ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

راه بازسازی بقیع هموار می شود.

تحولات میدانی در خلیج فارس، آینده ای روشن را رقم می زند. البته همه دنیا با این تحولات، با احتیاط برخورد می کنند، ولی با دقت آن را دنبال می نمایند. اما نهایت این تحولات، روشنایی و نور و امید برای بازسازی بقیع مبارکه است. جایی که صد سال است از تخریب آن می گذرد، و توحش آل سعود، چندان است که هیچ کس جرات: اعتراض یا در خواست بازسازی آن را ندارد. بقیع، کار نامه سیاه همه سازمان های: ملی و بین الملی و جهانی است. همه شعار های غربی و شرقی را پوچ و بی محتوا نشان می دهد. و به عینه می گوید که: همه شعار های قشنگ آنها جز: فریب مردم چیز دیگری نیست. در خط مقدم همه این سازمانها، یونسکو قرار دارد که برای تخریب: یک درب ساختمان قدیمی در رم و: یا در همه شهرهای تاریخی جهان، اعلامیه صادر می کند! و عاملان آن را تحریم می کند، ولی در مقابل تخریب مکه و مدینه و: آثار تاریخی و اسلامی آن سکوت کرده است. سازمان های میراث فرهنگی و گردشگری همه کشورها، و همه نهاد های بین المللی و جهانی، در ردیف دوم اتهام قرار دارند! چراکه برای تخریب جزئی از مقبره بودا در بامیان، سرو صدایشان بلند شد ولی، داعش و آل سعود همه اماکن مقدسه: عراق و سوریه را تخریب کرد، چیزی نگفتند و حتی شادمان هم شدند! نه تنها موزه های عراق و شام، به دست یهودیان صهیونیست و اربابش آل سعود از بین رفتند، و یا غارت شدند، بلکه در طول این یکصد سال قدرت آل سعود، همه دنیا شاهد سرقت و قاچاق همه: مواریث تاریخی اسلامی هستند. کتب و اشیاء عتیقه قاچاق می شوند، و مال خری جز اسرائیل و مزدورانش ندارند. آنها هم، یا همه را مانند داعش تخریب و: از بین می برند تا اسمی از تاریخ اسلام باقی نماند، و یا در موزه های خود نگهداری می کنند تا: با تحریف تاریخ، جای تمدن اسلامی را با: وحشیگری های قرون وسطایی خود عوض کنند. همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمود: آنها سعی می کنند تا جای: شهید و جلاد را عوض کنند! مریم رجوی که فرماندهی: بزرگترین و مخوف ترین سازمان های تروریستی را به عهده دارد، و فقط 17هزار ترور در ایران انجام داده، و در عراق و سوریه هم، دست کمی نداشته است! با تبلیغات آنها مدعی حقوق بشر! و مدافع زندانیان سیاسی شده. و شهید بهشتی و شهید مطهری و دیگران که: به دست آنها ترور شدند، مخالف حقوق بشر و: طرفدار تروریست معرفی می شوند. به همین سیاق، آمریکا که در تمام کشورها دخالت نظامی کرده، نیرو پیاده نموده، پایگاه نظامی تاسیس و مردم آنجا را قتل عام کرده است، مدافع حقوق بشر معرفی می شود! و ایران اسلامی که در مرکز تمدن جهان است، و هزاران سال در صلح و دوستی بوده، به عنوان حامی تروریست معرفی می نماید. به همین سادگی هم، تخریب بقاع متبرکه چهار امام معصوم، به فراموشی سپرده می شود. لذا باید آن را زنده نگهداشت، و مقابل تبلیغات سعودی صهیونیستی، ساکت نبود. این سکوت خواسته آل سعود است. و بابت این سکوت، هزاران نفر از دم شمشیر گذشته و قتل عام شده اند. آل سعود طی چندین مرحله قتل عام مردم مدینه، موفق شد بر انجا تسلط پیدا کند! و الا مرکز اصلی آنها: درعا، یک روستای بیابانی با مردمی ملخ خور است. براساس مستندات تاریخی، آل سعود بعد از کشتن فرمانداران مکه و مدینه، با خون آنها وضو می گرفت! و نماز شکر بجا می آورد. حالا دستهای خون آلود خود را پنهان کرده، و رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل شده است!

Baqi pave the way reconstruction.

Developments in the field in the Persian Gulf, marks a bright future. Of course, the whole world with these developments with caution, but they are carefully followed. But ultimately these developments, the brightness of light and hope for the restoration of the holy Baqi. Where it is going a hundred years of destruction, and brutality Al Saud, so that no one dared protest or request to rebuild it. Baqi, a black work agencies: National and international and global. All Western and Eastern empty slogans and empty show. And witnessed that all their cheesy slogans except: tricking people is something else. At the forefront of these organizations, UNESCO is destroying an old building in Rome and doors: in all the cities of world history, issued a statement! And ban perpetrators, but the destruction of Mecca and Medina: it is silent and Islamic monuments. Cultural Heritage and Tourism Organization of all countries, and international institutions and global, are charged in the second row! As for the partial destruction of the tomb of Buddha in Bamiyan, serving up their voices, but, ISIS and Al Saud all holy places: Iraq, Syria, destroyed, said nothing and were even happy together! Not only museums of Iraq and the Levant, and his master Al Saud died at the hands of Zionist Jews, or looted, but during these hundred years the power of the House of Saud, the world witnessed the theft and smuggling of all: historical legacies are Islamic. Books and antiques are trafficked, bought property except Israel and not mercenaries. They are both, or all, such as ISIS destruction: destroy the name of Islam remain, or in museums hold up: the falsification of history, rather than Islamic civilization with savagery its medieval changed them. As the Supreme Leader of Islamic Revolution said they are trying to replace: martyr and executioner change! Maryam Rajavi, who commands the largest and most notorious terrorist organizations headed, and just 17 thousands of assassinations in Iran, and Iraq and Syria, no less! They claim human rights ad! And defender of political prisoners. And martyr Beheshti and Motahhari martyr and others that their hands were assassinated, opposition and human rights: a supporter of terrorists are introduced. Similarly, America's military involvement in all countries have implemented energy, military base established there and people have been murdered human rights defender to be introduced! And Iran is at the center of world civilization, and has been for thousands of years in peace and friendship, as sponsors of terrorism aims. That's it, the destruction of holy shrines four Imams, to be forgotten. Therefore, it should be kept alive, and the advertising Arabia, Israel, was silent. This silence is asked Al Saud. And for this silence, thousands of people were massacred last sword. Al Saud during several periods of the massacre of the people of Medina was able to dominate there! Otherwise their main center: Deraa, popular desert locusts devouring the village. According to historical documents, the Saudis after killing the governor of Mecca and Medina were ablutions with their blood! Prayer sugar was justified. Now hide their bloody hands, and head of the UN Human Rights Council has been!

الباقی تمهید الطریق لإعادة الإعمار.

التطورات فی هذا المجال فی منطقة الخلیج، ویمثل مستقبل مشرق. بطبیعة الحال، فإن العالم كله مع هذه التطورات بحذر، ولكن یتم اتباع بعنایة هم. ولكن فی النهایة هذه التطورات، وسطوع الضوء والأمل فی استعادة البقیع المقدسة. إلى أین هو ذاهب بعد مئات السنین من الدمار والوحشیة آل سعود، بحیث لا یجرؤ أحد على الاحتجاج أو طلب لإعادة بنائه. الباقی، وكالات العمل السوداء: الوطنیة والدولیة والعالمیة. كل الشعارات الفارغة الغربیة والشرقیة، وتظهر فارغة. وشهد أن جمیع شعاراتهم جبنی عدا: خداع الناس شیء آخر. فی طلیعة هذه المنظمات، UNESCO یدمر مبنى قدیم فی روما والأبواب: فی كل مدن تاریخ العالم، بیانا! وحظر الجناة، ولكن تدمیر مكة المكرمة والمدینة المنورة: من الآثار الصامتة والإسلامیة. التراث والثقافة والسیاحة فی جمیع البلدان، والمؤسسات الدولیة والعالمیة، وتحمل فی الصف الثانی! أما بالنسبة للتدمیر الجزئی للقبر بوذا فی بامیان، وتخدم ما یصل صوتهم، ولكن، ISIS و آل سعود جمیع الأماكن المقدسة، وقال العراق، سوریا دمرت شیئا، وكانوا حتى نفرح معا! توفی المتاحف لیس فقط فی العراق وبلاد الشام، وسیده آل سعود على أیدی الیهود الصهاینة، أو نهب، ولكن خلال هذه السنوات مئات من قوة آل سعود، شهد العالم السرقة وتهریب كل شیء: الموروثات التاریخیة والإسلامیة. یتم تهریب الكتب والتحف والممتلكات اشترى باستثناء إسرائیل ولیس المرتزقة. كلاهما، أو كل شیء، مثل تدمیر ISIS: تدمیر باسم الإسلام لا تزال قائمة، أو فی المتاحف تصمد: تزویر التاریخ، بدلا من الحضارة الإسلامیة مع حشیتها العصور الوسطى تغیر منهم. وبما أن المرشد الأعلى للثورة الإسلامیة قال انهم یحاولون استبدال: الشهید والجلاد التغییر! مریم راجافی، الذی یقود أكبر المنظمات وأعتى إرهابی الرأس، وفقط 17 آلاف من الاغتیالات فی إیران، والعراق، وسوریا، لا أقل! وهم یدعون إعلان حقوق الإنسان! ومدافعا عن السجناء السیاسیین. والشهید بهشتی ومطهری الشهید وغیرها من الجهات التی اغتیل أیدیهم، والمعارضة وحقوق الإنسان: هی عرض من مؤیدی الإرهابیین. وبالمثل، التدخل العسكری للولایات المتحدة فی جمیع البلدان نفذت الطاقة، قاعدة عسكریة أنشئت هناك، والناس قد قتل المدافع عن حقوق الإنسان إلى أن قدم! وإیران هی مركز الحضارة العالمیة، وظلت لآلاف السنین فی سلام والصداقة، والرعاة من أهداف الإرهاب. هذا كل شیء، وتدمیر الأضرحة المقدسة الأئمة الأربعة، بأن تنسى. لذلك، یجب أن تبقى على قید الحیاة، وكان الإعلان العربیة، وإسرائیل، والصمت. ویطلب هذا الصمت آل سعود. ولهذا الصمت، راح ضحیتها الآلاف من الناس السیف الماضی. آل سعود خلال عدة فترات من مذبحة أهل المدینة المنورة، وكان قادرا على السیطرة على هناك! إلا مركزهم الرئیسی: درعا، وهو الجراد الصحراوی شعبیة تلتهم القریة. ووفقا لوثائق التاریخیة والسعودیین بعد مقتل حاكم مكة المكرمة والمدینة المنورة، وكان الوضوء بدمائهم! له ما یبرره السكر الصلاة. الآن إخفاء أیدیهم الدمویة، وكان رئیس مجلس حقوق الإنسان فی الأمم المتحدة!

Baqi yol yenidən qurulması açacaq.

Fars körfəzində sahəsində inkişaflar bir parlaq gələcək olur. Əlbəttə ki, ehtiyatla bu inkişafların ilə bütün dünya, lakin onlar diqqətlə təqib edilir. Amma nəticədə bu inkişaflar, müqəddəs Baqi bərpası üçün işıq və ümid parlaqlıq. Harada məhv yüz il davam edir, və vəhşilik Al Saud, belə ki, heç kəs etiraz və ya yenidən sorğu cəsarət. Baqi, qara iş agentlikləri: Milli və beynəlxalq və qlobal. Bütün Qərb və Şərq boş şüarlar və boş göstərir. insanları tricking başqa bir şey deyil: və bütün cheesy şüarlar istisna olmaqla şahidi olduq. Bu təşkilatların önündə, YUNESKO-nun Roma və qapılar köhnə bina məhv edilir: dünya tarixinin bütün şəhərlərdə, bir şərh nəşr! Və failləri qadağan, lakin Məkkə və Mədinə məhv: Bu səssiz və İslam abidələri var. Mədəni İrs və bütün ölkələrin Turizm Təşkilatı və beynəlxalq təşkilat və qlobal ikinci sırada alınır! Bamiyan-da Buddha məzarı qismən məhv edilməsi üçün, onların səslərini up xidmət, lakin, ISIS və Al Saud bütün müqəddəs yerləri: İraq, Suriya, məhv, heç bir şey dedi və birlikdə hətta xoşbəxt idi! İraq və Levant və onun master Al Səud yalnız muzey sionist yəhudilərin əlində ölən və ya talan, lakin bu yüz il ərzində Səud Palatasının enerji, dünya bütün oğurluq və qaçaqmalçılığı şahidi: tarixi mirası İslam var. Kitablar və əntiq, insan alverinə İsrail və muzdluların istisna olmaqla alıb mülkiyyətidir. İslam qalır adı məhv və ya muzey qədər saxlamaq: Onlar ISIS 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
زندگی انسان پر از رمز و راز است، و اگر کسی آنها را نداند به سردرگمی دچار می شود. از این رو سفارش همه عرفا خودشناسی است، یعنی خودمان را بهتر بشناسیم. حتی در روایات داریم که: هرکس خود را بشناسد خدا را هم خواهد شناخت. خیلی ها نمی دانند خودشناسی یعنی چه! برای روشن شدن موضوع، فرض کنید یک دستگاه تبلت یا لبتاپ به شما هدیه دادند! اگر شما آن را نشناسید، و کار کردن با آن را ندانید، فقط یکبار آن را نگاه می کنید یا: ورانداز می کنید و بعد کنار می گذارید! در واقع فکر می کنید: یک شی بیهوده به شما داده شده است. ولی اگر کارکردهای آن را بخوبی بدانید، هرگز آن را از خود جدا نمی کنید! و در همه زمینه ها از ان استفاده می کنید. بدن انسان یا روح و روان انسان هم همینطور است، وقتی انسان از قابلیت های خود شناخت نداشته باشد، فکر می کند بیهوده آفریده شده! و ممکن است دست به خودکشی هم بزند. مانند بچه ای که اسباب بازی را نمی شناسد، و آن را دور می اندازد. ولی وقتی خود را بشناسد، و بداند میتواند مانند امام خمینی ره شود! یا به مقام پیامبران نزدیک گردد، یا حتی مانند هیتلر شود، آیا باز هم غصه می خورد؟ اینکه ما می گوییم زندگی نامه و: نوشته های امام خمینی را بخوانید، برای اینکه بدانید چطور: یک بچه یتیم از یک روستای فقیر، میتواند به جایی برسد که: تمام دنیا از او حرف می زنند. امروز برای دیدن محل زندگی امام خمینی ره، به جماران رفتم خانه ای کوچک که با پله ای چند، به حسینیه جماران وصل می شد. کاملا روستایی بود، حتی اجازه نداده بود که: دیوار حسینیه از حالت کاهگلی بیرون بیاید. بیاد خانه گلی فاطمه زهرا س افتادم، که دریک خانه کوچک، با سه امام معصوم زندگی می کرد، و دنیا را تغییر داد! حضرت علی همسرش امام اول بود، امام حسن و امام حسین ع امام دوم و سوم. واکنون کسی در دنیا نیست که: نام آنها را نشنیده باشد. اگر ما زندگی اینگونه افراد را مطالعه کنیم، به عمق وجودی و ارزش والای خودمان بیشتر پی می بریم. مگر پیامبر اسلام یک یتیم نبود؟ پدر ایشان قبل از تولد از دنیا رفته بود. شاید خدا می خواست که زیر دست و: تربیت شده یک فرد نباشد، تا روح او محدود نباشد. زیرا غالبا فرزندان با تکیه بر پدر و مادر بزرگ می شوند، و قدرت کار افرینی یا خلاقیت کمتری دارند. چون هرجا مشکلی پیش آید، پدر و مادر دست به سینه آماده خدمت گذاری هستند. نه تنها اشخاص بلکه جریان های سیاسی و: اتفاقات اطراف ما نیز می توانند: مرجع خود آگاهی و شناخت ما از خود باشد. مدیریت و رهبری هر کس ذاتی خودش است، ولی در تحولات اجتماعی خود را بروز می دهد. مثلا می گویند اگر ۵نفر را با هم در یک گروه بگذارید، یکی از این ۵نفر می تواند: با قدرت مدیریت بهتر بقیه را جذب کند، و اگر این شما باشید، خواهید دید که استعداد هایی داشته اید که: تا به حال از آن خبر نداشتید. روانشناسی و تاریخدانی و .. همه رشته های انسانی، حتی دانش فنی و پزشکی همه در وجود همه هست، فقط باید آن را کشف و یا به آنها میدان داد. به همین جهت می گویند: آب اگر باشد همه شنا کردن بلد هستند، یا بلد می شوند. اختلاس و دزدی یا جنایت و دروغگویی هم، مانند بچه شیطانی آرام در وجود همه هست! و اگر زمینه پیدا کند رشد می کند، و سرنوشت انسان ها را به بدبختی سوق می دهد. لذا انتخاب هر میدانی برای بروز برخی از استعداد ها، با خود انسان است. دین برای همین آمده که بگوید: هم خودت خوب باش و هم محیط را خوب بساز.
Patterns role in human life.
Human life is full of mystery, and if someone does not know they are experiencing the confusion. The order of all mystics, self-realization, namely ourselves better. Even in traditions that: Anyone knows their God will recognize it. Many people do not know what it means self-knowledge! For illustration, suppose a tablet or laptop you gave! If you do not know it, and work with do not know it, once you see it or: admiring it and then put aside! In fact, think an object is useless to you. But if it functions well know, never separated from it not! And in all fields of use it. So too is the human body or the human psyche, not knowing when one of their capabilities, thinks created in vain! And may disrupt committed suicide. A child who does not like toys, and throws it away. But when he knows himself, and he can be like Imam Khomeini! Or as close prophets, or even like Hitler, is still pined? We say that the biography and writings of Imam Khomeini, to read, to learn how an orphan from a poor village, can reach a point that the world is he talking about. Today to see the life of Imam Khomeini, the destroyer went small house with a few steps, the religious site was connected destroyer. It was quite rural, and even refuses to let the wall come thatched husseiniya mode. I remember the mud house of Fatima Zahra, which is a small house, with three Imams lived and changed the world! Her husband Ali was the first Imam, Imam Hassan and Imam Hussein (AS), Imam second and third. And now not one in the world that has not heard their names. If we study the lives of these people, the more we find ourselves deep and great value. But Muhammad was an orphan? His father had died before birth. Maybe God wanted by the hand: a person is not trained, not limited to his soul. Because children often rely on grandparents, and the power of creativity, entrepreneurship or less. Because whenever a problem arises, parents’ arms are ready to serve. Not only individuals but also the political process and Leisure around us could be: reference is self-awareness and self-understanding. Everyone has his inherent leadership, but its social transformations will occur. Say for example, if five people together in one place, one of the 5 people can be: the power to better manage the rest to attract, and if that’s you, you will see the talents that you have that has had it’s did not. And historians and human psychology … all fields, including medical technology and all in all it is, just have to figure it out and gave to them. That is to say: if the water is all they know how to swim, or did not. Embezzlement or crimes and lies, like a tomboy all is quiet! If the field will grow, and the fate of mankind leads to misery. So, choose any field to develop some talent, with the man himself. That’s why the religion that says you have to be good and make good environment.
دور النماذج فی حیاة الإنسان.
حیاة الإنسان ملیئة بالغموض، واذا كان هناك من لا یعرفون أنهم یعانون من الارتباك. ترتیب كل الصوفیون، تحقیق الذات، وهی أنفسنا أفضل. حتى فی التقالید ما یلی: أحد یعرف إن الله على الاعتراف بها. كثیر من الناس لا یعرفون ما یعنیه معرفة الذات! للتوضیح، لنفترض أن لوحی أو جهاز الكمبیوتر المحمول الذی أعطیته! إذا كنت لا تعرف ذلك، والعمل مع لا یعرفون ذلك، بمجرد رؤیته أو: الإعجاب، وبعد ذلك وضعت جانبا! فی الواقع، أعتقد كائن لا طائل منه لك. ولكن إذا كان ظائف نعرف جیدا، أبدا فصلها عن أنه لا! وفی جمیع مجالات استخدامها. لذلك لیس من جسم الإنسان أو النفس البشریة، وعدم معرفة عند واحد من قدراتها، یفكر خلق عبثا! وربما یؤدی إلى اضطراب انتحر. والطفل الذی لا یحب اللعب، ویلقی به بعیدا. ولكن عندما یعرف نفسه، وأنه یمكن أن یكون مثل الإمام الخمینی! أو كما فعل الانبیاء وثیقة، أو حتى مثل هتلر، ما زال موهون؟ ونحن نقول ان سیرة وكتابات الإمام الخمینی، لقراءة، لمعرفة كیفیة یتیم من قریة فقیرة، یمكن أن تصل إلى نقطة أن العالم كان یتحدث عنه. الیوم لنرى حیاة الإمام الخمینی، وذهب المدمرة منزل صغیر مع بضع خطوات، وموقع دینی كان على علاقة مدمرة. كان الریف تماما، وحتى ترفض السماح للجدار یأتی وضع الحسینیات من القش. أتذكر بیت الطین فاطمة الزهراء، وهو البیت الصغیر، مع ثلاثة أئمة عاش وغیرت العالم! كان زوجها علی الإمام الأول، الإمام الحسن والإمام الحسین (ع)، الإمام الثانی والثالث. والآن لا أحد فی العالم التی لم یسمع أسمائهم. إذا درسنا حیاة هؤلاء الناس، وكلما وجدنا أنفسنا قیمة عمیقة وكبیرة. ولكن محمد كان یتیما؟ والده قد توفی قبل ولادته. ربما أراد الله على ید: لم یتم تدریب أی شخص، لا تقتصر على روحه. لأن الأطفال غالبا ما تعتمد على الأجداد، وقوة الإبداع وروح المبادرة أو أقل. لأنه كلما تنشأ مشكلة، والأسلحة الآباء على استعداد للعمل. لیس فقط الأفراد ولكن أیضا العملیة السیاسیة والفراغ من حولنا یمكن أن یكون المرجع هو الوعی الذاتی وفهم الذات. كل شخص لدیه قیادته الأصیلة، ولكن سوف تحدث التحولات الاجتماعیة. ویقول على سبیل المثال، إذا كان خمسة أشخاص معا فی مكان واحد، واحدة من ۵ أشخاص یمكن أن یكون: القدرة على إدارة أفضل للبقیة لجذب، وإذا كان هذا هو لك، وسوف نرى المواهب التی التی تمت زیارتها لك انها ل لم یفعل ذلك. والمؤرخین وعلم النفس البشریة … جمیع المجالات، بما فی ذلك التكنولوجیا الطبیة وجمیع فی كل ما هو، فقط لأنها من أصل الرقم، وقدم لهم. وهذا یعنی: إذا كان الماء هو كل ما یعرفون كیفیة السباحة، أو لم یفعل. اختلاس أو الجرائم والأكاذیب، مثل المسترجلة كل شیء هادئ! إذا كان الحقل سوف تنمو، ومصیر الجنس البشری یؤدی إلى البؤس. بذلك، اختر أی مجال لتطویر بعض المواهب، مع الرجل نفسه. هذا هو السبب فی الدین الذی یقول علیك أن تكون جیدة وجعل بیئة جیدة.
insan həyatında Patterns rolu.
İnsan həyatı sirr dolu və kimsə bilmir, əgər onlar qarışıqlıq yaşanır. bütün mystics, özünü qaydası, yəni özümüz daha yaxşı. Hətta ənənələri ki: Hər kəs onların Allahı tanımaq olacaq bilirik. Bir çox insanlar öz-özünə bilik nə deməkdir bilmirəm! illüstrasiya üçün, verdi tablet və ya laptop güman! Siz bunu, və işləmək deyilsə siz onu görmək bir dəfə, onu bilmək və ya olmayan: bunu heyran və sonra kənara qoymaq! Əslində, bir obyekt sizin üçün yararsız hesab edirəm. Bu yaxşı bilirik funksiyaları əgər Lakin, deyil, ondan ayrılmış, heç vaxt! Və bütün sahələrində istifadə edin. Belə ki, çox onların imkanları biri, boş yaradılmışdır düşünür zaman bilmədən insan orqan və ya insan ağıl deyil! Və intihar qıra bilər. oyuncaqlar kimi, və üz salır olmayan bir uşaq. Lakin o, özü bilir, o İmam Xomeyninin kimi ola bilər! Və ya yaxın peyğəmbərlər, hətta Hitler kimi, hələ pined edir? Biz kasıb kənd bir yetim, dünya o söhbət edir ki, bir nöqtəyə çata bilər necə öyrənmək üçün, tərcümeyi-hal və İmam Xomeyninin yazılar oxumaq ki. İmam Xomeyninin həyat görmək üçün bu gün destroyer dini site destroyer bağlı idi, bir neçə adımda ilə kiçik ev getdi. Bu olduqca kənd idi və hətta divar küləşli husseiniya rejimi gəlsin etmir. Mən üç İmamlar yaşamış və dünya dəyişdi, bir kiçik ev Fatimə Zəhra, palçıq ev unutmayın! Əri Ali ikinci və üçüncü ilk İmam, İmam Həsən və İmam Hüseyn (ə), Imam idi. İndi onların adlarını eşitməmişəm dünyada bir. biz bu insanların həyatını öyrənmək, daha özümüzüنوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

نزدیک به 40سال است که عربستان، پول های کلانی در تمام کشورها خرج می کند، که بتواند به اهداف وهابی گری خود برسد، ولی نتیجه آن فروپاشی خودش است! نمونه آن همین اواخر، که همه داراییها و خزانه خود را با ترامپ، بالمناصفه تقسیم کرد. هرچه داشت به آنها داد: چه بصورت هدیه هفت تیرطلایی، چه بصورت سهام یا وجه نقد، و چه بصورت حواله های خرید سلاح. اما هیچ نتیجه ای عایدش نشد! چون ترامپ از آنسو اعلام کرد: این پول ها را صرف اشتغال خودشان خواهد کرد، از این طرف هم ائتلاف فروپاشید! قطر که سرپیچی نمود، بقیه نیز به 4کشور کوچک: مولداوی و امارات و لیبی و بحرین محدود شدند. زیرا پاکستان هند کویت و عمان، قطر را تحریم نکردند، مصر هم نه مرز مشترک دارد و نه روابط تجاری!

فارغ از این تحلیل، کلا راهبرد آل سعود دچار تناقضی است که: در مسیر طولانی زمان، برضد خودش عمل می کند. مثلا با رشد انقلاب اسلامی در ایران، سعی کرد با چاپ وسیع قران و کتاب های وهابی، خود را در راس تحولات اسلامگرایی نشان دهد! حتی در سال هایی فهد خود را خادم الحرمین خواند. اما اکنون ناچار است به همه آنها پشت پا بزند، و به کشور های هم پیمان و مسلمان: چون بحرین و یمن لشگر کشی کند، و مردم مسلمان آنجا را قتل عام نماید. بعد ها با احداث مدارس و پرداخت هزینه دانشجویان آن، سعی داشت لشگر خود را از دیگر کشورها: چون پاکستان چچن و افغانستان تهیه کند، ولی اغلب اینها جذب ملت های خود شدند، برای باقی مانده آنها هم، وظیفه خودکشی یا انفجار های انتحاری تعیین نمود. اما اینان نیز به دلیل خونریزی کور، مورد نفرت جهانیان واقع شدند.

با کاهش قیمت نفت و درآمد های عربستان، ناچار شد به کشورهای همسایه چون قطر و امارات فشار وارد کند، تا آنها نیز در هزینه های راه اندازی جنگ، و کشتارها شریک باشند. لذا شورای همکاری خلیج فارس را ایجاد کرد، اما حمله صدام به کویت نقشه او را بر هم زد. کویت و قطر و عمان بدبین شدند، و از نوکری محض برای آل سعود کنار کشیدند. بحرین هم به دلیل مشکلات داخلی، نه تنها کمکی به عربستان نکرد، بلکه با دعوت از لشکر زرهی عربستان به داخل خاک خود، عملا متجاوز بودن آل سعود را ثابت کرد. ناچار در دوره بعدی، نیروهای شبه نظامی خود را به عراق و سوریه فرستاد، تا حکومت اسلامی به روش ترور و وحشت ایجاد کنند. بسیاری از دلار های نفتی هم، صرف خرید سلاح برای انان و یا: جلب حمایت کشورهای صنعتی شد. از این جهت سیستم دفاعی اش در داخل، تضعیف گردید. یمن موقعیت را مناسب دید و: استقلال خود را از عربستان اعلام نمود. همزمان با مردم یمن مردم شرق عربستان نیز، به این نهضت پیوستند. اکنون عربستان باید هزینه القاعده را در کشورهای غربی می پرداخت. به هزینه های داعش در سوریه و: طالبان در افغانستان سروسامان می داد. ولی بودجه کافی نبود! مخصوصا اینکه در سال های اخیر، بودجه سالانه عربستان هم با کسری مواجه بود. به همین جهت گروههای تکفیری که: پشتیبانی مالی خود را ضعیف دیدند، یکی پس از دیگری عقب نشینی کردند. افرادی هم که از اروپا یا آمریکا به داعش پیوسته بودند، با تئوری های داعشی به کشورهای خود بازگشتند. و انفجارات انتخاری را در آنجا شروع کردند.

Why not bless Saudi money?

Nearly 40 years Saudi Arabia, in every country spends huge money, to be able to reach your goals Wahhabism, but the result is the collapse of its own! An example of this recently, all assets and their coffers with Trump, divided. Whatever he said to them: either as gifts golden pistol, either stock or cash, or just buy weapons transfers. But not accrue any results! Because beyond the Trump announced that their employment will spend the money, this is the coalition collapsed! Qatar, which was refused, the rest of the four small countries: Moldova and the United Arab Emirates and Libya and Bahrain were limited. For Pakistan, India, Kuwait, Oman, Qatar, not sanctions, not the Egyptian border and trade relations!

Apart from this analysis, the overall strategy of the House of Saud is contradictory: on the road a long time, acts against him. For example, the growth of Islamic Revolution in Iran, tried with large print and e-Wahhabi Koran itself at the forefront of developments Islamism show! Even in the years of your Fahd Al-Haramain's servant. But now he has to foot all of them, and to allies and Muslim countries since Bahrain and Yemen military campaigns, and the massacre of the Muslim population there. Later, with the construction of schools and afford students, tried his army of other countries: such as Pakistan, Chechnya and Afghanistan, but often they attract their nations were, for the remainder of the task suicide or explosion suicide set a. But they are blind due to bleeding, were hated by the world.

With the decline in oil prices and revenues, Saudi Arabia, Qatar and the United Arab Emirates was forced to neighboring countries such as pressure, so they set up at the cost of war and killing their partner. The Persian Gulf Cooperation Council established, but Saddam's invasion of Kuwait disrupted the plan. Kuwait, Qatar and Oman were skeptical, and the valet soon withdrew to the House of Saud. Bahrain due to internal problems, not only in Saudi Arabia did not help, but at the invitation of Saudi armored division into its territory, practically proved in excess of the House of Saud. Inevitably, in the next period, paramilitary forces sent to Iraq and Syria, to establish Islamic rule by terror. Many oil dollars are spent on weapons for them and either: win the support of the industrialized countries. In this sense, his immune system inside, was weakening. Yemen saw and position: Saudi Arabia announced its independence. At the same time the people of East Saudi Yemeni people also joined the movement. Now Saudi must pay the cost al-Qaeda in western countries. Costs in Syria and the Taliban in Afghanistan would settle down. But the budget was not enough! Especially in recent years, the annual budget deficit Saudi Arabia. So Takfiri groups that had weakened their financial support withdrew one after another. People either from Europe or America had joined the Islamic State, the theory of Isis returned to their home countries. And suicide bombings began there.

لماذا لا یبارك المال السعودی؟

ما یقرب من 40 عاما المملكة العربیة السعودیة، فی كل بلد ینفق أموالا طائلة، لتكون قادرة للوصول إلى أهدافك الوهابیة، ولكن النتیجة هی انهیار من تلقاء نفسها! مثال على ذلك مؤخرا، جمیع الأصول وخزائنها مع ترامب، تقسیم. ومهما قال لهم: إما كهدایا مسدس الذهبی، سواء الأسهم أو نقدا، أو مجرد شراء نقل الأسلحة. ولكن لا تتحقق أی نتائج! بسبب ما وراء أعلن ترامب أن عملهم سوف تنفق المال، وهذا هو التحالف انهار! كانت مولدوفا والإمارات العربیة المتحدة ولیبیا والبحرین المحدود: قطر، ولكن الطلب رفض، وبقیة الدول الأربع الصغیرة. بالنسبة لباكستان، الهند، الكویت، عمان، قطر، ولیس العقوبات، ولیس العلاقات الحدود والتجارة المصریة!

وبصرف النظر عن هذا التحلیل، فإن الاستراتیجیة العامة للأسرة آل سعود متناقضة: على الطریق لفترة طویلة، تعمل ضد نفسه. على سبیل المثال، ونمو الثورة الإسلامیة فی إیران، حاول مع الطباعة الكبیرة والإلكترونیة الوهابیة القرآن نفسه فی طلیعة التطورات الإسلام المعرض! حتى فی سنوات عبدك فهد مؤسسة الحرمین. ولكن الآن لدیه إلى قدم كل منهم، والحلفاء والدول الإسلامیة منذ الحملات العسكریة البحرین والیمن، ومذبحة السكان المسلمین هناك. وفی وقت لاحق، مع بناء المدارس وتحمل الطلاب، حاول جیشه من بلدان أخرى: مثل باكستان والشیشان وأفغانستان، ولكن فی كثیر من الأحیان أنها تجذب كانت دولهم، للفترة المتبقیة من انتحار مهمة أو الانتحار انفجار مجموعة أ. لكنهم مصابون بالعمى بسبب النزیف، ویكره العالم.

مع تراجع أسعار النفط وعائداته، اضطرت المملكة العربیة السعودیة وقطر ودولة الإمارات العربیة المتحدة إلى البلدان المجاورة مثل الضغط، لذلك أقاموا فی كلفة الحرب وقتل شریكه. أنشأ مجلس التعاون لدول الخلیج الفارسی، ولكن غزو صدام للكویت تعطل الخطة. وكانت الكویت وقطر وسلطنة عمان المتشككین، وخادم قریبا انسحب إلى بیت آل سعود. البحرین بسبب المشاكل الداخلیة، ولیس فقط فی المملكة العربیة السعودیة لم تساعد، ولكن بناء على دعوة من فرقة مدرعة السعودی إلى أراضیها، وثبت عملیا ما یزید على بیت آل سعود. حتما، فی الفترة المقبلة، القوات شبه العسكریة أرسلت إلى العراق وسوریا، لإقامة حكم إسلامی بالإرهاب. تنفق الكثیر من أموال النفط على الأسلحة بالنسبة لهم، وإما: كسب تأیید الدول الصناعیة. فی هذا المعنى، وجهازه المناعی فی الداخل، وتضعف. شهد الیمن وموقف: أعلنت المملكة العربیة السعودیة استقلالها. وفی الوقت نفسه انضم شعب الشعب الیمنی السعودی الشرقی أیضا الحركة. الآن یجب أن السعودیة تدفع تكالیف تنظیم القاعدة فی الدول الغربیة. أن التكالیف فی سوریا وحركة طالبان فی أفغانستان یستقر. لكن المیزانیة لا تكفی! خصوصا فی السنوات الأخیرة، وعجز المیزانیة السنوی فی السعودیة. الجماعات التكفیریة بحیث ضعفت دعمها المالی، سحبت واحدا تلو الآخر. كان الناس سواء من أوروبا أو أمریكا انضمت الدولة الإسلامیة، نظریة إیزیس عادوا إلى بلدانهم الأصلیة. وبدأت التفجیرات الانتحاریة هناك.

Niyə Səudiyyə pul xeyir-dua deyil?

hər bir ölkə böyük pul xərcləyir təxminən 40 il Səudiyyə Ərəbistanı, vəhabilik sizin məqsədlərə nail olmaq üçün, amma nəticə öz dağılması edir! Bu misal yaxınlarda bütün aktiv və Trump ilə kassasına, bölünür. Nə olursa olsun onlara dedi: hədiyyə kimi qızıl tapança, ya fond və ya pul və ya silah köçürmələri almaq bilərsiniz. Amma heç bir nəticə hesablanır deyil! Trump onların məşğulluq pul sərf açıqladı kənarda, çünki bu koalisiya dağıldı edir! imtina Qatar, dörd kiçik ölkənin qalan: Moldova və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Liviya və Bəhreyn məhdud idi. Pakistan, Hindistan, Küveyt, Oman, Qatar deyil sanksiyalar deyil, Misir sərhəd və ticarət əlaqələri üçün!

, Yolda uzun müddət özünə qarşı çıxış: Bunun analizi, Səud Palatasının ümumi strategiya ziddir. Məsələn, İran İslam İnqilabının artım, inkişaf İslamçılıq şou önündə böyük çap və e-vəhhabi Quran özü ilə cəhd! Hətta Fahd Al-Harameyn qulu illərində. Amma indi o, onların bütün ayaq var və müttəfiqləri və Bəhreyn və Yəmən hərbi kampaniyaları bəri müsəlman ölkələrində və orada müsəlman əhalinin qırğınına. Daha sonra, məktəblərin tikintisi ilə və tələbələri ödəyə, digər ölkələrin ordusu cəhd belə Pakistan, Çeçenistan və Əfqanıstan kimi, lakin tez-tez onların millətlər tapşırıq intihar və ya partlayış intihar set qalan idi cəlb a. Lakin onlar, dünya nifrət edildi qanaxma kor edir.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

امام خمینی برای همه جهانیان است.

شخصیت بزرگی چون امام خمینی ره، نمی تواند مرز داشته ویا به گروه یا ملت یا قوم خاصی باشد. لذا هیچ کس نمیتواند مدعی انحصاری باشد، و ایشان متعلق به همه دنیا است. خوشبختانه امام خمینی هم از نظر تاریخی و: هم از نظر جغرافی متعلق به همه جهان است، واگر کسی تا کنون نام او را نشنیده یا: از او اطلاعاتی ندارد برای این است که: خودش نخواسته است. اگر یک بطری در بسته را به: دریای خلیج فارس بیاندازیم، سالها هم اگر در آن بماند، کمترین ابی به داخل آن نخواهد رفت؟ زیرا بطری در بسته است و: خودش مانع رسیدن فیض می باشد. لذا آنها باید درب مغز و روح خود را باز کنند، تا شناختی از امام خمینی به دست آورند. امروز و فردا روزهایی است که: متعلق به ایشان است و: همه جا و به هر زبان امام خمینی معرفی می شود، جلوی این سیلاب ایستادن و تشنه ماندن، فقط تقصیر خود تشنه خواهد بود. از لحاظ جغرافیایی، امام خمینی در خمین یکی از شهرستانهای کوچک ایران بدنیا امد، ولی در دوران پر برکت عمر خود، به شهرهای مختلف ایران و: حتی کشور های خارجی چون عراق و ترکیه و کویت و فرانسه مهاجرت کردند. البته در گذشته شاه می خواست: او را بدنام کند می گفت: پدران امام خمینی از هندوستان یه ایران آمدند؟ اکنون این حرف حتی یک افتخار خواهد بود، که مردم هندوستان هم در آن شریک هستند. اما از نظر تاریخی، به دلیل اینکه ایشان از نسل امامان شیعه هستند، لذا در طول تاریخ مجبور به مهاجرت زیادی بوده اند. و دوباره به اصل خود برگشته اند؟ زیرا حضرت ابراهیم ایرانی بود و: فرزند خود اسماعیل را به دستور خداوند، به عربستان برد و مکه را پایه گذاری نمود، و از این جهت مکه متعلق به ایرانیان است. پیامبر اسلام و ائمه، همه از نسل حضرت اسماعیل هستند، ولی چون در طول زندگی، از سوی دشمنان تهدید می شدند، ناچار محل زندگی خودرا تعییر می دادند، لذا یکی از امامان در ایران فعلی یعنی مشهد است. تعدادی در عراق و برخی هم در مدینه مدفون می باشند، که حتی مقبره آنهاییکه در مدینه هستند، از شر دشمنان در امان نمانده و: تخریب شده و اجازه بازسازی را هم نمی دهند. فرزندان بلافصل این امامان را امامزاده می گویند،  فرزندان بعدی را سادات نامگذاری کرده اند. امام خمینی از جمله سادات موسوی هستند. که نسل ایشان به پدر امام رضا ع یعنی: موسی بن جعفر می رسد. و این سلاله رسول خدا هم محسوب می شود. و بنی فاطمه هم گفته شده اند. و لذا همانطور که پیامبران مهم و: اولوالعزم جهانی بوده اند، نوادگان انها هم تعلق به مکان یا زمان خاصی ندارند. و برای هدایت همه هستند. زیرا سخنان انها سخن شخصی نیست، بلکه سخن خدا و پیامبران هستند، امام خمینی حتی وقتی خرمشهر ازاد شد، فرمودند خدا خرمشهر را ازاد کرد.

در واقعه طبس، که نقشه دقیقی از سوی آمریکا برای: حمله به ایران و نجات گروگانها بود، ولی گرفتار طوفان شدند فرمود: ما انها را شکست ندادیم، خدا آنها را شکست داد، شن ها ماموران خدا بودند. به همین جهت چون رنگ خدا را دارد، خدایی شده و هرکس خدا را دوست دارد، ایشان را هم دوست دارد. وخداوند هم بوسیله همین نوع افراد، خود را معرفی می کند تا زبان انها قابل فهم باشد. امروزه بیانات امام خمینی در زبان فارسی، مجموعه بزرگی به نام: صحیفه نور است و به تمام زبانها هم، ترجمه شده و اگر هم در دسترش شما نیست، به ما اطلاع دهید برای شما ارسال نماییم. و یا به مراکز معتبر مراجعه نمایید

Imam Khomeini is for the whole world.

Great personalities like Imam Khomeini can not have borders or to a particular group or nation or people. Therefore, no one can claim to be exclusive, and they belong to all the world. Fortunately, both historically and Imam Khomeini: both in terms of geography belongs to all the world, if anyone ever heard of him either: he has no information for that: he did not want to. If a bottle package to: Sea, Persian Gulf take years, if not the lowest Abbey will not go into it? Because the bottle is closed: his grace is prevented. Therefore, they should open their doors brain and soul, to gain knowledge of Imam Khomeini. Today and tomorrow are days that belongs to them is: Imam Khomeini introduced everywhere and in every language, standing in front of the floods and thirsty, thirsty just be their fault. Geographically, Iran Imam Khomeini at Khomeini was born one of the small towns, but blessed during his life, in different cities of Iran and even foreign countries such as Iraq, Turkey, Kuwait and France moved. However, in the past, the king asked him his infamous saying of Imam Khomeini's parents came from India a country? That would be an honor even now, the people of India are partners in it. But historically, because they are the generation of imams, so many have been forced to emigrate in history. And again returned to its origin? Because Abraham was Iranian and: his son Ismail on God's command, Saudi Arabia and Mecca founded, and the direction of Mecca from the Persians. Prophet and the Imams, the descendants of Ishmael, but as in life, were threatened by enemies, were forced to change their location, so one of the current leaders in Iran, Mashhad. Number in Iraq, and some are buried in Medina, even those in Medina tombs are the enemies spared the destruction and reconstruction is not allowed. The direct descendants of the Holy Imams say, children are next to Sadat named. Imam Khomeini including the Sadat Mousavi. His father's generation Imam Reza (AS): Musa bin Jaafar arrives. And the descendant of the Prophet's time. And the children of Fatima have said. Therefore, as the prophet important: global arch were their descendants do not belong to a specific time or location. And to direct all. Because their words speak not personal, but the word of God and the prophets, even when Imam Khomeini, Khorramshahr was liberated, said God freed Khorramshahr.

In the ladies event, a detailed map of America for the attack on Iran and rescue the hostages, but were caught by the storm and said we did not beat them; they beat God, God officer’s sand. Therefore, because the color is God, God, and whoever loves God, loves them both. Lord also by the same people, introduce yourself to the language they can understand. Today, Imam Khomeini in Persian, a large collection called scripture is light, and to all language, translation and convenience if you do not, let us know and we will send you. Or refer to the accredited centers.

. الإمام الخمینی هو للعالم كله.

شخصیات عظیمة مثل الإمام الخمینی لا یمكن لها حدود أو لمجموعة معینة أو أمة أو شعب. لذلك، لا یمكن لأحد أن یدعی أن تكون حصریة، وأنها تنتمی إلى كل العالم. لحسن الحظ، سواء من الناحیة التاریخیة والإمام الخمینی: سواء من حیث الجغرافیا ینتمی إلى كل العالم، إذا كان أی شخص قد سمع منه إما: انه لیس لدیه معلومات عن هذا: أنه لا یرید ل. إذا كان حزمة زجاجة ل: البحر والخلیج الفارسی یستغرق سنوات، إن لم یكن أدنى دیر لن أخوض فی ذلك؟ بسبب إغلاق زجاجة: یتم منع نعمته. ولذلك، ینبغی أن تفتح لهم أبواب الدماغ والروح، لاكتساب المعرفة من الإمام الخمینی. الیوم وغدا والأیام التی ینتمی إلیها هو: قدم الإمام الخمینی فی كل مكان وفی كل لغة، والوقوف أمام الفیضانات والعطش، العطش یكون مجرد خطأهم. جغرافیا، ولدت إیران الإمام الخمینی فی الخمینی واحدة من البلدات الصغیرة، ولكن المباركة أثناء حیاته، فی مدن مختلفة من إیران ودول حتى أجنبیة مثل العراق وتركیا والكویت وفرنسا نقلها. ومع ذلك، فی الماضی، وسأله الملك له القول الشائنة من الآباء والأمهات الإمام الخمینی جاء من الهند بلد؟ سیكون ذلك شرفا حتى الآن، وشعب الهند شریكان فی ذلك. لكن من الناحیة التاریخیة، لأنهم هم جیل من الأئمة، والكثیر أجبروا على الهجرة فی التاریخ. وعاد مرة أخرى إلى أصله؟ لأن إبراهیم كان الإیرانی و: ابنه إسماعیل على أمر الله، المملكة العربیة السعودیة ومكة المكرمة تأسست، واتجاه مكة من الفرس. النبی والأئمة، من نسل إسماعیل، ولكن كما فی الحیاة، وتعرضوا للتهدید من قبل الأعداء، واضطر إلى تغییر موقعها، حتى واحد من القادة الحالیین فی إیران، مشهد. رقم فی العراق، ودفن بعضهم فی المدینة المنورة، حتى أولئك الذین فی القبور المدینة المنورة هم أعداء یدخر الدمار وغیر مسموح اعادة الاعمار. وتقول أحفاد الأئمة المقدسة، والأطفال هم بجانب السادات اسمه. الإمام الخمینی بما فی ذلك السادات موسوی. جیل والده الإمام الرضا (ع): موسى بن جعفر وصول. وسلیل من الزمن النبوی. ولقد قال أبناء فاطمة. لذلك، كما قال النبی هام: قوس العالمی كانت ذریتهم لا تنتمی إلى زمن أو مكان معین. وتوجیه جمیع. لأن كلامهم تتحدث یست شخصیة، ولكن كلمة الله والأنبیاء، حتى عندما تحررت الإمام الخمینی، خرمشهر، قال الله تعالى الافراج عن خرمشهر.

فی حالة السیدات، خریطة تفصیلیة لأمریكا للهجوم على ایران وانقاذ الرهائن، ولكن تم القبض علیهم من قبل العاصفة، وقالت أننا لم ضربهم، ضربوا الله، الله ضباط الرمال. ولذلك، لأن اللون هو الله، والله، ولمن یحب الله، یحب لهم على حد سواء. الرب أیضا من قبل الشعب نفسه، أعرض نفسك على قدر عقولهم. الیوم، الإمام الخمینی باللغة الفارسیة، ودعا الكتاب مجموعة كبیرة خفیف، وإلى جمیع اللغات والترجمة والراحة إذا لم تقم بذلك، اعلامنا، وسوف نرسل لك. أو الرجوع إلى المراكز المعتمدة.

İmam Xomeyni bütün dünya üçün.

İmam Xomeyni kimi böyük şəxsiyyətlər sərhədləri və ya müəyyən bir qrup və ya millət ya insanlar ola bilməz. Buna görə də, heç bir xüsusi olduğunu iddia edə bilər, və onlar bütün dünyaya məxsusdur. Sevindirici haldır ki, həm tarixən və Imam Khomeini: hər kəs heç onu bilərsiniz eşitdim əgər, həm də coğrafiya baxımından bütün dünyaya məxsusdur o ki, heç bir məlumat var: o istəmirdi. bir şüşə paketi əgər: aşağı Abbey ona daxil deyil əgər Sea, Fars körfəzi, il? şüşə bağlıdır, çünki onun lütf qarşısı alınır. Buna görə də, onlar İmam Xomeyninin bilik əldə etmək, onların qapılarını beyin və ruh açmalıdır. Bu gün və sabah onlara aid gün: İmam Xomeyni sel və susuz, susuz yalnız olmaq, onların təqsiri qarşısında duran, hər yerdə və hər dilində təqdim etdi. Coğrafi, Xomeyni İran İmam Xomeyni İranın müxtəlif şəhər və İraq, Türkiyə, Küveyt və Fransa kimi hətta xarici ölkələrdə, onun həyatı boyu hərəkət etdi kiçik şəhərlərindən biri anadan, lakin mübarək edilmişdir. Lakin keçmişdə, padşah ona İmam Xomeyninin valideynləri onun qəbih kəlam bir ölkə Hindistan gəldi istədi? Ki, hətta indi şərəf olardı, Hindistan insanlar tərəfdaşdırlar. onlar imamların nəsil, çünki Lakin tarixən, bir çox tarixində köç etmək məcburiyyətində qaldılar. Və yenə onun mənşəyi döndü? İbrahim İran idi və çünki Allahın əmri onun oğlu İsmayıl, Səudiyyə Ərəbistanı və Məkkə təsis və farslar Məkkəyə istiqaməti. Peyğəmbər və İmamlar, İsmailin nəslindən, lakin həyat kimi, düşmən tərəfindən təhdid olunub, onların yeri, İran,

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

لشگر کشی اعراب به آمریکا!

قرار است اعراب حاشیه جنوبی خلیج فارس، همه با هم به آمریکا بروند و: دیدار با ترامپ را پس بدهند.  و این نشان می دهد تنها کسانی که، به حرف رهبر انقلاب اسلامی ایران عمل می کنند، آمریکا و اعراب هستند! البته درجهت منافع خودشان. رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 1396را سال: اشتغال و تولید نامگذاری کرد، در ایران همه به هم اتهام زدند که عامل بیکاری دیگری است! و هیچ اقدامی نکردند. اما افتخار ترامپ این است که در سفر به عربستان، و خاورمیانه میلیاردها دلار به دست آورده که: خرج اشتغال و تولید در کشور خودش می کند، و چون ترامپ از جمله کسانی است که: بیشتر سوابق تجاری و تولیدی دارد، تا سوابق سیاسی لذا میتوان حرف او را عملی تر دانست . به همین جهات است که اعراب ناراحت شدند! و قرار است به زودی سفر کنند، و از این حرف ترامپ که همه را به سود خود گفته، توضیح بخواهند. و یا حداقل به او بقبولانند که: این سفر منافع دوجانبه داشته! و فقط آمریکا نبوده که سود برده، اعراب نیز در صدد هستند از این سفر، دستمایه ای داشته باشند. اعراب حاشیه جنوبی خلیج فارس، که تا قبل از اظهار نظر ترامپ، فکر می کردند برگ برنده در دست آنها است! بزودی متوجه شدند که چه برگی خورده اند. در این قمار بزرگ نه تنها برنده نشدند،  طرف، حاضر نشده حتی آنها را به رسمیت بشناسد، ویا برابر و در حد خود بخواند. بخصوص که بلافاصله قطر، خط خود را جدا کرد، بحرین و یمن هم بیش از گذشته، با نهضت مردمی روبرو شدند. البته راهگشا بودن پیام برای ملت ها اشکالی ندارد، همانطور که آیت الله امامی کاشانی هم، در نماز جمعه تذکر دادند که در بین 8میلیارد جمعیت جهان، فقط تعداد اندکی ظالم و ستمگر هستند. زیرا دولت آمریکا حتی یک درصد جمعیت آمریکا هم نمی شود، دولت اسرائیل هم همینطور: نماینده کل یهودیان نیست. لذا باید دید که این منافع مورد نظر ترامپ، منافع 99درصدی است یا منافع یک درصدی! این اشتغالی که ایجاد خواهد کرد، برای یک درصدی ها است یا برای 99درصدی ها. اگر برای 99درصدی ها باشد، طبیعتا ایران هم مخالفتی نخواهد کرد، و جنگی هم درپیش نخواهد بود. ولی اگر برای یک درصدی ها باشد، باید به حرف کنگره و کاخ سفید در امریکا توجه کند، و در میان اعراب هم، به دستورات آل سعود و هم پیمانان آن گوش دهد. علت اینکه گوش دادن به یک درصدی ها، جنگ ایجاد می کند روشن است: اعراب که خودشان به دنبال جنگ هستند، و دائما بر علیه ایران حرفهای مفت می زنند. اما کنگره و احزاب و کاخ سفید هم، چون غالبا درآمد خود را از: شرکت های تولید سلاح بدست می اورند، لذا مجبورند از جنگ صحبت کنند، تا سلاح ها بفروش برسد! و برای کارخانجات اسلحه سازی، اشتعال و تولید درست شود. همه میدانند سلطان اقتصاد در غرب، قاچاقچیان اسلحه ، مواد مخدر و فروش انسان هستند. این ها در اثر بیداری مردم دنیا، هر روز بیکار تر می شوند. و لذا بیکاری گفتمان جهانی شده. اگر منظور ترامپ، کمک به تولید و اشتغال این قشر باشد، طبیعتا بازهم شغله آتش برافروخته می شود. بازهم ارسال اسلحه برای آل سعود، و ارسال دلارهای نفتی آل سعود برای داعش! اما به نظر ما نه آل سعود پول دارد که به آمریکا بدهد! و نه آمریکا قادر است کارخانجات اسلحه سازی را حمایت کند. لذا دنیا رو به صلح و ثبات می رود، و این تعداد اندک جنگ طلبان، هر روز منزوی تر می شوند.

Arab military campaigns in America!

Is the southern edge of the Persian Gulf Arabs, all go together to America and meeting with Trump to give. And this show only those that are, to say the leader of the Islamic Revolution act, America and Arabs! Of course, the direction of their own interests. Supreme Leader of the Islamic Revolution of 1396 as the year of employment and production named was in charge of all the time that unemployment is another factor! And did not take any action. But honor Trump is on a visit to Saudi Arabia and Middle East billions of dollars earned that cost jobs and production in their country, and because Trump including those more records, commercial and manufacturing, the political background of the he knew what could be more practical. In the same way that Arabs were upset! And is scheduled to travel soon, and so that everyone benefited Trump said, explaining they desire. Or at least to convince him that the trip had mutual interests! And not just America that benefited, the Arabs are also considering the trip, subject at all. Arab Persian Gulf littoral, so before commenting Trump, thought trump card in their hands! Soon realized that the leaves are eaten. Not only did not win in this gamble, party, refused even to recognize, read, or equal to, and in its own right. Especially immediately Qatar, its line separated, Bahrain and Yemen over the past, faced with popular movement. Of course, the help message for the nation's okay, as Ayatollah Emami Kashani also noted that the Friday Prayers at between 8 billion world population, only a few are unjust and oppressive. America because the government is not even one percent of America's population, the state of Israel as the representative of all Jews. Therefore, we should see the benefits to Trump, 99% interest or the interests of one percent! This will create employment, it is for one percent or 99 percent are. If 99 percent, is naturally not oppose Iran, and the war will not be adopted. But if for one-per centers, you should pay attention to what Congress and the White House in America, and among the Arabs, by order of the House of Saud and its allies will listen. Why listen to a percentage, the war makes clear: Arabs themselves for war, and constantly against Iran Bayonne turns professional. But Congress and both parties and the White House, because most of its revenue from companies acquire weapons, we have to speak of war, has sold weapons! And for manufacturing weapons, flammable and produce the right result. Everyone knows Sultan economy in the West, trafficking of arms, drugs and human trafficking. The effect waking people in the world, every day more are unemployed. Therefore, unemployment and global discourse. If Trump, contributing to output and employment is the class of naturally ignited fires are still jobs. Still sending weapons to the Saudis and Saudi petrodollars sent to Isis! But we are not Saudis give money to America! America is not able to provide support and weapons factories. It is the world's peace and stability, and the few hawks, is more isolated every day.

الحملات العسكریة العربیة فی أمریكا!

هی الحافة الجنوبیة من عرب الخلیج الفارسی، كل یسیران جنبا إلى جنب لأمریكا ولقائه مع ورقة رابحة لإعطاء. وهذا المعرض فقط تلك التی هی، لیقول القیادی فی فعل الثورة الإسلامیة وأمریكا والعرب! بطبیعة الحال، فإن اتجاه مصالحهم الخاصة. وكان المرشد الأعلى للثورة الإسلامیة فی 1396 باعتبارها سنة من العمل والإنتاج اسمه، المسؤول عن فی كل وقت أن البطالة هی عامل آخر! ولم تتخذ أی إجراء. ولكن تكریم ترامب فی زیارة إلى المملكة العربیة السعودیة والشرق الأوسط ملیارات دولار حصل أن الوظائف التكلفة والإنتاج فی بلادهم، ولأن ترامب بما فی ذلك سجلات أكثر والتجاریة والتصنیع، والخلفیة السیاسیة لل انه یعرف ما یمكن أن یكون أكثر عملیة. وبنفس الطریقة أن العرب كانوا بالضیق! ومن المقرر أن یسافر قریبا، وقال ترامب، حتى یتسنى للجمیع استفاد شرح یشتهون. أو على الأقل لإقناعه بأن الرحلة كانت المصالح المتبادلة! ولیس فقط أمریكا التی استفادت والعرب تفكر أیضا فی رحلة، موضوع على الإطلاق. المطلة على الخلیج الفارسی العربی، وذلك قبل التعلیق ترامب، یعتقد رقة رابحة فی أیدیهم! سرعان ما أدركت أن تؤكل الأوراق. لا لم تفز فی هذه المقامرة، والحزب، رفض حتى الاعتراف، وقراءة، أو یساوی، وفی حد ذاتها فقط. خصوصا على الفور قطر، خط فصل والبحرین والیمن على الماضی، واجه مع الحركة الشعبیة. وبطبیعة الحال، لاحظ رسالة مساعدة للأمة على ما یرام، وآیة الله إمامی كاشانی أیضا أن صلاة الجمعة ما بین 8 ملیارات عدد سكان العالم، سوى عدد قلیل هم جائر وظالم. أمریكا لأن الحكومة لیست حتى واحد فی المئة من سكان أمیركا، ودولة إسرائیل بوصفها ممثلة لجمیع الیهود. لذلك، یجب أن نرى الفوائد التی تعود على ترامب، والفائدة 99٪ أو مصالح واحد فی المئة! هذا سیخلق فرص العمل، بل هو واحد فی المئة أو 99 فی المئة منهم. إذا 99 فی المئة، وبطبیعة الحال لا تعارض إیران، ولن یتم اعتماد الحرب. لكن إذا كان واحد فی المئه، یجب أن تدفع الانتباه إلى ما الكونغرس والبیت الأبیض فی أمریكا، وبین العرب، بأمر من آل سعود وحلفائها سوف تستمع. لماذا الاستماع إلى نسبة مئویة، والحرب واضحة: العرب أنفسهم للحرب، وتعمل باستمرار ضد إیران بییونس تتحول المهنیة. لكن الكونغرس وكلا الطرفین والبیت الأبیض، لأن معظم ایراداتها من الشركات الحصول على أسلحة، علینا أن نتحدث عن الحرب، باعت أسلحة! ولتصنیع الأسلحة، وقابلة للاشتعال وإنتاج النتیجة الصحیحة. الجمیع یعرف الاقتصاد سلطان فی الغرب، والاتجار بالأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر. تأثیر الاستیقاظ من الناس فی العالم، كل یوم أكثر عاطلون عن العمل. لذلك، والبطالة والخطاب العالمی. إذا ترامب، والمساهمة فی الناتج والعمالة هی فئة من الحرائق أشعلت بطبیعة الحال لا تزال فرص العمل. لا تزال ترسل أسلحة للسعودیة، وعائدات النفط السعودیة إرسالها إلى إیزیس! ولكننا لسنا السعودیین إعطاء المال لأمریكا! أمریكا لیست قادرة على تقدیم الدعم والأسلحة المصانع. ومن العالم للسلام والاستقرار، وعدد قلیل من الصقور، هی أكثر عزلة كل یوم.

Amerikada Ərəb hərbi kampaniyaları!

Fars körfəzi ərəb cənub kənarında, bütün Amerikaya birlikdə getmək və vermək Trump ilə görüş. Bu şou yalnız olan İslam İnqilabının aktı, Amerika və ərəblər lideri demək! Əlbəttə ki, öz maraqları istiqamətində. adlı məşğulluq və istehsal ili 1396 İslam İnqilabının Rəhbəri, işsizlik bir amildir ki, bütün vaxt məsul idi! Və hər hansı bir tədbir almadı. Amma Trump siyasi fon, Trump o daha qeydlər, o cümlədən, çünki ticarət və istehsal öz ölkələrində ki, dəyəri iş və istehsal qazanılmış dollar Səudiyyə Ərəbistanı və Orta Şərq milyardlarla səfərdə və şərəf o, daha praktik ola bilər nə bilirdi. Eyni şəkildə Ərəblər kədərli olduqlarını! Və tezliklə səyahət planlaşdırılır, və hər kəs fayda ki, Trump istədikləri izah deyilir. Və ya ən azı səfər qarşılıqlı maraqları var idi ki, onu inandırmaq üçün! Və yalnız fayda America, Ərəblər də mövzu bütün, səfər nəzərdən keçirir. Ərəb Fars körfəzi Xəzəryanı, Trump şərh əvvəl, belə ki, onların əlində aparacaq düşündüm! Tezliklə yarpaqları yeyilmiş olunur ki, həyata keçirilir. Yalnız bu qumar, partiya qazana bilmədi, hətta, tanımaq oxumaq, və ya bərabər və onun öz hüququ imtina edib. Xüsusilə dərhal Qatar, onun xətti, keçmiş üzərində Bəhreyn və Yəmən ayrılmış xalq hərəkatı ilə qarşı-qarşıya. Əlbəttə ki, millətin tamam Ayətullah Emami Kaşani kimi yardım mesaj da 8 milyard arasında dünya əhalisinin Cümə Namazı yalnız bir neçə ədalətsiz və zalım olduğunu bildirib. Amerika

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

تعظیم تکنولوژی در برابر قرآن

فلسفه تکنولوژی ضدیت با دین و اسلام و قران بود، زیرا انسان قرون وسطایی، می خواست کاری کند که جای خدا را بگیرد، البته به ناحق. یعنی خدا را کنار بزند، و خودش خدای روی زمین و آسمان شود. به همین دلیل احتیاج به پیشرفت: علم و تکنولوژی داشت تا همه چیز را خودش ایجاد کند. ابتدا به کپی برداری و الهام گرفتن از: مخلوقات خدا روی آورد، ولی بعدا مدعی شد دیگر حتی: احتیاجی به الهام گرفتن هم ندارد. زمانی که برادران رایت، می خواستند هواپیما را اختراع کنند، به بال پرندگان دقت می کردند! و از آن الهام می گرفتند. لذا ابتدا دو بال آهنی برای خود ساختند، و از بلندی خود را پرواز دادند. اما اختراع سوخت فسیلی برای هواپیما، و جت توربو، این تئوری را باطل کرد. و نشان داد بشر می تواند: بدون الگو گرفتن از طبیعت هم خلاق باشد. و این دوران: ادعای خدایی کردن ابرقدرتها بود. ابر قدرت غرب البته محتاط تر بود! ولی ابر قدرت شرق مدعی شد: دین را باید از بین ببرند. اما چیزی نگذشت که خودشان ازبین رفتند! و جز خاطره ای تلخ از کشتار های: وسیع در میان یخ ها و برف های سیبری، و کشیدن دیوار آهنی چیزی از آنها به یادگار نماند. امپرپالیزم غرب وحشت زده به سوی مذهب آمد! ولی در شکل طالبان و القاعده و داعش، تا بگوید بدنبال ازبین بردن دین نیست. علت شکل گیری این نوع تفکر هم، دقیقا به علت مرگ امپراطوری شرق مربوط می شد! زیرا شوروی سابق دراصل، در افغانستان و در جنگ با مذهب از بین رفت، لذا طالبان از سوی آمریکا حمایت شد. با رشد القاعده، ما شاهد شریک شدن بن لادن با جرج بوش هستیم! البته هنوز هم، اقتصاد آمریکا در دست شرکت بن لادن است. زیرا سفر ترامپ نشان داد که: گنج آمریکا کجاست. ترامپ خودش هم اعتراف کرد دراین سفر، درآمد های میلیاردی بدست آورد که، آن را خرج اشتغال و بهبود وضع آمریکایی ها می کند. اما این سناریو در همان ابتدا شکست خورده بود. زیرا نه پولی در کار بود و نه اعتباری: اسرائیل برای موجودیت خود، روی کمک های آمریکا حساب می کند! آمریکا برای زنده ماندن، روی کمک های عربستان حساب کرده! و عربستان ورشکسته، به باج گرفتن از قطر و امارات و بحرین کویت چشم دوخته! و قطر و امارات و بحرین کویت هم، دستشان زیر ساطور ایران است. وهمه این قدرت ایران، به دست نیامده مگر در سایه: دین و اتکا به خداوند و پیروی از قرآن. ولذا می بینیم که اروپا دست خالی است! آمریکا دست خالی است، و اینها هم که نفت و گاز دارند، همه به صدقه سری ایران است. کافی است ایران، راه نشت نفت گاز را به قطر و دبی و عربستان و کویت ببندد، یا از منابع مشترک، برداشت بیشتری بکند. همه آنها به خاک سیاه می نشینند. و به سادگی می بینیم که: تکنولوژی در برابر قران سر تعظیم فرود آورده، و خادم مردمان سرزمین قرآن و اسلام شده است. به همین جهت است که در ایران اسلامی، قرآن مقام والایی دارد و: مانند دیگر کشورها فقط تشریفاتی نیست. قرآن در عربستان، مانند ملکه در انگلستان! یا امپراطور در ژاپن، ظاهری و صوری است. ولی در ایران همه ابعاد زندگی را در بر گرفته، کافی است نگاهی به مسابقات قرانی بیاندازیم، و مقام ایران را دربین آنهمه قهرمانان قرانی ببینیم. هم اکنون فقط سری به نمایشگاه بین المللی قران بزنید، خواهید دید نرم افزار و سخت افزار، به قران تعظیم کرده اند! آخرین تکنولوژی در خدمت قرآن است. کجاست لنین که می گفت دین را باید براندازیم؟ سر از خاک بردارد و ببیند نه تنها: نتوانست دین را براندازد، بلکه دین بود که او را نابود کرد.

Technology bow to the Koran

Technology philosophy against religion and Islam and the Qur'an, because medieval man wanted to take the place of God, of course, wrong. That aside God, and God himself on earth and the sky. That's why the need for the development of science and technology to create everything himself. First copy and inspiration of God's creatures, but later claimed even: there is no need for inspiration. When the Wright brothers, wanted to invent the airplane, the wings were carefully! And they were inspired. The first two wings made of iron for him, and gave her long flight. But the invention of fossil fuel for planes, jets, turbo, and this theory was false. And showed that the human can be without the creative is inspired by nature. And this period: the superpowers was claimed to be God. West, however, was more cautious superpower! But claimed superpower East: to destroy religion. But soon they disappeared! And the bitter memories of the killings: wide through the ice and snow of Siberia, and drag them to the memorial wall is not hardware. West imperialism was frightened by religion! But the Taliban and al-Qaeda and the Islamic State, not to say that following the elimination of religion. The cause of this kind of thinking is exactly the cause of death was the East Empire! Because originally the former Soviet Union, Afghanistan and the war on religion faded, so the Taleban were supported by America. With the growth of al-Qaeda, we are partnering with Bush, Bin Laden! Still, America's economy is now bin Laden. For travel Trump showed that America is a treasure. Trump himself has admitted this trip, won billion-dollar that it spends employment and improvement of the Americans. But this scenario was defeated in the first place. Because there was no money and no credit: Israel to exist, the aid is considered America! America to survive, the help of the Saudi account! Saudi bankrupt, the ransom of Qatar and the UAE, Bahrain, Kuwait eyes! Qatar and the UAE, Bahrain and Kuwait, under the hands of Iran's cleaver. And all of this power, achieved unless shades: faith and reliance on God and follow the Koran. Thus we see that Europe is nothing! America empty-handed, and that both the oil and gas, all the ALMS series is Iran. Suffice it to Iran, the gas oil spill in Qatar and Dubai, Saudi Arabia and Kuwait, close, or shared resources, do more harvest. All they sit in black soil. And it is easy to see that the technology brought against the Koran bow, and a public servant is the land of the Koran and Islam. So that in Islam, the Qur'an is dignified and such other countries are not just a formality. Koran in Saudi Arabia, like the Queen of England! Or the Emperor of Japan, and formal appearance. But in all aspects of life in the manner, just look at the Qur'an competition, and the Iranian authorities to see among so many heroes Quran. Now just check out the International Church, will see software and hardware the Church have a bow! The latest technology at the service of the Qur'an. Where is he saying to abolish religion? Head of its territory and sees only: failed to abolish religion, but a religion that destroyed him.

القوس التكنولوجیا إلى القرآن

فلسفة التكنولوجیا ضد الدین والإسلام والقرآن، لأن الإنسان فی العصور الوسطى، أراد أن یأخذ مكان الله، وبطبیعة الحال، خطأ. وإلى جانب ذلك الله، والله نفسه على الأرض والسماء. هذا هو السبب فی الحاجة إلى تطویر العلوم والتكنولوجیا لخلق كل شیء بنفسه. النسخة الأولى والإلهام من مخلوقات الله، ولكن فی وقت لاحق ادعى ذلك: لیست هناك حاجة للإلهام. عندما الأخوان رایت، أراد أن یخترع الطائرة، كانت الأجنحة بعنایة! وكانوا مصدر إلهام. جناحی الأولى مصنوعة من الحدید لنفسه، وأعطى لها رحلة طویلة. ولكن اختراع الوقود الأحفوری للطائرات، طائرات، توربو، وكانت هذه النظریة صحیحة. وأظهرت أن الإنسان یمكن أن یكون دون خلاقة مستوحاة من الطبیعة. وهذه الفترة: تم ادعى القوى العظمى لیكون الله. الغرب، ومع ذلك، كان قوة عظمى أكثر حذرا! ولكن القوة العظمى ادعى الشرق: لتدمیر الدین. ولكن سرعان ما اختفى! وذكریات مریرة من القتل: واسعة من خلال الجلید والثلوج فی سیبیریا، وجرها إلى الحائط التذكاری لیست الأجهزة. كان خائفا الإمبریالیة الغربیة التی كتبها الدین! لكن طالبان والقاعدة والدولة الإسلامیة، حتى لا نقول أنه بعد القضاء على الدین. سبب هذا النوع من التفكیر هو بالضبط كان سبب وفاة الإمبراطوریة الشرق! لأن الأصل الاتحاد السوفیاتی السابق وأفغانستان والحرب على الدین تلاشى، لذلك تم دعم طالبان قبل أمریكا. مع نمو تنظیم القاعدة، ونحن فی شراكة مع بوش، بن لادن! ومع ذلك، الاقتصاد الأمیركی هو الآن بن لادن. للسفر أظهرت ترامب أن أمریكا هی كنز. ترامب نفسه قد اعترف بهذه الرحلة، فاز ملیار دولار التی تنفقها فرص العمل وتحسین الأمیركیین. لكن هذا السیناریو هزم فی المقام الأول. بسبب عدم وجود المال ولیس الائتمان: إسرائیل فی الوجود، وتعتبر المساعدات الأمریكیة! أمریكا البقاء على قید الحیاة، ومساعدة من الحساب السعودی! السعودیة مفلسة، وفدیة من قطر والإمارات العربیة المتحدة، البحرین، الكویت العینین! قطر والإمارات العربیة المتحدة والبحرین والكویت، تحت ید الساطور إیران. وجمیع هذه السلطة، یتحقق إلا ظلال: الإیمان والاعتماد على الله واتبع القرآن. وهكذا نرى أن أوروبا هی لا شیء! أمریكا خالی الوفاض، وأن كلا من النفط والغاز، كل سلسلة زكاة المال هی إیران. ویكفی أن إیران، وتسرب زیت الغاز فی قطر ودبی والسعودیة والكویت، وثیقة، أو الموارد المشتركة، بذل المزید من الحصاد. كل یجلسون فی التربة السوداء. وأنه من السهل أن نرى أن التكنولوجیا التی وجهت القرآن القوس، والموظف العام هو أرض القرآن والإسلام. حتى أنه فی الإسلام، القرآن الكریم وهذه البلدان الأخرى لیست مجرد إجراء شكلی. القرآن الكریم فی المملكة العربیة السعودیة، مثل ملكة إنجلترا! أو إمبراطور الیابان، والمظهر الرسمی. ولكن فی جمیع جوانب الحیاة فی شكل من الأشكال، مجرد إلقاء نظرة على المنافسة القرآن، والسلطات الإیرانیة لمعرفة بین العدید من الأبطال القرآن. الآن انظروا فقط إلى الكنیسة الدولیة، وسوف نرى البرامج والأجهزة، وانحنى إلى الكنیسة! أحدث التقنیات فی خدمة القرآن الكریم. أین هو قوله لإلغاء الدین؟ رئیس أراضیها ویرى فقط: فشل لإلغاء الدین، ولكن الدین الذی دمر له.

Quran Technology bow

din və İslam və Quran qarşı Technology fəlsəfə, çünki orta əsr insan, səhv, əlbəttə, Allahın keçiriləcək istədi. Bu kənara Allah və Allah özü yer və göy. Bu elm və texnologiya inkişafı üçün lazım olan hər şeyi özü yaratmaq üçün nə var. sonra ilk surəti və Allahın canlılar ilham, hətta iddia: ilham üçün heç bir ehtiyac yoxdur. Wright qardaşlar, təyyarə icad etmək istəyirdi zaman, qanadları diqqətlə idi! Onlar ilham. İlk iki qanad özü üçün dəmirdən və onun uzun uçuş verdi. Lakin təyyarələr, təyyarələri, turbo üçün qalıq yanacaq ixtira, bu nəzəriyyə yalan idi. Və yaradıcı təbiət ilham olmadan insan ola bilər ki, göstərdi. Bu müddəti: supergüclər Allah olduğu iddia edildi. West, lakin daha ehtiyatlı super idi! Amma iddia super East: dini məhv etmək. Lakin tezliklə onlar yoxa! Və acı cinayətləri xatirələri: geniş Sibir buz və qar vasitəsilə və xatirə divar onları sürükleyin hardware deyil. West imperializm din qorxaraq idi! Amma Taliban və Əl-Qaidə və İslam Dövləti, din aradan qaldırılması aşağıdakı demək deyil. düşüncə bu cür səbəb ölüm səbəbi East Empire idi dəqiq deyil! Çünki ilk keçmiş Sovet İttifaqı, Əfqanıstan və din müharibə solğun, belə ki, Taliban Amerikanın dəstəklənmişdir. Əl-Qaidə artımı ilə biz Buş, Bin Laden ilə əməkdaşlıq edir! Still, Amerikanın iqtisadiyyatı indi bin Laden edir. səyahət üçün Trump America bir xəzinə olduğunu göstərdi. Trump özü bu səfər etiraf etdi ki, amerikalıların məşğu

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

هر چه آنها بگویند درست است!

استاد روابط عمومی در حال درس دادن در: کتابخانه ملی بود و میگفت هرچه خارجی ها بگویند درست است، وی حتی موسیقی را هم حرام نمی دانست، و می گفت چون اینوری ها گفتند! پس من در اوردی است. و علما از خودشان می گویند. زیرا حتی یک آیه راجع به حرمت موسیقی نیست. واقعا تعجب است که چطور این شیفتگان بیگانه، در صندلی استادی می نشینند و: درس غرب باوری و دین ستیزی می دهند. آنهم پس از چهل سال و با: هزینه های هنگفت همایش ها و غیره. که همه از بودجه دولت جمهوری اسلامی است. البته فقط این اقا نیست بلکه همه غرب زدگان، امروز در پس همایش ها سنگر گرفته اند! و این نشان میدهد در دانشگاهها تحولی شروع شده، و این قبیل افراد غزل های: عاشقانه غرب زدگی خود را نمی توانند در انجا بخوانند. در این زمینه میتوان به کلاس زبان اشاره کرد، با توجه به نفرت عمومی دانش آموزان از کلاس زبان، و عدم توجه آنان به یادگیری زبان انگلیسی، استعمار سرمایه گذاری شدیدی در: کلاس های زبان آموزشگاهی کرده و: با وعده فریب ویزا و سفر خارج و پناهنگی! سعی دارد دوران شکوه زبانهای خارجی را حفظ کند. و از این لحاظ جامعه را دوقطبی کرده: و شعار عقب ماندگی را سر می دهند و می گویند: اگر کسی زبان انگلیسی نداند عقب مانده است. در مجموع وافعا جامعه دو قطبی شده، مخصوصا در انتخابات اخیر ریاست جمهوری! سعی دارند پیشرفت و توسعه را همپای نوکری: برای امریکا و اروپا معنی کنند. در حالیکه قطب دیگر خواستار فرصت های: برابر بین جوامع مختلف است. در همین سند 2030 کاملا این دو قطب خود را نشان دادند. آنهایی که آن را امضا کرده و اجرا نمودند، آن را سند تحول و پیشرفت فرهنگی در ایران می دانند! تا همپای کشورهای دیگر در روند آموزشی، چشم انداز سالهای آینده را ترسیم کنند. در حالیکه مخالفان این سند می گویند: فرهنگ خود ما پیشرفته است و: نیازی به قبول الفبای دیگران نداریم.  واین چالش امروز و دیروز نیست، بلکه از زمانی که دین رها شد این امر هم آغاز شد! اروپا با رهایی دین، خود را به قله های پیشرفت رساند! ولی ایران با رهایی از دین، از اوج تمدن خود فرو افتاد. و این حادثه تقریبا از زمان شاه عباس به بعد اتفاق افتاد. تا آن دوران اروپا در قرون وسطی زندگی می کرد، و دربار ایران مرکز علم و دانش و پیشرفت بود. اروپاییها برای اینکه به پیشرفت برسند، مانع خود را در دین کاتولیک و روش کلیسا دیدند، که با هر نوع علم و دانش را مخالفت می کرد. انکیزاسیون به راه انداخته بود، و مانند گالیله ها را محاکمه می کرد.  ولذا آن را کنار گذاشتند و با رنسانس، علوم ایرانی را فرا گرفته و به پیشرفت رسیدند. اما به علت سنگینی جو کلیسا، آنها فقط علوم تجربی را اخذ کردند! و علوم الهی و انسانی را از اساس تکذیب نمودند، ولذا حالت ماتریالسم پیدا کردند. مسلمانها را هم درگیر اختلاف کردند، تا بتوانند بر انها مسلط شوند، و به آنها هم گفتند اگر می خواهید پیشرفت کنید، باید دین را کنار بگذارید. لذا با هر تکنولوژی یا ابزار جدید، بخشی از دین اسلام را منزوی کردند! مثلا با اختراع دوش مقابل حمام های خزینه ای، غسل کردن را زیر سول بردند! با اختراع سفینه فضانورد اصلا گفتند که: ما همه آسمان را گشتیم و خدا را پیدا نکردیم. و الان هم با رایانه و اینترنت و: هر وسیله دیگر می خواهند اساس دین را نابود کنند. ولی خوشبختانه مردم ایران با مقاومت، همه آنها را خنثی می کنند و: در کنار دیانت تکنولوژی را هم می پذیرند.

Whatever they say is true!

Public relations professor is teaching at the National Library and say what foreigners say is true, his music is also forbidden even knew, and he said because over side ! So I have invented. And scholars themselves say. Because even a verse about the sanctity of music. Vafa wondered how this fascination alien, sit in the chair professor and lessons are anti-West belief and religion. However, after forty years, and the cost of large conferences and so on. The Islamic Republic is that the entire state budget. Of course, this guy just is not all-stricken West today entrenched in the forums! It shows the transformation started in the universities, and such people sonnets: Romance West there cannot read your stroke. In this context, the class sign language, according to general dislike for students of classes, and disregard for them to learn English, colonial invest heavily in classes of school and with the promise of deception visas and travel abroad and refugee! Trying to preserve the glorious period of foreign languages. And in this sense has polarized society: the slogan behind the head and say: if someone does not know the English language is backward. Overall Vafa polarized society, especially in the recent presidential election! Trying to keep up with progress and development servitude to America and Europe has meaning. While the other pole demanding opportunities equal between different societies. The 2030 document clearly demonstrated the two poles. Those who signed and implemented, it documents the evolution and cultural development in Iran know! To keep up with other countries in the educational process, the prospects for the coming years to draw. While opponents of the document say our culture is advanced and does not need to accept no other alphabet. This challenge today and not yesterday, but religion was abandoned when it began it! Europe with the release of their faith to the summit's progress! But Iran Freedom from Religion, from the height of their civilization fell. This incident happened after almost from the time of Shah Abbas. Until that time, Europe was living in the middle Ages, and the court's center of science and progress. Europeans to achieve progress, the obstacles on the Catholic religion and the church, they are opposed to any kind of knowledge. Aynkyzasyvn was launched, as was Galileo's trial. And so it went ahead and the Renaissance, science and progress was engulfed Iran. But due to the heavy atmosphere of the church, they adopted just science! And of the divine and the human denied, then found materialism mode. Muslims were involved in the dispute, so that they can dominate them, and they said if you want to progress, you have to put aside religion. Therefore, any new technology or tool, isolated, part of Islam! For example, with shower over bath treasure of the invention, the cells were washed off! With the invention of spaceship astronaut ever said: we all looked the sky and did not find God. And now, with computers and the Internet and any other means they want to destroy the basis of religion. Fortunately, the resistance of the Iranian people, all of them are neutral and in the religion they embrace technology.

كل ما أقوله هو الصحیح!

أستاذ العلاقات العامة وتدریس فی المكتبة الوطنیة ویقول الأجانب كان على حق، وقال انه لم یكن یعرف حتى ممنوع الموسیقى، وقالوا لأنهم قالوا! حتى لقد اخترع. والعلماء أنفسهم یقولون. لأنه حتى الآیة عن حرمة الموسیقى. أتساءل حقا كیف هذا أجنبی سحر، والجلوس فی كرسی أستاذ والدروس معادون للغرب العقیدة والدین. ومع ذلك، بعد أربعین سنة، وتكلفة المؤتمرات الكبیرة وهلم جرا. الجمهوریة الإسلامیة هو أن كل من الموازنة العامة للدولة. بالطبع، هذا الرجل فقط ولیس كل مصاب والغرب الیوم راسخة فی المنتدیات! فإنه یدل على بدأ التحول فی الجامعات، ومثل هؤلاء الناس السوناتات: الرومانسیة الغربیة هناك لا یمكن قراءة السكتة الدماغیة الخاصة بك. فی هذا السیاق، ولغة الإشارة الطبقة، وفقا لكراهیة العام لطلبة الصفوف، وعدم احترام لهم لتعلم اللغة الإنجلیزیة، الاستعماریة تستثمر بكثافة فی فصول المدرسة ومع وعد من تأشیرات الخداع والسفر إلى الخارج وللاجئین! فی محاولة للحفاظ على الفترة المجیدة من اللغات الأجنبیة. وبهذا المعنى فقد الاستقطاب المجتمع: شعار خلف الرأس ونقول: اذا كان هناك من لا یعرف اللغة الإنجلیزیة متخلفة. العام فافا الاستقطاب المجتمع، وخاصة فی الانتخابات الرئاسیة الأخیرة! فی محاولة لمواكبة التقدم والتطور العبودیة لأمریكا وأوروبا لها معنى. فی حین أن فرص قطب یطالب الأخرى على قدم المساواة بین مختلف المجتمعات. أظهرت وثیقة 2030 بشكل واضح فی القطبین. الذین وقعوا وتنفیذها، ویوثق تطور والتنمیة الثقافیة فی معرفة إیران! لمواكبة الدول الأخرى فی العملیة التعلیمیة، آفاق للسنوات القادمة لرسم. بینما یقول المعارضون للوثیقة ثقافتنا متقدمة ولیس بحاجة لقبول أی أبجدیة أخرى. تم التخلی عن هذا التحدی الیوم ولیس أمس، ولكن الدین عندما بدأ ذلك! أوروبا مع الافراج عن إیمانهم إلى التقدم للقمة! ولكن حریة إیران من الدین، من ذروة حضارتهم سقطت. وقع هذا الحادث بعد ما یقرب من زمن الشاه عباس. حتى ذلك الوقت، كانت أوروبا تعیش فی العصور الوسطى، ومركز المحكمة العلم والتقدم. الأوروبیون لتحقیق التقدم، والعقبات على الدیانة الكاثولیكیة والكنیسة، لأنهم یعارضون أی نوع من المعرفة. أطلق كما كان محاكمة غالیلیو. وهكذا ذهبت إلى الأمام واجتاحت عصر النهضة والعلم والتقدم إیران. ولكن نظرا إلى الغلاف الجوی الكثیف للكنیسة، اعتمدوا العلم فقط! والإلهیة والبشریة نفى، ثم وجدت طریقة المادیة. شاركوا المسلمین فی النزاع، حتى یتمكنوا من الهیمنة علیها، وقالوا إذا كنت ترغب فی التقدم، لدیك لوضع جانبا الدین. لذلك، أی تكنولوجیا جدیدة أو أداة، معزولة، وهی جزء من الإسلام! على سبیل المثال، مع دش على حمام كنز للاختراع، تم غسلها الخلایا قبالة! مع اختراع رائد الفضاء سفینة الفضاء قال من أی وقت مضى: كلنا یتطلع إلى السماء فلم یجد الله. والآن، مع أجهزة الكمبیوتر والإنترنت وغیرها من الوسائل التی یریدون تدمیر أساس الدین. لحسن الحظ، ومقاومة الشعب الإیرانی، وكلها محایدة وفی الدین الذی تبنی التكنولوجیا

Nə olursa olsun deyirlər doğru deyil!

dedilər, çünki İctimaiyyətlə əlaqələr professor Milli Kitabxanada tədris və xarici o, hətta musiqi qadağan bilmirdim doğru demək, onlar dedi Mən icad. Və alimlər özləri deyirlər. musiqi toxunulmazlığı haqqında belə bir ayə idi. bu lətafət yad, kafedra professor oturmaq və dərslər anti-Qərb inam və din necə həqiqətən təəccüb. Lakin, belə qırx il və böyük konfransların dəyəri və sonra. İslam Respublikası dövlət büdcəsinin ki, bütün deyil. Əlbəttə ki, bu oğlan yalnız forumlarda West gün kök salmış bütün vurduğu edir! Bu transformasiya ali başlayan göstərir və belə insanlar sone çatdı: Romantik görüşlər West Sizin vuruş orada oxuya bilməz. Bu çərçivədə, sinif işarə dili, ümumi dərsləri tələbələri üçün sevmədiklərindən və diqqətsizlik görə onlara İngilis dili üçün, müstəmləkə aldatma viza vəd məktəb dərsləri ilə ağır investisiya və xaricə səyahət və qaçqın! xarici dillərin şərəfli dövrü qorumaq üçün çalışırıq. baş arxasında şüarı və demək: Bu mənada cəmiyyəti polarized edən kimsə ingilis dili geri bilirik deyil, əgər. Ümumiyyətlə Vəfa xüsusilə son prezident seçkilərində, cəmiyyət polarized! mənası Amerika və Avropa tərəqqi və inkişaf əsarət ilə ayaqlaşmaq üçün çalışırıq. müxtəlif cəmiyyətlər arasında bərabər digər qütb tələb imkanları edir. 2030 sənəd aydın iki dirəkləri nümayiş etdirdi. imzalanmış və həyata edənlər, İran bilirik təkamül və mədəni inkişaf sənədlər! tədris prosesində digər ölkələrlə ayaqlaşmaq üçün, yaxın illərdə perspektivləri çəkmək. Baxmayaraq sənədin opponentlər mədəniyyətimiz inkişaf etmiş və digər əlifbası qəbul etmək lazım deyil deyirlər. onu başladı Bu problem bu gün

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

بیا با خدا آشتی کن

همه میدانیم دروغگو دشمن خدا است، و این نشان می دهد که خدا، از همه مظلوم تر است! چون همه بشر دروغگو هستند، البته بجز معصومین و انبیا. پس باید به یاری این مظلوم بزرگ برویم. خدا را یاری کنیم با راست گویی و درست کرداری . اما چرا با اینکه همه میدانیم دروغ بد است، ولی باز هم مرتکب دروغگویی می شویم؟ چرا اصلا ما دشمن خدا هستیم؟ هیچکدام از ما دوست ندارد: دشمن خدا باشد ولی هست. لذا ماه رمضان یکی از فرصت هایی است که: این اجازه را به انسان می دهد کمی فکر کند، و با خود رو راست باشد! و بالاخره به سوی خدا برگردد.

مسائلی که باعث دشمنی ما با خدا می شود، خداوند در قران فرموده است! مثلا یکی از انها پر توقعی ما است، با خود می گوییم چرا خداوند به ما  کاخ و قصر نداده؟ مگر انهایی که در کاخ و قصر زندگی می کنند، چه تخم دو زرده ای کرده اند؟ چرا خدا به همسایه ما، ثروت بیشتری داده ولی به ما نمی دهد.. البته جنبه های دیگر آن حرص و طمع هست، و در نهایت به حسادت هم می رسد. به عبارت خیلی ساده، حسادت باعث می شود تا با خدا قهر کنیم. نشانه قهر از خدا هم اجرا نکردن دستورات اوست. یعنی نماز نمی خوانیم! روزه نمی گیریم، تا به خدا بگوییم در حق ما کم کاری کرده است. ماه رمضان به ما می گوید: بروید روزه بگیرید تا بفهمید گرسنه بودن یعنی چه، واینهمه ناشکری نکنید. واقعا شما ببینید کسانی که: به دستورات خدا بی توحهی می کنند، لاابالی می شوند و به خودشان هم رسیدگی نمی کنند. هرنوع غذایی را می خورند و: هر نوع نوشیدنی را می نوشند، و شاید اصلا اگر بدانند: خداوند الکل را برای خوردن حرام کرده، بیشتر بخورند! تا بیشتر در میدان دید خدا قرار بگیرند.

دومین مسئله که باعث دشمنی با خدا می شود، ظلم کردن بر دیگران است. ما با ظلم بر دیگران خود را بالا می کشیم! و فکر می کنیم اگر کسی را سرکوفت زدیم، یا کتک زدیم مقام ما بالاتر رفته است.  ولی همه میدانیم اینطور نیست، اما بهرحال دل ما خنک می شود! مادر کودک خود را می زند: تا بگوید بیشتر از او میداند! پدر فرزند خود را با کمربند و شلاق می کوبد، تا به او بگوید که بیشتر از او می فهمد. ولی اینطور نیست. خودش هم میداند اینطور نیست، لذا فرزندان دشمن پدر و مادر می شوند.  در حالیکه اگر واقعا پدر بیشتر از فرزند بداند، منطق به کار می برد و فرزند را قانع می کند، حتی اگر قانع نشد مجبورش نمی کند. بر اساس دستور قرانی، حتی پیامبر هم حق ندارد خود را به زحمت بیاندازد! تا مردم دانا شوند. اکثریت مردم دنیا نادان هستند. و اگر تعداد کمی بخواهند خود را بر انها تحمیل کنند، این یک ظلم است. پس ظلم در مرحله اول در اندیشه ما است، که می خواهیم همه مثل ما فکر کنند! لذا وقتی همه مثل ما فکر نمی کنند، آنها را از برخی امکانات خود محروم می کنیم، یا زندگی را برایشان سخت می نماییم. ماه رمضان می گوید: بر خودت سخت بگیر نه بر دیگران. از غذای خودت کم کن، نه اینکه دو برابر بخوری. مریض بودن انسان به همین فکر ها است، که در تغذیه نامناسب خود را نشان می دهد. و رمضان انسان را سالم می کند. برای همین است پیامبر فرموده: روزه بگیرید تا سالم بمانید(صوموا تصحوا)  وما می گوییم: روزه نگیرید تا سالم بمانید! زیرا روزه برای شما ضرر دارد. نه، هیچ فرمایش الهی برای ما ضرر ندارد، ما با خدا قهریم: لذا همه چیز را برعکس می گوییم.

Come reconciled with God now

All we know is a liar, an enemy of God, and this shows that God is more than all the oppressed! Because all humans are liars, except for saints and prophets. So you have to help the oppressed go big. We help God by being honest and upright. But why, although we all know lying is bad, but we are still committed lying? Why we are the enemy of God? None of us do not like: the enemy of God, but well. The month of Ramadan is one of the opportunities that allow people to give a little to think, and be honest with you! And finally return to God.

Issues that cause enmity with God, in the Holy Quran is God! One of them is with our expectations, with the palace and the palace did not say why God has given us? Unless you live in the palace and the palace, the egg yolk has two? Why God to our neighbors, but we are not given more money. The other aspect of it is greed, and finally reaches envy. To put it simply, we envy makes God angry. A sign of God's anger not execute his orders. Do not read the prayer! We do not fast, so God has to say to us hypothyroidism. Ramadan tells us what it means to go hungry to fast to see, and not so much ingratitude. You see people who really: Because of God's commands, they are their own carelessness and are not addressed. Any food to eat: any kind of drink to drink, and perhaps even if they know that God has forbidden to eat alcohol, eat more! God has placed in your field of vision.

The second issue, which is enmity against God, oppresses others. We draw up your oppression of others! And we think that if we would rebuke anyone, or hit us up as we were gone. But we all know this is not true, however, our hearts be cool! His mother, his children: to tell more than he knows! Beating with a belt and whip your father, to tell him more than he understands. But it is not. She knows it is not, the parents are the children of the enemy. While most of the child's father if you really know the logic applied and convince the child, even if not convinced does not force it. According to God's commandments, even a prophet has no right to cause trouble! People are wise. The majority of people are ignorant. And if a few of your wish imposed on them, it is an injustice. After oppression in the first place in our thoughts, we want all of us to think! So when they do not think like us, we deprive them of some of their facilities, or make life difficult for them. Ramadan said on hard on you, not on others. Food slow yourself now, not twice as hard. The thought of being sick man, which in itself shows poor nutrition. And Ramadan is a healthy man. That is why the Prophet said: fasting to stay healthy and we say: Do not day to stay healthy! Because the days are bad for you. No, no divine orders not harmful to us, we angry with God: the things we say to the contrary.

تأتی تصالحت مع الله الآن

كل ما نعرفه هو كاذب، عدو الله، وهذا یدل على أن الله هو أكثر من كل المظلومین! لأن جمیع البشر كاذبون، باستثناء القدیسین والأنبیاء. بحیث یكون لدیك لمساعدة المظلومین ذهاب كبیر. نحن نساعد الله صادقة ومستقیمة. ولكن لماذا، على الرغم من أننا جمیعا نعرف الكذب أمر سیء، لكننا ما زلنا ملتزمین الكذب؟ لماذا نحن عدو الله؟ لا أحد منا لا ترغب فی مشاهدتها: عدو الله، ولكن أیضا. شهر رمضان هو واحد من الفرص التی تسمح للناس لإعطاء قلیلا للتفكیر، ویكون صادقا مع نفسك! والعودة أخیرا إلى الله.

القضایا التی تسبب العداوة مع الله فی القرآن الكریم هو الله! واحد منهم هو مع توقعاتنا، مع القصر والقصر لم یقل لماذا أعطانا الله؟ إلا إذا كنت تعیش فی القصر والقصر، وصفار البیض واثنین؟ لماذا الله لجیراننا، ولكن لا تعطى لدینا المزید من المال. أما الجانب الآخر منه هو الجشع، وأخیرا یصل الحسد. بكل بساطة، نحن الحسد یجعل یغضب الله. وهناك علامة غضب الله یتم تنفیذ أوامره. لا تقرأ صلاة! نحن لا سریع، لذلك الله أن یقول لنا الغدة الدرقیة. یقول رمضان لنا ما یعنیه أن یجوع أن یصوم لرؤیة، ولیس ذلك بكثیر الجحود. كنت أرى الناس الذین حقا: نظرا لأوامر الله، فهی لا مبالاة بهم ولم تعالج. أی طعام لتناول الطعام: أی نوع من الشراب للشرب، وربما حتى إذا كانوا یعرفون أن الله حرم أكل لالكحول، وتناول الطعام أكثر! الله قد وضعت فی مجال الرؤیة.

القضیة الثانیة التی هو عداوة لله، قهرا الآخرین. نحن وضع القمع الخاص بك الآخرین! ونعتقد أنه إذا كنا توبیخ أی شخص، أو ضرب لنا كما كنا ذهب. لكننا نعلم جمیعا أن هذا غیر صحیح، ولكن قلوبنا تكون باردة! والدته، أولاده: لنقول أكثر مما كان یعرف! ضرب بحزام وسوط والدك، لنقول له أكثر من یفهمها. ولكن الأمر لیس كذلك. وقالت انها تعرف انها لیست، والآباء هم الأطفال من العدو. فی حین أن معظم من والد الطفل إذا كنت تعرف حقا منطق تطبیقها وإقناع الطفل، حتى لو لم یكن مقتنعا لا قوة لها. وفقا لوصایا الله، وحتى النبی لیس له الحق فی أن یسبب المتاعب! الناس الحكمة. معظم الناس یجهلون. وإذا كان عدد قلیل من رغبتكم المفروضة علیهم، بل هو ظلم. بعد القمع فی المقام الأول فی أفكارنا، ونحن نرید كل واحد منا أن نفكر! حتى عندما لا أعتقد مثلنا، نحن حرمانهم من بعض مرافقها، أو جعل الحیاة صعبة بالنسبة لهم. وقال رمضان من الصعب على نفسك، ولیس على الآخرین. الغذاء یبطئ نفسك الآن، ولیس مرتین كما الجاد. فكر بأنه رجل مریض، مما یدل فی حد ذاته سوء التغذیة. ورمضان هو رجل صحی. هذا هو السبب فی قول النبی: الصیام إلى البقاء فی صحة جیدة ونحن نقول: لا یوم على البقاء بصحة جیدة! لأن الأیام سیئة بالنسبة لك. لا، لا أوامر إلهیة لا تضر بنا، ونحن غاضب مع الله: الأشیاء ونحن نقول على العكس من ذلك.

İndi Allah ilə barışmaq gəl

Bildiyimiz Bütün yalançı, Allaha düşmən və bu Allah bütün məzlum daha çox olduğunu göstərir! bütün insanlar müqəddəslərin və peyğəmbərlərin istisna olmaqla yalançı, çünki. Belə ki, məzlum böyük getmək üçün var. Biz vicdanlı və dik olan Allah kömək edir. Amma niyə biz bütün bilirik baxmayaraq yalançı pis deyil, lakin biz hələ yalançı sadiqik? Niyə biz Allahın düşməni var? Heç birimiz kimi deyil: Allahın düşməni, lakin. Ramazan ayı insanlar düşünmək üçün bir az vermək, və özünüz ilə vicdanlı olmaq üçün imkan verir imkanlardan biridir! Və nəhayət Allaha qayıtmaq.

Quran-ı Kərim, Allah ilə ədavət səbəb məsələlər Allahdır! Onlardan biri sarayında Allahın bizə verdiyi niyə demədi sarayı ilə, bizim gözləntiləri ilə? Siz sarayında və sarayın yaşayır halda, yumurta sarısı iki? biz daha çox pul verilmir Niyə Allah qonşu, lakin. Bunun digər aspekti xəsislik və nəhayət həsəd çatır. sadəcə, biz həsəd qoymaq üçün Allah qəzəbli edir. Allahın qəzəbi əlaməti onun sifariş yerinə deyil. dua oxumaq etməyin! Allah hipotiroidizm demək var, belə ki, sürətli deyil. Ramazan o qədər nankorluq görmək üçün sürətli ac getmək deməkdir və nə bizə deyir. Allahın əmrləri, çünki onlar öz diqqətsizlik və müraciət olunur: Siz, həqiqətən, insanlar görürəm. içki hər cür içmək, və bəlkə onlar Allah spirt yemək qadağan bilirik ki, hətta, daha çox yemək: Any qida yemək üçün! Allah görmə sizin sahəsində yerləşdirib.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :