ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02133166179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

پایان بحران اقتصادی جهان،  با روش عاشورایی.

روز حسین ع یا عاشورا، فقط غمنامه نیست، کتاب زندگی است آن هم زندگی: آزادانه و جوانمردانه. امام حسین ع فرمود:اگر دین ندارید لا اقل آزاده باشید. و همچنین فرمود: مرگ با عزت از زندگی با ذلت بهتر است. یکی از شقوق زندگی با ذلت، استعمار اقتصادی و داشتن زندگی سخت معیشتی است. آیا این ذلت نیست که یک قاره ای مثل آفریقا، مرکز طلا و اورانیوم جهان باشد، ولی مردمش قحطی زده و گرسنه ، محتاج کمک های دیگران باشد؟ هیچ کشوری در جهان نیست که: منابع بیشمار اقتصادی چندین برابر: جمعیت خود نداشته باشد، ولی چه چیزی باعث شده تا افغانستان، یا میانمار در گرسنگی باشند، و یا مردم مکزیک و پرو شب گرسته بخوابند؟

چرا باید در امریکا و اروپا، همیشه نوانخانه ها شلوغ باشند و: حداقل غذا هم به خیلی ها نرسد؟ چرا آلمان، قوی ترین اقتصاد اروپا از پذیرش: چند صد نفر آواره سوری هراس دارد؟ و چرا اروپا دروازه خود را به فقرا بسته اند؟ آیا این زندگی ذلت بار نیست که: در استرالیا و کانادا، مهاجرین مانند بردگان کار کنند و: بعد هم شب را گرسنه بخوابند؟ا در شیلی و نیکاراگوئه با داشتن آنهمه منابع مس و نیشکر، مردم فقیر و کپر نشین و برای: روشنایی کپر خود برق دزدی کنند؟

آیا این ذلت نیست که درعربستان و بحرین، یمن و کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس، با وجود منابع سرشار نفتی، برای گذران زندگی باید کودک فروشی، و تن فروشی کنند؟ در چین بعنوان اقتصاد اول جهان، مردم سوسک و خرچنگ ، گوشت سگ و میمون بخورند، و برای رفع گرسنگی، حتی به موش ها هم رحم نکنند؟ اینست که امام حسین می گوید: (هیهات مناالذله)

ازما ذلت و خواری و خفت باید دور شود. خداوند ما را آزاد آفریده و: همه امکانات رفاهی را برای ما گذاشته. فقط مواد مغذی دریا، هشت برابر جمعیت فعلی روی زمین را سیر می کند، و یا معادن نفت و گاز برای: صد ها سال انرژی را تامین می کند، چرا مردم باید در سختی زندگی کنند؟

فرمول عاشورا برای این گره های کور، یک راه حل ساده دارد: مشکل اصلی تمام این گرفتاریها، حاکمان ظالم و ستم پیشه هستند. آن ها جلوی کار و کشاورزی مردم را می گیرند، و همه محصولات را هم برای خود برمی دارند، و مردم گرسنه می مانند. لذا باید آن ها ازبین بروند، قران هم همین را می گوید: (فقاتلو ائمه الکفر) سران کفر و نفاق را بکشید! این ها همان هایی هستند که: ثروتشان برابر تمام دارایی های مردم خودشان است.

   آل سعود اگر پول های نفت را بین مردم تقسیم می کرد، و همه را برای خود برنمی داشت، آیا چنین ثروتی داشت؟ خلیفه بحرین یا فطر و امارات، از همین راه به ثروت رسیده اند. زیرا حاصل دسترنج کارگران را می فروشند، به دلار تبدیل می کنند و به خزانه خودشان واریز می کنند. در حالیکه دستور اسلام و خدا این است که: هرنوع در امد عمومی باید به نسبت مساوی، بین همه تقسیم شود. همه ثروت ثروتمندان هم باید تقسیم شود. امام حسن برادر بزرگتر ، چند بار تمام ثروت خود را تقسیم کرد.

روز عاشورا این ثروت تقسیم می شود، وهمه ثروتمندان خوب برای: مردم خودشان غذا و امکانات، می خرند و تقسیم می کنند. غذای نذری یعنی همین . به عبارت بهتر، اگر ثروتمندی به دلیل فکر اقتصادی قوی تری، توانست در آمد بیشتری داشته باشد، باید تا آنجا که می تواند، با اختیار خود، آن را بین مردم تقسیم کند. اما اگر با اختیار تقسیم نکرد، باید او را مجبور به این کار کرد. (خذ من اموالهم صدقه)

درواقع ثروتمندانی که از: توزیع ثروت خود جلوگیری می کنند، یزید های کوچکتری هستند که: باید با آن ها مبارزه کرد. زیرا مشخصه عمده آل ابو سفیان، در ثروت نامشروع آن ها بود . آن ها هرگاه می خواستند که: کسی را فریب بدهند، و از اردوگاه امام حسین ع خارج کنند، به او پیشنهاد پول و ثروت و: کیسه های پر از طلا می دادند.

   کاری که امروز بانک های جهانی می کنند. برای فریب مردم، به یکی دو نفر آنان پول زیاد می دهند، تا بقیه پولهایشان را به بانکها بیاورند، و بانک ها با این پول ها، اقتصاد مردم را قبضه کنند و: آن ها در فقر و محرومیت و: بی پولی بمانند تا همیشه محتاج باشند!

پایان بحران اقتصادی جهان،  با روش عاشورایی.

The global economic crisis, with Ashoura.

Hosseini or Ashura day, not just tragedy, it is a living book of life: free and fair. Imam Ali said, if not religion, at least not free. And also said: death with dignity is better than life with shame. One of the alternatives to live with humiliation, economic colonialism and is living a hard life. Is it not a disgrace that a continent like Africa, the world's gold and uranium, but people are starving and hungry, need the help of others? No country in the world where the economy is many times many resources: its population is not, but what makes Afghanistan or Myanmar, in hunger, or the people of Mexico and Peru to sleep hungry at night?

Why should America and Europe, always crowded shelters and at least as many are not food? Why Germany, the strongest economy in Europe to accept a few hundred Syrians feared? And why Europe have closed their gates to the poor? Is not the humiliation of living in Australia and Canada, immigrants work as slaves after sleep hungry each night? The copper resources in Chile and Nicaragua and cane having so many poor people and shed settle for Lighting shed steal electricity?

Is it not a disgrace that Saudi Arabia and Bahrain, Yemen and other countries in the Persian Gulf, despite its rich resources of oil, to make a living to children wholesale, and not prostitution? In China as the world's economy, people beetles and crabs, dogs and monkeys eat meat, and to steal, even in mice not spared? Says that Imam Hussein ()

Humiliation and disgrace should be away from us. God created us free and all the amenities to be set up. Only nutrients sea, eight times the current population on earth, garlic, and oil and gas deposits to: provide energy for hundreds of years, why should people live in hardship?

Ashura formula for the blind nodes, a simple solution: the main problem of all these troubles, the rulers are oppressive. They are front and agricultural people, and all their products to remove, and people would starve. Therefore, they should be destroyed, the Qur'an says the same thing: the heads of infidelity and hypocrisy drag! These are the ones that wealth is equal to all the assets of their own people.

   If a Saudi oil money was divided among the people, and not take it all for themselves, Is this worth it? Bahrain or the United Arab Emirates Khalifa al-Fitr, the same way to have wealth. Because the resulting wage workers sell the dollar and the Treasury to deposit themselves. While Islam and God's command is that the public should have all the revenues equally among all divided. All the rich wealth should be divided. Imam Hassan's older brother, several times divided all their wealth.

Ashura this wealth is divided, and all the rich are good for people feed themselves and facilities purchased and divide. The food is aways. In other words, if a wealthy due to stronger economic thought, there could be more, should as far as you can, at their discretion, divide it among the people. But if the division had not, he must be forced to do it.

In fact, the rich to distribute their fortunes prevent, Yazid are smaller: they must be fought. Because the main character on Abu Sufyan, the wealth it was illegitimate. If they wanted someone to deceive, and out of the camp of Imam Hussein, peace be upon him, offered him money and bags were full of gold.

   What the World Bank are today. To deceive the people, to answer one or two of them a lot of money to bring the rest of the money to the banks, and banks with the money, the economy and people seize it in poverty and deprivation: lack of money to stay forever they need!

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

حل چالش های اقتصادی با: الگوی محرم و صفر.

بسیاری از اشخاص ساده اندیش به: محرم و صفر فقط یک نگاه ترحم آمیز دارند! که چرا امام حسین ع خودش را به کشتن داد، تا اینهمه مردم در عذاب باشند، و هرسال برایش عزاداری کنند! اما این احمق ها نمی دانند که: امام قتیل العبرات است، یعنی یک اسوه همه جانبه: برای همه نوع عبرت پذیری. آن هم فقط برای گریه کردن نیست. البته برخی ها بزرگوارانه! به امام حسین حق می دهند که: در مسائل سیاسی هم دخالت کند، و می گویند که برای مبارزه با: حاکم ظالم قیام کرده است . ولی اگر قیام امام حسین ع تک بعدی بود، نمی گفتند عبرات می گفتند عبرت!

عبرت های عاشورا هم، فقط سیاسی نیست. یعنی امام مبارزه نکرد که فقط: مسائل سیاسی و یا دینی و اخلاقی حل شود. به نظر ما بزرگترین مبارزه امام حسین ع، مبارزه با ابعاد پنهان حاکمیت جور، اعم از سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ، نظامی و حتی مدیریتی است. و از این ظلم بالاتر نیست که: ما گرفتاری اقتصادی داشته باشیم، و راه حل آن را از امام حسین ع، نخواهیم و به دیگر کوتاه بینان تاریخ، که نامشان را دانشمندان اقتصادی گذاشته اند! امید داشته باشیم تا مشکلات ما را حل کنند. البته مردم این را قبول دارند که: حتی در مشکلات اقتصادی و سیاسی هم، به ائمه پناه می برند. بسیاری از خواسته های زائران مخصوصا در حرم امام رضا ع، خواسته های اقتصادی و معیشتی و: مشکلات بیکاری و بدهی است. ولی دولتی ها و روشنفکران، بهتر می بینند که به آدام اسمیت و کینز! پناه ببرند و آنها را از گورشان بیرون بکشند.

    لذا ما دونوع اقتصاد داریم: یکی اقتصاد سنتی یا مذهبی و دیگری: اقتصاد لیبرالی یا دولتی .این دونوع، دو تفکر نیستند بلکه عملکرد و حل چالش ها هم هستند. مثلا دولتی ها با شادمانی از اصل: تحریک تقاضا در اقتصاد ایران حرف می زنند، و به خیال اینکه مطلب جدیدی کشف کرده اند، تئوری های مصرف گرایی کینز را، برای ما سخنرانی می کنند. در حالیکه اقتصاد ایران بطور سنتی، چهار مرحله تحریک تقاضای فصلی، و چندین مرحله تحریک تقاضای گردشی دارد. مردم ایران بطور سنتی، یک سال کار می کنند و پس انداز می کنند، تا در شب عید آن را خرج کنند. لذا نوروز یکی از ابزار تحریک تقاضا، و مصرف گرایی درایران است. که درماه اسفند به اوج خود می رسد، و مقایسه آن با رکود فرودرین ماه، بخوبی رونق اقتصادی را نشان میدهد.

    یکی دیگر موضوعات، باز شدن مدارس است که شهریور ماه را به ماه شکوفایی اقتصادی می رساند. در آغاز تابستان نیز این موضوع وجود دارد: تعطیلات بزرگترین حامی رونق: صنعت گردشگری در ایران و جهان است. و بالاخره شب چله و: ورود به زمستان هم بازار گرمی خود را دارد.

علاوه بر مصرف گرایی و تحریک تقاضا، در اول هر چهار فصل، ما موارد گردشی هم داریم که: نمونه آن محرم و صفر است. در این دوماه همه اقتصاد ایران، به میدان می آید از صنایع غذایی و: نذری های همه گیر تا صنایع پوشاک و منسوجات، حتی الکتریکی و الکترونیکی. غیر از محرم و صفر ایام عزادار و شهادت هست، به ماه شعبان و رمضان می رسیم، یاعید قربان و عید غدیر،  که ایام شادیها هستند و تولدها، که توصیه فراوان شده برای همدیگر، هدایا بخرند و به همدیگر عیدی بدهند.

    شاید اقایان بگویند اینها علمی نیست! و مثلا احساسی است . ولی بدانند همین رفتار های اقتصادی است که: ایران را هزاران سال است که برپا نگهداشته، و نگذاشته مستعمره کسان دیگر بشود، و یا دست نیاز به سمت دیگران درازکند. ما در روایات داریم که امام صادق فرمود: خداوند جهان را در ایام نوروز خلق کرد، و به انسان ها گفت همه ساله آن را جشن بگیرند، و از نعمت های خدا استفاده کنند، امام صادق تاکید می کند که: ایرانی ها آن را گرامی داشتند، ولی اعراب آن را ضایع کردند!

اگر بپذیریم که ادیان الهی، یک ریشه دارد، و ایران اسلامی همیشه توحیدی بوده است، لذا می بینیم که همین ها، باعث اقتدار و پایندگی آن شده، چه در آن زمان که می گفتند: فر ایزدی نگهدار ما است، چه اکنون که می گویند خداوند نگهدار ما است.

Economic challenges: the pattern of Muharram and Safar.

Many people naive to: Muharram and Safar just have a compassionate look! That's why he killed Imam Hussein, peace be upon him, to all the people in torment, and mourn for him every year! But these fools do not know that Imam a comprehensive model for all types of lessons. It is not just to cry. Some are generous! Imam Hussein right answer to that: the political issues involved, and say that to fight: the tyrant resurrected. However, if one-dimensional as the uprising of Imam Hussein, Brat said they do not learn!

Lessons of Ashura, just not political. The imam did not just struggle: political or religious and moral issues are resolved. In our view, Imam Hossein biggest fight, fight tyranny with the rule of hidden dimensions, including political, economic, cultural, military and even management. And not higher than the injustice we have economic problems, and solutions from the Imam Hussein shrine, not short and to other foundations on which economic scientists have their names! Hope to solve our problems. Of course people would agree that even in the economic and political problems, the imams refuge. Many pilgrims, especially at the shrine of Imam Reza's demands, the demands of the economy and living conditions and problems of unemployment and debt. But governments and intellectuals should see that Adam Smith and Keynes! Shelter and take them out of the grave.

    So we have two types of economy: one religious and the other traditional economy or economy or government liberal. These two types, but the two thoughts together and solve challenges. Governments such as rejoicing of principle: to stimulate demand in the economy speak, and to think that you have discovered something new, Keynes's theories of consumption, they speak to us. While the economy Traditionally, four seasonal demand stimulation, and multiple phase electric demand is stimulated. Iranians traditionally a year of work and saving to spend on the eve of it. The New Year is one of the tools to stimulate demand, and consumption in Iran. Which reaches its peak in early March, and compare it with the stagnation Frvdryn months, as well as economic prosperity shows.

    Another topics, opening of schools in September will bring prosperity to the moon. There is also the matter at the beginning of the summer holidays is the largest supporter of development: tourism in Iran and the world. And finally Poly night: its warmth into the winter market.

In addition to consumption and stimulate demand, at the beginning of each season, we still have to visit the sample it is Muharram and Safar. In these two months, all of Iran's economy, the field comes from the food industry: Votive pandemic clothing and textiles industries, even electronic. Apart from mourning period of Muharram and Safar and is testimony, in the month of Sha'ban and Ramadan comes, Yayd Adha and Eid al-Ghadir, that festive occasions and birthdays, many recommendations to each other, giving each other gifts to buy and to pay.

    Perhaps Mr. say this is not science! And such feeling. But know that economic behavior is that Iran maintained for thousands of years, and not a colony of other people, or the need to extend the others. We have traditions that Imam Sadiq said: God created the world during the New Year, and the man said to celebrate it every year, and the blessings of God, the Imam insisted that Iranians celebrate it respectively, but the Arabs destroyed it!

If we accept that the divine religions, a root, and the Islamic Republic of Iran has always been monotheistic, we can see that this would cause lasting power and it is what they said at the time that the oven is our protector god, what is that say God bless us..

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

براساس آمار های موجود، ایران از لحاظ بسیاری از منابع اقتصادی، دارای مزیت های نسبی و: برتری های بی رقیب است. نفت و گاز ایران و معادن آن بسیار زیاد، و دارای ارزش فراوانی است، مخصوصا نیروی انسانی تحصیلکرده و: باهوش آن در سطح جهان حرف اول را می زند، موقعیت ژئو پلیتیک آن هم، بسیار موقعیت مناسبی است. اما چرا اقتصاد ایران رشد منفی نشان می دهد؟ و تورم در ان بسیار بالا است؟ صادرات آن در ردیف 51از 229کشور است.

شاید  مهمترین مسئله این است که: اصلا اقتصاد ایران مشکلی ندارد. بلکه این بحران سازان و: متحصصین بحران سازی هستند که: چنین سیاه نمایی و تبلیغات منفی می کنند. دلیل آن این است که اقتصاد ایران هم، مانند جنگ تحمیلی آن، چهل سال است یک تنه به مبارزه: با جهان رفته و پیروز هم هست. اگر اقتصاد ایران قوی و کار امد نبود، جنگ تحمیلی هم پیروزی نداشت. تحریم هم باعث فروپاشی نظام ایران می شد. لذا باید گفت: اولین نکته این است که به حرف آن ها گوش ندهیم.

برای روشن تر شدن موضوع، ما باید اقتصاد روشنفکری یا دولتی را، از اقتصاد مردمی و اسلامی جدا کنیم. اقتصاد دولت در ایام جنگ، زیر صفر بود و نخست وزیر وقت، بارها به همین دلیل استعفا داد! و این امر تا کنون هم ادامه دارد، یعنی هر دولتی روی کار می آید، می گوید خزانه خالی را تحویل گرفته، یا یک مخروبه ای به نام ایران را! به او تحویل داده اند.

 هیچگاه نشده در این چهل سال، دولتی آمده و بگوید خزانه پر است! و همیشه هم این سوال مطرح بوده: اگر خزانه خالی است چرا پس اینهمه جوش می زنند، حق و ناحق می کنند و تبلیغات وسیع به راه می اندازند که: صاحب دولتی شوند که خزانه اش خالی، شهر هایش ویران و اقتصادش نابود شده است؟ یا حرفهایشان دروغ است یا عملکرد شان صادقانه نیست. اما شق سومی هم وجود دارد که: اقتصاد ایرانی اسلامی را نمی فهمند!

     زیرا که اقتصاد ایرانی اسلامی، یک اقتصاد منحصر به فرد است، و قابل قیاس با هیچکدام از اقتصاد ها نیست، و اصلا نمی خواهد مثل آن ها هم باشد. زیرا اگر مثل آن ها بود، یک روزه شیرازه را می کشیدند، و کشور را نابود می کردند. مانند همین موشک ها یا پادگان های: عمق 500متری که شبیه هیچکدام از: پادگان ها نیست! زیرا اگر شبیه بود، و یا از قدرتی کمک گرفته شده بود، اطلاع آن ها، همیشه مانند شمشیر داموکلس بود که: بر گردن ما آویزان می شد، و جلوی پیشرفت را می گرفت.

   اگر در سازمان اطلاعاتی دوران انقلاب اسلامی مطالعه کنیم،می بنیم  که این سازمان اطلاعاتی، شبیه هیچکدام نیست و همه را هم دور می زند! و آن ها را بی خبر می گذارد. والا انقلاب اسلامی به پیروزی نمی رسید. اگر از الگوی کا گ ب استفاده می کرد، اسرائیلی ها آن را فوت آب بودند، و اگر از الگوی موساد استفاده می کرد، روسها پدافند آن را می دانستند، و اگر از انتلیجنت سرویس یا سیا الگو می گرفت، زودتر از این افشا می شد و نابود می گشت.

لذا می بینیم که نوار های امام خمینی، به سرعت برق و باد در همه خانه ها توزیع می شد، و در هر راهپیمایی میلیونها نفر حاضر می شدند! در حالیکه غرب و شرق، برای این کار میلیارد ها دلار خرج می کردند، و عاقبت هم یک تظاهرات فرمایشی از آب در می امد. اقتصاد ایران هم قوی است و هم متعادل، فقط چشمان کور، باید خودشان را علاج کنند تا: این واقعیت را درک کنند.   نفت ایران طوری است که: اگر نفت همه کشورها تمام شود، تازه آغاز می شود! گاز ایران منابع بی انتهایی است که: با اینکه همسایگان از آن دزدی می کنند، ولی اضافه می شود که: کم نمی شود. اینهمه می گویند شهریه ها گران است، و مردم را نا امید می کنند، ولی هرسال بیش از سال های قبل، فارغ التحصیل و متخصص داریم!

    با ندادن مجوز و: سخت گیریهای دولتی، تولید را به بن بست می کشند! ولی می بینیم که همه چیز در ایران تولید می شود، و حتی مارک خارجی می خورد، که از دست این گیر بازار ها خلاص شود.

Where is the weakness of the economy?

According to available statistics, Iran has many economic resources, has the advantages of: excellence is unrivaled. Oil and gas and mining is very high, and has a great value, especially educated manpower: in its clever word comes first, its geopolitical location, is very well positioned. But why did the economy show negative growth? And inflation is too high? Its exports in row 51 of 229 countries.

Perhaps the most important thing is that the economy is no problem at all. But this crisis makers: specialists crisis are of such slander and propaganda work. The reason is that the economy, as in war, the forty year alone to fight with the world and win, too. If the economy was not strong and was working, did not win the war. The breakdown was boycotting the Iranian regime. Therefore, it must be said: The first thing is to not listen to them.

To clarify the issue, we have the intellectual or the state of the economy, the economy of the people and not separate. The state of the economy during the war, was below zero and the Prime Minister, has resigned for that reason! And this has continued, ie any government that comes to power, said the treasury was empty handed, or a ruin called Iran! He handed. Not always in these forty years, to come and tell the public treasury is full! And always has been the question arises: if the treasury is empty because then they all boil, right and wrong and to launch a massive campaign that a government that his treasury empty, ravaged its city and its economy is destroyed? Their performance is not honest or professional or false. But there is a third alternative: the Islamic Iranian economy do not understand! For the Islamic Iranian economy, an economy is unique and not comparable to any economy, and it will not be like them. Because if it was like, one day I'd thought headband, and the country was destroyed. Such as missiles or barracks: a depth of 500 meters, which is similar to any of the barracks no! Because if you like, or was the power assist, inform them, always like the Sword of Damocles that hung on our necks, and the progress was. If we study the Islamic Revolution in intelligence, Vtryf the intelligence agencies, as well as any and all bypasses! And they know it. Otherwise, the Islamic Revolution's victory was not. If the pattern of the KGB used, Israelis feet of water, and if the pattern used by Mossad, the Russian defense knew it, and if the CIA model was Antlyjnt or service, earlier disclosed and was destroyed.

Therefore, we see the tape of Imam Khomeini, the wind speed and power were distributed in all homes, and millions of people have been marching in! While the West and the East, to the billions of dollars spent, and finally a stage protests came from the water. Iran's economy is strong and balanced, just blind eyes, to cure themselves to the fact understand. Iranian oil so that all countries if oil runs out, is just the beginning! Iran's gas resources is endless: Despite its neighbors steal, but added that does not slow down. But say tuition is expensive, and people are disappointed, but every year more than in previous years, we have specialized graduate! The lack of licenses: government retrenchments, production deadlock kill! But we see that everything is produced in Iran, and even foreign brands there, which is rid of the consuming market. 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

ریاست محترم سازمان ملل متحد!

 با سلام و احترام به اطلاع  میرساند که: اینجانب شکایتی بر علیه سازمان های حقوق بشری دارم، که نشان می دهد آن ها از بودجه عمومی ساز مان، و حق عضویت همه کشورها استفاده می کنند، ولی فقط  گزارش های دروغ می دهند، و بسیاری از گزارش هایی هم که باید بدهند، از دادن آن خود داری می کنند. خواهشمند است دستور فرمایید این شکایت، در دادگاه بین المللی لاهه مطرح گردد، و نامبردگان به اشد مجازات برای: دروغ گویی و پوشاندن حقایق، محکوم گردند با تشکر.

مواردی که نشان می دهد دروغ گویی کرده اند:

در مورد گزارش های حقوق بشری در ایران، همگی از ابتدا دروغ بوده است. زیرا که قانون اساسی ایران و قوانین موضوعه آن، بر اساس شرع مقدس اسلام است، و حقوق عمومی این آزادی را برای هرملت داده است، که براساس قوانین داخلی خود، که از مجاری قانونی تصویب شده اقدام نماید.

در قانون مجازات اسلامی که: به تایید مجلس و شورای نگهبان نیز رسیده، براساس ایات قران، کسانی که در زمین فساد کنند، مفسد فی الارض شناخته می شوند، و باید از بین بروند و اعدام شوند.. کسانی که اقدام به قتل یا سرقت مسلحانه، یا قاچاق مواد مخدر می کنند، از این نوع مجرمان هستند. لذا شرع مقدس اسلام نمی پذیرد، اینگونه افراد در روز زمین باشند، زیرا وجود آنان مانند میکرب است، و سریع سرایت کرده ودیگران را هم معتاد می کنند .

 یکی دیگر از احکام اسلام، این است که دست سارق را ببرند، زیرا دزد ممکن است از یک خانه، یا یک مغازه دزدی کرده باشد، ولی با شنیدن این خبر، همه مغازه دار ها و همه خانه دار ها، دچار ترس و ناامنی می شوند که: شاید فردا نوبت آن ها باشد، واین امر یک جرم و یا یزه فردی و ساده نیست، بلکه با امنیت عمومی سر و کار دارد، لذا باید دزد را دست برید تا در بین مردم،  این عادت از بین برود.

مواد مخدر نیز سالیانه باعث: از بین رفتن میلیون ها جوان، در سراسر جهان می شوند. و باعث این مرگ و میر ها، کسانی هستند که برای سود آوری و پرکردن جیب خود، با علم به مرگ آور بودن آن، اقدام می کنند لذا اینگونه افراد هم نباید، در بین مردم زنده بمانند. و همه این ها با طی مراحل قانونی اثبات جرم، و اهمیت آن اقدام می شود. لذا گزارش این امور به عنوان خلاف قانون بشر، تخلف محسوب می شود.

 میتوان گفت حمایت از جانیان و خیانتکاران هم هست! یعنی سازمان حقوق بشر، با انتشار گزارش های حمایتی، ثابت می کند که با آن ها همدست است، و یا حداقل دوست دارد که آن ها، زنده بمانند و به عملیات مجرمانه خود ادامه دهند! و این امر همان معاونت در جرم است، که گزارشگران حقوق بشر، باید به مجازات مقرر در آن برسند، و همگی اعدام شوند.

مواردی که نشان می دهد: آن ها کتمان حقایق کرده اند:

کشتار مردم فلسطین در سرزمین های اشغالی، همه روزه اتفاق می افتد و سازمان های: حقوق بشری هیچ گزارشی منتشر نمی کنند، و این به معنی آن است که با اشغالگران، همکاری دارند و معاونت در جرم کشتار مردم فلسطین، اتهام آن ها است و باید به این اتهام، رسیدگی و آن ها را که در روز روشن، از جنایکاران حمایت می کنند با خود: جنایتکاران جنگی در پشت یک میز محاکمه کرد.

ساز مان های حامی جنایتکاران، که بنام حامی حقوق بشر! خود را معرفی کرده اند، در عربستان نیز کتمان حقایق می کنند، و با مزدوران آل سعود دست به یکی هستند. زیرا آل سعود از ابتدای حکومت، حداقل 5 بار مردم مکه و مدینه را قتل عام کرد، تا توانست بر ان ها حکومت کند! روش اسرائیل و عربستان، در اشغالگری همانند خود آمریکا، جنایت بار است یعنی افرادی از: سرزمین های دیگر آمدند و با: کشتار مردم بومی بر آن ها حاکمیت پیدا کردند.

 سازمان های حقوق بشر با آگاهی کامل به: ماهیت این سه رژیم از آنان پول گرفت، و حمایت کرد. لذا این سازمان ها به دلیل دریافت رشوه و: معاضدت در کشتار مردم عربستان ، فلسطین و بومیان آمریکا باید محاکمه و اعدام شوند.

Complaints against human rights organizations:

President of the UN!

 With respectful greetings to inform that: I have a complaint against human rights organizations, which suggests that public funding organizations, and the right of all countries to join, but only the false reports, and many The reports also have to give, to give it to you. Please refer to the instructions complaint in the International Court of Justice considered, and individuals for punishment for: lying and covering up facts, are doomed thanks.

Those shows are lying:

Report on human rights in Iran, have been lying from the beginning. For the Iranian constitution and its laws, is based on Islamic law, and public law is the freedom for every nation, according to its domestic law, the Hungarian legislation is fulfilled.

The Penal Code that was approved by parliament and the Guardian Council, based on the Qur'an, those who do mischief on the earth, spreading corruption on earth, and must be eliminated and executed. Those who commit murder or robbery armed, or drug trafficking, they are guilty of this type. It does not accept Islam, such people on Earth, because their existence is like germs, and quickly spread to others also addicted.

 Another Islamic law, is to make the thief's hand, because thieves may be from a house or a shop is robbed, but heard the news, all shopkeepers and housewives all, the fear and insecurity that maybe tomorrow it is them, this is a crime or individual Awards and simple, but dealing with public safety, should the thief to go to the people, this habit will be eliminated.

Annual drugs cause: the loss of millions of young people around the world are. And caused the deaths, those who profit and fill their pockets, with knowledge of the death of that act, so these people should not live among people. And all this with due process of evidence, and the importance of the action. Therefore the report as contrary to human law, is a violation.

 We can say it is the support of criminals and traitors! The human rights organization, with support reports, proves that it is complicit with, or at least would like to see them survive and continue their criminal activities! This same abetting, which Human Rights Reporters, must reach the prescribed punishment, and all death.

When the show: they have to hide facts:

The massacre of the Palestinian people in the occupied territories, it happens every day and organizations: Human Rights report does not, and this means that the occupation, collaboration and abetting the murder of the Palestinian people, it is charged and It should be charged, dealt with them in broad daylight, with support from the criminals' tactics: the war criminals tried at the same table.

Organizations supporting criminals in the name of human rights! Have introduced themselves, concealing facts in Saudi Arabia, and with the House of Saud are the mercenaries. Because the Saudis since the government, the people of Mecca and Medina, killing at least 5 times, until he could rule over them! Of Israel and Saudi Arabia, the occupation like America itself, is criminal, the people of other lands came to killing indigenous people were on their sovereignty.

 Human rights organizations with full knowledge of the nature of the three regimes of their money, and support. Therefore, these organizations because of bribes and: assistance in the killing of Saudi Arabia, Palestine and Native America to be tried and executed.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

بنظر می رسد که دوران: آمریکا سالاری در ایران، بپایان خود نزدیک می شود. گرچه مردم ما روزی که قیام کردند، همراه شعار مرگ بر شاه،  مرگ بر آمریکا هم می گفتند، ولی در میان اورکادر ها و یقه سفید ها، هنوز آمریکا سالاری جای: مردم سالاری را حفظ کرده بود. تقاوت عمده مردم سالاری، با آمریکا سالاری فقط در: همین شعار مرگ بر آمریکا نهفته است. زیرا مردم سالاری یعنی احترام به: نظرات و آرا مردم ایران ، ولی آمریکا سالاران می گفتند: ما این حرف ها حالیمان نمی شود، مرگ بر آمریکا نباید گفته شود!

یکی از ابعاد آمریکا سالاری در ایران، بحران سالاری یا ایجاد بحران، و خلق تنگناها و یا تبلیغ آن ها است. تا به اینوسیله بگویند که: اگر آمریکا برگردد، همه این مشکلات و بحران ها حل می شود. در راس این بحران سازی ها، بحران اقتصادی یا دلار سالاری وجود دارد. دلار سالاری یعنی اینکه به هرقیمتی شده، دلار باید سالار پول جهان باشد. در ایران این تئوری تحقق پیدا کرده، یعنی با اینکه چهل سال است، دلار در مقابل ارزهای دیگر کاهش پیدا می کند، در ایران نمی گذارند حتی ثابت بماند!

مجموعه عواملی که در پی: افزایش قیمت دلار و یا دلار سالاری هستند، ما را به عوامل آمریکا سالار، یا ایران ستیز راهنمایی می کند. این عوامل در بانکها مخصوصا در: بانک مرکزی فراوان هستند، و سپس نوبت به صرافی ها می رسد، ممکن است در ظاهر لشکر کوچکی به حساب بیایند، ولی با این مظلوم نمایی، چهل سال است که به قیمت ورشکستگی اقتصاد ایران، و نابودی زیر ساخت های آن، نگذاشته اند دلار ثابت بماند، یا کاهش پیدا کند!

در زمان جنگ تحمیلی ،کارتر یک هزار تومانی را در یکدست ، و یک دلار را در دست دیگر گرفت، و گفت باید ارزش ریال، آنقدر کاهش پیدا کند که ده هزار آن، یک دلار شود! حالا کجاست که ببیند از مرز: سی هزار ریال هم گذاشته، و امید دارند بالاتر هم برود. آن ها کاری کرده اند که هیچ اقتصاد دانی، جرات ندارد به محدوده شان، سر بزند و سوالی بکند!

ما در بسته اقتصادی دولت جدید هم، می بینیم با اینکه تمام بیماری اقتصاد ما، از این سرطان است ولی، هیچ اشاره ای به آن نمی کنند! وسعی دارند مسئله را، از راه های دیگر حل کنند! سخنگوی دولت گویا در کلاس درس اقتصاد درس می دهد! نه اینکه برنامه اجرایی می دهد. همه کلماتی که در حسن این برنامه به کار برده، در این چهل سال همه گقته اند، و بقول ضرب المثل فارسی، هیچ ماست فروشی نمی گوید: ماست من ترش است!

آن وقت ها هم، همه دولت ها و همه سخنگوها می گفتند: می خواهند تورم را یک رقمی بکنند! هیچ کدام نگفتند که ما می خواهیم: بیکاری زیاد شود! وابستگی دولت به نفت افزایش یابد، و یا از این قبیل تحلیل ها. پس باید بین اقتصاد تخیلی و: اقتصاد واقعی مرزی قائل شد. این مرز همان شکستن هیمنه و قدرت دلار است.

هدف آمریکا سالاران، که اغلب نیز دکترای خود را، زیر نظر سازمان سیا گذرانده، و از انان مجوز دفاع از پایان نامه دریافت نموده اند، برپا نگهداشتن آمریکا و: جلوگیری از سقوط آن می باشد. همه شاخص های اقتصادی از زمان: آدام اسمیت تا کینز و غیره، نشان می دهد که آمریکا در حال سقوط است، ولی آمریکا سالاران ایران، به زور چوب از افتادن این مترسک، جلوگیری می کنند.

آمریکا سالاران را باید: آمریکا سازان جدید هم نامید، چرا که آمریکایی که این ها در ذهن مردم ایران می سازند، اصلا وجود خارجی ندارد. آمریکای اصلی، مجموعه از غرب وحشی است که: یک مشت جنایتکار اروپایی، با کشتن مردم بومی آنجا، زمین های ان ها را تصاحب کردند، و هنوز هم حاضر نیستند: با رنگین پوستان اعم از سرخپوستان و :سیاهپوستان و زرد پوستان، خود را برابر بدانند. در واقع آمریکا یک اسرائیل بزرگ است، که به زور اشغالگری برای خود، دولت خود ساخته ایجاد کرده. دلیل حمایت بی چون وچرا از: اسرائیل هم بی ریشه بودن هر دو است. ولی از نظر آمریکا سالاران، آنجا کشور رویاها است که: دویست سال است دموکراسی و: حقوق بشر در ان موج می زند! وباید با انها به زبان التماس، گفتگو کرد.

America democracy or democracy?

It seems that the era: America democracy in Iran, is nearing its end. However, our people rose up that day, with the slogan 'Death to the Shah, told America's death, but in between overs box and white-collar, still America's democracy: democracy was retained. The major differences of democracy, with democracy in America: the slogan 'Death to America lies. Because democracy means respect for the opinions and views of the Iranian people, but America warlords said, we are not our words but, Death to America should be told!

One of America's democracy, democratic crisis or a crisis, and creating bottlenecks or advertise them. Up to this by saying that if America goes, all problems and crises can be solved. At the head of this crisis, the economic crisis or the dollar is democracy. Democracy means that any price the dollar to dollar must be the world's chief currency. Iran met in theory, means that forty years, the dollar fell against other currencies, in Iran do not even remain the same!

Set the following factors: the dollar or dollar democracy, we the leader of America, or Iran against the guide. These banks, especially in the central bank are abundant, and then to exchange it, may be considered a small army appeared, but the victimization of the forty years that bankruptcy for the economy, of the following its construction, have not remained constant dollars, or decline!

In time of war, Carter dollars in one hand, and on the other hand was a dollar, and said the value of the currency, so that tens of thousands of its decline, the dollar! Where to see the border now thirty thousand together, and hope to go even higher. They do know that no economy, dares to their area, head out and ask questions!

Our new government's economic package, see our economy with that of all diseases, from cancer but does not mention it! Trying to problem-solve in other ways! Rational government spokesman economy teaching in the classroom! Not that the action plan. All the words used in the Hassan this program, all stated in these forty years, and according to Persian proverb, does not sell any of us says: My yogurt is sour!

Then, too, all governments and all speakers said they want inflation to single digit! None not say that we want: unemployment is high! Increased government dependence on oil, or from such analysis. So between science and economy: the real economy of the border were allowed. This boundary-breaking prestige and power of the dollar.

The aim of America warlords, who often his doctorate under the supervision of the CIA passed, and they have received permission to defend the dissertation, keeping up America and prevent its collapse. All economic indicators since Adam Smith to Keynes and others, show that America is falling, but America's warlords, to force the wood from falling into the Scarecrow, prevent.

America's warlords have: new producers called America, because American people allow this in mind, it does not exist. North Main, is set in the Wild West: a handful of European criminals, to kill the indigenous people there, they take their land, and still are not present: the Indians and people of color including: black and yellow skin, your to know. In fact, America is a Greater Israel, the occupying power for himself, his government has made. Because unabashed endorsement of Israel without being rooted both. America, however, the warlords, there is a country of dreams: two hundred years of democracy and human rights in the wave knocks! Must beg with their language, spoke.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

محرم را سال ها است که: می خواهند نابود کنند! از زور سرنیزه گرفته تا: زوبین ماهواره و رسانه های دیجیتال! هیچ وقت از آن کوتاه نیامدند. در شوروی سابق، همه حسینیه ها را تبدیل به طویله کردند، و عزاداران را به سیبری فرستادند، یا در گورستان های دسته جمعی چال کردند. در ایران زمان پهلوی، روشنفکران را به جان محرم انداختند، و افرادی مثل تقی زاده یا ساعدی،  با نوشتن عزاداران بیل! و صادق هدایت و امثال آن همه، نیشحند زدند تا بلکه ریشه محرم کنده شود!

حتی گفتند این ریشه عربی دارد، و ما فارس یا ترک هستیم! چه ربطی به ما دارد و بعد دیدند نشد، گفتند ریشه صلیبی دارد! چون زن شاه اسماعیل صفوی، از ارامنه گرجستان بوده است، به خاطر او علم کشی راه انداختند، تا یاد صلیب بردوش مسیح باشند. بعد گفتند قمه زنی خودزنی است، و خون آلود کردن خود، وحشی گری است و دیدند که، خودشان خون آشام تر هستند، فکر کردند بهتر است محرم را بکشند.

دست به دامان وهابیت و بهائیت و: دیگر ادیان ساخته و پرداخته شدند، و از اساس محرم را تیشه زدند، ولی محرم ماند! یعنی 1500سال است که مانده است، و آن هم چه ماندنی که: مانند آسمانخراش که سر بر آسمان هفتم می ساید. اکنون دیگر محرم فقط عربی، یا فارسی و ترکی نیست! محرم برای همه است، روز حسین روزی جهانی است، و مردم دنیا همه موضوع را می دانند. حتی آن هایی که سکوت می کنند، و با توطئه سکوت می خواهند محرم را بکشند! با همین توطئه به عظمت محرم اقرار می کنند.

آن ها نمی دانند: چرا محرم باقی مانده است! با اینهمه توبیخ و توهین ها، داغ و درفش و شکنجه ها، سر بریدن ها، هنوز محرم نشده، پرچم ها بر بالای خانه ها می رود، و دسته بندی ها آغاز می شود: آن هاییکه در دسته حسین ع هستند، و بقیه که یزیدی هستند. و اوج این حرکت در اربعین هرسال است، که بیش از 20میلیون نفر در چند روز، پای پیاده و بدون هراس از: گرسنگی و ناامنی به راه می افتند.

کربلا می شود شهر بی کلانتر! هیچکس در هیچ کجای دنیا، اینهمه جمعیت با انرژی و پر تحرک نمی بیند. ولی این شهر بزرگ و پر جمعیت: محرم ،  کلانتر هم ندارد! هیچکس نمی تواند بگوید: من آن را سازماندهی کردم، و خدمت رسانی به آن ها با من بوده است! البته واقعا هم بی کلانتر نیست، بلکه کلانتر این شهر، خود امام حسین ع است! از هرکس سوال کنید این را می گوید.

 کسی که غذا می خواهد می گوید: یا امام حسین نذری خودت را قسمت ما کن! کسی که خسته است، از امام حسین یاری می جوید. و کسی که گم شده یا مشکل دیگری پیدا کرده، حاضر نیست حتی به شرطه یا پلیس، و یا آیه الله و شهردار و: غیره مراجعه کند. بلکه برعکس، بیشترین ضربات را در این موقع ها، همین انتظامات و ماموران بر مردم وارد می کنند! مانند صحرای منا که، شاهزاده ای با اسکورت خود آمد، و راه را بر حاجیان بست و: 5هزار نفر آنان را چون برگ خزان، بر زمین ریخت، و فرار کرد.

   اقتصاد محرم هم مانند انتظامات آن است، برای خودش عرضه و تقاضا دارد و: در همه زمینه ها اقتصاد را به حرکت در می اورد. مردم برای خرید لباس سیاه به بازار می روند، پرچم ها دوخته می شود و این کار، حتی چرخ اقتصاد چین را به گردش در می اورد! بهترین لباس های عزاداری، از تولیدات چین یا ژاپن و حتی آمریکا است.

تغذیه مردم دراین ماه منظم می شود، همه بطور یکسان از برنج و گوشت نذری، بر خوردار می شوند. آنقدر این اقتصاد بی کلانتر است، که حتی پول دادن در این روز ها، امری غریب و ناشناخته است! آیا کسی باور می کند که: برای گرفتن نان و غذای نذری، پول پرداخت کند؟ همه می گویند: نذری امام حسین ع است.

بودجه ریزی آن هم بی کلانتر است! هیچ بانک مرکزی یا: خزانه داری کل ویا وزارت اقتصادی، در کار نیست ولی مردم، در امد و هزینه می کنند و: همه چیز می خرند و می فروشند، و هیچ چیزی هم کم و کسر نمی اید، و اختلاس و دزدی هم نمی شود!

 

Robbed of Outer Space!

Muharram is the year that will destroy you! Of military force to: harpoon satellite and digital media! Never short of it did not. In the former Soviet Union, all Husayniyyahs become stable, and mourners were sent to Siberia, or buried in mass graves. In Iran under the Shah, John confidential threw intellectuals, and people like Taghizadeh or forearm, by writing mourners Bill! And Sadegh Hedayat and others like it all, Nyshhnd be dug out so that the roots of Muharram!

Even told the Arabic root, and we are Persian or leave! What to do with us and then not met, said the root of the cross! When the wife of Shah Ismail Safavi, the Armenians of Georgia has launched suicide because of her knowledge, to learn to bear the cross of Christ. Cutlass after a woman said self-immolation, and his bloody, savage and saw that they are vampires, thought it is better to kill Muharram.

They resorted to the Baha'i and Wahhabi and Other Religions were made, and the ax on Muharram began, but remain confidential! That is 1,500 years away, and that is what is memorable: like seventh heaven skyscraper on the side of the head. All other confidential and only Arabic, or Farsi and Turkish is not! To everyone's confidant, Hussein day day world, and the world knows it all. Even those who are silent, and a secret conspiracy of silence will kill you! Conspiracy to greatness with this Muharram admit.

They do not know why remain confidential! However, reprimands and insults, hot and flags and torture, beheadings, still not confidential, flags on top of the house goes, and begins categories: those which are in category A. Hussein, and the rest of the Yazidis are. And the height of the movement in the fortieth year, which is more than 20 million people in a few days, on foot and without fear of hunger and insecurity in the fall.

Karbala is of Outer Space! Nobody Nowhere in the world has so much energy and do not see stirring. But the big cities and densely populated: Muharram, the sheriff did not have time! No one can say I've organized it, and serve it was me! It really is not no sheriff, but the sheriff of this town, Imam Hussain AS is! Anyone who says this is not the question.

 Who will feed you said or your own vow of Imam Hussein us now! Who is exhausted, seeks help from Imam Hussein. And who are missing or have another problem, is not willing even to Police or the police, or the Ayatollah and the mayor: Other go. On the contrary, most blows at this time, the same police officers who arrived on the people! Such as desert areas, the prince came with his escort, and the way pilgrims dead and 5 million of them like autumn leaves on the floor, and fled.

   Muharram economy as well as its security, for its own supply and demand and in all areas of the economy moves. People go to the market to buy a black dress, flags sewn, and that, even China's economy circulates! Best mourning clothes, products of China or Japan and even America.

Regular feeding people this month, all in the same vow of rice and meat, are outstanding. So the sheriff's economy, which even money on these days, something strange and unknown! Does anyone believe that: to take a vow of bread and food, pay the money? All they say is' a vow of Imam Hussein.

The sheriff's budget without it! No central bank or: treasury or finance ministry, but people in work, income and expenses and everything is bought and sold, and nothing is missing, you can not, and will not embezzlement There!

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :


پسا برجام بحران جدیدی را بر ایران تحمیل می کند، که باید از ان بعنوان تحریم درون زا یاد کرد، طبق فرمول روابط بین الملل، وقتی انرژی ملتی در بیرون بکار گرفته نشود، در درون خودش فعال می شود. و برعکس آن هم صحیح است: وقتی انرژی درون زا راه بیرون آمدن نداشته باشد، ناچار بیرون زا شده و بسوی فراتر از مرزها حرکت می کند. حرکت آن انرژی زا بوده و تا انتهای مسیر، با قدرت ادامه پیدا می کند.

مثلا بحران داعش یک انرژی متراکم بود، که جهانیان در قالب مبارزه با شیعه، برای خود و در یک روابط پیچیده: بین المللی ایجاد کرده بودند. اما وقتی در درون مرزهای خود، درگیر شد و قادر به ادامه راه نشد،  بجای آن به اختلافات درونی تبدیل شد. انرژی متراکم آن در تقسیم و: مقابله داخلی این گروه به کار گرفته شد. تا جاییکه یک جریان وسیع بین المللی که از عربستان آغاز و تا: اروپا و آمریکا و پاکستان ادامه داشت، ناگهان تبدیل به یک گروه تروریستی شد!

بحران مصرف گرایی در ایران هم، یک انرژی متراکم نسل دومی بود که: سعی داشت ساده زیستی نسل اول را نابود کند. کسانی که، آمده بودند تا ثابت کنند زندگی اشرافی، عرضه می خواهد که انقلابیون نسل اول فاقد آن هستند! ساده زیستی انقلابیون از: دهه پنجاه شروع شده بود، ولی در دهه شصت زیر سوال رفت.  همسرانی که تا دیروز، با یک شاخه نبات یا یک دسته گل، باهم ازدواج می کردند و: با یک پتو و چراغ والور، سراغ زندگی مشترک می رفتند، ناگهان با هجوم اندیشه های مصرف گرایی روبرو شدند.

     سیل این هجوم ها ابتدا از داخل خودشان، یعنی از همسران یا فرزندان شروع می شد. شاخص ترین نمود این تضاد درونی، زندگی هاشمی رفسنجانی است وی که: خود ساده زیست و انقلابی بود، در مقابل سهم خواهی های: فرزند و همسر نتوانست مقاومت کند. زیرا همسر و فرزندان او انتظار داشتند: وی که در دوران انقلاب زجر کشیده و زندانی بوده، حالا باید از ثمرات آن استفاده کند و: رفاه بالایی داشته باشد، لذا در اولین قدم، زندگی کاخ نشینی را برگزیدند و: سالها است که در کاخ مرمر زندگی می کنند.

    و برعکس ایشان، آیه الله خزعلی و جنتی از جمله کسانی بودند که: در مقابل نسل دوم مقاومت کردند. و ساده زیستی را بر: رضایت فرزندان خود ترجیح دادند، که البته از این لحاظ، رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشتاز است، زیرا که حضرت علی ع می فرماید: خداوند بر حاکمان اسلامی واجب کرده، تا زندگی خود را با کمترین و: فقیر ترین مردم خود همتراز کنند، تا فقرا از نداری شکایت نکنند و کفر نگویند.

  زیاده خواهی و رفاه طلبی نسل دوم، چنان پتانسیلی داشت که: تمام بازار های هدف را اقناع می کرد، و تقریبا ایران در تمامی کشورها، به عنوان اولین شریک تجاری شناخته می شد! کره جنوبی که اصلا کشوری محسوب نمی شد، یا مالزی و امثال آن، با خرید های کلان ایران ناگهان صاحب: ثروت باد آورده شدند، حتی اروپا و امریکا و چین نیز، از بزرگ بودن بازار: مصرف ایرانی سود می بردند .

    در این شرایط بود که دشمن طمع کرد، و خواست تا آخر راه را برود! لذا با تحریم ایران، نسل دومی ها را بجان نسل اول انداخت، تا بدست آنان ساده زیستی نابود شود. تحریم ایران باعث می شد تا: رفاه طلبان احساس مرگ کنند و بر همه چیز فشار بیاورند، و مقابل خود را کاملا نابود کنند. ولی تئوری اقتصاد مقاومتی، به کمک آمد و نسل ساده زیست، با قناعت و تولید بیشتر توانست انقلاب را حفظ کند.

در این جا بود که دشمن خواست که: تحریم را بردارد و اقتصاد مقاومتی را با شکست روبرو کند. و دروازه های ایران را برای: سرازیر مجدد کالاهای خارجی باز کند. لذا نسل اول مرعوب در مقابل مصرف گرایی، برای مبارزه با بحران واردات، یک راه بیشتر ندارند و آن هم: تحریم درون زا است . این سیاست یعنی اینکه تعرفه های گمرکی را زیاد کنند تا واردات کمر تولید داخلی را نشکند. و خودتحریمی بجای: دیگر تحریمی براه بیافتد. 

Endogenous embargo crisis.

Brjam imposed on Iran after a new crisis, which should be regarded as endogenous sanctions, according to the formula of international relations, national energy when not used outside, in itself, is activated. And the reverse is also true: when the endogenous energy does not come out, have drinks outside and to move across borders. Energy and move it to the end, the power will continue.

Isis was a dense energy crisis, for example, that the world in the fight against Shiites, for themselves and in a complex relationship: International had created. But when within its borders, became involved and was not able to continue, instead became internal disputes. Its dense energy division: internal opposition groups were used. As far as a vast international movement that started from Saudi Arabia to Europe and America and Pakistan continued, suddenly a terrorist group!

Consumerism crisis in Iran, the second generation was a dense energy that was trying to destroy the simplicity of first generation. Those who had come to prove aristocratic life, will launch the first generation of revolutionaries are lacking! Simplicity revolutionaries of the fifties had started, but in the sixties was questioned. Couples who until yesterday, with a branch plant or a bouquet of flowers, married, and with a blanket and Valvr lights, went into marriage, suddenly faced with the influx of ideas of consumerism.

     The campaign, the first of their flood the spouses or children began. The most prominent manifestation of this inner conflict, life Rafsanjani, who himself was simple and revolutionary life, the quotas of child and wife could not resist. Because his wife and children he had expected: He suffered and was imprisoned during the Revolution, and now we have the fruits of it: high welfare, so the first step, the palace dwellers chose to live for years in the House Marble live.

    On the contrary, they, Ayatollah Khazali and Jannati, including ones that stood in front of the second generation. And simple life on the satisfaction of their children chose, of course, in this sense, Islamic Revolution Leader leader, because that Imam Ali said: Allah has enjoined Islamic rulers, to make your life with minimal: the poorest align your people, to the poor do not complain and do not tell disbelief.

  Greed and ambition being second generation, so much potential that all satisfy the target market, and almost all the countries of Iran, was known as the first commercial partner! South Korea did not state, or Malaysia, and so on, with the purchase of a sudden the macro: the windfall, even Europe and America and China, a large market for Iranian consumers benefited.

    In this case, the enemy is greed, and the desire to go all the way! Therefore, sanctions against Iran, the second generation of men against the first generation cast, the simple life be destroyed by them. Iran sanctions will be: welfare reformers felt death and put pressure on everything, and your face is completely destroyed. But economic theory of resistance, with the help of friendly and simple generation, with more content and production could not keep the revolution.

It was here that the enemy wanted to sanctions and resistance economy failed to pick up. Iran's gateway for: flow of foreign goods re-open. The first generation of intimidation against consumerism, to combat the crisis imports, not one more way that the embargo is endogenous. This policy means that high tariffs to import domestic production not to break back. And sanctions in place: sanctions fall forward.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
پنجشنبه 23 مهر 1394 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

راهیرد های مهم انتفاضه سوم و جنگ زرگری اسرائیل!

انتفاضه سوم در حالی آغاز می شود که: پر انرژی و با قوت تمام اجرایی می شود، و مردم فلسطین این بار دیگر از: شهادت های فرزندان خود ناراحت نیستند، و این به آن دلیل است که انتفاضه سوم، راهبرد های جدیدی دارد . شاید بتوان گفت در انتفاضه اول، خط لیبرالی سازمان آزادیبخش فلسطین نقش داشت، و لذا محمود عباس به کمک تشکیلات خود گردان، با عنوان سازش آن را به انتها رساند و بی نتیجه گذاشت.

در انتفاضه دوم، نقش میانه روهای مذهبی مانند: حماس و جهاد اسلامی پر رنگ بود، هنوز مردم به خلوص انقلاب اسلامی نرسیده بودند، لذا عربستان با پرداخت مبلغی جزئی، به سران حماس آن ها را از انتفاضه جدا کرد. و کاری کرد که نیروهای فلسطینی، به یمن اعزام شده و در کنار سعودی ها، با یمن مبارزه کردند. ولذا این انتفاضه هم بی نتیجه ماند.

اما انتفاضه سوم دارای درجه خلوص بیشتری است، و اغلب مردمی که در ان شرکت دارند، از همه امکانات استفاده می کنند. و پیام آن ها برای اعراب سازشکار است، و صف خود را از آل سعود ، قطر و امارات جدا کرده اند . و این درجه خلوص به آن ها کمک می کند تا: قدرت بیشتری داشته باشند. زیرا راه های نفوذ اسرائیل بسته شده، و قدرت کسب اطلاعات را از دست داده است.

در گذشته آل سعود توانسته بود با فریب، خود را در کنار انتفاضه نشان دهد، و از این طریق بر سیستم اطلاعاتی آن ها، اشراف کامل داشت و به موقع افراد را شناسایی، و به مزدوران اسرائیلی معرفی می کرد. در آن موقع هنوز چهره کریه آل سعود، در ضدیت بااسلام و آرمان های فلسطین، آشکار نشده بود. و هرگونه افشاگری هم سودی نداشت، زیرا آن ها را خادم الحرمین می دانستند، و به واسطه اینکه اجازه زیارت خانه خدا، دست آن ها بود ناچار بودند، همه چیز را به قضا و قدر بسپارند!

ولی اکنون در مرحله ای هستیم که: آل سعود به کشتار مردم یمن در ماه های حرام نیز، ادامه می دهد و با کشتار حجاج بیت الله الحرام نیز، هرچه بیشتر رسوا شد.

ممکن است در ایران یا کشورهای دیگر، دولت ها نگذارند اخبار سعودی خوب پخش شود، تا مردم به عمق کینه آن ها، نسبت به اسلام و مسلمین پی ببرند، ولی مردم فلسطین در داخل این جهنمی، زندگی می کنند که آل سعود برای آن ها درست کرده است. هر فلسطینی می داند که تمام سلاح های اسرائیل و: بودجه موردنیاز آن ها توسط آل سعود تهیه می شود، نه آنطور که قبلا آمریکا به: عنوان حامی آن ها معرفی شده بود!

آمریکا با همکاری لابی صهیونیستی، خیلی دوست دارد که از اسرائیل حمایت کند، ولی این درست برعکس خواسته اسرائیل است! زیرا اسرائیل کمک مالی می خواهد، نه کمک زبانی. در حالیکه حامیان آمریکایی هم، با حمایت ربانی از اسرائیل، انتظار کمک مالی از اسرائیل و یهودیان وابسته به آن دارند! و باصطلاح کور ی عصا کش: کور دیگری شده است.

   کلینتون و رقیبان او، برای دریافت کمک مالی حهت: انتخابات از اسرائیل تعریف می کنند! و این در حالی است که اسرائیل، خود بیشتر نیازمند این کمک ها است! و لذا این گدایی دو طرفه، کار دستشان داده است و دیگر، دوستی آمریکا با اسرائیل فقط در: محدوده تعارف و گفتگو باقی مانده است. زیرا نه آمریکا می تواند بگوید: کمک نمی کنم و نه اسرائیل، و درحالیکه هردو انتظار: کمک از یکدیگر را دارند.

همین موضوع برای عربستان است، آل سعود که در گیر جنگ با بحرین و یمن ، عراق و سوریه است، باید هزینه های زیادی را بپردازد، و لذا انتظار دارد که اسرائیل او را کمک کند! در حالیکه اسرائیل نیز ادعا می کند: با فلسطینی ها درگیر است، و نمی تواند کمک کند! تشدید درگیری ها در فلسطین اشغالی، به همین منظور است. درواقع جنگ زرگری اسرائیل با فلسطینی ها، برای فرار از ارسال کمک به عربستان است. و این حفره امنیتی خوبی است، تا فلسطینی ها از آن استفاده کنند. لذااگر فلسطینی ها آگاهانه و: با اعتماد به خدا و: راهنمایی های جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تنها حامی خود، به جلو بروند سقوط اسرائیل حتمی است .

 

A third intifada and the Israeli goldsmith important strategy!

While the beginning of the third intifada that energetic and vigorously implemented, and the Palestinian people this time: the martyrdom of their children are not upset, and this is the reason that a third intifada, new strategies. Perhaps the first intifada, the PLO was involved liberal, and therefore Authority Mahmoud Abbas to help self, as a compromise it had ended and inconclusive.

In the second intifada, the religious moderates like Hamas and Islamic Jihad were highlighted, yet the purity of Islamic Revolution were not, therefore, pay particular Saudi Arabia, Hamas leaders are separated from the Intifada. And something that the Palestinian forces, deployed to Yemen and along Saudi Arabia, Yemen fought with. Then the intifada has failed.

The Third Intifada has been more pure, and most people who participate in it, all the facilities they use. And is compromising its message to the Arabs, and its lineup of Saud, Qatar and the UAE have separated. This purity helps them: they have more power. Israel closed because of influence, power and information is lost.

In the past, the Saudis managed to lure his next show intifada, and through the information system of nobility full and timely identification of individuals, and Israeli mercenaries were introduced. At that time still ugly face of Saud, the anti Baaslam and aspirations of the Palestinian, was not clear. And any disclosure is to no avail, because they knew the servant shrines, and by letting religious rituals, had had their hands, leave everything to fate!

But now we're at the stage that the House of Saud to Yemen in May of unlawful killing, the killing continues and the Sacred House of God's pilgrims, were exposed as much as possible.

May be in Iran or other countries, governments are not good news to be broadcast Arabia, to the depth of their hatred towards Islam and Muslims realize, but the Palestinian people in the hellish life that the Saudis for their is correct. Every Palestinian knows all the weapons Israel and the budget required would be supplied by the Saudis, not the way that America is already the title sponsor was introduced them!

America, in cooperation with the Zionist lobby, much like that of Israel, but that on the contrary, Israel is required! Because Israel wants financial help, not language assistance. While American supporters, with the support of the Lord of Israel, waiting for financial aid for Israel and the Jewish people are dependent on it! And the so-called blind cane cache: one is blind. Clinton and her rival, trying to get financial aid: the definition of Israel as well! And this despite the fact that Israel itself is more in need of this help! And so this begs two-sided, they are working longer, America friendship with Israel only in the range of compliments and conversation remains. Because America can not say I did not help and not Israel, and while both expect help from each other.

The same goes for Saudi Arabia, Saud that conflict with Bahrain and Yemen, Iraq and Syria, must pay high costs, and therefore he expects Israel to help! While Israel claims is involved with the Palestinians, and could not help! Escalation of the conflict in Palestine, in the same order. In fact, the goldsmith Israel and the Palestinians, to avoid aid to Saudi Arabia. And this is a good security hole, the Palestinians make use of it. Lzaagr Palestinians deliberately and with confidence in God and the tips of the Islamic Republic of Iran, as only his patron, Israel is certain to fall forward.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :