من الآباء والأمهات لا یقبل، ولن یواجه منزل جدید. نجل جدا. لذلك الحوار الحدائق: المراهقین والشباب، مع إنشاء هذا المجال هو الثقة لرفع زواجنا. قلقون غیر أخلاقیة أو انتهاكات لا تعمل المسؤولین. لأنهم یعرفون الشباب: كیفیة حمایة أنفسهم وأنفسهم لبیع بثمن بخس للبائعین. من ناحیة أخرى، إذا تم تعیین علاقات غیر مكتوبة تصل، طریقة سهلة لیتزوج مریحة للغایة. یمكن للسلطات رؤیة فتاة وفتى، وهذا لیس مرشحا رسمیا، قادهم إلى وزارة الداخلیة، ولیس المسؤول. هذا هو أجر عظیم: لأنه عندما صبی وفتاة على حد سواء المهتمین وذلك من مخاطر یسیران جنبا إلى جنب، هی الثناء: أن تكون دائما معا. فی هذه الحالات، وعدم وجود تعریف قانونی واضح للعلاقات الذكور والإناث، وغالبا ما تجبر یقول الآباء، وستحل هذه القوة إلا من خلال قوة القانون. عندما صبی وفتاة الذین هم مهتمون أیضا، ولكن نظرا لعقبات ثقافیة أو اقتصادیة، والزواج لا یمكن القیام به: مجرد خطوة واحدة إلى الحدائق تأتی! هنا القاضی إلى وزارة الداخلیة لتسجیل الزواج لإدخالها. ارتفاع تكلفة مشاكل الزواج، أو إكراه الوالدین، أو عدم وجود شهود والمراجع أو الزواج الأبیض! یختفی واثنین من الشباب من القلب وحیاة جدیدة ستبدأ. بسبب عدم الاهتمام الرسمی بها، والزواج أو غیر مكتوب الأبیض المزدهر، والاستمناء الذاتی 12 ملیون نسمة، وقد اتخذت الزواج المكان.

gənc cütlər üçün park tikintisi

Tehran bu ağac idarə etmək demək olar böyük bağları ildə yaradılmışdır! man həyata: adam öldürmə hesablanmış bir ağac kəsmək. Tehran və həmçinin digər böyük şəhər bələdiyyəsi, ən azı onlar adları deyil, çünki çox icad. Instansiya, park, qadın, ana və bağların bağlar İndi təbiəti, onların adı nə qədər məlum deyil ilə. eləcə də mədəniyyət mərkəzi kimi, bu olduqca doğru deyil: məsələn, biz media Mədəniyyət Mərkəzi, Mədəniyyət Mərkəzi Quran var! Amma tikiş sinif daha firavan kömək edir. Lakin xoşagəlməz deyil newlyweds Akademiyası demək, və ya cüt Park boş edir. Xüsusilə gənclərin məşğulluq və evlilik dövlət və ya insanlar üçün yalnız haqlı deyil. uyğun olmayan əlaqələr, onlar doğru keçid və dəstək göstərmək lazımdır. haradasa bir-birinə cavab və danışmaq lazımdır evlənmək istəyən qızlar və oğlanlar, burada hörmət duruşunda iki dəqiqə, bir gün Bəli var kifayət deyil. Belə ki, tez-tez qəhvə mağazalar sığınmaq, kafe rəsmiləri də oğlan və evlənmək istəyən qızlar, siz xəzinə tapmışdır hesab edirəm ki: cəsarət bunu. Buna görə də, yüksək qiymətlər və aşağı dəfə, onlar gəlir. Lakin, əgər dəyəri və ya çox aşağı dəyəri olmadan park və ya mədəni, onlar birlikdə yaxın ola bilər. Bu namizəd olanların olduğu kimi, nəzarət etmək çətin olduqda, bunu. dialoq yeri: heç bir dəyəri və ya aşağı qiyməti, yerinə yetirmək üçün. Bu zahirən sadə, lakin praktikada yüksək amil: evlilik etibarlılıq və sürətli. nikah mövzu özü üçün müstəqil şəxsiyyət yaradılması haqqında hər hansı bir qız və ya oğlan, əsas məqsədi, çünki. ərinin evi tərk etmək istəyən bir qız, valideynlər qandal çox qəbul etmir, və yeni bir ev baxan olmaz. 

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :

خمیر بازی ای: بنام آمار!

در ایام دور برای سرگرم کردن کودکان ، مادران از خمیر نان استفاده می کردند، بعد هم خمیر نان را می خوردند و: به کودک لبخند می زدند. اما نمی دانستند که کودک در عالم خیال، به این خمیر دلبسته می شود، و از اینکه مادر آن را در یک لحظه نابود می کند، حس بدی پیدا می کردند. بعد ها برای اینکه خوراکی نباشد! خمیر بازی صنعتی درست کردند، همه اینها براساس روانشناسی کودک بوده و هست، محاسبات دقیقی بر روی دوام و رنگ و: قدرت انعطاف پذیری آن صورت می گیرد، اما سازندگان نمی دانند که: خمیر بازی را بزرگ تر ها انتخاب می کنند! تا هروقت دلشان خواست آن را قایم کنند، گروکشی کنند و نهایتا جلو چشم کودک، شکل آن را به هم زده در زباله بریزند، بعد هم قهرمانانه، به روی کودک خود لبخند بزنند! حالا آمار های رسمی و غیر رسمی هم، همین حالت را پیدا کرده اند. پرفسور های ریاضی مانند میرزاخانی ها، در انجمن های ریاضی جهانی و محلی، جمع می شوند و رساله می نویسند و تحقیق می کنند: تا فرمول هایی کشف کنند که آمارها را، به واقعیت نزدیک کنند و اعتماد مردم را به آن افزایش دهند. اما مادر این مردم! یا کسی که خود را مادر میداند، دائما آن را تغییر می دهد! و آخر سر هم بر روی مردم، لبخند فاتحانه می زند. مثلا شما در هیچ کجای تاریخ و اقتصاد سراغ ندارید که: رشد منفی 6درصد، در عرض یکسال به رشد مثبت 8درصد یا 12درصد برسد، ولی در ایران شد و دیدیم که شدنی است. ایضا تورم از نرخ 46درصد در همین مدت به 9درصد رسید. یا اقتصاد فلاکت زده، ناگهان به اقتصاد قابل رقابت در جهان تبدیل شد. البته ما ادعا نمی کنیم که معجزه ای شده، یا دروغ پردازی در حال انجام است، بلکه می گوییم یک جای کار ایراد دارد.  این امر به دلیل ماهیت سیال و: لیز بودن آمار است: درست مثل خمیر بازی! که به هر شکلی میتوان در اورد. این هم مخصوص ایران، یا یک جناح خاص نیست. کار تحلیلگران بزرگ جهانی است که: دنیا را بازی می دهند، چه رسد به این جناح یا آن جناح، این حزب یا آن حزب. مثلا می گویند عربستان دارای 8درصد رشد است، ترکیه دارای 9درصد! ولی ایران رشد منفی دارد. اما هیچکس نمی داند که این آمار را، در یک جلسه مشروب خوری، همان تحلیل گران بخورد مردم می دهند! حالا ممکن است گلوپ باشد یا چیز دیگر. چطور ممکن است ایران بالاترین: معادن نفت و گاز و مواد کانی فلزی، بهترین منابع انسانی را در اختیار داشته ، دارای صنایع مادر و قدیمی باشد، ولی رشد اقتصادی آن از عربستان که نه: صنعت دارد و نه نیروی انسانی کار آمد، کمتر باشد؟ ممکن است بگویید ممکن است: از سوء مدیریت باشد! بله آنها هم همین را می گویند! زیرا از زمانی که انقلاب اسلامی، در ایران پیروز شده، دنبال همین هستند که بگویند: اسلام نمی تواند جامعه را اداره کند! و باید همان آمریکایی ها یا آمریکا زاده ها! دوباره بیایند و این را ادامه بدهند. و این را با دستکاری در آمار انجام می دهند، تا خود ما بگوییم! منظور آنها هم، مدیریت اجرایی یا میانی نیست! زیرا همه دست پرورده خودشان هستند، بلکه مدیریت عالی ایران را نشان می دهند. ببینید: در همه آمار های بد، ایران اول است! و در همه آمار های خوب، آخر! کجای این امر علمی است؟ در حالیکه در آمار مصرفی، مثل آب  وبرق ، ایران 4 برابر دنیا است! ولی در تولید همان در رتبه های آخر، یعنی ایرانیها، باد هوا را برق می کنند؟ یا از خارج وارد می کنند؟ در حالیکه آمار ها نشان می دهد: هر ایرانی 4عدد گوشی و 2عدد کامپیوتر دارد،  آیا اینها اینترنت مصرف نمی کنند که نفوذ اینترنت ایران را آخر رتبه نشان می دهند؟

Game Dough: Name Stats!

In the distant days to entertain children, mothers used bread pastry, then ate bread and: smiled at the baby. But they did not know that the child in the world of imagination became attached to this paste, and felt that the mother was destroying it at one moment. Later, not to eat! The dough has made the game industry, all of which is based on the child's psychology, accurate calculations of durability and color, and the flexibility of it, but the builders do not know that: Pick up the game's makeup bigger! Every time they wanted to hide it, lock it up and eventually shove it into the rubbish of the child's eyes, then heroically, smile on your child! Now, official and unofficial statistics have found the same. Maths professors like Mirzakhani gather in global and local maths and write dissertations and research: to find formulas that bring statistics closer to reality and increase people's confidence in it. But the mother of these people! Or someone who knows the mother is constantly changing it! And last but not least, people smile victorious. For example, you do not know anywhere in history and economics that: a negative growth of 6%, a positive growth of 8% or 12% within one year, but in Iran and we saw that it is possible. Inflation dropped to 46% from 9% in the same period. Or the miserable economy suddenly became a competitive economy in the world. Of course, we do not claim that there is a miracle, or lies are being done, but we say that there is a problem. This is due to the nature of the fluid of the statistics: just like the dough game! Which can be used in any way. This is not specific either for Iran or for a particular faction. It is the work of the world's major analysts: they play the world, let alone the faction or that faction, this party or that party. For example, say Saudi Arabia has a growth of 8%, Turkey has 9%! But Iran has a negative growth. But nobody knows that they will give analysts the same statistics at a drinking meeting! Now it may be a blast or something else. How can Iran be the highest? Oil and gas minerals and metallic minerals have the best human resources, have a maternal and old industry, but its economic growth is lower than Saudi Arabia, which is neither industry nor the workforce. ? You might say: maybe malicious! Yes, they say that too! Because since the Islamic Revolution, in Iran, they have succeeded in saying that Islam cannot govern the society! And they must be the same Americans or Americans! Come back and continue. And doing this by manipulating the statistics, to tell ourselves! They do not mean either executive or intermediate management! Because they are all self-employed, they show the great leadership of Iran. See: In all bad statistics, Iran is the first! And in all good statistics, the last! Where is this science? While in consumption statistics, such as water and water, Iran is 4 times the world! But in the production of the same in the last ranks, the Iranians, the wind blows the air? Or from abroad? While statistics show that every Iranian has four phones and two computers, do they not use the Internet: which shows Iran's Internet penetration?

 

بلی-دو: اسم الإحصاءات!

فی أیام العطلة للترفیه عن الأطفال والأمهات من الخبز العجین المستخدمة، ثم أكل الخبز العجین وللأطفال یبتسمون. لكنها لا تعرف الطفل فی المخیلة الجماعیة، العجین یمكن تركیبها، والأم یمكن أن تدمر فی لحظة، وأنهم یشعرون سیئة. بجانب ذلك هو غیر الصالحة للأكل! كلما أرادوا إخفاء ذلك، وقفل، وأخیرا أمام الأطفال، كما أنه أثار فی مقلب للقمامة، وابتسامة ثم البطولیة على طفلك! الآن كل من الإحصاءات الرسمیة وغیر الرسمیة، وجدت نفسها. لكن والدة الناس! أو شخص یعرف أمك، إنها دائما التغییرات! وأخیرا الشعب، یبتسم یقرع منتصرا. على سبیل المثال، لا تذهب إلى أی مكان فی التاریخ والاقتصاد: نمو سلبی بنسبة 6٪ خلال عام واحد إلى نمو إیجابی بنسبة 8 فی المائة أو 12 فی المائة، ولكن فی إیران، وشهدنا ما هو ممكن. معدل التضخم كما سبق من 46 فی المئة خلال الفترة نفسها إلى 9 فی المئة. أو الاقتصاد التی تعانی من الفقر أصبح فجأة تنافسیة اقتصادیا فی العالم. بالطبع، نحن لا ندعی أن معجزة، أو الكذب فی التقدم، لكننا نقول أن هناك خطأ ما. ویرجع ذلك إلى طبیعة السائل هذا: تحلل للإحصاء هو تماما مثل اللعب دوه! التی لا یمكن أن تتحقق فی أی شكل من الأشكال. حان الوقت لإیران، أو لفصیل معین. محللون العمل هو للعالم أن عالم اللعبة، ناهیك عن هذا الفصیل أو ذاك الفصیل من هذا الطرف أو ذاك الحزب. على سبیل المثال، تقول ان السعودیة لدیها نمو بنسبة 8 فی المئة، تركیا 9٪! لكن إیران لدیها نمو سلبی. ولكن لا أحد یعرف الإحصائیات، فی جلسة شراب، والمحللین لا یأكل الناس! الآن فمن الممكن غالوب، أو أی شیء آخر. كیف یمكن إیران من الأعلى: التعدین والنفط والغاز والمواد المعدنیة، وأفضل الموارد البشریة المتوفرة لدیها، والصناعات والكبار، ولكن النمو الاقتصادی فی المملكة العربیة السعودیة أنه لا صناعة، ولا عمل تتسم بالكفاءة، أقل ؟ هل یمكن القول أنه من الممكن: سوء الإدارة هو! نعم، یقولون نفس الشیء! منذ قیام الثورة الإسلامیة، وقد فاز إیران، لأولئك الذین یقولون إن الاسلام لا یمكن التعامل مع المجتمع! ویتعین على الأمریكیین أو أمریكا یولدون! یأتی مرة أخرى، وهذا سیستمر. وعن طریق التلاعب فی الإحصاءات لا أقول ذلك لأنفسنا! بالنسبة لهم، لیس هناك إدارة أو التنفیذیة! لجمیع ربیبا، ولكن الإدارة العلیا للمعرض. انظر جمیع الإحصاءات سیئة، إیران هی الأولى! وفی جمیع الإحصاءات الجیدة، ونهایة! هذا هو المكان العلم؟ فی حین إحصاءات الاستهلاك، مثل المیاه والكهرباء، وایران هی أربعة أضعاف العالم! ولكن فی الإنتاج النهائی من نفس الدرجة، والإیرانیین، والكهرباء فی الهواء؟ أو یتم استیرادها من الخارج؟ فی حین تشیر إحصاءات أی رقم هاتف والإیرانیة 4: 2 أجهزة الكمبیوتر، لا تستخدم هذه الإنترنت: معدل انتشار الإنترنت فی إیران المعرض الماضی؟

Play-DOH: statistika adı!

gün off uşaqlar əyləndirmək üçün istifadə çörək xəmir analar, onda çörək xəmir yedim və uşaqlar təbəssüm. ki, Next yeməli deyil! Field idi və uzunömürlülük, rəng, gücü bu yer tutur rahatlıq uşaq psixologiyası, dəqiq hesablamalar əsaslanır ki, bütün idi DOH-pulsuz, lakin qurucuları onlar modelləşdirmə genişləndirmək üçün seçilmiş ki, bilmirdim! onlar, kilidi, və nəhayət uşaqlar qarşısında gizlətmək istədiyiniz zaman, bu zibil dump hərəkətə kimi, uşaq sonra qəhrəmanlıq təbəssüm! İndi rəsmi və qeyri-rəsmi statistika, eyni tapmışdır. Lakin insanların ana! Və ya ana bilən kimsə, həmişə dəyişir! Və nəhayət insanlar zəfər knocks smiling. 9 faizə eyni dövrünə görə yüzdə 46 Ditto inflyasiya. Və ya yoxsul iqtisadiyyatı birdən dünyada iqtisadi rəqabət oldu. Əlbəttə ki, biz ki, möcüzə iddia və ya davam yalançı, lakin biz bir şey yanlış demək deyil. Bu maye xarakteri ilə bağlıdır: Statistika lizisi yalnız Play-DOH kimi deyil! Bu hər hansı bir formada cəlb edilə bilər. Bu İran üçün, və ya müəyyən bir dəstə üçün vaxt var. Biznes analitiklər oyun dünya, tək bu dəstə və ya bu partiyanın və ya partiya olduğunu dəstə imkan dünya. Məsələn, Türkiyə 9% var, Səudiyyə Ərəbistanı yüzdə 8 artım var demək! Amma İran mənfi artım var. analitiklər insanların yemək yoxdur Amma heç bir, içməli sessiya statistika, bilir! İndi mümkün Ga

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :