ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

قطر خود را نجات داد.

کشور قطر به خاطر نفت و گاز فراوان، مورد طمع بزرگترین قدرت های دنیا است. این کشور بارها از سوی عربستان، مورد تجاوز قرار گرفته و هنوز هم، اختلاف مرزی آن با عربستان حل نشده. گاهی قطر برای رهایی از یوغ عربستان، به انگلیس و گاهی هم به مصر پناه می اورده است. ولی اکنون راه دیگری را بر گزیده: و آن استقلال از همه اینها است. قطر اگر بخواهد به این روش ادامه دهد، به دلایل مختلفی موفق خواهد بود. اولا جمعیت قطر یک جمعیت مختلط است، یعنی از ایرانی و پاکستانی و هندی، تا اعراب در آنجا نقش دارند. و اینها به دلیل زندگی در این کشور بیابانی، و ساخت آن برای زندگی بهتر، تقریبا به آن کشور وابسته شده اند. البته بیشتر غیر عرب ها، چون برای کار به آنجا می روند،  از بردن زن و فرزند خود ابا دارند. لذا تقریبا یک چهارم جمعیت دو میلیونی آن زن هستند، و بقیه مرد یا کارگر هستند. از این رو داشتن همسر و زاد ولد در آنجا بسی پیچیده است. البته با ایجاد مراکز فساد و فحشا، سعی در بر اورد این نیاز غریزی دارند. استقلال قطر به این وضع هم سرو سامان خواهد داد. اگر قطر بخواهد در همه زمینه ها به : سر و سامانی برسد و مستقل شود، بهترین راه اتکا به مردم و رها شدن از: نژاد پرستی یا حاکمیت یک گروه بر بقیه است. بیشترین آمار متخصصین آن ایرانی ها هستند، ولی قطر برای کاهش نقش ایرانی ها، به استخدام هندی ها و پاکستانی ها، برای کارهای ساده و اروپایی ها، برای کار های پیچیده روی آورده است. بیشترین درآمد قطر قبل از نفت و گاز، از مروارید خلیج فارس بوده، ولی در طول دوران استعمار اغلب آنها، به کشورهای اروپایی منتقل شدند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، غرب سعی کرد همه اعراب را، بر علیه ایران متحد کند! لذا شورای همکاری خلیج فارس را ایجاد کرد.

برای اینکه از هر گرایش ایرانی و انقلابی دور باشند، کلمه فارس را هم برداشتند و شورای همکاری خلیج! نامگذاری نمودند(قمه الخلیج). اما این ها بهانه ای شد تا: همه هستی قطر را به عربستان بدهند. تقریبا هزینه تمامی نشست ها به عهده قطر بود. در جنگ عراق علیه ایران نیز، بیشترین کمک مالی به عراق را از قطر می گرفتند. در همین نشست اخیر با ترامپ، اغلب هدیه هایی که به ترامپ و همراهان دادند، از اموال قطری ها بود. از این رو قطر به سادگی مشاهده کرد: که هم باید نوکری آل سعود را بکند و هم، هزینه های آنها را بدهد. لذا تصمیم به جدایی و استقلال خود گرفت. ایران هم در تمام مراحل، آماده حفظ و حراست از این تصمیم خوب امیر قطر است. امیر قطر به خوبی دریافته که نباید: مانند امیر بحرین بر ضد مردم، و خواسته های ملت خود حرکت کند. مردم هر کشوری استقلال را، بیش از همه چیز دوست دارند زیرا که حضور بیگانگان علاوه بر غارت اموال آنها، به روحیه آنها نیز صدمه وارد می کند. قطر به دلیل ارتباطات مثبت می تواند: بر روی کشورهای دیگر هم، تاثیر خوبی داشته باشد. کشورهای عربستان امارات بحرین، مصر و کویت بیشترین نیاز را به قطر دارند. لذا با فراخوانی سفرای خود از این کشورها، اثر تربیتی بر آنها خواهد داشت. زیرا تا این زمان آل سعود، دستور به قطر می داد که: در کدام کشورها پول پخش کند! اما این سخن امیر قطر نشان داد، که از این ببعد خود کشور قطر، تصمیم خواهد گرفت و منتظر دستور دیگران نمی ماند.

Qatar saved.

Qatar's oil and gas for many, the greed of the world's greatest power. It has repeatedly from Saudi Arabia, raped and still unresolved border dispute with Saudi Arabia. Sometimes diameter for liberation from the yoke of Saudi Arabia, in English and sometimes in the Egyptian resort has created. But now chosen a different path: it is independence of all. The diameter of this method if it wants to continue to be successful for several reasons. First Qatar's population has a mixed population, the Iranian and Pakistani and Hindi, the Arabs are involved. And this is due to living in the desert country, and making for a better life, almost as it were affiliated. Of course, most non-Arabs, because they go to work, take your wife and children have refused. So, almost a quarter of the population of two million is women and the rest men or workers. Hence, having a wife and breeding there is far too complex. However, by creating centers of corruption and prostitution, tried to have brought this instinctive need. This situation will also serve to organize diameter independence. If Qatar wants in all fields: settle up and be independent, relying on people and the best way to get rid of racism or the rule of one group over others. Most experts are of the Iranians, but to reduce the role of Iran and Qatar, to hire Hindi, Pakistanis, for simple tasks and Europeans, have to work on the complex. Most of its revenue from oil and gas to Qatar, the Pearl of the Persian Gulf, but most of them during the colonial era, was transferred to European countries. After the Islamic Revolution, the West tried all the Arabs, against Iran, unite! The Persian Gulf Cooperation Council was created.

To stay away from any orientation Iranian revolution, the Gulf and the Gulf Cooperation Council also took! Were named . But this excuse was: all of them are Qatar to Saudi Arabia. Almost the cost of all meetings to be held in Qatar. In the Iran-Iraq war, most financial aid to Iraq from Qatar respectively. In a recent meeting with Trump, Trump and his companions who were often present, the property was Qataris. The diameter of simply observed that the House of Saud's servant must do and the cost of them. It was decided in the separation and independence. Iran at all stages, ready to protect the emir of Qatar is a good decision. Emir of Qatar, well, that should not be, such as the Emir of Bahrain against the people, and the demands of his people move. Independence of any state, more of everything they love because of the presence of aliens in addition to looting them, they also hurt the morale. Qatar due to positive communication can be: on the other countries, has a good effect. Saudi Arabia Emirates, Bahrain, Egypt and Kuwait are most in need in diameter. Therefore, by calling their ambassadors from these countries, they will have the effect of education. Because this times the Saudis, Qatar has ordered that: In which countries does money play! But this Emir of Qatar showed that henceforth the State of Qatar will decide and waiting for others will not.

أنقذ قطر.

النفط القطری والغاز بالنسبة للكثیرین، جشع أعظم قوة فی العالم. ذلك مرارا وتكرارا من المملكة العربیة السعودیة واغتصاب ولا تزال دون حل الخلاف الحدودی مع المملكة العربیة السعودیة. فی بعض الأحیان قد خلق قطر من أجل التحرر من نیر المملكة العربیة السعودیة، باللغة الإنجلیزیة، وأحیانا فی المنتجع المصری. ولكن الآن اختار مسارا مختلفا: فمن استقلال جمیع. قطر هذه الطریقة فی حال یرید الاستمرار فی تحقیق النجاح لعدة أسباب. السكان الأول فی قطر یبلغ عدد سكانها مختلطة، والإیرانی والباكستانی والهندی، وتشارك العرب. ومن المقرر أن تعیش فی بلد صحراوی، ومما یجعل لحیاة أفضل هذا، تقریبا كما كانت تابعة له. وبطبیعة الحال، فإن معظم غیر العرب، لأنها تذهب إلى العمل، واتخاذ زوجتك ورفضت الأطفال. لذلك، ما یقرب من ربع السكان من ملیونی هم من النساء والرجال أو العمال راحة. وبالتالی، وجود زوجة وتربیة یوجد الآن معقدة للغایة. ومع ذلك، من خلال خلق بؤر للفساد والدعارة، وحاول أن جلبت هذه الحاجة الغریزیة. وهذا الوضع یخدم أیضا لتنظیم استقلال القطر. إذا أرادت قطر فی كافة المجالات: تسویة صعودا وتكون مستقلة، والاعتماد على الناس، وأفضل طریقة للتخلص من العنصریة أو حكم مجموعة واحدة مع الآخرین. معظم الخبراء الإیرانیین، ولكن للحد من دور إیران وقطر، لتوظیف الهندیة والباكستانیة، للقیام بمهام بسیطة والأوروبیین، أن تعمل على المجمع. معظم عائداتها من النفط والغاز إلى قطر، لؤلؤة الخلیج الفارسی، ولكن معظمهم خلال الحقبة الاستعماریة تم نقلها إلى البلدان الأوروبیة. بعد الثورة الإسلامیة، حاول الغرب عن العرب، ضد إیران، اتحدوا! تأسس مجلس التعاون لدول الخلیج الفارسی.

البقاء بعیدا عن أی اتجاه الثورة الإیرانیة، كما أخذت الخلیج ومجلس التعاون لدول الخلیج! كان اسمه. ولكن هذا العذر هو: كلهم ​​قطر إلى المملكة العربیة السعودیة. تقریبا تكلفة جمیع الاجتماعات التی ستعقد فی قطر. فی الحرب بین إیران والعراق، ومعظم المساعدات المالیة للعراق من قطر على التوالی. فی اجتماع عقد مؤخرا مع ترامب، ترامب ورفاقه الذین كانوا فی كثیر من الأحیان الحاضر، وكانت الملكیة القطریین. قطر احظ ببساطة أن بیت سعود العبد یجب القیام به، وتكلفة منها. وتقرر فی الانفصال والاستقلال. إیران فی جمیع المراحل، وعلى استعداد لحمایة أمیر قطر هو قرار جید. أمیر دولة قطر، حسنا، هذا لا ینبغی أن یكون، مثل أمیر البحرین ضد الشعب، ومطالب شعبه تتحرك. استقلال أی دولة، وأكثر من كل شیء یحبون بسبب وجود الأجانب بالإضافة إلى نهب ممتلكاتهم، والأضرار التی لحقت معنویاتهم. قطر یعود إلى التواصل الإیجابی یمكن أن یكون: على بلدان أخرى، یكون لها تأثیر جید. المملكة العربیة السعودیة الإمارات والبحرین ومصر والكویت الأكثر حاجة فی قطر. لذلك، من خلال الدعوة سفرائها من هذه الدول، وسوف یكون لها أثر التعلیم. لأن هذه المرة السعودیین، وقد أمر قطر أن: الدول الذی یلعبه المال فی أی! ولكن هذا أمیر قطر أظهرت أنه من الآن فصاعدا دولة قطر، ستقرر وانتظار الآخرین لن.

Qatar qurtardı.

çox Qətərin neft-qaz, dünyanın ən böyük güc xəsislik. Bu təcavüz və Səudiyyə Ərəbistanı ilə hələ həll olunmamış sərhəd mübahisə Səudiyyə Ərəbistanı dəfələrlə var. Bəzən İngilis Səudiyyə Ərəbistanı boyunduruq, azad və bəzən Misir kurort diametri yaratmışdır. Amma indi fərqli bir yol seçmiş: bütün müstəqilliyini edir. Bu metodun diametri bir neçə səbəblərə görə müvəffəqiyyətli olmaq üçün davam etmək istəyir. First Qətərin əhalisi İran və Pakistan və Hindi, Ərəblər cəlb olunur qarışıq əhalisi var. Və bu bağlı idi demək olar ki, kimi, səhra ölkədə yaşayan və daha yaxşı həyat üçün edilməsi ilə bağlıdır. Əlbəttə, onlar işə getmək çünki ən qeyri-ərəblər, sizin həyat yoldaşı və uşaqlar imtina edib. Belə ki, iki milyon əhalisinin demək olar ki, dörddə bir qadın və istirahət kişi və ya işçi var. Beləliklə, arvad olan və heyvandarlıq çox mürəkkəb var. Lakin, korrupsiya və fahişəlik mərkəzləri yaratmaqla, bu instinktiv ehtiyac gətirdi çalışdı. Bu vəziyyət də diametri müstəqilliyini təşkil xidmət edəcək. Qatar bütün sahələrdə istəyirsə: irqçilik və ya başqaları üzərində bir qrupun qayda qurtarmaq üçün insanlar və ən yaxşı şəkildə əsaslanaraq qədər həll və müstəqil ola bilər. Ən çox ekspertlər iranlıların, lakin sadə vəzifələri və avropalılar üçün, Hindi, Pakistan işə, İran və Qətər rolunu azaltmaq üçün kompleks iş var. müstəmləkə dövründə Qətər, Fars körfəzi Pearl neft və qaz gəlirinin ən lakin onların çoxu Avropa ölkələrinə nəql edildi. İslam inqilabından sonra, West İrana qarşı bütün Ərəblər, birləşdirmək cəhd! Fars körfəzi Əməkdaşlıq Şurası yaradılmışdır.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

رمضان ماه همه مردم دنیا.

برخی ها تصور می کنند رمضان، فقط مخصوص مسلمان ها است! ولی برای همه مردم است. و اینکه چرا بعضی ها به رمضان تعلق پیدا نکردند، ظلمی است که سران آنها به آنها می کنند. در قران گفته شده که روزه: ماه رمضان بر شما واجب شده، همانطور که برای پیشینیان شما واجب بوده است. پیشینیان مسلمان ها، همه گروهها محسوب می شوند! از یهودیت گرفته تا مسیحیت و زرتشتی، حتی بت پرستان و ستاره پرشتان و آتش پرستان. لذا همه مردم را در بر می گیرد. نامگذاری یا گروه بندی ها ظاهری، نباید مانع فیض ماه رمضان به بقیه شود. البته دهریون یا مادیگرا ها ممکن است بگویند: ماه رمضان هم مثل ماههای دیگر است: سی روز پشت سرهم میایند و می روند! چطور آنها برای همه چیز، به طبقه بندی معتقدند؟ ولی برای برخی چیزها قائل به طبقه بندی نیستند؟ آیا آبها در سراسر دنیا یک جورند؟ آیا نور خورشید درهمه جا یکجور می تابد؟ آیا همه مردم یک جور غذا می خورند؟ بله همه چیز خوب و بد دارد. و در میان خوب ها هم خوبتر، و خوبترین وجود دارد. ماهها و روز ها هم باهم فرق دارند، ماه رمضان بهترین ماه خدا است، زیرا در این ماه قران نازل شده، و سرنوشت و برنامه مردم تعیین می شود. فرشتگان و ماموران الهی، به زمین می آیند و با جمع آوری درخواست های بشر، آنها را بالا برده و به تایید می رسانند. هرکس هر آرزویی داشته باشد، میتواند از خدا بخواهد و: خدا آن را به او خواهد داد. فقط کسانی که با خدا قهر کرده اند، ممکن است از این موضوع ناراحت باشند! ولی آنها هم میدانند خدا برای آنها، چیزی کم نگذاشته است. خون و کلیه های او را به: بهای بسیار سنگینی می خرند! قلب و شش و چشم و .. همه، اعضا بدن او بالاترین ارزش ها است. اگر حتی یکی از این ها را هم نداشته باشند، بقیه را دارند و آنها مهمتر است.

آری در ماه رمضان، یکی از این نعمت ها نشان داده می شود: نعمت سیری و گرسنگی . شاید تعجب آور باشد، ولی هم گرسنگی و هم سیری هردو نعمت است. گرسنگی برای آنهاییکه دائما: در حال خوردن هستند و اضافه وزن و: چربی و قند خون و اوره آنها را آزار می دهد! اینها گرسنگی بکشند، بهترین درمان است. کسانی هم که گرسنه یا نیمه گرسنه بودند، در این ماه به  غذا خواهند رسید. زیرا دستور دین است که غذا کمتر بخورید، و بقیه را به مستمندان بدهید. و از امشب سفره های بزرگ و کوچک، پهن خواهد شد و افطاری های: ساده و شلوغ شروع خواهد شد. همه میتوانند بر سر این سفره ها بنشینند، و مستمندان اولویت اول را دارند. کسی از انها نخواهد پرسید: از کجا آمده است و یا چرا دستمزد اشپز را نمی دهد! حتی از او نمی پرسند: که مسلمان است یا نیست! روزه گرفته یا نگرفته. هرکس که بر سر سفره می اید، باید به او غذا داد. نیازی به تهیه لیست و: پیش دریافت نیست. و این یک رنگی در همه دنیا دیده خواهد شد. مگر در جاهایی که ستمگران، مانع این کار می شوند. ستمگر فقط کسی نیست که شمشیر به دست بگیرد! یا دارای مقام سلطنت یا ریاست باشد. بالاترین ستمگران، کسانی هستند که مانع دستیابی مردم به خدا می شوند. کسانی که مردم را از مسجدرفتن، و موعظه شنیدن منع می کنند. این جلوگیری کردن، گاهی با زور تفنگ و سلاح است، ولی در بیشتر مواقع با تمسخر، و حرفهای ناباب است. روزه گرفتن فرمان خدا است، خدا از همه کس به منافع ما آگاه تر است، و میداند چه فرمانی صادر کند. ولی ستمگر می گوید: روزه برای شما ضرر دارد! نماز خواندن بد است!

Ramadan everyone in the world.

Some people think Ramadan is only for Muslims! But for all people. And why some did not belong to Ramadan, the heads of injustice to them. Said in the Quran that fasting month of Ramadan is prescribed for you as it has been obligatory for those before you. Muslim predecessors, all groups are! From Judaism to Christianity and Zoroastrianism, even idols and stars Precut and fire worship. So all the people in the covers. Naming or grouping appearance, should not be the grace of Ramadan. The materialist may say Ramadan is like any other month: thirty consecutive days come and go! How to everything, to classify that? But some things are not allowed to classify? Are waters around the world in one way they are? Whether the sun shines everywhere the same way? Does everyone eat the same food? Yes, everything is good and bad. And the good are better and most good there. Months and days are different from each other, Ramadan is the month of Allah, because the Qur'an was revealed in this month, and the fate and determined people. Angels and officers of God come to earth and to collect human question, raised them and to confirm them. Anyone have any dream can ask God and God will give it to him. Only those who are angry with God, may this be upset! But they know God, for them, is not something missing. And all of her blood: a very heavy price to buy! Heart and lungs and eyes, etc. All the organs of his highest values. If even one of these do not have time, rest, and they are more important.

Yes, in the month of Ramadan, one of these blessings is shown blessings of satiety and hunger. Perhaps surprisingly, hunger and satiety, but also both a blessing. For those who constantly hunger: eating and weight gain and fat, blood glucose and urea hurts them! They starve, the best treatment. Those who were hungry or half-starved, food in the months to come. For orders of religion is to eat less food, and the rest to the needy. And tonight tables, large and small, will be flattened and Iftar for: simple and busy will start. Anyone can sit on the tables, and the poor are the first priority. Not one of them asked where it came from or why wages do not cook! He did not even ask who is Muslim or not! Fasting or not. Anyone who is on the table, you need to give him food. Need to prepare the list and previously not received. And that color will be seen all over the world. Except where the oppressors, can be prevented. Not just someone who is oppressing sword! Or the monarch or the president. The highest oppressors, those who hinder the achievement of the people of God. Those people go to the mosque, and hear sermons are prohibited. This prevents the, sometimes by force of guns and weapons, but mostly with ridicule, and what is bad. Fasting is God's command, God of everyone to be more aware of our interests, and knows what he's decree. But the tyrant says days are bad for you! Prayer is bad!

الجمیع رمضان فی العالم.

بعض الناس یعتقدون رمضان هو للمسلمین فقط! ولكن لجمیع الناس. ولماذا بعض لا ینتمون إلى رمضان، ورؤساء الظلم لهم. وقال فی القرآن أن یشرع صیام شهر رمضان بالنسبة لك كما كان واجبا على الذین من قبلكم. أسلاف المسلمین، كل المجموعات! من الیهودیة إلى المسیحیة والزرادشتیة، حتى الأصنام والنجوم بریشت وعبادة النار. حتى یتسنى لجمیع الناس فی الأغطیة. تسمیة أو تجمیع المظهر، لا ینبغی أن یكون نعمة من شهر رمضان. المادی قد یقول رمضان هو مثل أی شهر آخر: ثلاثین یوما متتالیة تأتی وتذهب! كیفیة كل شیء، لتصنیف ذلك؟ ولكن بعض الأشیاء لا یسمح لتصنیف؟ هی المیاه فی جمیع أنحاء العالم فی اتجاه واحد هم؟ ما إذا كانت الشمس تشرق فی كل مكان بنفس الطریقة؟ هل تناول الجمیع الطعام نفسه؟ نعم، كل ما هو جید وسیء. والخیر على نحو أفضل، والأكثر جیدة هناك. الأشهر والأیام تختلف عن بعضها البعض، وشهر رمضان هو شهر الله، لأنه أنزل فیه القرآن فی هذا الشهر، ومصیر والعزم الناس. الملائكة وضباط من الله تأتی إلى الأرض وجمع القضیة الانسانیة، رفعها وللتأكد منها. أی شخص لدیه أی حلم یمكن أن نطلب من الله والله سوف تعطیه له. فقط أولئك الذین یشعرون بالغضب مع الله، وهذا قد یكون مفاجأة! ولكنهم یعرفون الله، بالنسبة لهم، لا شیء مفقود. وجمیع من دمها: ثمنا باهظا جدا لشراء! القلب والرئتین والعینین، وما إلى ذلك كل أجهزة القیم العلیا له. حتى لو كان واحد من هؤلاء لم یكن لدیك الوقت، والراحة، وأنهم أكثر أهمیة.

نعم، فی شهر رمضان، واحدة من هذه النعم هو مبین سلم الشبع والجوع. ولعل من المستغرب والجوع والشبع، ولكن أیضا بمثابة نعمة. بالنسبة لأولئك الذین باستمرار الجوع: الأكل وزیادة الوزن والدهون والجلوكوز فی الدم والیوریا یضر بهم! وهم یتضورون جوعا، فإن أفضل علاج. أولئك الذین كانوا جائع أو تجویع والمواد الغذائیة فی الأشهر المقبلة. لأوامر الدین هو أن یأكل كمیة أقل من الطعام، والباقی للمحتاجین. والجداول اللیلة، الكبیرة والصغیرة، وسوف بالارض وإفطار ل: بسیطة ومشغول سوف تبدأ. یمكن لأی شخص الجلوس على الطاولات، والفقراء هم الأولویة الأولى. لم یطلب احد منهم من أین جاء أو لماذا الأجور لا طهی! حتى أنه لم یسأل من هو مسلم أم لا! الصیام أم لا. لمن هو على الطاولة، تحتاج إلى إعطائه الطعام. تحتاج إلى إعداد قائمة وسابقا لم تتلق. وسیتبین أن اللون فی جمیع أنحاء العالم. إلا إذا الظالمین، یمكن الوقایة منها. لیس فقط شخص قمع السیف! أو الملك أو الرئیس. أعلى الظالمین، أولئك الذین تعوق تحقیق شعب الله. هؤلاء الناس یذهبون إلى المسجد، ویسمع یحظر خطب. یمنع هذا، وأحیانا بالقوة من البنادق والأسلحة، ولكن فی الغالب مع السخریة، وما هو سیء. الصوم هو أمر الله، والله من الجمیع أن یكونوا أكثر وعیا من مصالحنا، ویعلم ما فی المرسوم. ولكن الطاغیة تقول أیام سیئة بالنسبة لك! الصلاة هی سیئة!

Dünyada Ramazan hər kəs.

Bəzi insanlar Ramazan müsəlmanlar üçün yalnız hesab edirəm! Amma bütün insanlar üçün. Və niyə bəzi onlara, Ramazan ədalətsizlik rəhbərləri aid etməyib. Sizdən əvvəlkilərə vacib olduğu kimi Ramazan oruc ay sizin üçün vacib Quran bildirib. Müsəlman sələfləri, bütün qruplar var! Yəhudilik From xristianlıq və zərdüştiliyin, hətta bütləri və ulduzları Precht və yanğın ibadət. örtüklər Belə ki, bütün insanlar. Adlandırma və ya görünüşünü qruplaşdırılması, Ramazan lütf olmamalıdır. materialist Ramazan hər hansı digər ay kimi deyə bilər: otuz gün üst üstə gəlir və gedir! hər şey, necə təsnif? Amma bəzi şeylər təsnif icazə verilmir? onlar bir şəkildə dünyanın sular edirsiniz? Günəş hər yerdə eyni şəkildə işıq saçır olsun? hər kəs eyni yemək varmı? Bəli, hər şey yaxşı və pis. Və yaxşı orada daha yaxşı və ən yaxşı. Ay və gün Quran bu ayda nazil olmuşdur, çünki Ramazan Allahın ayı, bir-birindən fərqli, və taleyi vəəyyən insanlar. Angels Allahın əməkdaşları yer üzünə gəlib insan sual toplamaq, onları qaldırdı və onları təsdiq etmək. Hər kəs Allah xahiş hər hansı bir xəyalım var və Allah ona verəcək. Yalnız Allah ilə qəzəbli olanlara, bu alt-üst ola bilər! Amma onlar üçün, itkin bir şey deyil, Allah bilir. Və onun qan bütün bir çox ağır qiymət almaq üçün! Ürək və ağ ciyər və gözlər, və s. Onun ən yüksək dəyərləri bütün orqanları. bu hətta bir dəfə, istirahət, və yoxsa onlar daha vacibdir.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

اتش درون و آتش بیرونی !ًَ

راز اینکه چرا مردم یمن، با اینهمه ظلمی که به آنها می شود، باز هم جمعه ها میتینگ عظیمی راه میاندازند، و برادامه مبارزه تاکید می کنند چیست؟ راز اینکه اینهمه مردم فلسطین، در زندان ها هستند ولی دست از: مقاومت برنمی دارند کدام است؟ و چرا آل سعود از کشتار کودکان یمنی سیر نمی شود؟ و چرا ترامپ بدنبال فروش هرچه بیشتر سلاح است؟ همه اینها یک راز دارد. و آن آتش درونی هرکدام است، که به آتش بیرونی منجر می شود. جهنم که گفته شده از: همین آتش ها نشات می گیرد. ظلم بیش از حدی که آل سعود، در دوران تسلط بر یمن انجام داده، بقدری کریه و زشت بوده، که مردم یمن حاضرند شهید شوند، ولی به وضعیت سابق برنگردند! جنایت های آمریکا و انگلیس و شوروی، بقدری در ایران زیاد بود که: مردم ایران به تنگ آمدند و: ناگهان همه را شوکه کردند. لذا از نظر خط مبارزه مستضعفین، مقاومت و ایستادگی مردم روشن است. اما از نظر حاکمانی چون آل سعود هم، چون از ابتدا با کشتار مردم بر آنها تسلط پیدا کردند، مجبورند این روش را ادامه دهند. زیرا زبان دیگری نمی دانند، و یا اگر بدانند کسی مطیع آنها نمی شود. دولت های استعمار گر مانند: آمریکا و انگلیس هم همین طورهستند، آنها با کشتار وسیع هندی ها، اولین استعمار خود را در آنجا ایجاد کردند! و به بهانه سرزمین هزار و یکشب و: گنجهای افسانه ای، کشتار هندی ها واجب می دانستند! از نظر آنها هندی ها مانند: مارهایی بودند که بر سر گنج ها می نشینند، لذا برای تصاحب گنج لازم بود که: مار ها را نابود کنند. بنابر این دو دیدگاه کاملا متضاد ایجاد می شد: عمران و آبادانی که انگلیسیها وعده می دادند، برای هندی ها کشتار و تخریب بود. مانند امروز که آمریکا و اروپا ادعا می کنند: برای دموکراسی به عراق و افعانستان حمله کردند، ولی چیزی جز کشتار برای: مردم آنجا به ارمغان نیاوردند. آل سعود هم برای بحرین و یمن، مبارزه با تروریسم را پیشنهاد می کند! ولی در عمل جز لشکر کشی و: کودک کشی چیزی نصیب یمن و: مردم بحرین نمی شود. اسرائیل ارض موعود و دنیای پیشرفته را، برای فلسطینی ها وعده می داد، ولی الان جز اسیر کردن و کشتن آنها، کار دیگری نمی کند. بنابر این فلسفه مبارزه بسیار روشن است : دشمن اگر طلا هم باشد باز دشمن است. ما اصلا می گوییم آمریکا مهد دموکراسی، اسرائیل میدان پیشرفت و آل سعود مرکز ثروت دنیا! ولی همه اینها برای خودشان خوب است. تازه اگر خوب باشد، آن را تقسیم نمی کنند! انتظار بذل و بخشش از آل سعود، همانطور مسخره که انتظار دموکراسی: از آمریکا و انتقال تکنولوژی از اسرائیل. اصولا ثروت آل سعود که از غیب نمی آید، از فروش نفت ایران و قطر است، که حاصل می شود و باید آن را سوبسید، و یارانه بدهد که نمی دهد، و اگر کمی هم می دهد فقط برای تبلیغات است. آمریکا دموکراسی از کجا آورده ؟ جز از کشتن سیاهپوستان و سرخپوستان، و غارت اموال و املاک آنها؟ اسرائیل که بت جدید دنیا، یعنی تکنولوژی را همچون گوساله سامری، در دست دارد از کجا بدست آورده؟ بجز اشغال سرزمین مردمان فلسطین، به بهانه های واهی و: کشتار وحشیانه مردم دنیا. البته خوشبختانه نهایت این بازی ها، پیروزی مستضعفین است، زیرا فرمول ساده است: تا موقعی مردم گول بخورند، با پول خودشان بر سرشان می زنند! ولی وقتی بیدار شدند، دیگر برای مستکبرین پولی باقی نمی ماند.

Fire extinguishers inside and out!

The secret of why the Yemeni people, although the injustice that they'd be meeting again Friday put a huge way, and insist on continued fight What? The secret that all the Palestinian people, in prisons, but on the strength of which would not have been? And why not, garlic Yemeni Al Saud of killing children? And why Trump is seeking to sell more weapons? All of this is a secret. And each inner fire, which leads to an external fire. Hell has been said of the fire comes. Too much injustice that Al-Saud, under the control of Yemen, so ugly and the ugly, the Yemeni people are willing martyr, but not return to the former status! America, Britain and Soviet crimes, so much that in Iran: Iranians were tight and suddenly everyone was shocked. Therefore, in view of the poor struggle, resistance and resilience of the people is clear. But because Al Saud rulers, because they dominate from the start by killing people they have to continue this way. Because they do not know another language or if they know someone is not abiding. Colonial states such as America and Britain are the same, with the mass killings, Hindi, first colonized created there! And the name of the Land of Thousand and One Night: The legendary treasures, Hindi destruction of obligatory knew! In terms of Hindi as: snakes that sit over the treasure, the treasure was necessary to seize: to destroy the snakes. Thus was created the opposite viewpoint: development and prosperity of the British promised to Hindi murder and destruction. Such as America and Europe today who claim to democracy in Iraq and Afghanistan attacked, but nothing but destruction for the people there not deliver. Saudi to Bahrain and Yemen, the fight against terrorism suggests! But in practice, but the campaign: Given Yemen's infanticide and the people of Bahrain are not. Israel's promised land and the developed world, the Palestinians promised, but now the capture and killing them, the other does not work. According to the philosophy of struggle is very clear: If gold is also open enemy of the enemy. We do not say America the cradle of democracy, the progress of Israel and the House of Saud wealth of the world! But all this is for their own good. Even if it is good, it will not split! Pending largesse of the House of Saud, as ridiculous to expect democracy from America and the transfer of technology from Israel. America brought democracy Where? Apart from killing blacks and Indians, and looted their property? Israel's new idol of the world's technology as the golden calf, did you get involved in? Except occupation of the Palestinian people, under the pretext of false and killing barbarous people in the world. Fortunately the end of the game, victory is poor, because the formula is simple: as long as people eat Dodge, with their own money on their heads! But when I woke up, there will not be money for the oppressors.

طفایات الحریق من الداخل والخارج!

سر لماذا الشعب الیمنی، على الرغم من الظلم الذی لدیهم یكون الاجتماع مرة أخرى الجمعة ضعت بطریقة كبیرة، ویصرون على استمرار الكفاح ماذا؟ السر الذی كافة أبناء الشعب الفلسطینی، فی السجون، ولكن على قوة لن یكون منها؟ ولماذا لا، الثوم الیمنی آل سعود بقتل الأطفال؟ ولماذا ترامب تسعى لبیع المزید من الأسلحة؟ كل هذا هو سر. وكل حریق الداخلی، الأمر الذی یؤدی إلى حریق خارجی. لقد قیل جحیم یأتی الحریق. الكثیر من الظلم الذی آل سعود، تحت سیطرة الیمن، وذلك قبیح والقبیح، والشعب الیمنی شهید على استعداد، ولكن لیس العودة إلى الوضع السابق! كانت الإیرانیین ضیقة وفجأة كان الجمیع بالصدمة: أمریكا وبریطانیا وجرائم السوفیتیة، لذلك الكثیر مما فی إیران. لذلك، نظرا للصراع الفقیرة والمقاومة وصمود الشعب هو واضح. ولكن لحكام آل سعود، لأنها تسیطر منذ البدایة عن طریق قتل الناس لدیهم لمواصلة هذا الطریق. لأنهم لا یعرفون لغة أخرى، أو إذا كانوا یعرفون أی شخص لا یلتزم. الدول الاستعماریة مثل أمریكا وبریطانیا هی نفسها، مع القتل الجماعی، الهندیة، أولا المستعمر خلقت هناك! واسم أرض ألف لیلة ولیلة: الكنوز الأسطوریة، تدمیر الهندیة من واجب یعرف! من حیث الهندیة على النحو التالی: الثعابین التی تجلس على كنز، وكنز من الضروری اغتنام: لتدمیر الثعابین. وهكذا تم إنشاء جهة نظر الآخر: التنمیة والازدهار فی بریطانیا وعدت الهندیة القتل والتدمیر. مثل هاجمت أمریكا وأوروبا الیوم الذین یدعون إلى الدیمقراطیة فی العراق وأفغانستان، ولكن لا شیء سوى الدمار للشعب هناك یتم تسلیم. السعودیة إلى البحرین والیمن، ومكافحة الإرهاب وتقترح! ولكن فی الممارسة العملیة، ولكن الحملة: نظرا وأد الیمن وشعب البحرین لیست كذلك. أرض المیعاد إسرائیل والعالم المتقدم، وعدت الفلسطینیین، ولكن الآن التقاط وقتلهم، والآخر لا یعمل. وفقا لفلسفة النضال هو واضح جدا: إذا كان الذهب هو أیضا عدو مبین للعدو. نحن لا نقول أمریكا مهد الدیمقراطیة والتقدم إسرائیل وبیت آل سعود ثروة العالم! ولكن كل هذا لمصلحتهم. حتى لو انه لامر جید، وانها لن تقسیم! فی انتظار تجود به آل سعود، ومثیر للسخریة أن نتوقع الدیمقراطیة من أمریكا ونقل التكنولوجیا من إسرائیل. فی الأساس، وبیت آل سعود أن الثروة الغیب لا تأتی من مبیعات النفط وایران وقطر، والتی یمكن أن یتحقق ویجب ان تكون مدعومة، والإعانات لا تعطی وتعطی وقتا قلیلا فقط للإعلانات. جلبت أمریكا الدیمقراطیة إلى أین؟ وبصرف النظر عن قتل السود والهنود، ونهبت ممتلكاتهم؟ المعبود الاسرائیلی الجدید من التكنولوجیا فی العالم مع العجل الذهبی، هل تتورط فی؟ إلا الاحتلال للشعب الفلسطینی، بحجة الناس البربری كاذبة والقتل فی العالم. لحسن الحظ نهایة المباراة، فوز ضعیف، لأن صیغة بسیطة: ما دام الناس یأكلون دودج، مع أموالهم الخاصة على رؤوسهم! ولكن عندما استیقظت، لن یكون هناك مال لالظالمین.

Fire balonları daxili və!

Onlar cümə yenə cavab olarıq ki predmeti olan ağır yol qoymaq və davam israr baxmayaraq Yəmən xalqı, nə mübarizə niyə gizli? bütün Fələstin xalqı, həbsxanalarında, lakin gücü olan olmazdı ki, gizli? Və nə deyil, sarımsaq Yəmən Al Saud uşaqları öldürür? Və niyə Trump daha çox silah satmaq istəyən? Bütün bu bir sirr deyil. Və hər bir daxili yanğın, xarici yanğın yaradan. yanğın gəlir Hell bildirib edilmişdir. Al-Saud, Yəmən nəzarəti altında, belə çirkin və çirkin, Yəmən xalqı istəyən şəhid, lakin keçmiş statusu qayıtmayacaq Çox haqsızlıq! Qədər ki, İranda Amerika, Britaniya və Sovet cinayət: İran sıx idi və birdən-birə hər kəs şok oldu. Buna görə də, insanların zəif mübarizə, müqavimət və möhkəmlik baxımından aydındır. Onlar insanları öldürərək start hakim çünki Al Saud hökmdarlarının, çünki onlar bu şəkildə davam etmək lazımdır. onlar başqa bir dil bilmirəm, və ya onlar bilirsinizsə kimsə əbədi deyil, çünki. Amerika və Britaniya kimi Colonial dövlətlər kütləvi qırğınlar, Hindi, eyni ilk yaradılmışdır müstəmləkəsi! Və Min bir gecə Torpaq adı: əfsanəvi xəzinələri, məcburi Hindi məhv bilirdi! kimi Hindi baxımından: xəzinə üzərində oturmaq ilan, xəzinə ələ keçirmək lazım idi: ilan məhv etmək. Belə ki, qarşı baxımından yaradılmışdır: inkişaf və Britaniya firavanlıq Hindi qətl və məhv söz verib. Amerika və Avropaımlara pul olmayacaq.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

نوطئه عربستان

عربستان در قدیم بنام صحرای حجاز معروف بود، و تا زمان ظهور اسلام از استانهای ایران بحساب می آمد. فرماندار آنها ایرانی بودند که مویگوش بودند، یعنی سبیل خود را تاب می دادند تا: به گوش های خود برسانند. اعراب چون نمی توانستند تلفظ کنند، مجوس می گقتند. مجوسیان آتشکده هم داشتند، و استخراج معادن غنی عقیق در دست آنها بود. حتی عمر چندان عاشق ایران بود که: در جوانی به حیره رفته، و از دست حاکمان ایرانی جایزه هم گرفته بود. اما غرور بیجای خسرو پرویز، در پاره کردن نامه پیامبر، باعث حمله آنان شد. همانطور که بی احترامی به چند بازرگان مغول، حمله مغول را سازمان داد. بعد از تسلط اعراب بر ایران، تمامی فرهنگ ایرانی را زیر سوال بردند. با اینکه اغلب آن را فرا گرفته و به کار می بردند، ولی برای فرار به جلو، سعی می کردند برتری اعراب را تبلیغ کنند. همانطور که اروپایی ها، تمام دارایی خود را از ایران دارند، ولی تبلیغات شان برتری اروپا نسبت به ایران است. بهرحال این دو نژاد عرب و غرب، در یکجا بر علیه ایران متحد شدند، تا کاملا ایران را نابود کنند. وقتی که سفیر انگلیس، در خدمت آل سعود مسلمان شد، این وحدت منحوس شکل گرفت. آل سعود هرچه بدی داشت به ایران نسبت می داد، و انگلیس و اروپا هم تایید می کردند. یکی از توطئه های مشترک آنان، این بود که نام ایران را منزوی کردند، و در سطح جهان آن را قسمت: بیابانی عربستان تبلیغ نمودند. بطوریکه در همه جا ایران را، بیابانی می دانند کم آب که: مردم آن با شتر رفت و آمد می کنند! و شیر شتر می خورند. در حالیکه فقط قسمت کوچکی از ایران کویر است، و سلسله کوههای زاگرس و البرز، سراسر ایران را پوشانده و: ایران حالت فلات بخود گرفته است. هر خارجی که به ایران می آید: از سر سبز بودن شهرهای ایران تعجب می کند، و از اینکه ایرانی ها شتری ندارند! البته مزدوران عربستان نمی گذارند تاثیر آن باقی بماند، فوری او را به شتر سواری دعوت می کنند! حتی اگر باران همیشه در گیلان ببارد، به مسافر خارجی می گویند شانس شما امروز باران بارید!

مسئله بی آب جلوه دادن ایران، یکی از توطئه های بزرگ آنان است. در حالیکه ایران 5800کیلومتر مرزی آبی دارد، درمیان دو دریا قرار گرفته، و رودهای پر آب آن را احاطه کرده است. کل چاه های ایران 2700حلقه است، و عمق آن حداکثر به سیصد متر هم نمی رسد. 96درصد آب ایران در کشاورزی هدر می رود! 80میلیون جمعیت ایران فقط 4درصد آب را برای: شرب و پخت و پز و نظافت مصرف می کنند. که آن را هم می گویند: مصرف نکنید! یا 25درصد صرفه جویی کنیم، تا اعراب بتوانند آن را بدزدند. در حالیکه روسیه و اعراب چاههای عمیق: بیش از 12کیلومتری دارند و: تمامی گنجینه های آبی نفتی ایران را، بسوی خود می کشند. چاههای عمیق آنها نه فقط عمودی، بلکه افقی هم هست! یعنی دست درازی در روز روشن می کنند، و آب و منابع زیر زمینی ما را به سرقت می برند. البته سعی وزارت نفت در استفاده از منابع مشترک، قابل تقدیر است ولی منابع آبی همچنان: بی در و پیکر است. بهترین و حجیم ترین آبهای ایران، بعنوان شط العرب (اروند رود) به خلیج فارس می ریزد. واگر ایران سد احداث کند، بلایی مانند سد گتوند یا کوهرنگ به سرش می اورند. ولی اگر همسایه سد بزنند کار خوبی می کنند!

Saudi conspiracy

Saudi Traditionally known as the Hejaz desert, and until the advent of Islam, became provinces of Iran. Governor of Iranians who had ear hair, his mustache twists that were up to their ears heard. Arabs because they could not pronounce, Magi said. Magi had temples, and rich opal mining was in their hands. Even so love's life was that of a young man went to Hira, and the Iranian rulers had taken the award. But self-confidence Khosrow Parviz, the part of a prophet, would attack them. As disrespect to the merchant Mongol invasion organized. After the domination of Arabs in Iran, the Iranian culture brought into question. While most learned and women used it, but ran forward, trying to promote the superiority of the Arabs. As Europeans, all your funds from Iran, but their propaganda against Iran in Europe. However, these two races Arabs and the West, in one united against Iran, to completely destroy Iran. When the British ambassador, became a Muslim in the service of the House of Saud, the sinister unity was formed. The bad Saud attributed to Iran, Britain and Europe were also approved. One of their joint conspiracies was to isolate Iran, and globally it here: Saudi desert was advertised. Iran, as everywhere, arid desert know that people are traveling by camel! And eat camel milk. While only a small part of the country is desert, and the Zagros range, covering over Iran and Iran Plateau state has become. Any foreigner who comes to Iran: the green of wonder in Iran, and that Iran is not a camel! The Saudi forces do not allow it to remain effective immediately invite him to a camel ride! Even if the rain ever falls in Gilan, to foreign travelers say your chances rained today!

The anhydrous portray Iran, one of the great conspiracy them. While Iran is 5800 km border water, between two sea-water rivers that surround it. The wells of the ring in 2700, and its depth reaches up to three meters not. 96 percent of agricultural water is wasted! Iran's 80 million population, only 4 percent of the water for: drinking and cooking and cleaning take. That is to say: do not drink! Or 25 percent savings so that Arabs could steal it. While Russia and the Arab-deep wells: more than 12 km are: water all the treasures of Iranian oil, to kill himself. Deep wells are not just vertically, but horizontally as well! That aggression in broad daylight, and underground water resources we have to steal. Of course, to the Ministry of Oil in the use of common resources, is admirable, but the water still is loose. The best and most massive Iranian waters as the Shatt al-Arab (Arvand River) flows into the Persian Gulf. Iran if the dam is built, what such Gotvand or Koohrang to bring his head. But if their neighbor's dam is a good thing!

مؤامرة السعودیة

السعودیة تعرف تقلیدیا بأنها صحراء الحجاز، وحتى ظهور الإسلام، وأصبح محافظات إیران. محافظ الإیرانیین الذین لدیهم شعر الأذن، له شارب التقلبات التی كانت تصل إلى آذانهم سمعت. وقال المجوس العرب لأنهم لم یستطیعوا نطق. وكان المجوس المعابد، وكان التعدین أوبال غنیة فی أیدیهم. وحتى مع ذلك كان حب الحیاة أن شاب ذهب إلى غار حراء، وكان الحكام الإیرانی أخذ الجائزة. لكن الثقة بالنفس خسرو برویز، وجزء من النبوة، فإن مهاجمتهم. كما ازدراء للتاجر الغزو المغولی المغول المنظمة. بعد هیمنة العرب فی إیران، أحضرت الثقافة الإیرانیة موضع تساؤل. فی حین أن معظم المستفادة وتستخدم النساء، ولكن ركض إلى الأمام، فی محاولة لتعزیز التفوق للعرب. كما الأوروبیین، كل ما تبذلونه من الأموال من إیران، ولكن دعایتهم ضد إیران فی أوروبا. ومع ذلك، هذه سباقین العرب والغرب، فی واحدة متحدة ضد إیران، لتدمیر ایران تماما. عندما السفیر البریطانی، أصبح مسلم فی خدمة آل سعود، تم تشكیل وحدة شریرة. وتمت الموافقة أیضا سعود سیئة ینسب إلى إیران وبریطانیا وأوروبا. واحد من مؤامرة مشتركة، وكان لعزل إیران، وعالمیا هنا: تم الإعلان الصحراء السعودیة. إیران، كما فی كل مكان، صحراء قاحلة یعرف أن الناس یسافرون على ظهر الجمل! وتناول حلیب النوق. فی حین سوى جزء صغیر من البلاد الصحراویة، وأصبح نطاق زاغروس، التی تغطی أكثر من إیران ودولة إیران الهضبة. أی أجنبی یأتی إلى إیران: الأخضر للعجب فی إیران، وأن إیران لیست جمل! القوات السعودیة لا تسمح لها أن تظل فعالة على الفور أدعوه إلى ركوب الجمال! حتى لو كان یسقط المطر من أی وقت مضى فی جیلان، ویقول للمسافرین الأجانب أمطرت فرصك الیوم!

واللامائیة تصویر إیران، واحدة من مؤامرة كبیرة لهم. فی حین أن إیران هی 5800 كم المیاه الحدودیة، بین نهرین میاه البحر التی تحیط بها. الآبار من الحلبة فی 2700، وعمقها تصل الى ثلاثة أمتار لا. یضیع 96٪ من المیاه المستخدمة فی الزراعة! سكان إیران البالغ عددهم 80 ملیون، 4٪ فقط من الماء ل: شرب والطهی وتنظیف اتخاذها. وهذا یعنی: لا تشرب! أو التوفیر 25٪ بحیث العرب یمكن أن یسرقه. فی حین ان روسیا والآبار العربیة عمیقة: أكثر من 12 كم هی: الماء كل كنوز من النفط الإیرانی، لقتل نفسه. الآبار العمیقة لیست مجرد عمودیا، أفقیا ولكن كذلك! هذا العدوان فی وضح النهار، وموارد المیاه الجوفیة لدینا لسرقة. بطبیعة الحال، إلى وزارة النفط فی استخدام الموارد المشتركة، والإعجاب، ولكن المیاه لا تزال فضفاضة. أفضل وأكثر ضخمة المیاه الایرانیة كما شط العرب (نهر أروند) یصب فی الخلیج الفارسی. ایران اذا تم بناء السد، ما هذه غتوند أو لجلب رأسه. ولكن إذا سد جارتهم هو شیء جید!

Səudiyyə sui-qəsd

Səudiyyə Ənənəvi Hicaz səhra kimi tanınan və islamın qədər İran iller oldu. qulaq saç eşitdim qulaqlarına qədər idi, onun bığ katlanmış idi iranlıların Vali. Ərəblər onlar tələffüz bilməz, çünki Magi bildirib. Magi məbədləri idi və zəngin opal mədən onların əlində idi. Belə sevgi həyatı bir gəncin Hira getdi idi və İran hökmdarları mükafat almışdı. Amma özünə inam Khosrow Parviz, bir peyğəmbər hissəsi onlara hücum edəcək. tacir monqol monqol işğalı hörmətsizlik kimi təşkil. İranda ərəblərin hökmranlığı sonra İran mədəniyyət sual gətirdi. Baxmayaraq ən çox öyrənilən və qadınlar ərəblərin üstünlüyünü tanıtmağa çalışırıq, istifadə, lakin irəli qaçdı. Avropalılar İran bütün vəsait, lakin Avropa İrana qarşı təbliğat kimi. Lakin, bu iki yarış İrana qarşı birləşmiş bir Ərəblər və Qərb, tamamilə İran məhv etmək. Britaniya səfiri Səud Palatasının xidmət müsəlman olanda, pis birlik meydana gəldi. İran Britaniya və Avropaya aid pis Saud da təsdiq edilmişdir. onların birgə sui-qəsd biri İran təcrid etmək idi və qlobal burada Səudiyyə səhra reklam idi. İran, hər yerdə olduğu kimi, quru səhra insanlar dəvə ilə səyahət ki, bilirik! Və dəvə süd yemək. Ölkənin yalnız kiçik bir hissəsi səhra və olsa da İran və İran Plateau dövlət üzərində əhatə Zagros sıra olmuşdur. İranda möcüzə yaşıl və İran dəvə deyil ki, İranın gəlir hər hansı bir əcnəbi! Səudiyyə qüvvələri dərhal effektiv qalır dəvə ride onu dəvət imkan vermir! yağış heç Gilan düşür belə, xarici səyahət şansınızı gün yağdırdı demək!

susuz İrana böyük sui-qəsd onlara bir təsvir. İran onu əhatə edən iki dəniz su çayları arasında, 5800 km sərhəd su olsa. 2700 üzük və onun dərinliyi quyu üç metr qədər çatır. kənd təsərrüfatı su 96 faizi sərf olunur! İranın 80 milyon əhalisi, su yalnız 4 faiz: içməli və yemək və almaq təmizlənməsi. içmək deyil: Yəni üçün! Və ya 25 faiz qənaət ərəblər onu oğurlamaq bilər ki. Rusiya və ərəb dərin quyuların olsa: 12-dən çox km aşağıdakılardır: İran neftinin su bütün xəzinələri, özünü öldürmək. Deep quyu yalnız şaquli, lakin üfüqi həmçinin deyil! Bu gündüz təcavüz və yeraltı su ehtiyatları biz oğurlamaq lazımdır. Əlbəttə ki, ümumi resurslardan istifadə Neft Nazirliyi, təqdirə layiq, lakin su hələ boş deyil. Shatt al-Arab (Arvand River) kimi yaxşı və ən böyük Iranian suları Fars körfəzi axır. bənd inşa İran əgər belə Gotvand ya Koohrang başını gətirmək üçün nə. Lakin onların qonşu dam yaxşı bir şey deyil, əgər!

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

اعلام جرم برعلیه بانکهای سوئیس.

شاید در تاریخ بی سابقه باشد که: بانکهای سوئیس تاکنون مورد شکایت جدی نبوده اند، در حالیکه بالاترین خلاف ها را انجام می دهند! و این را به پای خوشنامی یا خوش حسابی خود می گذارند. در حالیکه این بانکها نه خوش حساب هستند و نه خوش نام، بلکه غارتگران سرگردنه ای هستند که: با همه قاچاقچیان و دزدان و فراریان، خائنان به وطن و وطن فروشان! در ارتباط نزدیک بوده، و برای آنها خوش خدمتی می کنند. هدف آنها هم مشتری مداری نیست! بلکه برای سوء استفاده از اموال و: دارایی های آنان است. در مورد شریک دزد بودن آنان، یک اصل را در جرایم سرقت یاد آور میشویم: هیچ کس دست به دردی نمی زند، مگر اینکه قبلا مال خر  را نشان کرده باشد. ضرب المثل فارسی می گوید: اول چاه بکن بعد مناره بدزد. یعنی دزدی ها چه کوچک و چه بزرگ،  پشتوانه می خواهد آنهم پشتوانه امین! اگر شما دوچرخه ای را بدزدید، مسلما خودتان نمی توانید آن را سوار شوید، بلکه باید سریع به کسی بفروشید! همینطور طلا یا جواهرات به سرقت می روند چون: کسی هست که آنها را می خرد، و دزد را هم لو نمی دهد. بانکهای سوئیس از این منظر مرکز مال خر های جهان است. یعنی هر فراری دزد یا قاچاقچی و یا پولشو، فقط از طریق این بانک اقدام می کند، و مطمئن است که دزدی او آشکار نمی شود! ایراد دوم که از این مهم تر است، مشتری مداری یا حفظ اسرار دزدان و فراریان، برای خاطر رضایت مشتری نیست، بلکه برای مصادره اموال آنهاست. یعنی احتمال اینکه یک دزد یا فراری بتواند: دوباره به بانک مراجعه و پول خود را درخواست کند، زیر یک درصد است. ولذا همه اموال او برای بانک می ماند. طی بر رسی های به عمل آمده، 30درصد مشتریان قبل از دریافت حساب خود، از دنیا می روند یعنی یا اعدام می شوند یا فوت می کنند. مثلا رضا شاه علاوه بر جواهرات سلطنتی، 41میلیون دلار در سال 1320به حساب این بانکها واریز کرده بود، تا استفاده کند ولی به حزیره موریس تبعید، و در انجا مرد. هیتلر و موسولینی هم، قبل از او به همین سرنوشت دچار شده بود. تقریبا تمام دیکتاتور های جهان، این سرنوشت را پیدا کردند. سی درصد مشتریان بانک هم، نیازی به برداشت نمی بینند! بلکه هر روز پس انداز خود را بالاتر می برند، تا زمان مرگ آنها فرامی رسد! سی ونه درصد هم، امکان دسترسی را ندارند! یعنی یا مدارک دریافت آنها کافی نیست، یا رمز و کردیت را فراموش کرده، و یا کارت و دفترچه را بدلیل: قایم کردن زیاد، فراموش کرده و گم کرده اند. لذا فقط یک درصد مشتریان خارجی: بانکهای سوئیس مخصوصا از کشورهای همسایه، میتوانند با حساب خود کار کنند، یا از آن برداشت نمایند. مطابق اصل 45قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اموال بلا صاحب در اختیار دولت است، و ولی فقیه مسئولیت اداره و تملک آن را بر عهده دارد. لذا به مشاور آینده دفتر مقام معظم رهبری، پیشنهاد می شود اولا از بانکهای سوئیس، لیست اموال و دارایی های مجهول المالک ایرانیان را، در خواست کند و سپس آنها را به ایران برگرداند. اگر هم مشکل انتقال پول و اموال حل نشده، در برابر پس انداز و ذخیره شده ها، بهره 22درصدی که مخصوص قوانین ایرانی است، دریافت نمایند. و در آمد آن را صرف پرداخت حقوق ایرانیان: خارج کشور یا شیعیان جهان نمایند. کلیه اموال در اختیار ولی فقیه هم، مطابق نظر ایشان میتواند توزیع، یانگهداری شود. بنابراین درآمد های نقدی این وجوهات، اگر صرف پرداخت و افزایش یارانه شود، به همه بطور مساوی خواهد رسید.

Indictment against Swiss banks.

It is on record that Swiss banks have been serious complaints, while the highest contrast is doing! And to the good reputation or their own account. While this is not creditworthy banks are not well known, but the bandits are predators that with all the smugglers and thieves and deserters, traitors to the homeland and traitors! In close connection, and they serve well. Their goal is customer satisfaction! But for misuse of property: their assets. About their partner being a thief, a principle in theft crimes we remember: no one the pain does not, unless the property has already been shown donkey. Persian proverb says: I do well steal the minarets. The theft of both small and large, will only support the faithful support! If you steal a bicycle, you certainly cannot ride, but someone should sell fast! As well as gold or jewels stolen as: someone who buys them, and the thief is not caught. Swiss banks from the perspective of the last financial center of the world. This means that a runaway thief or smugglers or money launderers, only through the bank acts, and make clear that he is not a thief! A second objection that this is more important, customer or privacy thieves and fugitives, for the sake of customer satisfaction, but to confiscate their property. The possibility that a thief or fugitive could again go to the bank and ask for your money under one percent. And so will all his property to the bank. During the checks conducted, 30 percent of customers to receive their account, or die a death, or die. For example Reza Shah Crown Jewels addition, $ 41 million in 1320 to take into account the bank had to use it to Maurice land exile, where he died. Hitler and Mussolini, before he had the same fate. Almost all dictators in the world, the fate found. Thirty percent of the bank's customers do not see the harvest! But every day, your savings are higher, until they learn to die alone! Thirty-nine percent, have no access! The documents received or not enough, or forgotten passwords and credit-card or booklet because: hide a lot, forgotten and lost. Therefore, only one percent of foreign clients: Swiss banks, especially from neighboring countries, can work with your account, or it will be withdrawn. According to Article 45 of the constitution of Iran, Bella property owner is the government, and the supreme leader is responsible for managing and owning it. Therefore, the future advisor of the Supreme Leader's office, it is suggested, first of Swiss banks, property listings and assets of the Iranian al unknown, the request and then return them to Iran. If the problem is not resolved the transfer of money and property, from savings and stored, to 22 percent for Iranian law, should be implemented. And it came to paying Hub: abroad or a Shiite world. All property is in the hands of the supreme leader, according to them, can be distributed or stored. So cash income these funds, if the paying and increasing subsidies, it will all be equal.

لائحة اتهام ضد البنوك السویسریة.

هو فی المحضر أن البنوك السویسریة كانت الشكاوى خطیرة، فی حین أن أعلى المقابل یفعلون! وأن سمعة جیدة أو لحسابهم الخاص. فی حین أن هذا لیس البنوك الجدارة الائتمانیة لیست معروفة جیدا، ولكن قطاع الطرق والحیوانات المفترسة التی مع جمیع المهربین واللصوص والفارین، خونة للوطن وخونة! فی اتصال وثیق، وأنها تخدم أیضا. هدفهم هو رضا العملاء! ولكن لسوء استخدام الملكیة: أصولها. معلومات عن شریكهم كونه لص، وهو مبدأ فی جرائم سرقة علینا أن نتذكر: لا أحد الألم لا، ما لم یكن قد تم بالفعل أظهرت الممتلكات حمار. یقول المثل الفارسی: أنا لا سرقة جیدا المآذن. سوف سرقة كل صغیرة وكبیرة، ودعم فقط الدعم المؤمنین! إذا كنت سرقة دراجة هوائیة، وأنت بالتأكید لا یمكن ركوب، ولكن شخص ما یجب أن تبیع بسرعة! وكذلك الذهب أو المجوهرات المسروقة على النحو التالی: الشخص الذی یشتری منهم، ولیس القبض على اللص. البنوك السویسریة من وجهة نظر المركز المالی الأخیر من العالم. وهذا یعنی أن اللص هارب أو المهربین أو غاسلی الأموال، إلا من خلال أعمال البنك، وجعل من الواضح أنه لیس لصا! الاعتراض الثانی أن هذا هو أكثر أهمیة، والعملاء أو الخصوصیة اللصوص والهاربین، من أجل رضا العملاء، ولكن لمصادرة ممتلكاتهم. إمكانیة أن لصا أو الهارب یمكن أن تذهب مرة أخرى للبنك وتطلب أموالك فی إطار واحد فی المئة. وهكذا فإن كل ممتلكاته للبنك. خلال أجرت الشیكات، 30 فی المئة من الزبائن فی الحصول على حسابه، أو یموت موتا، أو یموت. على سبیل المثال ریزا شاه جواهر التاج بالإضافة إلى ذلك، 41 ملیون $ فی 1320 لتأخذ فی الاعتبار ان البنك الاستخدام، ولكن نفی إلى جزیرة موریشیوس، حیث توفی. هتلر وموسولینی، قبل أن كان نفس المصیر. الطغاة كلها تقریبا فی العالم، ومصیر وجدت. ثلاثین فی المئة من عملاء البنك، لا یرى الحصاد! ولكن كل یوم، والمدخرات الخاصة بك مرتفعة، حتى نتعلم كیف یموت وحیدا! تسعة وثلاثون فی المئة، لا یحصلون! الوثائق الواردة أو لا یكفی، أو نسیان كلمات السر وبطاقات الائتمان أو كتیب للأسباب التالیة: إخفاء الكثیر، نسی وخسر. لذلك، واحد فی المئة فقط من زبائن أجانب: البنوك السویسریة، وخاصة من الدول المجاورة، یمكن أن تعمل مع حسابك، أو سیتم سحبه. وفقا للمادة 45 من الدستور الإیرانی، مالك العقار بیلا هو الحكومة، والمرشد الأعلى هو المسؤول عن إدارة وامتلاكه. ولذلك، فإن المستشار فی المستقبل من مكتب المرشد الأعلى، یقترح، أولا وقبل البنوك السویسریة، وقوائم الممتلكات والأصول من آل الإیرانی غیر معروفة، وطلب ومن ثم إعادتها إلى إیران. إذا لم یتم حل مشكلة نقل الأموال والممتلكات، من الادخار وتخزین، و 22 فی المئة للقانون الإیرانی، ینبغی أن تنفذ. ویتعلق الأمر بدفع المحور: فی الخارج أو العالم الشیعی. جمیع الممتلكات هی فی ید المرشد الأعلى، وفقا لهم، یمكن توزیعها أو تخزینها. لذلك الدخل النقدی هذه الأموال، إذا كان الدعم دفع وزیادة، وسوف تكون جمیع على قدم المساواة.

İsveçrə banklara qarşı İddianamədə.

Bu yüksək kontrast edirik isə İsveçrə bankları ciddi şikayətlər olmuşdur ki, qeyd edir! Və yaxşı nüfuzu və ya öz hesabına. bu deyil kredit banklar də məlum deyil, lakin quldurlar yırtıcılar var isə vətən və xainlər bütün qaçaqmalçıları və oğru və firari, xainlər ilə! yaxın bağlı və onlar da xidmət edir. Onların məqsədi müştəri məmnuniyyəti edir! Amma əmlakın sui-istifadə üçün onların aktivləri. Onların ortaq bir oğru olan, oğurluq cinayətləri prinsipi biz unutmayın: ağrı deyil heç bir maddi artıq eşşək nümayiş etdirilib halda. Fars atalar sözü deyir: Mən də minarələri oğurlamaq yoxdur. kiçik və böyük, həm də oğurluq, yalnız sadiq dəstək dəstək olacaq! Bir velosiped oğurlamaq varsa, əlbəttə ki, gəzmək bilməz, amma kimsə sürətli satmaq lazımdır! Onlara alır, və oğru tutuldu deyil kimsə: həmçinin qızıl və ya daş kimi oğurlanmış. dünyanın son maliyyə mərkəzi baxımından İsveçrə bankları. Bu qaçaq oğru və ya kaçakçılarına və ya pul Launderers ki, yalnız bank aktları vasitəsilə deməkdir və o, bir oğru deyil ki, aydın olun! Bu m

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

دروغ هرچه بزرگتر باشد

 باور پذیر تر است (گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر)

 آل سعود به آمریکا قول داده یک معامله 480میلیارد دلاری را جوش بدهد! اول گفتند 110میلیارد دلار، بعد دیدند کم است کسی باور نمی کند به 380دلار و بالاخره، به 480میلیارد دلار رساندند. اما افکار عمومی میداند همه این حرفها، برای گول زدن مردم آمریکا و: برون فکنی هزینه های جنگ علیه ملت ها است. لذا هیچ موجی در جهان ایجاد نشد و کسی هم نترسید!

بخوبی می بینیم که این سفر ترامپ، بیشتر یک مهمانی از سوی بستگان همسر سومش، که یهودی الاصل است به حساب می آید! و رفتن او به دیوار ندبه و: انداختن نامه و خواندن نماز، امری تشریفاتی یا سیاسی نبود بلکه، برای رضایت همسرش بود که آن هم حاصل نشد. البته رقص شمشیر عربها، درست برعکس بود. یعنی دیدن شمشیر ولو برای جشن و بازی، به حد کافی برای غربی ها ترسناک است! بطوریکه شیرینی جشن را کلا زایل می کند. همانطور که بازی با سگ های تنومند، برای شرقی ها ترسناک است! ولی غربیها با شادی آن را انجام می دهند. قیافه سگ برای شرقی ها، همان اندازه ترسناک است، که دیدن شمشیربرهنه و تیز برای غربی ها. ترامپ هم با ترس و لرز به بازی شمشیر نگاه می کرد! زیرا اگر یک لحظه، یکی از این شمشیر باز های مست! مثل سگ زنجیری غربی ها، افسار پاره کند هیچ کس نمی داند چه خواهد شد. البته اوباما هم در گذشته، این امر را تجربه کرده بود، ولی واقع قضیه رقص شمشیر هم، برای ایجاد ترس است! و از همین موضوع اعراب لذت می برند! همانطور که غربیها از ترس شرقی ها از سگ، خنده شان می گیرد. زیرا هردو فلسفه مبارزه و جنگ و غافلگیری دشمن را، در پس بازیهای شیرین خود دارند. شمشیر برای آل سعود مقدس است! چون با آن گردن مخالفان خود را می زنند، و از خون کشته ها وضو می گیرد! و نماز شکر بجا می اورد. به همین شکل هم غربی ها از سگ، برای دریدن دشمنان و: متجاوزان برعلیه خودشان استفاده می کنند. درست است که سلاح غربی ها، ششلول یا هفت تیر است، ولی این سلاح ترسناک نیست، بلکه فانتزی هم هست! زیرا که مقتول نمی داند مرگ از کدام طرف می اید. اما شمشیر تا زمانیکه در غلاف و: به دیوار آویزان است، هنری و دوست داشتنی است، ولی وقتی از غلاف بیرون آمد و: برق آن به چشم خورد، یعنی مرگ در انتظار اوست!این ترس تا هنگامیکه دوباره شمشیر: به غلاف برود ادامه دارد. هدف آل سعود از دعوت به شمشیر بازی، به رخ کشیدن ترس آنها است، تا بدانند اگر حرف آل سعود را گوش نکنند، و دلار نفتی او را نپذیرند، چه مرگ وحشتناکی در انتظار آنها است. فلسفه ای که دائما از سوی داعش و: القاعده و حتی طالبان به رخ جهانیان کشیده می شود. ترامپ هم مانند هر آمریکایی دیگر، می داند پذیرفتن یا نپذیرفتن دلارهای نفتی! هردو به معنی بدعهدی و بد حسابی آل سعود است. آل سعود همانطور که تاکنون بدهی های خود را پرداخت نکرده، بعد از این هم پرداخت نخواهد کرد! زیرا سران آمریکا را یک بازیچه میداند، که فقط دستوراتش را باید اجرا کنند. برای آل سعود تعهد طرف آمریکایی مهم است، تعهدات خودش را همیشه فراموش می کند. و اگر ترامپ بخواهد برای گرفتن: حتی بخشی از 480میلیارد دلار، اقدام جدی بکند با انفجار های شدید تر از: برج دوقلو روبرو خواهد شد، و مواد منفجره بجای منچستر، در جلوی کاخ سفید منفجر خواهد شد.

The bigger the lie

 More credible (Goebbels, Hitler's Minister of Propaganda)

 Saudis America welding promised to give a $ 480 billion deal! Said first $ 110 billion, saw little later someone does not believe the $ 380, and finally, to reach US $ 480 billion. But public opinion knows all these things, to deceive the people of America and: OBE cost of the war against the nations. It does not create a wave in the world and no one be afraid!

We see this visit as well as Trump, the more a party of relatives by his third wife, who is considered Jewish! And that he had gone to the wall and wailing: throw letters and prayers, ceremonial or political issue, but rather, that it was not for her husband's consent. The Arab sword dance was just the opposite. Namely the sword, even to celebrate and play, enough for Western horror! As holiday sweets will disappear altogether. As you play with big dogs, to the east of scary! But Westerners are doing it with joy. Dogs looking for the East, just as scary, to see and sharp for Westerners. Trump also looked with fear and trembling to play swords! Because if one moment, one of the fencer drunk! Western chains like dogs, and no one knows what will break the tether. Of course Obama in the past, had experienced it, but actually it is the sword dance, to create fear! And the same Arabs enjoy! West Asia as fear of dogs, they are laughing. Because both philosophy and surprise the enemy's fighting, the sweet after their games. Church of the Holy House of Saud is! Because your opponents out of the neck, and the ablution blood is dead! And sugar prayer behind the title. Similarly, the Western dogs to tear enemies: the aggressors against their own. It is true that Western weapons, gun or pistol, but the gun is not scary, but it's fantasy! Because the victim does not know which side of your death. But the sword until the pod: wall hanging, art and lovely, but when the pod came out: the electricity it appeared, that death awaits him this fear has once again sword: the sheath to be continued has it. The purpose of the House of Saud invited to fencing, to boast of their fear, to know if you do not listen House of Saud, and oil dollars to reject him, what a terrible death awaited them. Philosophy and constantly ISIL: Al-Qaeda and the Taliban to occur even drew the world. Trump, like any other American, knows accept or reject petrodollars! Both good and bad means the House of Saud is accusing of having failed. Saud as they have not paid your debts, then they will not pay! Because America's leaders knew a trifle, just to fulfill his orders. Saud commitment is important for the American side, always forgets his obligations. If Trump wants to get even part of the 480 billion dollars, a serious attempt to do more with intense bursts of twin towers will face, and explosives instead of Manchester, in front of the White House will explode.

وأكبر كذبة

 أكثر مصداقیة (غوبلز، وزیر الدعایة هتلر)

 وعد السعودیین أمریكا اللحام لإعطاء صفقة 480000000000 $! قال أولا 110000000000 $، رأى قلیلا فی وقت لاحق شخص لا یؤمن 380 $، وأخیرا، لتصل إلى 480000000000 $. ولكن الرأی العام یعرف كل هذه الأشیاء، لخداع الشعب الأمریكی و: تكلفة OBE للحرب ضد الشعوب. ولكنها لا تخلق موجة فی العالم ولیس لأحد تخافوا!

ونحن نرى هذه الزیارة وكذلك ترامب، وأكثر من ذلك الحزب من أقارب زوجته الثالثة، الذی یعتبر الیهود! وأنه قد ذهب إلى الجدار ونحیب: رمی الرسائل والصلوات، مخرج الاحتفالیة أو سیاسیة، ولكن بدلا من ذلك، أنه لم یكن لموافقة زوجها. رقصة السیف العربی، كان عكس ذلك تماما. وهی السیف، حتى للاحتفال واللعب، وهو ما یكفی لالرعب الغربی! كما عطلة الحلویات سوف تختفی تماما. كما یمكنك اللعب مع الكلاب الكبیرة، إلى الشرق من مخیفة! لكن الغربیین یفعلون ذلك مع الفرح. الكلاب تبحث عن الشرق، تماما كما مخیفة، لمعرفة وحادة للغربیین. كما بدا ورقة رابحة مع الخوف ویرتجف للعب السیوف! لحظة لأنه إذا واحد، واحدة من المبارزة فی حالة سكر! سلاسل الغربیة مثل الكلاب، ولا أحد یعرف ما الذی كسر حبل. بالطبع أوباما فی الماضی، قد شهدت ذلك، ولكن فی الواقع هو رقصة السیف، لخلق الخوف! ونفس العرب التمتع به! غرب آسیا حیث الخوف من الكلاب، وهم یضحك. لأن كلا من الفلسفة ومفاجأة القتال العدو، والحلو بعد المباریات التی لعبها. كنیسة بیت المقدس آل سعود هی! لأن خصومك من الرقبة، والدم الوضوء میتة! والصلاة السكر وراء اللقب. وبالمثل، فإن الكلاب الغربیة لتمزیق الأعداء: المعتدین على تلقاء نفسها. صحیح أن الأسلحة الغربیة، وبندقیة أو مسدس، ولكن المسدس لیس مخیفا، ولكن هذا الخیال! لأن الضحیة لا تعرف أی جانب من مماتك. ولكن السیف حتى جراب: الجدار شنقا والفن وجمیل، ولكن عندما جاء جراب من: الكهرباء یبدو، أن الموت ینتظره هذا الخوف له مرة أخرى السیف: غمد أن یستمر هناك. والغرض من آل سعود دعوة إلى المبارزة، لیتباهى من خوفهم، لمعرفة ما إذا كنت لا تستمع بیت آل سعود، ودولارات النفط لرفض له، ما الموت الرهیب ینتظر منهم. الفلسفة وباستمرار ISIL: القاعدة وطالبان تحدث حتى تعادل العالم. ترامب، مثل أی أمریكی آخر، یعلم قبول أو رفض البترودولار! كلا الوسائل الجیدة والسیئة آل سعود تتهم من بعد أن فشل. سعود لأنها لم تسدد دیونك، ثم أنها لن تدفع! لأن قادة أمیركا یعرف تافه، فقط لتحقیق أوامره. التزام سعود مهم بالنسبة للجانب الأمریكی، ودائما ینسى التزاماته. إذا أراد ترامب حتى الحصول على جزء من 480 ملیار دولار، وهو محاولة جادة لبذل المزید من الجهد مع رشقات ناریة كثیفة من برجی مركز التجارة العالمی سیواجه والمتفجرات بدلا من مانشستر، أمام البیت الأبیض سوف تنفجر.

yalan böyük

 Daha etibarlı (Goebbels, Təbliğat Hitlerin naziri)

 Səudiyyəlilər America qaynaq bir $ 480 milyard müqavilə verəcəyini vəd! , $ 110 milyard ilk sonra kimsə $ 380 inanmır və nəhayət ABŞ $ 480 mlrd az gördüyünü söylədi. Lakin ictimai rəy Amerika xalqına və aldatmaq, bütün bu şeylər bilir millətlərə qarşı müharibə OBE dəyəri. Bu, dünyada bir dalğa yaratmır və heç bir qorxmaq!

Biz Trump, eləcə də bu səfəri bax yəhudi hesab olunur onun üçüncü həyat yoldaşı ilə yaxınlarının daha bir partiya! O, divar getdi və fəryad ki, o, ərinin razılığı üçün deyil, əksinə məktublar və namaz, mərasim və ya siyasi məsələ atmaq, lakin. Ərəb qılınc rəqs, tam tərsi oldu. Məhz qılınc, hətta qeyd və Qərb dəət üçün kifayət qədər oyun, xoş gəlmisiniz! bayram kimi şirniyyat tamamilə yox olacaq. Siz scary şərqində, böyük itlər ilə oynamaq kimi! Amma Qərblilər sevinc ilə bunu edir. İtlər Qərbə kəskin qılınc görən kimi qorxulu, Şərq axtarır. Trump da qorxu ilə və qılınc oynamaq titrək baxdı! Çünki əgər bir an, sərxoş qılıncoynadan biri! Western itlər kimi zəncirlər, və heç bir hörük qırmaq bilir. qorxu yaratmaq, əlbəttə Obama keçmişdə, təcrübəli, lakin həqiqətən qılınc rəqs edir! Eyni Ərəblər zövq alın! Qərbi Asiya itlər qorxusu kimi, onlar laughing olunur. həm fəlsəfə və düşmən döyüş, onların oyundan sonra şirin sürpriz çünki. Səud Mü

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
تغییر قانون انفال 
طبق اصل 45 قانون اساسی، انفال جزو اموال عمومی است و به دولت تعلق دارد، و دولت باید مالکیت و مدیریت آنها را خود به دست بگیرد. این مسدله در تضاد با اصل 44قانون اساسی، مبنی بر واگذاری مالکیت است و یا مخالف آن تفسیر می شود. یعنی گستردگی مالکیت عمومی به قدری است که: جایی برای مالکیت خصوصی و تعاونی باقی نمی گذارد. لذا باید بازنگری اساسی بشود. طبق اصل 45: انفال‏ و ثروتهای‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمینهای‏ موات‏ یا رها شده‏،معادن‏، دریاها، دریاچه‏، رودخانه‏ ها و سایر آبهای‏ عمومی‏، کوه‏ها، دره‏ ها ،جنگلها، نیزارها، بیشه‏ های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ که‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، اموال‏ مجهول‏ المالک‏ و اموال‏ عمومی‏ که:‏ از غاصبین‏ مسترد می‏ شود، در اختیارحکومت‏ اسلامی‏ است،‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏، نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نماید. تفصیل‏ وترتیب‏ استفاده‏ از: هر یک‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. در واقع چیزی برای: تعاونی یا بخش خصوصی باقی نمی ماند. بخصوص اینکه اصل 44بخش خصوصی را، مکمل بخش تعاونی و دولتی می داند. یعنی فقط چیز هایی که نه دولتی هستند و نه تعاونی، میتوانند در بخش خصوصی بکار گرفته شوند. تفسیر این دو اصل با توجه به صورت مذاکرات و استعلامات انجام شده، با درک فعلی از آن کاملا مغایر است. امروزه اصل 44به معنی واگذاری: بخش دولتی به بخش خصوصی است. یعنی مرز ها در هم شکسته شود. مثلا چاههای نفت یا کوهها و جنگل ها، به بخش خصوصی واگذار شود. اصلا برداشت امروزی، صفر کردن مالکیت و مدیریت دولتی، به نفع صد درصد نمودن بخش خصوصی است. زیرا وقتی از ترکیه یا انگلستان مثال بیاوریم، در این کشورها به سرعت، همه چیز به بخش خصوصی واگذار شد. اما در ایران مطلق بخش خصوصی، یا بخش دولتی و یا حتی بخش تعاونی نداریم. بلکه سهم نام برده شده است. حتی اگر سهم ها را مساوی بدانیم، مخالف اصل 45عمل کرده ایم. زیرا این اصل مطلق مالکیت و مدیریت: منابع و معادن را به دولت نسبت می دهد. مگر اینکه از اختیارات دولت، واگذاری اختیارات باشد! مثلا دولت حق داشته باشد: چاههای نفت را سه قسمت کرده، یک سوم به بخش خصوصی بدهد! یک سوم به بخش تعاونی و: بقیه هم در اختیار خودش باشد. البته به نظر می رسد، اگر آئین نامه ها و تفسیرات تهیه، و به تصویب مبادی ذیربط برسد، این روش بهترین شکل است. زیرا اسلام نه دین سرمایه داری است که: همه مالکیت را به بخش خصوصی بدهد، نه سوسیالیستی است که همه را به دولت بدهد، و نه کمونیستی است که همه را به تعاونی ها بسپارد. در این جا میتوان برای بخش خصوصی و تعاونی هم، پارلمان تعریف کرد که مقررات و قوانین مربوط به: یک سوم سهم خود را تهیه و تصویب کند، و با پارلمان دولتی هم ارز و هماهنگ باشد. پارلمان بخش خصوصی میتواند همان اتاق بازرگانی باشد به شرط آنکه همه صنوف بخش خصوصی، از جمله صنوف سینمایی و خبرنگاری و: غیره را هم در بر بگیرد. پارلمان بخش تعاونی هم میتواند: شورای عالی تعاون باشد! مشروط بر آنکه طبق: انتخابات ازاد از میان تعاونی ها برگزیده شود، نه اینکه از سوی دولت یا وزارت تعاون منصوب شود. لذا تحول بزرگی باید صورت بگیرد، و این ساختارها ایجاد شود، تا زمینه خصوصی سازی فراهم گردد. و الا همه خصوصی سازی ها، یا به صورت خصولتی می شود، و یا اینکه همه دوباره به دامن دولت برمی گردد. 
Change the Anfal
According to Article 45 of the constitution, the Anfal as public assets and state-owned, and the government needs to take ownership and manage them. The issue of conflict with Article 44 of the constitution, for transfer of ownership or interpreted against it. That is the extent of the public domain so that leaves no room for private property and cooperatives. It should be a fundamental review. Article 45: Al-Anfal and public resources such as land uncultivated or abandoned mines, seas, lakes, rivers and other public waterways, mountains, valleys, forests , marshlands, natural forests, grasslands that are not privacy, without heirs, property X-Maliki and public property that is returned from the usurpers, the Islamic state, according to the public interest, act towards them. And sequencing, the length of each is determined by law. In fact, what for: cooperative or private sector does not remain. Especially since Article 44 of the private sector, the cooperative sector and complement the government knows. The only thing that neither governments nor cooperative can be used in the private sector. According to the interpretation of these two principles for negotiations and an inquiry is carried out, is quite contrary to the current understanding of it. Today, Article 44 of the transfer means: the public sector to the private sector. The boundaries be broken. For example, oil fields or mountains and forests, to be privatized. I picked up today, scratch off property and public administration, one hundred percent in favor of the private sector. For example, when you bring Turkey or England, the country quickly, everything was privatized. But in absolute private sector or the public sector or not cooperative sector. But the share is named. Even if they share the same know, we have acted contrary to Article 45. Because the principle of absolute ownership and management: resource to the government. Unless the authority of government, delegation of authority is! For example, the government is right: the three oil fields and one third to give the private sector! One-third of the cooperative sector and the rest are at their disposal. It seems, if regulations and commentary prepared, and approved by the relevant principles of reach, this method is best. Because Islam is not a religion of capitalism is that all his property to the private sector, not everyone in the government is socialist, communist and neither is all set to leave the cooperative. The chamber parliament, the private sector can be provided that all classes in the private sector, including journalists and film classes: encompass so on. Parliament could cooperative sector: the Supreme Council of Cooperatives is! Provided by: choose freely amongst cooperatives is elected, rather than appointed by the government or the Ministry of Cooperatives. The big change is needed, and these structures to be created, to be provided in the field of privatization. Soon all privatization or quasi-state, and that all goes back to the presidency.
تغییر الأنفال
وفقا للمادة 45 من الدستور، والأنفال كموجودات العامة والمملوكة للدولة، والحكومة تحتاج إلى أن تأخذ الملكیة وإدارتها. قضیة الصراع مع المادة 44 من الدستور، لنقل الملكیة أو تفسیرها ضدها. هذا هو حجم القطاع العام بحیث لا یدع مجالا لالملكیة الخاصة والتعاونیات. وینبغی أن یكون مراجعة جوهریة. المادة 45: سورة الأنفال والموارد العامة مثل الأراضی غیر المزروعة أو التخلی عن الألغام والبحار والبحیرات والأنهار وغیرها من المجاری المائیة العامة، والجبال والودیان والغابات ، المستنقعات والغابات الطبیعیة والمراعی التی لا خصوصیة، دون الورثة، وأصحاب العقارات والممتلكات العامة المجهولة: سوف یتم رد اضعی الید، شریطة الدولة الإسلامیة، وفقا للمصلحة العامة، والتصرف تجاهها. وتسلسلها، یتم تحدید طول كل من القانون. فی الواقع، ما ل: لا یبقى القطاع التعاونی أو الخاص. خاصة وأن المادة 44 من القطاع الخاص والقطاع التعاونی وتكمل تعرف الحكومة. الشیء الوحید الذی لا الحكومات ولا تعاونیة، ویمكن استخدامها فی القطاع الخاص. وفقا لتفسیر هذین المبدأین للمفاوضات وتحقیق والقیام بها، هو العكس تماما إلى الفهم الحالی لذلك. الیوم، والمادة 44 من نقل تعنی: القطاع العام إلى القطاع الخاص. حدود یمكن كسرها. على سبیل المثال، حقول النفط أو الجبال والغابات، لیتم خصخصتها. التقطت الیوم، خدش الملكیة والإدارة العامة، مئة فی المئة لصالح القطاع الخاص. على سبیل المثال، عندما وجهتم تركیا أو إنكلترا، البلاد بسرعة، تمت خصخصة كل شیء. ولكن فی القطاع الخاص المطلق أو القطاع العام أو القطاع التعاونی لا. ولكن تم تسمیة سهم. حتى لو أنهما یشتركان فی نفس المعرفة، ولقد تصرف مخالف للمادة 45. لأن مبدأ الملكیة المطلقة والإدارة: الموارد للحكومة. إلا هی مصدر سلطة الحكومة، وتفویض السلطة هو! على سبیل المثال، فإن الحكومة الیمین: حقول النفط الثلاثة وثلث لإعطاء القطاع الخاص! ثلث القطاع التعاونی والباقی تحت تصرفهم. على ما یبدو، إذا اللوائح والتعلیق على استعداد، والتی وافق علیها المبادئ ذات الصلة من الوصول إلیها، وهذا الأسلوب هو أفضل. البرلمان الغرفة والقطاع الخاص یمكن أن تقدم جمیع الفئات فی القطاع الخاص، بما فی ذلك الصحفیین والطبقات فیلم: تشمل هلم جرا. البرلمان یمكن أن القطاع التعاونی: المجلس الأعلى للتعاونیات هو! قدمت من قبل: الاختیار الحر بین ینتخب التعاونیات، بدلا من تعیینه من قبل الحكومة أو وزارة للتعاونیات. هناك حاجة إلى تغییر كبیر، وهذه الهیاكل المراد إنشاؤها، التی ستقدم فی مجال الخصخصة. قریبا جمیع الخصخصة أو شبه دولة، وهذا كله یعود إلى الرئاسة.
Anfal dəyişdirin
ictimai aktiv və dövlət mülkiyyətində olan və hökumət olaraq konstitusiya-ci maddəsinə 45 Anfal görə mülkiyyət almaq və onları idarə etmək lazımdır. mülkiyyət transferi üçün konstitusiyanın 44-cü maddəsinə, ilə münaqişə məsələsi və ya ona qarşı şərh. ki, xüsusi mülkiyyət və kooperativlər üçün otaq yaradır ki, ictimai dərəcədə edir. Bu fundamental baxış olmalıdır. Maddə 45: Al-Anfal və işlenmemiş torpaq və ya tərk edilmiş mina, dəniz, göllər, çaylar və digər ictimai su, dağlar, dərələr, meşələr kimi ictimai resursları , marshlands, təbii meşələr, varisləri, əmlak sahibləri və ictimai mülkiyyət bilinməyənlər olmadan gizlilik deyil otlaqlarından: gecəqondular, geri təmin ediləcək İslam dövləti, ictimai maraq görə, onlara qarşı hərəkət. Və sequencing, hər uzunluğu qanunla müəyyən edilir. Əslində, nə üçün kooperativ və ya özəl sektor qalmaq deyil. Xüsusilə özəl sektor, kooperativ sektorun 44-cü maddəsinə bəri və hökumət bilir tamamlayır. nə hökumətlər də kooperativ,
نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :