ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
جمعه 23 مهر 1395 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

 قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنی و فرادی

به منظور آزاد سازی بقیع(جنت البقیع)، بسیج عربستان تشکیل شده است. کلیه علاقمندان می توانند:جهت عضویت اقدام نمایند. دفتر مرکزی آن در ستاد باز سازی بقیع می باشد. علاقمندان برای تشکیل هسته های مقاومت آن، میتوانند از طریق افراد خانواده و: یا بستگان خود آغاز کنند (وانذر عشیرتک الاقربین ). لایه اولیه تشکیلات همین هسته های مقاومت در درون خانواده ها است. پس از آموزش های اولیه تئوری های اسلامی، که براساس اسلام ضد خشونت خواهد بود، میتوانند به زنجیره های بسیج متصل شوند. زنجیره ها یا لایه دوم تشکیلات،  باید از میان هسته های دیگر باشند، و حداقل شرایط عضویت آنان، علاقمندی به سالار شهیدان: حسین ابن علی ع می باشد. که باید این افراد را، در دستجات عزاداری ساماندهی کرد.

لایه سوم این بسیج، شهری است که شاخه اولیه آن در میان: شیعیان مدینه (نخاوله) سپس در مکه و قطیف و.. تشکیل شده و: اعضا میتوانند با کمی خویشتن داری، به آنها متصل شوند.

لایه چهارم آن کشوری است، و در افغانستان و پاکستان و ایران و لبنان و عراق تشکیل می گردد. که هدف آنها جذب حمایت های: مالی برای باز سازی بقیع می باشد.

 لایه پنجم همه کشورهای شیعه نشین،  ولایه ششم به تمام کشورهای مسلمان نشین، امتداد پیدا می کند. که هدف آنها توجیه اسلام واقعی، و مبارزه با خشونت طلبی بنام اسلام می باشد. که در نهایت به پاکسازی وهابیت و بهائیت، از دامان اسلام منجر خواهد شد.

در لایه هفتم بسیج ، به تمام کشورهایی که در دنیا هست توسعه پیدا می کند. و هدف آن ترویج دین (ابراهیمی و غیر ابراهیمی ، توحیدی و غیر توحیدی ) برای مبارزه با خشونت: بنام دین و مذهب در جهان می باشد.

Arabian Basij

In order to release Baqi, Arabic Basij  is formed. All interested can: apply to join. Its headquarters is in the Reconstruction Department Baqi. Enthusiasts formed the core of the resistance to it, they can and adjoining: begin or relatives. It closed its initial layers of the core resistance within families. After basic training theories of Islam, which will be based on non-violent Islam, can be connected to mobilize chains. Chain or second layer Authority should be the other core, and at least their membership, interest in the Master of Martyrs: Hussein Bin Ali is. We need these people, the masses of mourning for their improvement.

The third layer of the Basij, a city with its first branch among Shi'ites in Mecca and Medina then formed and Qatif and ..: Users can use a little restraint, to bind them.

The fourth layer that country, and in Afghanistan, Pakistan, Iran, Lebanon and Iraq are formed. Aimed at attracting support: Baqi are funds for reconstruction.

 All countries in the Shiite fifth layer, the sixth layer in all Muslim countries, will continue. Which aims to explain the true Islam, and the fight against violence in the name of Islam. That resulted in the clearing of Wahhabism and the Baha'i, Islam will lead lap.

In the seventh layer of mobilization, to all countries in the world that develops. And aims to promote religion (Abrahamic and non-Abrahamic, monotheistic and non-monotheistic) to combat violence in the name of religion in the world.

البسیج العربی

من أجل الإفراج عن الباقی، ویتم تشكیل تعبئة العربیة. جمیع المهتمین یمكن: تقدیم طلب للانضمام. مقرها الرئیسی فی إعادة إعمار وزارة الباقی. شكلت المتحمسین جوهر المقاومة لها، وأنها یمكن مجاورة: تبدأ أو الأقارب. إغلاقه طبقات الأولیة المقاومة الأساسیة داخل الأسر. بعد نظریات التدریب الأساسیة للإسلام، والتی سیتم على أساس الإسلام غیر العنیف، یمكن ان تكون مرتبطة إلى حشد السلاسل. سلسلة أو سلطة الطبقة الثانیة، ویجب أن یكون الأساسیة الأخرى، وعلى الأقل عضویتهم، والفائدة فی سید الشهداء: حسین بن علی هو. نحن بحاجة لهذه الشعب، والجماهیر من الحداد لتحسینها.

الطبقة الثالثة من الباسیج، وهی مدینة ذات فرعه الأول بین الشیعة فی مكة المكرمة والمدینة المنورة ثم شكلت والقطیف و..: یمكن للمستخدمین استخدام القلیل من ضبط النفس، وتربط بینهم.

الطبقة الرابعة هذا البلد، وفی أفغانستان وباكستان وإیران ولبنان والعراق تتشكل. تهدف إلى استقطاب الدعم: الباقی أموال لإعادة الإعمار.

 جمیع البلدان فی الطبقة الخامسة الشیعیة، والطبقة السادسة فی جمیع الدول الإسلامیة، وسوف تستمر. والتی تهدف إلى شرح صحیح الإسلام، ومحاربة العنف باسم الإسلام. والتی أسفرت عن تطهیر الوهابیة والبهائیة، والإسلام تؤدی اللفة.

فی الطبقة السابعة من تعبئة، لجمیع البلدان فی العالم التی تطور. ویهدف إلى تعزیز الدین (الإبراهیمیة وغیر الإبراهیمیة، التوحیدیة وغیر التوحیدیة) لمكافحة العنف باسم الدین فی العالم.

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
پنجشنبه 22 مهر 1395 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

همانطور که آل سعود، با تخریب بقیع قدرت پیدا کرد، حالا هم باید که ازبین برود، تا بقیع باز سازی شود. آنها از همان موقع، خشونت را آغاز کردند. آنها 80سال پیش بعد از تخریب بقیع، به سراغ کربلا رفتند. حتی می خواستند نجف هم رفته، و گنبد آنجا را هم تخریب کنند! حالا که ما قدرت پیدا کرده، و باز سازی نجف و کربلا را ادامه می دهیم، باید که بقیع را هم نجات دهیم.

ستاد بازسازی بقیع، مراحل انجام امور فوق را به شرح زیر می داند:

اول از بین بردن آل سعود، و این امر بسیار ساده است: زیرا که جهان فهمیده این جرثومه های فساد، جز آدمکشی و ایجاد رعب و وحشت، کاری ندارند لذا کافی است: یک موشک یا چند بمب یمنی، اشتباهی به کاخ آنها در ریاض اثابت کند! و همه آنها را به درک واصل نماید.

دوم کلیه اموال آل سعود، باید مصادره و بین تمام مردم دنیا، بر حسب تعداد حجاجی که فرستاده، و هزینه هایی که به آل سعود داده ، محاسبه و تقسیم شود.

سوم : مکه و مدینه و صحرا حجاز، میراث مشترک جهانی اعلام شود، و به نسبت حجاج کشورها، بین آنها تقسیم شود تا شهرک های: زیارتی درست کنند.

چهارم : ورود به مکه و مدینه آزاد شود، و همه کسانی که مطابق قران کریم، مستطیع هستند به حج بروند.

پنجم : محدوده ای که در انجا، مسافر عادی نمی تواند وارد شود، و باید احرام شود، همه را خریداری کرده و: مسطح و به سطح زیربنایی و: عرصه و عیان کعبه اضافه نمایند.

برای بازسازی بقیع، چندان بودجه ای لازم نیست، میتوان بقیه بودجه را صرف عمران جهانی: و طرحهای بین المللی از قبیل: تونل بین اروپا و آمریکا و یا آسیا و اقیانوسیه یا طرح های آب و فاضلاب جهانی نمود.

Staff restructuring Baqi

As the House of Saud, has destroyed the Baqi power, now have to disappear, to be rebuilt Baqi. From the time we initiated the violence. 80 years ago after they destroyed the Baqi, went on to Karbala. Even wanted to go Najaf, and destroy the dome there! Now that we have gained strength, and rebuild Najaf and Karbala continue, you must also save the Baqi.

Staff restructuring Baqi, the steps sees the above as below:

First of destroying Al Saud and this is very simple: because the world understands the corruption Gemma, except murder and intimidation, do not do it enough: a missile or a bomb Yemeni wrong Palace in Riyadh the bed is! And: welcomes them all to hell.

The second property Saud, should be confiscated and between all the people of the world, in terms of the number of pilgrims being sent, the fee that the House of Saud data, calculated and divided.

Third: Mecca and Medina and Hejaz desert, global common heritage, and to the pilgrims countries, to be divided between them as settlements: Pilgrimage fix.

Fourth, be free to enter Mecca and Medina, and all those who, according to the Holy Qur'an, all go to Hajj.

The fifth area, where ordinary people cannot be imported, and should be ihram, all have purchased: flat and level and infrastructure: areas and add Kaaba explicit.

To rebuild Baqi, so funds are not required, you can spend the rest of the funding civil Universal and international projects such as: Tunnel between Europe and America or Asia or the global water and wastewater projects.

موظفو إعادة هیكلة البقیع

كما آل سعود، وقد دمرت قوة الباقی، الآن یجب أن تختفی، لإعادة بناء البقیع. من الوقت الذی بدأت أعمال العنف. منذ 80 عاما بعد أن دمر الباقی، وذهبت الى كربلاء. حتى أراد أن یذهب النجف، وتدمیر قبة هناك! والآن بعد أن اكتسبنا قوة، وإعادة بناء تواصل النجف وكربلاء، یجب أیضا حفظ الباقی.

موظفو إعادة هیكلة البقیع، والخطوات ترى ما سبق على النحو التالی:

أولا من تدمیر آل سعود، وهذا هو بسیط جدا: لأن العالم یفهم الفساد جیما، باستثناء القتل والترهیب، لا تفعل ما فیه الكفایة: صاروخ أو قنبلة الیمنی الخطأ قصر فی الریاض السریر! وترحب بهم جمیعا إلى الجحیم.

الخاصیة الثانیة سعود، ینبغی مصادرتها، وبین جمیع شعوب العالم، من حیث عدد الحجاج یتم إرسالها، ورسم أن البیت البیانات سعود، وتحسب والمنقسمة على نفسها.

ثالثا: مكة المكرمة والمدینة المنورة والحجاز الصحراء، التراث المشترك العالمی، وإلى بلدان الحجاج، تقسم بینهما مثل المستوطنات: الإصلاح الحج.

رابعا، أن یكون حرا فی دخول مكة المكرمة والمدینة المنورة، وجمیع أولئك الذین، وفقا للقرآن الكریم، وكلها تذهب إلى الحج.

المنطقة الخامسة، حیث كان الناس العادیین لا یمكن استیرادها، ویجب أن یكون الإحرام، كل قد اشتریت: مسطحة ومستوى البنیة التحتیة و: المناطق وإضافة الكعبة صریحة.

لإعادة بناء البقیع، لذلك لیس مطلوبا من الأموال، یمكنك قضاء ما تبقى من التمویل العالمی المدنی والمشاریع الدولیة مثل: نفق بین أوروبا وأمریكا أو آسیا أو مشاریع المیاه والصرف الصحی العالمیة.

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
دوشنبه 19 مهر 1395 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

زندانیان نیز همانند دیگر جوامع بشری کوچک سعی در استقلال زبان داشته و برای خود آداب و فرهنگی را ایجاد کرده اند در یک بررسی مقدماتی حدود صد واژه وجود دارد که در بیرون از زندان شاید معنی نداشته باشد!

گبل : شپش

درخت گبل : شپشو

فشنگی : ظرف آب یکبار مصرف

می زنم تشتکت بپره : تهدید

می زنم پرچات بریزه!

فرستادن بالا درخت : لو دادن خراب کردن

گاردونی : دستشویی

جرم: خرید و فروش مواد داخل زندان

گلدون زدن: کلاهبرداری در داخل زندان

شهرام بهرام: قاطی بودن همه نوع زندانی

مالی: زندانیان آسانخور و کلاهبردار

شعبه ای : دزدان و معتادان

پاسار : کارت بانکی

سیگار : واحد پول زندانیان

کف خواب : کسی که تخت ندارد

زاغه : کسی که تخت دارد

زیر حکم: اعدامی

حبس سنگین: ابدی

حاکم : قاضی

دولی : سهمیه زندانی

 ناموسا : قسم مهم

وکیل بند: نماینده زندانی ها

سروکیل بند: پاسدار بند : افسربند و...

زیر هشت: محل بازجویی داخل زندان

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

میر ابوطالب دور اندیش  در مصاحبه با ماهین نیوز گفت:

بنده رابط صنفی اتحادیه اروپا با ابران هستم، و میتوانم در انتقال تکنولوژی: پیشرفته اروپا به ایران فعالیت نمایم، بطوریکه قدرت تکنولوژی ایران، زبان همه بدگویان و منتقدان را ببندد. همانطور که سرعت پیشرفت اقتصادی چین، آن را از هر نوع تبلیغات منفی مانند: عدم رعایت حقوق بشر و غیره حفظ کرد.

وی همچنین گفت مطابق طرحی که: به یکی از وزارت خانه های آلمان دادم، جلو افزایش زندانیان اقتصادی و مالی را گرفتم، و به آمار رشد اضافه نموده و از امار بیکاری کاستم. براساس این طرح، همانند روش سنتی بازار ایران، هرکس در کار خود ورشکست می شد، سه نفر معتمد بازار با او مصاحبه می کردند و: علت را جویا می شدند و اگر مقصر نبود، خسارات او را جبران و سرمایه در گردش جدیدی نیز، پرداخت می کردند.

وی همچنین در مورد انتقال آب: دریای عمان و خلیج فارس به داخل کشور، توضیح داد در هر منطقه که آب کم است، دستگاه آب شیرین تعبیه شده و نمک آب را، از 18درصد به نیم درصد کاهش می دهد. برای این کار هم دستگاههای: آب شیرین کن حرارتی وجود دارد، و هم فیلتری.

وی با اشاره به مذاکره خود: با مخترع آب شیرین کن آلمانی، که جایزه برتر جهان را هم دریافت نمود، گفت با مذاکره با وزیر اقتصاد آلمان، آنها را قانع کردیم در ایران هم، این تکنولوژی را آموزش دهند،و پیاده نمایند .

در خصوص انرژی های پاک هم، دان شیت، را از روش سلولی بهتر می داند و: حاضر است با کمک تکنولوژی آلمانی همه بیابان های ایران را، مزرعه تولید برق و آب شیرین کن، نماید تا سه برابر فرانسه محصول بدست آید . وی گفت از محصولات یکباره در سال، مانند میوه جات تا محصولات ده باره در سال، مانند سبزیجات را میتوان در این مزارع پرورش داد. وی همچنین از اختصاص 200میلیارد یورو، کمک بلاعوض برای کشورهای: بالای خط استوایی که با خطر: خشکسالی روبرو هستند خبرداد.

Far-sighted Mir Abu Talib said in an interview with Mahin News:

I am hydrophobic interface Europe's trade unions, and can in the transfer of technology: Enhanced Europe to Iran I am, so that's the power of technology, language detractors and critics to close. As the pace of China's economic development, it is of any negative publicity such as: lack of respect for human rights and so retained.

He also said that according to the plan that I gave to one of the ministries of Germany, prisoner’s increase of economic and financial front, I have added to growth and low unemployment. I under the scheme, similar to the traditional market, everyone was bankrupt in his career, three people were interviewed and trusted market: the cause was and if it was not responsible for damages to compensate him and new working capital, paid.

He also discussed the water: Sea of ​​Oman and the Persian Gulf into the country, explained in any area where water is low, embedded devices fresh water and salt water, from 18 percent to half a percent decrease. To these end devices: thermal desalination, and filters.

Referring to his talks with German inventor desalination, which also received the top prize, said the negotiations with the German finance minister, we convinced them in Iran, the technology to teach, and their implementation.

In particular clean energy, Down Sheet, the cell knows better and methods: The present Iranian desert with the help of German technology, farm power generation and desalination, the product obtained up to three times that of France. He said the products once a year, such as fruits and products of the year, such as vegetables can be grown on these farms. He also allocated 200 billion Euros of aid for countries: the top equator at risk: announced is facing drought.

وقال بعیدة النظر میر أبو طالب فی مقابلة مع ماهین أخبار:

أنا النقابات واجهة مسعور فی أوروبا، ویمكن فی نقل التكنولوجیا: تعزیز أوروبا إلى إیران وأنا، لذلك هذا هو قوة التكنولوجیا، یحطون اللغة والنقاد لإغلاق. كما وتیرة التنمیة الاقتصادیة للصین، فمن أی نوع من الدعایة السلبیة مثل: عدم احترام حقوق الإنسان واحتفظ بذلك ، المدفوعة.

كما ناقش المیاه: بحر عمان والخلیج الفارسی إلى البلاد، وأوضح فی أی منطقة حیث المیاه منخفض، وأجهزة جزءا لا یتجزأ من المیاه العذبة والمیاه المالحة، من 18٪ إلى نصف الانخفاض فی المئة. إلى نهایة أجهزة هذه: تحلیة المیاه الحراریة، والمرشحات.

وقال فی اشارة الى محادثاته مع تحلیة المخترع الألمانی، الذی حصل أیضا على الجائزة الكبرى المفاوضات مع وزیر المالیة الألمانی، أقنعنا بها فی إیران، والتكنولوجیا للتدریس، وتنفیذها.

ولا سیما الطاقة النظیفة، دون ورقة، وطریقة خلیة یعرف أفضل: الصحراء الایرانیة بمساعدة التكنولوجیا الألمانیة، وتولید الطاقة الزراعیة وتحلیة المیاه، والمنتج الحصول على ما یصل إلى ثلاثة أضعاف مساحة فرنسا. وأضاف أن المنتجات مرة واحدة فی السنة، مثل الفواكه والمنتجات من السنة، مثل الخضروات یمكن زراعتها فی هذه المزارع. كما خصصت 200000000000 € من المساعدات للبلدان: خط الاستواء كبیر فی خطر: أعلن یواجهون الجفاف.

Vooruitziende blik Mir Abu Talib zei in een interview met Mahin News:

Ik ben handel hydrofobe interface van de Europese vakbonden, en kan in de overdracht van technologie: Enhanced Europa naar Iran Ik ben, dus dat is de kracht van technologie, taal tegenstanders en critici te sluiten. Naarmate het tempo van de economische ontwikkeling van China, het is van negatieve publiciteit, zoals: gebrek aan respect voor de mensenrechten en zo behouden.

Hij zei ook dat volgens het plan, dat gaf ik aan een van de ministeries van Duitsland, gevangenen toename van de economische en financiële front, heb ik toegevoegd aan de groei en een lage werkloosheid. , betaalde.

Hij besprak ook het water: Zee van Oman en de Perzische Golf in het land, uitgelegd in een gebied waar water is laag, embedded apparaten zoet water en zout water, van 18 procent tot een half procent daling. Daartoe apparaten: thermische ontzilting en filters.

Verwijzend naar zijn gesprekken met Duitse uitvinder ontzilting, die ook de hoofdprijs ontvangen, zei dat de onderhandelingen met de Duitse minister van Financiën, wij hen overtuigde in Iran, de technologie om les te geven, en de uitvoering daarvan.

In het bijzonder schone energie, Don blad, de cel methode weet beter: de Iraanse woestijn met behulp van Duitse technologie, boerderij energieopwekking en ontzilting, het product dat wordt verkregen tot drie maal die van Frankrijk. Hij zei dat de produkten eenmaal per jaar producten zoals fruit Barre tien jaar, zoals groenten kunnen worden gekweekt bij deze bedrijven. Hij toegewezen ook € 200.000.000.000 van de steun voor landen: de top evenaar in gevaar: aangekondigd worden geconfronteerd met droogte.

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
شنبه 17 مهر 1395 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

برحسب تعداد جمعیت جهان، و آحاد بشر مدیریت وجود دارد. نوزادی که به دنیا می آید، برای مدیریت اطرافیان خود از حربه و: سلاح گریه استفاده می کند. حتی بر اساس روایات اسلامی، فرزندان داری سه دوره هفت ساله هستند: دوره فرماندهی که: همان هفت سال اول زندگی است! دوره فرمانبری که: هفت ساله دوم را شامل می شود، و دوره مشاوره که هفت ساله سوم را تشکیل می دهد. و اینهمه نشان می دهد فرماندهی، امری ذاتی و غریزی در انسان ها است. و خدای عالمیان این عنصر مهم را، در وجود بشر به ودیعت نهاده، تا هیچ بنی بشری از اداره زندگی خود عاجز نباشد. براساس همین تئوری، حتی عاجز بودن افراد نیز، خود نوعی مدیریت براساس سینگنال های منفی است. یعنی شخص با استفاده از ترحم، دیگران را به اطاعت از خود وا می دارد. تاثیر گذاری طفل شش ماهه امام حسین ع در صحنه کربلا، این قدرت شگرف را نشان می دهد. این اثر اکنون نیز خود را بخوبی نشان می دهد: مجمع جهانی علی اصغرع، که در ابتدا یک شعار یا یک صحنه: روضه خوانی نمایشی به نظر می رسید، امروزه در 3500نقطه جهان قدرت خود را، به رخ قدرتمندان کشید! تا جاییکه رئیس رژیم صهیونیستی گفت: رژیم ایران به دنبال سربازگیری از کودکان است! این امر نشان میدهد که: حتی اگر کودک هم می خواهد مدیریت کند، در اسلام برای او چارچوب تعیین، و نمونه معرفی شده است. در مدیریت عاشورایی، حق اعمال مدیریت همه کس، به رسمیت شناخته می شود: شب عاشورا امام حسین ع دستور می دهد: چراغها را خاموش کنند، به افراد خود می گوید: فردا اگر کسی بماند کشته خواهد شد، پس اگر بفکر مقاومت نیستید، در خاموشی راه خود برگیرید و بر گردید. از آن همه فقط 72 تن باقی می مانند.

حتی بارها امام حسین ع برای: لشکریان ابن سعد هم سخنرانی می فرماید. و آنان را برای انتخاب راه و: تصمیم درست و مدیریت زندگی شان راهنمایی می کند. به عمر ابن سعد می گوید: تو اگر برای فرمانروایی بر ملک ری، می کوشی حتی گندم آن را هم نخواهی خورد! و او با گستاخی جواب می دهد: دانه جو هم برای ما کافی است. و این امر نهایت شفافیت اطلاعاتی و: تناسب اختیار و مسئولیت در: مدیریت عاشورایی است. خود کفایی یا خود اتکایی هم اصل مهم آن است، امام حسین ع روزی که متوجه شد: در کربلا ماندنی است و: در همانجا هم به شهادت میرسد، محدوده خیمه های خود را محاسبه و: صاحبان آنها را خواست و: کل زمین های آن را به 60هزار درهم آن روز، خریداری کرد تا همه بدانند: برای شهادت هم باید حق الناس را ادا کرد. انگیزه های مدیریتی هم در عاشورا، انگیزه های نامحدود است: از فضیلت های بزرگ تا رذیلت های: بی نهایت کثیف در آن دیده می شود: مدیریت و فرماندهی حربن یزید ریاحی، جنبه های عالی آن و: مدیریت شمر ابن ذی الجوشن، که حتی بر اجساد چاک چاک هم، رحم نمی کرد بعد بی وجدانی بشری است.  

Ashoura,s   management

In terms of the number of the world's population, there are management and human beings. Baby that is born, to manage his entourage of weapons and weapons uses cried. Even according to Islamic tradition, parenting are three seven-year period that command: the first seven years of life! Submission period that included a second seven-year and seven-year consultation period that makes up the third. And this show command, inherent and instinctive in humans. And the God of the world’s most important element in human existence has entrusted to any human Bane be unable to run your life. According to this theory, people are even incapable of being itself a form of management based on performance is negative. A person with pity, others will obey. Imam Hussein shrine in Karbala six month old baby impressive scene, the sheer power of the shows. This work is now also clearly show: World Assembly Ali Asghr, originally a slogan or a scene: Dramatic reading seemed Shrine, today in 3500 the world its power, to take power there! As far as Israel's president said the Iranian regime to follow the recruitment of children! This indicates that even if a child wants to manage, in the framework of Islam for him, and the sample is introduced. Ashoura management, everyone is entitled to exercise control, to be recognized: the night of Ashura Imam Hussain AS commands: lights off, his people said to stay if someone will be killed tomorrow, so if you're not inspired resistance, worship and was on his way off. It's all just 72 remain.

Even over Imam Hussein AS for: Troops Ibn Sa'd says the speech. And to choose their way: make the right decision will guide and manage their lives. Umar Ibn Sa'd says: u If property for ordering Ray, can work together even wheat shalt not eat it! And she brazenly responded: Seeds of barley is enough for us. This information and clarity: fitness authority and responsibility in the management of Ashoura. Or the principle of self-sufficiency and self-reliance is important, Imam Hussein, peace be upon him the day he was found in Karbala lasting: where is the evidence, the calculation of their tents and owners and asked them: its total land to 60 thousand dirhams that day, bought all know: for the testimony of the people too should be allowed to be uttered. Managerial incentives in Ashura, unlimited Motivation: the great virtues and vices: extremely dirty it can be seen in the management and command of Al-Hurr ibn Yazid al Tamimi, Supreme aspects and management of the Shammar Ibn Dhi Aljvshn, that even the bodies are torn, not mercy, without conscience.

إدارة عاشوراءیه

من حیث عدد السكان فی العالم، وهناك إدارة والبشر. ولادة الطفل، لإدارة عائلته من استخدامات الأسلحة والأسلحة بكى. حتى وفقا للتقالید الإسلامیة، وتربیة الأطفال هی ثلاثة فترة سبع سنوات أن قیادة: فی السنوات السبع الأولى من حیاة! فترة التقدیم التی شملت سبع سنوات وسبع سنوات فترة التشاور الثانیة التی تشكل ثلث. وهذا الأمر الظاهری، المتأصلة وغریزیة لدى البشر. والله من العالمین العنصر الأكثر أهمیة فی الوجود البشری قد عهد إلى أی الأطفال البشری غیر قادر على إدارة حیاتهم لا. ووفقا لهذه النظریة، والناس حتى غیر قادر على أن یكون فی حد ذاته شكل من أشكال الإدارة القائمة على الأداء هو سلبی. ألف شخص مع شفقة، والبعض الآخر سوف یطیع. ضریح الامام الحسین فی كربلاء لمدة ستة أشهر رضیع عمره مشهد مثیر للإعجاب، والقوة الهائلة للعروض. هذا العمل هو الآن أیضا تظهر بوضوح: الجمعیة العالمیة علی اصغر، فی الأصل شعار أو مشهد: القراءة المسرحیة یبدو المزار، الیوم فی 3500 فی العالم قوتها، للاستیلاء على السلطة هناك! بقدر ما قال الرئیس الإسرائیلی النظام الإیرانی لمتابعة تجنید الأطفال! هذا یدل على أنه حتى إذا كان الطفل یرید أن إدارة، فی إطار الإسلام بالنسبة له، ویتم إدخال العینة. إدارة عاشوراء، ولكل فرد الحق فی ممارسة السیطرة، لا بد من الاعتراف: لیلة عاشوراء الامام الحسین كأوامر: إطفاء الأنوار، لرفاقا یقول غدا إذا كان سیتم قتل شخص ما، لذلك إذا كنت لا مستوحاة المقاومة، وكانت عبادة وفی طریقه خارج. الأمر كله مجرد 72 لا تزال قائمة.

حتى على الإمام الحسین ع ل: القوات بن سعد یقول الخطاب. واختیار طریقهم: اتخاذ القرار الصحیح وتوجیه وإدارة حیاتهم. یقول عمر بن سعد: ش إذا الممتلكات للطلب رای، یمكن أن تعمل معا حتى تنقرض القمح لا یأكل منه! و أجابت بكل صفاقة: بذور الشعیر بما فیه الكفایة بالنسبة لنا. هذه المعلومات ووضوح: سلطة اللیاقة البدنیة والمسؤولیة فی إدارة عاشوراء. الشیء المهم هو مبدأ الاكتفاء الذاتی أو الاعتماد على الذات، الإمام الحسین، صلی الله علیه وسلم فی الیوم الذی عثر علیه فی كربلاء دائم: حیث هو الدلیل، وحساب من خیامهم وأصحاب، وسألهم: مجموع أراضیها إلى 60 ألف درهم فی ذلك الیوم، واشترى نعلم جمیعا: الحصول على الشهادة من الناس أیضا ینبغی أن یسمح للینطق بها. الحوافز الإداریة فی عاشوراء، الدافع غیر محدود: فضائل عظیمة والرذائل: قذرة للغایة یمكن أن ینظر إلیه فی إدارة وقیادة الحر بن یزید الریاحی، والجوانب العلیا وإدارة شمر بن ذی الجوشن أنه حتى تمزق الجثث، لا رحمة، بلا ضمیر.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

فاصله بین اروپا و آمریکا، اقیانوسی به طول هزار کیلومتر و: عمق حداکثری هفتاد متر می باشد. لذا حفر تونلی مانند تونل مانش، می تواند راه خشکی بین دو قاره را ایجاد نماید. اگر با دستگاههای حفاری: تی بی ام، به قطر9متر و با سرعت: ساعتی 20متر، تونل حفر و خاکهای ان پرس شده، و بتن ریزی شود، در عرض صد روز، دو بندر اسپانیایی و سانفرانسیکویی، به هم وصل شده و مردم با قطار و خودرو، میتوانند این مسیر را طی کنند.  برای اطمینان از نشست آب، میتوان به موازات آن سطح اقیانوس را هم با خریم 2کیلومتری بتن ریزی نمود، و لوله های انتقال برق و نفت را از آن گذراند.

اگر در هر صد کیلومتر، یک ایستگاه تاسیس شود، بر حسب عمق آب حداکثر، ساختمان های 20طبقه را تشکیل می دهند، که میتواند در بدنه خود با استفاده از: شیشه های سکوریت چند جداره، محیط آکواریوم طبیعی درست کرده، و در بالای آن با جزیره مصنوعی، مناطق گردشگری اقیانوس آرام را توسعه داد.

اگر فاصله این ایستگاهها را، از یونولیت یا کره های بادی، و یا اجسام سبک تر از آب پر کنیم، جاده روی آب درست می شود: برای تردد خودرو های سبک.

Multi-Atlantic link

Between Europe and America, over thousands of kilometers and the ocean: a maximum depth of seventy meters. The tunnel like the Channel Tunnel, can cause overland between the two continents. If the devices Drilling: T-BMW, ​​with a diameter of 9 meters and a speed: h 20 m, dug tunnels and soils of the press, and the concrete is, within a hundred days, two port Spanish and San Francisco Yi, joined together and people train and car, can travel the route. To ensure the water summit, in parallel to the surface of the ocean can also buy 2 kilometers of concrete, electricity and oil pipelines and spent it.

If every hundred kilometers, a station be established, based on water depth up to construction of 20-storey form, which can in its body by means of: Glass Tempered loggias, environment, natural aquarium created, and on top of it with artificial islands, developed tourist areas of the Pacific ocean.

If the distance the station from polystyrene or butter wind or fill objects lighter than water, the water will be ok roads for vehicle traffic light.

رابط متعدد الأطلسی

بین أوروبا وأمریكا، على مدى آلاف الكیلومترات والمحیطات: أقصى عمق سبعین مترا. نفق مثل نفق بحر المانش، یمكن أن یسبب برا بین القارتین. إذا كانت الأجهزة الحفر: T-بی ام دبلیو، التی یبلغ قطرها 9 أمتار وتصل سرعتها: ح 20 م، وحفر الأنفاق والتربة الصحافة، والخرسانة، خلال مهلة المائة یوم، وهما میناء الإسبانیة وسان فرانسیسكو یی، انضم معا، والناس قطار وسیارة، یمكن أن تسیر على الطریق. لضمان قمة المیاه، بالتوازی مع سطح المحیط ویمكن أیضا شراء 2 كیلو متر من الخرسانة والكهرباء وخطوط أنابیب النفط وقضى علیه.

إذا كان كل مئة كیلو متر، سیتم إنشاء محطة، على أساس المیاه عمق یصل الى بناء شكل مكون من 20 طابقا، والتی یمكن فی جسمها عن طریق: المقطع الزجاج المقسى والبیئة والحوض الطبیعی التی تم إنشاؤها، وعلى أعلى من ذلك مع الجزر الاصطناعیة، وضعت المناطق السیاحیة فی المحیط الهادئ.

إذا كانت المسافة المحطة من البولیسترین أو الزبدة الریاح أو ملء الأشیاء أخف من الماء، فإن الماء یكون الطرق طیب للضوء حركة مرور السیارات.

 

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
چهارشنبه 14 مهر 1395 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

اشتباه محاسباتی آمریکا در سوریه و عراق، که به به بمباران نیروهای دولتی و: کشته شدن نیروهای: مقاومت در مقابل داعش، منجر شده میتواند مجوز: اشتباه محاسباتی یمن برای: حمله به بنادر نفتی عربستان و پالایشگاه آنان باشد. زیرا کافی است یکی از: بندر های نفتی عربستان براثر اشتباه! مورد اصابت یک موشک قرار گیرد. زیرا قانون وحدت رویه و یا: رویه مسبوق به سابقه، جزو اصول حقوق اساسی جهان است. آنگاه  دنیا خواهد دید که: جرثومه فساد آل سعود،  از بین رفته و جهانیان نفس راحتی خواهند کشید. و از اینهمه خشونت و ترور، دیگر اثری نمی ماند.

مکه و مدینه میراث مشترک بشری

بر اثر مصوباتی در سال 1958 بسیاری از مناطق: دریاهای آزاد و اقیانوس ها که مورد استفاده همه بودند، بعنوان میراث مشترک فرهنگ بشری تصویب شدند. که هیچ دولتی حق خصوصی سازی آن را ندارد. در سال 1982کنوانسیون میراث مشترک بشری تشکیل شد، و همه مکانهایی را که استفاده بین المللی داشت، بعنوان میراث مشترک مغرفی نمود. طبق این قانون مکه معظمه  و مدینه منوره نیز، میراث مشترک بشری است. زیرا همه کشورهای مسلمان و غیرمسلمان، در پرداخت هزینه های اداره آن مشترک هستند. اما متاسفانه آل سعود، آن را ارث پدری: نداشته، خود می داند. و هرکس را که مایل باشد، از ورود به آن منع می کند. خدایا ال سعود را هلاک، و همه را از خود دور کن( اللهم اهلک آل سعود والعنهم جمیعا)

License miscalculation

America miscalculation in Syria and Iraq, the bombing government forces and the killing of the resistance against ISIS, led by the license: miscalculation Yemen for attacks on Saudi oil ports and refineries them. Just because one of Saudi Arabia's oil ports due to wrong! Be hit by a rocket. Because the law precedent or procedure precedent, the principles of fundamental rights of the world. Then the world will see that degeneration Al Saud, has vanished and the world will take a sigh of relief. And of so much violence and terror, the other will not work.

Mecca and Medina common heritage of humanity

By legislation in 1958, many areas: seas and oceans which were all used as the common heritage of human culture were adopted. That no government has the right to their privacy. In 1982, the Convention was formed common human heritage, and all locations that international use was introduced as a common heritage. According to this law, Mecca and Medina, the common heritage of humanity. For all Muslim and non-Muslim, in charge of its management are common. Unfortunately, the House of Saud, it inherited: no, it knows. And anyone who wishes, to prohibit the entry. God destroyed the House of Saud, and all away now

سوء تقدیر رخصة

أمریكا سوء تقدیر فی سوریا والعراق، والقوات الحكومیة قصف وقتل المقاومة ضد ISIS، من خلال الترخیص بقیادة الولایات المتحدة: سوء تقدیر الیمن لهجمات على منافذ النفط السعودیة والمصافی لهم. فقط لأن واحدا من الموانئ النفطیة فی المملكة العربیة السعودیة بسبب خطأ! أن بصاروخ. لأن سابقة القانون أو سابقة الإجراء، ومبادئ حقوق الأساسیة للعالم. ثم سیرى العالم أن انحطاط آل سعود، قد اختفت والعالم سوف تأخذ الصعداء. والكثیر من العنف والإرهاب، والآخر لا یعمل.

مكة المكرمة والمدینة المنورة التراث المشترك للإنسانیة

عن طریق التشریع فی عام 1958، العدید من المجالات: اعتمدت البحار والمحیطات التی كانت تستخدم جمیع باعتبارها تراثا مشتركا للثقافة الإنسان. أن لا الحكومة لدیها الحق فی الخصوصیة. فی عام 1982، وشكلت اتفاقیة التراث الإنسانی المشترك، وجمیع المواقع التی تستخدم الدولی تم تقدیمه على أنه تراث مشترك. وفقا لهذا القانون، مكة المكرمة والمدینة المنورة، والتراث المشترك للإنسانیة. عن كل تهمة من المسلمین وغیر المسلمین، فی إدارتها شائعة. لسوء الحظ، آل سعود، ورثت: لا، فهو یعرف. ولمن یرغب، لمنع دخول. دمر الله آل سعود، وجمیع بعیدا الآن

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :


وجلوگیری از خشکسالی و کمبود اب (طرح ابن زمزم ع)

 مقدمه : با دستگاه حفاری تونل که قطر آن 9متر و سرعت آن 20متر در ساعت است میتوان در عرض 100روز دریای مازندران را به دریای عمان وصل کرد و مسیر 900کیلومتری را که 700کیلومتر آن بیابان و کویر است از آب سیراب نمود زیرا آب شور در عمق زمین تصفیه شده و مانند آب زمزم که از دریای سرخ تامین می شود گوارا و قابل شرب خواهد بود این طرح به یاد امام زمان عج که خود را ابن زمزم و صفا می نامد( ابن زمزم ع)نامگذاری می شود با توحه به اینکه این تونل همسطح دریاهای آزاد بوده نیازی به خرید اراضی ندارد و به محیط زیست هم آسیب نمی رساندو خاکهای خاصل از حفاری هم پرس شده ونیازی بخ حمل و نقل ندارد. برای استفاده از آب های مسیر راه هم ایستگاههایی در فاصله 2کیلومتری، دارای انبارک تاسیس شود تا اب از طریق نشست سفره های زیر زمینی تصفیه و به انبارک برسد و بعد به سطح زمین پمپاژ گردد :

طرح تیپ آن به طور مختصر به شرح زیر است  

عنوان طرح:طرح آبرسانی شبکه ای ابن زمزم ع

موضوع طرح: حفاری تونل 9متری همسطح دریاهای و ایجاد 9 ایستگاه بهره برداری در فواصل 100کیلومتری

مجری طرح : شرکت ماهین پارسه

محل اجرای طرح: آزاد حدفاصل سواحل مکران در دریای عمان تا نزدیک بندر ترکمن در دریای مازندران بطول تقریبی 900کیلومتر

مدت زمان اجرای طرح: یکسال پس از تجهیز کار گاه

ماشین آلات موردنیاز: سه دستگاه حفاری بی تی ام 9متری کنترل از راه دور 20دستگاه لودر و بولدوزر و کامیون بسیار سنگین  برای ده ایستگاه بین راهی .

امکانات مورد نیاز : ده قطعه زمین به مساحت 4کیلومتر مربع برای احداث ایستگاهها ، ساختمان با لوازم اداری و تاسیساتی

نیروی انسانی مورد نیاز : 100نفر متخصص و 500نفر معمولی

سرمایه مورد نیاز 3میلیارد دلار ارزی برای ماشین آلات

و 3میلیارد تومان برای سرمایه در گردش

بازگشت سرمایه : با حاصل خیز شدن حریم تونل تا شعاع 10کیلومتری زمین های بایر و بیابانی قابل تغییر کابری به کشاورزی و صنعتی و مسکونی می گردد که میتواند حداکثر سه سال سرمایه اصلی را برگرداند

سود حاصله: با تعیین حریم تونل در سطوح زمین های خشک و بیابانی و تغییر کاربری آن بهای زمین ها برحسب درصد سود مورد انتظار تعیین گردد که با توجه به تورم نرخ 20درصد در هرسال را بدست می دهد.

موانع طرح: وجود ارتفاعات در مسیر راه و احتمال بستر های تمام سنگی

احتمال وجود معادن نفت و گاز در مسیر

وجود اب های شیرین تحت الارضی

وجود شبکه های زیر زمینی و تاسیسات نظامی و غیر نظامی  

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :


( کل صفحات : 2 )    1   2   
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :