ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
سه شنبه 31 مرداد 1396 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

برخلاف تبلیغاتی که رسانه ها می کنند، جهان در یک آرامش کامل است و: همه چیز تخت کنترل و آرام است. ما اکنون نه هیتلر داریم که با دو جنگ جهانی، صد میلیون نفر را به کام مرگ بفرستد، و نه چنگیزخان مغولی که به کشور دیگری حمله کند، و شهرهای آن را با خاک یکسان کند. اگر هم در گوشه و کنار، اتومبیلی! چند نفر را زیر می گیرد، نسبت به جمعیت 8میلیاردی جهان، واقعا در حد صفر است. همانطور که شدت نور باعث می شود: تا شبکیه چشم از بین رفته و: همه جا تاریک دیده شود، رسانه ها هم همچون خفاش ها، از دیدن نور خورشید ناراحت می شوند! آنها دوست دارند همیشه شب باشد، تا آرامش و سکوت در زیر: بال های تاریکی بوجود آید. در حالیکه روز روشن، آرامش بیشتری دارد و: ترس از تاریکی، کسی را آزار نمی دهد. البته آنها از یک نکته روانشناسی استفاده می کنند: تا یک در هزار را 999در هزار نشان دهند! و بالعکس، تا مردم سیاهی را دوست بدارد و: به روز روشن حمله کنند: وقتی شما یک پارچه سفید: هزارمتری داشته باشید که تمیز باشد، کسی متوجه تمیزی آن نمی شود! ولی اگر در این هزار متر، یک قطره خون یا جوهر ریخته باشد، همه می گویند حیف که این پارچه: هزارمتری سفید کثیف است! از هنگامی که انقلاب اسلامی شد، همه دنیا را صلح و آرامش فرا گرفت، همه نهاد ها صلح طلب شدند! حتی فاشیست های لیبرال که: هیروشیما را بمب باران کرده بودند، طرفدار حقوق بشر شدند و: دیگران را به نقض حقوق بشر متهم نمودند. رژیم کودک کش عربستان، رئیس کمیسیون حقوق بشر شد و: حامیان کشتار فلسطینی ها جایزه صلح گرفتند. صلح کلمه مقدسی شد و: همه ارکانها و نهاد ها و سازمان های بین المللی، صلح طلب شدند و پیمان های منع گسترش سلاح ها را، یکی پس از دیگری امضا نمودند. حتی آنهایی هم که امضا نکردند، از ترس افکار عمومی، به داشتن آن افتخار نکردند! بلکه آنها را از دید افکار عمومی دور کردند. دیگر کلماتی مثل قاشیسم و آنارشیسم و تروریسم مقدس نبودند! همه بدنبال تکفیر این لغت ها بر آمدند و اکنون، بالاترین فحش محسوب می شود. در حالیکه در قرن نوزدهم و بیستم، موسولینی و استالین و خروشچف و هیتلر و راسپوتین! قهرمانان ملی بودند، امروزه امام خمینی و سید حسن نصرالله و  پوتین  قهرمانان جهان هستند. اگر هم کسانی با زر و زور و سیاست! مدال های صلح یا مدال های قهرمانی می گیرند، خودشان میدانند که این مدال ها برای آنها ارزشی ندارد. اما این امر یک چیز را ثابت می کند: که همه به دنبال صلح و آرامش و عدالت هستند. قانون رشد جمعیت هم این را ثابت می کند: که آرامش در حد کمال وجود دارد: مردم هند به مرز 2میلیارد جمعیت نزدیک می شوند، مردم چین اگر سیاست های تک فرزندی نبود، الان مرز 3میلیارد را گذرانده بودند، همه دنیا در کمال آرامش و عدالت، در حال تجارت و کار و کوشش و زاد و ولد هستند. قانون اقتصاد می گوید که: جامعه همیشه  در حالت تعادل است، هرگاه عدم تعادلی به آن تزریق شود، بلافاصله خود را ترمیم می کند، و به تعادل بر می گردد. ولی خفاشانی که مرگ خود را، در روشنایی نور می دیدند، دنبال چاره گشتند تا با نقطه های کثیف، کل جهان را آلوده نشان دهند! جالب این است هیچ نقطه کثیفی را هم پیدا نکردند! ناچار شدند با هزینه شخصی آلودگی را، ایجاد و به آن افتخار و آنرا تبلیغ کنند! بالاترین بدهی های آمریکا و عربستان و اسرائیل، برای هزینه هایی است که به داعش می دادند: تا کشتار راه بیاندازد و: وحشت وترور ایجاد کند. ولی داعش مانند لکه حیض است که: زنان با آن روبرو هستند، که زیبایی و جذابیت آنها را برای: مدت کوتاهی تحت الشعاع قرار می دهد.

The world is in complete peace

Contrary to the advertisements made by the media, the world is in complete tranquility: everything is flat and controlled. We now have no Hitler to send a hundred million people to death in two world wars, and not the Mongol Genghis Khan attacking another country, and its cities with the same soil. If you're in the corners of the car! The number of people below is really zero at the 8 billionth of the world. As the intensity of light makes it: so that the retina is lost: Everywhere is dark, the media, like bats, are saddened by the sun! They like to always be at night, so that peace and quiet can be created below: the wings of darkness. While the bright day is more peaceful: fear of darkness does not annoy anyone. Of course, they use a psychological point of view: to show up to a thousand in 999 per thousand! And vice versa, to love the black people: To attack the bright day: when you have a white cloth: Have a thousand yards that are clean, no one will notice its cleanness! But if in this thousand meter, a drop of blood or ink, everyone says it's a pity that this fabric: a thousandth of a dirty white! Since the Islamic Revolution, peace has flooded the whole world, all the institutions were peaceful! Even liberal fascists who bombed Hiroshima were human rights activists and accused others of violating human rights. Saudi Kidney Diet, head of the Commission on Human Rights, was awarded the Peace Prize for supporters of the killing of Palestinians. Peace became a sacred word: all international organizations, institutions and organizations were peaceful and signed non-proliferation treaties, one after the other. Even those who did not sign up were afraid of being afraid of public opinion! But they diverted them from public opinion. Other words like Ghastism, Anarchism, and Terrorism were not sacred! Everyone was followed by the excommunication of these words and now it is the highest cursing. While in the nineteenth and twentieth centuries, Mussolini and Stalin and Khrushchev and Hitler and Rasputin! National heroes were today the Imam Khomeini and Seyed Hassan Nasrallah and Putin are the heroes of the world. If there are people with zeal and politics! Peace medals or championship medals, they themselves know that these medals do not matter to them. But this proves one thing: everyone is looking for peace and justice and justice. The law of population growth also proves that there is so much peace: the people of India are approaching 2 billion people, the Chinese people, if they were not single-sided policies, now had a limit of 3 billion, the whole world was peaceful and Justice, business, work and effort and birth. The law of economics states: "The society is always in equilibrium, if it is injected into an imbalance, it instantly repairs itself, and returns to equilibrium." But the bats who saw their death in the light of the light sought to spot dirty points to infect the entire world! Interestingly, there is no dirty point! They had to create and proudly advertise the pollution at personal expense! The highest debts of the United States, Saudi Arabia and Israel are for the cost to ISIL: to launch massacres and to create horror. But ISIS looks like a ghost: women face it, which brings their beauty and attraction to: for a short time.

إن العالم فی سلام تام

وخلافا للإعلانات التی قامت بها وسائل الإعلام، فإن العالم فی هدوء تام: كل شیء مسطح ومتحكم فیه. لیس لدینا الآن هتلر لارسال مائة ملیون شخص حتى الموت فی حربین عالمیتین، ولیس المغول جنكیز خان مهاجمة بلد آخر، ومدنها بنفس التربة. إذا كنت فی زوایا السیارة! عدد الناس أدناه هو صفر حقا فی 8 ملیار من العالم. كما شدة الضوء یجعل من: بحیث یتم فقدان الشبكیة: فی كل مكان مظلمة، وسائل الإعلام، مثل الخفافیش، والحزن من الشمس! انهم یحبون أن یكون دائما فی اللیل، بحیث یمكن إنشاء السلام والهدوء أدناه: أجنحة الظلام. فی حین أن یوم مشرق هو أكثر سلاما: الخوف من الظلام لا یزعج أی شخص. وبطبیعة الحال، فإنها تستخدم وجهة نظر نفسیة للعرض: لإظهار ما یصل إلى ألف فی 999 فی الألف! والعكس بالعكس، أن یحب الناس السود: لمهاجمة یوم مشرق: عندما یكون لدیك قطعة قماش بیضاء: لدیك ألف یاردة التی هی نظیفة، لا أحد سوف تلاحظ نظافته! ولكن إذا كان فی هذا ألف متر، قطرة من الدم أو الحبر، والجمیع یقول انه من المؤسف أن هذا النسیج: ألف من الأبیض القذر! منذ الثورة الإسلامیة، غمرت السلام العالم كله، كانت جمیع المؤسسات سلمیة! حتى الفاشیون اللیبرالیون الذین قصفوا هیروشیما كانوا ناشطین فی مجال حقوق الإنسان واتهموا الآخرین بانتهاك حقوق الإنسان. وحصل الدكتور عبد الله الدایت، رئیس لجنة حقوق الإنسان السعودیة، على جائزة السلام لمؤیدی قتل الفلسطینیین. وأصبح السلام كلمة مقدسة: فجمیع المنظمات والمؤسسات والمنظمات الدولیة سلمیة ووقعت على معاهدات عدم الانتشار، واحدة تلو الأخرى. حتى أولئك الذین لم یوقعوا كانوا یخافون من الخوف من الرأی العام! لكنهم حولوها عن الرأی العام. كلمات أخرى مثل غاستیسم، الأناركیة، والإرهاب لم تكن مقدسة! وقد تبع الجمیع بحماس هذه الكلمات والآن هو أعلى الشتم. بینما فی القرنین التاسع عشر والعشرین، موسولینی وستالین وخروشوف وهتلر ورابوتین! كان الأبطال الوطنیون الیوم الإمام الخمینی وسید حسن نصرالله وبوتین هم أبطال العالم. إذا كان هناك أشخاص مع الحماس والسیاسة! میدالیات السلام أو میدالیات البطولة، وهم أنفسهم یعرفون أن هذه المیدالیات لا یهم لهم. ولكن هذا یثبت شیئا واحدا: الجمیع یبحثون عن السلام والعدالة والعدالة. قانون النمو السكانی یثبت أیضا أن هناك الكثیر من السلام: شعب الهند یقترب من 2 ملیار نسمة، الشعب الصینی، إذا لم تكن سیاسات من جانب واحد، لدیها الآن حد من 3 ملیارات، كان العالم كله سلمیة و العدالة والأعمال التجاریة والعمل والجهد والولادة. وینص قانون الاقتصاد على أن "المجتمع هو دائما فی حالة توازن، إذا تم حقنه فی اختلال التوازن، فإنه یقوم على الفور بإصلاح نفسه، ویعود إلى التوازن". ولكن الخفافیش الذین رأوا موتهم فی ضوء الضوء سعى إلى بقعة النقاط القذرة لتصیب العالم بأسره! ومن المثیر للاهتمام، لیس هناك نقطة القذرة! كان علیهم إنشاء وبفخر الإعلان عن التلوث على حساب شخصی! إن أعلى دیون الولایات المتحدة والمملكة العربیة السعودیة وإسرائیل هی تكلفة داعش: إطلاق المذابح وإثارة الرعب. لكن داعش یشبه شبح: المرأة تواجهه، مما یجلب جمالها وجذبها إلى: لفترة قصیرة طغت.

Dünya tam sülh içindədir

KİV tərəfindən edilən reklamların əksinə, dünya tam əmin-amanlıq içindədir: hər şey düz və nəzarətlidir. Monqol Çingiz xan başqa bir ölkəyə və eyni torpaqları olan şəhərlərə hücum etməyərək, iki dünya müharibəsində yüz milyon insan göndərmək üçün heç bir Hitimiz yoxdur. Əgər avtomobilin köşelerindəsinizsə! Aşağıdakı insanların sayı dünyanın 8 milyardıncı yerində həqiqətən sıfırdır. İşığın intensivliyi onu yaradan kimi: retinanın itməsi üçün: hər yerdə qaranlıq, yarasalar kimi media, günəşə görə kədərlənir! Onlar həmişə gecə olmağı xoşlayırlar ki, sülh və sakitlik aşağıda yaranacaqdır: qaranlıq qanadları. Parlaq gün daha dinc olsa da: qaranlıq qorxusu kimsəni narahat etmir. Əlbəttə ki, onlar psixoloji baxımdan istifadə edirlər: min 999-da minə qədər göstərmək! Və əksinə, qara xalqı sevmək: Parlaq günə hücum etmək üçün: ağ bir parça olduğunuzda: təmiz min bir metr var, təmizliyi heç kim görməyəcək! Amma bu min metrdə, bir qan damcı və ya mürəkkəb varsa, hər kəs bu parça olduğuna təəssüf edir: çirkli ağın minlərləi! İslam inqilabından bəri, sülh bütün dünyanı sular altında qoydu, bütün təşkilatlar sülh içində idi! Hiroşiməni bombalayan hətta liberal faşistlər insan hüquqları müdafiəçiləri idi və başqalarını insan hüquqlarının pozulmasına görə ittiham ediblər. İnsan Hüw əhali artımı, bu istirahət orada mükəmməl sübut edir ki, Ədalət, iş, iş və səy və doğum. Amma işığın işığında ölümlərini görən yarasalar çirkli nöqtələri bütün dünyaya bulaşdıra bilmək istədi! Maraqlıdır ki, çirkin bir nöqtə yoxdur! Çirklənməni fərdi hesabda yarada və qürurla elan etmələri lazımdırdı!

 

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :

مدیریت تفسیر یا تفسیر مدیریت؟

تفسیر در لغت به معنی کشف القناع است، یعنی مقنعه یا حجاب را برداشتن و: درواقع کسی که تفسیر می کند، از حجاب ظاهری عبور کرده و به باطن الفاظ می رسد. اما آیا این همان است؟ یعنی باطن کلمات همان است که: مفسر به آن رسیده ؟ لذا حد اقل دو نوع تفسیر داریم: تفسیر به رای و تفسیر به غیر از رای شخصی، از نظر قران و دیگر کتب آسمانی و حتی غیر آسمانی، برخی کلمات یا مفاهیم محکم هستند! و برخی متشابه. و کسانی که تفسیر به رای می کنند، اغلب از کلمات و مفاهیم متشابه استفاده می کنند. مثلا نماز خواندن یا روزه گرفتن، امری واجب در تمام ادیان است. اما چگونه نماز بخوانیم متفاوت است، و به آرا گوناگون بستگی دارد. عده ای می گویند چرا ایستاده در صف انتظار! چرا راه دور و چرا هزینه بسیار برای حج! ما شما را در محل حاجی می کنیم! ولی عده ای هم می گویند: باید رفت و هزینه کرد و: دور یک خانه سنگی گشت و باز آمد. پس آنهایی که می گویند تفسیر یعنی چه؟ چه لزومی دارد تفسیر بخوانیم! باطل است. می بینیم دنیا بر روی تفسیر می گردد و: اگر تفسیر نبود دنیا هم نبود! همان ابتدا که خدا می خواست بشر را خلق کند، فرشتگان  از این خلقت تفسیر دیگری در ذهن داشتند! آنها می گفتند اگر بشر خلق شود، در زمین خشونت بپا می کند! و خونریزی به راه می اندازد و: گروههایی امثال داعش می سازد! اما خداوند به تفسیر آنها ایراد وارد کرد، سر شوق آمد و بشری افرید که: دوروبرش را شلوغ کرد! روزی هزاران میلیارد بار، انسانها سر خود را بالا می گیرند و: می گویند خدایا کمکم کن! باز هم خدا از این مردم 7میلیاردی راضی است، و آنها را اضافه می کند. هر نوزادی که به دنیا می اید، یعنی خداوندهنوز به بشر امیدوار است. با اینکه قول داده نیم روز هم از تاریخ باقی مانده باشد، حجت خود را ظاهر می کند، ولی می بینیم امام زمان را اذن ظهور نمی دهد! تا دنیا به آخر نرسد و آخرالزمان تفسیر نگردد. اصلا این تفسیر آخرالزمان را باید پس گرفت ! زیرا گروهی به رجعت امیدوارند! و آن را اساس شیعه می دانند. معنی رجعت در اینجا این است که: پس از ظهور آقا صاحب الزمان، تازه دنیا شروع می شود! همه شهدا زنده می شوند، حضرت مسیح از آسمان می آید و پشت سر اقا نماز می خواند، ائمه زنده می شوند و سالهای طولانی: به ترتیب حکومت می کنند. پس در واقع حکومت الهی آن زمان آغاز می شود. از این منظر خشونت های موجود در جهان، و حملات تروریستی و غیره، تفسیر جالبی دارد: شیطان که از خدا دور شد، یکی از تفسیر هایش این بود که: من از آتش هستم و بشر از خاک، و لذا من برتر هستم، و نباید در برابر آدم سجده کنم. اما تفسیر او مقبول خدا نشد، و لذا خدا او را از خود راند. او که اینطور ضایع شد گفت: منهم انتقام می گیرم! یکی از آنها ترویج خشونت بود. زیرا با ترویج خشونت، بشر به دست خود از بین میرفت! و اینهمه تفسیر های خدا: در حمایت از بشر بی منطق می شد. البته پیامبران آمدند و مردم را به: صلح و همزیستی و افزایش جمعیت تشویق کردند. گرچه این عملکرد موفق بود، و از یک آدم و حوا، اکنون 8میلیارد آدم در دنیا هست! ولی تبلیغات شیطان عکس قضیه را نشان می دهد. بطور معمول مرگ و میر دربین انسانها هست، نزاع و درگیری هم پیش می آید، ولی نسبت آن زیر یک در هزار هست، اما تفسیر (تبلیغات) شیطان آن را 999در هزار نشان می دهد. گویا حتی نباید یک چاقوکشی هم بشود، یا هیچ خودرویی مسافران را زیر نگیرد! شاید در گذشته در هر خیابان، چاقوکشی بوده ولی امروز، یکی دو تای آن هم زیاد است! در واقع شدت صلح و دوستی و ارامش، به خشونت تفسیر می شود.

Manage Interpretation or Management Interpretation?

Interpretation in the word means the discovery of the veil, that is, to remove the veil or the hijab: in fact, the person who interprets the apparent hijab and goes to the inside of the words. But is this the same? That is, the word behind the words is: the interpreter has come to it? Therefore, we have at least two kinds of interpretations: the interpretation of the vote and the commentary, apart from the personal vote, are Quranic and other celestial and even non-heavenly texts, some words or concepts are firm! And some like. And those who interpret the commentary often use similar words and concepts. For example, prayer or fasting is obligatory in all religions. But how to read a prayer is different, and it depends on different voices. Some people say why stand in the waiting queue! Why is the distance and why cost a lot for pilgrimage! We will place you in Hajj! But some also say: It is necessary to go and spend: Around a stone house came and came back. So who say what interpretations mean? What is required to read! Is false. We see that the world is interpreted and: if there was no comment, there was no world! The very beginning when God wanted to create mankind, the angels had another interpretation in this creation! They said that if human beings were created, they would be violent in the land! And it causes bloodshed and makes groups like ISIS! But God made a mistake in their interpretation, the head of enthusiasm came and the people of Afrir, who were busy around him! Thousands of billions of times a day, humans raise their heads and say: God help me! Again, God is content with these 7 billion people, and adds them. Every newborn being born, God willing, hopes for humanity. Although he promises to remain half past, he will show his proof, but we see that the Imam of Time will not be issued by the permission! Until the world ends and the apocalypse is not interpreted. All this interpretation of the apocalypse must be taken back! Because a group is hoping for rejoicing! And they know it as the Shiite foundation. The meaning here is that: After the advent of Agha Sahib Al-Zaman, the world is just starting! All martyrs will be alive, Christ will come from heaven and pray for the rest of the world, the Imams will live and for many years they will rule. So in fact the Divine rule of that time begins. From this point of view, the violence in the world, terrorist attacks and so on, has an interesting interpretation: Satan, who went away from God, one of his interpretations was: "I am from the fire, and man is from the soil, and so I am the supreme, and I should not prostrate myself before Adam. But his interpretation was not acceptable to God, and therefore God turned him away. He said: "I take revenge!" One of them was the promotion of violence. Because humanity was destroyed by the promotion of violence! And all of God's commentaries were irrational in protecting mankind. Of course, the prophets came and encouraged people to: peace and symbiosis and increase the population. Although this performance was successful, and from an Adam and Eve, there are now 8 billion Adam in the world! But Satan's adverts show the picture of the theorem. Normally deaths are in the midst of people, conflicts and conflicts also occur, but their ratio is below one in a thousand, but the devil's commentary (propaganda) is 999 per thousand. It seems that even a teenager should not be subjected to, or no passengers should be subjected to any car! Perhaps in the past, on every street, we had a teenager, but today there is one or two of them! In fact, the intensity of peace and friendship and tranquility is interpreted by violence.

إدارة التفسیر أو تفسیر الإدارة؟

التفسیر فی الكلمة یعنی اكتشاف الحجاب، أی إزالة الحجاب أو الحجاب: فی الواقع، الشخص الذی یفسر الحجاب الظاهر ویذهب إلى داخل الكلمة. ولكن هل هذا هو نفسه؟ أی أن الكلمة وراء الكلمات هی: المترجم قد جاء إلیها؟ ولذلك، لدینا نوعان على الأقل من التفسیرات: تفسیر التصویت والتعلیق، بصرف النظر عن التصویت الشخصی، هی النصوص القرآنیة وغیرها من السماویة وحتى غیر السماویة، وبعض الكلمات أو المفاهیم هی حازمة! وبعض مثل. وأولئك الذین یفسرون التعلیق غالبا ما یستخدمون كلمات ومفاهیم مماثلة. على سبیل المثال، الصلاة أو الصیام واجبة فی جمیع الأدیان. ولكن كیفیة قراءة الصلاة مختلفة، وهذا یعتمد على أصوات مختلفة. بعض الناس یقولون لماذا الوقوف فی طابور الانتظار! لماذا هی المسافة ولماذا تكلف الكثیر للحج! سنضع لكم فی الحج! ولكن البعض یقول أیضا: من الضروری أن تذهب وتنفق: حول بیت الحجر جاء وعاد. من یقول ماذا تعنی التفسیرات؟ ما هو مطلوب لقراءة! غیر صحیح. ونحن نرى أن العالم یفسر، وإذا لم یكن هناك تعلیق، لم یكن هناك عالم! فی البدایة عندما أراد الله أن خلق البشریة، والملائكة كان تفسیر آخر فی هذا الخلق! قالوا أنه إذا تم إنشاء البشر، فإنها ستكون عنیفة فی الأرض! ویسبب إراقة الدماء ویجعل مجموعات مثل داعش! ولكن الله ارتكب خطأ فی تفسیرهم، جاء رئیس الحماس وشعب أفریر، الذین كانوا مشغولین من حوله! آلاف الملیارات من المرات فی الیوم، والبشر رفع رؤوسهم ویقول: الله مساعدتی! مرة أخرى، الله هو المحتوى مع هؤلاء 7 ملیار نسمة، ویضیف لهم. كل مولود جدید یولد، إن شاء الله، یأمل للبشریة. على الرغم من أنه یعد بأن یبقى نصف الماضی، وقال انه سوف تظهر برهانه، ولكننا نرى أن إمام الوقت لن تصدر عن طریق الإذن! وإلى أن ینتهی العالم ولا تفسر نهایة العالم. كل هذا التفسیر من نهایة العالم یجب أن تؤخذ مرة أخرى! لأن المجموعة تأمل فی البهجة! وهم یعرفون أنها المؤسسة الشیعیة. معنى العودة هنا هو أنه بعد ظهور آكا صاحب الزمان، یبدأ العالم الجدید! سیكون جمیع الشهداء على قید الحیاة، المسیح سوف یأتی من السماء ویصلی من أجل بقیة العالم، والأئمة یعیشون ولسنوات عدیدة سیحكمون. لذلك فی الواقع القاعدة الإلهیة من ذلك الوقت یبدأ. من وجهة النظر هذه، فإن العنف فی العالم، والهجمات الإرهابیة، وما إلى ذلك، لدیه تفسیر مثیر للاهتمام: الشیطان الذی ذهب بعیدا عن الله، واحد من تفسیراته كان: "أنا من النار، والرجل هو من التربة، ولذا فإننی العلیا، و لا ینبغی أن أسجد نفسی قبل آدم. ولكن تفسیره لم یكن مقبولا من الله، وبالتالی تحوله الله بعیدا. وقال: "أنا الانتقام!" وكان أحدها تعزیز العنف. لأن الإنسانیة دمرت من خلال تعزیز العنف! وكل تعلیقات الله كانت غیر عقلانیة فی حمایة البشریة. بطبیعة الحال، جاء الأنبیاء وشجع الناس على: السلام والتعایش وزیادة السكان. على الرغم من أن هذا الأداء كان ناجحا، ومن آدم وحواء، وهناك الآن 8 ملیار آدم فی العالم! لكن إعلانات الشیطان تظهر صورة النظریات. یبدو أنه حتى المراهق لا ینبغی أن یتعرض، أو أی ركاب یجب أن تخضع لأی سیارة! ربما فی الماضی، فی كل شارع، كان لدینا مراهق، ولكن الیوم هناك واحد أو اثنین منهم! والواقع أن شدة السلام والصداقة والهدوء یفسرها العنف.

Management şərh və ya idarə şərh?

Amma eyni? Bu tərcüməçi gəlib ki, sözlərin mahiyyəti? Və oxşar. Və o ki, şərh, onlar tez-tez eyni söz və anlayışlar istifadə edin. Məsələn, dua və ya bütün dinlərdə oruc vacibdir. Amma dua etmək necə müxtəlif və səs bir sıra asılıdır. Bəzi line gözləyir durmaq niyə demək! Niyə uzaqdan Həcc dəyəri kimi! Biz Hacı var! Lakin bəzi insanlar demək sərf və getdi və bir daş ev tur geri gəldi edilməlidir. Belə ki, həmin kim deyir ki, bu nə deməkdir şərh? Kim şərh oxumaq lazımdır! batildir. Biz dünya şərh və dünya şərh deyil, əgər! Onlar insan yüksələn zorakılıq torpaq yaradılmışdır əgər dedi! Və qan salır: ISIS kimi qruplar edir! Amma Rəbb onun təfsiri onları təslim təşviq və onun ətrafında dolu düzəltdiyi insanı yaratdı! Bir dəfə trilyon sonra, insanlar onların rəhbərləri yüksək və Allah mənə kömək demək! 7 milyard əhalinin Allah razı və bu edir. doğulan hər uşaq, insan Khdavndhnvz ümid edir. dünya bitmir və son şərh deyil. Bu Apocalypse bu şərhi belə olmalıdır idi! bir komanda üçün qayıtmaq üçün ümid! Və bu şiələr barədə bilir. Burada throwba

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :

دولت حجیم یا: دولت توسعه یافته؟

استفاده از کلمات متفاوت، عشق یا نفرت هرکس را از یک موضوع واحد نشان می دهد. مثلا کلمه آمریکا برای خیلی ها، رویا و آزادی و عشق را بیاد می اورد! اما برخی ها نیز ان را مترادف جنایتکار و گانگستر می دانند. حتی کلمه گانگستر و جنایتکار برای خود افراد، و حوزه عملکردی آنها شیرین است! همانطور که ترور و سر بریدن و خون ریزی، برای داعش افتخار محسوب می شود. در مورد حجیم شدن دولت نیز، بحث های مخالف و موافق زیاد است. عده ای می گویند اگر سه وزارت خانه صنعت و معدن و تجارت، یکی شود دولت کوچکتر می شود! برخی ها هم معتقدند اگر این سه، هریک وزارتخانه جداگانه ای بشوند، دولت چابکتر می شود. برخی از این نظریه ها را زمان اثبات می کند، و برخی دیگر فقط کپی می شوند. مثلا زمانی ماکس وبر، شعاری را مطرح کرد : نگو بنویس! یعنی دستور و مدارک دولتی و شرکتی، نباید شفاهی باشد بلکه همه باید کتبی باشد، که بتوان به آن استناد کرد. وی بروکراسی را با شیرینی تمام! پایه گذاری کرد و سالها بعنوان معمار بوروکراسی مطرح بود. حتی در ایران نیز عده ای با استناد به آیه 288سوره بقره، و همچنین نقل قول معروف از حضرت علی ع، معتقد بودند با نوشتن، دانسته ها راتثبیت می کنیم و: آنها را در بند می کنیم تا بماند. آیت الله منتظری هم در دروس فقه خود می گفت: جوانان و طلبه ها همه چیز را بنویسند، چون حافظه آدم ها در سنین بالا، دچار جمود می شود و اعتماد به آن اشتباه است. اما این نظریه در طول زمان تبدیل شد: به اقیانوسی از کاغذ و نوشته ها و انبوهی از: قوانین و مقررات که مانع رونق کسب و کار: و فعالیت های بشری شد. دشمنی با بوروکراسی آغاز شد! از این تاریخ به بعد بوروکراسی به: مانع تراشی و چوب لای چرخ گذاشتن معنی شد. حجم دولت ها هم همینطور، در جریان تاریخی متفاوت تغییر کرد، و زشت و زیبا شد. در ایران باستان ابتدا ملوک الطوایفی بود! هرکس در گوشه ای خود را شاه می خواند، هخامنش آمد و همه را سرکوب کرد و: خود را شاه شاهان نامید! بنابر این قبل از هخامنشیان، دولت ها کوچک و خود مختار و یا مستقل بودند، و در زمان هخامنشیان همه اینها یک دولت بزرگ شدند: که از آفریقا و اروپا تا چین و هند گسترش داشت، و جاده ابریشم یادگار چنین دورانی است. بعدا دوباره دولت مرکزی، چند بار حذف و اضافه شد: تا ساسانیان بوجود آمدند! در اروپا این وسعت مفهوم نداشت و: کشور در آنجا همان شهر بود! یعنی آتن و رم، یونان و روم را می ساحتند و: تمدن به معنی شهر نشینی بود، نه کشور نشینی ! و این امر نهایتا به قوم گرایی در قرون وسطا، مانند ژرمن ها و گل ها و انگلو ساکسون و وایکینگها رسید. با انقلاب صنعتی، این جزیره ها بطور مجزا بزرگ می شدند، ولی بعد از انقلاب اسلامی، اتحادیه اروپا تشکیل می شود و: نقش دولتها پررنگ می گردد. اما در شرق همچنان بین ملوک الطوایفی و: دولت مرکزی نوسانات در جریان بود، عباسیان و صفویان و قاجاریه دولت مرکزی بودند، فواصل آنها خودمختاری و قوم گرایی پر می کرد. بعد از انقلاب اسلامی، در ابتدا جنگهای داخلی سعی داشت: قومیت گرایی را بر دولت مرکزی تحمیل نماید، ولی با شروع جنگ تحمیلی نیاز به وحدت شکل گرفت، و دولت مرکزی تثبیت شد. اما دنیا نیز به این مرکزیت احتیاج داشت، لذا پس از رحلت امام خمینی، ابتدا مرزهای تعیین شده توسط انگلیس تثبیت شد، و بیش از 200کشور با ارتش های جداگانه تشکیل گردید. ولی با حملات داعش نیاز به وحدت جهان، زیر یک حکومت مرکزی ضد داعش، بالا گرفت و اکنون دولت ایران، دولت مرکزی جهانی است...

The bulk government or: the developed state?

Using different words makes love or hates each one from a single subject. For example, America's word for many people remembers dream, freedom and love! But some also regard it as a criminal and gangster. Even the gangster and criminal gang for the people themselves and their functional area is sweet! As the assassination and bloodshed, it is proud for ISIS. There is a lot of controversy about the bulk of the government. Some say that if the three ministries of industry and mining and commerce become one, then the government will become smaller! Some also believe that if these three, each ministry are separate, the government becomes more agile. Some of these theories prove time, and others only copy. For example, Max Weber's time spoke: Do not write! That is, government and corporate orders should not be oral, but all must be written in order to be cited. He has a bureaucracy with all the sweets! He founded many years as a bureaucratic architect. Even in Iran, some people based on verse 288 of Surah al-Baqarah, as well as the famous Quran from Imam Ali, believed that by writing, we would fix the knowledge and: we put them together to stay. Ayatollah Montazeri also said in his jurisprudence: young people and students write everything, because the memory of people of the ages, suffers from fatigue and trust in it is wrong. But this theory became over time: an ocean of paper and writing and a bunch of laws and regulations that prevented business prosperity and human activities. Enemy began with bureaucracy! From that date onwards, the bureaucracy became meaningful: an obstacle and a stick. Similarly, the size of the state changed in a different history, and was ugly and beautiful. In ancient Persia, Maluku al-Tawaifi was first! Everyone who calls on the king in his corner, Achaemenid came and suppressed everyone, and called himself King of the Kings! Thus, before the Achaemenids, the states were small, autonomous or autonomous, and during the Achaemenid times all of them became a great government: from Africa and Europe to China and India, and the Silk Road was a relic of such a period. Later again, the central government was removed and added many times: until the Sasanians were created! In Europe, this scope did not mean, and the country was the same! That means Athens and Rome, Greece and Rome: Civilization means township, not country! And this eventually came to medieval folklore, such as the Germans and the flowers, and the Anglo-Saxon and the Vikings. With the industrial revolution, these islands grew apart, but after the Islamic Revolution, the European Union is formed, and the role of governments is highlighted. But in the east between the Mauluk-al-Tawaiifi and the central government of fluctuations, the Abbasids, the Safavids and the Qajars were the central government, their distances filled with autonomy and ethnocentrism. After the Islamic Revolution, at first civil wars attempted to impose ethnicism on the central government, but the start of the imposed war required unity, and the central government was stabilized. But the world also needed this centrality, so after the death of Imam Khomeini, the boundaries established by the United Kingdom were first established, and more than 200 countries were formed with separate armies. But with ISIL's attacks, the need for unity of the world, under an anti-ISIS central government, was raised, and now the Iranian government is a global central government...

الحكومة الأكبر أو: الدولة المتقدمة؟

استخدام كلمات مختلفة یجعل الحب أو الكراهیة كل واحد من موضوع واحد. على سبیل المثال، كلمة أمریكا لكثیر من الناس یتذكر حلم والحریة والحب! ولكن البعض یعتبرونه أیضا جنائیا وعصابات. حتى العصابات والعصابة الإجرامیة للشعب أنفسهم، ومجال وظیفتها حلوة! وباعتبارها الاغتیال وإراقة الدماء، فإنها تفخر بتنظیم داعش. هناك الكثیر من الجدل حول الجزء الأكبر من الحكومة. یقول البعض أنه إذا أصبحت الوزارات الثلاث للصناعة والتعدین والتجارة واحدة، ثم الحكومة سوف تصبح أصغر! ویعتقد البعض أیضا أنه إذا كانت هذه الوزارات الثلاث منفصلة، ​​فإن الحكومة تصبح أكثر مرونة. بعض هذه النظریات تثبت الوقت، والبعض الآخر فقط نسخ. على سبیل المثال، اقترح وقت ماكس ویبر شعارا: لا تكتب! وهذا یعنی أن الحكومة وأوامر الشركات لا ینبغی أن تكون شفویة، ولكن یجب أن تكون مكتوبة جمیعا من أجل أن استشهد. لدیه بیروقراطیة مع جمیع الحلویات! أسس سنوات عدیدة كمهندس بیروقراطی. حتى فی إیران، بعض الناس على أساس الآیة 288 من سورة البقرة، فضلا عن الاقتباس الشهیر من الإمام علی، یعتقد أنه من خلال الكتابة، ونحن سوف إصلاح المعرفة و: وضعنا معا للبقاء. كما قال آیة الله مونتازیری فی فقهه: "الشباب والطلاب یكتبون كل شیء، لأن ذكرى الناس فی العصور، الذین یعانون من البؤس، والثقة فیه أمر خاطئ. ولكن هذه النظریة أصبحت مع مرور الوقت: محیط من الورق والكتابة ومجموعة من القوانین واللوائح التی حالت دون ازدهار الأعمال والأنشطة البشریة. بدأ العدو مع البیروقراطیة! ومنذ ذلك التاریخ فصاعدا، أصبحت البیروقراطیة ذات معنى: عقبة وعصا. كما تغیر حجم الحكومات فی تاریخ مختلف، وكان قبیحا وجمیلة. فی بلاد فارس القدیمة، كان مالوكو الطویفی أولا! كل من یدعو الملك فی ركنه، جاء أخمینید وقمع الجمیع، ودعا نفسه ملك الملوك! وهكذا، قبل الدول الأخمینیة كانت الدول صغیرة أو مستقلة أو مستقلة، وخلال العصر الأخمینی أصبح كل منهم حكومة عظیمة: من أفریقیا وأوروبا إلى الصین والهند، وكان طریق الحریر بقایا هذه الفترة. فی وقت لاحق مرة أخرى، تم إزالة الحكومة المركزیة، وأضاف عدة مرات: حتى تم إنشاء الساسانیین! فی أوروبا، وهذا النطاق لا یعنی، والبلد كان هو نفسه! وهذا یعنی أثینا وروما والیونان وروما: الحضارة تعنی البلدات، ولیس البلد! وجاء هذا فی نهایة المطاف إلى الفولكلور فی القرون الوسطى، مثل الألمان والزهور، والأنجلو ساكسون والفایكنج. مع الثورة الصناعیة، نمت هذه الجزر، ولكن بعد الثورة الإسلامیة، یتم تشكیل الاتحاد الأوروبی، ویتم تسلیط الضوء على دور الحكومات. ولكن فی الشرق بین مولوك الطوییفی والحكومة المركزیة من التقلبات، كان العباسیین والصفویین والقاجار الحكومة المركزیة، ومسافاتهم ملیئة بالحكم الذاتی والنزعة العرقیة. بعد الثورة الإسلامیة، فی الحروب الأهلیة الأولى حاولت فرض العرقیة على الحكومة المركزیة، ولكن بدء الحرب المفروضة یتطلب الوحدة، واستقرت الحكومة المركزیة. ولكن العالم بحاجة أیضا إلى هذه المركزیة، وبعد وفاة الإمام الخمینی، تم إنشاء الحدود التی أنشأها البریطانیون لأول مرة، وشكلت أكثر من 200 دولة مع جیوش منفصلة. ولكن مع هجمات داعش، تم رفع الحاجة إلى وحدة العالم، فی ظل حكومة مركزیة ضد داعش، والآن أصبحت الحكومة الإیرانیة حكومة مركزیة عالمیة ...

Toplu hökumət və ya inkişaf etmiş dövlət?

Fərqli sözlər istifadə edərək, hər biri bir mövzudan sevgi və ya nifrət edir. Məsələn, Amerikanın çoxu üçün sözü yuxu, azadlıq və sevgi xatırlayır! Amma bəziləri də bunu cinayət və gangster hesab edirlər. Hətta xalqın özləri üçün gangster və cinayət şəbəkəsi və onların funksional sahəsi şirindir! Sui-qəsd və qan tökülməsi kimi, ISIS üçün qürur duyur. Hökumətin böyük hissəsi haqqında bir çox mübahisələr var. Bəziləri deyirlər ki, əgər üç nazirlik sənayesi və mədənçilik və ticarət nazirliklərindən birinə çevrilirsə, onda hökumət daha kiçik olacaq! Bəziləri inanırlar ki, əgər bu üç, hər bir nazirlik ayrıdırsa, hökumət daha çevik olur. Bu nəzəriyyələrin bəziləri vaxtını sübut edir, digərləri yalnız surətini sübut edir. Məsələn, Max Weber zaə hökumətlərin rolu vurğulandı.

 

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :

پیاده روی جهانی به سوی قدس.

یکی از راههای مبارزه با میلیتاریسم، دیوار گوشتی یا موج انسانی است. ارتش  اسرائیل سنگدل ترین و مجرمترین ارتش دنیا است، زیرا ارتش ها برای حفظ سرحدات و مرزهای یک کشور بوجود می آیند، و تا به سرحدات حمله ای نباشد، ارتش وظیقه ای به عهده ندارد. اما ارتش اسرائیل آتش به اختیار است تا: با تمام دنیا جنگ کند: در داخل سرزمین های اشغالی، ماموریت حمله روزانه به مردم فلسطین است. در دنیا هم کشتار دشمنان، تحت عنوان یهود ستیزان! در دستور کار او است . در داخل خود اسرائیل هم، قتل عام شهروندانی را به عهده دارد که عضو ارتش نمی شوند. در واقع اسرائیل تماما یک ارتش است: هیچ فرد فعال و بالغی که عضو ارتش نباشد، وجود ندارد و اگر وجود هم داشته باشد! دو راه بیشتر ندارد یا پیوستن به ارتش، یا انتخاب مرگ. دوران سربازی در اسرائیل به سه سال اجباری ختم نمی شود، آنها تا پایان عمر در نیروهای احتیاط هستند، و سالی دو ماه باید به پادگانها بروند! و اگر کسی چنین نکند در اختیار جوخه های مرگ قرار می گیرد. یعنی ماموریت سوم ارتش مربوط به: این نیروهای بریده یا بی طرف می باشد. در چنین شرایطی کسی قادر به نفوذ در ارکان ارتش نیست، و مقابله با آن از راههای کلاسیک نتیجه ای ندارد، زیرا هیچ ارتشی در دنیا به این خشونت و آماده کشتار نیست. البته در ارتش آمریکا یا روسیه، عربستان و بحرین برخی از این وحشیگری ها دیده می شود، اما همه اینها به دلیل کمبود بودجه گاهی ناچار به اغماض هستند. مثلا ارتش آمریکا مزدوران خود را برای کشتار مردم عراق فرستاد، ولی انان تا موفعی خوب کشتار می کردند که: عربستان هزینه های آنان را تامین می کرد! با وجود مشکلات مالی عربستان، وکاهش در امد نفتی آن  رونق حضور آمریکایی ها هم کم اثر شد. ولی در کشتار فلسطینی ها توسط ارتش اسرائیل، هیچ نقطه امیدی نیست! زیرا که همه اسرائیل، ارتش هست و همه بودجه ها برای ارتش! منظور می شود. حتی اگر اسرائیل در کشاورزی یا: بهداشت هم سرمایه گذاری می کند، برای تامین غذا و بهداشت ارتش و نظامیان است. همه اختراعات و اکتشافات باید ارتش را بطور کامل سیر کند، بعدا برای مردم دنیا صادر شود. بهترین خودروها و بهترین لباس ها، برای نظامیان آنهم برای سرکوب فلسطینی ها طراحی می شود. اما مهجزه جمعیت یا همان حرکت توده ای و: موج انسانی بوده که تا کنون توانسته فلسطینی ها را، در برابر اسرائیل حفظ کند. بطوریکه می بینیم با وجود محاصره های سخت: نوار غزه و یا ساحل رود اردن، همه آنها بهترین شرایط زندگی دارند! با لوکس ترین خود روها رفت و آمد می کنند و: هر روز منازل مسکونی و شهرک های جدیدی را می سازند. اما اسرائیل برای ساختن شهرک ها، نه تنها با مشروعیت روبرو نیست بلکه: امکانات و زمین برای ان پیدا نمی کند! ناچار از زمین های فلسطینی به سرقت می برد! بعد از ساخت هم مشکل او بیشتر می شود! چرا که مهاجرت معکوس یهودیان، و فرار از ارتش اسرائیل، انتخاب ساکنین را برای این شهرک ها با: مشکل شهروندی روبرو کرده است. گاهی شهرک نشین ها بدتر از فلسطینی ها، علیه ارتش اسرائیل عمل می کنند! زیرا فلسطینی ها دشمن آشکار و: نحت محاصره و قابل کنترل هستند ولی، شهرک نشین ها برای فرار از اسرائیل، حاضرند مسکن اهدایی خود را به فلسطینی ها هم واگذار کنند! بسیاری از فلسطینی ها با تغییر چهره، بعنوان شهووند یهودی دراین واحد ها ساکن هستند. که تشخیص ان برای اسرائیل مشکل شده است. از این رو مردم بجای جزیره ای عمل کردن، بهتر است متحد شده و در روز معینی: مثل روز قدس همگی به سوی مسجدالاقصی بروند و: آن را تسخیر کنند.

World Walk to Jerusalem.

One of the ways to fight militarism is the meat wall or human wave. The Israeli army is the most arrogant and most criminalized army in the world, because the armies are created to maintain the borders and borders of a country, and it has no borders to attack, the military does not have a duty. But the Israeli army is in a position to fight: to fight the whole world: inside the occupied territories, the mission is a daily attack on the Palestinian people. In the world, also the killing of enemies, under the title of "anti-Semitism!" He is on his agenda. Inside Israel itself, it also carries the massacre of citizens who are not members of the army. In fact, Israel is entirely an army: there are no active and adult people who are not members of the military, and if they exist! There are two more ways of joining the military, or choosing to die. Soldiers in Israel do not end up for three years, they are cautious until the end of their lives, and they must go to the barracks for two months! And if anyone does not do so, they will be given to the death squads. That is, the third military mission related to: These forces are cut or neutral. Under such circumstances, one can not influence the arsenal of the army, and its counteraction to the classical ways has no result, because no army in the world is ready for it. Of course, there are some of these brutalities in the US military or in Russia, Saudi Arabia and Bahrain, but they are often overshadowed by lack of funds. For example, the US military sent its mercenaries for the slaughter of the Iraqi people, but they slaughtered good murders: Saudi Arabia provided them with their expense! Despite the financial problems of Saudi Arabia, and the decline in oil prices, the flourishing presence of the Americans also became less effective. But there is no hope in the killing of the Palestinians by the Israeli army! Because all Israel, the army, and all the funds for the army! To be considered. Even if Israel is investing in agriculture or health, it is also providing military and military food and health. All inventions and explorations must complete the army, and then be exported to the world. The best cars and best clothes are designed for the military to suppress the Palestinians. But the mass of people is the mass movement: the human wave that has ever been able to keep the Palestinians against Israel. As we see, despite the hardened siege: the Gaza Strip or the Jordan River, they all have the best living conditions! They travel with their most luxurious ones: Every day, they make residential houses and new settlements. But Israel has not only legitimacy to build settlements, but also does not find facilities and land for it! Inevitably stole Palestinian lands! After the construction, his problem gets even bigger! Because the reverse migration of Jews, and escaping from the Israeli army, has made citizens choose residents for these settlements. Sometimes villagers are doing worse than the Palestinians against the Israeli army! Because the Palestinians are an obvious enemy: they are under siege and control, but settlers are ready to leave their homes for Palestine to escape Israel! Many Palestinians, with a change of face, live as Jewish lovers in these units. That diagnosis has been difficult for Israel. Therefore, instead of acting on the island, people should be united and on a certain day: like the Qods Day, all go to the al-Qazi mosque and conquer it.

العالم المشی إلى القدس.

إحدى طرق مكافحة النزعة العسكریة هی جدار اللحم أو الموجة البشریة. إن الجیش الإسرائیلی هو الجیش الأكثر غطرسة والأكثر تجرما فی العالم، لأن الجیوش تنشأ للحفاظ على حدود وحدود بلد ما، ولیس لها حدود للهجوم، ولیس للجیش واجب. غیر ان الجیش الاسرائیلى فى وضع یسمح له بالقتال: لمحاربة العالم باسره: داخل الاراضى المحتلة، تعد البعثة هجوما یومیا على الشعب الفلسطینى. فی العالم، أیضا قتل الأعداء، تحت عنوان "معاداة السامیة!" وهو على جدول أعماله. داخل إسرائیل نفسها، كما أنها تحمل مجزرة المواطنین الذین لیسوا أعضاء فی الجیش. فی الواقع، إسرائیل هی جیش كامل: لیس هناك أی أشخاص نشطین أو أشخاص بالغین لیسوا أعضاء فی الجیش، وإذا كانوا موجودین! هناك طریقتان أخریان للانضمام إلى الجیش، أو اختیار الموت. الجنود فی إسرائیل لا ینتهی بهم الأمر لمدة ثلاث سنوات، بل هم حذرون حتى نهایة حیاتهم، ویجب أن یذهبوا إلى الثكنة لمدة شهرین! وإذا كان أی شخص لا یفعل ذلك، وسوف تعطى لفرق الموت. أی أن المهمة العسكریة الثالثة تتعلق بما یلی: هذه القوات مقطوعة أو محایدة. وفی ظل هذه الظروف، لا یمكن للمرء أن یؤثر على ترسانة الجیش، وأن تداعیه على الطرق الكلاسیكیة لیس له أی نتیجة، لأنه لا یوجد جیش فی العالم مستعد لذلك. وبطبیعة الحال، هناك بعض هذه الوحشیة فی الجیش الأمریكی أو فی روسیا والمملكة العربیة السعودیة والبحرین، ولكن غالبا ما یطغى علیها نقص الأموال. على سبیل المثال، أرسل الجیش الأمریكی مرتزقة لذبح الشعب العراقی، لكنهم ذبحوا جرائم قتل جیدة: المملكة العربیة السعودیة قدمت لهم نفقتهم! وعلى الرغم من المشاكل المالیة فی المملكة العربیة السعودیة، وانخفاض أسعار النفط، فإن الوجود المزدهر للأمیركیین أصبح أقل فعالیة أیضا. ولكن لیس هناك أمل فی قتل الفلسطینیین من قبل الجیش الإسرائیلی! لأن كل إسرائیل، والجیش، وجمیع الأموال للجیش! للنظر فیها. وحتى إذا كانت إسرائیل تستثمر فی الزراعة أو الصحة، فإنها توفر أیضا الغذاء والصحة العسكریة والعسكریة. جمیع الاختراعات والاستكشافات یجب إكمال الجیش، ومن ثم یتم تصدیرها إلى العالم. أفضل السیارات وأفضل الملابس مصممة للجیش لقمع الفلسطینیین. ولكن كتلة الشعب هی الحركة الجماعیة: الموجة البشریة التی كانت قادرة على إبقاء الفلسطینیین ضد إسرائیل. كما نرى، على الرغم من الحصار المتشدد: قطاع غزة أو نهر الأردن، فإنهم جمیعا لدیهم أفضل الظروف المعیشیة! یسافرون مع أفخمهم: كل یوم، یجعلون منازل سكنیة ومستوطنات جدیدة. ولكن إسرائیل لیس فقط شرعیة لبناء المستوطنات، ولكن أیضا لا تجد المرافق والأراضی لذلك! سلب حتما الأراضی الفلسطینیة! بعد البناء، مشكلته یحصل حتى أكبر! لأن الهجرة العكسیة للیهود، والهروب من الجیش الإسرائیلی، جعل المواطنین یختارون المقیمین لهذه المستوطنات. فی بعض الأحیان القرویین یفعلون أسوأ من الفلسطینیین ضد الجیش الإسرائیلی! لأن الفلسطینیین عدو واضح: هم تحت الحصار ویمكن السیطرة علیه، ولكن المستوطنین مستعدون لمغادرة فلسطین للهروب من إسرائیل أیضا! العدید من الفلسطینیین، مع تغییر الوجه، ویعیشون كما عشاق الیهود فی هذه الوحدات. وكان هذا التشخیص صعبا على إسرائیل. ولذلك، بدلا من العمل فی الجزیرة، یجب أن یكون الناس متحدین وفی یوم معین: مثل یوم قدس، الجمیع یذهب إلى مسجد القازی وقهر علیه.

Dünya Qüdsə gediş.

Militarizmə qarşı mübarizə üsullarından biri ət divarı və ya insan dalğasıdır. İsrail ordusu dünyanın ən çox kobud və ən cinayətkar ordusudır, çünki ordular bir ölkənin sərhədlərini və sərhədlərini qorumaq üçün yaradılıb və hücum üçün heç bir sərhədləri yoxdur, ordunun vəzifəsi yoxdur. Ancaq İsrail ordusu döyüşmək üçün bir vəziyyətdədir: bütün dünyaya qarşı mübarizə: işğal edilmiş ərazilərdə, missiya gündəlik Fələstin xalqına hücum edir. Dünyada "anti-semitizm" adı altında düşmənlərin öldürülməsi də var. O gündəmdədir. İsrailin içində, orduya üzv olmayan vətəndaşların da qatili var. Əslində, İsrail tamamilə bir ordu: əsgərin üzvü olmayan və əgər varsa, aktiv və yetkin insanlar yoxdur! Orduya qoşulmaq və ya ölməyi seçmək üçün daha iki yol var. İsrail əsgərləri üç ildir bitmir, həyatlarının sonuna qədər ehtiyatlıdırlar və iki aylıq kışlalara getməlidirlər! Kimsə bunu etməsə, ölüm qruplarına veriləcək. Yəni üçüncü hərbi missiya: Bu qüvvələr kəsilir və ya nöqtədir. Belə şəraitdə, ordu quruluşuna təsir edə bilməz və klassik yollarla qarşıdurma heç bir nəticə vermir, çünki dünyada heç bir ordu hazır deyil. Əlbəttə, ABŞ hərbi və ya Rusiyadakı, Səudiyyə Ərəbistanı və Bəhreyndəki bu qəddarlıqlardan bəziləri var, lakin çox vaxt pul vəsaitlərinin olmaması ilə üzləşirlər. Məsələn, ABŞ əsgərləri İraq xalqının öldürülməsi üçün muzdlularını göndərdilər, amma yaxşı cinayətləri öldürdilər: Səudiyyə Ərəbistanı onlara xərclədi! Səudiyyə Ərəbistanının maliyyə problemlərinə və neft qiymətlərinin azalmasına baxmayaraq, amerikalıların xoşbəxtliyi daha az təsirli oldu. Fələstinlilərin İsrail ordusu tərəfindən öldürülməsinə ümid yoxdur! Çünki bütün İsrail, ordu və ordunun bütün vəsaiti! Görüləcək. İsrail hətta əkinçilik və ya sağlamlığa sərmayə qoysa belə, hərbi və hərbi ərzaq və sağlamlıq təmin edir. Bütün ixtiralar və kəşfiyyatlar ordunu tamamlamalı və sonra dünyaya ixrac edilməlidir. Ən yaxşı avtomobillər və ən yaxşı paltarlar, hərbçilərə fələstinliləri boğmağa istiqamətli hazırlanmışdır. Amma insanların kütləsi kütləvi hərəkatdır: fələstinlilərin İsrailə qarşı dura biləcəyi insan dalğasıdır. Gördüyümüz kimi, sərtləşdirilmiş blokadalara baxmayaraq: Qəzza zolağı və İordan çayı, onların hamısı ən yaxşı yaşayış şəraitinə malikdir!nu fəth etmək.

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :

مکزیک آماده باشد! کاخ سفید در انتظار است.

دیوار کشی ترامپ بین مکزیک و آمریکای شمالی، در ابتدا یک نظریه ساده و برای امور گمرکی! به نظر می رسید اما با حمایت ترامپ از عربده کشی های: نژاد پرستان و کوکلس کلان های جدید، که سعی دارند آمریکا را به اشوب بکشند، نشان داد که ترامپ یک عضو مخفی و باسابقه نژاد پرستی بوده، و آرام آرام چهره خود را نشان می دهد. گرچه از ابتدا مشخص بود که برای پیروزی بر اوباما، همه سرمایه خود را خرج کرد تا دیگر: اسمی از نژاد سیاه یا دورگه در میان رئیس جمهور ها نباشد! و یک سفید متعصب آن را اداره کند. درواقع دوران ترامپ یکی از دورانی است: که در ان آتش زیر خاکستر نژاد پرستی، در حال شعله ور شدن است، و اگر مانع نشوند این آتش دوباره همه را خواهد سوزاند: سیاه پوستان و سرخپوستان را دوباره به مزارع و: برای بردگی خواهد برد. اصولا ممانعت از ورود مهاجران مخصوصا از: کشورهای در خط مقاومت باید روشن می ساخت که: این ابتدایی ترین عمل نژاد پرستانه برای: تست کردن افکار عمومی بود! و چون افکار عمومی تصور کرد فقط همین کار است، و آن را نسبتا تایید نمود، قدمهای بعدی برداشته شد. اکنون تمام دانشمندان علوم انسانی کاخ سفید، و بسیاری از مشاوران به دلیل: مشخص شدن رگه های نژاد پرستی در هیات حاکمه، از ان جدا شدند. بسیاری از کشورها نیز مواضع: ضد ترامپ خود را تشدید کردند. اما باید توجه کرد که دوری راه  برخی کشورها، در مخالفت آنان تاثیری ندارد. مثلا مخالفت حزب الله لبنان یا ایران، ممکن است زیاد مهم نباشد، اما مخالفت ونزوئلا و دیگر کشورهای آمریکای لاتین: و آمریکای جنوبی بسیار مهم است. زیرا آنان از نظر فرهنگ و هویت به: آمریکا و مردم آن نزدیکترند. از قدیم الایام مردمی که از دولت آمریکا ظلم می دیدند، در صورت توان به کشورهای همسایه، مخصوصا مکزیک پناه می بردند، عبور از مرز مکزیک و امثال آن، به معنی سند آزادی آنها از تمام آزار و اذیت ها بود. مردم این کشورها بدانند که: وارث اصلی آمریکا آنها هستند، نه یک مشت نژاد پرست دلار دوست. و در این راه باید کوشش کنند. همانطور که فرزند رهبر ونزوئلا گفت: باید کاخ سفید را تسخبر کرد! و بر سر ساکنان آن خورد نمود. این تنها راهی است که در جهان، جواب داده و بارها در شرق و در اروپا اتفاق افتاده. امام متاسفانه زور گویی ارتش آمریکا، سازمان های نظامی و اطلاعاتی آن بقدری زیاد بوده: که هیچیک از مردم آمریکای شمالی: یا جنوبی و مرکزی به این فکر نیافتاده اند. تا حق خود را بطور مستقیم از: این یانکی های زور گو بگیرند. اما امروز به آنها اطمینان می دهم که: ساعت موعود فرا رسیده و: کاخ سفید همه را به خود دعوت می کند. کاخ سفید از درون پوسیده است: فقط منتظر یک ضربه است و: باید که مردم خود آمریکا و کشورهای  همسایه، رسالت تاریخی را بخوبی انجام دهند و: مطمئن باشند این بار تنها نمی مانند. کره شمالی با موشک های دور برد خود، منتظر چراغ سبز شما است. بیایید و انتقام خون هزاران سرخپوست: کشته شده را بگیرید، بیایید و انتقام آنهمه زجر و شکنجه سیاهپوست ها را بگیرید. بیایید و انتقام همه کارتن خواب و بی خانمان ها را: برای  یکبار هم شده از ثروتمندانی که: با دلار سیگار خود را روشن می کنند بگیرید. سرنگونی دولت آمریکا بسیار ساده است، ولی وقتی آمادگی افکار عمومی نباشد، مانند نهضت 99درصدی یا یا قیام ضد وال استریت، به یک شورش یدل می شود. اما اگر مردمی باشد و همه مردم : حتی شده با پای پیاده برای تسخیر: کاخ سفید و پنتاگون بروند ثمربخش خواهد بود.

Mexico ready! The White House is waiting.

The tramp walls between Mexico and North America are initially a simple theory for customs! It seemed that, however, with the support of Tramp, Arabs: racists and cockles, new mullahs who tried to throw the United States into a throat, showed that Tramp was a secret and racist member of the group, and slowly revealed his face. Gives although from the outset it was clear that he had spent all his capital on Obama to win the title of the black or hybrid race among presidents! And a white fanatic manages it. In fact, the Trump is a period in which the fire under the ash of racism is flaring, and if it is not prevented, this fire will again burn everyone: black people and Indians will be back to the fields and: to enslave. In principle, preventing the arrival of immigrants, particularly from countries in the line of resistance, should make clear that: This was the most basic racist act to: test public opinion! And since public opinion thought it was just the same thing, and it was fairly confirmed, the next steps were taken. Now, all White House scholars and many advisers are separated because of the identification of racist traits in the governing body. Many countries also reinforced their anti-tramp positions. But it should be noted that the distraction of some countries does not affect their opposition. For example, Lebanon's or Iran's Hezbollah's opposition may not be so important, but the opposition of Venezuela and other Latin American countries and South America is very important. Because they are closer to the United States and its people in terms of culture and identity. From the old days, the people who saw the government of the United States were oppressed, if possible, to refuge in neighboring countries, especially Mexico, crossing the Mexican border and so on, meaning the document of their release from all harassment. People in these countries know that they are the heirs of the United States, not a friend of the dollar. And in this way, they must try. As the son of the Venezuelan leader said, he needs to conquer the White House! And slaughtered its inhabitants. This is the only way the world has responded and has repeatedly happened in the East and in Europe. Unfortunately, the Imam, unfortunately, did not have the power of the US military, its military and intelligence agencies, so much that none of the people in North America: either the South or the Central have thought. To claim their right directly from: These Yankees will take force. But today, I assure them that: The hour has come and the White House invites everyone. The White House is rotten: it's just waiting for a blow and: It's up to the people of America and their neighbors to do their historic mission well: sure this time alone. North Korea, with its long-range missiles, is waiting for your green light. Come and take revenge on the blood of thousands of Indians: get killed, and take revenge for all black plagues and torture. Come and take revenge on all the sleeping and homeless cartons: for once, come from the wealthy who: Turn your smokes on their dollars. The overthrow of the US government is very simple, but it's a riot when it's not ready for public opinion, like the 99% movement or the anti-Wall Street uprising. But if it is a people and all people: even going foot to capture: the White House and the Pentagon will be fruitful.

المكسیك جاهزة! البیت الأبیض ینتظر.

الجدران المتعرجة بین المكسیك وأمریكا الشمالیة هی فی البدایة نظریة بسیطة للجمارك! على ما یبدو، مع ذلك، بدعم من ورقة رابحة من الصراخ من قبل: العنصریة وكلان جدید، فی محاولة لأمریكا فی قتل الاضطراب، وأظهرت أن ترامب هو عضو فی التاریخ السری للعنصریة، وببطء وجهه وكشف أ. و متعصب أبیض یدیر ذلك. فی الواقع، خلال فترة ترامب حیث النار تحت الرماد العنصریة، مضیئة، واذا لم تعترض على النار مرة أخرى سوف یحرق الجمیع: السود والهنود إلى المزارع والعبودیة سوف . ولما كان الرأی العام یعتقد أن الأمر هو الشیء نفسه، وقد تم تأكیده إلى حد ما، اتخذت الخطوات التالیة. وعززت بلدان كثیرة أیضا مواقعها المناهضة للحرب. ولكن تجدر الإشارة إلى أن هاء بعض البلدان لا یؤثر على معارضتها. على سبیل المثال، ضد حزب الله فی لبنان أو إیران، قد لا تكون فی غایة الأهمیة، ولكن ضد فنزویلا وبلدان أخرى فی أمریكا اللاتینیة وأمریكا الجنوبیة أمر مهم جدا. لأنها أقرب إلى الولایات المتحدة وشعبها من حیث الثقافة والهویة. إن شعوب هذه البلدان تعرف أنها ورثة الولایات المتحدة ولیست صدیقا للدولار. وبهذه الطریقة، یجب أن نحاول. كما قال ابن الزعیم الفنزویلی، یجب أن یغزو البیت الأبیض! وذبح سكانها. هذه هی الطریقة الوحیدة التی استجاب بها العالم، وحدثت مرارا وتكرارا فی الشرق وأوروبا. للمطالبة بحقهم مباشرة من: هذه یانكیز سوف تأخذ القوة. ولكننی أؤكد لهم الیوم: لقد حان الوقت، ویدعو البیت الأبیض الجمیع. كوریا الشمالیة، مع صواریخ بعیدة المدى، ینتظر الضوء الأخضر الخاص بك. تعال والانتقام لدماء الآلاف من الهنود: یقتل، یأتی والانتقام من كل تلك المعاناة والتعذیب السود. ولكن إذا كان الناس وجمیع الناس: حتى سیرا على الأقدام للقبض على البیت الأبیض والبنتاغون أنها ستكون مثمرة.

Meksika hazırdır! Ağ Ev gözləyir.

Meksika və Şimali Amerika arasındakı tramp divarları ilkin olaraq gömrük üçün sadə bir nəzəriyyədir! Bu ilə böyle bir Trump dəstəyi ilə, lakin görünürdü: İrqçilik və Klan yeni qarışıqlıq öldürmək daxil Amerikaya çalışır, Trump irqçilik gizli tarixi bir üzvü olduğunu göstərdi və yavaş-yavaş onun üz aşkar Verir Ağ fanatik onu idarə edir. hər kəs yandırmaq edəcək yenidən yanğın mane olmasaydı Əslində, Trump bir dövr ərzində burada kül irqçilik altında yanğın, flare və: təsərrüfatları və köləlik geri blacks və Indians edəcək . Bir çox ölkələr də anti-tramp mövqelərini gücləndirdi. Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, bəzi ölkələrin yayılması onların müxalifətinə təsir göstərmir. Məsələn, Livanda və ya İran Hizbullaha qarşı, belə ki, vacib ola bilər, lakin Venesuela və Latın Amerikası digər ölkələr və Cənubi Amerika qarşı çox vacibdir. Çünki onlar Amerika Birləşmiş Ştatları və xalqına mədəniyyət və kimlik baxımından daha yaxındırlar. Bu ölkələrin xalqları dollarların dostu deyil, Amerika Birləşmiş Ştatlarının vərəsələri olduğunu bilirlər. Və bu şəkildə, onlar cəhd etməlidirlər. Venesuela lideri oğlu dedikdə, o, Ağ Evi fəth etməlidir! Və sakinlərini kəsdi. Bu dünya cavab verdiyi və Şərqdə və Avropada dəfələrlə baş verən yeganə yoldur. Doğrudan hüququ iddia etmək üçün: Bu Yankees qüvvəyə minəcək. Amma bu gün mən əminəm ki: Saat gəldi və Ağ Ev hər kəsə dəvət edir. Şimali Koreya, uzun mənzilli raketləri ilə, yaşıl işıqınızı gözləyir. Gəlin və Indians minlərlə qan intiqam almaq: həlak almaq, gəlib bütün bu əzab və işgəncə blacks intiqam almaq. insanlar və bütün insanlar Lakin hətta piyada Ağ Ev və Pentaqon tutmaq onlar məhsuldar olacaq.

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :

اینهمه مصرف از کجا می اید

ایران نه تنها در قدرت نظامی دست برتر دارد، وهیچ قدرتی در دنیا وجود ندارد که بتواند کاری کند، بلکه در مسائل سیاسی و اقتصادی هم حرف اول را می زند. لذا لازم نیست خود را با گروهی بنام داعش درگیر کند، داعش فقط همان موشک های دیرالزور بسشان بود! اکنون نوبت انتقام گرفتن شهید حججی ها، نه از داعش بلکه عامل اصلی آن یعنی آمریکا است. سپاه میتواند همان هواپیماها یا پادگان های آمریکایی، که ابتدا حججی ها را بمباران کرد، درنظر بگیرد و انتقام را با نابودی این پایگاه به سرانجام برساند. زیرا داعش دیگر تمام شد! مدفعان حرم باید برای آزادی حرم بقیع سازماندهی شوند، نوبتی هم باشد نوبت بقیع است. برای درک بهتر موضوع مثال: طب کل نگر یا پزشکی سیستمی در اینجا مناسب است. طب کل نگر می گوید: لزوما درد نشانه عارضه در همان محل نیست. مثلا با جراحی یک غده سرطانی در مغز، شاهد رشد این غده در سینه یا جای دیگر هستیم! این نشان می دهد که در بدن حایی هست که: این غده ها را تولید می کند، لذا اخیرا کلینیک های درد راه اندازی شده، برای یک سردرد ساده، چند پزشک با تخصص های مختلف، از شما سوال می کنند و شما را معاینه می کنند! آزمایش های مختلف میدهند تا عارضه اصلی را کشف کنند. داعش هم مانند سرطان است، ممکن است یکبار برای همیشه، ازبین برود ولی کسانی که داعش را ایجاد کردند، زنده اند و داعش های جدیدی تولید خواهند کرد. همانطور که القاعده یا طالبان و بوکو حرام را تولید کردند. این است که تنها راه انتقام شهید محسن حججی، موشک زدن به ریاض و از بین بردن آل سعود است! تا همه حرم ها از تخریب در امام باشند. و ایران قدرت چنین کاری را دارد. در اقتصاد ایران هم همینطور است: داعش های اقتصادی سعی دارند: با سر بریدن کارخانه ها و تولید کنندگان داخلی، به ما ضربه بزنند و کوشیده اند: ایران را دارای اقتصادی مریض و پر خطر جلوه دهند. برای مقابله نیز اقدامات جزیی صورت می گیرد: مثلا سند بالادستی که سعی می کند: قدرت اقتصاد ایران را در منطقه افزایش دهد! ولی علیرغم این سند های بالا دستی، که فقط برای برتری در منطقه آرزو شده است، از همان ابتدای انقلاب اسلامی، ایران ابر قدرت جهان بوده و هست. قوی ترین و سالم ترین اقتصاد را دارا بوده و هست. مردم ایران هرگز احساس کمبود و کاستی نداشته اند. اگر هم انتقادی بوده  اغلب این انتقاد ها هم، مربوط به توهمات ذهنی دگر اندیشان بوده است. که بیکاری و نبود نیروی متخصص را مطرح می کنند! در حالیکه آنقدر طرح  اختراعات و اکتشافات زیاد است که: اغلب آنها دور ریخته می شود و: دور ریخته های ایران، در جهان سرآمد می شوند! جوانانی که در ایران کار پیدا نمی کنند، یا در کنکور پذیرفته نمی شوند! به آمریکا و اروپا که می روند و: سرور جوانان آنجا می شوند. پزشکانی که بخاطر تورم پزشک در ایران، شغلی بدست نمی اورند، در آلمان و آمریکا برترین پزشکان محسوب می شوند. بدترین تولیدات ایران یعنی: نفت خام بالاترین ارزش افزوده برای کشورهای دیگر است. حتی دریاچه نمک قم میتواند به: جنگ دو کره برای خرید نمک پایان دهد. آثار باستانی و جاذبه های گردشگری آنقدر زیاد است که: مردم حوصله دیدن آن را ندارند. آنهایی که می گویند ایرانیان مشکل مسکن دارند، نمیدانند که 30درصد ساختمان های نوساز، خالی و در انتظار مشتری است. فقط در مصرف مواد غذایی، آب و برق و.. ایرانی ها چهار برابر! استاندارد جهانی مصرف می کنند، اینهمه را از کجا می آورند؟ آن هم با گرانی های موجود.

Where do you get all this from?

Iran is not only superior in military power, but there is no power in the world that can do anything but also in political and economic matters. Therefore, you do not need to engage yourself with a group called ISIS; ISIS was just the same missiles! It is now time to take revenge on the martyr Hajjis, not from ISIS but for its main cause, the United States. The IRGC could consider the same American planes or barracks that first bombed the Hojaji s, and ended the revenge by destroying the base. Because ISIL is over! Shrine enthusiasts should be organized to release the shrine of the rest. It is also a turning point. For a better understanding of the subject example: Holistic medicine or a medical system is appropriate here. Holistic medicine says: "Pain is not necessarily symptom of pain in the same place. For example, with surgery of a cancerous tumor in the brain, we see the growth of this gland in the breast or elsewhere! It shows that there is a body that produces these glands, so recently, pain clinics is being launched, for a simple headache, several doctors with different specialties will ask you and you will be examined. Take it! Several experiments are performed to discover the main problem. ISIS is like cancer, it may be destroyed once and for all, but those who created ISIS are alive and will create new ISILs. Just as al-Qaeda or the Taliban and Boko Haram produced. This is the only way to revenge the martyr Mohsen Hojaji, a rocket to Riyadh and eliminate Al Saud! So that all shrines will be destroyed in Imam. And Iran has the power to do this. In the Iranian economy, the same is true: ISILs are trying to hit us with the cutting down of factories and domestic producers, and they have tried to make Iran a financially ill and dangerous person. Particular measures are also being taken to counteract: for example, the upstream document that tries to: increase Iran's economic power in the region! But despite these high-handed documents, which have only been wished for superiority in the region, since the beginning of the Islamic Revolution, Iran has been and remains the supreme power of the world. The strongest and most healthy economy has been and will be. The people of Iran have never felt in short supply. If it was critical, this criticism has often been related to the illusions of the dissidents. They bring unemployment and lack of expert knowledge! While there are so many inventions and discoveries that: Most of them are discarded and: Iran's dispersed, excelled in the world! Young people who do not work in Iran, or are not accepted in the exam! Going to America and Europe: Youth Servers Are Here. Doctors who do not get a job because of physician swelling in Iran are considered to be the best doctors in Germany and the United States. Iran's worst production is crude oil is the highest added value for other countries. Even the Qom salt lake can end: the two-bourgeois war for salt purchase. The artifacts and tourist attractions are so high that people are not bored to see it. Those who say that Iranians have a housing problem do not know that 30% of newly built buildings are empty and waiting for the customer. Only in the consumption of food, water and energy.. Iranians four times! World standard, where do they come from? It's with the expensive ones.

من أین تحصل على كل هذا؟

إیران لیست فقط متفوقة فی القوة العسكریة، ولكن لیس هناك قوة فی العالم یمكنها أن تفعل أی شیء ولكن أیضا فی المسائل السیاسیة والاقتصادیة. لذلك، لا تحتاج إلى إشراك نفسك مع مجموعة تسمى داعش؛ داعش كانت مجرد نفس الصواریخ! لقد آن الأوان للانتقام من الشهید حجیس، ولیس من داعش ولكن لسببه الرئیسی، الولایات المتحدة. یمكن للحرس الثوری الإیرانی أن ینظر فی نفس الطائرات أو الثكنات الأمریكیة التی قصفت هیجاغس، وأدت فی النهایة إلى الانتقام من تدمیر القاعدة. لأن داعش قد انتهت! وینبغی تنظیم عشاق الضریح للإفراج عن ضریح الباقی، وهو أیضا نقطة تحول. من أجل فهم أفضل لموضوع الموضوع: الطب الشامل أو نظام طبی مناسب هنا. یقول الطب الشامل: "الألم لیس بالضرورة أعراض الألم فی نفس المكان. على سبیل المثال، مع جراحة الورم السرطانی فی الدماغ، ونحن نرى نمو هذه الغدة فی الثدی أو فی أی مكان آخر! فإنه یدل على أن هناك الجسم الذی ینتج هذه الغدد، ومؤخرا، یتم إطلاق عیادات الألم، لصداع بسیط، والعدید من الأطباء مع التخصصات المختلفة یطلب منك وسیتم فحص لك. أعتبر! یتم إجراء العدید من التجارب لاكتشاف المشكلة الرئیسیة. داعش مثل السرطان، قد یتم تدمیره مرة واحدة وإلى الأبد، ولكن أولئك الذین خلقوا داعش على قید الحیاة، وسوف تخلق داعش جدیدة. تماما كما أنتجت القاعدة أو طالبان وبوكو حرام. هذه هی الطریقة الوحیدة للانتقام الشهید محسن حاجی، صاروخ إلى الریاض والقضاء على آل سعود! حتى یتم تدمیر جمیع الأضرحة فی الإمام. وإیران لدیها القدرة على القیام بذلك. فی الاقتصاد الإیرانی، ینطبق الشیء نفسه: تحاول داعش ضربنا بتخفیض المصانع والمنتجین المحلیین، وقد حاولوا جعل إیران عرضة للاقتصاد. ویجری أیضا اتخاذ تدابیر خاصة للتصدی لما یلی: على سبیل المثال، الوثیقة التمهیدیة التی تحاول: زیادة قوة الاقتصاد الإیرانی فی المنطقة! ولكن على الرغم من هذه الوثائق المتطورة التی لم ترغب فی التفوق فی المنطقة إلا منذ بدایة الثورة الإسلامیة، كانت إیران ولا تزال القوة العلیا فی العالم. وقد كان الاقتصاد الأقوى والأكثر صحیة. إن شعب إیران لم یشعر قط بالموارد. إذا كان حاسما، فإن هذا النقد غالبا ما كان مرتبطا بأوهام ذهنیة مشوهة. أنها تجلب البطالة ونقص المعرفة الخبراء! فی حین أن هناك الكثیر من الاختراعات والاكتشافات التی: معظمهم ألقیت بعیدا: الإیرانیون مشتتة مثیرة فی العالم! الشباب الذین لا یعملون فی إیران، أو لا تقبل فی الامتحان! الذهاب إلى أمریكا وأوروبا: خوادم الشباب هنا. ویعتبر الأطباء الذین لا یحصلون على وظیفة بسبب تورم الطبیب فی إیران أفضل الأطباء فی ألمانیا والولایات المتحدة. وأسوأ إنتاج إیران هو النفط الخام هو أعلى قیمة مضافة للبلدان الأخرى. حتى بحیرة الملح یمكن أن تنتهی: الحرب البرجوازیة اثنین لشراء الملح. القطع الأثریة ومناطق الجذب السیاحی مرتفعة جدا أن الناس لیست بالملل لرؤیتها. من یقولون إن الإیرانیین لدیهم مشكلة فی السكن لا یعرفون أن 30٪ من المبانی المبنیة حدیثا فارغة وتنتظر العمیل. فقط فی استهلاك الغذاء والماء والطاقة .. الإیرانیین أربع مرات! المعیار العالمی، من أین تأتی من؟ انها مع تلك مكلفة.

Bunların hamısını nereden alırsınız?

İran hərbi gücdə üstünlük qazanmaqla yanaşı, dünyada heç bir şey edə bilməyəcək, həm də siyasi və iqtisadi məsələlərdə heç bir gücə malik deyildir. Buna görə, ISIS adlı bir qrupla özünüzə cəlb olmaq lazım deyil; ISIS yalnız eyni raket idi! İndi ISIS-dən deyil, əsas səbəbi olan ABŞ-dan şəhid Hacılar üçün intiqam almaqdır. IRGC, əvvəlcə Hijagları bombalayan eyni amerikalı təyyarələri və barakaları nəzərdən keçirə və baza məhv edərək intiqam alıb. Çünki İŞİL bitdi! Təpənin məcburi köçkünləri qalanın tapınağını sərbəst buraxmaq üçün təşkil edilməlidir, bu da bir dönüş nöqtəsidir. Mövzu nümunəsini daha yaxşı başa düşmək üçün: Holistik tibb və ya tibbi sistem burada uyğun gəlir. Holistik tibb deyir: "Ağrı mütləq eyni yerdə ağrı simptomudur. Məsələn, beyində xəəngli bir şişin əməliyyatı ilə, bu döşənin böyüməsini göğsün içində və ya başqa yerlərdə görürük! Bu, bu bezləri istehsal edən bir cismin olduğunu göstərir ki, son zamanlarda ağrı klinikaları başlamışdır, sadə bir baş ağrısı üçün müxtəlif ixtisasları olan bir neçə həkim sizə xahiş edəcək və araşdırılacaq. Alın! Əsas problemi tapmaq üçün bir neçə sınaq aparılır. İSİS xəənginə bənzəyir, bir dəfə və hamısı aradan qaldırıla bilər, amma İSİS qurduqları canlılar olacaq və yeni İŞİ'leri yaradır. Əl Qaidə və ya Taliban və Boko Haram kimi. Bu şəhid Möhsün Hacıyı, Riyad üçün bir raketdən intiqam almaq və Al Saud'u ortadan qaldırmaq üçün yeganə yoldur! Belə ki, bütün ibadətgahlar imamda məhv ediləcəkdir. Və İran bunu etməyə qadirdir. İran iqtisadiyyatında da eynidır: İqtisadi İŞİD fabrikləri və yerli istehsalçıları kəsməklə bizi vurmağa çalışır və İranın yüksək riskli iqtisadiyyata qarşı həssas olmasına çalışdılar. Qarşılaşmaq üçün xüsusi tədbirlər də görülür: məsələn, İranın iqtisadiyyatının regionda gücünü artırmaq üçün çalışır. Lakin regionda üstünlük əldə etmək istəyən bu yüksək əlli sənədlərə baxmayaraq, İslam İnqilabının başlanğıcından bəri,

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :

دفعی و تدریجی در  وزارت خارجه

در متون قدیم بحث هایی وجود دارد: در مورد دفعی بودن یا تدریجی بودن، برای اثبات هر یک آنها مثال زیاد می اورند، ولی اول روی خدا آزمایش می کنند! چون اگر جواب داد یا نداد، برای خدا تاثیری ندارد! مثلا می گویند خداوند در شب قدر، قران را دفعتا بر قلب پیامبر نازل کرد. استدلال هم به سوره انا انزلنا است. ولی مخالفان می گویند نه هر آیه برحسب شان نزول خود، از سوی خداوند به پیامبر وحی می شده، لذا قران هم سوره های مکی دارد! و هم سوره های مدنی. استدلال آنها هم بر ایه: علی مکث ونزلناه تنزیلا است، برخی ها هم ترکیب هردو را می گویند.  وزیر خارجه مثل همه وزرا، یا اصلا مثل همه آدم ها، تنها خود را عقل کل می داند و می گوید: خودش به تنهایی ایران را از انزوا بیرون آورده است. البته گاهی گوشه کنار ها به شرط اینکه: به پرستیژ ش آسیب نرسد، اسمی از فرودستان یا فرادستان می برد، که کاش اسم نبرد که: از صد تا فحش هم بدتر است. این در واقع نظریه دفعی است، یعنی یک دفعه معجزه شد و: ایران که در ته چاه انزوا و گمنامی بود، به جایی رسید که برای تحلیف رئیس جمهورش، از سراسر دنیا آمده بودند! اولین معنی عکس این حرف آن است که: آمریکا هم دفعتا از اوج قدرت و خوشنامی، به قعر انزوا رفته و الان کسی دیگر آمریکا را نمی شناسد.  همه فقط اخبار مربوط به ایران را پیگیری می کنند. که طبیعتا به مذاق آقای ظریف خوش نمی آید، چون آمریکا آنقدر بد نیست که منزوی شود! و اصلا برجام را درست کردند که: همه منتفع شوند و به ضرر هیچ کس هم نیست. یک معنی عکس یا متضاد دیگر هم این است که: تاریخ 15هزار ساله که هیچ! حتی در زمان انقلاب اسلامی هم، کسی باهوش تر از ایشان نبوده که: ایران را از انزوا خارج کند. یعنی تمام افتخارات و زحمات همه ایرانیان، خیالی بود و جنبه خارجی نداشته است. جناب ظریف در مجلس چنان محکم در دهان مخالفان خود کوبید، که هیچکس نمی تواند این تعبیر را نادرست بداند. وی گفت: این کار ما باعث شد ایران از انزوا خارج شود. خوب دستشان درد نکند! می گویند حکیمی سالها زحمت کشید: تا وجود خدا را اثبات کند، در خواب دید خدا از او تشکر می کند! و می گوید اگر تو نبودی من هم نبودم! واقعا فکر مسخره یک وزیر که: همه سوابق و همه تاریخ و افتخارات یک ملت را نادیده بگیرد، و فقط خود را ناجی بداند، شایسته رای مجلس نیست. امام خمینی با آن همه عظمت که: نام ایران را بدون نام ایشان نمی شناسند، هرگز چنین ادعایی نکرد! درست برعکس این اقا، همیشه می گفت ما رابطه با آمریکا را می خواهیم چه کنیم؟ حالا ایشان افتخار می کند که: رفته با آنها دست داده و خندیده و قدرت: منطق ایران را به آنها فهمانده! شعوری که در این حد باشد، نتیجه اش این می شود که نه تنها تحریم های ظالمانه! برداشته نشده بلکه بیشتر هم می شود. گزینه های نظامی و تهدیدها هم، نه تنها از روی میز برداشته نمی شود، بلکه شمشیر بازی هم با دشمنان ما انجام می دهند! دوستان ما را هم تحریم، وهم تهدید می کنند. معلوم می شود انزوای ایران، خیالی بود و ساخته پرداخته ذهنهای علیلی بوده که: جرات خود را در خط قرمز شکنی : و زیر پا گذاشتن هر آنچه امام خمینی راجع به آمریکا گفته است، می بینند. آنها می گویند دیگر مرگ بر امریکا بس است! در حالیکه امام بارها فرمود: هرچه فریاد دارید بر سر امریکا بکشید. زیرا دولت آمریکا مجموعه ی: پلیس فدرال و سازمان سیا و پنتاگون هست، که نفس خود مردم آمریکا را هم بریده است. حالا که تعدادی پیدا شده مرگ بر آمریکا می گویند، آیا باید آنها را هم خفه کنیم؟

False and gradual in the State Department

There are some arguments in the old texts: they are an example for proving each one, but they are the first to test God! Because if he answered or did not, he does not affect God! For example, they say that God sent the Quran at the heart of the Prophet in the night of magnanimity. The argument is also sura. But the opponents say that not every verse was revealed to the Prophet by God according to their descent, so the Qur'an also has Maki surahs! And also civilian suras. They also argue: Some say the combination of both. The foreign minister, like all ministers, or at least like all human beings, sees himself as the whole intellect, and says: "It alone has left Iran out of isolation." Of course, sometimes the corners of the pillars, provided that they do not harm their prestige, takes the name of a descendant or ancestor, which is the name of the battle: it is worse than a hundred to the whip. It is in fact a fake theory, a miracle once: Iran, which was at the bottom of the wells of isolation and anonymity, came to have come from all over the world to inaugurate its president! The first meaning of the picture is that: America has also been isolated from the peak of power and recognition, and now no one knows America anymore. Everyone is just following Iran's news. Which naturally does not appeal to Mr. Zarif's argument, because America is not so bad to be isolated! And they did everything right: everyone benefits, and not to the detriment of anyone. Another meaning of the photo or the opposite is that: The 15,000 year history of no! Even at the time of the Islamic Revolution, no one was more intelligent than him to remove Iran from isolation. That is, all the honors and efforts of all Iranians were imaginary and not foreign. Mr. Zarif knocked in the parliament so tightly in the mouths of his opponents that no one could regard this interpretation as inaccurate. He said that this led us to isolate Iran. Well, do not hurt them! They say that Hakimi worked hard for years: to prove God's existence, God bless him in the dream! And he says if you were not, I would not be! It's really a ridiculous thought of a minister who does not ignore all the records and all the history and honors of a nation, and only consider himself a savior, not worthy of a parliamentary vote. Imam Khomeini, with all the greatness that does not know the name of Iran without his name, never made such a claim! On the contrary, he always said: "What do we want to do with the United States?" Now he is proud to be: Gone with them, Laugh and power: Tell them the logic of Iran! The mindset at this level will result in not only outrageous sanctions! It is not taken away, but more. Military options and threats are not only not removed from the table, but also the sword is playing with our enemies! We also boycott and threaten our friends. It turns out that Iran's isolation was fictitious and constructed by the intellectual minds that saw their dare to break the red line: and violating everything that Imam Khomeini had said about the United States. They say that there is enough death to America! While Imam repeatedly said: "Whatever you scream over America." Because the US government is a collection of: the federal police and the CIA and the Pentagon, which also cut off the American people themselves. Now that a number of deaths have been found on America, do they have to be strangled?

والقضاء التدریجی على وزارة الخارجیة

فی النصوص القدیمة، وهناك بعض الجدل حول ما إذا كان الإلغاء التدریجی لل، لإثبات أنهم مثال عظیم، ولكن یتم اختبارها أولا على الله! لأنه إذا لم أو لم تجب، لأن الله لا یؤثر! على سبیل المثال، یقول الرب فی لیلة القدر، ونزل القرآن على النبی فجأة على القلب. حجة لسورة. لكن معارضین یقولون لیس كل آیة من حیث الوحی، وكشف الله للنبی، والقرآن سورة من مكة! والفصل المدنی. وتعتمد حجتهم على الآیة، فإن البعض یقول مزیج من الاثنین معا. وزیرة الخارجیة مثل جمیع الوزراء، أو حتى مثل كل الناس، إلا أن الفكر یعرف ویقول یتم إحضارها إیران نفسها للخروج من العزلة. أحیانا الزاویة بجانب شرط أن: لا یلحق الضرر هیبته، مرؤوسه الاسمی، أو أعلاه، التی من شأنها أن اسم المعركة التی مائة مرة أسوأ الشتائم. هذا هو فی الواقع نظریة النفایات، وكانت معجزة لمرة واحدة وإیران فی الجزء السفلی من العزلة والغموض، إلى النقطة التی قد تأتی لحضور حفل تنصیب الرئیس من جمیع أنحاء العالم! الكلمة الأولى وهذا یعنی أن العكس غیر مهذب أمیركا ذروة القوة والسمعة، إلى أعماق العزلة والآن شخص آخر لا یعرف أمریكا. كل الأخبار حول ایران لمتابعة فقط. السید ظریف الذوق السلیم یأتی بشكل طبیعی، ولیس لأن أمریكا لیست سیئة للغایة أن تكون معزولة البرجام فعل ذلك: لیس كل فوائد ومضار لا أحد. صورة المتناقضة أو وسائل أخرى هی أن 15 ألف سنة لا! حتى فی زمن الثورة الإسلامیة، شخص أكثر ذكاء مما كان علیه أن إیران من عزلتها. وهذا یعنی أن جمیع الإنجازات والجهود المبذولة من جمیع الإیرانیین، ولیس الجوانب وهمیة والخارجیة. السید ظریف البیت ضرب من الصعب جدا فی الفم من خصومه، لا یمكن لأحد أن یعرف هذا التفسیر غیر صحیح. وقال ان هذا قادنا من العزلة. حسنا أنها لا تؤذی! عانى سعید الحكیمی لسنوات: لإثبات وجود الله، وقال انه یحلم انه بفضل الله! إذا كنت لا أقول أننی لم أكن! والوزیر الذی أمر مثیر للسخریة حقا: جمیع السجلات وكل تاریخ وإنجازات دولة إلى تجاهل، والمنقذ الوحید تعرف، لا یستحق من الانتخابات البرلمانیة. مع كل عظمة الإمام الخمینی: إیران دون اسمهم لا أعرف، قط مثل هذا الادعاء! على العكس من ذلك، هذا الرجل، وقال دائما ما نرید علاقتنا مع أمریكا؟ الآن انه فخور أنهم فقدوا وضحك والطاقة: فهموا منطق إیران! وعیه كان الأمر كذلك، فإنه یترتب على ذلك لیس فقط العقوبات الظالمة! ولكن لا یتم إزالة. الخیارات العسكریة والتهدید، لیس فقط لا من على الطاولة، ولكن المبارزة أیضا مع أعدائنا تفعل! العقوبات لأصدقائنا، وكذلك التهدید. اتضح عزلة إیران، وجعل الرجل غیر صالح وهمی لمن كانت موجهة العقول التی یجرؤ على كسر الخط الأحمر: الإمام الخمینی ویدوس كل ما یقال عن أمریكا، كما ترى. یقولون الموت الآخر لأمریكا! كفى! بینما قال الإمام مرارا وتكرارا: إن صرخة قمت بسحب أنحاء أمریكا. أمریكا بسبب تعیین الحكومة: مكتب التحقیقات الفدرالی ووكالة الاستخبارات المركزیة والبنتاغون، وهو قطع الناس فی أمیركا أنفاسهم. الآن وجدت أن عدد الموت لأمریكا أن أقول، هل نحن فی حاجة إلیها لیصمت؟

Dövlət Departamentinin tədricən aradan qaldırılması

qədim mətnləri, və ya tədricən aradan qaldırılması haqqında bəzi müzakirələr var, onlar böyük bir nümunəsidir sübut etmək, lakin onlar ilk Allaha test edilmişdir! Siz və ya cavab vermədi olmasaydı, çünki Allah təsir etmir! Məsələn, Qədr Gecəsində Lord Quran ürək birdən Peyğəmbər vəhy olundu deyirlər. Surat Arqument. Amma rəqib onun nazil baxımından hər ayə, Allah Peyğəmbər nazil demək və Quran Sura Məkkə edir! Və mülki fəsil. Onların arqumenti ayə əsaslanır, bəzi hər ikisi demək olardı. Dövlət katibi bütün nazirlər kimi, və ya hətta bütün insanlar kimi, yalnız ağıl bilir və İran özü təcrid çıxardıq deyir. yüz dəfə daha pis təhqir edir döyüş ad vermək olardı yuxarıda onun nüfuzu, onun nominal tabe, və ya zərər deyil, növbəti şərti bəzən künc. Bu, həqiqətən bir tullantı nəzəriyyə deyil, bir zaman möcüzə və İran prezidenti açılışı üçün, bütün dünyada gəlmişdi nöqtəsinə, təcrid və qaranlıq altında idi! əks deməkdir ilk sözü: pik güc və nüfuzunun Amerikanın nadan, təcrid dərinliklərində indi başqası Amerika bilmir etmək. İran haqqında Bütün xəbərlər yalnız həyata. Cənab Zərif yaxşı dad Amerika təcrid etmək üçün belə pis deyil, çünki, təbii gəlir! Brjam və yalnız etdi: bütün fayda və heç bir zərər. A təzadlı şəkil və ya digər vasitələrlə 15 min il yoxdur! Hətta İslam İnqilabının zamanda, o, təcrid həyata ki, İran asan kimsə daha. Bu o deməkdir ki, bütün nailiyyətləri və bütün İranlılar deyil xəyali və xarici aspektləri səyləri. Cənab Zərif House rəqibini ağız belə sərt vurdu, bu şərhi bilirik heç kim düzgün deyil. O, bu təcrid bizi gətirib bildirib. Yaxşı onlar zərər yoxdur! Said Hakimi ildir uğradığı: Allahın varlığı

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :

تزریق تورم یعنی: دزدی از سر سفره های مردم!

اگر کسی که تا دیروز با پول معینی، می توانسته 5تا نان بخرد، امروز با افزایش قیمت و نرخ تورم، فقط می تواند4تا نان بخرد! در واقع این یک نان از او دزدیده شده است. به همین سیاق اگر قدرت خرید مردم، در هر زمینه کاهش یابد، این یک دزدی آشکار ، در روز روشن است. حال باید دید چه کسی این دزدی را انجام می دهد؟ ربا خواری و سلف خری و احتکار بانکها، شرکت ها و موسسات دولتی و غیر دولتی، عامل داخلی افزایش نرخ تورم است. مهمترین عامل خارجی تزریق تورم هم، تحریم های اقتصادی آمریکا است. برای همین است که امام خمینی ره می فرمود: هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید. البته آمریکا میداند که در خارج از میدان، نمی تواند کاری بکند! لذا همه توان خود را بر روی نیروهای: داخلی وابسته به خود گذاشته است. از آنجا که دولت آمریکا سالها در ایران حضور داشته، دارای تخم ترکه زیادی هم هست، لذا کمبود نیروی مزدور ندارد! مزدوران او هم در ایران دو دسته اند: کسانی که به آمریکا رفته و دوره دیده اند، و کسانی که در داخل ایران آموزش داده شده اند. هنوز هم بسیاری از مفاد درسی دوره: فوق لیسانس و دکترای ایران، ترجمه پس مانده های امریکا هست. یکی از این عناصر مهم، اقتصاد دانان و مخصوصا بانکداران هستند. بانکداران یا سیستم بانکی در ایران، با دو ابزار پولی و مالی، تورم را تزریق می کند: اول چاپ بدون پشتوانه اسکناس : استقراض دولت از سیستم بانکی و بالا بردن حجم نقدینگی، که هر سال بیش از 24درصد رشد داشته است. و دیگری، فروش ارز یا پول آمریکا، به نرخ بالاتر. 98درصد دلار های آمریکایی، در دست بانک مرکزی است. بنابر این کاملا منوپل کرده و: هرگونه رقابت را از بین برده است. اگر دلارها را یک درصد بیشتر به بازار تزریق کند، تا 25درصد ارزش آن کاهش می یابد. ولی بانک مرکزی برعکس عمل کرده: تا می تواند کمتر عرضه می کند! تا ارزش پول ملی کاهش یابد. از آن طرف مانع حذف صفر ها از پول ملی هم می شود، تا تورم تاثیر خود را از دست ندهد! در سیاست های مالی هم، به بهانه  تشویق تولید! از دولت مجوز پرداخت وام می گیرد، حتی مابه التفاوت سود را، پیشاپیش در ردیف بودجه منظور می کند. ولی با اعلام شرایط و بهره بالا، از پرداخت آن خود داری می کند. و برای آنها هم موفق به دریافت شده اند، جریمه و دیر و بهره چند برابری منظور، و اموالشان را مصادره و: خودشان را روانه زندان می نماید. البته خوشبختانه این طور نیست که: مردم فهیم و انقلابی ساکت باشند. آنها با اصول مالیه اسلامی، به جنگ این آقایان رفته اند. در همان دوران انقلاب اسلامی، تعاونی های اعتبار محلی خودجوش، در سطح وسیعی تشکیل گردید که: بنام صندوق های قرض الحسنه، برای تامین سرمایه درگردش بدون بهره اقدام می کرد. سرعت رشد آنها طوری بود که: نزدیک بود بانکها از بین بروند. لذا توطئه ها شروع شد و: با بهانه قرار دادن عملکرد تعدادی از این صندوق ها، که یک در هزار  هم نمی شدند! با این صندوق ها مبارزه شد. الان هم اگر کسی لقمه حلالی به خانه می برد: یا اصلا از بانکها وام نمی گیرد! یا اگر نیاز داشته باشد، روی همین صندوق ها حساب می کند. و الا تمام صنایع از کوچک تا بزرگ، در گیر دادگاه و پاسگاهی هستند که: طرف شاکی آن بانکها می باشند. اخیرا در مجمع فناوری اقتصاد نانو نیز: اعلام شده طهماسب مظاهری، وزیر و رئیس کل سابق بانک مرکزی، برای نجات تولید در ایران، صندوق جسورانه را تاسیس کرده است! که سعی دارد وامهای کلان بدون بهره بدهد. ایجاد این صندوق ها، اگر بدور از تسلط بانکها باشد، برای تولید بسیار مفید و با ارزش است.

Injection of inflation means stealing from the table of people!

If someone who could buy up to 5 bucks until yesterday with a certain amount of money, today with rising prices and inflation, only four can buy bread! In fact, this bread has been stolen from him. In this way, if the purchasing power of people is reduced in every field, this is a clear slaughter, it is clear on the day. You should see who is doing this theft? Growth and bullion, and the hoarding of banks, corporations and government and non-government institutions, are internal factors that drive inflation. The most important foreign inflation factor is the US economic sanctions. That is why Imam Khomeini said: "Whatever you scream over America. Of course, the United States knows that outside the square can not do anything! Therefore, all its power is on its internal forces. Since the US government has been in Iran for many years, it also has a lot of eggs, so there is no shortage of mercenaries! His mercenaries in Iran are two categories: those who have gone to the United States and have trained, and those trained in Iran. There are still many curriculum subjects: Master's Degree and PhD in Iran, the translation of the remnants of America. One of these important elements is economists, and especially bankers. Bankers or the banking system in Iran, with two monetary and financial instruments, injects inflation: first printing without backing the banknote: government borrowing from the banking system and raising the volume of liquidity, which grew more than 24% each year. And the other, selling a currency or US currency, to a higher rate. 98 percent of the US dollar is at the heart of the central bank. So it's perfectly monopolized: it eliminates any competition. If you inject dollars a bit more, it will drop by 25%. But the central bank has done the opposite: it can offer less! To reduce the value of the national currency. On the other hand, it prevents the elimination of zero from the national currency, so that inflation will not lose its impact! In financial policies, too, under the pretext of encouraging production! Loads from the government to pay a loan, even taking into account the difference in profits, in advance of the budget line. But by declaring high interest rates, it does not pay. And for them they have succeeded in getting fined and late, multiplying their interest, confiscating their property and sending themselves to jail. Fortunately, fortunately, it is not that the intelligent and revolutionary people are silent. They went to the men's fights with Islamic principles. At the same time of the Islamic Revolution, spontaneous local credit cooperatives were formed on a large scale, known as Qarz al-Hassaneh funds, to raise interest-free capital. Their growth rate was such that banks were about to disappear. Therefore, plots began: with the excuse of putting some of these boxes in the box, which was not a million! It was fought with these boxes. Now if someone takes a mortal loan: Do not borrow from banks at all! Or if it is needed, it will count on the same funds. And all the industries from small to large are in the courtroom and checkpoint: the party is the plaintiff of those banks. Recently, at the Nanotechnology Technology Forum, Tahmasb Mazaheri, the former minister and former head of the Central Bank, has established a bold fund to save production in Iran! Who is trying to make huge loans without interest. Creating these funds, if not for the domination of banks, is very useful and valuable for production.

حقن التضخم یعنی سرقة من الجدول من الناس!

إذا قام شخص المال أمس، یمكن أن یكون 5 لشراء الخبز الیوم مع ارتفاع الأسعار والتضخم، یمكن أن یكون إلا 4 لشراء الخبز! فی الواقع، كان الخبز سرقت منه. وبالمثل، إذا كانت القوة الشرائیة للشعب، فی كل مجال النقصان، عملیة سطو واضح فی وضح النهار. سنرى من یفعل هذه السرقة؟ العقود الآجلة الربویة والمضاربة والبنوك والشركات والمؤسسات العامة والمنظمات غیر الحكومیة، العامل الداخلی هو التضخم. أهم الضغط على التضخم العامل الخارجی وأمریكا عقوبات اقتصادیة. هذا هو السبب قال الإمام الخمینی: الصرخة قمت بسحب أنحاء أمریكا. وبطبیعة الحال، أمریكا یعرف أن خارج الملعب، لا تستطیع أن تفعل أی شیء! لذلك، تركت كل طاقاتهم فی الداخل فروعها. لأن الحكومة كانت فی أمریكا لسنوات عدیدة، لدیها البیض ویذ كبیرة كذلك، لذلك لا یوجد نقص فی مرتزق! وعملاء ایرانیین فی فئتین: أولئك الذین یذهبون إلى أمریكا والمدربین، والذین تم تدریبهم فی إیران. لا یزال العدید من أحكام الدورة: الماجستیر والدكتوراة فی إیران، وترجمة ما تبقى من أمیركا. واحد من العناصر الهامة والاقتصادیین والمصرفیین على وجه الخصوص. المصرفیین أو النظام المصرفی فی إیران، مع اثنین من أدوات التضخم النقدی والمالی عن طریق الحقن: الطبعة الأولى من النقود الورقیة: الاقتراض الحكومی من النظام المصرفی وتعزیز السیولة، أنه فی كل عام أكثر من 24 فی المئة. وآخر، والمال تبادل أو أمریكا، وهو معدل أعلى من ذلك. 98 فی المئة من الدولارات الأمریكیة فی ید البنك المركزی. وهكذا تماما احتكار: یتم القضاء على أی منافسة. إذا كان الدولار لحقن نسبة أكبر من السوق، ویتم تخفیض قیمتها إلى 25٪. لكن البنك المركزی قد تصرف مخالف: أن یعرض أقل! لیقلل من قیمة العملة الوطنیة. ویمنع إزالة الأصفار من العملة الوطنیة، لذلك التضخم لا یفقد تأثیره! فی السیاسة المالیة، أیضا، بحجة تشجیع الإنتاج! الحكومة تقرض الترخیص، حتى هامش الربح الخاص بك، وبالفعل فی المیزانیة المخصصة له. ولكن مع الإعلان عن الشروط والفائدة المرتفعة، فی رفض الدفع. وأنهم تلقوا وأواخر الغرامات والفوائد عدة مرات فی النظام، ومصادرة ممتلكاتهم: یتم سجنهم. لحسن الحظ انها لیست أن یكون الناس الممیزین والثوریة الصمت. مع مبادئ التمویل الإسلامی، وقد ذهب الرجال إلى الحرب. وفی الوقت نفسه، الثورة الإسلامیة، والاتحادات الائتمانیة المحلیة العفویة، التی تم تشكیلها على نطاق واسع: وهی بدون فوائد صندوق القروض لتوفیر رأس المال العامل بدون فائدة كان یتصرف. وكانوا قد نمت بسرعة بحیث البنوك القضاء تقریبا. بدأت المؤامرة: مع العذر لأداء هذه الصنادیق، التی لم تكن واحد فی الألف! وقد خاض الصندوق. الآن إذا كان شخص الطعام الحلال لاتخاذ المنزل: أی قرض البنك أم لا! أو إذا لزم الأمر، على نفس التهم الاقتراع. قریبا جمیع الصناعات من الصغیرة الى الكبیرة، وتشارك فی نقاط التفتیش المحكمة أن البنوك یشكون حول هذا الموضوع. الاقتصاد الجمعیة تكنولوجیا النانو أیضا: أعلن T. مظاهری، الوزیر السابق ورئیس مجلس إدارة البنك المركزی، لإنقاذ الإنتاج فی إیران، وأنشأت صندوق جریئة! فی محاولة لإعطاء قروض ضخمة من دون فائدة. إنشاء الصندوق، إذا الرقابة غیر المصرفیة، لإنتاج مفیدة وقیمة.

İnflyasiya injection insanların masa oğurluq deməkdir!

Kimsə dünən pul verib varsa, yüksələn qiymətlər və inflyasiya ilə çörək gün almaq 5 ola bilər yalnız çörək almaq üçün 4 ola bilər! Əslində, çörək ondan oğurlanmış edilmişdir. Eynilə, hər sahədə insanların alıcılıq qabiliyyəti, gündüz bir aydın quldurluq azalır əgər. Biz bu oğurluq kim görürsünüz? Sələmçi və spekulyativ fyuçers və banklar, şirkətlər və ictimai qurum və qeyri-hökumət, daxili amil inflyasiya var. ən mühüm xarici amil təzyiq inflyasiya, iqtisadi sanksiyalar Amerika. İmam Xomeyni bildirib Buna görə də siz Amerika üzərində drag scream. Əlbəttə ki, Amerika sahə off, bir şey edə bilməz ki, bilir! Buna görə də, daxili bütün enerji onların filiallarının ayrıldı. Hökumət uzun illər Amerikada olmuşdur ildən, eləcə də böyük withe yumurta, belə ki, tamah çətinliyi yoxdur! Amerika və təlim getmək edənlər və İranda təhsil almış olanlar: iki kateqoriyaya O, İran agentləri. Kursu hələ də bir çox müddəaları: Master və Aspirantura İran Amerikanın qalıqları tərcüməsində. xüsusilə mühüm elementləri, iqtisadçılar və bankirlərin biri. Bankers və ya bank inyeksiya ilə monetar və fiskal inflyasiyanın iki alətləri ilə İranda sistemi: fiat pul ilk çap: bank sisteminin hökumət borc və likvidliyi artırmaq, hər il daha çox 24 faiz. Və başqa, valyuta və ya pul America, yüksək dərəcəsi. Mərkəzi Bank əlində Amerika dollar 98 faiz. Və tamamilə monopole: Hər müsabiqə ləğv edilir. dollar bazar daha çox faiz yeritmək varsa, onun dəyəri 25% azalır. Lakin Mərkəzi Bank zidd çıxış edib: az təklif olunacaq! milli valyutanın dəyərini azaltmaq üçün. Milli valyuta adet sıfır qaldırılması qarşısını alır, belə inflyasiya təsirini itirmir! maliyyə siyasəti də istehsal təşviq bəhanəsiylə! hökuməti artıq bunun üçün

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :