ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

هرنوع مدیریت برای خود نیاز به یک مدل دارد که، برای همه قابل فهم و دارای زمینه های اجرایی، و تکرار پذیری باشد. یعنی هرکس در هرکجای دنیا بخواهد آن را تجربه کند برای او امکان پذیر باشد . والا امری معجزه یا خارق العاده خواهد بود. زیرا در تعریف معجزه گفته شده که: امری که دیگران از انجام ان عاجز هستند. برعکس این موضوع اصول علمی و تجربی قرار دارد، مثلا آب در هر سرزمین یا شرایطی باید در: صد درجه به جوش بیاید و هرکس، در هر کجا خواست باید ان را تجربه و آزمایش کند.

 اصول مدیریتی هم کار بردی است، و باید قابل پیاده کردن در همه مکان ها و: زمان ها در شرایط مساوی باشد. و همه بتوانند از ان استفاده کنند و: مشکلات مدیریتی خود را برطرف نمایند. اما متاسفانه مدیرت و اصول مدیرتی غربی، اصلا این امکان را ندارد و فقط خود: غربی ها باید آن را پیاده کنند تا درست از آب در آید .این موضوع مانند داستان مثنوی مولوی است! که می گوید خطاطی سه جور برای مردم نامه می نوشت، یکی طوری واضح می نوشت که: هم خودش میتوانست بخواند و هم دیگران، اما دومی  طوری می نوشت که: فقط خودش می توانست بخواند نه دیگری ! سه دیگر طوری می نوشت که نه خود خواندی و نه دیگری!

 اصول علمی باید واضح باشد، و همه بتوانند آن را بخوانند. در صورتیکه اصول مدیریت و بازرگانی و: حتی روانشناسی و جامعه شناسی غربی، طوری است که فقط خودشان می فهمند! برای همین است که هر کنفرانسی یا کلاسی برگزار می شود، باید استاد پروازی از آن جا بیاید و توضیح دهد. اخیرا هم که وزیر صنعت گفت: باید مدیر هم از خارج بیاوریم.  یعنی حالا که زبان آن ها را نمی فهمیم، و خودشان باید بیایند و توضیح دهند، پس بهتر است خودشان هم اجرا کنند! درست مانند مرحوم مهندس بازرگان، که قبل از نعمت زاده چنین حرفی زده بود! و گفته بود: ما گوشت را می دهیم دست گربه، و خودمان میو میو می کنیم. یعنی از بس آنها میو میو کردند و ما نفهمیدیم. یا مانند شاه عباس  چوب را می دهیم به چوگان بازان، و می گوییم این گوی و این میدان.

  اما مدیریت شرقی، چه مدیریت اسلامی نامگذاری کنیم یا: مدیریت جهادی و یا مقاومتی، همه براساس تجربیات هزاران ساله است. یعنی چیزی نیست که در قاب شیشه ای، یا فقط در لوله ازمایشگاهی باشد. و فقط پرفسور های من درآوردی! از ان سر در بیاورند. یکی از این الگوهای مدیریتی ما، مدیریت بقاع متبرکه و یا امامزاده ها هستند. که در همین زمان خود ما، در شرایط سخت تحریم جهانی، نه تنها خود را اداره می کردند، بلکه به مردم و فقرا هم رسیدگی می کردند. که در راس آنها بارگاه ملکوتی امام رضا ع است.

  مساجد و معابد، بازار و زمین کشاورزی، همه از ابزار هایی هستند که سالیان سال، بشر شرقی روی ان کار کرده و زندگی خود را اداره نموده و: تداوم ان را پایدار کرده است.  اصل کلی در این مدیریت مقاومتی، رعایت عدالت است. فاطمه زهرا س می فرماید: خداوند عدالت را برای آرامش دلها واجب کرده است . یعنی وقتی عدالت باشد، مردم خیالشان راحت است که: به آنچه زحمت می کشند دست پیدا می کنند. و حاصل دسترنج آنان دستمزد دیگری نمی شود. اینهمه بیکاری  و بحران در دنیا، محصول بی عدالتی است .

   یکی از این بی عدالتی ها این است که: برخی افراد ده ها و یا شاید صد ها شغل دارند، و از هزاران جا دستمزد می گیرند، در حالی که آن مشاغل و دستمزدها، حاصل زحمت دیگران است. به قول معروف پرونده را یکی پیگیری می کند، ولی دیگری زیر بغل می زند و می برد و پاداش می گیرد. اگر مردم دنیا بدانند : هرکاری بکنند دستمزدش را به موقع و: درست می گیرند از همه ساده تر، حد اقل به سراغ کشاورزی می روند. زمین  وآب و بذر رایگان است، ولی عده ای آن را در انحصار خود گرفته، و به دروغ  خود را مالک آن می دانند.  انها خداوند را قبول ندارند، چون خداوند فرموده زمین و آب و آدم را من خلق کردم! وهیچ کس دیگری صاحب ان نیست. ولی آنها حصار دور زمین می کشند، و خود را مالک آن می خوانند. یا مانند افغان ها رود هیرمند را بر: سیستان و بلوچستان می بندند و یا: مانند ترکیه می خواهند دجله و فرات را، از سوریه و عراق بگیرند.

نموذج الإدارة فی اقتصاد المقاومة

Management model in the economy of resistance

Each type of management requires a model that, for all the ins and executive fields, and repeated. This means that anyone, anywhere in the world would it be possible for him to experience. Otherwise, it will be a miracle or supernatural. Because the definition of miracle is said to be: something that others are incapable of doing it. This is contrary to scientific principles and experimental, such as water or circumstances in each country must be a hundred degrees to boil and whomever, wherever and test will have to experience it. Management principles are applied, and should be carried out in all places and time is on equal terms. And everyone can use it as: management problems resolve themselves. Unfortunately Management and Content Management Principles Western, do not let your only: the West must implement it to come true. This is like the story of Rumi's Masnavi! Wrote three kinds of calligraphy that says to people, so evident a wrote that he could read himself and others, but the latter wrote so that he could read just not anymore! The other three so that neither called nor wrote another! Scientific principles must be clear, and everyone can read it. If business and management principles and even Western psychology and sociology, is such that only they understand! That's why any conference or class is held, flight instructor must come and explain it here. More recently, the industry minister said, should please bring from abroad. Now that they do not understand the language, and they should come and explain themselves so it is better run! Just like the late Mehdi Bazargan, who had struck before Ne'matzadeh to say! And told us to give the cat meat, and we ourselves meow. Insomuch that they did and we did not meow. Or like Shah Abbas will stick to polo players, and tell the teller and the field. But Eastern management, what we called the Islamic administration or management jihad or resistance, all based on the experience of thousands of years. That is not something that the glass pane, or just in the test tube. My professor just made! From one end of the table. One of the patterns of our management, management or tombs of saints are holy. At the same time our own, in difficult global sanctions, not only ran, but the people and the poor would be cared for. Imam Reza's shrine on top of that kingdom. Mosques and temples, markets and agricultural land, all of which are tools for many years, Eastern Human and decent living and working on it: its continuity is stable. The general principle in this resistance management, uphold justice. Fatima Zahra says God justice has been obligatory for calm hearts. When justice is relieved people to toil what they acquire. And the result of their labor wages will not be another. However, unemployment and crisis in the world, the product of injustice. One of these injustices is that some people have dozens or perhaps hundreds of jobs, and paid a thousand, while the jobs and wages, the labor of others. As the saying goes one pursued the case, but others, and takes his armpits and rewarded. If people know: whatever they pay on time and true are the easiest, least go into farming. Land, water and seeds is free, but some of it has been monopolized, and pretending to know its owner. They do not accept God, because God commanded Adam, I have created land and water! No one else owns it. But they kill fence around the earth, and called it their own. Or like Helmand River Afghans on: Sistan and Baluchestan closing or such as Turkey want the Tigris and Euphrates, from Syria and Iraq.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

      زمین شناسان با استفاده از شیارهای موجود در کنار رودخانه ها یا گسل ها، عمر ان ها را میلیارد ها سال پیش بینی می کنند، و مثلا عصر یخبندان را به میلیون ها سال پیش نسبت می دهند. در حالیکه اینطور نیست. همه این آبرفت ها و چینه سازی ها، در یک روز اتفاق افتاده است. زیرا انان آبرفت را با امروز رودخانه ها مقایسه می کنند. مثلا در چینه شناسی گفته می شود: سال ها طول می کشد تا: یک سانتیمتر رودخانه ها عمیق تر شود، پس برای ایجاد دره های عمیق و رودخانه های بزرگ، میلیون ها سال زمان لازم است. در حالیکه به قدرت خداوند ممکن است در: یک روز و یا یک ساعت چنین اتفاقی بیافتد.

    لذا باید بین حرکت های دفعی و ناگهانی، با حرکت های تدریجی تفاوت قائل شد. با توجه به نظریه  حدوث و قدم میتوان گفت: برخی اشیا در طول زمان، تکامل پیدا کرده اند و برخی ها، ناگهانی بوجود آمده اند. و این دو را نباید با هم اشتباه کرد. مثلا آفرینش آسمان و زمین حدوث است. یعنی خداوند می فرماید: ما آن را از در شش روز آفریدیم. خلقت انسان هم همینطور بصورت حدوث است (خلق الاشیا من العدم)، ولی این به معنی ان نیست که خداوند، فقط همین خلقت را داشته و یا: قبلا خالق نبوده است. لذا  برخی ها هم مانند تداوم زاد و ولد حضرت آدم، به مرور و در طول سالیان سال اتفاق می افتد. یا به دنیا امدن یک کودک، چند ماه طول می کشد.

  نظریه دیگر هم این است که روز ها هم نسبی هستند، یعنی در زمین و با توجه به گردش خورشید، یک ظرف زمانی دارند و: در جاهای دیگر و یا قبل از تولد زمین و خورشید، به صورت دیگری محاسبه می شدند. میتوان به این صورت هم بیان داشت که: اگر زمین یا خورشید سال ها قبل هم وجود داشته ، برای خلقت حضرت ادم ع و آماده نمودن برای زندگی ایشان، تغییراتی را خداوند اعمال کرده است. دو حادثه مهم را در اینجا ذکر می کنیم : یکی عصر یخبندان، به منظور از بین بردن تمام موجودات قبلی،  و دیگری عصر باران برای اماده سازی: زمین برای زندگی بشری، حادثه اول قبل در لحظه انتقال و: هبوط آدم اتفاق افتاده و حادثه دوم، در زمان حضرت نوح ع و جداسازی نوادگان حضرت ادم یعنی قابیلیان از: هابیلیان صورت گرفته است.  برای توضیح مورد اول با توجه: به آیه (دمر الله علیهم) مستفاد می شود که: خداوند محور زمین را تغییر داده، لذا قطب شمال و جنوب به خط استوا، و خط استوا به قطب شمال و جنوب تغییر یافته. به همین منظور همه موجودات گرمسیری در: محیط یخبندان قرار گرفته و: ایستاده و یا در حال دویدن یخ زده، و به صورت فسیل در آمدند. که امروز می بینیم که ماموت ها در سیبری هستند، و یا جسد برخی از موجودات مانند دایناسورها، کاملا سالم مانده است.

    موجودات منطقه سردسیری هم وقتی به منطقه گرمسیری منتقل شدند، به فسیل های ریز و درشت روغنی یا نفتی تبدیل شدند. و در لایه های رسوبی اب های: روان یخ های ذوب شده مدفون شدند. لذا موجودات قبلی که قادر به سازگاری با محیط جدید نیودند، از بین رفتند و موجوداتی که با آب هوای معتدل و: مناسب زندگی حضرت آدم سازگار بودند، باقی ماندند یا خلق شدند. مثلا می گویند قوچ مورد نظر حضرت ابراهیم، از بهشت آمد. یا بسیار از میوه ها بهشتی هستند. یعنی از مکان دیگری فراهم امدند. و این امر با روایت( لولاک لما خلقت الافلاک) هم، مطابقت می کند که خداوند دنیای اطراف را، بخاطر ما آفرید یا همانطور که در قران آمده:( انا زینا السما الدنیا بمصابیح و رجوما للشیاطین). که این آیه میتواند دلالت بر انفجار ها و: زایش های ستارگان هم باشد ک:ه برای بشر بوجود آمده است. و مربوط به زمان های طولانی خیلی قبل و میلیونی هم نیست.    اما حادثه دوم یعنی عصر باران، بنابر ایات و روایات مربوط  به زمان حضرت نوح می باشد. در آن زمان بقدری باران بارید که همه پستی و بلندی زمین را آب فراگرفت. و جایی برای ادامه زندگی دیگران باقی نماند. فقط حضرت نوح و یارانش، در کشتی بزرگی از این طوفان در امان ماندند. با این توضیح همه شهرها و محل های: سکونت و تمدن های قبل از حضرت نوح، همگی زیر لایه های رسوبی باران دفن شدند. و این به زمان ما خیلی نزدیک تر است، زیرا که باستان شناسان می توانند: آثار شهر ها و گنج ها را در زیر لایه ها پیدا کنند، و اغلب آنها بین 7هزار تا 15 هزار سال پیش بینی کرده اند. یعنی آمدن حضرت آدم ع حداکثر 15هزار سال پیش است، و طوفان نوح حداقل 7هزار سال پیش.که با فرو نشستن طوفان، جمعیت دوباره به زمین امدند و: از انجا به تمام دنیا مهاجرت کردند.

Niyə geoloqlar səhv var?

Why geologists are wrong?

   Geologists use the slots on the riverside or faults, predict life to billions of years, and as the ice age millions of years ago to the day. While it is not. All this and stratigraphy of the sediments, and happened in a day. For those of alluvial rivers compared with today. For example, the stratigraphy is said: it takes years to: a centimeter deeper rivers, so to create deep valleys and large rivers, millions of years is required. While the power of God may one day or one hour, it will happen.

    Therefore, the sudden, abrupt movements, with the gradual distinguish. According to the theory of creation and the steps we can say some things over time, have evolved and some, have arisen suddenly. And the two should not be confused. For example, the creation of the heavens and the earth is coming. The Lord says: We created it in six days. The creation of man as well as origination), but this does not mean that God's creation or just before, not the creator. Therefore, some, like the continuity of the birth of Adam, happening over and over for years. Or the birth of a child, it takes a few months.

  Another theory is that the days are relative, that is, in accordance with the rotation of the earth and the sun, a container of time, and in other places or before the birth of the Earth and the Sun, were calculated in a different way. If it can be stated that: If the Earth or the sun existed many years ago, for the creation of Adam, peace be upon him and preparing for his life, God has imposed changes. Here we will mention two important events: the Ice Age, in order to eliminate all existing, and one afternoon to prepare: land for human life, the first event to transfer at the moment: the fall of Adam and the accident happened second, at the time of Prophet Noah and Prophet Adam's descendants separation Qabylyan of: Habilian been done. To illustrate the first case, according to the verse () to be understood that God changed the earth's axis, the north and south poles to the equator, and the equator to the North Pole and the South changed. Therefore all things tropical environment and the ice: frozen standing or running, and therefore were fossilized. We see today that mammoths in Siberia, or the body of some creatures such as dinosaurs, remains intact.

    When they were transferred to the cold regions of tropical creatures, big and small, oily or oil became fossils. And in the sediment layers: the mental buried ice melted. Therefore, being able to adapt to the new environment Nyvdnd existing, destroyed and creatures that with warm weather and water: good life were consistent Adam remained or were created. For example, say a ram to Abraham, came from heaven. Or many fruits are heavenly. That came from another location provided. This narrative () also agrees that God around the world, created for us or as stated in the Quran :(). The verse may suggest an explosion and: Birth of stars is one: the human has arisen. And for a long time not long ago and million. But the second incident the afternoon, according to the Quran and Hadith of Prophet Noah's time. At that time it rained so that all the ups and downs of water swept the land. And there is nowhere to run other people's lives. Only Noah and his Prophet, the great ship survived the storm. With this explanation, all cities and locations: Location and civilizations before Prophet Noah, all were buried under layers of sediment rain. And this is much closer to our time, because that archaeologists can: Works cities and treasures found in the substrate, and most of them are between 7 thousand to 15 thousand years have predicted. The creation of Adam as up to 15 thousand years ago, and flood least seven thousand years ago that with the cessation of the storm, the crowd again came to Earth and since emigrated to the whole world.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

 به تازگی غرب و غرب زده ها مفهومی را پیدا کرده اند: به نام توسعه کسب و کار که، با ذوق و شوق از آن یاد می کنند و: سمینار های پر خرج می گذارند، استاد پروازی می آورند و: برای خودشان جاه و جلالی درست کرده اند. در حالیکه اگر این نظریات درست بود، بحران اقتصادی غرب را حل می کرد، حل مشکلات ایران پیشکش ! اما کسب و کار در ایران سابقه 15هزار ساله دارد، ما در میراث فرهنگی خود تولیداتی داریم که: حتی به بیش از 15هزار سال، مخصوصا در دامنه های زاگرس می رسد. سیلک کاشان و واکاوی های: شهر سوخته سیستان جای خود را دارد.

  اولین تولیدات بشر را خداوند به او یاد داده است. یعنی وقتی حضرت آدم به روی زمین آمد، در جنگل زندگی می کرد و برای پوشش عورت خود، از برگ درختان انجیر که پهن بود استفاده می کرد. خداوند به ایشان کشاورزی را یاد داد، تا بتواند از دانه های مفید گیاهی برای تغذیه استفاده کند. تولید لباس و خیاطی را یکی دیگر از پیامبران، از وحی الهی کمک گرفت و به مردم یاد داد. ساخت زره یا لباس آهنین هم، که از کشف اهن تا ذوب و بهره برداری از ان را درپی داشت، ( وعلمناه صنعت لبوس)بر رسول بعدی وحی فرمود.

  آن موقع انها کجا بودند؟ ولی الان بخاطر اینکه تئوری های خودشان را حقنه کنند، همه را تکذیب می کنند و فقط: خود را مبدع و متفکر این امور می دانند! کار هایی را هم که نمی توانند به خود نسبت یدهند، به حاثه و اتفاق و تصادف نسبت می دهند. مثلا می گویند:بطور تصادفی انسان آتش را کشف کرد! آنها نمی دانند که اصلا برخی از موجودات را خدا، از اتش خلق کرد و صاعقه و رعد و برق هم، نیاز به مجوز این دانشمندان غربی ندارد. همه کسانی که تولید را از انبیا یاد می گرفتند، آن را امری مقدس می دانستند و بر ادامه آن کوشش می کردند. مثلا برخی از انبیا نجار بودند، یا بسیاری از انان دامدار و کشاورز بودند. پیامبر ما هم یک بیزنس من اینترنشنال بود!تاجری بود که کالاهای مختلف را به کشورهای مختلف سفارش می داد، و به مکان دیگری خارج از مرزهای عربستان می فروخت. بازاریابی پیامبر چنان خوب بود که: اعتماد حضرت خدیجه را بخود جلب کرد: تا همه سرمایه اش را در اختیار ایشان گذاشت. و حتی خودش نیز با ایشان ازدواج کرد.

  تجربیات سال های دراز کسب و کار در ایران، تجارت در جاده ابریشم اصول محکمی را پیشنهاد کرده که: توانسته ملت بزرگی مثل مردم ایران را، استوار و راست قامت نگهدارد. بطوریکه به تنهایی در برابر تمام تحریم های ظالمانه ایستاد. نه تنها نیاز های خود را تعریف کرد، بلکه به دیگران نیز فروخت. آنهایی که فکر می کنند با چند مقاله خارجی، استاد مدعو و پروازی میتوانند: کسب و کار را یاد بگیرند مطمئن باشند که: کسانی که این کتاب ها را نوشته اند، باید خودشان هم آنرا اجرا کنند! و به همین دلیل است که وزیر صنعت در کمال سادگی می گوید: ما باید مدیر هم وارد کنیم! طبیعی است اصول مدیریتی که آنها نوشته اند، خودشان هم باید اجرا کنند، زیرا هرچه ما موفق هم باشیم، از نظر انها هنوز به اصول و عناصر مدیریت غربی عمل نکرده ایم. پس عقب افتاده ایم و باید بیایند و: مدال "در حال توسعه" را خودشان به ما بدهند.

  غرب پرستان می گویند: شما فقط به گذشته خود افتخار می کنید، ولی گذشته که تمام شده الان چه دارید؟ آنها، باید این حرف را بزنند. زیرا غارتگرانی که اورانیوم افریقا را غارت می کردند، نمی گفتند این ثروت آفریقا است که ما را ثروتمند کرده، بلکه می گفتند قاره سیاه، قاره گرسنگی و قحطی است! مسلم است خانه ای که دزد زده شد، یک ویرانه بیش نمی شود. وقتی انگلیسی ها ریختند و: گندم و غذای مردم ایران را آتش زدند، و یا برای سربازان خود بردند، نیمی جمعیت ایران را از گرسنگی مردند. 14 میلیون نفر فقط در فاصله بین جنگ جهانی اول و دوم، ازبین رفت. باید هم آنها افتخار کنند که: ایران عقب افتاده است و آنها پیشرفته ! پیشرفت و توسعه اگر دزدی و غارت منابع دیگران باشد، ارزانی خودشان! ملت ایران در طول تاریخ، هرگز سعادت خود را درکشتار دیگران ندیده، بلکه این دیگران بودند که به ایران حمله می کردند. اگر ایرانی به دلاوری مشهور است، آرش و رستم و علی ع مقتدای آنها است، برای این است که از زور بازوی خود، برای کسب و کار و استفاده رساندن به دیگران، بهره می بردند نه برای: کشتن و آواره کردن دیگران.

Business management resistance

 Recently ridden West and West's notion have found the name of business development, and enthusiastically mentioned: their expensive seminars, master their flying and for their own glory have created. However, if this theory were true, the economic crisis was resolved West, Iran offered to solve problems! But business in Iran 15 thousand-year history, we have products in their cultural heritage even more than 15 thousand years, especially in the foothills of the Zagros looks. Silk Kashan and analyzes: Burnt City in Sistan its place.

  God taught him the first man-made. When Adam came to earth, lived in the forest and to cover his private parts, the fig leaf that was flattened used. He taught agriculture to them, so that he could use to feed the seeds of plant. Manufacture of clothing and sewing another one of the prophets, the revelation of the divine help and taught the people. Making armor or iron clothes too, that the discovery of iron smelting and tapping it led, which He revealed to the Messenger next.

  Where were they then? But now, because their theories to advance, all deny and only himself innovator and thinker know these things! Their work that they can not, will be the Hash and the coincidence of the day. For example, say a man accidentally discovered fire! They do not know that even some of God's creatures, created from fire and lightning and thunder, the need to license the western scientists. All the prophets were learning from those who produce it and to continue those efforts were considered sacred. For example, some prophets were carpenter, or many of them were ranchers and farmers. We are an International Business Messenger I was a businessman who ordered various goods to various countries, and sold to another location outside the borders of Saudi Arabia. Marketing Prophet was so good that trust Khadija drew up all his money was in his possession. And even married her with him.

  Long years of business experience in Iran, trade on the Silk Road has offered strong principles that could be a great nation like the Iranian people, hold firm and upright. As stand alone against all oppressive sanctions. Not only define your needs, but also sold to others. Those who think that a few foreign paper, a visiting professor and flying can business learn assured that those who have written these books, you should run it themselves! And that's why the industry minister Kamal simply says that we have entered please! It is natural management principles that they have written, they have to run, because the more successful we are, in their opinion have not yet to the principles and elements of Western management practice. After falling behind, and we should come and Medals "developing" to give themselves to us.

  West worshipers say: You are not only proud of their past, but the past is over now do you? They should throw this letter. Because looters who looted uranium Africa, they do not have the wealth of Africa is to make us rich, but they said the black continent, the continent's hunger and famine! It is obvious that the thief was a house, not a more ruins. When the English took wheat and food for Iranians set fire to, or for the soldiers took away half of Iran's population died of starvation. 14 million people in the gap between the First and Second World Wars, disappeared. They should be proud that Iran is retarded and advanced them! Progress and development if other sources are stealing and looting, gave herself! The Iranian nation throughout history, have never seen their happiness in slaughter houses others, but the others were to attack Iran. If Iran is famous warrior, A. and R. and Ali Moqtada them, for this is that force your arm, for business and harm to others, enjoyed not for killing and displacing others.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
چهارشنبه 26 اسفند 1394 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

ایرانی ها در گردش و سفر، از همه مردم دنیا بالاتر هستند. چونکه هم جاهای دیدنی بسیار زیادی دارند، و هم در دین اسلام به سفر و دوست یابی و: رفت و آمد فامیلی و خانوادگی تاکید شده است. البته چون نیت الهی است و همه برای خدا است، این است که معمولا کسی اعلام نمی کند، تا ریا نباشد و به همین خاطر، آمار ها ی لازم تهیه نمی شود. یکی از این گردشگری ها بازار گردی است. همانطور که میدانید ایران کشور چهار فصل است، یعنی در هر نقطه آب و هوای مخصوص خود وجود دارد و: آثار باستانی هم بی نهایت است .

   لذا تهرانگردی و ایرانگردی و: بیابان گردی و جنگل و کوه نوردی، دشت و دریا رفتن همه جاذبه های طبیعی هستند، ولی دیدار از آثار تاریخی اصفهان و شیراز و: دریای شمال و جنوب و دریاچه های داخلی در یک طرف، دیدار و زیارت امام رضا ع و دیگر امام زادگان، از همه بیشتر است و این روز ها هم: که 5شنبه آخر سال است، دیدار اهل قبور و رفتن به مزار شهدا  اما بازار گردی از همه این: گردشگری ها قوی تر وبیشتر است. معمولا همه ایرانیان از صبح تا عصر در محل کار های خود هستند، ولی عصر و اوایل شب را،به بازار گردی می گذرانند. به همین دلیل ترافیک اول شب، بسیار سنگین تر از ترافیک زمان شروع کار: ادارات و کارخانجات است. زیرا همه آنهایی که به مدرسه ، کار خانه یا ادارات رفته بودند، بر می گردند و بعد از غذا خوردن و: کمی استراحت چند نفر باقیمانده خانواده را هم، با خود همراه می اورند!

  سنت بازار گردی یک سنت حسنه و: مقدس برای ایرانیان است. زیرا که در ایران بر حسب معماری شهری: پیامبر اسلام در شهر جدید مدینه در کنار شهر قدیمی یثرب، و امام علی ع در شهر جدید کوفه، مرکزیت با مساجد است و تنها کسانی میتوانند: در اطراف مسجد بمانند که تاجر یا کاسب ، و به دنبال روزی حلال باشند. حضور افراد بیکار و بدون شغل پسندیده نیست. لذا همه باید به نحوی در ارتباط با: بازار و کسب وکار باشند. تاریخ ایران و اسلام نشان داده که: بازار ها همیشه ثابت بوده اند، و لی ادارات و دارالخلافه ها، دست به دست می گشتند. و این یعنی که اقتصاد پویای ایران، قدرتمند و پابرجا و همیشگی بوده است.  مسئله مدیریت کسب و کار که: به تازگی غرب به ان پی برده است، امری هزاران ساله در ایران است. چه در زمان قبل از اسلام که پیشه وران و کشاورزان، از طبقات مهم جامعه بودند و: چه پس از اسلام که رو حانیون ما کار می کردند، و بازاری های ما هم در درس فقه و: آموزش قران حرف اول را می زدند.

  هم اکنون ما می بینیم که ماه اسفند، ماه بازار گردی است و: مردم حتی خرید هم نکنند حضور خود را در: بازار لازم می بینند و به اصطلاح بازار گرمی می کنند. و این یک نوع ورزش و تناسب اندام هم محسوب می شود. چرا که بازار گردی با دست پر، یعنی پرورش عضلات مهم بدن، در طول روز های زیاد . چیزی که غرب به تازگی فهمیده!: کم تحرکی مایه چاقی است، و مردم را به پیاده روی در روز به میزان: حداقل یک ربع ساعت توصیه می کند! چیزی که باید در ایران به عکس آن توصیه کرد: ای مردم مواظب سلامت خود باشید، و با پیاده روی زیاد عضلات خود را خسته نکنید.

  در شهر سازی سنتی ایران، هیچ میدان یا خیابان اصلی نیست که در آن بازار نباشد، و مردم عصر ها در ان گردش نکنند. تا جاییکه کوشش شهرداری ها به روش غربی ها، برای کشاندن مردم به پارک را خنثی کرده است. و اغلب بجای اینکه برای ورزش و: پیاده روی به پارک ها بروند، بعد از پیاده روی و بازار گردی، برای استراحت و خواب به پارک ها می روند البته ماشینی شدن زندگی، تاثیر خود را گذاشته و در سال های اخیر مردم بجای: بازار گردی با پای پیاده، به بازار گردی با خودرو مشغول هستند.  یعنی تمامی ترافیک سنگین عصر ها و شب ها، فقط برای بازار گردی است که: البته بعد از خستگی از بازار گردی، سری هم به پارک ها و رستوران ها می زنند! تا کمی هم خستگی به در کنند.

  سنت بازار گردی چندین حسن دارد: مانند تندرستی ، دید و بازدید و مذاکره و مصاحبه و مکالمه! مجهولات روانشناسی غرب ، علاوه بر آن معمولا اجناس ارزانتر و: از تولید کننده خریداری شده، و دلال ها حذف می شوند. دست اخر هم برخی از اجناس را ، به همسایه ها و فامیل ها می فروشند و سود بدست می اورند، و یا دست دوم و غیر لازم ها را هم به: مستحق می دهند و ثوابش را می برند. یعنی آنهایی هم که نتوانستند در بازار گردی مقدس شرکت کنند، از این بازار گردی عمومی بی بهره نمی مانند. پولدارتر ها می خرند و فقرا هم رایگان می برند.

بازار گردی مقدس

Sacred market turnover

Iranians working and traveling, of all people in the world are higher. Because there are so many sights, and the religion of Islam and to travel and make friends: Commuter family and the family is emphasized. Of course, because God is good and God is all, this is usually not confirm someone, to be sincere, and therefore, does not provide the necessary statistics. Tourism is one of the tourism market. As you know, Iran is a country of four seasons, the weather anywhere there own: the infinite antiquities.

   Therefore, Tehran, Iran round and round: round deserts and jungles and mountains, plains and sea-going all the natural attractions, but visit the monuments of Isfahan and Shiraz: North Sea and south and inland lakes on one side, meet and Imam Reza shrine of Imam Ali and other descendants, above all, and these days are: Saturday 5 last year, people visit graves and go to the graves of the martyrs, but the roundness of all tourism is more powerful and more. Usually all Iranians from morning to evening in their work, but the afternoon and early evening, to spend browsing market. For this reason, the first night traffic, traffic is much heavier than the start time: In offices and factories. For all those who go to school, work or home offices were gone, returned and after eating and a little rest, a few remaining family together, bring your own!

  St. tourism market and a good tradition: it is holy to Iranians. For in Iran in terms of urban architecture: the Prophet of Islam in the new city of Medina in Yathrib near the old town and new town of Kufa, Imam Ali (AS), the centrality of the mosques and the only ones who can: stay the merchant or businessman around the mosque, and to Once they are solvent. The presence of unemployed people without jobs is not good. Therefore, all should be in relation to the market and their business. Iran and Islamic history shows that markets always have been fixed, and Lee departments and the capital, the hands were. This means that the dynamic economy of Iran, and always has been a strong and steadfast. Business management issue that recently has realized the West, Iran is thousands of years old. What in the time before Islam artisans and farmers, the main classes of society and what the spiritual leaders of Islam that we were working, and our market both in lessons and jurisprudence: the first letter was teaching the Koran.

  Now we see that the month of March, the moon is round the market and people would not even buy its presence in the market and to be sure they are warmly term market. And this is a kind of sport and fitness. Because the market guides filled out by hand, the cultivation of important muscles of the body, during many days. West was just beginning to inactivity !: What is the cause of obesity, and people have to walk a day in at least a quarter of an hour is recommended! Iran's something you should see it advised people to take care of your health, and your muscles do not bother with too much walking.

  In the city traditional building, not the main street where the market is no field or not, and people do not age in circulation. As far as municipal efforts by Westerners, is to bring people to the park thwarted. And often instead of for sports and hiking go to the park after walking round the market, to relax and sleep in the car parks are life course, their impact and, in recent years, rather than market walking on foot, by car are busy round the market. This means that all heavy traffic evenings and nights, just for browsing the market is, of course, after the exhaustion of the round, set out to parks and restaurants! To a little fatigue in them.

  There are several good tradition tourism market, such as health, visiting and talking and the conversation! Psychology unknowns West, in addition to its usually cheaper goods from manufacturer purchased, and dealers are deleted. Finally, some of the items, neighbors and families to sell and earn, or to both second hand and unnecessary: ​​they do not deserve to have his reward. Those who could not participate in the holy round, a round of the market do not benefit the public. Richer and the poor are purchased are free.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
سه شنبه 25 اسفند 1394 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

      نوروز باستانی ایران از راه می رسد، در حالی که خیلی ها نسبت به آن آگاهی لازم را ندارند. نوروز یعنی نو شدن طبیعت و: زنده شدن جهان هستی پس از: یک مرگ طولانی و خواب زمستانی. وقتی که یک درخت در تابستان پر برگ بوده، در پاییز برگ های آن زرد شده می ریزد، و در زمستان به چوب خشکیده تبدیل می شود، چه کسی می تواند این چوب خشکیده را، دوباره به آن درخت تناور تبدیل کند؟ این گردش طبیعت که سالی یکبار وجود دارد، آیا تا کنون چند بار تکرا شده است؟ و دنیا چند بهار را به خود دیده است؟

 باید گفت قدمت نوروز به اول خلقت بر می گردد، آنجا که اولین بار بهار و پاییز طراحی شد، مردن و زنده شدن درختان ایجاد شدند. اما این اولین روز چه روزی است؟ آیا هفت هزار سال پیش با آمدن حضرت ادم بر روی زمین شروع شد، یا قبل از ان هم بوده است؟ قرآن کریم می فرماید دنیا در شش روز آفریده شد، ولی البته در جای دیگری می فرماید: این روز با روز هاییکه شما محاسبه می کنید فرق دارد. چه بسا یک روز آن میلیاردها سال نوری طول بکشد. زیرا روز و شب در کره زمین معنی دارد، و فقط 24 ساعت طول می کشد، ولی در خود خورشید یا کهکشان راه شیری، یا منظومه شمسی اینطور نیست.

  لذا معیار ها باید مطابق شرایط بر رسی شود. ولی دانشمندان زمین شناس، این موضوع  ساده را نمی فهمند! آنها می خیال می کنند همه جا روز و شب یکی است! و اگر خداوند فرموده دنیا را در شش روز افریده اشتباه است، چون دنیا بیشتر از شش روز طول کشیده، و این را لایه های زمین به اثبات می رساند. که برخی از آنان میلیارد ها سال طول کشیده تا بر روی هم انباشته شوند. ولذا آنها نمی دانند وقتی خورشید نبود یعنی هنوز آفریده نشده بود، روز را نباید مثل الان که خورشید هست، طلوع و غروب می کند حساب کرد  به نظر ما چه زمین و چه انسان، به یک مفهومی ازلی و ابدی هستند.  زیرا خلقت و خالقیت خداوند، ازلی و ابدی است. یعنی نمی توان تصور کرد روزی بوده که: خداوند در ان روز خالق نبوده، و چیزی خلق نکرده زیرا خلاقیت جزو ذات خداوند است. گرچه درک این موضوع مشکل است ولی باید، از معیار های این جهانی و معمولی کمی فاصله بگیریم، تا درک ان راحت باشد. همه میدانیم وقتی خداوند می خواست حضرت آدم را بیافریند، ملائکه گفتند باز هم می خواهی کسی را بیافرینی؟ پس قبلا هم آدم و یا مشابه ان بوده است. و برای این کار نمی توان زمان ابتدایی تعریف کرد.

  لذا نباید تولد حضرت آدم ابوالبشر را، با خلقت آدم ها یکی گرفت. بنابر این ممکن است حضرت ادم 6یا هفت هزار سال پیش، روی زمین امده باشد که بعد از چهل نسل، به پیامبر اسلام برسد و چهل نسل بعد از پیامبر هم، به زمان ما متصل شود. البته تمام این نسل ها در کتابی محفوظ است، که بخشی از آن نزد علمای رجال، یا دانشمندان نسب شناس موجود است. اما این به معنی ان نیست که: جسد انسان هایی متعلق به 50هزار سال یا دو میلیون سال پیش است، نباید پیدا شود. انسان کرومانیون در 50هزار سال پیش ، و افریک انتروپ در دو میلیون سال پیش وجود داشته اند. شاید روزی هم به میلیارد سال پیش دسترسی پیدا کنیم. زیرا در خلقت خداوند هرچه غور کنیم، به انتهای ان نمی رسیم، که به قطعیت بگوییم سیاره ما، فلان روز و ساعت متولد شد.

 دانش ایزوتوپ شناسی اگر باز هم پیشرفت کند، شاید لایه هایی میلیارد ساله پیدا شود! همانطور که تا چند قرن پیش، همه فکر می کردند زمین مرکز دنیا است، و ستارگان برای دور زدن زمین آمده اند. ولی بعد فهمیدند که برخی از اعضای منظومه شمسی، از زمین هم بزرگترند. و همراه زمین دور خورشید می گردند. امروز با تلسکوپهای عظیم در می یابند که: کهکشان های بزرگتر از کهکشان ما هم، وجود دارد که میلیون ها سال نوری با زمین ما فاصله دارند. لذا نو روز باستانی ایران، چه رسم هزار ساله باشد یا رسم یک میلیارد ساله، رسمی است که به انسان و طبیعت و: نو زایی و تجدید حیات مربوط می شود. گرچه ما مستنداتی داریم که می گوید: خداوند خود فرموده چنین روزی را جشن بگیریم، زیرا ابتدا خلقت در چنین روزی بوده و: شادی در این روز به معنی شکر گزاری: برای خداوندی است که این جهان را، برای ما خلق کرد. آنجا که به پیامبر حود می فرماید : اگر نو نبودی  افلاک را نمی آفریدم. لولاک لما خلقت الافلاک. 


New World to the New Year

New World to the New Year     The ancient Iranian New Year arrives, while many do not know about it. New Year's and nature: the universe alive after a long death and hibernation. When a tree with leaves in summer, yellow in autumn leaves fall, and in winter, the wood becomes dry, dry wood Who can do this again to make it big tree? The circulation of nature that once a year there, have you ever been repeated many times? And the world has seen several spring? It must be said creation goes back to the beginning of the New Year, Spring and Autumn since it was designed first, trees were dying and resurrection. But the first day of what day it is? Is seven thousand years ago with the arrival of Adam on earth, or before that been? The Holy Quran says the world was created in six days, but elsewhere it says: This is different from day to day which are not calculated. Perhaps one day it will take billions of light years. For day and night on Earth makes sense, and only takes 24 hours, but the Sun or the Milky Way, or the solar system is not.  Therefore, in accordance with the standards must be examined. But scientists geologist, do not understand this simple matter! They think they are the same everywhere, day and night! And if God says is wrong-created the world in six days, because the world has lasted more than six days, and it proves layer of earth. Some of whom took billions of years to be stacked. And so they did not know was that when the sun was not yet born, the day that the sun is not like now, sunrise and sunset does not count what land and what we think human beings are an eternal concept. Because the creation and creativity of God is eternal. That day can not imagine that God is not the creator of that day, and did not create anything, because creativity is the essence of God. Although it is difficult to understand, but should the standards of this world and take away a bit, that will be easier to understand. We all know that when God wanted to create Adam, the angels said, still want to create your person? After Adam or like it was before. It can not be defined for the first time.  So should the birth of Prophet Adam, and Adam was one. Therefore, it may be six or seven thousand years ago Adam, on the ground that after four generations, four generations after the Prophet Muhammad's reach, connect to our time. Of course, all these generations in a book reserves, which is part of the scholars, statesmen, or scholars genealogist is available. But this does not mean that the human body belonging to 50 thousand years or two million years ago, should be found. Cro-Magnon man, 50 thousand years ago, and there have been Afrikaners entropy in two million years ago. Maybe someday we will reach the billion years ago. As we explore God's creation because in the end we do not, who say the certainty of our planet, was born a certain day and time. If the isotope geology student progress, may be found in the layers billion years old! As a few centuries ago, people thought the Earth was the center of the world, and the stars have come to bypass the ground. But then he realized that some members of the solar system, the Earth is bigger. And orbit around the Sun and Earth. Today, with huge telescopes find that larger galaxies of our universe, there are millions of light-years away. New so ancient days, whether or draw a billion-year-old tradition is thousands of years old, is officially man and nature: New jobs and revitalization is concerned. Although we have evidence that says your God commanded to celebrate this day because this day is the beginning of happiness in this day means thanksgiving to God, the world, created for us. Because of the varying Prophet said: If you were not new created not the heavens.
نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
دوشنبه 24 اسفند 1394 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

یکی از موفقیت های اقتصاد ایران، داشتن مرسومات مهم در بین مردم است که: باعث گردش اجباری بازار و بالارفتن "ترن اور" مالی بازار ها میگردد . یعنی نیاکان ما فهمیده بودند: برای رشد اقتصادی و توسعه تجارت، باید مصرف گرایی را در حد قابل قبولی رواج داد. مثلا شما باید حداقل سالی یکبار، همه وسائل خود را نو کنید: کفش نو بخرید لباس نو و حتی تخت و کمد و فرش و مبلمان . و این یعنی همه مشاغل باید به فروش شب عید، امیدوار باشند و همه تولیدات خود را، به بازار برده و به فروش برسانند.

  طبیعی است اگر اینطور نبود، مانند بافت فرسوده شهرها ، همه چیز رنگ فرسودگی و کهنگی می گرفت. و هیچکس حاضر نمی شد آن را عوض کند یا از نو بسازد. ما در همین موضوع بافت فرسوده شهری می بینیم:  پدر ومادران اغلب از اینکه خانه قدیمی خود را بفروشند، و به مکان جدیدی نقل مکان کنند هراس دارند. لذا سا ختمان ها معمولا بیش از عمر مفید خود، مورد بهره برداری قرار می گیرند. اگر عمر مفید مصالح عادی 30سال باشد، و عمر سازه های بتنی 50سال، ما می بینیم که در بافت فرسود مکان هایی داریم که: صد سال یا کمتر و بیشتر مورد بهره برداری است.

  گره کار آنموقع بیشتر می شود که: وقتی ساکنین آن را راضی می کنیم که: باز سازی کنند، محیط زیست و میراث فرهنگی و سریال های تلویزیونی، مانع می شوند! می گویند در ایتالیا برای عوض کردن دستگیره در، یا شیر و فلکه آب باید از میراث فرهنگی مجوز بگیرند، و اغلب هم مجوز داده نمی شود! می بینیم در همه اینها دستور هست و: مورد احترام هم هست، یعنی وقتی میراث فرهنگی دستور می دهد: فلان خانه تخریب نشود، تخریب نمی شود.

 اما وقتی به بانکها می رسیم، دستور کار بدی می شود و: برای جلوگیری از پایین امدن نرخ بهره و ارز خارجی، می گویند کاهش دستوری نرخ! و منظور آنها مسخره کردن دستور است. ولی کسی نیست به اینها بگوید: چرا دستور خوب است،  ولی نه برای نرخ سود!مانند اینکه  از قدیم گفته اند: مرگ خوب است ولی برای همسایه! چون مرغ همسایه غاز است .  سال ها بود که ما می گفتیم: نرخ بهره و ارز را کاهش بدهید، ولی بانکی ها می گفتند تورم بالا است، و نباید نرخ بهره از تورم کمتر شود. حالا که تورم تک رقمی شده، معلوم نیست چرا همه آن حرف ها یادشان رفته. تا دولت می گوید که نرخ را براساس گفته خودتان، کاهش دهید می گویند کاهش دستوری نرخ بهره.

  آقایان درب های کشور را بسته اند، و پنجره ها را هم کور کرده اند، تا هیچکس نتواند از بانکداری بین المللی، اطلاع پیدا کند و بداند در سرزمینی که آنها، به سرزمین کفر نامیده اند، اصلا بهره بانکی وجود ندارد و: یا حداکثر دو تا چهار درصد است. دولت هم که می خواهد دریچه ای باز کند، او را مسخره می کنند.

  آنها با این کار همه چیز را مسخره می کنند: شعور مردم دموکراسی و علم، حداقل چیز هایی است که آنها تخریب می کنند.  در اسلام و دموکراسی و در عقل هر کسی، دستورات امری قابل اجرا است. یعنی وقتی امام یا پیامبر دستور می دهد، باید اطاعت کرد زیرا خیر امت در اطاعت از انبیا و اولیا است، که هیج منفعتی برای خود نمی خواهند بلکه برای امت زحمت می کشند.

  دمکراسی هم دستور دارد، یعنی در دموکراسی، اقلیت باید تابع نظر اکثریت باشد. و دستورات آن ها را مو به مو اجرا کند. در سازمان های نظامی و اداری، اصلا گفته می شود: چرا وجود ندارد، و هر دستوری باید اجرا شود. اگر اینطور نباشد پس پارلمان بیهوده است. زیرا مردم نماینده انتخاب می کنند تا: قانون تصویب کند برای اجرا، وقتی قانون اجرا نمی شود و: دستورات روی زمین می ماند، یعنی چه؟  وقتی مردم رئیس جمهور انتخاب می کنند، اگر قرار باشد دستورات او اجرا نشود، یعنی لولوی سر خرمن! گرچه حتی آن لولوی سر خرمن هم، دستوراتش توسط پرندگان اجرا می شود! و الا آن را هم بی خاصیت می کرد و: کسی به سراغش نمی رفت. حالا که رئیس جمهور دستور می دهد که: بانکداری از بنگاه داری جدا شود، و به وظایف خود عمل کند، چرا اجرا نمی شود؟ این فقط خواسته رئیس جمهور نیست، بلکه خواسته تمام ملت بجر روسای بانک ها است! یعنی دیکتاتوری یک اقلیت محارب با خدا و استثمار گر بر اکثریت مردم.

شب عید و دستور های آن.

Eve and its agenda.

One of the successes of the Iranian economy, an important customs of the people: the forced circulation and increase market "train-overs" are the financial markets. This means that our ancestors knew: for economic growth and business development, should be promoted consumerism at an acceptable level. For example, you should at least once a year, check all your belongings New: New shoes to buy new clothes and even beds, wardrobes, carpets and furniture. This means that all jobs have to sell Eve, hope and all its products, brought to market and sell.

  If it was not natural, such as texture urban wear, tear and obsolescence was all about color. And no one can change it or make another. We see this theme of urban distressed areas: parents often you sell your old house, and they are afraid moved to a new location. The buildings are usually over their useful life, they are exploited. If ordinary materials 30 years of useful life, and the life of concrete structures 50 years, we see that in the context of the places that have worn a hundred years or less and more about the operation.

  More then that node when its residents satisfied that: restored, the environment and cultural heritage and television series, are prevented! Say in Italy to turn knobs, or tap and the water must be licensed heritage, and often not permitted! We see in all this is the recipe: respect, too, when cultural heritage orders: a house is not destroyed, not destroyed.

 But when it comes to banks, bad working order and to avoid coming down interest rates and foreign currency, say the reduction rate command! And to command them is ridiculous. But there's no one to tell them: Why good order, but not for the interest rate! Like the old saying goes: good death, but for the neighbors! Because neighboring goose egg. Years that we said: Reduce the interest rate and currency, but the banks said high inflation, and interest rates should not be lower than inflation. Now that single-digit inflation, it is unclear why everyone forgot those words. The government says the rate according to yourself, say lower down the interest rate command.

  Country Gentlemen closed doors, and windows were blind, so no one can of International Banking, informed and know the land which they have called the land of unbelief, there is no interest at all: either maximum two to four percent. The government wants to open the door, they ridiculed him.

  They make fun of everything: intelligence of the people for democracy and science, at least nothing that they fail. In Islam, democracy and the wisdom of anyone, it is applicable directives. When Imam or Prophet commanded, must be obeyed because no nation in obedience to the prophets and saints, which will not have any benefit for himself but for the nation to make things happen.

  Democracy agenda, namely on democracy, the minority must obey the majority opinion. And execute commands them verbatim. In military and administrative organizations, it is said: Why was not there, and each command must be executed. If not, then Parliament will be in vain. Because the people elect representatives to: pass a law to run, when the law will not be implemented and commands remains on the ground, what does it mean? When people elect the president, if he does not perform commands, the bogeyman of the harvest! Even though it is empty bugbear, commanded by birds runs out! Otherwise it is useless, and someone went to him. Now that the president ordered that: Banking isolated firms, and to fulfill its tasks, why not run? The President just asked, but asked all nations except the heads of the banks! The dictatorship of a minority dirty, enemy of God and exploiting the majority.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
یکشنبه 23 اسفند 1394 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

قبیله ای سترون که جرات صلوات فرستادن ندارد! در سخنرانی روز ملی شهید در سالن وزارت کشور، شاهد بودیم که رئیس جمهور برای شهدای حرم، ادای احترام کرد و در تایید ماموریت انان گفت: حرم اهل بیت و ائمه خط قرمز ما است. بعد خواست که از حاضرین تایید بگیرد لذا گفت: چه کسی اجازه می دهد که به حرم تجاوز شود؟ و منتظر جواب بود که صدایی از هیچکس در نیامد، نه اینکه آنها نمی شنیدند که رئیس جمهور چه می گفت، بلکه نمی دانستند چه عکس العملی نشان دهند!   چون در این گونه موارد، آنها با سوت و کف سخنان رئیس جمهور را تایید می کردند، ولی حالا روز ملی شهدا بود و نمی شد سوت و کف زد! و شاید هم چون تا بحال چنین موضع رادیکالی را، از رئیس جمهور ندیده بودند، نمی دانستند آیا ایشان ان را از ته دل می گوید، یا برای جلسه  و مطابقت با شرایط ان این حرف ها را می زند. چون می فرمود برای ما عراق و سوریه و فرقی نمی کند، هرجا به حرم امامان ما هجمه شود، مقابل انها می ایستیم .

  البته یک سوال باقی مانده که: آیا بقیع جزو حرم اهل بیت نیست، و مدافعان حرم حق ورود به این موضع را ندارند؟ بهر حال 4 امام از امامان شیعه در انجا هستند، که قبلا گنبد و بارگاهی داشته اند. و در اینکه آل سعود پدر داعش، آن ها را تخریب کرده هیچ شکی نیست، ولی چرا کسی از این حریم دفاع نمی کند، و یا جرات دفاع از ان را به خود نداده است. البته دلایل زیادی دارد: یکی اینکه مشمول مرور زمان شده، و دیگر کسی آن را به یاد نمی اورد. و در واقع پدران ما باید دفاع می کردند که نکردند. دوم اینکه ممکن است آل سعود ناراحت شود! و این خادم الحرمین که مشتری گلاب قمصر ما است، حیف است که از دست بدهیم، چونکه سیاست ما جذب سرمایه های خارجی است نه دفع آن.

  اما متاسفانه باید گفت: هزینه همه جرم ها و جنایت های داعش و آل سعود، از جیب همین ایرانی ها پرداخت می شود! البته با  پولشویی مقدس و قابل قبول!  هربار یک ایرانی به عربستان می رود، لا اقل سی میلیون تومان یعنی ده هزار دلار می پردازد، و این پول مستقیما به جیب آل سعود می رود. و آل سعود هم آن را بین فرزندان تروریست خود: امثال داعش و .. تقسیم می کند. برای همین است با اینکه ارتباط آل سعود با ایران قطع است، ولی از حج ایرانیان  ممانعتی به عمل نمی اید. زیرا که درآمد آل سعود از نفت منفی شده، و فقط همین درآمد برایش باقی است.

   پس بنابر این چه از راه سیاسی و اعتقادی برویم، و چه از راه فرهنگی و اقتصادی، راهی جز سقوط آل سعود، و ایجاد مدیریت جهانی حج باقی نمی ماند. یعنی تا موقعی که آل سعود هست، بقیع مخروبه خواهد ماند و داعش، و دیگر گروه ها هم وقتی ببینند که: نماد تشیع از بین رفته، و هیچ کس نمی تواند از ان دفاع کند، به خود جرات می دهد که: دیگر اثار باقی مانده را هم تخریب کند. ممکن است حرم حضرت رقیه را نتواند تخریب کنند، ولی عمار یاسر و حجر بن عدی و دیگران را که می توانند. بنابر این یک تهدید دائمی بر علیه امنیت ایران محسوب می شود.

   از نظر اصول کلی هم این موضع قابل بررسی است، تا وقتی ریشه تروریسم از بین نرفته، مبارزه با سر شاخه های انان فقط باعث فرسودگی: ارتش های عراق و سوریه می شود. بلایی که به جان مردم آنجا افتاده، که در اصل قرار بود بر سر ایرانیان بیاید! زیرا نقشه اصلی داعش دور زدن کردستان عراق، و رسیدن به مرزهای ایران بود. ولی آسیب به خانوارهایی وارد شد که در این مسیر واقع شدند.

  اصول انسانی هم حکم می کند که: آل سعود باید از بین برود زیرا، حضور داعش و تقویت مالی و نظامی آنها، از سوی آل سعود باعث کشته شدن میلیون ها: عراقی و سوری بطور مستقیم، و دیگر کشورها بطور غیر مستقیم شده است. علاوه بر آن در ایامی که کودکان ایرانی، غرق  در شادی رسیدن سال نو، و دریافت عیدی هستند، کودکان سوری و عراقی در مرزهای: ترکیه و اروپا با مرگ دست وپنجه نرم می کنند.

  شاید آنها قدرت تحلیل نداشته باشند، و ندانند که برای چه آواره شدند، ولی خدای آنها هست و میداند، آه مظلوم هم مسیر خود را پیدا می کند، و به هدف اصابت می کند. اینهمه مرگ و میر که در آل سعود، برای همین آه مظلومان است . و فقط یک موشک می خواهد که: به حیات این خاندان ننگین خاتمه دهد.

القبلیة تعقیمها

Tribal sterilized

Tribal sterilized dare not send blessings! National Day speech martyr in the hall of the Ministry of Interior, we saw the president for Martyrs Shrine, paid his respects and approved the mission told them the shrine of the Imams of Ahlul-Bayt and our red line. So he said he wanted the approval of the audience: Who allows that the shrine is exceeded? And was waiting for an answer that was not a voice of no one, not that they are not heard what the president said, but did not know how to react! Because in such cases, they whistle and floors were confirmed remarks by the president, but now the National Day of Martyrs was not whistled and applauded! And perhaps as far such a radical position, the President had not seen, not knowing whether they call the heart says, or for the session and match it with his talk. Because he said Iraq and Syria, and it does not matter to us, wherever we attacked the shrine of Imam will stand against them.

  However, a question remains: Is the shrine Baqi inmate, and defenders of this position are not allowed to enter the shrine? However, the fourth Imam of the Shia Imams are in it previously had or tombs. And in the House of Saud Islamic father, they destroyed no doubt, but why would anyone defend this policy does not, or dare not defend it self. Of course many reasons: One is that lapse, and no one remembers it. And in fact they did not have to defend our fathers. Second, the Saudis may be bothered! And this servant shrines Rose Ghamsar our customers, it is a pity to lose, because our policy of attracting foreign investment, not against it.

  But, unfortunately, have said the cost of all crimes and crimes ISIS and Al-Saud, the Iranians paid out of pocket! Of course, money laundering, holy and acceptable! Each time an Iranian, Saudi Arabia is, at least thirty million dollars that pays ten thousand dollars, and the money goes directly into the pockets of the Saudis. And the Saudis have it between their terrorist sons: the likes of Isis and .. each. That's why the relationship with the House of Saud with Iran, but the Iranian Hajj can not be prevented. Because Saudi oil revenues were negative, and only her income remains the same.

   So what are the ways to go after political and ideological, and cultural and economic way, except to the fall of the House of Saud, and the creation of global governance remains Hajj. That is, until the House of Saud is, Baqi will remain dilapidated and ISIS and other groups, too, sees the symbol of Shi'ism disappeared, and no one can defend it, I dare you to: other traces there is also destroyed. You may not be able to destroy the shrine Roqiyeh, but Ammar bin Yasir and stone, Uday and others that can. So this is a permanent threat against the security of Iran.

   This position is also considered in terms of general principles, until the roots of terrorism has not gone away, they only cause exhaustion fighting the branches: Army, Iraq and Syria. What happened to the lives of the people there, which was originally scheduled for the Iranians to come! Because the original map of Isis bypass Iraqi Kurdistan, and reach the borders of Iran. But the damage was to the households that were in the way.

  Human principles dictate that the House of Saud should be eliminated because, Isis and strengthen the financial and military presence, the House of Saud killed millions of Iraqis and Syrians directly, and indirectly the other countries. In addition, in the days that Iranian children, drowned in the joy of the New Year, and received the festival, the children of Syrian and Iraqi borders Turkey and Europe are struggling with death.

  Maybe they do not have the analytical power, and not know what they were displaced, but God knows them well and, oh oppressed finds his path, and the target is hit. But the House of Saud's death, so the oppressed. And just wants a rocket that put an end to the life of this infamous family.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :

از فاطمه اکتفا به نامش نکنید،  نشناخته توصیف مقامش نکنید،

هرکسی که در او محبت زهرا نیست،  علامه اگر هست، سلامش نکنید،

چه کسی امروز رهبر جهان است؟ جواب این سوال به قول طلبه ها سهل ممتنع است، یعنی در ظاهر ساده است، ولی در واقع مشکل است . در ظاهر ساده  است چون هرکسی، برای خود و یا ایدئولوزی خود، کسی را رهبر می داند. نیازی هم ندارد که دیگران حرف او را بپذیرند. مثل اینکه اظهر من الشمس است، یعنی کاملا واضح است که: مثلا رهبر جهان رئیس سازمان ملل متحد است! اما همه میدانند که رئیس سازمان ملل، در واقع رئیس یک سازمان است، نه رهبر جهانی  زیرا، رهبر جهانی باید خصوصیات خود را داشته باشد، و فقط یکی از خصوصیات ان جایگاه قانونی است.

 به زبان ساده، رئیس سازمان ملل حتی قدرت اداره سازمان خود را هم ندارد! یعنی برای دریافت بودجه و یا هر کار دیگر، باید به شورای امنیت التماس کند، و لذا در همه کار ها هم، نظر شورای امنیت را برتر از همه میداند. شاید بگوییم پس شورای امنیت، رهبری شورایی جهان را در دست دارد! ولی این هم درست نیست، زیرا همه آنها به فرمان اسرائیل، بعنوان رئیس شورای امنیت نگاه می کنند! بطوریکه اگر او موافق نباشد، آمریکا یا انگلیس ،همه قطعنامه را ها را وتو می کنند که ارزشی برای اجرا ندارد.

  حالا ممکن است راه ساده تر باشد و: بگوییم که امریکا یا اسرائیل رهبر جهانی است! اما اینهم درست نیست زیرا: اسرائیل بدون کمک مالی آمریکا هیچ کاره است، و امریکا هم بدون کمک مالی آل سعود، کاری از پیش نمی برد.  منابع مالی عربستان هم از دو چیز است: درآمد نفت و درآمد حج،

درآمد نفت که به پایان رسیده و: زودتر از آنچه که همه اندیشمندان اقتصادی پیش بینی می کردند، آل سعود به فلاکت رسیده و زمین گیر شده است. البته آنها پیش بینی کرده بودند که: نفت سی سال دیگر تمام می شود، و آغاز بدبختی آل سعود وآل صباح و آل خلیفه است. ولی حالا آنقدر قیمت نفت پایین امده که: آل سعود آرزو می کند کاش نفت تمام شده بود! زیرا دیگر هزینه ای نمی شد. چون الان درآمد نفت فقط به جیب دلال ها می رود، و هزینه های استخراج و تصفیه و انتقال آن، برای آل سعود مانده است. و در مخمصه ای گیر کرده که اگر تولید نکند ، با اعتصاب کارکنان و فقدان حمایت جهانی روبرو می شود.

     بنابر این در زمان ما، این قدرت حج است که میتواند رهبری جهان را در دست بگیرد. منابع عظیم درآمدی و حکومتی که 1400سال پیش، برای چنین روزی طراحی شده بود! قران صراحتا می گوید که به حج بروید تا: منافع خود را مشاهده کنید.

 این منافع همان منابع مالی و: نیروی انسانی موردنیاز برای رهبری جهان است. در بین حجاج هم اگر بررسی کنیم، همه انها برای پرداخت هزینه های اولیه خودشان هم، بودجه کافی ندارند: مخصوصا کسانی که از آفریقا یا آسیای دور می آیند. بلکه همه این درآمد ها از جیب ایران است. اکنون براساس برآورد های اولیه، هزینه هر حاجی ایرانی  30میلیون تومان، یا ده هزار دلار است. اگر صدهزار حاجی در یک نوبت اعزام شوند، درآمدی بالغ بر یک میلیارد ایجاد می شود، که بدون هزینه های اولیه یا سرمایه ای است!یعنی سود خالص است. لذا مدیریت مالی جهانی به دست ایرانی ها است.

   تنها بحثی که می ماند این است که:  کدام رهبر ایرانی می تواند رهبر جهانی باشد؟ طبیعتا کسی که فقط در چارچوب ایران فکر می کند، برای رهبری جهانی مناسب نیست. چرا که رهبر جهانی باید جهانی فکر کند، به فکر مسلمانان میانمار و: شیعیان پاراچنار و گرسنگان آفریقا هم باشد  نگاه ناسیونالیستی به این سبک که: فقط در جاییکه منافع ایران است، حضور پیدا کنیم راه رهبری جهانی را برما بسته نگه می دارد. چنانچه امریکا هم بخاطر همین نگاه نابود شد.

    لذا باید در ایران کسی که می خواهد رهبر آینده ایرانی باشد، باید که جهانی فکر کند. رفاه و پول و اشتغال را، فقط برای ایران نخواهند. همانطور که امام زمان عج چنین است. همه انسان های جهان باید برای این رهبر جهانی، ارزش داشته باشد. همانطور که گرسنگی  و فقر را، برای ایرانیان مناسب نمی داند، برای جهانیان که همه مخلوق خدا و: خانواده او هستند فکری بکند. بداند اگر داخل مرز های ایران امن باشد کافی نیست، امنیت برای طفل یمنی یا کودکان امریکای لاتین هم لازم است. و این افتخار نیست که دنیا در: اتش باشد و ایران جزیره ارامش

سیاسة فاطمی فی القیادة العالمیة،

Fatemi policy in global leadership,

Fatima enough to not name,

Do not recognize the description of his position,

Anyone who is not in him the love of Zahra,

Allama if so, not hello, She,

Who is today the world leader? The answer is simple and impossible to quote seminary students, in seemingly simple, but in fact the problem. In the seemingly simple because everyone, for themselves or their ideology, anyone leadership. And he does not need others to accept him. As if it is clearer than the sun, that is quite clear that the world's leaders, the head of the United Nations! But everyone knows that the head of the United Nations, the head of an organization, not a world leader since World leaders must have its own characteristics, and only one of its characteristics is the legal position.

 Simply put, the head of the United Nations Office your organization does not have the power! Means for funding or any other job, you have to beg the Security Council, and therefore all work together, above all knows the Security Council. We could say after the Security Council, led by Council holds the world! But this is not true, because all of them at the behest of Israel, as President of the Security Council look! As if he does not agree, America or England, all have veto the resolution that values ​​not to run.

  Now may be an easier way: say that America or Israel is a global leader! But this, too, is not true because Israel can not do anything without financial assistance from America, and America without financial assistance from the Saudis, did not do anything.

    Saudi Arabia's funding of two things: oil revenues and earnings Hajj,

Oil revenues that come to an end: that all economic thinkers sooner than anticipated, and the House of Saud has been stuck in misery. They had predicted that oil would be another thirty years, and the misery Sabah Al-Saud and Al Khalifa's Wall. But now oil prices have come down so much that the House of Saud wished I had finished oil! Because the fee was not. Because oil revenue now goes only to pockets of middlemen, and the cost of extraction and purification and transfer it to the Saudis remained. And stuck in a predicament if not production, is faced with a labor strike and the lack of international support.

     Therefore, in our time, the power of Hajj, which can take world leadership. Massive resources and state income 1,400 years ago, was designed for this day! Quran says that the pilgrims go to: your interests.

 This same interests and financial resources: manpower is needed to lead the world. The pilgrims also consider if, all they have to pay the initial costs themselves, are not sufficient funds: especially those who come from Africa or the Far East. But all of this income from the pockets of Iran. Now, according to initial estimates, the cost of each Haji Iran 30 million dollars, or ten thousand dollars. If you are sending a hundred thousand Haji at a time, caused revenue of one billion, that no initial cost or investment is the net profit. Therefore, Iran is the world's financial management.

   The only question that remains is: Which world leader is Iran's supreme leader be? Naturally, someone who thinks only in the context of Iran, is not appropriate for global leadership. Why world leaders must think global, think of Myanmar Muslims and Shiites Parachinar and is hungry Africa.

  Look at the style of nationalism that is only where the interests of Iran, to attend a world leader keeps us closed. If America was destroyed because of the look.

    Therefore, in Iran, who will be the future leader of Iran, should the international think. Welfare, money and jobs, not only for Iran. As the imam as such. All people of the world have for these world leaders, have value. As hunger and poverty, for the Iranians did not consider appropriate, to the world that all God's creatures and family think of him. Safe is not enough to know if the Iranian border, a Yemeni security for the child or children in Latin America is required.

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :