ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

توصیه به منصور هادی و دیگران

منصور هادی رئیس جمهور: خود خوانده یمن که: مورد حمایت ریاض بود و: مدتها در انجا دولت در تبعید را تشکیل داد، و برعلیه انقلاب ملت خودش قیام کرد، امروزه حال خوشی ندارند! زیرا آل سعود فرمان اخراج: دسته جمعی آنها را داده است. طبیعتا دولتهای مزدوری مثل قطر و امارات هم، جرات راه دادن او را ندارند. این سرنوشتی محتوم برای: دیکتاتورهایی است که برعلیه ملت خود حرکت کرده اند. از همان ابتدای فرار منصور هادی، ایران او را با شاه فراری مقایسه کرده بود، و به وی اخطار داده بود که اسیر: وعده های پوچ آل سعود نباشند، آنها هم خود میدانستند! ولی کاری از دستشان برنمی آمد، و کاملا دست خالی بودند. عین همین سرنوشت خود آل سعود است! زیرا که مردم عربستان آنها را اخراج کردند، آنها به ظاهر برای خوشگذرانی و: درعمل برای فرار به اندونزی رفته اند. این سرنوشت در انتظار عمال: قطر و امارات و بحرین هم هست و: شامل بقیه کسانی هم که: در مسیر ضد مردمی حرکت می کنند می شود. لذا ما پیشنهادی داریم و آن اینکه: لازم نیست آنها دنبال جایی بگردند، حتی نیازی به سرگردانی نیست! انها توبه کنند و یک کلام بگویند اشتباه کردند! می ینند که در میان مردم خود خواهند بود. بهر حال آنها یمنی هستند، خانواده و بستگان و ملک و املاک و علاقه های: مادی و معنوی دارند. شایسته نیست از وطن رانده شوند. و این خوادث باید آنها را به این حقیقت رسانده باشد، که آمریکا و عربستان و اسرائیل قابل اعتماد نیستند. آنها امروزه کلاه خود را هم نمی توانند حفظ کنند، چه رسد به دیگران . طبیعت کار سیاسی هم قربانی کردن نزدیکان خود است! مگر نادر شاه فرزند خود را کور نکرد؟ مگر مامون برادر بزرگش امین را نکشت؟ لذا این کار ها تعارف بردار نیست. امریکا و اسرائیل و آل سعود و امثال آنها، اگر احساس خطر کنند اولین قربانیان آنها، دوستان و افراد فامیل خواهند بود. کشتار های وسیع و مخفیانه ای که در آل سعود رخ می دهد، موید همین حرف است. اما ملت ها اینطور نیستند! آنها مردان و قهرمانان خود را دوست دارند، ممکن است مدتی در سختی باشند، ولی آسایش در جلو دیدگان آنها است. فردا متعلق به ملت ها و: کسانی است که خادم ملت ها باشند. لذا ما به منصور هادی پیشنهاد می کنیم: اگر به الحوثی ها پناهنده شوند، بهتر است از پناهندگی به آل سعود و امثال آنها است. ما حتی برای اوباما و کلینتون هم، همین پیشنهاد را داریم: باز گشت به ملت و توانایی های آن، تنها ضمانت قوی برای داشتن قدرت اجتماعی است. در تجربه ای نه چندان دور، رئیس جمهور مصر را هم می تواند حفظ کند. اخیرا مصر توانسته در مقابل وطن فروشی و: فروش جزایر مصری به آل سعود مقاومت کند. اگر به همین روش ادامه دهند، السیسی خود تبدیل به یک محمد مرسی می شود، امام محمد مرسی که دیگر هوادار داعش نیست. بلکه با آن مبارزه هم می کند. در ایران هم بارها آشتی عمومی برای: ایرانیان فراری اعلام شده، به نظر می رسد اگر آنها به ایران بیایند، حتی مجازات هم بشوند، برایشان بهتر است تا اینکه: هر روز در سرزمینی باشند! و هر لحظه برای یک نقطه دیگر انتظار بکشد. البته فقط کسانی مجازات می شوند: که جنایت کرده یا کسی را کشته باشند. والا اکثریت ایرانیان خارج از کشور، که لب به توبه گشودند تا آخر عمر، در ایران بودند و در ایران هم دفن شدند.

Recommendations on Hadi and others

President Mansour Hadi: Yemen called that, was backed by Riyadh: There has long formed the government in exile, and he rose up against the people's revolution today is not good! Because the Al Saud ordered the expulsion: they have mass. Naturally wage countries such as Qatar and the UAE, dare not admit him. This is the fate for: dictators that have moved against the nation. From the beginning of escape Mansour Hadi, Iran had compared him with the Shah fled, and he warned that the captives: the House of Saud are not empty promises, they knew! But nothing they do not come, and were completely empty-handed. The same is self-Saud! For the Saudis expelled them, and they appear to be merry: actually gone to Indonesia to escape. This fate awaits agents: Qatar and the United Arab Emirates and Bahrain and also includes all those who in the course of the unpopular move. Therefore, we have proposed, that is: they do not have to look for a place, even without drifting! They will repent and say a word wrong! You will see that in the midst of his people. However, they are Yemenis, relatives and properties of interest: material and spiritual. Not worthy to be driven home. These incidents have led them to this fact, that America can not be trusted, Saudi Arabia and Israel. They can not keep their hats today, let alone others. Political nature of the work is to sacrifice your family! Nader Shah was blind unless your child? But Ma'mun Amin did not kill his brother? So do not take the offer. America and Israel and the Saudis and others like them, if they feel threatened they are the first victims, friends and family members will be. Killing vast and secret that the House of Saud falls, confirms the same thing. But nations do not! They love their men and heroes may be hard for some time, but being in front of their eyes. Tomorrow belongs to the people and those that are a servant of the people. Therefore, we propose Mansour Hadi: If the Houthi are refugees, asylum better than the Saudis and others like them. We even Obama and Clinton together, so we offer: a return to the nation and its abilities, the only guarantee for social power is strong. The experience not so long ago, the president of Egypt could not keep. Recently, Egypt has the traitors and sales Islands withstand Egyptian Al Saud. If we continue this way, Sisi Mohamed Morsi is to become an Imam Mohammed Morsi, who does not seek other fans. But it also does fighting. Iran has repeatedly reconciliation in general: Ferrari announced Iranians, it seems, if they come to Iran, even be punished, it is better to make every day are in the land! The wait for a spot at any moment. The only punished those that committed crimes or who are killed. Otherwise, the majority of Iranians abroad, who face a lifetime to repent opened, in Iran and in Iran were buried.

توصیات بشأن هادی وغیرهم

الرئیس منصور هادی: دعا الیمن الذی تم بدعم من الریاض: وهناك تشكیل الحكومة منذ فترة طویلة فی المنفى، وانه انتفض ضد ثورة الشعب الیوم لیست جیدة! لأن آل سعود أمر بطرد: لدیهم كتلة. شن طبیعی دول مثل قطر والإمارات العربیة المتحدة، لا تجرؤ على الاعتراف به. هذا هو مصیر ل: الطغاة التی انتقلت ضد الأمة. من البدایة للهروب منصور هادی، ان ایران مقارنة له مع فرار الشاه، وحذر من أن الأسرى: بیت آل سعود لیست وعود فارغة، كانوا یعلمون! ولكن لا شیء أنها لا تأتی، وكانت تماما خالی الوفاض. ونفس الشیء الذاتی سعود! للسعودیین طردهم، ویبدو أنها مرح: ذهب فعلا إلى إندونیسیا من الفرار. هذا المصیر ینتظر وكلاء: قطر والإمارات العربیة المتحدة والبحرین ویشمل أیضا جمیع الذین فی سیاق هذه الخطوة التی لا تحظى بشعبیة. ولذلك، اقترحنا، وهذا هو: لم یكن لدیهم للبحث عن مكان، حتى من دون الانجراف! یتوبون وأقول كلمة خاطئة! سترى أنه فی خضم شعبه. ومع ذلك، فهی الیمنیین والأقارب وخصائص الفائدة: المادیة والروحیة. لا تستحق أن تكون مدفوعة المنزل. وقد أدت هذه الحوادث لهم هذه الحقیقة، أن أمریكا لا یمكن الوثوق بها، والمملكة العربیة السعودیة وإسرائیل. أنهم لا یمكن أن تبقی قبعاتهم الیوم، وتدع الآخرین وحدها. الطبیعة السیاسیة للعمل هو تضحیة عائلتك! وكان نادر شاه الأعمى ما لم طفلك؟ ولكن المأمون أمین لم یقتل أخیه؟ حتى لا تأخذ هذا العرض. أمریكا وإسرائیل والسعودیین وغیرهم مثلهم، وإذا كانوا یشعرون بالتهدید هم أول الضحایا، الأصدقاء وأفراد العائلة وسیكون. قتل واسعة وسرا أن آل سعود السقوط، یؤكد نفس الشیء. ولكن الدول لا! انهم یحبون الرجال وأبطالهم قد یكون من الصعب لبعض الوقت، ولكن یجری أمام أعینهم. غدا ملك للشعب وتلك التی هی خادمة للشعب. لذلك، نقترح منصور هادی: إذا كان الحوثی من اللاجئین وطالبی اللجوء أفضل من السعودیین وغیرهم مثلهم. ونحن حتى أوباما وكلینتون معا، لذلك نحن نقدم: العودة إلى الوطن وقدراته، والضمان الوحید لسلطة اجتماعیة قویة. لم یمض التجربة وقتا طویلا، رئیس مصر لا یمكن الاحتفاظ بها. فی الآونة الأخیرة، ویوجد فی مصر خونة وجزر مبیعات الصمود المصریة آل سعود. إذا واصلنا بهذه الطریقة، سیسی محمد مرسی هو أن تصبح الإمام محمد مرسی، الذی لا یسعى المشجعین الآخرین. ولكنه أیضا لا القتال. وتملك ایران مرارا المصالحة بشكل عام: أعلنت فیراری الإیرانیین، على ما یبدو، إذا جاءوا إلى إیران، حتى أن یعاقب، فمن الأفضل لجعل كل یوم هم فی الأرض! الانتظار للحصول على بقعة فی أی لحظة. ویعاقب فقط تلك التی ارتكبوا جرائم أو الذین یتعرضون للقتل. خلاف ذلك، فإن الغالبیة العظمى من الإیرانیین فی الخارج، الذین یواجهون العمر لالتوبة فتحت، فی إیران وفی إیران تم دفن.

Hadi və digər tövsiyələr

Prezident Mansour Hadi: Yəmən, Ər-Riyad tərəfindən dəstəklənən edilmişdir ki, deyilən Uzunmüddətli sürgündə hökumət var formalaşır və o, yaxşı deyil, bu gün xalq inqilabı qarşı yüksəldi! Al Saud xaric sifariş Çünki onlar kütləvi var. Təbii edər deyil, cəsarət, belə Qətər və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri kimi ölkələr əmək. millətə qarşı köçürülüb diktatorlar: bu taleyi deyil. escape Mansour Hadi əvvəlindən Şah qaçdı ilə İran onu müqayisə və o, əsir ki, xəbərdarlıq: Səud House boş vədlər deyil, onlar bilirdi! Amma heç bir şey onlar gəlmək və tamamilə əliboş idi yoxdur. eyni self-Saud edir! Səudiyyəlilər qovdular və onlar şən görünür üçün: həqiqətən qaçmağa İndoneziyaya getdi. Bu taleyi agentləri gözləyir: Qətər və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Bəhreyn və həmçinin olan qeyri-populyar hərəkət zamanı bütün bu daxildir. Ona görə də biz təklif ki: onlar hətta üzən olmadan, bir yer axtarmaq üçün yoxdur! Onlar tövbə bir söz yanlış deyəcəklər! Siz öz xalqının ortasında olduğunu görəcəksiniz. maddi və mənəvi Lakin, onlar Yemenis, qohumları və faiz xassələri vardır. layiqli ev idarə etmək. Bu hadisələr, Amerika etibar edilə bilməz ki, bu fakt Səudiyyə Ərəbistanı və İsrail onları gətirib çıxarmışdır. Onlar tək başqaları bildirin bu gün papaqlar davam edə bilməz. iş Siyasi təbiət ailə qurban üçün! Nader Shah uşaq halda kor idi? Lakin Məmun Amin qardaşını öldürmək etmədi? Belə ki, təklif etmirlər.ə və İranda torpağa verildi.

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
چهارشنبه 23 فروردین 1396 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

  برخی ها معتقدند که: رئیس جمهور باید برنامه داشته باشد! ولی این درست نیست، زیرا به معنی نفی برنامه های موجود است. ولذا رئیس جمهور: از زمان کاندیداتوری یاد می گیرد، یا مجبور می شود: اپوزیسیون باشد و منتقد! برای همین است که غالبا، همه مسئولین ایرانی برای محبوب شدن، یا محبوب ماندن موضع مخالف دارند! حتی برنامه های مصوب خودشان را هم، زیر سوال می برند و مثلا می گویند: نگذاشتند ما کار کنیم. لذا برای یکبار هم شده، با خود رو راست باشیم که: ما موافق جمهوریت هستیم یا مخالف آن؟ اگر موافق هستیم که، نیازی به برنامه نداریم. جمهوری اسلامی برنامه های: بلند مدت کوتاه مدت و میانمدت را دارد، که کارشناسان ادارات تهیه و: به هیات دولت داده اند، آنها هم بررسی و به مجلس ارائه داده، و مجلس و شورای نگهبان تایید کرده است. علاوه بر برنامه های توسعه پنجساله، همه ساله برنامه و بودجه: سال بعد هم تهیه می شود. زیر سوال بردن این برنامه با: جمهوریت یعنی کار جمعی: براساس مواضع قانونی نمی سازد. علاوه بر آن سند چشم انداز و: اسناد بالا دستی و پایین دستی موجود است، که مجمع تشخیص مصلحت، آنها را بررسی و تهیه کرده است. ضمن آنکه سیاست های کلی نظام هم، از سوی رهبری اعلام شده است. پس برنامه رئیس جمهور جدید، چه چیز تازه ای خواهد داشت؟ که عقل هیچکس تا به حال به آن نرسیده باشد. لذا در جمهوریت نظام اگر شک نداشته باشیم، رئیس جمهور ایدئولوگ، نظریه پرداز یا برنامه نویس نیست، بلکه فقط مجری است. او باید فقط بگوید چشم! و اجرا کند. و مجری خوبی باشد. والا هر کاردیگری بخواهد انجام دهد، باید یکی از قوانین را باید زیرپا بگذارد. لذا کسانی که برنامه می دهند، باید علنی بگویند کجای قانون اشکال داشته، و آنها چه کاری می خواهند بکنند، که دراین پروژه 60ساله: سازمان برنامه و بودجه، نایدیده گرفته شده است؟ از همین جا است که مجبور هستند: به موضع مخالف شیفت کنند! و همیشه منتقدانه حرف بزنند، و طلبکار باشند. وظیفه اصلی خود را فراموش کنند، و بجای سه قوه تصمیم بگیرند. حتی در مقابل رهبری هم زاویه داشته باشند. کسی که ناظر بر اجرای قانون است، قوه قضائیه است، و نباید ناظر موازی آن ایجاد شود. کسی که قانون می نویسد، و برنامه تصویب می کند مجلس است، نفر دیگری ولو رئیس جمهور، حق ندارد به تنهایی یا فقط با باند خود، برنامه بنویسد. فرض کنید شما می خواهید اعتدال را تعریف کنید، یا برای عدالت برنامه ریزی نمایید. ایا قانون اساسی ضد اعتدال است؟ یا آنکه با عدالت میانه ندارد؟ کسی که سفره خود را جدا می کند، و می گوید من اگر رئیس جمهور شوم، فلان کار را می کنم. باید پرسید چرا آن کار نشده؟ آیا قانون اساسی ایراد دارد؟ و آن را پیش بینی نکرده، یا مجلس و دولت ها به آن بی توجه بودند؟ طبیعتا کسی که باید به قانون اساسی سوگند بخورد، نباید آن را ناقص و به درد نخور بداند. در نهایت می رسیم به اینکه: قانون خوب است برنامه ها هم خوب هستند، ولی خوب اجرا نشده است. در واقع رئیس جمهور باید اجرا را ضمانت کند. و اجرای و یا ضمانت اجرا، نیاز به تعهد دارد نه قانون و برنامه! مثل این است که بگوییم: برنامه ریزی کنیم: تا برنامه ریزی را اجرا کنیم! این نقض غرض یا تناقض گویی است. برنامه برای اجرا است، و رئیس قوه مجریه هم، فقط مسئول اجرا است..

There is no need to program! Some believe that the President must have app! But this is not true, because it means rejecting programs available. And so the President: the candidate learns, or to be the opposition and critics alike! So often, all Iranian authorities to popular or popular opposition to stay there! Even adopted their own programs, the following questions are for example say we did not do. So for once, the self's face it: we are in favor of the Republic or against it? If we agree that there is no need to program. The Islamic Republic plans: short-term and medium-term is long term, experts and authorities prepared to have a government, they are investigated and presented to parliament, and the parliament and the Guardian Council has approved. In addition to the five-year development program, the annual program and budget will be prepared next year. Questioning of this program: the republic's collective work: The legal position does not. In addition visions and documents upstream and downstream is available, the Expediency Council, review them and has prepared. While the general policies of the system, the leadership has been announced. After the President's new, what's new? The reason no one has had to be reached. In the republic if we do not doubt President Ideologue, theorist or programmer, but only the presenter. He should just say eye! And execute. And be a good host. Otherwise, anything else wants to do, you need to have violated one of the rules. Therefore, those who plan the day, we must say openly that forms part of the law, and what they want to do, that this 60-year project: Management and Planning Organization, not taken? So here are forced to shift their opposition! And always speak critically, and not the creditor. Forgot your main task, and instead of the three branches of government to decide. Even the leadership will have angle. Who oversees law enforcement, the judiciary, and observers should be parallel. Who writes the law, and approval of the parliament, others even though the president has no right to be alone or just with his band, writing programs. Suppose you want to define moderation, or plan to justice. Does the constitution is anti moderation? Or the middle with no justice? Who separates his way, and tells me if I become president, I will do so. Why should it not work? Is the constitution is wrong? And it did not foresee, or parliament and government were oblivious to it? Naturally, someone must swear to the constitution, should consider it incomplete and unusable. Finally it comes to the law is good both programs are good, but it has not been implemented. The president should guarantee. And implementation or enforcement, not law requires commitment and application! It is as if to say: we're planning: planning to run! This is defeating the purpose or contradiction. To run the program, and the head of the executive branch, is responsible for implementation.

لیست هناك حاجة لبرنامج!

یعتقد البعض أن الرئیس یجب أن یكون التطبیق! ولكن هذا لیس صحیحا، لأنه یعنی برامج رفض المتاحة. وبالتالی فإن الرئیس: یتعلم المرشح، أو أن تكون المعارضة والنقاد على حد سواء! فی كثیر من الأحیان، وجمیع السلطات الإیرانیة المعارضة الشعبیة، أو شعبیة للبقاء هناك! حتى اعتمدت برامجها الخاصة، الأسئلة التالیة على سبیل المثال نقول أننا لم نفعل. حتى لمرة واحدة، وجها الذات انها: نحن فی صالح الجمهوریة أو ضدها؟ إذا كنا نتفق على أن هناك حاجة إلى البرنامج. الجمهوریة الاسلامیة تخطط: على المدى القصیر والمتوسط ​​الأجل أعدت على المدى الطویل والخبراء والسلطات لدینا حكومة، والتحقیق فیها وعرضها على البرلمان، والبرلمان، وافق مجلس صیانة الدستور. بالإضافة إلى برنامج التنمیة الخمسیة، وسیتم إعداد البرنامج السنوی ومیزانیة العام المقبل. استجواب من هذا البرنامج: العمل الجماعی للجمهوریة: موقف قانونی لا. فی الرؤى إضافة وثائق هو المنبع والمصب المتاحة، ومجلس تشخیص مصلحة النظام، مراجعتها وأعدت. فی حین أن السیاسات العامة للنظام، وقد أعلنت القیادة. بعد الرئیس الجدید، ما هو الجدید؟ السبب ولم یستطع أحد أن التوصل إلیها. فی الجمهوریة إذا كنا لا نشك الرئیس المنظر، منظر أو مبرمج، ولكن فقط مقدم. كان یجب أن أقول العین! وتنفیذ. ویكون مجموعة جیدة. خلاف ذلك، أی شیء آخر یرید أن یفعل، تحتاج إلى انتهكت واحدة من القواعد. لذلك، أولئك الذین یخططون الیوم، یجب أن نقول بصراحة أن یشكل جزءا من القانون، وما ترید القیام به، أن هذا المشروع منذ 60 عاما: إدارة وتنظیم التخطیط، تم تجاهلها؟ حتى هنا یضطرون لتحویل معارضتهم! ودائما ینتقدون، ولیس للدائن. نسیت المهمة الرئیسیة الخاصة بك، وبدلا من الفروع الثلاثة للحكومة لاتخاذ قرار. وحتى القیادة لدیها زاویة. الذی یشرف على إنفاذ القانون، والقضاء، ویجب أن یكون المراقبون الموازی. الذی یكتب القانون، وموافقة البرلمان، والبعض الآخر على الرغم من أن الرئیس لیس لدیه الحق فی أن یكون وحده أو فقط مع فرقته، وكتابة البرامج. افترض أنك ترید أن تعرف الاعتدال، أو تخطط للعدالة. هل الدستور هو مكافحة الاعتدال؟ أو الوسط مع عدم وجود العدالة؟ الذی یفصل طریقه، ویقول لی إذا كنت یصبح رئیسا، وسوف تفعل ذلك. لماذا یجب أن لا تعمل؟ هل الدستور هو الخطأ؟ وأنها لم تتوقع، أو كان البرلمان والحكومة غافلة عن ذلك؟ وبطبیعة الحال، یجب أن شخص أقسم على الدستور، یجب أن تنظر فیه ناقصة وغیر صالحة للاستعمال. وأخیرا یصل الأمر إلى قانون غیر طیبة سواء برامج جیدة، ولكن لم یتم تنفیذه. یجب أن یضمن رئیس الجمهوریة. وتنفیذ أو تطبیق، لا یتطلب القانون الالتزام والتطبیق! یبدو الأمر كما لو أن أقول: نحن نخطط: التخطیط لتشغیل! هذا هو هزیمة الغرض أو التناقض. لتشغیل البرنامج، ورئیس السلطة التنفیذیة، هی المسؤولة عن التنفیذ.

proqram üçün heç bir ehtiyac yoxdur!

Bəzi prezidenti app olmalıdır ki, iman! Bu rədd proqramları mövcud deməkdir, çünki Lakin bu, doğru deyil. Və prezidenti: namizəd öyrənir və ya müxalifət və eyni tənqidçilər olmaq! Belə ki, tez-tez, məşhur, və ya məşhur müxalifət bütün İran hakimiyyəti orada qalmaq üçün! Hətta öz proqramları qəbul aşağıdakı suallar biz etmədik deyə misal üçün. Belə bir dəfə üçün, özünü bu üzləşirlər: biz Respublikasının və ya ona qarşı tərəfdarıyıq? biz razı Əgər proqram üçün heç bir ehtiyac yoxdur. İslam Respublikası planlaşdırır: qısamüddətli və ortamüddətli uzunmüddətli, ekspertlər və orqanları bir hökumət, onlar tədqiq və parlamentə təqdim olunur və parlament və Nəzarət Şurası təsdiqləyib üçün hazır deyil. beşillik inkişaf proqramı ilə yanaşı, illik proqramı və büdcə gələn il hazır olacaq. Bu proqramın sorğu-sual: respublikanın kollektiv iş: hüquqi mövqeyi deyil. əlavə görüntüləri və sənədlərdə qazıntıların çıxarılması və emal Məsləhət Şurası onları nəzərdən və hazırlamışdır mövcuddur. sisteminin ümumi siyasəti olsa da, rəhbərliyi müəyyən oldu. Prezident yeni, yeni nə var sonra? heç kim etdi səbəbi əldə etmək. respublikada prezident ideoloqu nəzəriyyəçi və ya proqramçı, lakin yalnız aparıcısı şübhə yoxdur. O, yalnız göz demək lazımdır! Və icra. Və yaxşı ev sahibliyi. Əks halda, başqa bir şey etmək istəyir, siz qaydaları bir pozub lazımdır. İdarəetmə və Planlaşdırma Təşkilatının yayınmamalıdır edilmişdir: Buna görə də, gün planlaşdırırıq edənlər, biz qanunun hissəsi və bu 60 illik layihə ki, nə onlar, nə etmək istəyirəm ki, açıq demək lazımdır? Belə ki, burada onların müxalifət keçmək məcburiyyətində qalırlar! Və həmişə kreditor tənqidi danışmaq deyil. Sizin əsas vəzifəsi unutmusunuz və əvəzinə hökumət üç filial qərar. Hətta rəhbərliyi bucağı olacaq. Kim hüquq-mühafizə, məhkəmə nəzarət məsi üçün məsuliyyət daşıyır.

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
چهارشنبه 23 فروردین 1396 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
سپس به دیدن پهلوان حاج محمد طالقانی رفتیم وبا ایشان و اقای رضا رویگری (هنرمند) و دایی عباس (هنرمند)
و سفیر اتش نشانی عکس یادگاری گرفتیم.

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
سلام بر همراهان گرامی
امروز سفیر اتش نشانی با همکارشان  مرا مورد لطف خودشان قرار دادند و یونیفرم اتش نشان را بمن اهدا نمودند و مهندس سرشار سفیر اتش نشانی فرمودند:تاکنون ده شخصیت برجسته ورزشی و هنری کشور که دست خیر در امور کمک رسانی  داشته اند بپاس  تجلیل از نیت خیرشان و اظهار همدردی با کارکنان سازمان اتش نشانی ؛ یونیفرم اتش نشانی به انان اهدا گردیده و لباس اتش نشان بمن اهدا نمودند.

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :

سیاه نمایی ممنوع !

 ایرانی ظرفیت جهانی دارد، و ایدئولوژی اش انترناسیونالیستی است، و کسانی که در غرب یا شرق، این مفهوم را درک نمی کنند، سیاه نمایی پیشه می کنند و این ها دو دسته هستند: یا می گویند: چرا ایرانی ها به خارج می روند؟ و آن را فرار مغزها می دانند!  یا می گویند چرا کالاها یا افراد خارجی، به داخل می آید این کار تولید ملی را نابود می کند! بنابراین هر گونه ارتباط با جهان خارج، یک وسیله برای سیاه نمایی شده است. در حالیکه تفکر ایرانی ملی گرایی را طرد کرده، و کسی طرفدار ملی گرایی نیست. از نظر ایرانیان خرید کالای خارجی، کمک به اشتغال جهانیان است. این یعنی بیکاری، نه فقط برای ایرانیان بد است، بلکه اگر کارگران خارجی هم، بیکار شوند فرقی نمی کند. علت وابستگی خودرو سازی در ایران، همین فلسفه را دارد. تالبوت شهر نمونه ای است که: برای ایران خودرو کار می کند، لذا برای بیکار نشدن آنها، ایران خودرو سراغ دیگران نمی رود! پژو فرانسه و بنز و: ب ام و آلمان هم همینطور. حتی تویوتای ژاپن و: کیای کره از این قاعده مستثنی نیستند. گوشت برزیلی را چرا ایرانیان می خرند؟ چون می خواهند به این وسیله هم که شده، آنها را مسلمان کنند. به بهانه یاد دادن نحوه ذبح حیوانات کشتارگاه، مذهب تشیع را به آنان انتقال میدهند. به همین دلیل ترکمنستان اجازه نمی دهد: منزل امام رضا ع در آن شهر مرمت شود، چون می گوید ایرانی ها به بهانه مرمت، مردم مرو را شیعه خواهند کرد! واقعا هم اگر مردم ترکمنستان و: شهر مرو بدانند که منزل اصلی امام رضا، آنجا بوده و مشهد فقط محل شهید شدن ایشان، به دست مامون نه اینکه محل اقامت باشد، اوضاع فرق خواهد کرد. اگر مردم روم و یونان بدانند که: دختر قیصر آنها، همسر امام و مادر امام معصوم بوده، این آگاهی برای آنها تغییراتی را در پی خواهد داشت. اگر کورش پرستان ایرانی! بدانند که وی همان ذوالقرنین است، یا مردم مصر اگر بدانند که: مالک اشتر برای فرمانروایی بر آنها انتخاب شده بود، و اگر همه دنیا، از واقعیتهایی که ایرانیان خبر دارند، آگاه شوند جهان تغییر خواهد کرد. ولذا خرید کالاهای آنان، یا مصرف کالاهای خارجی، کمترین هزینه ای است که برای خود آگاهی: ملت های جهان باید انجام شود. این هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است. اسرای ایرانی در عراق شکنجه می شدند، به همین دلیل الان در ایران، وفادارترین عناصر همین اسرای: آزاد شده یا ازادگان هستند. برعکس اسرای عراقی 8سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، در کمپ های ما، بهترین زندگی ممکن را داشتند، و از انها به عنوان مهمان یاد می شد. به همین دلیل الان سردمداران عراق، از همان ها هستند و در وفاداری: آنها به ایران شکی نیست. قریب به تمام مراجع آنها ایرانی الاصل هستند، نام شهر خودشان را یدک می کشند. آیه الله سیستانی هنوز با گذرنامه ایرانی، در نجف زندگی می کند و: تابعیت ایرانی خود را لغو نکرده است. امام رضا ع و شاهچراغ و حضرت معصومه، اصالتا ایرانی نیستند، ولی کسی مجبوتر از انها در ایران  نیست. حضرت احمد شاهچراغ، با اینکه 20سال از امام رضا بزرگتر بود، در برابر وسوسه دیگران، برای ادامه امامت، ایستادگی کرد. مردم را جمع نمود و گفت: درست است که من بزرگترم، ولی برادرم امام رضا شایستگی بیشتری دارد. و او امام است. این حرکت فقط از سوی: ایرانیان قابل فهم است، در حالیکه سیاه نماها می گویند: وی عقل سیاسی نداشته.

Demonizing banned! Iranian capacity of the world, and its ideology internationalist, and those in the West or East, this concept does not understand, demonizing business, and these fall into two categories: or say why the Iranians go abroad? And brain drain knows it! Or say why the goods or foreign, comes into this national production destroys! So any communication with the outside world, it is a means to demonize. While Iranian thinking rejects nationalism and nationalism is not a fan of anyone. The Iranians buy foreign goods, contributing to the creation of the worlds. This means that unemployment is not just bad for the Iranians, but if foreign workers, the unemployed, it does not matter. The cause of automobile dependency in Iran, has the same philosophy. Talbot Town is an example that works for Iran Khodro, therefore they are not unemployed, Iran Khodro not another one! Benz and Peugeot France: BMW Germany as well. Even Toyota Japan: Kiai Korea is not an exception. Why buy Brazilian meat Iranians? This means that because they want to, they are Muslim. Under the pretext of teaching how to slaughter animal’s slaughterhouse, Shiite carry them. Why not allow Turkmenistan: House of Imam Reza in the city restoration, as says Iran is under construction, people will Shi'ite Merv! If people really Turkmenistan: Marv know that the original home of Imam Reza, Mashhad and the only place he become a martyr at the hands of al-Ma'mun rather than accommodation, things will be different. If people know that the Greeks and Romans: Caesar's daughter, the wife of Imam and the Imam's mother, this awareness will lead to changes in them. If Cyrus the Persian worshipers! Dhul know that he is the same, or the Egyptian people if they know that Malek was chosen to rule over them, and if all the world that Iranians are aware of the facts, are aware of the world will change. Then buy their goods or consumption of foreign goods, cost of which is self-awareness: the nations of the world must be done. This is not a cost but an investment. Prisoners were tortured in Iraq, so now in Iran, loyal elements of the prisoner is released or are prisoners of war. Conversely Iraqi prisoners 8-year Iraqi imposed war against Iran, in camps we had the best life possible, and was referred to them as guests. So now the leaders of Iraq are the same and the loyalty they doubt Iran. Almost all the references they are of Iranian origin, they carry the name of the city. Ayatollah Sistani is still an Iranian passport, lives in Najaf: Iranian citizenship has been revoked. Imam Reza (AS) and Imam Reza Shahcheragh and, not Iranian origin, but who is more popular in Iran. Imam Ahmad Shahcheragh, with 20 years of Imam Reza, the bigger the temptation to others, to continue leadership, stand out. People gathered and said: It is true that I'm older, but my brother Imam Reza is more competent. And he is Imam. The move is just the Iranians to understand that, while Black Views saying he had no political reason.

شیطنة المحظورة

 القدرة الإیرانیة من العالم، وأممی أیدیولوجیتها، وتلك الموجودة فی الغرب أو الشرق، لا یفهم هذا المفهوم، تشویه صورة العمل، وهذه تنقسم إلى قسمین: أو یقول لماذا تذهب الإیرانیین فی الخارج؟ وهجرة الأدمغة یعرفون ذلك! أو نقول لماذا البضاعة أو أجنبیة، ویأتی فی هذا یدمر الإنتاج الوطنی! لذلك فإن أی اتصال مع العالم الخارجی، بل هو وسیلة لتشویه صورة. فی حین التفكیر الإیرانی رفض القومیة، والقومیة لیست من محبی أحد. الإیرانیون شراء السلع الأجنبیة، والمساهمة فی خلق العالمین. وهذا یعنی أن البطالة لیست مجرد سیئة للإیرانیین، ولكن إذا العمال الأجانب والعاطلین عن العمل، لا یهم. سبب تبعیة السیارات فی إیران، لدیه نفس الفلسفة. تالبوت تاون مثال الذی یعمل لایران خودرو، وبالتالی هم لیسوا عاطلین عن العمل، ایران خودرو لیست واحدة أخرى! بنز وبیجو فرنسا: BMW ألمانیا أیضا. حتى تویوتا الیابان: كیای كوریا لیست استثناء. لماذا تشتری اللحوم البرازیلی الإیرانیین؟ وهذا یعنی أن لانهم یریدون، هم مسلم. بحجة تعلیم كیفیة ذبح الحیوانات مسلخ الشیعی حملها. لماذا لا تسمح تركمانستان: بیت الإمام الرضا فی استعادة المدینة، كما تقول ایران قید الإنشاء، والناس سوف الشیعیة میرف! إذا كان الناس حقا تركمانستان: میرف یعرفون أن الموطن الأصلی للإمام الرضا ومشهد والمكان الوحید الذی أصبح شهیدا على ید المأمون بدلا من الإقامة، فإن الأمور ستكون مختلفة. إذا كان الناس یعرفون أن الإغریق والرومان: ابنة قیصر، زوجة الإمام والدة الإمام، وهذا الوعی سوف یؤدی إلى تغیرات فی نفوسهم. إذا كورش الفارسی المصلین! ذی نعرف انه هو نفسه، أو الشعب المصری إذا كانوا یعرفون أن مالك اختیر للسیطرة علیهم، وإذا كان كل العالم أن الإیرانیین یدركون الحقائق، على بینة من العالم سوف یتغیر. ثم شراء السلع أو استهلاك البضائع الأجنبیة، وتكلفة وهو الوعی الذاتی لهم: یجب أن یتم فی دول العالم. هذه لیست التكلفة ولكن الاستثمار. تعرضوا للتعذیب السجناء فی العراق، وحتى الآن فی إیران، وإطلاق سراح عناصر موالیة للسجین أو سجناء الحرب. وعلى العكس من المفروض السجناء العراقیین من العمر 8 العراقیة الحرب ضد إیران، فی مخیمات كان لدینا أفضل حیاة ممكنة، وكان یشار لهم كضیوف. وحتى الآن قادة العراق هی نفسها ولاء انهم یشكون فی إیران. تقریبا كل المراجع هم من أصل إیرانی، فإنها تحمل اسم المدینة. آیة الله السیستانی لا یزال یحمل جواز سفر إیرانی، یعیش فی النجف: تم إبطال الجنسیة الإیرانیة. الإمام الرضا (ع) والإمام رضا شاه جراغ و، لا أصل إیرانی، ولكن من هو أكثر شعبیة فی إیران. الإمام أحمد شاه جراغ، مع 20 عاما من الإمام الرضا، وأكبر إغراء للآخرین، لمواصلة قیادة، تبرز. تجمع الناس وقال: صحیح أننی فی السن، ولكن أخی الإمام الرضا هو أكثر كفاءة. وهو الإمام. وتأتی هذه الخطوة لیست سوى الإیرانیین أن یفهموا أن، فی حین أسود المشاهدات قائلا انه لیس لدیه سبب سیاسی

Demonizing qadağan edildi! İran dünya gücü və onun ideologiya beynəlmiləlçi, Qərb və ya Şərq o, bu anlayış biznes qisası, dərk etmir, və bu iki kateqoriyaya bölünür: ya İranlılar xaricə getmək nə demək? Və beyin axını bunu! mal və ya xarici, bu milli istehsal dağıtmalarından minir niyə və ya demək! Belə ki, xarici dünya ilə heç bir rabitə, bu demonize bir vasitədir. İran düşüncə isə millətçilik rədd və millətçilik hər kəs bir fan deyil. İranlılar aləmlərin yaradılmasına töhfə xarici mal almaq. Bu işsizlik iranlılar üçün yalnız pis deyil, lakin xarici işçi əgər, işsiz, əhəmiyyətli deyil deməkdir. İranda avtomobil asılılıq səbəb eyni fəlsəfə var. Talbot Town buna görə də onlar işsiz deyil, Iran Khodro üçün çalışır nümunəsidir, İran Khodro başqa bir! Benz və Peugeot Fransa: BMW Almaniya həmçinin. Hətta Toyota Yaponiya: Kiai Koreya istisna deyil. Niyə Braziliya ət İranlılar almaq? Bu istəyirəm, çünki onlar müsəlman deməkdir. heyvanlar mezbaha qətl necə tədris adı altında şiə onlara keçirir. İran tikilir dediyi kimi insanlar Merv şiə edəcək, şəhər bərpa İmam Rza House: Niyə Türkmənistan icazə verməyəcəyik! insanlar həqiqətən Türkmənistan bilər: Merv Imam Reza, Məşhəd və yalnız yer orijinal ev o əl-Məmun daha çox yaşayış əlində şəhid olmaq bilirik ki, hər şeyi fərqli olacaq. Sezar qızı, İmam İmam anası yoldaşı bu şüurla onlara dəyişikliklərə səbəb olacaq: insanlar yunanlar və romalılar bilirsinizsə. Fars ibadət Cyrus varsa! Dhul onlar Malek onlara istisna seçilmişdir bilirik ki, əgər o, eyni və ya Misir xalqı olduğunu bilirik, və iranlılar faktlar bilirik ki, bütün dünyada, əgər dünya dəyişəcək bilirik. Dünyanın millətlər edilməlidir: Sonra onların mal və ya self-məlumatlandırma edir dəyəri olan xarici malların istehlakını almaq. Bu dəyəri lakin investisiya deyil. Məhbus İraqda işgəncə, belə ki, indi İranda, məhbus sadiq elementləri azad və ya müharibə məhbus var. Əksinə İraq məhbus 8 illik İraq ən yaxşı həyat mümkün idi düşərgələrində, İrana qarşı müharibə tətbiq və qonaqlar onlara sövq edildi. Belə ki, indi İraq liderləri eyni və onlar İrana şübhə sədaqət var. Onlar İran məəli demək olar ki, bütün istinadlar, onlar şəhərin adını daşıyır. Ayətullah Sistani, hələ İran pasport var Nəcəf yaşayır İran vətəndaşlıq ləğv edildi. Biz İran əsilli, lakin İmam Rza (ə) və İmam Rza Shahcheragh və İranda daha populyardır. İmam Əhməd Shahcheragh, liderlik davam İmam Rza, digər böyük temptation, 20 il, seçilir. İnsanlar toplanmış və dedi: Mən yaşlı Ben ki, doğrudur, mma qardaşım İmam Rza daha səlahiyyətli. O Imam edir. hərəkət yalnız iranlılar Black Views deyərkən o, heç bir siyasi səbəb idi ki, anlamaq üçün.

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :

طب رایگان 4

رعایت آداب یکی دیگر از روشهای: درمانی و پیش درمانی مهم است. مثلا در اسلام گفته شده با: دست راست غذا بخورید و با دست چپ خود را بشویید، زیرا که این کار مانع انتقال ضایعات دفعی، و بیماری های انگلی از مقعد به دهان می شود. همیشه کار های ارزشی با دست راست است، تا دست راست آلوده نباشد. دیگر از آداب رفتن به خلا اینست که: با پای چپ وارد شوید، زیرا که علاوه بر تقسیمات ذکر شده، چون پای چپ به قلب نزدیکتر بوده، قوی تر است و پای راست، ضربه پذیر تر می باشد. و اگر احیانا ایست قلبی اتفاق بیافتد، ابتدا پای راست خم می شود. لذا اگر وارد توالت می شوید، درصورت بروز سکته قلبی و مانند آن، خود بخود به عقب خم می شوید. در مساجد و جاهای مقدس که: با پای راست وارد می شوید، خم شدن شما به درون مکانهای مقدس خواهد بود. نقل است: موقع تخلی نباید ایستاده باشید، باید نشسته باشید. زیرا که نشستن و قشار آوردن بر: ماهیچه های پا و شکم، باعث دوری از بیماریهایی می شود. یکی از انها واریس یا خونمردگی پا هست، زیرا براثر پرس رگها، خون از انها خارج می شود. حتی زور زدن باعث پرس: کبد و روده ها می شود، که این خود بیرون راندن صفرا، و مواد زاید ذخیره شده را به دنبال دارد.

در آداب غذا خوردن ذکر شده که: غذا را خوب بجوید و لقمه را کوچک بردارید، این موارد که بسیار دلایل ساده ای دارد، یکی از انها هم از دید طب رایگان، جذب موادی از غذا در فک ودهان از طریق پوست می باشد. برای همین کسانی که به سرعت غذا می خورند، دچار چروکی و پیری زودرس پوست، و فک دهان و صورت می شوند. اما کسانی که کم و با صبر و حوصله، غذا میل می کنند گونه هایی صاف و رسیده دارند.

در نماز خواندن هم گفته شده که: همه اعمال نماز باید بجای آورده شود، این یعنی حرکت پا و دست و: گردن و بدن وهمه اعضا بدن، زیرا بدن بیش از دویست قطعه استخوان دارد، که با ششصد قطعه ماهیچه به هم وصل شده. در همه ورزشها حداکثر تا بیست درصد آنها فعال می شوند، ولی در نماز همه آنها فعال است. حتی نشستن دو زانو نیز برای واریس پا، یک نوع مداوا می باشد. گفتن ذکر تسبیحات اربعه، در واقع تنفس عمیق است و انجام: سجده یعنی فرصت دادن به مویرگهای مغز، تا به راحتی از قلب تغذیه شوند. زیرا که همیشه قلب پایین تر از مغز است، و سردرد های مزمن به همین دلیل است: که خون و اکسیژن در سربالایی قلب تا مغز، کاهش می یابد و با سجده در فواصل زمانی مناسب، میتوان از این ضعف جلوگیری کرد.

شب ها خوابیدن در اول شب، مناسبتر از خوابیدن در دیر وقت می باشد، و هر بار قبل از خواب کمی غذا، و آب فراوان باید نوشید، تا سموم بدن راحت تر دفع شود. ازدیاد ادرار خود نشان دفع مواد زائد است. البته همه اینها از دید طب رایگان است! وگرنه بسیاری از بیماریها در انسان باید تحمل شود. زیرا انسان کامل وجود ندارد،(بجزمعصومین ع) و هرکس ایرادی دارد. برخی از این ایراد ها، مشهود است و برخی نامشهود، یکی در راه رفتن ایراد دارد، که همه می بینند! دیگری هم نارسایی قلبی یا کبدی دارد. و.. لذا نباید وحشت کرد، بلکه باید تحمل کرد و: با آن ساخت و خدا را شکر کرد، تا ارامش روانی بوجود آید.

Free medicine 4

The formality another method of treatment and pre-treatment is important. For example, Islam has said: Eat right hand and with his left hand wash, as this prevents the transfer of fecal waste, and parasitic diseases of the anus to mouth. Value is always with the right hand, the right hand is not contaminated. Another practice is to vacuum: with his left foot sign, because in addition to the listed divisions, because it was closer to the heart of the left leg, right leg is stronger, is more vulnerable. And should cardiac arrest occur, the right leg is bent. So if you enter the toilet, in case of myocardial infarction and the like, cannot bend them backwards. In mosques and holy places that enter with the right foot, bend your will to the holy places. Transport is not timely OF DISCHARGE stand, must be sitting. Because I sit down and get pressure on the muscles of the legs and abdomen, causing the disease to be avoided. One of them is varicose veins or leg bruising as a result of the inquiry arteries, the blood out of them. Even straining triggers presses: liver and intestine, which in turn expel the bile, and waste stored to follow.

So those who eat quickly, with wrinkles and premature aging of the skin, face and jaw are. But those less patiently, eat the species that have been smooth.

In prayer it is said that all acts of prayer should instead be brought, that means moving the feet and hands and neck and body and all members of the body, because the body more than two hundred pieces of bone, with six pieces of muscles are attached. Up to twenty percent of them are active in all sports, but all of them are active in prayer. Even sitting, kneeling for Varicose is a type of treatment. To say the Sojood, in fact, deep breathing and prostration that allows the capillaries of the brain, to easily feed the heart.

At night, sleeping on the first night of sleeping in late is better, and every time before going to bed a little food, and plenty of water to drink, the body of toxins excreted more easily. Increased urinary excretion of wastes is shown. Of course, all this from the perspective of medicine is free! Otherwise, a lot of diseases in humans should be tolerated. Because there is no perfect man, (except infallible AS) and everyone is wrong. Some of these objections are visible and some invisible, a walking problem, which everyone can see! There are other heart failure or liver. Etc. We should not panic, but should be tolerated and with it, and gave thanks to God, to create psychological comfort.

الدواء مجانا 4

شكلی طریقة أخرى للعلاج والمعالجة المسبقة هو المهم. على سبیل المثال، قال سیف الاسلام: أكل الید الیمنى والیسرى مع نظیره غسل ​​الید، وهذا یمنع نقل النفایات برازی، والأمراض الطفیلیة من فتحة الشرج إلى الفم. القیمة هی دائما مع الید الیمنى، لیست ملوثة الید الیمنى. ممارسة أخرى تتمثل فی الفراغ: مع علامة قدمه الیسرى، لأنه بالإضافة إلى الأقسام المذكورة، لأنها كانت أقرب إلى قلب الساق الیسرى والساق الیمنى أقوى، هو أكثر عرضة للخطر. وینبغی أن تحدث السكتة القلبیة، الساق الیمنى عازمة. حتى إذا كنت دخول الخلاء، فی حالة احتشاء عضلة القلب، وما شابه ذلك، لا یمكن أن ینحنی أنفسهم إلى الوراء. فی المساجد والأماكن المقدسة التی تدخل مع القدم الیمنى، وثنی إرادتك إلى الأماكن المقدسة. النقل لیس الوقت المناسب للموقف التفریغ، لا بد من الجلوس. لأن أجلس والحصول على الضغط على عضلات الساقین والبطن، مما تسبب فی المرض التی ینبغی تجنبها. واحد منهم هو الدوالی أو كدمات فی الساق نتیجة الشرایین التحقیق، والدم للخروج منها. حتى اجهاد یطلق المطابع: الكبد والأمعاء، والتی بدورها طرد الصفراء، والنفایات تخزین لمتابعة.

حتى أولئك الذین یأكلون بسرعة، مع التجاعید والشیخوخة المبكرة للجلد والوجه والفك هی. ولكن من هم أقل بصبر، وتناول الأنواع التی كانت على نحو سلس.

فی الصلاة ویقال أن جمیع أعمال الصلاة بدلا من ذلك ینبغی أن تتحقق، وهذا یعنی تحریك القدمین والیدین والعنق والجسم وجمیع أعضاء الجسم، لأن الجسم أكثر من مئتی قطعة من العظام، مع ست قطع من العضلات هی التی تعلق. تصل إلى عشرین فی المئة منهم تنشط فی جمیع الألعاب الریاضیة، ولكن كل منهم ینشطون فی الصلاة. حتى یجلس، والركوع للتوسع، هو نوع من العلاج. لقول السجود، فی الواقع، والتنفس العمیق والسجود التی تسمح الشعیرات الدمویة فی الدماغ، لتغذی بسهولة القلب.

فی اللیل، والنوم فی اللیلة الأولى من النوم فی وقت متأخر من الأفضل، وفی كل مرة قبل الذهاب إلى الفراش قلیلا من الطعام، والكثیر من الماء للشرب، والجسم من السموم تفرز أكثر سهولة. وأظهرت زیادة إفراز البول من النفایات. بالطبع، كل هذا من وجهة نظر الطب مجانی! خلاف ذلك، یجب أن یكون هناك تسامح مع الكثیر من الأمراض لدى البشر. لأن لیس هناك رجل مثالی، (باستثناء معصوم AS) والجمیع على خطأ. بعض من هذه الاعتراضات تكون مرئیة وغیر مرئیة بعض، وهی مشكلة المشی، والتی یمكن أن یرى الجمیع! هناك قصور القلب أو غیرها من الكبد. وما إلى ذلك ینبغی ألا نشعر بالذعر، ولكن ینبغی السكوت ومعها، وشكر الله، لخلق الراحة النفسیة.

Free tibb 4

rəsmiyyət müalicə və pre-müalicə bir üsul vacibdir. Məsələn, İslam buyurur: sağ yeyin və onun sol əl yuma ilə, bu nəcisli tullantıların transfer, və ağız göt parazitar xəstəliklərin qarşısını alır kimi. Value sağ əli ilə həmişə sağ çirklənmiş deyil. Başqa bir təcrübə vakuum edir: onun sol ayaq işarəsi ilə, çünki siyahıda bölmələri ilə yanaşı, sol ayaq ürək yaxın idi, çünki, sağ ayaq güclü, daha həssasdır. Və ürək həbs baş verdikdə, sağ ayaq əyilmiş. Siz tualet daxil Belə ki, miokard infarktı halda və kimi, geri özlərini əymək edə bilməz. məscid və sağ ayaq ilə daxil müqəddəs yerlərdə, müqəddəs yerləri üçün iradə əyilmək. Nəqliyyat atılması stendi vaxtında deyil, oturub olmalıdır. Mən xəstəlik səbəb aşağı oturmaq və ayaqları və qarın əzələlərinin təzyiq çünki yol etmək. Onlardan biri sorğu damarların, onlardan qan nəticəsində Varis və ya ayaq göyərmə var. Hətta nuru presleri tetikler: qaraciyər və bağırsaq, öz növbəsində öd xaric, və tullantıların izləmək saxlanılır.

qırışların və dəri, üz erkən yaşlanma və çənə ilə, tez yemək olan Belə ki, o var. Lakin həmin az səbir, hamar olmuşdur növ yemək.eyil, lakin bu yol və olmalıdır, və verdi.

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :

بانک ها، عامل جنون گاوی در اقتصاد ایران هستند.

در باره جنون گاوی زیاد شنیده شده، ولی کسی آن را برای ما روشن نساخته! براساس نظر یک کارشناس اقتصادی، جنون گاوی محصول نقشه های شیطانی و: دستبرد در طرح های رحمانی و الهی است. بطور طبیعی گاونر و گاو ماده، باید با هم جفت گیری کنند تا گوساله ای بوجود آید. این کار هم بقای نسل هست و: هم سلامت روحی و روانی حاصل از: ارضای غریزه جنسی دو طرف. اما براساس طرح صنعت گاوداری، گاوهای ماده آماده باروری را، که تلیسه می گویند، تلقیح مصنوعی می کنند! یعنی دامپزشک با دست خود، در رحم گاو نطفه مصنوعی را جاسازی می کند. و لذا از جفت گیری گاوها ممانعت می نماید. از سوی دیگر بخاطر رشد سریع گوساله های نر، و ارسال آنها به کشتار گاهها، مواد محرک و مغذی زیادی به آنان خورانده می شود، بنابراین دو طرف قضیه به گاو فشار روانی وارد می کند. از یکسو خیلی قوی و محرک برای جفت گیری است، و از سوی دیگر از جفتگیری او کاملا جلوگیری می شود، لذا گاو های جوان و پر زور، فقط می توانند نعره بکشند! و این کار آنها جنون گاوی نام دارد. در اقتصاد ایران هم لقاح مصنوعی: اعطای جوایز پس انداز از یکسو، و ممانعت از دادن وام از سوی دیگر، جوانان و کار آفرینان را به مرز جنون گاوی رسانده! بطوریکه حتی امید به ادامه زندگی  را هم از آنان سلب کرده! فقط دامپزشکان اقتصادی را بسوی: حقوق های نجومی می برد! بنابر این به دلایل زیاد بانکها عامل مخرب اقتصاد، و مانع اصلی اشتغال و تولید هستند. دلیل اول که همان فلسفه بانکداری، و ایجاد بانک هست. یعنی تعدادی کارمند که هیچ کار تولیدی نکنند، و کارشان فقط شمردن پول، دریافت و پرداخت یا نگهداری آن باشد. لذا یکی از مشاغل پر طرفدار در همه جا است. آرزوی هر جوان و کار آفرین، ایجاد بانک یا کارمند شدن در بانک است. و این درست برخلاف الگوی اشتغال و کار است، که انسان باید زحمت بکشد و عرق بریزد، تا دستمزد خود را دریافت کند. در حالیکه بانکداری میز و موقعیت اجتماعی، در کنار پول بی اندازه را به جوانان آموزش می دهد. دلیل دوم دریافت پس اندازهای مردمی است. زیرا زیر بنای این فکر یعنی: مردم پول دارند ولی عقل استفاده از آن را ندارند! و باید به هر ترتیبی شده، از دست آنها خارج کرد. البته اسم علمی آن: هدایت سرمایه های سرگردان جامعه است. دلیل سوم اصالت سود است، بانکها چه در پس انداز ها و چه در وام ها، یعنی منابع  ومصارف خود، فقط به سود های بالا می اندیشند، و از هر راهی می خواهند خط قرمز ها را بشکنند، و این خط قرمز فروشی، باعث ایجاد و توسعه اباحیگری در جامعه می شود. هرکس خود را مجاز می داند فقط در اندیشه سود باشد. فکر بانکداری اجتماعی، گرچه پادزهری برای این کار است، ولی زیربنایی نیست! یعنی اول باید آنها سود را به حداکثر برسانند، بعد در راستای اهداف بانک، به فکر جامعه باشند. به فکر جامعه بودن هم باز، برای سود بیشتر با: ترفند های مردم پسند است. دلایل دیگر را مردم بهتر می دانند، مثلا ستون اصلی همه اختلاس ها بانکها هستند! بیشترین جوانان زندانی سارقان بانک یا بدهکاران به بانکها هستند. بانکها برای دریافت طلب خود، خانه و کارخانه ها را مصادره می کنند، و بعد برای سود آوری بیشتر، آنها را تغییر کاربری می دهند.

Banks, of mad cow disease in the Iranian economy.

Heard about mad cow disease, but who did not make it clear to us! According to an economic expert, mad cow evil and map products: theft schemes and divine mercy. Naturally bull and cow, with a calf mating to occur. This is the generation and survival of both mental and emotional health of: satisfying sexual sides. But according to industry initiatives cattle, cows ready to fertility, which heifers say, artificial insemination are! The vet with his hand, cattle embryo in the womb of the embedded artificial. And therefore are prevented from mating cows. On the other hand, because of the rapid growth of young bulls, and send those to slaughter dungeons, stimulants and nutrients fed a lot of them, so the two sides to beef imports stress. On the one hand is very strong stimulus for mating and mating On the other hand, he absolutely prevented, the cattle young and brawny, can only kill yell! And so they called mad cow disease. Iran's economy is in vitro fertilization: Awards savings on the one hand, and to prevent loans on the other hand, young people and entrepreneurs brought to the brink of mad cow! So even hope to survive both of them denied! Only veterinarians toward economic rights was astronomical! So devastating economic agent bank for many reasons, and the main obstacle to employment and production. The first reason is that the banking philosophy, and create a database. The number of employees who do not produce anything, and they only count the money, receive payment or hold it. Therefore, one of the jobs of fans everywhere. Every young entrepreneur, Bank or an employee of the bank. This is in contrast to the pattern of employment and work, that man must toil and sweat trickle down, to get their wages. While banking desks and social status, as well as money to the young people is immeasurable. The second reason people get savings. Because underpin the idea that people have money but do not have the wisdom to use it! And have otherwise been out of their hands. However, its scientific name: wandering guiding investment community. The third reason authenticity profits, banks in savings or loans, the resources and expenditure, just for the benefit of high thinking, and any way you want the line to break, and this red line retail lead development of promiscuity in society. Everyone knows just thought allowed he to be profitable. Think of social banking, although it is an antidote for it, but not underlying! First, the need to maximize profit, in line with the objectives of the bank, thinking society. The idea of ​​the open society, to gain further tweaks friendly people. Other causes people to better understand, for example, are the backbone of all bank embezzlement! Most young people are imprisoned bank robbers or owes the bank. Ask the bank to get their confiscated homes and factories, and later more profitable for them to change the day.

البنوك، من مرض جنون البقر فی الاقتصاد الإیرانی.

سمعت عن مرض جنون البقر، ولكن الذی لا یكون واضحا لنا! ووفقا للخبیر الاقتصادی، جنون البقر الشر وخریطة المنتجات: خطط السرقة والرحمة الإلهیة. وبطبیعة الحال الثور والبقرة، مع التزاوج عجل تحدث. هذا هو الجیل وبقاء كل من الصحة العقلیة والعاطفیة لل: إرضاء الجانبین الجنسیة. ولكن وفقا لصناعة المبادرات الماشیة والأبقار مستعدة للخصوبة، التی تقول الأبقار، التلقیح الاصطناعی و! التعلیم والتدریب المهنی بیده، جنین الماشیة فی رحم اصطناعیة المضمنة. وبالتالی یمنعون من الأبقار التزاوج. من ناحیة أخرى، وذلك بسبب النمو السریع للثیران، وإرسالها إلى ذبح الأبراج المحصنة، والمنشطات والمواد المغذیة تغذیة الكثیر منهم، وبالتالی فإن الجانبین لتعزیز واردات الإجهاد. من جهة غیر حافزا قویا جدا للتزاوج والتزاوج من ناحیة أخرى، وقال انه یمنع على الاطلاق، الماشیة الصغار ومفتول العضلات، یمكن أن تقتل فقط یصیح! وهكذا أسموه مرض جنون البقر. الاقتصاد الإیرانی التخصیب فی المختبر: الادخار جوائز من جهة، ومنع القروض من جهة أخرى، وجهت الشباب ورجال الأعمال إلى حافة جنون البقر! وذلك حتى الأمل فی البقاء على قید الحیاة كل منهما نفى! كان الأطباء البیطریین الوحید نحو الحقوق الاقتصادیة الفلكیة! مدمرا البنك حاجب لأسباب كثیرة، والعقبة الرئیسیة فی العمل والإنتاج. السبب الأول هو أن الفلسفة المصرفیة، وإنشاء قاعدة بیانات. عدد الموظفین الذین لا تنتج أی شیء، وأنها تعول فقط على المال، الحصول على السداد أو الاحتفاظ بها. لذلك، واحدة من وظائف من المشجعین فی كل مكان. كل رجل الأعمال الشاب، البنك أو موظف فی البنك. هذا هو على النقیض من نمط العمالة والعمل، یجب أن الإنسان یكدح والعرق تنساب، للحصول على أجورهم. بینما المصرفیة مكاتب والوضع الاجتماعی، وكذلك الأموال إلى الشباب لا یقاس. السبب الذی یدفع الناس الثانی الحصول على الادخار. لأن تدعم فكرة أن الناس لدیهم المال ولكن لیس لدیهم الحكمة لاستخدامها! وكان خلاف ذلك من أیدیهم. ومع ذلك، اسمها العلمی: تجول توجیه المجتمع الاستثماری. السبب الثالث الأرباح صحة والبنوك فی المدخرات أو القروض، والموارد والنفقات، فقط لصالح التفكیر عالیة، وبالطریقة التی ترید خط لكسر، وهذا یؤدی التجزئة خط أحمر تطویر الاختلاط فی المجتمع. الجمیع یعرف بس سمح لنفسه أن یكون مربحا. أعتقد المصرفیة الاجتماعی، على الرغم من أنها تریاق لذلك، ولكن لا الكامنة! أولا، الحاجة إلى تحقیق أقصى قدر من الأرباح، وذلك تمشیا مع أهداف البنك، والتفكیر المجتمع. فكرة المجتمع المفتوح، للحصول على مزید من القرص شعب ودود. أسباب أخرى الناس على فهم أفضل، على سبیل المثال، هی العمود الفقری لجمیع اختلاس البنك! وسجن معظم الشباب صوص البنوك أو مدینا للبنك. طرح البنك للحصول على منازلهم التی صودرت والمصانع، وبعد أكثر ربحیة بالنسبة لهم لتغییر الیوم.

Banklar, İran iqtisadiyyatında dəli inək xəstəliyi.

dəli dana xəstəliyi haqqında eşitdim, lakin bizə aydın etməyib! oğurluq sxemləri və ilahi mərhəmət iqtisadi ekspert, dəli inək pis və xəritə məhsulları görə. Təbii bir buzov çiftleşme ilə öküz və inək, baş. cinsi tərəfləri qane Bu nəsil və həm əqli və emosional sağlamlıq yaşaması deyil. Lakin sənaye təşəbbüslər mal-qara görə, düyə demək məhsuldarlıq hazır inək, süni mayalanma var! əlaqədar süni bətnində əlini, mal-qara rüşeym ilə baytar. Ona görə də çiftleşme inək qarşısı alınır. Bir tərəfdən yalnız fəğan öldürmək olar, o, tamamilə, mal-qara gənc və brawny qarşısı Digər tərəfdən çiftleşme və çiftleşme üçün çox güclü stimuldur! Və onlar dəli inək xəstəliyi çağırıb. İran iqtisadiyyatı balon körpə edir: bir tərəfdən Awards qənaət və digər tərəfdən kreditlər qarşısını almaq üçün, gənclər və sahibkarlar dəli inək eşiyinə gətirdi! Belə ki, hətta onların hər ikisi təkzib yaşamaq üçün ümid! iqtisadi hüquqlarının qarşı yalnız baytar astror daha tweaks dost xalqına qazanmaq. Daha yaxşı, məsələn, bütün bank mənimsəmə onurğa anlamaq üçün səbəb olur! Ən gənclər bank quldur həbs və ya bank borcu olunur. onlara gün dəyişdirmək üçün onların müsadirə evləri və fabriklər, və sonra daha sərfəli almaq üçün bank soruşun.

 

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :


( کل صفحات : 2 )    1   2   
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :