ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

تولید و اشتغال با دستان بسته.

از معجزات انقلاب اسلامی ایران، یکی آن بود که با دستان خالی به جنگ: دنیای تا دندان مسلح رفت و پیروز بیرون آمد. زیرا همه میدانند ارتش زمان شاه، بعد از اسرائیل قوی ترین ارتش منطقه بود، حمایت کامل آمریکا و دیگران را هم داشت. ولی امام خمینی برای مبارزه با دنیای تجارت تسلیحاتی، هیچگاه مردم را به جهاد مسلحانه و: یا تسلیح شدن دعوت نکرد، تا پیروز شد! ارتش هم خود را در کنار ملت قرار داد. در دوران دفاع مقدس هم همینطور بود: درحالیکه ایران حتی نمیتوانست سیم خاردار بخرد، و در تحریم کامل بود. دشمن بعثی تا دندان مسلح بود و: دلار های نفتی سعودی و سلاح های پیشرفته: آمریکایی و اروپایی حتی روسی و چینی و اسرائیلی، منافقین مسلح داخلی، تا آخرین لحظه از او حمایت کردند! ولی این صدام بود که به چوبه دار سپرده شد، و بعث مجبور شد غرامت به ایران را بپذیرد. در دوران سازندگی و اقتصادی هم می بینیم که: هیچ یک از پارامترهای اشتغال و تولید، در ایران وجود ندارد: بانکها بعنوان مزدوران امپریالیسم، هرگونه نقل و انتقال  پولی را مانع می شوند، تا اصلا تجارتی انجام نشود، وامهای با بهره کلان می دهند تا: تولید و اشتغالی صورت نگیرد. اما مردم با دست بسته و دهان دوخته! هنوز زنده اند و تولید و اشتغال را، در حد اعلا هدایت می کنند. همایش معدن در هتل اسپیناس بلوار، بخوبی نشان داد که اگر با معیار های بین المللی بررسی شود، اصلا امکان استخراج وجود ندارد. حتی اکتشاف در ایران با شمع صورت می گیرد! و استخراج با انفجار های باروتی. زیرا برای سرمایه گذاری یا خرید تجهیزات، نیاز به انتقال پول هست. و بانکها اصلا نمی پذیرند، اشخاص هم نمی توانند مثلا: ده میلیون دلار را در کیف یا: جیب خود جابجا کنند! حتی بانکهای داخلی هم حاضر شوند که: ضمانت نامه بدهند شرکای خارجی می گویند: ما به خودتان اعتماد داریم ولی به بانکتان هرگز! لذا با اینکه صرافی های زیادی در کار نقل و انتقال پول هستند، ولی به درد سرمایه گذاری یا خرید رسمی تجهیرات نمی خورند! فقط برای پولشویی و قاچاق کالا از آن استفاده می شود. در معدن های ایران، فقط ده درصد معادن بزرگ هست، که نیاز به سرمایه گذاری و تجهیزات دارد. 90درصد این معادن خودجوش است! یعنی معلوم نیست سرمایه و: تجهیزات خود را چطور به دست آورده، البته این حسن کار است، زیرا اگر دولت و بانکها بفهمند: مکانیزم اینها چطوری است، بلافاصله تعطیل می شوند. تعجب نکنید، کافی است بیمه یا مالیات را به سراغ آنها بفرستند! این نشان می دهد که در اقتصاد هم، مانند زمان جنگ، سردارانی هستند که آتش به اختیار، کار می کنند و نمی گذارند: تولید و اشتغال از بین برود. این سرداران اقتصادی، هم از سوی دشمن تهدید می شوند، و هم از سوی دوستان داخلی. دشمنان با سلاح تحریم می آیند، و دوستان با سلاح کارشکنی! سنا یا کنگره ی آمریکا را ببینید: آنها همه کار خود را رها کرده، فقط مطالعه می کنند ببینند که: ایرانی ها چطور زنده مانده اند، یا چطور تحریم ها را دور می زنند؟ به محض کشف این حفره ها، با یک مصوبه جدید، حلقه محاصره را تنگ تر می کنند. بانکها هم از داخل مانند: موریانه اینها را می خورند. اتاق فکر بانکها در بانک مرکزی و: دفتر پژوهشها هم مانند: سنا و کنگره مترصد تولید و اشتعال خودجوش هستند. تا سری در میان سرها بلند شد! سراغ او می روند و: پیشنهاد وام می دهند، بعد بهره وام و بیمه و مالیات را خبر می کنند! و طولی نمی کشد که حکم تعطیلی کارخانه و: دستگیری مدیرعامل آن را در یافت کرده، به این غائله خاتمه می دهند.

Production and employment with closed hands.

Of the miracles of the Islamic Revolution of Iran, one was to go with the hands of the empty war: the world to the armed toothpick and went victorious. Because everyone knows that the Army of the Shah's time, after Israel, was the strongest army in the region, had full support from the United States and others. However, Imam Khomeini did not invite people to armed jihad and / or arming to fight the world of arms trade, so he won! The army placed itself next to the nation. It was also during the sacred defense period: while Iran could not even buy barbed wire, and it was full of sanctions. The enemy of Ba'ath was armed with teeth: Saudi oil dollars and advanced weapons: American and European even Russian, and Chinese and Israeli, domestic armed hypocrites, supported him until the last minute! But this was Saddam Hussein, who was forced to pay compensation to Iran. In the era of construction and economics, we see that there are no parameters of employment and production in Iran: banks, as mercenaries of imperialism, impede any transfer of money, so that they do not at all trade, they give big interest loans Until: There is no production and employment. But people are sewn with hand and mouth! They are still alive and lead to production and employment. The Mining Conference at Spinzal Boulevard Hotel has shown that there is no extraction possible if it is examined by international standards. Even the exploration in Iran comes with candles! And extracted with Barotti explosions. Because there is a need to transfer money to invest or buy equipment. And the banks do not accept at all, people cannot, for example, move the $ 10 million in their bags or pockets! Even domestic banks are ready to: give a guarantee. Foreign partners say: We trust in yourself, but never go to your bank! So, despite the fact that there are a lot of money exchangers in the money transfer, they do not have the money to invest or purchase the equipment! Only used for money laundering and smuggling. In mines in Iran, only 10 percent of the mines are in need of investment and equipment. 90% of these mines are spontaneous! It is unclear what capital and how it got its equipment, of course, this is good, because if the government and banks understand: the mechanism is how they are, they are immediately shut down. Do not be surprised, it's enough to send them insurance or taxes! It shows that in the economy, like during the war, there are chief  who fire, work and do not let production and employment disappear. These economic chiefs are both threatened by the enemy and by domestic friends. Enemies come with a sanction weapon, and friends break with weapons! See the US Senate or Congress: They all abandoned their work, just studying, "How do the Iranians survive, or how to circumvent the sanctions?" As soon as these holes are discovered, they will narrow the siege ring with a new decree. Banks from inside like: Termites eat these. Banking think tanks in the central bank and: The research office, like the Senate and the Congress, are spontaneous generation and ignition. Until the series rose up among the heads! They go to him and ask for a loan, then they will pay interest and insurance and taxes! And it does not take long for the plant to be shut down and: arrested by the CEO, they will end it.

الإنتاج والعمالة فی الأصفاد.

معجزات الثورة الإسلامیة، واحدة أن بأید فارغة إلى الحرب: العالم مدججین بالسلاح، وخرج منتصرا. لأن الجمیع یعلم الجیش الشاه، وكان أقوى جیش فی المنطقة بعد إسرائیل بدعم كامل من أمریكا وغیرها. ولكن الإمام الخمینی لمحاربة التجارة العالمیة السلاح والجهاد المسلح وأبدا للشعب: أو دعی تاجر أسلحة إلى أن یتحقق النصر! وضع الجیش الخاص فی البلاد. كانت الحرب المقدسة نفسها: فی حین أن إیران لا یمكن حتى شراء الأسلاك الشائكة، وكانت مقاطعة شاملة. العدو البعثی مدججین بالسلاح والدولار البترول العربیة أسلحة متقدمة: الأمریكیة والأوروبیة والروسیة وحتى المنافقین الصینی والاسرائیلی الداخلیة المسلحة، دعم له حتى آخر لحظة! ولكن كان صدام هو الذی أحضر إلى حبل المشنقة، واضطرت البعث لقبول التعویضات لإیران. خلال إعادة الإعمار والاقتصادیة، ونحن نرى أن أیا من المعلمات للعمل والإنتاج، فی إیران لا توجد بنوك وكلاء للإمبریالیة، أی المعاملات النقدیة لمنع هكذا فعل الأعمال بعیدة لا فائدة القروض ماكرو الهاتفی إلى: الإنتاج والعمالة لا یتم. ولكن الناس مع ربط الیدین ومخیط الفم! هل لا یزال على قید الحیاة والإنتاج والعمالة، والمرشد. فی فندق بولیفارد، أظهر مؤتمر التعدین بوضوح أن یتم رصد المعاییر الدولیة، لیس هناك إمكانیة لاستخراج. حتى التنقیب فی إیران تجری مع الشموع! انفجار التعدین البارود. للاستثمار أو شراء المعدات، والحاجة إلى نقل المال هناك. والبنوك لا تقبل ذلك، والناس لا یستطیع أن یقول: عشرة ملایین دولار فی محفظة أو جیب للتحرك! البنوك المحلیة، بل هی على استعداد أن یضمن شركائهم الأجانب یقولون: علینا أن تثق بنفسك، ولكن إلى البنك الذی تتعامل من أی وقت مضى! فكیف هو المبلغ التحویلات المالیة، ولكن الألم لا تأكل الاستثمار معدات أو شراء الرسمی! یتم استخدامه فقط لغسل الأموال وتهریب. الألغام الإیرانی، عشرة فی المئة فقط من الألغام الكبیرة، والحاجة إلى الاستثمار والمعدات. 90٪ من هذه الألغام هی عفویة! ولیس من العاصمة: كیف اكتسبت معداتهم، ولكن هذا أمر جید، لأنه إذا كانت الحكومة والبنوك لفهم: كیف هی هذه الآلیات، مغلقة على الفور. لا ینبغی أن نندهش، فقط أرسل التأمین أو الضرائب لهم! وهذا یشیر إلى أن الاقتصاد، مثل قادة الحرب من السلطة النار والعمل ولا تؤثر على الإنتاج والتوظیف محا. قباطنة الاقتصاد، هدد أیضا من قبل العدو، وأصدقاء المحلیة. أعداء تأتی مع حظر الأسلحة والتخریب وأصدقاء بأسلحة! مجلس الشیوخ أو الكونغرس الأمریكیة راجع: أنهم جمیعا التخلی عن عملهم، إلا أن نرى الإیرانیین كیفیة البقاء على قید الحیاة، أو كیف العقوبات یستدیر؟ على اكتشاف الثقوب، مع تشریع جدید، تشدید الخناق. كتب من داخل مثل النمل الأبیض تأكل منها. أعتقد أن البنوك دبابات فی الدراسات المصرفیة والمكتب المركزی مثل: وتستعد مجلس الشیوخ والكونغرس لتصنیع والاشتعال التلقائی. سلسلة من رؤساء حتى! أذهب إلیه وتقدیم القروض، بعد یقال الفوائد والضرائب والتأمین! ولا تستغرق وقتا طویلا لأجل إغلاق المصانع واعتقلت مدیرها وجدت، فی نهایة الشغب من الیوم.

İstehsal və qandallı məşğulluq.

İslam İnqilabı boş əlləri ilə müharibə bir möcüzə: Dünyanın diş silahlı və qalib gəldi. hər kəs şahın ordusu bilir, çünki İsrail sonra bölgənin ən güclü ordusuna Amerika və digər tam dəstək var idi. Amma İmam Xomeyni insanların dünya silah ticarət silahlı cihad və heç mübarizə: və ya silah diler qalib dəvət olunub! millət ordu qoyun. İran hətta tikanlı məftil almaq bilmədi, və boykot cəmi: müqəddəs müharibə eyni idi. , Amerika Avropa, Rusiya və silahlı hətta Çin və İsrail münafiqlər daxili son ana qədər ona dəstək: diş və dollar neft Ərəbistanı silahlı Baas düşmən silah qabaqcıl! Amma ölüm gətirildi Səddam idi və Baas İrana kompensasiya qəbul etmək məcburiyyətində qaldı. yenidən qurulması və iqtisadi ərzində biz imperializmin agentləri, hər hansı bir pul əməliyyatları qarşısını almaq üçün məşğulluq və istehsal parametrləri heç biri İranda indiyə qədər iş faizli kreditlər makro-Up vermədi, heç bir bank var ki, görəcəksiniz üçün: istehsal və məşğulluq görülən deyil. Amma əlləri ilə insanlar bağlı və ağız sewn! hələ ali bələdçi kimi, istehsal və məşğulluq diri. Mining Conference Espinas Hotel Boulevard, aydın hasilatı imkanı yoxdur, beynəlxalq standartlara nəzarət edilməsini göstərdi. İranda Hətta kəşfiyyat şam ilə yer alır! barıt Mining partlayış. investisiya və ya avadanlıqların alınması üçün ehtiyac yoxdur pul köçürmək. Və banklar insanlar deyə bilmərəm, bunu qəbul etmir: on milyon dollar çanta və ya hərəkət etmək cibində! Heç bank, lakin Biz özünüzü etibar var: Yerli banklar xarici tərəfdaşlar demək zəmanət ki, hətta hazırıq! Belə ki, pul köçürmələri, lakin ağrı Equipment investisiya və ya rəsmi alınması yemək vermədi nə qədər pul! Bu, yalnız çirkli pulların yuyulması və qaçaqçılığı üçün istifadə olunur. İran m

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

نمونه یک مدیریت عمومی (ستاد فرماندهی فرهنگ مقاومتی!)

آموزشگاه تربیت مدرس، سمیناری برقرار کرده بود: بنام برونگرایی در آموزش، یا همان جهانی سازی مدل های: ایرانی در علوم مختلف. و این ایده بسیار جذاب و درستی است. زیرا در مقابل دگراندیشان که می خواهند: همه چیز وارداتی باشد، اینها به فکر صادرات فرهنگ هستند. مصاف این دو اندیشه، برای مردم ملموس نیست، زیرا مرزهای آن بسیار به هم نزدیک هستند. در همه جا تفاوت بین شرک وتوحید، یا حق و باطل به همین سختی است. حضرت امیر ع می فرماید: شرک مانند حرکت یک مورچه در شب تاریک است! و همچنین می فرماید: حق خم می شود ولی نمی شکند. نفوذ فرهنگی و اقتدار فرهنگی هم، فقط به اندازه حرکت یک مورچه در شب تاریک! با هم تفاوت دارند و: کسانی که بصیرت ندارند متوجه این تفاوت نمی شوند. همانطور که در اصل دین یا ضدیت با آن، تفاوت از یک مو باریکتر است! انسان کافر کسی است که: می خواهد خدا را از زندگی حذف کند، و خودش جای آن بنشیند، یا چیزهای دیگری را به جای او بگذارد. در حالیکه انسان مومن هم همین کار را می کند! یعنی خود را خلیفه خدا می داند، و جانشین او. اما تفاوت کجاست؟ کافر از روی حقد و کینه، این کار را می کند و: واقعا نظر او از بین بردن دین است. اما مومن به دستور خدا این کار ها را می کند، زیرا خداوند با یاد دادن علوم به انسان، اورا جانشین خود معرفی کرده است. یعنی جانشینی خدا، با اجازه خدا است ولی، کافر بی اجازه خدا! در بهشت و جهنم هم همین تفاوت است: کسانی که در دنیا مشروب بخورند یا هیزی بکنند، در روز قیامت آنها را به جهنم می برند! ولی اگر در دنیا نخورند و: هیزی نکنند، در بهشت به آنها می ناب و هم حورالعین می دهند، آنهم می ناب که از خوردن آن، سردرد بعد از آن وجود نخواهد داشت! یا داشتن زوج های زیبا رو، که انسان را خسته نمی کند! تفاوت این دو در همین است که: اولی با اعتماد به خود و بدون توجه به دستور خدا، گناه می کند ولی بهشتی ها، به دستور خدا از این نعمت ها بهره می برند. هزار نکته باریک از مو همین جا است. مسئولان فرهنگی با تساهل، جای این دو را اشتباه می گیرند، و یا زیاد تفاوتی نمی بینند!(خیام می گوید : ما با می و معشوق از انیم مدام! باشد که به روز حشر چنانمان انگیزند) مثلا در مورد مسئله جهانی شدن، یا جهانی سازی فرق بسیار کوچک! ولی بسیار مهم است. آنها! می گویند اگر فرهنگ خود را سرکوب کنیم و: فرهنگ آمریکایی را اجرا کنیم جهانی می شویم! ولی ما می گوییم: فرهنگ خود را حفظ کرده، رشد می دهیم تا تمام جهان به: حقانیت آن پی ببرند و: لذا فرهنگ خود را جهانی می سازیم. با توجه به مقدمه ذکر شده، آنها فرهنگ آمریکایی را حق می دانند! و ما فرهنگ خود را، تفاوت دیگاههای دکتر قالیباف با دیگران در همین است. مدیریت جهادی او برمبنای: ذیحق دانستن فرهنگ تشیع، برای اداره جهان است. و ایشان چه در جبهه های نبرد حق علیه باطل، چه در هنگام فرماندهی نیروی انتظامی، و چه در مدیریت یگپارچه شهری، با همین انگیزه و فکر جلو رفته، و اکنون باید که آن را به اوج برساند، یعنی برونگرایی نموده و: مدیرت جهادی را جهانی کند. در حالیکه دیگر دگراندیشان می گویند: از حق خود کوتاه بیاییم تا: با دشمنان برابر شویم. مذاکره با دشمن اساسا یعنی همسنگ دانستن او! البته این در برابر منتقدان است، و الا دشمن را بالاتر هم میدانند. به نظر ما همانطور که سردار سلیمانی، در گفتمان نظامی، استراتژیک بودن نظرات شیعه و اسلام را ثابت کرد. در محیط اقتصادی و فرهنگی هم، به چنین قهرمانانی نیاز است. سخنان امروز دکتر قالیباف، در برج میلاد نشان داد که: این قهرمان در حال ورود به عرصه جهانی است، و باید که حمایت شود.

A sample of a public administration

The Tarbiat Modarres School had organized a seminar: the name of extraversion in education, or the globalization of Iranian models in different sciences. And this is an awesome idea. Because they are against the dissidents who want to: everything is imported, they are thinking about exporting the culture. The confrontation between these two thoughts is not tangible for the people, because the boundaries are very close together. Everywhere, the difference between shirk and monotheism, or right and wrong, is so difficult. Prophet Amir says: Shrek is like the movement of an ant in the dark at night! He also says: "It is right, but it does not break." Cultural influence and cultural authority, just as much as moving an ant in the dark night! The difference is different: those who do not understand do not notice this difference. As in the original religion or in opposition to it, the difference is narrower than a hair! The infidel is one who: He wants to remove God from life, and sit in his place, or put things in place for him. While a believer does the same thing! Named himself the Caliph of God, and his successor. But where is the difference? The disbeliever does it by hatred, and he really wants to eliminate religion. But the believer does this by God's command, because God has introduced his successor by teaching science to mankind. That is, the succession of God is with the permission of God, but the disbeliever is not allowed by God! In Paradise and Hell, this is also the difference: those who drink or drink in the world, will bring them to Hell on the Day of Resurrection! But if they do not eat in the world and they do not blow, they will be eaten in Paradise, and they will make beautiful couples; you will not be able to eat it, there will not be a headache after that! Or having beautiful couples that do not bother people! The difference between the two is that: the first one is guilty of his own selflessness and without regard to the command of God, but heavenly people, on the orders of God, benefit from these blessings. There are a thousand thin tips of hair here. Cultural officials with tolerance make the mistake of the two, or they do not see much difference! (Khayyam says: "We are with a lover and a lover of continuous music! It's up to you who are so motivated to do that, for example, about the issue of globalization." , Or globalization is a very small difference! But it is very important. They are! They say that if we suppress our culture and we will run the American culture we are global! But we say: we maintain and grow our culture, so that the whole world can understand its truth: and so we make our culture global. According to the introduction, they consider American culture to be right! And we have our own culture, the difference between Dr. Qalibaf's views with others. His jihad management is based on: the right to know the Shia culture for the management of the world. And he, on the fronts of the right to fight against falsehood, both during the command of the law enforcement and in the management of the city, has moved with this motive and thought, and now it has to raise it, that is, an outsourcing: To globalize. While other dissidents say: "Let's get down to ourselves: to become equal enemies." Negotiating with the enemy is basically the same as knowing him! Of course this is against the critics, and they see the enemy as higher. In our opinion, as General Suleimani, in military discourse, proved the strategicity of Shiite and Islamist views. In the economic and cultural environment, such heroes are needed. Today's speech by Dr. Ghalibaf at the Milad Tower showed that: This hero is entering the global arena, and should be supported.

مثال على المدیر العام

، أنشئت دورات تدریب المعلمین ندوة: اسم الانبساط فی التعلیم، العولمة أو نموذج من ایران فی مختلف المجالات. والفكرة هی جذابة جدا والنزاهة. لأن المعارضین الذین یریدون كل شیء لیتم استیرادها، وأنها تفكر فی الصادرات الثقافیة. ضد هذه الفكرة، للناس لیست ملموسة، لأن حدودها هی قریبة جدا من بعضها. فی كل مكان الفرق بین الشرك والتوحید، أو الحق والباطل من الصعب جدا. قال الإمام علی (ع): شریك مثل نقل نملة فی لیلة مظلمة! وكما یقول الانحناءات حق ولكن لا یفطر. التأثیر الثقافی والسلطة الثقافیة، كما أن حركة نملة فی لیلة مظلمة! تختلف وأولئك الذین لا یفهمون هذا الاختلاف لا یمكن أن یكون الثاقبة. فی الأصل أو الدین أو ضده، والفرق هو أرق من شعرة! كافر هو الشخص الذی یرید إزالة الله من الحیاة، ومكان للجلوس، أو أشیاء أخرى وضعت فی مكانه. بینما المؤمن هو نفس الشیء! الله وحده یعلم وسائل الخاص بك خلیفة، وخلفه. ولكن أین هو الفرق؟ كراهیة الكفار، وأنه حقا له تدمیر الدین. ولكن المؤمنین لأمر الله یمكن أن تفعل ذلك لأن الله قد تدرس العلوم الإنسانیة، وقدم له خلفا له. خلیفة الله، بإذن الله، ولكن الكفار إلى الله! والفرق هو فی السماء والجحیم: أولئك الذین أكل أو شرب فی العالم تفعل الضبابی، یوم القیامة أنها سوف تعانی فی الجحیم! ولكن إذا كان العالم أكل: الضبابی لا فی السماء لأنها الأزواج نقیة وجمیلة، وإلا نقیة من أكله، ثم لن یكون هناك صداع! أو زوج من لطیفة، لا یزعج الرجل! الفرق بین الاثنین هو أن الأول لدیه الثقة بالنفس ودون اعتبار لأمر الله، ولكن الحدائق الخطیئة، وبأمر من النبی صلى الله علیه سیستفید من هذا. النقطة هنا هی الآلاف من شعر رقیق. مسؤولون التسامح الثقافی، بدلا من اثنین لإرباك، أو الكثیر من الفرق لا ترى (الخیام یقول: نحن الحبیب هولیوود من أی وقت مضى مایو یوم القیامة أن مثل هذه الزیادة!)، على سبیل المثال، على مسألة العولمة ، أو العالم للفرق صغیر جدا! ولكن من المهم جدا. لهم! یقولون أنه إذا كنا قمع ثقافتهم: الثقافة الأمریكیة، ونحن تشغیل فی العالم! لكننا نقول: الحفاظ على ثقافتك والنمو لدینا للعالم كله: الحقیقة وتحقیق ذلك: علینا أن نبنی ثقافة عالمیة. وفقا لمقدمة، لدیهم الحق فی معرفة الثقافة الأمیركیة! وثقافتنا الخاصة، وجهات نظر مختلفة مع الآخرین هو السجاد الطبیب. والجهادیة الإدارة القائمة على: تبریر الثقافة الشیعیة، لإدارة العالم. هم كلا الجانبین من معركة الحق ضد الباطل، سواء فی الشرطة، وفی إدارة المدینة الصلبة، مع نفس الدافع والتفكیر إلى الأمام، والآن لدینا عندما یتعلق الأمر تتویجا، والانبساط و: الجهاد الإدارة الأعمال فی العالم. بینما یقول غیرهم من المنشقین الحق فی الخروج قصیرة: ضد أعدائنا. التفاوض مع العدو أساسا ما یعادل معرفته! بطبیعة الحال، فإن النقاد، والعدو إلا كما هو موضح أعلاه. فی رأینا، وسردار سلیمانی، والحوار العسكری، وثبت تعلیقات الاستراتیجیة الشیعی الإسلام. البیئة الاقتصادیة والثقافیة، مطلوب مثل هؤلاء الأبطال. الیوم السجاد تصریحات الطبیب، أشار برج أن البطل یدخل على الساحة العالمیة، وینبغی دعم.

Baş direktor nümunəsi

əllim təlim kursları, seminar yaradılmışdır: təhsil, qloballaşma və ya müxtəlif sahələrdə İranın model Extraversion adı. Və fikir çox cəlbedici və bütövlüyü edir. hər şey idxal etmək istəyirəm müxaliflərə Çünki, onlar mədəni ixracatı haqqında düşünürük. ideyasına qarşı, onun sərhədləri birlikdə çox yaxın, çünki maddi insanlar üçün. Hər şirk və tövhid, və ya doğru və yanlış arasında fərq belə çətindir. İmam Əli (ə) dedi: qaranlıq gecə bir qarışqa hərəkət kimi Shrek belə! Həmçinin sağ birds deyir amma pozmaq deyil. Yalnız bir qaranlıq gecə bir qarışqa hərəkəti mədəni təsir və mədəni səlahiyyət! müxtəlif və bu fərq başa düşmürəm edənlər dərin ola bilməz. ilk din və ona qarşı kimi, fərq tükdən nazik! Bir kafir həyat Allah uzaqlaşdırmaq istədiyi kimsə və oturmaq üçün bir yer, və ya onun yerinə qoymaq başqa şeylər var. Mömin eyni şey olsa da! Allah vasitələri Khalifa və onun varisi bilir. Amma harada fərq nədir? Kafir nifrət, və bu, həqiqətən, ona dini məhv. Lakin Allah insan elmləri tədris çünki bunu edə bilərsiniz Allahın əmrinə sadiq, onun varisi kimi təqdim edib. Allahın izni ilə Allahın varisi, lakin Allaha kafir! fərq cənnət və cəhənnəm var: onlar cəhənnəmdə əzab qiyamət günü Hazy nə dünyada yemək və ya içmək edənlər! Amma dünyanın əgər yemək: Hazy onlar təmiz və gözəl cüt və yemək yalnız saf kimi göydə, sonra heç bir baş ağrısı olacaq deyil! Və ya gözəl bir cüt, insan narahat etmir! Arasında fərq keçmiş özünə inam və Allahın əmrinə asılı olmayaraq, lakin günah bağlar, bu faydalanacaq Allahın xeyir sifariş olmasıdır. burada nöqtə nazik saç min. Səlahiyyətlilər mədəni tolerantlıq, daha iki çox çaşdırmaq və ya fərq bir çox görmürəm (Xəyyam deyir: Biz qiyamət belə bir artım may günü heç Hollywood sevimli var) qloballaşma ilə bağlı, məsələn, və ya çox kiçik f

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

هزینه های امنیتی

تفاوت کارکردهای نامنظم و: دسته بندی های کلاسیک در: عملیات نظامی فراوان است، ولی در اینجا بحث افزایش هزینه هست. جنگ های نامنظم یا چریکی، دارای کمترین هزینه برای کاربران آن است، در حالیکه برای طرف مقابل، بالاترین هزینه ها را تحمیل می کند. مثلا اگر یک فدایی فلسطینی فقط یکبار، در تل اویو موفق به تیراندازی شود. ممکن است در این تیراندازی کشته شود، ولی از فردای آن روز سیستم های اطلاعاتی و نظامی، حساس شده و اولین کار آنها، بررسی یا خود انتقادی است. به شناخت حفره های امنیتی پرداخته، و پیش بینی هایی برای حفره های بعدی هم به آن اضافه می کنند، و تقریبا آماده باش صد در صد می دهند. میتوان گفت هزینه های پرسنلی و عملیاتی آنان نیز، دو برابر شده و گاه برای خرید تجهیزات جدیدتر، به چند برابر هم افزایش پیدا می کند. پرداخت این هزینه ها برای اسرائیل مهم نیست، زیرا چند برابر آن را از آمریکا و عربستان اخاذی می کند. اما مهم این است که از این حرکات، اصول علمی مبارزه استخراج می شود، و بدل آن را به دیگران وارد می کنند. اصول کلی ایجاد داعش یا: طالبان و القاعده برهمین مبنا است. افرادی باید تربیت شوند که: با کمترین هزینه بیشترین هزینه را، بر دشمنان اسرائیل وارد کنند. به همین جهت فداییان فلسطینی، مورد مطالعه قرار گرفتند و: از بازجویی ها و شعار هایی که آنان می دادند، چند اصل ایدئولوژیک و چند اصل نظامی تنظیم شد. اصل اول ایدئولوژیک آن، فداکاری تا پای جان بود. مطالعه فداییان فلسطینی نشان داد که: اولین بار اعتقاد به جهان آخرت و: زنده شدن بعد از مرگ خیلی مهم است. یعنی یک فدایی باید مطمئن می شد: اگر در عملیات جان خود را از دست بدهد، چیزی نباخته، بلکه بهتر از آن در انتظار او است. در این مرحله اسرائیل سعی کرد: این موضوع را یا از ذهنها پاک کند، یا منحرف نماید. به همین دلیل فداییانی درست شدند که: اعتقاد به اسلام و یا روز قیامت نداشتند! آنها می گفتند ما بعد از مرگ تمام می شویم، ولی نام ما باقی می ماند. این ترفند به شدت کارکرد دشمنان اسرائیل را کاهش داد. یعنی یاسر عرفات از حالت خاصی که: توسط شهید نواب صفوی ماموریت داشت، به سوی عباس محمود گرایش یافت! و باقی مانده اعتقادات را هم با خود به گور برد. و الان محمود عباس قهرمان فلسطینی ها است. اما از ان سو، برای داخل خود به شدت بر ایجاد اعتقاد به روز قیامت: برای یهودیان افزود. تا جاییکه ما دیدیم وقتی ترامپ به اسرائیل رفت، او را هم به پای دیوار ندبه! بردند تا نامه ای لای دیوار بگذارد. توفیق آنها در این تجزیه داخلی و بیرونی، آنها را به فکر ایجاد گروههای مسلمان، ولی با اعتقادات صهیونیستی انداخت. که از این میان داعش و امثال آن متولد شد. اکنون کار به جایی رسیده است که: مسلمان متعصبی ایجاد شده اند که: می گویند بجای دشمنی با اسرائیل، با ایران دشمنی کنید. ایرانی ها را یهودی می دانند! و کشتن آنها را واجب، ولی صهیونیست ها را مورد حمایت می خوانند. چند نفر از این نوع دگر اندیشان، در همین ماههای اخیر، در تهران عملیاتی را اجرا کردند. با اجرای این عملیات: یعنی تیراندازی در مجلس شورای اسلامی و آرامگاه امام خمینی، دقیقا می بینیم که با هزینه کم، بالاترین هزینه امنیتی را به ایران وارد کردند. اکنون بیشتر یگان ها در آماده باش هستند، و همه مکانهای عمومی مامور حفاظت دارند. بیشتر از آن، اذیت و آزار مردم در این بازرسی ها، بالاتر از هزینه های مالی آن است. در باز جویی های اولیه هم گفتند که: ما ایرانی ها را یهودی می دانیم! و اگر دستمان برسد باید بکشیم، ولی راجع به یهودی های اصیل اسرائیل، چیزی به مانگفته اند و دستوری نداده اند!

Security costs

Differences in irregular functions: Classical categories: There is a lot of military operations, but here is the cost increase. Irregular or guerrilla warfare has the lowest cost for its users, while it imposes the highest costs on the other. For example, if a Palestinian dictator is only once, he will be able to shoot at Tel Aviv. It may be killed in the shootings, but the intelligence and military systems are susceptible on that day, and their first work is either self-critical or critical. Understanding the security holes, adding predictions for subsequent caverns, and getting almost 100 percent ready. It can be said that their personnel and operational costs are doubled, and sometimes they are multiplying for newer equipment. Paying these costs to Israel is not important, because it exits many times it out of the United States and Saudi Arabia. But the important thing is that from these movements, the scientific principles of the struggle are extracted, and brought into the hands of others. The general principles of creating ISIS: The Taliban and al-Qaeda are based on this. People must be trained to bring the Israeli enemies at the lowest cost to the greatest cost. For this reason, Palestinian federalists were studied and, from the interrogations and slogans they gave, several ideological principles and several military principles were set. Its first ideological principle was sacrifice to life. The study of the Palestinian federal people showed that the first time believing in the world of the hereafter is: life after death is very important. That is, a godsend should have made sure that if he lost his life in action, he would not lose anything, but would rather wait for him. At this point, Israel tried to erase or distract this issue either from the minds. For this reason, the Fedaians came to the conclusion that they did not believe in Islam or on the Day of Judgment! They said we would end after death, but our name remains. This trick effectively diminished the effectiveness of the enemies of Israel. That is, Yasser Arafat, from a special position that was commissioned by Martyr Navab Safavi, moved towards Abbas Mahmoud! And the rest left the beliefs with himself to the grave. And now Mahmoud Abbas is the hero of the Palestinians. But on the one hand, it is heavily based on the belief in the Day of Judgment: for the Jews. As far as we saw, when Tramp went to Israel, he went to the wall. They took a letter to the wall. Their success in this internal and external disintegration threw them into thinking of creating Muslim groups, but with Zionist beliefs. Among them ISIS and the like were born. Now the work has come to a place where: fanatical Muslims have been created that: they say that instead of hostility with Israel, you should be hostile to Iran. Iranians are Jewish! And killing them is obligatory, but they support the Zionists. How many of these kind of dissidents have been operating in Tehran in recent months. With the execution of this operation: shooting in the Islamic Consultative Assembly and the Tomb of Imam Khomeini, we see exactly that at the expense of Iran, they brought the highest security costs to Iran. Most of the units are now on the alert, and all public places are protected. More than that, the harassment of people in these inspections is higher than its financial costs. In the early recollections, they said: "We call Iranians Jews!" And if we reach our hands, we have to kill, but they have not told us anything about the original Israelites, and they have not commanded us!

التكالیف الأمنیة

عدم انتظام وظائف مختلفة: فئات الكلاسیكیة: العملیات العسكریة وفیرة، ولكن هنا هی زیادة تكلفة. غیر نظامیة أو حرب عصابات، بأقل تكلفة لمستخدمیها، فی حین للآخر، یفرض تكالیف أعلى. على سبیل المثال، إذا فشل متعصب الفلسطینی مرة واحدة فقط، فی تل ابیب الى أن اطلاق النار. قد یكون قتل فی إطلاق النار، ولكن فی الیوم التالی، والاستخبارات والأنظمة العسكریة وحساسة وظیفتهم الأولى، أو الشیك أمر بالغ الأهمیة. كما أنها یمكن أن یقال أن تكالیف الموظفین والتشغیلیة تضاعفت وأحیانا لشراء معدات جدیدة، یتم زیادة مضاعف. أجر لإسرائیل أمر مهم، لأن عدد المرات هو من أمریكا والابتزاز السعودی. ولكن من المهم أن هذه الحركات والمبادئ العلمیة المستمدة المعركة، واتضح للآخرین. إنشاء المبادئ العامة للإسلام أو طالبان والقاعدة والبت فیها. یجب تثقیف الناس أن یكلف أكبر قدر من المال، ولیس أعداء إسرائیل. هذا هو السبب فی الفدائیین الفلسطینیین، كانت ومن حیث تم التحقیق معهم واللافتات، تم تعدیل بعض المبدأ الأیدیولوجی ومبدأ النظام. واحد هو أیدیولوجی، كان تضحیة حتى الموت. أظهرت دراسة فدائیی الفلسطینیة أن: الإیمان الأول فی الآخرة و: الحیاة بعد الموت مهم جدا. وكان ذلك متعصب یجب أن یعرف: إذا فقدت عملیات حیاتك، شیء لا تضیع، ولكن هذا أفضل من انتظاره. فی هذه المرحلة، حاولت إسرائیل هذا الموضوع أو العقول واضحة، أو الانحناء. لهذا السبب كانت فدائیی الصحیحة التی لا یعتقد فی الإسلام أو یوم القیامة! قالوا لنا بعد أن نموت جمیعا، ولكن سوف تبقى لدینا أسماء. خدعة للحد من شدة أعداء إسرائیل. یاسر عرفات هو حالة خاصة التی تم بتكلیف من الشهید نواب صفوی، والمیل محمود عباس موجود! واستغرق قناعات المتبقیة أیضا معه إلى القبر. ولكن الآن بطل الفلسطینی محمود عباس. ولكن من ناحیة أخرى، ویخلق لنفسه اعتقادا قویا فی یوم القیامة: لوأضاف الیهود. كما بقدر ما رأینا عندما ذهب ترامب لإسرائیل، وقال انه تبین أیضا حائط المبكى! أخذوها إلى جدار الطین. نجاح التحلیل الداخلی والخارجی، وجعلها تعتقد الجماعات الإسلامیة، ولكن معتقداته الصهیونیة. إیزیس ویحب منها ولدت فیه. كل عمل هو لدرجة أن المسلمین المتعصبین تم الانشاء: مثلا، بدلا من العداء مع إسرائیل، ولیس العداء مع إیران. الإیرانیون الیهود أعرف! وقتلهم واجب، ولكن یتم دعمها من قبل الصهاینة. كم من هؤلاء المعارضین، فی الأشهر الأخیرة، نفذت عملیة فی طهران. مع تنفیذ هذه العملیة: إطلاق النار فی البرلمان وقبر الإمام الخمینی، لمجرد أن نرى أن بتكلفة منخفضة، تم تحدید تكالیف أمنیة مشددة. معظم الوحدات فی حالة تأهب قصوى، وجمیع الأماكن العامة من ضباط الحمایة. أكثر من ذلك، والناس المضطهدین فی عملیات التفتیش هذه، هو أعلى من التكلفة المالیة. فی التحقیق الأولی قالوا ان الیهودی الإیرانی لنا أن نعرف! وإذا كان لدی للقضاء علیها، ولكن من أصل یهودی إلى إسرائیل، وهو أمر نحن لم أمر!

Security xərcləri

Irregular və müxtəlif funksiyaları: klassik Kateqoriyalar: hərbi əməliyyatlar bol, lakin burada artan dəyəri. istifadəçilərə ən aşağı dəyəri ilə Irregular və ya partizan müharibə, digər isə, ali xərcləri qoyur. Təl-Əvivdə yalnız bir dəfə Fələstin zealot uğursuz əgər Məsələn, atəş olunacaq. May çəkiliş şəhid, lakin növbəti gün, kəşfiyyat və hərbi sistemləri, həssas və ilk iş, və ya çek vacibdir bilər. təhlükəsizlik deşik müəyyən etmək müraciət və növbəti deşik üçün proqnozlar ona əlavə edilir və gün gözləmə demək olar ki, yüz faiz. Onlar həmçinin kadr xərcləri və əməliyyat iki dəfə, bəzən yeni avadanlıq almaq, sürət artır ki, deyilə bilər. Amerikada və Səudiyyə qəsb edir dəfə çox, çünki İsrail üçün Pay vacibdir. Amma bu hərəkəti elmi prinsiplər mübarizə əldə, və başqaları çıxdı vacibdir. təvəssül edilir İslam və ya Taliban və Əl-Qaidə ümumi prinsipləri müəyyən edir. İnsanlar ən çox pul, İsrail deyil düşmənləri başa ki, təhsilli olmalıdır. Fələstin Fədayi idi Ona görə də, onlar sorğu-və plakatlar olduğu, bəzi ideoloji prinsip və sistemin prinsipi düzəlişlər edilib. One ideoloji, bu ölüm bir qurban idi. bundan sonra və ilk inam: ölümündən sonra həyat çox vacibdir Fələstin Fədayi iş olduğunu göstərdi. Bu zealot bilməlidir idi: sizin həyat əməliyyatları itirmək, bir şey itirmiş, lakin onu gözləyir daha yaxşı deyil. Bu mərhələdə İsrail bu mövzu və ya açıq şüurunda, və ya bend çalışdı. sağ Fədayi İslam və ya qiyamət gününə iman deyil ki, niyə ki! Onlar bütün ölmək, lakin bizim adları qalacaq sonra izah etdi. oyun İsrailin düşmənlərinə şiddətini azaldır. Yasser Arafat şəhid Nawab Səfəvi tərəfindən edilmiş xüsusi bir haldır, meyl Mahmu

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

چرا آبهای ایران نشست می کند؟

همه دریاچه ها و رودخانه های ایران، در ارتفاعات هستند و غالبا دارای حداقل: هزارمتر بلندی نسبت به سطح دریا ها می باشند. به دلیل آنکه ایران کوهستانی است، و قسمت اعظم آن تپه ماهور و قله های بزرگ است. ارتفاع دماوند 5678متر است و: بقیه کوهها شامل سلسله جبال البرز و: زاگرس 75درصد مساحت ایران را در بر می گیرد. بخش اعظم دامنه کوهها را جنگل پوشانده است، و اینکه برخی کوه ها به این بزرگی را نمی بینند، و ایران را بیابان فرض می کنند! پدیده عجیبی است. بهر حال ایران نسبت به صحرای عربستان، که از مناطق پست و بیابانی است، بطور متوسط دو هزار متر بالاتر است. لذا همه میعانات تحت الارضی ایران، میل به سوی شبه جزیره عربستان وقطر را دارند. به عبارت ساده تر: حفاری یک چاه در عربستان یا قطر، برابر است با بی آب شدن کل ایران!(قانون ظروف مرتبطه). شاید مزدوران عربستان از الان، ایران را بی آب معرفی می کنند که: این حوادث به چشم نیاید. در واقع حفر هر چاه، لایه های محافظ منابع زیر زمینی را، دچار شکستگی می کند. لذا منابع بالا دستی به سوی منابع زیر دستی حرکت می کنند. هر منبع برای خود، در طول سالیان دراز زمین شناسی، مسیری را تعریف کرده است، ولی وقتی این مسیر دچار حفره می شود، طبیعتا مسیر قبلی از بین می رود، و خشکسالی اتفاق می افتد.  در ایران تجربه های فراوانی از: حفر چاه و خشک شدن چشمه های بالا دستی آن داریم، در حالیکه عمق چاههای ما به 350متر هم نمی رسد. حالا ببینید یک چاه 5کیلومتری قطر، یا 7کیلومتری عربستان، و یا 12کیلومتری روسیه چه بلاهایی بر سر: رودخانه ها و چشمه ها و دریاچه های ایران می آورد. به این اضافه کنید: ساختن سد بر روی آبهای مشترک، که از سوی همسایگان ترک و افغان اعمال می شود. به سادگی میتوان فهمید که همسایگان ما، از بالا و پایین در حال سرقت منابع آبی ایران هستند! و حقابه های بین المللی را هم، به نفع خود می دزدند. البته اخیرا اقدامات و اعتراضاتی شده است، از جمله سخنان رئیس جمهور در مورد: احداث سد بر منابع بالادستی آب ایران، در افغانستان و ترکیه است، که فقط در حد حرف باقی مانده است. اما اقدام مناسبی که وزارت نفت انجام داده، توسعه میادین مشترک است، همین امر باعث شده تا: همسایه ما یعنی قطر، دست از دشمنی با ایران بردارد و: بداند که اگر در منابع مشترک هستیم، در سیاست نباید متضاد باشیم. این موضع را وزیر خارجه قطر هم یاد آور شد: و صراحتا گفت که: ما چون با ایران منابع مشترک نفتی و گازی داریم، نمی توانیم با هم قطع رابطه کنیم. به نظر می رسد این سیاست در مورد: عربستان هم کار ساز باشد. شرکت بزرگ توتال، که با آرامکو عربستان کار می کند، میداند که بیشترین منابع نفتی عربستان، متعلق به ایران است. لذا وقتی با ایران قرارداد می بندد، نباید خیانت کند. البته لازم نیست آمار آنها را افشا کند، ولی میتواند در استخراج بهتر از: منابع نشت شونده، مانع بهره برداری آرامکو، از این منابع مشترک شود و یا: لا اقل با آنها برابری کند. آن وقت موقعی که عربستان هم ببیند: دشمنی با ایران به ضررش است، دست از توطئه ها برمی دارد. پیشنهاد مشخص ما این است: تا زمانی که به امکانات برداشت مساوی: از منابع مشترک آبی و نفتی دست پیدا کنیم، بهتر است دور منابع داخلی را حصار بکشیم! زیرا ارزش آب شیرین تحت الارضی ایران، کمتر از نفت و گاز نیست و: لذا میتوان با تزریق مواد رسوب کننده: به منابع آبی و نفتی مانع نشت آنها: به سوی همسایه ها شد.

Why is the waters of Iran meeting?

All lakes and rivers in Iran are at high altitudes and are often at least 1000 meters above sea level. Because Iran is mountainous, and most of it is Mahoor Hills and Great Peaks. The height of Damavand is 5678 meters. The rest of the mountains include the Alborz Dynasty: Zagros covers 75 percent of Iran's total area. Most of the mountain range is covered with woods, and that some mountains do not see this large size, and assume Iran as a desert! The phenomenon is strange. However, Iran is on average two thousand meters higher than the Arabian Desert, which is a desert region. Therefore, all of Iran's undercover condensates have a longing for the Arabian Peninsula. Simply put: Drilling a well in Saudi Arabia or Qatar is equal to the total depletion of the whole of Iran (the law of the dishes). Perhaps the mercenaries of Saudi Arabia now describe Iran as waterless: these events do not come to light. In fact, digging any wells will damage the underlying earth-protective layers. Hence, resources go hand-in-hand to manual resources. Each resource for itself, over the years, has defined a path, but when the path is hollow, the path disappears naturally, and the drought happens. In Iran, there are many experiences of digging wells and drying up the high springs, while our wells do not reach 350 meters. Now, see a well of 5 kilometers from Qatar, 7 kilometers from Saudi Arabia, or 12 kilometers from Russia, which brings about rivers and springs and lakes in Iran. Add this: building a dam on shared waters, which is being used by Turkish and Afghan neighbors. It's easy to see that our neighbors are stealing Iran's water resources up and down! And the international rights are also in their favor. Of course, there have been recent actions and protests, including the president's remarks about the construction of a dam on the upstream Iranian resources in Afghanistan and Turkey, which remains only in the letter. But the good action that the Ministry of Petroleum has done is to develop common fields, this has led to: our neighbor, Qatar, to stop hostility with Iran and: to know that if we are in shared resources, we should not be in opposition to politics. The Qatari Foreign Minister also remarked this: "And frankly," because we have joint oil and gas resources with Iran, we can not break the gap. This policy seems to work for Saudi Arabia. The largest Total company, which works with Aramco in Saudi Arabia, knows that Saudi Arabia's largest oil reserves are owned by Iran. So, when betting with Iran, you should not betray. Of course, it is not necessary to disclose their statistics, but it can be used to extract better than: leaky resources, prevent Aramco's exploitation from sharing these resources, or: at least equalize with them. Then when Saudi Arabia sees it: the hostility to Iran is to the detriment of the conspiracy. Our specific proposition is: As long as we have the same facilities: We need to get the resources from our common water and oil fields, we should fence away domestic resources! Because the value of Iran's underwater water is less than oil and gas, it can be by injection of sediment materials: water and oil resources prevent their leakage: towards the neighbors.

لماذا میاه الاجتماع؟

كل البحیرات والأنهار فی إیران، وغالبا ما یكون ارتفاع الحد الأدنى: متر الارتفاع النسبی لمستوى سطح البحر و. لأن إیران الجبلیة، والكثیر منها غیر التلال والقمم الكبیرة. یأخذ دماوند ارتفاع 5678 متر وبقیة جبال البرز وجبال زاغروس إیران 75 فی المئة من المنطقة. الكثیر من المنحدرات الجبلیة التی تغطیها الغابات، وأن البعض لا یرى هذا الجبل الضخم والصحراء وإیران تحمل! إنها ظاهرة غریبة. ومع ذلك، إیران إلى الصحراء العربیة، والسهول الصحراویة ویبلغ متوسط ​​ألفی متر أعلى. لذلك، كل المكثفات تحت الارض إیران والمملكة العربیة السعودیة وقطر لدیها تقارب نحو شبه الجزیرة. بعبارات بسیطة: حفر بئر فی المملكة العربیة السعودیة أو قطر، هو مائی البلد بأكمله (قانون السفن التواصل). ولعل المرتزقة السعودیة من الآن، إیران اللامائیة أعرض أن هذه الأحداث لیست واضحة. حفر الآبار، وطبقات واقیة من الموارد الجوفیة، تعرض لكسر. الموارد الأولیة لتحریك المصادر التالیة یدویا. أی مصدر لسنوات طویلة من الجیولوجیا، وقد حددت مسار، ولكن عندما یكون المسار حفرة، وبطبیعة الحال، یختفی المسار السابق، ویحدث الجفاف. إیران لدیها الكثیر من الخبرة فی الآبار والینابیع المنبع التی المجففة، 350 متر، فی حین أن عمق الآبار نحن لسنا. الآن نرى جیدا 5 كیلومترات فی قطر، أو 7 كم من المملكة العربیة السعودیة، أو 12 كیلومترا روسیا ما الویلات على: الأنهار إیران والجداول والبحیرات. إضافة: السدود على المیاه المشتركة، التی تركت الجیران وتطبیق الأفغانیة. فمن السهل أن نفهم أن جیراننا، فوق وتحت الموارد المائیة من إیران وتعرضه للسرقة! وحقوق المیاه الدولیة، لسرقة الفوز. وقد تم فی الآونة الأخیرة والاحتجاجات، بما فی ذلك خطاب الرئیس حول: سد على الموارد المائیة المنبع من إیران وأفغانستان وتركیا، التی لا تزال مجرد كلام. یبدو أن سیاسة المملكة العربیة السعودیة بناء العمل. أكبر مجموعه، مع أعمال أرامكو السعودیة، یعرف أن معظم موارد النفط فی المملكة العربیة السعودیة، فی إیران. حتى عند إغلاق الصفقة یجب أن إیران لا یخون. وبطبیعة الحال، لا تحتاج إلى إحصاءات لفضح لهم، ولكن یمكن أن یكون استخراج أفضل للموارد التسریبات فی وقت مبكر، ویمنع تشغیل أرامكو، والموارد أو المشتركة: على الأقل مساویة لها. ثم عندما نرى أعداء المملكة العربیة السعودیة مع إیران لإلحاق الضرر بها، فقد المؤامرة تأخذ. لدینا اقتراح محدد هو: طالما أن إمكانیة سحب نفسه: لتحقیق مصادر مشتركة من الماء والنفط، فمن الأفضل أن أقتل الموارد الداخلیة إلى السور! لأن قیمة المیاه الجوفیة العذبة، كمیات أقل من النفط والغاز لیست: یمكن عجلت عن طریق الحقن من المواد اللازمة لمنع تسرب المیاه والنفط: أن الجیران.

Niyə görüş suları?

İranda bütün göllər və çaylar, və tez-tez bir minimum yüksəklik var: Dəniz səviyyəsindən nisbətən metr yüksəkliyi var. İran dağlıq və bu çox olduğu dağlıq və böyük zirvələri var. Damavand 5678 metr hündürlüyü və Əlborz dağları və Zagros İran dağları istirahət sahəsi 75 faizini alır. meşəlik dağ yamaclarında çox və bəzi bu böyük dağ, səhra və İran güman görmürəm! Bu qəribə haldır. Lakin ərəb səhra, səhra düzənlik İran və iki min metr yüksək ortalama var. Buna görə də, bütün yeraltı kondensat İran, Səudiyyə Ərəbistanı və Qatar yarımadasının qarşı yaxınlıq var. Sadə baxımından Səudiyyə Ərəbistanı və ya Qətərdə bir quyunun qazılmasına, susuz bütün ölkə (ünsiyyət gəmilərin hüquq deyil). Yəqin ki, indi Səudiyyə muzdlu İran susuz bu hadisələr görünən deyil ki, təqdim edir. quyularının qazma, yeraltı resursların qoruyucu qat, bir qırıq yaşadı. upstream resursları əl aşağıdakı mənbələrdən hərəkət etmək. Geologiya onun uzun illər hər hansı mənbə, bir yol müəyyən, lakin yol əlbəttə deşik, zaman, əvvəlki track yox, və quraqlıq baş verir. Quyuların dərinliyi biz isə İran, 350 metr qurudu upstream quyularının və bulaqlar təcrübəsi bir çox var. İranın çaylar və axınlarının və göllər: İndi yaxşı diametri 5 kilometr, və ya Səudiyyə Ərəbistanı 7 km, ya 12 kilometr Rusiya üzərində döyər nə görmək. əlavə etmək üçün: bəndlərin qonşuları sol və Əfqanıstan tətbiq paylaşılan suları haqqında. Bu, bizim qonşu yuxarıda və İranın su ehtiyatları aşağıda qarət olunur ki, anlamaq üçün asandır! Beynəlxalq su hüquqlar qələbə oğurlamaq var. yalnız danışmaq qalır İran, Əfqanıstan və Türkiyə upstream su resurslarına dam: Bu barədə Prezidentin çıxışında, o cümlədən bu yaxınlarda və etirazlar olmuşdur. almaq İranla düşmənçilik, bizim qonşu, Qatar: Amma neft nazirlik bu səbəb oldu, ümumi f

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

استعمار فرهنگی به دست خودی ها!

اگر در تمام دنیا استعمار فرهنگی، یا هر استعمار دیگری صورت می گیرد، به وسیله عوامل خارجی است، در ایران توسط خودی ها است! مثلا در مورد کپی رایت، نظر فقها و دیگر مختصصان ایرانی، بر مبنای غیر شرعی و غیر الزام آور بودن آن است. اما وزیر ارشاد گفته که: ما با تمام قوا دنبال تصویب و اجرای قانون کپی رایت هستیم. این قانون از جمله قوانین استعماری است، زیرا علم و دانش را از جهانی و: بدون مرز بودن خارج می کند، و باعث می شود نه تنها ملت های: دیگر از آن استفاده نکنند، بلکه حتی بصورت ملک شخصی در آمده! و فقط ثروتمندان بتوانند از آن استفاده کنند. علت رشد تمدن اسلامی در جهان، همین موضوع بوده که: علم و دستاوردهای آن، ملک شخصی کسی به حساب نمی آمد. در قبل از آن یعنی در زمان ساسانیان، حتی یادگیری سواد، مخصوص در باریان بوده است! یک کفاش که می خواست فرزند خود را: به مدرسه بفرستد، پادشاه قبول نکرد زیرا گفت: اگر این یک نفر را قبول کنیم، فردا همه کفاش ها می خواهند باسواد شوند! در حالیکه اولین اقدام اسلام، نزول آیه قلم و نوشته های آن است. پیامبر هم به یهودیان اسیر فرمود: هرکس ده نفر را سواد یاد بدهد آزاد می شود! همین اعتقاد کپی رایت، باعث شد که امروز در قرن بیست و یکم! بیست و یک میلیون بیسواد و کم سواد، در ایران داشته باشیم. زیرا آموزش با پول گره خورد، و تنها علمی مورد تایید است که: بازاری ها آن را پسند کنند. و علمی که به تولید ثروت نرسد علم نیست! لذا دانشمندان به دنبال علم ثروت زا رفتند، و سوال قدیمی علم بهتر است یا ثروت، به کفه ثروت چرخید. تفکر ثروت زایی علم، مخصوص ایرانی ها نیست که: ذوق کنند تازه کشف کرده اند! بلکه از همان ابتدا مطرح بوده، اما فلاسفه زحمات زیادی کشیدند تا: آن را از زیر بوغ استعمار زر و زور و تزویر بیرون بیاورند، و این افتخاری محصوب نمی شود که: ما دستاورد آنها را یک روزه به باد بدهیم. در اسلام نه تنها لازم نیست، پولی بابت علم آموزی و کپی رایت داده شود، بلکه اگر لازم شد باید جان خود را هم بر سر آن بگذاریم. معلم های ما امثال شهید اول و شهید ثانی بوده اند نه بیل گیتس ها! گرچه بیل گیتس هم، دست از کپی رایت برداشته و: محصولات خود را رایگان در اختیار کاربر ها قرار می دهد. او برای جبران این اشتباهات کپی رایت غربی، در تمام فعالیت های اجتماعی: در ردیف اول است و در امور خیریه، بالاترین هزینه ها را می پردازد. حرف ما این است: چرا اول اشتباه کنیم و بعد بخواهیم آن را جبران نماییم؟ شما ببینید این تفکر، چه بلایی بر سر آموزش عالی، یا آموزش و پرورش آورده است. انواع و اقسام مدارس غیر انتفاعی و: نیمه خصوصی و غیر دولتی را در: سیستم وارد کرده و علم را: در اختیار ثروتمندان نهاده است. در حالیکه در قانون اساسی، آموزش تا سطح دانشگاه اجباری، و رایگان است. ببینید استعمار فرهنگی تا کجا رفته که: معلمین بزرگ جامعه را تحت عنوان حفاظت، از مردم جدا کرده اند. معلم بزرگ شهید بهشتی می گوید:مسئولین محافظ نباید داشته باشند! یعنی برای حفظ معلمین یا استادان، از مرگ هم نباید ترسید. وی در سخنانی بسیار ارزشمند می فرماید: این دگم است که مردم را از مسئولین جدا کنیم، اگر ترس از ترور است نباید باشد، ترور هم بشوند! مگر از حضرت علی ع بالاتر داریم؟ که یک محافظ برای خود نداشت، حتی زره اش پشت نداشت. تا اینکه ایشان را درمحراب عبادت ترور کردند. آنقدر برداشت ها عوض شده که: شاید کمتر کسی باور کند: این سخنان از شهید بهشتی است، ولی موضوع عوض نمی شود، زیرا استناد ایشان به حضرت علی ع است، و کسی نمی تواند آن را منکر شود.

Cultural colonialism to your own hands!

If in the whole world cultural colonialism, or any other colonialism is taking place, is by external factors, it is by insiders in Iran! For example, regarding copyright, the opinion of jurists and other Iranian officials, it is non-religious and non-binding. But the Minister of Guidance said: "We are fully committed to the adoption and enforcement of copyright law. This law is one of the colonial laws, because it excludes science and knowledge from the universal and: without being bound, and makes not only the nations: no longer use it, but even become personal property! And only the rich can use it. The reason for the growth of Islamic civilization in the world was the fact that: science and its achievements were not personal property of anyone. In the past, that is, at the time of the Sasanians, even the learning of literacy has been special in Baryan! A shoemaker who wanted to send his child: to school, the king did not accept because he said: "If we accept this one, tomorrow, all the shoots want to become literate!" While the first act of Islam is the descent of the verse of the pen and its writings. The Prophet also said to the Jews: Everyone who teaches ten people is released! This same copyright conviction has led to the twenty-first century! There are twenty one million illiterate and low educated people in Iran. Because education is tied up with money, and only scientific evidence is that: Markets like it. And science that does not come to generate wealth is not science! So scientists went for a wealth of science, and the old question of science was better or wealth turned to wealth. Thinking of wealth creation is not special for Iranians: they have just discovered the taste! But from the very beginning, philosophers have been struggling to bring it out of the grip of colonialism, and it's not an honor: we will give them one day achievement. In Islam, not only does not need to be paid for education and copyrights, but, if necessary, we must put ourselves to death. Our teachers were like Shahid I and Shahid Thani, not Bill Gates! Though Bill Gates has ceased copying and offers free products to users. He is in the first place to compensate for these copyrights of the West, in all social activities: he pays the highest costs in charity. Our point is: Why do we make the first mistake and then we want to make up for it? You see this thinking, whether it's about higher education, or education. Types and classes of nonprofit schools: semi-private and non-governmental in the system: the system is introduced and knowledge is provided to the rich. While in the constitution, education is compulsory and free at the university level. How cultural colonialism has gone: the great teachers of society have been isolated from people as protection. Shahid Beheshti's great teacher says: "Protective authorities should not have!" In other words, to keep teachers or professors from death, one should not be afraid. In a very valuable saying, he says: It's a doghouse to separate people from the authorities, if they are not afraid of assassination, they should be assassinated! Except we have a higher profile than Imam Ali? There was no protector for him, even his armor was not back. Until they assassinated them on the altar of worship. So, the perceptions have changed so that few believers may believe: these are the words of the martyr Beheshti, but the subject is not changed, because his citation is to Ali, and no one can deny it.

الاستعمار الثقافی من قبل المطلعین!

إذا كانت الإمبریالیة الثقافیة العالم كله، أو أی مستعمرة أخرى قام به العوامل الخارجیة فی إیران هو فی حد ذاته! فی حالة حقوق التألیف والنشر، وفقا لالفقهاء وغیرهم من المهنیین إیران على أساس أنه من غیر المتدینین وغیر ملزم. لكن وزیر الثقافة قال أننا فی القوة الكاملة، بعد التصدیق علیها وتنفیذها من قانون حق المؤلف. الفعل من الحكم الاستعماری، لأن المعرفة فی العالم وبلا حدود من، ویجعل لیس فقط للشعب: لا تستخدم بعد الآن، ولكن یأتی على الممتلكات الخاصة! والأغنیاء فقط یمكن استخدامها. ونظرا للنمو الحضارة الإسلامیة فی العالم، كان موضوع العلم ومنجزاته، والممتلكات الشخصیة الذین لم تؤخذ بعین الاعتبار. فی وقت سابق الساسانی، حتى تعلم القراءة والكتابة، وكان وقت خاص! والإسكافی الذی یرید أطفالهم لإرسالها إلى المدرسة، لأن الملك رفض وقال إذا قبلنا هذا واحد، وغدا سوف یكون تعلیما صانع الأحذیة! فی حین أن أول عمل إسلامی، والقلم وكتب الوحی. وقال الیهود القبض رسول: من عشرة لتعلیم القراءة والكتابة یتم تحریرها! هذا المؤلف المعتقد، أدى الیوم فی القرن الحادی والعشرین! أمی ملیون واحد وعشرین، ولها فی إیران. لأن المال ربط التعلیم والعلوم وأكد أن فقط: هو صدیقة للسوق. وإنتاج الثروة لیس العلم! حتى العلماء یبحثون عن الثروة المحتملة لمعرفة ذهب، والسؤال القدیم من أفضل أو الثروة، تحولت الثروة إلى الجانب. تفكر فی خلق الثروة، ولیس للإیرانیین أن المواهب المكتشفة حدیثا لدیهم! الإسلام لیس فقط لا تملك المال للتعلم وحقوق التألیف والنشر الممنوح، ولكن إذا لزم الأمر، ویعرضون حیاتهم على ذلك. أستاذنا الأول والثانی شهید شهید أمثال بیل غیتس لن یكون! على الرغم من أن بیل غیتس، وحقوق التألیف والنشر بعیدا: المستخدم یضع منتجاتها مجانا. للتعویض عن هذه الأخطاء حقوق التألیف والنشر الغربیة، فی جمیع الأنشطة الاجتماعیة فی الصف الأول والمحبة ویدفع أعلى الرسوم. ما نقوله هو: لماذا الخطأ أولا، ثم نرید أن یعوض عن ذلك؟ ترى یرد هذا التفكیر، ما حدث فی التعلیم العالی أو التعلیم. جمیع أنواع المدارس الخاصة ونظام شبه الخاصة وغیر الحكومیین وصلت والعلوم: یتم تأسیس الأغنیاء. فی حین أن الدستور والتعلیم الإلزامی حتى المستوى الجامعی، ومجانیة. الاستعمار الثقافی انظر ذهبت إلى أی مدى أن المعلمین كبیر عن المجتمع حمایة، والناس قد فصل. یقول الشهید بهشتی المعلم الكبیر یجب أن المسؤولین لدیهم حمایة! یعنی للاحتفاظ المعلمین أو الأساتذة، لا ینبغی أن یخشى الموت. وأیضا قیمة عالیة تقول عقیدة أن الناس منفصلة عن السلطات، اذا كان الخوف من الإرهاب لا ینبغی أن یكون، سیتم اغتیال! باستثناء الإمام علی أن یكون أعلى من ذلك؟ وكان ذلك أحد الحراس الشخصیین لنفسه، ولا حتى سلاحه وراءه. حتى اغتیاله فی محراب العبادة.

daxildə Mədəniyyət müstəmləkəçilik!

Bütün dünya mədəni imperializm, və ya İran xarici agentlər tərəfindən görülən hər hansı bir digər müstəmləkə özü edir! qeyri-dini və əsasında hüquqşünaslar və digər mütəxəssislər İran görəəllif halda, qeyri-məcburi. Amma mədəniyyət naziri, biz təsdiq və Copyright Aktı həyata keçirilməsi aşağıdakı tam güc, olduğunu bildirib. müstəmləkə qayda aktı, dünya və həyata Sərhədsiz bilik və insanlar yalnız edir, çünki: artıq istifadə, lakin xüsusi mülkiyyətə gəlməyin! Və yalnız varlı istifadə edə bilərsiniz. Çünki dünyada islam sivilizasiyasının artım nəzərə alınmayıb elm və onun nailiyyətləri, şəxsi mülkiyyət mövzusu oldu. əvvəllər Sasani, hətta savadlılıq öyrənmək, xüsusi vaxt olmuşdur! king imtina çünki, onların uşaqları məktəbə göndərmək istəyirdi və biz bu qəbul əgər, sabah çəkməçi təhsil olunacaq A çəkməçi! ilk İslam Fəaliyyət, qələm və onun vəhy yazdı edir. Yəhudilər əsir demişdir: Kim on savadlılıq öyrətmək üçün azad! Bu inam copyright, iyirmi birinci əsrdə bu gün rəhbərlik! Iyirmi bir milyon savadsız, İran var. pul Təhsil bağlı və Elm yalnız olduğunu təsdiq Çünki: bazar dostluq. Və sərvət istehsal elm deyil! elm bilik getdi potensial sərvət, və daha yaxşı və ya sərvət köhnə sual axtarır Belə ki, 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

صعود پاک

عظیم قیچی ساز که 14قله بالای 8000متر را فتح کرده، می گوید من هر 14قله را همان بار اول فتح کردم، و از وسایل اضافی مانند: اکسیژن مصنوعی هم استفاده نکردم، و در واقع صعود پاک کردم! و بعنوان رکورد دار این موضوع هستم. البته رشته کوهنوردی هم مانند: بقیه رشته های ورزشی زیر تابش شدید: فوتبال دیده نمی شود. فوتبالی که نه رکورد زده! و نه مدال آورده! تازه افتخارش سی ودوم ردیف فیفا است. علت این امر چیست؟ به نظر ما علت آن روشن است: استعمار ورزشی! تعجب نکنید، استعمار فقط به کهنه و نو تقسیم نمی شود، به فرهنگی و هنری و ورزشی هم تقسیم می شود. یعنی استعمار بیکار نبوده که فقط: یک چیز را خراب کند و برود. همه ابعاد فرهنگی و اقتصادی را، زیر چرخه ای بنام تمدن یا نوگرایی و تجدد تخریب کرده. میگویند متوکل عباسی، فردی را مامور امام کاظم کرد، تا ببیند ایشان در سجده، چشم خود را می بندد یانه، تا دستور دهد مردم برعکس آن عمل کنند. مانند وضو گرفتن که ائمه، آب را از بالا می ریختند، ولی انها دستور دادند برای نشان دادن تفاوت، از پایین به بالا وضو بگیرند. مامور هر کاری کرد نتوانست: بفهمد و گزارش نداد، ناچار متوکل گفت: ما باید در سجده، یک چشم خود را ببندیم و یکی را باز بگذاریم! تا حتما مخالف امام عمل کرده باشیم. استعمار هم منابع فقه ما را دقیقا مطالعه کرده، و مخالف آن را دستور می دهد! اگر پیامبر فرموده قبل از هرغذا، نمک بخورید و بعد از ان شیرینی ، استعمار می گوید قند و نمک اصلا نخورید! اگر دین ما می گوید: نماز بخوانید آنها می گویند: نماز نخوانید، بجای آن ورزش سوئدی بکنید! و اگر دین می گوید ازدواج مقدس است، آنها می گویند ازادی جنسی مقدس است! و می بینید که مثل قوم یهود زمان پیامبر، همه چیز را دانسته تحریف می کنند. در ورزش هم همینطور است: همانگونه که اشاره شد، اصل فلسفه ورزش در غرب استعماری، مبارزه با نیایش است. زیرا در نیایش روح انسان قوی می شود، ولی اینها می خواهند جسم آدم قوی باشد! تا روح کمتر مورد توجه باشد. به همین دلیل مثلا دنبال ورزش: اسب دوانی یا شنا و تیراندازی نیستند، بلکه به فوتبال و هند بال و والیبال و بسکتبال می پردازند که: با توپ پر از باد بازی می کنند. حتی به قمار بازی و شرط بندی، بیشتر از خود ورزش اهمیت می دهند، تا جاییکه اگر ورزشی، قمار بازی یا شرط بندی نداشته باشد، حذف می شود. و خلاصه هرجایی که ممکن است: بوی خدای بدهد از ورزش حذف، و بوی پول و قمار را به آن اضافه می کنند. برای همین است که در رده بالای هیچ ورزشی، از افراد با ایمان خبری نیست، اگر هم چند نفری هستند، خارج از زمین باید مسلمان باشند! در زمین فوتبال اگر یا حسین بگویند، جریمه می شوند. کوه همیشه مظهر آفریده های حداوندی است، در قران هم بارها این موضوع را مطرح کرده، و از ما خواسته آنها را از نزدیک ببینیم، تا یاد خدا بیافتیم. اما کوهنوردی استعماری، محل صرف مشروبات و هرزگی ها هست! کوهنورد حتی در موقع احساس خطر هم، ترجیح دهد یک جرعه ویسکی! نوش جان کند تا خطر رفع شود. در ایران البته حرکت هایی برای: اسلامی کردن ورزش ها برداشته شده است، اما همیشه با آن مبارزه شده! و ممنوعیت ها اعمال شده است. در مورد حجاب بانوان، سی و هشت سال خواهش و تمنا شد، آنهم به ضرورت! لذا باید فکر اساسی کرد: ورزش نباید جای ارزش را بگیرد، بلکه باید ارزش افرین هم باشد. فوتبالی که به زور شراب و: هوسرانی پیروز شود، چه خیری برای مملکت دارد؟

Clear climb

A massive scissor maker, who has conquered 14 peaks over 8,000 meters, says I conquered all 14 summits at the very first time, and did not use extra equipment like artificial oxygen, and actually cleared the ascent! And as a record holder for this topic. Of course, the mountaineering course, like: The rest of the sports are under intense radiation: football is not seen. Football which has not hit record! And not the medals brought! He is now on the thirty-fifth place in FIFA. What is the cause of this? In our opinion, the reason is clear: colonialism! Do not be surprised, colonialism is not only divided into old and new, it is also divided into cultural and artistic and sporting. That is, colonialism was not an unemployed person: only one thing would ruin and go. Destroyed all cultural and economic dimensions, under the cycle of civilization or Modernism and modernity. They say that Motawakk Abbasi ordered a person to be Imam Kadhim's agent, to see that he was closing his eyes on Sajdah, so that the people would act in reverse. Like the ablutions that the Imams raised from the water, they ordered that they depart from the bottom up to show the difference. The agent could do anything: he did not understand and did not report, Motawakel said: "We have to close our eyes and propose one another in prostrate!" To be sure we have opposed the Imam. Colonialism has carefully studied the sources of our jurisprudence, and orders the opposite! If the Prophet has said before eating, eat salt and after that, colonization says sugar and salt do not eat at all! If our religion tells us to pray, they say: Do not pray, instead of doing Swedish exercise! And if religion says holy marriage, they say holy sex is free! And you see that as the Jewish people, the time of the Prophet is distorting everything they know. In sport, this is also the case: as we have seen, the philosophy of sport in the colonial West is the fight against prayer. Because in the prayer of the human soul it becomes strong, but they want the body to be strong! So the soul is less attentive. For this reason, for example, looking for sports: horseback riding or swimming and shooting, but also to football and India, volleyball and basketball, playing with balls full of wind. Even playing gambling and betting, they care more about sports themselves, as long as they do not play sports, gambling, or betting. And everywhere it's possible to summarize: smell of God, remove from sport, and add smell of money and gambling to it. That is why there is no faith in people at the top of any sport, if they are many, they should be Muslims out of the pitch! If they say in the soccer field, they will be fined. The mountain is always the image of God's creatures, it has repeatedly raised this issue in the Qur'an and asked us to see them closely, so that we could remember God. But colonial climbing is a place for liquor and crap! The climber even prefers a sip of whiskey even when he is in danger. He will be able to eliminate the danger. In Iran, of course, there are some moves to: Islamize the sport, but it has always been fought! And bans have been applied. In the case of women's hijab, thirty-eight years of prayer, and necessity! So the basic thought has to be made: sport should not be worth the place, but it should also be worthy of Ephraim. What kind of football for wine and wine: victory is good for the country?

تسلق النظیفة

أزیم غیخیساز 14 قمم فوق 8000 متر غزا، ویقول أول مرة لقد غزا 14 قمم، ومعدات إضافیة مثل الأكسجین الصناعی لم یستخدم، فی واقع الأمر مسحت تسلق! وكما تسجیله. یتراوح الجبل مثل بقیة تحت الریاضیة المكثفة: كرة القدم، لا ترى. وكان الرقم القیاسی لیس كرة القدم! وحصل على تسع میدالیات! ثلاثون جدیدة والطبقة الثانیة تكریما لكرة القدم. ما سبب ذلك؟ فی رأینا، والسبب واضح: المستعمرة ریاضی! لا ینبغی أن نندهش، تماما كما الاستعمار القدیم والجدید، ولیس الانقسام، الانقسام الثقافی والفنی والریاضی. كان الاستعمار العاطلین عن العمل شیء واحد فقط إلى الخراب وترك. جمیع الأبعاد الثقافیة والاقتصادیة، ودورة التحدیث والحداثة فی اسم الحضارة أو دمرت. وقال المتوكل العباسی، الإمام الكاظم ضباط الفردیة، أن نراهم فی العبادة، ویغلق عینیه أم لا، القیام بأعمال تخالف النظام العام. الأئمة مثل الوضوء، سكب الماء من أعلى، ولكن أمرهم لإظهار الفرق، من أسفل إلى أعلى، الوضوء بهم. الضابط لا یستطیع أن یفعل: قالت فهم ولم یبلغ أن المتوكل علینا أن تنحنی، اغلاق عین واحدة واحدة مفتوحة ،! للتأكد من أننا تصرف ضد الإمام. درسنا بعنایة قانون الاستعمار، وضد أوامر! إذا قال النبی قبل كل وجبة، الملح ثم أكل الحلویات والسكر والملح الاستعمار یقول لا تأكل! إذا الدین یقول لنا أن نصلی، كما یقولون، لا تقرأ صلاة، بدلا الریاضیة السویدیة تفعل! إذا قال دین الزواج المقدس، ویقولون الحریة الجنسیة مقدسة! وترى أن نبیا الیهودی، علم تشویه كل شیء. فی مجال الریاضة، وأیضا: وكما ذكر أعلاه، فلسفة الریاضة فی الغرب الاستعماری، ومكافحة الصلاة. لأن الصلاة هی روح قویة، لكنها ترید الكائن أن یكون شخص قوی! الروح هو القلیل من الاهتمام بذلك. لهذا السبب، على سبیل المثال، والریاضة: السباحة والرمایة الحصان أو لا، ولكن كرة القدم والبیسبول والكرة الطائرة وكرة السلة هی الهند أن تضخیم مع مباریات الكرة. حتى للعب القمار والرهان، فإن معظم ممارسة الذاتی واعیة، لدرجة أنه إذا المراهنات الریاضیة القمار أو لم یكن، سیتم حذفها. باختصار، أینما كانوا: الله، وإعطاء ممارسة لإزالة الرائحة، وتضاف رائحة المال والقمار إلیها. هذا هو السبب فی الجزء العلوی من أی ریاضة، والناس مع عدم وجود الإیمان، إذا كانت قلیلة، للخروج من الأرض یجب أن یكون مسلم! على ملعب لكرة القدم إذا حسین القول، غرم. الجبل هو دائما مظهرا من مخلوقات الله، وقد أثار القرآن مرارا هذه المسألة، وكنا نرغب فی رؤیتها عن قرب، یسقط على ذكر الله. ولكن التسلق الاستعماری والشرب والفجور من المكان! حتى عندما قلق المتنزهین تفضل أیضا رشفة من الویسكی! وجبة شهیة لیكون خطر. إیران، بالطبع، انتقل إلى: تم إزالة أسلمة الریاضة، لكنه كان دائما لمحاربته! وتم تطبیق الحظر. كان الحجاب بالنسبة للنساء، ثمانیة وثلاثین عاما من المرافعات، ولكن، على ضرورة! ولذلك، فإن الفكرة الأساسیة التی تمارس ینبغی أن تأخذ قیمة المكان، ولكن قیمة أیضا. النبیذ وكرة القدم قوة: فوز الشهوانیة، ما هو جید لهذا البلد؟

Clean Climbing

Azim Gheychisaz fəth 8000 metr yuxarıda 14 zirvələri, ilk dəfə 14 zirvələri fəth etdik, və əlavə avadanlıq bu cür süni oksigen kimi istifadə etməyib, və əslində mən dırmaşmaq məhv deyir! Mən onu qeyd kimi. dağ gərgin idman altında qalan kimi dəyişir: football, görmədim. rekord futbol deyil! Və doqquz medal qazandı! Otuz yeni və ikinci dərəcəli FIFA şərəf. Bu səbəb? Bizim fikrimizcə, səbəb aydındır: Colonial Athletic! , Təəccüb deyil, yalnız köhnə və yeni müstəmləkəçilik kimi, mədəni, bədii və idman split bölmək etməyin. işsiz müstəmləkəçilik məhv və tərk yalnız bir şey idi. Bütün mədəni və iqtisadi ölçüləri, sivilizasiyanın və ya məhv adı modernləşdirilməsi və müasirlik dövrü. Mütəvəkkilin ibadət onları görmək Abbasi, İmam Kazim fərdi zabit dedi gözlərini bağlayır və ya deyil, ictimai asayişə zidd hərəkət. belə dəstəmaz kimi imamlar, su üst tökülür, lakin alt qədər fərq göstərmək onların dəstəmaz əmr etdi. zabit edə bilmədim: anlamaq və hesabat, o Mütəvəkkilin, biz səcdə lazım olduğunu söylədi bir göz shut və bir açıq ,! biz İmam qarşı çıxış əmin etmək. Biz diqqətlə və sərəncamlarını qarşı müstəmləkəçilik hüquq təhsili! peyğəmbər sonra hər yemək, duz əvvəl deyən varsa şirniyyat yemək, şəkər və duz müstəmləkəçilik yemək yoxdur deyir! din dua etmək bizə deyir, onlar əvəzinə İsveç idman etmək, namaz oxumaq deyil, demək! din nigah müqəddəs deyir, onlar cinsi azadlıq müqəddəsdir demək! Və bir yəhudi peyğəmbər kimi, bilə-bilə hər şeyi təhrif ki, görəcəksiniz. idman çox: yuxarıda qeyd 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

آتش به اختیار معکوس

در زمان نخست وزیری مهندس موسوی، اینجانب در حراست آنجا بودم، به من شکایت زیاد می شد که: همه حرفهای امام خمینی به فاصله چند ساعت از: بیانات مستقیم ایشان از صدا و سیما توسط ایشان، بطور معکوس توجیه و تفسیر  واجرا می شود. و من باورم نمی شد که یک مسلمان انقلابی هم، مانند سیاستمداران غربی، افتخارش برگرداندن مفاهیم مورد نظر رهبری، به نفع خودش باشد. تا اینکه در یکی از تفسیر های قرانی دیدم که: آیه ای وجود دارد که: برخی یهودیان حرف های پیامبران را که می شنیدند، عقل هایشان را روی هم می گذاشتند، و آن را برعکس تفسیر کرده و بین مردم پخش می کردند. (یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون!) واین کار را با کمال آگاهی انجام میدادند. بعد در دوره اوباما و دیگران، عملا دیدیم که سیاستمدار واقعی یعنی کسی که: به مردم قول و وعده ای بدهد که: بتواند بر عکس آن عمل کند. وعده تغییر در انتخابات، و بعد همان روش قبلی ها را دنبال کردن! از همین قماش است. حالا هم یک عده که خودشان را، تئوریسین میخوانند وظیفه خود میدانند تا: همه سخنان رهبری را تا آخرین کلام و حرف! گوش بدهند و چند بار هم آن را بخوانند، تا بتوانند آنتی تز آن را ارائه دهند. نمونه آخری آن همین موضوع: آتش به اختیار است. مقام معظم رهبری این موضوع را با ذهنیت: دوران دفاع مقدس مطرح کردند و: منظور شان این بود که اگر دولت، توانایی انجام کار فرهنگی را نداشت، دانشجوها بصورت خودجوش، این کار فرهنگی را انجام دهند، و خلا موجود را پر کنند. مسئله به همین سادگی را در: روزنامه ها و فضای مجازی آنقدر چرخاندند! تا به 180درجه مخالف سخن رسید، تا جاییکه رهبری بعد از مدت کوتاهی، مجبور شد حاشیه ای بزند و: این برداشت ها را تصحیح نماید. اما کار به همین جا خاتمه نیافت! دولت راسا اقدام به اجرای آتش به اختیار در: بعد فرهنگی نموده، و فرمان رهبری را برعکس اجرا می کند. مثلا در موضوع اقتصاد مقاومتی، می بینیم همه افراد دولت پست جدیدی می گیرند، اضافه کار و ماموریت هایشان را چند برابر می کنند! حتی معاون اول، پست خود را فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی، تعیین می نماید تا کم کم: سوابق نظامی هم برای خود دست و پا کند، و تنها جایی را که از تحریف دور مانده، محیط نظامی را نیز مورد تاثیر قرار دهد. نمونه بارز دیگر این: آتش به اختیار معکوس هم، در وزرات ارشاد در: انجمن قلم و یا سازمان سینمایی در جریان است. بر اساس بیانیه انجمن قلم ایران، که امروز در محل این انجمن خوانده شد. روز 14تیرماه روز قلم است، و انجمن سالهاست که در این روز، نوشته های برتر را تعیین و: جوایزی را اهدا می کند. دلیل انتخاب چنین روزی را، همزمانی آن با سالروز نزول آیه: ن والقلم دانسته اند. تا افراد ارزشی زیر سایه قران، انتخاب شوند و الگو باشند برای نوقلم ها. اما وزارت ارشاد بدون هماهنگی، روز 13تیرماه را اعلام نموده، و در این روز در سالن همایش های: کتابخانه ملی از صاحب قلمهایی تقدیر کرده، که امام خمینی در باره قلم آنها گفته که: برخی قلم ها توطئه گربودند و: ما اشتباه کردیم آنها را نشکستیم! در همین قضیه کیارستمی، ببینید چه کیا و بیایی شده است! یک هفته تمام برای کسی بزرگداشت می گیرند که: عمر هنری خود را در سیاهنمایی دفاع مقدس گذراند، و در بحبوهه فراخوان های امام خمینی، فیلم هایی در ضدیت با جنگ ساخت، و در جهان  خود را صلح طلب، و امام خمینی را جنگ طلب معرفی کرد. خانه دوست کجاست؟ دقیقا به معنی دست برداشتن از: دشمنی با صدام و آمریکا و دوست شدن با آنها است. و این قصه در آغاز راه است.

Inverted fire

At the time of Mohammad Mousavi's prime minister, I was guarded there, and I complained that: All the words of Imam Khomeini, within a few hours, are reciprocally justified and interpreted by his direct statements of voice and speech by them. And I did not believe that a revolutionary Muslim, like Western politicians, would have the honor of returning the concepts of leadership to its own benefit. Until I saw in one of the Quranic interpretations that there is a verse that: some Jews shared their wisdom with the words of the Prophets, and interpreted the opposite and spread it among the people. And they did this with full awareness. Then, in the Obama and others years, we actually saw that the real politician was the one who: promises to people: that he can act on the contrary. Promise to change in elections, and then follow the same procedure as before! It's the same. Now, some people who call themselves theoreticians know their task: to take all the words of the leadership to the last word and letter! Listen and read it a few times, so that they can give it an anti-thesis. The latter example is the same: fire is at stake. The Supreme Leader raised this issue with the mentality of the sacred defense era: they meant that if the government did not have the ability to do cultural work, students would spontaneously do this cultural work and fill the vacuum. The issue is as simple as: newspapers and cyberspace turned up so much! It spoke to 180 degrees, as soon as the leadership was forced to margin: to correct these perceptions. But the work did not end here! The Rasa government has launched a voluntary fire: cultural dimension, and runs the command of the opposite. For example, in the context of resistive economy, we see that all people get a new post, multiply their extra work and missions! Even the first vice-president will appoint his post as the commander of the Resistance Economics Chief, to slow down: he will have a military background for himself, and will only affect the military environment as far as distortion. Another example of this is that the fire is reversed, at the Ministry of Guidance at pen Society or the Cinematic Organization. According to the statement by the Iranian Pen Club, which was today read on the site of this forum? July 14 is the day of the pen, and the association has for many years determined the top entries on this day and donates awards. The reason for choosing such a day is its concurrence with the anniversary of the revelation of the verse. To valuables under the shadows of the Qur'an, be chosen and patterned for nocturnes. But the Ministry of Guidance unanimously announced July 13, and on this day in the hall of conferences: the National Library has been honored with some of the pens that Imam Khomeini said about their pen: some pens were conspirators and: We made a mistake. Do not beat them! In the same way, Kiarostami, see what the Kia has been! One full week is celebrated for someone: Omar Arthur spent himself in the dark sacred defense, and, in the midst of Imam Khomeini's calls, made warlike animosities and peaceful in his world, and warring Imam Khomeini Introduced. Where is the Friend's House? It means precisely the abandonment of: hostility to Saddam and the United States and being friends with them. And this story is at the beginning.

النار معكوس اختیاری

رئیس الوزراء میر حسین موسوی، ولدی كان الأمن هناك، وشكا لی أكثر هو أن كل هذا الكلام من الإمام الخمینی فی غضون ساعات قلیلة من التعبیر المباشر عن التلفزیون والرادیو بها، فإن العكس تفسر وتنفذ هناك. وأنا لا أعتقد أن ثورة الإسلامیة، مثل السیاسیین الغربیین، واستعادة شرف إلى مفاهیم القیادة، لصالح من تلقاء نفسها. وفعلت ذلك مع الوعی الكامل. أوباما وآخرین فی وقت لاحق فی هذه الفترة، شهد الواقع السیاسی الحقیقی الذی هو إعطاء الناس وعد التی یمكن أن تفعل العكس. تغییر فی الوعود الانتخابیة، ومن ثم اتباع نفس الطریق! ومن قماش. الآن مجموعة من تلقاء نفسها، وقراءة المنظرین واجبه أن یعرف كل الكلمات وما أدى إلى الكلمة الأخیرة! استمع وقراءتها عدة مرات، لتكون قادرة على تقدیم نقیض لها. المثال الأخیر من هذه المسألة هو السلطة النار. انها بسیطة كما هو الحال فی صحیفة وهكذا تحول الفضاء الإلكترونی! وصل مغکوسا درجة عكس فیها القادة بعد وقت قصیر، وانه اضطر الى هامش هذه التصورات صحیحة. لكنها لم تنته! سلطة النار الدولة للعمل لأنفسهم لخوض البعد الثقافی، ویدیر قیادة القیادة مخالفة. على سبیل المثال، الاقتصاد المقاوم، ونحن نرى كل الوظائف الجدیدة تضاف وتضاعفت أن مهمتهم! مثال صارخ آخر على ذلك: القتال لعكس عقارب الساعة، وزارة الثقافة بالتعاون القلم أو الفیلم یجری. ووفقا لبیان والقلم، والذی كان یقرأ الیوم فی هذا المنتدى. فی 14 تموز، یتم تخطی الیوم، وجمعیة لسنوات عدیدة فی الیوم، أعلى إدخالات إلى تحدید ما یلی: جوائز فازت بها. والسبب فی ذلك أیام، وبالتزامن مع ذكرى الوحی: من المعروف التلقائی. الأفراد یستحق فی ظلال القرآن لیتم اختیار ویكون قدوة للقلم جدید. لكن الوزارة دون تنسیق، فی 13 یولیو أعلنت، وعلى هذا الیوم فی قاعة المؤتمرات من: المكتبة الوطنیة أشاد الخطوط، قال الإمام الخمینی حول القلم لهم أن بعض راسمة القلم، ولقد ارتكبت خطأ كسروا ذلك! فی هذه الحالة كیاروستامی، ونرى ما قد حان كیا! أسبوع واحد للاحتفال بسقوط أن حیاة لوحاتها فی ضوء أسود الإنفاق الدفاع المقدس، وفی خضم نداء الإمام الخمینی، والأفلام المعارضة للحرب، وفی عالمه سلمیة، والإمام الخمینی المتشدد قدم. أین هو بیت صدیقك؟ بالضبط یعنی التخلی عن العدو مع صدام وأمریكا، وأصبح أصدقاء معهم. والقصة فی البدایة.

Könüllü tərs yanğın

Baş nazir Mir Hüseyn Musəvi, təhlükəsizlik var idi ki, ən onların öz televiziya və radio birbaşa ifadə bir neçə saat ərzində İmam Xomeyninin bütün bu müzakirəsi, arxa şərh olundu ki, orada icra mənə şikayət etdi. Mən inanmıram ki, müsəlman inqilabi belə öz xeyrinə liderlik anlayışlar şərəf bərpa Qərb siyasətçiləri kimi. Və tam məlumatlandırılması ilə belə etdilər. Obama və başqaları sonra dövrdə həqiqətən insanlara qarşı nə edə bilər bir söz vermək üçün bir real siyasətçi gördüm. seçki vədləri ilə dəyişdirmək, və sonra eyni şəkildə edin! Bu kətan edir. İndi öz qrup, theoreticians bütün sözləri bilmək üçün öz vəzifəsini oxumaq və son sözü nə qədər gətirib! onun antitez təklif etmək üçün, qulaq asmaq və bu bir neçə dəfə oxumaq. Bu mövzuda son nümunəsidir yanğın orqandır. Bu qəzetdə kimi sadə və belə kiberməkanda çıxdı! Word doğru liderləri qısa bir müddət sonra, və o, bu hisslərin qaydalarından məcbur olduğu üçün qarşı 180 dərəcə çatdı. Amma bu son deyil! özləri mədəni ölçüsü çalıştırmak üçün Dövlət yanğın orqanı hərəkət etmək, və komə əvvəlində hekayə.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

چرا ایران مقابله به مثل نمی کند؟

در این دنیای بی در و پیکر، که هر کس ساز خود را می زند! و رای دادگاه خود را اجرا می کند، ایران هم میتواند مانند آنها اموالشان را مصادره، و یا بلوکه نماید ولی ایران چنین کاری نمی کند! مثلا کانادا برای خودش ایران را محکوم می کند! ساز مان ملل جدا، آمریکا و فرانسه و یا حتی شورای امنیت و دادگاه لاهه، که رای به مصادره اموال ایران می دهند! آیا ایران هم نمی تواند در دادگاه خودش، این کار را انجام دهد و: دهها برابر آن را غرامت پس بگیرد؟ موضوع اینها باهم یک فرق اساسی دارد، در فارسی ضرب المثل داریم که می گوید : اگر سگ پای شما را گاز گرفت، لازم نیست شما هم پای سگ را گاز بگیرید! یعنی منطقی نیست که آدم، کار های یک عده زورگو و احمق را تقلید کند. چرا که این چرخه معیوب، همیشه ادامه خواهد داشت. در فلسفه نظری مذاهب، همیشه توصیه به شکستن این چرخه شده است. یعنی اگر ظالم، ظلم کرد، مظلوم، نباید ظلم کند، چون او هم ظالم می شود! در حالیکه نظر اسلام و دیگر ادیان الهی، از بین رفتن ظلم است: نه انتقال آن به نسل های جدید. به همین دلیل جهاد کردن در اسلام، بر دو نوع تعریف شده: یکی جهاد ابتدایی یکی جهاد دفاعی، جهاد ابتدایی یعنی مشت اول! در اسلام منع شده است. البته براساس برخی شرایط، آن هم با فرماندهی امام معصوم، اگر لازم باشد انجام می شود. ولی در زمان غیبت، جهاد فقط جهاد دفاعی است. یعنی دفاع در مقابل مشت اول. حالا شما نظریات دموکراسی و لیبرالیزم غرب را مطالعه کنید: پیروز را کسی می داند که: مشت اول را پرتاب کند. به همین جهت دنیا، بجای دموکراسی و لیبرالیسم ، میلیتاریسم را تجربه می کند! دنیای امروز ما دنیای اسلحه ، ششلول بند و هفت تیر کش است. غرب در حین ادعای دوئل، به تیر اول می اندیشد. اما دنیای اسلام و اتوپیای الهی، اینطور نیست. زیرا پیامبر اسلام، رحمت برای جهانیان است، نه قاتل آنها! متاسفانه این نظریه، برعکس تبلیغ می شود و اسلام و: مسلمانان و ادیان توحیدی، در عین دوئل متهم: به تیر اول هستند! آنها، خودشان با شمشیر قرون وسطایی، به تمدن اسلامی حمله می کنند و: بعد می گویند اسلام دین شمشیر است. پیشرفته ترین سلاح ها را تولید کرده، و بالاترین سودها را می برند، و بعد می گویند ایران می خواهد: به بمب اتمی دست پیدا کند! در حالیکه خودشان بمب اتمی ساخته، و حتی به کار برده اند. ولی از اینکه ایران، توانایی آن را پیدا کند هراسان هستند. حکم های صادره از دادگاه هایشان هم، همینطور است. کنگره امریکا و سنای آن، همه کار خود را رها کرده، و فقط دنبال دزدی از اموال ایران است، این یعنی که آنها گداهای: با شخصیتی هستند! این را مردم ایران فهمیده اند، و میدانند که آنها بخاطر نیازشان این کار را می کنند! یعنی مانند گداهای معمولی نمی توانند: دستشان را دراز کنند و خواهش کنند و کمک بخواهند، بلکه لباس گرانقیمت می پوشند و: دست در جیب دیگران می کنند! ما متوجه هستیم که آمریکا یا کانادا، حتی فرانسه و آلمان که این کار را می کنند، قصد شان تامین بودجه برای مردم خودشان است. آنها ندارند، ولی نمی خواهند هم، گردنشان را کج کنند! با گردن برافراشته گدایی می کنند. کسر بودجه و بدهی های این کشورها، و قطع کلیه کمک های دولتی به مردم، در واقع ریاضت اعلام نشده، در آنها غوغا می کند. ما ایرانی ها این را می فهمیم و لذا مقابله به مثل نمی کنیم. مردم آن کشورها هم این را می فهمند، برای همین است که مردم آنها، برخلاف دولت هایشان، هوادار ایران هستند. واین مردم برای ایران مهم هستند؟ و همه سعی ما این است که آنها ضربه نبینند.

Why does Iran not resist it?

In this world of body and body, whoever kills his instrument! And executes the court's ruling, Iran can either confiscate or block their property like that, but Iran does not do this! For example, Canada condemns Iran itself! The United States, the United States and France, or even the Security Council and the Hague, who vote to confiscate Iran's property! Will Iran not be able to do this in its own court, and do it tens of times to compensate for it? The subject of these is a fundamental difference, in Persian we say that: If the dog bites your feet, you do not need to bite the dog's feet! It does not make sense for Adam to imitate the work of an idiot and idiot. Because this faulty cycle will always continue. In the philosophical theory of religions, it is always advised to break this cycle. That is, if the oppressor, the oppressor, the oppressed, should not be oppressed, because he also becomes oppressor! While the view of Islam and other divine religions are the destruction of oppression: not its transfer to new generations. For this reason, Jihad in Islam is defined in two ways: one elementary jihad, one defensive jihad, the first jihad means the first fist! Is forbidden in Islam. Of course, under certain conditions, it is also done with the command of the infallible Imam, if necessary. But in the absence of time, jihad is only a defensive jihad. Defending against the first fist. Now you read the views of Western democracy and liberalism: someone who knows victorious: throws first fist. Therefore, the world, instead of democracy and liberalism, experiences militarism! The world today is the world of weapons, six-lane claws and seven shots. The West thinks about the first time during the duel claim. But the world of Islam and the divine utopia is not. Because the Prophet of Islam is mercy for the world, not their killer! Unfortunately, this theory, on the contrary, is propagandized and Islam and: Muslims and monotheistic religions are accused in the same duel: they are in the first shot! They attack the Islamic civilization with the medieval sword themselves, and then they say Islam is the religion of the sword. Producing the most advanced weapons and taking the highest profits, and then they say Iran wants to hit the atomic bomb! While they have made and even used atomic bombs. But they are afraid that Iran can find it. Orders from their courts are the same. The Congress of America and its Senate have abandoned all their work, and are only seeking the theft of Iranian property, which means they are beggars: with a personality! This is understood by the people of Iran, and they know that they do it for their needs! That is, they cannot be like ordinary beggars: lay their hands and ask for help, but they wear expensive clothes and: hand in pockets of others! We realize that the United States or Canada, even France and Germany, are doing their best to fund their own people. They do not, but do not want to bend their necks! They beg with a neck. The budget deficit and debt of these countries, and the cessation of all state aid to the people, in fact, austerity, is stirring up. We understand the Iranians and so do not clash. The people of those countries also understand this, so their people, unlike their governments, are Iran's supporter. And these people are important to Iran? And all of us try to make sure they do not hit.

لماذا لا تنتقم إیران؟

فی هذا العالم من فضفاضة، أن الجمیع یلعب الصك الخاص بهم! ویدیر ملعبكم، ان ایران مثلهم لمصادرة ممتلكاتهم، أو كتلة، ولكن ایران لا تفعل ذلك! على سبیل المثال، قد أدانت كندا إیران لنفسها! وبصرف النظر الأمم المتحدة وأمریكا وفرنسا، أو حتى مجلس الأمن ومحكمة لاهای، وقرار مصادرة ممتلكات الیوم! لا یكون فی ملعب ایران، لذلك یجب القیام به: عشر مرات التعویض یستغرق؟ هذه القضایا معا هو الفرق الأساسی فی المثل الفارسی یقول إذا كنت قد تعرضت للعض من قبل كلب، كلب یعض لكم، لا تحتاج! هذا لیس من المنطقی أن أی شخص یعمل لطاغیة وخداع الآخرین إلى الاقتداء. لأن هذه الحلقة المفرغة، وسوف تستمر إلى الأبد. فی الفلسفة النظریة للدین، فمن المستحسن دائما لكسر هذه الحلقة. وهذا یعنی أنه إذا كان الظالم والمظلوم، المظلوم، ولیس الظالم، كما انه لا یرحم! بینما الإسلام والدیانات السماویة الأخرى، والقضاء على الظلم لا تمرر إلى الأجیال الجدیدة. هذا هو السبب فی الجهاد فی الإسلام، تعریف نوعین: الجهاد الابتدائی هو الجهاد الدفاعی، الجهاد هو الوسیلة الأولى لكمة الأولى! ممنوع فی الإسلام. ومع ذلك، فی بعض الظروف، بل هو أیضا أمر من الإمام، إذا لزم الأمر، ینبغی القیام به. ولكن فی غیاب الجهاد لیست سوى الجهاد الدفاعی. خط الدفاع الأول ضد اللكمات. الآن لدیك أفكار الدیمقراطیة واللیبرالیة الغربیة نصها كما یلی: فوز واحد یعرف أن رمی كمة الأولى. هذا هو السبب فی العالم بدلا من الدیمقراطیة واللیبرالیة، والخبرة العسكریة! الیوم لدینا ویمتد الحبل البنادق، بندقیة ومسدس. الغربیة خلال مبارزة للمطالبة الأول التفكیر النار. ولكن العالم الإسلامی والیوتوبیا الإلهی، بل هو لا. لأن النبی رحمة للعالم، ولیس قتلهم! مبارزة للأسف هذه النظریة، على العكس من ذلك الترویج الإسلام والمسلمین والدیانات السماویة، واتهم أیضا: الطلقة الأولى! هم أنفسهم بالسیوف القرون الوسطى هجوم الحضارة الإسلامیة، وبعد ان الإسلام هو دین السیف. وقد أنتجت الأسلحة الأكثر تقدما، والأرباح هی أعلى، ثم یقول ان ایران ترید امتلاك أسلحة نوویة! فی حین أنها بنیت القنبلة الذریة، وحتى قد استخدمت. ولكن هذا لیس الخوف منه. الجمل المحكمة لهم، أیضا. الكونجرس الأمریكی ومجلس الشیوخ، قد تركنا كل شیء وظائفهم، ومجرد النظر إلى سرقة ممتلكات إیران، وهذا یعنی أنهم المتسولین مع شخصیة! لقد فهم الشعب الإیرانی هذا، ویعرفون أنهم یفعلون ذلك لأنهم فی حاجة! هذا هو مثل المتسولین العادیین لا یستطیعون: مد یده ویسأل وطلب المساعدة، ولكن ارتداء ملابس باهظة الثمن والیدین فی الجیب الآخر! ونحن نفهم أن أمریكا أو كندا، وحتى فرنسا وألمانیا أن تفعل، والتمویل عن نیتها لشعبهم. لم یفعلوا ذلك، ولكن لا نرید ذلك، یمیل رقابهم! التسول مع الرقبة ممدودة. العجز والدیون، وقطع كل المساعدات التی تقدمها الدولة للشعب، فی الإعلان عن حقیقة التقشف، فی المشاجرة. نحن الإیرانیین فهم هذا، وبالتالی فإننا لا الانتقام. شعوب بلدان فهم هذا، حتى أن الناس، على عكس حكومتهم، هم الموالی لإیران. وهؤلاء الناس هم من المهم بالنسبة لإیران؟ ونحن فی محاولة لضرب كل ما یرونه.

Niyə İran mislləmə deyil?

boş bu dünyada ki, hər kəs öz aləti oynayır! Və məhkəmə İran öz əmlakını və ya blok müsadirə onları istəyirəm, çalışır, lakin İran bunu deyil! Məsələn, Kanada özü üçün İranı qınadı! BMT, Amerika və Fransa, və ya hətta Təhlükəsizlik Şurasının və Haaqa məhkəməsinə Apart qərar günün əmlak müsadirə üçün! on dəfə kompensasiya onu: bunu İranın məhkəmədə etməyin? Bu məsələlər birlikdə it tərəfindən bitten əgər deyir fars atalar sözü bir fundamental fərq, it sizə sokması, siz ehtiyac yoxdur! Ki, kimsə bir zalım üçün iş və yarışmaq üçün digər axmaq ki, məntiqi deyil. bu sonsuz dövrü Çünki əbədi davam edəcək. din nəzəri fəlsəfə, bu dövrü qırmaq üçün həmişə məsləhətdir. Bu zalım, məzlum, o amansız olduğu kimi deyil, məzlumun məzlum deməkdir! İslam və digər ilahi dinlər isə, təzyiq aradan qaldırılması yeni nəsillərə keçən deyil. İslam cihad, iki növ müəyyən Buna görə: əsas cihad müdafiə cihad, cihad əsas ilk punch deməkdir! Bu İslamda qadağandır. Lakin, bəzi hallarda, bu da İmam bir komanda, lazım olsa ediləcək. Amma Cihad olmaması yalnız müdafiə cihad edir. yumruq qarşı ilk müdafiə. İndi demokratiya və liberalizm West oxumaq fikir var: bir ilk punch atmaq bilir qalib. Yerinə demokratiya və liberalizm, militarizmi təcrübə niyə dünya! Bu gün biz silah, silah və tapança cord uzanırdı var. bir duel zamanı West ilk shot düşüncə iddia. Lakin İslam dünyası və ilahi utopia, bu deyil. dünyaya mərhəmət Peyğəmbər Çünki onları qətlə deyil! Təəssüf ki, bu nəzəriyyə, əksinə təşviq İslam və müsəlmanlar və səmavi dinlərin, həmçinin təqsirləndirilən duel: ilk shot! Onlar özləri q

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :