ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

براساس نظرات زیگموند فروید، بسیاری از عقده های بشری در دوران کودکی بوجود می آید و: در ضمیر ناخود آگاه او جای می گیرد، و در بزرگ سالی به صورت رفتار های: هنجار شکن خود را بروز می دهد! حتی ایشان رفتار جنسی افراد در بزرگسالی را، حاصل ناکامی های او در دوران کودکی در استفاده از پستان مادر می داند! او حتی  در کتاب«تمدن و ملامت های آن»  تمدن را، ناشی از همین سرکوب های غرائز حنسی می داند، که بشر را فرهیخته تر می کند، و هرچه بشر فرهیخته می شود افسرده تر می گردد!

 با این وصف تاریخ بشر هم همینطور باید تحلیل شود : یکی از ناکامی های بشریت در تاریخ تمدن، به آغاز آن بر می گردد که در آن سال ها، بشر ابتدایی همه در یک جا زندگی می کردند. جمعیت زیاد نبود و همه مانند: یک خانواده بزرگ در کنار هم بودند. اما رشد بشری و آغاز تمدن شهر نشینی، با جنگ ها و درگیری ها همزمان بود. یعنی هرچه جمعیت بشری افزایش می یافت، جا برای بقیه تنگ تر می شد، ناچار عده ای باید ازبین می رفتند و یا، آنجا را ترک می کردند. افراد یا اقوام پیروز آنهایی بودند که: در همانجا باقی می ماندند، و شکست خورده ها یا کشته می شدند، یا فرار می کردند و: به جاهای دورتر می رفتند. این نیروی گریز از مرکز هرگز توقف نداشت، و با هر تکانه جمعیتی، یک جنگ جدید ایجاد می شد و: عده ای کشته یا فراری می شدند. گاهی حتی فراری ها را هم رها نمی کردند. به دنبال آنها رفته و در محل جدید نیز به آنها حمله میکردند و: ناچار افراد دور تر و دورتر می رفتند، و دوباره به جنگل بر می گشتند، و دوران بربریت تازه ای را آغاز می کردند، تا دست شهرنشینان به آنها نرسد، و اگر هم رسید ببیند که آنها چقدر بدبخت هستند و: دست از طمع بر دارند. به همین جهت هرچه افراد از مرکزیت آن موقع، که شمال شرقی ایران فعلی بوده است، دور می شدند ناچار وحشی تر و عقب مانده تر می شدند، یا خود را عقب مانده نگه می داشتند. در انتهای این گزینه تاریخ، قوم بربر ها در افغانستان و مغولستان فعلی  و وایکینگ ها در انگلستان و و شمال اروپا را تشکیل می دادند.

 در واقع بربر ها مردمی متمدن بودند که: در جنگ شکست خورده و فراری بودند، و لذا اگر پیشرفتی هم داشند، آن را مخفی می کردند تا: دوباره مایه طمع جدید دشمنان نشود. شمال اروپا  در زمان شارل پنجم، این امر به اوج خود می رسد. گفته می شود او با هارون الرشید همزمان بوده و: هارون الرشید ساعت ساخت ایرانی ها را به او هدیه می کند، و همانطور که در میدان ساعت دمشق نصب شده بود، آنها هم دریکی از میدان ها نصب می کنند! ولی قبیله گل به ساعت حمله کرده، به آن سنگ می زدند و می گفتند: اجنه در ان رخنه کرده است.

 این دوری و جنگ و زندگی سخت در: دوران اولیه و اغازین تاریخ، تا عهد عتیق و قرون وسظی ادامه داشت. بعد از فرون وسطی  رنسانس ایجاد شد و: انقلاب صنعتی و شهر نشینی به اروپا رسید. اما آن عقده های فروخفته دوران قبل، در ذهن آن ها رسوب کرده بود، و از ان خلاصی نداشتند. لذا کینه های فروخفته آنها به صورت مبارزه با: احکام الهی ظاهر شد. مهمترین جنگهایی که به آنها ثابت می کرد: همیشه باید در محرومیت باشند، جنگ های صلیبی بود. اصولا جنگ های صلیبی برای مبارزه با پیشرفت بود. یعنی آنها از ترس اینکه باقی مانده مسیحیان که: در جنگل ها زندگی می کردند ، مسلمان شوند این جنگ ها را به راه انداخته بودند. آنها مظهر هر پیشرفتی را از بین می بردند، و برای این کار انکیزیسیون یا دادگاه تفتیش عقاید تشکیل داده بودند. و این ها همه عقده های فروخفته بود تا: پس از رنسانس در شکل اومانیسم ، لیبرالیسم و رهایی از دین و انکار خدا خود را نشان بدهد. هنوز هم اروپا وامریکا اسیر همان اندیشه های لیبرالی است. زیرا می ترسد همه این پیشرفت ها خواب و خیالی بیش نباشد، و باید باز هم به جنگل ها و غار ها پناه برد.  عمل شرطی این حرکت، در پیدایش گروه های واپس گرا مانند نژادپرست ها می باشد، که از ورود مهاجرین و رنگین پوستان خواب آرامی ندارند. آنها تصور می کنند باز هم باید: جای خود را به مهاجران بدهند و به جنگل بروند. بسیاری هم این بازگشت به جنگل را به عنوان: فلسفه نوین خود مطرح می کنند، تا به طبیعت برگردند. اینها آن دسته از گروهایی هستند که بدون جنگ، حاضرند محل خود را تسلیم و دوباره به دامن جنگل بروند. و برای رهایی وجدان خود تمدن را الیناسیون می نامند یا آن را ماشینیزم میدانند. بیتلیزم و هیپیزم و اگزیستانسیالیزم همه از این عقده ها بر خواسته بود. در حالیکه در اسلام توصیه به شهر نشنی و مدنیت شده. و با رهبانیت و دوری از شهر ها مبارزه می شود.

Liberalism is the result of a complex history of the West.

Liberalism is the result of a complex history of the West.

According to Sigmund Freud's comments, many human ganglia occur in childhood and in his subconscious mind takes place, and a great year for behavior: his breaking of the norm! He even sexual behavior in adulthood, the result of his failure in the breast-fed child knows! Even in "Civilization and its condemnation" of civilization, caused by the suppression of instincts Sexual knows, the more educated man, and the man is educated to be more depressed!

 However human history so must be analyzed: a failure of humanity in the history of civilization, it goes back to the beginning of that year, the basic human lives were all in one place. There was such a large population and a large family were together. But the growth of human civilization and urbanization, coincided with wars and conflicts. As the human population increases, there will be tighter for the rest, inevitably some have moved or destroyed, they leave. Win those individuals or groups that remain in the same place, and failed or been killed, or had fled to places farther away. The centrifugal force did not stop, and with the momentum crowd, a new war was: some were killed or escaped. Sometimes they did not even run away to the left.if you came to see how much they are poor and hand over their greed. That is why the people of the centrality of the time, which is the current northeastern Iran, were the wild have been more and more backward, or kept her backward. At the end of the option date, the current and the Vikings Berbers in Afghanistan and Mongolia in the UK and Northern Europe constituted.

 In fact, the barbarians were civilized people that were defeated and fled, and so if you had real progress, it is hid to again be a source of new enemies greed. Northern Europe at the time of Charles V, it reaches its peak. But the tribe attacked the flower clock, it was stoned and said: Goblins in the infiltrated.

 This is to avoid war and hard life in the early period starting date to antiquity and the Middle Ages continued. Medieval Times was created after the Renaissance and Industrial Revolution and urbanization to Europe. But it suppressed complexes before, was deposited in their mind, and did not get rid of it. Therefore, they suppressed grudges for combat: the divine laws appeared. The wars that proves to them that they should always deprivation, the Crusades. Basically, the Crusades to fight progressed. That left them fearing Christians that lived in the forests, are Muslim these wars were waged. They were the epitome of progress, and for the work of the Inquisition had formed. All of this was suppressed and complexes: in the post-Renaissance humanism, liberalism and freedom of religion and to show their rejection of God. Europe and the US still have the same liberal ideas. Fearing all this progress is not a pipe dream, and it still took refuge in forests and caves. If the move operation, the emergence of groups such as racism is retrogressive, that the arrival of immigrants and people of color do not sleep lightly. They think it must give way to the immigrants go into the forest. Many of these returned to the forest as: ask your new philosophy, to return to nature. These groups are those without a fight, willing to give up their place and go back into the lap of the forest. And to relieve his conscience civilization called alienation or machinism know it. Bytlysm and Hypysm and Existentialism All of these complexes are asked. While Islam has been advised to the city of Boston and civility. And the frock and the fight away from the city.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

در همایش اقتصاد شهری و اقتصاد مقاومتی، که توسط بانک شهر برگزار شده بود، از کتاب بانکداری احتماعی رونمایی شد. منظور از بانکداری احتماعی را مدیر عامل بانک شهر توضیح داد: بانکها نباید فقط به فکر سود و افزایش: نرخ بهره و کسب در امد های نجومی باشند، بلکه باید به فکر مشکلات شهروندان هم باشند. بطور نمونه ایشان گفتند که بانک شهر، بجای سرمایه گذاری در امور دلالی با سود بالا و بازگشت سریع، ترجیح می دهد در امر مترو در تمام کلانشهر ها سرمایه گذاری کند.

و این تئوری البته سالها قبل، در غرب به عنوان اقتصاد اجتماعی یا مدیریت اجتماعی، مطرح بوده و همه موسسات و شرکت های بزرگ، در کار های عام المنفعه و خیریه هم شرکت می کردند. دولت ها نیز هزینه های مربوط به امور خیریه را، بجای مالیات می پذیرفتند. اما سوال اینجا است اگر قرار است رویکردی جدیدی را پذیرا باشیم، چرا رویکرد اصلی را نپذیریم و باز هم خود را در: پیچ و خم های جدید گرفتار کنیم؟ چرا اصلا بانک باید بهره بگیرد؟ که بخواهد در امور خیریه یا عام المنفعه خرج کند؟ این مشابه مثالی است که شخصی، از مغازه ها دزدی می کرد ولی آن را بین فقرا تقسیم می کرد. از وی پرسیدند چرا اینکار را می کنی؟ گفت دزدی یک گناه است، ولی صدقه ده برابر ثواب دارد پس من 9برابر ثواب می کنم! یعنی بخشش از اموال دیگران نمی تواند عمل خیر باشد. لذا در تئوری های غربی اگر دقت کنیم، هر بار آنها سرشان به سنگ می خورد، و از تئوری قبلی نتیجه نمی گیرند، فقط حاضرند یک قدم به واقعیت نزدیک تر شوند. در حالی که واقعیت در انتهای راه آنها ایستاده و: منتظر رسیدن شان است. و واقعیت چیزی جز فرمان های الهی نیست. کسانی که به هر دلیلی از این حقیقت روی گردانی می کنند، یا دیگران را از رسیدن به آن منع می کنند، کافری بیش نیستند. زیرا کفر یعنی پوشاندن واقعیت و واقعیتی بزرگ تر از فرمان های الهی نیست. چرا نباید ما بانکداری الهی، یا اقتصاد الهی یا مدیریت الهی نداشته باشیم؟ و چرا نباید همه تئوری های ما رنگ خدایی نگیرد؟

در مدیریت سال ها است که بحث می کنند: که آیا مدیریت فن است یا هنر است یاعلم؟ اما هنوز هیچکدام به نتیجه نرسیده اند، زیرا حقیقت اصلی را پنهان کرده اند. باید آنها اعتراف کنند که مدیریت امروز، معجزه الهی برای افرادی است که آن را می خواهند. یعنی مدیر شدن به درس خواندن یا تجربه داشتن نیست، بلکه هرکسی می خواهد مدیر یا هر عنوان دیگری داشه باشد، باید با خدای خود خلوت کند و: از او استمداد کند تا خدای متعال هم، تعهدات لازم را از او بگیرد، و بعد کاریزمای لازم را به او عطا کند. کاریزما یا جذابیت فوق بشری هرکس در میدان عمل، به میزان تعهد او برای نجات بشریت است. کسی که دوست دارد که بیماران را نجات ببخشد، خداوند او را عاشق پزشکی می کند، و او از دیدن آنهمه کتاب و جنازه! و رجز خوانی استاد ها، خم به ابرو نمی آورد. و کسی که می خواهد به بیکاران رسیدگی کند، خداوند جاذبه های کار افرینی را در دل او ایجاد می کند. گرچه اغلب آنها ناسپاس هستند و بعد از بدست آوردن این جاذبه بجای رفع مشکلات مردم به مشکلات خود می پردازند اما همه آنها میدانند که این اندیشه و این عشق و جاذبه را کس دیگری در دل آنها به امانت گذاشته است.

بنا براین نه هوش خود بلکه: خالق عشق و هوش و استعداد  خود را، باید در میان تئوری هایمان ببینیم. اینطور نباشد که همه عوامل و اصول دیده شود، ولی عامل خدایی در تئوری هایمان غایب باشد. البته تئوری های غربی ها یک عکس العمل است، آنها فکر می کنند خدا آنها را نمی بیند! و لذا آنها هم خود را به ندیدن خدا می زنند! و در جایگاه خودش نمی گذارند. به نظر آنها، خدا از مردم غرب روی برگردانده! و فقط به مردم شرق نظر دارد. اینهمه نفت و گاز ومعادن در خلیج فارس و اطراف آن، باعث این کج اندیشی شده و: غربی ها به تبع عقاید صهیونیست ها و لیبرال صهیونیست ها، خود را قوم: سرگردان و نفرین شده خدا می دانند، و لذا انتقام این بی توجهی را هم، در تئوری های خود  از خدا می گیرند. حسرت دوری از سر زمین پدری! آنها را گیج کرده، کسانی که یک روز در همین آسیا و: نزدیک دریای مازندران زندگی می کردند، ولی مجبور شدند به نام قوم هند و اروپایی، این سرزمین مادری را ترک کنند، و الان پشیمان هستند. واین حسرت تاریخی در ضمیر ناخود آگاه آنان تثبیت شده، و مانند تفکرات داروین و فروید و دورکهیم ومارکس ، ناکامی در سپیده دم تاریخ مانند کودکی یک بیمار، همیشه او را آزار می دهد..

إدارته أو الإدارة الاجتماعیة؟

His management or social management?

In urban and economic strength Economic Forum, which was held by the bank, the social banking book was unveiled. CEO of City Bank explained the purpose of social banking: Banks should not only think about profit and increase the rate of interest and revenues are astronomical, but they have to think about the problems of citizens. For example, he said that City Bank, instead of dealing with high profit and quick return on investment, prefers to invest in the metropolitan subway at all.

This theory, of course, years ago, in the West as social economy or social management involves all institutions and large companies, also participated in the work of welfare and charity. Governments are also costs involved in charity work, rather than accept a tax. But the question here is if the new approach to be open, because your main approach to accept and again: new maze we caught? Why banks should use it? Who wants to spend in charity or welfare? This example is the same person, of goods stolen, but it was divided among the poor. He asked why do you do? Said piracy is a sin, but the reward of charity is ten times against reward after 9 am I! Forgiveness is not the property of another can not act. So if we look at the Western theories, each time they stone them to eat, and not the result of previous theory, would only be one step closer to reality. While the reality of standing in the way: wait for their arrival. And reality is nothing but divine commands. Those who, for whatever reason of the fact the battalion, or prohibiting others from getting to the disbelievers are not over. Because infidelity means disguise reality and reality is greater than God's commands. Why should we divine banking or economics or management divine or not divine? And why should not we all theories of color is not God?

In the years that discuss management: whether the management of technology or art or science? But still have not reached any conclusion, because the truth has been hidden. They must admit that today's management, divine miracle for those who want it. The director of the study or not having experience, but everyone wants to be broadly manager or any other title, and deserted with their God: for he appealed to Almighty God, the necessary commitment from him, and later charisma necessary to grant him. Superhuman charisma or charm everyone in the field, to the extent of his commitment to save humanity. Who loves to save people forgive, God love her medicine, and she was visiting all the books and body! And brag teachers, does not turn a hair. And who wants to deal unemployed, entrepreneurs attractions God in the hearts of his creation.

So, not their intelligence but also the creator of love and your talents, you should see among our theories. It's not that all the factors and principles, but God operating in our theories is absent. Of course, Western theories of a reaction, they think that God does not see them! And so they themselves are not seeing God! And in its place are not. To them, God brought the people of the West! And intends only to people in the East. However, oil and gas mines in the Persian Gulf and its surroundings, causing the multitude of awning: Western and Zionist ideas and liberal Zionists consequently, their people: wandering and accursed of God, and thus neglect their revenge both, in their own theories of God. Yearning for a father away from the earth! They are confused, who one day in the Asia-: lived near the Caspian Sea, but were forced to Indo-European people, the motherland to leave, and now regret. This long established history in their subconscious mind, and Darwin and Freud and Durkheim and Marx's like thinking, frustration at the dawn of history, such as the children of a psychopath, always bothering him.

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

دنیای رسانه ای غرب، ما را به خاطر اجرای دستورات خدا محکوم می کند، و ما از اینکه بخاطر خدا سرزنش می شویم، اصلا شرمنده نیستیم! آنهایی باید شرمنده باشند که: دانسته یا ندانسته به جنگ با خدا برخاسته اند و: احکام و دستورات الهی را برای تمدن بشری مضر می دانند! صریح آیات قران است و در تورات و انجیل هم آمده که: قوم لوط بخاطر همجنس گرایی، مورد غضب خدا واقع شدند، و از آسمان برای آنها بلا نازل شد، زیرا این هوس دست از سرآنها برنمی داشت، و خداوند تنها راه را نابودی آن قوم قرار داد. حالا در زمان ما هم عده ای به این هوس شنیع آلوده شدند، و می خواهند دنیا راهم به فساد بکشند. و ایران اسلامی تنها جایی هست که: در مقابل این عمل فاسد و ضد خدایی ایستاده است، و رسانه های جهانی هم مانند: سیاهی لشکر با آنها همنوایی می کنند. در راس همه آنها، بی بی سی خائن قراردارد که در یک گزارش گفته که: سربازان ایرانی همجنس گرا، در معرض خطر مرگ هستند! اولا سربازان در ایران زندگی می کنند، و همجنس گرایی را یک عار می دانند، و با کلمات زشتی از آن یاد می کنند. در ثانی اگر کسی به جرم همجنسگرایی حتی سنگسار یا اعدام شود، دستور الهی است نه دستور شخصی، و کسی که این حکم را اجرا می کند، باید به خاطر اجرای حدود الهی، تشویق شود که در میان اینهمه جوسازی های دروغین، خدا را فراموش نکرده است.

  یا مثلا در سریال ایرانی می بینیم که: عشق و زندگی فقط برای ثروتمندان و: کارخانه داران معنی دارد، و یک زن فقیر کار گر مزرعه باید برای عشق آنها، از علاقه خود بگذرد. این نویسنده می نویسد که تا موقعی که دو دختر، خواهر فرضی بودند اخلاق داش مشتی داشته، و همدیگر را دوست می داشتند. ولی وقتی خواهر واقعی شدند، دشمن یکدیگر گشتند. و این مصداق همان حرف حضرت امیر است که می فرماید: برخی زنان به حرام خدا راضی هستند، ولی به حلال خدا راضی نیستند. وقتی دو زن به یک مرد علاقه دارند، و هر دو همسر قانونی او هستند، چرا باید از دیدگاه فمینیستی، یکی را فدای دیگری کنیم؟ وقتی خداوند اجازه فرموده و: در قران ذکر شده، چه کسی به خود، حق اجتهاد در مقابل نص را می دهد؟ آیا نفوذ داشتن در یک رسانه، باید راهی برای مبارزه با احکام اسلام شود؟ تا همان خطی که بی بی سی می رود، رسانه جمهوری اسلامی که از بیت المال مسلمین خرج می کند، و به گفته امام خمینی یک دانشگاه بزرگ است، باید همیشه دم از طلاق یا جدایی بزند؟ آیا اینها که نمی خواهند از دید غربی ها، شرمنده باشند از خدا شرم نمی کنند؟

و یا اجرای حکم اعدام و قصاص، امری الهی است چرا باید برای اینکه در برابر چند نفر معلوم الحالی مثل: احمد شهید دست از خدا برداریم؟ خداوند همه حاکمان را قبل از حکومت، مورد مواخذه قرار داده و از آنها تعهد می گیرد: تا به عدالت رفتار کنند و: اگر به قدرت رسیدند راه اجرای احکام الهی را در پیش بگیرند، آنها هم تعهد می دهند، ولی بعد از به قدرت رسیدن، همه آنها را خواب و خیال پنداشته و: به ظلم و بی عدالتی و اجرای نظرات شخصی خود می پردازند.(الذین ان مکنا فی الارض اقاموالصلاه و اتوالزکات) نمونه بارز آن فرعون است. وقتی عذاب خدایی فرامی رسد، هربار مخفیانه به پیشگاه خدا ناله می کند، و اعتراف می کند که او خدای جهان است نه فرعون، اما وقتی عذاب برداشته می شود، روز از نو روزی ازنو! برای بار سوم که این خلف وعده را می کند، خدا به او می فرماید چنان ترا بمیرانم که: برای همه درس عبرت باشی، و تا حالا هم جسد او را که از روی آب گرفته اند باقی است. و خیالپردازان فکر می کنند: مومیایی شده تا امروز باقی مانده! نه، این آیه قران است که توضیح می دهد: و وجود جسد فرعون را معجزه خداوندی، برای عبرت ظالمان و خلف وعده کنان می داند. امروزه مطمئن باشید که اوباما یا هر کس دیگر، در هر کجای جهان به حکوت رسیده، با عنایت خداوندی بوده و: همه آنها قبل از رسیدن به این قدرت، با خداوند خلوت ها داشته اند. ولی حالا شیرینی قدرت آن ها را مست کرده است. درست مانند دانش آموزان پشت کنکور، که گوش خدا را کر می کنند و التماس و تمنا، برای قبولی در دانشگاه، ولی این فقط سه ماه به یادشان می ماند! بعد همه چیز در پایین تنه خلاصه می شود. لذا تنها کسانی مست نیستند که: خواهان اجرای قدرت و احکام الهی هستند. یعنی معیار صداقت تمام رهبران و مدیران، در همه سطوح همین است . به وجدان خود رجوع کنند و ببینند: چه نذری و یا تعهدی دادند تا: خداوند قدرتی به آنان داد که مردم را به دور خود جمع کرده، و برانان حاکم شوند. آنها بدانند که دیر یا زود این صندلی، به کس دیگری می رسد، لذا تعهد خود را به خدا فراموش نکنند. و برای اجرای فرمان های الهی شرمسار نباشند.

جمعیت ایران 80میلیون شد

Why be ashamed?

West media world, God has condemned us for orders, and we're being blamed for God's sake, do not be ashamed! Those should be ashamed that knowingly or unknowingly come and to fight against God: God's decrees and orders are harmful to human civilization! The Koran and the Torah and the Bible explicitly states that: Sodom because of homosexuality, were under the wrath of God, and Bella came down from heaven for them, because the leaders do not have the desire, and God is the only way to destroy it placed people. Now we have some time to this heinous desires were infected, and want the world to kill my way to corruption. And Iran is the only place that stands against this corrupt and anti-God, and international media such extras are conformity with them. On top of all of them, BBC traitor is located in a report said that Iranian soldiers gay, are in danger of death! First, soldiers live in Iran, and consider homosexuality a disgrace, and with words that speak evil. Secondly, if someone even stoned or executed for the crime of homosexuality is not Allah's personal orders, and who runs the sentence, the execution of God should be encouraged among so many false atmosphere, forget God has not done.

  For example, in the Persian serial we see that love and life are only for the rich and factory owners are means, and a poor woman working the farm have to love them, their interest passes. The author writes that until the two girls, sisters were supposed to have a handful Dash ethics, and loved each other. But when they were sisters, were enemies. And this is true of the letter of Imam Ali says: some women are forbidden to God are happy, but not satisfied solvent God. When two women are interested in a man, and both his legal wife, why should a feminist perspective, one we sacrifice another? When God has permitted and in the Qur'an, to whom their right to Ijtihad against Nass gives? Is having a media influence, must be a way to fight Islamic laws? The line that goes to the BBC, the Islamic Republic of treasury Muslim media spends, according to Imam Khomeini is a great university, should always take the tail of divorce or separation? Are these Westerners who do not want to see, God is not ashamed to be ashamed of?

Or execution of punishment, something divine, why should notorious for being against several people, including Ahmad martyr hand of God take? God before the rulers, disciplined and put them takes commitment: to justice and if the execution of the Divine came to power in advance, they are committed, but after the power reach, and considered them all a dream: to injustice and implement their personal opinions. () is a prime example of Pharaoh. When the punishment of God is enveloped in it, every time secretly cry before God, and admits that he is God, not Pharaoh world, but when the punishment is removed, redo days again someday! And imagining think: Mummified remains to this day! No, this verse in the Quran which explains the presence of Pharaoh's body was a miracle of God, for the edification staff knows the unjust and a breach of promise. Today assured that Obama or anyone else, anywhere in the world to rule over, and with God's grace: all of them before they reach the power, have been deserted by God. But now they are drunk with power products. Like the students behind the exam, the ears are deaf to God and beg and plead for acceptance at the university, but only three months left to remember! After all boils down to the lower body. Therefore, only those who are drunk that want to run the power and divine laws. Namely the criteria of honesty, all leaders and managers at all levels is the same. Refer to your conscience and see what they vow or a promise to God that the people gathered their strength, and dominate them. They know that sooner or later the seat, someone else arrives, so do not forget your commitment to God. And to carry out God's commands are not ashamed.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

سمینار ، همایش، کنگره، کنفرانس، گردهمایی و..  از دو جهت بلای جان اقتصاد ملی هستند: یکی اینکه خودشان اقتصاد ویژه دارند! و از هیچ نظامی تبعیت نمی کنند، دوم اینکه مطالب دوران دبیرستان یا کارشناسی را، بعنوان همایش مطرح می کنند و: گواهی شرکت می دهند و از مردم پول می گیرند! و اگر چنانچه این همایش ها مرکز یا موقعیت اداری مشخصی، نداشته باشند فاجعه پوپولیسم در تئوریزاسیون به وجود می اید.

  البته به نظر می رسد همین موضوع، در چند بعد مطرح است و: هرکدام به یک سازمانی مرتبط می شود، ولی حداقل در سه بعد آن باید دقت بیشتری شود، و یک سازمان و یا یک نهاد مشخصی، مسئولیت آنها را به عهده بگیرد. یکی از لحاظ هزینه و درآمد که: باید مجوز از وزارت دارایی بگیرند و: مالیات وعوارض مربوطه را هم بپردازند. البته ممکن است برخی ها زرنگی کنند و بگویند: ما در بودجه ردیف داریم و دولتی هستیم، و از این هماهنگی فرار کنند. یا برعکس عده ای هم بگویند که: چون ما از بودجه عمومی استفاده نمی کنیم! لذا لازم نیست تابع مرکز دولتی باشیم، و یا به یک ارگان دولتی پاسخگو باشیم. اما هردو آنها اشتباه است و لذا مجلس یا هیات دولت، باید از نظر مالی انضباط لازم را ایجاد نماید، تا نه بودجه دولتی به گزاف خرج شود، و نه جیب مردم بی جهت خالی شود. حتی قوه قضائیه میتواند بعنوان: مدعی العموم در این موضوع ورود پیدا کند.

مبحث دوم محتوای این کنفرانس ها و همایش ها هست. اخیرا باب شده مثلا کل واحد های دروس: مدیریت صنعتی را در همایش بین المللی مطرح می کنند! و دانشجویان تصور می کنند کل علم همین است و بس،  و اینهمه اساتید و عناوین که: برخی ها از خارج هم دعوت شده اند، حرف تازه ای برای گفتن ندارند، و یا سمینار را اینقدر مهم نمی دانند: که یافته های جدید مطرح شود. طبیعی است که از نظر محتوا حسب موضوع، باید وزارت خانه مربوطه پاسخگو باشد. اینطور نباشد که مرکز آمار ایران، همایش مدیریت صنعتی برگزار کند! و وزارت ورزش و جوانان در امور پزشکی، کنگره برگزار کند و یا، دانشگاه صنعتی در مدیریت علمی دخالت کند. طبیعی است که دانشگاه صنعتی باید همایش صنعتی برگزار کند، دانشگاههای علوم پزشکی هم کنگره جراحان و پزشکان داخلی برگزار نمایند. در واقع نباید به بهانه میان رشته و یا متولی نداشتن، یا کم کاری مسئولان مربوطه همه چیز با هم مخلوط شود. و علم هم مانند ساندویچ باشد که: هر کس بیکار است دکه ساندویچی بزند و: هرچه داشت به عنوان مواد لازم درغذا به کار گیرد.

آمار ها نشان می دهد که: کنگره ها و سمینار هایی که بر مبنای اقتصاد مقاومتی بوده، دستاورد خوبی داشته است: یعنی درون زا و برون نگر بوده است. مثلا در زمینه پدافند ، نانو یا هسته ای همیشه حرف های تازه گفته شده، که نتیجه آن پیشرفت وسیع در رشته مربوطه است. اما میان رشته ها یا رشته هایی که فقط: به اساتید یا مدعوین خارجی متکی بوده است، هیچ دستاوردی نداشته و فقط تکرار: مطالب درسی در این همایش ها است دلیل آن هم این است که علوم انسانی، در غرب به بن بست رسیده و: ناچار همه حرف های کتب شرقی را، بنام خودش در سمینارها ارائه می دهد و: جون این موضوعات در شرق بخوبی درک می شود، مطلب جدیدی به حساب نمی آید. فرضا در مدیریت، دیگر تئوری های فردریک تیلور و دیگر کلاسیک ها از دور خارج شده، و تنها بعنوان مرور تاریخی از ان استفاده می شود. در تئوری های انسانی و یا رفتار سازمانی، همه توصیه ها، توصیه های اخلاقی و روش های رفتاری است که: بزرگان شرق از 15هزار سال پیش تاکنون آن را گفته اند. و این موضوعات، شاید برای غربی ها تازه باشد، ولی برای شرق مخصوصا با: تمدن بزرگ ایرانی امری عادی است. بهترین اصول روابط انسانی یا رفتار سازمانی را، در نهج البلاغه یا در کتاب صحیفه سجادیه می بینیم، و یا حتی در زبور داود و صحف ابراهیم، تورات موسی و قران محمد هم آمده است. که استاد بشارتی در قبل از انقلاب در کتاب سیر اندیشه علوم اداری به ان اشاره فرموده بود   مبحث سوم ،جنبه امنیتی و اطلاعاتی موضوع می باشد. متاسفانه همانطور که اشاره شد، اغلب مطالب جدید در این سمینارها، از سوی دو گروه می باشد که گروه اول ایرانی هستند، ولی به زبان انگلیسی آن را ارائه می کنند! یعنی زبان فارسی را پاس نمی دارند، و آن را قابل نمی دانند و این، خیانت به این آب و خاک است. گروه دوم خارجی هایی هستند که منابع خودمان را، به اسم خودشان مطرح می نمایند. مثلا بدون ذکر نام امام علی ع از: جملات ایشان به عنوان اصول مدیریت بهره برداری می کنند.

مؤتمر حول الاقتصاد للمقاومة

Conference on the Economy of Resistance

Seminars, conferences, congresses, conferences, meetings, etc. scourge to the national economy are two ways: One is that they have their own special economy! And the military do not follow any second, high schools and bachelor's content, as conference and certificate are companies and people get paid! And if the conference center or administrative position, there have theorized disaster populism.

  It seems this issue is raised in several dimensions: one related to an organization, but at least three dimensions should be considered carefully, and an organization or a particular entity, to assume responsibility for them. One in terms of cost and revenue must be licensed by the Ministry of Finance and tax effects were also relevant. It may be some clever and say: We have a row the state budget, and of the coordination escape. Or, conversely, some people say that since we do not use of public funds! So we do not need the government center, or respond to a government agency. But both of them are wrong. Therefore, the Parliament or the Cabinet, must create the necessary financial discipline, has not exorbitant state budget to be spent, and not unduly pocket of space becomes available. Even the judiciary could be: the public prosecutor in this entry.

The second topic is the content of the conferences and seminars. For example, Bob was most recently the lessons units: Industrial Management at the International Conference pose! And students think the science is no more, and all the professors and titles that some have been invited from abroad, do not have anything new to say, or do not know seminar so important that the new findings are discussed. . It is natural that the content by subject, relevant ministries should be held accountable. Not, the Statistical Center of Iran, held a conference on industrial management! And the Ministry of Youth and Sports, Medical Affairs, Congress, or, University interfere in scientific management. Naturally, the University held a forum for the industrial, medical universities held a congress of surgeons and internal medicine physicians. In fact, should the pretext of lack of discipline or trustee, or hypothyroidism officials concerned everything is mixed together. And of sandwiches is like that: everyone is unemployed and his sandwich stall: As found as ingredients in food to be working.

Statistics show that: Congress and Seminar which was based on economic strength, a good achievement: the Inward and outward respectively. For example, in the fields of defense, nuclear or always talking about new Nano said, resulting in vast improvements in their respective fields. But between disciplines or fields only to invited foreign professors or relied accomplish nothing and could only repeat: the lessons in this conference is because of the humanities, in the West are deadlocked and: inevitably all things oriental books, seminars and offers his own name in June this issue is well understood in the East, a new entry will not count. For example, the management, the theories of Frederick Taylor and other classics out, and only as a historical review of it used to be. In theory, human or organizational behavior, all recommendations, advice, moral and behavioral approaches: Big East has 15 thousand years ago, it said. And this, perhaps Westerners fresh, but for the East, particularly with Iran's great civilization is commonplace. The principles of human relationships or organizational behavior, or in the book of scripture on the Nahj Sajadieh see, or even in the Psalms of David and the scrolls of Abraham, Moses and Muhammad to come. The evangelical professor before the revolution had commanded in the Book of Reflections of Administrative Sciences referred to the third topic, intelligence and security aspects of the issue. Unfortunately, as noted, most of the new content at the seminar, the two groups is that the first group are Iranians, but it will provide English language! Do not pass the Persian language, and it does not know, and this is a betrayal of the water and the soil. The second group of foreigners who own resources, to put forward their own name. For example, Imam Ali without mentioning the name of his statements as management principles exploit.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

ارزش های متعالی یک فرهنگ، آن را به فرهنگ مسلط و با قدرت تبدیل می کند. در حالی که ابتذال فرهنگی، به تسلط فرهنگی می انجامد. به عبارتی بهتر وقتی که یک تمدن، زیربنای فرهنگی قوی نداشته باشد، ناچار است فرهنگ ابتذال را توسعه دهد، تا از تسلط فرهنگ غنی در امان باشد. مثلا در ایران هرکس قوی است، باید اخلاق پهلوانی داشته باشد، یعنی در باشگاه یا زور خانه، به او یاد می دهند که شکرانه بازوی توانا، کمک به ناتوان است. در حالیکه اگر کسی این زیربنای اخلاقی را نداشته باشد، مانند رمبو های آمریکایی با هرکس و هر چیزی در گیر می شود! و چون زور بازوی زیادی دارد، همه را مطیع خود می کند و چون ایدئو لوژی هم فرا نگرفته است، به ابتذال یعنی رفتار های حیوانی و: مادون بشری روی می اورد. مثلا تجاوز به عنف و یا زور گیری را پیشه می کند.

فوکویاما گفته است که: حرف آخر تاریخ را لیبرال دموکراسی می گوید! ولی می بینیم هنوز تاریخ به ابتدا هم نرسیده، لیبرال دموکراسی حرفی برای گفتن ندارد! لذا برخلاف تبلیغات غربی، نظم نوین جهانی به سرکردگی آمریکا، همگی دروغ بوده است و: آمریکا فقط می خواسته زلزله پیش آمده را مدیریت کند، و یا درخت به بار نشسته را بنام خود ثبت نماید. در ایران هم هواداران آمریکا، آنی برای تحلیل سلطه فرهنگی، آمریکا را فراموش نمی کنند، آنها حتی در صدا و سیما هم جولان می دهند و: سعی دارند مثلا فروپاشی شوروی سابق را، یک پیروزی برای فرهنگ آمریکایی جلوه دهند!

ببینید چطور این کار را می کنند: می گویند از گورباچف پرسیدند فروپاشی شوروی از کی شروع شد؟ وی جواب داد از موقعی که مک دونالد آمریکایی،  در مسکو شعبه زد و مردم روسیه، در سرمای زیر  صفر درجه به صف ایستادند! این یعنی مصادره به مطلوب، و تهدید ایران. یعنی هیچ حادثه مهمی اتفاق نیافتاده، و فقط مردم بخاطر شکم انقلاب کردند، و شوروی از هم پاشید. و اگر ایران هم اجازه دهد مک دونالد در: تهران شعبه بزند همین اتفاق می افتد! اما آنها یک موضوع را فراموش کرده اند که: مردم شوروی برای شکم نبود که با کا گ ب در افتادند. یا به خاطر خوش رقصی های چند: غرب گرا نبود که به همه چیز پشت پا زدند. فروپاشی شوروی محصول سال ها شکنجه و: عذاب در پشت دیوار های آهنین بود، کشتار وسیع مسلمانان و خراب کردن مساجد بود. همین مردم که 80سال بالاترین شکنجه ها را تحمل کردند، در اولین روز فرو پاشی در مساجد نماز برگزار کردند، و برای حج راهی مکه شدند. و الان بسیاری از انان براثر شوق اسلام خواهی، اسیر تبلیغات داعش و امثال آن هستند. امروز در تمامی کشورهای همسود یا شوروی سابق، فقط اسلام است که حرف اول را می زند. اصلا نام مسکو یعنی مسجد! و کاخ کرملین و میدان سرخ، با گنبد های مسجدی مزین است.

البته میتوان به برخی تبلیغات هم توجه کرد، ولی این تبلیغات امری زوری است یعنی: خواست مردمی نیست. مثلا دولت جمهوری آذربایجان با اینکه 96درصد: جمعیت آن شیعه  هستند قران خواندن و حجاب داشتن را منع کرده، و این قدرت اسلام را می رساند! که غرب ناچار است همان شیوه کا گ ب را ادامه دهد، تا رشد اسلام خواهی در آنجا نمود نداشته باشد. ولی فرهنگ مسلط اسلام با قدرت در همه جا در انتهای خط پایان ایستاده تا: مدعیان تسلط فرهنگی، هرچه زور دارند بزنند و هر حرفی دارند بگویند، و در اخر با قدرت تمام آنها را سر بزیر می کند، و دست خالی می گذارد. همانطور که 80سال حکومت ضد دینی  نتوانست مردم را از دین جدا کند، این قرتی بازی های غرب گرایان هم، مشت بر هاون کوبیدن است. این قدرت اسلام فقط در شرق نیست، بلکه در غرب هم همینطور است. مردم انگلستان که سال ها است با: تبلیغات زهر آگین ضد اسلامی و ضد شیعی روبرو هستند، در زیر بار سنگین نژاد پرستی، یک مسلمان پاکستانی را به عنوان شهردار لندن انتخاب می کنند! مردم آمریکا که سرمایه های صهیونیست ها در: دریای رسانه ها همه چیز را بر مسلمانان سخت گرفته است، به اوباما رای می دهند و او مجبور می شود: نام اصلی خود را افشا کند. نام او حسین است نامی که همه می شناسند، و همه میدانند یعنی چه. هم نام خودش حسین است، و هم نام پدر بزرگش . البته فرهنگ سلطه دست بردار نیست، حتی بعد از انتخابات هم اوباما را کافر و: ضد دین و مبلغ ضد اسلام می کند، همانطور که از شهردار لندن خواست تا: بعنوان یک مسلمان با: موضوع همجنس گرایی کنار بیاید. ولی همه اینها نفس های آخر فوکویاما است.

درود به شما و خطاب به كسبه و بازاریان محترمی

The dominant culture or cultural domination 

Transcendent values ​​of a culture, it has become the dominant culture and with power. While cultural vulgarity, leads to cultural dominance. In other words, when a civilization, have strong cultural infrastructure, will have to develop a culture of banality, to the dominance of rich culture is safe. For example, Iran is a strong one, must have moral hero, or force the club house, thanks to her strong arms that contribute to NATO. However, if someone does not have the moral infrastructure, such as American Rambo gets stuck with everyone and everything! And when the arm is great, because ideology Happylogy are all tamed and has been called the banality of animal behavior: human infra turns. For example, rape or forced out of the business.

Fukuyama said that liberal democracy is the final word on that! But we do not have the history, liberal democracy is quiet! Therefore, contrary to Western propaganda, the new world order led by America, have all been a lie: America would only manage earthquake occurred, or tree sitting time to record your name. Iran's supporters in America, real-time analysis of cultural dominance, America's not forget, they also flaunt the day and even on radio and television: the collapse of the former Soviet trying to say, a victory for American culture portray!

See how they do it: they asked Gorbachev said the Soviet collapse began when? When he answered, the American MacDonald, his branch in Moscow and the Russian people, stood in below-freezing temperatures to queue up! That begs the question, and the Iranian threat. This means that no major incident happened, and people just because of stomach revolted, and the Soviet Union fell apart. And if Iran allows McDonald's: Tehran Branch says the same thing happens! But they forgot one thing: people with the KGB in the Soviet Union were not for the belly. As a good dance or multi-: West were not oriented that everything was back foot. The collapse of the Soviet Union and the years of torture: torture behind an iron wall was a large massacre of Muslims and destroying mosques. The same people who have endured 80 years of torture highest, held on the first day of the collapse in mosques, prayer, and for the pilgrimage to Mecca were. And now many of them due to the enthusiasm of Islam, the Islamic State of advertising and the like are captured. Today in all CIS countries or the former Soviet Union, only Islam that the letter comes first. Moscow did not name the mosque! And the Kremlin and Red Square, the dome of the mosque is decorated.

It may be noted some advertising, but advertising is a matter of force: the will of the people. For example, the Government of Azerbaijan with 96 percent of the population is Shi'ite and read the Koran prohibits the hijab, and this brings the power of Islam! That the West is inevitably the same manner as the KGB continues to grow there will be no Islam. As 80-year anti-religious government failed to separate the people from religion, the West Shamvrty calling the game, banging a fist on the mortar. The power of Islam not only in the East but in the West too. British people for many years with poisonous anti-Muslim and anti-Shia propaganda face under a heavy load of racism, a Pakistani Muslim to be elected mayor of London! The capital of the Jewish people in America: Sea everything on Muslim media has been hard, and he will vote for Obama: his real name not be disclosed. His name Hussein is a name that everyone knows, and everyone knows what it means. Hussein is his name, and the name of his grandfather. The dominant culture have not given up, even after Obama's election infidels and anti-religion and anti-Islamic value, as the Mayor of London to: as a Muslim: put up the topic of homosexuality. But that Fukuyama's last gasp.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

اقتصاد مقاومتی  براساس تعریف، اقتصادی درون پایه و برون نگر است. یعنی براساس امکانات داخلی تنظیم می شود، و باید طوری قوی عمل کند که: درون کشور را بی نیاز و مازاد را صادر نماید. که یکی از پایه های مهم آن، مبارزه با رانت خواری اطلاعاتی است. درواقع میتوان سازمان های اطلاعاتی را، اصل و فرع پیروزی اقتصاد مقاومتی یا شکست آن دانست. زیرا که از ابتدا  تا انتهای یک عمل اقتصادی، استفاده از روابط و یا رانت های موجود است. به سادگی می بینیم که هزاران مغازه و دستفروشی، در خیابان ها هست ولی یکی یا دو تای آنها گل می کنند! و این امکان پذیر نیست الا به سه پ معروف! یا پول زیاد خرج می کنند یا: پارتی دارند و کسی است که کارشان را راه می اندازد، و یا اینکه پر رو هستند و از مجازات نمی ترسند.

    با این مقدمه باید دانست که: سازمان های اطلاعاتی فقط در یک صورت، و آن فراموش کردن وظیفه خود است که، به این رانت خواری ها میدان می دهند، یا از آن حمایت می کنند. هدف اصلی سازمان های اطلاعاتی، چشم و گوش نظام بودن است. یعنی هرچه را دیدند یا شنیدند باید فقط گزارش بدهند، و اگر بخواهند در آن دخالت کنند و یا، از این رانت اطلاعاتی به نفع خود، یا سازمان خود استفاده کنند، این همان فراموشی ماموریت اصلی است. که بسیار خطرناک است و از یک: مامور گمنام صادق و خوشفکر، یک تاجر رانت خوار ضد نظام می سازد.

اطلاعات نمونه ای را مثال می زنم: در بازرسی کل کشور مامور بازرسی از: مخابرات و مخصوصا قسمت تحقیقات شدیم، من بعنوان کار شناس مالی به صورت وضعیت ها رسیدگی می کردم. شاهد بودیم که تحقیقات فراوان و بزرگی در زمینه تلفن همراه، در ایران انجام شده بود. اما عده ای از آن سوءاستفاده می کردند. گزارش رسید که برخی ها علنا تحقیقات انجام شده، در این مرکز را با خود بیرون برده، و به شرکت های خارجی یا ایرانی می فروشند! برخی ها به بهانه سخت گیری انقلابی! از آنجا بیرون رفته و در: شرکت های متخاصم با حقوق بالا استخدام شده بودند. که البته اینها زیاد بود و قابل اثبات هم نبود! به همین دلیل فقط جنبه اطلاعاتی داشت! اما در این مرکز رئیس آن، شرکتی را ثبت کرده بود بنام پیام گستر همراه، که با هدف تولید گوشی همراه در داخل، وام کلانی هم گرفته بود. وقتی خوب بررسی کردیم آدرسی از شرکت در دسترس نبود! و همین باعث شد تا بیشتر دقیق شویم، و بالاخره آدرسی در یکی از خیابان ها پیدا کردیم که: وقتی مراجعه نمودیم فقط دو عدد پوستر شرکت در آن بود! و از ماشین آلات خط تولید خبری نبود. کاشف به عمل آمد که همه این پول ها را، به فنلاند فرستادند و دریکی از شرکت ها سهامدار شدند، و گوشی وارد می کنند و بنام تولید داخل، از مزایای آن استفاده می کنند. حالا این فرد در زمان حاضر مقام بالایی دارد و: مسلما در ورود قاچاق موبایل درآمد زیادی به دست می اورد. ولی همه این ها اطلاعات است! یعنی نمی توان با آن کسی را محکوم یا زندانی کرد. اما دوطرف قضیه کاملا واقعی است: سود های باد آورده آن آقا، و افزایش قاچاق موبایل! حتی در علاءالدین تهران.

مامورین اطلاعاتی از همه چیز خبر دارند، ولی موضوع این است که نمی توانند آن را اثبات نمایند و یا: خدای ناکرده خودشان هم همکاری می کنند. مگر می شود اینهمه افغانی به ایران قاچاق می شوند، کسی خبر نداشته باشد یا اینهمه کالاهای ریز و درشت، وارد می شود که کمر تولید را شکسته است، و کسی از ان خبر نداشته باشد. لذا باید یک باز نگری در وظائف و افراد سازمان های اطلاعاتی، مخصوصا فعالان عرصه اقتصادی انجام شود. یکی از راههای تقویت آنها افزایش حق الکشف است، یعنی مامور وقتی موضوعی را فهمید و گزارش داد، پاداش مناسبی بگیرد نه آنکه آنقدر در: پیچ و خم اداری گیر کند تا پاداش آن رابه کس دیگری بدهند! راه دوم، مستند کردن گزارش عینی مامور برای رای دادگاه است. یعنی وقتی مامور گزارش داد که دیده است: فلان کس یخچال  قاچاق وارد می کند، همین گزارش برای دستگیر قاچاقچی کافی باشد.    روش دیگری هم وجود دارد و آن: مهندسی معکوس است. یعنی از وجود کالاهای قاچاق که عینی و واقعی است، باید به وجود قاچاقچی پی برد. و این فقط از دست یک مامور اطلاعاتی، با تعقیب و گریز ها و شگردهای لازم امکان دارد. والبته در نهایت حمایت از چنین اطلاعات ذیقیمت است، والا اگر قاچاقچی شناخته شده باشد، اما کسی جرات دستگیری آن را نداشته باشد! همین اوضاعی می شود که می بینیم.

The coup de grace Al Saud on his own!

The role of intelligence agencies in the resistance economy.

Economy of Resistance By definition, the economic base is outward. The indoor facility is set based on, and should act so strong that the country needs and to export the surplus. One of the important foundations of the fight against rent-seeking is information. In fact, the intelligence, interest and principal economic success or failure is its strength. For from the beginning to the end of an economic operation, using the existing relationships or rent. It is easy to see that thousands of shops and vendors on the streets is but one or two of them are flowers! And (c) It is not possible except three famous! Or spending too much money or: Party and one who throws their way, or that are saucy and not fear of punishment.

    With this introduction should know that intelligence agencies just in one case, and it is forgetting their duty, to the bribery of the field, or support it. The main purpose of intelligence agencies, the military's eyes and ears. That is what they saw or heard should only report to, and if they interfere or, from the rent information to their advantage, or your organization, this is the main mission of oblivion. Which is very dangerous and the officers Anonymous honest and thoughtful, a businessman makes a rentier anti-establishment.

All samples give an example: checking the state inspectorate of telecommunications and especially for the investigation were, for me as a financial expert situation was handled. We saw a lot of research in the field of mobile and large, was conducted in Iran. But some people took advantage of it. It was reported that some research has been done openly, in the center with the slave, and the Iranian foreign companies sell! Some are hard to excuse revolution! From there he went out and in companies with high salaries were hired hostile. Of course, this was too much and was not provable! For this reason was for informational purposes only! But at the center of its chairman, the company had registered the name with the extension messages, which aims to produce mobile phones inside, was taken huge loans. The address of the company was not available when we looked good! That led him to become more stringent, and the address in one of the streets we found that when we see the poster now it was only two! And there was no line machines. It turns out that all this money, sent to Finland and Drake were shareholders of the Company, and phone and called domestic production, the benefits of using it. Now this person in high authority and have certainly earned a lot of money in mobile smuggling. But all of this information! That can not be the one convicted or imprisoned. But both sides of the story is quite real: windfall profits that gentleman, and increased mobile traffic! Even in Aladdin Tehran.

Intelligence agents know everything, but the thing is that they can not prove it or God forbid, they work together. Therefore, a review of the roles and the intelligence agencies, especially the economic sphere activists to be done. One of the ways to strengthen them increase the discovery, the officer discovered and reported the issue, rather than an appropriate reward enough: Office Maze stuck to reward give it to someone else! The second option is to document objectively report is an agent of the court. The warden said he has seen: that the person smuggled into the refrigerator, the report is sufficient for the traffickers arrested. There is another method: reverse engineering. The objective of which is smuggled goods, have discovered the existence of traffickers. And that's just lost an intelligence officer with Chase and techniques may be necessary. Finally, of course, support such valuable information is, otherwise if known drug dealer, but no one dared to arrest it! When we see the same situation.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

تحرک انگشتان دست نه تنها در تسکین اعصاب و روان موثر است، بلکه باعث تقویت حافظه شده و از پارکینسون جلوگیری می کند. از این رو در اسلام مستحب موکد است که: مردان تسبیح در دست بگیرند و ذکر بگویند. تا از لقلقه و فراموشی(پارکینسون و آلزایمر) یعنی دو بیماری: معروف پیری زودرس در امان باشند. در نحوه ورود تسبیح برخی می گویند که: پیامبر اسلام فرمود من هدیه ای از جانب پروردگار برای دخترم آورده ام . و در برخی روایات هم هست که: ذکر تسبیحات بسیار مهم است زیرا اگر از آن مهم تر بود، پیامبر آن را به دخترش تعلیم می فرمود.

البته تحرک دست و انگشت و لب و دهان، امری مورد توجه همه ادوار تاریخ بوده است. و اگر دورانی به آن توجه نمی شد، مثلا در کار کشاورزی یا تیراندازی، از ان استفاده نمی شد دست و زبان بیکار نمی شدند، و به کار های دیگری می پرداختند که: در روانشناسی به آن تیک می گویند. مثلا شخص وقتی با شما صحبت می کند، بی اختیار با دکمه های شما بازی می کند، یا لباس شمارا مرتب می کند! اگر قلم وکاغذی نزد او باشد، آن را خط خطی می کند و یا اشکال نامشخص می کشد. یا در خلوت و جلوت با شلوار خود ور می رود، یا دماغ خود را می خارد و یا ..

 لذا این امر بسیار مهمی است، که نباید نادیده گرفته شود. البته برخی از افراد به ورزش روی می آورند: با تیراندازی و کار های دستی خود را مشغول می کنند، و برخی ها هم به توصیه پزشکان، از خمیر بازی استفاده می کنند! یا لاستیکی را در دست باز و بسته می کنند، و یا دوعدد گوی را پشت سرهم می چرخانند، تا آرامش پیدا کنند تا تمدد اعصاب نمایند. اما خطرناکتر از آن استفاده از انگشتان ، یا هدف آرامش در امر مواد مخدر است.  شاید خیلی ها ندانسته وارد این بازی شده باشند، که فقط برای نرمش انگشتان، پیپ یا پایپ را در دست می گیرند! یا سیگار را لای انگشتان خود می چرخانند. درست همانطور که برخی ها سلاح را، در دست می گیرند و با آن بازی می کنند.

اما ذکر تسبیحات حضرت فاطمه سلام الله، هم به دست زیبایی می بخشد و: هم لب ها را حرکت می دهد. هم با استمداد از خداوند و: تکبیر و تهلیل و تسبیح، خداوند احساس پشتوانه می کنند، و هرگز خود را تنها ندیده و نا امید نمی شوند. از نظر فیزیک پزشکی و آناتومی، هر دو عمل یعنی هم گرداندن تسبیح در دست، و هم گفتن ذکر خداوند باعث تقویت عضلات انگشتی، فک و صورت می شود و از بیکار ماندن آنها جلوگیری می کند. زیرا هر کدام از عضلات ما، مانند انبار عمل می کنند کم کم پر می شوند، و باید همانطور که پر می شوند خالی هم بشوند.

با خوردن غذاهای پر کالری و بی حساب، ما در واقع انرزی جنبشی را به بدن منتقل می کنیم، و اگر بدن از خود جنبشی نشان ندهد، انبار کم کم پر می شود و اگر سر ریز شود، به صورت نا خودآگاه و یا غیر نرمال خود را نشان می دهد. برای همین است که گاهی انسان به دیوار مشت می کوبد، یا به هر قوطی در جلو پای خود ضربه می زند، و یا به دوستان خود بصورت شوخی حمله می کند. البته اینها حرکات معمولی است ولی در اثر تکرار، به جنون یا دیوانگی موقت یا فصلی تبدیل می شود، و شخص احساس می کند: تا یک نفر را کتک نزند آرام نمی شود!

در سن پیری هم که این حرکات، حالت شرطی پیدا کرده و: به صورت لقلقه یا بیماری پولشماری (پارکینسون ) خود را نشان می دهد. ذکر تهلیل و تکبیر و تسبیح ،حتی میتوان با تنفس عمیق در ورزش آن را یکی دانست. در واقع با تکبیر یعنی 34 بار الله اکبر گفتن، از ناف خود تا دهان را به کار می گیریم، تا هرچه رسوبات تنفسی را در مویرگ ها داریم، بیرون بریزیم و با33بار الحمد الله که، باید از بیخ گلو گفته شود آنها را، حتی از مری و نای هم بیرون می کنیم، و سپس با 33بار سبحانه الله، هوای جدید را به درون شش ها هدایت می کنیم. در انتها هم با کلمه استغفرالله، دریچه اطمینان را نصب می کنیم  حالا اگر این کار را نکنیم، شیطان ما را به استفاده های ناصحیح هدایت می کند. که برخی از انها آزار به خود و: برخی آزار به دیگران و بالاخره، در نهایت انگشتان زیبا در میان: دود و دم سوخته و گم می شود. شما مطمئن باشید روانشناسان ضد اسلامی ، همه اینها را مطالعه کرده اند. برای همین است که تسبیحات را مسخره می کنند، تا شما از ان دست بردارید و بجای آن، سیگار در دست بگیرد.

Rosary and cigarettes were taken from the finger!

Mobility fingers is not only effective in relieving mental disorders, but also improves memory and helps prevent Parkinson's. It is therefore recommended in Islam is emphatic: men say the rosary in their hands and chanting. To spoonerism and Forgetting (Parkinson and Alzheimer), two patients: premature aging is known to be safe. Some say in how the Rosary: ​​The Prophet said, I've brought a gift from the Lord for my daughter. And in some traditions it is that the praise is very important because if it was more important, the Prophet taught it to her daughter said.

The mobility of hand and fingers and lips and mouth, it had been the concern of all. And if time was not considered, such as farming or shooting, it was not using hands and tongues were not idle, and other work that is paid in psychology to say it tick. For example, when someone speaks to you, you could not play with the buttons or the dress you, regularly! If a pen and paper to him, it does not strip or unknown forms it takes. Or in the privacy of your forward goes around with his pants, or your nose or ITCHY.

 So this is very important, that should not be overlooked. Of course, some people turn to exercise with your busy shooting and hand work, and some of the doctors, the modeling used! Rubber or open and close at hand, or two numbers consecutive balls to twist, to relax, to recreate them. But it is more dangerous than using a finger, or relax in the drug target. Perhaps many people are unknowingly enter the game, just to exercise your fingers, pipe or pipe to have the upper hand! Or cigarette between your fingers crossed. Just as some weapons, they have the upper hand and play with it.

But the praise Hadrat Fatima, also gives to beauty: it gives lips move. With the help of God: and rosary recitations Takbir, Allah will feel supported, and will only be seen and not disappoint. In terms of physical medicine and anatomy, both also running practice, rosary in hand, and say the Lord strengthens the finger muscles, jaw and face and prevents them from staying unemployed. Because each of our muscles, act as a clearinghouse gradually be filled, and shall be filled as they become vacant.

By eating foods high in calories and incalculable, we actually kinetic energy is transferred to the body, and if the body does not show the movement itself, little by little filled. If overflow storage, to be unconscious or abnormal his show. That is why sometimes a man's fist smashes into the wall, or to any cans in front of his feet hurt, or your friends will attack just kidding. Of course, these ordinary gestures, but the effect of repeated, temporary or seasonal turns to madness or insanity, and the person feels: does not beat up one person will not be quiet!

In old age are the gestures, and the state has provided: for spoonerism or cash diseases (Parkinson's) to show. Takbir and rosary recitations mentioned, even in deep breathing exercise can be considered one. In fact, the Takbir, ie 34 times Allahu Akbar say, from your navel to your mouth to apply, to the sediments pulmonary capillaries, we go out and with 33 times Praise be to God that, should the strait, according to them, even we are out of the esophagus and trachea, and then 33 times Allah (SWT), new air into the lungs forward. At the end Astghfr with the word of God, we install safety valve If we do not, Satan will lead us to incorrect use. That some of their persecution and some harm to others and then, finally fingering beautiful in the midst of smoke and scorched tail and gets lost. Be sure your anti-Muslim psychologists, all of them have studied. That is why rosary scoff, so you can remove it and replace it, cigarette in her hand.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
پنجشنبه 23 اردیبهشت 1395 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

دوازده نفر از ایرانیان مدافع حرم، در شهر خان طومان حلب در حمله داعش شهید شدند، اما هیچکس نمی داند که این گلوله ها از: خزانه ایران خریداری شده بودند! از داستان های معروف ناصر خسرو، داستانی عقابی است که به شیوایی: به صورت شعر سروده شده و: آخر ان گفته شده که از ما است که بر علیه ما است. داستان به این شکل است که شکارچی عقابی را شکار می کند، ولی عقاب وقتی به تیر فرو رفته در بدنش، نگاه می کند پر عقابی را در آن می بیند که: این پر بجای بال های هواپیما، در تنظیم حرکت تیر و: بر خورد به هدف موثر بودند. اینجا بود که جمله معروف از ما ست که بر ما ست گفته شده، و در فارسی ضرب المثل شده است.

  در داستان سوریه هم همین است، مدت ها بود که عربستان پولی در بساط نداشت، تا بذل و بخشش کند و داعش حملات خود را متوقف کرده بود. جلسات آتش بس برگزار می شد، تا اینکه آنها ترفندی زدند و: ایران را برای اجرای مراسم حج ایرانیان، به حلسه دعوت کردند . در ابتدا برخورد بسیار خوبی داشتند، طوری که سازمان حج اعلام کرد: بزودی عقب افتادگی زمانی را جبران می کنیم. آنها رفتند و وجوه کلانی را برای: انجام کار های اولیه: صد هزار ایرانی پرداخت نمودند. ولی آل سعود این پول را که دریافت کرد، جان تازه ای گرفت و برای داعش سلاح و مهمات فرستاد و: میز مذاکرات صلح در یمن و سوریه را ترک کرد. ناگهان بر سر حزب الله و مقاومت و یمن ریختند، و در این میان در خان طومان، چند نفر از سپاه ایران نیز شهید شدند، و حتی چند روزی اجساد این شهدا در دست داعشی ها بود، تا از ان بعنوان برگه برای حملات بعدی استفاده کنند.

  و به خاطر پیروزی هایی که بدست آورده بود، جلسات حج را هم ناتمام گذاشته و کلا: ممانعت از حج ایرانیان و سوری ها را اعلام کردند. دولت ایران و سازمان حج، هنوز قبول ندارد که این دو با هم ارتباط دارد. لذا در صدد بودند که باز هم اقساطی را بپردازند، تا شاید راه حج باز شود. اما پیروزی سعودی ها چنان زیاد بود که: حتی اقدام به تغییرات در کابینه و: برخی مسند های دیگر نمود.

  بعد از حمله خونین داعش به خان طومان، سردار ایرانی که قرار بود برای منتخبان دوره دهم سخنرانی کند، آن را نیمه تمام گذاشت و راهی  سوریه شد. و با یک نقشه دقیق و حساب شده، حملات را تا حدودی دفع و اجساد شهدا را باز پس گرفتند. که پیکر یکی از فرماندهان هم دربین آنها بود. گرچه هنوز این درگیری ها ادامه دارد، ولی باید گفت که هماهنگی دولت با خط مقاومت، باید مورد تجدید نظر قرار گیرد و: این حفره های امنیتی شناسایی شوند. اینطور نباشد باز هم فریب آل سعود را بخورند، و وجوه جدیدی به آنان پرداخت شود، و یا در زمینه صدور نفت از سهمیه کوتاه بیایند.

    زیرا همه این حرکت ها نشان می دهد که: آل سعود بر اثر کاهش شدید قیمت نفت و نداشتن در امد، در سراشیبی سقوط است و: برابر پیش بینی کارشناسان، حداکثر تا سه سال دیگر آل سعود از بین می رود. ولی در این میان فقط سازمان حج ایران است، که به آنها کمک می کند تا بمانند. البته همه مردم یا همه اعضا دولت اینطور نیستند، بلکه افراد موثر اینطور هستند. مثلا در سازمان حج هیچگاه نسبت به آل سعود، بدبینی وجود ندارد و آنها تصور نمی کنند که: آل سعود ضد اسلام و یا اصالتا یهودی باشد. همیشه آنها را خادم حرمین می دانند، و حداکثر اگر لازم باشد چند ایراد جزئی، آن هم از بی اطلاعی آنها می گیرند. و لذا از دادن هرگونه کمک مالی یا اطلاعاتی، مورد نیاز به انها ابایی ندارند. فکر می کنند با این کار به خدا و خانه خدا کمک می کنند، و دل پیامبر را شاد می کنند! به بهانه اینکه حج نباید تعطیل شود، پیشنهاد های سنگین آل سعود را برای: هزینه های حجاج ایرانی حق انها میدانند. باید به این دیر باوران گفت که اگر: آل سعود خوب بود در این مدت هشتاد سال، حداقل کمی اجازه باز سازی بقیع را می داد. و یا از تخریب اماکن مقدس منتسب به: پیامبر و ائمه دست برمی داشت . آنها فقط سالی یکبار برای شستشوی خانه خدا، به کعبه سر می زنند و در بقیه سال، در کنار دریاها و ویلاها با: مشروب و زن خود را سر گرم می کنند. کلیه قراردادهای ساخت اطراف مکه و مدینه را هم، یا به اسرائیلی ها داده اند و: یا به شرکت بن لادن ودیگر تروریست ها سپرده اند. حاصل قربانی و هدایا و نذورات مردم را، یا خودشان برمی دارند یا آنها را نابود می کنند. و اگر حمایت ایرانی ها نبود، آل سعود سال ها قبل باید نابود می شد.

Monies that were shot.

Twelve of the Iranians defender shrine, in the city of Aleppo in ISIL attack martyr Tvman Khan, but no one knows that these bullets are: Iran, were purchased treasury! The famous story of Nasser Khosrow, eagle story is eloquently: the lyrics were written: Finally, it has been said that we are against us.the purpose were effective. It was here that the famous statement from us that we are told is, and is in Persian proverb.

  This is the story of Syria, did not stand a long time that Saudi money, up to giveaway and ISIS attacks had stopped. Meetings were held ceasefire, so that they and their trick: Iran to meet Iranian Hajj, invited to Hls·h. At first they were very good deal, so that the Hajj announced that compensate for the lag time soon. They went and sums to undertake preliminary work: hundreds of thousands of Iranians paid. But the House of Saud who received the money, I was new and sent weapons and ammunition to ISIL: peace in Yemen and Syria left the negotiating table. Suddenly took over Hezbollah and the resistance and Yemen, and in the meantime in Khan Tvman, many of Iran's Revolutionary Guards martyr, and even a few days the bodies of the martyrs was Isis, to use it as a tab for future attacks them.

  And the victory that was achieved, left unfinished and has had meetings Hajj: Hajj prevent the Iranians and Syrians have said. The government and the organization of Hajj, still does not accept that the two are linked together. Therefore, they sought to pay the mortgage, so perhaps open the way to pilgrimage. But the Saudis victory was so great that even attempting to change the cabinet and some other seat was.

  After the bloody attack ISIS Khan Tvman, Iranian commander was going to speak to representatives of the tenth, it was half way to Syria. And with a detailed map and deliberate attacks somewhat disposal and retook the bodies of the martyrs. Among them was the body of a commander. Although the conflict continues, but it must be said that coordination with government resistance line, should be revised and the security holes identified. Again, do not be fooled by the Saudis to eat, and funds to pay them, or the oil export quota back down.

    For all these movements show that the House of Saud to the sharp drop in oil prices and the lack of income is in decline: the experts predict up to three years Saud disappears. But in the meantime only the Iranian Hajj Organization, which helps them to stay. Not all people or all Member State do not, but they are effective. For example, in the organization of the Hajj never House of Saud, pessimism is not there and they did not imagine that the House of Saud is anti-Muslim or Jewish origin. Custodian always know them, and gave up a few minor if necessary, it will be a lack of knowledge. And therefore any financial help or information, do not hesitate requirement. Think with the help of God and the house of God, and the Prophet are happy! On the pretext that the pilgrimage should be closed, heavy suggested to the House of Saud: Iranian pilgrims spending their right to know. It should be skeptics have said that if the House of Saud was good in the eighty years, at least a little to rebuild the Baqi said. Or the destruction of holy sites attributed to the Prophet and the Imams would be lost. Just wash them once a year for the house of God, they head to the Ka'ba and the rest of the year, the sea and villas with liquor and his wife's head warm. All contracts around Mecca and Medina as well, or have the Israelis: either to participate bin Laden and other terrorists are deposited. Gifts and offerings of sacrifice and people, or remove them or destroy them. And if the Iranians did not support, Saud years ago must be destroyed.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :