ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

انتقال از موضع باطل به موضع حق.

گاهی یک تلنگر باعث می شود: انسان از عقاید باطل خود دست بردارد و: به حق گرایش پیدا کند. این تلنگر ها گاهی دیر و گاهی به موقع است. اما اگر زودتر از موقع انجام شود، ممکن است نتیجه معکوس بدهد. مثلا خداوند به آدم ع فرمود: هرکاری می خواهی بکن ولی از این میوه ممنوعه نخور! همین دستور خلجان فکری و مشغولیت ذهنی او شد که: چرا نباید از آین میوه بخورد؟ شیطان هم از همین زاویه وارد شد: او را به سخنان خداوند مشکوک کرد و گفت: شاید خدا خواسته ترا بیرون بیاندازد! بیا و از این میوه بخور تا جاودانه شوی! البته بخشی از حرف شیطان درست بود: زیرا خداوند تصمیم داشت انسان را بیرون بیاندازد، اما به شرط نافرمانی! می بینیم که نکات ظریف، گاه چه فاجعه بار می آورد و همه انسان ها را از بهشت بیرون می کند. شاید اگر حضرت آدم آن میوه را نمی خورد، ما همگی الان در بهشت بودیم! در مواضع ترامپ و دکتر روحانی هم همین یک نکته است: ترامپ فکر می کند اگر برجام بماند او رفتنی است! به همین دلیل هم به مراسم تحلیف دعوت نشد. و دکتر روحانی فکر می کند: اگر برجام پاره شود به ضرر است. حالا آینده بیان خواهد کرد که کدام صحیح است. و معلوم خواهد شد که این تلنگر، زود هنگام بوده یا دیرهنگام یا بموقع. حتی در صورتی هم که آینده، به یکی از این دو جهت پاسخ درست بدهد، کفایت نمی شود بلکه پاسخ درست هم، قابل توجیه و معکوس نشان دادن است. مثلا در توجیه راحتی و رفاه جامعه ایرانی یا آمریکایی، از سوی دلباختگان و دشمنان تفاوت می کند: یعنی هرکدام نیمه دیگر لیوان را می بینند. در اعتقادات مذهبی و دینی هم، به این شکل است: آیا اسلام دین راحتی است یا مشکل؟ برخی معتقدند دین برای سختی است و: می گویند (الدنیا سجن المومن و جنت الکافر) دنیا بهشت کافر و زندان مومن است. اما برخی دیگر بدترین سختی ها را، راحتی و زیبایی می بینند آنجا که: حضرت زینت می فرماید:( ما رایت الا جمیلا) ما این مصیبت ها را جز زیبایی چیز دیگری نمی بینیم. همه جناح بندی های تاریخ و همه جنگها، فقط برای تفسیر همین نکته است: کسی می گوید: جهان باید عاری از جنگ باشد و: دیگری می گوید برای رسیدن به صلح باید جنگید! نمی توان گفت هردو یک مفهوم است، بلکه باید گفت برداشت قبل از تلنگر و بعد از تلنگر! آنهایی که می گویند در دنیا نباید جنگی باشد، خودشان هم میدانند این فقط یک توصیه است. زیرا کسی به آنها نمایندگی: همه مردم دنیا را نمی تواند بدهد. آنها هم میدانند که نمی توانند: رهبر جهان شوند تا ایده خود را پیاده کنند. گرچه اصالتا طرح این مسئله، خود شروع یک جنگ قدرت است! زیرا گوینده می خواهد ادعا کند: همه رهبران بد هستند و خود او، اگر رهبر شود دنیا را بدون جنگ اداره خواهد کرد. اما کسانی که می گویند: برای بدست آوردن صلح لازم است مبارزه کنند، به واقعیت نزدیک ترند زیرا: حد اقل لاپوشانی و فریب مردم در دستور کارشان نیست. یعنی هر راحتی و رفاه نیازمند، ناراحتی و سختی است. برای اینکه بازنشسته شوید: باید سی سال کار کنید! اگر از همان اول بازنشسته باشید، به شما بازنشسته نمی گویند: بلکه شما بیکار هستید! اگر تمام روز را بخوابید، از خواب خسته می شوید، شاید هم اصلا خوابتان نگیرد! اما اگر 12ساعت فعالیت کردید تا خسته شوید، آنوقت 12ساعت دیگر را با لذت و راحتی می خوابید! اسلام هم عمر بشر را دو قسمت کرده: در دنیا کار کردن و سختی کشیدن، ممنوعیت های زیادی را تحمل کردن. و در آخرت، به همه آرزوها رسیدن. (الدنیا مزرعه الاخره) دریکی از سوره های قران هم هست که: اگر در این دنیا هرچه لذت است تجربه کنید، چیزی برای آخرت باقی نمی ماند. (أذهبتم طیباتكم فی حیاتكم الدنیا واستمتعتم به) مانند کسی که در کودکی، قند زیاد خورده در بزرگی مرض قند می گیرد، و نباید لب به شیرینی جات بزند.

Move from neutral position to the right position.

Sometimes a flip makes one: the man turns away from his false beliefs and: tends to the right. These flip-flops are sometimes late and sometimes timely. But if it is done sooner, it may result in a reversal. For example, God said to Adam, "Do whatever you want, but do not eat this prohibited fruit!" The same recipe for her mentality came to him: Why not eat this fruit? Satan came from this angle: he suspected him of the words of God and said: may God have asked for you! Come and eat this fruit to be immortal! Of course, the part of Satan's words was true: because God had decided to bring man out, but on condition of disobedience! We see the delicate points, sometimes catastrophic, and bring out all human beings from heaven. Maybe if Adam did not eat the fruit, we were all in Paradise! The same is true in the positions of Tramp and Dr. Rouhani: Tramp thinks if he is going to endure, he's going to go! That's why it was not invited to the inauguration ceremony. And Dr. Rouhani thinks: "If it is torn, it is harmful." Now the future will tell which is correct. And it turns out that this flip is too early or late or timely. Even if the future gives the right answer to one of these two sides, it's not enough, but the right answer is justifiable and reversed. For example, in justifying the comfort and well-being of the Iranian or American community, it differs from those who are enthusiastic and enemies: each one sees the other half of the glass. In religious and religious beliefs, this is as follows: Is Islam religion a convenience or a problem? Some believe religion is tough: they say the world is an infidel paradise and a believer's prison. But some of the worst troubles are seen in comfort and beauty, where: The adornment says: "We do not see anything other than beauty in these calamities. All factions of history and all wars are just to comment on this: Someone says: The world must be free of war and: Another says that you have to fight to achieve peace! It can not be said that both are a concept, but we must say that the impression is before the flip and after the flip! Those who say that in the world should not be a war, they themselves know it is just a recommendation. Because someone represents them: All people can not give the world. They also know that they can not: Lead the world to implement their own ideas. Although originally, this is the beginning of a war of power! Because the speaker wants to claim: All the leaders are bad and he himself, if he is the leader, will rule the world without war. But those who say that it is necessary to fight for peace, they are closer to reality because: at least the covert and deception of people is not on their agenda. That is, every need for comfort and well-being is a matter of grief and grief. To be retired: Work for thirty years! If you are retired from the first time, they will not retire to you: you are unemployed! If you sleep all day, you get tired of sleep, maybe you will not sleep at all! But if you work 12 hours to get tired, then you sleep 12 more hours with pleasure and comfort! Islam also divided human life into two parts: in the world of working and hardening, it has endured many prohibitions. And in the hereafter, all wishes come true. One of the Qur'an's surahs is: If you experience what pleases in this world, nothing will remain for the hereafter. Like a child who has a high sugar intake at high sugar levels, and should not eat sweets.

الانتقال من موقف إلى موقف حق الحلقة.

أحیانا نفض الغبار یجعل الرجل من المعتقدات الخاطئة الخاصة وللعثور على التوجه الصحیح. الوجه أحیانا عاجلا، وأحیانا فی الوقت المناسب. ولكن إذا فعلت فی وقت قریب جدا، قد تكون عكسیة. على سبیل المثال، قال الله تعالى لآدم، صلى الله علیه وسلم: كل ما ترید، ولكن لا تأكل من الشجرة المحرمة! هذا عقله هو: لماذا لا تأكل الفواكه؟ كما جاء الشیطان من نفس وجهة النظر: انه یشتبه فی كلام الرب قائلا: ولعل الله سوف یرمیك بها! تعال وأكل الفاكهة لتكون خالدة! بطبیعة الحال، كان جزءا من ما الشیطان صحیحا: لأن الله أراد رجل لرمی بها، ولكن إذا العصیان! ونحن نرى أن فارق بسیط، وأحیانا على حد سواء كارثی وجمیع الناس من السماء. ربما لو آدم الفاكهة، لا تأكل، كنا جمیعا الآن فی السماء! ترامب والمواقف الطبیب الروحیة هو نفس الشیء: یعتقد ترامب إذا بقی البرجام یذهب! لهذا السبب لم تدع إلى تنصیب. والطبیب الروحی یعتقد إذا البرجام المسیل للدموع الخسارة. الآن، والمستقبل سوف اقول وهو الصحیح. وسیكون الوجه، فی وقت مبكر أو متأخر أو فی الوقت المناسب. حتى لو كان هذا المستقبل، واحد من اثنین لإعطاء الإجابة الصحیحة، ولكن الإجابة الصحیحة غیر كاف، مبررا وعكس المعرض. على سبیل المثال، فی شرح الراحة والرفاهیة للمجتمع الأمریكی الإیرانی، وعشاق وأعداء مختلفة: أن كل كوب لرؤیة النصف الآخر. فی نفس المعتقدات الدینیة، ویبدو مثل هذا: هل الإسلام دین الراحة أو مشكلة؟ ویعتقد البعض أن الدین من الصعب القول العالم، والسماء هو سجن الكافر والمؤمن. ولكن بعض من أسوأ المصاعب والراحة والجمال یعتبرونه زخرفة النبی یقول المآسی نرى شیئا سوى الجمال. جمیع الفصائل فی تاریخ كل الحروب، فقط لتفسیر هذه النقطة هو: من یقول ان العالم یجب ان تكون خالیة من الحرب: یقول آخر یجب محاربة السلام! لا یمكن القول إلا أنه من غیر مفهوم، ولكن ینبغی أن تؤخذ قبل وبعد الوجه الوجه! أولئك الذین یقولون إن العالم لا ینبغی أن تكون حربا، وهم یعرفون أیضا أنها لیست سوى التوصیة. بالنسبة لشخص لتمثیل كل شعوب العالم لا یمكن أن تعطی. أنها لا یمكن أن نعلم أن زعیم العالم لتنفیذ أفكارهم. على الرغم من أن الأصل فی الخطة لبدء الحرب هی القوة! لأن المتكلم یرید أن یدعی كل القادة هم الشر وانه هو نفسه، إذا كان زعیم سیتم تشغیل العالم من دون حرب. ولكن أولئك الذین یقولون لا بد من الكفاح من أجل الحصول على السلام، لأنه أقرب إلى الواقع: ما لا یقل عن التستر وخداع الناس فی النظام هناك. وهذا یعنی أن كل وسائل الراحة والرفاهیة الاحتیاجات، وعدم الراحة وصعوبة. على التقاعد یجب أن تعمل ثلاثین عاما! إذا من بدایة تتقاعد، تتقاعد، لا أقول: ولكن كنت عاطلا عن العمل! إذا قمت من النوم كل یوم، والنوم والتعب، وربما كنت لا تنام! ولكن إذا كان لدیك 12 ساعة للحصول على التعب، ثم تنام 12 ساعة مع متعة وسهولة! حیاة الإنسان المسلمین من جزأین: فی عالم العمل وتعانی، لتحمل العدید من القیود. وفی الآخرة، كل التوق. فی واحدة من فصول القرآن هو من هذا القبیل: إذا كان فی هذا العالم هو تجربة ممتعة أكثر، لا تبقى إلى الأبد. كمن فی مرحلة الطفولة، وتؤكل الكثیر من السكر فی السكری كبیرة، ویجب أن بعقب الحلوى.

mövqeyindən keçid sonsuz sağ yerləşdirilməlidir.

Bəzən bir çırtma öz saxta inanc insanı edir və doğru oriyentasiya tapmaq üçün. bəzən vaxtında bəzən tez flip. çox tezliklə həyata əgər Lakin, əks ola bilər. Məsələn, Allah salamı olsun, Adəmə dedi: istəyirəm, lakin qadağan meyvə yemək deyil nə! Onun vəsvəsə resept idi niyə meyvə yemək lazımdır? Şeytan da fikir eyni nöqtəyə gəldi: Bəlkə Allah sizə atmaq edəcək: O, Rəbbin sözləri şübhəli! Gəlin və ölməz olmaq üçün meyvə yemək! Allah insan atmaq istəyirdi, çünki, lakin itaətsizlik əgər: Əlbəttə, nə bir hissəsi əsl şeytan idi! Biz bəzən fəlakətli həm də nüans, və göydən bütün insanları görürük. Bəlkə Adəm əgər meyvə, biz indi bütün göylərdə idi, yemək deyil! Trump və mənəvi həkim mövqeləri eyni şey: o getmək Brjam qalır əgər Trump düşünür! Bu vəzifəyə dəvət olunmayıb görə. Və mənəvi həkim Brjam zərər gözyaşı əgər düşünür. İndi gələcək doğru olan xəbər verəcəkdir. Və erkən və ya gec və ya vaxt, Flip olacaq. Hətta gələcək, əgər iki bir düzgün cavab vermək üçün, lakin düzgün cavab haqlı, kifayət deyil və şou geri. Məsələn, rahatlıq və İran Amerika icmasının rifah açıqlayan, həvəskarları və düşmən müxtəlif: hər şüşə digər yarısı görmək üçün. Eyni dini inancları, bu kimi görünür: Islam rahatlığı və ya problem bir din mi? Bəzi din dünya Heaven bir kafir və mömin həbsxana demək çətindir inanıram. Lakin onlar peyğəmbər ornament kimi görmək pis çətinlikləri, rahatlıq və gözəllik bir biz gözəllik bir şey görmək faciələr deyir. bütün müharibələr tarixində bütün fraksiya bu kəsir şərh yalnız üçün dünya müharibəsi pulsuz olmalıdır deyir: bir sülh mübarizə olmalıdır deyir! Siz də bir anlayışdır deyə bilmərəm, amma əvvəl və flip flip sonra qəbul edilməlidir! dünya deyənlər onlar da yalnız bir tövsiyə bilirik ki, müharibə olmamalıdır. Kimsə təmsil etmək üçün dünyanın bütün insanlar verə bilməz. Onlar dünyanın lideri öz fikirlərini həyata keçirmək üçün bilirik ki, edə bilməz. ilk olm

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :

گردونه تشکیلاتی امام رضاع

ائمه ما در همه رشته های قبل و بعد خود، استاد بودند و اگر اراده می کردند به: همه سوالها پاسخ می دادند. امام رضا در پاسخ دادن به شبهات علمی و: برگزاری جلسات مناظره بیشتر از همه، معروف است. گرچه ویژگی های ایشان در مدیریت و: تئوری تشکیلاتی ایشان است، که با استفاده از چهار هزار شاگردان امام صادق ع، و پیروان پدرش و کمک برادرانش، تشکیلات عظیمی در جهان آن روز به راه انداخت، که این گردونه تشکیلاتی تا امروز هم ادامه دارد. البته تفکر جزیره ای در مورد تاریخ باعث شده: تا این موضوع عجیب به نظر برسد، زیرا برخی تاریخ را مجموعه حوادث جدا از هم میدانند! این تئوری تقریبا همه گیر است. اساس این تفکر صهیونیستی است، دلیل این کار هم قاچاق اشیا تاریخی و: نابود کردن اسناد و اماکن اسلامی توسط آنهاست. مثلا قبرستان بقیع در مدینه تا 90سال پیش، دارای بقعه بوده و حتی به روش آن روز، عکس هایی هم گرفته شده که: در برخی خانه های حجاج آن موقع موجود است. ولی تصور عمومی مردم این است که: این قبرستان از ابتدا خرابه بوده! برای تحکیم این تصور، صهیونیست ها با کمک آل یهود عربستان، هر نوع آثار خطی یا قدیمی را از: هرجا که باشد و مربوط به این موضوع شود، نابود می کنند. شبیه همین مسئله در همه زمینه ها است. مثلا سالها مطرح می کردند که: امام محمد غزالی با فلسفه جنگ داشته، و شیخ اشراق رافضی بر علیه او کتاب نوشته! ولی الان معلوم شده که ایندو با هم نسبت داشتند و: شیخ شهاب الدین سهروردی شاگرد یکی از: دانشجویان امام محمد بوده است. مهمترین این تصورات در مورد امامزادگان در ایران است. تصور عموم بر این است که: این امامزادگان مربوط به زمان ما است، سابقه تاریخی ندارند! هر شهر  و روستایی برای مخفی کردن گنج خود، متوسل به این خرافات می شد، تا کسی گنج ها را به سرقت نبرد! این هم از همان اسرائیلیات است. زیرا همه اینها به هم مربوط است: امامزادگان همگی دارای شجره هستند و اگر نداشته باشند، اداره اوقاف آنها را حذف می کند. لذا می بینیم که اصلاح ذهنیت عمومی نیاز به:  واکاوی اسنادی بازمانده دارد. اما متاسفانه اولین کتابسوزی، در زمان خلیفه دوم اتفاق افتاد! البته بنابر شایعات موجود: کتب دانشگاه جندی شاپور آن موقع به آتش کشیده شد. ولی اصل داستان این است که چون در حادثه غدیر 110نفر خبرنگار وجود داشت، برای از بین بردن آثار غدیر و: محو اسناد مربوط به جانشینی حضرت علی ع، خلیفه دستور داد همه اسناد را جمع آوری و بسوزانند! اما کسانی که گول نخورده بودند، این اسناد را حفظ کردند و آن را اسرار آل محمد نامیدند. در مورد دارندگان این اسرار که: اکثرا شیعه بودند نیز بارها قتل عام های وحشتناکی صورت گرفت، تا اینکه خواستند با کشتن امام حسین ع ریشه همه را از بین ببرند! ولی زنده ماندن امام سجاد و پر فرزند بودن امام موسی کاظم ع، توطئه آنها را خنثی کرد. این افراد از سوی امام رضا پشتیبانی می شدند و: در تشکیلاتی بزرگی حمایت گردیدند. تقریبا هر روستایی، یک نماینده از آل رسول را داشت. مثلا خواهر امام رضا در قم و: برادر بزرگترش در شیراز ماموریت داشتند. دیگران هم در شهر های دیگر، تا اینکه مامون امام رضا را شهید کرد، و دستور داد تمام نمایندگان و وابستگان او را هم شهید کنند. لذا اغلب این امامزادگان در زمان مامون و: به واسطه نسبت داشتن با امام رضا شهید شدند. اما مردم اینها را گرامی داشتند. پیروان نیز در اطراف این مقبره ها به تبلیغ و تدریس پرداختند. یکی از این امامزادگان در شمیران هست، که بوسیله فراهانی نامی در کنار یک چنار، سر بریده می شود. و امروز امامزاده صالح نام دارد و: واجب التکریم است

Imam Reza's organization circle

Our imams were professors in all of their previous and future disciplines, and if they were willing to: All questions answered. Imam Reza is famous for answering the scientific doubts and: holding the debates most of all. Although his characteristics are in management and his organizational theory, which, using the four thousand disciples of Imam Sadiq, his followers and his brother's help, created a huge organization in the world that day, which is still ongoing. . Of course, island thinking about history has made it strange, because some history is considered a set of events apart! This theory is almost pervasive. The basis of this Zionist thought is the reason for the smuggling of historical objects and the destruction of documents and Islamic sites by them. For example, the Baqiyya cemetery in Medina until 90 years ago has a monument, and even in that way, photographs have been taken: in some houses of the Hajjis it is available. But the public's idea is: This cemetery has been ruinous from the beginning! To reinforce this notion, the Zionists, with the help of the Saudi Jewish community, destroy any linear or old works from: wherever they are and related to this subject. It is similar in all areas. For example, for many years, they suggested that: Imam Mohammad Ghazali had a philosophy of war, and Sheikh Ishraq Rafsi has written a book against him! But now it turned out that these two were related to each other: Sheikh Shahabdin Suhrawardi was a student of Imam Mohammad. The most important of these impressions is about Imam Zadeh in Iran. The general impression is: These Imams are related to our time, they have no historical record! Every city and village to hide its treasure, resorted to these superstitions, so that no one would steal the treasure! This is also from the same Israelis. Because all this is related: Imam Zadegany all have a pedigree, and if they do not, the Office of the Endowment will eliminate them. Therefore, we see that reforming the general mentality requires: the analysis of surviving documents. Unfortunately, the first book burning occurred at the time of the second caliph! Of course, according to the rumors: the books of Jundishapur University were burned at that time. But the story is that since there were 110 journalists in the Ghadir incident, to eliminate the works of Ghadir and: to wipe out the documents related to the replacement of Imam Ali, the caliph ordered all the documents to be collected and burned! But those who did not foolishly kept these documents and called it the secrets of Al-Muhammad. In the case of the holders of these secrets, which were: mostly Shiites, there were also terrible massacres, until they wanted to kill everyone by killing Imam Hussein! However, the survival of Imam Sajjad and the infanticide of Imam Musa Kazem al-Aa disrupted their conspiracy. They were supported by Imam Reza and supported in a large organization. Almost every village had a representative from Al-Rasool. For example, Imam Reza's sister in Qom and his older brother were in Shiraz. Others in other cities, until he was martyred by Imam Reza, and ordered all his deputies and affiliates to martyr. Therefore, most of these Imams were martyred at the time of Mamoun and: due to their relationship with Imam Reza. But people cherished this. The followers also advertised and taught around the tombs. One of these Imamzadehs is in Shemiran, which is cut off by the names of Farahani alongside a plane. And today is the Imam Zadeh Saleh: "It is obligatory to be honored."

عجلة التنظیمیة الامام الرضا

نحن القادة فی كافة المجالات قبل وبعد، والماجستیر، وإذا سیكون لدیهم أجاب عن أسئلتهم. الإمام الرضا فی الإجابة على الأسئلة العلمیة وإجراء مناقشات الأهم من ذلك كله، كما هو معروف. على الرغم من أن خصائص إدارة ونظریة التنظیم هم، وذلك باستخدام أربعة آلاف تلامیذ الإمام الصادق (ع)، وأتباع والده وبمساعدة إخوته، وتنظیم الكثیر فی العالم فی ذلك الیوم لاقامة، تواصل منظمة عجلة لهذا الیوم . وبطبیعة الحال، والتفكیر حول تاریخ الجزیرة لذلك یبدو غریبا، لأنهم یعرفون بعض تاریخ الأحداث بعیدا! هذه النظریة هو وباء تقریبا. التفكیر الصهیونی، لماذا تهریب التحف التاریخیة: تدمیر الوثائق والأماكن الإسلامیة بها. على سبیل المثال البقیع مقبرة فی المدینة المنورة قبل 90 عاما، نصب تذكاری، وحتى الیوم، وتؤخذ الصور فی بعض الحجاج المنازل المتاحة فی ذلك الوقت. لكن التصور العام هو أن المقبرة كانت من بین أنقاض! لتعزیز هذا الانطباع، مع مساعدة من آل الیهودیة الصهیونیة، المملكة العربیة السعودیة، أی المخطوطات أو القدیم: أینما كانوا وحول هذا الموضوع، وتدمیر. ونفس الشیء هو الحال فی جمیع المجالات. على سبیل المثال، كانت هناك سنوات أن الإمام محمد غازالی فلسفة الحرب، والشیخ الإضاءة الكتب هرطقة كتب ضده! ولكن الآن اتضح أن كانا معا: كان السهروردی طالب واحد من الطلاب الإمام محمد. وأهم هذه الصور فی حالة العتبات المقدسة فی إیران. ویعتقد عموما أن ذات الصلة المقدسة لعصرنا، ولیس التاریخ! كل مدینة وقریة لإخفاء كنزه، لجأ إلى الخرافات، إلى كنز واحد لسرقة المعركة! وهذا هو أیضا نفس الشیء الإسرائیلی. لأن كل هذا متصل: قدوس، مع كل نسب وإذا لم یكن كذلك، إزالتها الأوقاف. ولذلك، فإننا نرى أن هناك حاجة لإصلاح ذهن الجمهور: تحلیل الوثائق على قید الحیاة. وللأسف، فإن المغامرة الأولى فی الحریق الکتب وقع فی وقت الخلیفة الثانی حدث! ومع ذلك، وفقا للشائعات: كتاب الأكادیمی جندیسابور وضعت على النار ثم. ولكن القصة هی أنه بسبب وجود مراسل فی حالة غدیر 110، للقضاء على آثار الغدیر والمحو من الوثائق المتعلقة خلافة الإمام علی، أمر الخلیفة أن جمیع الوثائق لجمع وحرق! ولكن أولئك الذین لم ینخدع، تبقى هذه الوثائق أسرار دعا محمد علیه. فی حالة أصحاب الأسرار التی كانت فی معظمها شیعیة عدة مرات المجازر البشعة وقعت، حتى قتل الامام الحسین أراد أن یهدم أصل كل شیء! ولكن یبقى ابن الإمام موسى الكاظم (ع)، الامام السجاد والتعبئة، احباط مؤامرتهم. كانت مدعومة من قبل الإمام الرضا وفی المنظمات الكبیرة ودعمها. تقریبا كان كل قریة ممثل عن آل الرسول. على سبیل المثال، شقیقة الامام الرضا فی مدینة قم و: كان شقیقه الأكبر فی مهمة شیراز. آخرون فی مدن أخرى، حتى الإمام الشهید رضا مأمون، وأمرت جمیع أعضاء وعائلاتهم الشهید له. فی كثیر من الأحیان هذا الوقت المبارك والمأمون: من خلال المقارنة مع الشهید الامام الرضا. لكن الناس الاحتفال. بدأ الأتباع من جمیع أنحاء المقابر أیضا للتبشیر وتعلیم. هذا هو واحد من مقدس فی الشمیران، بالاسم فرحانی على جانب طائرة، إلى أن قطع رأسه. دعا الیوم زاده صالح: تحیة واجبة

İmam Rza təşkilati tam

Biz master, əvvəl və sonra bütün sahələrində lider sayılan və onlar əgər bütün suallara cavab. İmam Rza elmi suallara cavab və ən çox müzakirələr keçirilməsi, tanınır. dörd min Imam Sadiq (ə) şagirdləri və atasının ardıcılları və qardaşlarının köməyi dünyada çox təşkilat bu gün istifadə edərək idarə və onlar təşkilatın nəzəriyyəsi xüsusiyyətləri qurmaq baxmayaraq bu gün üçün, təkər təşkilat davam edir . Onlar ayrı hadisələr bəzi tarixi bilirik, çünki Əlbəttə ki, adanın tarixi haqqında düşünür ki, qəribə görünür belə! Bu nəzəriyyə demək olar ki, epidemiya edir. onların sənədləri və İslam Places məhv: tarixi əsər qaçaqçılığı niyə sionist düşüncə var. 90 il əvvəl Mədinədə nümunə Baqi qəbiristanlığında, bir abidə və hətta gün, şəkillər o zaman mövcud bir hacı evlərdə alınır. Amma ictimai qavrayış qəbiristanlıq xaraba idi ki! onlar harada və mövzuyla əlaqədar və məhv: Al-yəhudi sionistlər, Səudiyyə Ərəbistanı, hər hansı bir əlyazma və ya köhnə köməyi ilə, bu təəssürat gücləndirmək üçün. eyni bütün sahələrdə belədir. Məsələn, İmam Məhəmməd Qəzali müharibə fəlsəfə və Şeyx işıqlandırma azğın kitablar ona qarşı yazılı il var idi! tələbə biri Sohrvardi tələbə İmam Məhəmməd idi Amma indi bu iki birlikdə çıxır. İranda müqəddəs ziyarətgah halda bu görünüşlər ən əhəmiyyətli. Bu, ümumiyyətlə, bizim zaman deyil, tarix ki, müqəddəs müvafiq iman! Hər şəhər və kənd, onun xəzinə gizlətmək döyüş oğurlamaq üçün bir xəzinə, xurafat müraciət edin! Bu da eyni İsrail deyil. Bu bütün bağlıdır Çünki: müqəddəs, bütün damazlıq ilə və əgər onlara Endowment çıxarın. Ona görə də biz ictimai fikir islahat ehtiyac görmək: qalan sənədlərin təhlili. Təəssüf ki, ikinci xəlifə zamanı Bookburning ilk Adventure, oldu!Saleh adlı: məcburi ziyarət

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :

مدیریت بحران، یا بحران مدیریت؟

با پیروزی انقلاب اسلامی، مدیریت جهانی جدیدی به دنیا عرضه شد: که ابعاد آن بسیار ناشناخته بود. در آن زمان مدیریت آمریکایی، در مراکز کنترل و مدیریت حرف اول را می زد و: هیچ حادثه ای از کنترل آنان خارج نبود! در ایران نیز دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، با اساتید پروازی و مورد تایید آمریکا، حرف اول را می زد و قرار بود مرکز مطالعات مدیریت نیز: در محل دانشگاه امام صادق ع فعلی تاسیس شود، تا کاملا تحت مدیریت آمریکایی، ایران را اداره کند. اداره کنترولر ارتش نیز بدون حضور ایرانیان، سعی داشت مدیریت نظامی را هم تدریس و هم اجرا نماید. هیچ نشانی از مدیریت غیر امریکایی دیده نمی شد. ولی ناگهان کاریزمای یک رهبر، با اطاعت میلیون ها پیرو، همه چیز را به هم زد. مرکز اطلاعات آمریکا تحلیل خود را از دست داد، و بزرگترین عامل مدیریتی آمریکا (ژاندارم منطفه ) سرنگون شد. مطالعات برای ریشه یابی این نوع مدیریت آغاز شد، ولی دست یابی به این تئوری بسیار مشکل بود، زیرا با شناخت اصول این مدیریت، می شد آن را از بین برد و: دوباره مدیریت آمریکایی را اعمال کرد! و جهان را به نظم نوین پایبند کرد. اما این اصول ناشناخته ماند. لذا دوران گمانه زنی آغاز شد: با هر گمانه زنی، بدل آن یعنی بحران جدیدی: برای این مدیریت ایجاد گردید. اولین گمانه زنی ها مسئله کاریزماتیک بودن این رهبری بود. لذا با کشتار وسیع مدیران مطرح و یا درواقع: ترور یاران امام خمینی سعی شد: به این موضوع خاتمه داده شود. ولی رهبری ایران با یک سخنرانی ساده: بکشید مارا ملت ما بیدارتر می شود! نشان داد کاریزما اصل مهم مدیریتی در: ایران و انقلاب اسلامی هست، ولی ستون آن نیست (اسلام به اشخاص وابسته نیست). بعد از مدتی به کاریزماتیک بودن خود رهبر مشکوک شدند، لذا با تحمیل صلح و قطعنامه 598به او: جام زهر آلود نوشاندند و در 14خرداد 1368ایشان را شهید کردند. اما در همان روز بدون وقفه، امور جاری ادامه یافت و خیلی زود: جایگاه مدیریتی ایشان ترمیم گردید. این دوره با توجه به روشنفکر یودن رهبری جدید، و آشنایی ایشان با طرح کلی مدیریت اسلامی، به زیر سیستم ها دقت کردند. در این مرحله خواستند که: ارتباط پیروان با رهبری قطع شود، لذا با مطالعات دقیق سعی کردند: خرابی های جنگ را بزرگ کرده، و سختی معیشت مردم را بحرانی جلوه دهند. اما سردار سازندگی قدم به میدان گذاشت، و با خرج آبروی خود، این معضل را با تدبیر همه مدیران، به ساحل نجات رساند. اما بحران سازی ها ادامه داشت! مهمترین بحران ها را میتوان بحران اجتماعی: مانند افزایش فروش مواد مخدر و روانگردان و مشروبات الکلی، تجاوز های جنسی و زورگیری دانست. بحران بعدی بحران اقتصادی: شامل کاهش دادن نرخ ارز، تزریق تورم، تحریم ها و بلوکه کردن داراییهای خارجی ایران بود. اما بحران سیاسی نیز مانند فتنه18تیر ماه 76و: آذر ماه 88 بود که با: به خیابان کشاندن معترضان به قصد: حمله به بیت رهبری و سرنگونی نظام بود: که کماندوهای دوره دیده لباس شخصی ضد انقلاب، سازماندهی شده بودند که: تحت عنوان نافرمانی مدنی به پاستور بروند، و کار را یکسره کنند. و این ستاد رزمی حزب الله بود که مانع کار آنها شد. بحران های نظامی مانند: تحمیل جنگ های داخلی و قومیتی، ناسیونالیستی و مذهبی و فرقه ای که دائما شارژ می شد. در بحران های فرهنگی تهاجم فرهنگی و: ضدیت با عفاف وحجاب و آموزش های اسلامی و مذهبی برجسته بود. آخرین آن حملات سایبری و نرم افزاری: برعلیه توانمندیهای مدیریتی ایران است. در حالیکه مصرف هرایرانی، در هر زمینه، چهار برابر مصرف متوسط جهانی است، ولی آنها تبلیغ می کنند که: ایرانی ها فقیرندو در بحران مصرف قرار دارند. و این کار را با جعل آمار های دروغین انجام می دهند. اما بدانند که مدیریت بحران آنها، با بحران مدیریت! مواجه شده ونیرنگ آنها به خودشان برگشته و بزودی: همه نظام هایشان از هم پاشیده خواهد شد.  

Crisis management, or crisis management?

With the victory of the Islamic Revolution, a new global management was introduced: its dimensions were very unknown. At that time, American management spoke in the control and management centers: no incident was beyond their control! In Iran, the Faculty of Management of the University of Tehran, with the flight professors and approved by the United States, was the first to be named, and the Center for Management Studies was to be established at the site of the current Imam Sadiq University, in order to operate Iran under full American management. The Army Control Command also, without the presence of Iranians, tried to teach and manage military management. There was no indication of non-American management. But suddenly the charisma of a leader, with the obedience of millions of followers, stirred everything. The US Information Center lost its analysis, and the largest American management agent (Gendarmerie Logan) was overthrown. Studies have begun to root this kind of management, but it was difficult to achieve this theory because, knowing the principles of this management, it could be eliminated: to re-administer American governance! And the world adhered to the modern order. But these principles remained unknown. So the speculation began: with any speculation, the new crisis was created: it was created for this management. The first speculation was the charismatic issue of this leadership. Therefore, with the massive killing of the directors or, in fact: the assassination of Imam Khomeini's followers tried: to end this matter. But the leadership of Iran with a simple speech: drag our nation to become more awake! It has shown that charisma is the key to managing Iran and the Islamic revolution, but it's not the pillar (Islam is not affiliated with people). After a while, they became suspicious of their charismatic leader, so he imposed on him peace and resolution 598: a poisonous cup and martyred them on June 14, 1368. But on the same day, without interruption, the current affairs continued, and very soon: their managerial position was restored. This course looked at the subsystems with the attention of Yoden's new leadership and his acquaintance with the overall Islamic management plan. At this stage, they wanted to: cut off the relationship between the followers and the leaders; therefore, they tried to study the precariousness of the war and increase the difficulty of livelihoods. But the builder stepped up to the field, and with his pride, he saved the dilemma with the guidance of all the executives. But the crisis has continued! The most critical crises can be the social crisis: such as the increase in the sale of drugs and psychotropic substances and alcoholic beverages, sexual assault and bullying. The next crisis was the economic downturn, which included a reduction in exchange rates, inflation injections, sanctions and blockade of Iranian foreign assets. But the political crisis, like the sedition of July 18, 76, was: Dec. 88, by: taking the streets to drag the protesters intent on: attacking the leadership bat and overthrowing the regime: that the anti-revolutionary dressed commandos were organized: under the name of civil disobedience Go to Pastor, and finish the job. And this was the headquarters of Hezbollah fighting that prevented them from working. Military crises such as the imposition of civil and ethnic conflicts, nationalist, religious, and sectarian mischief. In cultural crises, cultural invasion and anti-chastity and hijab and Islamic and religious education were prominent. The latest cyber and software attacks are against Iran's management capabilities. While consumption of any Iranian in each field is four times higher than the average world consumption, they propagate that: Iranians are poor and in a crisis of consumption. And they do this by falsifying false statistics. But to know that their crisis management, with a management crisis! They will face and their trick will come back to them soon: all their systems will be crushed.

إدارة الأزمات أو إدارة الأزمة؟

مع انتصار الثورة الإسلامیة، وكان الحكم العالمی الجدید للعالم أنه أبعاد مجهولة. فی إیران، كلیة الإدارة، جامعة طهران، مدرب الطیران والتی وافقت علیها أمریكا، بالاحرف الاولى، وكان من المفترض ان مركز الدراسات الإداریة، وأیضا فی جامعة الإمام الصادق التی تم تأسیسها حالیا، لإدارتها بشكل كامل من قبل الولایات المتحدة وإیران فی التعامل معها. مكتب المراقب المالی من دون وجود الجیش الإیرانی، حاول لتعلیم وتنفیذ إدارة النظام أیضا. لم یكن هناك أی علامة على إدارة غیر الولایات المتحدة. ولكن فجأة كاریزما الزعیم، مع الملایین من أتباع طاعة، وجاء كل شیء معا. فقدت أمریكا تحلیل مركز البیانات الخاصة به، وأطیح أكبر وكیل الإداری أمیركا (الدرك فی المنطقة). والعالم سوف تنضم إلى النظام الجدید. ولكن المبادئ لا تزال مجهولة. وهكذا بدأ عصر المضاربة: أی تكهنات، انها تصبح أزمة جدیدة: تم إنشاء الإدارة. تكهنات الأول من هذه القیادة الكاریزمیة القضیة. حتى القتل الجماعی المدیرین، أو فی الواقع: حاول اغتیال الإمام الخمینی إلى وضع حد لهذه المسألة. ولكن خطاب الرئیس الایرانی مع بسیطة السحب لنا أمتنا مستیقظا! أظهرت الكاریزما مبدأ هام من الإدارة: الثورة الاسلامیة فی ایران، ولكنها لیست عمود (الإسلام لیس طرف ذو علاقة). بعد فترة من الوقت قائدا یشتبه فی الوجود، لذلك، لفرض السلام والقرار 598 من كأسه، یشرب السم و 14 خرداد 1368 أصبح شهیدا. ولكن فی نفس الیوم دون انقطاع، الشؤون الجاریة وسرعان ما واصلت: موقف الإدارة أعیدت فیها. هذه الفترة من منورالفكری وفقا لقیادة جدیدة، ومعرفتهم مع الخطة العامة للإدارة، فی ظل دقة النظام. فی هذه المرحلة سأل: أتباعه قبل قطع التی یقودها، ودراسات أكثر تفصیلا حاولت: تدمیر حرب كبیرة، والناس المشقة یبدو حاسما. لكن القائد المیدانی زیارتها خطوة بناءة، وقضاء سمعتها، والمشكلة مع إدارة جمیع المدیرین، تم حفظ الشاطئ. ومع ذلك، فإن استمرار الأزمة! وأضاف أن الأزمة یمكن أن یكون أزمة اجتماعیة، مثل زیادة المبیعات من المخدرات والمؤثرات العقلیة والكحول والاغتصاب والابتزاز. الأزمة التالیة الأزمة الاقتصادیة: تراجع فی سعر الصرف، والضغط على التضخم والعقوبات وتجمید الأصول الخارجیة لإیران. لكن الأزمة السیاسیة مثل أیضا دسیسة یولیو 18 الشهر 76: 88 دیسمبر، الذی كان من الشوارع لجلب المتظاهرین لمهاجمة الزعیم الاعلى وإسقاط النظام: الكوماندوس الذین یرتدون ملابس مدنیة مدربة الثورة المضادة، نظمت بأنه عصیان مدنی القس الذهاب إلیها، وأنها تفعل ذلك دون تمییز. ومقر القیادة العسكریة لحزب الله، مما یعیق عملهم. الأزمات العسكریة مثل فرض الحروب الأهلیة والقومیة العرقیة والدینیة والطائفیة الذی اتهم باستمرار. فی الغزو الثقافی والأزمة الثقافیة: كانت المعارضة لتعالیم الدین الإسلامی والعفة الدینیة والحجاب المعلقة. الهجمات الأخیرة الإلكترونیة والبرمجیات: القدرات الإداریة ضد إیران. فی حین أخذ كل الإیرانی، فی أی مجال، ومتوسط ​​الاستهلاك أربعة أضعاف العالم، لكنها تعلن أن الإیرانیین هم من الفقراء ویتم استهلاكها فی أزمة. وذلك من خلال افتعال إحصاءات كاذبة القیام به. ولكن كن على علم بأن على إدارة الأزمات، إدارة الأزمات! عادوا إلى وجوههم والخداع، وقریبا سیتم مزقتها كل منهم على حدة.

Böhran idarə və ya böhran idarə?

İslam İnqilabının qələbəsi ilə dünyaya yeni qlobal idarəetmə məlum ölçüləri idi. O zaman Amerika rəhbərliyi, tənzimləmə və idarəetmə ilk məktub və heç bir hadisə onların nəzarəti xaricində idi! İran, İdarəetmə, Tehran, bir uçan təlimatçı Universitetinin Məktəbi və Amerika tərəfindən təsdiq ildə inisialları və o, İran idarə tam ABŞ tərəfindən idarə, həmçinin hazırda müəyyən İmam Sadiq Universitetində Management Araşdırmalar Mərkəzinin idi. İran ordusunun iştirakı olmadan nəzarətçi ofisində, öyrətmək və həmçinin sistem idarə yerinə yetirmək üçün çalışdı. idarə qeyri-ABŞ heç bir işarə var idi. ardıcılları milyonlarla itaət ilə Amma birdən-birə bir lideri xarizma, hər şey bir araya gəldi. Amerika öz məlumat mərkəzi analiz itirib və Amerikanın ən böyük inzibati agent (rayon jandarm) aşdı. Və dünya yeni qaydada riayət edəcək. Amma prinsipləri naməlum olaraq qalır. Belə ki, fərziyyə bir dövr başladı: hər hansı bir fərziyyə, yeni böhran olmaq: idarə yaradılmışdır. bu məsələ xarizmatik liderlik ilk fərziyyə. Menecerlərin kütləvi qırğınlar Belə ki, ya əslində İmam Xomeyninin sui-qəsd bu məsələyə son qoymaq üçün cəhd. Amma Bizim millət bir sadə drag ilə İran liderinin çıxışı oyaq! idarə xarizma mühüm prinsipi göstərdi: İran İslam İnqilabı, ancaq (İslam ilə əlaqəli deyil) bir sütun deyil. Bir müddət olan şübhəli xarizmatik lider sonra, buna görə də, sülh və onun kubok qətnamə 598 tətbiq etmək, zəhər içdi və 14 Xordad 1368 o şəhtsizlik kimi Pastor getmək, və onlar seçmədən yoxdur. Və Hizbullahın hərbi qərargahında onların iş mane olan. belə daim ittiham vətəndaş müharibələri və etnik, dini və məzhəb milliyyətçi qoyulması kimi Hərbi böhranlar. mədəni işğal və mədəni böhran İslam təlimlərinə və dini ismət və örtük müxalifət görkəmli idi. Son kiber hücumlar və proqram: İrana qarşı idarəetmə imkanları. hər İRAN çəkərkən, hər hansı bir sahəsində, dörd dəfə dünya orta istehlak, lakin onlar iranlı yoxsul və böhran istehlak ki, reklam. Və saxta statistika uydurmuş bunu. Amma xəbərdar olmaq onların ki böhranların idarə olunması, böhran idarə! Onlar üzlərini və aldatma döndü və tezliklə onların hamısı ayrı cırıq olacaq.

 

 

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :

خصوصی سازی حج

سازمان حج هم مثل آل سعود! حاشیه امن بسیار وسیع دارد. آل سعود می تواند همه مردم: العوامیه و قطیف و بحرین و شرق عربستان را قتل عام کند، بعد هم مقتدی صدر را برای شام دعوت نماید! آب از آب تکان نمی خورد. به نظر ما اولا مقتدا صدر نمی بایست این دعوت را قبول می کرد، زیرا آل سعود با همین دعوت ها، شکم مدعیان را از غذای حرام پر می کند! تازه اگر به آنها حملات بیو تروریستی نکند. زیرا همه مخالفان آل سعود، حتی موافقان او، از بیماری سرطان رنج می برند. زیرا آل سعود علاوه بر کشتار میدانی در: یمن و العوامیه و بحرین و جاهای دیگر، به کشتار خاموش نیز مسلح است. اولا مهمانان او باید که مشروب بخورند! و رقص شمشیر بکنند، بعید است مقتدا بتواند امتناع کند. ثانیا همین قدر که قبول کرده و: در وادی آنها قدم گذاشته، یعنی مشروعیت آنها را پذیرفته! هزاران اعلامیه مخالفت، یا سخنرانی مخالف بعد ازاین، فقط بخار معده خواهد بود.  ثالثا مردم العوامیه و قطیف حتی مردم عراق دچار شکی شده اند، که شاید اصلا این شک از ذهنشان پاک نشود. رابعا عموی بزرگوار ایشان، در گذشته نامه فدایت شوم برای آل سعود نوشته بود، یعنی امام موسی صدر بارها: نامه نوشته و از آنها خواهش و تمنا کرده بود، اگر آنها اهل منطق و مذاکره بودند، لا اقل اجازه بازسازی بقیع را می دادند.

سازمان حج هم، اصلا بی خیال اصل 44 قانون اساسی است، که انگار خصوصی سازی فقط برای همسایه است. و هیچ ربطی به سازمان حج ندارد! سالیانه میلیارد ها دلار و ریال و تومان، صرف هزینه های جاری و کاخداری این سازمان می شود، بدون اینکه نیازی به آن باشد! به راحتی یک مصوبه، میشود همه امور آن را به بخش خصوصی واگذار کرد. شاید بگویند که امنیت زائران مهم است! اتفاقا بر عکس، اگر بخش خصوصی این وظیفه را بعهده بگیرد، عربستان نیز برخورد دولتی با آن نمی کند! و انتقام سیاست های ضد داعش دولت ایران را، از حجاج نمی گیرد و اگر هم خطا کند، و مشکل امنیتی به وجود آورد، کسی دولت را مسئول این نابسامانی نخواهد دانست. کل عملکرد سازمان حج، اعزام 70هزار زائر است! که برای اداره این تعداد زائر، که خیلی از انها هم زائرهای دولتی و: دائم العمر هستند، 25هزار نفر دیگر را اعزام می کند، آن هم در طول مدت سال، که نزدیک به هزار نفر آن، فقط پیراپزشک هستند! علاوه بر اینکار در شغل شریف: محاربه با خدا هم وارد شده است: اولا متقاضیان را مجبور می کند: تا دهها سال مبلغی را سپرده بگذارند، که این سپرده مشمول خمس می شود یا خیر بماند، ولی برای جبران کاهش ارزش ریال، هرسال مبلغی را بعنوان سود، به سپرده ها منظور می کند و: بعد هم دو برابر آن را، به قیمت فیش حج اضافه می کند. همه این کار های حرام یک طرف، کسی که امسال مستطیع شده که به حج برود، و پول آن را هم پرداخته، حواله به دهها سال دیگر می کند! که اغلب آنها یا فوت می کنند، یا فیش خود را واگذار می نمایند. همین امروز فیش خالی حج! یازده تا 12میلیون تومان خریدار دارد! در حالیکه همه کار های سازمان حج را، یک تور لیدر به راحتی انجام میدهد. آنوقت قیمت فیش حج هم، اینطور سرسام آور بالا نمی رود، زیرا بخش اعظم آن، دستمزد کارکنان سازمان حج و: هزینه کاخداری ساختمان های معظم! همایش ها برنامه های آن می باشد. در حالیکه تور لیدر فقط دستمزد خود را می گیرد، و در تمام مراحل زائر را به درستی و: ارزانی هدایت می کند.

Hajj's privatization

Hajj organization like Al Saud! Has a very wide margin of safety. Al Saud can massacre all the people: al-Awamiyah and Qatif, and Bahrain and the east of Saudi Arabia, then invite Muqtada al-Sadr to dinner! Water does not move from the water. In our opinion, firstly, Muqtada al-Sadr should not accept this invitation because Al Saud, with these invitations, will fill the belly of the haram's food! Only if they do not have bio-terrorist attacks. Because all the opponents of Al Saud, even his supporters, are suffering from cancer. Because Al Saud, besides the field killing in Yemen, al-Awamiya and Bahrain and elsewhere, is also armed with silent killings. Firstly, his guests should have a drink! And dancing the sword, Muqtada is unlikely to refuse. Secondly, as much as it accepts and: they walk in their valley, that is, their legitimacy has been accepted! Thousands of statements of opposition, or dissenting speech after this, will only be stomach vapor. Thirdly, the people of Al-Awamiyah and Qatif have even doubted the Iraqi people, which may not even be erased at all. Fourth, his magnanimotive uncle, in the past, I wrote a letter to Al-Saud, namely, Imam Musa al-Sadr, many times: he wrote a letter and begged them; if they were logistical and negotiating, they would at least be allowed to reconstruct Baqi.

The Hajj Organization is at the very least mindless of Article 44 of the Constitution, which seems to be privatization only for the neighbor. And has nothing to do with Hajj Organization! Billions of dollars annually, Rials and Tomans, will be spent on the current expenses and the palace of this organization, without needing it! It is easy to pass an order, and all the affairs can be left to the private sector. Perhaps the security of pilgrims is important! On the contrary, if the private sector takes on this task, Saudi Arabia will not deal with the government! And revenge against anti-ISIL policies of the Iranian government does not take Hajjaj, and if it does make a mistake and create a security problem, no one will know the government responsible for this turmoil. The whole function of the Hajj organization is to send 70,000 pilgrims! For the number of pilgrims, many of whom are government pilgrims and permanent residents, they send 25,000 more people, and they are only paramedics during the year, nearly a thousand people! In addition to this, in a noble profession: the moharebeh has been entangled with God: first, forcing the applicants: to deposit a deposit for decades, whether this deposit is subject to khums or not, but to compensate for the depreciation of the rials, the amount annually As a profit, he pays for deposits and then adds twice as much to the price of the pilgrimage. All these forbidden works on one side, who this year are able to go to the Hajj, and pay the money, will be repaid for decades! Most of them either die or give their jackets. Today's empty hajj! Eleven to 12 million Tomans Buyer! While doing all the work of the Hajj Organization, a leaderboard is easy to do. Then, the price of the Hajj feast does not rise so stubbornly, because much of it, the salary of Hajj staff and: the cost of a palace in the great buildings! Conferences are its programs. While the leaderboard only takes its wages, it guides the pilgrim in the right way and at a glance.

خصخصة الحج

تنظیم الحج مثل آل سعود! هامش واسع جدا. آل سعود یمكن لجمیع النا  القطیف والبحرین والمملكة العربیة السعودیة مذبحة الشرقیة، ثم مقتدى الصدر لتناول العشاء له! لا ماء لا تتحرك. أولا، مقتدى الصدر، فی رأینا لا ینبغی قبول الدعوة لدعوة آل سعود والبطن یملأ المطالبات من الأطعمة المحرمة! هجمات جدیدة الحیویة إرهابی إذا كانوا لا. لجمیع المعارضة آل سعود، حتى توافق انه یعانی من مرض السرطان. لأن آل سعود بالإضافة إلى ساحة للقتل فی الیمن والبحرین وغیرها ، مما أسفر عن مقتل مسلح جیدا. أولا، ضیوفه أن تناول الطعام والمشروبات! والقیام رقصة السیف، فمن غیر المرجح أن یرفض مقتدى. ثانیا، یتم قبول هذا بكثیر، وفی وادی دخلوا، قبلوا شرعیة! إعلان الآلاف من المعارضة أو المعارضة بعد الخطاب، فإن المعدة یكون مجرد بخار. ثالثا، كان الناس والقطیف حتى العراقیین لا شك فیه، أنه ربما لم ینجح فی محو الشكوك من عقولهم. تكریم عمه الرابع منها، فی الماضی فداه لی إلى البیت من كتب سعود، والحانات الإمام موسى الصدر: كتب، وكان المرافعات، إذا كانت تأتی من المنطق وكان ما لا یقل عن السماح مفاوضات لإعادة بناء البقیع لهم.

الحج لیس لدیه المادة الهم 44 من الدستور، إن الخصخصة لیست سوى المجاور. ولها علاقة مع تنظیم الحج لا شیء! بسهولة المرسوم، أن كل من كان خصخصتها. قد یقول الحجاج أن الأمن هو المهم! فی الواقع، على العكس من ذلك، إذا كان القطاع الخاص لتولی هذه المهمة، وحكومة المملكة العربیة السعودیة ألیس كذلك! والانتقام السیاسات المعادیة للإسلام من الحكومة الإیرانیة، ولیس الحجاج، وإذا كان غیر صحیح، والمشاكل الأمنیة خلقت، لا أحد یعرف الحكومة مسؤولیة هذه الفوضى. أداء الحج، وإرسال 70 ألف حاج! للتعامل مع عدد من الحجاج، وكثیر منهم الحجاج القطاعین العام: عمر، 25 یرسل الآلاف من الناس، سواء خلال العام، ما یقرب من ألف منهم، هی مسعف فقط! وبالإضافة إلى ذلك، فی واجب نبیل: شن حرب ضد الله دخلت: أولا، إن المتقدمین لم: على مدى عقود من حجم الودائع مجموعة، إیداع الموضوع إلى الحاكم أو عدم البقاء، ولكن للتعویض عن انخفاض قیمة الریال، كل عام مبلغ كما الفائدة على الودائع فی النظام، وبعد ذلك هو ضعف سعر الحج ویضیف جاك. كل هذا ممنوع ید واحدة، شخص قادر على أداء الحج هذا العام، ودفع المال، وعشرات نقل السنین! فی كثیر من الأحیان لأنها إما الموت أو فقدان الإیصال. فارغة جاك الیوم الحج! أحد عشر عضوا إلى 12 ملیون دولار أمریكی المشتری! فی حین أن جمیع أعمال الحج، یمكن للزعیم جولة القیام بسهولة. الحج ثم یقفز السعر، وهذا مذهل، لم ترتفع، لأن الغالبیة العظمى من العاملین فی الحج والتكلفة بین المبانی البیت الكبیر! برنامج المؤتمر هو علیه. زعیم جولة لیست سوى أجره، وفی جمیع مراحل الحجاج بشكل صحیح وأدلة رخیصة.

Həcc özəlləşdirilməsi

Al-Səud kimi Həcc təşkilat! Çox geniş margin. Səud House bütün insanlar bilərsiniz: Alvamyh və Qatif Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistanı East qırğın, sonra Müqtəda əl-Sədr onun nahar üçün! Su hərəkət etmir. Birincisi, Müqtəda əs-Sədr, əl-Səud dəvəti çünki dəvəti qəbul etməməlidir bizim fikrimizcə, qarın qadağan qidalar iddiaları doldurur! New bio-terror onlar deyil əgər. bütün müxalifət Al Səud, hətta o xəəng xəstəsi razıyam. yaxşı silahlanmış off həlak Al Saud Yəmən, Bəhreyn və digər Alvamyh ilə öldürülməsi sahəsində əlavə edir. Birincisi, onun qonaqlar yemək içmək var! Və qılınc rəqs etmək, bu Müqtəda əl imtina etmək mümkün deyil. İkincisi, bu qədər qəbul olunur və onlar daxil vadisində, onlar legitimliyini qəbul! Çıxışın ardından müxalifət və ya müxalifətin minlərlə Bəyannaməsi, mədə yalnız buxar olacaq. Üçüncüsü, insanlar Alvamyh və Qatif hətta iraqlılar bəlkə onların şüurunda olan şübhə silmək deyil ki, heç bir şübhə olmuşdur. yazılı və onlar məntiq gəlir və danışıqlar ən azı onlara Baqi yenidən icazə verildi əgər pleadings idi: Dördüncü əmi Saud yazdı Palatasının İmam Musa Sədr barlar məni satın keçmiş, onları əməkdar.

özəlləşdirmə yalnız növbəti qapı əgər Həcc, konstitusiyanın heç bir qayğısız Maddə 44 var. Və Həcc təşkilatçılığı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur! olmaq olmadan dollar və riyal dollar illik milyardlarla əməliyyat xərcləri sərf və House təşkilatı var! Asanlıqla fərman, onun bütün özəlləşdirilib ki. Hacılar təhlükəsizlik əhəmiyyətli olduğunu demək bilər! özəl sektor bu vəzifə almaq əgər Əslində, əksinə, Səudiyyə Ərəbistanı hökuməti bu deyil! Və intiqam anti-İslam İran hökuməti deyil, hacı siyasəti və bu səhv və təhlükəsizlik problemləri yaradılmış, əgər heç kim bu mess üçün hökumət məsul biləcəklər. Həcc performance, 70 min hacı göndərilməsi! Hacı ictimai onların çox

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :

دشمن فلسفه کیست؟

عده ای از علما، فلسفه را بد و کسی را که فلسفه می خواند کافر میدانستند. اما واکاوی ها نشان می دهد: انها با وارداتی بودن تفکر مخالف بودند! و چون فلسفه از یونانی ها بود، آن را خارجی می دانستند و از آن دوری می جستند. وقتی امام خمینی ره فلسفه را شروع کرد، این عده کلاس ایشان را تحریم کردند!اما ایستادگی امام خمینی باعث شد: تا فلسفه در حوزه ها تدریس شود، و البته نقد و بررسی هم شده، و اسلامیت آن هم دقت شود. به این معنی که اولا گفتند: درست است کلمه فلسفه از یونان آمده، ولی به معنی دوستی علم است، و این کاملا با مفهوم اسلامی می سازد: چرا که در اسلام گفته شده: علم نزد خدا است، و بشر نمی تواند ادعا کند دانشمند یا عالم است. اما می تواند بگوید علم را دوست دارد، و می خواهد که از ان بهره مند شود. فلسفه دقیقا به این معنی است: یعنی دوست داشتن علم. چون در فارسی یا عربی کلمه ای معادل نبود، همین کلمه استفاده شد. لذا از حالت شکلی عبور کرده، به تغییرات در  فلسفه پرداختند: مثلا در فلسفه یونان، اصالت وجود بر ماهیت غلبه دارد. در اسلام نیز بسیاری از علما مانند: ابن سینا و مشائیون آن را فرض گرفته اند. در این فرض است که امام محمد غزالی، آن را نفی می کند و: در آخرین کتاب خود، همه را با یک چوب می راند و: بر علیه فلسفه حرف می زند. زیرا معتقد است: فلسفه کار عقل است، و عقل برای تشخیص حقیقت کافی نیست. یعنی انسان با عقل کوچک خود نمی تواند: عقل کل یعنی خداوند را تجزیه و تحلیل کند. اما شاگردان او راه جدیدی پیدا می کنند، برای رهایی از یونان گرایی، بجای اصالت وجود و ماهیت، بحث نور و تشکیک نور را مطرح می کنند. شیخ شهاب الدین سهروردی که: به شیخ اشراق معروف است، در کتاب خود دو دلیل برای اشراق مطرح می کند: اول اینکه از شرق است، بنابر این به یونان مربوط نمی شود! دوم اینکه در شناخت شناسی، علاوه بر حواس پنجگانه و عقل ، اشراق یا علم جادویی و: خارج از قدرت بشری را هم درج می کند. عواملی چون وحی و الهام و حتی: لحظه های نیمه خواب بشر را(یقظه) از این دست می داند. وی با استناد به یکی از کتاب های امام محمد غزالی، ضمن نقد نظرات ایشان، نظریه خود را اثبات می کند. مثلا برای تشکیک نور، همان مثال درجات وجودی را می آورد: اگر خورشید از یک روزنه بر اتاقی بتابد، و در ان اتاق آینه ای باشد که: این نور را بر کف اتاق منعکس کند، هرکدام از این رشته ها، در عین حال که نور هستند، ولی دارای درجات هستند: نور اصلی خورشید و: نور فرعی برگرفته از ان، با نور منعکس شده، طبیعتا یک نوع نمی باشد. شیخ اشراق که در سال 845در روستایی: نزدیک زنجان بدنیا آمده بود، در عمر کوتاه 38 سال خود، چندین کتاب نوشت و فلسفه بومی را نبیین کرد. وی حتی برای اطلاع بیشتر، به حلب رفت تا نزدیک به آتن و رم باشد، و بهتر در جریان فلسفه یونانی قرار گیرد، و دقیق تر آن را نقد کند. این نقد او چنان استادانه بود که: برخی اهالی حلب تاب نیاوردند، و او را شهید کردند. وی از شهادت هم نمی ترسید، زیرا یکی از استادان او هم در: یکی از فتنه ها، به دست فتنه گران شهید شده بود. وی برای استحکام دلایل خود برای: جایگزینی نور بجای اصالت وجود، تنها در انتهای کتاب خود، از ایات سوره نور استفاده می کند. چرا که این شیوه را در مقابله با: امام محمد هم می بینیم، با اینکه کتاب اشراق او، همه از کتاب مشکات امام محمد است، ولی در نقد این کتاب، نامی از مولف نمی برد. بهر حال این فیلسوف بزرگ که: در جوانی شهید راه علم بومی و اسلامی شد، نیاز به قدر دانی دارد و: حداقل یک یادبود در روستای خودش، و یک بنیاد در تهران نیاز است.

Who is the enemy of philosophy?

Some scholars believed that philosophy was evil and those who called philosophy were infidels. But the evidences show that they were opposed to importing thinking! And since philosophy was of the Greeks, they considered it foreign and were away from it. When Imam Khomeini started philosophy, these class members boycotted them, but the resistance of Imam Khomeini led him to: teach philosophy in the fields, and, of course, critique, and Islamicity to be careful. That is, they first said: it is true that the word philosophy comes from Greece, but it means the friendship of science, which makes it perfectly Islamic: because it is said in Islam: science is with God, and man can not claim to be a scientist Or the world. But he can say that he loves science, and wants to benefit from it. Philosophy is precisely what it means: the love of science. Because the word was not the same in Persian or Arabic, the same word was used. So, they crossed the shape of the image and changed the philosophy: in Greek philosophy, for example, the originality of existence prevails over nature. In Islam, many scholars like Ibn Sina and Mashayeon have also assumed it. It is based on the assumption that Imam Muhammad al-Ghazzali denies it: in his latest book, he throws everyone with a stick: he speaks against philosophy. Because he believes: philosophy is the work of reason, and reason is not enough to recognize the truth. That is, a man with his little intellect cannot: analyze the whole intellect of God. But his disciples find a new way to free light from Greekism, rather than the originality of existence and nature, they argued for the light of light. Sheikh Shahabuddin Suhrawardi, who is known as Sheikh Ishraq, in his book puts forward two reasons for illumination: first, it is from the east, so it does not belong to Greece! Secondly, in epistemology, in addition to the five senses and the intellect, illumination or magical science, it also enters beyond human power. Factors like revelation and inspiration, and even: The half-sleeping moments of mankind are considered to be the same. Referring to one of the books of Imam Muhammad al-Ghazali, he criticizes his views, proving his theory. For example, for the light of the light, the same example brings out the existential levels: if the sun covers a porch in a room, and there is a mirror room that: Reflects this light on the floor, each of which, while They are light, but of varying degrees: the main light of the sun, and the subliminal light taken from it, reflected with light, is not naturally a kind. Sheikh Ishraq, who was born in rural areas near Zanjan in 845, wrote several books in his short life of 38 years and explained native philosophy. He even went to Aleppo for more information, to close Athens and Rome, and to be better off in Greek philosophy, and to critique it more precisely. This critique was so eloquent that: some people in Aleppo did not mourn, and martyred him. He was not afraid of martyrdom either, because one of his professors was also martyred by one of the seditious ones. In order to strengthen his reasons for replacing light, instead of the originality of existence, he uses the Ayat of Sura Noor only at the end of his book. Because we see this method in confronting Imam Mohammad, even though his book of Illumination is all from the book of Imam Muhammad, but in the critique of this book, he did not name the author. However, this great philosopher, who, in the youth of the martyr, is a native and Islamic science, needs to be appreciated: at least one memorial in his own village and a foundation in Tehran is needed.

من هو عدو للفلسفة؟

بعض العلماء، الذین درسوا الفلسفة فلسفة الشر والكافر یعلم. ولكن التحلیل یبین: أنها تعارض استیراد التفكیر! وفلسفة الإغریق، وإزالة عرفت واستغرق الأمر بعیدا. عندما بدأت فلسفة الإمام الخمینی، وقاطع الشعب فصولهم الدراسیة ولكن كان موقف الإمام الخمینی لتدریسه فی الفلسفة، وبالطبع هذا الاستعراض، والإسلام هو دقتها. وهذا یعنی أن أول من كل ما یقال أنها غیر حقیقیة فلسفة كلمة من الیونانیة، وهذا یعنی حب العلم، وهذا هو تماما المفهوم الإسلامی یجعل: لأنه قال سیف الاسلام الله، والإنسان لا یستطیع أن یدعی العلماء أو الكون. ولكن یمكن أن أقول لكم العلم یحب، ویرید الاستفادة منه. فلسفة یعنی بالضبط هذا: محبة العلم. لأن فی الكلمة الفارسیة أو العربیة أو لا، واستخدمت نفس الكلمة. شكل الصلیب، لتغییر فلسفتهم: على سبیل المثال، فی الفلسفة الیونانیة، وطبیعة وجود تسود. فی الإسلام، وكثیر من العلماء مثل ابن سینا ​​ومتجول أنه كان یفترض. على افتراض أن الإمام محمد غازالی، فإنه ینفی وفی كتابه الأخیر، مع كل محركات الأقراص عصا: ضد نتحدث الفلسفة. لأنه یعتقد أن فلسفة العقل، والعقل لیست كافیة لتحدید الحقیقة. لا یمكن للعقل البشری صغیر: الحكمة من تحلیل الرب. لكن أتباعه تجد طرق جدیدة للتخلص من الیونان المنحى، بدلا من وجود وطبیعة ضوء مناقشة رفع وتدرج الضوء. سهروردی أن الشیخ الإضاءة هو معروف، فی كتابه یشیر إلى سببین للإضاءة: أولا، أن من الشرق، لذلك لا علاقة للیونان! ثانیا، فی نظریة المعرفة، بالإضافة إلى الحواس الخمس والعقل والعلم التنویر والسحر: خارج السلطة الإنسان مدرج أیضا. عوامل مثل الإلهام وحتى لحظة النصف النوم الإنسانی لهذه یدری. وكان یشیر إلى كتاب الإمام محمد غازالی، فی حین تنتقد وجهات نظره، یثبت نظریته. على سبیل المثال أشك فی ضوء ذلك، على سبیل المثال درجة بأنهم سبب: إذا كانت الشمس من نافذة غرفة للتألق، والغرف تعكس ما یلی: ضوء على الأرض تعكس كل واحدة من هذه التخصصات، فی حین الخفیفة، ولكن درجات هی: الضوء الرئیسی من أشعة الشمس والضوء من الفرعیة، وینعكس الضوء، وبطبیعة الحال، لیس النوع. ولد الشیخ الإضاءة فی العام 845 فی قریة بالقرب من زنجان، فی حیاة قصیرة له من 38 عاما، وكتب العدید من الكتب عن أوضحت الفلسفة الهندیة. حتى انه لمزید من المعلومات، انتقل إلى حلب، بالقرب من أثینا وروما، والأفضل فی الفلسفة الیونانیة، وانتقادها بشكل أكثر تحدیدا. كان هذا النقد متقنة لدرجة أن بعض الناس لم تأرجح حلب، وجعلت منه شهیدا. وقال انه لا یخاف الموت، لأنه هو أستاذ فی واحدة من التآمر، وكان الشهید دسیسة مكلفة. قوته، الأسباب التی دفعته لاستبدال ضوء بدلا من وجودها، إلا فی نهایة كتابه، والآیات واستخدامات المستهلك. لأن هذا هو السبیل للتعامل مع الإمام محمد نرى إضاءة له من الكتاب، كل كتاب مشاكل الإمام محمد، ولكن نقد الكتاب، ولیس اسم المؤلف. ومع ذلك، فإن الفیلسوف العظیم الذی كان فی شبابه شهیدا للمعرفة الاسلامیة والسكان الأصلیین، والحاجة إلى تقدیر ونصب تذكاری واحد على الأقل فی قریته، ومطلوب أساسا فی طهران.

fəlsəfə düşmən kimdir?

pis fəlsəfə fəlsəfə tədqiq və kafir bilirdi alimlər, bəzi. Amma təhlili göstərir: onlar düşünür idxalını qarşı! Və yunanlar fəlsəfəsi, bu bilirdi və bu götürüb aradan qaldırılması. İmam Xomeyninin fəlsəfə başladı, insanlar onların dərsləri boykot lakin İmam Xomeyninin stand fəlsəfə tədris idi və əlbəttə baxış və İslam onun dəqiqliyi edir. İslam Allahın deyilir, çünki insan elm iddia edə bilməz: dedilər ilk növbədə yunan söz fəlsəfə doğru olduğunu bu, elm sevgi deməkdir və bu olduqca İslam anlayışı edir deməkdir və ya kainat. Amma sevir elm demək, və ondan faydalanmaq istəyir bilər. Fəlsəfə dəqiq bu deməkdir: elm sevgi. Iranian Persian və ya ərəb sözü və ya deyil, çünki, eyni söz istifadə edilmişdir. xaç şəklində, onların fəlsəfə dəyişdirmək: məsələn, yunan fəlsəfə mövcudluğu xarakteri üstünlük təşkil edir. İslamda İbn Sina və gezginci kimi bir çox alimlər fərz edilmişdir. fəlsəfə söhbət qarşı: İmam Məhəmməd Qəzali, bütün bir stick sürücü ilə, inkar və onun son kitab fərziyyə. Bu səbəbdən fəlsəfə və səbəbi həqiqəti müəyyən etmək kifayət deyil ki, çünki. insan ağlı kiçik bilməz: Lord təhlili hikmət. Lakin onun ardıcılları daha müzakirə artım işıq və işıq gradation mövcudluğu və təbiət daha Yunanıstan yönümlü qurtarmaq üçün yeni yollar tapmaq. ilk ki, Şərq, Yunanıstan ilə bağlı deyil, belə ki, Şeyx işıqlandırma məlumdur Sohrvardi ki, onun kitab işıqlandırma iki səbəbləri təklif! İkincisi, qnoseologiya, beş duyğu və ağıl, maarifləndirmə elm və sehrli əlavə insan hakimiyyəti də daxil edilir. belə ilham və bilir insan yuxu yarısında belə bir an kimi amillər. O, fikirlərini tənqid edərkən, onun nəzəriyyəsi sübut İmam Məhəmməd Qəzali bir kitab nəzərdə tuturdu. otaq pəncərə günəş parlaq varsa, və oda ki, əks: Məsələn səbəb olan nümunə dərəcə kimi, işıq şübhə isə, mərtəbə işıq bu fənlər hər əks etdirir yü

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :

امام حسین ع در زمان ما کیست؟

در عصر ما امام حسین ع تکثیر شده، و  در سراسر این زمین پراکنده اند. مردم العوامیه عربستان، منامه بحرین، صنعا در یمن فلسطین های نوار غزه مسلمانان میانمار شیعیان پاراچنار، مسلمانان کشمیر هزاره افغانستان از همین قطرات خون حسین ع است: که هنگام بالا بردن در مسیر عرش الهی، بر زمین ریخت. این اسطوره اعجازی را مدتها کوشیدند: تا فراموش شود، ولی حسین دوستان، هرسال با برپایی مراسم عزاداری، آن را زنده نگهداشتند. وقتی از نابودی آن نا امید شدند، رو به تحریف آن آوردند و سعی داشتند: اما حسین ع را فردی بزرگ، و غیر قابل تقلید معرفی کنند! گاه او را شاه و سلطان خواندند، و شیرخواره شش ماه را شاهزاده گفتند، تا همه تصور کنند باید شاه یا سلطان باشند که: امام  حسین شوند. همانطور که در این ایام کرامت، عده ای سعی دارند امام رضا ع را: سلطان ارض توس بخوانند، تا دیگران دستشان از دامان او کوتاه شود. اما این توطئه نیز شکست خورد، امروز امام حسین زمان ما آدم مشهور: یا ثروتمند و یا سلطان و شاهزاده نیست، بلکه کسی است که در العوامیه شرق عربستان، سه ماه است در محاصره است، غذا و دارو به او نمی رسد و: انواع و اقسام سلاح های استرالیایی و کانادایی و آمریکایی، برای زجر و اذیت او امتحان می شود؛ و او دست بیعت با آل سعود نمی دهد. و مانند امام حسین ع می گوید: هیهات مناالذله. امروز امام حسین ع را باید در: محله های قدیمی منامه بحرین جستجو کرد. آنهاییکه اگر با آل خلیفه بیعت می کردند، بهترین درآمد ها و زندگی را در: کنار پادشاهان داشتند. ولی دین خدا را می خواهند و: برای یاری دین او و زنده کردن: روش جدشان پیامبر کوشش می کنند. حتی جان خود را از دست می دهند. امروز امام حسین ع نه در کربلا، که در پاراچنار پاکستان به دست مسلمان نماهای: نماز شب خوان کشته می شوند! یا هر لحظه با انفجار و تخریب، جان خود و خانه خود از دست می دهند. مردمی در کشمیر که از نوادگان امام جعفر صادق هستند، و به زبان فارسی هم صحبت می کنند، و جرم شان هم همین است! ولی آنها دست از امام جعفر صادق برنمی دارند، و برای همین مجازات می شوند! تمام استعداد ارتش هند و تجهیزات استکبار جهانی، بر روی آنها آوار شده است. یا در جایی کمی ان طرف تر، در ایالت ترکستان شرقی در چین، مردمانی هستند که باید سوسک را، غذای رسمی خود اعلام کنند، تا دست از سر انها برداشته شود! آنها باید غذاهای حلال را دور بریزند، تا محبوب حزب کمونیست شوند، و به عضویت آن پذیرفته شوند. کل 2میلیارد چینی با تمام امکانات خود، در قالب حزب کمونیست، تمام سلاحهای ساخت داخل و خارج را، بر این مردم امتحان می کنند! و یا در کنار او برمه، همه مسلمان را فقط به جرم مسلمان بودن، از خانه هایشان بیرون می ریزد و: یا اگر بتواند مخفیانه ازبین می برد، تا بگوید آنها میانماری نیستند.. حالا کیست که آرزو کند: کاش با تو بودم یا امام حسین و یه فوز شهادت می رسیدم؟ (یالیتنی کنت معکم) این دیگر آرزو نیست، بیایید حسین های زمان را یاری کنیم. آنهاییکه در حجره های درس، یا غرفه های تجارت، یا دکه های سیاست: بنام عدالت و آزادی و اسلام نان می خورند، و به مقامی رسیده اند: بدانند که ممکن است زعفر جنی باشند که سیاهی لشکر داشته باشد، یا مانند یا سلطان قیسی باشند و با تمام جواهرات هندی! و درخیال خود خیلی هم دوست داشته باشند: امام حسین را یاری کنند، ولی امام حسین آنها را نپذیرد! باید مواظب بود که: حسین ع در میان تمام شعار ها تنها نماند. زیرا هنوز صدایش در گوش تاریخ طنین دارد: آیا کسی هست مرا یاری کند؟(هل من ناصر ینصرنی)

Who is Imam Hussein in our time?

In our era, Imam Hussein has been propagated, and scattered throughout this earth. People of al-Awamiyah of Saudi Arabia, Manama Bahrain, Sanaa in Yemen Palestine of the Gaza Strip Muslims of Myanmar Shi'ites Paracharnar, Muslims of the Afghan Millennium Kashmir is the blood of Hussein: it was poured on the earth as it rises on the path of the divine throne. This long-awaited myth of miracles: to be forgotten, but Hussein's friends kept it alive each year by holding a morning ceremony. When they were disappointed with the destruction, they were distorting it and tried to: but introduce Hussein as a great, unproductive person! Sometimes he was called the king and sultan, and the infant six months were told by the prince, so that everyone would think that they should be the king or the king: Imam Hussein. As in these days of dignity, some are trying to read Imam Reza as: Sultan Araz tar, so that others can cut their hands from his lap. But this conspiracy also failed, today, Imam Hossein, our time is not famous: either a wealthy or a sultan and a prince, but someone who is surrounded by al-Awamiyah in the east of Saudi Arabia for three months, food and medicine do not come to him: types And Australian, Canadian and American weapons are tested for his suffering; and he does not give allegiance to Al Saud. And like Imam Hussein, he says: "We do not accept mourning." Today, Imam Hossein must be searched in: Manama neighborhood of Bahrain. Those who, if they swear allegiance to Al-Khalifa, would have the best income and life in: alongside the kings. But they want the religion of God: to help him in his religion and to live; their path to the Prophet's endeavor. They even lose their lives. Today, Imam Hussein ah in Karbala, who is Muslim in the parachaniaries of Pakistan. Theaters: The night prayer is killed! Or at any moment, with explosion and destruction, they lose their lives and their homes. People in Kashmir who are descendants of Imam Ja'far are honest and speak Persian, and this is their crime too! But they do not leave Imam Ja'far Sadiq, and they are punished for that! All talent of the Indian Army and the equipment of arrogance has been debrished on them. Or a little bit later, in the province of Eastern Turkestan in China, there are people who must announce their official beetles to get rid of them! They have to throw away halal foods, to become popular with the Communist Party, and be accepted into their membership. The total of 2 billion Chinese people with all their capabilities, in the form of the Communist Party, try all the weapons inside and outside, to these people! Or, beside him, Burma, all Muslims will be expelled from their homes just for the sake of being Muslim, and if they can be secretly killed, they will say that they are not Myanmar ... Who is he wishing now: I wish I was with you or Imam Hussein and a fuz martyr? () This is no longer a wish; let's help the honey of time. Those who eat bread in the classrooms, or business stands, or kiosks of politics: in the name of justice, freedom, and Islam, understand that they may have Jenifer satirians who have a divine army, or one like Sultan Qaissi And with all Indian jewels! And they would love to be so close: Help Imam Hussein, but Imam Hussein does not accept them! One should be careful: Hossein does not stay alone with all the slogans. Because his voice still resonates in the ears of history: is there anyone helping me?)

الإمام الحسین (ع) فی وقتنا؟

فی عصرنا الإمام الحسین AS مستنسخة، والمنتشرة فی جمیع أنحاء الأرض. الناس العوامیه المملكة العربیة السعودیة والبحرین المنامة وصنعاء فی الیمن، الفلسطینیین فی قطاع غزة باراشینار المسلمین الشیعة فی میانمار والمسلمین فی كشمیر، الهزارة فی أفغانستان من قطرات من الدم حسینی هو ارتفاع فی اتجاه عرش الله، تسلط. وقد سعت الأساطیر الأعجوبة طویلة: یمكن نسیانها، ولكن حسین الأصدقاء، كل عام مع احتفالات الحداد، وأبقى على قید الحیاة. عندما أصیبوا بخیبة أمل تدمیرها، وكانوا یحاولون تشویهها: ولكن هو حسینی شخص عظیم، والحاضر الفذة! عندما قرأ الملك والملك، وقال الأمیر الرضیع ستة أشهر، كل ما لدیهم تصور أن الملك أو السلطان الإمام الحسین علیه. كما فی أیام الكرامة، یحاول البعض الامام الرضا (ع): ملك أرض روم قراءة الید الأخرى من حضنها لا بد من تخفیض. ولكن هذه الخطة فشلت أیضا، الیوم الإمام الحسین أخذنا شخص مشهور: إما غنیا أو السلطان والأمیر، ولكن الشخص الذی الشرقیة، المملكة العربیة السعودیة، وثلاثة أشهر تحت الحصار والغذاء والدواء له لا وأنواع وجمیع أنواع أسلحة الاسترالیة والكندیة والأمریكیة، لضیق ومحاولة التعرض له، وأنه لم یقدم الولاء للآل سعود. ومثل الإمام الحسین (ع) یقول: نحن لا نقبل الذل. وینبغی أن یكون الیوم الإمام الحسین (ع) فی حی المنامة، البحرین بدا القدیم. إذا كان هؤلاء الذین تعهدوا بالولاء لآل خلیفة، وأفضل الدخل والحیاة: كانوا الملوك. لكن الدین والله یرید أن یساعد دینه وعیش طریقة سلفهم محاولة النبی. حتى یفقدون حیاتهم. الیوم ضریح الامام الحسین فی كربلاء لم یكن كذلك، باراتشینار، باكستان مسلم المشاهدات: مقتل صلاة المساء القارئ! أو فی أی وقت الانفجار وتدمیر حیاتهم وتفقد منزلك. الناس فی كشمیر هم من نسل الإمام جعفر الصادق، ویتكلم اللغة الفارسیة، وجریمتهم هی نفسها! لكنهم لا الامام الصادق علیه السلام، ومعاقبتهم جدا! جمیع المواهب من الجیش الهندی لالاستكبار العالمی، كان الحطام علیها. أو فی مكان ما بعیدا قلیلا، فی ولایة تركستان الشرقیة فی الصین، والناس الذین لدیهم الصراصیر، وجبة تعلن عن موقعها الرسمی إلى إزالتها من لهم! ینبغی أن تجاهل الأطعمة الحلال، والحزب الشیوعی الشعبی، وقبولها عضوا. من 2 ملیار صینی مع جمیع مواردها، فی شكل الحزب الشیوعی، جمیع الأسلحة داخل وخارج المبنى، والناس فی محاولة! الإمام الحسین، أحد الشهود جاء فوز تفعل؟ () وهی لن تساعد ترك الوقت حسین. تلك الموجودة فی الدرس الدوائر، أو تقف التجارة، أو الأكشاك السیاسة: باسم العدالة والحریة والخبز الإسلام لتناول الطعام، والفضیلة أن تعرف أنه من الممكن الزعفران جینی أن إضافات لها، أو ما شابه ذلك، أو الملك ومع جمیع المجوهرات الهندیة! وله أحب كثیرا الإمام الحسین للمساعدة، ولكن الإمام الحسین لا تقبل منهم! یجب أن نكون حذرین ما یلی: حسینی بین كل الشعارات هناك فقط. صوته لا یزال یرن فی آذان لأن التاریخ هو: هل هناك أی شخص یساعدنی)؟

İmam Hüseyn (ə) bizim zaman deyil?

çoxaltmaq, və yer boyunca səpələnmiş AS İmam Hüseynin bizim dövrdə. Kəşmirdə Myanma, Müsəlmanlar Qəzza Parachinar şiə müsəlmanlar Yəməndə Fələstinlilər insanlar Alvamyh Səudiyyə Ərəbistanı, Manama, Sana'a, qan Hüseyni damcı Əfqanıstan Hazara Allahın taxtının istiqamətində bir yükseklik, tökdü. Marvel mif uzun istədi: unudulmağa, lakin Hüseyn dostlar, yas mərasimləri ilə hər il diri-diri saxlanılır. Onun məhv məyus zaman, və onlar təhrif etməyə çalışdıqlarını Lakin Hosseini böyük bir insan, və təkrarolunmaz indiki var! o King və King oxumaq və körpə şahzadə altı ay bildirib zaman, onlar bütün King və ya Sultan İmam Hüseyn var ki, təsəvvür etmək. ləyaqətinin gün kimi, bəzi İmam Rzanın (ə) üçün çalışırıq: onun lap kəsiləcək olan Rum ölkəsinin padşahı digər tərəfdən oxuyun. Lakin bu plan da bu gün İmam Hüseyn bizə məşhur şəxs aldı, uğursuz: zəngin və ya sultan və şahzadə, lakin ya kim Alvamyh East, Səudiyyə Ərəbistanı, ona deyil və növləri mühasirə, qida və dərman altında üç ay və çətinlik üçün, Avstraliya, Kanada və Amerika silahlarının bütün növ və ona zərər üçün cəhd edin, və o Al Səud sədaqət vermədi. Və kimi İmam Hüseyn (ə) buyurur: Biz təhqir qəbul etmirik. Bu gün İmam Hüseyn (ə) Manama Məhəlləsində olmalıdır, Bahrain köhnə baxdı. əl-Xəlifə, yaxşı gəlir və həyat sədaqət vəd edənlər varsa, onlar kings idi. Lakin din və Allah onun dinini və onların əcdadı Peyğəmbər cəhd üsulu yaşamaq istəyir. Hətta həyatını itirirlər. Bu gün Kərbəlada İmam Hüseyn ziyarətgahı deyil, Parachinar, Pakistan Müsəlman Views: Axşam Namaz öldürdü oxucu! Və ya partlayış istənilən vaxt və həyatlarını məhv və ev itirirlər. Kəşmirdə People İmam Cəfər əl-Sadiq nəslindən və fars dilini və onların cinayət eyni deyil! Lakin onlar Sadiq imam və belə cəza yoxdur! qlobal təkəbbür Hi

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :

مسئولیت تاریخی سید حسن نصرالله و الحوثی ها

تا کنون همه تبلیغات دنیا، دنبال سود و در آمد بالا بوده. به همین دلیل از کسانی که در آمد های کلان داشتند حمایت می کردند، تا اینکه عاقبت شخصی مثل ترامپ روی کار آمد. مردم آن سوی ثروتمندان را هم دیدند! کسی که برج بزرگی به نام خودش و: شرکت های بسیاری را زیر مجموعه داشت. حالا مردم متوجه شدند که برخلاف تصورشان، ثروتمندان، گداتر از همه هستند! زیرا فقط دنبال آن هستند که سود را برای خود بردارند، به هیچکس هم اجازه فعالیت نمی دهند. مردم قبلا فکر می کردند اگر: یک ثروتمند به قدرت برسد، از ثروت خود خرج فقیران می کند! ولی حالا می بینند او هرجا می رود، اولا شرط می کند که باید قرارداد ببندند، و بعد هم درصد اصلی یا همه آن را، بنام شرکت های خود می کند. طبیعت کار این است که اگر: قولی هم بدهد باز هم برای سود بیشتر: برای خودش است. این تجربه نشان داد که هرکس ثروتمند تر است، خسیس تر است زیرا: اگر ببخشد دیگر ثروتمند نمی شود: مانند کیسه پولی می ماند که سوراخ است! اگر هم مثلا برای آل سعود یا آل خلیفه، بخشندگی گفته شده، بیشتر تبلیغات خودشان است، تا مردم را فریب بدهند که: مبادا آنها را از بین ببرند. تا بتوانند بیشتر ثروت جمع کنند. ضرب المثل فارسی است که می گوید: درم داران جهان را کرم نیست، کریمان را به دست اندر، درم نیست،! یعنی شخص بخشنده بدلیل بخشندگی، دستش خالی شده و: شخص خسیس هم بدلیل نبخشیدن دچار تورم ثروت شده است. این درواقع آخرین سنگری است که: دنیا دوستان برای دشمنی با دین خدا داشته اند، با تخریب این سنگر، همه دنیا می فهمند فقط راه خدا درست است. و دین تنها راه نجات بشری است. زیرا زمانی می گفتند: کمونیزم خوب است! بعد گفتند سرمایه داری می تواند: جهان را با عدالت اداره کند، ولی حالا هر دو شکست خورده اند و: تنها راه نجات، راه ادیان الهی است. لذا مسئولیت تاریخی امروز متوجه مدیرانی است که: به خدا معتقدند و دوست دارند: حکومت الهی بر زمین حاکم باشد. اگر اینها عقب نشینی کنند، یا ترس از عمل کردن داشته باشند، مسئولیت تاریخی خود را انجام نداده اند. تمامی کشمکش ها و بی عدالتی ها در جهان، فقط یک راه نجات را نشان می دهند و: مردم هم به این نتیجه رسیده اند و: چشم انتظار عملکرد از سوی رهبران الهی را دارند. مردم حتی به مرخله ای رسیده اند که: فرق شیادان با مردان الهی را هم میدانند! سالها آل سعود خود را مردان الهی و: خادم الحرمین معرفی می کرد، ولی می بینیم که در این مدت، نه تنها عدالت را اجرا نکردند، بلکه برعکس با کشتار مردم یمن در ماههای حرام، نشان دادن چیزی جز ثروت و سود، برایشان مهم نیست. حتی به پدر یا برادر خود رحم نکردند! برای قدرت و ثروت خودشان، آنها را کنار گذاشتند یا زندانی کردند. این بود که رهبران الهی همچون: سید حسن نصرالله نباید سهل انگاری کنند، باید همان راه مبارزه را که برای: ازادی عرسال داشتند ادامه دهند و: تمام اسرائیل را آزاد کنند. هرقطره خونی که از بینی فلسطینی ها می ریزد، مسئولیت آنان را بیشتر می کند، چرا که میتوانستند جلوی: این وحشیگری ها را بگیرند ولی نگرفتند. حتی اگر کسان دیگری، با توجیهات و حرفهای بیخودی، مانع عملکرد آنها می شوند، مسئولیت اینها را کم نمی کند. زیرا خون یک فلسطینی، با خون امام حسین ع برابر است! چون آنها میتوانستند بیعت با صهیونیست ها بکنند، و زندگی راحتی داشته باشند، ولی مانند امام حسین ع، از بیعت با یزید زمان خود داری کردند. درود خدا برآنها که ثابت قدم هستند.

Historic responsibility

So far, all of the world's ads have been looking for high profits and earnings. That's why they supported those who earned huge profits, until a person came to the end like a tramp. People saw the rich too! One who had a big tower named after him: he had a lot of companies. Now people have realized that, contrary to their perception, the rich are the most beggars of all! Because they are only looking to take advantage of their profits, they are not allowed to work either. People have already thought that if a rich person comes to power, he will save the poor from his wealth! But now they see that he goes wherever he goes, firstly, that he must contract, and then he or she will either give the main or his entire share in the name of his company. The nature of the job is that if: promises, it's still for more profit: for himself. This experience has shown that everyone is richer, feebler because: if he forgives, he will no longer be rich: like a bag of money that is a hole! If, for example, Al Saud or Al-Khalifa, generosity is said, they are more of their own ads to deceive the people: lest they eliminate them. So that they can accumulate more wealth. The proverb is Persian, which says: "It is not a worm in the carriers of the world, it is not a worm for you!" That is, the gracious person is forsaken by virtue of generosity, and the poor person has suffered from the swelling of wealth as a result of neglect. It is, in fact, the last stone: the world has had friends for hostility to God's religion, with the destruction of this trench; the whole world understands only the right path of God. And religion is the only way to save humanity. Because they were once saying: Communism is good! Then they said that capitalism can handle the world with justice, but now both have failed: and the only way to save is the path to divine religions. Therefore, the responsibility of today is for managers who: believe in God and love: divine rule dominates the earth. If they retreat, or are afraid to act, they have not fulfilled their historic responsibility. All the conflicts and injustices in the world show only one way of salvation: and people have come to this conclusion: they expect the performance of the divine leaders. People have reached even a stage that: They also know the difference between Shias and Divine Men! For years, Al Saud introduced himself as divine and Khadem al-Harmian, but we see that during this time they not only did not carry out justice, but, on the contrary, by killing the Yemeni people in the forbidden months, showing them nothing but wealth and profit, for them important is not. Do not even have mercy on their father or brother! For their strength and wealth, they were abandoned or imprisoned. It was that the divine leaders such as Seyyed Hassan Nasrallah should not be negligent, they should continue the same path of struggle that they had for: liberating Arsal, and release all Israel. Each drop of blood from the nose of Palestinians increases their responsibility, because they could stop them: they took these brutalities but did not take. Even if other people, with impudent justifications and professions, hinder their performance, they will not reduce their responsibilities. Because the blood of a Palestinian is equal to the blood of Imam Hussein! Because they could give allegiance to the Zionists, and have a comfortable life, but like Imam Hussein, they gave allegiance to Yazid. Peace is upon them who are steadfast.

المسؤولیة التاریخیة

حتى الآن كل العالم الدعایة، وتبحث عن الأرباح العالیة والدخل. هذا هو السبب فی أن الناس الذین جاءوا فی حظیت بتأیید ماكرو حتى النهایة شخص مثل ترامب جاء الى منصبه. كما شهد الأغنیاء! الذی دعا نفسها برج كبیر والشركات لدیها العدید من الفئات الفرعیة. الآن، أدرك الناس أن، خلافا للاعتقاد، والأغنیاء، ومعظمها المتسولین! لأنهم یبحثون فقط لمصلحتهم الخاصة، ولیس لأحد غیر مسموح به. اعتاد الناس على الاعتقاد أنه إذا قطعنا الأثریاء إلى السلطة، وینفق المال على الفقراء! ولكن الآن یرون أینما ذهب، أولا، شرط أن العقد، ونسبة الأصلی أو كل ذلك، لأن الشركات نفسها. ومن الطبیعی انه اذا كانت نعد لإعطاء المزید من الأرباح لنفسه. وأظهرت هذه التجربة أن واحد أكثر ثراء، وأكثر بخیل كما لو أن الأغنیاء لا نغفر للآخرین، مثل أكیاس من المال ما زالت الثقوب! إذا، على سبیل المثال، أو آل سعود آل خلیفة، وقال الكرم، معظم الإعلانات أنفسهم، لخداع الناس: خشیة تدمیر. حتى یتمكنوا من جمع المزید من الثروة. المثل الفارسی القائل: كریم الجلد من المزارعین فی العالم، تشارك المقدسة، ولیس الأدمة! وذلك لأن الشخص السخی والكرم، وتفتقر: كان البخیل بسبب تورم الثروة هذا هو فی الواقع آخر معقل من العالم عداوة مع دین الله وأصدقاء ل، وتدمیر الخندق، والعالم كله لا یفهم إلا سبیل الله هو الصحیح. والدین هو السبیل الوحید لإنقاذ البشریة. لأنه عندما یقول: الشیوعیة هی جیدة! بعد یمكن القول الرأسمالیة: یحكم العالم من قبل العدالة، ولكن الآن على حد سواء قد فشلت والطریق الوحید للخلاص، والأدیان السماویة. المسؤولیة التاریخیة لمدیری الیوم یدركون أن للاعتقاد فی الله والحب: ملكوت الله یحكم الأرض. اذا انسحبوا، أو الخوف من العمل، لم تكن قد فعلت المسؤولیة التاریخیة. حتى وصلت إلى مرحلة الناس التی تختلف عن المشعوذین الرجال یعرفون الله! لسنوات السعودیین أنفسهم رجال الله: خادم الحرمین قدم، لكننا نرى أنه فی هذه الفترة، والعدالة لیس فقط لا، خلافا لقتل الشعب الیمنی فی الأشهر الحرم، والتی تبین شیئا ولكن الثروة والدخل والرعایة لا. لم الخاص بك حتى الأب أو الأخ لا یرحم! السلطة والثروة لأنفسهم، وكانوا التخلی أو السجن. وكان قادة الإلهی مثل نصر الله یجب أن لا تهمل، ویجب أن یكون لها نفس النضال من أجل الحریة كان عرسال متابعة: إسرائیل إلى إطلاق سراح جمیع. كل قطرة من الدم الذی سفك من الفلسطینیین الأنف، المزید من المسؤولیة، لأن ذلك یمكن أن وقف الفظائع ولكن لم نستغلها. حتى إذا كان الآخرون، من خلال التبریر، مهما كانت الأمور تعیق أدائها لسنا مسؤولین عن هذا الانخفاض. لأن الدم الفلسطینی، دم الامام الحسین هو! لأنها یمكن أن یعطی الولاء للصهاینة، والحصول على حیاة مریحة، ولكن مثل الإمام الحسین (ع)، ورفض مبایعة یزید بن معاویة الوقت. السلام بالنسبة لأولئك الذین هم الصامد.

Tarixi məsuliyyət

Bu günə qədər bütün reklam dünya, yüksək mənfəət və gəlir axtarır. Trump kimi nəhayət kimsə ofisinə gəldi qədər gəldi insanlar makro dəstəyi ilə keçirildi görə. O, həmçinin zəngin insanlar gördüm! Kim özü böyük bir qüllə adlanır və şirkətləri çox alt kateqoriyalar var. İndi insanlar ən dilənçilər, onların inam, zəngin ki, əksinə, həyata! onlar yalnız icazə heç kimə öz xeyrinə axtarır, çünki. İnsanlar zəngin hakimiyyətə gəlsə, onların sərvət zəif sərf olunur ki, düşünmək üçün istifadə! Amma indi onlar, o, ilk növbədə, yerdə gedir vəziyyəti görürük ki, şirkətlər özləri kimi müqavilə və orijinal və ya onun bütün faiz. Onlar özünə daha çox mənfəət vermək söz ki təbiidir. Bu təcrübə deşik qalır belə pul çanta kimi başqalarını bağışla yoxdur, zəngin sanki zəngin bir daha xəsis olduğunu göstərdi! Məsələn, ya Səud əl-Xəlifə Ev, alicənablıq bildirib varsa, reklam özləri ən insanları aldatmağa: onlar məhv deyə. Belə ki, onlar daha çox sərvət toplamaq bilər. deyir fars atalar sözü: Dünyanın fermerlər dermal krem, Müqəddəs deyil dermis cəlb! Çünki alicənablıq səxavətli şəxs və olmayan: çünki sərvət şişlik Tightwad disendow olmuşdur. Bu, həqiqətən, dünyanın son qalası Allahın dini ilə düşmənçilik, xəndəyin məhv, bütün dünya yalnız Allahın yolu doğru anlayır dost olunur edir. Və din insanlıq saxlamaq üçün yeganə yoldur. Çünki deyəndə: Kommunizm yaxşı! kapitalizm demək olar sonra dünya ədalət tərəfindən idarə olunur, lakin indi, həm də ilahi dinləri uğursuz və xilas yalnız yol var. Allahın Padşahlığı torpaq hakim olunur: bu gün ki, həyata idarəçiləri tarixi məsuliyyət Allaha və sevgi iman. onlar geri, və ya fəaliyyət qorxu, onlar öz tarixi məsuliyyətini həyata yoxdur. İnsanlar hətta men Allah bilir charlatans 

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :

در انتظار قابله تاریخ

درد زایمان شدیدی تاریخ را فرا گرفته، ولی متاسفانه هیچ قابله ای وجود ندارد! تا سر این کودک را به دنیا بیاورد. همه جا جنگ و همه جا ترور و کشتار، باید هشداری باشد تا یک نفر دادرس بیاید، و جهان را از این هرج و مرج نجات دهد، و مردم را به صلح و آرامش برساند. در نظریه های اتوپیا پردازی! همه استاد هستند ولی هیچکدام درمان درد مردم نشده است. آمریکا با فشار بر ایران ، اسرائیل با کشتار فلسطینی ها، آل سعود با قتل عام یمنی ها، ترکیه با یکه تازی برعلیه سوریه، و طالبان وحشت آفرین در افغانستان و پاکستان است. اما همه اینها یک علت دارد: مانند بیماری که در تمام بدن خود احساس درد می کند، ولی همه این ها از یک در منشا می گیرد. متخصصی که بتواند این بیماری را تشخیص دهد، یا وجود ندارد یا اینکه به حرف او توجه نمی شود، و یا اینکه قدرت اجرایی ندارد. در بیشتر کشورها سگ بازی، از مهمترین مشغولیات کودکان و حتی بزرگسالان است! زیرا سگ اولا وفادار است و: ثانیا کسی را گاز نمی گیرد و: بالاخره دوست دارد در کنار انسان باشد. اغلب سگ ها ولگرد هستند، ولی به کسی آسیب نمی رسانند، آنها اگر به گرسنگی شدید برسند ممکن است: توله های خود را بخورند. یکی از کار های سگ باز ها این است که: سگ را فریب می دهند، سنگ یا چوب را می اندازند تا سگ آن را بیاورد! گاهی هم تکه استخوان را، و در همه موارد سگ را خسته و گرسنه می کنند، و بعد رها می سازند! هرچه سگ دم تکان می دهد و: خود را ذلیل می کند، فایده ای ندارد. کودک به سراغ مادرش می رود و: برای خود غذا می کشد! بازی دنیای ما هم همینطور شده است. القاعده یا طالبان درست می کنند: و مردم را به آن مشغول می کنند، بعد رها کرده پی کار خود می روند. متاسفانه این بازی گرچه برای عده ای مفرح و شاد است، ولی باعث نابودی عده دیگری می شود. انسان هایی هستند که: لذت خود را در نابودی دیگران می بینند. این لذت را میتوان از میدان گلادیاتورها فهمید. وقتی گلادیاتور قوی، سربازی مردنی را به زمین می زند، همه تماشاگر ها فریاد بر میزنند: اورا بکش! الان هم فلسطینی ها، افغانی ها، به سربازان گلادیاتور شبیه شده اند: کشتن آنها لذت بازی و زندگی گلادیاتورها و: تماشاگران زمان ما شده است. اما همانطور که عمر گلادیاتورهای باستانی تمام شد، اینهم تمام شدنی است. ولی هنوز کسی پیدا نشده که: این کار را انجام دهد. زور گویی ها هر روز بیشتر می شود، ولی شاید کمتر کسی بداند ریشه اصلی آن کجاست! برخی ها گنده بین هستند و فکر می کنند: چون آمریکا بزرگ است پس زور گو همان است. در حالیکه چین از آن بزرگتر است،  زور گویی هم می کند: سین گیانگ ،چین تایپه و برمه و هنگ کنگ، عرصه مرگ افرینی های مرموز: بر علیه مخالفان گلادیاتورهای چین است. عده ای تصور می کنند که زور گوی اصلی، اسرائیل است که فلسطینی ها را قتل عام می کند! لذا شعار مرگ بر اسرائیل می دهند، ولی اثر ندارد زیرا پشت پرده همه اینها، دلار های نفتی آل سعود است که: معمولا مورد غفلت واقع می شود. بسیاری از خوشبینان فکر می کنند: حجاج ایرانی که به مکه بروند، به سلامت بر می گردند، اما نقشه های دقیق وجود دارد تا با: آتش سوزی های ساختگی، مواد بیولوژیک و غذایی مسموم و: در نهایت برخورد نظامی کار را تمام کند. لذا قابله تاریخ کسی است که: بتواند آل سعود را نابود کند، تا ریشه ظلم وفساد از جهان برداشته شود. بدیهی است که اگر قابله ای هم نباشد، این طفل بدنیا می اید، یعنی آل سعود خودش را نابود می کند.

Waiting for the midwife of history

There is a painful history of labor, but unfortunately there is no midwife! To give birth to this baby. Everywhere in war and everywhere in assassination, there must be a warning that one person will be brought to justice, and save the world from this chaos, and bring the people to peace and tranquility. In the theses of utopia! All are professors, but none has been treated by the pain of the people. The United States is pressured by Iran; Israel is killing Palestinians, Al Saud with the massacre of Yemenis, Turkey with a Shia against Syria, and the Terrorist Taliban in Afghanistan and Pakistan. But all this has one reason: like a disease that feels pain throughout your body, but all of this comes from one. A specialist who can diagnose the disease, either absent or not attentive, or has no executive power. In most countries, dog playing is one of the most important concerns of children and even adults! Because the dog is at first loyal and: Secondly, he does not bite someone and: He finally likes to be with the human being. Most dogs are stray, but they do not harm anyone; they can eat their puppies if they are hungry. One of the activities of the dog breeders is: they deceive the dog, throw stones or wood to bring it to the dog! Sometimes they bite the bone, and in every case they get tired and hungry, and then let go! The dog treats the dog and reduces itself; it does not make any difference. The child goes to his mother and: He takes food for himself! The game of our world is the same. Al-Qaeda or the Taliban: they are busy with the people, then they abandon their work. Unfortunately, this game is fun for some people, but it also destroys other people. There are people who: see their pleasure in ruining others. This pleasure can be understood from the field of gladiators. When a strong gladiator pulls a dead soldier, all the audience scream: kill him! Now the Palestinians, the Afghans, have also looked like gladiator soldiers: killing them is the pleasure of playing and living gladiators and: spectators of our time. But as the life of ancient gladiators is over, it's all about. But no one has ever found it: do it. Strengths are increasing every day, but perhaps few know where its root is! Some are very angry and think: because America is big, so it's a force. While China is bigger, it's also a force: Xing Gang, Chinese Taipei, Burma and Hong Kong, the realm of mysterious death: against the Chinese gladiator's opponents. Some people think that the main force is Israel, which kills Palestinians! So they give the slogan of death to Israel, but it does not work, because behind all these are Al Saud's oil dollars, which are usually neglected. Many optimists think that the Iranian pilgrims who go to Mecca are returning to health, but there are precise plans to deal with: fires, poisonous biological materials and food, and eventually end the military encounter. Therefore, the midwife is the history of one who: can destroy al-Saud, so that the root of oppression and corruption can be lifted from the world. Obviously, if there is no midwife, this child will be born, that is, Al Saud will destroy himself.

فی انتظار موعد القابلة

ألم حاد العمل تاریخ اجتاحت، ولكن للأسف لا یوجد القابلة! لولادة هذا الطفل. الحرب والرعب والدمار فی كل مكان، فی كل مكان، یجب أن تكون تحذیرا للحكم على شخص یأتی وینقذ العالم من الفوضى، والناس لتحقیق السلام. من الناحیة النظریة، وتجهیز المدینة الفاضلة! جمیع إتقان أی ألم، ولكن لیس الناس. ضغط أمریكا على إیران، القتل الإسرائیلی للفلسطینیین والسعودیین والیمنیین المجزرة، تركیا ضد وحدة سوریا السلوقی، وخلق حالة من الذعر وطالبان فی أفغانستان وباكستان. ولكن كل ذلك هو سبب هذه الأمراض فی الجسم والتی لا یشعر بالألم، ولكن كل ذلك یأتی من مصدر واحد. على المختص الذی یستطیع تشخیص المرض، أو غیر موجود أو لا تولی اهتماما له، أو لیس لدیه صلاحیات تنفیذیة. فی معظم البلدان لعبة الكلب، وهوایة الأطفال وحتى الكبار! أولا، لأن الكلب هو مخلص و: ثانیا، وقال انه لا یعض وأخیرا یحب أن یكون مع الناس. الكلاب الضالة فی كثیر من الأحیان، ولكن لا یضر أحدا، لأنها قد تصل إذا الجوع الشدید: تأكل صغارها الخاصة. فتح أحد الكلاب هو أن الكلاب یخدعون، الحجر أو الخشب القیت على الكلاب جعله! أحیانا العظام، وفی جمیع الحالات كلب متعب وجائع، وبعد الإفراج عنهم! ذیل الكلب و: لیذل نفسه، فإنه لا طائل منه. الطفل للأم یذهب إلى الطعام نفسه یأخذ! اللعبة هو عالمنا أیضا. تنظیم القاعدة أو حركة طالبان هی الحقیقیة: الناس مشغولون، ویذهبون بعد التخلی عن عملهم. للأسف، هذه اللعبة ولو لبعض المرح والبهجة، ولكن البعض الآخر سوف یتم تدمیرها. الناس التی ترى متعة فی تدمیر الآخرین. ویمكن فهم هذا الفرح من مصارعین. عندما مصارعا قویا، وهو جندی یموتون على تقرع الأرض، كل الحدیث الجمهور یصرخ: قتله! الآن والفلسطینیین والأفغان، كانت القوات مماثل المصارع: اقتل المصارعین وتتمتع اللعبة والحیاة: الجمهور هو عصرنا. ولكن كما كانت حیاة المصارعین القدماء أكثر، أیضا، كل شیء ممكن. ولكن أحدا لم یتم التوصل بعد أن سوف قیام بهذه المهمة. لإكراه من كل یوم، ولكن ربما قلة من الناس تعرف هو السبب الجذری من ذلك! بعض من كبیر وفكر أمریكا هو عظیم لأنه على الرغم من قوة هو نفسه. فی حین أن الصین هی أكبر، بالقوة إذا هم: شینجیانغ ، تایبیه الصینیة وبورما وهونغ كونغ، غامضة، الساحة القاتلة: المصارعین المعارضة ضد الصین. بعض الناس یعتقدون أن الكرات القوة الرئیسیة، وإسرائیل، وذبح الفلسطینیین! شعار الموت لإسرائیل، ولكن لیس له تأثیر لأن وراء كل هذا، دولار النفط السعودیة التی غالبا ما یحصل المهملة. كثیر من المتفائلین یعتقدون: الحجاج الایرانیین فی مكة للذهاب، وعاد بسلام، ولكن هناك خرائط مفصلة لاطلاق النار وهمیة، والمواد البیولوجیة والتسمم الغذائی وفی النهایة صراع عسكری. القابلة، وهو التاریخ: بیت آل سعود قد تدمر جذور الظلم والفساد فی العالم لإزالتها. من الواضح، إذا لم یتم ولادة الطفل القابلة، فإن السعودیین تدمیر نفسها.

Bekleyen mama tarixi

Ağır əmək ağrı tarixi qucaqladı, lakin təəssüf ki, heç bir mama var! Bu uşaq doğmaq üçün. Müharibə və terror və qırğın hər yerdə, hər yerdə, kimsə gəlib xaos dünya saxlamaq hökm xəbərdarlıq olmalıdır və insanlar sülh gətirmək. Nəzəri olaraq, utopia emal! Bütün insanlar hər hansı bir ağrı master, lakin. Suriya Greyhound bölmənin yaradılması çaxnaşma və Əfqanıstan və Pakistanda Talibana qarşı İran, Fələstinlilər, Səudiyyəlilər və Yemenis qırğın İsrail öldürülməsi Türkiyə Amerikanın təzyiqi. Amma bütün bədən ağrı hiss etmir ki, belə xəstəliklərin səbəbidir, lakin bütün bir mənbədən gəlir. xəstəliyi, və ya mövcud deyil və ya ona diqqət yetirmir, ya icra səlahiyyətləri yoxdur mütəxəssis. Əksər ölkələrdə it oyun, uşaqlar və hətta böyüklər əyləncə! it sadiq və çünki First, nəhayət ikincisi, o yemək deyil və insanlarla olmaq sevir. Stray itlər tez-tez, lakin ağır aclıq əgər hər kəs zərər deyil, onlar çata bilər: öz balalarını yemək. itlərin Open bir itlər itlər atılan daş və ya ağac gətirmək, aldatma ki! Bəzən sümük və yorğun və ac və onların azad sonra it bütün hallarda! it quyruq və: özünü alçaltmaq, bu əhəmiyyətsizdir. ana uşaq özü edir qida gedir! oyun çox bizim dünya. Əl-Qaidə və ya Taliban doğru insanlar məşğul, onlar öz işlərini tərk sonra getmək. Təəssüf ki, bu, bəzi əyləncə və şən baxmayaraq oyun, digərləri məhv olardı. digər məhv zövq görmək insanlardır. Bu sevinc Gladiators aydın ola bilər. güc

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :