ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

برخی از کار های خلاف و درست، از نظر مکانیزم عمل یکی هستند. تنها  چیزی که آنها را از هم جدا می کند، خواست و نیت افراد اجرا کننده می باشد. بطور مثال اگر دو بار کتاب کسی را برداریم، از نظر مکانیکی یک حرکت  انجام شده، و نیروی وارد بر اجسام هم یکسان است. ولی اگر در اولی با اجازه مالک آن، این کار شود و در دومی بدون اجازه او باشد، اولی به امانت گرفتن کتاب است، و دومی دزدیدن کتاب! به همین سادگی دو عمل مشابه، انسان ها را به اشتباه می اندازد. باید مواظب باشند که این دو را باهم مخلوط نکنند. مثلا فرق ازدواج و فحشا هم همین است! ازدواج با خواست و رضایت طرفین، و با حضور شاهد انجام می گیرد. برای اینکه تعداد شاهد ها بیشتر باشد، سنت رسول خدا است که برای ازدواج، ولیمه یعنی شام و یا نهار رایگان به مهمانان داده شود. اما در فحشا تجاوز به عنف انجام می شود، یعنی بدون رضایت یکی از دوطرف.

     فرق دختر بازی  و صیغه هم، در همین است در صیغه، رضایت پدر دختر شرط است، ولی در دختر بازی، پدر و مادر معمولا اطلاع ندارند. یعنی شاید هیچکس اطلاع نداشته باشد! ولذا می بینیم که رابطه دوستی بین دختر و پسر در اسلام را، چون با اجازه هست طرد می کنند! و دوستی دختر و پسر بدون اطلاع پدر و مادر را، ترویج می کنند. و این فساد اخلاقی و عمل خلاف را تزیین می کنند.

این تفاوت ها در یک جمله هم بیان شده که:( الاعمال بالنیات) ارزش اعمال انسان به نیت او بستگی دارد. مثلا در نماز خواندن هم می بینیم که اعمال مکانیکی، یا تحرک بدنی همه انسان ها شبیه هم است. ولی برخی از این نماز ها قبول می شود، و برخی را خدا قبول نمی کند. و اینهمه  فقط به نیت است، یعنی کسی که نماز می خواند تا: مردم ببینند و او را تحسین کنند یا به او اعتماد نمایند، او ریا کار است. ولی کسی که نماز را می خواند برای عبادت خدا، او مخلص یا فرد عابد و: عبادتش مورد رضایت خداوند می باشد. حتی در جبهه و جهاد هم همینطور است، در جنگ تحمیلی صدام علیه ایران، هر دو طرف مسلمان و معتقد به قران بودند، ولی با هم می جنگیدند و همدیگر را می کشتند. در سوریه و عراق امروز، جنگ با داعش از نظر مکانیزم و: طرز مادی سلوک یکی است. همه کسانی که از سوی داعش، برای گروگانگیری بنگلادش اعزام شده بودند، شعار لا اله الا الله محمد رسول الله می دادند! مردم بنگلادش و گروگان ها هم، این دو شعار را قبول داشتند. ولی چرا باید عده ای گروگان شوند و عده ای گروگانگیر؟ تعدادی این طرف و: تعدادی آن طرف و در مقابل یکدیگر؟ حتی در این نوع مبارزه ها، دو طرف از همه لحاظ با هم مساویند، لذا می بینیم که این گروگانگیری، از هر دو طرف کشته می گیرد.

 علت تمام این در گیری ها در یکصد ساله اخیر، فقط یک موضوع است : بازگشت به خویش. اما تفسیر هرکس از این بازگشت فرق می کند، تا جایی که با هم زاویه گرفته و: در نهایت به تقابل با یکدیگر می انجامد. برای تحلیل این موضوع، همه میدانند که جمعیت اصلی عربستان ، انگلیس، آمریکا، و استرالیا و کانادا را، مجرمانی تشکیل می دادند که: رفتن به آنجا برایشان تبعید بود. یعنی آنها را از خود دور کرده بودند. آنها هم سیاهپوست ها را مجبور به دوری از خویشان کردند، و بعنوان برده برای خود بردند. اما هرچه پیشرفت و توسعه و زندگی آنها زیباتر می شد، شوق بازگشت آنها زیادتر می شد. احساس گناه را با دوری از خود در ضمیر ناخود آگاه، باهم ترکیب کرده ودارای عقده ای بنام بازگشت می شدند.

اولین عقده گشایی ها از قوم یهود شروع شد، یعنی فراری ها توانستند با یک ترفندی، یهود را قربانی یا پیشقراول بازگشت خود نمایند. یهودیان هم به سبب سرگردانی تاریخی خود، این مسلخ یا قربانگاه را با جان و دل پذیرفتند. لذا هرتزلیا یا شورای انتقال یهودیان به: سرزمین موعود که شکل گرفته بود، تغییر جهت داد و به سرزمین مادری، یا موعود و ارض فلسطین تعبیر و ترجمه گردید . آمریکا و انگلیس واسترالیا و کانادا و عربستان هم با شوق و ذوق، تمام طلاهای خود را نثار گوساله ای کردند که: به قربانگاه می رفت. تا آنجا پایگاهی باشد برای بازگشت آنها. اما با ظهور انقلاب اسلامی، صهیونیزم ترک برداشت. لذا همه آنهایی که فراری بودند از فراری های اروپایی یا آمریکایی تا فراری های مسلمان همچون اعقاب ابوسفیان ها، صلاح را در این دیدند که: بازگشت به سرزمین عراق و شام کنند.

    در حالی که اگر بجای خشونت، از راه دوستی وارد می شدند، بازگشت آنها جشن گرفته می شد. لذا اگر همان بازگشت به خویشتن  ایدئولوژیک و: نرمی که دکتر شریعتی و فرانتز فانون مطرح می کردند، اتفاق می افتاد، کسی کشته نمی شد، اما همین اشتباه جزئی که بجای استفاده از: ایدئولوژی برای برگشت، از سلاح استفاده کردند، باعث شد که این جهنم را درست کردند.

، قطر و اسرائیل در منطقه

With permission and without permission

Unlike some of the work and the right, in terms of mechanism of action are the same. The only thing that separates them, is the desire and intention of running. For example, if two people book the survey, conducted in terms of mechanical movement, and the force on an object is equal. But if the former with the owner's consent, and in the latter it is without his permission, the first book to borrow, and steal second book! It's as simple two similar act, would confuse people. Must be careful not to mix the two. For example, the difference between marriage and prostitution, the same thing! Marry will and consent of the parties, and the presence of controls carried out. To control the number increases, the Sunnah of the Messenger of God for marriage, warming the dinner or lunch is free to guests. But in prostitution and rape carried out, that is, without the consent of the parties.

     Different game and concubine's daughter, is exactly the kind of marriage, the girl's father's consent is required, but the girls play, parents often do not know. Well, maybe not inform anybody! Thus we see that the relationship between men and women in Islam, because it is allowed to reject! And girlfriend and son without the knowledge of parents, promote. And the moral corruption and wrongdoing are decorated.

These differences are expressed in one sentence: the value of human acts depends on his intentions. For example, in prayer we find a mechanical exercise, or exercise of all human beings is the same. But some of those prayers are acceptable, and some do not accept God. And this is only the intention of the person who prays to: people see and admire him or trust him, he is a hypocrite. But who reads prayers for the worship of God, or a worshiper and his sincere: God is His service satisfaction. Even in war and jihad is the same, in Saddam's war against Iran, both Muslim and believe in the Quran, but they fought and killed each other. In Syria and Iraq, fight the mechanism: how to conduct one's material. All those who ISIL, were sent to the hostage Bangladesh, the slogan was No God but Allah Muhammad is his Prophet! The people of Bangladesh and the hostages together, these two slogans were accepted. But why should some people hostage and hostage? The number of sides and a number of sides against each other? Even in this type of fighting, the two sides are equal in all but together, we see that the hostage is killed from both sides.

 The cause of all this conflict in the past hundred years, only one thing: return to his own. But the interpretation is different, everyone has the return, so that together, and angle: ultimately leads to confrontation with each other. To analyze this issue, everyone knows that the original population of Saudi Arabia, Britain, America, and Australia and Canada, were criminals that were banished them to go. Ie they were away. They will have to avoid black relatives, and as slaves to them. But the development and life was more beautiful, more they were eager to return. Guilt at being away from his subconscious mind, and has a complex mix were called back.

The first catharsis of Jews began, the escapees were able to trick, or forerunner return their Jewish victims. Jews because of their historical wanderings, the altar or the altar agreed with wholeheartedly. Therefore, Herzliya or transfer of Jews: the Promised Land that had formed, changed and the motherland, or promised Palestine was interpreted and translated. America, Britain, Australia and Canada and Saudi Arabia enthusiastically, all their gold calf they sacrificed to the altar. As far as the base for their return. But with the advent of the Islamic Revolution, Zionism leave an impression. So all those who were fleeing fugitive to escape Muslim Americans or Europeans as descendants of Abu Sufyan, the interest in seeing that their return to the land of Iraq and Syria.

    Whereas if instead of violence, through friends were arriving, their return was celebrated. Therefore, if the return to self-ideological: the softness of the doctor Shariati and Franz Fanon have adopted happened, someone was not killed, but this small mistake that instead of using ideology to return the weapons used, causing the It was just hell.

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
سازمان ملل متحد در ظاهر، برای همكاری همه مردم با همٍ به وجود آمده و منشور برابری و برادری دارد. حقوق بشر را به طور مساوی بین مردم تقسیم می كند! ولی در عمل جز خیانت به مردم دنیا ،جلوگیری از همكاری و متحد شدن آن ها، و گسترش جنگ و نا امنی،كار دیگری نكرده است. شورای امنیت سازمان ملل، در واقع یك شورای ضد امنیت جهانی است. بطوریكه در هرجای دنیا آشوب است، یك طرف آن سازمان ملل است.
هدف سازمان ملل، همان هدف انگلیسی ها است كه می گفتند: تفرقه بیانداز و حكومت كن ! سازمان ملل از یك كشور بزرگ، مثل ایران می ترسد و آن را تجزیه می كند! و57 كشور كوچك از ان درست می كند. اتحادیه اروپا را با چالش روبرو می كند/ تا: مبادا چند كشور در آن جا به وحدت برسند. و سردسته همه اختلاف انگیزی ها، باز هم انگلیس این استعمار پیر است.
آمریكا یك قاره جدید است، در قاره جدید نباید از چیزی به نام اختلاف صحبت شود. جون هنوز كسی مالك اصلی آن شناخته نشده است . ولی سازمان ملل برای افزایش اعضای خود، آن را به آمریكای شمالی، جنوبی و لاتین و: هر كدام را به چند كشور تقسیم می كند! حتی فالكلند را به اشاره انگلیس، به اشوب می كشد. 
تقریبا همان نقشه شوم: از هم پاشیدگی اتحادیه اروپا، به همان شكل و با همان ضریب، در آمریكا اجرا می شود و: مثلا انگلیسی زبان ها خود را برتر می دانند! و اسپانیایی ها یا پرتغالی ها را از خود دور می كنند. و رنگین پوستان را، شهروندان درجه دو و: سه می دانند كه: برای بردگی انگلیسی ها، خلق شده اند. 
دقیقا همین نقشه بین كانادا و استرالیا ، حتی اقیانوسیه، آسیا و افریقا هم اجرا می شود. ولی در حوزه تمدنی ایران، وضع بدتر است. زیرا انتقام جویی انگلیس ها، تمام نشدنی است. هر روز به یكی از سركردگان، امكانات می دهند تا برعلیه دولت های مركزی، شورش كنند و فطعاتی را از مام میهن را،جدا كنند. این سیاست آن ها با ایجاد اسرائیل در خاورمیانه، شكل اجرایی به خود گرفت.
سیاست اسرائیلی آن است كه: تركیب جمعیتی را به هم می زنند.مثلا در قره باغ آذری، مهاجران ارمنی را جا می دهند و: بعد آنجا را جدا می كنند. درست مثل یهودیانی كه از سراسر جهان، به فلسطین فرستادند و حالا به نام: ملت اسرائیل آن را تبلیغ می كنند. در طرح هلال خضیب رفتند تا: برای كردها در 4كشور ایران و عراق ، سوریه و تركیه كشوری درست كنند و: پرچمی به دست آن ها بدهند.
البته این كار در حرف، ساده است. زیرا این وظیفه سازمان ملل است كه: به هركس كه بخواهد استقلال بدهد. ولی به چه قیمتی ؟ كشتاری كه همه روزه در كشور های اسلامی می شود، فقط به همین دلیل ساده است. داعش می خواهد یك كشور داشته باشد، به همین سادگی ! ولی در عمل كشتار وسیع اتفاق می افتد. كه این كشتار ها از زمان تاسیس سازمان ملل، به صورت سازمان یافته از سوی آن ها، هدایت می شده است. در واقع همه جرایم در سازمان ملل سازماندهی می شوند. و نباید در جای دیگری دنبال آن ها گشت. 
UN betrayal 
UN appears to work for all people to come together and has a charter for equality and fraternity. Human rights are divided equally among the people! But the act of betrayal of the people of the world, unite and cooperate to prevent it, and the spread of war and insecurity, has another job. United Nations Security Council, a council of the anti-global security. Anywhere in the world is so chaotic, it's one of the United Nations. 
Nations target organization, the aim of which is the English saying: divide and rule! The UN is a big country like Iran fears it breaks down! 57 countries and little of it are true. Europe Union is confronted with a challenge: to the point where several countries are united. And leading all disputed, the UK still has the old colonialism. 
America has a new continent; a new continent should be talking about something called a difference. June is still not known who the real owner is. But the UN to increase its membership to make it to North America, South and Latin: each is divided into several countries! Even the mention of the Falklands, Britain, chaos takes. 
I get almost the same map: the disintegration of the Union of Europe, in the same way and with the same coefficient, the U.S. runs: for example, their English Premier knows! And Spanish or Portuguese are away. And blacks, as second-class citizens and three know that: British slavery, are created. 
Exact mapping between Canada and Australia, or the Pacific, Asia and Africa will be implemented. But in the realm of civilization, the situation is worse. Because the British revenge, is unfailing. Each day, one of the commanders, to allow the central government against insurgency and Ftaty from the motherland, to separate. They created this policy with Israel in the Middle East, became the executive. 
Israel's policy is that the composition of the population to take time. Example in Karabakh, Azeris, Armenians immigrants are here and after they are far apart. Just like the Jews throughout the world, sent to Palestine and now called the nation of Israel that they promote. Khazib went to the Crescent Project: The Kurds in Iran and Iraq 4, Syria and Turkey, and the nation's flag to give it. 
This, of course, say, simple. It is the duty of the UN to give anyone who wants independence. But at what cost? Are slaughtered every day in Muslim countries, only reason is simple. Dash wants to be a country, it is that easy! In practice, however widespread destruction occurs. The destruction of the establishment of the United Nations, organized by, it is directed. In fact, all crimes are organized at the United Nations. And they will not be looking elsewhere.
خیانة الأمم المتحدة 
یبدو للأمم المتحدة للعمل من أجل جمیع الناس للعمل معا، ولها میثاق المساواة والإخاء. وتنقسم حقوق الإنسان على قدم المساواة بین الناس! ولكن فعل خیانة للشعب من العالم، وتوحید والتعاون لمنع ذلك، وانتشار الحرب وانعدام الأمن، لدیه وظیفة أخرى. مجلس الأمن للأمم المتحدة، ومجلس الأمن لمكافحة العالمی. فی أی مكان فی العالم هو الفوضى جدا، انها واحدة من الأمم المتحدة. 
الغرض من الأمم المتحدة، وقال إن الهدف من البریطانیة: فرق تسد! هی دولة كبیرة مثل إیران وتخشى الامم المتحدة انه ینهار! 57 دولة والقلیل منه هو الصحیح. وتواجه أوروبا مع التحدی المتمثل فی الاتحاد الأوروبی / ل: لئلا عدد قلیل من البلدان حیث توحد. والرائدة فی جمیع المتنازع علیها، والمملكة المتحدة لا تزال لدیه الاستعمار القدیم. 
أمریكا لدیها القارة الجدیدة، قارة جدیدة یجب أن نتحدث عن شیء یسمى الفرق. لا یزال غیر معروف یونیو من هو المالك الحقیقی هو. ولكن الأمم المتحدة لزیادة عضویتها لجعله إلى أمریكا الشمالیة والجنوبیة واللاتینیة وتنقسم كل فی عدة بلدان! حتى ذكر لجزر فوكلاند، وبریطانیا، ویأخذ الفوضى. 
أحصل تقریبا نفس الخریطة: تفكك الاتحاد الأوروبی، فی نفس الطریق ومع معامل نفسه، فإن الولایات المتحدة تدیر: على سبیل المثال، الإنجلیزی بهم أعرف! والأسبانیة أو البرتغالیة بعیدا. والسود، كمواطنین من الدرجة الثانیة وثلاثة تعلم أن: العبودیة البریطانیة، یتم إنشاؤها. 
وسیتم تنفیذ رسم الخرائط الدقیقة بین كندا وأسترالیا، أو المحیط الهادئ وآسیا وأفریقیا. ولكن فی عالم الحضارة، فإن الوضع أسوأ. لأن الانتقام البریطانیة، هو لا یلین. كل یوم، واحدة من القادة، للسماح الحكومة المركزیة ضد التمرد عن الوطن الام، لفصل. وأنشأوا هذه السیاسة مع إسرائیل فی الشرق الأوسط، أصبحت السلطة التنفیذیة. 
سیاسة إسرائیل هی أن التركیبة السكانیة لبعض الوقت. مثال فی كاراباخ والأذربیجانیین والأرمن المهاجرین هنا وبعد أن تكون بعیدة عن بعضها البعض. تماما مثل الیهود فی جمیع أنحاء العالم، وإرسالها إلى فلسطین والتی تسمى الآن دولة إسرائیل التی تروج. ذهب مشروع الهلال الخضیب: الأكراد فی إیران والعراق 4 وسوریا وتركیا، والعلم فی البلاد لاعطائها. 
هذا، بطبیعة الحال، كما یقول، بسیطة. فمن واجب الأمم المتحدة لإعطاء أی شخص یرید الاستقلال. ولكن بأی ثمن؟ یتم ذبح كل یوم فی البلدان مسلم، والسبب الوحید هو بسیط. اندفاعة یرید أن یكون بلد ما، بل هو بهذه السهولة! فی الممارسة العملیة، ومع ذلك یحدث دمار واسع النطاق. تدمیر إنشاء الأمم المتحدة، التی نظمتها، یتم توجیه ذلك. فی الواقع، ویتم تنظیم جمیع الجرائم فی الأمم المتحدة. وأنهم لن یبحث فی مكان آخر.
BM ihanet 
BM tüm insanlar bir araya gelip, eşitlik ve kardeşlik için bir tüzük vardır için çalışması için görünür. İnsan hakları, insanlar arasında eşit olarak bölünür! Ama dünyadaki insanlar ihanet eylemi, birleştirmek ve bunu önlemek için işbirliği, savaş ve güvensizlik yaymak, başka bir iş vardır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, anti-küresel güvenlik konseyi.Dünyanın herhangi bir yerinde bu Birleşmiş Milletler biri, bu kadar kaotik. 
Bölmek ve kural: Birleşmiş Milletler amacı, İngilizlerin amacı olduğunu söyledi!BM İran gibi büyük bir ülke ayırır korkular olduğunu! 57 ülke ve küçük o doğrudur. Avrupa AB / kadar meydan okuma ile karşı karşıya: birkaç ülkede diye onlar birleştirmek nerede. Ve tüm tartışmalı lider, İngiltere hala eski sömürgeciliği sahiptir. 
Amerika, yeni bir kıta bir fark denilen şey hakkında konuşmak gerekir, yeni bir kıta vardır. Haziran hala gerçek sahibi kim bilinmemektedir. Ancak BM Her çeşitli ülkelerde ayrılır, Kuzey Amerika, Güney ve Latin bunu yapmak için üyeliğini artırmak için!Falkland bile söz, İngiltere, kaos alır. 
Ben hemen hemen aynı harita olsun: Avrupa Birliği'nin dağılması, aynı şekilde ve aynı katsayı ile, ABD çalışır: örneğin, onların İngiltere Premier biliyorum! Ve İspanyolca veya Portekizce uzaklıktadır. İngiliz kölelik, oluşturulur: ve siyahların ikinci sınıf vatandaş ve üç olarak biliyoruz. 
Kanada ve Avustralya, ya da Pasifik, Asya ve Afrika arasındaki kesin haritalama uygulanacaktır. Ama medeniyet dünyasında, durum kötüdür.İngiliz intikam, bitmez tükenmez olduğu için. Her gün, vatan ayaklanmalara ve Ftaty karşı merkezi hükümet, ayırmak için izin komutanlardan biri. Onlar Ortadoğu'da İsrail ile bu politikayı oluşturulan yönetici oldu. 
İsrail'in politikası nüfusun kompozisyonu Karabağ'da saati. Örnek almak olduğunu, Azeriler, Ermeniler göçmenler uzak olduktan sonra burada ve. Sadece dünyada Yahudiler gibi, Filistin'e gönderilen ve şimdi onlar teşvik ettiğini İsrail milleti denir. Khzyb Crescent Projesi gitti: İran ve Irak 4, Suriye ve Türkiye'de Kürtler ve ülkenin bayrağı vermek. 
Bu, tabii ki, basit, söylüyorlar. Bu bağımsızlık isteyen herkese vermek için BM'nin görevidir. Ama ne pahasına? Müslüman ülkelerde her gün kesilen, tek sebebi basittir. Dash bir ülke olmak istiyor, bu kadar kolay mı! Ancak pratikte yaygın yıkım oluşur. Tarafından düzenlenen Birleşmiş Milletler kurulması imha, bu yöneliktir. Aslında, tüm suçları Birleşmiş Milletler düzenlenmektedir. Ve onlar başka bir yerde arıyor olmayacaktır.نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

خیلی از پروژه های فراملی یا ملی و محلی، نیمه تمام مانده و پیمانکاران نیز به پول خود نرسیدند، و تعطیلی کار گاه هم به ضرر: پروژه تمام شده هم به ضرر پیمانکار. دلیل اصلی همه این ها مادی شدن یا پول پرست بودن، یا چشمداشت ریالی داشتن است. یعنی همه ایستاده اند و فقط پول، پول می کنند! حتی زمانی بیماری پار کینسون را هم، مرض پول شماری نامگذاری کردند. کاش به همین جا خاتمه می یافت، همینکه قسط اول دریافت می شد، همه را مصرف حقوق های نجومی می کنند و: برای خود ویلا و ژیلا می خرند! حقوق کارگر و قیمت مصالح همه احاله می شد به پیش پرداخت دوم. باز پروژه می خوابید تا قسط دوم را بگیرد، و همینکه قسط را گرفتند، خرج خواب پروژه می کنند! و می گویند این مدت که دستگاهها و ماشین آلات بیکار بودند، کرایه شان باید داده شود. آنهم چه کرایه هایی! که روی دست حقوق های نجومی زده. به همین دلیل دوباره حقوق کارگران و: اجاره محل و امثال آن برای قسط سوم می ماند. حقوق کارگران به این دلیل عقب انداخته می شود، که اهرم خوبی  برای فشار به دولت برای: دریافت پیش پرداخت است. همین الان قرارگاه خاتم دویست میلیارد از وزرات نیرو می خواهد: تا کار پیمان خزر عمان را شروع کند، هرچه وزارت نیرو می گوید: ما این طرح را نمی خواستیم!  فایده ندارد. فردا می روند دادگاه شکایت می کنند، و این دویست میلیارد را بعنوان خسارت بر می دارند، و پروژه همچنان روی زمین می ماند!

     لذا راههای دیگری هم برای اجرا وجود دارد: یکی از این راهها حذف پول است! حالا ممکن است معنوی بود! و مثل اوایل انقلاب اسلامی برای رضای خدا کار کرد. البته هنوز هم هستند کسانی که بعد از 38سال از انقلاب، همان روحیه را دارند و متاسفانه: هشت شان گرو نه شان است! آنها مثل این حقوق نجومی بگیرها نبودند، برای همین در فقر به سر می برند. البته فقر افتخار آمیز که این اختلاس ها، و مال مردم خوری ها و نزول در پرونده شان نیست. اکثر هنرمندان و نویسندگان و حتی صنعتگران همینطورند، لذا اغلب حتی حقوق باز نشستگی هم ندارند، و الان هم حاضرند همانطور کار کنند. لذا پیشنهادمی شود بجای واگذاری پروژه به افراد سودجو، به این افراد مراجعه شود که: بیش از سی سال پاک زندگی کردند.

اما راه دیگر کالی به کالی یا: فاینانس و غیره هست. مثلا در طرح آبراه خزر- عمان کافی است: این آب راه را با دو کیلومتر حریم، در اختیار پیمانکار بگذارند. او میتواند با پیمانکاران دست دوم هم همین معامله را داشته باشد : کار در مقابل زمین . البته چون در اثر اجرای طرح آبراه، زمین های کویری مرطوب و قابل کشت می شوند، قیمت آنها بالاتر رفته ودر بورس قرار می گیرند. لذا  اگر تمام زمین ها به نسبت کار های موردنیاز تقسیم شود، و همان ابتدا به همه پیمانکاران واگذار شود، ممکن است قیمتی نداشته باشد، ولی پیمانکار میداند در پایان پیمان، زمین او دارای ارزش بالاتری خواهد شد.

براساس این طرح، آبراه خزر خلیج، سه فاز اجرایی دارد: فاز اول از خزر تا سمنان، فاز دوم از عمان تا باتلاق جازموریان، فاز سوم از جازموریان تاسمنان. در فاز اول زمین ها قیمت دارند، ولی باز هم با اجرای طرح، قیمت آن بالاتر می رود.  لذا میتوان به نسبت کار، زمین مرغوبتر را واگذار کرد. چون اغلب این زمین ها دولتی است، لذا در نهایت مالک آبراه هم دولت می شود. در فاز دوم قیمت زمین ها دارای ارزش درجه دو است، ولی باز هم با اجرای کانال بالاتر می رود، و این برای پیمانکاران درآمد زایی و اشتغال زایی دارد.

اما در فاز سوم، زمین ها تقریبا صاف و یکدست و شوره زار هستند. اجرای طرح در این جا، به اینصورت است که کانالی به عرض 30متر و عمق 20متر حفر می شود. تا سه متر ممکن است: شوره زار باشد، لذا در اطراف خود پخش می شود و: ارتفاع شش متری درست می کند. بعد از آن خاک کلیم هست، یعنی میتوان تا عمق 7متر دیگر خاکبرداری از: خاک های حاصلخیز نمود، و بر روی خاکهای شور دپو کرد. در نتیجه کانال 20متری حفاری و: اطراف خود زمین های حاصلخیز درست می کند. این خاکها هم میتوانند آب خود را از دریای عمان بگیرند، و تصفیه کنند. و یا میتواند در ارتفاع بالاتری باشد، نزولات آسمانی را در خود ذخیره کند. در حالت دوم 700کلیو متر کانال، با 2کیلومتر حریم حاصلخیز، اگر متوسط باران سالانه را هم در خود ذخیره کند، 40میلیارد تن آب شیرین ذخیره خواهد شد،

پیمانکاران درجه یک بدون هزینه برای دولت ا

Earth-work

Many national and local or transnational projects, semi-finished and contractors have also achieved their money, and sometimes to the detriment holiday: the whole project at the expense of the contractor. The main reason for all of this material or money-worship, or is expected to have rial. Means all standing just money, money! Even when Parkinson's disease, the disease was named some money. I wish I did have ended, when the first installment was received, to use all astronomical salaries and to buy villas and Jila! The rights of labor and materials were all transferred to the second payment. Open the second installment to take up projects slept, and when payments were to spend their dream project! And say this for the devices and machines were unemployed, their rent should be given. However, what the fares are! On the astronomical salaries stricken. That's why workers' rights again and rent the place, and so it remains for the third installment. The right of workers to be postponed because, as a good leverage to pressure the government to receive payment in advance. Seal of Command now two hundred billion of the Ministry of Energy wants to start work on Oman's Convention on the Caspian Sea, the Ministry of Energy says the project we did not want to! It is useless. Tomorrow the court, and these are two hundred billion as compensation, and the project still remains on the ground!

     So there are other ways to run: One of the ways to remove money! Now it is possible spiritual! And like the early Islamic Revolution was to please God. Still, there are those who, after 38 years of revolution, the spirit, and unfortunately they are not dependent on their eight! They like the astronomical salaries were not paid, so are living in poverty. However, the embezzlement of honorable poverty, dining and property of the people and not fall in their case. Most artists and writers and even artisans also are, therefore, often have no pension, and now I would like to work. Therefore, it is suggested instead of handing over the project to the jobber, to see these people that lived more than thirty years clean.

But another way to Kali Kali or: finance and so well. For example, in the Caspian waterway Oman is enough: this water way with two kilometers privacy, put at the disposal contractor. He can deal with subcontractors have the same work in the face of the earth. However, since the implementation of the waterway, wet desert lands are arable, and stock prices are higher. So if all the ground work needed to be split ratio, and the first to be given to all contractors, prices may not be, but the contractor knows at the end of the treaty, the ground he will have a higher value.

Under the scheme, the Caspian Gulf waterway, is executive three phases: the first phase of the Caspian Sea to the Semnan, the second phase of Oman to swamp Jazmurian, the third phase of Semnan Jazmoryan. In the first phase the land price, but also with the implementation of the plan, its price goes up. Therefore, the ratio of labor, land lost more desirable. Because most of the land is state owned waterway, thus providing the government. In the second phase the two is the price of land has value, but is still higher channel execution, and this is for contractors revenue and job creation.

But in the third phase, the fields are almost smooth and salty. Projects here, in case the channel width of 30 meters and a depth of 20 meters to be drilled. Up to three meters may be salty, so play around and height of six meters to the right. Chris soil is then, namely the excavation to a depth of 7 meters of soil was fertile, and the depot was on saline soils. As a result, drilling a 20 meter channel: fertile land around it right. These soils can also take their water from the Sea of ​​Oman, and not clean. Or may be at higher altitudes, precipitation skies in your store. In the second case 700 channels Clio meters, with 2 km privacy fertile, if its average annual rainfall both in the store 40 billion tons of fresh water will be saved,

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

حضرت آیه الله سید علی خامنه ای

رهبر معظم انقلاب اسلامی

سلام علیکم

احتراما در زمینه احداث کریدور کشتیرانی بین دریای عمان و خزر بنیاد خزر- عمان برای اجرای این کار در حال تشکیل است، تا بتواند از طریق مناقضات بین المللی، نسبت به جذب سرمایه و پیمانکاران درجه یک بدون هزینه برای دولت ایران  اقدام نماید. این طرح به دو پروژه تقسیم شده: پروژه زمزم و پروزه سمندرکه مناقسه آن به 16زبان آماده گردیده است.

در پروژه زمزم ابتدا یک تونل در سطح دریاهای آزاد، بین خزر و عمان احداث می شود تا بدون اینکه نیازی به تملک زمین داشته باشد، از زیر زمین انتقال آب را انجام داده، سفره های زیر زمینی مسیر را اشباع کند . درکنار این تونل 900کیلومتری مستقیم، انبارک هایی ایجاد می شود تا همچون چاه زمزم، که آب دریای سرخ را تصفیه می کند، آبهای شور دریا هم از طریق سفره های زیر زمینی تصفیه شده در این انبارک ها ذخیره، و برای استفاده شهر های مسیر آماده شود.

در طرح سمندر که نام دیگر دریای مازندران است، کانال از روی زمین حفر می شود، و به موازات تونل پیش میرود. برای توسعه و اشتغال و کار آفرینی، از آب انبارک ها استفاده می کند تا مسیری برای عبور کشتی ها فراهم شود، و محیط زیست هم آسیب نبیند. و در کنار آن واحد های کشت و صنعت یا تجارت و شهر سازی  به راه بیافتد. برای این منظور میتوان خرید و فروش انحصاری عرض دو کیلومتری حریم را در دست گرفت.

  اعضای موسس این بنیاد تقاضا دارد: جنابعالی بعنوان رئیس بنیاد، قبول زحمت فرمایید . ضمنا برای اعضا دائمی از آقایان: دکتر روحانی، دکتر ولایتی و سفیر ایران در روسیه نیز دعوت شود بهتر است. والامر الیکم

با تشکر

سید احمد حسینی  محمد علی ربانی  مهندس طهماسبی

هیات موسس موقت09/04/1395

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
دوشنبه 7 تیر 1395 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

بنیاد خزر –عمان قصد دارد: حفاری کانال بزرگ بین دریای عمان تا دریای مازندران را، به مناقصه بگذارد. از کلیه شرکت های جهان، که توانایی انجام این کار را دارند یا میتوانند: در سرمایه گذاری آن اقدام نمایند، دعوت به عمل می اید در این مناقصه شرکت نمایند.

یکی از شرایط آن استفاده از: همه ظرفیت های شرکت های دنیا است، که میتوانند در فازها و قطعه بندی های مختلف هم شرکت نمایند

فاز اول از دریای عمان به دریای جازموریان

فاز دوم از جازموریان تا بافق یزد

فاز سوم از بافق یزد تا دامغان.

فاز چهارم از دامغان تا بندر ترکمن می باشد

این اطلاعیه به زبان روسی، ترکی و آذری و انگلیسی تاجیکی و پشتو  ارمنی گرجی عربی اردو و کردی، چینی کره ای ژاپنی و اسپانیایی منتشر شده است.  تلفن تماس 09120836492

تهران  خیابان دولت پلاک383فاکس22643516

Great placement

Foundation SEA - Oman plans to dig the Grand Canal between the Oman Sea to the Caspian Sea.  Put out to tender.

One of the conditions of use of all potential companies in the world that can also participate in different phases and segmentation

The first phase of the Sea of ​​Oman Jazmurian

The second phase of Yazd Jazmurian Bafg

The third phase of the valleys Yazd to Damghan.

Harbor is the fourth phase of Damghan

The announcement of the Russian language Turkmen and Tajik and Pashtun Armenian, Georgian, Arabic and Kurdish, Azeri and English is published. Phone 09120836492

Tehran No. 383 State Street Fox 22,643,516

وضع العظیم

وضع خطط العمانیة لحفر القناة الكبرى بین بحر العمانیه إلى بحر قزوین للمناقصة - مؤسسة البحر.

واحد من شروط استخدام جمیع الشركات المحتملة فی العالم التی یمكن أن تشارك فی مراحل مختلفة، وتجزئة

المرحلة الأولى من بحر عمان الی جازموریان

المرحلة الثانیة  من الجازموریان الی یزد

المرحلة الثالثة من الودیان یزد إلى دامغان.

هاربر هی المرحلة الرابعة من دامغان

تم نشر الإعلان عن اللغة الروسیة التركی والطاجیك والبشتون الأرمینیة والجورجیة والعربیة والكردیة والآذریة والإنجلیزیة. هاتف 09120836492

طهران رقم 383 شارع دولة فوكس 22643516

Отличное расположение

Фонд SEA - Оман планы: Бурение на Гранд-канал в Каспийское море и море Оман, поставить на тендер. Из всех компаний в мире, способность делать это, или может действовать от его инвестиций, вам предлагается принять участие в этом конкурсе.

Одним из условий использования:. Все производственные мощности компании находятся в мире, которые также могут участвовать в различных фазах и сегментации

Первая фаза моря Омана Jazmurian

Вторая фаза Йезд Jazmoryan Bafg

Третья фаза долин Йезд Дамгана.

Харбер четвертый этап Дамгана

Объявление на русском, турецком и азербайджанском и английском языках: армянском, грузинском, арабском и пушту, урду и курдской таджикском опубликован. Телефон 09120836492

Тегеран No. 383 State Street Fox 22643516

 

Büyük yerleşim

Vakıf SEA - Umman planları: Sondaj Büyük Hazar Denizi'ne Kanal ve Umman Denizi, ihale koymak. Dünyadaki tüm şirketlerin, bunu yapmak için, ya da yatırım hareket edebilir yeteneği, bu ihaleye katılmaya davet ediyoruz.

Kullanım koşullarından biri. Tüm kapasiteler dünyada şirketler Bu da farklı aşamalarında ve segmentasyon katılabilir

Umman Jazmurian Denizi ilk aşaması

Yazd Jazmoryan Bafg ikinci aşaması

Damghan Yezd vadilerin üçüncü aşaması.

Harber Damghan dördüncü aşamasıdır

Rus Türk ve Azeri ve İngilizce duyuru: Ermeni Gürcü, Arap ve Peştuca, Urduca ve Kürt Tacik yayınladı. Telefon 09120836492

Tahran No 383 State Street Fox 22643516

 

Great yerləşdirilməsi

Foundation SEA - Oman planları: Drilling Grand Xəzər dənizinə Canal və Oman dənizi, tenderə qoydu. dünyanın bütün şirkətlərin, bunu və ya onun investisiya çıxış edə bilər qabiliyyəti, bu tenderdə iştirak etmək üçün dəvət olunur.

istifadə şərtlərindən biri. Bütün imkanları dünyada şirkətlər Bu da müxtəlif mərhələləri və seqmentləşdirmə iştirak edə bilər

Oman Jazmurian dənizinin birinci mərhələsi

Yazd Jazmoryan Bafg ikinci mərhələsi

Damğan Yazd vadilər üçüncü mərhələsi.

Harber Damğan dördüncü mərhələsi

Rusiya, Türkiyə və Azərbaycan və ingilis dillərində elan: erməni, gürcü, ərəb və puştu, urdu və kürd tacik nəşr. Telefon 09120836492

Tehran No. 383 State Street Fox 22.643.516

 

љойгир Бузург

Бунёди БСЭ - Оман нақшаҳои: пармакунӣ Гранд канали ба баҳри Каспий ва баҳри Уммон, гузошта навозишкорона. Аз ҳамаи ширкатҳои дар ҷаҳон, қобилияти ба он ҷо, ё метавонад дар бораи сармоягузории худ амал, шумо даъват барои иштирок дар ин тендер.

Яке аз шартҳои истифодаи:. Ҳамаи иқтидорҳои ширкатҳои дар ҷаҳон ҳастанд, ки низ метавонанд дар як марҳила ва сегментатсия гуногун иштирок

Марҳилаи якуми баҳри Уммон Jazmurian

Марҳилаи дуюми Yazd Jazmoryan Bafg

Дар марҳалаи сеюми водиҳо Yazd ба Damghan.

Harber марҳилаи чоруми Damghan аст

Эълон дар Русия, Туркия ва Озарбойҷон ва англисӣ: Арманистон, Гурҷистон, арабӣ ва пашту, урду ва курд тоҷикӣ чоп карда мешавад. телефон 09120836492

Теҳрон, № 383 кӯчаи давлатии Фокс 22.643.516

 6

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
شنبه 5 تیر 1395 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

رای مردم انگلستان به خروج از اتحادیه اروپا، زلزله ای به راه انداخت که نشان داد: امپراطوری بزرگ اتحادیه اروپا، در واقع هیچ بوده است و اینهمه سال، فقط برای دوشیدن مردم ایران و ترکیه، چنین مترسک را درست کرده بودند. ایران را از آنجهت که مورد تحریم قرارداده، و با همراهی آمریکا موفق شده بودند: اجناس و کالاهای خود را به عنوان دور زدن تحریم! چند برابر به ایرانیان بفروشند. در مورد ترکیه هم عشق آنها در: پیوستن به اتحادیه اروپا را، وسیله ای قرارداده بودند تا: استعمار سیاسی و اقتصادی وفرهنگی را، در آن کشور ادامه دهند. ترکیه هم برای اینکه زودتر به اتحادیه بپیوندد، چشم بسته همه فرمان های آنها را اجرا می کرد، که حمله به سوریه از آخرین دستور های آنان بود. یکی دیگر از دستورات آنان، مجوز راهپیمایی همجنسگراها،  در ماه مبارک رمضان بود! که البته مردم جمهوری آذربایجان و مردم ترکیه، مقاومتی نشان داده شد ولی این مجوز، همچنان به قوت خود باقی است.

اخیرا بی بی سی هم تحلیلی بر: همجنسگرایی در میان مسلمانان! منتشر کرده که می خواهد موضوع را بسیار ساده نشان دهد، و اشاراتی هم به آیاه قران و روایات و علم رجال داشته! ولی این موضع قبل از اینکه یک موضوع اعتقادی باشد، یک موضع حیثیتی است. زیرا دشمنان اسلام وظیفه خود می دانند که: محرمات اسلامی را کشف و آن را تزیین و تبلیغ کنند، درست کاری که شیطان انجام می دهد: و کارهای زشت را برای انسان زیبا جلوه می دهد. زیرا فقط این یک مورد نیست، در همه موارد از قبیل کشف حجاب، خوردن گوشت خوک یا نوشیدن مشروبات الکلی، زنا و مواد مخدر و غیره هم اینطور است. اما اکنون با فروپاشی ظاهری اتحادیه اروپا، گرایش مردم به اسلام بیشتر شده، و به حقیقت اسلام آشناتر خواهند شد. چون دیگر شیطانی وجود ندارد که آنها را وسوسه کند.

البته این شانتاژها و بزرگ نشان دادن: اتحادیه اروپا نتایجی هم برای انها در برداشته است! زیرا فراکسیون هواداری از انگلیس و: اتحادیه اروپا در ایران هم فعال بود و در بسیاری از اشخاص و موقعیت هانفوذ کرده بود. مثلا  کلیه منابع زیر زمینی یا: رو زمینی ایران را برای خود برداشتند. در جاهایی هم که نمی توانستند، مانع فعالیت های خود ایرانی ها شدند. مثلا آب های هیمالیا از تبت تا: کوههای افغانستان والبرز از طریق: زیر زمین و روی زمین به: سوی دریای عمان می رود. روی زمینی ها را از طریق: ایجاد سد در کشورهای همسایه،  خشک کردند و ایران را به بیابان تبدیل نمودند! زیر زمینی ها را هم به بهانه نفوذ روسیه! تحریم کردند که هیچ کاری ایران نتواند انجام دهد. همین امروز اگر چاههایی در کویر بزنند، به آبهای زیر زمینی شیرین که به وسعت عرضی 18کیلومتر، بصورت نهر های مختلف از زیر کویرلوت، عبور می کند دست می یابند. و از سرریز این همه آب شیرین به دریای عمان جلوگیری می کند، و کشور را از بی آبی و خطر: ریزگردها و آلودگی هوا نجات می دهند. ولی نفوذ آنها بقدری قوی است که: طرح مهم کانال بین دریای عمان و: دریای مازندران را بایکوت کردند.

 آنها نه فقط در زمینه فرهنگی و اقتصادی فعال بودند ، حتی در زمینه نظامی هم با اینکه، اکثر کارخانجات انگلیس و فرانسه و آلمان و آمریکا را، ایران خریداری و یا سهامدار عمده آن است، همه را مصادره و حتی از فروش سیم خاردار نظامی به ایران جلوگیری کردند. اکثر طرح های تحریمی، ابتدا در انگلستان طرح می شد، زیرا عوامل انگلیسی فراوانی بودند که: صبحانه در تهران می خوردند، و نهار در لندن بودند! به نفع آنها بود که ایران فقیر و عقب مانده بماند، تا آن ها به کاسه لیسی خود ادامه دهند. حتی فرزندان بسیاری از آقازاده ها، به بهانه تحصیل به آنجا می رفتند، و خط و خطوط فتنه را به انگلیس می دادند، تا او امضا کند و برای آمریکا و شورای امنیت بفرستد. از این بالاتر، بودند آقازاده هایی که خودشان: به انگلیس می رفتند و برای اینکه ایرانی ها، آنها را نشناسند با وجود کبر سن، شلوار لی می پوشیدند و: موهای خود را بلوند می کردند

 خوشبختانه این عروسک خیمه شب بازی و: مترسک سر جالیز از بین رفت. اکنون هم اروپا از دست انگلیس راحت شد، و هم مردم انگلیس نفس راحتی کشیدند، و فهمیدند که مبارزه بالاخره نتیجه می دهد، و پایان شب سیاه سفید است. حالا ایرلندی ها و یونانی ها و دیگران هم جرات پیدا کرده اند، و از مردم انگلیس تشکر می کنند که: راه را به آنها نشان داد. مردم انگلیس هم بدانند که: راه استقلال و آزادی، سختی و رنج دارد ولی، پایان آن شیرین است. مخصوصا آزادی از قید: آمریکا و آل سعود و صهیونیست ها، که می خواستند به اسم اتحادیه اروپا، دنیا را به بردگی بکشند. 

امپراطوری هیچ

No empire
Britain to withdraw from the Union of Europe of the popular vote, which launched an earthquake showed great empire Europe, in fact, been all these years, just for expressing the people of Iran and Turkey, such as the Scarecrow had made. Iran since the sanctions placed, and were accompanied by America's: as commodities and goods around the sanctions! Several times to sell the Iranians. In the case of Turkey either love them: integration of Europe, had placed a means to: political, economic and cultural colonialism, continuing in that country. Turkey to join the EU as soon as possible, blindfolded all the commands they run, their last command was an attack on Syria. Another of their orders, licenses march gay, was in Ramadan! Of course, the people of Azerbaijan and the Turkish people, the resistance was shown, but the license is still in force.
Analysis of the recent BBC: homosexuality among Muslims! Has released show that the issue is very simple, and references to the Quran and Hadith and Rijal science have Yah! But this position before a doctrinal issue, a position of honor. It upon themselves enemies of Islam that Islamic taboos and promote the discovery and decorate it, just what the devil does: and abominations to the human beautified. Only this one is not, in all cases, including the unveiling, eating pork or drinking alcohol, adultery and drugs and so is the case. But now, with the apparent collapse of the Europe Union, the tendency of people to Islam, and the truth of Islam will be familiar. Because there is no Satan to tempt them.
Of course, these were blackmailed Big Show: Europe Union has taken the results for them! For pro-British faction and Union of Europe was also active in Iran and had influence on many people and situations. For example, all underground sources or: Surface Iran took for himself. Where they could not prevent their activities were Iranians. For example, the waters of the Himalayas from Tibet to: Alborz mountains of Afghanistan and through: the basement and the ground: is the Arabian Sea. On land through: building a dam in neighboring countries, Iranian dried and turned into desert! The land under the pretext of Russia's influence! Sanctions that Iran can not do anything. Today if their wells in the desert, to the extent lateral underground sweet water 18 km, ranging from below Kvyrlvt on the river, passes achieve. It's all fresh water to prevent overflow and Arabian Sea, and the country from dehydration and risk: dust and air pollution save the day. But their influence is so strong that the channel between Oman and important project: the Caspian Sea to boycott.
 They were active not only in economic and cultural fields, even in the military field even though, most of the factories in England, France, Germany and America, Iran purchased or its major shareholder, all confiscated and even the sale of military barbed wire Iran prevented. Most designs sanctions, initially in the UK plan was, as were many factors that English: Tehran ate breakfast and lunch in London! That Iran remain poor and backward in their favor, so they continue to sycophancy. Even the children of many Aghazadeh, went to fetch education, and lines and intrigue were the British, so he signed and sent to America and the Security Council. From the above, were Aghazadeh, who themselves: they went to England for the Iranians, they do not like them in spite of old age, and wore jeans: their hair was blonde
 Fortunately, this puppet and: Scarecrow head disappeared kitchen garden. Europe now miss England were comfortable, and the people of England breathed a sigh of relief, and realized that the struggle conclusion, and the end of the night is black. Now the Irish and the Greeks and others have courage, and thank the British people that showed them the way. British people also know that the road of independence and freedom, tribulation, but, it is sweet finish. Especially freedom from the shackles of: America and the Saudis and Zionists, who wanted to name Europe Union, to enslave the world.
نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

در آسیب شناسی اقتصاد مقاومتی، همین بس که برخی عملکرد ها باعث فراموشی یا: به سخره گرفتن آن می شود. یکی از این موارد عملکرد بانکها و بازار های پولی و مالی، در چند روز اخیر است که با فیش حقوقی های: چند میلیارد ریالی باعث سخره گرفتن اقتصاد مقاومتی شده و: آن را به فراموشی سپرده است. در حالیکه سال بنام اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل نام گذاری شده، و این اعمال ضد مقاومتی همه اذهان را نسبت به: این شعار ها مشوه و بدبین می کند. دلیل این امر آن است که اساس اقتصاد مقاومتی، بر تولید داخلی و افزایش کیفیت آن است، به نحوی که قابل رقابت جهانی بوده و: درون زا و برونگرا باشد. اما تولید درگیر نرخ سنگین بهره های بانکی است، که منجر به مصادره اموال و اخراج کارکنان آن شده است. تصور همه این بود که بانکها، به این نرخ های سنگین نیاز دارند تا: آن طور که در تبلیغات می گویند، به حمایت از تولید بپردازند. اما ناگهان معلوم شد که سال ها است این درآمد بهره را، بعنوان حقوق های میلیاردی و: پاداش های نجومی به مدیران و اعضا: هیات مدیره خود پرداخت می کنند! در حالیکه زندانها پر است از بدهکارانی که بخاطر: دیه تصادف چند میلیونی شب های ماه رمضان و: لیالی قدر در کنار خانواده خود نیستند! یا کارگرانی که به دلیل کمی حقوق، افطاری و سحری درستی برای خانواده خود نمی توانند تهیه کنند. آنوقت یقه سفید هایی که فقط با: اعداد و ارقام سروکار دارند، هر ساعت به فکر اضافه کردن صفرهای: جلوی فیش حقوقی خودشان هستند. واین پول ها هم اغلب در بازار مصرف به کار گرفته می شود! و کار را برای کارگران سخت تر می کند، زیرا وقتی مهمانی های آنچنانی و خودروهای خارجی، رونق پیدا کرد کارگر داخلی بیکار می شود، و آنهایی هم که کار می کنند نمیتوانند در: تهیه مایحتاج زندگی با این غول های بی شاخ و دم رقابت نمایند. از همه بدتر معلوم می شود: کسی هم نیست به داد آنها برسد. در طول این چند روزه بگیر و ببند، فقط رئیس بانک رفاه کارگران از کار خود برکنار شد! یعنی نه از کم کردن حقوق ها، و یا بازگرداندن آن خبری است، و نه از مجازات این از خدا بی خبران. زیرا کسانی هم که امید مردم به آنها بسته شده است؛ خودشان در این وادی دست و پا می زنند.

شنیده ها حاکی است که گفته شده: اولا حقوق تا چهل میلیون تومان به بالا مجاز است! یعنی اگر غیر کارگرانی تا 50برابر یک کارگر حقوق بگیرند، و کاری هم نکنند اشکال ندارد. و آنهایی هم بالاتر می گیرند باید دید که: طبق مقررات دریافت کرده اند یا خیر! گویا رئیس بانک و اعضا هیات مدیره، خودشان نیستند که مقررات را می نویسند! این هم یعنی هیچ.

زیرا نویسند فیش و حسابداران و: یا اپراتور ها که کارمند بی اختیار هستند، و مطابق مقررات و دستور عمل می کنند، پس هیچ حقوقی ولو میلیاردی خارج از مقررات نیست! و مقررات را هم یا هیات مدیره تصویب می کند، و یا مدیرعامل بخشنامه می نماید، که چون در مورد خودشان است، بنابراین اگر تاکنون هم مقرراتی نداشته، همین امروز صاحب مقررات می شود! گرچه همه میدانند این حقوق ها بدون مقررات هم نبوده است. زیرا بانکها این خصوصیت را دارند که: هم قاضی باشند هم شاکی، هم مجری باشند هم تصویب کننده. مدت ها هست که سعی می کنند بانکها را قانونمند کنند، و حاکمیت شرکتی را به آنها یاد بدهند! ولی هیچ به نفع آنها نیست که قانونمند شوند، و یا تابع قانون تجارت و خواستار اعمال حاکمیت شرکتی.

اگر واقعا کسی پیدا شود و: این پول ها را از آقایان پس بگیرد، با آن میتوان ایران را آباد کرد، و از شر ریزگرد ها خلاص نمود. براساس طرحی که نیاز به بودجه دارد، میتوان کویر ایران را و هر کویر دیگر را، از آبهای شیرین برخوردار کرد .  به گفته مهندس بهرامی، رودخانه زیر زمینی به عرض 18متر، از کوههای هیمالیا سرچشمه گرفته، و از طریق کویر ایران یه دریای عمان می ریزد، که با 50یا صد متر حفاری، میتوان به آن دست یافت. و اگر کویر صاحب آب شیرین شود، مشکل اشتغال و مسکن همه ایرانیان حل می شود. زیرا میتوان در کویر ساخت و ساز کرد، کشت و صنعت به راه انداخت. زمین های آن هم متعلق به: هرکسی است که آن را آباد کند. حتی میتوان طرح کشتی رانی بین: خلیج فارس و دریای مازندران را، دوباره  بر روی میز گذاشت، و از تحریم های امریکا نهراسید. زیرا این طرح بخاطر اتصال روسیه به آبهای گرم، از جمله مواردی است که آمریکا، آن را تحریم کرده، ولی وقتی پشتوانه طرح قوی باشد، آمریکا هم نمی تواند غلطی بکند.

اتصال خزر به خلیج فارس

The resistance in the economy spoilers

The pathology of resistance economy, it is enough that some causes forgetfulness or performance: to ridicule it. One of these banks and monetary market and financial performance, in recent days that the pay stubs of a few billion dollars makes a mockery of the economy and resistance: it is forgotten. While the year was named as economy of resistance and action, and anti-resistance exercise all your attention to this slogan is ambiguous and cynical. The reason for this is that the resistance economy, the domestic production and increase its quality, to the extent that global competition is: endogenous and be extroverted. But production involves heavy bank interest rates, which led to the confiscation of property and dismissal of employees it has. Imagine all the banks, to the heavy-duty rates need to: As in advertising say, to support their production. But suddenly it turned out that for years the interest income as salaries billion: astronomical bonuses to directors and members of Board of Directors are paid! While prisons are full of debtors who, because of: Diego accident a few million nights of Ramadan and Leila are not so much with your family! Or workers because of low wages, Iftar and breakfast can not properly provide for their families. Then the white collar that only with facts and figures are concerned, every hour thinking of adding zeros in front of their pay stubs. This money is often used on the consumer market! And work harder for the workers, because when wild parties and foreign cars, flourished domestic workers are unemployed, and those who can not work: the necessities of life without horns and tail compete with the giants a. Worst of all is clear: no one gave them. During the multi-day Catch and locks, only the head welfare worker bank was dismissed from his job! This means that rather than reducing wages, or restore it is news, not unaware of God's punishment. For those who hope to be closed, their hands and feet are in the valley.

It is estimated that heard said: First up is allowed rights to forty million dollars! This means that if non-workers up to 50 times the wage of a worker, and do not have no problem. And the ones above are to be seen: Regulation have received or not! The president of the bank and board members themselves wrote the rules! This also means no.

For jack and accountants and writing: an employee or operators are optional, and according to the rules and guidelines, so no rights, even if not billions out of control! And regulations or board also approves, or Director circular track, which like about themselves, so if you have ever had the rules, the rules are the same today! Although everyone knows this law has not been without regulation. Because the banks have the property that either the complainant or the judge, are executors of the approval. Long is trying to regulate the banks, and corporate governance to teach them! But it is not in their interest law, or the law calls for trade and corporate governance.

If someone really is: the money from Mr withdraw, it can reconstruct Iran, and to get rid of the dust. According to the budget plan will need to include Iran's Kavir Desert and each other, enjoy the sweet waters. According to Mr. Bahrami, underground river width of 18 m, derived from the Himalayan mountains, through deserts of Iran and Oman in a shed, with a 50 or a hundred meters of drilling, can be achieved. And if the desert is fresh water, employment and housing problems are solved all Iranians. It shows in the desert construction, agro-industry launched. Land that is owned by: anybody who build it. Even the shipping plan: the Persian Gulf and Caspian Sea, again put on the table, and America do not be afraid of sanctions. For this plan to connect Russia to the warm waters, including cases in which America, it has sanctioned, but when backed by strong plan, America can not do a damn thing.


نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

12 میلیون گرسنه در ایران وجود دارد، که 6میلیون آن تحت حمایتی هیچ سازمانی نیستند! 400هزار یتیم زیر پوشش حداقلی کمیته امداد هستند. یک میلیون و پنجاه هزار نفر معلول در سازمان بهزیستی، از حداقل زندگی محروم می باشند، آن وقت آقایان حقوق های چند صد میلیونی می گیرند، طلبکار هم هستند! البته فیش ها همه چیز را نمی گویند، مثلا وزیر بهداشت فقط 7میلیون تومان دریافتی، آن هم از بیمارستان فارابی دارد. که هیچکس این را قبول نمی کند!  اما همان هایی که فیش های حقوق نشان می دهند، میتوان گفت هرکدام حق چند نفر معلول، یتیم و گرسنه را می خورند! سید صفدر حسینی که الان کاره ای هم نیست، 57میلیون تومان دریافتی ماهانه دارد، در حالیکه حقوق مصوب کارگر هشتصد هزار تومان است. یعنی همین آقای صفدر حسینی، که قبلا وزیر کار هم بوده، و به: این مبانی آشنایی دارد، حقوق 82کارگر را در ماه نوش جان می کند. رئیس بیمه که 243 میلیون در ماه می گیرد، هرماه حقوق 300نفر یعنی: کارگران یک کارخانه را می بلعد! اگر حقوق کمیته امدادی هربچه یتیم، هشتاد هزار تومان باشد، هر کدام از روسای بانکها به تنهایی حق همه ایتام ایران در کام خود می ریزند! آنها کسانی هستند که این حقوق های کلان را، بابت اختلال در اقتصاد مقاومتی! و از بین بردن صنعت و تولید می گیرند. زیرا هیچ کارخانه ورشکسته ای نیست که: امضای رئیس بانکی برای مصادره زیر آن نباشد. 

سال ها بود که ما ادعا می کردیم: نه کسری بودجه وجود دارد، و نه خزانه خالی بلکه، همه آنها صرف همین حقوق ها می شود! ولی کسی باور نمی کرد. چطور آقایان مسئولین دم از حکومت علی وار می زنند، ولی چهار هزار برابر یک یتیم، و چهارصد برابر یک کارگر، و دویست برابر یک کارمند دون پایه حقوق می گیرند؟

حضرت علی ع کسی بود که به همه مردم،روزانه 2درهم از خزانه میداد. حتی حاضر نشد به برادرش بیشتر از این بدهد. جنگ جمل را به جان خرید تا طلحه و زبیر، به بیت المال دستبرد نزنند. آیا اگر همین یک مسئله اجرا شود، دنیا گلستان نمی شود؟ فکر کنید که همه حقوق ها یکسان باشد: آقای صفدر حسینی و آقای رحیم حسینی، هردو در ماه یک میلیون تومان حقوق بگیرند! ممکن است بگویند که: این امر امکان پذیر نیست، بالاخره تفاوتی باید باشد! خوب این تفاوت چقدر باید باشد؟ دو برابر سه برابر؟ یا هزار برابر؟ این اختلاف طبفاتی و اختلاف درآمدی، حد قابل قبولش کجاست؟ در جاییکه اوباما به پول ما، 113میلیون تومان حقوق می گیرد، یک رئیس بیمه 243میلیون! بگیرد یعنی چه؟ وقتی پوتین 39 میلیون تومان می گیرد، صفدر حسینی 57میلیون، یعنی چه اتفاقی افتاده است؟

اگر صد نفر چنین حقوقی بگیرند، در یکسال 120میلیارد تومان که بودجه کشور را از می بلعد. یعنی اگر نصف این مبلغ را بدهیم، تمام طرح های نیمه تمام به اتمام می رسد. اگر همه آنها را بدهیم میتوانیم از: گزند ریز گردها محفوظ باشیم! یا میتوانیم یارانه ها را به دو برابر افزایش دهیم. لذا این حرکت به نفع دولت خواهد بود که: از حقوق های بالا حمایت نکند، و همانطور که رئیس جمهور دستور داده: فرد متخلف عزل شود، و مازاد حقوق او به خزانه برگردد. تا صرف طرح های عمرانی نیمه تمام شود. زیرا با اتمام طرح ها، هم اشتغال ایجاد می شود و هم، رفاه نسبی به دنبال آن می اید. البته اگر همه آنها به بودجه سازمان بهزیستی اضافه شود، یا در طرح یارانه ها قرار گیرد، نتایج آن ملموس تر و مردم را با قاطعیت دولت آشناتر می کند.

 از این ها مهمتر، سیستم حقوق و دستمزد در ایران است. در طراحی این سیتسم که در دل قانون خدمات کشوری است، نباید موضوع را پیچیده کرد. به سادگی میتوان حداقل حقوق را، منوط به تصویب سالانه دولت نمود، و حداکثر حقوق را هم دو برابر آن اعلام کرد. و راههای دیگر تبعیض در: دریافتی ها را مسدود نمود. زیرا علاوه بر پایه حقوق، موضوع اضافه کار و پاداش و حق ماموریت هست. اگر در قانون همه اینها در رنج: یک برابر و دوبرابر باشد، به عدالت اجتماعی نزدیک تر می شویم، گرچه قانون خدمات کشوری، تا 5برابر هم جایز دانسته است.

اما سیستم حقوق و دستمزد هرچه شفاف تر باشد، باز راه دیگری پیدا می کنند! لذا باید سالانه آئین نامه های مربوطه مورد تجدیدنظر قرار گیرد، و راه رانت خواری و دریافتی های غیرمتعارف گرفته شود. یکی از این راهها کمک های غیرنقدی است! مثلا بن کارمندی یا تعاونی مسکن و امثال آن، راههایی است که معمولا، کارمندان دولت مخصوصا افراد رده بالا، از این طریق دارای ثروت های غیر متعارف می شوند. 

 

طبیب دوره گرد.

The rights of all orphans in one person!

There are 12 million hungry people in Iran, of which 6 million are not sponsored by any organization! 400 thousand orphans are below the minimum coverage Relief Committee. One million and fifty thousand people with disabilities in the State Welfare Organization, the least deprived life, then men are the rights of a few hundred million, claimants are! Of course, not everything jacks say, for example, only 7 million USD received the Minister of Health, it is the Farabi Hospital. That one does not accept this! But those who show pay stubs, any right to say how many people with disabilities, orphans and hungry to eat! Seyed Safdar Hosseini, who is not an important player, received 57 million USD monthly, while labor rights approved eight hundred thousand dollars. That is why Mr. Safdar Hussain, who was previously the Minister of Labour, and the familiar principles, rights workers in 82 months is offered. Chairman of the Insurance 243 million in May, the monthly salaries of 300 workers of a factory engulfs! If Hrbchh rights Orphan Relief Committee, eighty dollars, each of bankers alone all orphans Iran's right to throw your palate! They are the ones who make huge salaries, for disturbance in the economy of resistance! And destroy their industry and manufacturing. Not because of any bankrupt company Signature Bank President not to confiscate below it.

Years that we claim we have no deficit there, and not an empty treasury but, all the same rights to be ignored! But he did not believe. How men of the Ali-like tail authorities are, however, four thousand against an orphan, and four times a worker, and two against a lowly paid employee?

Hazrat Ali, who to all people, a daily two scrambled out of his treasuries. Even refused to give his brother more. Battle of the Camel ran to Talha and Zubayr, not to rob the public treasury. Is this a problem if implemented, the world will not be Golestan? Think of all rights is the same: Mr. Safdar Hosseini and Mr. Rahim Hosseini, both in their monthly salary! One might say that this is not possible, it should be no different! So what is the difference? Twice or three times? Or thousands of times? The difference between covering and the income gap, is accepted limits? Where Obama is our money, 113 million USD to be paid, a head of 243 million insurance! What's that? When Putin made 39 million dollars, 57 million Safdar Hosseini, namely, what happened?

If you take a hundred such rights, in the year of 120 million dollars that engulfs the country's budget. This means that if half of this amount to give, all semi-finished project is completed. If we can give them all the way fine dusts to be reserved! Or subsidies can be doubled. So this move will be to the benefit of the state that does not support the high salaries, and as the president ordered: dismissal of the offender, and the excess return his salary to the treasury. To spend a half-finished construction projects. Because with the completion of projects, both create jobs and also relative prosperity it comes to follow. Of course, if all of them to be added to the budget of the State Welfare Organization, or placed in subsidized projects, the results are more tangible, and people familiar with the government's decisiveness.

 After all, most importantly, the payroll system in Iran. In designing the system of the civil service law is at the heart, not complicated subject. Is simply the minimum wage, subject to annual approval of the government, and announced it is doubling the maximum salary. And discrimination in other ways: Get the block. Because in addition to base salary, overtime and bonuses and the assignment is subject. If the law all this suffering: a double fold and be closer to social justice, civil service law, however, also allowed for up to 5 times.

But the payroll system is more transparent, open, find another way out! Therefore, the relevant regulations should be reviewed annually, and be unconventional way of rent-seeking and receiving. One of them is kind assistance! For example, Ben employee or co-operative housing, etc., in ways that often, especially those of high-ranking civil servants, through rich are unconventional.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :


( کل صفحات : 2 )    1   2   
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :