ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

قوه قضاییه چگونه میتواند: منویات رهبری را اجرایی کند؟

اگر قوه قضاییه بخواهد در مسائل بین المللی حضور داشته باشد، مشکلاتی بر سر راه آن وجود دارد، لذا بسرعت نمی تواند به موضوع عمل کند. یکی از مشکلات نبود قوه قضاییه یگپارچه جهانی است! یعنی جایی برای شکایت وجود ندارد، و اگر شکایت هم بشود،  رسیدگی کننده عادلی وجود ندارد. و اگر حکم مناسبی هم صادر شود، ضمانت اجرا ندارد. برخی ها که از حقوق بین الملل اطلاع ندارند، فکر می کنند دادگاه لاهه، وزارت دادگستری جهانی است! و هرکس می تواند در ان طرح دعوی کند، و نتیجه بگیرد! اما اینطور نیست، بلکه دادگاه لاهه فقط به موضوعاتی رسیدگی می کند که: دو طرف یا دو کشور متخاصم، توافق کنند که در آنجا رسیدگی شود. البته در برخی موارد، اگر شورای امنیت در مورد جرایم جنگی، نظری داشته باشد میتواند به این دادگاه ارجاع نماید. اگر از سیستم داخلی خودمان هم استفاده کنیم، اولا فقط شاکی خصوصی می تواند شکایت کند! و اگر توانست رای بگیرد، وزارت امور خارجه در مورد پیگیری رای کمک می کند. در واقع دنیای بی در و پیکری داریم، و جایی برای طرح شکایت بین المللی وجود ندارد. اگر دادگاه های داخلی هم بخواهند رسیدگی کنند، ممکن است متشاکی در کشوری  باشد که: قرارداد استرداد مجرمین نداریم، یا اینترپول چندان تمایلی به همکاری نداشته باشد. همانطور هم که از قانون استرداد مجرمین بر می آید، باید اول او را محکوم کرد! بعد تقاضای استرداد نمود. بد تر از این، قانون کاپیتولاسیون هست که: برخی کشورها نه تنها استرداد مجرم نمی کنند، حتی اگر مجرمیت او در محل جرم ثابت شود، باید وی را به کشور متبوع انتقال دهند، تا دوباره با قوانین خودشان محاکمه شود. لذا همانطور که در اشارات رهبری هم بود، این نوع شکایات سمبلیک است! تا برای تاریخ بماند. لذا اگر شکایت آنطور که ماتصور می کنیم باشد، در ابتدا باید یک قوه قضاییه یا دادگستری بین المللی، با اساسنامه حقوق بشر و حقوق اساسی ایجاد شود. قاضی القضات آن از سوی دبیرکل سازمان ملل، یا رئیس کنفرانس اسلامی تعیین شود! تا آن موقع ما سه راه در پیش رو داریم: صدور بیانیه یا سخنرانی و یا ارسال: نامه های سرگشاده به سران جهان و یا: سازمان ملل و دیگر سازمانهای بین المللی، اولین راهکار است که طبیعتا: جنبه افشاگری و آطلاع رسانی خواهد داشت. دوم در داخل کشور، و با قوانین خود دعاوی بین امللی را هم، مانند دعاوی داخلی پذیرفته، و رسیدگی شود.  با صدور رای، مجرمان را تحت پیگرد قرار گیرند. و مانند احکام دادگاههای صحرایی، حکم هم اجرا شود: مامور اجرای حکم به همه جا برود، علنی و مخفی حکم را اجرا نماید. حالت سوم این است که مدارک را، برای اعضای شورای امنیت بفرستیم، و از انها انتظار داشته باشیم تا دستور: تشکیل دادگاههای جرایم جنگی یا غیرجنگی را بدهند. و یا از امکانات دادگاههای جرایم جنگی استفاده نمایند. مثلا در مورد تخریب آرامگاه بقیع در مدینه، مستندا نامه نگاری با آل سعود شده، و در خواست باز سازی نمایند. اگر آل سعود جواب نداد و: یا اینکه جواب داد ولی اجازه نداد، آن را به عنوان مدرک به: شورای امنیت ارائه و: خواستار رسیدگی به این جنایات جنگی شد، یا اصرار آنها بر مخروبه ماندن بقیع را، تاییدیه جنایات جنگی پدرانشان محسوب کرد. که البته همه اینها دور از ذهن است. اما بهر حال طرح دعوا بهتر از ساکت نشستن یا تماشاچی بودن است. اگر کسی به داد ما نرسید حواله به حضرت عباس می دهیم.

How the judiciary cans: Manage leadership?

If the judiciary wants to be present in international affairs, there are problems with it, so it can not act quickly. One of the problems is the lack of a universal Judiciary! There is no place to complain, and if there is a complaint, there is no fair hearing. And if the appropriate order is issued, there is no guarantee. Some who do not know international law think that the Hague Court is the Ministry of Justice. And anyone can sue it, and conclude! But this is not the case, but the Hague Court will only consider issues that: the two sides or two hostile states agree to be dealt with there. Of course, in some cases, if the Security Council has an opinion on war crimes, it can refer the court. If we use our own internal system, then only a private plaintiff can complain! And if it were able to vote, the State Department would help to track the vote. In fact, there is a world of nobody, and there is no place for an international complaint. If domestic courts also want to deal with it, the convict may be in a country where there is no extradition contract, or Interpol is reluctant to cooperate. As with the extradition law of convicted offenders, he must first be condemned to him! Then demanded a refund. Worse yet, there is a capitulation law: Some countries not only do not offend extradition, even if their conviction proves to be on the crime scene, they must be transferred to the country in order to be tried again under their own laws. So, as in the tips of leadership, these types of complaints are symbolic! Stay up to date. So, if the complaint is as it may be, we must first have a judiciary or international tribunal established by the Constitution of Human Rights and Fundamental Rights. Judge of the Islamic Revolutionary Tribunal appointed by the Secretary-General of the United Nations, or the head of the Islamic Conference! Until then, we have three ways ahead: issuing statements or speeches or sending: Open letters to world leaders or: The United Nations and other international organizations are the first to naturally: have a facet of disclosure and accountability. Secondly, within the country, and in accordance with its own laws, international claims are accepted, as well as domestic claims. Censors will be prosecuted by issuing a vote. And like the rulings of the courtrooms, the verdict is executed: the officer executes the sentence everywhere, publicly and secretly executes the sentence. The third option is to send the documents to members of the Security Council, and we expect them to order the formation of war crimes or non-war crimes tribunals. Or use the facilities of the war crimes tribunals. For example, in the case of the demolition of the Baqih tomb in Medina, documentary letters have been sent to al-Saud and rebuilt in demand. If Al Saud did not answer and either answered, but did not allow it, he presented it as evidence to the Security Council: He demanded that these war crimes be investigated, or that their insistence on staying alive be considered as confirmation of their fathers' war crimes . Of course, all this is far from the mind. But it's better to sit down or be a spectator. If anyone does not reach us, we will give it to Abbas.

كیف یمكن القضاء: زعیم تعلیقات لتنفیذ؟

إذا كان القضاء هو أن یكون حاضرا فی القضایا الدولیة، ومشاكل فی الطریق إلى هناك، لا یمكننا التحرك فورا بشأن هذه المسألة. واحدة من المشاكل هو عدم وجود السلطة القضائیة العالم جامدة! لیس هناك مجال للشكوى، إذا كانت الشكوى نفسه، لیس هناك أیة التعامل العادل. وإذا سیصدر الحكم المناسب، لا الإنفاذ. بعض الناس لا یدركون القانون الدولی، والتفكیر لاهای، وزارة العدل هی عالمیة! ویمكن للمرء فی الدعوى، وإبرام! ولكنها لیست سوى محكمة لاهای للتعامل مع القضایا التی الجانبین أو اثنتین من الدول المتحاربة، توافق على أن تعالج هناك. فی بعض الحالات، إذا كان مجلس الأمن فی حالة جرائم الحرب، مثل أن تكون قادرا على الرجوع إلى هذه المحكمة. إذا أردنا استخدام نظامنا الداخلی الخاص، أولا فقط المدعی الخاص یمكن مقاضاة! وإذا كنت لم یدلوا بأصواتهم، وزارة الشؤون الخارجیة على معدل المتابعة یمكن أن تساعد. فضفاض، والتی لا یوجد فیها التظلم الدولی فی العالم. إذا كنت ترغب فی التعامل مع المحاكم المحلیة، قد تكون خاضعة فی البلاد التی لیس لدیها اتفاقیات تسلیم المجرمین، أو الانتربول هو لا یمیل للتعاون. كما وكذلك القانون بشأن تسلیم المجرمین یأتی، یجب إدانة لها أولا! بعد طلب التسلیم. والأسوأ من ذلك، والاستسلام أن بعض البلدان لا فقط لا تسلیم، حتى ولو ثبت ذنب له فی الجریمة، یجب أن تحمل له إلى البلاد، فی أن یحاكم مرة أخرى عن طریق قوانینها الخاصة. وهكذا، كما كان فی الصدارة نقطة، هذا النوع من الشكوى هو رمزی! على البقاء حتى الآن. حتى إذا نشكو كما نتصور هو فی حاجة إلى القضاء أو القانون الدولی، وحقوق الإنسان ومیثاق الحقوق الأساسیة المراد إنشاؤه. تم تعیین رئیس المحكمة العلیا الأمین العام للأمم المتحدة أو رئیس المؤتمر الإسلامی! حتى ذلك الحین، نحن ثلاث طرق المستقبل: بیان أو خطاب أو الكتابة: رسائل مفتوحة إلى زعماء العالم والأمم المتحدة والمنظمات الدولیة الأخرى، والحل الأول هو الجوانب الطبیعیة الإفصاح والتبلیغ سیكون. والثانیة فی البلاد، وقوانینها المطالبات الدولیة، مثل المطالبات المقبولة والتعامل معها. مع الحكم، سیتم مقاضاة الجناة. مثل التجارب المیدانیة والجمل، الجملة تشغیل معا: الجلاد للذهاب فی كل مكان، القرار العام والسری لتشغیل. أما النمط الثالث فهو دلیل على أن یرسل أعضاء مجلس الأمن، ونحن نتوقع منهم لقیادة محاكمات جرائم الحرب أو أجر غیر. أو استخدام مرافق محاكمات جرائم الحرب. على سبیل المثال، وتدمیر قبر البقیع فی المدینة المنورة، توثیق المراسلات مع آل سعود، وطلب إعادة بنائها. إذا لم السعودیین الرد: إما الجواب، ولكن للحفاظ على أنها دلیل على عرض مجلس الأمن: لإجراء تحقیق فی جرائم الحرب، أو یصرون على أنهم دمر موافقة البقاء الباقی للآباء جرائم حرب واعتبرت . بالطبع، كل هذا بعید المنال. ومع ذلك، ونظرا للعمل أفضل من الجلوس أو متفرج. اذا كان شخص ما لأننا لم تعطی المال لعباس.

məhkəmə necə bilərsiniz: Şərhlər lideri həyata keçirilə bilər?

məhkəmə beynəlxalq məsələlərdə iştirak etmək deyil, orada yol problemləri dərhal məsələ ilə bağlı ola bilməz. problemlərdən biri məhkəmə sərt dünyanın olmaması! şikayət özü heç bir ədalətli məşğul olduqda şikayət üçün heç bir otaq var. Və müvafiq cümlə, heç bir mühafizə verilə əgər. Bəzi insanlar beynəlxalq hüquq fərqində deyil, Hague, hesab edirəm ki, Ədliyyə Nazirliyi universal deyil! Və bir iddia can və bağlamaq! Amma bu yalnız iki tərəf və ya iki müharibə xalqlar var müraciət etmək razıyam məsələləri ilə məşğul Hague Məhkəməsi edir. Bəzi hallarda, belə müharibə cinayətləri, halda Təhlükəsizlik Şurasının bu Məhkəməsinə müraciət etmək üçün əgər. biz öz daxili sistemi istifadə edirsinizsə, ilk növbədə yalnız xüsusi iddiaçı iddia edə bilər! Siz səs deyil əgər, təqib dərəcəsi Xarici İşlər Nazirliyi kömək edə bilər. Dünyanın boş və orada heç bir beynəlxalq şikayət. Siz daxili məhkəmələrin idarə etmək istəyirsinizsə, ekstradisiya müqavilələri var, və ya Interpol əməkdaşlıq meylli deyil nə ölkədə ola bilər. verilməsi haqqında qanun gəlir, eləcə də, onun ilk məhkum olmalıdır! ekstradisiya tələbi sonra. bu daha pis, bəzi ölkələrin cinayət onun günahkarlıq sübut edir, baxmayaraq ki, deyil ekstradisiya etmək yalnız təslim öz qanunları ilə yenidən mühakimə olunacaq ölkə onu keçirmək lazımdır. Bu bal aparıcı olduğu kimi Beləliklə, şikayət bu cür simvolik! bu günə qədər qalmaq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi və ya İslam Konfransı rəhbəri baş Ədliyyəəyyən edilir! bəyanat və ya çıxış və ya yazmaq: dünya liderləri BMT və digər beynəlxalq təşkilatlara açıq məktublar, ilk həll olacaq a

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

2

ما با آل سعود برای باز سازی بقیع مذاکره کردیم، تنها شرط آنها برای اجازه بازسازی مجدد قبرستان بقیع،  زدن یک فروند موشک به ریاض بود. اگر در این کار سستی کنیم، ممکن است نظرشان برگردد! و باز هم بقیع متروکه بماند. لذا دست یاری به سوی همه عزیزان دراز می کنیم، تا در این کار ما را کمک کنند و: هرجه بیشتر موشک بزنند، بیشتر ممنون خواهیم شد. به همین جهت اعلام می کنیم: بارها درخواست بازسازی انرا از: آل سعود با هزینه خود نمودیم، ولی انها منع حق کردند اجازه  ندادند. لذا ای مردم یمن! و نیروهای انقلابی، حزب الله لبنان و: ای کسانی که موشک دارید، در راه خدا کمک کنید! و آن را به ریاض پرتاب نمایید، تا خدا از شما راضی باشد. و این مانع بزرگ بازسازی ازبین برود، زیرا همانطور که مطلع هستید، در حدود هشتاد سال پیش در چنین روزهایی، آل سعود وحشیانه به: مکه و مدینه حمله کرد و: مردم آنجا را قتل عام نمود و: آثار تاریخی از جمله آرامگاه: چهار امام معصوم را تخریب نمود. در طول این سالها برخی خرابیهای آنان، در عراق مانند کربلا باز سازی شده، ولی بقیع همچنان مخروبه و متروکه است. علی ایحال ما سه روش برای پیگیری داریم: یکی مذاکره دوستانه، دوم طرح دعوا در دادگاههای بین المللی، سوم استفاده از زبان زور. مذاکره دوستانه این است که: رئیس سازمان حج و زیارت ایران با: وزیر دین و اوقاف عربستان و: کارشناسان مربوطه دور هم بنشینند، و توافقنامه ای امضا کنند و: در ازای تعهدات یا تمهیداتی، مجوز باز سازی داده شود. شرایط هم مطرح و هماهنگ شود. ایران آمادگی دارد از صفر تا صد: بازسازی را با هزینه خود به اتمام برساند. آل سعود برای احترام به دوستی و مذاکرات طرفین، فقط کافی است مانع بازسازی نشود. این امر میتواند تحت نظارت عالیه: وزیر امور خارجه ایران دکتر ظریف هم باشد، تا با توجه به تجربیات برجام، به توافق هایی برسند. اما راه دوم طرح دعوی است که اول آن، همین اظهار نامه ها می باشد. در واقع مجلس ایران می تواند مصوبه ای بگذراند و: از وزارت امور خارجه یا وزارت دادگستری، بخواهد تا براساس شواهد ومدارک موجود، در خواست رفع ممانعت از حق نماید. این درخواست براساس دو سری، کنوانسیون ها می باشد . سری اول کنوانسیون هایی است که: تخریب آثار باستانی را جرم می داند و باید که بواسطه این جرم، آل سعود محاکمه شود و نهایتا به باز پرداخت: هزینه های بازسازی محکوم گردد. گرچه برخی از این کنوانسیون ها، جزای این کار را با جنایات جنگی یکی دانسته! لذا سری دوم کنوانسیونها به همین موضوع اشاره خواهد داشت. تخریب آثار تاریخی و میراث مشترک بشری، جرمی هست که مجرم آن جنایتکار جنگی محسوب می شود. لذا وزارت خارجه با کمک شورای: حقوق بشر سازمان کنفرانس اسلامی و یا: به کمک برخی از کشورها که امضا کننده خواهند بود، درخواستی را به دبیرکل سازمان ملل و: شورای امنیت سازمان ملل بدهد و: تشکیل دادگاه جنایت جنگی برای رسیدگی به: جرائم آل سعود را پیگیری نماید. نهایتا اگر لجاجت آل سعود ادامه یافت، و هرگز حاضر به همکاری نشد، باید با زبان زور با آنان گفتگو کرد. در این جا لازم نیست اعلام جنگ شود! یا جنگ جهانی سوم به راه بیافتد. حتی نیازی به رودر رویی کشورها، با آل سعود نیست زیرا آل سعود شکننده تر از آن است که: مستقیما بخواهد مخالفت نماید و: یا با کشور جدیدی در گیر شود. بلکه همان کشورهای درگیر میتوانند: برای شادی دل میلیون ها بلکه میلیارد ها: عاشق اهل بیت، این کار را بصورت خودجوش انجام دهند. مثلا یمن با کوچکترین اشاره میتواند: موشک های زلزال را بجای شرکت ارامکو یا جیزان! به ریاض بفرستد، تا هم جنگ خود را پیش ببرد و: هم شیعیان را شاد کند. حزب الله لبنان  هم امروزه به: مرحله از رشد رسیده که بداند: پدر خوانده اسرائیل و داعش همین آل سعود است! پس برای رهایی از نا امنی ها و بمب گذاریها، باید موشکی حواله ریاض و محططه  آل سعود کند. البته سوریه و عراق هم کم زخم از آل سعود نخورده اند، لذا حق آنها هم برای استفاده از: موشک اسکاد محفوظ می باشد.

We need your missile to rebuild our boat!

We negotiated with Al Saud for the restoration of Baqiyah, the only condition for allowing a rebuilding of the cemetery Baqi was to launch a missile to Riyadh. If we fail in this work, they may return! And again, stay abandoned. So, let's extend our hands to all our loved ones to help us: if we miss missiles, we will be most grateful. Therefore, we announce that: We repeatedly requested the restoration of it from: Al Saud at their own expense, but they did not allow the right to do so. So, Yemenis! And the revolutionary forces, Lebanese Hezbollah, and: those who have rockets help the way of God! And throw it to Riyadh so that God will please you. And this great rebuilding barrier will be eliminated because, as you know, about 80 years ago on such days, Al Saud attacked Mecca and Medina and: massacred people there: historical monuments including the tomb: four destroyed the innocent Imam. During these years, some of their devastation has been restored in Iraq, such as Karbala, but the rest is still ruined and abandoned. However, we have three ways to follow up: one friendly negotiation, the second is a lawsuit in international courts; the third is the use of force language. The friendly talks are as follows: The head of the Iranian pilgrimage and pilgrimage organization, with the Saudi Minister of Religious and Endowment, and the relevant experts, sit down and sign an agreement, and, in return for the obligations or arrangements, grant a permit. Conditions are also set and coordinated. Iran is ready to complete the reconstruction at its expense from zero to one hundred. Al Saud is not just a barrier to reconstruction for respect for friendship and negotiations. This  can be under the auspices of Iran's foreign minister Dr. Zarif, in order to reach agreement on the experiences. But the second way is the lawsuit, which, first, is the same statement. In fact, the Iranian parliament can take a decision and ask the Ministry of Foreign Affairs or the Ministry of Justice to request the removal of the right based on available evidence and evidence. This request is based on two sets of conventions. The first is the conventions that consider the destruction of ancient works as offenses, and should be prosecuted for Al Saud, and ultimately for reimbursement: the costs of reconstruction are to be condemned. Although some of these conventions, it is a criminal offense for war crimes. So the second series of conventions will refer to this issue. Destruction of historical monuments and common human heritage is a criminal offense that criminalizes war. Therefore, the Department of State, with the assistance of the Council of Human Rights of the Organization of the Islamic Conference, or, with the assistance of some of the signatories, send a request to the Secretary-General of the United Nations and: the United Nations Security Council to: Form a War Crimes Tribunal to deal with: crimes Follow al-Saud Eventually, if al-Saud's loyalty continued, and never refused to cooperate, he should talk to them with force. There is no need to declare war! Or Third World War. It is not even necessary for the countries of the country to deal with Al Saud, because Al Saud is more fragile than: to directly oppose it: either it will engage with a new country. But also those involved: for the happiness of millions of millions, the lovers of the household do it spontaneously. For example, Yemen can use the slightest hint: to launch rocket rockets instead of Aram co or Jizan! Send it to Riyadh, so that it will advance its war and: Rejoice Shiites. Hezbollah, Lebanon, has come to this stage today as well: The father of Israel and ISIS are the same al-Saud! So, to get rid of insecurities and bombings, you have to miss missiles at Riyadh and Al-Saud sites. Of course, Syria and Iraq have not had much damage to Al Saud, so their right to use: Scud missile is reserved.

لإعادة بناء البقیع، الصاروخ تحتاج!

ناقشنا مع آل سعود لإعادة بناء البقیع، والشرط الوحید للسماح إعادة الباقی المقبرة، ضرب صاروخ فی الریاض. إذا كان لنا أنه فضفاض، قد یعودون! ومرة أخرى یتم التخلی عن الباقی. ولذلك، فإننا نمد ید العون لجمیع أحبائك، من أجل العمل وتساعدنا: أصبح على نحو متزاید الصواریخ، وأنها ستكون أكثر بالامتنان. لذلك قلنا: إعادة بناء مرارا انها: نحن سعود على نفقته الخاصة، ولكن لم یسمح لهم الحق فی حظر. شعب الیمن! والقوى الثوریة وحزب الله فی لبنان و: من هذه الصواریخ التی ستساعد الله! ورمیها فی الریاض، إلى الله رضی لكم. والعقبة الرئیسیة أمام إعادة بناء تختفی، لأنه، كما تعلمون، قبل حوالی ثمانین عاما، فی هذا الیوم، وحشیة آل سعود: مكة المكرمة والمدینة المنورة وهاجم الناس حیث قتل والآثار، بما فی ذلك القبر أربعة الإمام تدمیرها. على مر السنین بعض من فشلهم، مثل كربلاء فی إعادة إعمار العراق، ولكن أیضا المتهالكة والمهجورة الباقی. ومع ذلك، لدینا لتتبع ثلاث طرق: مفاوضات ودیة، والتقاضی فی المحاكم الدولیة الثانیة الثالثة، وذلك باستخدام لغة القوة. ودیة التفاوض على رأس الحج الایرانیة ومنظمة الحج: وزیر للدین والأوقاف السعودیة: خبراء الجلوس معا والتوقیع على الاتفاق وفی مقابل التزامات أو ترتیبات، یتم استعادة الترخیص. شروط مناقشتها وتنسیقها. إیران مستعدة للذهاب من صفر إلى مائة: إعادة البناء على نفقته الخاصة وحتى النهایة. السعودیة لاجراء محادثات والصداقة والاحترام المتبادل، ولیس فقط تعیق إعادة الإعمار. هذا یمكن أن یكون تحت إشراف وزیر الشؤون الخارجیة أن الطبیب على ما یرام، وفقا لتجارب البرجام، للتوصل إلى اتفاقات. ولكن الطریقة الثانیة هی القضیة الأولى، وهذه التصریحات هی. فی الواقع، یمكن أن البرلمان الإیرانی تمریر التشریعات ومن وزارة الشؤون الخارجیة أو وزارة العدل یقرر على أساس الأدلة المتاحة، والإصلاح یحول دون حق. ویستند هذا الطلب على مجموعتین، والاتفاقیة. أول مجموعة من الاتفاقیات التی: تدمیر الجریمة الآثار ویجب هذه الجریمة، السعودیین حاول وسداد فی النهایة محكوم تكلفة اعادة الاعمار. على الرغم من أن بعض هذه الاتفاقیات وجرائم الحرب مساواته مع العقاب لذلك! وهذه السلسلة الثانیة ستكون اتفاقیة لهذه النقطة. تدمیر الآثار والتراث المشترك للإنسانیة، جریمة المجرم هو مجرم حرب. ولذلك، فإن وزارة الخارجیة بمساعدة المجلس: منظمة حقوق الإنسان فی المؤتمر الإسلامی أو لمساعدة بعض الدول الموقعة على أن یكون الطلب إلى الأمین العام للأمم المتحدة: مجلس الامن سیعطی: محكمة جرائم الحرب للتعامل مع: الجریمة سعود المسار. وأخیرا، إذا استمر آل سعود العناد، وعدم رفض التعاون، سواء كانوا یتحدثون لغة القوة. فی هذه المرحلة، فإنه لیس من الضروری أن یكون إعلان الحرب! أو لتفجیر الحرب العالمیة الثالثة. حتى من دون دول المواجهة، مع السعودیین لأن السعودیین أكثر هشاشة من ذلك: انه یعارض مباشرة وإما من بلد جدید المعنیة. ولكن البلدان المعنیة قادرة على یفرح قلوب الملایین، ولكن الملیارات: الحب سجین، تفعل ذلك فقط عفویة. الیمن، على سبیل المثال، مع التلمیح قد یكون: صواریخ زلزال بدلا من أرامكو أو جیزان! الریاض إرسالها إلى الحرب سارت وكلا من الشیعة سعیدة. الیوم حزب الله فی لبنان: حان النمو لمعرفة الدولة الإسلامیة فی إسرائیل وبیت والد سعود! لذلك للتخلص من حالة انعدام الأمن والتفجیرات وعملیات نقل الصواریخ إلى بیت آل سعود فی الریاض والمرافق. وبطبیعة الحال، والجروح سوریا والعراق من آل سعود لیست منخفضة، لذلك لدیهم الحق فی استخدام: سكود محفوظة.

Baqi yenidən raket siz lazımdır!

Biz Riyadda bir raket dəyən Baqi yenidən Baqi qəbiristanlığı imkan yalnız vəziyyəti yenidən Səud Evi ilə müzakirə olunub. biz itirməyə, onlar geri gələ bilər! Və yenə Baqi tərk. Ona görə də biz iş və bizə kömək etmək üçün, bütün sizin yaxınlarınız üçün bir kömək əli uzatmaq: bu getdikcə raketlər, onlar daha minnətdar olacaq oldu. Belə ki, biz bunları söylədi: biz öz hesabına Səud, lakin onlar qadağan etmək hüququna icazə verilməyib: dəfələrlə yenidən. Yəmən əhli! Və inqilabi qüvvələr, Livan Hizbullah və: o raket siz, Allah kömək! Və Allah Sizdən razı olsun, Ər-Riyad onu atmaq. Bildiyiniz kimi, təxminən səksən il əvvəl bu gün, Səud House qəddar, çünki əsas maneə yox yenidən: Məkkə və Mədinə hücum məzarı dörd, o cümlədən şəhid və abidələri insanlar, Imam məhv. Bu illər ərzində belə İraqın yenidən qurulması Kərbəla, həm də köhnə və tərk Baqi kimi uğursuzluqlar, bəzi. güc dilini istifadə edərək, ikinci, üçüncü beynəlxalq məhkəmələrdə bir dost danışıqlar, məhkəmə Lakin, biz üç üsulları takip lazımdır. Din və Endowments Səudiyyə Ərəbistanı naziri: Friendly İranın Həcc və Həcc Təşkilatı rəhbəri danışıqlar mütəxəssisləri birlikdə oturmaq və saziş imzalamaq və öhdəliklər və ya tədbirlər müqabilində lisenziya bərpa olunur. Conditions müzakirə və koordinasiya. başa çatdırmaq üçün öz hesabına yenidənqurma: İran sıfır yüz getmək üçün hazırdır. Səudiyyə danışıqlar dostluq və qarşılıqlı hörmət, yalnız yenidən qurulması mane olur. Bu razılaşmalar əldə etmək Brjam təcrübə görə, xarici işlər naziri nəzarəti altında gözəl həkim oluna bilər. Amma ikinci yolu ilk iddia, bu ifadələri var. Əslində, İran parlamentinin qanunvericilik keçə bilər və Xarici İşlər Nazirliyi və ya Ədliyyə Nazirliyi mövcud sübutlar əsasında qərar fix hüququna mane olacaq. Bu istək iki seriyası əsaslanır Konvensiyası var. konvensiyaların ilk set: eserleri cinayət məhv və bu narahat olmalıdır, Səudiyyəlilər cəhd və nəhayət yenidən qurulması dəyəri məhkumdur qaytarmaq. bu konvensiyaların bəziləri olsa da, müharibə cinayətləri üçün cəza ilə bərabər! ikinci seriyası bu nöqtəyə bir konqres olacaq. abidələri və insanlığın ortaq irsinin məhv cinayətkar müharibə cinayət bir cinayət. Buna görə d

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

بانکها نماد استکبار در ایران

همانطور که قهرمانان دیپلماسی، فکر می کنند با لبخند و غش و ریسه، میتوانند از آستکبار جهانی امتیاز بگیرند، قهرمانان اقتصادی ایران هم می خواهند: با لبخند و التماس از بانکها بخواهند که: به اشتغال و تولید کمک کئند! ماهیت بانکداری با اشتغال و تولید در تضاد است، زیرا به شما می گوید: بجای اینکه بروی زحمت بکشی! و عرق بریزی و پول و سرمایه ات را در تولید بکار ببری، و بعد هم معلوم نیست محصولات تو را بخرند، همه سرمایه ات را بیار در بانک بگذار، و ریسک فری ماهیانه فلانقدر بهره بگیر! این فلسفه حتی جای بیمه و بورس را هم می گیرد. یعنی مردم بجای اینکه بیمه شوند، تا یعد از سی سال از مزایای بازنشستگی استفاده کنند، همین امروز میتوانند از بهره بانکی استفاده کنند، و اینهمه زحمت هم نکشند! و شما می بینید که این فلسفه که رایج ترین تفکر در ایران است، چه به روز تولید و اشتغال می آورد. متاسفانه مسئولینی که دلشان به حال جوانان می سوزد، و به فکر اشتغال و ازدواج آنها هستند، روی قبری گریه می کنند که مرده ای در آن نیست. با وجود بهره بالای پس انداز، و بدون ریسک بودن آن، کدام جوان بدنبال کار سخت و زیان آور خواهد رفت؟ تمام ذهن او این است که یک: کلاهبرداری کلان بکند و بعدا توبه کند! و یک شبه بار خود را ببندد، بعد آن پول را دربانک بگذارد، و تا آخر عمر برود ساحل آنتالیا و: زیر آفتاب لم بدهد و نوشابه خنک میل کند! نه فقط جوانان این فکر را دارند، بلکه سرمایه داران هم همین طور فکر می کنند: بجای ایجاد کارخانه و راه اندازی خط تولید، که هزاران مشکل بیمه و کارگری و مالیات و آب و برق و.. دارد، سوله را می فروشیم و در بانک می گذاریم! اصل پول محفوظ است و هرماه هم، سود آن را می گیریم. اصلا جادوی بهره بدون ریسک (ربا)، آستانه تحمل همه را از بین می برد، کسی به دنبال تولید نمی رود. با کوچکترین اشکال: مجوزی یا بیمه ای یا کارگری، داد و هوار راه می اندازد، کارگاه و کارخانه را تعطیل می کند! آگهی می دهد و زیر قیمت می فروشد، به خارج می رود و کیف خود را کوک می کند. از آنطرف هم بانکها قادر به مدیریت این وجوه نیستند، زیرا اغلب آن را به دارایی های جامد تبدیل می کنند. دارایی های جامد هم، نه تنها نقدینگی را نابود می کند، بلکه خود نیز از تبدیل به نقدینگی فرار می کند. یعنی بانکها برای موقعیت خودشان میروند: در بهترین نقاط شهر، سا ختمان می خرند یا اجاره می کنند. و در درازمدت، نه می توانند اجاره ها را کم کنند! و نه قادر هستند ساختمانهای خریداری را تخلیه نمایند. و لذا همه پول ها سوخت می شود. بعد به بهانه ورشکستگی و بیکاری پرسنل خود، به دولت فشار می اورند، دولت را بدهکار می کنند و: درآمد خود را بستانکار می نمایند، تا در صورت های مالی، درآمد ها قابل توجیه باشد. چون دولت هم این بدهیها را جدی نمی گیرد، لذا در این مرحله هم، پول و نقدینگی مردم سوخت می شود. از این جهت بانکها ناچار به سوی تولید کنندگان می روند: وام با سودهای کلان می دهند، بعد کارخانجات آنها را مصادره می کنند، به تولید هم ادامه نمی دهند! بلکه برای جبران اینهمه ضرر، زمین کارخانجات را می فروشند. یا کار بری آن را تغییر داده، با ساخت ویلا و آپارتمان، بر تعداد خانه های لوکس و خالی اضافه می کنند. تا در صورت های مالی، از آن به عنوان سود یاد کنند. همه این موارد را همه مسئولین می دانند! ولی فکر می کنند اشکالی ندارد، زیرا اشک کارکنان بانک و: ورشکستگی آنها را نمی توانند ببینند! فریب لبخند بانکها را می خورند، و همه هستی ملت را به باد می دهند. و محارب با خدا را، حبیب خدا حساب می کنند.

Banks symbolize arrogance in Iran

As the heroes of diplomacy, who think they can smile and smell with smile and flax, can win points from the global astrophysics. Iran's economic heroes also want to smile and beg the banks to: help employment and production! The nature of banking is contradictory with employment and production, because it tells you: Instead of bothering you! And sweat and make money and capital in production, and then it is unclear whether to buy your products, put all your money in the bank, and take advantage of the high monthly risk! This philosophy even takes the place of insurance and stock exchange. Instead of being insured, people, after thirty years of retirement benefit, can today use bank interest, and they will not be bothered! And you see that this philosophy, which is the most commonly thought-out in Iran, is up-to-date on production and employment. Unfortunately, the officials who are burning young people, thinking about their employment and marriage, are crying on a cry that is not dead. Whichever young person is looking for hard and harmful work despite the high interest rates on savings and risk-free? All his mind is that one: he will make a great scam and then repent! And overnight, close it down, then put it in the bank, and go on to the beach of Antalya and: Give the sun under the sunshine and cool beverages! Not only do young people think this, but the financiers also think: instead of creating a factory and launching a production line, which has thousands of insurance and labor problems and taxes and water and electricity, and ... selling the niches, and in We put the bank! The principle of money is reserved and every month we will benefit from it. At all, the magic of interest without risk (rubbish) eliminates the threshold of tolerance for everyone, no one is looking for production. With the smallest form: a license or insurance or a worker, he throws up and closes the workshop and the factory! It sells ads and sells under the price, goes out and kicks off its bag. On the other hand, banks are not able to manage these funds, because they often turn it into solid assets. Solid assets, not only liquidate, but also run away from liquidity. That is, banks go for their own position: they buy or rent buildings in the best parts of the city. And in the long run, they cannot lower the rent! Nor are they able to evict purchased buildings. And so all the money is fueling. Then, under the pretext of bankruptcy and unemployment of their personnel, they are pushing the government, overseeing the government, and: losing their income, so that they can be justified in financial statements. Because the government also does not take these debts seriously, so at this stage, people's money and liquidity are fueled. As a result, banks are forced to go to producers: they give loans with huge profits, then confiscate their factories, do not continue to produce! But to offset these losses, they sell the land to factories. Or change it, adding villas and apartments to the number of luxury homes and vacancies. To make a profit in financial statements. All of this is considered by all officials! But they think its okay because the tears of the bank's employees: they cannot see bankruptcy! Laughing the smiles of the banks, and all the people of the nation are blowing. And fight against God, friend God.

البنوك رمزا للغطرسة فی إیران

كأبطال للدبلوماسیة، والتفكیر بابتسامة والاغماء وتلاعب یمكن تصنیف مع الاستكبار العالمی، أبطال الاقتصاد الإیرانی من شأنه: بابتسامة والتسول تسأل البنوك على تولید فرص العمل ومساعدة! المصرفیة الطبیعة فی صراع مع العمل والإنتاج، وكما قلت أنت، ولیس یصعب على قتل! یأخذ هذه الفلسفة أیضا وضع حد سواء التأمین والأوراق المالیة. الشعب بدلا من التأمین، لیارد ثلاثین عاما من استحقاقات التقاعد، ویمكن استخدام الفائدة الیوم، وجمیع المتاعب التی قتل! وترى أن هذه الفلسفة هی التفكیر الأكثر شیوعا على إیران، ما یجلب الیوم الناتج والعمالة. وللأسف، فإن المسؤولین الذین لدیهم قلوب الشباب وحرق، وأنها تفكر فی العمل والزواج، والقبر، والبكاء إلى أنه لم یمت. وعلى الرغم من وفورات الفائدة المرتفعة، ویخلو من المخاطر، التی الشباب سیذهب البحث بجد والأعمال الخطرة؟ رأیه هو كل واحد: هل الحیل كبیرة وثم توبوا! وقتها لیغلق بین عشیة وضحاها، بعد المال فی البنك، ویذهبون إلى الحیاة الشاطئ فی مدینة أنطالیا: خدعة له تحت الشمس والمشروبات الباردة أكل! البنوك علاج! محجوز المال وكل شهر، وسوف یستغرق الأرباح. بریق لا أمیل الفائدة الخالیة من المخاطر (الربا)، والتسامح یدمر كل الذین لا تنتج. مع أصغر شكل رخصة أو تأمین أو العمال، وحوار تطلق وورش العمل والمصانع لإغلاق! الإعلانات وتبیع بأقل من سعر التكلفة، إلى الخروج وغرزة الحقیبة. من الجانب الآخر من الضفة غیر قادرة على إدارة هذه الأموال، لأنها غالبا ما تحویله إلى أصول غیر سائلة. الأصول غیر السائلة لیست فقط تدمیر السیولة، ولكن أیضا أن تصبح استنزاف السیولة. البنوك تسیر على وضع نفسها فی أفضل المواقع فی المدینة، وشراء أو استئجار المبانی الخاصة بهم. وعلى المدى الطویل، لا یمكن أن تقلل من قیمة الإیجار! وغیر قادرین على شراء المبانی لاخلاء منازلهم. وهكذا كل هذه الاموال والوقود. بعد الإفلاس والبطالة بحجة موظفیها، فإن الحكومة تدفع الحكومة والمدین: تقید أرباحك على البیانات المالیة، دخل له ما یبرره. كل من هذه الدیون لأن الحكومة لیست جادة، لذلك فی هذه المرحلة، والسیولة من المال والوقود. الحاجة إلى البنوك للشركات المصنعة هی قروض مع أرباح الیوم بعد أن سیطروا على المصانع، لن یستمر الإنتاج! ولكن أیضا للتعویض عن هذه الخسائر، والشركات المصنعة بیع. أو الاستیلاء علیها تغیر، مع بناء الفلل والشقق، وعدد من المنازل الفخمة الفارغة. على البیانات المالیة، تذكرت أنها الربح. یعرف كل هؤلاء المسؤولین جمیعا! ولكن أعتقد أن هذا ما یرام، لأن الدموع وموظفی البنك: الإفلاس لا یمكن رؤیتها! كتب ابتسامة خداع لتناول الطعام، وجمیع الدول هی یختتم الیوم. وعدو الله، فإن الله العد.

İranda təkəbbür Banklar simvolu

diplomatiya qəhrəmanları kimi, bir təbəssüm ilə düşünmək və qəşş və qurğusunun qlobal təkəbbürlə qiymətləndirilib bilər, İranın iqtisadiyyatı ki qəhrəmanları bir təbəssüm ilə və məşğulluq yaratmaq və yardım üçün bankların xahiş yalvarmaq! Siz dediyiniz kimi deyil, öldürmək üçün çətin çox, məşğulluq və istehsalı ilə münaqişədə təbiət bank! Bu fəlsəfə də sığorta və fond həm yer tutur. əvəzinə sığorta xalqı öz pensiya otuz il YD üçün maraq bu gün istifadə edilə bilər, və bütün narahatlıq onlar öldürmək! Və bu fəlsəfə gün çıxış və məşğulluq gətirir nə İran, ən ümumi düşüncə olduğunu görürük. Təəssüf ki, gənc ürəkləri yanır, və onlar ölü deyil ki, ağlayan, məşğulluq və evlilik, məzarı haqqında düşünür idi ediblər. yüksək faiz qənaət baxmayaraq, gənc ağır və təhlükəli iş axtarış getmək onun riskləri olmadan? Onun mind bütün biridir: böyük tövsiyələr və sonra tövbə! Və onun bankın pul sonra, gecə bağlayın və çimərlik Antaliyanın həyat getmək üçün onun oyun günəş altında və sərin içkilər yemək! banklar müalicə! pul qorunur və hər ay bu mənfəət olacaq. Glamour Dont risksiz faiz (sələmçilik) tolerantlıq istehsal olmayan bütün məhv. lisenziya və ya sığorta və ya işçilərin kiçik formada və Hawar başlayır, seminarlar və fabriklər yaxın! Elanlar və dəyəri aşağıdakı satır, çıxmaq və bag stitch. Bank

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

چه کسی آمریکا را نابود خواهد کرد؟َ

آمریکاییها خودشان میدانند که در حال نابودی هستند، ولی دوست ندارند که نابود شوند؛ لذا شاهد رفتار های دوگانه از دولتمردان آنها هستیم. عده ای که به هالیوود نزدیکترند، سعی دارند این نابودگر را ایرانی نشان دهند. لذا می کوشند از قدرت ایران کم کنند، تا ایران نتواند آمریکا را نابود کند. علاوه بر ساختن فیلم های ضد ایرانی، در سازمان ملل و جاهای دیگر هم سعی دارند: مانع رشد اتمی یا موشکی ایران شوند.  طیف گسترده این تفکر از: لابی صهیونیستی گرفته تا آل سعود و: کنگره آمریکا و سنا و کاخ سفید را در بر می گیرد. همه این طیف در یک موضوع مشترک هستند: انقلاب اسلامی یک زلزله بود و: آثار خود را به تدریج نشان می دهد. آنها با مطالعه دقیق متون مذهبی ایرانیان، و احادیث شیعه دریافته اند که: ظلم و استکبار نابود شدنی است، ولی مایل هستند بدون اینکه دست از: ظلم و استکبار بردارند جلوی نابودی خود را هم بگیرند! یکی از راهها استفاده از روش یونس نبی است. ما در اساطیر ایرانی می خوانیم که: نوح نبی نهصد سال و اندی، مردم را برای دین خدا تبلیغ کرد، ولی مردم ایمان نیاوردند جز اندکی، لذا خداوند دستور داد همان اندک را هم، در کشتی سوار کند تا خداوند همه زمین را، از لوث وجود مشرکان پاک کند: طوفان آمد و همه را شست. اما در قضیه حضرت یونس، یک فرق کوچک است: وقتی حضرت یونس با غضب از شهر به سوی دریا رفت، اهالی آنجا یک نفر از حامیان حضرت یونس را واسطه قرار دادند، و از خداوند خواستند تا عذاب را بردارد. او هم گفت اگر شما توبه کنید، عذاب نخواهید شد! و همینطور هم شد. لذا روش برخی از عقلا آمریکا، در نزدیکی به یاران امام خمینی ره، و یا افراد رده اول نظام به همین منظور است. آنها سعی دارند عذاب را از خود دور کنند، ولی نه با دشمنی یا تبلیغات برعلیه ایران، بلکه با تجدید نظر در رفتارهای خودشان. البته اگر در این روش موفق شوند، شاید مثل زمان حضرت یونس، عذاب به خود حضرت یونس برگردد! و او را در شکم ماهی اسیر کند. اما اینطور که معلوم است، چندان عزم قوی دیده نمی شود. ما اگر به شعار های ترامپ، در دوران انتخابات توجه کنیم رویکرد: اصلاح و تغییر داشت حتی وی می گفت : ایران و سوریه و روسیه داعش را از بین می برند، ولی امریکا از انها حمایت می کند. سخنان کلینتون رقیب او نیز: حکایت از توبه و بازگشت داشت، و در دوران اوباما هم همین شعار ها داده می شد. اما پس از پیروزی در انتخابات، موضوع کاملا برعکس شده، و ترامپ به روش همان قبلی ها برگشته! این یعنی توبه آنها حقیقی نیست، و احتمال اینکه عذاب از آنها برداشته شود کم است. اما در بین ایرانیان هستند کسانی که: هنوز سعی می کنند آمریکا را نصحیت کنند، و به آنها کمک کنند که دست از لجاجت بردارند. عملکرد اینها دو حالت دارد: یا اینکه موفق می شوند که آمریکا را، با مذاکره و عقلانیت نجات دهند، که در این صورت حضرت یونس عذاب می شود! یا اینکه آب در هاون می کوبند و دنبال کلاه باد برده می روند. باز در این صورت، نقش ایران را از این مبادله حذف کرده، و به دیگران می دهند. زیرا خداوند گفته: اگر ماموریت الهی خود را انجام ندهید، شما را می برد و قوم جدیدی را می آورد، که هم خدا را دوست دارند و هم خدا آنها را دوست دارد. شاید این قوم جدید حزب الله لبنان باشد! شاید هم روسیه جدید، که آخرین ضربه را بر پیکر فرسوده آمریکا وارد می کند. لذا باید مواظب عملکرد جناح برونگرای ایرانی بود. و شاید فتنه ای که: معاون اول قوه قضاییه استشمام می کند این باشد. اما اگر آنها راست بگویند و ترامپ واقعا توبه کرده، و شیعه شود، باید توبه او را قبول کرد تا مثل یونس عذاب نشد.(وذالنون اذ ذهب مغاضبا ...).

Who will destroy America?

The Americans themselves know that they are in ruins, but they do not like to be destroyed, so we see the dual behaviors of their statesmen. Some people who are closest to Hollywood are trying to show this terminate Iranian. Therefore, they try to reduce Iran's power, so that Iran cannot destroy America. In addition to making anti-Iranian films, the United Nations and elsewhere are trying to: prevent Iran's nuclear or missile development. The wide range of this thinking is from the Zionist lobby to Al Saud and includes the US Congress, the Senate and the White House. All of this spectrum is on a common theme: the Islamic Revolution was an earthquake, and it shows itself gradually. By carefully studying the Iranian religious texts and Shi'a hadiths, they discovered that cruelty and arrogance are destroyable, but they wish to stop their destruction without committing cruelty and arrogance! One way is to use the prophet Jonah's way. We read in Iranian mythology: Noah the Prophet, nine hundred years ago, and Andy propagated people for the religion of God, but the people did not believe except a little, therefore, God ordered the same little one to board the ship so that Allah will make all the earth from Wipe out the presence of the idolaters: the storm came and washed away everyone. But in the case of Prophet Younis, it is a small difference: when Iman Younes went to the sea with the wrath of the city, the inhabitants placed one of the supporters of Younus, and asked God to take away the chastisement. He said that if you repent, you will not be tormented! And so it was. Therefore, some American rational methods are in the vicinity of Imam Khomeini's supporters or the first-class people of the system. They try to get away with the retribution, but not with hostility or propaganda against Iran, but by reconsidering their own behaviors. Of course, if they succeed in this, perhaps, as the time of Prophet Younis, the retribution will return to Younus himself! And he will capture him in the belly of the fish. But as it turns out, there is not much strong determination. If we look at the slogans of Tramp during the election, the approach would be to change: he even said: Iran and Syria and Russia are destroying ISIS, but the United States supports them. His rival Clinton's words also included a repentance and return, and during the Obama era, the same slogans were given. But after winning the election, the subject is completely reversed, and Tramp is back in the same way! This means that their repentance is not real, and the probability that the punishment will be removed from them is low. But among the Iranians there are those who: Still try to give the United States a message, and help them get rid of stupidity. The function is twofold: either they succeed in saving the United States by negotiation and rationality, in which case Prophet Younus will be tormented! Or, they drink water in their holes and follow the hat. Again, they will remove Iran's role from this exchange and give it to others. Because the Lord said: "If you do not perform your divine mission, you will take you and bring a new people who love God and God loves them. Maybe this new Hezbollah is Lebanon! Maybe the new Russia, which will bring the last blow to the worn-out United States. Therefore, we should be careful about the function of the extroverted Iranian faction. And maybe the intrigue that the first deputy of the judiciary would be. But if Tramp really repented, and he became a Shiite, he should accept His repentance.

الذی سیدمر أمریكا؟

الأمیركیون یعرفون أنهم یموتون، ولكن لا نرید لیتم تدمیرها، وبالتالی فإن السلوك المزدوج للحكومة السیطرة علیها. أولئك الذین هم أقرب إلى هولیوود، وهذه محاولة فاصل إیران. وذلك فی محاولة للحد من قوة إیران، حتى إیران یمكن أن تدمر أمریكا. بالإضافة إلى صنع الأفلام ضد إیران فی الأمم المتحدة وأماكن أخرى تحاول: نمو إیران النووی أو الصاروخی. وهناك مجموعة واسعة من التفكیر اللوبی الصهیونی لبیت آل سعود والكونغرس ومجلس الشیوخ والبیت الأبیض یأخذ أمریكا. كل هذا التنوع هی القاسم المشترك: كان ثورة الإسلامیة زلزال ویعمل على إظهار تدریجیا. وقد وجدت دراسة متأنیة للنصوص الدینیة الإیرانیة والتقالید الإسلامیة التی الاستبداد والقمع هو القابلة للتلف، ولكن نرید دون الحاجة إلى تسلیم القسوة والغطرسة یأخذون وقتهم أمام تدمیرها! یونان هی واحدة من الطرق لاستخدام هذه الطریقة. نحن الأساطیر الإیرانیة یخبرنا أن النبی نوح تسع مئة سنة ونصف الناس إلى دین الله عز وجل أن الإعلان، ولكن لم یكن الناس یعتقدون، باستثناء عدد قلیل، لذلك أمر الله القلیل من الوقت، والشروع للرب یا كل الأرض، من تنظیف القذارة من الوثنیین: جاءت عاصفة وغسلها. وقال انه اذا كنت التوبة، فلن یحكم! وهكذا ثبت. انهم یحاولون النأی بأنفسهم عن عذابهم، ولكن لیس العدو أو الدعایة ضد إیران، ولكن أیضا لمراجعة سلوكها. وإذا نجحوا فی هذا الطریق، وربما مثل یونان النبی، والنبی یونس عودة إلى التهلكة! وقطع لها فی بطن السمك. ولكن كما تبین، أن هناك تصمیما قویا. كلینتون تصریحات منافسیه: قصة توبة والعودة، وأثناء أوباما أعطیت نفس الشعار. ولكن بعد فوزه فی الانتخابات، بل على العكس تماما، وترامب هو نفس الطریقة السابقة تعود! وهذا یعنی أنها لیست التوبة الصادقة، واحتمال یعانی منها منخفضة. لكن الإیرانیین هم أولئك الذین ما زالوا فی محاولة لجعل أمریكا تقدیم المشورة، ومساعدتهم على التخلی عن عنادهم. أنقذت إما أن ینجحوا فی أمریكا، مع الحوار والحكمة الیوم، وفی هذه الحالة العقوبة النبی یونان: هذه الأوضاع اثنین من العملیة! أو الماء فی الهاون تستخدم العبید یقولون وتتطلع للحد من الریاح. مرة أخرى فی هذه الحالة، إزالة دور إیران من هذه الصفقة، وغیرها الیوم. ربما هذه الأمة الجدیدة لحزب الله فی لبنان هی! ربما روسیا الجدیدة، أحدث ضربة للجسم تدخل أمریكا القدیمة. لذا كن حذرا على أداء غریب الأطوار من إیران. وربما دسیسة من النائب الاول لرئیس السلطة القضائیة إلى أن استنشاق. ولكن إذا ترامب تاب حقا، وكان الشیعة، قبلت توبته.

Kim Amerika məhv edəcək?

Amerikalılar onlar ölür olduğunu bilirik, lakin məhv etmək istəmirəm, belə ki, hökumət ikili davranış onlara nəzarət. Hollywood yaxın olanlar, bu terminator İran çalışırıq. Belə ki, İran hakimiyyəti azaltmaq üçün cəhd edin, belə ki, İran Amerikanı məhv edə bilər. İranın nüvə və ya raket artım: başqa BMT İrana qarşı film edilməsi və əlavə etmək üçün çalışırıq. Səud Ev və Konqres və Senat və Ağ Ev sionist lobbisinin düşüncə geniş Amerika edir. Bütün bu müxtəlif bir ümumi mövzu var: İslam İnqilabının zəlzələ oldu və tədricən göstərmək üçün çalışır. İranın dini mətnlər və İslam ənənələrinin diqqətlə öyrənilməsi onların məhv qarşısında vaxt zülm və təkəbbür əl olmadan zülm və təzyiq tez xarab olduğunu, ancaq istəyirəm! Yunus metodu istifadə etmək yollarından biridir. Biz İran mifologiya Allah az vaxt sifariş belə ki, Rəbbə başlamaq, bir neçə istisna olmaqla, bütün yer üzünü Nuh peyğəmbər doqquz yüz il və Allahın dininə yarım adam reklamına, lakin insanlar inanmırdı ki, bizə deyir bütpərəstlər pisliyindən təmizləmək: fırtına gəldi və yuyulur. O, tövbə etsəniz, siz əzab olmaz dedi! Və belə sübut etdi. İmam Xomeyni, və ya eyni qaydada ilk xətti yaxınlığında Amerika ağıl adamlar, bəzi So. Onlar əzab özlərini məsafə çalışır, lakin İrana qarşı düşmən və ya təbliğat, həm də onların davranışı yenidən olunur. Onlar bəlkə peyğəmbər Yunus, onların əzab peyğəmbər Yunus qaytarılması kimi, bu şəkildə uğur varsa! Və balığın qarnında onun kəsdi. Amma güclü müəyyən var çıxır. biz Trump şüarlar varsa, seçkilər yaxınlaşdıqca zamanı diqqət: modifikasiyası, hətta o İran və Suriya v

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
پنجشنبه 8 تیر 1396 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

جنگ آمریکا و روسیه امری حتمی است.

بر اساس نظریه هانتینگتون، جنگ تمدن ها: نهایتا به درگیری نظامی می رسد و: آمریکا در یک درگیری نظامی از بین می رود. البته به نظرما جهان به مرحله ای رسیده: که آمادگی جنگ سوم جهانی را ندارد، ولی به دلیل خوی برتری جویی  و: نظامیگری دولت آمریکا، ناچار خواهد بود برای اثبات برتری خود، گام آخر را بردارد و: تنها قدرتی که در مقابل او عرض اندام می کند، روسیه است، لذا در یک جنگ نا گریز، به مقابله بر می خیزد ولی چون: پشتوانه مردمی داخلی ندارد، و نمیتواند از نیروی زمینی علیه روسیه استفاده کند، نیروی هوایی و موشک های او کاری از پیش نمی برد، و دریک جنگ فرسایشی که سالهاست شروع شده، نهایتا فروپاشی آمریکا به نتیجه می رسد. مهمترین نظریه ای که در این زمینه است. جنگ تمدن ها است، یعنی تمدن نوین اسلامی همه ابر قدرتها را از بین می برد، از جمله آمریکا نیز از سر راه برداشته می شود. این نظریه در سال 1356توسط اینجانب، در شبهای قدر ماه رمضان در: مسجد الهادی شهید ایت ا الله غفاری، در بین هزاران دانشجوی انقلابی ارائه شد، و جزوه آنهم توزیع و نوارهای انهم موجود است. در سال 1359در مدرسه عالی شهید مطهری هم، تدریس شد و جزوه های ان نیز چاپ گردید. اما بیست سال بعد، یعنی 1379بود که بنام هانتیگتون مطرح شد! آنهم به دلیل اینکه مردود اعلام شود. زیرا در مقابل آن گفتگوی تمدن ها مطرح بود. در واقع انقلابیون ایرانی، دلشان برای فروپاشی آمریکا سوخت و: برای اینکه به سرنوشت شوروی سابق دچار نشود، گفتند بیایند و با گفتگو، جلو این جنگ را بگیرند. برداشت آنها از جنگ تمدن ها،  یک برداشت مکانیکی و منفعلانه بود. یعنی  فکر می کردند با گفتگو می توان: جلو مسیر تاریخ را گرفت. اما اینطور نیست یعنی، تاریخ راه خود را می رود و کسی که: این روند تاریخ را بشناسد، میتواند راهبر تاریخ یا قهرمان تاریخ شود. زیرا قبل از هر حادثه تاریخی، از روند ان متوجه شده و خود را، بر امواج آن سوار می کند. مثل این است که رودخانه ای در مسیری به آبشار می رسد، ما اگر این را بدانیم میتوانیم با کمی دقت، قایق خود را در مسیر بعدی قرار دهیم، ولی کسانی که نمی دانند در گرداب گیر می کنند. شاید از بین بروند و شاید هم نجات پیدا کنند. طرفداران گفتگوی تمدن ها می گویند: ما باید آبشار را از بین ببریم، تا همه به سلامت به مقصد برسند! اما قدرت ما برای ازبین بردن ابشار ساخته نشده، بلکه برای بهره برداری از آبشار ساخته شده، لذا قهرمانان تاریخ آدم های باهوشی هستند که: این موضوع را می فهمند و: آنهایی که نمی فهمند در زیر: چرخ های تاریخ له می شوند. مسئله برجام هم چنین برداشت مکانیکی است از گفتگو، یعنی آنها خواسته اند مانع روند تکاملی تاریخ شوند! روند تکاملی تاریخ برمبنای حذف: قدرت های قبلی و ایجاد قدرت های نوظهور است. چنانچه نظریه دیالکتیکی به آن اشاره دارد، و ابن خلدون آن را توضیح داده است. این نظریه دیالکتیکی را، با نظریه ماتریالیسم تاریخی یا: دیالکتیکی مادی نباید اشتباه گرفت. امام علی می فرماید: فرشته ای هر شب فریاد می کند: برای مرگ بزایید و برای خراب کردن بسازید. منطقیون هم گفته اند: اوج هرچیزی اول افول آن است. که گویند: فواره چو بالا رود سرنگون گردد.! لذا همانطور که اختیار انسان، برای تغییرات مطلق نیست، برای جلوگیری از تغییرات هم مطلق نیست. و کسی نمی تواند با گفتگو! جلوی جنگ تاریخی و ضروری را بگیرد. اراده خداوند این است که مستضعفین بر: مستکبرین پیروز شوند، این نهایت دشمنی با خدا است که ما بخواهیم با مذاکره، مانع شکست مستکبرین شویم!

The war between the US and Russia is certain.

According to Huntington's theory, the Civilization War: Ultimately reaches military confrontation: America is destroyed in a military conflict. Of course, in my view, the world has reached a stage that does not prepare for the Third World War, but because of its superiority and: the US military militarism, it will have to take the last step to prove its supremacy: the only power ahead of him is the width The body is Russia, so it is confronted in a never-ending war, but because it does not have a domestic support, and can not use the ground force against Russia, its air force and its missiles do not go astray, and In a war of extinction that has begun for many years, the collapse of America will eventually come to the end. The most important theory in this field. The battle of civilizations is that the new Islamic civilization destroys all the superpowers, including the United States. This theory was presented to me by myself, on the nights of Ramadan in 1979, at the mosque of al-Hadi, martyr Iathullah Ghaffari, among thousands of revolutionary students, and there are also leaflets for distribution and tapes. He was taught at the Shahid Motahari High School in 1359 and his pamphlets were also published. But twenty years later, it was in 2000, called Huntington! Because it is declared to be rejected. Because the dialogue of civilizations was in front of it. In fact, the Iranian revolutionaries were eager to fuel the collapse of the United States: they did not want to go to the fate of the former Soviet Union, and to engage in dialogue with them. Their perception of the war of civilizations was a mechanical and passive harvest. They thought that they could by the conversation: take the path of history. But it is not. That is, the history goes its way, and whoever knows this process of history can become the leader of history or the hero of history. Because before every historical event, it is aware of its process and it is mounting itself on its waves. It's as if a river is on its way to the waterfall; if we know this, we can put our boat on the next track with a little care, but those who do not know will get in the vortex. Maybe they'll disappear and maybe they'll be saved. Dialogue advocates say: "We have to eliminate the waterfall, so that everyone arrives at health!" But we have not built our power to destroy the waterfall, but it is made to exploit the waterfall, so the heroes of history are the intelligent people who understand this and: those who do not understand below: the wheels of history are crushed. The issue of achievement is also a mechanical conception of conversation, that is, they have been asked to hinder the evolutionary process of history! The evolutionary process of history is based on the elimination of previous powers and the emergence of emerging powers. If dialectical theory refers to it, Ibn Khaldun explained it. This dialectical theory should not be confused with the theory of historical materialism: material dialectics. Imam Ali says: "An angel cries every night: to death and to make a ruin." Logicians have also said that the peak of everything is the first decline. They say: Fountain Chu will be toppled. So, as human discretion is not absolute change, it is not absolute to avoid changes. And no one can talk with! Prevent the historic and necessary war. The will of God is that those who are oppressed must be victorious: it is ultimately hostility to God that we want to prevent the arrogant defeated by negotiating!

حرب أمریكا وروسیا أمر لا مفر منه.

ووفقا لصدام هنتنغتون الحضارات: نهایة للنزاع المسلح یصل أمریكا فی یختفی الصراع العسكری. بالطبع، نحن نعتقد أن العالم قد وصلت إلى مرحلة: جاهزة للحرب العالمیة الثالثة لا، ولكن بسبب طبیعة التفوق و: النزعة العسكریة الأمریكیة، سیكون لدیك لإثبات تفوقهم، والخطوة الأخیرة لاتخاذ: القوة الوحیدة أمامه، اللیاقة البدنیة تفعله روسیا، وذلك فی الحرب حتمیة، لمواجهة ارتفاع، ولكن هذا الدعم للشعب فی الداخل لا، ولا یمكن أن قوات بریة ضد روسیا استخدام سلاح الجو والصواریخ، وقال انه لا یعمل. و فی حرب الاستنزاف التی بدأت منذ سنوات عدیدة، وبعد یخلص انهیار أمریكا. نظریة فی هذا المجال. حرب الحضارات، حضارة إسلامیة جدیدة یدمر كل القوى العظمى، بما فی ذلك أمریكا هو أیضا للخروج من الطریق. هذه النظریة التی كتبها لی عام 1356، وبالتالی فإن یالی رمضان مسجد الشهید آیة الله علی الهادی الغفاری، كان من بین الآلاف من الطلبة الثوریین، والكتیبات والأشرطة حتى توزیعها لا تزال متاحة. عام 1359 الشهید مطهری مدرسة ثانویة، كان یدرس والنشرات التی تم طباعتها. ولكن بعد عشرین عاما، عام 1379، والتی أصبحت تعرف باسم هنتنغتون! ومع ذلك، لأن غیر مسموح بها. لأنه كان أمام حوار الحضارات. فی الواقع، فإن الثوریین الإیرانیة، فإنها تغذی انهیار أمریكا والاتحاد السوفیتی السابق عانت نفس المصیر ما لم تأتی مع الحوار، أن أغتنم هذه الحرب إلى الأمام. تصورهم للصراع الحضارات، وكان الحصاد المیكانیكی والسلبی. فكر المحادثة یمكن أن یكون: كانت أمام مجرى التاریخ. ولكن هذا لیس هو الحال، فی طریقها وشخص أن یعرف مسار التاریخ یمكن أن تعود الرصاص أو بطل فی التاریخ. لأنه قبل أی حدث تاریخی، لاحظت وبطبیعة الحال نفسه، وموجات لركوب. ویمكن أیضا ربما یتم حفظها. حوار الحضارات المشجعین یقول: یجب علینا القضاء شلال، كل بأمان تصل إلى وجهتها! ولكن قوتنا لا یتم إزالة الشلال، ولكن أیضا لتشغیل الشلال بها، أبطال التاریخ هم أشخاص أذكیاء أن نفهم ذلك، وأولئك الذین لا یفهمون ما یلی: یتم سحق عجلات التاریخ. Brjam الحصاد المیكانیكی هو أیضا للحدیث، عن رغبتهم فی عرقلة عملیة التطور التاریخی و! وبناء على عملیة التطور التاریخی للقضاء: القوى السابقة والقوى الناشئة. إذا تشیر النظریة الجدلیة لذلك، وأوضح ابن خلدون. یجب عدم الخلط بین المادیة الجدلیة: هذه النظریة الجدلیة، أو نظریة المادیة التاریخیة. یقول الإمام علی: ملاك یبكی كل لیلة لدوا  للموت والخراب للبناء. وقال المنطقیون: ذروة كل شیء بدأ تراجعه. تقول نافورة تشو یصعد إلى أسفل.! وهكذا، وحریة الإنسان، من أجل التغییر لیست مطلقة، لوقف التغییرات لیست مطلقة. ویمكن لأی شخص أن یتحدث! التاریخیة واتخاذ جبهة الحرب الضروریة.

Amerikanın və Rusiyanın müharibə qaçılmazdır.

sivilizasiyaların Huntington toqquşma görə silahlı münaqişənin sonu çatıb Amerika hərbi münaqişə yox da. Əlbəttə ki, dünya bir mərhələ çatıb iman: World War III üçün hazır, lakin üstünlük təbiəti və yoxdur: Amerika militarizm, öz üstünlüyünü sübut etmək olacaq, final addım atmağa: enerji Onun qarşısında, ineluctable bir müharibə, yüksəlir qarşı belə Fitness, Rusiya, lakin belə dəstək daxili insanlar deyil, və, hava qüvvələri və raketlər, o işləmir istifadə Rusiyaya qarşı qoşun əsas deyil. və illər əvvəl başlayan köhnəltmə bir müharibə sonra Amerika dağılması bağlayır. bu sahədə nəzəriyyəsi. Sivilizasiyaların müharibəsi, yeni İslam sivilizasiyası Amerika yolu da daxil olmaqla, bütün böyük səlahiyyətləri məhv. 1356-cı ildə mənə bu nəzəriyyə, belə ki, Ramazan məscidi şəhid Ayətullah Əli əl-Hadi Ghaffari gecə, inqilabi minlərlə şagird arasında idi, hətta paylanmış broşuralar və şeritler hələ də mövcuddur. 1359-ci ildə şəhid Mütəhhəri High School, tədris və çap edilmişdir kitabça idi. Amma iyirmi il sonra, 1379-ci ildə, Huntington kimi tanınan oldu! Lakin, icazə, çünki. Bu Mədəniyyətlər Dialoqu qarşısında idi. Əslində, İran inqilabçılar, onlar Amerikanın dağılması yanacaq və onlar bu müharibə irəli çəkmək üçün dialoq ilə gəlmək halda keçmiş Sovet İttifaqı eyni taleyi yaşadı. sivilizasiyaların toqquşması Onların qavrayış, mexaniki yığım və passiv idi. Söhbət fikir ola bilər: ön tarixi kursu idi. Amma bu, belə deyil yolunda və tarixi aparıcı və ya çempion günə bilər tarix boyu bilən kimsə deyil. heç bir tarixi hadisə qarşısında, əlbəttə özü qeyd Çünki dalğaları gəzmək. bəlkə də xilas ola bilər. Mədəniyyətlər azarkeşləri dialoqu deyirlər: Biz bütün təhlükəsiz Çağlayan aradan qaldırmaq, onların hedefi lazımdır! Amm

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

با توجه به افزایش چند برابری حجم نقدینگی، بدهی کلان دولت به بانکها، مطالبات وصول نشدنی نجومی آنها، لازم است که هرچه سریعتر بانکها اعلام ورشکستگی بکنند! تا بیش از این تورم دامن مردم را نگیرد، و ارزش پول ملی کاهش پیدا نکند. بانکها بدون پشتوانه! پول مردم را بعنوان پس انداز می گیرند، و بدون اینکه بتوانند این پول را مدیریت کنند، سود ثابتی را به مشتریان می پردازند. که انباشته شدن این هزینه های بهره، همه بانکها مخصوصا بانکهای دولتی را، به مرز ورشکستگی رسانده! ولی بانک مرکزی و وزارت اقصاد، سال ها است که مانع اعلام آن می شوند. زیرا صریح آیه قران همین است که: خداوند ربا را نابود می کند. و بانکهای ربوی که بنام بانکداری اسلامی، همان روند قبلی را ادامه دادند، مصداق کامل این ورشکستگی است. سید محمود امامیان در همایش کار آفرینان گفت: چرا حقایق اقتصادی را به مردم نمی گویند؟ کتمان حقایق، از سر گذراندن مسئولیت نیست، بلکه خیانت به یک ملت است. همه مردمی که شب را به صبح می رسانند: با ترس از اینکه نان فردا گرانتر می شود، لرزه های دل آنها کاخ این گونه پوشانندگان حقیقت را، بر سرشان خراب خواهد کرد.

البته این امر مخصوص دولت ایران نیست، بلکه اینها هم از آمریکایی ها یاد گرفته اند! چون همگی شاگردان عموسام هستند، حالا یا مستقیما با حمایت سازمان سیا، دکترای اقتصاد گرفته اند یا زیر دست این نوع استاد ها اقتصاد خوانده اند. آمریکا نیز اگر بدهیهای خود را برای مردمش روشن کند، فروپاشی آن اتفاق می افتد. ولی تاکنون از افشای این حقایق جلوگیری کرده است. مسئله تروریسم یکی از پناهگاههایی است که: از انجا به مردم خودشان شلیک می کنند. مردم این ها را نمی دانند، ولی گرانی و بی خانمانی را، در زندگی خود بخوبی می بینند. ناله و نفرین همین مردم ساده دل بی خانمان آمریکایی، سیل بزرگی شده که بزودی همه خاندان کثیف ترامپ و: آل سعود را از بین خواهد برد. شما ببینید که تا دیروز می گفتند: بشار اسد حمله شیمیایی کرده! ولی نتوانستند ثابت کنند ولی حالا، برای بحران سازی مجبور شدند: پیشقدم شوند و مانند مرتاض های هندی، پیش بینی کنند که رژیم سوریه می خواهد: از حمله شیمیایی استفاده کند! واین یعنی هیچ راهی برای ادامه رژیم کثیف استکبار جهانی، اعم از آمریکا وعربستان واسرائیل باقی نمانده، و مجبورند استراتژی هایشان را پیش خور کنند. حالا اگر اینها راستگو باشند و بخواهند: به ملت خودشان خدمت کنند، بیایند و هرچه دروغ گفته اند افشا کنند. این به نفع آنها است، زیرا انتقام مردم سخت نخواهد بود! مردم ساده هستند و بی آلایش، فرقی بین مردم آمریکا و ایران و عربستان هم نیست، وقتی مسئولین با صداقت حرف را بگویند، می پذیرند و کمک هم می کنند. چه از نظر کمک مالی و پرداخت بخشی از: هزینه های دولتی به صورت خودجوش، و چه بصورت صرفه جویی و کم انتظاری از خدمات دولتی، مثلا آنها اصلا نمی دانند: خدمات بیمه یعنی چه! خود دولت ها تولید می کنند، بزرگ می کنند بعد هم در اجرای آن درجا می زنند. در ایران هم همینطور است، اگر بانکها امروز اعلام ورشکستگی کنند، برایشان بهتر است از فردا، که تق آن در آید. زیرا مردم نشان داده اند به: ورشکسته کمک میکنند ولی، دروغگو را اگر هم ببخشند فراموش نمی کنند.

Banks are quicker to file for bankruptcy.

Given the multiplier of liquidity, the government's massive government debt to the banks, their ineligible astronomical demands, it is imperative that banks launch bankruptcy as soon as possible! Too much of this inflation will not attract the people, and the value of the national currency will not decrease. Banks without back! Money saves people as savings, and they can make a steady paycheck without managing to manage this money. The accumulation of these interest rates has pushed all the banks, especially the state-owned banks, into a bankruptcy! But the Central Bank and the Ministry of Economy have been preventing it from being announced for many years. The explicit verse of the Qur'an is this: God destroys usury. And the busiest banks that have continued the same trend in the name of Islamic banking, is a complete example of this bankruptcy. Seyyed Mahmoud Emamiyen said at the entrepreneurs' conference: Why do not they say economic facts? Concealing the facts is not about to take over responsibility, but to betray one nation. All the people who bring the night in the morning: fearful that tomorrow's bread will become more expensive, the tremors of their hearts will ruin the palace of this kind of cover.

Of course, this is not specific to the Iranian government, but they are also learned from the Americans! Because they are all students of ours, now or directly with the support of the CIA, they have received a doctorate in economics or have studied economics under these kinds of professors. If the United States illuminates its debts to its people, America will collapse. But so far it has prevented the disclosure of these facts. The issue of terrorism is one of the sanctuaries: from where they shoot their own people. People do not know this, but they see high and homelessness in their lives. The moans and curse of the simple people of the homeless Americans are a huge flood that soon all the dirty tramp families will be destroyed: Al Saud will be destroyed. You see, until yesterday they said: Bashar al-Assad has made a chemical attack! But they could not prove, but now they were forced to cope with the crisis: they would, like the Indian perpetrators, predict that the Syrian regime wants to use chemical attack! And this means there is no way to continue the dirty regime of global arrogance, including the United States, and Israel and Israel, and they have to give up their strategies. Now if they are truthful and want to: serve their nation, come and disclose what they have lied. This is in their favor, because people's revenge will not be tough! People are simple and unobtrusive, there is no difference between the American people and Iran and Saudi Arabia, when officials say honestly, accept and help. What is meant by donations and payments are: government spending spontaneously, as well as saving and unexpectedly from government services, for example, they do not know at all: what is the insurance service? The governments themselves produce, enlarge, then they are in place to run it. In Iran, too, if banks today filed for bankruptcy, it would be better for them than tomorrow to come to terms with it. Because people have shown that they help: bankrupt, but they do not forget the liar if they forgive it.

البنوك تفعل الإفلاس أسرع.

ویرجع ذلك إلى زیادة عدة مرات حجم السیولة والدیون الحكومیة الهائلة للبنوك، یتطلب جمع كبیر من الفلكیة التی یحتاجونها بسرعة البنوك المفلسة تفعل! لمعظم الناس هذا لیس التضخم، ولم یتم تخفیض قیمة العملة الوطنیة. الكتب الورقیة! وفورات هی أموال الشعب، ودون أن تكون قادرة على إدارة أموالهم، والزبائن دفع أرباح ثابتة. تراكم تكالیف الفائدة، وجهت جمیع البنوك، وخاصة البنوك المملوكة للدولة، إلى حافة الإفلاس! لكن البنك المركزی ووزارة الاقتصاد، فإنه یمكن أن یقال لسنوات عدیدة هذا الحاجز. ذلك لأن الآیات صریحة فی القرآن أن الله یدمر الربا. وانتقد بنوك الربا باسم المصرفی الإسلامی، واصل الاتجاه السابق، وخیر مثال على ذلك هو الإفلاس. وقالت رجال الأعمال سید محمود إیمامیان فی المؤتمر: لماذا لا یقول الناس الحقائق الاقتصادیة؟ إخفاء الحقائق، وعلى تحمل المسؤولیة، ولكن أیضا خیانة للأمة. كل الناس الذین یحملون اللیل: الخوف من أن الخبز هو غدا أكثر تكلفة، والزلازل قلب قصر الحقیقة من هذه التغطیة، ستنطبق علیهم.

ومع ذلك، فمن للحكومة الإیرانیة، لكنها تعلمت من الأمیركیین! العم سام لجمیع الطلاب ویدعم الآن مباشرة من قبل وكالة الاستخبارات المركزیة، دكتوراه فی الاقتصاد، أستاذ الاقتصاد اتخذت أو یجری هذا النوع. أمریكا، إذا تحول دیونك لشعبها، انهیاره یحدث. ولكن منعت حتى الآن الكشف عن هذه الحقائق. قضیة الإرهاب هی واحدة من المقدسات من حیث تبادل لاطلاق النار الناس أنفسهم. هؤلاء الناس لا یعرفون، ولكنها مكلفة والتشرد، وكذلك نرى فی حیاتك. تأوه ویلعن هذا الشعب بلا مأوى ساذجة الأمریكیة، الطوفان العظیم أن قریبا كل القذرة ترامب والأسرة: بیت آل سعود سوف تدمر. تشاهد قال أمس الأسد دیه هجوم كیماوی! لكنها غیر قادرة على إثبات ولكن الآن، وكان لهذه الأزمة: أن تكون سباقة ومثل التقشف الهندیة، توقع أن النظام السوری یرید استخدام هجوم كیماوی! هذا لیس وسیلة لمواصلة النظام القذرة الغطرسة العالمیة، لا تزال كل من أمریكا وإسرائیل والمملكة العربیة السعودیة، ولها استراتیجیاتها قبل الأكل. إذا كانوا صادقین ونرید أن نخدم أبناء شعبهم، وتأتی وفضح كل ما قد كذب. هو فی مصلحتهم، لأن الانتقام لیس الناس الشاق! الناس بسیط ومفتوح، ولیس هناك فرق بین شعب الولایات المتحدة وإیران والمملكة العربیة السعودیة، وعندما یتحدث المسؤولون بصراحة أقول، تقبل والعیش معا. سواء من حیث المساعدات المالیة ودفع جزء من تكلفة من الجمهور لتكون عفویة، أو لمجرد توفیر والتوقعات الخدمات الحكومیة منخفضة، على سبیل المثال، أنهم لا یعرفون: تأمین ما! إنتاج الدولة نفسها، ورفع بعد ذلك سوف یتخلف فی التنفیذ. فی إیران، أیضا، إذا تعلن البنوك الإفلاس الیوم، فمن الأفضل بالنسبة لهم غدا، عندما یأتی یطرق. لأنها ثبت أنها: تساعد الإفلاس، ولكن سیتم غفر كذابین إذا لم ینسى.

Banklar sürətli iflas yoxdur.

artan bir neçə dəfə səbəbiylə likvidlik həcmi banklara böyük dövlət borcu, onlar tez müflis banklar nə etmək lazımdır astronomik böyük toplanması tələb! insanların çoxu bu inflyasiya deyil, milli valyutanın dəyəri aşağı deyil. Kitablar fiat! qənaət insanların pul kimi, onların pul idarə edə olmadan, müştərilər sabit dividend ödəyirlər. faiz xərcləri toplanması, bütün banklar, xüsusilə dövlət bankları, iflasa gətirdi! Amma mərkəzi bank və iqtisadiyyat Nazirliyi, bir çox illər ki, maneə üçün deyilə bilər. Allah sələm Quranda açıq ayələr məhv ki olmasıdır. Və İslam bankçılığının adı sələmçilik banklar tənqid əvvəlki trend davam, bu mükəmməl nümunəsidir iflas edir. Konfransda Seyid Mahmud Emamian sahibkarlar dedi: Niyə insanlar iqtisadi faktlar demək deyil? faktların gizlədilməsi, məsuliyyət, həm də millətin xəyanət etmək. gecə keçirmək Bütün insanlar: çörək daha bahalı, sabah belə əhatə həqiqət sarayı zəlzələ ürək ki, qorxu, onlara düşəcək.

Lakin, İran hökuməti üçün, lakin onlar amerikalılar öyrəndim! bütün tələbələr birbaşa CIA, İqtisadiyyat doktoru tərəfindən dəstəklənir, çünki Uncle Sam, iqtisadiyyat professoru qəbul və ya bu cür altında var. Sizin borclar öz xalqına döndərsələr Amerika, onun dağılması baş verir. Lakin bu günə qədər bu faktların açıqlanması maneə törətdi. terror məsələsi insanlar özləri vurmaq yerdən ziyarətgahlarından biridir. Bu insanlar bahalı və evsizlik lakin bilirik, eləcə də sizin

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

یکی از نمایندگان مجلس کویت گفته که: باید اسم سعودی را از عربستان برداریم، و آن را سر زمین حرمین شریفین بنامیم. و این آرزوی بزرگ همه مسلمان ها است که: این تغییرات صورت گیرد و آل سعود، که چند سالی است سرزمین وحی را بنام خودش کرده، دست از لجاجت بردارد و این تغییرات را اجرایی کند. دیگر از خواسته های مسلمانان، جلوگیری از تخریب هرچه بیشتر آثار تاریخی، و اماکن اسلامی همچون آرامگاه بقیع است. قطر در این زمینه بسیار کمک کار خواهد بود، زیرا از نظر فاصله به مکه و مدینه نزدیکتر است، و ارزانترین پرواز ها را به این دو شهر مهم دارد. خط مقاومت هم باید برای همه این متحدان، وظیفه تعریف کند و هریک به وظیفه خود عمل کند. اینطور که معلوم است: وظیفه مرزبانی به حزب الله لبنان سپرده شده، تا جلوی تجاوز اسرائیل را از طریق نظامی بگیرد. یمن هم تولید سلاح های موشکی را پیگیری می کند. ولی برای فلسطین هنوز نقشی تعریف نشده است. البته آنها ممکن استقامت در برابر: فشارها برای مهاجرت، را وظیفه خود بدانند. ولی باید یک وظیفه تهاجمی هم، برای خود تعریف نمایند. به نظر می رسد بهترین آرمان برای مردم فلسطین، این باشد که قبله اول مسلمانان را آماده کنند، تا در روز قدس همه مردم دنیا، از تمام نقاط برای اقامه نماز به آنجا بیایند. از رهبر ایران هم دعوت کنند تا: بعنوان حامی اصلی آرمان فلسطین، در جلو نمازگراران باشد. نماز وحدت با امامت مقام معظم رهبری، و شرکت همه مذاهب اسلامی و: دوست داران غیر اسلامی میتواند یاد آور: پیاده روی های اربعین عراق، یا راهپیمایی 22بهمن تهران باشد. زیرا که مسیر مقاومت باید خط خود را، از قم به سوی قدس ادامه دهد. در مسیر این راهپیمایی میتوانند: مردم ایران از قم آغاز کنند و از کربلا، مردم عراق به آنان پیوسته و: در مسیر سوریه از زینبیه اضافه تر گردد، تا به بیت المقدس برسد. البته برای سال بعد هم میتوان این را برنامه ریزی کرد. ممکن است رژیم اشغالگر بخواهد: مانع ایجاد کند ولی این مسئله به سادگی قابل رفع است، و آن مذاکره کنندگان ارشد ایران با: شورای امنیت سازمان ملل مذاکره نمایند، تا آن رژیم مانع نشود. و یا اگر اجازه ندادند، مردم بصورت خودجوش، این مسیر را ادامه دهند. در این صورت اگر رژیم اشغالگر، با سیل جمعیت روبرو شود، کاری نخواهد کرد. بخصوص که این جمعیت روزه دار بوده، و باید بعد از ادای نماز به خانه خود برگردند. در عراق ایران و یمن، ما این تجربه را داریم! وقتی جمعیت همه باهم حرکت کنند، و دست خالی هم باشند، قصدشان نماز روزقدس باشد، هیچ قانون یا زور گویی نمی تواند: جلوی آنها را بگیرد. زیرا کشتن چند نفر از جمعیت میلیاردی، هیچ سودی برای آنها ندارد. اگر این کار صورت نگیرد، آنها مردم فلسطین را هرچه بیشتر از: امت اسلامی دور می کنند، تا اصلا مفهوم روز قدس را هم نفهمند! چنانکه مثلا عکس عده ای را نشان می دهند که: هدایای هلال احمر جمهوری اسلامی به: مردم فلسطین را خود فلسطینی ها آتش می زنند! یا اگر کیسه های خون اهدایی، از ایران برود مریض های فلسطینی نیازمند انتقال خون، می گویند که ما نیازی به خون شیعه نداریم! و نهایتا می بینیم که مردم فلسطین، در اثر محاصره تبلیغاتی، تفاوتی بین اسلام آمریکایی با اسلام محمدی متوجه نمی شوند یا روش حکومتی جمهوری اسلامی با داعش را یکی میدانند. ویا نهایتا خود را شهروند اسرائیل دانسته، و فروش زمین به اسرائیل و: شهرک سازی را تایید می کنند.

Qatar and Oman joined the line of resistance, Kuwait is on its way!

One of the Kuwaiti parliamentarians said: We should remove the Saudi name from Saudi Arabia, and call it the head of the Holy Shrines. And it is the great wish of all Muslims that this change will take place, and Al Saud, who has for a number of years been the land of revelation, hesitates to take stumbling blocks and implement these changes. Another is the Muslim demands, preventing the destruction of more historical monuments, and Islamic sites like the Baqih tomb. Qatar will be very helpful in this regard, because it is closer to Mecca and Medina, and the cheapest flights to these two major cities. The line of resistance must define duty for all of these allies, and each one has to fulfill his duty. As it turns out, the border duty has been handed over to Lebanon's Hezbollah to prevent Israeli aggression through military action. Yemen is also pursuing the production of missile weapons. But Palestine has not yet defined a role. Of course, they may endure their duty to: push for immigration. But they must also define an aggressive task. The best idea for the people of Palestine seems to be to prepare the first qiblah for Muslims to come to Jerusalem from all parts of the world on the Qods Day. Invite the Iranian leader to: Be the main sponsor of the Palestinian cause in the front of his prayer prayer. Wahdat prayer with the Imamate of the Supreme Leader, and the company of all Islamic religions and: Non-Islamic loved ones can remind: Iraqi Archean walks, or Tehran's 22nd Bahman march. Because the path of resistance must continue its line from Qom to the Qods. On the way to this march: the people of Iran will start from Qom, and they will join them from Karbala, the people of Iraq, and add Sinibay to Syria to reach Jerusalem. Of course, for the next year, it can also be planned. The occupying regime may want to prevent it, but it can be easily resolved, and that senior Iranian negotiator will negotiate with the United Nations Security Council, so that the regime will not be prevented. Or if they did not allow people to spontaneously continue this path. If this is not the case, if the occupation regime is faced with the flood of the population, it will not do anything. Especially since this population has been fasting and should return to their homes after prayers. In Iraq, Iran and Yemen, we have this experience! When the crowd all move together and they are empty hands, their intention is to pray the day of Qods, no law or force cannot: stop them. Because killing a few billion people is not worth it. If this is not done, they will move the Palestinian people further away from the Islamic Ummah, so that they will not even understand the meaning of the Qods Day! As, for example, they depict some of the following: Red Crescent Gifts from the Islamic Republic: The Palestinians are burning themselves Palestinians! Or if donated blood bags come from Iran Palestinian patients needing blood transfusions say that we do not need Shiite blood! And finally, we see that the Palestinian people, through the siege of the propaganda, do not understand the difference between American Islam and Mohammad Islam, or they consider the Islamic regime's method with ISIS. Or ultimately consider himself a citizen of Israel, and sell land to Israel and: settlements.

انضمت قطر وسلطنة عمان خط المقاومة، والكویت، على الطریق!

وقال أحد أعضاء البرلمان ان الكویت یجب إزالة اسم من المملكة العربیة السعودیة، ویطلق علیها أرض الحرمین الشریفین. مطالب المسلمین، ومنع المزید من تدهور المعالم الأثریة والمبانی التاریخیة الإسلامیة مثل قبر هو الباقی. ستكون قطر مفیدة جدا فی هذا الصدد، لأن المسافة أقرب إلى مكة المكرمة والمدینة المنورة، وأرخص الرحلات الجویة إلى المدینتین هو المهم. یجب أن تكون مقاومة خط لجمیع الحلفاء، ولكل مهمة محددة لتحقیق مهمتها. كما اتضح: الحدود المهمة الموكلة إلى حزب الله اللبنانی، لوقف العدوان الإسرائیلی من خلال جیشها. الیمن یسعى الأسلحة الصاروخیة. ولكن بالنسبة للدور الفلسطینی لم تحدد بعد. ویمكن أن تقاوم الضغط على الهجرة، واجبك أن یعرف. لكن مهمة العدوانیة هی تحدید نفسها. یبدو أن أفضل فكرة للشعب الفلسطینی، وهذا هو القبلة الأولى للمسلمین لإعداد كیوم القدس جمیع الناس، من جمیع أنحاء تأتی للصلاة هناك. دعا الرئیس الإیرانی أیضا إلى: كما هو الداعم الرئیسی للقضیة الفلسطینیة، والصلاة أمامه. الصلاة من أجل الوحدة مع قیادة المرشد الأعلى، وجمیع المذاهب الإسلامیة: المشجعین غیر المسلمین قد یتذكر المشی قبل الأربعین العراقی، أو 22 بهمن طهران. لمسار المقاومة إلى خط من مدینة قم لمواصلة القدس. فی سیاق هذه المسیرة یمكن: أهل قم یبدأ من كربلاء، انضم الشعب العراقی منهم فی اتجاه سوریا الزینبیة أكثر من ذلك، للوصول إلى القدس. ویمكن برمجتها للعام القادم. نظام الاحتلال قد نسأل: عقبة، ولكن من السهل لإصلاح، وكبیر المفاوضین لإیران: مناقشة مجلس الأمن الدولی، لأنها لا تعیق النظام. أو، إذا لم یكن كذلك، مجرد مجموعة من الناس من تلقاء أنفسهم، لمواصلة هذا الطریق. فی هذه الحالة، إذا كان نظام الاحتلال، واجه مع طوفان من السكان، لن ینجح. خاصة أن هذه الفئة من السكان الصوم، والصلاة یجب أن تعود بعد ذلك المنزل. فی العراق وإیران والیمن، لدینا خبرة! عندما یتحرك الناس معا، وأنها فارغة، ویوم مقدس للصلاة نیة، أی قانون أو إكراه لا یمكن: وقفها. لأن قتل عدة أشخاص فی الملیارات، أی فائدة لهم. إذا لم یتم ذلك، وكذلك الشعب الفلسطینی من الأمة الإسلامیة الآن، لذلك أنا لا أفهم مفهوم یوم القدس! كما بعض الأمثلة تظهر الصور أن الهدایا لجمعیة الهلال الأحمر فی الجمهوریة الإسلامیة: الفلسطینیون حرق الشعب الفلسطینی نفسه! أو إذا كان كیس الدم المتبرع به، الإجازات المرضیة إیران من قبل الفلسطینیین فی حاجة إلى نقل الدم، ویقول الشیعة الدم الذی یتعین علینا القیام به! وأخیرا، ونحن نرى أن الشعب الفلسطینی المحاصر عن طریق الإعلان، والفرق بین الإسلام المحمدی الأمیركیین لا یفهمون الإسلام أو الجمهوریة الإسلامیة ISIS أحد یعرف. أو النظر فی نهایة المطاف أنفسهم مواطنی إسرائیل، وبیع الأرض لإسرائیل: تمت الموافقة على المستوطنات.

Qatar və Oman yolda müqavimət xətti, Küveyt qatıldı!

Milli Məclisin bir üzvü Küveyt, Səudiyyə Ərəbistanı adını aradan qaldırılması lazımdır və bu, İki Müqəddəs Ocağın torpaq adlanır bildirib. Və bütün müsəlmanların böyük arzusu bu dəyişikliklər baş və torpaq onun inad onun əlində adını aşkar bir neçə il Səud House, almaq və bu dəyişikliklərin həyata keçirilməsi edir. Müsəlmanların tələbləri, tarixi abidələri və Tomb Baqi kimi İslam Binaların daha deqradasiyası qarşısını alır. Line müqavimət bütün müttəfiqləri üçün olmalıdır və hər bir müəyyən vəzifə onun vəzifəsi yerinə yetirmək üçün. O çıxır ki: Livan Hizbullah tapşırıq həvalə sərhədində hərbi vasitəsilə İsrail təcavüzü dayandırmaq. Yemen raket silah aparır. Amma Fələstin rolu hələəyyən deyil. Onlar miqrasiya üçün təzyiq müqavimət bilər, qorxun bilmək. Amma təcavüzkar məsələ özü müəyyən edir. Bu Fələstin xalqı üçün yaxşı bir fikirdir, bu bütün var dua gəlib, Qods günü bütün insanlar hazırlamaq üçün müsəlmanların ilk Qibla görünür. İran lideri də dəvət: Fələstin iddiasının əsas tərəfdarı kimi, qarşısında dua. Ali lideri rəhbərliyi və bütün İslam məzhəbləri ilə birlik Namaz: Qeyri-müsəlman tərəfdarlar İraq Arbaeen, və ya 22 Bəhmən Tehranın gəzinti xatırlayıram bilər. Qum öz xətti müqavimət yolu Qüdsü davam edir. bilərsiniz mart zamanı: Qum xalqı Kərbəla başlamaq İraq xalqı Yerusəlimə çatmaq üçün, Suriya Zainabiyya daha istiqamətində onlara qoşulub. Növbəti il ​​üçün proqra

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

اقتصاد در: حاشیه ی بازار تسلیحات.

در حالیکه تصور عمومی براساس: در حاشیه بودن بازار تسلیحات است، اما واقعیت عکس قضیه است. حداقل در تاریخ بورس و بازارهای پولی و مالی، تا کنون هیچ تجارتی نتوانسته: سود آورتر و جهانی تر از تجارت اسلحه باشد، چه در یک روستا که با تیرو کمان و: اسلحه شکاری و سلاح سرد سروکار دارد، تا در سطح بین المللی بمب اتمی و هیدروژنی و: جنگنده های فوق مدرن و موشک های: حامل کلاهک های هسته ای قاره پیما! همیشه سود آور ترین بازار بوده، و بالاترین اشتغال را داشته است . در گذشته نیز سپاهی گری و نظامی گری اولین شغلی بوده که: استخدام در آن همیشه وجود داشته است. لذا اگر مواد مخدر در ردیف دوم تجارت است، یا تجارت اعضا بدن و فروش انسان در ردیف سوم قرار دارد، این مجوزی است که بازار سلاح می دهد. یعنی گرایش بازار و تولید و اشتغال را، این مقوله تعیین می کند. و الا می بینیم در کشورهایی که: تجارت سلاح ندارند بیکاری و رکود غوغا می کند. حتی در مواد غذایی و پوشاک و مصالح ساختمانی هم، رشد و شکوفایی بستگی به گرایش تجارت اسلحه دارد. بهترین شرکت ها یا کارخانه ها آنهایی هستند که: با یکی از این شرکت های تسلیحاتی پیمان و قرارداد دارند. والا مردم عادی نه توان خرید: آنهمه موادغذایی و مصرف پوشاک بالا دارند، و نه میتوانند چنین خواسته ای داشته باشد. همه مدل های لباس و ماشین و غذا، ابتدا برای شرکت های تسلیحاتی طرح می شود! بعد درجه های پایین یا: تاریخ گذشته آن به مردم ارائه شد. بهترین هواپیماها و بهترین غذاها و: بهترین لباس ها طرف قرارداد بازار تسلیحاتی هستند. لذا اقتصاد، حاشیه بازار تسلیحات است نه برعکس. بطور مثال در امریکا ادعا می شود که: حزب جمهوریخواه طرفدار کارخانجات و شرکت های تسلیحاتی است، ولی حزب دموکرات بیشتر با شرکت های مواد غذایی ارتباط دارد. اما در طول اینهمه سال های انتخاباتی، چند بار رئیس جمهور از حزب دموکرات بوده؟ آیا اصلا از روسای جمهوریخواه، مثل کندی کسی ترور شده است؟ ترور کندی از دو ظرف انجام شده! ولی دادگاه اعلام کرده فقط یک ضارب بوده، این به معنی ان است که اگر کسی خوش خیال باشد، و فکر کند با صنایع غذایی میتوان به جنگ:  شرکت های اسلحه فروش رفت کار خودش تمام است. ولو رئیس جمهور محبوب هم باشد. البته این خوش خیالی را اقتصاد دانها به او داده بودند! در اقتصاد، منحنی بین نان و تفنگ است! اقتصاد دانان خوش خیال میگویند: باید به تولید نان ادامه داد و: از بودجه تولید تفنگ کم کرد، و همین باعث قرار گرفتن خود آنها مقابل لوله تفنگ می شود. 32درصد سلاحهای فروخته شده در جهان، آمریکایی و 28درصد آن روسی هستند. چین ردیف سوم قرار دارد، که البته بیشتر به کشورهای افریقایی می فروشد. اما خریدار آمریکایی ها، غالبا سعودی یا ترکیه هستند. بهرحال این دنیای کشمکش بزرگی است که: از دیدها پنهان است و به خاطر همین است: که قران می فرماید ای مومنان، هرچه در توان دارید آماده کنید و آماده باشید. در این دور و تسلسل قدرت و ثروت، و مجادلات جهانی نباید دچار: خواب خرگوشی شد. با اینهمه، مسابقات تسلیحاتی زمانی پایان می پذیرد که: جهان به یک حکومت واحد به رهبری معصوم ع برسد. و آن موقع زمانی است که حتی سلاح هم، کاربرد خود را از دست می دهد. یعنی اگر همه کشورها موشک یا بمب اتمی هم داشته باشند، نیازی به کارگیری آن نخواهد بود. زیرا همه ارتش های دنیا یک ارتش شده، و تهدیدی بر علیه آن وجود نخواهد داشت. و لذا بعد از دوره های خوف و ترس، دوره امن الهی فرامی رسد.

The economy on the: margin of the arms market.

While public perception is based on the margin of the arms market, the reality is the picture of the case. At least in the history of stock exchanges and monetary and financial markets, so far, no business has been able to: be more profitable and more global than the arms trade, whether in a village with archery and: arms and cold weapons, so that international bombs Atomic and Hydrogen: Supernumerary Fighters and Missiles: Carrying Continental Nuclear Warheads! It was always the most profitable market and had the highest employment. In the past, martial arts and militarism were the first jobs: recruitment has always existed. Therefore, if the drug is in the second tier of trade, or the body trade of human organs and the sale of human beings in the third row, this is the license that the arms market gives. That is, the market orientation and production and employment. And we see that in countries where: they do not have arms, unemployment and recession are raging. Even in food and clothing and building materials, growth and prosperity depend on the trend of arms trade. The best companies or factories are those who contract with one of these weapons companies. Well, ordinary people cannot afford to buy: they have all the same food and clothing consumption, and they cannot. All models of clothing and car and food are designed first for weapons companies! Then the lower grades or: the past was presented to the people. The best planes and the best foods and: The best clothes are on the arms market. So the economy is the margin of arms market, not the reverse. For example, in the United States, it is alleged that: The Republican Party is a fan of factories and arms companies, but the Democratic Party is more concerned with food companies. But how many times has the president been a Democrat during these election years? Are there any Republican presidents, like Kennedy, assassinated? Kennedy assassination of two dishes! But the court said it was just a killer, which means that if anyone is comforting, and thinks it's possible to fight with the food industry: the arms sales companies went their own way. Even the president is popular. Of course, this was a cheerful economist! In economics, there is a curve between bread and gun! Well-groomed economists say that they have to continue to produce bread: they have cut their arms from the gun, and this will put them in front of the gun barrel. 32% of the weapons sold in the world are American and 28% are Russian. China has a third line, which is more likely to be sold to African countries. But American buyers are mostly Saudi or Turkish. However, this is a world of great struggle: it is hidden from the sight and it is because of this: the Qur'an says, "Believers, prepare and be ready as much as you can." In this round of power and wealth, and global controversy should not be: the drowsy rabbit. Nevertheless, the arms race ends when the world reaches a single government led by innocent people. And that is when even the weapons lose their usage. That is, if all countries have rockets or atomic bombs, they will not need to be used. Because all the armies of the world are an army, and there will be no threat to it. And so after the periods of fear and fear, the divine secular course will come to pass.

على هامش الاقتصاد سوق السلاح.

فی حین أن الانطباع العام بناء على هامش سوق السلاح، ولكن الواقع هو عكس ذلك. على الأقل على الأسهم والأسواق المالیة، لا یوجد لدیه الأعمال فشل: مربحة وأكثر عالمیة من تجارة الأسلحة، سواء فی القریة مع تیرو الانحناء وبنادق للصید وطعن صفقة، القنبلة دولیا الذریة والهیدروجینیة: فائقة الحداثة الطائرات المقاتلة والصواریخ: حمل رؤوس نوویة، العابرة للقارات! دائما فی السوق الأكثر ربحیة، ویحتوی على أعلى التوظیف. فی الماضی، ألقت قوات الحرس الثوری والجیش أن المهمة الأولى: تأجیر انها كانت دائما موجودة. لذلك، إذا تجارة المخدرات من الدرجة الثانیة أو تجارة الأعضاء البشریة والمبیعات فی الصف الثالث، وهذا إذن هو سوق السلاح. اتجاهات السوق والإنتاج والعمالة، وهذه المسألة تملی. قریبا نرى فی البلدان التی لیس لدیها تجارة الأسلحة والبطالة والركود المشاجرة. حتى المواد الغذائیة والملابس ومواد البناء، ونمو وازدهار تجارة الأسلحة غیر الشركات أو المصانع هی تلك التی یتم التعاقد مع واحدة من هذه الشركات ومعاهدة الأسلحة. خلاف ذلك، لن یكون اشترى الناس الكثیر من المواد الغذائیة والملابس استهلاك مرتفع، ویمكن أن یكون مثل هذه الرغبة. جمیع نماذج الملابس والسیارات والمواد الغذائیة، ونحن سوف یخطط لحضور أسلحة! بعد انخفاض درجة أو: آخر موعد لتقدیمه للجمهور. ویتم التعاقد مع أفضل الطائرات وأفضل أنواع الطعام وأفضل ازیاء سوق السلاح. ولذلك، فإن الاقتصاد وسوق السلاح الحدود، ولیس العكس. على سبیل المثال، فی أمریكا زعم أن الحزب الجمهوری هو لصالح مصانع التسلیح والشركات، ولكن یرتبط الحزب الدیمقراطی أكثر مع شركات المواد الغذائیة. ولكن خلال كل انتخابات سنوات هذه، كم مرة كان رئیس الحزب الدیمقراطی؟ سواء الرؤساء الجمهوریین مثل كینیدی الذی اغتیل؟ كینیدی اغتیال اثنین من الأطباق القیام به! حتى الرئیس شعبیة. إنها أمنیات اقتصاد صغیر أعطاه! فی الاقتصاد، ومنحنى الخبز والبنادق! یقول ینبغی مواصلة الاقتصادیین التفكیر بالتمنی انتاج الخبز: إنتاج ذات المیزانیات المنخفضة من البندقیة، والبندقیة هو سبب وجودهم. 32 فی المئة من الأسلحة التی تباع فی العالم، فإن الأمیركیین و 28٪ منهم من الروس. الصین الصف الثالث، والتی تبیع معظمها إلى البلدان الأفریقیة. لكن الأمیركیین المشتری، فی كثیر من الأحیان العربیة أو تركیا. ومع ذلك، هذا العالم هو صراع كبیر فی وجهات النظر ومخفی وهذا هو السبب: یقول القرآن یا أیها الذین آمنوا بذل كل ما فی وسعكم لإعداد وتكون جاهزة. الحلقة المفرغة المتمثلة فی الثروة والسلطة، والنزاعات الدولیة لا ینبغی أن یكون: الأرنب نائما. ومع ذلك، وسباق التسلح ینتهی فیه العالم ستكون قاعدة الإمام علی. وبعد ذلك عندما الأسلحة حتى الساعة، یفقد التطبیق الخاص بك. هذا یعنی أنه إذا كان لدیها جمیع البلدان صواریخ نوویة أو قنابل، ستكون هناك حاجة لتنفیذه. لجمیع جیوش العالم، جیش، وسوف یكون هناك أی تهدید لها. وذلك بعد فترة من الخوف، داعیا الله یبدو فترة آمنة.

sərhəd silah bazarında İqtisadiyyat.

ümumi təəssürat silah bazarında çərçivəsində əsasında, lakin baxmayaraq reallıq əks edir. sərfəli və silah ticarəti daha universal, Tiro ilə bir kəndində olub yay və silah ov və bıçaqlanması müqavilə, beynəlxalq bomba üçün fond və maliyyə bazarlarında ən azı, heç bir iş uğursuz var atom və hidrogen: bir ultra-müasir döyüş təyyarəsi və raketlər: nüvə başlığı daşıyan qitələrarası! Həmişə ən gəlirli bazar, və ən yüksək məşğulluq var. həmişə mövcud olmuşdur Hire Keçmişdə İnqilab Keşikçiləri və hərbi ilk iş ki, tökmə. Buna görə də, ikinci dərəcəli narkotik ticarəti və ya insan orqan ticarət və üçüncü sırada satış, bu icazə silah bazar əgər. bazar tendensiyaları, istehsal və məşğulluq bu məsələ diktə edəcək. Tezliklə biz silah ticarəti, işsizlik və tənəzzül kavgası yoxdur ölkələrdə görürük. Hətta qida və geyim və tikinti materialları, artım və firavanlıq, silah ticarət firavanlıq arzulayıram. şirkətlər və fabriklər bu şirkətlərindən biri və silah müqaviləsi ilə müqavilə ki, həmin. Əks halda, insanlar əldə oluna bilməz, belə ki, çox qida və geyim istehlak yüksək və belə bir arzu ola bilməz. Bütün modellər paltar və avtomobil və qida, biz silah iştirak planlaşdırırıq olacaq! aşağı dərəcəli və ya sonra son tarix ictimaiyyətə təqdim edildi. yaxşı təyyarə və ən yaxşı qida və yaxşı geyim silah bazarı müqavilə. Buna görə də, iqtisadiyyat, sərhəd silah bazar deyil, əksinə. Məsələn, Amerikada Respublikaçı Partiya silahlanma fabrik və şirkətlərin xeyrinə olduğunu iddia, lakin Demokrat Partiya qida şirkətləri ilə daha bağlıdır. Amma bütün bu il seçkiləri zamanı, Demokrat Partiyasının sədri neçə dəfə idi? qətlə Kennedy kimi Respublika prezidentl

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :