ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02133166179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

آفتابه دزدی در سرقت اطلاعات

   در سرقت اطلاعات هم، آفتابه دزدی و شتر دزدی هست! یعنی ممکن است دزد های دست چندم را، بگیرند و به سزای اعمال و: حتی اشد مجازات برسانند، ولی جاسوسان بزرگ مثل آمانو، در جلوی چشمان همه رژه بروند و کاری نکنند! البته تشخیص آن بسیار ساده است، ولی اجرای آن بسیار مشکل و ناممکن . مثلا اگر کسی در رابطه با شهادت: شهدای هسته ای حتی رانندگی می کرده، یا سوت زده هم دستگیر شده! ولی آمانو که اطلاعات آن ها را به: جوخه های ترور موساد داده، با احترام دعوت می شود و به: سایت های نظامی هم می رود، و خاک ایران را هم به توبره می کشد!

     چند وقت پیش در اخبار شنیدیم و دیدیم که: رئیس متوفی سازمان مخوف مافیا، مانند ملکه انگلیس در خیابان ها تشییع شد! و همه اعضای مافیا هم در این مراسم شرکت کردند، ولی حتی یک نفر آنان دستگیر نشد و: بلکه با احترام تمام تا آخر مراسم، نیروهای پلیس حتی از آن ها محافظت هم کردند. با دیدن این صحنه های مشمئز کننده، میتوان مطمئن شد که در عصر آزادی های غربی، تنها چیزی که آزاد است قاچاق مواد مخدر است! و حقوقدانان عصر ما کاری ندارند، جز اینکه خبر دار شوند یکی از این قاچاقچی ها، دستگیر شده بروند و برایش ماده قانون و: تبصره پیدا کنند و نجاتش دهند!

یا وقتی که شاه عربستان و: رژیم آل سعود بعد از کشتار مردم مسلمان یمن: در ماههای حرام و ایام حج، رئیس سازمان حقوق بشر جهانی هم می شود، نباید تعجب کرد! زیرا آزادی در عصر ما یعنی: آزادی برای ظلم و جنایت و کشتار و تخریب! و حقوقدانان ما هم که عضو این سازمان: حقوق بشر هستند دنبال ماده و تبصره می گردند، تا اگر کسی از کشتار خسته شد، درجه او را ارتقا دهند و: به عنوان تئوریسین حقوق بشر در: محاکم قضایی انتخاب نمایند.

اگر اسرائیل حمله کرد و فلسطینی ها را کشت، و قتل عام به راه انداخت این، وظیفه اساتید حقوق است که بگویند: اسرائیل تا دندان مسلح در مقابل: فلسطینیان سنگ به دست، از حود دفاع می کند! اصولا با تولد رژیم صهیونیستی، یک رژیم حقوقی هم متولد شد، و آن این بود که حقیقت همان واقعیت است! البته غربی ها  بین حقیقت و واقعیت جدایی قائل بودند: حقیقت چیزی است که وجود دارد، ولی واقعیت چیزی است که باید باشد ولی نیست! اما اسرائیل بوجود آمد، تا ثابت کند واقعیت را ایجاد می کنند، و به آن احترام می گذارند تا: خود بخود تبدیل به حقیقت شود.

بنابر این رژیم حقوقی جهانی می گوید: واقعیت را بوجود آورید تا، ما آن را بعنوان حقیقت معرفی کنیم، و در محاکم از آن دفاع کنیم. رژیم صهیونیستی قبلا نبوده، پس نه واقعیت داشت و نه حقیقت، ولی وقتی مناخیم بگین با ترور و وحشت، فلسطینی ها را قتل عام کرد و: رژیم صهیونیستی را بالای سر اجساد آنان بوجود آورد، یک واقعیت را به دنیا عرضه کرد، و این وظیفه حقوقدانان را برای تبدیل آن: به حقیقت تبیین کرد.

اما دیری نپایید که ضد صهیونیست ها هم، خود را به تاریخ تحمیل کردند! حزب الله بوجود آمد، حماس و جهاد اسلامی متولد شد. اما حقوقدانان چه کردند؟ آن ها در همان عقیده قبلی نماندند، و دچار تحول شدند به این معنی که: دیگر واقعیت را با حقیت یکی نکردند! آن ها چیزی به نام غزه ، که یازده روزه اسرائیل را شکست داد، نه بعنوان حقیت و نه به عنوان واقعیت نپذیرفتند! بنابر این همه، واقعیت و حقیقت همان قبلی شد. و در نظر آن ها، قانون و حقوق اساسی همان اسرائیل و عربستان بودند! ولو اینکه همه چیز شان غیر قانونی باشد.

     تاسف بار تر اینکه این ها، مقام های حساسی را هم اشغال کرده بودند! رئیس جمهور آمریکا، یک حقوقدان بود! و همین کافی بود تا فلسطینی ها ی دست خالی،  تروریست نامگذاری شوند. و اسرائیل دوست و مدافع  حقیقت. آل سعود که مانند ضحاک، هرشب باید مغز چندین جوان را، در یمن متلاشی می کردند، تا با دیدن فیلم آن ها آرامش پیدا کنند، این ضحاک می شود رئیس حقوق بشر، و یمنی های فقیر و تحت محاصره و: شهر از دست داه می شوند متجاوز. 

Tankard burglary theft

   Steal information, the tankard was stealing and stealing camels! This means that the second hand of the thief, and to the punishment and even their punishment, but great spies like Amano, in front of every parade and do nothing! The diagnosis is simple, but its implementation is very difficult and impossible. For example, if someone in relation to the testimony: nuclear martyrs even driving has been arrested or whistle! But Amano that information to: Mossad assassination squad has invited with respect to: the military sites, and Iran also takes!

     Some time ago we heard the news and saw the head of the deceased notorious Mafia organizations, like the Queen of England was buried in the streets! And all members of the Mafia were at the event, but did not arrest even one of them: but with all respect to the end of the ceremony, the police even as they protected it. Disgusting to see this scene, we can be sure that in the era of Western freedom, the only thing that is drug free! And jurists of our time have nothing to do, except that they heard one of the smugglers, they arrested him and Act: Note found and save them!

Or when the King of Saudi Arabia: Yemen Al Saud regime after the killing of Muslims in the sacred months and the days of Hajj, head of global human rights, should not be surprised! For freedom in our time: the freedom to oppression and crime and the killing and destruction! Our lawyers also a member of this organization: human rights are material and notes are, as if someone was tired of killing, to promote his degree and, as theoretician of human rights in select jurisdictions.

If Israel attacks Palestinians killed, and the massacre triggered the duty of teachers to say: Israel armed to the teeth against: the Palestinian stone, of varying defend! Basically, with the birth of Israel, a legal regime was born, and it was that reality is reality! They believed that the separation between truth and reality of the West: the truth is there, but the reality is what it should be, but is not! But Israel was created, to prove the reality they have created, and to respect it as: self becomes the truth.

Therefore, the international legal regime says to create reality, we introduce it as truth, and defend it in court. Israel had already, so not true, not true, but when Menachem Begin by terror, and Palestinians killed: Israel to bring over their bodies, a fact brought to the world, and this legal duty to convert it to explain the truth.

But soon the anti-Zionists, imposed to date! There Hizbullah, Hamas and Islamic Jihad was born. But he did? They did not in the previous opinion, and evolved in the sense that the truth is not the truth! They have something called Gaza, which Israel defeated eleven days, not as truth and not accept as fact! Thus, the reality was the same as previous. And in their view, law and fundamental rights as Israel and Saudi Arabia were! Even though all of them are illegal.

     More regrettable that the authorities had taken too sensitive! President of America, was a lawyer! It was enough to hand the Palestinians empty, labeled terrorists. And Israel's friend and defender of the truth. Saud as Zahhak, every night to several brain young, were dismantled in Yemen, as they relax by watching movies, it is Zahhak human rights chief, and Yemenis poor and blockaded the town of Deh are aggressive.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

 آیا مردم ایران به اندازه مردم: انگلستان میتوانند ابراز وجود کنند؟ آن ها خواستار جلوگیری از ورود نادان یابو شدند، و با امضا طومار خواستار محاکمه او شدند. گرچه دولت به حرف آن ها، و به قانون خودش عمل نکرد، و این جنایتکار جنگی را پس از پذیرایی رها کرد. آیا میتوان پیشنهاد کرد مردم ایران هم، جرات کنند طوماری امضا کنند تا: آمانو را نیز به خاطر عاملیت در: ایجاد جنگ ها ی آمریکا علیه عراق دستگیر کنند؟ البته جرم های سیاسی ، امنیتی و جنگی ایشان بسیار زیاد است، که ما به چند نمونه آن اشاره می کنیم:

اول : ارسال اطلاعات دانشمندان هسته ای ایران به:جوخه های ترور رژیم صهیونیستی، برای آنکه آنان شناسایی شده و ترور شوند . آمانو عاملا و عامدا این اطلاعات را، به رژیم صهیونیستی داد. و حتی از بابت فروش این اطلاعات، میزان 30میلیون دلار دریافت کرد! و این مبلغ را به عنوان کمک آمریکا و: رژِیم صهیونیستی، به آژانس عنوان کرد وی حتی مدعی شد: مبالغ دیگری نیز گرفته است، که صرف پیشبرد صلح و امنیت جهانی می کند! حالا معلوم است آمریکایی که: قادر نیست بدهی خود را بپردازد، در این جا چرا به سرعت دست به جیب می شود؟

دوم :از نظر ایشان و اربابان: صهیونیستی آمریکایی ایشان، کشتن ایرانی یا سوری ، لبنانی یا عراقی، کمک به صلح جهانی است! برای اثبات این موضوع کافی است بدانیم، ایشان همه اطلاعات نظامی ایران را، به ارتش آمریکا و سنا ارائه داده است! گرچه ایشان در رسانه ها ادعا کرده: که نداده است ولی، این فقط یک جنگ روانی است و: امکان ندارد که آمانو به آمریکا دعوت شود، و اسناد خواسته شده را  ندهد، و سالم از آن خارج شود!

سوم : معاونت در قتل مردم عراق و افغانستان و آمریکا! برای ارائه گزارش دروغین: وجود سلاح های اتمی، شیمیایی و کشتار جمعی در عراق، که باعث ایجاد جنگ بین عراق و :کشورهای غربی و عربی شد. میلیون ها نفر را آواره کرد، هزاران نفر از سربازان: آمریکایی و عراقی را به کشتن داد! و هنوز به این گزارش دروغ اعتراف نکرده، و عذر خواهی هم نمی کند! همین کار را در رابطه با ایران هم دنبال می کند.

چهارم : جنگ طلبی مدام علیه ایران اسلامی، با اینکه بار ها رهبر معظم انقلاب اسلامی، اعلام کرده که ایران به دنبال سلاح اتمی نیست، ولی ایشان دائما اعلام می کند: که ایران دنبال بمب اتمی می باشد! با اینکه هیچ شواهدی تاکنون بدست نیاورده، ولی نه عذر خواهی می کند و: نه دست از اعلام جنگ روانی دائمی، علیه ایران برمی دارد.

پنجم غصب جایگاه ایران: در ریاست سازمان بین المللی انرژی اتمی :در حالیکه به طور ادواری، ریاست سازمان بین المللی انرژی اتمی به ایران می رسید، ایشان با همین گزارش های دروغ، مبنی بر اینکه ایران به دنبال بمب اتمی است! ذهن اعضا را مشوش کرد، تا ایران رای نیاورد و نماینده آسیا، خود ایشان از کره انتخاب شود!

پنجم : سوء استفاده از قدرت و اعمال هزینه های غیرقانونی بر علیه ایران و بازرسی های فراقانونی و حتی غیر قانونی!مطابق اصول قانون اصلی سازمان بین المللی انر اتمی اعضا باید به یکدیگر برای رسیدن به توان اتمی کمک کنند ولی ایشان نه تنها مانع کمک اعضا می شد بلکه حتی مانع پیشرفت های بومی ایران هم می شد.

ششم :آمانو حتی در تخویل کلاهک های: هسته ای کره به آمریکا و نیز، تخریب و تحویل تاسیسات اتمی لیبی، نقش اساسی داشته و بطور غیر قانونی مانع: رشد و توسعه این علم در میان اعضا ،و کشورهای تابع قانون انرژی هسته ای می شده است. و در اغلب موارد دارایی ها و موجودی های انبار این کشورها را، به نفع آمریکا و اروپا واسرائیل ، که اصلا عضو ان پی تی هم نیستند مصادره می کرده است.

هفتم آمانو با رفتار های غیر متعارف، نه تنها داور خوبی برای برجام نیست، بلکه حتی میتوان اثبات کرد که: ایشان ساز مان انرژی اتمی را از نقش: حامی اعضا به یک سازمان: جاسوسی تنزل داده است. اکنون این سازمان بالاتر از ساز مان سیا  و: موساد قرار دارد. یعنی هر جایی که این دو سازمان قدرت نفوذ ندارند، این سازمان امکانات جاسوسی از: اطلاعات را برای  آن ها فراهم می کند. و برای در آمد بیشتر، اطلاعات محرمانه خود را به اسرائیل و آمریکا می فروشد. ما مطمئن هستیم که اگر ایشان دستگیر و: راهی زندان شوند به عنوان مخزن الاسرار: تمام سازمان های جاسوسی، حرف های زیادی برای گفتن دارد.

Amado's arrest on 5 Reasons

 Is the Iranian people as the people of England can not express? They demand workhorse Jbvgyry were ignorant of entry, and signed the petition were demanding his trial. Although the government to talk about it, and he did not fulfill the law, and this war criminal after leaving the reception. Is it possible to offer the Iranian people, dare to sign petitions to Amano also because of the agency in arresting war of America against Iraq? The mass of political, security and fighting them is very high, we will mention some of them:
The first Iranian nuclear scientists information: Israeli assassination squads, because they are identified and terror. Amano Amla and deliberately this information to the Zionist regime. And even the sale of the information, received $ 30 million! And this amount as help America and the Zionist regime, the agency said, he even argued that additional funds had been spent on the promotion of international peace and security! American is already clear that it can pay its debts, where it quickly gets to pocket?
Second, they and the masters: his American Zionist killing of Iranian or Syrian, Lebanese or Iraqi, contributing to world peace! To prove it is enough to know, they all information the Iranian military, the army and the Senate has given America! Although he has claimed in the media that it has not, it's just a psychological war is impossible Amano invited to America, and documents have not been asked, and well out of it!
Third murder people in Iraq and Afghanistan, and America! For providing false: nuclear weapons, chemical and mass destruction in Iraq, which triggered the war between Iraq and Western nations and was Arabic. Millions of people displaced, thousands of soldiers, Americans and Iraqis killed! And still not admitted to this false report, and does not apologize! Follow the same in relation to Iran.
Fourth: the constant warmongering against Iran, despite repeatedly Islamic Revolution Leader, announced that Iran is not seeking nuclear weapons, but he always says that Iran is seeking a nuclear bomb! Although no evidence has not won, but not apologize and does not stop with permanent psychological war against Iran takes.
Iran grabbed fifth place at the head of the International Atomic Energy While periodically, head of the International Atomic Energy Organization of Iran came to them with the false reports, that Iran is seeking a nuclear bomb! Member minds confused, as Iran did not vote and Asian representatives, elected their own butter!
Fifth: abuse of power and illegal actions against Iran and inspection costs extra and even illegal! Member nuclear energy in accordance with the principles of international law, the Organization must help each other to achieve nuclear capability, but they not only help prevent Members was a native of Iran was even progress.
Six Manvhty in Tkhvyl caps: America and the Korean nuclear destruction and the delivery of nuclear facilities in Libya, a major role and illegally hindering the growth and development of knowledge among members, and countries would have nuclear energy law is. In most cases, the assets and inventory for storage of these countries, for the benefit of America and Europe, and Israel, that he is not a member of NPT has been confiscated.
Amano seventh unconventional behavior, not only a good challenge for Brjam not even possible to prove that they Atomic Energy Organization of role: supporting members of an organization: intelligence is reduced. The organization is now higher than the CIA and Mossad are. That is where the two organizations are leveraging the organization espionage facilities: the information it provides. And for more income, your confidential information to Israel and America sells. We are confident that if he is arrested: they are sent to prison as Asrar tank: all intelligence agencies, a lot to say.
نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 27 شهریور 1394 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

سال ها است که مردم، تحت فشار زیاد به زیارت خانه خدا می روند، و با پرداخت هزینه های هنگفت، تیر و تفنگ و اسلحه می شوند: برعلیه مردم یمن و فلسطین و سوریه! یا اینکه اره و تیشه می شوند و: به جان آثار اسلامی مکه و مدینه می افتند . نگویید که خبر ندارید، یا انشاء الله که گربه است! اولین نشان درد آور این دانایی شما، تخریب بقیع است و شما می دانید که: آل سعود اولین کاری که کرد، مقبره 4 امام شیعه را تخریب، و از بین برد و علمای اعلام و: حجج اسلام هیچ کاری از دستشان نیامد.

سالیان سال توهین و افترا به شیعه را، در دستور کار خود قرار داد، و کتب فراوانی نوشت، تا ائمه اطهار را از اهلبیت بودن، و اهل طهارت بودن پشیمان کند! یا مردم را از آن ها دلزده نماید، و مراجع عظام فقط تماشا کردند، و کاری از دستشان نیامد .

حجاج ایرانی را در حرم امن الهی کشتار کردند، فقط امام راحل بود که حرفی زد، و بقیه ساکت بودند! امام راحل فرمود: اگر صدام و امریکا را هم ببخشیم، آل سعود را نمی بخشیم. ولی آقایان برعکس ! آل سعود را بخشیدند و به دستبوس  رفتند، حتی چندان رفیق شدند که: قرار شد که فامیل هم بشوند! البته آن ها باصدام و آمریکا هم، رفیق شدند ولی حالا نمی شد بگویند!

به دستور همان ها، حج را برخلاف دستور خدا جیره بندی کردند، و هزینه های گزاف از مردم گرفتند. و در آنجا پول های زیادی خرج کردند تا: دست آل سعود خالی نماند و: بتواند بیشتر به اسلام خیانت کتد!

می گویند اگر ماهم حرفی می زدیم، مثل سوری ها و یا یمن، ممنوع الحج می شدیم! گویا هر سال رفتن به حج، و در آنجا کنگر خوردن و لنگر انداختن، و به تمام فقرا و و سیاهپوستان فخر فروختن، یک عمل واجب و حیاتی بود که: آن ها از آن دست بر نمی داشتند. بنده یک سال ناظر مالی بودم و: می دیدیم که چه گشاد بازی هایی، به خرج ملت ایران انجام می دهند!

دولت برای اینکه بازرسین سخت نگیرند، به آن ها پول دو تا قربانی می داد! که یکی از آن ها احتیاط باشد، و رئیس کاروان ها هم خوب می رسیدند! حتی بازاری های مکه و مدینه هم، ما را می شناختند و تعارف های زیادی می کردند. ریالین! می دادند تا استخر یا آن جاهایی که: دلمان می خواست برویم! وبعد که از بازرسین خیالشان راحت می شد، هرچه می خواستند به مردم زور می گفتند، و به ایرانی ها فحش می دادند.    گروههایی را مامور کرده بودند: تا ایرانی ها را شناسایی کنند، آن ها تحقیر کنند و اگر خواستند: حجرالاسود یا خانه خدا را ببوسند، بگویند شما مشرک هستید! وجلوی آن ها را بگیرند. اینها تازه ظاهر قضیه بود که: هر ایرانی با پوست و گوشت خود، این تبعیض را لمس می کرد. و کسی نمی تواند ادعا کند نمی دانسته، و انشاء الله آن ها آدم های خوبی بودند! و نیت خیر داشته اند.

اخیرا هم که مردم یمن را ممنوع الحج کردند، این آقایان هم مثل سازمان ملل لال شدند، و هیچ نگفتند اما مردم یمن، پول حج خود را به کمیته های مردمی و: گردان های انصار الله دادند، تا اسلحه بخرند و با آل سعود بجنگند. تعدادی از آن ها بجای التماس معمول ایرانی ها! و دست بوسی های چاپلوسانه، رفتند و عکس های اوباما و: نادان یابو و آل یهود را به هم چسباندند، و بجای رمی جمرات آن ها را سنگباران کردند.

یاد روایتی افتادم که شخصی، در زمان امام صادق حج می کرد، و با دیدن شلوغی اطراف کعبه، به امام صادق عرض کرد: خداوند اینهمه بندگان خوب دارد! لیکن امام صادق دو انگشت مبارک را، جلوی چشم او گرفت و او ناگهان فریاد کرد: چقدر خوک و خرس می بیند! و امام فرموده باشد که: این ها باطن همان اشخاصی است، که تو می بینی ؟ حالا کسانی که در میان کشتار: یمنی ها و و آوارگی عراقی ها و سوری ها، با آرامش کامل در کنار آل سعود، زیارت می کنند چه توجیهی دارند؟

Is it obligatory Hajj?

For years the people under pressure to go visit the house of God, and with enormous costs, bow and gun and gun are: Yemen, Palestine and Syria against the people! Or saw and ax are: Islamic monuments of Mecca and Medina to die off. Do not say that do not know, or I hope that cat! The first show of this knowledge hurts you, destroy Baqi, and you know that the first thing the House of Saud, the tomb of Imam Shia 4 destroyed, and ruined and scholars declared: Hjj Islam was nothing he did not.

Defamation years to Shia, in its agenda, and wrote many books, the Imams of the Ahl-e Bayt, and from the purity of his mind! Or people are bored of them, and just watched the great authorities, and nothing they did.

Iranian pilgrims at the Shrine of Divine secure destruction, the Imam was just a little talk, and the rest were silent! Imam Khomeini said, if Saddam and America, too, forgive, forgive the House of Saud. But Mr contrary! The House of Saud and the bus went up, even the little fellow that was supposed to be a family together! Of course, they both Saddam and America, were friends, but I would not say that!

In the same statement, contrary to the commandment of hajj was rationed, and people were exorbitant fees. Where he spent a lot of money to hand Saud did not empty: it removes more betrayed Islam!

They say that if we were claiming to speak, like Syria or Yemen, Al-Hajj got banned! It seems every year to perform the pilgrimage, and where artichokes eat and harbor, and to all the poor and blacks boasting, an action was vital that they were not of it. I was a year of financial supervisors: You saw how loose games, at the expense of the Iranian people are doing!

State inspectors hard to avoid, to the two victims had money! It is one of caution, and the head of the convoy were also good! Even merchants of Mecca and Medina, we knew and had many compliments. 2 riyals! Out to the pool or the places that we could go! It was then that the inspectors felt relieved, as they wanted to force people said, and the Iranians were swearing. The groups were assigned: to identify the Iranians, it humiliates and if they wanted to kiss the black stone or the house of God, say you are pagan! Stating it to be. These are just the tip of the iceberg: every Iranian with his skin, this discrimination was touched. And no one can claim to not know, and I hope they were good people! And have good intentions.

Al-Hajj, who was recently banned the Yemeni people, the men were mute, like the United Nations, and any tell but the Yemeni people, money his pilgrimage and popular committees: Brigades, Ansar Allah were to buy a gun fight with the House of Saud . Some of them Iranians, instead of the usual begging! And the kiss of flattering, went and photos of Obama: Al-Jewish ignorant workhorse and glued together, and instead of stoning of the devil they stoned a third.

I remember reading that a person, at the time of Imam Hajj, and by the bustle around the Kaaba, the Imam Sadiq said: God is so good servants! But Mubarak Imam Sadiq two fingers in front of his eyes and he suddenly cried out: how pork and bear sees! Imam said that the conscience of the people that you see? Now those who are in the midst of destruction: the Yemeni people and displaced Iraqis and Syrians, with complete peace with the Saudis, their pilgrimage with what justification?

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 26 شهریور 1394 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

اقتصاد دانان ماهر که توانسته اند: ریاضیات را به خدمت اقتصاد بگیرند، با تمام هوش و ذکاوت خود، فقط توانسته اند تورم نقطه به نقطه را کشف کنند، ولی ما چیز های دیگری هم، کشف کردیم که به عرض می رسانیم : یکی از آن ها گرانی نقطه به نقطه است. اگر تا پریروز یکسال باید صبر می کردید، تا بدانید نرخ تورم چقدر است! یا تا دیروز یکماه باید صبر می کردید تا: تورم نقطه به نقطه را بدست بیاورید ، و شما هر ماه می توانستید از تورم خبر دار شوید!

     اما الان دو سال است که به همت دولت تدبیر و امید، بحث گرانی نقطه به نقطه ایجاد شده، و لازم نیست مانند اقتصاد دانان کلاسیک، یک سال صبر کنید تا از گرانی باخبر شوید، یا مانند اقتصاد دانان دوران تحریم، یک ماه منتظر باشید تا :نرخ تورم به دست بیاید! امروز همه چیز آن لاین است. یعنی شما به مغازه بروید و: بخواهید نان و پنیری تهیه کنید، باید  جیب پر پول و سر پر حوصله داشته باشید!تا اگر هر قیمتی گفتند بپردازید و: دست حالی بیرون نیایید،و یا اگر قیمت دیروز را گفتند سکته نکنید!

    زیرا بعید است که هر کالایی، به قیمت فبل به شما فروخته شود. چون قیمت ها هم آدم هستند! و درجا زدن برای آن ها خوب نیست، مثلا فرض کنید صد سال شما هر وقت بروید: مغازه بگویند پنیر سیری دو تومن! حوصله شما سر می رود، باید تغییراتی باشد تا شما سر حال بیاید. بنابر این دولت تدبیر و امید مخصوصا : وزیر اقتصاد فیلسوفش به فکر تفریحات شما هم هستند، تا از یکنواختی خسته نشوید.

      با هیچکس هم نباید در گیر شوید! چون پنیر فروش می گوید: من شیر را گران می خرم! شیر فروش می گوید: من علوفه را گران می خرم، و علوفه فروش می گوید: من سم و کود و بذر نباتی را گران می خرم. می بینید که اگر زیاد دنبال کنید به تسلسل دچار می شوید، و تسلسل هم از نظر منطقی قابل قبول نیست.

بد شانسی دولت  و تیم اقتصادی آن، تمام شدنی نیست! زیرا به هرچه دست می زنند طلا بشود، نمی شود و به هر دارویی روی می اورند، سم می شود و بقول مولوی :

از قضا سرکنگبین صفرا فزود  روغن بادام خشکی می‌نمود   آب آتش را مدد شد، همچو نفت!

می بینید که ما اصلا سیاسی حرف نمی زنیم، ولی گویا مولانا هم از قضیه نفت خبر داشت! و هفتصد سال پیش را جع به کمبود آب و تغییر ماهیت آن هم شعر گفته است

حالا چرا دچار چنین مخمصه ای شدند؟ خیلی ساده است آن ها پاکدستی را دزدی اعلام کردند، و دزدی را پاکدستی ! به همین سادگی . یعنی آمدند تمام تحریم شکنان را زندان کردند، و گفتند که این ها اختلاس کرده اند! و تمام قراردادهای کرسنت وار را زنده کردند، تا برای ابد ایران به قطر بدهکار شود و هی گاز بدهد!

روزنامه ای نوشت: چمدان جمدان پول می بردند! پس می خواستی چه ببرند؟ آن ها تحریم را دور می زدند، و لذا باید دستشان پول بود. ولی فرق اساسی با دیگران داشتند: که این پول را برای خود نمی خواستند، بلکه برای همه می خواستند.

برای همین در آمد نفتی ایران، در دولت پاکدستان، از تمام دوران تاریخ نفت ایران بالاتر است. ولی وقتی به دست این آقایان می افتد، همانطور که مولوی هم گفت، از آب هم ارزانتر می شود. و گاز ان مادام العمر سهم قطر می شود، و فقط حمالی آن برای ایران باقی می ماند.

در قضیه برجام هم که می بینید: همه امیدها به پساتحریم بود، ولی حالا می بینند که همه، سراب بوده نه آب. نه چیزی ارزان شد، و نه چیزی فراوان و نه  مشکلی حل شد. تازه الان دولت با یک هجوم  وحشتناک وایکینگها روبرو است. که باید خرج میهمانی های صدها نفره آن ها را بدهد، تازه ان ها بیایند کالاهای خودشان را بفروشند. خرج های مهمانی وین و هتل های کذایی مذاکره، کم بود حالا باید سبیل شرکت های: آمریکایی چینی و کره ای  روسی و اروپایی را هم چرب کنند! تا رای منفی ندهند. و این همان تئوری: گدایی نقطه به نقطه است.

Expensive point-to-point
Economists who have qualified mathematics to serve their economy, with all his cleverness, just could point to discover inflation, but we have other things, we have discovered that the width of the stand: one of them
expensive point-to-point. If you have to wait a year to the day before yesterday, you know what is inflation! Or the past month did you have to wait until inflation point to get, and you have not heard of could of inflation!
     
But now, two years thanks to the wisdom and hope, the inflation point to make, and do not like the classical economists to wait a year to be aware of the high cost, or as economists sanctions era, wait a month To: Inflation to come! Today everything is online. So you go to the shop: bread and cheese you want, you need to have pockets full of money and patience to fill up to if they pay all costs: while've not come out, or if the price yesterday was not a stroke!
    
Because it is unlikely that any commodity, the price you sold prior. Because prices are the same person! And marking is not good for them, for example, a hundred years each time you go to the shops full of Tumen say cheese! Your patience is over, should change had come over to you. Therefore, the government's plan and hope in particular: the philosopher's Economy Minister to think you are fun, so do not get tired of the monotony.
      
With no one should get stuck! Such as cheese sales, says: I will buy expensive milk! Milkman says I will buy expensive feed, and feed sales, says: I will buy expensive pesticides and fertilizers and vegetable seeds. You can see that if you get too follow the sequence, and the sequence is logically unacceptable.
Bummer government and its economic team, all is not possible! Because to engage the gold there, does not resort to any drug, poison, and the words of Rumi:
Ironically, vinegar, honey almond oil added bile to help drought fire was out, like oil!
You can see that we are not talking politics, but if oil Rumi also knew it! Seven years ago, swivels, anc to water shortages and changing nature of the poem is told
Why were having such a predicament? Very easy to clean them manually with theft, and theft manually clean! simply . The embargo outlaws were all jailed, and said that they have embezzled! And all contracts Crescent was like to live, to forever be indebted country in diameter and gas Hey there!
The newspaper wrote: Suitcases were Jmdan money! So what did you want to go? They were out sanctions, and therefore they had money. But the fundamental difference with others that did not want the money for himself, but for all people.
For this reason, Iran's oil revenues, the government hands clean of all time on Iranian oil higher. But when he falls into the hands of these gentlemen, as Rumi said, water is also cheaper. And gas lifetime of Qatar, and Iran remains the only porter.
In the case that you see Brjam: No sanctions were causing hopes to then, but now I see that all a mirage and not water. Nothing fell, and nothing great and the problem was solved. New government now faces the Vikings with a terrible attack. That parties should spend hundreds of people to give them, and they come to sell their wares. Vienna party spending and negotiate so-called hotel, was small companies now have mustaches: Chinese and Korean, Russian and European Americans are too fat! Not to vote.
And the same theory: Begging point to point.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سرینگر مرکز جهانی فراموش شده

سرینگر مرکز ایالت کشمیربزرگ است،  که در طول تاریخ مورد: ظلم های فراوان واقع شده است. بخشی از این سرزمین بهشتی، به دست چین افتاده، و بخشی در پاکستان و: بسیاری از آن نیز، توسط هندوها قتل و غارت می شود.  و این کار در عصر ارتباطات و: انفجار اطلاعات انجام می شود، و مردم کشمیر بهره ای: از این عصر طلایی نبرده اند، و هنوز از ترس یاجوج و ماجوج های قرن ،21 باید در غارها و پناهگاه ها زندگی کنند. و امنیت را در جنگل و: درمیان حیوانات می جوبند!

کشمیر منطقه‌ای در شمال غربی شبه‌ جزیره هند است، که از ایالت جامو و کشمیر تحت کنترل هند، ایالت گلگت-بلتستان و کشمیر آزاد، تحت کنترل پاکستان و منطقه: اقصای چین تحت کنترل جمهوری خلق چین تشکیل می‌شود. این منطقه عمدتاً کوهستانی است، و یکی از حوزه‌های اصلی نفوذ زبان فارسی به‌شمار می‌رود.

  کشمیر مظلوم مانند بسیاری از مناطق جهان، هنوز در اوج دموکراسی جهانی! در ظلم و ستم زندگی می کنند، و به حقوق بشر و منافع آن هیچ دسترسی ندارند. هم اکنون نماینده این منطقه، با نمایندگان بیش از صد ملیت جهان، در جامعه المصطفی درس می خوانند، و اصول اسلامی را یاد می گیرند تا به: کشور خود برگردند و این اصول را آموزش بدهند.

جامعه المصطفی اگر نگوئیم سازمان ملل، بلکه سازمان کوچکی فراهم آمده از: تمام ملیت ها است و در آینده ای نزدیک، میتواند در سر نوشت جهان تاثیر خوبی داشته باشد.ما توصیه می کنیم در این مرکز، تاریخ اسلام و مخصوصا تاریخ معاصر را، آنطور که انگلیسی ها یا: انگلیس پرستان نوشته اند مطالعه نکنند. آن ها کلیه کتب تاریخی ما را به غارت بردند، و در موزه های خود نگهداری می کنند! تا در دسترس  مسلمانان نباشد . زیرا مسلمانان اگر رابطه تاریخی خود را بدانند، اولین وظیفه آنان برگرداندن اموال دزدی است، که در موزه ها نگهداری می شود!

در قرن تمدن که دزد ها را  دستگیر می کنند، و برای نمایش مال خر ها را هم به محکمه می برند، ولی کسی نیست از این مال خر های بزرگ، یعنی موزه ها و مجموعه داران بپرسد: آن ها را از کجا آورده اند؟ عتیقه امری شخصی و یا سرمایه شرکتی نیست، که گفته شود خریده ایم! اولا همین خرید آن ها جرم است، چرا که همه میدانند تمام این دارایی موزه ها دزدی است، و الا چرا باید عتیقه جات ایرانی، در موزه های اروپا یا آمریکا باشد؟ مگر خود ایرانی ها موزه ندارند؟ همه میدانند که باند های سیاه، آن ها را غیر قانونی حفاری کرده، و بصورت قاچاق از کشور خارج کرده اند .

    ثانیا اگر کسی اموال قاچاق، که دزدی بودن آن ها مشخص است! را خریداری نماید، آیا پرداخت پول به قاچاقچی مالکیت می اورد؟ ثالثا فرضا بگوییم: آن ها را از دست خریده اند :و مردم با رضایت خودشان آنها را فروخته اند! مگر مردم مالک تاریخ  و اشیا ملی می شوند؟ اگر کسی در خانه خود معدن: مس یا نقت و یا طلا داشته باشد، حق دارد آن را ملک شخصی خود بداند؟

    عتیقه هم مالکیت ملی و عمومی دارد، و فیء یا انفال حساب می شود و: کسی نمی تواند آن را مالک شود، لذا فروش آن هم غیر قانونی، و خریدار و مجموعه دار هم باید تحت پیگرد باشد! ولی متاسفانه نشانه بارز تمدن امروز، تشویق دزدان بزرگ است، و ما می بینیم که رئیس سازمان مافیا، حتی بعد از فوت، با مراسم بسیار سنگینی تشییع می شود! و در خیابان های ایتالیا، اعضا مافیا در جلوی چشم مردم، از رئیس خود قدر دانی می کنند!

     آرتش آمریکا هر جا وارد می شود، ابتدا مزارع کشت مواد مخدر را توسعه می دهد، و بعد زنان و کودکان را به سرقت می برد ! حتی از جان باختگان، برای فروش اعضا استفاده می کند.از این هم بدتر شنیدیم که آلمان و: دیگر کشورهایی که آوارگان را می پذیرند، فقط برای سوء استفاده جنسی از: دختران آن ها و بهره کشی از مردان، این کار را می کنند! چه رسد به آن هایی که با مهاجران و آوارگان، دشمنی می کنند و آن ها را راه نمی دهند، و گرسنه و بی سرپناه مورد آزار و: شکنجه قرار می دهند.Kashmir map.svg

Forgot Srinagar International Center

Kashmir state capital Srinagar great, that throughout history: tyranny is great. Part of the land of paradise, the China fell, partly in Pakistan and a lot of it also, by the Hindus are killing and looting. And this is the age of communication and explosion of information, and the people of Kashmir benefit from this golden age have not, and yet the fear of Gog and Magog in the 21st century must live in caves and shelters. And security in the jungle: among animals Juband!

Peninsula in northwestern Kashmir region of India, the Indian state of Jammu and Kashmir, Gilgit-Baltistan and Azad Kashmir state, under the control of Pakistan and the region: Aksai Chin is under the control of the People's Republic of China. This area is mostly mountainous, and is considered one of the main areas of Persian influence.

  Kashmir oppressed like many parts of the world, yet at the peak of global democracy! Live in oppression, and human rights and its interests do not have access. Now representative of this area, with representatives from more than a hundred nations of the world, in the Al studying, and learn the basics of Islam: their country and teach these principles.

Mustafa society if not the United Nations, but also small organizations from all nationalities and in the near future, the fate of the world can have a good effect. We recommend in the center of Islamic history, especially contemporary history, As the English or England worshipers have written their study. They looted all our history books and museums hold! Is not available to Muslims. Because Muslims know if their historical relationship, their first task is to return the stolen property, which are kept in museums!

In the century that thieves arrested civilization, and to show to the court are the property of their donkey, but not one of the big shopping Mall, the museums and collectors ask: Where did it come from? Antique is not personal or corporate capital, which is said to have bought! First, it is illegal to buy them, because all they know is stealing all the assets museums, or else why should the Iranian antiques, the museum is in Europe or America? Unless Iranians themselves are museum? Everyone knows that black band, it is illegal to dig, and were smuggled out of the country.

    Secondly, if one property, smuggling, stealing it is clear! To purchase, do not pay money to smugglers gained ownership? Thirdly, for instance, say they have bought from: and the people they have sold their satisfaction! Unless people own national history and are items? If someone in your house of mine: copper or oil or gold, is entitled to his own personal property?

    Antique both national and public property, and Fy’ or Anfal account is: no one can own it, so it illegal sale, and the buyer and collector should be prosecuted! Unfortunately, the hallmark of civilization today, encouraging big thieves, and we see that the head of the Mafia, even after death, the funeral ceremony is very heavy! And in the streets of Italy, Member of the Mafia in front of people, your boss will appreciate!

     America's Army arrived anywhere, the first drug developed fields, and then steals women and children! Even the dead, for the sale of organs used wit all heard that Germany and worse: other countries that accept refugees, only for sexual abuse of girls and the exploitation of men, it will ! Let alone those with migrants and refugees, hostility, and it will not give way, and the hungry and homeless harassment and torture them. 

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 24 شهریور 1394 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

مقتدی صدر باید اقدام کند!

در نجف علمای زیادی هستند که: همه عمری را در طلب علم و مخصوصا :علوم دینی صرف کرده اند و ریش سفید، و قامتی خمیده دارند آن ها از علمای مهم جهان تشیع هستند، که اغلب خود را رهبر شیعیان جهان هم میدانند، اما متاسفانه فقط در شعار و در بیانات تبلیغی ! و در عمل کاری به جهان تشیع ندارند، بلکه همان چند عالم دور و بر خود را می بینند، و نمی خواهند کاری کنند که آن ها ناراحت شوند.

حالا یک رهبر جوان تری پیدا شده، که به جهان تشیع فکر می کند و: دغدغه جهانی دارد آن ها می گویند، این جوان است و خام فکر ! اگر سپاه مهدی درست می کند، و اگر در مسیر راهپیمایان اربعین هزینه می کند، همه از خامی او است! البته در ایران هم موقعی که امام راحل رحلت کرد و: امام خامنه ای بجای ایشان معرفی شد. خیلی ها گفتند او هنوز جوان است، اما آیه الله بهجت فرمودند: یک بار گفتند علی جوان است، برای هفت پشتمان بس است!

اشاره ایشان به انتخاب حضرت علی در برابر شیخین بود، که آن ها ادعا می کردند گرچه حضرت علی ع، را پیامبر معین کرده تا بعد از خودش وصی  باشد، ولی ایشان جوان است و بهتر است از افراد با تجربه  و مسن استفاده کنیم! حالا هم در عراق می گویند او جوان است، کله اش داغ است و حرف های سنگین می زند، اما اینطور نیست مقتدی صدر نه بی تجربه است و نه احساساتی.

مقتدی صدر در راستای اسلام انقلابی، و اسلام ناب محمدی حرکت می کند. که همان ادامه خط امام راحل است. و کسانی که به ایشان ایراد می گیرند، همان کسانی هستند که امام راحل را دوست نداشتند، و موقعی که ایشان نجف بود، او را نجس می دانستند و می گفتند: چون فلسفه درس می دهد نجس است! حتی یک روز برای یکی از همین علما، آب خوردن آوردند ایشان آن را نخورد! پرسیدند چرا گفت چون حاج آقا مصطفی پسر امام راحل، در آن آب خورده باید آن  ظرف را دوباره شست!

برای مردم مهم است که چه کسانی، به آقای مقتدی صدر توهین می کنند، یا ایشان را تندرو و غیره می خوانند. ولی ما از مقتدی می خواهیم که به مبارزات خود، برعلیه آمریکا و عوامل آن ادامه دهند، و از هیچ مقام دولتی یا حوزوی نترسند، زیرا که مردم به ایشان دل بسته هستند و از: روحانیت نجف جز سازش چیزی ندیدند! وقتی آیه الله سیستانی برای معالجه به انگلستان می رود، و یا در مورد یمن و بحرین موضعی نمی گیرد، چه انتظاری از ایشان است؟

اکنون هم در موضوع  حج و عربستان، مثل همیشه سکوت دارد. آن ها بخوبی یاد دارند که: بقیع را چگونه تخریب کردند، ولی صدایی از آنها بیرون نیامد. الان هم می بینند که با ساخت  وساز های: اطراف مکه و مدینه همه تاریخ پیامبر، از بین می رود ولی چیزی نمی گویند! لذا ما از مقتدی می خواهیم: سپاه المهدی را حرکت دهد.

برای فتح مکه لازم نیست، سلاح دست بگیرند یا کشتار راه بیاندازند. بنده به تمام مردم عربستان می گویم: اگر مقتدا صدر بیاید از او استقبال کنند. لذا لازم است در این ایام باقیمانده، پیشقراولان جیش المهدی، پیاده و سواره بسوی مکه روانه شوند. آن ها از مرز عراق و عربستان، به راحتی میتوانند عبور کنند. در مرز عرعر همه چیز آماده است، و مردم پذیرایی های خوبی از مقتدی خواهند کرد.

مقتدی بداند که پیاده روی برای: زیارت امام حسین مستحب است، ولی برای زیارت خانه خدا واجب است. لذا باید مسیر سیصد کیلومتری مرز: عرعر در منتهی الیه مرز عراق تا مکه را، مانند مسیر نجف تا کربلا ملی اعلام کنند، گروه هایی برای پذیرایی مستقر شوند، و مردم را اجازه دهند تا از مرز عبور کرده، و پیاده و سواره خود را به مکه و مدینه برسانند. انشا الله اگر این گروه ها آماده اعزام شوند، عربستان نیز قدرت مقابله نخواهد داشت. زیرا نیروهای مرزبان آن ها در این مسیر، بسیار کم و نا آماده است لذا احتمال درگیری بسیار کم است. بنا براین ممکن است این جمعه ها، که منتظر ظهور هستیم، همین حمعه ها باشد. زیرا وقتی امام زمان بداند که مکه امن است، و توسط دوست داران ایشان پر شده است، ظهور خواهد کرد. خداوند نیز دعای اینهمه پیاده ها را، مستجاب خواهد نمود. زیرا این یک خواست واقعی است: که ما در مکه منتظر ظهور ایشان باشیم! نه اینکه مکه را به ستمگران کودک کش بسپاریم، و خودمان در کنج مساجد دعا کنیم!

Muqtada al-Sadr must act!

Many scholars in Najaf: All life in the pursuit of science, especially science and religion have spent white beard, and staggered with it the world's most important Shiite clerics, who often know the leader of the Shiite world, but unfortunately only in slogans and propaganda in a statement! And in practice do not Shiite world, but few see the world around her, and do not want to make them upset.

I found a younger leader, who thinks Shia world: a global concern, they say, this is a young and naive to think! If the Mahdi Army is correct, and if the route spends the fortieth marchers, all of the raw he is! However, when Imam Khomeini in Iran and the death of Imam Khamenei was introduced instead of them. Many say he is still young, but Ayatollah Bahjat said, once said Ali young, my back for seven Enough is enough!

He pointed to the two Sheikhs Ali was elected, it claimed that although Imam Ali, the Prophet had given up after his successor, but he is young and it is best experienced and older people use! Now in Iraq say he is young, his head hot and heavy in his letter, but is not it rather pathetic Muqtada al-Sadr is not inexperienced.

Muqtada al-Sadr to revolutionary Islam, and Islam moves. Which is the continuation of the Imam Khomeini. And those that are given to them, the ones who did not like Imam Khomeini, and when he was in Najaf, he was untouchable, and they said, because philosophy teaches unclean! Even a day to one of the scholars, they drink, they eat it! When asked why he Haj Mustafa, son of Imam Khomeini, the water eaten it shall be washed again!

It is important for people who, in Mr. Muqtada al-Sadr, or read them Extremist and so on. But we Muqtada want to fight, against America and its agents to continue, and of any government official or regional afraid, because people are attracted to them and the clergy of Najaf saw nothing but peace! When Ayatollah Sistani goes to England for treatment, or about Yemen and Bahrain is not local, what is expected of them?

Now on the subject of Haj and Saudi Arabia, as always, is silence. They remember well that's how Baqi destroyed, but the sound did not come out of them. Now they see that the construction of: around Mecca and Medina by the Prophet history, disappears, but did not say anything! Therefore, we ask Muqtada: move the Mahdi Army.

It is not necessary for the conquest of Mecca, seize weapons or destruction start. I say to all the people of Saudi Arabia: Muqtada al-Sadr if he would welcome. Therefore, in the remaining days, vanguard of the Mahdi Army, foot and be sent to Mecca. It borders Iraq and Saudi Arabia, can easily pass. Arar border everything is ready, and people will Muqtada good receptions.

Muqtada know that walking for: pilgrimage of Imam Hussein is recommended, but not obligatory for Zyazt the house of God. Therefore, three hundred kilometers from the border route: Arar to Mecca at the end of the Iraqi border, such as Najaf and Karbala national route, the group deployed for the reception, and to allow people to cross the border, and foot and your bring to Mecca and Medina. God willing, if the parties are ready to deploy, Saudi Arabia will have to confront power. Because of its border forces in this way, very low and extremely low likelihood of conflict is so ill-prepared. So may be this Friday, we are waiting for the rise, so be Hmh. For when Imam of Mecca know is safe, and they are filled by fans, will emerge. God and the prayers of so many pedestrians, will be accepted. Because this is a real demand that we be in Mecca, waiting for their appearance! Not to leave Mecca to child-killing oppressors, and we pray in mosques corner!

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 23 شهریور 1394 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

Image result for ‫کشتن حجاج ایرانی‬‎

بحرین وظیفه الهی سنگین بر دوش دارد، و آن نابودی رژیم آل سعود است. که باید از طریق پاتک صورت گیرد، و دراین جا نظامیان متعهد بحرینی، نقش اساسی دارند. آن ها اگر خدا را هم قبول ندارند، باید بدانند که آل سعود، کشور آن ها را اشغال کرده و: مردم آن ها را دستگیر و زندانی می کند، یا آن ها را در معرکه تظاهرات، به گلوله می بندد. وظیفه یک ارتش دفاع از: مردم خودش است، نه همکاری با متجاوز! کسانی که از ان سوی مرزها آمده اند، و کشورش را اشغال کرده اند.

   اگر تمایل آن ها به علمای نجف است، که علمای نجف همه فتوا دادند که: بحرین باید آزاد شود و: هیچ کدام از آن ها موافق اشغال بحرین، توسط آل سعود نیست و: اگر فتوای بنده را قبول دارند، همین امروز طرح یک پاتک را بریزند، و تا قلب عربستان پیش بروند و: بدانند که هیچکس جلودار آن ها نیست، و حتی مردم شرق و شمال عربستان با آن ها، همکاری و طبق فتوا، از آن ها پذیرایی خواهند کرد.

دلایل زیادی برای این پاتک یا: ضد حمله به آل سعود وجود دارد: اولین آن غیرت و حمیت ارتش بحرین است، آن ها گرچه به زور از آل سعود و: سربازان آن ها اطاعت می کنند، ولی در دل خود آرزوی یک حکومت ملی و مردمی، که از بطن آرا مردم بحرین در آمده باشد، را دارند. فقط ده درصد ارتش و نیروهای بحرینی، حقوق های بالا می گیرند و: آن هم پول خون شهدا است! و گریبان آن ها را خواهد گرفت، و در دنیا و آخرت آن ها را ذلیل خواهد کرد. ولی بیش از نود درصد نیروهای نظامی و انتظامی بحرین، شیعه بوده و از مبارزات مردم خوشحال هستند، و اگر فرصتی به آن ها داده شود، وظیفه خود را بخوبی می دانند.

دلیل دوم دلایل روایت شده یا روائی است، یعنی روایت است که امام زمان عج روز جمعه، از داخل مکه ظهور می کند. ولی الان شرایط برای ظهور ایشان بسیار سخت است، زیرا نیروهای امنیتی و نظامی عربستان، اطراف مکه را محاصره کردند، و دستور مستقیم دارند اگر: امام زمان شیعیان ظهور کرد، او را در همان مکه بکشند! تا این رسالت الهی بی نتیجه بماند. لذا وظیفه مردم یمن و بحرین است که: مکه را امن و آرام کنند: برای ظهور امام زمان ع.  در روایات هست که از بحرین و یمن، و البته از ایران یاران فراوانی، برای امام زمان خواهد رفت.

میتوان گفت این وظیفه اصلی، برای یمنی ها است ولی آنان، راه دشواری برای عبور از جیزان و نجران دارند. گرچه موشک های آنان این راه را آسان کرده است، ولی نفوذ به خاک عربستان به دلیل: آمادگی نیروهای عربستانی کمی مشکل است، اما از طریق بحرین کسی منتظر این عکس العمل ها نیست، لذا سرازیر شدن ارتش و نیروهای مردمی بحرین، به سوی مکه و مدینه بسیار عقلایی و راحت تر است

علاوه بر آنکه مردم غیر مسلح هم ساکت نخواهند بود. در مسیر از آنان پذیرایی خواهند کرد، و به دنبال آن ها خواهند رفت .مردم میدانند که پیاده روی به سوی مکه، ثواب دارد لذا وقتی نیروهای مسلح بحرین، این راه را ادامه دهند مردم نیز، به دنبال آن ها خواهند آمد و: مسیر های منتهی به مکه و مدینه، پر از کسانی خواهد شد که: سال ها اشتیاق زیارت خانه خدا را داشتند، ولی رژیم سفاک و کودک کش آل سعود، مانع آن ها می شد.

تقریبا نزدیک به صد سال است که: آل سعود بر مکه حکمرانی می کند، هر سال محدودیت های بیشتری را، برای حضور مردم ایجاد می کند. .همین سقوط جرثقیل و کشته شدن صدها نفر در یک روز، نشان می دهد که به جای پرچم لااله الا الله، آن ها علم یزید را بلند کرده بودند! ان همه تعداد جرثقیل ها، که از درختان هم بیشتر است، در اطراف خانه خدا چه می کنند؟ ما در روایات داریم که قلب مومن، از خانه کعبه عزیر تر است و: حالا چطور یک دولت خونریز، جلوی مردم را برای زیارت خانه خدا می گیرد؟ و برای آن ها سهمیه تعیین می کند! تعیین سهمیه یعنی ایجاد انحصار، ولی خداوند کعبه را در انحصار گروه، یا طبقه اجتماعی خاصی نگذاشته است. به امید روزی که همه طبقات، با پای پیاده از سراسر جهان، بسوی کعبه بروند. تا صدای پای آن ها رژیم کافر: آل سعود را به زباله دان تاریخ بسپارد.

Bahrain finish.

Bahrain heavy responsibility on the shoulders of God, and the destruction of the Al Saud regime. That should be done through checkpoints, and committed troops here in Bahrain, play a major role. If they do not accept God, should know that the House of Saud, the country is occupied and the people they arrested and imprisoned, or those in great protests to block the shot. The task of the military defense of its own people, not cooperating with the invaders! Those who have come from across the border, and have occupied his country.

   If you want to be scholars of Najaf, Najaf scholars condemn all that Bahrain should be freed and none of them agree occupation of Bahrain, the Saudis and, if accepted my opinion, today a counter-offensive plan shed, and go to the heart of Saudi Arabia and: know that no one is stopping them, and even the people of East and northern Saudi Arabia with the cooperation and under the fatwa, it will be welcome.

Patek or many reasons for this: There is a counterattack to the House of Saud: The first zeal Bahraini army, although they force of Saud and soldiers obey them, but in their hearts and dreams of a national government People, who come out of Bahrain's people vote, respectively. Only ten percent of the army and Bahrain, salaries are high and it is the martyrs' blood money! And wrestle it to be, and will humiliate them in this world and hereafter. But more than ninety percent of the police and armed forces in Bahrain, the Shia and the struggles of the people are happy, and if the opportunity is given to them, they know their job well.

The second reason why the story or narrative, a narrative that Imam Mahdi Friday, from inside Mecca emerges. But now the conditions for their appearance is very difficult, because security and military forces in Saudi Arabia and around the besieged Mecca, and direct orders if: Imam emerged in the Mecca kill him! To this divine mission abort. It is the duty of the people of Yemen and Bahrain: Mecca safe and calm for the emergence of Imam Ali. The tradition is that of Bahrain and Yemen, and of course a lot of friends, will go to the Hidden Imam.

It can be said that the main task for the Yemeni people, but they have a difficult road to cross Jizan and Najran. Although their missiles this way is easy, but because of the influence of Saudi Arabia: Saudi forces prepared a little tricky, but the Bahrainis who are not expecting this reaction, the flow of the army and the people of Bahrain, to Mecca and Medina is very rational and more comfortable

In addition to being naked people will not be silent. On the way they will receive, and it will go to People know that walking to Mecca, reward, so when Bahraini armed forces, people continue this way, they will come to route leading to Mecca and Medina, full of those that will be many years had a passion for religious rituals, but bloodthirsty and child-killing Al Saud regime, it can be prevented.

Nearly a hundred years that the ruling Al Saud on Mecca each year, additional restrictions, to the presence of the people. .hmyn Crane collapse that killed hundreds in a day, suggests that instead of the flag of La Illaha Illa Allah, they had long Yazid science! Of all of the cranes, which are more trees around the house of God, what do they do? We have traditions heart of the believer, the Kaaba is more dear: Now what a bloody government, the people for religious rituals take place? And for the quota is! Quota of creating a monopoly, but God Kaaba exclusive group, or social class is not certain. In the hope that all classes, on foot from all over the world, go to the Kaaba. The footsteps of the infidel regime: Saudis to leave the dustbin of history.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 22 شهریور 1394 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

دولت در هر ماه، یک دهه عزاداری دارد، و برای پرداخت یارانه ها عزا می گیرد. و لذا از کلیه وابستگان و پیوستگان ،دعوت می شود دراین عزاداری دولتی شرکت کنند، تا شرکت شما مایه تسلی دل: سخنگو و بقای عمر دولت باشد. سخنگوی دولت از همین حالا شروع کرده سینه زدند: وی در برنامه مطبوعاتی خود، اعلام کرد که یارانه ها، به این صورت نباید توزیع شود، بلکه باید صرف زیر ساخت ها شود!

بیچاره نمی داند که سی سال بود، که صرف زیر ساخت ها می شد، حالا که چند سالی است به دست خود مردم می دهند، گویا زیر ساخت ها از بی پولی ناراحت هستند. اولا یارانه ها پول خود مردم است، و مردم عقل و درایت دارند تا: خودشان پول خودشان را مدیریت کنند، و نیازی به قیم و متولی ندارند. زیرا متولی  موقعی لازم است که: فردی مهجور باشد و یا: عقل اقتصادی نداشته باشد .

    تعجب از این است که دولت می گوید: این مهجوران مجاز هستند که : پول یارانه بگیرند ولی عقلا نگیرند! لذا برای کسانی که در سازمان بهزیستی نامنویسی کرده اند، یا عضو کمیته امداد هستند، و یا بازنشسته شده اند یارانه دادن: به دستشان اشکالی ندارد، ولی برای عقلا خوب نیست پول در دست شان باشد! باید این پول در اختیار دولت باشد، تا برای آن ها و به نیت مردم خرج کند.

     ثانیا باید گفت وقتی اوباما و کنگره می گویند: که ما پول های بلوکه شده را به شرطی آزاد می کنیم، که بین مردم تقسیم شود! شما چه کاره هستید که نمی گذارید: بین مردم تقسیم شود؟ چطور در برجام و قبول آن، وقتی کنگره تایید می کند، شما خوشحال می شوید! ولی اینجا بدحال می شوید.

واقعا اگر امام گفت: که وقتی دشمن ما یعنی امریکا، از چیزی تعریف کرد بدانید که: به ضرر شما است، فقط برای یارانه ها گفته؟  یا اینکه حالا که آمریکا از برجام حمایت می کند، ما هم خوشحال باید بشویم؟

ثالثا من حساب کردم یارانه ای که: به مردم می دهید  به اندازه نصف پاداش مدیران و: کادر های دولتی و شرکت های: وابسته به دولت هم نمی شود! یعنی ما 4ونیم میلیون کار مند لشکری و کشوری داریم، و 4 میلیون هم باز نشسته! اگر ده درصد این ها هم اورکادر باشند، چیزی حدود 900هزار نفر مدیر، برای این کشور داریم که حداقل: حقوق ماهانه آن ها سی میلیون ریال، است یارانه هم می گیرند!

معمولا مدیران حق ماموریت و: پاداش و اضافه کاری که میگیرند: چند برابر حقوق رسمی آن ها است، لذا هر مدیری ( از رئیس اداره یا سرکارگر به بالا)ماهانه: متوسط صد میلیون ریال بیت المال را نوش جان می کند! که می شود بعبارتی 9هزار میلیارد تومان، ولی کل یارانه ها با احتساب 80میلیون نفر، ماهانه 45هزارتومان می شود36هزارمیلیارد ریال، یعنی نصف این پاداش ها! لابد از نظر آقایان، پاداش و حقوق مدیران زیر ساخت است!

اگر حقوق و پاداش مدیران را، زیر ساخت بدانیم بسیار بامزه می شود! میدانید چرا ؟ چون معلوم می شود: نظر آقای سخنگو این است که یارانه ها را قطع کنیم، و به پاداش ها اضافه کنیم! به عبارت ساده تر ایشان می گوید: از نخورده بگیریم و به خورده بدهیم! یک ضرب المثل فارسی می گوید: از درویش، چه یک عدد نان بگیری، و چه یک عدد نان بدهی فرقی نمی کند! اما این ثروتمندان هستند که: حساب ریال و سنت ها را هم دارند، و اگر بموقع صفر های حسابشان پر نشود، سکته می کنند!

دولت این عزاداری را از ما قبول کند یا نکند، فرقی ندارد ما هم در این عزاداری، با ایشان شریک غم هستیم! بالاخره معلوم شد که چرا آقایان ناراحت هستند. چون تئوری جدید مدیریت می گوید: منابع انسانی هر سازمان از مهمترین عناصر: زیر ساخت آن هستند، و لذا پاداش دادن به آنان میتواند در ردیف: بودجه های عمرانی هم ثبت شود، تا دیگران نگویند چرا بودجه های: عمرانی جذب نمی شود!

State mourning night!

The government of each month, a decade of mourning, and for subsidies to be mourning. And therefore all the relatives and continuity, are invited to participate in this public mourning, to comfort the heart of your company spokesman and survival of the government. A government spokesman had already started chest: he in his press announced that subsidies, in this case should not be distributed, but must be spent on infrastructure!

Poor does not know who was thirty years, was spent on infrastructure, for several years now that the people are, apparently upset infrastructure, lack of money. First, subsidies for the public's money, and people with wisdom and tact to: manage their own money, and does not have a guardian and trustee. The trustee is required when a person is obsolete or reason is not economic.

    It is surprising that the government says are obsolete allowed that money to be subsidized but not wise! So for those who have registered welfare organization, or members of the committee are, or have retired subsidies to them, okay, but not good for the wise money is in their hands! Should this money to the state, to them and to spend good people.

     Secondly, we must say that when Obama and the Congress say that we are free, provided the money is blocked, which is divided between people! What are you not going to leave: to be shared between people? How Brjam and accept it, when Congress approved it, you're happy! But here you are ill.

If he really said that when our enemy America, to know what was defined: to harm you, just for the subsidy? Or rather that America Brjam support, we must become happy?

Thirdly, I got a subsidy account that people are now half the size of bonuses managers: staff of government and companies: the government can not be! We have a 4 and a half million civilian and military staff, and 4 million are retired! If ten percent of these are also Avrkadr, about 900 thousand people, please, for this country have at least: a monthly salary of thirty million rials, the subsidies are too!

Usually the right managers and mission: bonuses and overtime are few formal rights are equal, so any administrator (or foreman to the top of the head) Monthly average treasury hundred million riyals to the meal! Which turns out to be 9 billion dollars, but the total subsidy, including 80 million tomans is a monthly 45 36 trillion Rials, half the bonus! Perhaps the gentlemen, bonuses and executive pay is under construction!

If the salaries and bonuses of managers, infrastructure is very funny to know! Do you know why? When it becomes clear: Mr. Speaker, is that we cut subsidies, and to add rewards! In simple terms, he says, we drank and we ate! A Persian proverb says Darwish, who take a loaf of bread, or a loaf of bread debt does not matter! But the rich are: Account Rial and traditions are, and if not full-time zero in their accounts, they attack!

We accept this state of mourning or not, whether we are in mourning, grief we share with them! It was unclear why the men are upset. Since the new management theory says that human resources are the most important elements of any organization: its infrastructure, and therefore can reward them in a row: development budget is to be recorded, to tell others why funds: development is not absorbed!


نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :