ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
سه شنبه 5 فروردین 1399 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

از اینکه  سازمان پدافند غیر عامل جدید است، دلیل نمی شود خود را به خواب زده، از دنیا عقب باشد.  از سال 82 که بوجود آمد چقدر بودجه هزینه کرده؟ و چقدر کار کرده؟ مانند اربش زمان پهلوی، همیشه خرج می برد، ولی موقع جنگ غافلگیر می شد! یا بی طرفی اعلام می کرد. ویروس کرونا حداقل 40سال شنلخته شده است، و همیشه هم احتمال استفاده بعنوان سلاح بیولوژیکی، در آن مطرح بوده اما پدافند چه کرده؟ می گوید بگذارید بعدا صحبت کنیم. اتفاقا الان موقع جبران است، حداقل از اینجا به بعد را بخواب نرود! یکی از جاهاییکه باید حساس باشد، مسئله واردات است. واردات از دو سو سلاح جنگی است: یکی ظاهر ان بعنوان دشمن تولید داخل، دیگری باطن آن بعنوان سرپوشی برای حملات بیولوژیک است. در مورد اول ارقام و امار را دست کاری می کنند، و در مورد دوم انتقال بیماری  را به عهده دارند تا: سربازان و پشت جبهه را هراسان کرده، پیروزی های انان را به فراموشی بسپارند. مانند پیروزی ها در ادلب، که ترکیه با بستن آب بر روی این مردم، کام آنها را از پیروزی ها تلخ کرد. آنها امروز با مسدله تشنگی و جان باختن از تشنگی در گیر هستند، ارزو می کنند که سوریه  ادلب را رها کند تا ترکیه، آب را بر روی انها باز کند. چرا این موضوع به  ساده را برخی ها درک نمی کنند؟ علتش آن است که یک سازمان نظام مدیریتی وجود ندارد، تا مانع مدیر شدن افرادی شوند: که لایق نیستند. برخلاف تصورات کلاسیک و سکولاری، مدیران نیازی به تخصص فنی ندارند.آنها فنون مدیریت را بدانند کافی است. سیاستگذاری، اجرای خط مشی، تعیین اهداف و برنامه ها. که فقط در دروس مدیریت است. لذا اگر پزشک مدیر شود، به دلیل دانش بالا و هوش زیاد، دچار غرور می شود و از درک مسائل ساده باز می ماند. کمک دولت آمریکا به ایران برای کرونا، یک کمک عادی نیست. دشمن که ناگهان دوست و پسرخاله شود، هر کسی می فهمد که منظور بدی دارد. ولی دکترای روابط بین الملل یا دکترای پزشکی و امثال آن، این موضوع را نمی فهمند، یعنی اصلا اهمیت نمی دهند! آن را خارج از عرف می دانند. معتقدند یا اینطور نشان می دهند که: سوگند پزشکی یا سوگند به قانون اساسی، مانع سوء استفاده می شود. لذا اصلا فکر انحرافی به خود راه نمی دهند. دشمن هم از همین ساده انگاری انها استفاده می کند. فرانسه کشوری بدتر از امریکا است، ماکرون حتی به مردم خود رحم نمی کند، بعد از سفیر ایران در پاریس باید پرسید: ایشان به چه عنوانی کمک کرونایی به ایران می دهند؟ آیا از مردم خود می دزدند؟ آیا از دشمن کردن مردم فرانسه با مردم ایران لذت می برد؟ یا اینکه مواد کرونایی را به جای: مواد ضد کرونایی قالب کرده، تا بیماری را بیشتر و آمار کشتار مردم ایران بالاتر شود؟ ویروس ایدز را مگر فرانسه وارد ایران نکرد؟ پدافند بداند هر نوع کمک در این شرایط، مخصوصا از طرف دشمنان، باید زیر ذره بین باشد. علاوه بر ویروس کرونا، آنها ویروس بدبینی را هم تزریق می کنند. مردم فرانسه می گویند: ما خودمان نیاز داریم، از سر سفره ما می دزدند. مردم ایران هم می گویند: مسئولان ایرانی چقدر حقیر هستند، که به کمک دشمن خودهم نیازمندند. ویروس دوم کشنده تر است، و برای همین است سی سال است که: رهبری انقلاب موضوع تولید و اقتصاد را تکرار می کند. زیرا ویروس ناتوانی، رهبران جامعه را هم گمراه می کند. خودباوری را مطرح می کنند، ولی بر اثر تبلیغات دشمنان، فکر می کنند در حد یک شعار است. در حالیکه مردم ان را اجرا کرده اند. ولی اجرای ان بگوش مسئولین نمی رسد. برعکس، ضعف و نتوانستن و گدا و گرسنه بودن مردم، بگوش می رسد.

Non-Agent Sleep Defense

Being a new non-operating defense organization does not mean that it is falling asleep, falling behind. How much has it cost since the year 82? And how much did it work? Like the Pahlavi lord of the time, he always spent, but he was taken by surprise during the war! Or he declared neutrality. The coronavirus has been raging for at least 40 years, and has always been a potential biological weapon, but what has the defense done? He says let's talk later. By the way, it's time to make up for it, at least not go to sleep here! One of the places to be sensitive is the issue of imports. Imports are both weapons of war: one as an enemy of domestic production, the other as its cover for biological attacks. In the first case they manipulate the figures and statistics, and in the second case they transmit the disease in order to: frighten the soldiers and the back of the front, forget their victories. Like the victories in Idlib, where Turkey bitterly watered these people, they bitterly triumphed. They are now struggling with thirst and dying of thirst, wishing that Syria would release Idlib in order for Turkey to open water on them. Why don't some people understand this simple matter? The reason is that there is no management system organization to prevent people from managing: they are not qualified. Unlike classical and secular ideas, managers do not need technical expertise. They have enough knowledge of management techniques. Policy making, policy implementation, setting goals and plans. That's just management lessons. So if a physician becomes a manager, he / she will be proud of his / her high knowledge and intelligence and will not be able to understand simple things. US government assistance to Iran for Corona is not a regular aid. The enemy who suddenly becomes a friend and cousin, everyone understands that he is mean. But a doctor of international relations or a doctor of medicine and the like don't understand that, they don't care! They call it out of the ordinary. Believe it or indicate that: Medical oath or constitutional oath prevents abuse. So they do not deviate at all. The enemy uses the same simplicity. France is a worse country than the US, Macron does not even have mercy on his people. Did they steal from their people? Does he enjoy making the French people hostile to the Iranian people? Or is it molding coronary materials instead of anti-coronary materials to increase the disease and kill the Iranian people? Didn't France bring AIDS to Iran? The defense should know that any help in this situation, especially from the enemies, should be under the magnifying glass. In addition to the corona virus, they also inject cynicism. The French say: We need ourselves, they steal from our table. The Iranian people also say: How poor the Iranian authorities are, who need the help of my enemy. The second virus is more deadly, and that's why it's been thirty years: Revolutionary leadership repeats production and economics. Because the disability virus also misleads community leaders. They raise self-esteem, but as a result of enemies' propaganda, they think it's just a slogan. While people have implemented it. But the authorities are not able to say it. On the contrary, the virus seems to be weak and unable, begging and starving.

الدفاع عن النوم بدون وكیل

كونك وكالة دفاع غیر عاملة لیس سببًا جدیدًا للنوم ، التأخر. كم تكلفة منذ عام 82؟ وكم عملت؟ مثل سید بهلوی فی ذلك الوقت ، كان یقضی دائمًا ، لكنه فوجئ خلال الحرب! أو أعلن الحیاد. كان الفیروس التاجی مستعرا منذ 40 عاما على الأقل ، وكان دائما من الممكن استخدامه كسلاح بیولوجی ، ولكن ماذا فعل الدفاع؟ یقول دعنا نتحدث لاحقًا. بالمناسبة ، حان الوقت للتعویض عن ذلك ، على الأقل لا تنام هنا! واحدة من الأماكن التی یجب أن تكون حساسة هی قضیة الواردات. الواردات هی أسلحة حرب: أحدهما عدو للإنتاج المحلی ، والآخر كغطاء لهجمات بیولوجیة. فی الحالة الأولى یتلاعبون بالأرقام والإحصائیات ، وفی الحالة الثانیة ینقلون المرض من أجل: تخویف الجنود والجزء الخلفی من الجبهة ، لنسیان انتصاراتهم. مثل الانتصارات فی إدلب ، حیث سقت تركیا هؤلاء الناس بمرارة ، انتصرت بمرارة. إنهم یكافحون الآن من العطش ویموتون من العطش ، متمنین أن تفرج سوریا عن إدلب لكی تفتح تركیا المیاه علیهم. لماذا لا یفهم بعض الناس هذه المسألة البسیطة؟ والسبب هو أنه لا توجد منظمة لنظام إدارة تمنع الناس من الإدارة: فهم غیر مؤهلین. على عكس المفاهیم الكلاسیكیة والعلمانیة ، لا یحتاج المدیرون إلى الخبرة التقنیة ، ولدیهم معرفة كافیة بتقنیات الإدارة. صنع السیاسات وتنفیذ السیاسات وتحدید الأهداف والخطط. هذا مجرد دروس فی الإدارة. لذلك إذا أصبح الطبیب مدیرًا ، فسیكون فخورًا بمعرفته العالیة وذكائه ولن یكون قادرًا على فهم الأشیاء البسیطة. مساعدة الحكومة الأمریكیة لإیران من أجل كورونا لیست مساعدة منتظمة. العدو الذی أصبح فجأة صدیق وابن عم ، یفهم الجمیع أنه لئیم. لكن طبیب العلاقات الدولیة أو طبیب الطب وما شابه لا یفهمون ذلك ، لا یهتمون! یسمونه خارج عن المألوف. صدق أو اذكر ما یلی: الیمین الطبیة أو الیمین الدستوریة تمنع الإساءة. لذلك لا ینحرفون على الإطلاق. یستخدم العدو نفس البساطة. فرنسا بلد أسوأ من الولایات المتحدة ، ولا یرحم ماكرون بشعبه ، فبعد السفیر الإیرانی فی باریس ، علیك أن تسأل: بأی طریقة یقدمون مساعدة كراون لإیران؟ هل سرقوا من شعبهم؟ هل یستمتع بجعل الشعب الفرنسی معادیاً للشعب الإیرانی؟ أم هو صب مواد الشریان التاجی بدلاً من مواد مضادة للشرایین التاجیة لزیادة المرض وقتل الشعب الإیرانی؟ ألم تحضر فرنسا الإیدز إلى إیران؟ یجب أن یعرف الدفاع أن أی مساعدة فی هذه الحالة ، وخاصة من الأعداء ، یجب أن تكون تحت العدسة. بالإضافة إلى فیروس كورونا ، یقومون أیضًا بحقن فیروس السخریة. یقول الفرنسیون: نحن بحاجة لأنفسنا ، إنهم یسرقون من مائدتنا. ویقول الشعب الإیرانی أیضًا: كم هی فقیرة السلطات الإیرانیة ، التی تحتاج إلى مساعدة عدوی. الفیروس الثانی أكثر فتكًا ، ولهذا مضى ثلاثون عامًا: القیادة الثوریة تكرر الإنتاج والاقتصاد. لأن فیروس الإعاقة یضلل قادة المجتمع أیضًا. إنهم یثیرون احترام الذات ، ولكن نتیجة لدعایة الأعداء ، یعتقدون أنه مجرد شعار. بینما قام الناس بتنفیذها. لكن السلطات لا تستطیع قول ذلك. على العكس من ذلك ، یبدو أن الفیروس ضعیف وغیر قادر على التسول والتجویع.

Défense du sommeil sans agent

Le fait d'être une nouvelle organisation de défense non opérationnelle ne signifie pas qu'elle s'endort, prend du retard. Combien cela a-t-il coûté depuis l'an 82? Et combien cela a-t-il fonctionné? Comme le seigneur Pahlavi de l'époque, il a toujours passé, mais il a été pris par surprise pendant la guerre! Ou il a déclaré la neutralité. Le coronavirus fait rage depuis au moins 40 ans et a toujours été une arme biologique potentielle, mais qu'a fait la défense? Il dit que nous parlerons plus tard. Au fait, il est temps de se rattraper, du moins de ne pas dormir ici! L'un des endroits où il faut être sensible est la question des importations. Les importations sont à la fois des armes de guerre: l'une en tant qu'ennemi de la production nationale, l'autre en tant que couverture d'attaques biologiques. Dans le premier cas, ils manipulent les chiffres et les statistiques, et dans le second, ils transmettent la maladie pour: effrayer les soldats et l'arrière du front, oublier leurs victoires. Comme les victoires à Idlib, où la Turquie a amèrement arrosé ces gens, ils ont triomphé amèrement. Ils luttent maintenant avec la soif et meurent de soif, souhaitant que la Syrie libère Idlib afin que la Turquie leur ouvre l'eau. Pourquoi certaines personnes ne comprennent-elles pas cette simple question? La raison en est qu'il n'y a pas d'organisation de système de gestion pour empêcher les gens de gérer: ils ne sont pas qualifiés. Contrairement aux idées classiques et profanes, les managers n'ont pas besoin d'expertise technique. Élaboration de politiques, mise en œuvre de politiques, établissement d'objectifs et de plans. Ce ne sont que des leçons de gestion. Ainsi, si un médecin devient gestionnaire, il sera fier de ses connaissances et de son intelligence élevées et ne pourra pas comprendre des choses simples. L'aide du gouvernement américain à l'Iran pour Corona n'est pas une aide régulière. L'ennemi qui devient soudain un ami et un cousin, tout le monde comprend qu'il est méchant. Mais un docteur en relations internationales ou un docteur en médecine et autres ne comprennent pas ça, ils s'en moquent! Ils l'appellent hors de l'ordinaire. Croyez-le ou indiquez que: Le serment médical ou le serment constitutionnel empêche les abus. Ils ne s'écartent donc pas du tout. L'ennemi utilise la même simplicité. La France est un pays pire que les États-Unis, Macron n'a même pas pitié de son peuple. Ont-ils volé leur peuple? Aimez-vous rendre le peuple français hostile au peuple iranien? Ou s'agit-il de mouler des matériaux coronariens au lieu de matériaux anti-coronaires pour augmenter la maladie et tuer le peuple iranien? La France n'a-t-elle pas amené le sida en Iran? La défense doit savoir que toute aide dans cette situation, en particulier de la part des ennemis, doit être sous la loupe. En plus du virus Corona, ils injectent également le virus du cynisme. Les Français disent: nous avons besoin de nous, ils volent de notre table. Le peuple iranien dit aussi: comme les autorités iraniennes sont pauvres, qui ont besoin de l'aide de mon ennemi. Le deuxième virus est plus mortel, et c'est pourquoi cela fait trente ans: le leadership révolutionnaire répète la production et l'économie. Parce que le virus de l'impuissance trompe également les dirigeants communautaires. Ils augmentent l'estime de soi, mais à la suite de la propagande des ennemis, ils pensent que ce n'est qu'un slogan. Alors que les gens l'ont mis en œuvre. Mais les autorités ne sont pas en mesure de le dire. Au contraire, le virus semble faible et incapable, mendiant et affamé.

 

نوع اخبار :
برچسب : پدافند غیر عامل در خواب،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic