ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

دلار های آل سعود مانند کیسه های زر معاویه، در خفا بر علیه خط امامت و ولایت به شدت در حال فعالیت است! و مهمترین آن هم کور کردن هرنوع افشاگری می باشد. یک تحلیلگر سیاسی که فکر می کرد در داخل: نیروهای بسیجی سخنرانی می کند، نقش عربستان را در ابجاد طالبان و القاعده و داعش کمرنگ خواند، و این گروهها را زائیده سرخوردگی اهل سنت اعلام کرد!  وی گفت در بیرون باید بگوییم که: آل سعود به داعش کمک می کند، ولی خودمان باید بدانیم که البغدادی هم، مثل امام خمینی، هم زندانی و تبعید شده و: هم دارای تز و دکترین است! بطوریکه توانسته بود در مدت کوتاهی، نیمی از عراق و سوریه را فتح کند و: تا نزدیک مرز ایران بیاید!

 واقعا جای تاسف دارد که اینگونه تحلیلگران، روی مغزهای بسیجیان کار می کنند. و باید دید که این تعداد چند نفر هستند، و از کجا هدایت می شوند. و با تمام توضیحاتی که داده می شود، هرگونه مداخله عربستان در جنگ های: وحشیانه مسلمان کشی را رد می کنند. همه میدانند که طالبان بمعنی طلبه و دانشجویان است، خواستگاه آنان هم مدارس دینی بود که: با پول سعودی تاسیس و حداقل، سه هزار واحد آن در پاکستان، منبع تولید نیرو برای این گروهک بوده است . این مدارس دینی در چچن و افغانستان و: جمهوری های تازه استقلال یافته هم بوده اند، که اغلب داعشی های امروز هم، از آن مدارس هستند. گروه القاعده که مستقیما به سرپرستی شاهزاده سعودی، بنام بن لادن اداره و تامین مالی می شد، و در حادثه یازده سپتامبر هم، 9نفر از 18نفر اصلی عربستانی بوده اند، و بقیه نیز تابع آنها بودند. ولی جلوی افشای آن گرفته شد.

  اینکه این تروریست ها، اغلب از پاکستان هستند، دلیل مشخصی دارد و آن اینکه آل سعود، به مردم خود اعتماد ندارد. زیرا اغلب آنها شیعه و در خفا، تابع اهل بیت هستند. و با جنایات آل سعود همخوانی ندارند. لذا آل سعود از نیروهای خارجی بهره می برد، حتی در کادر های دولتی و: خدماتی در داخل عربستان هم، بیشتر کار های آل سعود را پاکستانی ها انجام می دهند. بطوریکه زبان اردو دومین زبان کشورهای: حاشیه جنوبی خلیج فارس است. پاکستانی ها به دو دلیل عمده، خدمتگزاران بی چون و چرای آل سعود هستند: دلیل اول وجود فقر و جمعیت زیاد است، که با کوچکترین کمک مالی آل سعود، شیفته آنها می شوند و در شغل ها و: مناصب بالایی هم خدمت می کنند . دلیل دوم تازه استقلال بودن پاکستانی ها، از هند بود. یعنی ظاهرا به دلیل ترس از هندو ها، جایی امن تر از خانه خدا پیدا نکردند. و به خیال خود به دامن خادم الحرمین پناه برده اند. و اینهم به دلیل کم سوادی و: کم اطلاعی انان از اصول اسلامی است، که تفاوت های اسلام آمریکایی و: اسلام ناب محمدی را جدی نمی دانند.

ریشه اعمال داعش و طالبان و القاعده، همه بر سه استراتژی سرعت و وحشت و ثروت بنا شده، که آل سعود هم این سه خصلت را داشت، وقتی تازه به حکومت رسید، به سرعت مدینه را تخریب کرد و: به کربلا حمله برد و بارگاه امام حسین ع، و حضرت عباس را با خاک یکسان کرد، و به سوی نجف هم حمله کرد. اکنون هم می بینیم همه گروههای تروریستی، همین اهداف را دارند و: آرزوی آنها فقط تخریب حرم اهل بیت است. آنها از حکومت صفویه نیز بشدت ناراضی هستند. حتی حکومت فعلی ایران را با آن مقایسه می کنند! علت آن هم این است که در ابتدای حکومت صفویه، خاندان آل سعود که یهودی های ساکن تبریز بودند، از تبریز بیرون رانده شدند. گرچه آنها مسلمان شدند ولی فقط تعهد داشتند: ظواهر اسلام را حفظ کنند، تا عموم مردم از آنها بهانه ای نداشته باشند. لذا چه در حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان، و چه حکومت القاعده در یمن و مصر ، یا داعش در عراق و سوریه، ایجاد وحشت از طریق کشتار سنتی! حفظ ظواهر در لباس و محاسن، دو اصل مهم است. در همه این حکومت ها، مردان نقش قاتل را دارند، و هرچه وحشیانه تر بکشند درجه بالاتری دارند، و زنان نقش لذت دادن به این قاتلان را بازی می کنند.  در همه این کار ها در حضور مردم، باید ظواهر را حفظ کنند.  این روحیه ممکن است در ایران هم موثر شود. یعنی افرادی باشند که فقط حفظ ظاهر می کنند، و در محل کار خود چه در بسیج یا نیروی انتظامی، سختگیری های بی مورد داشته باشند، و خودسر عمل کنند. که این امر باعث نارضایتی عمومی هم می شود. چنانچه می بینیم که رهبر طالبان که کشته شد، گذرنامه ایرانی داشت، و از سفر زیارتی هم برمی گشت!

Saudi influence in flood risk

Saudi influence in flood risk

Waleed Al Saud, such as bags of gold dollars, in secret against the Imamate and Leadership rapidly activity! And most important of which is blind to any disclosure. A political analyst who thinks he's inside: Basij speaks, the role of Saudi Arabia in small files called Taliban and Al Qaeda and ISIS trimmed, and the Sunni groups said to be due to frustration! He said outside have to say that the House of Saud will help to Isis, but I have to say that al-Baghdadi, like Imam Khomeini, exiled and imprisoned and both the thesis and doctrine! So was able in a short time, conquered half of Iraq and Syria, and: to come near the Iranian border!

 It is really unfortunate that these analysts, the Basij brains work. And to see that these people are, and where they lead. And with all the explanations given, any Saudi intervention in war: violent Muslims reject suicide. Everyone knows that the Taliban means students and students, religious schools which have their origins: the money Arabia and at least three thousand units in Pakistan, has been a source of strength for the organization. The religious schools in Chechnya and Afghanistan: the newly independent republics were also, often ISIL of today, the schools. Al Qaeda that led directly to the prince, called bin Laden was governance and finance, and in the event of September eleven, nine of the original 18 were Saudis, and others were subordinate to them. But it was in front of disclosure.

  Although these terrorists, mostly from Pakistan, for certain and that is that the Saudis, do not trust their own people. Because most of them Shiite and privately, are the Ahl al-Bayt. And are inconsistent with the crimes of Al-Saud. The House of Saud is benefiting from external forces, the public and even in the box: services within Saudi Arabia, the Saudis and the Pakistanis are doing more work. As the second largest Urdu-speaking countries: the southern edge of the Persian Gulf. Pakistanis are two main reasons, the servants of the House of Saud are undisputed: The first reason is poverty and high population, with the smallest donation of Saud, are fascinated by them and the jobs and: high positions both serve. The second reason is that newly independent Pakistan, from India. That is apparently for fear of Hindus, did not find a better place than the house of God. And their fancy skirts shrines servant had taken refuge. And this, too, because of illiteracy and low of their information about Islam, which Islam and American differences: Islam seriously do not know.

ISIL's actions and the Taliban and al-Qaida roots, all wealth is based on three strategies quickly and terror, the al-Saud had these three characteristics, when reached new government quickly destroyed and Medina to Karbala and the shrine attack Imam Imam Hussein and Imam Abbas flattened, and the Najaf attack. Now we all terrorist groups, have the same objectives: the destruction of the shrine inmate they wish. They are very unhappy Safavid rule. Even the present government in Iran compare with it! The reason is that at the beginning of Safavid rule, the House of Saud that Jews were living in Tabriz, were expelled from Tabriz. Although they were Muslim, but had only commitment: to maintain the appearance of Islam, the public does not excuse them. So what the Taliban regime in Afghanistan and Pakistan, and the rule of al-Qaeda in Yemen and Egypt, or the Islamic State in Iraq and Syria, spreading terror through the traditional slaughter! Maintain appearances on the clothes and beard, the principle is important. In all these states, men are killer role, and the more brutal kill higher degree, and women play the role of pleasure to the killers. In all this in the presence of the people, must maintain appearances. This spirit may be effective in Iran. The people who just keep appearing, and in the workplace or in the recruitment or law enforcement, have undue strictness, and arbitrary act. It is also causing public discontent. If you see that the Taliban leader was killed, Iranian passport, and was returning from a pilgrimage together!

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از: طرح بانکداری نوین در ایران خبر داد و گفت: قرار است دو قانون بانکداری اسلامی مصوب 1361 و: قانون شورای پول و اعتبار مصوب 1350با هم ادغام شوند، و قانون جدیدی با رویکرد های بانکداری جدید، در صحن علنی مجلس مطرح شود. ایشان با طرح دو دیدگاه در مورد بانک ها گفت: بانکداری انگلوساکسون می گوید: کار بانک ها فقط گرفتن پول از مردم، بعنوان پس انداز و دادن پول به مردم، بعنوان وام است و از تفاوت: بهره این دو درآمد بانک هم حاصل می شود. به نظر ایشان بانکداری نوع دوم بانکداری: یونیورسال است که در آن بانکها همه کار می کنند!

ولی اگر این قانون با این دید تصویب شود، فاجعه بار است زیرا اکنون که بانک ها وظیفه بورس را بر عهده ندارند، همه کارشان تبدیل به بورس شده است. فردا که کمی اجازه فانونی هم داشته باشند، چه کسی می تواند جلوی آنها را بگیرد؟ شاید بگویند که یک سالی است بحث: حاکمیت شرکتی مطرح شده که: بانک ها به آن عمل کنند! ولی ما 30سال است بانکداری اسلامی را تصویب  کرده ایم، آنها اجرا نمی کنند چه رسد به این مصوبه، که تا بخواهد آئین نامه های ان تهیه شود، امام زمان عج ظهور کرده است!

اصلا همینکه آنها توانسته در قانون جدید، خود را یونیورسال جا بزنند یعنی: قصد بلعیدن دنیا را دارند، آنوقت چه کسی می تواند جلوی بلعیدن ایران را بگیرد؟ اینهمه شرکت و صنعت و کارخانه در ایران ورشکست می شود، یکی را مثال بیاورید که بخاطر بدهی بانکی نباشد!

اینهمه آدم در زندان برای چک و برای از: دست دادن داراییهایش بخاطر مصادره اموال چه معنی می دهد؟ تاریخ رکود غرب را بخوانید، فقط عملکرد بانک ها بود که غرب را به ورشکستگی کشید.

زیرا بانکها در یک توهم ذاتی، فکر می کنند پول امانتی مردم وقتی وارد بانک شد، دیگر در مالکیت خودشان است! و با آن هرکاری دلشان خواست می کنند. بالاترین رباخواری بانکها در ایران، به نام بانکداری اسلامی می شود. بیشترین وامهای کم بهره را، به کارکنان خود می دهد و: بالاترین پاداش ها را به مدیرانش هدیه می کند.

 در هر شغلی وارد شوید و بخواهید ببینید: سرنوشت مردم به کجا رسیده می بینید: همه آنهاییکه شغل خود را از دست داده اند، بخاطر بدهی بانکی بوده آنهم نه اصل وام، بلکه سود و نرخ بهره و جرایم دیرکرد و کار مزد و غیره! از آن بدتر بخاطر احضاریه ها و بازداشت ها و زندانها.  یعنی اگر بانکها به برگرداندن اصل پول راضی بودند، مشکلی نبود آنها با روزشمار کردن بدهی افراد، استرس بر آنها وارد می کنند و: ذهن آنها را از خلاقیت می اندازند و: تا بیچاره شان نکنند دست بردار نیستند. همین مصوبه کمیسیون نشان می دهد که: مجلس را در اختیار دارند! رشد روز افزون شعبات آنها هم نشان می دهد: هیچ خط و مرزی را نمی شناسند و: پاداش های کلان مدیران نشان می دهد که: هرچه بیشتر مردم فقیر شوند سود آنها بیشتر می شود.

در واقع بانکداری را طوری تعریف کرده اند که: منافع آن بر ضد منافع مردم است و: این دو قابل جمع نیست. حقوق و پاداش مدیران فقط : براساس دریافت بهره های کلان است. مدیران هم مجبورند به هر بهانه شده، مشتریان را زیر تیغ برده و آنها را ورشکست نمایند، تا بتوانند جریمه دیرکرد دائمی برای بانک درست کنند. یا اموالشان را مصادره نمایند.

آنها می گویند که نظر مراجع را هم پرسیده اند! کدام مرجع تایید کرده است؟ این حرف آنها یعنی حرف در دهان مراجع هم می گذارند! و آنها را هم شریک جرم خود در: رباخواری و جنگ با خدا می کنند. مراجع یا برخی روحانیون هم اگر با اینها هماهنگ شوند، یعنی خریداری شده اند! و چوب حراج به تمام ایات صریح الهی، در مورد ربا زده اند.  دست آخر اینکه اگر: بهترین قانون بانکداری هم تصویب شود، موقع اجرا بانکداران آن را طبق دلخواه خود تفسیر خواهند کرد. و در اجرا به ریش همه خواهند خندید. همینطور که الان در کلاس های آموزشی می گویند: بانکداری بدون ربا همان بانکداری ربوی است! فقط کلمه اسلامی به آن اضافه شد. البته واقعیت هم هست! عقود مشارکت مدنی و بیع متقابل و جعاله و غیره، همه فقط ظاهر موضوع هستند، آنها فقط به فکر محاسبه ربا و: نرخ بهره می باشند و بس .

حاکمیت شرکتی یا حاکمیت کشوری!

Corporate governance or sovereignty of a country!

Chairman of the Economic Committee of the House of plan modern banking in Iran and said: It is the law of the Islamic Banking Act 1361 and the Law Council of Money and Credit Act 1350 with the merge, and the new law with the approach of the new banking, in the Majlis be raised. He said the two views about banks: Anglo-Saxon banking, said the bank will only get money from people, as the savings and give the money to the people, and the difference between the loan: the interest the bank's revenue comes . According to them, the latter Banking Banking: universal banking in which they work!

But if this law is passed with this view, is disastrous because now the banks do not charge duty on stock exchange, the stock has been converted all their work. Tomorrow they have little proper governmental permits, Who can stop them? Sally might say that is a discussion of corporate governance proposed that banks make it a reality! But we have approved 30 years Islamic banking, they do not run alone in this Act, be prepared to ask its regulations, Imam Mahdi has emerged!

As soon as they could do under the new law, pose their universal means that they are intent on devouring the world, then who can stop Iran devour them? But the company and the industry will be bankrupt factory in Iran, bring one example that is not due to bank debt!

But people in jail for Czech and for the loss of assets for confiscation of property what that means? Read on West downturn, the performance was just that the West went bankrupt.

Because banks essentially an illusion, think that when people trust money into the bank, the other in their own property! And with it whatever they want to. Top usury Iranian banking, Islamic banking is called. Most low-interest loans to its employees and offers the highest bonuses to directors gift.

 Log in every job and want to see: the fate of the people, where are you: all those who have lost their jobs because of bank debt and not the loan, but the interest and late charges and interest rates and wages and so on! Worse, because the summons and detention. This means that if banks were happy to return the money, was not a problem with the chronology of the debt, and stress to them: their minds and creativity put up their poor do not stop. The Commission decision shows that the Assembly hold! They also show the growing branches: no border line and do not know: huge bonuses managers shows that poor people are the more they will benefit.

In fact, so defined are banking that its interests against the interests of the people and the two are not retractable. Only managers salaries and bonuses: The interest is huge. Both managers have been under any pretext, customers under the knife, and they will go bankrupt, to delay fines permanent fix for banks. Or confiscate their property.

They say authorities have been asked to comment! Which authority has approved? They say the authorities are putting words in your mouth! And their partners in crime: usury and are at war with God. Clergymen references or some time if coordinated with them, that have been purchased! And sold to clear all the verses of God, the magnets have. Finally, if the law is passed bankers, bankers force will interpret it according to your preference. In the run beard all laugh. As I say classes: interest-free banking is the banking usury! It was the only word Islam. It is also a fact! And reward civic engagement and buyback contracts, etc., are all just a matter of appearance, they think only of calculating interest: The interest rates are and nothing else. 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

حفر چاههای عمیق سر آغاز سرقت زیر زمینی،  مخصوصا سرقت از منابع ایران است. زیرا فلات ایران بر بلندای جهان ایستاده، و دارای غنی ترین منابع زیر زمینی و: رو زمینی است اما به دلیل مشکلات سیاسی و: دسته بندی های غیر اقتصادی، و تنش های بین المللی، ایران هیچگاه موفق به استفاده بهینه از منابع خدادادی نشده است. لذا همسایگان را به طمع استفاده از این منابع انداخته، بطوری که برخی ها به غارت کردن مشغول شده اند. حفر چاه عمیق 12کیلومتری در وسط آبهای خلیج همیشه فارس، که قطر، آن را برای خود میداند! و در میدان نفتی الشاهین انجام شده، چه هدفی غیر از سرقت نفت و گاز از میادین مشترک دارد؟ در حالیکه عمیق ترین چاه نفتی پارس جنوبی، به 5 کیلومتر هم نمی رسد! و لذا همانطور که برای برداشت دو میلیارد دلار، شکایت نمودیم باید بابت همه مطالبات شکایت بکنیم. یکی از مطالبات همین سرقت های زیر زمینی و: رو زمینی و حتی هوایی همسایه ها هست. در بحث هوایی همه کریدور های هوایی، از آسمان ایران عبور می کنند. ولی طبق قانون یاتا و هوانوردی بین المللی، سهم درآمدی ایران را پرداخت نمی کنند، و یا بجای استفاده از کریدور ایرانی، که کوتاه ترین مسیر ها هست، به کریدور های طولانی تر هدایت می شوند. طبق محاسبات دقیق مهندسین هوانوردی درامد این کریدور ها، اگر به یورو و طبق تعرفه های هوانوردی محاسبه و اخذ شود، بالاترین درآمد را در جهان برای ایران ایجاد خواهد کرد. متاسفانه این مزیت نسبی بزرگ اقتصاد ایران، به واسطه انقلاب و یا جنگ از ایران گرفته شد. و هنوز هم با اینکه ادعا می شود ایران جزیره امن هست، بسیاری از تحریم ها این اجازه را نمی دهند، و ایران از درآمد های هنگفت بالاتر از: درآمد نفت خود محروم شده است. اینجانب در دفتر سازمان ملل در تهران، در کنفرانسی که به همین منظور بود، به نمایندگی یاتا در ایران تذکرات لازم را دادم، و امیدوارم سازمان هواپیمایی کشوری آن را پیگیری کند. گرچه متاسفانه نماینده هواپیمایی کشوری، اصلا از این موضوع خبر نداشت، و یا آن را قبول نمی کرد!

در سرقت های روزمینی میتوان به: حذف حقابه های ایران و سد بستن به رودخانه های مشترک، برای سرقت آب های آن اشاره کرد. و این سرقت آب ها چندان زیاد شده، که ایران چهار فصل را به: ایرانی بیابانی و خشک تبدیل نموده است. متاسفانه غیر از آب همه دارایی های ایران سرقت می شود، و از طریق ترانزیت و گمرک و غیره از بین می رود: تمام کالاهای سوبسید دار ایرانی، به دلیل ارزانی بسیار زیاد نسبت به قیمت های جهانی، به آنسوی مرزها قاچاق می شود. ولی آمار آن به نام ایرانی ثبت می شود! در آمارها می گویند مصرف: بنزین و برق وگوشت و موز و برنج ایرانی ها سه برابر متوسط جهانی است! اما نمیدانند که این مرغ و گوشت و بنزین، بنام ایرانی خریداری ولی از مرزها خارج می شود. به همین دلیل 9میلیون ایرانی بدون غذا، شب را بر بالین می گذارند و 18میلیون هم بد غذا و کم غذا هستند.

حتی پول نقد ایرانی، چه دلار و چه یورو مانند باد و برق سرقت می شود. پول نفت را نمی دهند، و اگر هم بدهند به روپیه و روبل وامثال آن می دهند، و اگر هم بخواهند بجای آن، کالاهای چینی بی کیفیت می دهند. که البته ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا، انشاء الله پیگیر آن هستند!

اما مهمترین بخش این سرقت ها، که به کمک تکنولوژی و به دور چشم ایرانی ها انجام می شود، بخش سرقت های زیر زمینی است. متاسفانه نا آگاهی برخی مسئولین، و یا کسب منافع نامشروع آنها، این موضع را کاملا جدی در دستور کار قرار نمی دهد. مثلا همانطور که همه میدانند یکی از دلایل خشک شدن دریاچه ارومیه، حفر چاههای عمیق و غیر مجاز در آن حوزه می باشد . زیرا دریاچه ارومیه در ارتفاع هزار متری سطح: دریاهای بین المللی قرار دارد. این یعنی هرنوع حفاری در زمین های اطراف، باعث سرازیر شدن آب ها و سرقت آن به درون چاهها می شود. هرچه چاه عمیق تر باشد، این سرقت بیشتر می شود، بدون اینکه کسی آن راببیند و یا اعتراضی بکند.

حالا اگر به جای چاههای ده متر یا صدمتری، چاهی به عمق 12کیلومتر حفر شود! این امر باعث راهیابی آن به تمام منابع زیر زمینی می گردد. بدون آنکه حساسیتی را برانگیخته باشد. حتی متصدیان حفر چاه برای ازبین بردن کوچکترین حساسیت هم، دست به کار شده و رسیدن به گوشته زمین را، هدف ان اعلام کرده اند! اگر پوسته زمین در برخی جاها 50کیلومتر باشد، آنها ادعا می کنند به یک چهارم دست پیدا کرده اند. اما به سرعت و به بهانه دمای بالای صد درجه، چاه ها تغییر مسیر  و حتی تغییر کاربری می دهد! و زمینه سرقت منابع نفت و گاز و حتی آب می شوند.

چاههای عمیق برای سرفت  زیر زمینی.


Deep wells for underground cough.

Started digging deep wells to underground theft, especially theft of the resources of Iran. Because the Iranian plateau standing on top of the world, and has the most rich underground resources: the earth but because of political problems: non-economic categories, and international tensions, Iran has never been able to optimize the use of natural endowments. . So greedy neighbors to use these resources out, that some have been engaged in looting. The Persian Gulf waters 12 kilometers deep wells drilled in the center, Qatar, knows it for themselves! And oil field Alshahyn done, what purpose other than theft of oil and gas fields in common? While the deepest wells of South Pars oil, not the 5 km time! And so as to harvest two billion dollars, the complaint demands we have for all our complaints. One of the demands of the robberies underground: Surface and Air neighbors well. All air corridor in the air, the sky's pass. But according to IATA and international aviation law, do not pay their share of Iran's income, or instead of the Persian Corridor, which is the shortest route, the Lobby longer be driven. Engineers-aeronautical revenue, according to precise calculations Lobby, if the Euro and the aeronautical tariff calculated and collected, the highest income in the world will create for Iran. Unfortunately, the comparative advantage of the economy of Iran, Iran was by revolution or war. And still they claim that Iran is a safe island, many do not allow sanctions, and Iran has enormous income above: its oil income has been denied. I am in the United Nations office in Tehran, at a conference for that purpose, representing in Iran IATA gave necessary orders, and I hope it will pursue the Civil Aviation Authority. Although, unfortunately, representative of civil aircraft, did not know about this, or did not accept it!

The ground robberies include: removal of water rights and river dam close to the joint, noted for its water theft. And the theft was so much water, that's four seasons: dry and has made the Iranian desert. Unfortunately, other than water is stealing all Iranian assets, and through transit and customs etc. disappears: all subsidized goods Iran due to too much cheap than world prices, to be smuggled across the border. But it called Iran's stats are recorded! The statistics say consumption of gasoline and electricity, meat and bananas and rice three times the global average! But do not know the chicken and meat, petrol, bought the name of Iran but of the external borders. That's why 9 million Iranians without food, night sleep and little food they eat and 18 million are bad.

Even Iranian cash, either US dollars or euros is like the wind and electricity theft. Not the oil money, and if they do it in rupees and rubles arms, and if they want to, rather, the quality of Chinese goods. Of course, the Headquarters for Combating Trafficking in currency and commodity, I hope to pursue it!

But the most important part of this theft, which is done through technology and Iranians around the eyes, the theft of the underground. Unfortunately, ignorance of some officials, or their illegitimate interests, this position does not quite seriously on the agenda. For example, as everyone knows one of the reasons drying of Lake Urmia, and unauthorized digging deep wells in the basin. Because the Lake at an altitude of thousands of feet up: the international seas. This means that any drilling on the surrounding land, causing drooling and steal it into the wells. The deeper the well, the theft could take place, without anyone do it Rabbynd or objectionable.

Now, if instead of potholes ten meters or hundred feet, the well will be drilled to a depth of 12 km! This allows access to all resources below the ground. No sensitivity is raised. Even operators of wells to eliminate the slightest sensitivity, to work and reach the Earth's mantle, its purpose has been announced! If the earth's crust in some places is 50 km, they claim to have found a fourth. But excuse temperature quickly and over a hundred degrees, wells and even change redirection gives users! And theft of oil and gas resources and even water.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

پر کردن تالاب ها و تزریق آب به: بیایان های ریز گرد خیز، تنها راه است. زیرا ریزگردها از مناطق بیابانی که قبلا مرطوب بوده، و دارای آب بوده اند بلند می شود. برخی از آنها در عراق و سوریه ،برخی در عربستان و بسیاری از آنها هم در خود ایران است. باید یک پروژه فراملی حداقل بین این چهار کشور امضا شود، تا از این ریز گردها جلوگیری شود. اولین قدم هم حفر چاه عمیق در: محل تولید ریزگردها به میزان: ده متر زیر سطح زیر آب دریاها است.

امکاناتی که در حفر چاههای نفتی به کار می رود، باید به حفر چاههای آب هم کمک کند، و آب های زیر زمینی غیر قابل دسترس، به استحصال برسند و زمین های بدون آب را سیراب کند. مثلا در جازموریان ارتفاع دریاچه و تالاب از سطح دریاها 350متر است، و لذا حفر چاه 400متری میتواند: باعث جذب آب دریا ها به این مناطق شده، و با پمپاژ آن به تالاب آن را پر آب کرد.

در صورتی که سفره های زیر زمینی تراوا باشد، آب دریا ها پس از عبور از آنها املاح خود را ازدست میدهد، و شوری آن از بین می رود. لذا با آب شیرین و یا نیمه شیرین، میتوان تالاب ها و رودخانه ها و سرچشمه های اطراف آن را بارور کرد.

اما اگر تراوا نباشد، یعنی لایه سنگی و یکدست در بین مسیر وجود داشته باشد، باید با شناسایی، آن ها را از بین برد، یا به میزان مورد نیاز مسیر آب آنها را سوراخ کرد. که برای این کار میتوان به دو روش زیر عمل کرد: اگر میزان انسداد کم باشد، در همان جا، چاه میله ای حفاری شود تا به آن مانع رسیده، سپس آن را از بین ببرد. اگر انسداد زیاد باشد با روش قناتی، که مخصوص تمدن ایرانی است، تکه تکه آنها را حفاری و به هم متصل نمود.

ممکن است برخی ها تصور کنند: حفر چاه به عمق هزار متر، مشکل است ولی باید بدانند که: روسیه در حال حفاری چاه به عمق 12کیلومتر می باشد. لذا حفر چاه 400متری برای تالاب جازموریان، یا هزار متری برای دریاچه ارومیه، یا صحرا ها و باتلاق ها و تالاب های این چهار کشور، امری ساده و ممکن می باشد، و هزینه های آن بسیار کمتر از مالچ پاشی، و یا روش های دیگر: مبارزه با ریزگرد ها هست.

دلایل پیشرفت حفر چاههای عمیق در کشورهای همسایه ایران، بیشتر برای نفت وگاز است، که بتوانند نفت فلات ایران را به سوی خود جذب کنند. و آن را تبدیل به میادین مشترک نموده، سپس با بهره بردای از آن به سرقت نفت قلات قاره بپردازند. به همین دلیل میتوان از این توانایی چاههای عمیق، برای تزریق آب دریاهای بین المللی، به داخل کشور نیز استفاده کرد. ضمنا با هوشیاری، مانع سرقت منابع زیر زمینی ایران هم شد. زیرا وقتی که روسیه بتواند: در عمق 12کیلومتری حوزه های نفتی ایجاد کند، قدرت جاذبه به آن کمک خواهد کرد تا: تمام سفره های بالادستی به سوی آن سرازیر شوند، و هرچه عمق این چاهها بیشتر باشد، سرعت این انتقال بیشتر و مطمئن تر است. چنانچه ما نیز می توانیم برای احیاء حقابه خود از افغانستان، از این روش استفاده کنیم و: با حفر چاههای عمیق در مرزهای مشترک، از پرشدن آب در پشت سدها جلوگیری کنیم. بهر حال چنین حفاری ها، باید در تمام نقاط مناظق خشک و بیابانی صورت گیرد، تا با انتقال آب به این مناطق، علاوه بر پر شدن سفره های زیر زمینی، به جوشش دوباره منابع سطحی هم کمک شود.

پیشنهاد مشخص ما تزریق سراسری: آب دریاهای بین المللی و اقیانوسها به: تمام مناطق بیابانی است که: با ایجاد شبکه های بین المللی آبرسانی، به مدد حفاری های عمیق صورت می گیرد.  یعنی ابتدا در کنار هر حوزه خشک و ریزگرد خیز، یک یا چند حلقه بزرگ چاه حفاری شود، این حفاری باید تا ارتفاع ده متر: بالاتر از منطقه همجوار و: عمق بیش از ده متر از سطح بین المللی دریا ها باشد. اگر چنانچه این چاهها خود جوش و دارای منابع آبی کافی بود، که فقط پمپاژ می شود. ولی اگر دارای منابع آبی نبود، در همان عمق ده متری به همدیگر متصل شده و به زیر: دریای عمان و مدیترانه و باب المندب  هدایت می شوند.اگر مهندسی این شبکه مناسب باشد، میتوان از ان به عنوان شبکه آبی حمل و نقل نیز استفاده کرد

D?rhal h?ll toz

Immediate solution dust

Filling wetlands and water injection: fine desert dust-prone, is the only way. Because dust from the desert areas that are wet already, and has been the water gets up. Some of them are in Iraq and Syria, some in Saudi Arabia and most of them are in Iran. Must be at least between the four countries signed a transnational project, so that fine dusts should be avoided. The first step wells deep in the dust production rate of ten meters below the sea water level.

The facilities used in drilling oil wells, dug wells should also help, and inaccessible underground water, to the exploitation of their land without water to drink. For example, in Jazmurian lakes and wetlands height of 350 meters above sea level, and therefore can dig wells 400 meters: the absorption of sea water to these areas, and pumping it into the pond to fill it with water.

If that is permeable underground aquifers, sea water after passing through them lose their salts, and salt it disappears. So sweet or semi-sweet water, the wetlands and rivers and springs around it was fertile.

But if not permeable, meaning stone and homogeneous layer is present on the path, you should identify them destroyed, or the amount of water they needed a hole in the track. That it can be operated in two ways: If the obstruction is low, in the same place, well drilling rod until it reached the obstacle, then destroy it. If the obstruction is high by aqueduct, which for Iranian civilization, drilling and linked them to pieces.

Some people may think: drilling wells to depths of thousands of meters, it is difficult, but we have to know: Russia is drilling wells to a depth of 12 km. The wells drilled 400 meters to the lagoon Jazmurian, or a thousand yards to the Lake, or desert and marshes and wetlands of the four countries, it is simple and is possible, and it costs much less than Mulching, or other methods fight is dust free.

The reasons for digging deep wells progress in Iran's neighboring countries, mostly for oil and gas, which can attract oil to the Iranian plateau. And it has become common fields, then pay to exploit it to steal oil Qalat continent. For this reason the ability to deep wells for water injection international waters, into the country as well. Meanwhile, alert, prevent theft of underground resources was Iran. Because when Russia could: at a depth of 12 kilometers oilfields creation, the power of attraction that will help: all the way upstream to decant it, and the depth of the wells increases the speed the transfer of more and safer . If we can to restore their water rights in Afghanistan, and we use this approach: by digging deep wells on the borders, prevent the filling of water in dams. However, such drilling should take place in all parts of Mnazq dry desert, to transport water to these areas, in addition to filling underground aquifers, surface sources also help to buzz again.

Our specific proposal Injection Global: International Water seas and oceans: that is all wilderness areas: the creation of an international network of water supply, thanks to the deep drilling takes place. The first next to each field of dry and dust-prone, one or more large loop drilling wells, the drilling should be as high as ten meters: the higher the contiguous zone and the depth is more than ten meters from the international seas. If these wells was spontaneous and has sufficient water resources, which only gets pumping. But if water has not, at the same depth of ten meters connected to each other and to the following: the Mediterranean and the Sea of ​​Oman and the Bab el-Mandeb driven engineering the network. If appropriate, it can be used as a water network transport did

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

فرایند کمک: چگونه فرایند کمک به تکامل انسان می انجامد؟

وقتی مادر بزرگی به نوه خود می گوید: بیا این سوزن را برایم نخ کن، من چشمهایم نمی بیند و: کودک به سوی او می دود و با مهربانی تمام، فوری سوزن را نخ می کند، بلافاصله یک بوسه تحویل می گیرد، درواقع یک فرایند کمک در: امور خدمات رسانی انجام شده است. این فرایند دارای عملکردی که تحلیل سیستماتیک آن، به رشد هر دو طرف می انجامد. کودک وقتی این درخواست را می شنود، متوجه می شود در نهاد او چیزی وجود دارد که: دیگران ندارند و به آن محتاج هستند، و این کشف بزرگی برای او می باشد، که احساس برتری یا مفید بودن را در پی دارد. واین احساس در درون او به سوال من کی هستم و یا من چی هستم جواب می دهد. و این من همان عقل است که در همه جا باید حضور داشته باشد و الا هر کمک یا هر نوع در خواست کمک نمی تواند منطقی و درست باشد مثلا در خواست کمک برای خودکشی سریعتر و بهتر! یا برای اعتیاد بیشتر و دزدی وغارت و غیره از نظر عقلایی درست نیست . حتی کمک رسانی هم باید عقلایی باشد و الا دوستی خاله خرسه می شود که خرسی برای کمک به دوست خود و رهایی او از دست مگس ها سنگ بزرگی به سر او کوبید مگس فرار کرد اما مغز دوست او متلاشی شد و مرد. لذا پیش نیاز کمک یک سیستم ارزشی و عقیدتی است و بعد از ان فرایند کمک آغاز می شود که این فرایند مراحل درونی و بیرونی دارد. در فرایند درونی  اولین قدم اعلام یا در خواست کمک می باشد. البته در روایات اسلامی آمده که بهترین کمک آن است که قبل از درخواست باشد. این به معنی آن نیست که طرف در خواست کمک نکرده بلکه به معنی پذیرش سریع آن است. زیرا طبیعی است که انسان غلم غیب ندارد و نمی داند که طرف مقابل چه کمکی می خواهد شاید حتی اگر کمک کنیم ناراحت هم بشود. لذا در ایات قران هم آمده که شما در خواست کنید تا خدا اجابت کند. فردا نگویید ما این را نمی خواستیم! به همین منظور ضرب المثل است : گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست یعنی اگر کسی کمک نخواست معلوم است به او کمک نمی شود. دومین مرحله کانال انتقال پیام است که باید بین گیرنده و دهنده مشخص شود. این کانال میتواند پیام شفاهی باشد یا کتبی و غیره حتی میتواند به زبان مادری باشد یا زبان طرف مقابل.اما در هرصورت باید بهینه شود یعنی بالاترین اثر را داشته باشد مثلا نمی توان از سازمان ملل کمک خواست بدون اینکه به کنوانسیون های آن مخصوصا به زبان انگلیسی و به صورت کتبی اشاره نکرد   سوم اجابت کمک است. در مرحله اجابت که فقط  هماهنگ بودن داده و ستاده کافی نیست یعنی همینکه یکی بی پول بود و دیگری پولدار نمی تواند انجام کمک را تضمین کند. اراده انسان در اینجا وظیفه اصلی را بر عهده دارد. لذا اگر عقل را قوه مقننه انسان بدانیم اراده قوه مجریه اوست.

چهارم پاداش کمک یا ارزیابی آن است . و در اینجا وجدان انسان ها نقش موثری دارد و بعنوان قوه قضائیه عمل می کند. که در فرایند بیرونی توضیحات بیشتری داده می شود  فرایند بیرونی آن مرحله اول رایگان و دوم کالی به کالی سوم نقدی و چهارم فراتر از نقدی و کالا که مرحله استکبار است. در واقع کودک یا فرد عادی که برای اولین بار کمک می خواهد یا کمک می دهد نظر انتفاعی برای ان ندارد یعنی اصلا هنوز این توانایی را در وجود خود کشف نکرده است تا برای ان قیمت تعیین کند. لذا کمک های اولیه معمولا بدون رد و بدل اقتصادی صورت می گیرد. مثل اینکه دست پیر مردی را بگیرند و از عرض خیابان رد کنند یا عصا بدستی را هدایت نمایند.  اما پس از انجام این کمک و کشف استعداد مایل است آن را با نیاز هایی که خودش دارد به تعامل بگذارد. لذا شب وقتی به خانه می رود به مادر می گوید که یک پیرمرد را کمک کرده انتظار شام بیشتر یا یک شکلات و امثال آن را دارد. این دوران را ما دوران کالی به کالی می نامیم . در اثر افزایش این نوع تقاضا بخشی در اجتماع بوجود می اید که این خدمات را ارائه می دهد. مانند خانه سالمندان یا انجمن عصای سپید و غیره که اصولا در امد خود را در کمک به این افراد تعریف می کند. در واقع یک ارزیابی اقتصادی صورت می گیرد و مبلغ دستمزد تعیین می شود و اشخاصی برای اینکار استخدام می شوند. میتوان گفت تمام صنایع و خدمات و حتی بخش کشاورزی به این شکل بوجود آمده و توسعه یافته اند که تاریخ اقتصادی مبین این تحولات سه گانه است. اما ادامه این وضع به مرحله ای می رسد که کمک دهنده از کمک دادن خود داری کرده و تقاضای سود می کند و هرچه میزان این سود بالاتر باشد خطر استکباری آن بیشتر می شود. و درواقع هدف به صد هدف تبدیل می شود

احتمال حماقت اسراییل


Help the process: how the process will lead to human evolution?
When his grandmother to grandson says: Let the needle threader for me, I do not see my eyes: the child runs towards him and kindly all, immediate suture needle is immediately delivered a kiss is, in fact, a help in the process: the service is performed. This process has its systematic functional analysis, lead to the development of both sides. When a child hears this question, the institutions he realizes there is something that others do not and it needs to be, and this is a great discovery for him, that feeling of superiority or usefulness of leads. And this feeling within him to question who I am or what I'm answers. Or for more addiction and theft and plunder, etc. The rational is not true. The prerequisite is an ideological value system and then begins the process of helping the inner and outer stages of the process. Within the first step in the process is said or asked for help. However, Islamic tradition states that it is the best help is to call. This does not mean that the parties had not asked for help but to its rapid acceptance. It is natural that the Ghlm not unseen and does not know what kind of help that the other side wants, perhaps even upset if we can help, too. So you will come in the Quran that God does not answer. Do not say we did not want it tomorrow! Therefore proverb: the lazy beggar What's the landlord's fault, it would not help if someone does not help him. The second phase of the transmission channel between the receiver and the message that should be specified.and the third did not respond to written English for help. The answer is not enough just to coordinate input and output of the once penniless, the other one can not help with money back guarantee. Here is the main task of the human will. So if wisdom to know the will of the legislature, the executive branch is human

Fourth reward or evaluate it. And here is influenced human conscience and acts as the judiciary. Exterior is in the process of further clarification outside the first and second free cash Kali Kali third and fourth arrogance is beyond the sums of money and goods that stage. The economic aid is usually exchanged. As if the old man across the street or walking by them and guide them. But after making this contribution and discovered that his talent would it need to interact with them. So when the night goes home to mother says a man helped expect more dinner or a chocolate and likes it. We call this era the era of Kali Kali. Due to increasing demand in society that it is a part of the services offers. Such as a nursing home or a white cane, etc. Forum, which generally defines their earnings to help these people. In fact, an economic evaluation takes place and the amount of wages to be determined and who are hired to do. In fact cent target becomes the target

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
چهارشنبه 26 خرداد 1395 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

ماه رمضان تمرینی در حضور خدا است، زیرا برخلاف نماز و دیگر فروع دین، که نماد مادی و شکلی دارد و: همه مردم متوجه می شوند، روزه انفعالی است و کسی آن را نمی بیند، نخوردن و نیاشامیدن و دیگر احکام روزه، دستور به انجام ندادن است. در حالیکه بقیه احکام دستور به انجام دادن است. لذا شخصی که روزه می گیرد، حضور خدا را احساس می کند و: در حضور خدا از اعمالی که روزه را باطل می کند، دوری می کند. روزه اعتصاب غذا نیست، زیرا شرط اول در اعتصاب غذا، اعلام آن است یعنی باید به رسانه ها و: مردم و دوستان اعلام کند که: من اعتصاب غذا را شروع کرده ام. و چون وجهه تبلیغی آن اصالت دارد، لذا میتواند  در غیبت رسانه ها غذا هم بخورد! اما در مقابل رسانه ها لب به غذا نزند. در حالیکه در روزه ماه رمضان، نیت کافی است! یعنی در دل خود تصمیم به روزه گرفتن کند، و از غذا خوردن در روشنایی روز از: طلوع فجر تا غروب آفتاب خود داری کند. و چون خدا را بر خود ناظر می داند، هرگز این روزه را نمی شکند.

 تمرین دیگر حضور خدا ، غیبت امام زمان است، زیرا زمانی بود که مردمان گذشته دور، از پیامبران خود معجزه می خواستند. تا آن را نمی دیدند قبول نمی کردند. لذا خداوند برای همه قوم ها پیامبر می فرستاد، و به آنها معجزه هم عطا می کرد. که تعداد آنها را 124هزار نفر نیز گفته اند. از میان این 124هزار نفر، حدود 25نفر آنان در قران نامبرده شده، و از این 25نفر 7نفر مهمتر بوده اند. حضرت آدم بعنوان اولین پیامبر، و حضرت نوح و حضرت ابراهیم حضرت داود موسی و عیسی و: حضرت محمد ص به عنوان آخرین آنها است. حضرت ابراهیم نام کتابش صحف است، و حضرت داود مزامیر یا زبور، حضرت موسی تورات و حضرت عیسی انجیل و: حضرت محمد ص قران. به ترتیب نزول هر کدام از این کتاب ها، تکامل یافته اند تا به آخرین و جامع ترین کتاب، یعنی قران رسیده است.اما بعد از قران و حضرت محمد ص، مردم دارای بینشی شدند که: مانند انسان های بدوی، عقل شان به چشم شان نبود! تا فقط هرچیزی را که می دیدند، قبول کنند و این تفاوت را پیامبر اسلام بخوبی بیان فرمود: آنجا که با حسرت می فرماید: کجا هستند برادران من؟ مردم مقابل می گویند ما برادران شما هستیم! می فرماید نه شما اصحاب من هستید، برادران من کسانی هستند که بعد از من می آیند و: بدون اینکه مرا دیده باشند، تصدیق می کنند و ایمان می اورند و عمل می کنند.

امام سجاد در توضیح این بیان می فرماید: برای اینکه مردم آینده عقل هایشان رشد می کند، و حضور و غیاب ما برایشان فرقی نمی کند. لذا است که باید گفت: غیبت امام زمان عج تمرین حضور خدا دربین مردم است. یعنی برای اینکه برای مردم قابل فهم باشد که: چطور خدا آنها را می بیند و بر آنها ناظر است، غیبت امام زمان را طولانی کرده است. یعنی با اینکه مردم می بینند که ایشان غیبت دارد، و غیبت ایشان هم زمان مشخصی ندارد ولی، منتظر آمدن می مانند. و یا حتی حضور ایشان را در اجتماعات خود احساس میکنند. اینهم  فرموده خود امام زمان است که، به آخرین رابط خود از نواب چهار گانه می فرماید: بعد از این دیگر کسی مرا نخواهد دید، و اگر کسی گفت او را تکذیب کنید. اما من در میان شما خواهم بود، و دربازار شما می آیم، در اجتماعات شما شرکت می کنم و: هرگز از شما غافل نیستم .

این بیان امام زمان می رساند که: مردم باید کم کم به رشدی برسند: که وجود خدا را درکنار خود حفظ کنند. و آن را یک اعتقاد خالی، یا یک شعار ندانند. همانطور که خداوند در قران می فرماید: ما از رگ گردن به شما نزدیکتریم، یا اینکه می فرماید اگر دو: نفر با هم صحبت کنند نفر سوم آنها خدا است. و این امر نیاز به ممارست و تمرین دارد. روزه ماه رمضان زمینه این تمرین را فراهم می کند. و آدم های روزه دار در واقع با فراموش کردن: غذای مادی ظرفیت های خود را، از غذاهای معنوی پرمی کنند.

بجای اینکه هم وغم آنها پر کردن شکم باشد، و اندیشه اینکه چه چیزی بخرند یا بپزند و بخورند: ذهن آنها را پر کند، با یک نیت ساده در اول روز، ذهن خود را از ان پاک می کنند. چون ذهن انسان همیشه فعال است، لذا فعالیت خود را در زمینه های دیگر شروع می کند. یکی از این زمینه ها که خیلی سفارش شده، کمک به دیگران است. کمک به دیگران استعداد های درونی هر فرد را بارز تر می کند. کمک دهند و یا کمک گیرنده، متوجه استعداد های جدیدی در خود می شوند، و این زمینه رشد و تعالی را فراهم می کند: یعنی عقل انسان را زیاد می کند.

Practice of the Presence of God

Ramadan is an exercise in the presence of God, since, unlike prayer and other branches of religion is the symbol of material and form: all people are realizing, passive day and who do not see it, eating and drinking and other dietary laws, orders is not doing. While the rest of the sentences are ordered to do. The person who is fasting, feels the presence of God and in the presence of God the things that invalidate the fast, Einstein. Day hunger strike, because the first condition on hunger strike, declaring it means to the media and people and friends to announce that I've started a hunger strike. And because it is original promo image, so it can eat food in the absence of the media! But the media does not give up food. While at the Ramadan fast, good enough! The decision is in your heart, fasting, and eating in daylight from dawn to sunset refrain. And self-observer as God knows, never does not break the fast.

 Practice the presence of God, the absence of the Hidden Imam, because when the people of the distant past, your prophet wanted a miracle. They do not accept it. So God sent a prophet to all nations, and also have given them a miracle. They have also said that 124 thousand people. Of the 124 thousand people, about 25 of them mentioned in the Koran, and of these 25 patients, 7 cases were more important. Adam, the first Prophet, and the Prophet Noah and Abraham, David, Moses, Jesus and Prophet Hazrat Muhammad as the last of them. His name scrolls of Abraham, and the Psalms of David or Psalms, Torah, Moses and Jesus and the Bible: Muhammad Koran. In descending order any of these books have evolved to the latest and most comprehensive book, the Qur'an, but the Qur'an and the Prophet Muhammad reached, people have the perception that such primitive people, their wisdom eye not them! Just everything that you see, accept and express the difference as well as the Prophet said: Because he says with regret: Where are my brothers? The people say we are your brothers! Says no you are my companions, my brothers are those who come after me and no you have seen me, and believe and act acknowledged.

Imam Sajjad said in explanation says that people come to their senses grows, and attendance is we did not care. It has to be said: the absence of Imam Mahdi practicing the presence of God among people. That is to be understood that for people that how God sees them and is watching over them, has long absence of the Hidden Imam. This means that people see that they are missing, and his absence but also no specific time, waiting for you like. Or even feel his presence in their communities. But the words of the Imam of Time is the latest interface of the vice-four says: After this no one will see me, and if someone said to reject him. But I am among you, and you come on the market, in your community now, and I have never seen you do not forget.

This time his expression implies that people should increase gradually to reach: the existence of God preserve their grades. And it is an empty idea, or a slogan not know. As Allah says in the Quran: We jugular veins are closer to you, or that says if two: people speak with their third man is God. And it would need to practice and practice. Ramadan fasting provides the practice field. And fasting people actually forget: your capacity to feed material, spiritual foods are filled.

Instead, they fill the belly is too overwhelming, and thinking what to buy or cook and eat: to fill their minds with a simple intention in the first day, their minds are clean. Because the human mind is always active, it starts its activity in other areas. One area that very order, helping others. Help others within each person's talent is more prominent. Help, or help recipients understand their new talent, and it provides growth and development: the human intellect increases. 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

رفتار دبیرکل سازمان ملل در مقابل عربستان، گرچه بسیار وقیح بود ولی این روند عمومی سال های طولانی: سازمان ملل در برابر عربستان است. نه تنها سازمان ملل بلکه همه دولت ها چنین رفتاری را دارند، از دولت آمریکا که ادعای ابرقدرتی دارد، گرفته تا جزیره کومور! یا بور کینا فاسو. و همه این ها به مدد دلار های نفتی انجام می گیرد.  آل سعود که از همان ابتدا برمبنای خشونت و: ترور به وجود آمده است  ولی در برخی جاها دوست ندارد: به این نام شناخته شود! و لذا دارای شخصیت های دوگانه است. مثلا می بینیم در بین خودشان، بازی با شمشیر واقعی که بسیار ترسناک است، در تمام جشن ها رواج دارد و حتی اوباما راهم به این : جشن ترسناک دعوت و به دست او شمشیر دادند! شمشیر برای آل سعود حکم سگ برای امریکایی ها دارد! همانطور که آمریکایی از حمله سگ های خود به دیگران لذت می برند، آل سعود هم از دیدن ترس از شمشیر، در چشم مهمانان خود لذت می برند.

در بسیاری از مواقع هم کنترل خود را ازدست می دهند، و چهره واقعی خود را نشان می دهند. مثلا با پیروزی مردم عراق در جبهه فلوجه و موصل، آل سعود گروهی را به جنوب عراق اعزام کرده، تا از زندانیان داعشی سعودی دیدن کند! یعنی برخلاف سوریه، که در آنجا مجبور است به ائتلاف ضد داعش بپیوندد! در عراق نمی تواند جلوی: خشم خود را از کشته شدن داعشی ها بگیرد.

متاسفانه با تمام روشن بودن این مواضع، هنوز کشورهای اسلامی جرات: مقابله به مثل را  پیدا نکرده اند. برای سوری ها و عراقی ها ثابت شده که: کشتار مردم عراق و سوریه، چه در میدان جنگ با داعش چه در انفجارات، به وسیله سعودی ها هدایت و پشتیبانی می شود. ولی از اجرای حکم قصاص هیچ حرفی نمی زنند! حتی علمای طراز اول به ذهن شان هم، چنین چیزی خطور نمی کند. یعنی بزرگترین دستور الهی برای اجرای: حدود اسلامی توسط مراجع نادیده گرفته شده است. آیه الله سیستانی حتی یکبار هم، برعلیه سعودی ها موضع نگرفته است، چه رسد به شیوخ الازهر و: مفتی های لبنانی و سوری. حتی در ایران هم بجز چند مورد تهدید لفظی، صحبتی از اجرای حدود الهی در مورد آل سعود نشده است. درحالیکه اکنون بر اساس آیات الهی باید، تمام شاهزاده های آل سعود، به دادگاه احضار و اعدام شوند. زیرا همه آنها جزو آمرین قتل های ایرانیان هستند. واگر هر نفر به یک نفر را حساب کنیم، تمام شاهزاده های سعودی هم باید بمیرند، تا حساب کشته های ایران صاف شود. قران کریم صراحتا می گوید: اگر کسی مومنی را بکشد، مانند این است که تمام مردم دنیا را کشته است. لذا باید قاتل را قصاص کرد، تا این کار را تکرار نکند. طبق دستور الهی (وَكَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) بر مردم واجب است که قصاص کنند. درست همان کاری که آل سعود کرده، باید خودشان  قصاص شوند. اگر کسی را کشته اند، یکی از انان باید کشته شود! اگر چشم کسی آسیب دیده باید چشم آنها را گرفت، اگر گوش یا هر عضو دیگری آسیب دیده، عینا باید آل سعود هم ببیند. اگر کسی این حکم را اجرا نکند، خودش ظالم است! بنابر این علما ی اعلام و حجج اسلام نباید کوتاه بیایند. البته شاید طمع رفتن به حج یا استفاده از: عنوان امیرالحاج یا  ترس از: لغو ایجاد نمایندگی دفتر علما و بعثه  در مکه، برخی ها را از دادن این فتوا منع کرده باشد، ولی خداوند هیچگاه تعطیلی حدود را نمی پذیرد، مخصوصا آن هم هنگامی که قدرت بر: اجرای حدود الهی را داشته باشیم. وزارت خارجه میتواند: همانطور که از برداشت های غیرقانونی آمریکا شکایت کرده، از برداشت های غیر قانونی کانادا هم شکایت کند. و خواستار اجرای عدالت و حکم قصاص در مورد: شاهزاده های سعودی هم بشود. در همین فاجعه منا همه دوربین ها نشان دادند که: حضور بیموقع شاهزاده سعودی، راه را بر حجاج بست و آنها را به شهادت رساند، چرا برعلیه او شکایت نمی کنند؟  این جرایم آشکار حتی در دادگاههای خودمان هم قابل رسیدگی است. میتوان پس از محکومیت آنان به اجرای حدود و قصاص، دستگیری آنها را از طریق پلیس بین الملل دنبال کرد. و اگر این روش هم جواب نداد، جوخه های قضایی باید به عربستان اعزام شوند، تا این شاهزاده ها را در همانجا اعدام نمایند. بدیهی است اگر این صورت نگیرد، یعنی امر خدا تعطیل شده است. و قوه قضائیه در مضان اتهام: مماشات با قدرتمندان قرار می گیرد. و قضیه آفتابه دزدی! بر آنها صدق خواهد کرد. زیرا خداوند فرموده حیات شما در قصاص است، و اگر کسی این حکم را اجرا نکند ظالم است.

اجرای حکم قصاص در مورد آل سعود.

Execution of Saud.

UN Secretary-General behavior against Saudi Arabia, although it was very rude but the general trend for years: the United Nations against Saudi Arabia. Not only UN but all states have such behavior, the government, which claims to superpower America has to Comoros island! Or boron kina Faso. And all this is done with the help of petrodollars. Saud from the beginning based on violence and assassination there, but in some places does not like to be known by this name! And thus have a dual character. For example, we see in between them, play with real swords is very scary, is common in all of the festivities and even Obama in this way: holiday horror invitation and gave him the sword! Icons for Americans is Al Saud ruling dog! As the Americans from attacking your dog to enjoy others, Saudis still see the fear of the sword, in the eyes of your guests will enjoy.

In many cases lose their control, and to show its true face. For example, with the victory of the Iraqi people in Fallujah and Mosul Front, Al Saud has sent a team to southern Iraq, to ​​visit prisoners ISIL Arabia! That is in contrast to Syria, where he is forced to join the coalition! Iraq can not prevent anger from ISIS are not killed.

Unfortunately, with all the clarity of these positions, still dare Islamic countries: Retaliation will not find. Syrians and Iraqis have to prove that killing people in Iraq and Syria, whether on the battlefield or in the explosions ISIS, led by Saudi Arabia and supported. But the execution does not talk! Even top scholars in their minds together, such a thing does not occur. That is the divine command to run: about Islamic been ignored by the authorities. Ayatollah Sistani even one time, against the Saudis not stand, let alone the sheikhs of Al-Azhar and: Mufti of the Lebanese and Syrian. Even in Iran, except for a few verbal threats, speaking of the execution of God is not about Al Saud. While now based on divine revelations have all the princes of the House of Saud, the court and executed. Because all of them are Iranians among those carrying out killings. If each person to one of our account, all Saudi princes have to die, to die account of Iran is clear. Quran clearly says if anyone kills a believer, it's like that all the world is dead. The killer must be punished, so they do not repeat. According to the divine command () on the people is necessary for life. Just as the Saudis and, should they be punished. If someone killed, one of them must be killed! If the affected person must be their eyes, ears or any member if damaged, just to see Al Saud. If someone does not execute the sentence itself is cruel! Therefore, the scholars said Islam should not and Hjj down. Perhaps greed go to Hajj or use: as Amyralhaj or fear of cancellation create Bsh office representatives and scholars in Mecca, some of the fatwa prohibits this, but God did not accept the closure around, especially when it the power to: execution of God we have. State Department can: As America has complained of illegal harvesting, illegal harvesting sue Canada. And calling for justice and the death sentence: Saudi princes, too. At the same disaster areas all cameras showed the presence of mistime prince, the way of pilgrims dead and killed them, why do not complain against him? The obvious crimes even in our own courts addressed. One can then sentence them to run around and retaliation, arrest through Interpol followed. If this method also fails, the Saudi judiciary must be sent squads to execute the prince in there. Obviously, if this is not done, the will of God has been closed. And the judiciary in Mzan charge: appeasement with the powerful. And Tankard case of theft! They will apply. For the LORD commanded you in retaliation is life, and if someone does not execute the sentence is unjust.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

 مدت ها بود که همه جهان تصور می کردند: لیست سیاه واقعی است و اگر کشوری در: لیست سیاه قرار گرفت، یعنی از سوی سازمان ملل محکوم به رفتار بدی شده، و باید رفتار خود را عوض کند! اما حالا معلوم شد لیست سیاه یعنی: مرکز اخاذی سازمان ملل ! یعنی سازمان ملل و به تبع آن آمریکا و فرانسه و انگلیس و یا آلمان، وقتی با کسر بودجه مواجه می شدند، برای تامین آن به این شگرد متوسل می شدند، و مثلا عربستان را در لیست سیاه قرار می دادند! و آل سعود برای اینکه خوشنام بمانند، ناچار سرکیسه را شل کرده، و دلار های نفتی را به سوی آنان سرازیر می کردند. وقتی از نقض حقوق بشر، یا تساوی زن و مرد در عربستان صحبت می کردند، باز هم قبل از ایجاد معضل، رشوه ها می رسید و سازمان ملل، بودجه خود را دریافت می کرد. آمریکا و اسرائیل و دیگران هم، کیف خود را پر پول می دیدند. لذا این موضوعات حقوق بشری به فراموش سپرده می شد، تا لحظه تمام شدن پول ها.

البته آنها به لبنان و حزب الله و ایران و: برخی کشورهای ثروتمند نیز گیر می دادند، ولی فقط شیوخ خلیج فارس بودند که: سرکیسه را شل می کردند، بقیه کشورها چون به خودشان اظمینان داشتند، فقط انتقاد می کردند. مثلا هرگاه برای نقض حقوق بشر، اعلامیه ای برعلیه ایران صادر می شد، ایران که به خود مطمئن بود یا آن را مغرضانه تلقی می کرد، و یا بدون عکس العمل از کنار آن می گذشت. اما شیوخ که همه کارشان نقض حقوق بشر است، و باصطلاح شلوارشان کثیف است، برای اینکه کسی متوجه نشود، فوری کیف خود را باز می کردند.

ما اکنون مطمئن هستیم که اگر، حزب الله لبنان هم سرکیسه را شل می کرد، نه تنها تروریست نبود! بلکه رئیس حقوق بشر سازمان ملل هم می شد. همانطور که در زمان فالانژها بود، و 14مارسی ها هم هستند. یا در مصر، کودتا علیه دولت انتخابی، بعد از یکسال اصلا جرم حساب نشده! و هیچگاه دولت السیسی در لیست سیاه قرار نگرفت، چون تمام درآمد مصر را در: دست آمریکا واسرائیل گذاشت. در موضوع عراق هم دیدیم که: گفتند سلاح های کشتار جمعی دارد، و به آن حمله کردند ولی، بجای سلاح های کشتار جمعی، یک کشتار جمعی راه انداختند!

 در ایران اما موضوع چند وجه داشت: عده ای از ایرانیان فکر می کردند که: آمریکا واقعا مهد دموکراسی است، واگر حرفی می زند از سر دلسوزی است! لذا نه تنها حاضر بودند کشور خود را بفروشند، بلکه شرم داشتند که بگویند ما ایرانی هستیم! آنها به امریکا و یا اروپا پناهنده شده، و نام خود را تغییر می دادند! و برخی حتی موهای سیاه خود را رنگ می زدند، تا به آنها کله سیاه گفته نشود! عده ای که نمی توانستند بروند، هرچه می توانستند پول ها و ثروت های ایران را به: خارج می فرستادند تا اگر روزی فرار کردند، دست خالی نباشند.

گروه دوم کمی بهتر بودند، آنها سعی داشتند به آمریکا ثابت کنند که: اگر در ایران حقوق بشر رعایت نمی شود، بهتر است که آمریکا بیاید و: خودش رعایت حقوق بشر را به مسئولین ایرانی یاد بدهد! خودشان هم سعی می کردند: طبق استانداردهای آمریکایی عمل کنند: سیاهپوستان را بکشند! رنگین پوستان را زندانی بکنند، تا کسی نتواند بر علیه: عدم اجرای حقوق بشری آمریکا، اعتراضی بکند. این بیچاره ها، تجاوز اسرائیل به فلسطین را یک حق می دانستند، و از کمک های ایران به لبنان و فلسطین انتقاد می کردند. آنها حتی وقتی آل سعود ایرانی ها  در مکه شهید کرد، گفتند تقصیر ایرانی ها است که شعار می دهند، بعد موقعی که خبر شهدای منا پخش شد، گفتند: با اینکه تقصیر آل سعود نبود، ولی آنها سخاوتمندانه برای هر کشته، یک میلیون دلار می دهند! حتی وقتی شنیدند آمریکاییها، پول ایران را بلوکه کرده و: برای خسارت خانواده های امریکایی، دو میلیارد دلار پرداخت کردند گفتند: جان آمریکایی ها چند برابر ایرانی ها می ارزد!

  اما مردم ایران گول تبلیغات را نخوردند، تابع سیاست های جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی بودند. میدانستند همه اینها فقط یک شگرد است، ولی نمی توانستند ثابت کنند. تا اینکه دبیرکل سازمان ملل اعتراف کرد! حالا مردم ایران در پی انتقام خون شهدای خود، از آل سعود هستند. زیرا معلوم شده از زمان صفویه تاکنون، هر توطئه ای علیه ایران بوده، از زیر بال سعودی ها خارج می شده است، حتی در زمان صفویه نیز، ده سال ایرانی ها از حج رفتن محروم شدند.

 اکنون بر اساس آیات الهی باید، تمام شاهزاده های آل سعود به دادگاه احضار و اعدام شوند. زیرا همه آنها جزو آمرین قتل های ایرانیان هستند. واگر هر نفر به یک نفر را حساب کنیم، تمام شاهزاده ها باید بمیرند، تا حساب کشته های ایران صاف شود. قران کریم صراحتا می گوید: اگر کسی مومنی را بکشد، مانند این است که تمام مردم دنیا را کشته است. لذا باید قاتل را قصاص کرد، تا این کار را تکرار نکند. طبق دستور الهی (وَكَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) بر مردم واجب است که قصاص کنند. درست مشابه همان کاری که آل سعود کرده، باید قصاص شوند اگر کسی را کشته اند، یکی از انان باید کشته شود! اگر چشم کسی آسیب دیده باید چشم آنها را گرفت، اگر گوش یا هر عضو دیگری آسیب دیده، عینا باید آل سعود هم ببیند. اگر کسی این حکم را اجرا نکند، خودش ظالم است! بنابر علما ی اعلام و حجج اسلام نباید کوتاه بیایند.

 زمان آزمون دوره های کاردانی و کارشناسی نظام آموزش مهارتی به شیوه آموزش های خاص

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :