ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

بر خلاف تصورات اشتباهی که وجود دارد، ورزش های بین المللی یک ارزش نیست، بلکه یک ارتش است. اولین باری که فوتبال و مسابقات فوتبال مطرح می شود، اردوگاه اسیران آشوئیتز است. یعنی اسیران جنگی که در جنگ شکست خورده، و دراردوگاه آلمان نازی اسیر بودند، با هدف جبران شکست در میدان نظامی، به تشکیل تیم فوتبال در داخل اردوگاه و: درخواست مسابقه با تیم آلمانی اقدام کردند. با برنده شدن در این میدان، توانستند عقده شکست خود را ترمیم کنند. اکنون نیز استفاده از عنوان: ژنرال یا سلطان برای بازیکنان فوتبال، این را ثابت می کند. استفاده از الفاظی مانند جنگندگی و مبارزه در میدان بازی! هم از همین اصطلاحات است. و این نشان می دهد که: برنده شدن تیم فوتبال بالاتر از برنده شدن: یک ارتش در میدان جنگ است. به همین دلیل خشونت و خدعه، چه در زمان بازی توسط بازیکنان، و چه پس از بازی توسط تماشاگران، از اصول قابل قبول همه بازیها است. یک فوتبالیست علاوه بر تمرین با توپ، باید در بدنسازی و رزم های دفاع شخصی نیز مهارت داشته باشد.

  در حالیکه در ذهن ساده اندیشان: فدراسیون فوتبال ایران ، ورزش یک ارزش است، و آنها به دنبال بازیکنان اخلاقی، و تماشاگران رویایی هستند! و البته این هرگز اتفاق نیافتاده، و همه بازیهای ایران چه در دربی های داخلی، چه در بازیهای جام جهانی به خشونت کشیده شده، و هربار فوتبال ایران مغلوب جنگندگی های فوتبال و: البته غیر اخلاقی اعراب و دیگران شده است. البته این هردو یک برون فکنی هم هست. چون ایران با سابقه درخشان تاریخی، یک ملت اخلاقی بوده که حتی در ورزش هم، افرادی مانند رستم یا پوریای ولی، سرمشق ورزشکاران هستند. و این نگاه ایران به ورزش، برخاسته از ورزش باستانی  و کشتی های پهلوانی است. اما در غرب ورزش از همان ابتدا، توسط گلادیاتورها تعریف می شده که: باید رقیب خود را تا سرحد مرگ هدایت می کردند. آنها در میدان جنگ هرگز موفق نبودند، ولی در میدان تمرین های جنگی، یا مشق نظامی موفق به: کشتن افراد مقابل خود می شدند. درواقع ورزش در غرب یا درمیان اعراب و عبری ها، دشمنی با خودی ها است! و به سادگی می بینیم مثلا در: جودو یا در بوکس و امثال آن، تا طرف را برای همیشه پشیمان نکنند، دست بردار نیستند. شکستن عمدی دست و پا و یا: خفه کردن و پیچ دادن گردن، امری است که عامل تضمین کننده پیروزی است. مردم ضد اخلاقی و تماشاگران هم، فقط به کشتن طرف نمره می دهند و: شعارشان این است او را بکش! اما پهلوان ایرانی که با کشتی گیر هندی در گیر است، وقتی صدای ناله مادر او را می شنود، که برای پیروزی پسرش دعا می کند، فداکارانه خود را بازنده می کند! و این بازندگی او برای ایرانیان، بسیار مهم تر از برنده شدن اوست! ولی غرب این را نمی فهمد. وقتی یک ایرانی حاضر نمی شود: در مقابل ورزشکار اسرائیلی وارد میدان شود، برای ملت ایران قهرمان است. زیرا که با یک متجاوز، دست دوستی نداده است، اما غرب این را نمی داند! وقتی در استادیوم صدهزار نفری، تماشاگران ایرانی فریاد یا حسین سر می دهند، غرب ایران را جریمه می کند! ولی نمی داند این جریمه ها، حماقت آنها را می رساند و: هرگز فرهنگ تاریخی و اخلاقی ایران، زیر سوال نمی رود. لذا باید که ایران با کشورهای همسوی خود، سازمان ورزشی و: فدراسیون فوتبال جدیدی را درست کند، تا بتواند در مقابل مافیای ورزش ایستادگی نماید.  

The military exercise is not worth!

Unlike a wrong conception that there is an international sports value, not an army. The first time it comes to soccer and football games, camp in Nazi Germany. The prisoners of war who failed in the war, and were captured Nazi camp, to compensate for failure in the military field, to form a football team in the camp and request their match against German action. By winning in this field, node failure could repair them. Now, using as: general or king for football players, proves this. Use of words such as fighting and struggling on the playing field! Both of these terms. And this shows that winning football team than winning an army on the battlefield. For this reason, violence and fraud, both during the game by the players, and after the game by the audience, the principles accepted by all game. In addition to practicing with soccer ball in the gym and fighting in self-defense should also have skills.

  While cretins in mind: Iranian Football Federation, the sport is a value, and they are looking for ethical players, and the fans are fantastic! Of course, this never happened, and all of Iran's games in the domestic derby, what turned violent in the World Cup and defeated each time fighting football and, of course, Arabs and others is immoral. It's both a projection. Because Iran with a brilliant record date, a moral nation that even in the sports world, people like Rustam or P. But, athletes are role models. And the look of the sport, from the ancient sport of wrestling is wrestling. But in the West the sport from the beginning, was defined by gladiators that have led to the death of his rival. They never failed on the battlefield, but a training ground for war, or military exercise successful: in front of people were killed. In fact, exercise in the West or among Arabs and Hebrew, is hostile to outsiders! And simply see for example: judo or boxing, etc., to the regret forever not, does not stop. Intentional breaking of the limbs or Shut down and twist of the neck, something that is a guarantee of victory. Immoral people crowd together, just to kill and make the score: the slogan Kill him! But Iranian athlete who is involved Hindi wrestler, he hears the cries of his mother, who prays for her victory, his selfless loser out! And the losers for the Iranians, is much more important than winning! But the West does not understand. Iranian When not in front of the Israeli athletes enters the field, for the Iranian nation champion. For a rapist, not the hand of friendship, but the West does not know it! When a hundred thousand people in the stadium, the Iranian spectators shout or chant Hussein, Iran's West fines! But knows the fines, they got their stupidity and never Iranian historical and moral culture, not questioned. Therefore, Iran with its cooperative countries, organizations and sports: Create a new Football Association so that it can stand against the mafia exercise.

المناورات العسكریة لا یستحق!

على عكس المفهوم الخاطئ بأن هناك قیمة الریاضیة الدولیة، ولیس جیشا. وهی المرة الأولى التی یأتی لكرة القدم ومباریات كرة القدم، معسكر فی ألمانیا النازیة. أسرى الحرب الذین فشلوا فی الحرب، وتم القبض على معسكر النازی، للتعویض عن الفشل فی المجال العسكری، لتشكیل فریق لكرة القدم فی المخیم، وطلب مباراته ضد العمل الألمانی. من خلال الفوز فی هذا المجال، یمكن أن فشل العقدة إصلاح نفسها. الآن، وذلك باستخدام ما یلی: عام أو ملك لاعبی كرة القدم، یثبت هذا. استخدام كلمات مثل القتال والنضال على ارض الملعب! كل من هذه الشروط. وهذا یدل على أن الفریق الفائز لكرة القدم من الفوز على الجیش فی ساحة المعركة. لهذا السبب، العنف والتزویر، على حد سواء خلال المباراة من قبل اللاعبین، وبعد المباراة من قبل الجمهور، ومبادئ مقبولة من كل لعبة. بالإضافة إلى ممارسة مع كرة القدم فی صالة الألعاب الریاضیة والقتال فی الدفاع عن النفس یجب أن یكون لدیك أیضا المهارات.

  فی حین المشوهون فی الاعتبار: الاتحاد الایرانی لكرة القدم، والریاضة هی قیمة، ویبحثون عن لاعبین الأخلاقی، والجماهیر هی رائعة! بالطبع، هذا لم یحدث أبدا، وجمیع الألعاب إیران فی الدیربی المحلی، ما تحولت إلى أعمال عنف فی نهائیات كأس العالم، وهزم كل وقت القتال لكرة القدم لكرة القدم، وبطبیعة الحال، العرب وغیرهم أمر غیر أخلاقی. انها على حد سواء الإسقاط. لأن إیران مع تاریخ سجل لامع، أمة أخلاقیة أنه حتى فی عالم الریاضة، والناس مثل رستم أو P. لكن والریاضیین هم قدوة. ونظرة الریاضة، من هذه الریاضة القدیمة من المصارعة تصارع. ولكن فی الغرب هذه الریاضة منذ البدایة، تم تعریف من طرف المصارعین التی أدت إلى وفاة منافسه. هم لم یقصر قط فی ساحة المعركة، ولكن ملعب التدریب للحرب، أو تدریبات عسكریة ناجحة: قتل أمام الناس. فی الواقع، وممارسة فی الغرب أو بین العرب والعبریة، معاد للأجانب! وببساطة انظر على سبیل المثال: الجودو أو الملاكمة وغیرها، لالأسف إلى الأبد لا، لا تتوقف. كسر متعمد للأطرافه أو إیقاف وتطور الرقبة، وهو الأمر الذی یشكل ضمانا للفوز. الفساق الحشد معا، لمجرد القتل وتصبح النتیجة: شعار قتله! ولكن اللاعب الإیرانی الذی یشارك الهندیة مصارع، وقال انه یسمع صراخ أمه، الذی یصلی لانتصار لها، له الخاسر نكران الذات خارجا! والخاسرین للإیرانیین، هو أكثر أهمیة من الفوز! ولكن الغرب لا یفهم. الإیرانی عندما لا أمام الریاضیین الاسرائیلیین دخول هذا المجال، لبطل الأمة الإیرانیة. لالمغتصب، ولیس ید الصداقة، ولكن الغرب لا یعرف ذلك! عندما مائة ألف شخص فی الملعب، ومتفرج الإیرانی یصرخون أو یهتفون حسین والغرامات الغربیة إیران! لكنه یعرف الغرامات، وحصلت على غبائهم والثقافة التاریخیة والأخلاقیة أبدا الإیرانیة، ولیس موضع تساؤل. لذلك، إیران فی الدول المتعاونة والمنظمات والریاضة: إنشاء رابطة جدیدة لكرة القدم بحیث یمكن أن یقف ضد ممارسة المافیا.

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

پیروزی در حلب، و ضرورت پیمان های نظامی منطقه ای.

پیروزی چشمگیر در سوریه و: آزادی حلب از دست داعش، امید ها و آرزو ها یی را بدنبال دارد و: آن اینکه این پیروزی دائمی باشد،  و دشمن نتواند آن را از بین برده، یا باغث آزار و اذیت مردم آنجا شود. این آرزوی همه شهروندان جهان است که : خواهان محیطی امن برای زندگی شرافتمندانه است. حتی در عراق نیز پیشروی در شهر موصل، این نیاز را گوشزد می کند. زیرا با تمام کوشش هایی که شده است، فقط یک سوم استان الانبار در دست نیروهای عراقی است. و مردم عراق از این جنگ فرسایشی به ستوه آمده اند. آرزوی مردم عراق یکپارچه و درحال سازندگی و پیشرفت است اما ، سالهاست که دشمنان در لباس القاعده یا داعش، آن را به فراموشی سپرده اند. در فلسطین اشغالی نیز هر روز، شهرک های جدیدی ساخته می شود و: مردم بیشتری از مقاومت فلسطین کشته می شوند. 80سال است که مردم عرب در آنجا، به دست صهیونیست ها کشتار می شوند، خانه های آنان تخریب و زمین هایشان مصادره می شود. آنها تبدیل به نقطه اوج آزار و اذیت های طول تاریخ و جغرافیای جهان شده اند. البته رهبر انقلاب اسلامی فرمودند تا چند سال دیگر ، اثری از این غده سرطانی نخواهد ماند. در یمن وضع از ان بدتر است: هر 7 دقیقه یک کودک براثر گرسنگی می میرد. و ترس از بمباران همه مردم آنجا را آواره کرده است. مردم یمن که روزگاری مستعمره آل سعود بودن، امروز به قهرمان مبارزه با این خاندان کثیف بدل شده اند. قلبهای همه مردمان جهان جایگاه آنان است. زیرا با دشمنی در افتاده اند که ادعای: خادم الحرمین دارد ولی در ماههای حرام، کشتار خود را بیشتر می کند. و یا در لبنان هر روز شاهد: یک بازی جدید برای در هم شکستن حزب الله هستیم. سید حسن نصرالله به قهرمانی بدل شده که: هزاران بار از ترور اسرائیلی ها فرار کرده، و هزینه های امنیتی آنها را بالا برده است. خداوند او را برای مردم جهان حفظ کند.  در افغانستان و پاکستان، اعمال تروریستی مردم را از آینده هراسناک کرده است. در بحرین قهرمان هم، مردم با 8سال مبارزه مسالمت آمیز، هنوز دستاوردی نداشته اند. لذا به نظر می رسد برای مبارزه با ارتش های سازمان یافته، همچون داعش و القاعده، و مقابله با پیمان های نظامی منطقه ای حامی آنها مانند ناتو، اسلام و مسلمانان هم نیاز به اینگونه پیمان های نظامی دارند، تا در برابر حملات دشمنان، از یکدیگر دفاع کنند. و چون اغلب این حملات بخاطر انتقام از: ایرانی ها و شیعه ها است لذا باید: این اقدام از سوی ایران آغاز و حمایت شود، و اعضا آن از کشورهای سوریه و عراق و یمن شروع شود، و به فلسطین و لبنان و بحرین برسد و: بقیه کشورهای اسلامی را در بر بگیرد. کشورهای عضو میتوانند دارای یک ارتش واحد باشند، یا در ابتدا به صورت، فدراتیو ارتش مستقل داشته و: یا اینکه ستاد هماهنگی و یا ستادمشترک تشکیل دهند. اگر ارتش واحد تشکیل دهند، مرزهای همه این کشورها بطور مساوی، از امکانات دفاعی برخوردار خواهد شد. واین از ارکان تئوری شیعه است ، زیرا باید که( اشدا علی الکفار و رحما بینهم) باشند یعنی با یکدیگر مهربان و در مقابل دشمنان، سخت و نظام یافته عمل کنند. اما ممکن است این عمل، با استقلال کشورها مغایرت داشته باشد، لذا بهترین شکل در حالت فعلی، تشکیل اتحادیه ارتش های جهان اسلام است. که میتواند زیر نظر : سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی قرار بگیرد. اما در این حالت باید از قبول: عضویت دولت های خود فروخته مانند: آل سعود و آل خلیفه جلوگیری کرد. زیرا آنان موظفند اسرار و اطلاعات این ارتش را، به سازمان های جاسوسی آمریکا و اسرائیل گزارش دهند.

Victory in Aleppo, and the necessity of regional military alliances.

Sweeping victory in Syria: Aleppo freedom of Isis, hopes and dreams Yi followed and it is this permanent victory, and the enemy can destroy it, or is there tends to harass people. It is the wish of all citizens of the world that is demanding a safe environment to live in dignity. Even in the city of Mosul in Iraq leader, this needs to be told. Because with all efforts, only a third of Iraqi forces in Anbar province. And the Iraqi people are tired of this war of attrition. The desire of the Iraqi people and are integrated reconstruction and development, but, for many years the enemies of al-Qaeda or Islamic dress, have forgotten it. In occupied Palestine every  day, new settlements will be built: the more people are killed by the Palestinian resistance. 80 years, the Arab population there, the Zionists are slaughtered, their homes destroyed and their land will be confiscated. They have become the culmination of the history and geography of the world have been persecuted. The Islamic Revolution Leader said a few years, will be no trace of the cancer. In Yemen, the situation is worse: Every 7 minutes a child dies because of hunger. And fear of bombardment has displaced all the people there. Yemenis who once colonized Al Saud of today to champion the fight against this family have become dirty. The hearts of everyone in the world is their position. Because they have fallen enemies on the claims, but the servant shrines sacred months, you’re killing more. Or see every day in Lebanon: Hizbullah's a new game to break. Sayyed Hassan Nasrallah became the hero that thousands fled Israeli terror, and has increased security costs. God bless him for the world. In Afghanistan and Pakistan, people from future terrorist acts is frightening. In Bahrain hero, peaceful people 8 years of struggle, have not yet achieved. So it looks to fight organized army, such as ISIS and al-Qaeda, and deal with regional military alliances such as NATO support them, Islam and Muslims are required to have such military alliances, until the attacks of enemies, defend each other. And because most of these attacks to avenge the Iranians and the Shia, so must the action initiated and supported by Iran, Syria, Iraq, Yemen and its member countries start to reach Palestine, Lebanon and Bahrain the rest of the Muslim countries embrace. Member States cannot have an army unit, or in the first case, the Federation of Independent Army and either the Joint Chiefs of Staff coordination or form. If the army unit, the borders of all the countries equally, the defense will have facilities. This is the principle of the Shia theory; it should be kind to each other and against enemies, hard and systematic work. However this may be, is incompatible with the independence of countries, so the best way in this case, the Union armies in the Muslim world. That can be monitored: Organization of the Islamic Conference to be. But in this case should take: Register your government sold like Al Saud and Al Khalifa prevented. They are required because of the military secrets and information, to America and Israel intelligence agencies report.

النصر فی حلب، وضرورة تحالفات عسكریة إقلیمیة.

فوزا كاسحا فی سوریا: حریة حلب إیزیس، آمال وأحلام یتبع یی وهذا هو الفوز دائما، والعدو یمكن تدمیره، أو أن هناك یمیل لمضایقة الناس. وهذه هی رغبة جمیع المواطنین فی العالم التی تطالب بیئة آمنة للعیش بكرامة. حتى فی مدینة الموصل فی الرئیس العراقی، وهذا یحتاج إلى أن یقال. لأنه مع كل الجهود، سوى ثلث القوات العراقیة فی محافظة الانبار. والشعب العراقی تعبوا من هذه حرب الاستنزاف. رغبة الشعب العراقی وتتكامل إعادة الإعمار والتنمیة، ولكن، لسنوات عدیدة أعداء تنظیم القاعدة أو اللباس الإسلامی، نسوا ذلك. فی فلسطین المحتلة كل یوم، وسیتم بناء مستوطنات جدیدة: والمزید من الناس الذین قتلوا على ید المقاومة الفلسطینیة. 80 عاما، والسكان العرب هناك، یتم ذبح الصهاینة، دمرت منازلهم وتتم مصادرة أراضیهم. فقد أصبحت تتویجا لتاریخ وجغرافیة العالم قد تعرضوا للاضطهاد. وقال قائد الثورة الإسلامیة بضع سنوات، لن یكون هناك أثر للسرطان. فی الیمن، فإن الوضع أسوأ: كل 7 دقائق یموت طفل بسبب الجوع. والخوف من القصف إلى نزوح كل الناس هناك. أصبحت الیمنیین الذین استعمروا مرة واحدة آل سعود الیوم إلى بطل الكفاح ضد هذه العائلة القذرة. قلوب الجمیع فی العالم هو موقفهم. لأنهم وقعوا الأعداء على المطالبات، ولكن العبد الأضرحة الأشهر الحرم، الخاص بك مما أسفر عن مقتل أكثر من ذلك. أو نرى كل یوم فی لبنان: حزب الله هو لعبة جدیدة لكسر. أصبح السید حسن نصر الله البطل الذی فر آلاف الإرهاب الإسرائیلی، وزادت تكالیف الأمن. رضی الله عنه للعالم. فی أفغانستان وباكستان، والناس من الأعمال الإرهابیة فی المستقبل مخیف. فی بطل البحرین، شعب مسالم 8 سنوات من النضال، لم یتحقق بعد. دفاع عن بعضها البعض. ولأن معظم هذه الهجمات للانتقام من الإیرانیین والشیعة، لذلك یجب الشروع فی العمل وبدعم من إیران وسوریا والعراق والیمن وبلدان الأعضاء فیها بدایة للوصول إلى فلسطین ولبنان والبحرین بقیة الدول الإسلامیة احتضان. لا یمكن للدول الأعضاء لدیها وحدة من الجیش، أو فی الحالة الأولى، والاتحاد من الجیش المستقلة وإما التنسیق أو شكل هیئة الأركان المشتركة. إذا كانت وحدة الجیش والحدود من جمیع البلدان على قدم المساواة، والدفاع لدیها مرافق. هذا هو مبدأ نظریة الشیعة، فإنه یجب أن یكون نوع من بعضها البعض وضد الأعداء، والعمل الجاد والمنظم. ولكن هذا قد یكون، لا یتفق مع استقلال الدول، وبالتالی فإن أفضل وسیلة فی هذه الحالة، فإن جیوش الاتحاد فی العالم الإسلامی. التی یمكن رصدها: منظمة المؤتمر الإسلامی أن یكون. ولكن فی هذه الحالة یجب أن تأخذ: التسجیل حكومتكم باعت مثل آل سعود و آل خلیفة منعها. كانت مطلوبة بسبب أسرار عسكریة والمعلومات، لأمریكا وإسرائیل تقریر وكالات الاستخبارات.

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
چهارشنبه 24 آذر 1395 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

انسان نیازمند طبیب است، همانطور که نیازمند معلم یا کارگر است. ولی متاسفانه در عصر حاضر، فراموشی عجیبی دنیا را گرفته و سوگند های جالینوس و بقراط و ابوعلی سینا.. اصلا به حساب نمی آید، بلکه ساده اندیشی هم هست. بهترین جراحان دنیا، جراحان پلاستیک هستند که زیبایی بینی عمل می کنند! و بهترین پزشکان دنیا کسانی هستند که: از قاچاق اعضا بدن به نفع ثروتمندان بهره برداری کنند. و زیرکترین طبیب ها، کسانی هستند که به شغل غیر پزشکی! از جمله ساخت و ساز ، سیاست و.. بپردازند.

در چنین وانفسای غریبی که هست، اسلام بهترین پزشک بشریت است، رایگان هم هست! زیرا پیامبران همگی می گفتند: ما برای راهنمایی شما اجرت نمی خواهیم، مزد ما را خداوند از خزانه غیب می دهد. اسلام نه تنها درمان دردهای روانی و روحی است، بلکه طبیب جسم نیز هست. در خطبه 108نهج البلاغه علی ع پیامبران را، مخصوصا پیامبر اسلام را طبیب دوره گرد معرفی می کند. یعنی هم دارو و شفا دارد، و هم سراغ مریض  می رود، و این هر دو در عصر حاضر منسوخ است: اطبا اصلا سراغ بیمار نمی روند، بلکه مریض با آن حالت مریضی! باید دنبال آنها بگردد. آنهم اگر پیدا کرد و توانست از پس: هزینه های ان بر آید. لذا در اسلام برخلاف قرن 21، بیمار نه تنها هزینه ای نمی دهد، بلکه پزشک باید به بالین او بیاید! لذا طب رایگان مطرح است:

دریکی از روزها طبیب مسیحی، به پیامبر مراجعه کرد و  از ایشان اجازه خواست: تا در مدینه طبابت کند چند روزی گذشت، و کسی مراجعه نکرد نزد پیامبر رفت و: علت را پرسید پیامبر فرمود: من به مردم گفته ام تا گرسنه نشدند، چیزی نخورند و تا کامل سیر نشدند، از دست از غذا بکشند. طبیب آستان بوسید و برفت! و گفت رمز سلامتی همین است که گفتی. لذا می بینیم که در اسلام پیشگیری هم راحت است و هم رایگان.

قصد داریم راههای طب رایگان را، برای شما بیان کنیم یکی از آنها فشار درمانی است: فشاردرمانی بر کدام اصل استوار است؟

فشاردرمانی تنها یکی از انواع درمان‌های بدنی: آسیایی است که ریشه در طب سنتی چین دارد. یکی از دیگر انواع این درمان چی‌گانگ و تویینا هستند. شیاتسو نیز مدل ژاپنی فشاردرمانی است.

روش انجام فشاردرمانی چگونه است؟

اطبائی که فشاردرمانی انجام می‌دهند، از نوک انگشت، کف دست، آرنج یا پا یا هر وسیلۀ خاص دیگری برای اعمال فشار به: نقاط و مجاری انرژی بدن استفاده می‌کنند. گاهی اوقات فشاردرمانی شامل: کشش یا ماساژ فشاردرمانی همراه با: اعمال روش‌های دیگر است.

http://footofan.com/?p=3858

  مثلا شما می توانید با فشار: استخوان بالای بینی با دو انگشت، به مدت یک دقیقه جلوی اب ریزش بینی را بگیرید.! یا با فشار دادن وسط پیشانی، به تقویت حافظه کمک کنید. درد سیاتیک چون فقط خشکی عصب است، با گرم نگهداشتن و روغن مالیدن و: فشاردادن نقاط مخصوص کاهش پیدا می کند.

از دیگر روشهای رایگان طب، ورزش است! باکمی پیاده روی در روز سلامت بدن خود را تضمین کنید. اصولا بی تحرکی منشا بسیاری از بیماری ها است .

نفس عمیق کشیدن و اکسیژن را به بدن رساندن هم، بهترین دارو است! زیرا وقتی شما فعالیت می کنید، سوخت و ساز بدن افزایش می یابد. اما هوا به اندازه کافی نمی رسد، لذا سوخت ناقص انجام می شود. اما اگر با هر فعالیت تعداد تنفس های خود را هم، افزایش دهید این تعادل ایجاد می شود.

آب درمانی هم در این خصوص ذکر شده است، قبل از هر غذا کمی آب خوردن بهتر از آب زیاد خوردن در: بین غذا یا بعد از ان است. آب گرم بدن را لاغر می کند و: آب سرد آن را چاق. درمان ریزش مو هم این است که: با آب بسیار داغ حمام نکنید! زیرا بسیاری از چربیهای بدن مفید است، و شما با آب جوش و مواد شیمیایی، آنها را از بین می برید! اصولا مواد شوینده مستقیم نباید با پوست در تماس باشد. مخصوصا اینکه در حمام دوشی، همه فشار ها بر فرق سر است، لذا خشک شدن پوست، باعث ریزش مو و از بین رفتن پیاز آن می شود.

Free medicine

Man is in need of a physician, as required teacher or worker. Unfortunately, at present, the world has a strange forgetfulness of Galen and Hippocrates and Avicenna. I did not count, but it is naivety. The best surgeons in the world, rhinoplasty plastic surgeons who act! And the best doctors in the world are those that exploit the rich in favor of organ trafficking. And wisest doctor, those that are non-medical job! Including construction, policy and pay ...

It is strange that Islam is the best doctor humanity, free! For all prophets are saying: We will not pay for your guidance, our reward is the unseen Lord of the Treasury. Islam is not only the emotional and psychological pain, but the doctor's body. Sermon 108 Nahj al-Ali prophets, especially the Prophet of Islam defines itinerant physician. There's also medicine and healing, and he is sick, and this both in the present era is obsolete: physicians do not know the patient, but also with their sick! Must look after them. However, if found and could Then comes the cost of it. In Islam, unlike the 21st century, not the disease not only costly, but the physician must come to her bedside! Therefore, medicine is free:

In one of the days of the Christian physician, came to the Prophet and asked him: Medina practice in a few days passed, and he did not see the Prophet went: He asked why the Prophet said: I have told people to not hungry, something garlic not eat until full, stop eating out. Doctor kissed and went doorstep! And said this is the passport to me. So we see that in Islam, prevention is easy and free.

We're going to free medicine ways, to tell you that one of them is pressure therapy Pressure therapy on what principle?

Pressure therapy is just one of a variety of body treatments: Asian is rooted in traditional Chinese medicine. One of the other types of treatment are Chygang and Tvyyna. Shiatsu is a Japanese model pressure therapy.

The method of pressure therapy like?

Do therapy Atbayy pressure, the tip of the fingers, palms, elbows or feet or any other specific means for applying pressure to points and energy channels of the body. Sometimes pressure therapy including stretching or massage therapy pressure along with other procedures.

  For example, you can press the bones of the nose with two fingers, stop for a minute to get a runny nose.! Or by pressing the middle of the forehead, to help improve memory. Sciatic nerve pain since it is dry, rub with oil and keeping warm: Pressing for points is reduced.

The free methods of medicine, exercise! Bow day hike to secure the health of your body. Basically, inactivity is the origin of many diseases.

Deep breathing and oxygen to the body bringing together the best medicine! Because when you work, the metabolism increases. But air is not enough, the incomplete combustion is performed. But if at any time your respiratory activity, this balance will increase.

Hydrotherapy is also mentioned in this regard, a little water before eating any food better than eating too much water in between meals or after that. Hot water and lean body: fat cold water. Hair loss treatment is that: Do not shower with very hot water! Because a lot of body fat is useful, and you with boiling water and chemicals, they ruin! Basically, place detergent should not be in contact with the skin. Specifically, in the bathroom shower, all the pressure is on the top of the head, so dry skin, hair loss and loss of the bulbs.

الدواء مجانا

الرجل هو فی حاجة إلى طبیب، ومعلم أو عامل المطلوبة. لسوء الحظ، فی الوقت الحاضر، والعالم لدیه النسیان غریب جالینوس وأبقراط وابن سینا. لم أكن العد، ولكن من السذاجة. أفضل الجراحین فی العالم، جراحی التجمیل تجمیل الأنف الذین یتصرفون! وأفضل الأطباء فی العالم هی تلك التی تستغل الأغنیاء لصالح الاتجار بالأعضاء. وأحكم الطبیب، وتلك التی هی وظیفة غیر الطبیة! بما فی ذلك البناء والسیاسات والأجور ...

ومن الغریب أن الإسلام هو أفضل طبیب الإنسانیة، مجانا! لجمیع الأنبیاء یقولون: لن ندفع لقیادتكم، مكافأة لدینا هو الرب الغیب من وزارة الخزانة. الإسلام لیس فقط الألم العاطفی والنفسی، ولكن الجسم الطبیب. عظة 108 الأنبیاء نهج البلاغة علی، خصوصا نبی الإسلام یحدد الطبیب المتجولین. وهناك أیضا دواء وشفاء، وكان مریضا، وهذا على حد سواء فی العصر الحاضر قد عفا علیه الزمن: الأطباء لا یعرفون المریض، ولكن أیضا مع مرضاهم مریضة! یجب أن ننظر من بعدهم. ومع ذلك، إذا وجدت ویمكن بعد ذلك یأتی تكلفة ذلك. فی الإسلام، على عكس القرن ال21، ولیس المرض مكلفة، لیس فقط، ولكن الطبیب یجب أن یأتی إلى جوار سریرها! لذلك، والطب حرة:

فی أحد الأیام من الطبیب المسیحی، جاء إلى النبی وسأله: الممارسة المدینة المنورة فی غضون أیام قلیلة مرت، وانه لا یرى ذهب النبی: وسأل لماذا قال النبی: لقد قال الناس لم یكن جائعا، شیء الثوم لا یأكل حتى الشبع، والتوقف عن تناول الطعام فی الخارج. طبیب القبلات وذهب عتبة! وقال ان هذا هو جواز السفر بالنسبة لی. لذلك نرى أن فی الإسلام، الوقایة سهلة ومجانیة.

ونحن فی طریقنا لتحریر طرق الطب، لأقول لكم أن واحدا منهم هو العلاج العلاج ضغط الضغط على أی مبدأ؟

علاج الضغط هو مجرد واحدة من مجموعة متنوعة من علاجات الجسم: متجذر الآسیویة فی الطب الصینی التقلیدی. واحد من أنواع أخرى من العلاج هی شیاتسو هو الیابانی العلاج ضغط نموذج.

طریقة العلاج ضغط یحبون؟

هل العلاج الضغط، وغیض من أصابع، والنخیل، المرفقین أو القدمین أو أی وسیلة أخرى محددة لممارسة الضغط على نقاط وقنوات الطاقة فی الجسم. أحیانا علاج الضغط بما فی ذلك التمدد أو الضغط العلاج بالتدلیك جنبا إلى جنب مع غیرها من الإجراءات.

  على سبیل المثال، یمكنك الضغط على عظام الأنف مع اثنین من اصابعه، ووقف لمدة دقیقة للحصول على سیلان الأنف.! أو عن طریق الضغط على منتصف الجبهة، للمساعدة فی تحسین الذاكرة. ألم العصب الوركی منذ أن یجف، وفرك مع النفط والحفاظ على الدفء: الضغط للحصول على نقاط یتم تخفیض.

الطرق خالیة من الدواء، وممارسة! انحنی اجلالا واكبارا ارتفاع الیوم لضمان صحة الجسم. فی الأساس، والخمول هو أصل الكثیر من الأمراض.

التنفس العمیق والأكسجین إلى الجسم الجمع بین أفضل دواء! لأنه عندما كنت فی العمل، وزیادة التمثیل الغذائی. ولكن الهواء لا یكفی، یتم تنفیذ الاحتراق غیر الكامل. ولكن إذا كان فی أی وقت النشاط التنفسی الخاص بك، وهذا التوازن زیادة.

یذكر المعالجة المائیة أیضا فی هذا الصدد، وقلیل من الماء قبل تناول أی طعام أفضل من تناول الكثیر من الماء بین الوجبات أو بعد ذلك. الماء الساخن والجسم النحیل: الماء البارد الدهون. علاج تساقط الشعر هو ما یلی: لا الاستحمام بماء ساخن جدا! لأن الكثیر من الدهون فی الجسم هو مفید، وكنت مع الماء المغلی والمواد الكیمیائیة، والخراب! فی الأساس، لا ینبغی أن یكون مكان المنظفات فی تماس مع الجلد. على وجه التحدید، فی دش الحمام، كل الضغط على الجزء العلوی من الرأس، والجلد الجاف، لذلك، تساقط الشعر وفقدان المصابیح.

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
دوشنبه 22 آذر 1395 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

وقتی در اروپا، حوزه یا ناحیه بخصوصی را برای پاپ  تعریف می کنند، چرا در اسلام برای مدیریت مکه و مدینه، حوزه ای منظور نمی شود و یک حکومت، خود را آنچنان مالک اسلام می داند که: حتی نام سرزمین تاریخی و بزرگ اسلام و: مبدا وحی الهی را بنام خود: عربستان سعودی نامگذاری می کند. دست انداز او به همین جا ختم نمی شود، با متحد کردن کشورهای حاشیه خلیج فارس، در صدد ادامه تصرفات خود بر ایران بر آمده، بعد از بحرین سراغ سه جزایر را می گیرد، و نام خلیج فارس را به خلیج العربی بر می گرداند. کار این فاحشه بین المللی بجایی می رسد که: نه تنها در ایران بلکه همه کشورهای اسلامی نفوذ می کند، و گروههایی مانند القاعده طالبان و داعش را ایجاد می نماید. تمام آثار باستانی و: هرچه نشان از اسلام دارد را از بین می برد . در شهر مکه و مدینه، بیش از سیصد اثر تاریخی و مذهبی 1400ساله، از بین رقته و بر روی آن، خیابان و زباله دانی درست شده است. در کشور های اسلامی همه آثار مکتوب و ملموس، به بهانه عتیقه خارج شده و یا در صورت امکان، تخریب گردیده است. و در قدس شریف هم شهرک سازی بر روی: اثار تاریخی انجام می شود، تا اثری از اسلام نماند ، همانطور که در کشورهای کمونیستی سابق، همه مساجد را به طویله یا انبار تبدیل کرده بودند. در ایران گذشته هم مزار مبارز بزرگ و روحانی: میرزا کوچک خان به مرکز: فساد و فحشا در شهرستان رشت تبدیل شده بود. درست روبروی مهدیه تهران، شهر فساد درست کرده بودند، و روز افتتاح مسجد دانشگاه تهران، چند زنا زاده بهایی مراسم همجنس بازی، در حضور همایونی راه انداخته بودند. در پاسارگاد که اولین شهر توحیدی جهان است، و یا در مقابل شاهچراغ شیراز، بنام جشن هنر مراسم تجاوز به عنف را آموزش می دادند. هنوز هم پاک بودن کنار دریاها را به مسخره می گیرند! پرفسور ایرانی ساکن آمریکا، در همایش سبک زندگی عکسهایی را نشان داد که: کنار دریای ایران را در مقابل کنار دریای دیگران، به مسخره گرفته بود! و سخنران از تریبون جمهوری اسلامی آن را تایید می کرد!  عکس یک پلیس را در کنار: دریای آنها نشان می داد: که یک زن محجبه را، مجبور به عریان شدن می کرد. ناطق گفت البته از این ها کم است! بله هنوز هم عوامل آل سعود، با الهام از ماهواره هایی که: با پول آل سعود فساد و فحشا را ترویج می کنند، در ارگانهای جمهوری اسلامی کم نیست. وفیلم های سینمایی جدید آن را ثابت می کند.

 یک بررسی تاریخی نشان می دهد که: آل سعود از یهودیان تبریز بودند که: در زمان صفویه از ایران اخراج شده، به کویت می روند و در انجا به پیشنهاد: ابراهیم مرداخ نامی مسلمان می شوند، تا بتوانند ریشه تشیع را نابود کنند. به همین دلیل به وهابیون نزدیک شده، و آنها را بعنوان ولی فقیه خود قبول می کنند. اولین اثر این اتحاد، حمله به مکه و مدینه است که بارها اتفاق می افتد، تا اینکه موفق به تسلط بر انجا می شوند، و برای ارضا کینه توزی های خود، حرم ائمه بقیع را با خاک یکسان می کنند، مسجد پیامبر را تخریب می کنند، به کربلا لشکر کشی کرده آنجا را از بین می برند، به کمک هم مسلک های خود به: تخریب قدس می پردازند. لذا الان وقت آن رسیده که نفوذ این قوم: سراسر جنایتکار را از سرزمین های اسلامی از بین برد. یکی از راهها همان کاهش سهمیه تولید نفت عربستان است، که باعث کاهش در امد آنها شده، و از حمایت مالی گروههای تروریستی می کاهد، در نتیجه می بینیم که با کاهش سهمیه تولید، هم حلب آزاد می شود و هم موصل! زیرا که نه پولی هست که به تروریستها بدهند، و نه به حامیان آنها. و زمان آن رسیده است که علمای بلاد، زیر نظر فقهای شیعه، یک شورای مدیریت تشکیل داده و: منطقه ازادی حجاز را اداره نمایند. شهرک های زیارتی برای همه کشورها ساخته شود، و زیارت خانه خدا از قید آن جرثومه های فساد رها و رایگان شود.

Islamic Vatican

When in Europe, areas or particular region to pop define, because in Islam, Mecca and Medina management, domain and a government order not to themselves as Muslim person knows that:

Even the name of Islam and Historical Land: Made In God's revelation of his name: Saudi Arabia is named. He did not stop there bump, uniting the countries of the Persian Gulf, Iran has sought to continue their possessions, slipped Tuesday after Bahrain's islands,

And the Persian Gulf to the Gulf Arabi returns. This work anywhere International prostitute turns out that not only in Iran but also all the Islamic countries and groups like the Taliban and al-Qaeda ISIS provides. All artefacts: the show of Islam eliminates it. In Mecca and Medina, over three hundred religious monument and 1400 years, gone on the streets and garbage has been corrected. All written and tangible in Muslim countries under the pretext of antiquity outside or, if possible, have been destroyed. Sharif in Jerusalem and the settlements on the works done historically, has no trace of Islam, as in the former communist countries, all mosques were turned into barns or warehouses. In the past, the tomb of a great warrior and cleric: Small Mirza Khan in the center of corruption and prostitution in the city of Rasht was turned on. Mahdieh in front of Tehran, the city had made corruption, and Tehran University's mosque opening day, several women born homosexual Baha'i ceremony, in the presence of royal was waged. Pasargadae is the first city in the monotheistic world, or against Shahcheragh Shiraz Arts Festival event called rape taught. Still cleared by the sea of ​​ridicule! Professor Iranians living in America, the conference lifestyle photos showed that the Iranian Sea coast in front of others, to be mocked! And speakers from the podium of the Islamic Republic confirmed it was! Photo of a policeman beside the Sea show them that a veiled woman, forced to undress the latest. He said the low talker! Yes, they are agents of the Saudis, inspired by satellites: the money Saud promote corruption and prostitution, not least in the organs of the Islamic Republic. New cinematic movies proves it.

 A historical survey shows that the Saudis were the Jews of Tabriz in the Safavid era deported from Iran, Kuwait and there are suggestions: Abraham Mrdakh are Muslim name, to destroy the roots of Shi'ism. That's why the Wahhabis near, and accept them as their supreme leader. The first result of this alliance, an attack on Mecca and Medina, which happens frequently, until they are able to dominate here, and to satisfy their malice, they razed the shrine of Imam Baqi, destroying the Prophet's Mosque they have to Karbala campaign to destroy it, to help their fellow destruction of their temple. So now it's time to influence people: the criminals from Muslim lands destroyed. Saudi Arabia is one of the ways the decline in oil production quotas, which reduces their income, and reduces financial support for terrorist groups, thus we see that by reducing production quotas, both Aleppo and Mosul will be free! Because there is no money to give to terrorists, nor to their supporters. And the time has come for the leaders of Balad, under the supervision of Shiite scholars, a governing council made up of: Hejaz free zone will run. Town of pilgrimage for all countries to be built, and religious rituals of corruption indicating that Gemma is abandoned and free.

الفاتیكان الإسلامیة

عندما تكون فی أوروبا أو مناطق أو منطقة معینة لموسیقى البوب ​​تعریف، لأنه فی الإسلام، مكة المكرمة والمدینة المنورة الإدارة، المجال وأمر الحكومة لا إلى أنفسهم على أنهم شخص مسلم یعرف أن:

یدعى المملكة العربیة السعودیة: حتى اسم الإسلام والتاریخیة الأرض: صنع فی وحی الله من اسمه. وقال انه لم یتوقف عند هذا الحد عثرة، وتوحید دول الخلیج الفارسی، سعت إیران إلى مواصلة ممتلكاتهم، وتراجع الثلاثاء بعد جزر البحرین،

والخلیج الفارسی إلى العربی الخلیج یعود. هذا العمل عاهرة الدولی فی أی مكان تبین أن لیس فقط فی إیران ولكن أیضا كل الدول الإسلامیة، وجماعات مثل ISIS طالبان والقاعدة یقدمها. جمیع القطع الأثریة: المعرض الإسلام یلغی ذلك. فی مكة المكرمة والمدینة المنورة، وأكثر من ثلاثمائة نصب و 1400 سنة الدینیة، ذهب فی الشوارع، ولقد تم تصحیح القمامة. كلها مكتوبة وملموسة فی الدول الإسلامیة تحت ذریعة العصور القدیمة خارج أو إذا كان ذلك ممكنا، قد دمرت. الحرم الشریف فی القدس والمستوطنات على أعمال فعلت تاریخیا، یوجد أی أثر للإسلام، كما هو الحال فی الدول الشیوعیة السابقة، فتحول كل المساجد إلى حظائر أو المستودعات. فی الماضی، قبر محارب عظیم ورجل الدین: تحولت الصغیرة میرزا ​​خان فی وسط الفساد والدعارة فی مدینة رشت على.المهدیه مام طهران، المدینة جعلت الفساد، ویوم افتتاح مسجد جامعة طهران، والعدید من النساء المولودات فی حفل البهائیة مثلی الجنس، فی حضور ملكی وشنت. باسارجاد هی المدینة الأولى فی العالم التوحیدی، أو ضد الحدث شاه جراغ شیراز مهرجان الفنون یسمى الاغتصاب تدریسها. لا یزال مسح عن طریق البحر للسخریة! وأظهرت أستاذ الإیرانیین الذین یعیشون فی أمریكا الصور نمط الحیاة المؤتمر الذی ساحل البحر الإیرانی أمام الآخرین، إلى أن سخر! وأكد المتحدثون من المنصة للجمهوریة الإسلامیة كان! صورة لشرطی بالقرب من البحر وتبین لهم أن المرأة المحجبة، أجبر على خلع ملابسه على أبعد تقدیر. وقال ان المتكلم منخفض! نعم، هم عملاء للسعودیین، مستوحاة من الأقمار الصناعیة: المال سعود تشجیع الفساد والدعارة، ولیس الأقل فی أجهزة الجمهوریة الإسلامیة. أفلام سینمائیة جدیدة تثبت ذلك.

 أظهر مسح أجرته والتاریخی أن السعودیین كانوا یهود تبریز فی العصر الصفوی ترحیله من إیران والكویت وهناك اقتراحات: إبراهیم مرداک هی اسم مسلم، لتدمیر جذور التشیع. هذا هو السبب فی أن الوهابیین قرب، ویقبلهم قائدهم الأعلى. أول نتیجة لهذا التحالف، هجوم على مكة المكرمة والمدینة المنورة، والذی یحدث فی كثیر من الأحیان، حتى تكون قادرة على السیطرة هنا، وتلبیة الخبث، فإنها هدم ضریح الامام البقیع، وتدمیر المسجد النبوی لدیهم لحملة كربلاء لتدمیره، للمساعدة فی تدمیر زملائهم من هیكلهم. وحتى الآن فقد حان الوقت للتأثیر على الناس: المجرمین من أراضی المسلمین تدمیرها. المملكة العربیة السعودیة هی واحدة من طرق الانخفاض فی حصص إنتاج النفط، مما یقلل دخلها، ویقلل من الدعم المالی للجماعات الإرهابیة، وبالتالی فإننا نرى أن من خلال تخفیض حصص الإنتاج، على حد سواء حلب والموصل تكون خالیة! لأنه لا یوجد المال لإعطاء الإرهابیین، ولا لمؤیدیهم. ولقد حان الوقت لقادة البلد، تحت إشراف علماء الشیعة، وقدم مجلس الحكم تتكون من: الحجاز سیتم تشغیل المنطقة الحرة. بلدة الحج لجمیع البلدان التی سیتم بناؤها، والطقوس الدینیة من الفساد تشیر إلى أن جیما یتم التخلی عنها وحرة.

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
یکشنبه 21 آذر 1395 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

نمایش تصویر در وضیعت عادی

میراث مشترک بشری

مقررات و کنوانسیونهایی به تصویب سازمان ملل رسیده، که بیان می کند برخی از مناطق آبی یا خشکی در جهان، که مورد استفاده همه است، نباید فقط زیر دست یک حکومت و فرمانبر آن باشد.

یکی از این مکان ها، حریم حجاز یعنی شهرهای مکه و مدینه و جده است، که باید جزو مناطق آزاد اعلام شود، در این حریم ساخت و ساز شخصی ممنوع باشد، و همه آن اماکن مذهبی بصورت نمادین حفظ شوند. از کلیه حقوق دانان و اساتید روابط بین الملل، در خواست دارد تا با تهیه طرح جامع، از نفوذ آل سعود در این مکان ها ممانعت بعمل آورند.

مدیریت آن باید از سوی شورایی باشد که: وزیر ادیان همه کشورها در ان عضو هستند، و شورای هماهنگی افتا و شورای دوستی بین مذاهب ایجاد شود.

فضا های مقدس مخصوصا مکانهایی که: باید با لباس احرام رفت، بدور از هرگونه ساخت و ساز باشد، و قسمت هایی از این فضا ها که به بهانه هتل سازی، یا اتوبان و غیره تخریب شده اند، مخصوصا قبرستان بقیع باز سازی شوند. از همه مهندسان با غیرت در خواست دارد طرحی با: گنبد چهار قلو برای ائمه بقیع طراحی و آماده نمایند، تا به محض آزاد شدن منطقه آن را اجرا نمایند.

 فضاهای خالی به شهرک های زیارتی اختصاص دهند، تا هر کشوری متناسب با حجاج و زائران خود، آن را طراحی و اجرا نماید.

از خودروهای شخصی اصلا استفاده نشود، و زائران با مترو و اتوبوس و دیگر امکانات عمومی نقل مکان کنند. مدیرت کل شهرک ها و مکان های زیارتی، با خادم الحرمینی باشد که از سوی: شورای راهبردی انتخاب می شود. این مدیریت باید از هر لحاظ مستقل بوده، و مانند واتیکان خود گران و: با بودجه و کمک های مردمی اداره می شود.

Common heritage of humanity

Regulations and conventions have been adopted by the United Nations, which states that some of the water or dry areas in the world used by everyone, not just the hands of a government and be obedient.

One of these places, the boundaries of the cities of Mecca and Medina and Jeddah Hijaz, which should be declared a free zone, in the privacy of private construction is prohibited, and all religious sites to be preserved as symbolic. All rights lawyers and professors of international relations, is requested to prepare a comprehensive plan, the influence of the Saudis in these places are prevented.

It should be managed by the council: Minister Religions all countries are members and Cyber security Coordination Council and the Council of friendship between religions be created.

Sacred space, especially places where it should go dressed in ihram, free of any construction, and parts of the hotel on the pretext of building space, etc. have been destroyed or highway, especially modeled Baqi cemetery. Of all project engineers with jealousy at the request of the dome of Imam Baqi quadruplets to design and prepare to implement it as soon as the release area.

 Pilgrimage to allocate blank spaces settlements to each country according to the pilgrims and pilgrims, it will be designed and implemented.

Do not use private cars, and pilgrims moved by subway, bus and other public facilities. Management of towns and places of pilgrimage, shrines minister that the Council's leadership. The management should be independent in every respect, and like his Vatican expensive and with the help of public funds and managed.

التراث المشترك للإنسانیة

 

واحدة من هذه الأماكن، وحدود مدینتی مكة المكرمة والمدینة المنورة وجدة الحجاز، التی یجب أن تعلن منطقة خالیة، فی خصوصیة البناء الخاص محظور، وجمیع المواقع الدینیة إلى أن تصان كما رمزیة. جمیع المحامین وأساتذة العلاقات الدولیة لحقوق مطلوب، لإعداد خطة شاملة، یتم منع تأثیر السعودیین فی هذه الأماكن.

یجب أن تدار من قبل المجلس: وزیر الأدیان جمیع البلدان الأعضاء، وسیتم إنشاء مجلس تنسیق الأمن السیبرانی ومجلس الصداقة بین الأدیان.

مكان مقدس، وخاصة الأماكن التی یجب أن تذهب یرتدون ملابس الإحرام، وخالیة من أی بناء، وأجزاء من الفندق بحجة بناء الفضاء، وما إلى ذلك دمرت أو الطرق السریعة، على غرار خصوصا البقیع مقبرة. جمیع مهندسی المشروع مع الغیرة بناء على طلب من قبة الإمام الباقی تواءم لتصمیم والاستعداد لتنفیذها فی أقرب وقت منطقة الافراج عنهم.

 الحج إلى تخصیص مساحات فارغة المستوطنات إلى كل بلد وفقا لحجاج بیت الله الحرام والحجاج، وسوف یتم تصمیمه وتنفیذه.

لا تستخدم السیارات الخاصة، والحجاج انتقلت عن طریق المترو والحافلات وغیرها من المرافق العامة. إدارة المدن وأماكن الحج والأضرحة الوزیر أن قیادة المجلس. وینبغی أن تكون إدارة مستقلة فی كل الاحترام، ویرق الفاتیكان مكلفة ومع مساعدة من الأموال العامة وإدارتها.

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

قوله تعالى: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا {الأحزاب: 72

 

ای خدای مهربانم، از تو گله دارم که چرا ما را ظلوم و جهول خواندی! در بین ما حضرت محمد (ص) وجود دارد که بخاطر ایشان جهان را خلق کردی، در بین ما حضرت علی ع و فاطمه سلام الله علیها است. چهارده معصوم و 124000نبی وجود دارد. صالحان و شهدا وجود دارند صدیقین و اولیا هستند. اگر من رو سیاه و امثال من هم هستم، باز هم به قبول امانت از تو افتخار می کنم. چرا که این امانت را تو به زمین و آسمانها عرضه کردی، آنها قبول نکردند و من انسان قبول کردم! میدانی چرا هرچند که تو از من به من آگاه تری، ولی این بنده کوچک تو یک دلیل بسیار قشنگ برای این کار دارد: و آن هم (ما قدروالله حق قدره!) نخواست که قدرنشناس باشد . تو بر زمین و زمان گفتی از من اطاعت کنی به جبر یا اختیار، ولی همه گفتند ما  مطیع توهستیم و اختیار را قبول نکردند. ( ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِیَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِیَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِعِینَ )

 ومن دیدم حرف خدایم را کسی نمی فهمد، و قدر او را نمی داند، لذا اختیار را برگزیدم و امانت تو را پذیرفتم . گرچه میدانم که این کار را از روی دانایی کامل انجام ندادم، زیرا غلم من در مقابل علم تو همان جهل است. اما میدانم که کار خوبی کردم! و حرف خدایم برزمین نماند. یک دیوانه ای جهول و ظلومی پیدا شد، و از این پیشنهاد خدا استقبال کرد. این استقبال او را به کام خطر برد. زیرا ظرفیت او کم بود، و خواسته اش زیاد. او برخود ظلم کرد، اما امیدوار  بود به اینکه بتواند خدایش را خوشحال کند. و حرف او را بی مخاطب نگذارد، و سخنان او را مردود شده نبیند. آیا اگر کریمی هدیه ای بدهد، باید دست او را پس زد؟ ما انسانها می گوییم: دندانهای اسب پیشکشی را نمی شمرند. وچه کسی از خداوند کریم تر و یزرگوارتر؟ و چه هدیه ای از هدیه خداوند بالاتر و چه اجابتی از اجابت خدا مهمتر؟  خدایا گرچه نمی دانم ظلوم بودن یا جهول بودن ناسزا است یا تشکر! ولی برخی ها فکر می کنند این ناسزا است، اما من ناسزای خدا را هم دوست دارم. این ناسزا مانند شکستن کاسه مجنون است، که مجنون می گوید: گربا منش نبودش میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی ! هرچند که بنظر می رسد، این دو کلمه مهم بودن عمل پذیرش را هم می رساند. یعنی بشر در اجابت فرمان خدا سر وجان نشناخت و از همه موجودات پیشی گرفت. و باصطلاح ما عجب خبطی کرد. بار خدایا ما انسان ها از داشتن خدایی چون تو راضی و خشنود هستیم و: به خود می بالیم و آنهایی را که به این پذیرش پشت کردن را نمی بخشیم. هرلحظه از وجود ما به دوش کشیدن، آن امانت الهی است و از ان خسته نمی شویم. ولی اگر هم خسته شدیم بر ما ببخشای، که جسم ما نحیف است و عقل ما جزئی. و این قابل علاج نیست مگر به اینکه: از غیبت امام زمان عج ما صرف نظر کنی، و او را مامور سازی تا دستی بر سرهای ما بکشد، و عقل ما را زیاد کند...

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :


نمایش تصویر در وضیعت عادی

لاتاخذ بهما رافة فی دین الله

در اسلام، مجرم و متهم دارای برخوردهایی متفاوتی هستند: با متهم باید خوب برخورد کرد ولی با مجرم سخت، اما در اجرای قانون مجازات های اسلامی، کاملا قضیه برعکس است! وقتی قران می گوید: در کار یکدیگر تجسس نکنید و برعلیه یکدیگر سخن نگویید( لاتجسسوا و لایغتب) قانون افسر تجسس و دادیار تحقیق پیش بینی می کند!

در واقع آقایان فکر کردند، این آیه مربوط به خاله زنک ها می شود و بس! در حالیکه قانون قرآن قانون ازلی و ابدی و: همه جا و همه مکانی است: قاضی باید بین متهم و شاکی هیچ فرقی نگذارد، حتی در نگاه کردن نباید متفاوت باشد، در حالیکه در دادگاههای ما کافی است: یک نفر متهم شود، از همان ابندا اشد مجازات را برایش اجرا می کنند! مثلا در سرقت چنان به متهم سختگیری می کنند ، که چند فقره دیگر را هم گردن می گیرد! در حالیکه ما می دانیم حتی در موضوع زنا، تا کاملا علنی نباشد، قانون اسلام در مورد آن سکوت می کند. لذا تجسس در امر شخصی و آشکار نمودن: گناهانی که خداوند آنها را پنهان نموده،یکی از گناهان کبیره است . حتی اقرار نباید با عنف همراه باشد، و اقرار آشکار هر فردی، چند بار در محیطی کاملا آرام باشد. حتی نباید نام او افشا شود. علاوه بر آن یکی دیگر از ابزار تحقیر متهم، بازجویی از او برعلیه دیگران، یا همان غیبت است که در اسلام حرام است! این امر تا زمانی است که جرم اثبات نشده، اما وقتی جرم اثبات شد، آن هم از راه ادله و مستندات شرعی ، در اجرای حکم نباید رافت داشت. مثلا کسی که 80ضربه شلاق دارد، نباید با خط کش یا دو انگشت او را زد! و یا کسی که باید سنگسار شود، نمی تواند او را مثلا با سم یا شوک الکتریکی اعدام نمود! در حالیکه اکنون در زندان ها هم برعکس عمل می کنند، دلشان به حال اعدامی ها و زیر حکمی ها می سوزد! و او را دربهترین شرایط قرار می دهند، و امکان دفاعیات زیاد به او می دهند. اما متهم را تا می بینند، به زندان می اندازند، و بلاهای زیادی را سرش می اورند، تا توبه کند و دست از مقاومت، و نپذیرفتن اتهام بردارد. در حالکه در اسلام باید متهم را فراری داد، در قوانین و آئین دادرسی مدنی، فرار دادن متهم از فراری دادن مجرم بالاتر است! در حالیکه در صدر اسلام، هر گناهکار یا مجرمی سراغ پیامبر می آمد و: می خواست اعتراف کند، پیامبر او را منع می کرد و می فرمود: برو توبه کن خدا تو را ببخشد! اصلا دادگاه نداشتند زندان نداشتند! و خیلی کم افراد مجازات می شدند. بعدا با ورود فرهنگ ایرانی و رومی، زندان و متهم و بازداشت و این طور چیزها داخل اسلام شد. مانند همین اعتراف که کشیش ها می گیرند. اما در اسلام اعتراف فقط در تاریکی شب و در مقابل خداست. مثلا روزی به پیامبر گزارش دادند: یک زن بد کاره خانه فساد دارد، برای بار چندم، یک نفر آن را در مسجد و در حضور همه مطرح کرد! و گفت همین الان هم سوار کار هستند، اگر کسی را بفرستید آنها را بگیرد خوب است! پیامبر حضرت علی ع را فرستاد، و ایشان با سرو صدای زیاد به محله رفت، تا آنها متوجه حضورش شوند، آنها ابا نکردند، ولی حضرت، چشمان خود را بست و تا انتهای خانه رفت و: دستش را به دیوار زد و برگشت، و به پیامبر عرضه داشت: من کسی را ندیدم! اصلا به رخ آوردن گناه دیگران، خود مایه اشاعه فساد است (شیخ گفتا «شوخ پنهان کردن است

پیش چشم خــــلق نا آوردن است» ابوسعید ابی الخیر)، که در قرآن از ان منع شده است: (ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین امنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و الاخره و الله یعلم و انتم لا تعلمون (47) . حالا چطور همه چیز برعکس شده، و بنام اسلام به خورد مردم می دهند! الله اعلم

With compassion and rigor charged with criminal

In Islam, are criminals and suspects has a different approach: the accused must be treated well, but with hardened criminals, but in the implementation of the Islamic Penal Code, it is the other way around! When it says do not spy on each other's work against each other and do not speak () the investigation officer and assistant research predicts!

In fact, Mr. Thought, this verse related to Aunt Woman gets it! While the Quran and eternal law: everywhere and in all places: the judge must not make any distinction between the accused and the complainant, even on the lookout should be different, but in our courts is enough: one has been charged, the beginning to apply the severest punishment for him! For example, as the accused in the theft crackdown, which also mocked several other counts! While we know that even in the case of adultery, to be quite openly that Islamic law is silent about it. The investigation into the personal and revealing: the sins that God hid them, is one of the major sins. Even the confession should not be associated with rape, and revealing each person's confession, several times a quiet environment. Even his name should not be disclosed. In addition, another tool being humiliated, interrogated him against another, or the absence of which is forbidden in Islam! That is until proven guilty, but when the crime was proved, it is also evidence of legal documentation, the execution was no tenderness. For example, someone who is 80 lashes or two fingers with a ruler should not hit him! Or who should be stoned he could not be executed for example by spraying or electric shock! However, in contrast to act now in prison, they had executed under a decree of burns! And put him at best conditions, and allowing the defense a lot to him. But to see the accused, thrown in jail and many disasters bring him to repent and cease resistance, and refusing to take charge. While in Islam should be charged with escape, in law and Civil Procedure, accused of fleeing criminals escape higher! While in the early days of Islam, the Prophet would come and go every sinner or a criminal: he confesses, he forbade the Prophet and said: Go and repent, God will forgive you! I do not court did not prisoners! And very few people were punished. Later, with the arrival of Iranian culture and Roman prison, accused and arrested, and it was stuff inside Islam. Admit that priests are like that. But the Islamic confession, only at night and in front of God. For example, one day the Prophet reported: Universal Home corruption is a bad woman, a couple of times; someone put it in the mosque and in the presence of all! Already riding is saying, if you send someone to catch them is good! Prophet Hazrat Ali sent, and they went to the neighborhood with noise, until they found him, they did not refuse, but the Prophet, his eyes closed and went to the house: he ran to the wall and back, and the Prophet said: I did not see anyone! The sins of others does occur, it is a source of spreading corruption (Sheikh Speech "is a witty hide

People's eyes get bad before "Abbey Abu al-Khair), which is prohibited in the Quran: (). Now, how everything is reversed, and the name of Islam to the audience the day!

مع الرحمة والصرامة تهمة جنائیة

فی الإسلام، مجرمون والمشتبه فیهم لدیه مقاربة مختلفة المتهم یجب أن یعامل بشكل جید، ولكن مع عتاة المجرمین، ولكن فی تنفیذ قانون العقوبات الإسلامی، بل هو على العكس من ذلك! عندما تقول لا تجسس على عمل كل منهما ضد الآخر ولا یتكلمون () وضابط التحقیق والبحث مساعد یتوقع!

فی الواقع، السید الفكر، هذه الآیة تتعلق العمة امرأة تحصل علیه! فی حین أن القرآن والقانون الأبدی: فی كل مكان وفی كل الأماكن: یجب على القاضی لا تجعل أی تمییز بین المتهم والمشتكی، حتى على البحث یجب أن تكون مختلفة، ولكن فی محاكمنا ما یكفی: واتهم واحد، بدایة لتطبیق أشد العقوبة بالنسبة له! على سبیل المثال، كما اتهم فی حملة القمع والسرقة، والذی سخر أیضا عدة تهم أخرى! فی حین أننا نعلم أنه حتى فی حالة الزنا، لیكون بكل صراحة أن الشریعة الإسلامیة هی صامتة حیال ذلك. التحقیق فی الشخصیة والكشف: خطایا أن الله أخفى لهم، هی واحدة من الكبائر. لا ینبغی أن تترافق حتى الاعتراف بالاغتصاب، وتكشف اعتراف كل شخص، عدة مرات فی بیئة هادئة. یجب أن لا یتم الكشف عنها حتى اسمه. وبالإضافة إلى ذلك، أداة أخرى یتم إذلال، استجوبوه ضد آخر، أو یمنع منعا غیاب أی فی الإسلام! أی حتى تثبت إدانته، ولكن عندما ثبت الجریمة، بل هو أیضا دلیل على وثائق قانونیة، وتنفیذ أی الحنان. على سبیل المثال، شخص 80 جلدة، أو إصبعین مع الحاكم لا ینبغی أن تصل إلیه! أو الذی یجب رجم انه لا یمكن تنفیذها على سبیل المثال عن طریق الرش أو صدمة كهربائیة! ومع ذلك، فی المقابل أن نعمل الآن فی السجن، كانوا قد أعدموا بموجب مرسوم الحروق! ووضعه فی أفضل الظروف، والسماح للدفاع الكثیر له. ولكن لنرى المتهم، وألقی به فی السجن، والعدید من الكوارث تجلب له إلى التوبة والكف عن المقاومة، ورفض تحمل المسؤولیة. بینما فی الإسلام یجب متهم بالهروب، وقواعد الإجراءات المدنیة، فر هاربا المتهمین المجرمین أعلى! فی حین أنه فی الأیام الأولى للإسلام، فإن النبی یأتی ویذهب كل الخاطئ أو مجرم: انه یعترف، نهى النبی وقال: اذهب والتوبة، والله سوف یغفر لك! أفعل لم یكن المحكمة لم السجناء! وعوقب جدا قلیل من الناس. وفی وقت لاحق، مع وصول الثقافة الإیرانیة وسجن الرومانی، المتهم والقبض علیه، وكان الاشیاء داخل الإسلام. أعترف أن الكهنة هم من هذا القبیل. لكن اعتراف الإسلامی، فقط فی اللیل وأمام الله. على سبیل المثال، یوم واحد من النبی وأفاد: العالمی الفساد الرئیسیة هی امرأة سیئة، بضع مرات، شخص ما وضعها فی المسجد، وبحضور كل شیء! ركوب بالفعل والقول، إذا قمت بإرسال شخص لالقاء القبض علیهم أمر جید! أرسلت النبی الإمام علی، وذهبوا إلى الحی مع ضجیج، حتى وجدوه، إلا أنها لم ترفض، ولكن النبی، أغلق عینیه وذهب إلى المنزل: ركض إلى الحائط والظهر، و قال النبی: لم أكن أرى أحدا! خطایا الآخرین لم یحدث، بل هو مصدر لنشر الفساد (الشیخ خطاب "هو إخفاء بارع

عیون الناس الحصول سیئة قبل "دیر أبو الخیر)، وهو أمر محظور فی القرآن الكریم: (). الآن، كیف أن كل شیء یتم عكس، واسم الإسلام للجمهور الیوم

 

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :