ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

آیا فر کیانی دوباره از ایران خواهد رفت؟

فروهر یا نشان ایزدی در ایران باستان، که علامت یکتاپرستی بود، در اثر عملکرد زشت مردم ایران، که این نشان اهورایی  را به یک: نشان دنیایی تبدیل کردند، از ایران رفت. و سالها دور بود تا اینکه  در سال 1357با انقلاب اسلامی ایران، که انقلابی با نام خدا بود، به ایران برگشت. ولی اکنون بعد از چهل سال، آیا باز می خواهد از ایران برود؟ چرا که مردم ایران از خدا روی برگردانده، و به دنبال دنیای مادی هستند. آنها در اول انقلاب، شعار های اقتصادی کمونیست ها را به مسخره می گرفتند، ولی الان به آن دل بسته اند. نان و مسکن برایشان از: اسلام مهمتر شده است! اسلام و خدا را، فقط برای این می خواهند که: دنیایشان آباد تر شود. بدتر اینکه همه چیز هم دارند، ولی باز هم شکایت می کنند! احساس فقر در آنها با: رشد اقتصادی شان بالا می رود، و نیاز آنها تمامی ندارد! در دوران انقلاب، عروس و داماد با یک تخته پتو و: یک چراغ والور در خانه ای اجاره ای، به خانه بخت می رفتند. ولی الان همان ها برای فرزندان خود، زندگی شاهانه می خواهند. با اینکه جوانها هم راضی هستند، ولی همان پدر مادرها انتقام: فقر خودشان را می گیرند، و نمی گذارند جوانهایشان ازدواج کنند! در آن موقع مردم از جوی آب، برای آب انبار راه می کشدند، و این آب را برای خوراک و: شستشو استفاده می کردند، ولی حالا فیس و افاده می آیند و: به فرزندانشان می گویند: فقط آب معدنی داخل بطری های: یکبار مصرف استفاده کنند! به بچه های خود می گویند: ما فعلگی و عملگی کردیم به اینجا رسیدیم، ولی شما باید بدون زحمت به جایی برسید. اینهمه می خورند که غذای 15میلیون را دورریز می کنند، بعد می گویند مردم بدبختند، و شام شب ندارند!همین سال جاری یکمیلیون خودرو شاسی بلند خارجی، در تهران اضافه شده، ولی می گویند مردم پولی ندارند! خانه ها آنقدر زیاد است که: مسکن مهر بی مشتری مانده، و بساز بفروشها، روی دستشان باد کرده! ولی آنها می گویند: به فکر سرپناه برای مردم باشید، مردم سرپناه ندارند. خانه خودشان که به پول سیاه نمی ارزید، الان میلیاردی قیمت دارد، ولی می گویند ما خودمان را نمی گوییم! بقیه مردم را می گوییم که توان خرید ندارند. همین امروز اگر اعلام کنند که: بانک مرکزی سکه می دهد، همه مردم درصف می ایستند و: ده تا بیست تا می خرند، ولی بعد می گویند: مردم پول ندارند لذا کاسبی خوابیده است. اگر اعلام کنند سازمان حج، برای مکه ثبت نام می کند، هرکس دوتا سه تا می خرد و: بعد هم می گوید: بلایی سرمردم آوردند که: همه بدبخت شده اند! آنها بلند گویشان قوی است، و زیر گوش مسئولین هم ناله می کنند! زیرا معتقدند: چون ناله می کنم پس هستم، اگر ناله نکنم نیستم. مسئولین هم از روی دلرحمی یا جناح بازی، حرفهای آنها را تکرار می کنند. بطوریکه همه مسئولین، ناچار موضع اپوزیسیون می گیرند. کاری کرده اند که همه انقلابیون را، به پشیمانی وادار کنند: پسر به پدرش بگوید اگر شما انقلاب نمی کردید، ما بدبخت نمی شدیم. هر کاری پیشنهاد می شود، نمی پذیرند تا بتوانند بگویند بیکارند، و مسبب این بیکاری هم انقلاب است. به موقع طعنه می زنند که: مصرف سرانه ایرانی ها سه برابر: متوسط دنیا است، یعنی از گوشت و مرغ تا برق و نفت و گاز، مصرف هر ایرانی سه برابر است. در موقع دیگر خیلی راحت می گویند: مردم حتی پول خرید یک کیلو گوشت هم ندارند؟ لابد همه اینها را اجنه می خرند و می برند.

Is Far Kiani will go back to Iran?

Live or the divine in ancient Persia, the symbol of monotheism, the ugly performance of the Iranian people, which shows God's to one: to show the world turned, went from Iran. And years away until the Islamic Revolution of Iran in 1357, which revolutionized the name of God, returned to Iran. But now, forty years later, would be to leave Iran? Because the people of God on the back, and the material world are looking for. They revolution, the slogan of the communist economy to mock, but I cling to it. Bread and shelter them from: Islam is more important! Islam and God, only to wish that their world becomes more prosperous. Worse things have, they still complain! They feel poverty: economic growth rises, and they need not all! During the revolution, the bride and groom with a blankets and a flashlight in a rented house, went to the house of fortune. But now the same holds for their children, they want to royal life. While young people are satisfied, but the parent’s revenge: they are poor, and do not take young married! At the time, people stream, the water way down, and the feed and water for washing used, but now come and face book and snob: the children say the only mineral water bottles: once consumer use! Give your kids say: our workers and our operator got here, but you should have no trouble to get somewhere. Eat all that food waste is 15 million, and then say poor people, not dinner! SUV this year, one million foreigners, in Tehran added, but people say they have no money! Houses so much that a customer left without housing, and make a sale, the puffy hands! But they say about shelter for the people, the people have no shelter. That black money was not worth their house, now billions price, but to say we do not say! Other people who can afford to say no. If announced today that the central bank's coin, all the people stand on rank ten to twenty to buy, but then say: people have no money, so business is sleeping. If you declare the Hajj, to Mecca register, whoever buys three to two: then said they happened to people that have all been miserable! They are tall, strong-men, and under the nose of the authorities are moaning! Because they believe that because I cry therefore I am, if I'm not moaning. Officials from the mercy or the game, they repeat their words. So that all officials, opposition will inevitably fall. Something that all revolutionaries, to the regret force the boy to tell his father if you did not revolution, we were not miserable. Whatever is proposed, refuse to say unemployed, and the unemployment caused by the revolution. There timely irony that Iran's per capita consumption three times: the world's average, from meat and poultry to electricity and natural gas consumption has tripled every Iranian. When it is too easy to say: people do not even have money to buy a kilo of meat? I suppose all these goblins are bought and sold eats.

وبعیدا كیانی سوف نعود إلى إیران؟

العیش أو الإلهی فی بلاد فارس القدیمة، ورمز التوحید، وأداء القبیح للشعب الإیرانی، مما یدل على الله واحد: ذهب لإظهار تحول العالم، من إیران. وبعد سنوات حتى قیام الثورة الإسلامیة الإیرانیة عام 1357، التی أحدثت ثورة فی اسم الله، وعاد الى ایران. ولكن الآن، وبعد مرور أربعین عاما، سیكون لمغادرة إیران؟ لأن یبحثون شعب الله على ظهره، والعالم المادی ل. أنها ثورة، شعار الاقتصاد الشیوعی للسخریة، ولكن أنا التشبث به. الخبز والمأوى لهم من: الإسلام هو أكثر أهمیة! الإسلام والله، إلا أن أتمنى أن عالمهم یصبح أكثر ازدهارا. أسوأ الأمور لها، فإنها لا تزال تشكو! أنهم یشعرون الفقر: ارتفاع النمو الاقتصادی، وأنها لا تحتاج إلى كل شیء! خلال الثورة، والعروس والعریس مع البطانیات ومصباح یدوی فی منزل مستأجر، وذهب إلى بیت ثروة. ولكن الآن یحمل نفس لأطفالهم، انهم یریدون الحیاة الملكیة. بینما الشباب راضون، ولكن الانتقام الآباء: أنهم فقراء، ولا تأخذ الشباب تزوج! فی ذلك الوقت، الناس تیار، والطریقة الماء إلى أسفل، والعلف والماء لغسل المستخدمة، ولكن الآن یأتی والفیسبوك والمقلد: الأطفال یقول زجاجات المیاه المعدنیة فقط: مرة واحدة استخدام المستهلك! إعطاء یقول أطفالك: حصلت على عمالنا والمشغل لدینا هنا، ولكن یجب أن یكون لدیك أی مشكلة فی الحصول على مكان ماذا العام، وأضاف أكل كل ما فضلات الطعام هو 15 ملیون نسمة، ثم یقول الفقراء، ولیس عشاء ملیون أجنبی فی طهران، ولكن الناس یقولون انهم لا یملكون المال! منازل كثیرا أن أحد العملاء یقم دون سكن، وجعل عملیة البیع، على أیدی منتفخ! لكنهم یقولون عن المأوى للشعب، والناس لیس لدیهم مأوى. وكان هذا المال الأسود لا یستحق منزلهم، الآن ملیارات السعر، ولكن أن نقول إننا لا نقول! الأشخاص الآخرین الذین یمكن أن تحمل لیقول لا. إذا أعلن الیوم أن عملة البنك المركزی، وجمیع الناس الوقوف على رتبة عشرة إلى عشرین لشراء، ولكن بعد ذلك یقول: الناس لیس لدیهم المال، لذلك العمل هو النوم. إذا قمت بتعریف الحج، الى مكة السجل، كل من یشتری 3-2: ثم قالوا حدث للناس أن یكون كل بائسة! هم طویل القامة، قوی الرجال، وتحت سمع وبصر السلطات والشكوى! لأنهم یعتقدون أن لأننی أبكی إذن أنا موجود، إذا لم أكن الشكوى. مسؤولون من رحمة أو اللعبة، فإنها تكرر كلامهم. حتى یتسنى لجمیع المسؤولین والمعارضة ستسقط لا محالة. شیء أن جمیع الثوریین، إلى الأسف تجبر الصبی لیخبر والده إذا كنت لا ثورة، لم نكن بائسة. كل ما یقترح، رفض أن یقول العاطلین عن العمل، والبطالة الناجمة عن الثورة. هناك مفارقة فی الوقت المناسب أن إیران استهلاك الفرد ثلاث مرات: المتوسط ​​فی العالم، من اللحوم والدواجن لاستهلاك الكهرباء والغاز الطبیعی قد تضاعف ثلاث مرات كل الإیرانی. عندما یكون من السهل للغایة القول: الناس لا یملكون المال لشراء كیلو من اللحم حتى؟ أفترض یتم شراء كل هذه العفاریت وبیعها واکلها!

Far Kayani İrana gedəcək edirsiniz?

Live və ya Allahın bir göstərir qədim İran ilahi, təkallahlıq simvolu İran xalqının çirkin performance, dünya çevirdi göstərmək üçün, İrandan getdi. Və il üz Allahın adını inqilabi 1357-ci ildə İran İslam İnqilabı qədər İrana qayıdıb. Amma indi, qırx il sonra İranı tərk etmək olardı? geri və maddi dünyada Allahın insanlar üçün axtarır, çünki. Onlar inqilab, kommunist iqtisadiyyatın şüarı istehza, ancaq suvaşmaq. Islam daha vacibdir: Çörək və onlara sığınacaq! İslam və Allah onların dünya daha firavan olur ki, arzu. Worse şeylər var, onlar hələ də şikayət! Onlar yoxsulluq hiss: iqtisadi artım qalxır və onlar bütün deyil lazımdır! inqilab, bir ədyal və icarəyə evdə bir siqnal işığı ilə gəlin və damat zamanı bəxt evinə getdi. Amma indi həmin uşaqlar üçün, onlar kral həyat istəyirəm keçirir. gənclər valideynlər revenge məmnun, lakin baxmayaraq onlar zəif və gənc evli almaq etməyin! zamanda, insanlar, aşağı su yolu, istifadə yuyulması üçün yem və su axını, indi gəlib facebook və snob: uşaqlar yalnız mineral su şüşə deyirlər: dəfə istehlakçı istifadə edin! Sizin uşaqlar demək ver işçilərimizin və operator burada var, lakin siz haradasa almaq üçün heç bir problem olmalıdır. Lakin, 15 milyon cərimə bu il bir milyon xarici Tehranda əlavə SUV! De, yoxsul insanlar deyil, nahar ki, yemək, lakin insanlar pul yoxdur demək! Houses bir müştəri mənzil ayrıldı və satış, amcıq əlləri etmək ki, çox! Lakin onlar insanlar üçün sığınacaq haqqında, insanlar heç bir sığınacaq var deyirlər. Bu qara pul onların dəyər idi, indi milyardlarla qiymət, lakin biz demək deyil demək! imkanında Digər insanlar demək. insanlar heç bir pul var, belə ki business yuxu: Mərkəzi Bankın pul, bütün insanlar almaq üçün iyirmi dərəcə on dayanmaq, lakin bu gün elan edib varsa deyirlər. Üç iki alır kim Məkkə reyestrinə Həcc, elan edin: onlar bütün acınacaqlı olmuş insanlar oldu dedi Onlar hündür, güclü kişi və orqanlarının burun altında idmanla olunur! onlar ağlamaq, çünki inanıram, çünki mən idmanla deyiləm əgər buna görə də mən edirəm. mərhəmət və ya oyun rəsmiləri, onların sözləri deyirəm. bütün rəsmiləri, müxalifət qaçılmaz düşəcək ki. Təəssüf ki, bütün inqilabçılar, siz inqilab olmasaydı atası demək oğlan məcbur Something, biz acınacaqlı idi. Nə olursa olsun, təklif işsiz demək imtina və işsizlik inqilab səbəb oldu. Orada vaxtında istehza İranın adambaşına istehlak üç dəfə: Dünyanın orta ət və quş elektrik və təbii qaz istehlakı hər İranın üç dəfə artmışdır. demək çox asan zaman: insanlar hətta ət kilo almaq üçün pul yoxdur? Mən bütün bu goblins alınması və yemək güman edirlər.

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

دعوت به مناظره در مورد: اجرای 120درصدی اقتصاد مقاومتی.

برخلاف محاوره های موجود، اقتصاد مقاومتی زاییده امروز و دیروز نیست. اولین بار در جهان بنام خودکفایی یا: استقلال اقتصادی مطرح گردید. در ایران نیز سابقه چند هزار ساله دارد، حتی در صدر اسلام نقل است از پیامبر ص که :( ویل لقوم یلبسون ما لاینسجون) وای به قومی که: لباسی را می پوشند که خود نمی بافند. اصولا اقتصاد در مفهوم خودش، اقتصاد مقاومتی است. یعنی وقتی به مقوله اقتصاد می پردازیم، چه اقتصاد خرد و یا کلان، همیشه بحث اقتصاد درون زا وبرونگرا است. فقط در بحث اقتصاد بین الملل، و با اعمال تحریم ها ممکن است، ابعاد آن برجسته گردد. والا مردم در شعب ابوطالب، اقتصاد مقاومتی داشتند، و در برابر تحریم ها ایستادگی کردند. و یا گاندی در قرن گذشته، مظهر این حرکت است. در ایران نیز علما چه در دوران مشروطه، و قبل از آن تکیه بر تولیدات داخلی و: مصرف کالای وطنی داشته اند. گرچه برخی ها عالم نماها برای مخدوش کردن این حرکت، مانند تقی زاده ها، از کسوت روحانیت در آمده، و کار را بجایی رساندند که: حتی عمامه را هم از پارچه وال! تولید انگلیس، بهترین نوع عمامه میدانستند. بارزترین نمونه آن، دوسال حکومت دکتر مصدق بود، که بدون تکیه بر در آمد نفت اداره می شد. زیرا به دلیل ملی شدن نفت در روز 29اسفند ماه، شرکت های خریدار نفت، آن را تحریم کردند و: از خرید آن سرباز زدند. در دوران انقلاب اسلامی، با تحریم های اولیه آمریکا، بمناسبت پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تفکر خودکفایی در نیروی هوایی، و شرکت نفت اوج گرفت. و با فرمان امام مبنی بر جهاد سازندگی، در تمام ارگانها جهاد خودکفایی تاسیس شد. البته باز هم بودند روحانی نماهایی: مثل تقی زاده ها که معتقد بودند: همه اینها اسباب بازی است، و ایران بدون آمریکا نفس نمی تواند بکشد! البته این روند اندیشه متضاد در اقتصاد، وقتی به شکل بارز خود را نشان داد که: آمریکا نه تنها تحریم های خود را گسترش داد، بلکه به دیگر کشورها هم، در تحریم ایران فشار آورد، و متخلفین را جریمه کرد. اما مردم به دور از این تفکرات متضاد، زندگی خود را دارند و: با تکیه بر اعتقادات و سنتها، چنان اقتصادی را پایه ریزی کردند: که2سال دوران انقلاب ،  8سال دوران جنگ و 16سال سازندگی، و12سال دوران تحریم و پسا تحریم را، با قدرت پشت سر گذاشتند، و دشمن را ناکام نمودند. از نظر ما اقتصاد مقاومتی، از مرزهای ایران فرارفته، و دنیا را اداره می کند. زیرا بزرگترین شریک تجاری: همه کشورهای مهم دنیا ایران است، بدون بازار ایران، همه شرکتهای اروپایی و آمریکایی: چینی و کره ای و غیره نمی توانند: زنده باشند. چراکه ایران دروازه ورود کالا به: همه کشورهای همسایه هم هست. کشورهای همسایه بدون تجارت با ایران، نمی توانند اداره شوند. آمار رسمی گمرک و: آمار قاچاق کالا و سوخت این را نشان می دهد. از سوی دیگر، ایران بالاترین مولفه های اقتصادی را دارد: نیروی انسانی بسیار ماهر و باهوش، که همه پست های کلیدی آمریکا و اروپا، ودیگر کشورها را در دست دارند. معادن نفت و گاز و مواد اولیه بکر، اهمیتی کمتر از نیروی انسانی آن ندارد. ثروت و ذخایر ایران و سرمایه های: ارزی و ریالی آن، بدون بدهی معوق، از معجزات اقتصادی جهان است. تکنولوژی های جهانی، اگرچه همگی در داخل مرز ایران نیستند، ولی مخترعان و مکتشفان آن، اگر ایرانی نباشند حداقل شریک آن هستند. پس همه عوامل تولید و توزیع و مصرف، در ایران بالاترین سرانه را دارد. ممکن است عده ای به مدیریت، یا روش آن ایراد داشته باشند! ولی این مدیریت و متدولوژی بومی است، و نباید با معیار های غیر بومی بررسی شود. در قدرت و عملکرد درست آن همین بس که: سی و هشت سال، یک ملت یک درصدی جهان! را بر تارک مدیریت جهانی نشانده اند. ویک تنه درمقابل همه توطئه ها و نقشه ها (مدیریت و متدولوژی غربی نام دیگر ان است) ایستادگی کرده و پیروز شده اند.

Invitation to debate about: run 120 percent of the economy of resistance.

Unlike existing dialog, born resistive economy today and not yesterday. Called the world's first self-sufficiency or: economic independence was raised. Iran has a history of several thousand years, even in the early days of Islam is narrated from the Prophet that: Woe to the nation that the clothes cannot wear a weave. Basically, in the sense of its own economy, the economy of resistance. This means that when you look at the economy, or the macro and micro economy, always controversial and eccentric economy is endogenous. Only in the international economy, and by imposing sanctions might be, its dimensions are highlighted. People high in the branches of Abu Talib, economic strength, and they stood against sanctions. Or Gandhi in the last century, the symbol of this movement. In Iran, both under constitutional scholars and before that rely on domestic production and consumption have homegrown products. Although some of world views to distort the move, such as Taghizadeh, from the clerical garb, and instead concluded that even his turban cloth Wall! British producer, best known turban. The most notable example, the two-year doctor Mossadegh's government, which was run without relying on oil revenue. On 29 March because of the nationalization of oil companies, oil buyer, it boycotted: refused to buy it. During the Islamic Revolution, the first sanctions America, on the occasion of the victory of the Islamic Revolution, thinking self-sufficiency in the Air Force, and oil companies soared. And the Imam's decree of Jihad, Jihad in all organs of self-sufficiency was founded. Of course, there were spiritual views, such as Taghizadeh, who believed: all these toys, and Iran without America cannot kill the soul! Of course, the opposite trend of thought in economics, when the figure showed his obvious that America has not only expanded its sanctions, but also to other countries, in Iran sanctions push, and offenders fined. But people far from the thoughts of opposing their own lives and by relying on beliefs and traditions, as economic founded: the 2 years of the revolution, eight years of war and 16 years of construction and 12 years of sanctions and post-sanctions, with power behind them, and the enemy had failed. From our point of resistance economy, has gone beyond the borders of Iran, and the world runs. As the largest trading partner of all major countries of the world, no market, all European and American companies: Chinese and Korean etc. cannot: be alive. Iran as a gateway product to all neighbors countries as well. Neighboring countries without trade with Iran cannot be manipulated. Customs official figures and statistics show that fuel smuggling. On the other hand, Iran has the highest economic component: a highly skilled and talented manpower, which all key posts America and Europe and other countries have on hand. Oil and gas fields and virgin raw materials, manpower, it is no less remarkable. Iran's wealth and resources and assets: foreign exchange, no debt outstanding, the miracles of the global economy. Global technology, although not all of them inside the Iranian border, but its inventors and discoverers, if the Iranians are not at least share it. After all factors of production, distribution and consumption per capita is highest in Iran. Some will manage, or have the wrong approach! However, the management and the methodology are endemic and non-endemic criteria should be reviewed. In power and its proper functioning suffice it: thirty-eight years, a nation of one percent of the world! Are deposited on the apex of global management. Wake trunk against all plots and maps (Management and Western methodology is its other name) stand and won.

دعوة لمناقشة حول: تشغیل 120 فی المئة من اقتصاد المقاومة.

على عكس الحوار القائمة، ولدت اقتصاد مقاوم الیوم ولیس الأمس. دعا الأولى فی العالم الاكتفاء الذاتی أو: أثیر الاستقلال الاقتصادی. ایران لدیها تاریخ من عدة آلاف من السنین، حتى فی الأیام الأولى للإسلام وروى عن النبی أنه: ویل لأمة أن الملابس لا یمكن ارتداء نسج. فی الأساس، بمعنى اقتصادها واقتصاد المقاومة. وهذا یعنی أنه عند النظر فی الاقتصاد، أو الاقتصاد الكلی والجزئی، الاقتصاد المثیر للجدل وغریب الأطوار دائما هو الذاتیة. فقط فی الاقتصاد الدولی، وفرض عقوبات قد یكون، ویسلط الضوء على أبعادها. الناس عالیة فی فروع أبو طالب، والقوة الاقتصادیة، ووقفوا ضد العقوبات. أو غاندی فی القرن الماضی، رمزا لهذه الحركة. فی إیران، سواء فی عهد العلماء الدستوری، وقبل أن تعتمد على الإنتاج والاستهلاك المحلی لدیها منتجات محلیة. على الرغم من أن بعض وجهات العالم لتشویه هذه الخطوة، مثل Taghizadeh، من زی رجال الدین، وبدلا من ذلك إلى أنه حتى عمامته قطعة قماش جدار! منتج بریطانی، وعمامة أشهرها. وأبرز مثال، الطبیب الحكومة لمدة عامین مصدق، والتی كانت تدار دون الاعتماد على عائدات النفط. فی 29 مارس اذار بسبب تأمیم شركات النفط، مشتر للنفط، فإنه قاطع: رفض لشرائه. خلال الثورة الإسلامیة، ارتفعت العقوبات الأولى أمریكا، بمناسبة انتصار الثورة الإسلامیة، والتفكیر الاكتفاء الذاتی فی القوة الجویة، وشركات النفط. وتأسست مرسوم الإمام من الجهاد، الجهاد فی جمیع أجهزة الاكتفاء الذاتی. بالطبع، كانت هناك وجهات نظر الروحیة، مثل Taghizadeh، الذی آمن جمیع هذه الألعاب، ولا یمكن إیران من دون أمریكا یقتلون النفس! وبطبیعة الحال، فإن الاتجاه المعاكس الفكر فی الاقتصاد، عندما أظهر شخصیة له واضحا أن أمریكا قد وسعت لیس فقط عقوبات، ولكن أیضا إلى بلدان أخرى، فی إیران العقوبات تدفع، والجناة تغریم. ولكن الناس بعیدا عن أفكار معارضة حیاتهم الخاصة والاعتماد على المعتقدات والتقالید، والاقتصادیة تأسست: 2 سنوات من الثورة، ثمانی سنوات من الحرب و 16 عاما من البناء و12 سنوات من العقوبات وبعد رفع العقوبات، مع السلطة التی تقف وراءها، وكان والعدو فشلت. من وجهة نظرنا للاقتصاد المقاومة، وذهب إلى أبعد من حدود إیران، ویعمل العالم. كأكبر شریك تجاری لجمیع الدول الكبرى فی العالم، أی السوق، وجمیع الشركات الأوروبیة والأمریكیة: الخ الصینیة والكوریة لا یمكن: أن یكون على قید الحیاة. إیران كمنتج بوابة لجمیع البلدان المجاورة أیضا. الدول بدون تجارة المجاورة مع إیران، لا یمكن التلاعب بها. الأرقام والإحصاءات الرسمیة الجمارك تبین أن تهریب الوقود. من ناحیة أخرى، فإن إیران لدیها أعلى العنصر الاقتصادی: على القوى العاملة من ذوی المهارات العالیة والموهوبین، وكلها مناصب رئیسیة أمریكا وأوروبا، والدول الأخرى لدیها فی متناول الید. حقول النفط والغاز والمواد الخام البكر، والقوى العاملة، فلیس ذلك مدعاة للإعجاب. النقد الأجنبی، أی الدیون غیر المسددة، معجزات الاقتصاد العالمی: إیران الثروة والموارد والأصول. التكنولوجیا العالمیة، وإن لم یكن كل منهم داخل الحدود الإیرانیة، ولكن المخترعین والمكتشفین، وإذا كان الإیرانیون لیسوا على الأقل المشاركة فیها. بعد كل عوامل الإنتاج والتوزیع والاستهلاك للفرد الواحد هو الأعلى فی إیران. وبعض إدارة، أو لدیها نهج خاطئ! ومع ذلك، فإن الإدارة والمنهجیة المتوطنة وینبغی مراجعة معاییر غیر المستوطنة. فی السلطة وأدائها السلیم ویكفی: ثمانیة وثلاثین عاما، أمة من واحد فی المئة من العالم! تترسب على قمة الإدارة العالمیة. استیقظ جذع ضد كل المؤامرات والخرائط (إدارة والمنهجیة الغربیة هو اسم آخر لها) الوقوف وفاز.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
شنبه 28 اسفند 1395 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
9512-1نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

عرب سرگردان

آل سعود پس از یک ماه سرگردانی در آسیا، و فرار به اندونزی، اکنون نمی داند چگونه سرگردانی خود را توجیه کند! شرق هم مثل غرب، نه تنها از کمک های مالی و: بذل وبخشش های سابق او، قدر دانی نکرد بلکه، با بستن قرارداد های جدید، در خواست پول بیشتری کرد! آل سعود از جمله کسانی است که: بیرونش مردم را می سوزاند، و درونش خودش را! آمریکا 116میلیارد دلار به عربستان بدهی دارد، ولی نتوانسته باز پرداخت کند، لذا آن را تبدیل به خرید: اوراق قرضه اسناد خزانه نمود. علاوه بر آن، عربستان کشورهای همسود خود را هم، مجبور کرده تا مانند خودش، اگر نمی توانند طلب را از آمریکا بگیرند، آن را تبدیل به خرید اوراق خزانه نمایند! حدود 130میلیارد دلار بر سر آنها کلاه گذاشته، که با 116خودش، 236میلیارد دلار پول نفت خاورمیانه، تبدیل به اسناد خزانه داری آمریکا شده. در واقع آمریکا اصل پول را نگهداشته و: نزول آن را به عنوان بهره اوراق باید بدهد، که آنهم قادر نیست نقدی پرداخت کند! سلاح ومهمات کهنه را به آنها می دهد. عرب سرگردان ال سعود، که از ترس موشک های زلزال یمن، در دنیا سرگردان شده است میداند: که آمریکا اگر بخواهد تسویه کند هم، ندارد که بدهد. لذا سرگردانی او این است که: در هیچ کجای جهان دیگر اعتبار مالی ندارد. در سفر به اندونزی، به رئیس جمهور اندونزی یاد آور شد که: چه مبالغ کلانی در طی سالهای گذشته، برای تبلیغ وهابیت به آنها پرداخته است. ولذا از انها خواست: هزینه مهمانی های 2هزارنفره را طلب نکند، بلکه اجازه دهد بیشتر باقی بمانند، تا مبادا موشک هایی که به جیزان و آرامکو رسیده، به قصر آنها هم اصابت کند. انتخاب کشور دورافتاده و فقیری چون اندونزی، نشان می دهد که فقر آل سعود تمامی ندارد. و چون غربی ها به این موضوع آگاه هستند، لذا تنها شانس آنها برای زنده ماندن، چرخیدن در سواحل بالی اندونزی است. رهبران ایران هم بهتر است بجای فقیر نشان دادن و: سیاه نمایی اقتصادی در ایران، به دنبال باز پس گیری حقوق چپاول شده خود باشند: که عربستان با کمک آمریکا و انگلیس، سالهاست ازنفت ایران بهره برداری می کند. و با ریاست و نفوذی که در اوپک دارد، از کاهش سهمیه نفت ایران و: افزایش بی رویه سهم خود، به این ثروت ها دست یافته بود. الان بهترین موقع است که بجای اعلام: هرساله ضعف اقتصادی، یکبار هم به مسائل ائمه بقیع و بازسازی حرم آنها توجه شود. و از نظر حقوقی و مسائل بین المللی و: کنوانسیون های میراث مشترک بشری، از تخریب کنندگان آن شکایت، و هزینه بازسازی از آنان اخذ گردد. اقتصادی که اقایان می گویند، باید بدانند ازنظر امام مردود است! زیرا ایشان فرموده اقتصاد مال خر است. و همچنین فرموده که اگر: صدام را هم ببخشیم آل سعود را نمی بخشیم..بنابر این کسانی که در شعار خود را پیرو خط امام میدانند، بهتر است در عمل هم اینطور باشند. طوری نباشد حالا که آل سعود، عرب سرگردان شده است، زیر پروبال او را با پرداختهای کلان: هزینه های حج بگیرند، تا دوباره آثار بیشتری را تخریب، و شیعیان بیشتری را بکشد.

Wandering Arabs

Saud After a month of wandering in Asia, and fled to Indonesia, now does not know how to explain your confusion! East, like the West, not only from donations: the former giving his mercy, but did not appreciate the new contract, he asked for more money! Saudis, including those that can burn people outside, and inside herself! America has a debt of 116 billion dollars to Saudi Arabia, but could not pay, so it becomes the purchase of Treasury bonds. In addition, Saudi his Commonwealth countries also have to like him, if they cannot demand from America, it has become their purchasing treasury bills! About 130 billion dollars over their heads with hats, with its 116, 236 billion dollars Middle East oil, America has become treasury bonds. In fact, America's principal holding and sink as it should give interest securities, which is also not able to pay cash! Weapons and munitions give them the old. Wandering Arab al-Saud, who fear Yemen Zalzal missiles, has been wandering in the world knows: that America will retaliate if he did not have to give. Therefore, he is wandering: Nowhere in the world do not have the funding. On a visit to Indonesia, the Indonesian President noted that the huge sums in recent years, to promote Wahhabism to them. And then asked them: Price parties do not take two thousand persons, but also allow more to remain, lest the rocket that reached Jizan and Saudi Aram co, to palace they hit. Remote and poor country like Indonesia, demonstrates that not all poverty Saud. And because Westerners are aware of that, so their only chance to survive, spinning off the coast of Bali, Indonesia. Iran's leaders should show rather poor: a black picture of Iran's economy, are looking to regain their rights looted: the kingdom with the help of America and Britain, Iran from petroleum, exploiting for years. And with the Presidency and the influence that OPEC has reduced the quota of Iranian oil and: indiscriminate increase their contribution to this wealth was achieved. Now is the best time that, instead declaring: Every year, a weak economy, nowhere in issues concerning the shrine of Imam Baqi. And in terms of legal and international affairs and Convention of the common heritage of mankind, the destructor of complaints, and the cost of reconstruction is taken from them. Economy Mr. Say should know his opinion is rejected! He said because yours is the donkey's economy. And also said that if Saddam did not forgot. So Saud forgive those who follow the slogan of Imam's line, it is better to be the case. Not so now that the Saudis, Arabs wandered off, following her feather macro payments: the cost of their pilgrimage, so again more work to destroy, and kill more Shiites.

تجول العرب

سعود بعد شهر من یتجول فی آسیا، وهرب إلى إندونیسیا، والآن لا أعرف كیف أشرح حیرتك! الشرق، مثل الغرب، ولیس فقط من التبرعات: الأول إعطاء رحمته، ولكن لم نقدر العقد الجدید، وقال انه طلب المزید من المال! السعودیین، بما فی ذلك تلك التی یمكن أن یحرق الناس خارج، وداخل نفسها! أمریكا لدیها دیون 116 ملیار دولار للمملكة العربیة السعودیة، ولكن لا یمكن أن تدفع، لذلك یصبح من شراء سندات الخزانة. وبالإضافة إلى ذلك، یتعین على البلدان له الكومنولث السعودیة أیضا لمثله، وإذا كانوا لا یمكن الطلب من أمریكا، فقد أصبح من أذون الخزانة شراء بهم! نحو 130 ملیار دولار على رؤوسهم القبعات، مع 116، 236 ملیار دولار للنفط فی الشرق الأوسط، فقد أصبحت أمریكا سندات الخزینة. فی الواقع، عقد أمیركا الرئیسی والمصارف كما یجب أن تعطی الأوراق الفائدة، والتی هی أیضا لیست قادرة على الدفع نقدا! الأسلحة والذخائر منحهم القدیم. وقد تجول العربیة آل سعود، الذین یخشون صواریخ الیمن زلزال، ویتجول فی العالم یعرف: أن أمریكا سترد اذا لم یكن لدیك لإعطاء. لذلك، فهو یتجول: فی أی مكان فی العالم لیس لدیهم التمویل. فی زیارة إلى إندونیسیا، أشار الرئیس الإندونیسی أن مبالغ ضخمة فی السنوات الأخیرة، لتعزیز الوهابیة لهم. ثم طلبت منهم: السعر الأطراف لا تأخذ ألفی شخص، ولكن أیضا یسمح أكثر للبقاء، خوفا من الصواریخ التی وصلت إلى جیزان وأرامكو السعودیة، إلى قصر ضربوا. البلاد النائیة والفقیرة مثل إندونیسیا، یدل على أن سعود لم یكن كلها الفقر. ولأن الغربیین على بینة من ذلك، لذلك فرصتهم الوحیدة من أجل البقاء، والغزل قبالة سواحل بالی، اندونیسیا. یتعین على زعماء إیران تظهر الفقراء بدلا من ذلك: صورة سوداء من الاقتصاد الإیرانی، وتتطلع إلى استعادة حقوقه نهبت: المملكة بمساعدة أمریكا وبریطانیا وإیران من النفط، واستغلال لسنوات. ورئیس والنفوذ الذی أوبك خفضت حصة من النفط الإیرانی و: زیادة العشوائیة وقد تحقق حصتها فی هذه الثروة. الآن هو أفضل وقت أنه بدلا معلنا: فی كل عام، ضعف الاقتصاد، فی أی مكان فی القضایا المتعلقة مرقد الإمام الباقی. وفیما یتعلق بالشؤون القانونیة والدولیة واتفاقیة التراث المشترك للإنسانیة، یؤخذ المدمر من الشكاوى، وتكلفة إعادة الإعمار منها. یقول السید الاقتصاد، یجب أن تعرف رفض رأیه! وقال للك هو الاقتصاد الحمار. وقال أیضا أنه إذا كان صدام لم تجلب لنا سعود. حتى أولئك الذین هم أتباع شعار الإمام، فمن الأفضل أن یكون علیه الحال. لیس كذلك الآن أن السعودیین، تجولت العرب من بعد لها المدفوعات الكلی ریشة: تكلفة الحج، لذلك مرة أخرى إلى مزید من العمل لتدمیر وقتل المزید من الشیعة.

Wandering Ərəblər

Asiya gəzən bir ay sonra Saud, və indi sizin qarışıqlıq izah etmək necə deyil, İndoneziya qaçdı! East, Qərb kimi yalnız ianələr: keçmiş, onun mərhəmət verilməsi, lakin yeni müqavilə təqdir etməyib, o, daha çox pul istədi! xaricində insanların yaza bilərsiniz ki, o, və özü daxilində, o cümlədən Səudiyyə! Amerika Səudiyyə Ərəbistanına 116 milyard dollar borcu var, lakin ödəyə bilmədiyi, belə ki, Xəzinədarlıq istiqrazları alınması olur. Amerikada tələb edə bilməz, əgər Bundan əlavə, Səudiyyə onun Commonwealth ölkələri də onu istəyirəm ki, bu, onların alınması xəzinə istiqrazlarının oldu! 130 milyard dollar onun 116, 236 milyard dollar Yaxın Şərq nefti ilə papaqlar ilə onların rəhbərləri üzərində, Amerika xəzinə istiqrazlarının olmuşdur. Əslində, bu da pul ödəmək mümkün deyil faiz qiymətli kağızlar, Amerikanın əsas keçirilməsi və sink verməlidir kimi! Silah və sursat onlara köhnə verir. o vermək olmasaydı Amerika qoşulsa ki: Dünya bilir Yemen Zalzal raketlər qorxuram Wandering Ərəb əl-Səud, gəzən edilmişdir. Buna görə də, o gəzən olunur: maliyyə yoxdur Dünyanın heç bir yerində. İndoneziya səfərdə, İndoneziya prezidenti son illərdə böyük məbləğləri, onlara vəhabiliyi təbliğ etmək olduğunu qeyd etdi. Və sonra onlara dedi: Qiymət tərəflər hit saray, Jizan və Səudiyyə Aramco əldə raket deyə qalmaq daha iki min nəfər, həm də imkan vermir. İndoneziya kimi Remote və yoxsul ölkə bütün yoxsulluq Səud nümayiş etdirir. onların yalnız şans Bali, İndoneziya sahillərində iplik, yaşamaq üçün, belə ki, çünki Qərblilər ki, bilirik. İran liderləri olduqca zəif göstərmək lazımdır: İran iqtisadiyyatının qara şəkil, onların hüquqları talan bərpa axtarır: Amerika və Britaniya, neft İran köməyi ilə səltənət, il istismar. Və Başçılığı və OPEC İranın neft və kvota azalmışdır təsiri ilə dolaşıq artım bu sərvət verdikləri töhfələrinə görə əldə edilmişdir. İmam Baqi türbəsini bağlı məsələlərdə heç bir yerdə, hər il zəif iqtisadiyyat İndi əvəzinə elan ən yaxşı vaxtdır. Hüquqi və beynəlxalq işlər və bəşəriyyətin ümumi irsi Konvensiyanın baxımından şikayətlərin destructor və yenidən qurulması dəyəri onlardan alınır. İqtisadiyyat Mr öz fikrini rədd bilirik ki, demək! sizin eşşək iqtisadiyyatı çünki Dedi. Həmçinin Səddam bizim Saud vermədi əgər bildirib. İmamın şüarı ardıcılları olanlar Belə ki, bu halda olmaq daha yaxşıdır. Not indi Səudiyyəlilər, ərəblər onun lələk makro ödənişlər sonra off wandered ki, onların həcc dəyəri, belə ki, daha çox iş daha şiələri məhv və öldürmək.

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

نرخ اقتصاد مقاومتی 120درصد است.

برخلاف سیاه نمایی های برخی از نااقتصاددانها! در پایان سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، رشد اقتصاد مقاومتی با تکیه به تولید ملی، از مرز صد در صد نیز گذشته، و به 120درصد رسیده است. یعنی نسبت تولید داخلی به تولید ناخالص ملی، با تراز مثبت روبرو شده است. لذا به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی، بیش از حد انتظار عمل کرده است. خطیب قبل از نماز جمعه، دکتر مصباحی مقدم به 80درصد آن اعتراف کرد. اما دو دلیل عمده را در این محاسبات فراموش کرده است. البته دیگران هم به آن توجهی ندارند، یکی از آنها ترمیم نوروزی اقتصاد ملی، به عنوان یک سنت اقتصاد مقاومتی در ایران است، و دیگری تولیدات ایرانیان خارج از کشور. برای اهمیت این دو موضوع که: هرکدام 20درصد به قدرت اقتصاد مقاومتی می افزاید، باید بگوییم نوروز بمدت سه ماه از سال، به ترمیم اقتصاد مقاومتی می پردازد. یعنی ایرانیان براساس یک سنت دیرینه، در طول سال کار می کنند و: در سه ماه بهمن و اسفند و فروردین، آن را هزینه می کنند. در بهمن ماه، به پیشواز خرید های پوشاکی،(کالاهای بادوام) و در اسفند به پیشواز خرید های خوراکی و: در فروردین به هزینه سازی های گردشگری می پردازند. کسانی که از این فرهنگ مردم اطلاعی ندارند، هم از بیکاری آنان سر در نمی آورند، هم از خوشگذرانی و شادی های ایام عید. یعنی هم از تعطیلات ناراحت هستند، هم از شلوغی کار ..! درصورتیکه تعطیلات در ایران، فرایند صنعت تولید پوشاک و: مواد غذایی و گردشگری را تا20درصد: تولید ناخالص ملی بالامی برد. از سوی دیگر تولید کنندگان ایرانی، چون از ذوق و هنر بالایی برخوردارند، وقتی درایران رقابت سخت است، به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند، و تولیدات خود را در آنجا شروع می کنند. بسیاری از اجناس چینی، ساخت ایرانیانی است که در چین، کارخانه زده و با استفاده از: نیروی ارزان آن منطقه، تولیدات ارزان را به ایران می دهند. ولی منتقدان هم از گرانی ناراحتند، و هم از ارزانی! چون سردرگم هستند. بهترین تولید کنندگان پوشاک ترک، ایرانی هستند و ارسال تولیدات خود به ایران را افتخار میدانند. در اروپا و آمریکا نیز سرمایه گذاری و: تولیدات فنی و مکانیکی ایرانیان، بیشتر از تولیدات داخلی خود آن کشورها است. لذا ارسال آن به ایران واردات محسوب نمی شود. به همین دلیل است که منتقدان گیج می شوند: اولا میگویند 90درصد کالا ها وارداتی هستند! و 90درصد این کالاها هم، از مبادی قانونی وارد می شوند! و بعد نام قاچاق کالا را بر آن می گذارند! این کج فهمی آنهاست. حتی در بسیاری از موارد، تولید کنندگان ایرانی بار خود را، به دبی و شارجه می فرستند: تا مارک گمرک ایران بخورد، و بگویند ساخت خارج است! واین عمل آنها به بازار گرمی کمک می کند، ولی منتقدان می گویند: باید این کالاها را کشف و معدوم کرد. درحالیکه جمع سرمایهٔ ایرانیان مقیم خارج، در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۱٫۳ تریلیون دلار می‌رسید! که فقط 2میلیارد دلار آن به احمدی نژاد منتسب می شود. در چین آلمان و کشورهای دیگر، حتی در دبی سرمایه های اصلی برای ایرانیان است. لذا تولیدات آنها هم مطابق سلیقه ایرانی است، و برای همین بازار فروش خوبی هم در ایران دارد.

Resistance economic growth rate of 120 percent.

Unlike some non-economists bad sector ! At the end of resistance economy of action, relying on the strength of the national economy, the border is one hundred percent the past, and to 120 percent. The ratio of domestic production to GDP has been met with a positive balance. So in the words of Supreme Leader of the Islamic Revolution has done more than expected. Khatib before Friday Prayers, doctor Mesbahi Moghadam admitted to 80 percent. But two major reasons for this calculation is forgotten. Of course, others do not notice it, one of them Nowruz restoration of the national economy as a saint Economy of Resistance in Iran, Iranians and others abroad. For the importance of these two aspects: one adds 20 percent to the economic strength of resistance, to say the New Year for three months, to restore the economy's strength. Iranians based on a long tradition, year-round work in the three months February, March and April, it will cost. In February, welcomed the purchase clothing (durable goods) and March to buy food and meet in April to pay the cost of tourism. Those who do not know the culture of the people, both of them do not understand their unemployment, both the fun and joy of Eid. That the holidays are upset, too messy..! If holiday in Iran, garment manufacturing and process industry: food and tourism by 20%: boosts GDP. The Iranian manufacturers, such as taste and high art, when Iran tough competition, migrate to other countries, and its products are starting there. Many Chinese goods, making the Iranians that in China, the factory was using the cheap labor that area, inexpensive products to Iran the day. But critics are angry expensive, and the cheap! Because they are confused. The apparel manufacturers Turks, Iranians are proud and send their products to Iran know. In Europe and America the investment: Iranians mechanical products, the more are its own domestic production. So send it to Iran will not be considered. That's why the critics are confusing: First, say 90 percent of the goods are imported! And 90 percent of the goods it, the legal bases are imported! And then smuggling it on their name! This is a misunderstanding. Even in many cases, producers Iran once her to Dubai and Sharjah are sending: to brand Iran's customs to eat and they are making out! This practice helps them warmly to the market, but critics say these goods should be seized and destroyed. While the capital advisable, in 2000 to more than 1. 3 trillion dollars was! That's just $ 2 billion is attributed to Ahmadinejad. In China, Germany and other countries, even in Dubai for the Iranian capital. Therefore, they are molded according to Iranian tastes, and for the market sell well in Iran.

معدل نمو الاقتصاد هو 120 فی المئة قوة.

العكس من الأسود إلى رأی بعض الاقتصادیین بخیبة أمل! فی نهایة اقتصاد المقاومة من العمل، والاعتماد على قوة الاقتصاد الوطنی، والحدود مئة فی المئة فی الماضی، وإلى 120 فی المئة. وقد التقى نسبة الإنتاج المحلی إلى الناتج المحلی الإجمالی مع توازن إیجابی. لذلك على لسان المرشد الأعلى للثورة الإسلامیة فعلت أكثر مما كان متوقعا. الخطیب قبل صلاة الجمعة، واعترف الطبیب مصباحی مقدم إلى 80 فی المئة. ولكن اثنین من الأسباب الرئیسیة لهذا الحساب ما ینسى. بالطبع، والبعض الآخر لا تلاحظ ذلك، واحد منهم استعادة نوروز الاقتصاد الوطنی واقتصاد قدیس مقاومة فی إیران والإیرانیین وغیرهم فی الخارج. لأهمیة هذین الجانبین: واحد یضیف 20 فی المئة الى القوة الاقتصادیة للمقاومة، لیقول فی السنة الجدیدة لمدة ثلاثة أشهر، لاستعادة قوة الاقتصاد. الإیرانیون على أساس تقلید طویل، والعمل على مدار السنة فی الأشهر الثلاثة فبرایر ومارس وأبریل، وسوف تكلف. فی فبرایر، رحب الملابس الشراء (السلع المعمرة) ومارس لشراء المواد الغذائیة وتجتمع فی ابریل نیسان لدفع تكالیف السیاحة. أولئك الذین لا یعرفون ثقافة الشعب، وكلاهما لا أفهم بطالتهم، على حد سواء متعة وفرحة العید. التی تخل الأعیاد، فوضوی للغایة ..! إذا عطلة فی إیران، لصناعة الملابس وصناعة العملیة: المواد الغذائیة والسیاحة بنسبة 20٪: تعزز الناتج المحلی الإجمالی. الشركات المصنعة الإیرانیة، مثل الذوق والفن الرفیع، عندما إیران منافسة قویة، یهاجرون إلى بلدان أخرى، ومنتجاتها، بدأت هناك. العدید من السلع الصینیة، مما یجعل من الإیرانیین أن فی الصین، والمصنع كان یستخدم الید العاملة الرخیصة تلك المنطقة، ومنتجات غیر مكلفة لإیران الیوم. لكن منتقدین غاضبون باهظة الثمن، ورخیصة! لأنها مرتبكة. الشركات المصنعة للملابس الأتراك والإیرانیون فخورون وإرسال منتجاتها إلى إیران تعرف. فی أوروبا وأمریكا للاستثمار: الإیرانیون المنتجات المیكانیكیة، وأكثر هو الإنتاج المحلی الخاص بها. حتى إرساله إلى إیران لن یتم النظر فیها. هذا هو السبب فی أن النقاد هی مربكة: أولا، یقول یتم استیراد 90 فی المئة من البضائع! و 90 فی المئة من السلع التی یتم استیرادها الأسس القانونیة! وبعد ذلك تهریبها على اسمهم! هذا هو سوء الفهم. حتى فی كثیر من الحالات والمنتجین ایران مرة واحدة لها إلى دبی والشارقة یرسلون: لماركة الجمارك الایرانیة لتناول الطعام، وأنهم یبذلون خارجا! هذه الممارسة تساعدهم بحرارة إلى السوق، لكن منتقدین یقولون ینبغی اغتنام هذه السلع وتدمیرها. فی حین كانت عاصمة المستحسن، فی عام 2000 إلى أكثر من 1. 3 تریلیون دولار! هذا ویعزى فقط 2000000000 $ لأحمدی نجاد. فی الصین، ألمانیا وغیرها من البلدان، حتى فی دبی عن العاصمة الایرانیة. لذلك، یتم مقولبة وفقا لأذواقهم الإیرانیة، وللسوق تباع جیدا فی إیران.

iqtisadiyyatın artım tempi 120 faizi gücü.

məyus bəzi iqtisadçıların Təfərrüatlar üçün zidd! fəaliyyət müqavimət iqtisadiyyatının sonunda milli iqtisadiyyatın gücü əsaslanaraq, sərhəd yüzdə yüz keçmiş və 120 faiz. ÜDM yerli istehsal nisbəti müsbət balans ilə görüşüb edilmişdir. Belə ki, İslam İnqilabının Ali lideri sözləri gözləniləndən çox görmüşdür. Khatib cümə namazından əvvəl, həkim Mesbahi Moghadam yüzdə 80 müraciət etdi. Amma bu hesablanması üçün iki əsas səbəbi unudulur. Əlbəttə ki, başqaları onlardan biri, İran, xaricdə İran və digər müqavimət müqəddəs İqtisadiyyat milli iqtisadiyyatın Novruz bərpası bunu hiss etmir. bu iki aspektləri əhəmiyyəti: One Economy gücünü bərpa etmək, üç ay Yeni il demək müqavimət iqtisadi gücü 20 faiz edir. uzun bir ənənə əsasında İran üç ay fevral, mart və aprel aylarında il boyu iş, bu başa gələcək. Fevral ayında ərzaq almaq və turizm xərcləri ödəmək üçün aprelin görüşəcəklər alınması geyim (davamlı malların) və Mart qarşıladı. onların hər ikisi xalqın mədəniyyətini bilmirəm edənlər, əyləncə və bayram sevinci həm də işsizlik başa düşmürəm. bayram dilxor ki, çox messy ..! qida və turizm 20%: İran, geyim istehsal və proses sənayesində bayram varsa ÜDM gücləndirir. belə zövq və yüksək sənət, İran sərt rəqabət İran istehsalçıları, digər ölkələrə miqrasiya və onun məhsulları başlayır. Bir çox Çin malı, Çində, fabrik gün İrana ucuz əmək sahə, ucuz məhsulları istifadə edilmişdir ki, İran edilməsi. Lakin tənqidçilər bahalı qəzəbli və ucuz! onlar səhv edir, çünki. Türklər, iranlılar fəxr edirik və İrana öz məhsullarını göndərmək geyim istehsalçıları bilirik. Avropa və Amerikada investisiya: İranlılar mexaniki məhsulları, daha öz daxili istehsal edir. Belə hesab edilə bilməz İrana göndərin. Birincisi, malların 90 faizi idxal deyirlər: tənqid confusing Buna görə! Və malları 90 faiz, hüquqi əsasları idxal olunur! Və sonra öz adı bu qaçaqçılıq! Bu anlaşılmazlıq var. yemək İranın gömrük marka və onlar edirik: Even bir çox hallarda, onun bir dəfə Dubay və Sharjah istehsalçıları İran göndərir! Bu təcrübə bazara hərarətlə kömək edir, lakin tənqidçilər bu əşya ələ və məhv edilməlidir deyirlər. çox 1. 3 trilyon dollar 2000-ci ildə məqsədəuyğun paytaxtı idi! Bu yalnız $ 2 milyard Əhmədinejadın aid olunur. Çin, Almaniya və İranın paytaxtı hətta Dubayda digər ölkələrdə. Buna görə də, onlar İran zövqə görə tökürdülər olunur, və bazarda İranda yaxşı satmaq.

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

توافقهای بی پشتوانه عربستان.

مالیخولیای آل سعود تمام شدنی نیست، هنوز فکر می کند سال 1355هست، و قیمت نفت اوپک ده برابر هزینه تولید آن، و بازار آن نامحدود می باشد! و دلارهای نفتی همچون سیل، بر خزانه آنها واریز می شود. لذا هرجا می رود قرارداد های کلان می بندد، و دست به معامله های بزرگ می زند. در حالیکه هیچیک از این تعهدات خود را نپرداخته است. زیرا از یکسو در آمد نفت برای او نمانده است! و از سوی دیگر هزینه راه اندازی تروریسم و: گروه پروری چون داعش و طالبان، برای او جای بذل و بخشش دیگر را بسته است. هرساله کسری بودجه آن بیشتر می شود، حتی استقراض از سیستم بانکی و چاپ اسکناس، دردی را برای آن درمان نمی کند، بلکه تورم را بالاتر می برد. هزینه های آتش افروزی در یمن، که سر به فلک می زند به کنار، مردم داخل عربستان نیز بیدار شده، و سهم خود را از نفت و دیگر درآمدهای دولت آل سعود طلب می کنند. سلمان بن سلطان در همان اوایل، خواست این سرو صداها را بخواباند، نفری چند ریال بعنوان بذل و بخشش به مردم داد! ولی ادامه پیدا نکرد. هم اکنون اکیپ دوهزارنفری آل سعود، برای فرار از موشک باران یمن، به سواحل بالی اندونزی رفته اند، و قصد بازگشت هم ندارند! زیرا از یکسو برای تسویه حساب، پولی به اندونزی نداده اند و از سوی دیگر، حتی دالان های ساخت آمریکا در: زیر زمین های ریاض هم، دلهره آنها را برطرف نمی کند. به همین جهت تمام پرداختهای خود به آمریکا را، بعنوان بدهی آمریکا مطرح کرده، واز آن 116میلیارد دلار که: بعنوان کمک به آمریکا برای جنگ علیه ایران و عراق بود، اکنون بعنوان بدهی میداند تا بتواند: از زیر بار قراردادهای چند میلیاردی فرار کند. بدهی خارجی و داخلی آن در حال افزایش است، در داخل حقوق و پاداش کارکنان را کاهش داده، و در خارج نیز 53میلیارد بدهی رسمی به بار آورده است. البته این بدهی در آذر ماه کمتر بوده ولی در سال جدید، میلادی با کاهش قیمت نفت، و کاهش سهم تولید، به این بحران دامن زده شده است. فقط تا آذرماه 77میلیارد دلار! کسری بودجه داشته است. این امر باعث شده تا قطرو عربستان بدهکارتر: از ایران و بحرین باشند. ایران تنها 3درصد تولید ناخالص داخلی بدهی دارد، ولی عربستان به 33درصد رسیده است. رده ایران 93است ولی رده29می باشد.

اکنون آل سعود سعی دارد: با قراردادهای صوری و بی پشتوانه، دولت ها را فریب دهد تا در جنگ سوریه و عراق، از داعش حمایت کنند. مخصوصا به سراغ چین و روسیه، و بخشی از اروپا رفته است که، در مورد حمایت از داعش، کمتر به عربستان توجه دارند. البته این روش آمریکا انگلیس و آلمان هم بوده است! بطوریکه با این قراردادهای بی پشتوانه، رده اول تا سوم بدهکاران جهان را، به خود اختصاص داده اند. البته فرانسه و چین و هلند و ایتالیا هم، از فریب قراردادهای صوری استفاده کرده، وردیف های بعدی تا هفتم را، در میان بدهکارترین دولتها، به خود اختصاص داده اند.

Saudi fiat contracts.

Melancholy House of Saud is not exhaustible, still thinks it's 1355, and the OPEC oil price ten times its production cost, and the market is unlimited! And a flood of petrodollars, they will be deposited in the treasury. So where is the big deal closes, and the big deal there. While none of these obligations are not paid. Because on the one hand the oil revenue is not for him! On the other hand setup fees terrorism: Fact groups like ISIS and the Taliban, instead of giving him another package. Every year its budget deficit, even borrowing from the banking system and currency, for it does not treat the pain, but inflation was higher. The cost of arson in Yemen, which skyrocketed knocks aside, people also awakened inside Saudi Arabia, and its share of oil and other revenues Saud demand. Salman bin Sultan in the very beginning, he wanted this deal sounds to sleep, had a few riyals as a giveaway to the people! But not continued. The crew is now two thousand Saudis, Yemen to escape the missiles, have gone to the beaches of Bali, Indonesia, and there is no going back! Because on the one hand to pay money to have left Indonesia on the other hand, even in the corridors of the building of America: the basement of Riyadh, fear not fix them. Therefore, all payments in America, as the debt America has raised, and from the 116 billion dollars that as the Help America for war against Iran and Iraq, now as debt rather than take from under the contracts of billions escape. External and internal debt is rising, in salaries and bonuses have reduced staff, and has brought out a 53 billion official debt. Of course, this debt was lower in December, but in the New Year, began with the fall in oil prices, and reducing the share of production, has fueled the crisis. Only until December 77 billion dollars! There deficit. This has led to Qatar and Saudi debt: Iran and Bahrain. Iran is the only 3 per cent of GDP debt, but the kingdom to 33 percent. Iran ranks 93, but class is 29.

Now the Saudis are trying with formal contracts and backed by their governments to trick the war in Syria and Iraq, ISIS support. Especially into China and Russia, and parts of Europe has gone about supporting ISIS, less attention to Saudi Arabia. Of course, this method is America, England and Germany! As with the contracts fiat, the first place to third world debtors, are accounted for. Of course, France, China, Netherlands and Italy are also, of deception used fake contracts, next to seven, among the most indebted governments to account.

العقود الورقیة السعودیة.

حزن لآل سعود لیس یفنى، لا یزال یعتقد انها 1355، وسعر نفط أوبك عشرة أضعاف تكلفة إنتاجه، والسوق غیر محدود! وتدفق عائدات النفط، وسوف تودع فی الخزینة. فأین إغلاق صفقة كبیرة، وصفقة كبیرة هناك. فی حین لم یتم دفع أی من هذه الالتزامات. لأنه من ناحیة عائدات النفط لیست له! على رسوم تأسیس جهة أخرى الإرهاب: مجموعة الحقائق مثل ISIS وحركة طالبان، بدلا من اعطائه حزمة أخرى. كل عام العجز فی میزانیتها، حتى الاقتراض من الجهاز المصرفی والنقد، لأنه لا علاج الألم، ولكن ارتفاع معدل التضخم. تكلفة الحرق فی الیمن، والتی ارتفعت تقرع جانبا، والناس استیقظ أیضا داخل المملكة العربیة السعودیة، وحصتها من النفط والإیرادات الأخرى الطلب سعود. سلمان بن سلطان فی البدایة، وقال انه یرید هذه الصفقة تبدو للنوم، كان عدد قلیل من ریال بأنه هبة للشعب! ولكن لم یستمر. الطاقم هو الآن ألفی السعودیین، الیمن هربا من الصواریخ، وقد ذهب إلى شواطئ بالی، اندونیسیا، ولیس هناك عودة إلى الوراء! لأنه من ناحیة لدفع المال قد غادر اندونیسیا من ناحیة أخرى، حتى فی أروقة المبنى الأمریكیة: الطابق السفلی من الریاض، والخوف لا یصلح لهم. لذلك، فإن جمیع المدفوعات فی أمریكا، والدین وأثارت أمریكا، ومن 116 ملیار دولار أن مثل أمریكا مساعدة للحرب ضد إیران والعراق، والآن كما الدیون بدلا من أخذ من تحت عقود هروب الملیارات. الدین الخارجی والداخلی آخذ فی الارتفاع، فی المرتبات والمكافآت وتخفیض عدد الموظفین، وأبرزت الدیون الرسمیة 53 ملیار. وبطبیعة الحال، كان هذا الدین أقل فی دیسمبر كانون الاول، ولكن فی العام الجدید، وبدأ مع انخفاض أسعار النفط، والحد من حصة من الإنتاج، وأدت الأزمة. فقط حتى دیسمبر كانون الاول 77 ملیار دولار! هناك عجز. وقد أدى ذلك إلى قطر والدیون السعودی: إیران والبحرین. إیران هی 3 فی المائة فقط من الدیون من الناتج المحلی الإجمالی، ولكن المملكة إلى 33 فی المئة. تحتل إیران 93، ولكن الطبقة هی 29.

الآن یحاول السعودیون مع عقود رسمیة وبدعم من حكوماتها لخداع الحرب فی سوریا والعراق، ودعم ISIS. خصوصا فی الصین وروسیا، وأجزاء من أوروبا قد ذهب عن دعم ISIS، اهتماما أقل إلى المملكة العربیة السعودیة. بالطبع، هذا الأسلوب هو أمریكا وإنجلترا وألمانیا! كما هو الحال مع فیات عقود، فی المقام الأول إلى المدینین العالم الثالث، وتمثل. بالطبع وفرنسا والصین وهولندا وإیطالیا، استخدمت عقود رسمیة الخداع، والصف التالی إلى المركز السابع من بین أكثر الحكومات المثقلة إلى حساب.

Səudiyyə fiat müqavilələr.

Səud Melancholy House, tükənən deyil hələ 1355 düşünür, və OPEC neftin qiyməti on dəfə istehsal dəyəri və bazar limitsiz deyil! Və neft dollarları bir daşqın, onlar xəzinəsinə təhvil veriləcək. Belə ki, burada böyük bağlayır və böyük var. Baxmayaraq ki, bu öhdəliklərin heç ödənilmir. bir tərəfdən neft gəlirlərinin onun üçün deyil, çünki! Digər tərəfdən quraşdırma haqqı terror On: Fact Isis və Taliban kimi qruplar yerinə ona bir paketi verilməsi. Bu ağrı müalicə etmir Hər il büdcə kəsiri, hətta, bank sistemi və valyuta borc, lakin inflyasiya daha yüksək olub. kənara knocks skyrocketed Yəməndə kundaklama dəyəri, həmçinin Səudiyyə Ərəbistanı daxili awakened insanlar, neft və digər gəlirləri Saud tələb payı. Salman bin Sultan əvvəldən, o, bu müqavilə yatmaq səslər istəyən bir yarışma kimi bir neçə riala idi! Amma davam. crew, İndoneziyanın Bali çimərliklər getdi raket qaçmağa indi iki min Səudi Ərəbistan, Yəmən və heç geri gedir yoxdur! onları düzeltmek qorxmayın, Riyad zirzəmisində: bir tərəfdən pul Çünki hətta Amerika binanın dəhlizlərində, digər tərəfdən İndoneziya yazmayıblar. Buna görə də, Amerikada bütün ödənişlər, borc kimi Amerika qaldırdı, və 116 milyard dollar ki İran və İraqa qarşı müharibəyə Help Amerika, indi milyardlarla xilas müqavilələri altında almaq daha çox borc kimi. Xarici və daxili borc əmək haqqı və bonuslar, artır heyəti azaltdı və 53 milyard rəsmi borc gətirdi. Əlbəttə ki, bu borc dekabr ayında aşağı idi, lakin yeni ildə, neftin qiymətinin düşməsi ilə başladı və istehsalın payına azaldılması, böhran təkan verdi. Yalnız qədər dekabr 77 milyard dollar! Orada kəsiri. İran və Bəhreyn Bu Qətər və Səudiyyə borc gətirib çıxardı. İran ÜDM borcu yalnız 3 faizi, lakin 33 faiz səltənət edir. İran 93 sıralarında, lakin sinif 29.

İndi Səudiyyəlilər formal müqavilələr çalışır və Suriya və İraq, ISIS dəstək müharibə oyun öz hökumətləri tərəfindən dəstək verilir. Xüsusilə Çin və Rusiya, Avropa hissəyə Səudiyyə Ərəbistanı, az diqqət Isis dəstək haqqında keçmişdir. Əlbəttə ki, bu üsul Amerika, İngiltərə və Almaniya! müqavilələr Fiat kimi, üçüncü dünya borclu ilk yer, uçota alınır. Əlbəttə ki, Fransa və Çin, Hollandiya və İtaliya, aldatma formal müqavilə istifadə, və ən borclu hökumətləri arasında yeddinci yanında sıra, hesab.

 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
3نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

اصول مورد تاکید انتخاب دوازدهم

ولایت فقیه: نه قابل انکار است و نه قابل تشکیک، حتی آنهاییکه منتقد هستند مانند وهابیت، خودشان دیکتاتوری مفتی اعظم دارند! و به آن افتخار هم می کنند، مثلا در جهاد نکاح، زنان هر دو ساعت باید به یکی از داعشی ها سرویس بدهند! یا حتی در مسیحیت، اسقف اعظم خدای روی زمین و پدر ثانی و فرمایش او رد خور ندارد.

مدیریت: در ولایت فقیه، همه جانبه و یکپارچه است، و در سطح جهان و برای همه است (کلکم راع)

آب وبرق و نفت و گاز: و کلا حامل های انرژی، فقط باید هزینه حمل و استحصال آن دریافت شود. برای آب شیرین باید آب های: روان هیمالیا را که از کویر و فلات ایران عبور می کند، با چاههای عمیق در مسیر: یا سد های زیر زمینی مهار کرد. در مورد نفت و گاز هم، باید از سد های زیر زمینی برای جلوگیری : نشت آنها از فلات بلند ایران به: نواحی پست اطراف مانند قطر و عربستان اقدام شود.

اشتغال: لازمه اشتغال ایجاد فرصتهای فراملی است، زیرا با توجه به ماموریت مدیریت جهانی ایران، باید طرح های فراملی ایجاد و به: صادرات نیرو و امکانات و کالا اهتمام ورزید.

زمین: از بهر کسی است که آباد می کند، لذا یکی از مسیر های اشتغال، واگذاری زمین های بایر بطور رایگان می باشد. حتی مراتع و جنگل ها به شرط: جایگزینی قابل واگذاری و اشتغال می باشد. زیرا جزو نعمات الهی است و: نباید آن را بایگانی کرد در حالیکه: مردم از بیکاری یا بی سوختی تلف می شوند.

ملک: های بی هویت بسیار زیاد است، لذا باید سریع به زوجهای جوان واگذار موقت شود، تا تعیین تکلیف شود. و اگر مالک مراجعه نکرد، به همان ها واگذار دائم شود.

ترافیک: استفاده از فضا در ترافیک شهر های کلان، باید تصویب شود و تاکسی هوایی، هلی برد خودرو های مسئولین، خودرو های پرنده و قطار هوایی و: بالن های مسافری بکار گرفته شود.

آلودگی هوا: در کوتاه مدت، نصب مکش های قوی در مراکز آلودگی: شهرهای بزرگ مانند میدان رازی تهران است، تا بتواند روزانه با تصفیه هوا80تن: سرب خالص نیز تولید نماید.

گرما و سرمای: خانه ها هم با لوله کشی مستقیم از: چشمه های آبگرم و: آبسرد تامین شود، یا مراکز اتمی آبگرم و سرد متمرکز ایجاد شود.

طارم واحد: کلیه تقسیمات کشوری باید هماهنگ باشد، یعنی مثلا طارم دو قسمت نباشد یکی: به استان زنجان و یکی به استان قزوین مربوط شود! باید دو طارم یکی شود و مرکز آن هم ماهین باشد. همینطور مدیریت در تمام امور قضایی و سیاسی و: اجرایی وحتی تقنین باید یکپارچه باشد

بین الملل: جدا بودن سیستم های جهانی، به یکپارچگی مدیریت صدمه می زند. اگر قوای ثلاثه را بپذیریم، باید: اتحادیه بین المجالس، قوه مقننه جهان یا پارلمان جهانی باشد، بعد پارلمان قاره ها (پارلمان اروپا و آسیا و..) بعد: پارلمان ملی کشورها، سپس پارلمان های محلی: استانی و شهری و حتی روستایی.  اگر دبیرکل سازمان ملل را، رئیس قوه مجریه جهانی، یا رئیس جمهور جهان بدانیم، رئیس جمهور قاره ها و کشورها هم معلوم می شود، حتی استانداران و فرمانداران و دهداران، به چشم مدیر اجرایی محلی به همراهی : نمایندگان ولی فقیه در این رده ها هم معلوم می شود. اگر شورای امنیت قوه قضاییه جهان است، قوای قضاییه در قاره ها و کشورها و استانها هم هماهنگ باشد، وقس علیهذا.. در امور نظامی و سیاسی هم همین هماهنگی است، پیمان نظامی مقاومت به عنوان ارتش واحد جهان باشد، ناتو و دیگر پیمان های قاره ای، زیر نظر ان و.. در آخر هم فرضیه: امریکای دائمی و قدرتمند! باطل اعلام شود تا: بودجه های نظامی دیگر کشورها، کاهش یابد وبه مصرف عمران و آبادی و اشتغال برسد. و بیخود مسئولین آدرس غلط ندهند.

اثار تاریخی اسلامی: باید در کشورهای عربستان و قدس شریف، تعمیر و بازسازی شود و: تخریب کنند بقیع و دیگر اماکن مقدسه، به سزای اعمالشان برسند و: جریمه بازسازی را هم بپردازند.

غرور ایرانیان: و تاریخ باستان آن: مانع کسب فیض الهی نشود! تا دوباره خداوند بخواهد که: مرکز اداره جهان را به بیابان ها ببرد، مانند آنچه که در باستان ، فر ایزدی در ایران بود، ولی تبدیل به ستاره پرستی شد! و خداوند هم به حضرت ابراهیم دستور داد: فرزند خود را به مکه یعنی: مکانی لم یزرع ببرد، و اسلام را از دامان مردمی بی تمدن معرفی نماید.

The underlying principle of the twelfth

Supreme Leader: neither be denied nor questioned, even those who are critics such as Wahhabism, the Grand Mufti of them are dictatorships! And are proud of it, such as sexual jihad, women should be one every two hours Isis and serve! Or even in Christianity, Archbishop of God on earth and not worthy father denied his second command.

Management: the velayat-e faqih, comprehensive and integrated, and in the world and for all

Water and electricity, oil and gas and energy in general, just have it be received shipping cost recovery. For fresh water to water: flowing Himalayan passes from the desert plateau, with deep potholes in the road: either underground dam controlled. In the case of oil and gas, should be underground barrier to prevent leak of the Iranian high plateau: the surrounding lowlands are acting like Qatar and Saudi Arabia.

Employment: In order to create employment opportunities for transnational, because according to global management of mission, should establish national plans to export goods effort did power and facilities.

Earth: from anyone who is prosperous, so one of the employments, assignment wasteland is free. Articulated even if replacement is transferable and employment. Because the divine blessings and should not archive it, while people from unemployment or lack of fuel are wasted.

Property of identity is very high, therefore, must be temporarily transferred quickly to young couples, to be determined. And if the owner did not refer to the transfer permanent.

Traffic: the use of space in big city traffic should be approved and air taxi, helicopter, authorities used cars, flying cars and air transport: passenger balloons used.

Air pollution in the short term, strong suction install pollution centers: big cities such as Tehran's secret is roundabout, to the daily 80 tons of air purification: also produce pure lead.

Heat and cold: houses with plumbing directly from the hot springs: the cold water supply, hot and cold centralized or nuclear facilities to be created.

Tarom unit: all divisions must be coordinated, for example Tarom is one of two parts: the province and one in Qazvin province is concerned! Should be the hub of one of its two Tarom is Mahin. As well as in all judicial and political management executive and even legislative affairs must be integrated

International: Global separate systems, damage to the integrity of management. If we accept the three forces, should: Inter-Parliamentary Union, the legislature or Parliament the world, after Parliament continents (Europe and Asia and parliament  ...) next: national parliament, the regional parliament Province, urban and even rural. If the Secretary General of the United Nations, global chief executive or president of the world knows, President continents and countries as it turns out, even the governors and Health, as local executive director, along with representatives of the supreme leader in the ranks also turns out to be. If the Security Council is the judiciary, the judiciary in the province continents and countries and coordination, etcetera. In the same military and political coordination, the military alliance's military strength as a unit of the world, NATO and other alliances continental, under its supervision, etc. Finally, the hypothesis: US permanent and powerful! Be declared invalid: military budgets of other countries reduce and be spent for development and prosperity and employment. And ravish not responsible for wrong address.

Islamic monuments: the Arabian countries and Qods, Repair and: destroy Baqi and other holy places, to come and pay for their crimes: either pays a fine of reconstruction.

Iranian pride: and its ancient history: the acquisition of divine grace is not an obstacle! God wants to come back that enhance the operational center for the world's deserts, like the ancient Izadi i oven in Iran, but turned out to be the star worshipers! And God to Abraham ordered his son to Mecca means his barren place, and Islam lap introduce people civilization.

 

المبدأ الذی تستند الثانی عشر

الزعیم الاعلى: لا یمكن إنكاره ولا التشكیك فیه، حتى أولئك الذین هم النقاد مثل الوهابیة، المفتی منهم الدیكتاتوریات! ویفتخرون به، مثل الجهاد الجنسی، ینبغی للمرأة أن تكون واحدة كل ساعتین إیزیس وخدمة! أو حتى فی المسیحیة، ونفى رئیس أساقفة الله على الأرض، ولیس الأب یستحق قیادته الثانی.

الإدارة: فی ولایة الفقیه وشاملة ومتكاملة، وفی العالم وإلى الأبد

المیاه والكهرباء والنفط والغاز والطاقة بشكل عام، یكون مجرد أن تلقیه استرداد التكالیف الشحن. للمیاه العذبة على المیاه: یمر المتدفقة فی جبال الهیمالایا من الهضبة الصحراویة، مع الحفر العمیقة فی الطریق: إما السد تحت الأرض السیطرة علیها. فی حالة النفط والغاز، ویجب أن یكون حاجز تحت الأرض لمنع تسرب من هضبة عالیة الإیرانیة: السهول المحیطة یتصرفون مثل قطر والمملكة العربیة السعودیة.

العمل: من أجل خلق فرص عمل للالعابرة للحدود، لأنه وفقا لإدارة عالمیة مهمة، ینبغی وضع خطط وطنیة لتصدیر البضائع جهد فعل القوى والمرافق.

الأرض: من أی واحد الذی هو ازدهارا، لذلك واحدة من فرص العمل، وتعیین القفار مجانی. مفصلیة حتى لو استبدال غیر قابل للنقل والاستخدام. لأن النعم الإلهیة، وینبغی ألا أرشفة، فی حین تضیع الناس من البطالة أو نقص الوقود.

الملكیة الهویة مرتفع للغایة، وبالتالی، یجب أن یتم تحویلها مؤقتا بسرعة للأزواج الشابة، یحدد لاحقا. وإذا لم یكن المالك الرجوع إلى نقل دائم.

المرور: استخدام الفضاء فی حركة المرور فی المدینة الكبیرة، ینبغی الموافقة والتاكسی الجوی وطائرات الهلیكوبتر، استخدمت السلطات السیارات، السیارات الطائرة والنقل الجوی: بالونات الركاب المستخدمة.

تلوث الهواء على المدى القصیر، شفط قوی تثبیت مراكز التلوث: المدن الكبرى مثل طهران سرا هی الدوار، لصحیفة 80 طنا من تنقیة الهواء: أیضا إنتاج الرصاص النقی.

الحرارة الباردة و: المنازل مع السباكة مباشرة من الینابیع الساخنة: إمدادات المیاه الباردة، ومرافق مركزیة أو النوویة الساخنة والباردة المراد إنشاؤه.

وحدة تاروم: یجب تنسیق جمیع الشعب، على سبیل المثال تاروم هی واحدة من جزأین: یتعلق محافظة واحدة فی محافظة قزوین! ینبغی أن یكون محور واحد من تاروم اثنین من هو مهین. وكذلك فی كل التنفیذی لإدارة القضائی والسیاسی، ویجب أن تكون متكاملة حتى الشؤون التشریعیة

الدولیة: أنظمة منفصلة العالمیة، الأضرار التی لحقت نزاهة الإدارة. وإذا قبلنا القوى الثلاث، بما یلی: الاتحاد البرلمانی الدولی، الهیئة التشریعیة أو البرلمان فی العالم، بعد القارات البرلمان (أوروبا وآسیا والبرلمان ..) التالی: البرلمان الوطنی، برلمان الاقلیم مقاطعة، والمناطق الحضریة، وحتى فی المناطق الریفیة . إذا كان الأمین العام للأمم المتحدة، الرئیس التنفیذی العالمی أو رئیس العالم یعرف، القارات الرئیس والدول كما اتضح، حتى الحكام والصحة، والمدیر التنفیذی المحلی، جنبا إلى جنب مع ممثلی المرشد الأعلى فی صفوف كما تبین أن یكون. إذا كان مجلس الأمن هو السلطة القضائیة، والسلطة القضائیة فی القارات المحافظة والبلدان والتنسیق، إلى آخره. وفی نفس التنسیق العسكری والسیاسی، والقوة العسكریة للتحالف العسكری كوحدة العالم والناتو والتحالفات الأخرى القاریة، تحت إشرافها، الخ وأخیرا، فإن فرضیة: US دائمة وقویة! تعتبر باطلة: المیزانیات العسكریة للدول الأخرى، والحد من وأن تنفق من أجل التنمیة والرخاء وفرص العمل. وینهش سنا مسؤولین عن عنوان خاطئ.

الآثار الإسلامیة: الدول العربیة والقدس، إصلاح و: تدمیر الباقی والأماكن المقدسة الأخرى، لتأتی ودفع ثمن جرائمهم: إما بدفع غرامة قدرها إعادة الإعمار.

فخر الإیرانی: وتاریخها القدیم: الحصول على النعمة الإلهیة لیست عقبة! الله یرید أن أعود التی تعزز مركز عملیات لصحارى العالم، مثل الفرن الیزیدیة القدیمة فی إیران، ولكن تبین أن المصلین نجوم! والله لإبراهیم أمر ابنه إلى مكة یعنی مكانه جرداء، والإسلام اللفة إدخال الناس الحضارة.

on ikinci əsas prinsipi

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :


( کل صفحات : 3 )    1   2   3   
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :