ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02133166179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

در حالیکه تولید و صادرات گاز، می تواند به نماد اقتصاد مقاومتی تبدیل شود، این فرصت در حال از بین رفتن است. پیشنهاد تشکیل سازمان کشورهای صادر کننده گاز، توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، که با رویکرد مثبت جهان روبرو شد، درواقع سندی برای تحول اقتصاد مقاومتی، و تبدیل آن به اقتصاد مقاومتی بین المللی است. اما حضور عنصر غیر مقاومتی همچون: دولت قطر باعث شده تا این فرصت ها از دست برود.

قطر، از یکسو با خط مقاومت مخالف است، واز سوی دیگر بزرگترین سارق نفت وگاز ایران، از میادین مشترک است. مخصوصا با قرارداد قرون وسطایی کرسنت، که باز طراحی آن در دست اقدام است، تقریبا همه نتایج حاصله ایران را به باد می دهد. و یک شبه برتمام  برنامه های دراز مدت آن، قلم قرمز می کشد.  زیرا که با تعیین قیمت بسیار پایین برای: گاز ایران و ادعای خسارت های میلیاردی، که انجام داده تا سال ها باید ایران گاز خود را، با هزینه های بالا استخراج کند، و بابت بدهی های واهی به دولت قطر بپردازد.

البته مجلس این موضوع را باید درنظر بگیرد، که موضوع کرسنت حتی از موضوع: واردات دروغین بنزین یورو4 مهمتر، و زیان آن بالاتر است و اگر وزیر نفت، نتواند پاسخی به این مدعا بدهد، ویا نتواند مانع ضرر میلیاردی شود، باید رای اعتماد از ایشان سلب شود، نه بخاطر اینکه آدم حقه بازی نیست! بلکه به خاطر اینکه بتوان: در دادگاههای بین المللی رای مربوطه را، همچون گذشته باطل اعلام کرد. البته سعی ایشان در پیشبرد اهداف: نفت و گاز ایران را نباید نادیده گرفت، ولی حضور ایشان تایید قرارداد کرسنت، و ادامه زیان ایران و نابودی تمام زحماتی است که: خود ایشان در حال انجام آن است.

  و ما انتظار این فداکاری را از وزیر: انقلابی و مکتبی و غیر حقه باز!  کوشا و دلسوز خود داریم که: قبل از هرکاری خودش استعفا دهد. زیرا به نظر می رسد اگر: اشتباهی هم در قرارداد کرسنت شده باشد، مدت دوسال در مصدر قدرت بودن، این امکان را فراهم کرده بود که ایشان، آن را حل کند و یا به نفع ایران تمام نماید، و حالا فقط باید گفت: تو خود حجاب خودی از میان برخیز.

به نظر ما نه تنها ایشان در قرارداد کرسنت، نتوانست کاری بکند حتی در قرارداد هایی که: در زمان تحریم افراد تحریم شکن بسته بودند، اخلال ایجاد کرد که باعث شد تا نفت ایران، ضعیف و بی ارزش شود. این اخلال در اقتصاد مصداق بارز مفسد فی الارض است، ولی چون ایشان آدم خوبی است و نیت سوئی ندارد، نمیتوان به این جرم ایشان را محاکمه کرد.

  سادگی ایشان در این است که: بخاطر عقده و کینه ای که از دولت قبل دارد، حاضر است به کل ایران صدمه بزند! تا ثابت کند آن ها اشتباه می کردند که: حرفش را گوش نمی دادند واو را از وزارت کنار گذاشته بودند. نفت خزانه مملکت است، و اگر درب این خزانه بسته شود، مردم چه بکنند؟ این خزانه که نباید قربانی: اختلاف سلیقه ها یا خدای ناکرده ریاست طلبی ها، و جاه طلبی های اشخاص شود.

 وقتی به افراد خودی گل می زنیم، و با پشت پا آنها را بر روی زمین، یا داخل زندان می افکنیم دشمن هم استفاده می کند، واصلا هر دو جناح را منکر می شود، و سود خود را در نخریدن نفت از ایران، یا شکستن قیمت آن می بیند. مثلا در همین قضیه بنزین دیدیم که: خط آمریکا را برای حذف بنزین تولید داخل، پیگیری کردند و واردات را به راه انداختند، و بعد هم بدترین نوع بنزین را، از ته انبارهای دشمنان ما خریدند، و دلار های نفتی ایران را به جیب آن ها ریختند.

یکی دیگر از سیاست های غلط وزارت نفت، عدم پیگیری خط ایران در اوپک است. چرا که براساس نظامنامه اوپک، زمان ریاست ایران بر اوپک فرا رسیده، که با این روش ایران می توانست با: ریاست بر اوپک مانع مازاد تولید عربستان و قطر شده، و بر قیمت بازار مدیریت نماید. ولی با وادادگی در مقابل دشمنان خدا، و دشمنان جمهوری اسلامی، هم باعث سرقت بیشتر درامد نفت ایران، توسط اعراب شده و هم اینکه عربستان را برای همیشه، بر قیادت اپک نصب کرده است. آل سعود با همین پول های دزدی از ایران، شورای امنیت را تطمیع می کند.

ایران فقط 11 میادین مشترک در خلیج فارس دارد
Gas opportunities, lost!
While production and exports of gas, it can become a symbol of economic strength, the opportunities are diminishing. The formation of gas-exporting countries, by the Leader of the Islamic Revolution, the world was faced with a positive approach, in fact, a document for the development of economy of resistance, resistance and turn it into an international economy. But the presence of non-resistive element, such as the State of Qatar has made the opportunities lost.
Qatar, on the one hand against the resistance line, and on the other hand, Iran's largest oil and gas security, common fields. Especially with contract medieval Crescent, which opened its design is under way, almost all the results of the wind. And overnight on all its long-term plans, takes a red pen. Because they set a very low price for gas in Iran and claims in billions of dollars, which was the year of its gas needs, with high extraction costs, and debt to the State of Qatar's false.
The House of the issue should take into account, that the issue of Crescent even the issue of import fake petrol Euro 4 above, and losses is higher and if the minister fails to respond to the claim them, or fails to prevent the loss of billions of dollars, should be a vote of confidence from He denied, not because he does not juggle! But also because it can be: the corresponding rate in international courts, as in the past declared void. Of course they try to achieve the goals: oil and gas should not be ignored, but his presence confirmed Crescent contract, and continue efforts against Iran and the destruction of all is that he himself is doing it. And we expect this dedication to the Minister: revolutionary, school and non-slicker! Our diligent and compassionate that he resign before everything. Because it seems that if there is a mistake in the contract Crescent, within two years of being in power, had made it possible for them to solve it or to the benefit of all, and I just told you. Arise from your own veil.
We not only their Crescent contract, failed to do even in the contract that at the time of embargo breakers sanctions were closed, disrupting that led to Iranian oil, is weak and worthless. The disruption in the economy is a clear example of corruption on earth, but because he is a good man and does not have any harmful intentions, they can not be tried for the crime. He is simply this: for obsession and hatred that of the previous government, is to hurt the whole country! To prove they were wrong, that they did not hear him and he was dismissed from the Ministry. Oil is the country's Treasury, and the Treasury if the door is closed, people what to do? Cases that do not sacrifice the difference tastes or, God forbid presidential ambitions, and ambitions of the people. When people own goals heading, and with their foot on the ground, or in prison, reckoned the enemy uses, and both sides deny it, and your interest in buying oil from Iran, or it sees price break. For example, in the case of petrol saw that America line to remove gas domestic production, import and launched followed, and then the worst kind of fuel, from the bottom of our enemies bought stocks, and oil dollars into the pockets of took.
Another wrong policies of the Ministry of Oil, OPEC's failure to follow the Iranian line. Because, according to the OPEC statute, the time has come for Iran's presidency of OPEC, which Iran could in this way: President of the OPEC surplus, Saudi Arabia and Qatar have been prevented, and the market price management. But with submission to God's enemies, and enemies of the Islamic Republic, it's going to steal more oil revenue Iran, by the Arabs and that the kingdom forever, the APEC leadership is installed. Saud with the theft of money from Iran to the Security Council lure.
نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

به نظر می رسد که اکنون باید تاریخ، منتظر زایش جدیدی از سوی جوانان فرانسوی باشد. جوانان فرانسه اعم از رنگین پوست و گلیست ها و غیره بدانند که: حکومت نظامی هر دولتی یعنی پایان راه آن، و اگر خوب مبارزه نکنند ممکن است: به سرنوشت امریکایی های پس از نهضت 99درصدی دچار شوند. و تا مدت تاسف چنین فرصتی را بخورند. آن ها با این کار حتی میتوانند آمریکا ر اهم، از افسردگی بیرون بیاورند.

البته ماهیت دولت فرانسه از ابتدا، امنیتی و نظامی بود و مردم در هیچک زاویه ای از زندگی خود، امنیت نداشته اند ولی آن ها، با توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی و: ترتیب دادن قهوه خانه های روشنفکرانه و مجالس لهو و لعب ،توانسته بودند نسل گذشته را فریب بدهند، و آن ها باخیال آزادی و زندگی در مهد نمدن! دوران خود را سپری کردند. آن ها فقط در کافه ها و پارتی های شبانه  دور هم می نشستند، و به تاریکی ها و ظلم ها فحش می دادند! وکار دیگری از دستشان نمی آمد، مگر اینکه به همدیگر تجاوز کنند و یا: با همدیگر هماغوش شوند تا این درد را فراموش کنند!.

اصولا فحش دادن را در فرانسه ، فلاسفه و عقلا اختراع کردند! شاید تابحال این فکر نیافتادید: که چرا فحش می دهید؟ اما عقلا و فیلسوفان و دانشمندان فرانسه میدانند: چرا فحش می دهید و از این بابت هم خوشحال هستند که شما ناسزا می گویید، و انتقاد می کنید و فحش می دهید! اما کار دیگری نمی توانید بکنید! زیرا خودشان فحش های بالاتری را ذخیره دارند، تا مانند تیر و تفنگ به سوی شما شلیک کنند. و آن انگ زدن هایی است که تمامی ندارد! از ایددالیست یا خیالپرداز بودن، تا واپس گرایی و اخیرا هم انتساب به داعش و غیره!

وقتی در انقلاب 1798 فرانسه مردم به: خیابان ها ریختند و شورش کردند، و نهایتا زندان باستیل را گشوده، و زندانی ها را آزاد کردند، جمهوری های بعدی از ترس: اتفاق اقتادن دوباره این حوادث، به فکر فرو رفتند. آن ها نمی خواستند هدف حملات مبارزان باشند، و یک روزی ببینند که مردم، دسته جمعی به سراغ آن ها آمده اند. از جامعه شناسان زیادی برای این کار دعوت کردند، تا بتوانند انرژی موجود در انقلابیون را، تخلیه و آن را آرام کنند. و از آنان موجودی خنثی بسازند.

   بسیاری از فلاسفه و سیاستمداران فرانسه، قتل عام انقلابیون را پیشنهاد دادند و تئوری معروف: انقلاب فرزندان خودرا می خورد را، مطرح و گفتند اشکالی ندارد که انقلاب، فرزندان خود را بخورد و از بین ببرد! اما دولتمردان دیدند که: توانایی این کار را ندارند، و انقلابیون پر انرژی تر از همیشه بوده، و روبه افزایش هستند. تا اینکه نظریه جدید اخته کردن! یا سترون نمودن انقلابیون در دستور کار قرار گرفت، و آن ین بود که یک تغییر کوچک رفتاری به آنان بدهند، و آن ها را از کف خیابان ها به کافه ها بیاورند، تا در آنجا شعار بدهند و آنقدر بر سر یکدیگر بزنند، تا از هوش بروند!

آنها توانستند فحش دادن یا ناسزاگویی به دولت را، به پرخاش بر علیه یکدیگر تبدیل کنند، و برای تضمین این فحاشی، تجاوز به عنف را هم اضافه کردند. لذا در همان موقع دستور دادند تا قانونی تصویب شود. براساس این قانون، لباس پوشیدن برای زنان منع شد، و هر زنی شلوار بپا می کرد و: یا روسری به سر می انداخت دستگیر و زندانی می شد. این روش برای سهولت تجاوز به: عنف بود تا افراد کاملا درگیر مسائل داخلی، جنسی وشخصی و خصوصی  شوند، و از پرداختن به سیاست و انتقاد از دولت دست بردارند.

  اکنون فرانسه به این بلوغ رسیده، تا بیماری اصلی خمودگی و افسردگی جوانان غرب را تشخیص دهد، و با آن مبارزه کند. به نظر ما جوانان غرب لازم نیست زیاد هزینه کنند، و در جاهای پر خطر عقاید خود را ابراز کنند، و یا دست به اعتراض بزنند. کافی است به همین پارتی های شبانه بروند، و پارتی آن ها را به هم بزنند، و یا مراکز فساد وفحشا را تخریب و به آتش بکشند.

این عمل باعث می شود تا، آن ها بجای پرداختن به حفاظت از پارتی ها، در لاک خود بیشتر فرو بروند، و نیروهای نظامی خود را در اطراف مناطق حساس افزایش دهند، و این امر یعنی چند برابر شدن هزینه های نظامی، که چون در آمد کافی برای ادامه آن ندارند، لذا در کوتاه مدت باعث شورش نیروهای امنیتی شده، و رژیم فرانسه و همه رژیم های فاشیستی غرب را نابود می کند.

French fascist government, must be eliminated.

It seems that now we have to date, waiting for a new generation of French youth. French youth, including color and Gaullist and so know that every state of martial law at the end of it, and if you do not fight may be the fate of 99 percent of Americans suffer from movement. And has long lamented the chance to eat. They can even America is the most important, the depression out.

The nature of the French government, military and security, and the people in your life no one angle, but it's not security, distribution of drugs and alcohol and organizing intellectual cafés and frivolous gatherings, managed were the last generation to deceive, and they are introducing an imaginary freedom and life in kindergarten! Your time spent. They just sat around in cafes and night parties, and to darkness and oppression insulted! Else they would not work unless they invade each other or with each other bosom to forget the pain!

Basically cuss in France, philosophers and intellectuals invented! Maybe not ever think that because you curse? But French intellectuals and philosophers and scientists know why you curse and swear that you're happy about it, and criticize and curse you! But the other thing you can do! Because they have to save more insults, such as bows and guns to shoot at you. And the stigmatization that is not all! Idealists or imaginative being, to backwardness and recently attributed to Isis and so on!

When the 1798 revolution the French people: the streets and revolt, and finally opened the Bastille prison, and prisoners freed, the next Republic of Fear: The Aqtadn happened again this event, the thinking went. They did not want to attack the fighters, and one day see people come together to do it. Sociologists invited to do so, to energy revolutionaries, unloading and calm. And make them neutral gear.

   Many philosophers and politicians in France, the massacre of revolutionaries offered and famous theory: the revolution eats its children to ask and they do not mind the revolution, their children eat and destroy! But the authorities found that the ability to do the job, and the revolutionaries more energetic than ever, and are growing. Until a new theory of castration! Or sterilize the revolutionaries were on the agenda, and it was this that make a small change in their behavior, and bring it to the streets to bars, where they were each chant and so on, until the their intelligence!

They swear or insult against the government, to become aggressive against each other, and to ensure obscenity, rape he added. Therefore, at the same time ordered the law to be approved. According to this rule, dress for women was banned, and any woman stand pants, and either threw headscarf was arrested. The method for ease of rape: Rape had been fully involved in domestic issues, sexual and personal and private, and to engage in politics and to stop criticizing the government.

  France now has the maturity, the original disease and depression-long West youth recognize, and to fight it. We do not need high-cost West youth, and in high-risk areas to express their opinions, or to protest. Simply go to the evening party, and the party is to disrupt, or destroy and burn centers of corruption and prostitution.

This makes it rather than dealing with the protection of parties, they go further in their shells, and their troops around sensitive areas increase, and this means a doubling of military spending, when in sufficient income to continue to do so in the short term riots security forces, and the French regime and all fascist regimes destroyed the West.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

اقتصاد مقاومتی ایران توانسته است در: دوران تحریم و با بدترین روشهای کنترلی، و زشت ترین دستبرد های آماری غرب، دارای قوی ترین کار کرد باشد. که نمونه آن تست خودرو سازان و: نقدینگی مردم و بانکها بود که هرسه جواب مثبت بالایی داد. اما اکنون به بررسی اقتصاد مقاومتی چند ملیتی می پردازیم: نمادعینی آن همایش بزرگ اربعین در سراسر جهان است.

عراق برای هر ویزا مبلغ  40دلار نقدا دریافت می کند، واگر در یک محاسبات همتراز، همه را در این حد ببینیم 40ملیون نفر در ماههای محرم و صفر به: زیارت امام حسین ع می روند، که 1.6میلیارد دلار فقط حق ویزای آن ها می شود. واین البته ممکن است برخی ها پرداخت نکنند، یا بدلیل هموطن بودن از آن معاف و: به صورت مالیات و عوارض پرداخت نمایند، ولی بهر حال درامد بالقوه است: که میتواند بالفعل تبدیل شود. یعنی این مبلغ 40دلار در واقع سرانه: هزینه های امنیتی واداری هر نفر زائر است. ولو از او گرفته نشود.

  از آنسو هر زائر، ده شب هم بیتوته کند، هزینه هتل هرشب 40 دلار باشد 16میلیارد دلار، هزینه مورد انتظار برای اسکان این زائران است. واگر تغذیه هر زائر روزی 4 دلار، و متوسط برای ده روز 40دلار شود باز هم به مبلغ 16 میلیارد دلار می رسیم، و به همین میزان هزینه ایاب و ذهاب ، خرید سوغاتی و هزینه بهداشت و درمان و ..را محاسبه کنیم، می بینیم گردش مالی عظیمی هم بصورت: مورد انتظار و هم واقعی وجود دارد.واین گردش مالی عظیم فقط: مخصوض کشورهای خط مقاومت و هوادارانآن است، که شیعه و دوستدار اهل بیت هستند.

     دیگر سو، این ها همه ظاهر قضیه است، اما باید کمی عمیق تر بررسی کنیم: برای تغدیه 40میلیون زائر، در مدت 2ماه چه مقدار برنج تولید می شود؟ وچه مقدار گوشت ودام خریداری می شود؟ وچه مقدار کارخانجات پارچه بافی و: غیره رونق پیدا می کنند؟ و اگر دقت کنیم این تولیدات غالبا از داخل عراق و یا ایران نیست، بلکه از همه کشورهای جهان وارد می شود، یعنی اینکه اقنصاد اربعین، همه دنیا را با خود دارد.

   چراکه علاوه بر کمک به تولید و مصرف، گردش مالی عظیم همایش اربعین، پس انداز هم در این حوزه، درصد بالایی را بخود اختصاص می دهد، که غالبا به صورت نذورات در: داخل حرم ها ریخته می شود و: اغلب بصورت طلا و آذین بندی: گنبد ومناره ها و نگهداری و خرید ابنیه و املاک،  سرمایه گذاری می گردد. بطوریکه مثلا در ایران آستان قدس رضوی، برای خود یک تراست و کارتل بزرگ چندملیتی می باشد. وشاید بتوان گفت همه بناهای تاریخی، مخصوصا بقاع  متبرکه امامزادگان، همگی این پشتوان مالی را برای مردم اطراف خود دارند.

توزیع عادلانه هم دراین بخش عظیم اقتصادی، یک رویه دائمی و ملموس است. یعنی زائرانی که فقیر هستند، و یا سرانه خود را نمی توانند بپردازند، معمولا رایگان پذیرایی می شوند، بطوریکه هیچکس از این 40میلیون، از انجام مناسک باز نمی ماند و: کمبودی هم حس نمی کند. و کسانی که دارای مکنت مالی و: ثروت بیشتری هستند، آن ها هم با توزیع و تقسیم غذا و بخشش امکانات رایگان، در این عدالت اجتماعی سهیم می شوند.

اقتصاد مقاومتی شیعیان، تمام صنایع و اقتصاد جهان را هم رهبری و هدایت می کنند. زیرا تقاضا را در زمان های مشخصی تحریک می کند، که این تقاضا ها باعث افزایش: فروش کالاهای حلال می شود. و صنایعی که به غذای حلال، و صنایع پوشاک و دیگر صنایع حلال، وابسته هستند تقویت می شوند. صنایع حلال در واقع یک صنعت مقاومتی است. زیرا دولت عربستان یا قطر و امثال آن، هرگز به فکر صنایع و اقتصاد حلال نیستند، بلکه بر عکس بیشتر منابع مالی را، از مسلمان ها گرفته و: صرف صنایع حرام چون تسلیحات شیمیایی و: کشتار جمعی و قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی، توسعه مراکز فحشا و افزایش رسانه های ضد اخلاقی می کنند.

   بنابر این همانطور که در سیاست: بین خط مقاومت و خط سازش جدایی است، در اقتصاد هم همینطور است. اقتصاد حلال یک اقتصاد مقاومتی و: اقتصاد حرام یک اقتصاد سازشی است، که از سوی دولت های سازشکار پیگیری می شود، و کاملا هماهنگ با آن عمل می کند. زیرا برای کسب در آمد های نامشروع، باید! هزینه های نامشروع هم انجام داد.

Resistance multinational economy!

Resistance of Iran's economy is in the worst period of sanctions and control procedures, and the most ugly statistical break the West's most powerful work. Auto makers and sample test: the liquidity of banks and the top three were positive. But now the strength of the economy, multinational study explains: concrete symbol of a great conference fortieth worldwide.

Iraq for a visa fee of $ 40 in cash will receive, if in a computing par, all of this is to see 40 million people in the months of Muharram and Safar to: visit the Imam Hossein go, that $ 1.6 billion is just the right visa to be . This of course may not pay, or because of its compatriot exempt and to pay for taxes and duties, but any potential income that could be realized. Namely the sum of $ 40 in per capita cost per person pilgrims and administrative security. Even if he is not taken.

  From the other side of pilgrim, ten night lodge, the hotel cost per night is $ 40 to $ 16 billion, the expected cost to house the pilgrims. If fed every day pilgrims $ 4, and $ 40 is the average for ten days still to reach $ 16 billion, and that the cost of transportation, buy souvenirs and cost of healthcare and ..ra calculation, we see both huge turnover: the expected and actual turnover Dard.vayn great only: Mkhsvz line of resistance and fans, who are Shiite and loving household.

     On the other hand, these are all the case, but should look a little deeper: to feed 40 million pilgrims, how much rice is produced in 2 months? Supplies may be purchased and how much meat? And what amount of textile factories and: Others thrive? And if we observe how these products often from inside Iraq or Iran, but of all countries of the world, namely the fortieth Economy at a Crossroads, the whole world is with them.

   Because in addition to the production and consumption, massive turnover fortieth meeting, the savings in this area accounted for a high percentage, which often vows in the sanctuary are poured and often just gold and decorate Category: domes and minarets and maintenance and the purchase of buildings and real estate investors. Thus, for example, Iran Razavi, for a large multinational trusts and cartels are. And perhaps all the monuments, especially the holy shrines of holy shrines, all the financial backing for the people around them.

Equitable distribution of both these major economic sector, a permanent and tangible practices. The pilgrims who are poor, or per capita can not pay, they are usually free reception, so that any one of these 40 million, do not stay open practices and lack of time does not make sense. And those with financial wealth: more wealth, they also distributed food and the gift of free amenities, are involved in social justice.

Shia resistance economy, all industries and the global economy have led to. Because it stimulates demand at certain times, the demand increases: sales are solvent. And industries that are halal, kosher and clothing industry and other industries, are dependent on amplified. Halal industry is a resistive industry. For the Government of Saudi Arabia or Qatar and so on, never to think of industry and economy are not solvent, but on the contrary more funds, Muslims and spent prohibited industries such as chemical weapons: mass murder and drug trafficking and alcohol, development of prostitution and increase their immoral media.

   Therefore, as in politics: compromise between the resistance and the line of separation, the economy is the same. Resistance and solvent economy economy: an economy unlawful economy is compromise, compromise is powered by the state, and it serves perfectly synchronized. Because it was illegal to have! Price also was illegitimate.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

از اینکه شما را به داعش متهم کنند، یا داعش اعلام کند: عملیات را آن ها انجام دادند، هیچ ترسی به خود راه ندهید، ما هم در دوران انقلاب اسلامی، وقتی می خواستیم با شاه مبارزه کنیم، به ما می گفتند کمونیست و واپسگرا و این قبیل حرفها. اکنون شما مردمک چشمان مستبد: فرانسه را هدف قرار داده اید و: او گیج و منگ شده ونمی داند چه می کند، و چه می گوید! ابتدا گفت حمله به مرکز فساد و فحشا پاریس، کار داعش بوده و امروز می گوید کار بلژیک است! اول گفت همه را دستگیر کرده، ولی حالا به همه خانه حمله می کند، تا مثلا آن ها را دستگیر کند.

آن ها حتی به مسلمان هم حمله کردند، مسجد بزرگ پاریس را آتش زدند، و چه جنایت ها که نکردند تا: از این گیجی بیرون بیایند، ولی خوشبختانه هنوز منگ مشروبات هستند، که خورده اند والکلی که مصرف کرده اند. آن ها می خواستند که با مشروبات الکلی، از ایرانیان پذیرایی کنند و می گفتند: جزو سنت های اصیل فرانسه، سرو مشروبات بر سر میز شام و نهار است. در حالیکه در اسلام مشروب خوردن حرام است، و حتی مسلمان نباید بر سفره ای که: در آن مشروب سرو می شود حاضر شود، و باید که صاحبخانه را نیز از این کار منع کند.

  ولی بگذارید هرچه می گویند، بگویند. راه شما راه درستی است. فقط باید مراکز فساد و فحشا را از بین برد، و جلوی فاسد شدن جوانان ایستاد. تنها راه رشد دیکتاتور ها این است که: جوانان کاری به سیاست نداشته باشند، و سرشان به پارتی و مواد مخدر گرم باشد. شما می بینید در آمریکا، با اینکه نهضت 99درصدی شد، ولی به نتیجه نرسید و هنوز هم، مردم آمرکا نمی دانند چرا نمی توانند: کوچکترین لرزه ای بر اندام پلیس فاشیست آمریکا بیاندازند. آن ها هم اگر مثل شما فکر کنند، و بجای اعتصاب های خیابانی بی حاصل، به مراکز پارتی های شبانه حمله کنند، خواهند دید که پایه های حکومت آمریکا هم می لرزد.

آنها تابع سیاستی هستند که: قول و عمل مخالف یکدیگر هستند، و به اینکه دروغ های باور پذیر بگویند، افتخار می کنند. لذا شعار دموکراسی و عدالت از طرف آن ها، فقط یک دروغ باور پذیر برای آرام کردن توده ها است. در حالیکه در اسلام گفته می شود که: حرف و عمل شما باید یکی باشد. و این توصیه اخلاقی وقتی اهمیت آن روشن می شود، که بدانیم فرق بین دنیای غرب با اسلام واقعی، همین است که غرب به هرچه می گوید عمل نمی کند! ولی انقلاب اسلامی درپی آن است که: گفته های درست بگوید و خود اولین کسی باشد: که به ان عمل می کند.

بطور مثال آمریکا و اروپا می گوید: که با مواد مخدر مبارزه می کند، یا مشروبات الکلی را بد میداند، یا نهاد خانواده را تشویق می کند! یا صحبت از حقوق بشر و قانون اساسی می کند، ولی می بینیم که درست بر عکس است. از موقعی که آمریکا بر افغانستان مسلط شده، تولید مواد مخدر هزار برابر شده، وحتی برای بهتر حمل کردن آن، از هواپیماهای نظامی و: پوشش دیپلماتیک استفاده می کنند. جالب این است که همان مواد مخدر، را خودشان مصرف نمی کنند، بلکه به جوانان کشور خودشان هدیه می دهند!

لذا راه مبارزه با امریکا، راه مسالمت یا اعتصاب ارام نیست، بلکه همان راهی است که ایرانی ها انتخاب کردند، و آمریکا و شاه را از ایران بیرون راندند. و ان این بود که حملات خود را، به دو رکن اساسی امپریالیسم و استبداد داخلی افزایش دادند: یکی بانکها و دیگری مراکز فحشا بود. آتش زدن بانک ها و سینما ها، باعث شد تا رژیم از بین برود! حتی نیاز به جنگ مسلحانه هم نبود، بار ها فقط امام خمینی تهدید کرده بود که: حکم جهاد می دهم ولی لازم نشد!  اکنون نیز جنگ مسلحانه یا اعتصاب آرام، راه حل ازبین بردن حکومت آمریکا نیست، زیرا که آن ها قادرند بزرگترین: جنایات ها را مرتکب شوند و : کسی با آنها مقابله نمی کند. و این به دلیل وجود بانک ها و: مشروب فروشی ها است. بانکها پول آن را تامین می کنند، و مشروب فروشی ها کله آنها را داغ می کنند! لذا باید در فرانسه و اروپا و حتی امریکا، مردم بانکها و مراکز فساد را آتش بزنند، و ملت خود را از بردگی برای بانکها نجات دهند.

 

Message to the youth of France: victory is near

You accuse the Islamic State, or ISIS with: the operations they did not have any fear in your way, we in the Islamic Revolution, he wanted to fight with the king, told us Communist and retrogressive and so forth. Now the pupil of the eye: the tyrant of France have targeted: he confused they do not know what does, and what it says! Said the attack on the corruption Paris, Isis, and today says Belgium is working! I said all arrested, but is now home to all attacks, to arrest them, for example.

They even attacked the Muslims, the Great Mosque of Paris burned, and what were the crimes that: come out of this confusion, but fortunately still beverages Meng, who have failed to have consumed alcohol. They wanted the alcohol, the Iranians reception and said the noble traditions of France, serving liquor on dinner and lunch. While drinking is forbidden in Islam, and Muslims should not even on the table that is present where liquor is served, and that the landlord should also not prevent it.

  But let me say anything, they say. Your way is the right way. Just corruption centers destroyed, and the corruption of youth stood. The only way to grow dictators is that young people do not have to do with politics, and heads to a party drug and warm. You see, in America, with 99 percent of that movement, but failed and still, people do not know why can not America's smallest police shoot seismic over throw a fascist America. They, too, if you like you think, and instead strike a barren street, night party center attack, they will see that shakes the foundations of America's government.

They are policies that promise and practice against each other, and believe that lies are told, are proud of. The slogan of democracy and justice on its behalf, just a believable lie to appease the masses. However, in Islam it is said that you should be the words and actions. And its importance becomes clear when moral advice, to know the difference between real Islam and the West, this is what the West says does not work! But following the Islamic Revolution is that your statement is right and be the first: it serves.

America and Europe, for example, says that the drug or knows a bad alcohol, or encourages the family! Or talk of human rights and the constitution, but we see is the opposite. Since that America has been to dominate Afghanistan, production of narcotics thousand times, even for the better carrying out of military aircraft: use diplomatic cover. It is interesting that the same drugs, they do not eat it, but the young people themselves are gifts!

Therefore, the fight against America, the peaceful or not peaceful strike, but the Iranians chose the path, and America and the Shah of Iran expelled. And it was that his attacks, the two pillars of imperialism and local despotism raised: one banks and other prostitution centers. Set fire to banks and cinemas, made the regime is gone! Was not even required to armed conflict, many times only Imam Khomeini had threatened that my jihad but not necessary!

Now, armed conflict or strike peaceful solution to eliminating America's government, because they are capable of the greatest: the crimes are committed: one does not deal with them. And this is due to banks: the bars. Bank money can provide, and bars their heads are hot! Therefore, in France and Europe and even America, people burn banks and corruption, and save his people from slavery to the banks. 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

داعش با عملیات پاریس، چشم فرانسه را کور و او را گیج  و منگ کرد، و همین امر باعث افزایش محبوبیت آن شد. بطوریکه در نرم افزار تلگرام، هزاران نفر فالور بوده و درخواست عضویت آن را دارند، ! چهارتن از اعضا انتحاری حمله: جمعه خونین پاریس که فرانسوی هستند، این امر را ثابت می کند که: شاید تمام اعضا آن فرانسوی و: احتمالا از فرزندان اشخاص بانفوذ در: اداره پلیس فرانسه هستند، که به همین علت تا کنون در باره: هویت آنان چیزی گفته نشده است.

یکی از دلایل محبوبیت داعش، ادعای عمل به قران و اسلام است. برای اینکه بدانیم این کار چه اثرات عجیبی دارد، به مثال مائو در چین کمونیست، و آل سعود در عربستان اشاره می کنیم: مائو اصلا محبوبیتی در چین نداشت، امپراطور یا پادشاه چین هم در گیر جنگ: با ژاپنی ها بود، مائو که درس خوانده مسکو بود، تصمیم به موج سواری گرفت، و به اعضا خود گفت: ما ادعا می کنیم که هوادار شاه چین هستیم، و با او در یک جبهه برعلیه ژاپن جنگ می کنیم . و هنگامی که خوب قوی شدیم، انقلاب کرده حکومت چین را ساقط می کنیم.

 در عربستان هم همینطور بود، آل سعود که یهودی بودند، تصمیم گرفتند با تغییر مکان و مذهب، خود را هوادار سر سخت پیامبر اسلام! جلوه بدهند تا به اهداف خود، در سیطره بر قلب امت اسلامی دست پیدا کنند. آن ها که در زمان شاه اسمعیل صفوی، مشمول طرح اخراج کامل یهودیان شده، و از تبریز تبعید شده بودند، در کویت زندگی می کردند. در ظاهر مسلمان شده و به عربستان رفتند، و به مکه و مدینه حمله کردند و: پس از خودنمایی های زیاد، موفق به حاکمیت در ان جا شدند. اولین کاری که کردند، برای انتقام از شیعیان و طرفدارن شیخ صفی و شاه اسماعیل، قبور ائمه را تخریب واز بین بردند. آن ها سال ها مردم را به این صورت فریب دادند، و گفتند: ما عاشق دین اسلام هستیم ولی شیعه را جزء دین نمی دانیم!

اکنون نیز این موج سواری را، به عهده داعش گذاشته اند. جامعه شناسی داعش، آینده پژوهی عمیقی دارد و میداند که: هرچه بگذرد مردم بیشتر به دین اسلام گرایش پیدا می کنند، لذا برای موج سواری خود را شدیدا: وابسته با اسلام و با عقاید افراطی نشان می دهد، تا کسی راجع به اصالت آن ها سوالی نداشته باشد. همینکه بشنود داعش یک رستوران و: محل فساد وفحشا را در مرکز فساد دنیا، یعنی پاریس منفجر کرده، از شادی در پوست خود نمی گنجد.

عملیات روز جمعه داعش، هم خواسته اعضا آن بوده و: هم گرایش جهانی و: مطالبات مردم دنیا محسوب می شد. به همین دلیل هم در اجرا موفق بوده، و هم در موج سواری . گرچه با تحقیقات کوتاهی که انجام شده، این عملیات خود جوش بوده، و حتی نقش جناح توبه کرده سازمان مجاهدین خلق، در طراحی آن آشکار است، ولی به دلیل مقبولیت عام و جهانی این عملیات، داعش آن را مصادره کرده، و برای حسن شهرت خود، مسئولیت آن را فبول نموده است.

جاذبه دیگر داعش در این است که: در جاهایی عضو می گیرد که، کم کاری جمهوری اسلامی کاملا مشهود است. چون مسئولان دولتی و دیپلماسی ایران، به دلیل خود باختگی در مقابل آل سعود و اروپا، از تبلیغات در این دو منطقه جلوگیری می کنند. یعنی در مورد اروپا و اعراب، هیچکس به خود اجازه نمی دهد سوال کند: که آیا اینجا واقعا دموکراسی هست یا خیر؟ با اینکه همه میدانند در عربستان، تاکنون انتخاباتی نشده است، هیچکس حتی مردان جمهوری اسلامی، مطرح نمی کنند چرا در انجا حقوق اساسی مردم، و حقوق بشر رعایت نمی شود؟ در اروپا هم همینطور است، فرانسه و انگلیس مزدوران زیادی بعنوان تحصیلکرده در ایران دارد، که اجازه طرح حقوق بشر را نمی دهند! با اینکه میدانند که بزرگترین: زندان ها در این دو کشور است و دوربین های جاسوسی، حتی اتاق خواب مردم را هم رها نمی کند.

اگر امام خمینی اصرار بر: شعار مرگ بر آمریکا نمی کرد، شاید راجع به آمریکا هم چنین روشی درپیش گرفته می شد. لذا مردم اروپا و عربستان و:  کشورهای تحت سیطره آن، مهمترین منبع پرورش نیرو برای داعش است. مثلا در چچن، ایران هیچگونه فعالیت اسلامی ندارد، ولی عربستان دارای مدارس متعدد دینی است، که همه اعضای مهم داعش از این مدارس هستند.

ه پنج نشست تخصصی در سرای اهل قلم

Pathology: ISIs charm.

Isis with operations in Paris, France eye and blinded him woozy, and thus increase its popularity. As the application telegram, thousands of followers and its membership are! Four members of a suicide attack Friday in Paris that the French are bloody, it proves that: perhaps all members of the French and probably the most influential persons of the children at the police station France, who so ever about identity They did not say anything.

One reason for the popularity of Isis, claims the practice of the Koran and Islam. To know that what is strange effects, the example of Mao in Communist China, and Saudi Arabia are: Mao was not at all popular in China, the Chinese emperor or king in war with the Japanese, Mao lessons Read Moscow, decided to ride the wave, and the members said, we claim that the pro-Shah China, and with him in a united front against Japan's war. And when we were good strong, our revolution to overthrow the Chinese government.

 Also in Saudi Arabia, the Saudis, who were Jewish, decided to relocate and religion, his tenacious supporter of the Prophet! Give effect to its objectives, in the heart of the Islamic nation gain control. Shah Ismail Safavi took it that, subject to full Jewish expulsion plan, and had been deported from Tabriz, were living in Kuwait. Apparently converted to Islam and went to Saudi Arabia, and attacked Mecca and Medina and after the show a lot, they were able to rule on it. The first thing you have to take revenge on the Shia and supporters of Sheikh Safi and Shah Ismail, destroyed the tombs of the Imams from among them. They are the people to be deceived, and said: We love Shia Islam the religion but we do not know!

Now also riding this wave, have the responsibility of Isis. Sociology Isis deep futures and knows that the Islamic religion tends to pass more people, so strongly for your riding wave: associate Islam with extremist ideas show to someone about their authenticity The question is no. As soon as I hear the Isis a restaurant: the corruption, corruption at the center of the world, Paris exploded, the joy does not fit in your skin.

Operation Isis Friday, members were asked: the global trend: the world's demands. That's why the run was successful, and in the surf. Although little research is done, this action was spontaneous, and even the role of the repentant MKO is evident in its design, but because of the universal appeal of the operation, ISIS it confiscated, and for reputation your responsibility is ready to recognize it.

Other attractions ISIS is that where a member is that the Islamic Republic is obvious negligence. Because government officials and Iranian diplomacy, self-esteem because the Al Saud and Europe, the ads in these two areas to avoid. That is about Europe and the Arabs, do not allow any one to ask: Is this really democracy that or not? Although well known in Saudi Arabia, has not been elected, no one even men of the Islamic Republic, asked why there are not fundamental rights, and human rights are not respected? In Europe, too, as many French and British mercenaries trained in Iran, which does not allow human rights plan! Even though they know that the biggest: the prisons in the two countries and spy camera, do not drop even people's bedrooms.

If Imam Khomeini, insisting: 'Death to America will not, perhaps about America is such a method was adopted. Therefore, people in Europe, Saudi Arabia and countries dominated by it, the most important source for Islamic Education is power. For example, in Chechnya, Iran does not have any Islamic activity, but the kingdom has numerous religious schools, which are all important members of the extremist schools.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

اگر حزب الله لبنان به سوی قدس، و یمنی ها به سوی مکه راهپیمایی کنند، امام حسین ع از آن ها راضی تر خواهد بود، واگر قصد شهادت در راه حسین ع را دارند، این بهترین گزینه است!زیرا امام خمینی کبیر، بنیانگذار جمهوری اسلامی گفته است که: راه قدس از کربلا می گذرد، و اکنون زمان آن است تا این شعار، تحقق یابد و تا دیر تر نشده فکری به حال آن بشود. تا کی باید تجمعات میلیونی فقط در داخل ضاحیه، یا برج البراجنه باشد؟ و تاکی باید یمنی ها فقط: به خیابان اصلی صنعا بیایند؟ آیا نباید از پتانسیل این سیل جمعیت، بخوبی استفاده شود؟

البته اگر لبنانی ها و یمنی ها قول بدهند، که این کار را بکنند، مردم هم از کربلا به سوی آن ها خواهند رفت! زیرا کسانی که در فاصله بین کربلا و مکه قرار دارند، بسیار مشتاق تر هستند و اگر صدایی از یمنی ها بر آید، آن ها هم میتوانند حتی قبل از: زیارت اربعین به زیارت خانه خدا بیایند. وکسانی هم که بین کربلا و قدس، قرار دارند در شوق زیارت بیت المقدس بی تاب هستند، تا در مسجدی نماز بخوانند که قبله اول مسلمین بوده، و تمام انبیا الهی در ان نماز خوانده اند.

البته این کار نیاز به تبلیغات وسیع ندارد، یعنی لازم نیست همه رسانه هاس غرب و شرق اعلام کنند، تا مردم بیایند. در این جا رسانه دیگری کار می کند و آن فطرت بشری است. اگر روزی همه مردم به سوی قدس حرکت کنند، تا نماز جمعه را در آنجا بخوانند، هیچ کس نمی تواند مانع آن ها شوند. حتی دشمنان نیز از حمله کردن می ترسند. در تمام راهپیمایی ها ما شاهد هستیم تا: همه آن ها در کمال سلامت به نتیجه می رسند، حتی اگر تعدادی هم کشته شوند، کسی از راه بر نمی گردد. بلکه در فرصت های بعدی تعداد بیشتری می آیند.

راهپیمایی اربعین درست در: سالی اتفاق افتاد و شروع شد که صدام رفت! در ابتدا فقط مردم نزدیک به کربلا این کار را کردند، ولی اکنون به یک همایش میلیونی سالانه، تبدیل شده که از تمام مراسم مذهبی و: غیر مذهبی هم بالاتر است. امنیت آن هم کاملا تضمین شده است و اگر کمی هم اشکال داشته باشد، کسی از رفتن به این همایش منصرف نمی شود.

با تحلیل شرایط فعلی می توان گفت: باید راهپیمایی دو قبله بر گزار گردد. زیرا اکنون فرانسه، که خود داعش را بوجود آورده، تصمیم قطعی دارد که آن را از بین ببرد. زیرا اگر این کار را نکند، داعش فرانسه را از بین خواهد برد! و این شرایط کاملا شبیه شرایط صدام است. دلیل اصلی اینکه آمریکا، صدام را از بین برد این بود که: صدام تصمیم جدی گرفته بود با موشک به اسرائیل حمله کند!

الان هم اگر فرانسه، داعش را ازبین نبرد باید منتظر باشد: تا همه دانسینگ ها و استادیوم های فوتبال از بین بروند. چیزی که فرانسه برای آن ها زیاد زحمت کشیده! و تقریبا در همین سفر اخیر رئیس جمهور ایران، اثبات کرد که حاضر است: شام خوردن با رئیس جمهور ایران را تعطیل کند، ولی شامپاین خوردن را تعطیل نکند! و داعش روی همین نکته انگشت گذاشته اشت، و این نقطه، نقطه مرگ فرانسه است.

در دوران انقلاب اسلامی ایران همینطور بود، سال ها رژیم پهلوی زحمت کشید تا: دانسینگ ها و مجالس فصد و فحشا را راه اندازی کند، تویست داغم کن! را درست کند و مجالس: بازی و شرابخواری را رواج دهد، و از همین راه حکومت می کرد. تا اینکه انقلابیون فهمیدند. از جمله کسانی که اصرار داشتند: این مجالس رقص و آواز را بر هم زند، طیف وسیعی از دانشجویان بودند که: به رهبری اینجانب عمل می کردند. مهمترین کار آن ها بمب گذاری: در مجالس لهو ولعب بود. سینماها را آتش می زدند. که یکی از آن ها بمب گذاری سال 1356 در: رستورانی در رشت بود. پایه های رژیم نه در هواپیماها بود، و نه در ارتش بلکه در همین مجالس بود: که لرزید و ازبین رفت.

لذا تحلیل ساده این حوادث به ما می گوید: حمله فرانسه برای از بین بردن داعش قطعی است، داعش هم با حملات به دخترکان نازپروده فرانسه، آن را تحریک خواهند کرد. بلافاصله بعد از کشته شدن سران داعش، و سقوط دولت اسلامی باید: راهپیمایی به سوی قدس و مکه آغاز شود.

پیش بسوی قبله اول و دوم

Prior to the first and second direction

If Hezbollah in Lebanon to Jerusalem, and Yemenis marched towards Mecca, Imam Hossein it will be more satisfied, if they are going to martyrdom in the path of Hussein, peace be upon him, this is the best option, because the great Imam Khomeini, the founder of the Republic Iran has said that the road to Jerusalem passes through Karbala, and now it is time to this motto, not realized until later had thought it would. How long must rally just inside Zahyh million, or Burj al-Barajneh is? And tachycardia should only Yemen: Sanaa come to Main Street? Should the potential of this influx, well used?

Of course, if the Lebanese and Yemeni promise, which they do, it will go to the people of Karbala! For those who are between Karbala and Mecca are much more enthusiastic. If the sound comes from the Yemeni people, it can also even before the fortieth pilgrims come to visit the house of God. Those that are between Karbala and Jerusalem, with the impatient desire to visit Jerusalem, to pray at a mosque that the first Qibla of Muslims, and all the prophets of God have prayed.

Of course, this requires a massive campaign does not need media that Haass West and East with, so people come. It works in other media, and it is human nature. If one day all people move towards Jerusalem, read the Friday Prayers there, no one could have prevented it. Even enemies are afraid of attack. In all the demonstrations we see and all that can be accomplished safely, even if some are killed, someone does not come through. But more are coming in the next opportunities.

Fortieth march right in there and started when Saddam went a year! At first, only people close to Karbala did it, but now a million annual conference has become that of all religious and non-religious higher. Its security is fully guaranteed and if you have a little problem, not discourage anyone from going to this conference.

By analyzing the current situation can be said to be held rallies either direction. For the French, who created ISIS, decided to destroy it. Because if they do not, Isis will destroy France! And the situation is quite similar with Saddam. The main reason why America, Saddam destroyed was that Saddam was serious decision to attack Israel with missiles!

Now, if France, ISIS eliminate battle should wait until all Dansyng and football stadiums eliminated. France labored thing for them too! And almost at the recent visit of the Iranian president, has proved that: dine with the President of Iran to shut down, but not off drinking champagne! And Isis stands on the left finger point, and this point, France is the point of death.

It was during the Islamic Revolution, for years the regime has suffered: Danes Yang and events phlebotomy and prostitution launch, the hot Twist Me! To make and Parliaments: to promote drinking games, and ruled the same way. Until he realized revolutionaries. Among those who insist that the dances and singing disrupt, who range from students to leading I acted. The work of bombings in Vlb was frivolous gatherings. Cinemas were burned. One of them 1356 bombing at a restaurant in Rasht. The foundations of the regime was not on the plane, and was not in the military but also in the events that shook and destroyed.

The simple analysis of these events tells us: the French attack to destroy certain ISIS, ISIS, together with attacks on cute girls Parvadeh France, it will stimulate. Immediately after the killing of Islamic leaders, and the fall of the Islamic state must begin the march towards Jerusalem and Mecca.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

دولتمردان ایران بدون آنکه بدانند، به یک تست اقتصاد مقاومتی دست زدند. و جواب ناباورانه بالایی از مثبت بودن آن دریافت کردند. که امید است از آن برای بهبود اوضاع بهره گیری کنند. در این تست گردش بالای پولی در اقتصاد ، توانمندی بانکها در ارائه خدمات پولی، و داشتن مازاد تولید به اثبات رسید. و این همان موضوع اعطای وام خودرو بود، که مورد استقبال مردم قرار گرفت، بطوری که مدت آن از شش ماه، به شش روز خاتمه یافت.

     این موضوع نشان داد که اولا :مردم دارای توان مالی بالایی هستند، و در ثانی به تحریک تقاضا هم، پاسخ مثبت می دهند. زیرا در عرض مدت کوتاهی 120هزار نفر، و هرکدام مبلغ صد میلیون ریال، به حساب خودرو سازان ریختند! خودرو سازان هم مانند اغلب تولید کنندگان، نشان دادند که نه تنها بیش از درخواست و: نیاز جامعه تولید کرده بودند، بلکه بازار اشباع شده را هم می توانند: شیفت بدهند و به مصرف بیشتر تشویق کنند. بانکها نیز ثابت کردند که میتوانند: در عرض مدت کوتاهی صدو بیست هزار وام 250میلیون ریالی را پرداخت نمایند! چیزی که ادعا می شد از پرداخت: وام سی میلیون ریالی ازدواج عاجز است.

   وقتی این تست بخوبی جواب داد، مسئولین بیدار شدند و این آزمایش را متوقف کردند. با متوقف شدن آن، هم ارزش خودرو تثبیت شد، و هم ارزش وام بانک ها، و هم توانایی مصرف کنندگان. حالا نوبت دولت است که دست از بازی با اقتصاد بردارد، و نقطه پایانی بر بحران سازی بگذارد. بحران سازی که با هدف سرنگون کردن: دولت قبلی کلید خورده ، هنوز بحران سازان نتوانسته اند: آن را مدیریت کنند. نمونه آن بازی با دلار و نرخ ارز است، که باید از آن دست بردارد، و به تولید و نقدینگی مردم تکیه کند.

    دولت ادعا می کند برای رفع کسری بودجه نیاز به فروش: دلار مازاد خود به قیمت های فزاینده دارد. کاری که در همه دولت ها انجام می شد تا: با جبران و یا کاهش کسری بودجه، موفقیتی را برای دولت در تفریغ بودجه ثبت نمایند. ولی دولت از کمبود بودجه نهراسد، زیرا کسری بودجه مانند: بدهکاری شخصی نیست که ضد ارزش باشد! و دولت سعی کند از شر آن راحت شود! بلکه این کسری بودجه هست، و کار بسیار مفیدی هم هست.

  البته کسری بودجه، مخالفان و موافقان زیادی دارد، اما در دولت اسلامی نباید مانند: دولت های غیر اسلامی فکر کرد، و باید دید که اسلام دراین مورد چه می گوید. لذا کسر بودجه نباید دولت ها را وادار کند که: سیاست های اشتباه و ضد مردمی را، در بودجه ها برنامه ریزی کنند. میتوان گفت به عبارتی : کسر بودجه یک افتخار است، چون دولت می تواند فقط از اعتبار خود، بدون اینکه پولی پرداخت کند، به مردم خدمات رسانی کند و: پروژه های عمرانی را تکمیل نماید.

  در واقع کسر بودجه نشان پیشرفت: برنامه های عمرانی و عقب ماندگی دریافت مالیات ها است. و این به دو صورت توجیه می شود: یا اینکه باید به مردم فشار آورد که: زودتر و بیشتر مالیات بدهند، و کمتر از معافیت های مالیاتی استفاده کنند. یا اینکه دنیا را مجبور کنیم که: نفت ما را گرانتر بخرند! و درنهایت بازهم فروش این نفت، مانند افزایش مالیات ها، فشار بر مردم مستضعف  جهان را دو چندان می کند. پس در افزایش مالیات ها، مردم ایران ضرر می کنند، و در افزایش قیمت نفت، مردم دنیا. زیرا دلالان نفتی هیچگاه، بهای افزایش نفت را از جیب خود نمی دهند.

راه فروش دلار های نفتی دولتی، به قیمت بالاتر هم خیانت مخفی به مردم است. زیرا با افزایش نرخ برابری دلار با پول داخلی، باعث بی ارزش شدن پول ملی، و تحمیل تورم فزاینده بر مردم است. لذا بهترین راه پرداخت اقساطی: بهای ماشین آلات و خدمات پیمانکاران: طرح های عمرانی است که: به کسی هم ضربه نمی زند. اصولا در اقتصاد جهان باید: فروش اقساطی را دولت انجام دهد، نه مردم! یعنی اینکه دولت طرح های عمرانی را تکمیل کند، و بصورت قسطی از مردم مالیات دریافت کند!

   نه اینکه مردم خودرو بخرند، و بصورت قسطی پرداخت کنند! تا دولت مالیات خود را تامین کند. کسر بودجه ، مانند بدهی ایران به کشورهای دیگر است، که اقتصاد دانان سعی می کنند: استمهال آن را نادیده بگیرند و: همه را به روز شده فرض کنند! و لذا جنگ روانی اقتصادی وسیعی را دامن بزنند.

تست اقتصاد مقاومتی، جواب مثبت بالایی داشت!

Test the strength of the economy, had high positive answer!

Iranian authorities without knowing it went to a test of resistance economy. High and unbelievably positive response it received. The hope is that it will use to improve the situation. In this test, the flow of money in the economy, the ability of banks to provide financial services, and a surplus was established. And that is the issue of granting car loans, which was welcomed by the people, so that for the six months ended six days.

     It showed that people with high financial strength, and secondly to stimulate demand, respond. Because within a short period, 120 thousand, and one hundred million rials payment, automakers have taken into account! Auto makers like most manufacturers, showed that not only the question of the need of their community, but also can be saturated market: their shifts and to encourage more consumption. Banks proved to be: Within a short time one hundred and twenty thousand loan to pay 250 million dollars! What was claimed payment: thirty million dollar loan marriage fails.

   When this test worked well, the authorities woke up and stopped the experiment. To stop it, the value of the car was fixed, and the value of loans banks, and the ability of consumers. Now that the state of play with its economy, and put an end to the crisis. Crisis with the aim of overthrowing the government failed previous key, yet failed to Filmmakers crisis: it manages. An example of this game with the dollar and the exchange rate, we have to stop, and people rely on the production and cash flow.

    The government claims to eliminate the budget deficit need to sell dollar surplus has increased in price. What was accomplished in all states by offset or reduce the deficit, success for the government's record budget settlement. But the fear of lack of funding, because the deficit, such as personal liability against the value that is! And the government is trying to get rid of it easily! But this is the budget deficit, and very useful.

  The budget deficit, a lot of pros and cons, but the Islamic state should include the non-Islamic thought, and we should see that in this case what Islam says. The budget deficit should force the government to policy mistakes against our people, in the budget plan. That is to say: the deficit is an honor, because the government can only own credit, without pay, to public services and projects to complete the construction.

  The deficit showed improvement program development and underdevelopment is taxes. And this can be justified in two ways: either you have to push people out: sooner and more taxes, and less use of tax breaks. Or that the world we have that our oil is more expensive to buy! Finally, even the sale of the oil, such as tax increases, so does the pressure on the world's poor people. So tax increases, harm the people of Iran, and the rise in oil prices, the world. Because no oil speculators, the price of oil will not take out of your pocket.

The sale of state-owned oil dollar, higher prices betrayed the secret to the public. Because with the increase rate of the domestic currency against the dollar, the devaluation of the national currency, rising inflation and imposed on the people. The best way to pay installment: the cost of equipment and services contractors: construction project is: to not hit anyone. Basically, the global economy should be: sales to government, not the people! This means that the government plans to complete the development, and the installments of the taxes!

   Not that people do not buy cars, and pay installments! To meet their tax administration. Deficit, such as the debt of other countries, which economists try to: rescheduled ignore it: assume everyone updated! The range of economic and psychological warfare to stir.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

تاریخ غرب مملو از زندگی در: حرام زادگی ها است. وقتی که مسلمان ها اروپا را تسخیر کردند و: همه نقاط آن تا اسپانیا مسلمان شدند، آندلس یا اسپانیای آن موقع، طرحی ریخت که بسیار موفق بود! و توانست مسلمان ها را بیرون کند. و آن استفاده از زن و شراب و ایجاد محیط حرامزادگی بود. آن ها به این نتیجه رسیدند که زنان خود را، زیبا و بی حجاب کنند و آن ها را، بین مسلمان ها بفرستند و از طریق اغوا گری، با آنان هم آغوش نموده و ضربه خود را بزنند. و در بسیاری موارد از طریق شراب، انان را از حالت عادی خارج کرده،  و یا آنان را مدهوش کرده و از بین ببرند.

این روش ان ها جواب داد، لذا از همان زمان اروپا، برای رهایی از دست مسلمان ها، به حرامخواری و حرامزادگی روی آوردند. در قرون معاصر شاهد بیشترین فعالیت آن ها، در این زمینه هستیم و اساس فرهنگ سینمایی و هنری ، علمی غرب را هرزگی و شرب خمر تشکیل می دهد. البته آن ها که وارد این کار شده، و آن را تشویق می کنند، خودشان سعی دارند حتی: لب به الکل نزنند و یا مواد مخدر را اصلا مصرف نکنند!

     در قرن بیست و یکم می بینیم که: بالاترین ثروت و درآمد غربی ها در : قاچاق مواد مخدر یا اسلحه و کلیه در آمد هایی، که در اسلام حرام شمرده شده است. بیشترین تبلیغات ماهواره ها و رسانه های غربی، بر دو محور شراب و زن، و برخی بر محور خشونت هست. که همگی از نظر از نظر اسلام مردود است. و غرب از این شکاف استفاده کرده و: مسلمان ها را در سراشیبی نابودی قرارداده است.

متاسفانه از میان مسلمان ها نیز، گروهی همین استراتژی را برگزیده اند که: نمونه آن آل سعود است که، ضد اخلاقی ترین رسانه ها را حمایت می کند. شاهزاده های سعودی همگی هم، در راس گروه های قاچاق مواد مخدر هستند.

در داخل ایران هم گروههای نزدیک به آل سعود، این تفکر را دارند آن ها بدحجابی و بی حجابی را، مسئله مهمی نمی دانند. حتی از واحد های گشت نیروی انتظامی بخاطر: برخورد با الکلی ها و زورگیران، قاچاقچیان و جاسوسان ناراحت هستند! که در اصطلاح سیاسی به آن: تساهل یا تسامح می گویند، یعنی امر بمعروف و نهی از منکر نمی کنند! بلکه برعکس امر به منکر، و نهی از معروف می کنند.

اما اکنون افراط در این روش ها، اروپا و آمریکا به انتهای راه خودش سوق داده، و امیدی برای اینده آنان باقی نگذاشته است. غرب اکنون، هم از نظر ایدئولوژی شکست خورده، و هم از نظر اقتصادی به بحران های نهایی گرفتار شده است. تنها راه نجات آن ها آشتی با اسلام بود، که در مذاکرات برجام دیده شد. اکنون منت کشی آن ها نتیجه داده، و قرار است که رئیس جمهور ایران به اروپا برود، تا آشتی با تمام غرب را کلید بزند.

اما گویا عده ای هستند که این کار را دوست ندارند، و با انفجار مهیب در لبنان و عراق و حتی فرانسه، می خواهند مانع این آشتی جهانی شوند. البته آنها سالها سعی داشتند که: این انفجار ها را به مسلمانان نسبت دهند. اما کم کم مردم دنیا این را فهمیدند، و رسانه ها جای خود را به درستی شناختند، و برخی نیز به اسلام روی آوردند. برای بار دوم آن ها حتی اقدام به ظاهر سازی هم کردند، و با ایجاد دولت اسلامی خواستند بگویند: که حرف ما درست است .

     ولی این شگرد آنان نیز، امروز نقش بر آب شد. وجود  انواع و اقسام ملیت ها مخصوصا اروپایی ها، در گروه داعش نشان داد که ترور و و کشتار، فقط کار اروپائیان بوده وبس. زیرا اسلام دست مسلمان ها را بسته است، تا آنها جنایت نکنند. اما غرب به این چیز ها به عنوان خرافات نگاه می کند، و آن را مسخره می کند. غرب می گوید اگر تو قتل نکنی، دیگران تورا از بین می برند و می کشند: بکش تا زنده بمانی! در حالیکه در اسلام گفته می شود: کشتن یک نفر برابر با کشتن تمام انسان ها است! زیرا همان کسی که کشته شد، اگر زنده می ماند می توانست صاحب: فرزندان و ایل و تبار شود که، با کشته شدن او این سلسله قطع می شود، و دیگر هیچکدام به دنیا نمی آیند.

الغرب السباكة لا یعمل الالتزام.
West plumbing does not work obligation.
West history is full of life: born is prohibited. When Muslims conquered Europe and all parts of the Muslim Spain, Andalucia or Spain then plan out which was very successful! And the Muslims out. And the use of women and wine and was bastardization environment. They concluded that their wives, and their beautiful and unveiled between Muslims and the seduction of their founding, they embrace it and take your shot. And in many cases by wine, they are out of the normal, or inviting them and destroy.
This way, they said, so since Europe, to get rid of Muslims, took to Hramkhvary and bastardization. In recent centuries, the greatest activity, are in the field and on film culture and art of the West debauchery and drinking up. Of course, those who enter the job, and encourage it, they try to even lips to touch alcohol or drugs do not drink at all!
     In the twenty-first century, we see that the highest income and wealth Westerners in drug trafficking, weapons and all, was that, which is forbidden in Islam. Most of the satellites and the Western media advertising, both based on wine and women, and some is based on violence. That all of Islam is unacceptable. And the West has used this gap: the destruction of Muslims is on the downhill.
Unfortunately, the Muslims, the group adopted the same strategy that instance it is the House of Saud, the most immoral media support. Saudi princes, all together, at the head of drug trafficking.
Groups inside Iran near the House of Saud, the idea of ​​the dress and the veil, not a big deal. Even the police patrol unit for treatment of alcoholics and extortion, smugglers and spies are upset! Which in political terms it: tolerance or tolerance to say, the good and forbidding the evil is not Bmrvf! Rather, it is evil, and forbid them famous.
But now indulge in these practices, Europe and America led to the end of his way, and leaves their hopes for the future. West now, both in terms of ideology failed, and in the final economic crisis caught. It was the only way to reconcile with Islam, was seen in the negotiations Brjam. All text is the result of the draw, and the Iranian president to go to Europe, to reconcile with the West as a key.
But if people who do not like, and with the explosion in Lebanon and Iraq, and even France, would be prevented by universal reconciliation. They had tried for years: the explosion to the Muslims. But little by little people understood this, and the media correctly recognized, and some have turned to Islam. For the second time it was even the appearance of it, and to establish an Islamic state wanted to say that our word is true.
     But the practice they have today were dashed. There are all sorts of nationalities, especially the Europeans, the ISIS showed that terror and destruction, Europeans work was only Personal homepage website counter. Muslims because Islam is closed, so that they do not crime. But the West sees these things as superstition, and it's ridiculous. West says if you do not kill, kill and kill others Tora: kill to stay alive! While Islam is said to kill one person is equal to killing all humans! Because the one who was killed would have survived if the children of the tribe that, this series is interrupted by his death, and not born of any.
نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :