ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

در سامانه زندگی هرکس، مسائل مالی، نوک قله آن است! یعنی شما اگر کار فرهنگی یا اجتماعی و یا حتی: کار های عام المنفعه و خیریه انجام می دهید، به عاقبت آن که: چه مقدار مال یا پول نصیب شما می شود می اندیشید. زیرا با این مال می توانید: برای خود غذا بخرید تا از گرسنگی نمیرید! یا لباس و یا خانه و ماشین.. پس در واقع، همه اهداف زندگی گرچه در ظاهر عنوان نشود، به سوی قله مالی نشانه رفته است. برای همین است که امام جعفر صادق می فرماید: از مال خود محافظت کنید، زیرا آن قوام زندگی شما است. در جامعه نیز همینطور است: ممکن است بگوییم جنگ آینده، جنگ نفت یا آب یا بیوتروریسم است! ولی همه اینها به یک چیز وابسته است: و آن موجودی نقدی خزانه داری هر کشور است. زیرا زمان مبادله کالا به کالا گذشته است، اعتبار فاینانس و بای بک و غیره هم، یک فریب یا دور زدن ملت های عقب مانده است. الان وقتی افغانستان سد بر رودخانه های مشترک بسته، یا ترکیه چنین کاری کرده با چه قدرتی، میتوان جلوی آن را گرفت: و مردم ایران را از بی آبی نجات داد؟ معلوم است که آنها برای دریافت پول نقد، این کار را می کنند. با زبان توصیه و دوستانه، نمیتوان حق خود را گرفت. در همسایگی، جنگ هم مناسب نیست، و راه حل نظامی ندارد. میدان های نفتی و گازی مشترک هم همینطور است، وقتی عراق بزرگترین پالایشگاههایش را، در مرز ایران و در میادین نفتی مشترک برپا کند، تنها راه حل سرمایه گذاری و: یا خرید نقدی است. راه حل دیپلماتیک یا نظامی ندارد! همینطور در مورد قطر و عربستان و : همسایه های دور و نزدیک دیگر.  به همین جهت اگر سازمان یا هرم اجتماعی، و فعالیت های اقتصادی و تولیدی یک کشور را هم، در نظر بگیریم در بالای این هرم موسسات مالی: اعم از پولی و بانکی وجود دارند. امریکا و اسرائیل با شناخت این موضوع، از ابتدای انقلاب اسلامی همین: سرچشمه یا گلوگاه را در دست گرفته اند، که تا کنون توانسته اند در برابر انقلاب اسلامی، زنده بمانند و حتی ضرباتی هم به این انقلاب الهی وارد کنند. نوک بالای این قله همان نرخ ارز: یا اهمیت دادن به کاهش ارزش پول ملی است. وقتیکه رئیس جمهور آمریکا، زمانی هزار تومانی ایران را در دست گرفت، و گفت ارزش هر دلار باید: با این برابری کند، اهمیت موضوع را می دانست! حالا کجاست که ببیند تا: چهار هزار تومان هم رفته است. مرکز این توطئه هم اکثرا، در بازار های مالی همسایگان است، یعنی بنگاههایی در دبی و شارجه و استانبول، ماموریت دارند تا فقط از ایرانی ها دلار مطالبه کنند، ریال را هرچه کمتر خریداری کنند، یا اصلا قبول نکنند. مابه التفاوت این قیمت ها هم، در بودجه سالیانه آمریکا دیده می شود. که بعنوان کمک مالی: برای براندازی جمهوری اسلامی ایران پرداخت می شود. مدتی ایران سعی کرد با پرداخت سوبسید، قیمت ارز را ثابت و بهره را کاهش دهد. ولی حریف غول های غربی و عبری و عربی نشد. بنا بر این، ورود سپاه در عرصه مالی و بانکی، اگر آنها را هم آلوده نکند!برای حفظ انقلاب اسلامی ، میتواند راه حل این مبارزه باشد. سپاه باید افراد یا موسسات فوقرا،  در کشورهای همسایه، بعنوان ضد انقلاب، شناسایی و نابود کند، در داخل هم با ایجاد بانک ارزی و ریالی، هم نرخ ارز را کاهش دهد و هم نرخ بهره و تورم. والا در نبرد نابرابر فعلی،  نرخ ارز هر روز  بالاتر می رود، و ربا خواری افزایش پیدا می کند. سید  احمد حسینی ماهینی کارشناس ارشد مدیریت مالی مدرسه تربیت مدرس .

Battle in the: financial market.

In the system of everyday life, financial issues are the tip of the summit! That is, if you do cultural or social work, or even: doing general and charitable work, then you think about how much money or money you are getting. Because you can buy food for yourself so you do not go hungry! Or clothes or home and car .. So, in fact, all the goals of life, although not appearing, appear to be heading towards the financial peak. That's why Imam Ja'far Sadeq says: protect yourself, because it is the consistency of your life. It is also in society: we can say that the future war is a war of oil or water or bioterrorism! But all of this depends on one thing: that is, the Treasury's treasury cash in each country. Because the time for goods to go to the goods has passed, the validity of Finance and BAYBACK, etc., is also a deception or bypassing the backward nations. Now that Afghanistan has blocked the dam on common rivers, or with Turkey, how much power can it be prevented from, and saved the people of Iran from desertification? It turns out they do it for cash. With a friendly and friendly language, you can not get your rights. In the neighborhood, war is not appropriate, and there is no military solution. The same is the case for oil and gas fields. When Iraq builds its largest refineries on the Iranian border and in the common oilfields, it is the only investment solution and / or cash purchase. There is no diplomatic or military solution! The same is true of Qatar and Saudi Arabia: neighboring neighbors.

So if we consider the organization or the pyramid, and the economic and productive activities of a country, there is a pyramid of financial institutions above all: money and banking. Understanding the issue, from the beginning of the Islamic Revolution, the United States and Israel have learned the source of the bottleneck, which has been able to survive the Islamic Revolution so far and even hit the divine Revolution. The top of this summit is the same as the exchange rate: or the importance of devaluation of the national currency. When the President of the United States took hold of Iran's one-thousandth anniversary, saying that the value of each dollar should: be equal to that, knew the importance of the issue! Where is where to see: four thousand tomans is gone. The center of this conspiracy is also, in most cases, in the financial markets of its neighbors, that is, firms in Dubai and Sharjah and Istanbul have a mandate to demand only the Iranians to buy the Rial, or not accept at all. The difference in prices is also seen in the annual budget of the United States. Granted as a donation: To overthrow the Islamic Republic of Iran. For a while, Iran tried to reduce the price of currency and subsidize by paying subsidies. But the opponent was not Western, Hebrew and Arab giants. Therefore, the entrance of the IRGC in the financial and banking spheres, if they do not infect them, can be the solution to this struggle to maintain the Islamic Revolution. The IRGC must identify and eliminate individuals or institutions in the neighboring countries as counter-revolution, in addition to establishing a currency and Rial currency, both reduce exchange rates and interest rates and inflation. High in the current unequal battle, the exchange rate is rising every day, and euphoria increases.

Seyed Ahmad Hosseini Master of Financial Management, Tarbiat Modarres School

معركة فی الأسواق المالیة.

نظم كل من یعیش، والمالیة، ذروتها! هذا یعنی أنه إذا كان العمل الثقافی أو الاجتماعی أو حتى رعایة العمل الخیری والقیام فی نهایة الأمر: كم من المال أو المال كنت تعتقد أنك سوف تمنح. وبسبب هذه الخاصیة، یمكنك: شراء الغذاء لأنفسهم أن یموت من الجوع! أو الملابس أو المنزل والسیارة، لذلك حقا، وبدا كل أهدافه فی الحیاة وكأن هناك لاستهدفوا القمة المالیة. لذلك یقول الإمام جعفر الصادق: حمایة الممتلكات الخاصة بك، لأنه اتساق حیاتك. هو فی المجتمع: من الممكن أن نقول إن الحرب القادمة، والحرب هی النفط أو الماء أو الإرهاب البیولوجی! ولكن كل هذا یتوقف على شیء واحد: الرصید النقدی الخزانة من كل بلد. المقایضة كما مر الوقت، یجب أن یكون التمویل الائتمانی وبیك الخ خدعة أو تحایل على الدول المتخلفة. الآن عندما أفغانستان سد مشترك على نهر مغلقة، أو تركیا لا علاقة له مدى صعوبة یمكن الوقایة منه: الشعب الإیرانی حفظها من الجفاف؟ اتضح أنهم حصول على النقد، وهی تفعل ذلك. اللغة والنصائح الودیة لا یمكن أن یكون على حق. فی الحی، ولیس الحرب، ولیس الحل العسكری. حقول النفط والغاز المشتركة، أیضا، عندما أكبر مصافی العراق، على الحدود الإیرانیة وإقامة الحقول النفطیة المشتركة، والحل الوحید هو الاستثمار: نقدا أو الشراء. حل دبلوماسی أو عسكری هو لا! كما هو الحال بالنسبة لقطر والمملكة العربیة السعودیة: دول الجوار الأخرى القریبة والبعیدة.

ولذلك، إذا كانت المنظمة أو الهرم الاجتماعی، والنشاط الاقتصادی فی البلاد والإنتاج، ویعتبر فی الجزء العلوی من المؤسسات المالیة الهرم: هناك على حد سواء النقدی والمصرفی. أمریكا وإسرائیل، على أساس أن من بدایة الثورة الإسلامیة: مصدر من عنق الزجاجة التی اتخذت أو كانت قادرة على الإطلاق إلى ما قبل الثورة الإسلامیة، من أجل البقاء وحتى تهب لدخول هذه الثورة الإلهیة. نصیحة قمة الجبل سعر الصرف، إما من انخفاض قیمة العملة الوطنیة. متى یجب أن یقال رئیس أمریكا، عندما استولت إیران دولار، والدولار: أهمیة متساویة هی القضیة! الآن حیث أن لدیه أربعة آلاف دولار توتو. وسط هذه المؤامرة فی كثیر من الأحیان، والجیران فی الأسواق المالیة، وشركات فی دبی والشارقة واسطنبول، البعثة الإیرانیة لدى الطلب العادل من الدولارات، واشترت العملة أقل، أو مقبولة لا على الإطلاق. الفرق بین هذه الأسعار معا، أمریكا یمكن أن ینظر إلیه فی المیزانیة السنویة. كهبة للإطاحة دفع جمهوریة إیران الإسلامیة. فی حین حاولت إیران الإعانات، وتحدید الأسعار وتبادل لحد. لكن عمالقة الغربیة المركزیة ولیس العبریة والعربیة. لذلك، ودخول الجیش فی القطاع المالی والمصرفی، إن لم یكن أنهم مصابون! للحفاظ على الثورة الإسلامیة، یمكن أن یكون حلا لهذه المعركة. یجب حراسا فوق لأفراد أو المؤسسات، فی البلدان المجاورة، وثورة مضادة، وتحدید وتدمیر، فی كل من النقد الأجنبی البنك، سعر الصرف وخفض معدلات الفائدة والتضخم. خلاف ذلك، فإن معركة غیر متكافئة الحالیة، فإن سعر الصرف هو أعلى كل یوم، وزیادة ربویة.

سید أحمد حسینی ماجستیر فی مدرب مدرسة التدریب الإدارة المالیة

maliyyə bazarlarında Battle.

Hər kəs yaşayan sistemləri, maliyyə, zirvəyə! Bu o deməkdir ki, hətta mədəni və ya sosial iş və ya iş rifah və xeyriyyə bunun sonunda əgər: siz layiq olacaq edirəm nə qədər pul və ya pul. bu əmlakın Çünki, siz bilərsiniz: özləri aclıq ölmək üçün ərzaq almaq! Və ya paltar və ya ev və avtomobil. Belə ki, həqiqətən, kimi baxmayaraq ki, bütün həyat qol maliyyə sammiti hədəf ortaya çıxdı. Sizin həyat ardıcıllıq, çünki sizin əmlak qoruyun: İmam Cəfər əl-Sadiq deyir nə. Bu cəmiyyətdə: bu növbəti müharibə ki, müharibə neft və ya su və ya Bioterrorism demək mümkün deyil! Hər bir ölkənin Xəzinə pul balans Lakin bütün bu bir şey asılıdır. vaxt keçdi kimi Barter, kredit maliyyələşdirilməsi və Beck və s. bir oyun və ya geri xalqları alt olmalıdır. İndi Əfqanıstan çayı üzərində birgə bənd bağlanıb, ya Türkiyə necə çətin mane ola bilər nə var zaman susuzlaşdırma xilas İran xalqını? Onlar pul almaq çıxır ki, onlar bunu. Dil və dostluq məsləhət doğru ola bilməz. məhəllə, müharibə deyil, hərbi həll. Birgə neft və qaz yataqları da İraqın ən böyük neft emalı zavodları, birgə neft yataqları İran sərhədində və yaratmaq, yalnız həll investisiya zaman pul vəsaitləri və ya alınması. Diplomatik və ya hərbi həll deyil! Digər qonşu yaxın və uzaq: Qatar və Səudiyyə Ərəbistanı olduğu kimi.

Buna görə də, təşkilat və ya sosial piramida və piramida maliyyə institutları üst hesab ölkənin iqtisadi fəaliyyət və istehsal əgər: pul və bank həm var. anlayışı ilə Amerika və İsrail ki, İslam İnqilabının əvvəlindən: bottleneck mənbəyi qəbul və ya heç İslam İnqilabının əvvəl bilmişlər, yaşamaq və hətta bu ilahi inqilab daxil etmək zərbələr. dağ Tip üst məzənnəsi milli valyutanın devalvasiya ya. İran dollar ələ Amerika, prezidenti və dollar olması lazım olduğunu söylədi zaman: bərabər əhəmiyyət məsələdir! İndi o dörd min dollar Toto olmasıdır. sui-qəsd mərkəzi çox tez-tez, maliyyə bazarlarında qonşuları, Dubay və Sharjah İstanbul, dollar yalnız 

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :

تحولات امیدوار کننده:

علم پیش داوری! یا آینده پژوهی را کسانی به وجود آورده اند که: می خواهند اینده را آنطور که هست، قبول نکنند و به آینده مورد علاقه خود فکر کنند. زیرا کلا دو تئوری در جهان وجود دارد: آینده یا به سوی دینی شدن می رود، یا به سوی بی دینی و سکولاریسم حرکت می کند. تمام آمار ها و علائم و: روند ها و ترند ها و رگرسیون ها می گویند که: آینده به سوی مذهب می رود، و گرایش به آن بیشتر می شود. تا جاییکه همه دنیا را احاطه می کند. ولی عده ای این را دوست ندارند! و میخواهند مثل قرن نوزدهم یا بیستم، شاهد از بین رفتن دین باشند. این تضاد و یا دوگانگی، از ابتدای تاریخ بوده است، و تازگی ندارد. ولی بی دین ها به رهبری شیطان، هر روز تئوری جدیدی ارائه می دهند! و یا سعی می کنند با زبان تازه ای سخن بگویند. آنها از کشتن و نابود کردن هم ناراحت نمی شوند، چنانکه اولین قتل که بین دو برادر: بنام هابیل و قابیل اتفاق افتاد، ابتدا قاتل باور نمی کرد: دچار قتل شده است! اما بعد که فهمید پشیمان شد. ولی کاری بود که شد. در حال حاضر هم داعش و امثال آن، شاید روز اول هیچکدام قاتل نبودند! دوره هم ندیده بودند، ولی عاقبت قاتلان فاجعه باری شدند که: مقتول خود را با دست بسته می کشتند. یعنی حتی حاضر نبودند با آنها دوئل کنند. زیرا برای دوئل باید: به چشم طرف نگاه کرد و به او سلاح داد، و او را در شرایط مساوی قرار داد. ولی اینها به حدی رذل شده بودند، که با مواد منفجره مردمی را که: نمی شناختند می کشتند یا، با تفنگ و شمشیر از پشت سر، آنها را مورد آزار قرار می دادند، تا مبادا چشم در چشم شوند، و وجدانشان بیدار شود. بهر حال ما اکنون شاهد: افزایش مسلمانان و شیعیان علیرغم: کشتار آنها هستیم. آمار ها نشان می دهد که در تمام کشورها، مسلمانان و یا شیعیان بصورت مخفی زندگی می کردند، کسی از وجود آنها اطلاع نداشت، ولی این کشتار ها باعث شد: تا آنها جرات پیدا کنند و: خود رانشان دهند تا خانواده شهدا، احساس تنهایی نکنند و: دشمن فکر نکند آمار کم شده است. یک مقایسه آماری بین تعداد مسلمان در سال 1357و در سال 1397 بخوبی نشان می دهد: که علیرغم کشتار آنان، مسلمان رادیکال تر شده و بیشتر در صحنه حاضر هستند. به تعداد فرزندان و جمعیت خود هم، افتخار می کنند و آنها را افزایش هم می دهند. شاید کمتر کسی فکر می کرد: بیش از 18کشور با اکثریت شیعه وجود داشته باشد. زیرا آل سعود سعی داشت آنها را نابود کند، و به اسم رافضی و به انتقام شیخ اسمعیل صفوی، آنها را از آن زمان تاکنون، زیر تیغ وهابیت نگهدارد. اما امروز می بینیم قطر و عمان از شورای همکاری بیرون می آیند. لبنان و عراق و دارای حاکمیت می شوند، در کشورهایی مثل آذربایجان و ترکیه و بحرین و سوریه هم، گرچه حکومت لاییک است، ولی  علوی ها  اکثریت مطلق هستند. یمن و کشمیر هم به این جمع اضافه شده است. اگر آمار واقعی منتشر شود در: عربستان و افغانستان و پاکستان هم، آمار شیعیان بالاتر از نیمه جمعیت است. هندوستان یا چین با اینکه ظاهرا: کشورهای بودایی می باشند، ولی مسلمانان در انها نقش کلیدی دارند. در اروپا و امریکا هم همینطور،  در مصر می بینیم علیرغم حکومت نظامی، بهترین قاریان قران را دارند و: با اینکه احتمال وجود قبر حضرت زینب، در آنجا کم است، ولی همین موضوع همه مردم مصر را تحت تاثیر داده، که اخیرا حتی خواننده زن معروف آن، گفته که به من اجازه نمی دهند، ولی من حجاب را دوست دارم. همه این قلب ها برای دین خدا می تپد، و دشمنان هرچه زور بزنند: عاقبت زمین می خورند.  

Proactive Developments:

Pre-science! Or futurists have created those who: want to accept the future as they are, and think about their future. Because there are generally two theories in the world: the future goes either to religion, or to secularism. All the statistics and signs and trends and tendencies and regressions say that the future goes to religion and tends to become more. As far as the whole world is around. But some do not like this! And they want to see the disappearance of religion like the nineteenth or twentieth century. This contradiction or duality has been from the beginning of history, and is not new. But devils led by Satan offer a new theory every day! Or try to speak a new language. They do not get upset about killing and destroying, as the first murder happened between two brothers: Abel and Cain, the murderer did not believe first: he was murdered! But then he realized he regretted. But that was what happened. Now ISIS and so on, maybe the first day was not a killer! They did not see the course, but eventually the catastrophic killers were killed: they killed the victim by hand. They were not even willing to duel with them. Because for a duel, he must look at his face and give him arms and put him in equal conditions. But they were so scandalous that they exploded with explosives people who: did not know, killed, or harassed them with a rifle and a sword from behind, lest they wake up, and their conscience awakens. However, we are witnessing now: an increase in Muslims and Shiites despite their killing. Statistics show that in all countries, Muslims or Shiites were secretly hidden, nobody knew about them, but these killings caused them: to make them dare and: to throw they up so that the family of martyrs would feel lonely Do not: The enemy does not think the statistics are low. A statistical comparison between the number of Muslims in 1979 and 1397 shows that, despite their killing, Muslims are more radical and more at the scene. They are proud of the number of their children and their population, and they also increase them. Maybe few people thought: there were more than 18 countries with a majority Shiite. Because Al Saud tried to destroy them, and in the name of Rafezi and to the revenge of Sheikh Esmail Safavid, they would have kept them under the Wahhabi ram since then. But today, we see Qatar and Oman come out of the Co-operation Council. Lebanon and Iraq, and they are in sovereignty, in the countries like Azerbaijan and Turkey, and Bahrain and Syria, although the rule is Laic, but the Alawites are absolute majority. Yemen and Kashmir have been added to this gathering. If real statistics are published in: Saudi Arabia, Afghanistan and Pakistan, the Shiites are above half the population. India or China, although apparently Buddhist, but Muslims play a key role in it. In Europe and the United States, we see in Egypt, despite the military rule, the best Qarians of the Qur'an: Although the probability of Zainab's grave is low there, this same issue affects all the Egyptian people, which have even recently become a singer Her famous wife, saying that she does not let me go, but I love her hijab. All these hearts are beating for the religion of God, and the enemies use whatever force they end up.

التطورات الواعدة:

العلوم المساس! أو الآجلة خلقت تلك التی ترید المستقبل أیضا، لا أعتقد ذلك، ومستقبل المفضلة لدیك. لأن هناك نظریتین فی العالم: دین المستقبل أو ل، أو إلى الإلحاد والعلمانیة الخطوة. جمیع الأرقام وعلامات الاتجاه، والمزید والانحدار ویقول: المستقبل للدین یذهب، وأنه یمیل إلى أن یكون أكثر من ذلك. إلى الحد الذی یحیط العالم كله. ولكن بعض الناس لا یحبون ذلك! وأود القرن التاسع عشر أو شهد القرن العشرین فقدان دینهم. وكان هذا التناقض أو غموض، منذ بدایة التاریخ، ولیس جدیدا. ولكن الكفار الشیطان أدى، كل یوم سوف تقدم نظریة جدیدة! أو محاولة التحدث بلغة جدیدة. إنهم یقتلون وتدمر ولا عناء، وأول جریمة قتل بین الأخوین: قابیل وهابیل كما حدث، والقاتل لا یعتقد انه قتل! ولكن بعد ذلك أدركت أن تاب. ولكن هذا لم یكن شیئا. الآن على حد سواء ISIS وهلم جرا، وربما فی الیوم الأول، أی لم تكن القاتل! وكانت الفترة الزمنیة لم تر، ولكن كانت العواقب كارثیة القتلة التی قتل فیها المجنی علیه مع یدیك مرتبطة. حتى أنهم رفضوا اتخاذ مبارزة. للمبارزة یجب أن ننظر إلى الجانب وأعطاه السلاح، ووضعه على قدم المساواة. ولكن هذه هی زیارتها بعض وغد الشعب المتفجرات الذین لا یعرفون، قتل، أو بمسدس وسیف من الخلف، والاعتداء علیه، لئلا العین، والضمیر مستیقظا. ومع ذلك، ونحن الآن نرى: صعود والشیعة ضد قتلهم. وتظهر الاحصاءات ان فی جمیع البلدان، مسلمین أو شیعة المخفیة عاش، واحد منهم لم یكن یعلم، ولكن قتل تتكون من الشجاعة والنفس تبین لهم لأسر الشهداء، والشعور بالوحدة لیس العدو لا أعتقد أنه أقل الإحصاءات. مقارنة إحصائیة بین عدد من المسلمین فی 1357 و 1397 تبین بوضوح أنه على الرغم من قتلهم من المسلمین أصبحت أكثر تطرفا وأكثر من هم على الساحة. عدد الأطفال وسكانها، وهم فخورون كل من هذه الزیادة. ربما عدد قلیل من الناس یعتقدون أن أكثر من 18 دولة ذات الغالبیة الشیعیة هناك. لأن السعودیین حاولوا تدمیرها، ویسمى زندیقا للانتقام من الشیخ إسماعیل سافافی منهم منذ ذلك الحین، تحت السكین للحفاظ على الوهابیة. ولكن الیوم نرى قطر وسلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخلیجی الخروج. لبنان والعراق السیادیة، فی بلدان مثل أذربیجان وتركیا والبحرین وسوریا، على الرغم من أن حكومة علمانیة، ولكن الغالبیة الساحقة هی العلویین. وأضاف الیمن وكشمیر إلى المجمع. إذا نشرت إحصاءات الفعلیة فی المملكة العربیة السعودیة وأفغانستان وباكستان، وأكثر من نصف السكان الشیعة. الهند أو الصین، فی حین تبدو الدول من البوذیین، ولكن المسلمین لدیهم دورا رئیسیا. فی أوروبا وأمریكا، أیضا، فی مصر ترى، على الرغم من حظر التجول، وأفضل قراء القرآن الكریم. ومع إمكانیة قبر زینب، هناك منخفضة، ولكن ذلك لیس كل الشعب المصری تتأثر، ومؤخرا حتى القارئ وقالت امرأة الشهیرة أنها لن تسمح لی، ولكن أنا أحب الحجاب. یدق كل هذا القلب لدین الله، وقوة أعدائهم: نهایة الأرض لتناول الطعام.

Perspektivli inkişaflar:

Elm xurafat! Və ya fyuçers həmçinin gələcək istəyirəm ki, o yaratdıq, mən hesab edirəm ki, və sizin Seçilmişlərə gələcək. Gələcəkdə və ya, və ya ateizm və dünyəvilik hərəkət dini: Dünyada iki nəzəriyyə vardır. din gələcək gedir və daha olmağa çalışır: Bütün rəqəmlər və trend və daha reqressiya əlamətləri deyirlər. bütün dünyanı əhatə dərəcədə. Lakin bəzi insanlar bu kimi deyil! XIX kimi və ya XX əsrin öz dinlərinə zərər şahidi olardı. tarixin əvvəlindən bu ziddiyyət və ya qeyri olmuşdur və yeni bilməz. Lakin Şeytan başçılıq etdiyi kafirlər, hər gün yeni bir nəzəriyyə təklif edəcək! Və ya yeni bir dil danışmaq üçün cəhd edin. Onlar öldürmək və narahat deyil məhv, iki qardaş arasında ilk cinayəti kimi: Cain və Abel bu baş kimi, inanmırdı qatil o qətlə edilmişdir! Amma sonra o, tövbə ki, həyata keçirilir. Amma heç bir şey idi. İndi ISIS həm belə, bəlkə də ilk gün, heç qatil deyil! müddət görmədiyini, lakin nəticələri bağlı əlləri ilə qurban həlak fəlakətli qatillər idi. Onlar hətta duel imtina edib. duel üçün yan baxmaq və ona silah verdi və bərabər şərtlərlə onu qoymaq lazımdır. Lakin bu bir alçaq arxadan silahla və qılıncla həlak, bilmək və ya olmayan partlayıcı adam idi, onlar göz deyə, ona sui-istifadə və vicdan oyaq. Ancaq biz indi görürük: onları qətlə qarşı səbəb və şiə müsəlmanlar. Statistika, təklik bütün ölkələrdə, müsəlman və ya şiələr onlardan biri bilmirdim yaşadığı gizli, lakin cəsarət və özünü təşkil cinayətləri şəhid ailələri onlara göstərmək göstərir ki, Biz düşmən az statistika hesab etmir. 1357 və 1397-ci ildə müsəlmanların sayı arasında statistik müqayisə aydın müsəlmanların onların öldürülməsi daha radikal çox çevrilir baxmayaraq hadisə yerində olduğunu göstərir. uşaq və öz əhalisinin sayı, və onlar həm artım fəxr edirik. Bəlkə bir neçə nəfə

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :

کارآفرینان برتر

فلسفه الهی کارآفرینی، قرابت زیادی با آخرین تئوری های کارافرینی دارد. زیرا در مورد کارافرین، دو نوع برداشت وجود دارد: کارافرین دینامیک و استاتیک! یا به اصطلاح فارسی: کارافرین های چالشی و کارافرین های سازشی! درباره فرق این دو باید گفت که: از گذشته نیز علوم بر دو دسته بودند: علوم کاربردی و علوم محض. دانشمندی که در تخیلات خود مسائلی تولید و به حل آنها می پردازد، این علوم بدست آمده را تئوریک، یا علوم محض می گویند. و برعکس : کسانی که نگاه جامعه گرا داشته، و سعی دارند مسائل و مشکلات موجود جامعه را، صورت مسئله خود قرارداده و در حل آن بکوشند. نمونه ای از این تئوری ها در فقه هم وجود دارد: مسئله معرفی است که می گویند: اگر زیر پای شما زمین خاکی نبود، و از جنس مس بود! و آب هم نداشت، برای نماز چه می کنید؟ چون نه وضو می توانید بگیرید و نه تیمم کنید! این سوالات براساس تئوری منطقی: مطرح می شود که می گوید: "فرض محال" محال نیست. اما عکس قضیه در میان فقها جاری است: آنها تحقیقات خود را بنام رساله عملیه منتشر می کنند، یعنی برداشت های فقهی که: عملا به درد زندگی می خورد و: مردم با آن درگیر هستند. البته آن دسته تئوری ها هم، از دو جنبه لازم هستند: اولا اینکه یک تمرین و ممارست ذهنی است، که فقط به نزدیک ها بسنده نمی کند، و سعی دارد دور ها را هم ببیند. دوم اینکه چه بسا این مسائل، در آینده پیش آید. مثلا اگر کسی کره مریخ برود، ممکن است برای وضو و تیمم، این مشکلات برای آنها پیش آید. بهر حال کارافرین، آن مخترع، یا کاشف نیست که: درب اتاق خود را بسته و: با تئوریهای خود خلوت کند. بلکه او باید به میان اجتماع برود و: با مردم زندگی کند و: اگر آنان مشکلاتی داشتند، بسرعت حل کند. در این حالت مشکلات اجتماعی مانند آلودگی هوا، زیاد شدن زباله شهری، کمبود اب و برق، میتواند منشا کار آفرینی باشد. هرچه قدر هوا آلوده تر باشد، نشان می دهد کار های بیشتری وجود دارد! که باید انجام شود. جناب آقای میر.. که یک کار افرن برتر است، پاور پوینتی تهیه و در بین صنعتگران استان تهران مطرح نمود که: در انجا اگر مردم با ناراحتی می گفتند زباله ها زیاد شده! ایشان می گفت: به به طلای کثیف! اگر هوا الوده بود همینطور ..مثلا برای آلوده بودن هوا، میتوان کارگاهی را با هزار کارگر تاسیس کرد که: تولید فن  های تصفیه کننده هوا داشته باشند. این تکنولوژی در برخی مساجد، که بوی پا اذیت می کرد، به کار گرفته شد و نتیجه مثبت بود. دستگاه ها می تواند خانگی یا کارگاهی باشد. بصورت شهری یا کشوری هم عمل نماید. در مرکز ثقل هوای آلوده تهران، یعنی در میدان راه آهن گمرک و شوش، این دستگاهها هوای آلوده را جذب و: مواد اضافی ان را جدا کرده، و تصفیه شده را برگرداند. حتی در شهر های با گردو غبار هم، میتوان این کار را داشت. مواد جدا شده از هوا، خود مرحله بعدی کار افرینی است! از ذرات سرب میتوان به شمش سرب رسید! واز ذرات دیگر، به شمش طلا و آهک و نمک دست یافت. علاوه بر اینکه از این موضوع، میتوان به نقش شیطان در افرینش خدا پی برد! و دانست که افرینش شیطان از آتش بیهوده نبوده، زیرا شیطان و: شیطان صفتان، با عدم رعایت قانون، دنیا را آلوده می کنند و: انسان های فرهیخته سعی می کنند: این آلودگی را از بین ببرند. مثلا اگر همه انسانها، به میزان لازم غذا تهیه کنند، دور ریز غذا و اسراف نخواهیم داشت، و زباله کاهش خواهد یافت. برای همین است خداوند می فرماید: اسراف کار برادر شیطان است. (ان المسرفین کانو اخوان الشیاطین یا: هم اصحاب النار)

Top Entrepreneurs

The Divine Philosophy of Entrepreneurship is closely related to the latest entrepreneurial theories. Because there are two kinds of impressions about the entrepreneurs: dynamic and static entrepreneurs! Or the so-called Persian: Challenging Entrepreneurs and Compromisers! About the difference between the two, we must say that from the past, science was divided into two categories: Applied Sciences and Pure Sciences. A scientist who produces and solves problems in his imagination, these sciences are called theoretical or pure sciences. And vice versa: those who have a society-oriented look, and are trying to solve the problems and problems of society, solve their problem and solve it. There is also an example of these theories in jurisprudence: it is a matter of introduction that they say: "If under your feet was not earth, it was made of copper!" And there was no water, what would you do for prayer? Because you can not take ablution and not your team! These questions are based on rational theory: "The unconditional assumption is impossible." But the picture of the case is in the midst of the jurists: they publish their research in the name of the operative treatise, that is, jurisprudential perceptions: they are practically in pain and people are involved with it. Of course, those theories are also necessary from the two sides: firstly, it is a mental practice and practice, which is not just close to the end, and it seeks to see the rounds. Second, this may happen in the future. For example, if anyone goes to Mars, it may be a problem for them to perform ablutions and their team. However, the entrepreneur is not the inventor, or the discoverer: closes the door of his room and: to rest with his theories. Rather, he has to go to the community and live with people: if they have problems, they will quickly solve. In this case, social problems such as air pollution, urban waste spills, and lack of water and electricity can be the source of entrepreneurship. The more polluted the air shows, the more there is! Which should be done. Dear Mr. Mir .., which is one of the best works of Efran, Power Pointy was prepared and argued amongst the artisans of the province of Tehran: "If people were sad, the garbage would be raised!" He said: To the dirty gold! If it was airborne too. For example, to infect air, you could build a workshop with a thousand workers: to produce air purifiers. This technology was used in some mosques, which was offensive to the scent, and was a positive result. Devices can be home or workshop. Either in a city or in a country. In the center of Tehran's polluted air, the Customs and Shush railways, these devices absorb contaminated air and remove extra material and refine it. Even in cities with dust in dust, it can be done. The material that is separated from the air is the next stage of your work! Lead ingots can lead to lead ingots! And from other particles, it reached gold bullion, lime and salt. In addition to this, one can understand the role of the devil in the realization of God! And he knew that Satan's deposition was not in vain, because Satan, by failing to comply with the law, infects the world and: The cultivated people try to: eliminate the pollution. For example, if all humans do not eat enough food, we will not waste food and waste, and waste will be reduced. For this reason, the Lord says: "Wisdom is the work of the devil's brother."

أعلى رجال الأعمال

فلسفته ریادة الأعمال، تقارب كبیر مع أحدث النظریات ریادة الأعمال. لصاحب المشروع، وهناك تفسیران: رجل أعمال والدینامیة! أو ما یسمى الفارسی: صاحبة أصحاب المشاریع التحدی والتسویة! حول الفرق بین الاثنین لا بد من القول أن آخر من مجموعتین: العلوم والعلوم البحتة التطبیقیة. باحث فی خیاله إلى حل قضایا الإنتاج والتعامل معها الحصول على العلوم النظریة أو تقول العلوم البحتة. على العكس من ذلك: أولئك الذین نظروا فی المجتمع المنحى، وتحاول المشاكل القائمة فی المجتمع، لوضع هذه القضیة ومحاولة حلها. مثال على هذه النظریة فی الفقه هناك: مقدمة هو أن نقول: إن لم یكن التراب تحت قدمیك، وكان النحاس! ولا ماء، للصلاة، ماذا كنت تفعل؟ لا الوضوء لا یمكن أن فریقك! هذه الأسئلة على أساس نظریة منطقیة: هناك واحد أن یقول: "على افتراض المستحیل" لیس مستحیلا. ولكن هذا هو بین العكس الفقهاء: تنبعث الاطروحه العملیة تسمى تحقیقاتها، المفاهیم القانونیة التی یأكل فعلا من آلام الحیاة والأشخاص المتورطین معه. بالطبع، تلك النظریات معا، هی الجانبین اللازمة: أولا، وهی ممارسة ذاتیة، لیس فقط قریبة بما فیه الكفایة، ومحاولة الابتعاد لرؤیتها. ثانیا، ربما هذه القضایا تنشأ فی المستقبل. على سبیل المثال، إذا كان شخص یذهب المریخ، فمن الممكن أن تؤدی والفریق، وتنشأ هذه المشاكل بالنسبة لهم. ومع ذلك، فإن رجل الأعمال، مخترع أو مكتشف أن: غرفته وأغلق الباب مع نظریاته یجری. لكنه یجب أن تذهب فی المجتمع ومع الناس، وإذا لم تحل هذه المشاكل بسرعة. المشاكل الاجتماعیة مثل تلوث الهواء وزیادة القمامة ونقص المیاه والكهرباء، ویمكن أن تكون مصدرا لخلق فرص العمل. هو أكثر من ذلك بكثیر تلوثا من الهواء، والمزید من العمل هناك! التی ینبغی القیام به. السید میر .. غیر أن شبكة الاستجابة المتقدمة الأولى متفوقة، باور بوینت أعد وقدم فی طهران بین الصناعیین أن هناك إذا كان الناس غیر مریحة قائلا الكثیر من القمامة! وقال للذهب القذر! إذا كان تلوث الهواء الهواء أیضا. على سبیل المثال، لإصابتها، مع الآلاف من العمال تأسست ورشة عمل حول إنتاج أجهزة تنقیة الهواء لدیها المشجعین. التكنولوجیا فی بعض المساجد، ورائحة القدمین إغاظة، وقال انه كان یعمل، وكانت النتیجة ایجابیة. یمكن للأجهزة أن یكون منزل أو ورشة عمل. بمثابة المدینة أو البلد. فی وسط تلوث الهواء طهران، وبالتحدید فی مجال الجمارك وسوسة السكك الحدیدیة، والهواء الملوث وتمتص هذه الأجهزة: مواد إضافیة، معزولة، والمكرر الظهر. حتى فی المدینة بالتراب، فإنه یمكن القیام به. مادة معزولة عن الهواء، وتنظیم المشاریع هو الخطوة التالیة! جسیمات الرصاص یمكن الوصول سبائك! والجزیئات الأخرى، للحصول على سبائك الذهب والجیر والملح. وبالإضافة إلى ذلك، یمكننا أن نفهم دور الشیطان فی خلق الله! والنار لیست وحدها فی خلق الشیطان، للشیطان، مع عدم الامتثال للقانون، ویصیب العالم ورجل متعلم وهذه محاولة للقضاء على التلوث. على سبیل المثال، إذا كان كل الرجال، بالقدر اللازم لتوفیر الغذاء وفضلات الطعام ولن تضیع، ویتم تقلیل النفایات. لذلك یقول الرب: العمل الفخم شقیق الشیطان.

Top sahibkarlar

Sahibkarlığın Onun fəlsəfə, sahibkarlığın son nəzəriyyələr ilə böyük bir yaxınlıq. sahibkar, iki şərhlər var: statik və dinamik sahibkarlıq! Və ya qondarma fars: Sahibkar sahibkarlar problem və kompromis! elmləri və təmiz elmləri tətbiq: arasında fərq haqqında iki qrupa son bildirib ki, olmalıdır. istehsal məsələləri həll və onlara ilə məşğul, onun təsəvvür Scientist nəzəri elmlər əldə və ya təmiz elmləri deyirlər. Əksinə: icma yönümlü baxdı və cəmiyyətin mövcud problemlərin üçün çalışırıq edənlər məsələ qoymaq və onu həll etmək üçün cəhd. orada hüquq bu nəzəriyyənin misal: əgər kir ayaqları altında və mis idi: giriş demək deyil! Və heç bir su, namaz üçün, siz nə edərdiniz? Not dəstəmaz sizin komanda almaq bilməz! Bu suallar məntiqi nəzəriyyəsi əsasında: mümkün deyil "qeyri-mümkün etsək" deyir bir var. Amma bu hüquqşünas əks arasında Onlar Practical traktatı istintaqı, həqiqətən həyat və onunla məşğul olan insanların ağrısını yeyir hüquqi konsepsiyalarını adlı buraxmaq. Əlbəttə ki, birlikdə bu nəzəriyyələr, iki aspektləri lazımdır: Birincisi, subyektiv təcrübə, yalnız kifayət qədər yaxın və uzaq almaq üçün çalışırıq görmək deyil. İkincisi, bəlkə bu məsələlər gələcəkdə yaranır. Kimsə Mars gedir Məsələn, bu çıxış və komanda etmək mümkündür, bu problemlərin onlara yaranır. Lakin, sahibkarlıq ki, ixtiraçı və ya kəşf onun otaq və onun nəzəriyyələr olan qapını bağladı. Lakin o, icma və insanlar ilə getmək lazımdır, və bu problemlər tez həll edilmişdir. sosial problemlər belə hava çirkliliyi, artan zibil, su və elektrik olmaması, iş yerlərinin yaradılması mənbəyi ola bilər. hava daha çox murdardır, orada daha çox iş! Bu edilməlidir. O, çirkli qızıl dedi hava həmçinin hava çirklənmiş Əgər işçi 

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :

رئالیسم جادویی، دارای سابقه هزارساله در ایران است.

گابریل گارسیا مارکز را موجد مکتب رئالیسم جادویی می دانند، که حدود چند سالی است ادبیات جهان را تسخیر کرده است. وی با نوشتن کتاب صد سال تنهایی در دوسال، توانست تا 200میلیون تیراژ و ترجمه به بیش از 20زبان در دنیا را بدست آورد. داستانی که به سادگی رژیم های ستمگر را، از درون به چالش می کشد و: سیستم حکومتی مبتنی بر ترور و وحشت را عریان نشان می دهد. اما این فقط او نیست که این روش را برگزیده است، بلکه در ایران معاصر، میتوان غلامحسین ساعدی و رضا براهنی را هم صاحب این سبک دانست. شاید وقتی که مارکز برای اولین بار، در حال رانندگی به سوی مرزهای مکزیک، این ایده را در سال 1965به ذهنش می سپرد، فکر نمی کرد بعد از مرگش در سال ،2014به چنین شهرتی دست پیدا کند.

 رئالیسم جادویی در مکاتب ادبی، مفهومی است که در آن ساختارهای واقعیت دگرگون می‌شوند، دنیایی واقعی اما با روابط علت و معلولی خاص خود آفریده می‌شود. در داستان‌هایی که به سبک واقع‌گرایی جادویی نوشته شده‌اند، همه چیز عادی است، اما یک عنصر جادویی و غیرطبیعی، در آن‌ها وجود دارد.(ویکی پدیا)

 با این تعریف، رئالیسم جادویی در ایران، هزار سال و یا بیشتر سابقه دارد! حداقل مدارک موجود در مورد: کتابت شاهنامه به هزار سال می رسد. در این کتاب ما با واقعیت های اجتماعی، که در همه جا اتفاق می افتد روبرو هستیم، اما فن جادویی فردوسی در این است که: واقعیت های عادی را با عنصر جادویی بیان می کند. خودش در این مورد می گوید: یلی بود در سیستان، منش کردمش رستم دستان. یعنی واقعیتی در جریان بوده و: یک سرباز یا فرمانده مرزی در ایران، بر علیه تجاوزات همسایگان ایستادگی می کرده است. همسایه شرقی آن موقع که تورانیان نام داشتند، ترک تبار بودند و به رهبری: اسفندیار نامی قصد سرنگونی و یا کودتا، برعلیه مرکزیت داشتند. مرکزیت هم در خواب غفلت بود! و نمی دانست که آنها بارها، به مرزها تجاوز کرده اند. اما رستم این را می دانست! جالب ترین قصه شاهنامه، این است که این دو همسایه، یعنی ایران و توران! قبلا ملک یک پادشاه بودند، که بنام دو دختر خود آنها را نامگذاری کرده بود. ولی اسفندیار توانسته بود با جذب: فرزند رستم در سپاه خود، پدر را به چالش بکشد. همه داستانها در شاهنامه اتفاق می افتد! از مبارزه سیاسی تا مبارزه نظامی، تا جاییکه پدر بدون اطلاع از هویت پسر، او را با دست خود زخمی می کند! سهراب در آخرین لحظه بازوبند خود رانشان می دهد، تا پدر بیشتر زجر بکشد. ولی اینهمه مانع نمی شود وی: دست از مبارزه با تجزیه طلبان بردارد. در همین حال مبارزه او را با اکوان دیو می خوانیم، که عنصر جادویی: این داستان های واقعی است. جالب تر این است که بدانیم: فردوسی یک گرد آورنده بوده! یعنی شاهنامه های زیادی، در کشورهای مختلف، در سال های قبل تر نوشته شده است، ولی هنر فردوسی همین بوده که: با مکتب رئالیسم جادویی، آنها را جمع آوری و ساماندهی کرده، و در قالب اشعاری ماندگار سروده است. لذا میتوان گفت که این نوع ادبیات، یا سبک های دیگر ادبی، در ایران سابقه هزاران ساله دارد: گات ها و یسناها های زرتشتی، به قبل از اسلام برمی گردد. و نخستین ترجمه ها هم در زمان: بزرگمهر وزیر ساسانی انجام شده، که مهمترین آن: کتاب کلیله و دمنه، یا قصه های کوتاه از زبان حیوانات، از هندی به پارسی می باشد.

Magical realism has a thousand years history in Iran.

Gabriel García considers Marquez to be the magical realism school, which, for some years, has conquered the literature of the world. By writing a 100 year lonely book for two years, he was able to get up to 200 million copies and translations into more than 20 languages ​​in the world. A story that simply challenges tyrannical regimes from within and reveals a system of governance based on assassination and panic. But this is not just him who chose this method, but in contemporary Iran, Gholamhossein Sa'edi and Reza Barahani can be considered the owner of this style. Perhaps, when Marquez was moving for the first time to the Mexican frontiers, he thought of this idea in 1965, he did not think he would have such a reputation after his death in 2014.

 Magical realism in literary schools is a concept in which factual structures are transformed, a real world but created by its own causative relationships. In stories written in the style of magical realism, everything is normal, but there is a magical and abnormal element in it (Wikipedia).

 By definition, magical realism in Iran has a thousand years or more! Minimum Evidence on: Your book of Shahnameh reaches to a thousand years. In this book, we are confronted with social reality, which occurs everywhere, but Ferdowsi's magical fanfare is that it expresses ordinary facts with a magic element. He says: Yale was in Sistan, I made a rustum of my hands. That is, there was a reality: a border guard soldier or commander in Iran stood up against the aggressions of his neighbors. The eastern neighbor, when they were called Turanians, were Turkic, led by Esfandiyar, who intended to overthrow or coup against the central government. The centrality was in neglect! And he did not know that they repeatedly violated the borders. But Rustam knew this! The most interesting story of Shahnameh is that these two neighbors, Iran and Turan! Previously, they were the property of a king, whom they called two of their own daughters. But Esfandiar has been able to challenge his father by recruiting Rostam's son in his army. All stories happen in Shahnameh! From political struggle to military struggle, where the father wounds him with his hand without knowing the boy's identity! Sohrab gives his armband at the last moment, so that the father will suffer more. But it does not prevent him from stopping the fight with the separatists. Meanwhile, we read the fight with Aquarius, the magic element: these are real stories. It's even more interesting to know: Ferdowsi is a collector! Many Shahnamehs have been written in different countries in the previous years, but Ferdowsi's art was that: with the magical realism school, they collected and organized them, and wrote poetry in the form of a persistent poem. Therefore, it can be said that this kind of literature, or other literary styles, has a thousand-year history in Iran: Zoroastrian poetry and lyrics are pre-Islamic. And the first translations also took place: Bassemar, the Sassanid minister, the most important of which is Keulah and Damnah's book, or short stories from animal language, from Hindi to Persian.

الواقعیة السحریة، لدیها تاریخ من آلاف السنین فی إیران.

سبب المدرسة الواقعیة السحریة غابرییل غارسیا ماركیز انهم یعرفون ان بضع سنوات واستولت على الأدب العالمی. ومائة عام من العزلة من خلال كتابة الكتب فی غضون عامین، إلى 200 ملیون نسخة، وترجمت إلى أكثر من 20 لغة فی فازت العالم. القصة ببساطة الأنظمة القمعیة، من الداخل إلى التحدیات: نظام الحكم على أساس الإرهاب تظهر عاریة. ولكن هذا لیس مجرد أسلوب الذی اختاره، ولكن فی إیران المعاصرة، یمكن غلام حسین سعیدی ریزا باراهینی أیضا یعتبر صاحب هذا النوع. ربما عندما ماركیز للمرة الأولى، ویقود سیارته عبر الحدود إلى المكسیك، والفكرة فی عام 1965 التی منحت له، وأنا لا أعتقد أنه بعد وفاته فی عام 2014 لتحقیق هذا الاعتراف.

 مدرسة الواقعیة السحریة فی الأدب، یتم إنشاء مفهوم أن یتم تغییر الهیاكل الواقع، فی العالم الحقیقی ولكن علاقتها السببیة. تتم كتابة القصص فی أسلوب الواقعیة السحریة، كل شیء طبیعی، ولكن العنصر السحری وغیر عادیة فی نفوسهم. (ویكیبیدیا)

 بحكم التعریف، الواقعیة السحریة فی إیران، لدیها تاریخ من آلاف السنین أو أكثر! ما لا یقل عن أدلة حول: كتابة الشاهنامة ألف سنة. فی هذه الحالة یقول فی سیستان ییلی، شخصیتی رستم الیدین. وقد واقع مستمرة وجندی أو قائد الحدود الإیرانیة، یمكن أن یقف ضد انتهاكات الجیران. فی ذلك الوقت، وكانت تسمى الجار الشرقی توران والتركیة وبقیادة اسم اسفندیار الإطاحة أو الانقلاب ضد المركز. وكان مركزه فی أعقاب! ولم یكن یعلم بها عبر الحدود قد انتهكت. ولكن رستم یعرف هذا! القصص الأكثر إثارة للاهتمام من الشاهنامة، هو أن الدول المجاورة، وهما إیران وتوران! سابقا ملكا للملك، الذی دعا ابنتیه وكان اسمه منها. لكن اسفندیاری تمكنت من جذب: ابن رستم فی جیشه، التحدی الأب. جمیع القصص فی الشاهنامه یحدث! النضال السیاسی إلى الكفاح المسلح، حتى الأب دون معرفة هویة الرجل، وقال انه أصیب بیدیه! سهراب اظهار شارة لهم فی آخر لحظة، للأب یعانی أكثر من ذلك. ولكن كل هذا لا یمنع یدیه من معركته ضد الانفصالیین. وفی الوقت نفسه، نضاله ضد دیف یقول: هذا العنصر السحری: هذه القصة حقیقیة. ومن أكثر إثارة للاهتمام أن تعرف: كان الفردوسی مترجم! الكثیر الشاهنامة، فی مختلف البلدان، وكتب فی السنوات التی سبقت، ولكن هذا فن الفردوسی: مدرسة الواقعیة السحریة، وجمع وتنظیمها، وقصائد مكتوبة قابلة للحیاة. لذلك، یمكننا أن نقول أن هذا النوع من الأدب، وأسالیب أدبیة أو أخرى، فإن إیران لدیها تاریخ من آلاف السنین: قصائد والزرادشتیة یاسنا، التی یعود تاریخها إلى ما قبل الإسلام. والترجمات الأولى فی الوقت المناسب: وزیر الساسانیة القیام به، أهمها: كتب كلیلة ودمنة أو القصص القصیرة لغات الحیوانات، من الهندیة إلى الفارسیة.

Magical realizm İranda minlərlə illik bir tarixi var.

Gabriel Garcia Marquez-in sehrli realizm məktəb səbəb onlar bir neçə il dünya ədəbiyyatı əsir ki, bilirik. O, 200 milyon nüsxə, iki il kitab yazmaq və dünya qazandı 20-dən çox dilə tərcümə edilib ilə Solitude Yüz il. sadəcə hekayəəridən problemlər zalım rejimlər: terror çılpaq şou əsasında idarəetmə sistemi. Amma bu yalnız o seçdiyi üsul deyil, lakin müasir İranda, Qulamhüseyn Saeedi Reza Baraheni də bu janrın sahibi hesab etmək olar.

 ədəbiyyat sehrli realizm məktəbi, strukturları reallığı dəyişdirilə anlayış, real dünya lakin onların causal əlaqələr yaradılmışdır. hekayələr sehrli realizm üslubunda yazılmış, hər şey normal, lakin onlara bir sehrli və qeyri-adi element. (Wikipedia)

 müəyyən İranda sehrli realizm ilə, il və ya daha minlərlə bir tarixi var! Şahnamə min il yazılı: haqqında ən sübut. Bu kitab ictimai reallıq, ki, hər yerdə üz olur, lakin sehrli texnologiya Firdovsi sehrli elementləri ilə fakt normal dövlətlərin edir. o Sistan Yili, mənim xarakter Rüstəm əlində deyir ki, bu halda. reallıq davam edir və bir əsgər və ya İran sərhədinə komandiri, qonşuları pozulmasına qarşı dayana bildi. O dövrdə şərq qonşu mərkəzi qarşı Turan, Türk və İsfəndiyar adı aşması və ya zərbə rəhbərlik çağırıldı. Bu sonra mərkəzi oldu! sərhəd poz

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :

اعلام جرم علیه بانکها

بانکها در ایران نقش ضد انقلاب را دارند که: انقلاب را از درون به کام مرگ می کشد. زیرا در هر حرکت ضد انقلابی، نقش آنها در درجه اول است: تعطیلی کارگاهها، تورم و گرانی، دستگیری مدیران عامل شرکت ها، و مصادره کارخانه ها در: سال اشتغال و تولید از این دست است. براساس گفته مهندس مرتضوی، بانک مرکزی بهره 26درصد از بانکها می گیرد، بانکها را مجبورند از مردم 22درصد بگیرند! وی که در جمع صنعتگران استان تهران، به مناسبت گرامیداشت روز صنعت، صحبت می کرد با بغض و گریه گفت: بانکها در روز روشن می آیند: کارخانه ها را پلمپ می کنند و: مدیر عامل را دستگیر و اموال آن را مصادره می کنند! فقط برای جریمه دیرکرد و بهره مرکب، که از نظر همه فقها حرام است. وی گفت کار را به جایی رسانده اند که: مرتضوی سرمایه دار بزرگ قبل از انقلاب، امروز برای ازدواج نوه اش، باید دنبال اجاره واحد مسکونی باشد! وی همچنین از همه صنعتگران خواست: بهره مرکب و جریمه دیرکرد بانکها را نپردازند. این تنها ایشان نیست که از دست بانکها، خون گریه می کند بلکه وزیر صنعت و معدن و: همه تولید کنندگان شاکی هستند. آنها می گویند هزینه حقوق های نجومی و: پاداشهای کهکشانی مدیران بانکها را، باید تولید بپردازد که این منصفانه نیست. ما قصد داریم به این آقایان بگوییم: چشم در برابر چشم! آنها اینهمه شما را اذیت می کنند، شما فقط ناله می کنید! بیایید یکبار هم شده جرات کنید: از بانکها شکایت کنید. بانکها حداقل 6جرم اساسی را مرتکب می شوند: مهمترین آن اخلال در سیستم اقتصادی و: ضربه به تولید و اشتغال است. یکی دیگر از جرائم مشهود بانکها، عمل برخلاف فتواوای صریح مراجع است. آنها جریمه دیرکرد و بهره مرکب را حرام میدانند، ولی اینها کار خودشان را می کنند. جرم سوم آنها عمل خلاف قانون است: قانون راسا موارد تعطیلی کارگاهها را به علت: بدهی به بانکها رد می کند، ولی آنها هیچگونه همکاری را بموقع نمی پذیرند، تا کار به تعطیلی کارگاهها بکشد! هزاران کارگر  بیکار شوند، اجناس کمیاب شود و گرانی بالا رود.این اخلال در سیستم اقتصادی، در حد محاربه با خدا و: مفسدین فی الارض هستند. حقوق های نجومی مخفی و اشکار و: خارج از دستورالعمل های صادره، اخذ نزول به عنوان کارمزد یابهره ، عدم رعایت قانون بودجه در: کاهش سالانه نرخ بهره، خیانت در امانت سپرده گذاران، حتی بی توجهی به قوانین و عرف بانکداری بین المللی، از جرایم مشهود  دیگر بانک ها است. البته منظور از بانکها، شخصیت حقوقی آن مورد نظر است، یعنی سیستم ایراد دارد. لذا باید سیستم به چالش کشیده شود: در دیوان عدالت اداری و سازمان های قضایی، مجتمع های اقتصادی بر علیه آنها شکایت شود، تا سیستم اصلاح شود. مثلا در عرف بین الملل، بهره ای به وام تعلق نمی گیرد، و اگر هم باشد، یک تا 4درصد است، ولی سیستم بانکی ایران، تا 26درصد بهره مصوب دارند! و خدا می داند غیرمصوب چه ها که نمی کنند. در قانون اقتصاد بین المللی، بانک امانت دار است و: فقط وظیفه دریافت سپرده و نگهداری از آن را دارد، بابت این نگهبانی هزینه هم دریافت می کند! ولی در ایران بانکها در کار بورس هم دخالت می کنند، بعنوان وکیل خود خوانده، سپرده های مردم را سهام می خرند! حتی در کار بیمه هم دخالت می کنند: یعنی سود را تضمین هم می کنند! و اینها همه جرایم مشهود است که: اگر یک فرد انجام دهد، اعدام کمترین حکم اوست! ولی بانکها هر روز بیشتر ظلم می کنند. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.

Announcing a crime against banks

Banks in Iran have a counter-revolutionary role: they kill the revolution from within. Because in every counterrevolutionary move, their role is primarily: the closing down of workshops, inflation and gravity, the arrest of corporate executives, and confiscation of factories in: the year of employment and production. According to Mortazavi, the central bank benefits from 26% of banks, compelling banks to get 22% of the population! Speaking with industry arts in Tehran, he spoke on the occasion of the industry day, crying, "The banks come to light on the day: they close the factories and seize the CEO and seize the property!" Only for late punishment and compound interest, which is prohibited for all jurists? He said that the work was done to: Mortazavi, a great capital before the revolution, must now seek to rent a residential unit today to marry his granddaughter! He also urged all industrialists not to pay compound interest and fines for late banks. It is not only that he is crying at the banks, but the minister of industry and mining: all the producers are complainants. They say that the cost of astronomical salaries and: the galactic rewards of bank managers should produce, which is not fair. We're going to say to the gentlemen: eye to eye! They're all annoying you, you just cry! Let's get courage once and for all: complain about the banks. Banks are committing at least six basic crimes: the most important is the disruption to the economic system and: the impact on production and employment. Another obvious crime of the banks is the practice, contrary to the direct fatality of the authorities. They are late for fines, and compound interest is forbidden, but they do their job. Their third offense is contrary to the law: Rossa's law dismisses workshops due to: debt to banks, but they do not accept any cooperation in time, so as to close down the workshops! Thousands of workers are unemployed, commodities are scarce and expensive. This disturbance in the economic system is at the mercy of God and: corruptors on earth. Hidden and explicit salary; and: out of the issued instructions; the receipt of a payback fee; the failure to comply with the budget law in: annual interest rate cuts, treason in depositors' lending, even disregard for the rules and conventions of international banking; Another obvious crime is the banks. Of course, in the case of banks, its legal personality is intended, that is, the system has an objection. Therefore, the system must be challenged: In the Administrative Justice Court and judicial organizations, economic complexes will be used against them, so that the system will be reformed. For example, in international law, interest is not paid on loans, and if so, one to four percent, but the Iranian banking system has up to 26 percent interest! And God knows what non-approved people do. In the international economy law, the bank is trustee and: It is only the duty to receive the deposit and hold it, it also receives a fee for this guard! But in Iran, banks also interfere in the work of the stock exchange, they call themselves lawyers, they buy stocks of people! They even interfere in insurance: they also guarantee dividends! And these are all evident crimes: if a person does, his execution is his lowest sentence! But banks are more oppressive every day.

كتب الاتهام

كتب فی الثورة المضادة، تلك الثورة من داخل یقتل. لكل ثورة مضادة، ودورها هو فی المقام الأول: ورش عمل عطلة والتضخم وارتفاع الأسعار، وإلقاء القبض على كبار المدیرین التنفیذیین ومصادرة المصانع فی الإنتاج والعمالة فی یده. وفقا للسید مرتضوی، والفائدة للبنك المركزی هو 26٪ من البنوك، فتضطر البنوك إلى اتخاذ 22 فی المئة من الناس! وقال متحدثا فی تجمع للحرفیین فی طهران لاحیاء ذكرى هذه الصناعة، وتحدثت مع الدموع والبكاء البنك فی وضح النهار و: مصانع مغلقة والرئیس التنفیذی للاعتقال ومصادرة الممتلكات من ذلك! فقط من أجل الرسوم المتأخرة والفائدة المركبة، الذی حرمه الفقهاء. وقال ان لدینا حتى الآن: مرتضوی قطب قبل الثورة، تزوج الیوم حفیده یجب أن تبحث لاستئجار وحدات سكنیة! كما طلب من الصناعة: البنوك تدفع الفائدة المركبة والعقوبات فی وقت متأخر. هذا لا تضیع فقط بنوكها، یبكی الدم، ولكن وزیر الصناعة والمناجم وجمیع الشركات المصنعة تشكو. یقولون الرواتب والنفقات الفلكیة: المكافآت المجرة مدیری البنك، یجب المنتجین دفع هذا لیس عدلا. ونحن فی طریقنا إلى هؤلاء السادة یقولون: العین بالعین! أنهم جمیعا یزعجك، لا یمكنك فقط أنین! دعونا لا تجرؤ كان ذات مرة: البنوك تشكو. لا یقل عن ستة بنوك كبرى ترتكب جریمة: هو أكثر الأنظمة المزعجة والاقتصادیة وأثرها على الإنتاج والعمالة. بنوك آخر جرائم واضحة، والتصرف یتعارض مع إشارات واضحة فتوى. وهم یعرفون الرسوم المتأخرة غیر القانونیة والفائدة المركبة، ولكن لدیهم أعمالهم الخاصة. الفصل الثالث هو جریمة ضد القانون: القانون نفسه بسبب إغلاق ورشة العمل: الدیون للبنك ینكر، ولكنها لم تقبل العمل فی الوقت المحدد، والعمل على إغلاق المحل! الآلاف من عمال عاطلون عن العمل، والسلع الشحیحة وارتفاع معدلات التضخم تعطیل النظام الاقتصادی، ومحاربة الله: هم فسادا فی الأرض. حقوق الفلكیة خفیة واضحة: من التعلیمات الصادرة، مع نزول كرسوم وعدم الامتثال للمیزانیة فی تخفیض معدل سنوی للفائدة وخیانة الثقة المودعین، حتى بغض النظر عن قوانین وأعراف المصرفیین الدولیین، و الجریمة هو واضح فی البنوك الأخرى. بطبیعة الحال، فإن البنوك والكیان القانونی الذی هو المطلوب، وهذا النظام هو الخاطئ. ولذلك، ینبغی الطعن فی النظام فی المحكمة والقضائیة والمجمعات الاقتصادیة شكاوى ضدهم، حتى یتم إصلاح النظام. على سبیل المثال، فی الممارسة الدولیة، لا یحق الفائدة على القرض، وإذا كان كذلك، ما یصل إلى 4 فی المئة، ولكن النظام المصرفی الایرانی، وتصل إلى 26 فی المئة من وافق بهم! غیر المعتمدة والله وحده یعلم ما الذی لا. فی الاقتصاد الدولی، ومصرف الودیع والمهمة الوحیدة هو الحصول على الودائع وصیانة، لأنه یتلقى الحارس ایضا رسوم! لكن البنوك الایرانیة متورطة فی الصرف، كما قرأ محامیه ودائع الناس لشراء الأوراق المالیة! حتى فی أعمال التأمین وتشارك، لیست مضمونة الأرباح IE! وجمیع هذه الجرائم هو واضح أنه إذا كان الشخص لا، عقوبة الإعدام هی الأقل! لكن البنوك قمعیة على نحو متزاید.

iddianamədə Books

əks-inqilab Books, öldürsə ərzində ki, inqilab. hər əks-inqilab, onların rolu ilk növbədə: bayram seminarlar, inflyasiya və yüksək qiymətlər rəhbərləri və əl istehsalı və məşğulluq fabriklərin kamulaştırma həbs. Cənab Mortazavi sözlərinə görə, Mərkəzi Bankın faiz bankların 26% edir, banklar insanların 22 faizini almaq məcburiyyətində qalır! Sənaye xatirəsinə Tehranda biznesmen bir araya danışan göz yaşları ilə danışıb və ağlayan, gündüz bank deyib: fabrikləri qapalı və həbs və mal CEO onu müsadirə! Yalnız mərhum haqları və İslam hüquqçuları ilə qadağan mürəkkəb faiz, üçün. O qədər ki, dedi: Mürtəzəvi maqnat İnqilabdan əvvəl, bu gün onun nəvəsi yaşayış ədəd icarəyə axtarır edilməlidir evli! O, həmçinin sənaye soruşdu: banklar mürəkkəb faiz və gec cərimələr ödəmək. Bu yalnız onların banklar itirilmiş qan ağlayır, lakin sənaye naziri mina və bütün istehsalçıları şikayət deyil. Galactic mükafatlar bank müdirləri, istehsalçılar ki, ədalətli deyil ödəməlidir: Onlar astronomik əmək haqqı və xərcləri deyirlər. Biz demək bu cənablar olacaq: göz bir göz üçün! Onlar bütün narahat, yalnız ağlayıb-sızlamaq bilməz! Bizə bir dəfə deyil cəsarət edək: bankları şikayət. Ən azı altı əsas banklar cinayət törətmək olunur: ən narahat və iqtisadi sistemləri: istehsal və məşğulluq təsir. Başqa bir aşkar cinayətlər bankların açıq istinadlar fətva zidd hərəkət. Onlar qanunsuz mərhum haqları və mürəkkəb faiz bilirik, lakin onlar öz iş var. işçilərin Minlərlə işsiz, qıt mal və yüksək inflyasiya Rvd.ayn Allaha qarşı düşmənçilik kimi, iq

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :

مسلمانان میانمار وارثان پیامبران زمان ما

اختلاف اصلی وهابیت با شیعه، در همین یک کلمه است که: آنها می گویند پیامبر اسلام نه ارثی داشته و نه وارثی!  ولی شیعه می گوید هم ارث داشته و هم وارث. ارث اصلی پیامبر کتاب الله است، و وارث اصلی ایشان عترت می باشد. که خود ایشان فرمودند: (انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی)  ماترک من دو چیز است: کتاب خدا و خاندان من. البته وراث و ارثیه های دیگر هم ذکر شده: که گفته شده اموال شخصی ایشان، زمین های فدک و باغات خیبر و امثال آن. مهمتر از همه وارثان انبیا، علما هستند: (العلما ورثه الانبیا) اهمیت بحث قرن حاضر در همین است که: ارث و وارث نباید از هم جدا شوند. لذا علما یعنی کسانی که قران را محافظت می کنند، و آن را با آموزش دادن حفظ می کنند، جزو عترت پیامبر هستند. عترت رسول در زمان ما، مانند قران دارای تیراژ یا تعدد است. بسیاری از علما، نسبا و سببا از سلاله رسول الله هستند، ولی برخی فقط به سبب: حفظ و آموزش قران واحکام آن وارث پیامبر می شوند. این علما دارای درجات هستند: یعنی همه در یک سطح قرار ندارند، برخی مانند مراجع قم یا مشهد و نجف، همه گونه آزادی مطالعه و اندیشه و بحث و فحص را دارند، و لذا به درجات عالی اجتهاد و بالاتر می رسند. اما تعدادی نیز در شرایط سختی هستند، و حتی خواندن قران برای آنها جرم است. مانند علمای جمهوری آذربایجان، که با اینکه این کشور شیعه هست، و همه اهالی آن پیرو امام زمان عج هستند، ولی بدتر از ارمنستان است! آنقدر که بر علما در جمهوری آذربایجان، سخت گیری می شود با علمای لاچین، که تحت سلطه ارمنی ها است برخورد نمی شود! زیرا حیدر علی اف، افسر ارشد کا گ ب بود و: هدف او براندازی دین بود و: بعد از فروپاشی هم به این کار ادامه داد. فرزندان اوهم، همه کمونیست هستند. فقط در آذربایجان شیعه نیست که علما، مانند پیامبران، تحت شکنجه و آزار هستند، در میانمار هم همینطور است. مردم میانمار، همه پیامبران زمان خود هستند، زیرا که از دین خدا محافظت می کنند، از هیچ کشتار ها و شکنجه ها نمی ترسند و: مانند پیامبران استقامت می کنند. آنها میتوانند از دین اسلام دست بکشند، بودایی یا لامذهب بشوند تا: بهترین زندگی را داشته باشند، ولی همچون انبیا الهی، زیر شکنجه ها و کشتار ها، دست از اسلام برنمی دارند. اینها وارثان واقعی پیامبران هستند، ولو اینکه به اندازه مجتهدان: نجف یا قم و مشهد اطلاعات نداشته باشند. اینها استقامت دارند، و این همان چیزی است که: در قران ذکر شده و پیامبر می فرماید: این آیه از سوره هود مرا پیر کرد! (فاستقم کما امرت و من تاب معک) اینها نه تنها از سوی کسی حمایت نمی شوند، بلکه دیگران، حتی مسئولان جمهوری اسلامی هم! از ترس (دخالت در امور کشورهای دیگر)، اگر کاری هم از دستشان بیاید، برسر آنها می زنند! تا مبادا آل سعود یا آمریکا بگویند: ما سلاح یا غذا و داروی ایرانی، در بین مسلمانان میانمار پیدا کردیم! چرا راه دور می رویم؟ همین بغل گوشمان بحرین، که تا چند سال پیش استان 14ایران بود، الان تبدیل به کابوسی برای مسئولین ایران شده! همینکه می گویند: چند بحرینی طرفدار ایران را دستگیر کردند، تن اینها می لرزد! و فکر می کنند فردا اینها را هم دستگیر می کنند! در عربستان، آل سعود، قبرستان بقیع را تخریب کرد، هیچکدام جرات نکردند بگویند: تخریب در برابر تخریب! زیرا همانطور که آنان ملک شخصی: پدر بزرگ ایرانی ها راتخریب کردند، و نوادگان آنها را تبعید نمودند، اینها هم که ادعا می کنند: نوادگان آنها هستند، یک موشک به آل سعود بزنند!

The Myanmar Muslims are the heirs of the prophets of our time

The main difference between Shah and Wahhabism is in the same word: They say that the Prophet of Islam is neither inherited nor inherited! But the Shia says both the inheritance and the heir. The main inheritance of the Prophet is the book of Allah, and his main heir is the Etruth. He himself said: My relic is two things: the Book of God and my household. Of course, the inheritance and other inheritances are mentioned: it is said that their personal property, Fadak lands and Khaybar Gardens and the like. Most importantly, the heirs of the prophets are the ulama: () The importance of the discussion of the present century is that: the inheritance and heirs should not be separated. Therefore, the ulama-those who protect the Qur'an, and preserve it by teaching, are among the Prophet's etrates. The Prophet's tract in our time, like the Qur'an, has circulation or plurality. Many scholars, relatives and masters of the Holy Prophet (s) are Allah, but some only because of: preserving and teaching the Qur'an and its successors are the heirs of the Prophet. These scholars have degrees: they are not all at the same level, some like the Qom or Mashhad and Najaf, have all the freedom of study, thought and discussion, and thus reach the highest levels of ijtihad and above. But some are also in difficult times, and even reading the Quran is a crime for them. Like the scholars of the Azerbaijani Republic, which, despite being Shi'a, and all its inhabitants follow the Imam, are worse than Armenia! As hard as the scholars in the Republic of Azerbaijan, they will not be treated by the Ulaahs of Lachin, which is dominated by the Armenians! Because Heydar Aliyev was the senior officer of the KGB, and his goal was to overthrow the religion: after the collapse, he continued. His children are all communists. It is not only Shi'a in Azerbaijan that the Ulema, like the Prophets, is tortured and harassed, it is in Myanmar too. The people of Myanmar are all prophets of their time because they protect God's religion, they are not afraid of any killing and torture, and they persevere like prophets. They can give up Islam, Buddhism, or Islam to have the best of life, but they do not give up Islam, like the divine prophets, under torture and killing. These are the true heirs of the prophets, although they do not have the information of the mujtahids: Najaf or Qom and Mashhad. These are persevering, and this is what is mentioned in the Qur'an and the Prophet says: "This verse from the Surah hood has made me old! (I am fortunate enough to support me and others), not just the officials of the Islamic Republic! From fear (interference in the affairs of other countries), if they do something, they will take them! So that Saudi Arabia or the United States say: We have found weapons or food and medicine in Iran among the Muslims of Myanmar! Why are we going to distance? The same hand in Bahrain, which was only 14 years ago in Iran, has now become a nightmare for Iranian officials! When they say: How many Bahraini arrested Iran's supporter, they are shaking! And they think they'll arrest them again tomorrow! In Saudi Arabia, al-Saud destroyed Baqi's cemetery, none of them dared to say: demolition against destruction! Because they, as they personally destroyed, destroyed the grandfather of Iranians, and banished their descendants, who claim that they are descendants of a rocket to Al Saud!

ورثة میانمار المسلمین الأنبیاء فی عصرنا

الاختلافات الرئیسیة مع الوهابیة الشیعة، وهذا هو الكلام الذی یقولونه كان محمد یست وراثیة ولیس ولی العهد! ولكن شی یقول المیراث وریث. تركة الرئیسی لرسول الله، وریث منزل عائلته. قال فیها: بلادی إرث هو أمرین: كتاب الله وعائلتی. ورثة وغیرها من التراث المدرجة: الذی قال ممتلكاتهم الشخصیة والأرض والحدائق فدعق خیبر وما شابه ذلك. قبل كل شیء رثة الأنبیاء، والعلماء (العلماء ورثة الأنبیاء) المسائل التی نوقشت فی هذا القرن هو أن من المیراث وریث یجب فصل. علماء القرآن الذین یحمون، والحفاظ علیه مع التدریب، هی من بین ذریة النبی. بیت النبی فی عصرنا، مثل القرآن هی تداول أو رقم. كثیر من العلماء، والمناخات SBBA سلیل النبی، ولكن بعض قضیة عادلة: للحفاظ على وتعلیم أحكام القرآن هم ورثة الأنبیاء. ولكن بعضها أیضا فی وضع صعب، وحتى قراءة القرآن بالنسبة لهم هو جریمة. كما علماء أذربیجان، وهو بلد شیعی، وجمیع سكانها هم أتباع الإمام المهدی، ولكن أرمینیا هو أسوأ! بحیث العلماء فی أذربیجان، والصرامة مع علماء البرید لاشین، الذی یهیمن علیه الأرمن لا یعامل! لأن حیدر علییف، ضابط الكی جی بی كان: ان هدفه هو إسقاط الدین بعد استمر انهیار للقیام بذلك. أولاده، ایضا، هی كل الشیوعیین. أذربیجان لیس فقط العلماء الشیعة، مثل الأنبیاء، تحت الاضطهاد فی میانمار جدا. میانمار الناس، كل الأنبیاء من وقتهم، بسبب دین الله حمایة من أیة أعمال قتل وتعذیب لسنا خائفین من هؤلاء الأنبیاء المثابرة. ویمكن أن تتخلى عن الإسلام، البوذیة أو ملحدا كما یلی: الحصول على أفضل حیاة، ولكن كما الانبیاء والتعذیب والقتل والإسلام لا تتوقف عند هذا الحد. هذه هی ورثة الحقیقیة للأنبیاء، على الرغم من أن حجم العلماء: النجف أو قم ومشهد لا تملك المعلومات. هذه القدرة على التحمل، وهذا هو ما: قال القرآن الكریم والسنة النبویة: الآیة من سورة هود الذین تتراوح أعمارهم بین لی! غیر معتمدة لیس فقط من قبل أی شخص، ولكن البعض الآخر، وحتى المسؤولین فی الجمهوریة الإسلامیة! الخوف (التدخل فی شؤون الدول الأخرى)، وإذا كانت لا تأتی معا، فهی أكثر! قناة العربیة أو أمریكا لا یعنی أننا أسلحة إیرانیة أو إدارة الغذاء والدواء، وجدت فی میانمار بین المسلمین! لماذا تذهب المسافة؟ سماع البحرین نفس الجانب، التی كانت حتى قبل بضع سنوات، محافظة ال14 إیران، تحولت الآن إلى كابوس بالنسبة للسلطات الإیرانیة! كما یقولون، وهو بحرینی الموالی لإیران القبض، هذه الهزات! وأعتقد أن غدا سوف اعتقال! فی المملكة العربیة السعودیة، سعود، ودمرت مقبرة البقیع، یجرؤ أحدا لم یقل: تدمیر تدمیر! لأنه كما ممتلكاتهم الشخصیة: الجد الإیرانیین دمرت، وكانوا فی المنفى ذریتهم، یزعمون أن: هی ذریتهم، أصاب صاروخ آل سعود!

Dövrümüzün peyğəmbərlərin Myanmar müsəlmanların varisləri

Şiə Vəhhabi ilə əsas fərqlər, bu, onlar Məhəmməd deyil irsi və varisi idi demək ki, bir söz var! Amma Shi miras və varisi deyir. ailəsinin evinə əsas Allahın Peyğəmbər miras və varisi. Hansı dedi: Allahın kitabı və mənim ailə: Mənim miras iki şey var. sadalanan varisləri və digər irs onların şəxsi əmlak, torpaq və bağlar Fədək Khyber və kimi bildirib. peyğəmbərlərin bütün varisləri şeydən bu əsrdə müzakirə alimlər (Ulama varisləri Anbiya) məsələləri miras və varisi ayrılmalıdır ki var. təlim ilə onu qorumaq və qorumaq Quran alimlər Peyğəmbərin nəslindən var. belə Quran kimi vaxt peyğəmbər, Məət dövriyyəsi və ya nömrəsini. alimlər, iqlim çox və Sbba Peyğəmbərin nəslindən, lakin bəzi yalnız səbəb: qorumaq və Quran qaydaları öyrətmək üçün peyğəmbərlərin varisləridir. Lakin bəzi çətin vəziyyətdə də var və onlara cinayət üçün belə Quran oxumaq. şiə ölkəsi olan Azərbaycan alimləri, və onun bütün sakinləri kimi İmam Mehdinin ardıcılları, lakin Ermənistan pisdir! Azərbaycanda alimlər ki, ermənilər üstünlük təşkil edir Üləma-e Laçın ilə rigor müalicə deyil! Heydər Əliyev, baş KGB zabit idi: dağılması bunu davam sonra məqsəd din devirmək idi. Onun uşaqlar, çox, bütün kommunistlər var. Azərbaycan peyğəmbərlər kimi, çox Myanmar zülm altında olan yalnız şiə üləma edir. Myanmar insanlar, çünki hər hansı bir cinayətləri və işg

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :

فراخوان سلسله جلیله سادات

 سالروز شهادت امام جعفر صادق، رئیس مذهب جعفری و استاد الاساتید: فقه شافعی و حنبلی و حنفی نزدیک است. و ما بازماندگان و شیعیان این امام همام، تاکنون هیچ کاری برای باز سازی: قبر مطهر ایشان انجام ندادیم و: حتی نوادگان امام حسن و امام سجاد و امام باقر هم، ساکت نشستند. زیرا با اینکه کربلای معلا هم، در همان سالها به دست آل سعود تخریب شد، ولی حسینی های زمان مانند جدشان امام حسین ع، یک لحظه آرام نگرفتند تا آن را بازسازی نمودند. لذا ما تصمیم داریم برای این کار، قدمی برداریم: از نوشتن نامه تا طرح دعوا، پیگیری حقوقی و جهانی و تا جمع آوری کمک مالی و: طراحی و مهندسی و غیره، لذا از همه نوادگان دعوت داریم: به جبران سکوت 86ساله، به میدان بیایند و خواستار بازسازی بقیع شوند. البته سادات حسنی هم به زیدی هم معروف هستند، زیرا امام حسن هم فرزندی بنام زید داشته اند، لذا زیدی های یمن و ایران میتوانند: برای امام حسن نیز اقدام کنند. اکثر نوادگان امام جعفر صادق در پیشاور و مخصوصا: در کشمیر هستند که ممکن است: قادر به نوشتن یا ارسال نامه نباشند، ولی همشهری های آنان در تهران و قم، مخصوصا در جامعه المصطفی العالمیه، میتوانند این کار را انجام دهند. البته مردم کشمیر یا پاراچنار و: میانمار شاید ناراحت باشند از اینکه: چرا ازادی دینی ندارند و شاید هم بگویند: چرا خدا به فکر انها نیست. اما اینطور نیست، بلکه برعکس، خداوند ماموریت مهمی به آنها واگذار کرده است. زیرا خداوند پیامبران را هم، از میان خود مردم انتخاب می کرده است. لذا برای هدایت انبوه جمعیت هند، نیاز به وجود افراد با ایمان کشمیر است، که از سختی ها نترسند وجزو مردم هند باشند. برای هدایت مردم پاکستان نیز به: افراد شیعه و سختکوش پاراچنار نیاز است، همانطور که برای عربستان، مردم قطیف هستند و: برای افغانستان مردم پنجشیر و هزاره. برای همه کشورهای دنیا، خداوند شیعیان را فرستاده، تا در آنجا زندگی کنند. آنها هم بدانند که زنده بودنشان، ترس در دل دشمنان انداخته و: برای جلوگیری از محبوبیت آنها است که، توطئه می کنند و کشتار به راه می اندازند. والا مسلمانان میانمار یا فلیپین، مگر چه آزاری دارند؟ شیعیانی که از لبنان فرار کرده، و در آمریکای جنوبی زندگی می کنند، مگر چه قدرتی دارند؟ البته همه میدانند که در 220کشور دنیا، خداوند حجت ها و نشانه های خود را گذاشته است، که همه آنها زیر نظر حجت اصلی یعنی امام زمان ع انجام وظیفه می کنند. حتی در هر شهری مخصوصا شهر های بزرگ دنیا هستند. فقط از دید مردم غایب هستند، یعنی مردم آنها را نمی شناسند، ولی مردم دنیا برای سعادت دنیا و آخرت خود، باید آنها را بشناسند و احترام کنند و: دین را از آنان یاد بگیرند. یک راه شناخت آنها همین است: جاوید الاثر احمد متوسلیان میگفت: در هنگام جنگ اگر راه را گم کردید، نگاه کنید ببینید: دشمن کجا را آتش باران می کند، همان جا جبهه خودی است! لذا اگر می بینید یک عده بنام بودایی یا غیره، مسلمانها را می کشند، بدانید از ترس شان است. در واقع خداوند مهربان، کوتاهی و کم اهمیتی مردم در: شناخت حجت های خدا را با شناخت وسیع دشمنان، جبران کرده است. از این لحاظ ما تقصیر به گردن داریم، برای اینکه دنبال شناخت حجت های خدا، در شهر های خودمان نرفتیم، همانطور که حجت بالغه خدا یعنی: صاحب الزمان را هم نمی شناسیم! در روایات داریم: او در کنار ما است و: ما ایشان را نمی بینیم.

Call of the Gelay Sadat Dynasty

 The anniversary of the martyrdom of Imam Jafar Sadiq, the head of Jafari's religion and the professor of jurisprudence Shafei and Hanbali and Hanafi is close. And we, the survivors and Shiites of this Imam Hamoom, have done nothing to reconstruct: We have not done their grave, and even the descendants of Imam Hassan and Imam Sajjad and Imam Baqir were still silent. Because, although Karbala Mala'a was destroyed in the same years by Al-Saud, the time-honored Hossein of Imam Hussein's ancestors did not calm down a moment to rebuild it. Therefore, we intend to take a step from writing letters to lawsuits, legal follow-ups to donations, and design and engineering, etc. Therefore, we invite all the descendants: to compensate for the silence of 86 years, to the square Come and call for a restoration. The sample application for this call is attached.

Of course, Sadat Hasani is also known as Zaidi, because Imam Hasan has a son named Zayd, so Zaidi of Yemen and Iran can: act for Imam Hassan. Most of the descendants of Imam Jafar Sadiq are in Peshawar, and in particular: in Kashmir, who may not be able to write or write letters, but their townspeople in Tehran and Qom, especially in al-Mustafa society, can do this. Of course, the people of Kashmir or Parakhnar and: Myanmar may be upset that: why do not they have religious freedom and maybe even say: why God does not think about them. But it is not, but on the contrary, God has given them an important mission. For God has chosen the prophets among themselves. Therefore, to guide the mass of the Indian population, there is a need for the people of Kashmir to believe that they are not afraid of the hardships and are among the people of India. To guide Pakistani people, there is also need for Shiite and hard-working Parachinarians, as for the Saudis, they are Qatifis and: for Panjshir and Hazara people. For all the countries of the world, God has sent Shiites to live there. They also know that their vivacity is a fear in the hearts of enemies and: to prevent their popularity, conspiracy, and killing. Supreme Muslims in Myanmar or the Philippines, but what's wrong? Shiites who escaped from Lebanon and live in South America, except what power? Of course, everybody knows that in 220 countries of the world, God has given his proofs and indications, all of which are under the control of the main authority, Imam of the time. Even in every city, especially in the big cities. Only people are absent from the people, that is, people do not recognize them, but the people of the world must recognize and respect them for the happiness of their world and the Hereafter, and learn from them religion. One way of knowing them is: Javid al-Ahrar Ahmad Motez-eulian said: If you lost your way to war, see see: Where the enemy rains, it's the front of it! So if you see a Buddhist or so, kill Muslims, know that they are afraid. Indeed, Allah has mercy on the lack and importance of people in: Recognizing God's proofs with the vast knowledge of the enemies. In this regard, we have a fault in order to not seek the knowledge of the proofs of God in our cities, as we do not know the true proof of God, that is, we do not know the true owner! We have narratives: He is with us and: We do not see them.

ودعا السادات لسلسلة من الجلیل

 ذكرى استشهاد الإمام جعفر الصادق، رئیس الشافعی والحنبلی والحنفی أستاذ فقه الدین وعلى مقربة البقدونس. نحن الناجین والإمام الشیعی، لا یملك شیئا لإعادة بناء: القبر المقدس وانه لم یكن حتى من نسل الإمام الحسن والامام السجاد، الإمام الباقر أیضا، وجلس فی صمت. أنه على الرغم من قانون مكافحة غسل الأموال كربلاء، فی نفس السنوات دمرت السعودیین، ولكن مثل سلفهم الوقت الإمام حسین حسینی، حتى انها لیست لحظة من الهدوء واستعادتها. لذلك قررنا أن نفعل ذلك، خطوة إزالة من كتابة رسائل إلى العمل، ومتابعة والعالم القانونی وجمع الأموال والتصمیم والهندسة وغیرها، لذلك كل من نسل دعوة لدینا للتعویض عن صمت 86 عاما، والاستعاضة یأتی وتسعى إلى إعادة بناء البقیع بهم. یتم إرفاق نموذج الرسالة الاستئناف.

ولكن السادات إلى هوسنی زیدی المعروف أیضا باسم الإمام الحسن كما كان له ابن اسمه زید، لذلك الزیدی الیمن وإیران قادرة على الإمام الحسن تنطبق أیضا. أكثر من نسل الإمام جعفر الصادق فی بیشاور وخصوصا فی كشمیر التی قد تكون قادرة على الكتابة أو عدم الكتابة، ولكن مواطنیهم فی طهران وقم، وخاصة فی جریدة یمكن أن تفعل هذا. بطبیعة الحال، فإن باراشینار وكشمیر ومیانمار وربما قلب لك: لماذا لا حریة دینیة وربما یقول: لماذا تعتقد أن الله عنهم. لكنها لیست كذلك، بل مهمة هامة الله الموكلة إلیهم. الأنبیاء الرب، الذی تم اختیاره من بین الناس. لذلك، لتوجیه الجماهیر فی الهند وكشمیر هی الحاجة إلى أهل الإیمان، وأهل الهند لسنا خائفین من الصعوبات. باكستان لتوجیه الناس إلى الناس ومطلوب العمل الدؤوب باراشینار الشیعة، والمملكة العربیة السعودیة، والناس القطیف وللشعب الأفغانی وبانجشیر للألفیة. لجمیع دول العالم، أرسل الله الشیعة، للعیش هناك. أنهم یعرفون أنهم على قید الحیاة، ووضع الخوف فی قلوب الأعداء لمنع شعبیتها هی أن والتآمر والدمار لإطلاق. خلاف المسلمین فی میانمار أو الفلبین، ولكن ما الضرر هناك؟ الشیعة الذین فروا من لبنان، ویعیش فی أمریكا الجنوبیة، ولكن ما السلطة؟ وبطبیعة الحال، والجمیع یعرف أن فی 220 دولة حول العالم، وقد أعطى الرب دلیل على أعراضهم، وكلها تحت الدلیل الأصلی الإمام المهدی (ع) القیام بواجباتهم. حتى فی كل مدینة، وخاصة المدن الكبرى فی العالم. فقط عیون الشعب غائبة، والناس أنهم لا یعرفون، ولكن الناس فی جمیع أنحاء العالم عن السعادة فی الدنیا والآخرة، ویجب أن تعترف وتحترم الدین لتعلیمهم. هذا هو وسیلة لتعرفهم: قال القائم بأعمال جاوید أحمد متوسلیان عندما كانت الحرب إذا كنت تفقد طریقك، ونتطلع إلى رؤیة أین نیران العدو إلى المطر، وهناك جبهة بك! حتى إذا كنت ترى مجموعة تسمى البوذیة أو نحو ذلك، وقتل المسلمین، ومعرفة مخاوفهم. فی الواقع، الله الرحمن الرحیم، قصیرة وضئیلة الناس: برهان فهم الله مع معرفة واسعة للعدو، یتم تعویض. وفی هذا الصدد نحن لإلقاء اللوم، الذی یسعى لفهم برهان الله، فی مدننا حفلة موسیقیة، كدلیل على فعالیة الله: زمان أیضا لا أعرف! فی تقالیدنا: فهو فی صالحنا ونحن لا نراهم.

Sedat Galilee bir sıra çağırıb

 İmam Cəfər əl-Sadiq əl-Shafi'i və din və cəfəri yaxın Hənbəli və Hənəfi hüquq professoru rəhbəri Şəhidlik ildönümü. Biz sağ və şiə İmam, yenidən heç bir şey var: Müqəddəs ağır və o İmam Həsən və İmam Səccad, İmam Baqir hətta nəvələri də sükutla oturdu etməyib. Mla Kərbəla baxmayaraq, eyni illərdə Səudiyyə, lakin onların əcdadı kimi İmam Hüseyn Hüseyni vaxt məhv edildi, belə ki, sakit bir an deyil, çünki bərpa edilmişdir. Belə ki, biz bunu etmək qərarına gəlib, addım, hərəkət məktublar yazılı aradan qaldırılması və hüquqi dünya təqib və fondlar və dizayn, mühəndislik və s qaldırmaq, belə ki, biz 86 il sükut etmək lazımdır dəvəti bütün nəsli əvəz gəlib və onların Baqi yenidən axtarmaq. Müraciətdə nümunə məktub əlavə olunur.

Zaidi Yəmən və İran da tətbiq İmam Həsən edə bilərlər ki, həm də İmam Həsən kimi tanınan Hüsnü Zeydi üçün Sedat da, Zaid adlı bir oğlu var idi. yazmaq yazmaq və ya mümkün ola bilər Imam Cəfər əl-Sadiq nəslindən Peshawar və xüsusilə Kəşmirdə, xüsusilə Al Tehran və Qum onların fellow vətəndaşların çoxu bunu edə bilərsiniz. dini azadlıq mütləq Niyə və bəlkə demək: Əlbəttə, Parachinar və Kəşmir və Myanma yəqin ki, siz dilxor Niyə Allah onlar haqqında düşünmək yoxdur. Amma bu, əksinə əhəmiyyətli bir missiya Allah onlara əmanət etdi. insanlar arasında seçilmiş Rəbbin peyğəmbərləri. Buna görə də, Hindistan kütlələri yol, Kəşmir iman insanlar üçün ehtiyac, və Hindistan xalqı çətinliklər qorxmur. Pakistan Səudiyyə Ərəbistanı, Qatif insanlar üçün və əfqan xalqı və Millennium Panjshir üçün insanlar və çalışqan Parachinar şiə tələb olunur insanları doğru yola. dünyanın bütün ölkələrində, Allah orada yaşamaq, şiə göndərdi. Onlar diri-diri bilirik ki, onların populyarlıq sui-qəsd və məhv başlamaq üçün ki, qarşısını almaq üçün düşmən ürəklərinə qorxu qoydu. Myanma və ya Filippin Əks halda müsəlmanlar, lakin nə zərər? Livan qaçdı və Cənubi Amerikada yaşayır, lakin nə 

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :

چگونه ملت ایران، دشمن را سرکار می گذارد!

سخنان اخیر رئیس جمهور اسلامی ایران، نشان داد که شایعات: وجود اختلاف و یا مباحثی از این قبیل، فقط برای فریب دشمنان است، و الا اختلافی وجود ندارد. بنده از اول انقلاب یادم هست که: هرچه بر طبل اختلاف می کوبیدند، در آخر به وحدت بهتر و بالاتری تبدیل می شد. زیرا اختلاف در ایران، ذاتی نیست بلکه عرضی و صوری است. مثلا عده ای می خواهند دگر اندیش باشند، ولی خودشان میدانند که اشتباه است، اما برای فریب دشمن این کار را می کنند، و دشمن هم در این سراب! تا لب چشمه می رود، ولی تشنه برمی گردد! مثلا در همین انتخابات اخیر، که دکتر روحانی 24میلیون رای آورد، و رقیب ایشان 18میلیون، دشمن خوشحال شد که: دریچه اختلافی باز شده است! 18میلیون تمکین نمی کنند. لذا دو قطبی  و دودستگی را تبلیغ کردند، تا جاییکه در عالم توهم خودشان، منافقین را برای تغییر حکومت ایران جلو انداختند! فرمانده ارتش آمریکا هم علنا گفت: رژیم ایران باید تغییر کند! اما وزیر دفاع جمهوری اسلامی هم، پاسخ داد که: ایشان باید خود را به پزشک معرفی کند، زیرا دچار بیماری مالیخولیایی شده است. این بیماری نزدیک یک قرن است که: دشمنان اسلام را در بر گرفته است. از زمانی که آل سعود مکه و مدینه را قتل عام کرد، و کربلا را با خاک یکسان نمود، همه دشمنان گفتند که: کار اسلام تمام است. و لذا دوران استعمار خود را شروع کردند. اما قیام میرزای شیرازی در حادثه تنباکو، نشان داد که نابودی اسلام، فقط یک خیال خائنانه است. سید جمال الدین اسدابادی، به تنهایی به تمام دنیا رفت و: صدای تجدید حیات اسلام را به گوش جهانیان رساند. ولی آنها گفتند: وقتی مکه و مدینه تخریب شده، و در دست آل سعود یهودی است، جاهای دیگر رسمیت ندارند! اما اتحاد سید قطب از مصر با: فداییان اسلام و ایجاد گروهی نظیر آن در: کشورهای عربی و: مقابله با اسرائیل و جلوگیری از: تخریب بقیه آثار اسلامی در قبله اول و قبله دوم مسلمین، نشان داد که این شعله خاموشی ندارد. وجود آیت الله مدرس و آیت الله کاشانی، و اتحاد بین نجف وکربلاو لبنان و مصر و سوریه، کار را برای دشمنان سخت تر کرد. ولی آنان دست بردار نبودند: با کودتاهای زنجیره ای، نهضت های بیداری در مصر و ایران و: اندونزی حتی شیلی را سرنگون کردند. قهرمانان ملی چون مصدق، سوکارنو عبدالناصر و آلنده، برای مدت کوتاهی از میدان به در رفتند. اما ایرانیان که در طول تاریخ، مشعل دار بیداری و تمدن بودند، این بار قوی تر و بهتر به میدان آمدند: و قیام پانزده خرداد را سامان دادند. دشمن دست اتحاد داد و: با فریب عوامل داخلی، آن را سرکوب کرد، ولی واقعیت این بود که این بار، نهضتی خالص و به دور از چشم قدرتمندان و: صاحبان زور و زر در جریان بود. و این جریان خود را به 22بهمن 1357 رساند، و پیروزی جمهوری اسلامی را رقم زد. همانموقع گفتند: این جمهوری دوام ندارد! بختیار فراری گفته بود: تمام تیرهای چراغ برق تهران! شش ماه دیگر محل دار زدن: روحانیون ایران خواهد بود! اما این شش ماه ها را تمدید کردند! و هنوز هم بعد از چهل سال، مجبور به تمدید آن هستند.  ولی اسلام هر روز قوی تر می شود و: ادیان الهی و مستضعفان جهان، بیدار تر می گردند. هرچه آل سعود از داخل جبهه، و استعمار از خارج، سعی دارند که نیروهای انقلابی را کاهش داده، و با ترور و انفجار دچار ریزش کنند، اما مستضعفان جهان هر روز بیشتر: به این جریان پیوند می خورند. اگر تا دیروز فقط: قم یا تهران بود، امروز واشنگتن و لندن هم در تسخیر: پابرهنگان خودشان هستند. وهمه چشم به افق پیروزی کامل دوخته اند.

How does the Iranian nation operate the enemy!

Recent speeches by the Islamic Republic of Iran showed that rumors: There are differences or debates like this, just to deceive the enemies, and there is no difference. Servant from the beginning of the revolution, I remember that: whatever the drum disrupted, in the end it became a better and higher unity. Because the difference in Iran is not intrinsic, but transversal and formal. For example, some want to be dissident, but they themselves know that they are wrong, but they do it to deceive the enemy, and the enemy is in this mirage! It goes to the lake, but thirsty! For example, in the recent election, which Dr. Rouhani received 24 million votes, and his rival 18 million, the enemy was pleased that: a gap has opened open! 18 million do not agree. So they propagated the two polar and divine, to the point where they put forward the hypocrites to change the rule of Iran in their illusion of self! US Army commander also openly said: Iran's regime must change! But the Islamic Republic's Minister of Defense also replied: "He needs to introduce himself to the doctor because he has suffered from malignant illness. The disease is about a century that encompasses the enemies of Islam. Since the death of al-Saud, Mecca and Medina, and karbala with the same dirt, all the enemies said that the work of Islam is complete. And so began their colonial era. But Mirza Shirazi's uprising in the tobacco incident showed that the destruction of Islam is just a treacherous imagination. Seyyed Jamaloddin Asadbadi, alone, went to the world: the voice of the renewal of Islam was brought to the attention of the world. But they said: "When Mecca and Medina are destroyed, and in Saudi hands, they are Jewish, they are not recognized elsewhere!" But the union of Sayyid Qutb from Egypt with the Fadaiyan of Islam and the creation of a group such as: Arab countries: confronting Israel and preventing: the destruction of the rest of Islamic works in the first qiblah and the second qiblah of Muslims showed that this flame is not omitted. The existence of Ayatollah Modares and Ayatollah Kashani, and the alliance between Najaf and Karbala, and Lebanon and Egypt and Syria, made it harder for the enemies. But they were not abandoned: with coup d'état, the wake-up movements in Egypt and Iran, and Indonesia overthrew Chile. National heroes such as Mossadegh, Sukarno Abdel Nasser and Allende went on the run for a short time. But Iranians, who were a torch of awakening and civilization throughout history, were more powerful and better at this time: they arranged the 15th Khordad uprising. The enemy was united and, by deceiving the internal factors, suppressed it, but the fact was that this time, a pure movement was taking place away from the eyes of the powerful and the owners of the force. And this flowed to February 13, 1979, and made the Islamic Republic victory. At the same time they said: this republic is not lasting! Bakhtiar Ferrari said: all the lights of the Tehran power light! Another six months to be lodged: Iran clerics will be! But these six months have been renewed! And still after 40 years, they have to renew it. But Islam is getting stronger every day: the divine religions and the oppressed people of the world wake up. The more Al Saud from the front, and colonization from the outside, are trying to reduce the revolutionary forces and collapse with assassinations and explosions, but the oppressed people of the world are more and more connected: to this flow. If until yesterday only: Qom or Tehran, today Washington and London are also in conquers: their own haters. And all eyes are on the horizon of complete victory.

كیف الامة الایرانیة، والعمل العدو!

التصریحات الأخیرة للرئیس الإیرانی، أشار إلى أن الشائعات: وجود مثل هذه الخلافات أو القضایا، فقط لخداع الأعداء، وإلا لیس هناك فرق. أتذكر الثورة أن الفرق بین الطبول والضرب، وأصبحت الوحدة أفضل وأفضل. لأن الفرق فی إیران، ولكن عبر وطبیعة رسمیة. على سبیل المثال، بعض المعارضین یریدون، ولكنهم یعرفون أنه من الخطأ، ولكنه خدع العدو، والعدو فی سراب! إلى حافة نافورة یذهب، ولكن یذهب الجیاع! على سبیل المثال، فی الانتخابات الأخیرة، والطبیب الروحی 24000000 صوتا، ومنافسه 18 ملیون، وكان العدو سعداء بأن الخلافات صمام تم فتح! 18 ملیون لا تتفق. الاستقطاب والانقسامات الترویج، بقدر ما بأنفسهم فی عالم من الوهم، وطرح المجاهدین والحكومة الإیرانیة لتغییر! وقال قائد الجیش الأمیركی علنا ​​إیران یجب أن یتغیر! ولكن وزیر الدفاع فی الجمهوریة الاسلامیة، أجاب بأنه یجب أن یعرض نفسه على الطبیب، لأن المرض السوداوی. هذا هو ما یقرب من قرن من الزمان الذی كان أعداء الإسلام. منذ دمر قتل سعود مكة والمدینة المنورة، وكربلاء، وقال جمیع الأعداء هو الإسلام. وهكذا بدأ حیاته الفترة الاستعماریة. لكن الانتفاضة میرزا ​​الشیرازی فی الحادث التبغ أظهرت أن تدمیر الإسلام، وهم الغادرة. جمال الأسد، مات وحیدا كل صوت لانبعاث إسلامی فی العالم. لكنهم قالوا انه عندما تم تدمیر مكة المكرمة والمدینة المنورة وغیر معترف بها البیت الیهودی آل سعود فی مكان آخر! ولكن وحدة سید قطب من مصر: المحبون للإسلام وإنشاء مجموعات مثل تلك الموجودة فی الدول العربیة و: التعامل مع إسرائیل ومنع تدمیر الآثار الإسلامیة فی مكة المكرمة بقیة القبلة الأولى والثانیة من المسلمین، وأظهر أن اللهب هو خارج. هناك أیاتولاه موداریز أیاتولاه كاشانی، والتحالف بین النجف وكربلاء، لبنان ومصر وسوریا، وكان من الصعب على الأعداء. لكنها لم تتوقف مع الانقلابات سلسلة، الصحوة الحركات فی مصر وإیران وإندونیسیا وحتى أطاح شیلی. أبطال الوطنیة منذ مصدق، عبد الناصر وسوكارنو اللیندی، لفترة قصیرة فی ترك المیدان. لكن الإیرانیین على مر التاریخ، ووعی الشعلة والحضارة، وجاء هذه المرة من أقوى وأفضل: تم تنظیم انتفاضة فی یونیو خمسة عشر. وكان الاتحاد العدو وخداع العوامل الداخلیة، سحقها، ولكن الواقع أن هذا الوقت، كانت الحركة الصافیة بعیدا عن أعین الأقویاء وأصحاب والذهب فی القوة. وانها سوف بهمن 22، 1357، وتمیز انتصار للجمهوریة الإسلامیة. كما قلت، لم الجمهوریة لم یدم طویلا! وقال فیراری بختیار جمیع أعمدة الانارة طهران! ستة أشهر من اعدام: سوف رجال الدین تكون إیران! ولكن ذلك مددت ستة أشهر! ولا تزال، بعد أربعین عاما، أن تجدید العمل به. ولكن الإسلام هو أقوى كل یوم: أدیان العالم والفقراء، هم أكثر یقظة. آل سعود من الجبهة، والاستعمار من الخارج، فی محاولة للحد من القوى الثوریة، والاغتیالات والتفجیرات التی الخسارة، ولكن العالم الفقیر كل یوم: الترخیص الحالی. إذا حتى أمس فقط: قم أو طهران، واشنطن ولندن الیوم وقهر: حافی القدمین أنفسهم. یتم إصلاح كل العیون على النصر الأفق كاملة.

Necə İran xalqı, düşmən iş!

başqa heç bir fərq yoxdur, belə fərqlər və ya məsələlər mövcudluğu yalnız düşmən aldatmaq: İran prezidenti son bəyanatları, şayiələr ifadə etdi. Mən zərb alətləri arasında fərq məğlub edildi inqilab xatırlayıram, və birlik daha yaxşı və daha yaxşı oldu. İranda fərq, lakin cross və formal xarakterli idi. Məsələn, bəzi dissident istəyirəm, lakin onlar yanlış olduğunu, lakin bu düşmən və Mirage düşmən aldatdı! fəvvarə kənarına gedir, amma ac gedir! Məsələn, son seçkilərdə 24 milyon səs mənəvi həkim və rəqibini 18 milyon, düşmən fərqlər valve açılıb ki sevindi! 18 milyon gəlməyən. qütbləşmə və bölmələri insofar illüziya dünyada öz kimi, irəli dəyişdirmək üçün Mücahidləri və İran hökuməti ortaya atdı! Amerikanın ordu rəisi açıq İran dəyişməlidir edib! Amma İslam Respublikasının müdafiə naziri, xəstəlik melanxolik, çünki o, həkim özünü təqdim etməlidir ki, cavab verdi. Bu təxminən İslam düşmənləri olan bir əsr. Saud Məkkə və Mədinə və Kərbəla öldürülməsi yıxıldı ildən, bütün düşmənləri bu İslam edib. Və beləliklə onun müstəmləkə dövrü başladı. Amma Tobacco Hadisədə üsyan Mirzə Şirazi göstərdi İslam xain illüziya məhv edir. Camal əl-Əsəd, tək bütün dünya İslam canlanma səs həyatını itirdi. Lakin onlar Məkkə və Mədinə o məhv zaman dedi və Səud yəhudi House başqa tanınmır! Orada Ayətullah Modarres Ayətullah Kashani və Nəcəf və Kərbəla, Livan, Misir və Suriya arasında ittifaq, bu düşmən üçün çətindir idi. Lakin onlar Misir, İran, İndoneziya və hətta Çili devirdik hərəkətləri Oyanış, zərbələrin zənciri ilə dayanmadı. Sol sahəsində qısa bir zaman üçün Mossadegh, Nasir və zon tam qələbəəyyən edilir.

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :