ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

اعتصابات کارگران نفت کویت نشان می دهد که: بهار عرب های بدوی هم در راه است. و امید است این نسیم بهاری به: عربستان و  قطر و امارات هم کشیده شود، و ما شاهد بیداری در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس باشیم.  البته اعراب پیشرو یا آنهایی که اعراب بدوی نیستند، یعنی بعدا عرب شده اند در بیداری هستند . نمونه آنها اعراب لبنان و مصر و سوریه  عراق می باشند، که با تمام سختی ها هنوز هم در خط مقاومت هستند. و پیشرو ترین همه آنها، اعراب حنوب ایران می باشند که همسنگ انقلاب اسلامی  حرکت کردند. و عقب مانده ترین آنها مردم مدینه و مکه، ریاض و جده می باشند. زیرا اینهمه حرکت های انقلابی در سراسر جهان بوجود آمد، اما از این ها صدایی بلند نشد! ازسنگ صدا بلند شد ولی از مردم ریاض هرگز! همه جای دنیا در اعتصاب و تظاهرات و راهپیمایی سپری می کنند، ولی در شرکت های نفتی عربستان و قطر، هیچ خبری نیست گویا: خاک مرده بر سر انها ریخته اند.

  شاید این همه نا امیدی از مردم: مکه و مدینه و جده بعنوان ام القرای اسلام، و مهبط وحی الهی و شهر رسول خدا، امری ناپسند باشد ولی این موضوع وجود خارجی دارد. شاید ترس آنها از چند مرحله کشتار: توسط آل سعود اولیه باشد، زیرا آل سعود برای فتح مکه و مدینه، کشتار بسیار وسیعی راه انداحت و: آنها بارها مقاومت کردند، ولی عاقبت مدینه به دست آل سعود افتاد، که همه آثار تاریخی را تخریب، و مردم را قتل عام کردند. ولی این موضوع به حافظه تاریخی بر می گردد. نوجوانان و جوانان امروز چیزی از آن نمی دانند . در نهضت اسلامی ایران هم همینطور بود، کشتار وسیعی که در 15 خرداد1342 توسط شاه، و اربابان آن انجام شده همه را تر ساند. ولی امام خمینی ره همان موقع فرمودند که: لشکریان من کودکان در قنداق ها هستند و: در اینده انتقام خواهند گرفت. همینطور هم شد :کودکان و نوزادان سال های 1342 در سال 1357 جوانان: برومندی بودند که انقلاب را به ثمر رساندند. و سرهای بی باک آنها، در دفاع از تمامیت ارضی ایران هم، حماسه های 8سال دفاع مقدس را به دنبال داشت. اما معلوم نیست کودکان مکه و مدینه کی بزرگ خواهند شد، و آل سعود را از کشور بیرون خواهند راند.

 البته آل سعود هم احساس خطر کرده، ولی آن را برون فکنی نموده و: تقصیر را به گردن ایران می اندازد. و الا اینهمه هزینه ها و باج هایی که به: سراسر دنیا می دهد نشان آخرین روز های: حیات ننگین آنها است. من در سال 1356 و1357 زندانی سیاسی بودم، و نتوانستم در تظاهرات میلیونی مردم تهران، در یوم الله هفده شهریور باشم ولی، یکی از نگهبان ها زندان حرف خوبی به من زد. وی گفت با اینکه ما نگهبان شما هستیم، ولی شما را دوست داریم! گفتم چرا مگر شما هم خرابکار(انقلابی )  شده اید ؟ گفت نه، از آن جهت نمی گویم، بلکه از این جهت می گویم که: از موقعی که شما قیام کرده اید، حقوق ما اضافه تر شده و: رسیدگی به ما در صدر برنامه های دولت است!

 حالا هم دوره افتادن ملک سلمان، و دیگر افراد آل سعود و: بریزو بپاش کردن آن ها و: یاد کشورهای کوچک و فقیر کردن، و کمک های میلیاردی به مردم هرجا که می روند، خود نشان دهنده ترس آنها از قیام مردمی است. و میتوان حدس زد که بزودی: نسیم بیداری که شرق عربستان و: یمن و بحرین را فرا گرفته، مانند گرداب روزی هم به مکه و مدینه وجده خواهد رسید. آن روز روزی خواهد بود که مردم دنیا، بدون دردسر راهی زیارت خانه خدا می شوند، و دیگر کسی مانع حج آنها نمی شود. ایران هم به آروزی بازسازی: قبرستان بقیع می رسد و با کمک: طلاهای امام رضاع ، بقیع را بهتر از همیشه نوسازی می کند.

  به نظر ما اگر کمک سازمان حج ایران، به عربستان نباشد آل سعود زودتر از همیشه سقوط می کند. زیرا آنها دیگر ممر درآمد ندارند، و قیمت نفت امکان ندارد: بار دیگر حتی به بالای 50دلار در بشکه برسد. تنها جاییکه می تواند هزینه: بریز و بپاش های انها را تامین کند، ساز مان حج ایران است. زیرا کشورهای دیگر توان مالی ندارند، ولی ایرانی ها قرار است: تا ده هزار دلار سرانه برای مجوز: حج تمتع به آل سعود بپردازند.  فقط صد هزار ایرانی که در ایام حج، به مکه می روند یک میلیارد دلار در امد برای آل سعود است.این مبلغ کلا سود خالص است، و معادل 20تا 80میلیون بشکه صادرات نفت است. خالا اگر حج عمره در طول سال به آن اضافه شود، هر پارتی سفر ایران همین قدر است.

Whether Bedouins wake up?
Kuwait oil workers' strike shows that primitive Arab Spring is on the way. Hope the spring breeze: Saudi Arabia, Qatar and the UAE to be pulled together, and we're waking up in the Persian Gulf Cooperation Council countries. Of course the leading Arab Bedouins or those who do not have the Arabs are awake later. Examples of Egypt and Syria, Lebanon and Iraq are Arabs, that with all the hardships are still in resistance line. Leading and most all of them, the South Arabs are the equivalent of Islamic Revolution of Iran was moving. And most backward people of Medina and Mecca, Riyadh and Jeddah. Because there were so many revolutionary movements around the world, but it was not loud! Rock voice, but the people never Riyadh! Strikes and protests and marches all over the world in spend, but the oil companies of Saudi Arabia and Qatar, no news though: the dead were poured over them.
  
Perhaps all this frustration of people: Umm al-Qura in Mecca and Medina and Jeddah as Islam, and the Prophet's divine revelation and the city, but this is absurd exists. Perhaps their fear of killing several stages: first by the House of Saud is because the House of Saud to conquer Mecca and Medina, killing many range launched and they have repeatedly resisted, but finally fell Medina, the Al-Saud, who destroyed all the historical monuments , and people were massacred. But this is historical memory. Today's youth do not know anything about it. It was the same in the Islamic movement, mass killings, on 15 June 1342 by the King, and Lords made it all the more Sound. But the Imam Khomeini said at that time that my soldiers are children in swaddling clothes and in the future will take revenge. So it proved: children and young infants from 1342 to 1357: Boroumandi who scored revolution. And dashing their heads, in defense of the territorial integrity of Iran, epic eight years of sacred defense was followed. But it is unclear children who will grow up Mecca and Medina, and the Saudis will push out of the country.
 
Of course, the Saudis are alarmed, but it's Fkn and: put the blame on Iran. Otherwise, all costs and ransom that: around the world show last days: life is disgraceful. I was a political prisoner in 1356 and 1357, and could millions of people in Tehran protests, the Day of God, but I September seventeen, one of the prison guards say I ran well. He said that we are on your guard, but we love you! I asked why, unless you are subversive revolutionary user? Said no, since they do not say, but I say this to you: Since you've raised, our rights and more: the top agenda of the government to deal with us!
 
Salman now falling period, and the House of Saud and other people: pour and B and spraying them: remember the small and poor countries, and billions in aid to people wherever they go, showing their fear of a popular uprising . And we can guess that soon: the awakening of the East breeze Saudi Arabia and Yemen and Bahrain engulfed, like Whirlpool day will come Oujda to Mecca and Medina. That day will be the day that the people of the world, hassle-free way to visit the house of God, and no one prevented them Hajj is not. Iran also wish Reconstruction: Baqi cemetery looks and with the help of: gold Imam Reza, Baqi's better than ever renovates.
  
In our opinion if the help of Iranian Hajj, the Al-Saud of Saudi Arabia is falling faster than ever. Because they have no other asset, and oil prices not possible: even to top $ 50 a barrel again. Only where it can cost: Breeze and meet their Bpash, Iran's Hajj organization. Because other countries do not have the financial ability, but the Iranians are up to ten thousand dollars per person for licensing: Hajj to the House of Saud pay. Only a hundred thousand Iranians that during the pilgrimage to Mecca came to the House of Saud. The sum total of a billion dollars in net profit, equivalent to 20 to 80 million barrels of oil exports. If Umrah Khala be added throughout the year, each part of the journey is enough.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

اینکه توقع داشته باشیم همه چیز عالی باشد، بسیار خوب است ولی عاقلانه نیست. مثلا بیکاری صفر باشد، فقر  یا ثروت نباشد، کم کاری و پرکاری نباشد. این یعنی دو طرف افراط و تفریط. حتی در اسلام هم اینطور لازم نیست: خود را به مشقت بیاندازیم، تا همه چیز عالی باشد! به خود پیامبر هم خداوند فرموده که: خودت را در مشقت نیانداز که همه را مسلمان و مومن کنی! حتی اگر همه خوب باشند، میتوان گفت احکام اسلام تعطیل می شود!  خمس و زکات و صدقه و انفاق، همه برای پر کردن شکاف فقیر و غنی است، ولی وقتی همه غنی باشند و کسی بیکار نباشد، اینها که از احکام اولیه اسلام هستند، تعطیل می شوند! وقتی همه چیز عالی باشد حتی نیازی به: جهاد و دفاع و امر بمعروف و نهی از منکر هم نیست، و 70درصد احکام اصلا از بین می رود.  از ده موضوع فروع دین فقط نماز و: روزه و حج باقی می ماند! زیرا در اصول دین همه آزاد هستند، و کسی نمی تواند بصورت تقلیدی: توحید و نبوت ومعاد را بپذیرد، فقط در فروع دین است که تقلید لازم است، و اگر آن هم زمینه اجرایی نداشته باشد تعطیل می شود.

از نظر جامعه شناسی هم معنی ندارد: مثلا اگر همه کار داشته باشند، استخدام و دستمزد و پاداش بی معنی می شود! شما چه کار بکنید یا نکنید حقوق خود را می گیرید، و تحت هیچ شرایطی بیکار نمی شوید، بنابر این نیازی به انگیزه و کار و تشویق نیست. در بعد اقتصادی هم همین است اگر عرضه و تقاضا، دو منحنی بدون شیب باشند، هرگز همدیگر را قطع نمی کنند! یعنی هم عرضه بدون کشش است و هم تقاضا، و اصلا نیازی به قیمت گذاری هم نمی باشد. چون همه باید همه کالاها را داشته باشند، چه بتوانند قیمت آن را بپردازند و چه نتوانند .

   از نظر فرهنگی هم غلط است، اینکه ما هر سال فقط به دنبال مسائل اقتصادی و معیشتی باشیم، نتیجه آن فقر فرهنگی است که می بینیم . در حالیکه طبق دستور امام جعفر صادق ع، اول باید کار فرهنگی کرد بعد سراغ کار تجاری و اقتصادی رفت. ( الفقه ثم المتجر). زیرا کسی که اموزش لازم را ندیده یا نمی خواهد بداند، از ثروت خود در راه صحیحی استفاده نمی کند، اصلا نمی داند چیزی را که به دست اورده، لازم است شرعی باشد یا: هرچه درآمد بدست آورد باید برای خود بداند. بر همین اساس است که ناگهان: سر از اختلاس در می آورند ، فراری می شوند یا کلاهبرداری می کنند. در اسلام همه چیز تعریف شده، ولی کسی که بی اطلاع به تجارت پرداخته، هیچکدام را نمی داند و: ناچار به اجتهاد شخصی عمل می کند. بعد هم که کار ها خراب شد، یا گوشه زندان است یا فراری یا در عذاب وجدان . همه محاکمه ها بر اساس قانونی انجام می شود که: او نخواسته یاد بگیرد! و فکر کرده تجارت امری من درآودری است، و هرکاری دلش خواست می تواند انجام دهد. از آن طرف هم تکیه زیاد بر اقتصاد و رفاه، تجمل گرایی را دامن می زند و ساده زیستی را تحقیر می کند. نباید فقر را تحقیر کرد و آن را بد دانست، کار را بجایی رسانده اند که سخنان پیامبر را هم، تفسیر به رای می کنند: پیامبر آشکارا فرمود (الفقر فخری) فقر افتخار من است. اگر به گفته این آقایان فقر معنوی، یا افتقار الی الله بود، خود پیامبر می توانست همان را بگوید: مثلا می فرمود (فقر الی الله فخری)! یا برعکس این امر، روایاتی را که مربوط به پیامبر نمی شود، به ایشان نسبت می دهند! که (کادالفقر این یکون کفرا) یعنی فقر به کفر می انجامد. در حالیکه صریح قران است که ثروت و غنی بودن، به کفر می انجامد.(ان الانسان لیطغی ان راه استغنی ). در روایات فراوانی داریم که: برای اخرت خود به علما  و فرا دستان نگاه کنید، ولی برای دنیا به فرودستان نظر نمایید. زیرا نگاه به افراد بالادست، از نظر مادی انسان را به: نا شکری و کفرگویی می کشاند.

سیاه نمایی یا نادیده گرفتن مردم و: دولت های گذشته هم از همین دست کار ها است. همه میدانند که از روز پیروزی و حتی چندماه قبل از آن، ایران در تحریم بود. شاه که فرار کرد، قبلا همه ثروت های خود را برد تا: این مملکت را با فقر روبرو کند. به آمریکا هم گفت هیچ گونه پولی را به ایران ندهند، آنها حتی وسایل خریداری شده را هم تحویل ندادند. یعنی امام خمینی ره و مردم و دولت ها، با خزانه دزد زده و غارتگران پشت در، مملکت را اداره کردند. و این درست نیست که بگوییم: از امروز باید اقتصاد مقاومتی اجرا شود! در واقع از امروز آن را تئوریزه می کنیم. والا مردم و دولت های قبل، سال هاست که آن را اجرا می کنند. درست مثل امور اداری و علوم انسانی و فنی که: در ایران هفت هزار سال سابقه دارد، ولی غرب فقط از موقعی که: خودش آن را فهمیده حساب می کند!

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

گرچه اقتصاد مقاومتی درایران مطرح شده، و درحال پیگیری است ولی معمولا، طرح های ایرانیان در خارج از ایران بهتر جواب می دهد! و دیگران در اجرای آن بر ایرانیان پیشی می گیرند.  یکی از این طرح ها همین اقتصاد مقاومتی است، که در حال حاضر در یمن و لبنان و عراق و حتی در سوریه و روسیه، درحال پیگیری است با اینکه ساز مان ملل و دیگر گروههای بین المللی، فاجعه گرسنگی و بی غذایی یمن را در صدر اخبار خود دارند، ولی مردم یمن با تظاهرات پر شور و: مداوم خود در روز های جمعه نشان داده اند که: ملتی شاداب و زنده هستند. و این امکان ندارد جز با رعایت اقتصاد مقاومتی.  زیرا امریکا با اجرای تحریم ها در روسیه ، سوریه و عراق و ایران و لبنان منتظر تسلیم شدن مردم هستند، تا دست ها را بالاببرند و در مقابل تحریم های آمریکایی، التماس کنند! ولی سال ها است که چنین اتقاقی نیافتاده و مردم همچنان زنده و رزمنده هستند، و از مواضع اصولی خود کنار نمی کشند. این در حالی است که اروپا و آمریکا که صادر کننده تحریم بوده اند، خود دچار گرسنگی و بیکاری و بحران شده، و هرساله وضع آنها بدتر می شود. و این نشان می دهد موضوع آه و ناله مظلوم واقعیت دارد. اگر مردمانی باشند که زورشان به ظالم نرسد، کافی است نفرین کنند و این نفرت ها، چون سیلابی ظالمان را از بین می برد. و به قول امام خمینی ره: همین قول مرگ بر آمریکا برای: دولت آمریکا مرگ می اورد، که آورده است همین روز ها ما شاهد فریاد مظلومیت: مردمی از دل آمریکا هستیم آنهایی که: از زور گویی های پلیس فدرال و: سازمان های اطلاعاتی و پنتاگون به ستوه آمدند، ولی فریاد رسی ندارند. آنها سال های گذشته تحت عنوان نهضت 99درصدی، فریاد مظلومیت سر دادند ولی کسی این فریاد ها را نشنید. امروز هم، همه روز در کنار کاخ سفید جمع می شوند و: حتی راهپیمایی های چند صد کیلومتری انجام می دهند، پیاده روی از شهری به شهر دیگر می کنند، به پایتخت آمریکا می آیند تا شاید صدای مظلومیت انها را کسی بشنود، ولی سازمان های بین المللی مرده اند! و صدایی نمی شنوند. اما مردم معترض اروپا و آمریکا، نا امید نباشند یکی آن بالا هست که صدای آنها را می شنود، و همان یک نفر برای همه کافی است و: آن خدای سبحان است.  آیا هیتلر کجا رفت؟ صدام با آن همه تسلیحات که 200کشور دنیا او را کمک می کردند، عاقبت چه شد؟ بن لادن و ایمن الظواهری کجایند ؟  باید که سران ظالم جهان بدانند: که سرنوشتی بهتر از آنها نخواهند داشت مگر اینکه، برگردند و به مردم خود ستم نکنند، با انها دوست باشند و برای انها خدمت کنند. بله همانطور که امام خمینی ره فرمود: اگر به من خدمتگزار بگویند بهتر است تا رهبر بگویند، ولایت فقیه همین است. یعنی هرچه مسئولیت اجرایی و مقام افراد، بالاتر می رود باید در خدمت گزاری به مردم بکوشند. نه اینکه به آنها فخر بفروشند، یا آنها را شکنجه دهند و اموال آنها را مصادره کنند، و یرای خود قصر و کاخ درست کنند و: خوشگذرانی نمایند.

  خانه دختر عزیز دردانه و یکی یک دانه پیامبر اسلام، کوچک بود و از گل وخشت ساخته شده بود. ولی می بینیم که دنیا او را از: جمشید جم یا سلیمان نبی بیشتر دوست دارد. زیرا می داند که آنها هیچ چیز برای خود نخواستند، و همیشه برای همسایه ها دعا می کردند. اکنون نیز این تئوری قابل اثبات است : مردم غزه بیش از دو میلیون نفر هستند، که سال ها است کاملا تحریم و در محاصره کامل می باشند. هر عقل و منطقی می گوید آنها باید: دستها را بالا می بردند و تسلیم می شدند، تا از گرسنگی نمیرند ولی می بینیم که: نه تنها از گرسنگی نمرده اند، بلکه دارای ارتش شده و به سلاح های موشکی هم مجهز گشته اند. این فقط ایمان به خدا و قبول ولایت فقیه و: رعایت اقتصاد مقاومتی است، که آنها را اینگونه شاداب و رزمنده حفظ کرده است. اگر اسرائیل که قویترین ارتش دنیا را دارد، در تونل های آنان آب می بندد، یا جوانان آن ها را زندانی می کند و: کودکان و زنان آنها را می کشد، ولی قدرت اقتصاد مقاومتی چنان است که: سیصد هزار نفر جمعیت آنان در طی همین مدت، به سه میلیون نفر می رسد! شیعیان لبنان در زمان قبل از: امام موسی صدر هم بد تر ازین حالت را داشتند. گرسنگی و فقر از یکسو و جنگ داخلی از سوی دیگر، آنها را نابود می کرد ولی با کشف ولایت فقیه، و رهبری امام موسی صدر و اجرای اقتصاد مقاومتی، به جایی رسیده اند که قویتر از ارتش اسرائیل شدند. در ایران هم همینطور است، ایران انقلابی از همان روز های اول انقلاب ، در محاصره و تحریم آمریکا و اروپا بود، ولی این اقتصاد مقاومتی بود که: امروز از آن ابر قدرت نوین وبی همتا ساخته است. البته توقع رهبران ایران بیش از این ها است، ولی دلیل نمی شود این سی وچند سال مقاومت را نادیده گرفت

اقتصاد مقاومتی برای جهان

The necessity of resistance economy in Yemen
Although the Economy of Resistance in Iran, and is being followed up but usually, projects Iranians outside Iran gives better! And others to carry on Iranian ones. One of these initiatives is the strength of the economy, which is now in Yemen, Lebanon, Iraq and even Syria and Russia, being followed up with the UN and other international bodies, the tragedy of hunger and food Yemen to the top your news, but people passionate Yemen protests: their continuous Fridays have shown that people are lush and vivid. And it is not possible except with respect to the strength of the economy. For America to implement sanctions on Russia, Syria, Iraq, Iran and Lebanon are waiting for the surrender of people to take up arms against US sanctions, begging them! But for years this fall's happening and people are still alive and fighting, and aside from its principled position not kill. This is despite the fact that Europe and America have been the issuer sanctions themselves are suffering from hunger, unemployment and crisis, and their situation gets worse every year. And this shows the subjects of the complaints of the oppressed true. If people that their force is not ruthless enough curse and hatred, such as floods destroys the oppressors. And in the words of Imam Khomeini: the promise Death to America to: the America's death brings that same day, we have witnessed the cry of the oppressed: the people of America are the ones from the compulsion of the federal police: intelligence and the Pentagon were tired, but no redress. They Movement previous years under 99 percent, the cry of the oppressed was over, but no one heard the cries. Today, all day at the White House accumulate and even march of several hundred kilometers do, walk from one city to another, to come up capital of America who may hear the sound of their innocence, but the international are dead! And did not hear a sound. But protesters Europe and America, the top one is not disappointed that their voices are heard, and the same one for all is enough and it is Allah. Where is Hitler? Saddam has weapons of all 200 countries that were helping him, what was the outcome? Bin Laden and Ayman al-Zawahiri Where? Should the ruthless world leaders know that they will have a better fate than that, go and do not oppress their own people, befriend them and to serve them. Yes, as Imam Khomeini said, if I say it is better servant to tell the leader, the supreme leader is the same. The executive's responsibility and as individuals, is higher servants should strive to people. Pride rather than sell them or torture them and confiscate their property, and the palace and the palace used to fix and: their fun. Home minion girl and one of a grain of Prophet Muhammad, was small and was built from mud and clay. But we see his world from: Jamshid Jam or the Prophet Solomon loves the most. Because he knows that they did not want nothing for themselves, and always prayed for neighbors. Already proved this theory: the people of Gaza more than two million people, which is quite sanctions for years and are completely surrounded. Every reason and logic says they should: they took up arms and surrendering, do not die of hunger, but we see that not only did not die of hunger, but also has been equipped army and missile weapons. It's just faith in God and accept the supreme leader and: Observe the resistance economy, which has kept them so lively and militant. If Israel is the strongest army in the world, in tunnels water closes them or lock them young people and children and kills them women, but the strength of resistance economy is such that: three hundred thousand people during their Meanwhile, three million! Lebanese Shiites took to Imam Musa Sadr more of these conditions were bad. Civil war, hunger and poverty on the one hand and on the other hand, destroy them. But with the discovery of the supreme leader, and led by Imam Musa Sadr and implementation of economic strength, to the point that they were stronger than Israel. In Iran, too, revolutionary Iran from the early days of the Revolution, the siege and boycott America and Europe, but the economy of resistance which today it is the unique powers of the modern web. Of course, Iran's leaders expect more than this, but does not ignore this CD a few years of resistance

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

   حالا که هیات ایرانی در عربستان به سر می برند، باید بتوانند آل سعود را به مجازات خودشان برسانند، تنها راه مجازات آل سعود هم رایگان کردن سفر حج است. البته ممکن است طمع مسئولین سازمان حج و: کیسه ای که برای خودشان دوخته اند، مانع از باور پذیری این اصل شود ولی باید بدانند: این عمل آل سعود که از هر حاجی ایران ده هزار دلار طلب می کند، مشمول منع حج بوده و در حکم محاربه با خدا است. زیرا هرنوع منع حج، چه از لحاظ فیزیکی یا از لحاظ مالی در حکم مفسد فی الارض بوده، و حکم اعدام دارد. ( و من اظلم ممن منع مساجدالله ) در حالیکه آل سعود علاوه بر منع حج، سعی در خراب کردن آن هم دارد. لذا به فتوای اینجانب همه آن ها مهدور الدم بوده، و هرکس انها را اعدام کند دستور الهی را اجرا کرده، و از ظالم ترین اشخاص نسبت به خدا، انتقام گرفته است.

آل سعود تا کنون علاوه بر بقیع، در مکه و مدینه هم بیش از هزاران مرکز تاریخی و آثار اسلامی را، به بهانه خیابان کشی و اتوبان و هتل سازی تخریب کرده است، و دستور تخریب بقیه آثار را در سراسر جهان صادر نموده که: در عراق و سوریه از طریق داعش عمل می کند، و در یمن و بحرین از راه بمباران و انجام می دهد. در دیگر کشورها هم به بهانه خرید عتیقه جات، این آثار را خریداری و معدوم می کند، و اگر کشوری جرات مقابله نماید، تقلبی این آثار را به عنوان اصل تحویل می دهد.

 همین کار آل سعود، آنها را مهدور الدم می کند و باید که: امتی پیدا شوند و این گروه را به درک واصل کنند، و مانع تخریب بیش از این و: انهدام آثار اسلامی شوند. یکی دیگر از جنایت های آل سعود، کشتار شیعیان از کودک و زن در سراسر جهان است. که برخی از آنها را از طریق جنگنده های هوایی در یمن می کشد، و برخی دیگر به دست جنگجویان داعشی، و تعدادی هم به دست پاکستانی های مزدور انها کشته می شوند. کشتار مسلمانان در لبنان و فلسطین هم، گرچه مستقیما نیست ولی با دستور آنان، و ارسال کمک های مالی و تسلیحاتی برای قاتلان شیعه می باشد. در لیبی و مصر و تونس و جاهای دیگر هم، این کشتار ادامه دارد، حتی به کشتار مسلمانان توسط: بودایی ها و مسیحی های متعصب هم کمک مالی می دهد.

  نقطه ضعف اصلی آل سعود هم همان نقطه قوت اوست، یعنی از زمانی که بوجود آمد، فقط به دلارهای نفتی تکیه کرد و: میتوان گفت کلیه پروتکل های آژانس یهود را بطور کامل اجرایی کرد. ولی بعد از انقلاب اسلامی، هزینه های زیادی برای مبارزه با انقلاب پرداخت، که تاکنون بیش از هزار میلیارد دلار شده است. این کار بنیه مالی او را ضعیف کرد، زیرا هزینه جنگ تحمیلی صدام علیه ایران را، و حتی هزینه لشکر کشی آمریکا به عراق و افغانستان را، برای مقابله با انقلاب اسلامی پرداخت نمود.

    در حال حاضر هم هزینه های مربوط به: گروه طالبان و داعش را برعهده دارد. تا موقعی که دلار های نفتی وجود داشت، هزینه ها جایگزین می شد ولی، با کاهش قیمت نفت، آل سعود در سراشیبی سقوطی  که پیش بینی نمی کرد، افتاد. بخصوص اینکه برجام هم تحریم های نفتی ایران را برداشت، و ایران بازار بالقوه تهدید 4 میلیون بشکه ای فروش نفت را، بر علیه آل سعود در بمیان آورد. گرچه ایران نفت خود را به: هند و چین و وسوریه و ترکیه و پاکستان رایگان می فروخت، ولی همین امر باعث اشباع بازار می شد، و به ضرر آل سعود بود. اکنون ، کاهش قیمت نفت به جایی رسیده که کفاف هزینه های تولید و: صادرات ان را هم نمی دهد و: آل سعود دراین سراشیبی گیر کرده، یعنی خودش گور خودش را کنده است.

    البته آل سعود فکر تازه ای به سرش زده تا: با سخت گیری بر ایرانیان علاقمند به زیارت خانه خدا،  بتواند از ایران هزینه های خود را جبران کند. لذا باید بیدار بود و نه تنها حج را انجام داد، بلکه باید با پرداخت کمترین هزینه بر آل سعود همراه باشد، تا آل سعود نتواند پول حجاج ایرانی را گرفته و خرج داعش نماید. مسئولین سازمان حج بدانند با وضعیت: گدایی که برای آل سعود پیش آمده، مجبورند حجاج ایرانی را بپذیرند. ولی پرداخت باج حتی یک دلار به آنها حرام است، و ضمانت شرعی دارد و پرداخت کننده در همه: خونریزی های داعش شریک خواهد بود. 

جب أن یكون الحج مجانا

Hajj should be free.
   
Now that the Iranian delegation to remain in Saudi Arabia, Saud should be able to punish their own, the pilgrimage is the only way to punish the Saudis are free. However, the greed authorities may Hajj and Pilgrimage Organization: bags that are sewn for themselves, prevent the belief of this principle, but need to know: the action of each Haji Al Saud that Iran is seeking tens of thousands of dollars, subject to the ban on pilgrimage and in sentence is enmity against God. Because any ban on Hajj, whether physically or financially as corruptor on earth, and carries the death sentence. () While Non-Hajj al-Saud addition, try to ruin it, too. Therefore I decree that all of them exiles, and anyone who execute them, run the command of God, and of the most ruthless person toward God, revenge is taken.
In addition Baqi Al Saud has, in Mecca and Medina thousands of Islamic history, and the center, in the name of streets, highways and the hotels of the wiring is damaged, and ordered the demolition of the rest is exported all over the world: in Islamic State of Iraq and Syria through acts, and in Yemen and Bahrain the bombing and do. In other countries under the pretext of buying antiques, these works are bought and destroyed, and if one dares to deal, as originally delivered the counterfeit works.
 
The same Al Saud them exiles and should that nation be found in these groups to hell, and prevent the destruction of this and more: the destruction of Islamic monuments. Another of the crimes of Al-Saud, killing Shiites of children and women around the world. Some of them through the air fighters in Yemen kills, and others at the hands of militants, and some are killed by Pakistani mercenaries. The killing of Muslims in Lebanon and Palestine, though not directly, but with their orders, and financial aid and weapons to Shiite killers are. In Libya, Egypt, Tunisia and elsewhere, the killing continues, even the killing of Muslims by radical Buddhists and Christians also gives financial help.
  
The main disadvantage is the strong point is the House of Saud, when it was created, only to rely on petrodollars and: All protocols can be said that the Jewish Agency was fully operational. But after the Islamic Revolution, at great cost to fight the revolution, that is far more than a thousand billion dollars. This financial strength has weakened him, because the costs imposed war of Saddam against Iran, and even America to Iraq and Afghanistan campaign expenses, paid to deal with the Islamic Revolution.
    
Now is the time costs related to: the Taliban and the Islamic State is responsible. As long as there was oil dollars, costs can be replaced, however, by falling oil prices, the Saudis in their fall was not expecting that to happen. Especially since the sanctions on Iranian oil Brjam picked up, and the potential market of 4 million barrels of oil sales to threats against the House of Saud bring. Although Iran of its oil to India and China, Syria and Turkey and Pakistan are free to sell, but this has caused the saturation of the market, and to the detriment of the House of Saud. Now, oil prices reached the point where enough cost of production and exports do not give it too: Al-Saud stuck in the downhill, which is dug his own grave.
    
The House of Saud new idea into his head to: the crackdown on Iranians wishing to visit the house of God, Iran could make up for their cost. It should be awake and not only did the pilgrimage, but must be accompanied by payment of the lowest cost to the Saudis, the Saudis can spend money Isis and the Iranian pilgrims. Hajj authorities know the situation of begging the Saudis to come forward, forced to accept Iranian pilgrims. But even a dollar ransom payments to them is forbidden, and legal guarantees and payments in all: ISIL partners will be bloodshed.


نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
پنجشنبه 26 فروردین 1395 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

بعد از برجام، که برای رفع ایران هراسی بود، دشمنان ما شکل آن را عوض کردند و اکنون، ایران هراسی در شکل اقتصادی آن در حال پیگیری است. به این معنی با اینکه تمام تحریم ها برداشته شده، و کشورهای اروپایی در حال آمد و شد هستند، ولی هیچ کار مقیدی انجام نمی گیرد و: بانکها از اجرای ساده ترین آنها یعنی انجام سویفت خود داری می کنند. گفته می شود این موضوع نتیجه ترس از عقوبتی است: که امریکا برای تحریم شکنان اعمال می کند. به همین دلیل ما آن را ایران هراسی اقتصادی می نامیم.

     قبلا دشمنان برجام را بانکها معرفی کردیم، ولی کسی قبول نکرد. باز هم می گوییم این ساده اندیشی است که: اسرائیل یا آمریکا و حتی آل سعود را دشمن اصلی برجام بدانیم، زیرا آنها در قد و اندازه ای نیستند که بخواهند: برای ما مشکلی ایجاد کنند. همه میدانند که یک سلسله مراتب منحوسی شکل گرفته است: و آن اینکه اسرائیل نیازمند کمک مالی و حمایتی آمریکا است، آمریکا که هزارمیلیارد دلار بدهی دارد، او هم چشمش به دلار های نفتی عربستان است. عربستان هم با کاهش قیمت نفت، چشمش به بانکهای ایرانی است! تا از هر حاجی ایرانی هزار دلار به عنوان: هزینه سفر به حج تمتع بگیرد، و به دامن آنها بریزد تا بتوانند به: داعش و طالبان کمک کنند که: شیعیان را در جهان نابود کند.

 لذا نباید به مردم آدرس اشتباه داد که مثلا: کنگره امریکا باعث می شود تا سویفت کار نکند، یا مطالبات ایران را پس ندهند. آمریکا اگر پول داشته باشد، مگر دیوانه است که بدهی خود را ندهد؟ اما با هزار میلیارد دلار بدهی، چگونه میتواند اجازه استفاده از دلار ها را به ایران بدهد؟ اگر اجازه هم بدهد، دلاری در کار نیست که جایگزین شود. بلکه این خود بانک های ایرانی هستند که: با رباخواری تحت نام بانکداری اسلامی، حتی داد مراجع را در آورده اند. تا جاییکه یکی از مراجع جرات نمود و فرمود: حقوق کارکنان بانک هم حرام است. البته بعدا فشار بانکها باعث شد: حرف خود را تعدیل نماید، ولی واقعیت با این اهرم های فشار از بین نمی رود. همه میدانند که اگر سویفت راه بیافتد، تمام بانکهایی ایرانی باید به زباله دان تاریخ بروند! زیرا در ایران وام ها با 30درصد و بالاتر توسط بانکها به نزول داده می شوند، در حالیکه همه بانکهای خارجی وام بدون بهره می دهند. بانکهای ایرانی آنها را کافر می دانند ولی حقیقت مسئله این است که: مرکز بانکداری اسلامی نه درایران، بلکه در آلمان است و با کمی اغماض، میتوان گفت مالزی کمی به بانکداری اسلامی نزدیک تر است.

   اما بانکهای ایران حتی پول های مردم خود ایران را هم، به زور از جیب هایشان بیرون می کشند. خر کردن مردم، برای پس انداز نمودن و فرو کردن 30درصد نزول، به وام گیرندگان اساس تعامل بانکها را در: خرید و فروش و معنی کردن این لغت تشکیل می دهد! البته آنها آن را به زبان انگلیسی و علمی و: در فضای کسب و کار و بازرگانی: در رقابت آزاد نامگذاری می کنند! پولینگ و پوشینگ، همان خر کردن و فرو کردن است! یعنی با تبلیغات مردم را به بانکها می کشانند، و در بانکها جیب آنها را خالی می کنند و: تازه مشتری تشکر هم می کند! زیرا در ایران هیچ فرد یا موسسه ای نیست که: آینده خود و درآمد هایش را در قالب: خرید و فروش اقساطی  به بانکها نفروخته باشد، به همین دلیل هیچ کس قادر به اعتراض نمی باشد.

      بنابر این برای رفع دغدغه مراجع عظام، در مورد عملکرد بانکها باید فکری کرد، به نظر می رسد اگر بانکها همگی تعطیل شوند، و مردم خودشان کارهایشان را انجام دهند، تنها راه پاک شدن خیانت آنها به ملت ایران، و جوامع بین المللی است. کاری که امام خمینی ره با دانشگاهها انجام داد: و با تعطیلی انها در دوران انقلاب فرهنگی، ثابت نمود که باید روزی فرهنگ از نقطه صفر آغاز شود، تا مفید باشد والا رسوبات مانده از فرهنگ دیگران، بالاخره به تهاجم فرهنگی تبدیل شده، و جامعه را از بین می برد. البته در مورد بانکها این کار سخت تر بود، یعنی مردم در دوران انقلاب، بانکها را آتش می زدند، ولی خر کردن مردم و فرو کردن به آنها، تمام این خاطرات را هم پاک کرد. تصور کنید اگر بانکها تعطیل شود حداقل یک میلیون نفر می توانند در: ساختمان های ان ساکن شوند و: مشکل مسکن شان حل شود و همه مردم هم، از قسط دادن راحت می شوند. و در واقع اژدهایی که دهان باز کرده و: در امد آنها را می بلعید از بین می رود.

إیران هی القلب النابض للعالم

Iran fears the economy!
After Brjam, that Iran was afraid to ward off our enemies to change its shape and now, Iran-phobia in the country's economy is powered up. It means that all sanctions lifted, and European countries are coming in and out, but do not take any bonded labor and banks refrain from implementing the simplest of means Swift will perform. It is said that this is because of fear of punishment: that America imposes sanctions breakers. That's why we call it economic Iran phobia. Previously, the bank introduced Brjam enemies, but we did not admit anyone. Again, we say this thinking is simple: Israel or America or even the main enemy of the House of Saudi Br jam know, because they are not in stature and size they desire for us to make trouble. Everyone knows that there is a hierarchy of evil: that Israel needs to donate and support America, the America that trillion dollars in debt, he also sees Saudi oil is in dollars. Saudi Arabia, which reduces the price of oil, he saw the Iranian banks! To any Iranian Haji thousand dollars as the cost of traveling to Hajj catch, and throw up their skirts be able to: ISIS and Taliban that Shi'ites to destroy the world. Therefore, people should not give the wrong address, for example: America Congress makes the Swift work, or after Iranian demands them. America If you have money, you crazy is that your debt does not? But with trillion-dollar debt, how could allow the dollar to give to Iran? If allowed, he would not do that to replace the dollar. But their Iranian banks are: usury under Islamic banking, even the authorities have to. As far as the authorities dare and said the bank's employees is prohibited. The pressure then led banks: adjust its words, but reality does not go with this leverage. Everyone knows that if Swift to happen, all Iranian banks must go to the dustbin of history! Because of loans by banks dropped by 30 percent and above are, while all foreign banks are interest-free loan. Iranian banks consider them infidels but the truth is that Islamic banking center, not Iran, but also in Germany and, with few exceptions, we can say that Malaysia is a little closer to Islamic banking. But Iranian banks even money by Iran's own people, to forcibly pull out of their pockets. Donkey people, for savings of 30 percent and down the sink, to borrowers by banks engage in buying and selling and meaning of this word up! Of course, they do it in English and science and in business and commercial space in the name of free competition! Pooling and Pooshing, the donkey up and down is up! This means that the advertising people are pushing to banks, and banks and their pockets empty: Thanks to both the new customer! Not because of any individual or institution that: their future and their income in the form of buying and selling installment is sold to the banks, why nobody is able to protest. Therefore, to meet the concerns of the great authorities on the performance of banks should be intellectual, it seems if all the banks are closed, and people will do their jobs, their only means of being traitors to the nation, and the international community. What did Imam Khomeini with universities: by closing them during the Cultural Revolution, proved to be started from scratch the day of culture, to be useful, otherwise sediments left by the culture of others, it has become the cultural invasion, and community it destroys. Of course, it was harder on the banks, the people in the revolution, banks set alight, but a donkey and people down to them, all these memories are erased. Imagine if at least one million bank holiday can buildings be inhabited: and all the people solve their housing problem, the installment is convenient. And the dragon's mouth opened and in came devour them disappears.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
چهارشنبه 25 فروردین 1395 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

هراس دشمنان ما فقط از همین است که: تمدن نوین جهانی براساس محوریت ایرانی دوباره ایجاد شود . آن ها سالیان سال است که بر ایران و ایرانی سرکوفت زدند، و او را تحقیر کردند تا نتواند قد علم کند. ولی امروزه همه آرزو های آنان به باد رفته و: ایران تازه نفس، در راه ایجاد تمدن بزرگ اسلامی ایرانی گام بر می دارد. و اکنون به جایی رسیده است که قلب تپنده جهان را، دوباره به خود اختصاص داده است.

اگر بپرسند قلب چه خاصیت هایی دارد؟ اول از همه می گوییم مرکز بدن است، زیرا چپ و راست و بالا پایین بدن، از قلب آغاز می شود یعنی دست چپ یا پای چپ ما، آن پایی است که سمت چپ قلب قراردارد. همانطور که بالا تنه یا پایین تنه ما هم، نسبت به قلب سنجیده می شود. ایران هم به همین شکل است: اگر یک نقشه کامل از 5 قاره جهان داشته باشیم، ایران چون قلب در میان  و مرکز آن است، شرق و غرب و جنوب و شمال جهان، نسبت به ایران سنجیده می شود: مرکز دنیا خاورمیانه است و: مرکز خاورمیانه هم ایران است.

 خاصیت دیگر آن این است که تاریخ ایران، با جغرافیای جهان یکی است! یعنی از هر: گونه و نژاد در ایران وجود دارند. علت آن هم این است که منطقه ژئو پلیتیک ایران، مورد علاقه همه اقوام جهان بوده و: برخی از آنان از راه دوستی و: برخی دیگر از راه جنگ و حمله و تهاجم به ایران آمده اند. اما اکنون همه ایرانی هستند، و با تمام اختلافات قومی و مذهبی و نژادی، درکنار هم زندگی مسالمت آمیز تاریخی دارند.

   البته عکس قضیه هم صادق است، یعنی کلیه اقوام جهان از ایران پراکنده شده اند. و ریشه همه آنها ایران و ایرانی است. زیرا براساس گفته قران کریم، زمین چند بار زیر و رو شده است، و چندین بار هم دچار زلزله و طوفان و: صاعقه سراسری که آخرین آنها که، به ما نزدیکتر است طوفان نوح می باشد. در این طوفان همه شهر ها و ساکنان آن در تمام جهان، زیر آب رفتند و آب بقدری زیاد بود که: قسمتی از خشکی را از هم جدا کرد، که قاره های امروزی به دست آمد. لذا هیچ انسانی غیر از آنهایی که درکشتی نوح ع نشسته بودند، زنده نماندند و زندگی بر روی کره زمین، از نو شروع شد. از محل فرود آمدن کشتی نوح جمعیت رشد کردند، و به اطراف جهان پراکنده شدند. برخی از انها برای زندگی بهتر، به جاهای دور دست رفتند و برخی هم، بر اثر جنگ و برخورد خشن، بعنوان تبعیدی و فراری  سرزمین پدری خود را رها کردند.    بنابر این اگر کروات ها ادعا کنند از: اولاد کورش هستند دروغ نگفته اند و اگر قبیله قرشی هم، بگوید ما کورشی هستیم راست گفه اند. یهودی ها و تاتار ها و گرجی ها ، هند و اروپایی ها که جای خود دارند.  اما دشمنان ما همه چیز را نابود کردند، تا این سخنان به گوش کسی نرسد. یکی از این دشمنان آل سعود است که: با ایجاد اسرائیل در 1947و داعش و طالبان در زمان معاصر، همه عتیقه ها و آثار باستانی را تخریب کردند! همین امروز عربستان تمام آثار تاریخی یمن، که از زمان ساسانیان و دیگران باقی مانده بمب باران کرد، کودکان یمنی را که نام های ایرانی و شیعه دارند، همه را می کشد. اصولا کودک کشی آل سعود و صهیونیزم، فقط ریشه در همین اعتقاد دارد که: ممکن است یک موسی دیگر به دنیا بیاید، و دودمان آنها را به باد دهد.

هم اکنون با اینکه کشورهای اسلامی، از ابتدا ساز مان های بین المللی را برای: رهایی فلسطین به وجود آوردند، آل سعود سعی دارد در کنفرانس ترکیه، فلسطین و حزب الله را به دلیل هماهنگی با ایران محکوم کند! سازمان های بین المللی ظاهر گنده ای دارند، ولی همگی جیره خوار آل سعود هستند، و برای همین کارهای او را همیشه تایید میکنند، و گاه از خود آل سعود هم جلوتر می زنند. زیرا دلار های نفتی آل سعود بوده که: منافقین را در ایران درست کرد، و درهمه زمان ها و مکان ها به آنها کمک های مالی می نمود. حتی در ساده ترین کار ها، برای گرفتن تایید از مصر و ترکیه و امثال آنها، بالاترین کمک مالی را وعده می داده است. اما امروز دشمنان ما فقیر تر از آن شده اند که: بتوانند حاتم بخشی کنند و همه آرا و نظرات مردم را، با دلار های کثیف نفتی بخرند. امروز سالخوردگان آل سعود، همگی به درک واصل می شوند، و نسل جدیدی برای پیگیری اهداف خود ندارند. دنیا شاهد خواهد بود که به دور از چشم آل سعود، و دلار های کثیف نفتی اش، ایران با اروپا و آسیا و امریکای لاتین، هر روز بیشتر توسعه روابط می دهند.

ایران قلب تپنده جهاناست

Iran is the beating heart of the world
Our enemies fear is just that: a new global civilization based on Iranian centrality re-created. Reproaches them for years that Iran and Iranians, and they can humiliate him to stand up. But now all gone and their wish: Junior Iran, Iranian step is to create great Islamic civilization. And now has come to the heart of the world, again to be allocated.
If you have the heart to ask what are the benefits? First of all, we say the body center, because the left and right and up and down the body, the heart begins with the left hand or left foot us, it is that the left foot heart. As the upper or lower us, is measured relative to the heart. Iran is the same: if you have a complete map of the 5 continents of the world, Iran is the heart of the center, East and West and North and South of the world, Iran is measured relative to the center of the world and the Middle East: Iran is the Middle East center.
 
Another feature is that Iran, the world's geography is the one! This means that each species and breed in Iran. The reason is that the Geopolitics of Iran, a favorite of all nations and some of them through friends and some of the war and invasion have come to Iran. But now Iran, and with all ethnic and religious differences and ethnic, peaceful life together history.
   
Of course, the opposite is true, that all the nations are scattered from Iran. And the root of all of Iran and Iran. Because according to the Holy Quran, the land has been turned upside down several times, and several times and suffered earthquakes and hurricanes: global lightning, the latest being that Noah's Flood is closer to us. In this storm all the city and its residents all over the world, went under water and the water was so high that part of the land to be separated, which was obtained continent today. Therefore, no human other than those of Noah as they sat in culture, survived and lives on the planet, was a new start. Population growth was the landing place of Noah's Ark, and were scattered around the world. Some of them to live better, to remote places lost and some, as a result of war and violence, as an exile and a fugitive abandoned their fatherland. So if the Croats claim that the children are not lying and if the Cyrus clan Qureshi also right to say we're Qureshi said. Jews and Tatars and Georgians, Indo-Europeans who have their place. But our enemies have destroyed everything, so these words are not heard. The House of Saud is one of these enemies: the creation of Israel in 1947 and ISIS and Taliban in recent times, all antiquities and archaeological sites destroyed! Today Saudi Arabia all monuments Yemen, which was bombed remains of Sassanid and others, Iranian and Shiite Yemeni children whose names are, all it takes. Basically, infanticide Al Saud and Zionism is rooted in the belief that only may be a more Moses was born, and their progeny into the wind.
Now with the Islamic countries, the first international organization to: Liberation of Palestine created, the Saudis tried in the conference Turkey, Palestine and Hezbollah condemned because of coordination with Iran! International organizations have a big appearance, but they are on the payroll of Saud, and he always confirms his work, and sometimes ahead of their Saud. Because Saudi oil dollars that: MKO in Iran made, and in all times and places them financial help as well. Even the simplest of tasks to get approval from Egypt and Turkey and others like them, the highest funding has promised. But today our enemies than it would have been poor: they Hatem part and all the views of people with dirty dollars to buy oil. Today, the elderly, the House of Saud, are all to hell, and a new generation to pursue their goals. Away from the eyes of the world will be seeing the House of Saud, and the dollar dirty oil, Iran, Europe and Asia and Latin America are increasingly developing relationships.

Our enemies fear is just that: a new global civilization based on Iranian centrality re-created. Reproaches them for years that Iran and Iranians,

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
دوشنبه 23 فروردین 1395 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

السیسی، دو جزیره مصر را به آل سعود بخشید! و مردم مصر فقط نظاره گر هستند. در حالیکه کمی آنطرفتر مردم یمن، برای باز پس گیری سرزمین خود از دست آل سعود، یک سال تمام است که زیر بمباران مقاومت می کنند. و پیشروی هم می کنند. و این تفاوت دو ملت است که یکی هدفمند و معتقد به ولایت فقیه نیست، ولی دیگری آن را قبول دارد. مردم مصر گرچه از دشمنان اهل بیت نیستند، ولی نمی خواهند از دوستان آن هم باشند. این در حالی است که حضرت علی ع برای مردم مصر، مالک اشتر را در نظر گرفته بود.

  بطور کلی میتوان گفت: برای اشغال یک کشور دیگر، چند راه وجود دارد! یکی جنگ و خونریزی و دیگری خرید زمین، یا جزیره ها و سومی هم دریافت هدیه است! همانطور که می بینید السیسی، بقدری در مقابل آل سعود رام و سر سپرده است، که راه سوم را برگزیده و کشورش را، بدون زحمت دیگران هدیه می دهد. و مردم هم هیچ کاری نمی کنند.

روش دوم را معمولا چین به کار می گیرد، که مثلا در قبال بدهی های یونان، دو جزیره از آنان را خریده است! البته قبلا اسرائیل هم چنین می کرد. زیرا بسیاری از زمین هایی که: الان اسرائیل تخریب می کند و شهرک سازی می کند، خریداری شده قبل از جنگ دوم جهانی است! در آن زمان که مردم فلسطین، ادعا می کردند در کار پر سودی وارد شدند، و آن فروش املاک به: بالاترین قیمت به یهودی ها است. ووقتی یهودیها همه زمین ها را خریدند، طبیعی بود که آنها را بیرون بریزند!

 در حال حاضر هم برخی از کشورهای همسایه، وحتی عده ای از ایرانیان وطن فروش، این کار را می کنند . بسیاری از آنها ادعا می کنند املاک راکد است، و خرید و فروش آن رونقی ندارد! و راه حل را در فروش این املاک به تبعه اسرائیل یا وهابی ها میدانند. زیرا فکر می کنند تنها کسانی که پول خوبی می دهند، یا اسرائیلی هستند یا آل سعود! یکی از خلبانان ایرانی ادعا می کرد که: از این راه به ثروت عظیمی دست یافته است. وی گفته برای اینکه مسئولان ایرانی متوجه نشوند، چند نفر روستایی را شناسایی کرده، مرغوب ترین زمین ها و املاک تهران را، در ظاهر بنام آنان خریداری می کند، ولی در واقع تحویل اعضا داعش و آل سعود می دهد. دولت ایران نیز سوتی داده است زمانی که مناطق آزاد را مشخص می کرد و زمین آنها را به مالکیت خارجی ها در می اورد باید الان جوابگو باشد که چرا قطری ها و دیگر اعراب ادعای مالکیت جزایر ایرانی را دارند. دلیل آنهم که دولت نمی تواند در مقابل آل سعود محکم بایستد همین است زیرا اگر موضوع آشکار شود معلوم می شود بهترین و مرغوبترین املاک اعم از زمین و مراتغ و کارخانه از طریق تجار دبی برای آل سعود خریداری شده است. و بسیاری از این اختلاس ها نتیجه وطن فروشی است.

  در حالیکه در تاریخ سابقه ندارد که: ایران و ایرانی به کشور خود خیانت کرده باشد، یا زمین های دیگران را غصب کند. کشور گشایی ایرانیان، اغلب در جهت رفع ظلم و محرومیت از: مردمی بوده که از حملات وایکینگ ها و بربرها در امان نبودند. به همین جهت اغلب غیر از ایران، کشور دیگری در دنیا وجود نداشت. به همین علت ایران فعلی هم، با اینکه کوچک شده، قلب تپنده جهان است و همه چشم ها به سوی آن است. در این میان فقط یک موضوع عوض شده: و آن اینکه بربرهای جنگ طلب، انگلو ساکسون های آدم خوار و وایکینگ های غارتگر، طرفدار صلح و آزادی شده اند، و شعار صدور دموکراسی می دهند، و می خواهند دموکراسی مورد نظر خود را، به مهد تمدن جهان یعنی خاورمیانه صادر نمایند.  طی یک قرن از سال های 1915تا کنون، فقط با کشتار ایرانی ها و تقلیل جمعیت آنان، توانسته اند به نیات پلید خود برسند. از هنگامی که علم به دست اروپایی ها افتاد، مانند شمشیری که به دست نا اهلان داده باشند، فقط نتیجه آن کشتار وسیع ایرانی ها بوده است. از آن زمان که کخ یا پاستور، ویروس و میکروب ها کشف کردند، تا امروز که پولو تونیم را بدست آورده اند. با کشف میکروب ها، بیوتروریسم به راه انداختند، و با کشف پلوتونیوم هم، ویرانگری را دامن زدند. در بیوتروریسم اروپایی، در آغاز قرن بیستم، بیش از نیمی از جمعیت ایران، بر اثر بیماری حصبه و وبا، که سابقه ای نداشت از بین رفتند. و راه برای نفوذ انگلیس در ایران و: تجزیه و اشغال مناطقی از آن باز شد. و ایران بزرگ زمان شاه عباس صفوی و آغامحمد خان قاجار، به ایران کوچک فعلی کاهش یافت و: باز هم می خواهند آن را تجزیه کنند.

اشغال آرام دو جزیره از مصر

Peaceful occupation of the island from Egypt
Sisi, Egypt's Al Saud gave the island! And the Egyptians are watching. In a little while away the Yemeni people, to reclaim their homeland from the al-Saud, a whole year under bombardment resist. And both are completed. And the difference between the two nations one purpose and that is to the supreme leader, but he accepts it. Egyptians, however, are not the enemies of Ahl al-Bayt, but do not want their friends to each other. This is despite the fact that Imam Ali for the people of Egypt, Malek was considered.
  
In general it can be said to occupy another country, there are several ways! One war and the purchase of land or island and a third received a gift! As you can see Sisi, so the Saudis ROM and the deposit, which is the third way and chosen his country, gives no bother others. And people doing nothing.
The second method usually applies China, for example, for the debts of Greece, the island has bought them! Of course, that was before Israel. Because most of the land that is now Israel's destruction and settlements, purchased before World War II! At the time that the people of Palestine, claimed in profitable arrived, and its sale to the highest price is Jewish. And when the Jews bought all the land, it was natural that they come out!
 
Now some of the neighboring countries, and even some of the Iranians unpatriotic, do this. Many of them claim that real estate is stagnant, and no sales boom! And the solution to Israeli citizens or Wahhabis consider the sale of the property. Because they think that only those who have money, or the Israelis or the Saudis! Iran claimed that one of the pilots of the way to great wealth achieved. He said that Iranian officials realize, some villagers to identify, Tehran's most desirable land and property, purchased in the name of them, but actually delivered the ISIS and Al-Saud. And many of these corruptions is the result of betrayal.
  
While not on the history of Iran and the Iranian betrayed, or usurped the land of others. Iranian territorial, often in order to oppression and deprivation of the people that were safe from Viking raids of the barbarians. So often than Iran, there was no other country in the world. For this reason, the current Iran, even though small, is the beating heart of the world and all eyes towards it. Only one thing has changed: that barbarians war, Anglo-Saxon and Viking of the cannibal predatory, pro-peace and freedom, and the slogan of the day on democracy, and they want democracy to their own, the cradle of civilization in the world, the Middle East issue. Over a century of 1915 so far, only Iran and reduce the population by killing them, have been able to achieve their evil intentions. When science came from the Europeans, like the swords that have not Ahlan, only resulted in the killing Iranians have been vast. Since Koch or Pasteur discovered viruses and germs, we could have achieved today as Polo. With the discovery of microbes, bioterrorism launched, and with the discovery of plutonium, provoked devastating. The European bioterrorism, at the beginning of the twentieth century, more than half of Iran's population, typhoid and cholera disease, had a history disappeared. And for British influence in Iran and analysis it was opened and occupied areas. And Iran during Shah Abbas I and Agha Mohammad Khan Qajar, small current to Iran fell again want to break it.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

گروه جی هفت به ژاپن رسید، و به همین منظور جان کری بعنوان وزیر خارجه آمریکا،  به توکیو رفت. براساس گفته ها قرار است که برای ادای احترام به قربانیان: حمله اتمی کشورش در هیرو شیما حاضر شود، و راه را برای حضور رئیس جمهور امریکا هم هموار کند، تا بعد از 71 سال آمریکا ببیند که چه جنایتی را انجام داده، و از همان ابتدا قدرت خود را بر پایه: خون هزاران کشته بیگناه بنا نهاده است. و حالا با ریاکاری تمام پرچم صلح و آزادی را، به دست فرشته ای امریکایی داده است  وزیر خارجه ژاپن اظهار امید واری کرده است تا: از این موقعیت پیش آمده استفاده کند و:  بیانیه هیرو شیما  را برای نابودی: سلاح های هسته ای به تصویب برساند. اما مشکل این جا است که این خون آشام ها که قدرت خود را در: خونریزی و کشتار مردم دنیا می بینند، نمی توانند برعلیه خود اقدامی بکنند. بزرگترین تجارت جهانی فروش اسلحه برای کشتار مردم بیگناه است. و چه اسلحه ای بهتر از بمب اتمی که: سریعتر این ماموریت را انجام می دهد!  هم اکنون باشگاه اتمی جهان متشکل: از فرانسه و آمریکا و آلمان و روسیه و چین و انگلیس و رژیم صهیونیستی، به کشتار مردم به چشم یک سرمایه گذاری پر سود نگاه می کنند. از نظر آنها بهترین انسان ها یک انسان مرده است! هر یک از آنها سر ها و کله های انسان را یک سکه طلا می بینند که: مانند مزرعه ای سر سبز منتظر درو شدن هستند. بر خلاف مردم عادی که از کشتار یکدیگر، نفرت دارند و نفرین بر جنگ شعار اصلی آنها است، باشگاه اتمی جهان افتخار مدال های جنگ طلبان جهان است، و تنها کسانی در آن عضو می شوند که شیرین ترین کار آنها، شکار انسان ها باشد.

برای درک بهتر موضوع باید دانست که هدف: هرکسی همان چیزی است که آن را از همه چیز بیشتر دوست دارد. مثلا کسانی که پول پرست هستند، برای آنها صدای سکه پول، یا دیدن بسته های اسکناس یا افزایش صفر های حساب بانکی شان، از دیدن همسر یا فرزند شان شیرین تر است! یا عده ای که طلا باز هستند، به شمش طلا یا رنگ زرد آن معتاد هستند و: بوی طلا آن ها را مست می کند! و دیگر نیازی به کوکائین یا هروئین و امثال آن نیست. اما باشگاه اتمی جهان دیگر صحبت طلا یا دلار، برایشان اسباب بازی کودکانه است. آنها به بوی پولوتونیم مست می شوند، و بجای یک دلار یا صد دلار، صحبت یک بی یا صد بی می کنند! یعنی واحد درآمدی آنان یک بیلیون دلار است!

 این است که بزرگترین مانع دست یابی به: صلح و دوستی همین اعتیاد آنها به بوی پلوتونیم است. البته فقط پولوتونیم نیست، بسیاری از آنان با بوی خون مست می شوند! دود و آتش و خرابی حاصل از بمباران اتمی ، رویایی ترین صحنه زندگی انها است، که رژیم آل سعود و رژیم صهیونیستی، نمونه این بد معتادان هستند! که برای هر کشته جشن می گیرند و: هرچه این کشتار وحشیانه تر باشد، پاداش بیشتری به قاتلانی مثل داعش و القاعده پرداخت می شود، و تجهیزات بیشتری در اختیار آنان گذاشته می شود.

  مانع دیگر، تبلیغات معکوس  این جانی های بالفطره است. آنها با تبلیغات وسیعی از طریق: ایجاد ان جی او ها و رسانه ها و شبکه های اجتماعی، خود را صلح طلب معرفی می کنند، و حتی برعلیه بمب اتمی هم شعار می دهند! ولی عملا هر سال بر تعداد تولید ان ها افزوده و: جهان را در وحشت دائمی نگه می دارند، که نمونه آن رژیم صهیونیستی است که: بیشترین کلاهک اتمی را دارد، و با اینکه حتی عضو ان پی تی هم نیست، ولی ایران را جنگ طلب و: بدنبال بمب اتمی معرفی می کند. از نظر آنها کسی که بمب اتم می سازد و انبار می کند، یا آن را در یمن و عراق و سوریه به کار می برد، صلح طلب است! ولی کسی که اصلا به دنبال این سلاح ها نیست، جنگ طلب می باشد.

بهر حال امید است که اجلاس جی هفت، به این بحران و موانع آن پیروز شود و بیانیه: محو کامل سلاح های هسته ای و کشتار جمعی در جهان را عملا پیگیری کند. و اعضا آن اولین کسانی باشند که: سلاح های کشتار جمعی را بجای اینکه، به دیگران بفروشند آن را نابود کنند، تا جهان در صلح و ارامش به سر ببرد. زیرا کلاهک های هسته ای به: ازای هر کیلومتر مربعی وجود دارند، و هر روز بیشتر هم می شوند. و اگر فکری به حال نابود کردن آنها نشود، بطور طبیعی آنها ویرانگر جهان خواهند شد، و مانند قلب راکتور در یک انفجار زنجیره ای، تمامی کره زمین راشخم زده و: از هستی ساقط می کنند


The main obstacles statement Hiroshima
Group of Seven to Japan, and therefore America John Kerry as secretary of state, went to Tokyo. According to put that to pay tribute to the victims: a nuclear attack on Hiroshima present his country, and also pave the way for the presence of the President of America, to America after 71 years to see what a crime done, and the same first, its power on the blood of thousands of innocent lives is established. And now with the hypocrisy of all the flags of peace and freedom, the US is an angel.
  
Japanese Foreign Minister expressed hope has: the opportunity to come and make a statement for the destruction of Hiroshima: nuclear weapons to pass. But the problem is that the vampires that his power: bloodshed and killing people they can not do anything against her. The largest global trade weapons for killing innocent people. And what better weapon than a nuclear bomb: the faster the mission will do!
 
Now the world's nuclear club comprising: from France, America, Germany, Russia, China, Britain and the Zionist regime, to kill people look into the eyes of a lucrative investment. According to them, the best man is a dead man! Each of whom heads a human head and a gold coin to see such a green field waiting to be harvested. Unlike ordinary people from killing each other, hate and curse the war is their main slogan, the world's nuclear club won the hawks in the world, and its members are the only ones in the sweetest of them, is hunting humans.
To better understand the issue should be the goal: everyone is what it loves everything. For example, those who are money-worship, for they sound money coins, banknotes or see packages or zero increase in their bank account, seeing their spouse or child is sweeter! Some are open or gold, or yellow to gold bullion are addicted: the intoxicating smell of their gold! No need for cocaine or heroin and likes it. But the talk of the world's nuclear club gold or dollars, they are childish toys. They are drunk on the smell of plutonium, and instead of dollars or a hundred dollars, speak no or a hundred no's! The units earn one billion dollars!
 
This is the biggest obstacle to the achievement of peace and friendship that addiction is the smell of plutonium. It is not just plutonium, many of them are drunk with the smell of blood! Smoke and fire and devastation of atomic bombings, the most dramatic scenes of their lives, the Al Saud regime and the Zionist regime of these addicts are bad! For each killed celebrate: the more brutal killings, the more the killers get paid like ISIS and al-Qaeda, and more equipment placed at their disposal.
  
Another barrier, reverse advertising is a habitual criminals. Their propaganda through: the creation of NGOs and the media and social networking, introduces his peace, and even the atomic bomb against the slogan of the day! But practically every year the number of its production and added: world in constant fear hold, examples of which Israel is that most nuclear warheads, and even though it is not party to the NPT, but Iran war seeking and following the introduction of the atomic bomb. In terms of who makes the atom bomb and storage, or in Yemen, Iraq and Syria. He is a pacifist! But who does not follow these weapons, war is.
However, it is hoped that G-seven, to win this crisis and its obstacles and statements: the complete abolition of nuclear weapons and mass destruction in the world to actually pursue. And its members are the first ones that weapons of mass destruction, instead, sell it to others to destroy, to bring peace to the world. Because nuclear warheads: there are per square kilometer, and are increasing every day. And if the thought had not destroy them, naturally they will be devastating world, and as the core in a chain explosion, the whole Earth plowed and of their existence.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :


( کل صفحات : 3 )    1   2   3   
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :