ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

دلایل زیادی وجود دارد که اثر مثبت افزایش تولید را، در زندگی مردم معکوس می کند.ُ که  حمله سازمان یافته به اقتصاد است. اقتصاد قوانین خاص خود را دارد، ولی میتوان با حمله به آن، بخشی از این تصورات و قواعد و یا تخیلات اقتصاد دانها را از بین برد. اقتصاد را هم مانند آدم ها، معلول و خانه نشین کرد. این نوع جنگ اقتصادی فقط این نیست که دشمن از روبرو بیاید، کارخانه ها را بمباران  یا مزارع را به آتش بکشد. و رابطه تولید را با مردم قطع کند. اینها نخستین گامی است که به نظر می رسد. لذا دوستداران تولید هم، برای ان چاره اندیشی کرده اند: مانند مردم غزه، که مزارع زیر زمینی دارند و: کارخانجات خود را در تونل ها، و شهرهای زیر زمینی احداث کرده اند. انها محاصره هستند ولی زنده و شاد! برای رفع تحریم ها، برجام های متعددی هم امضا کرده اند! ولی نتیجه ای نگرفته اند. لذا تنها راه آنها، مخفی نگهداشتن مراکز تولید حتی از نگاه دوستان است! کاری که برای تولید موشک بالستیک انجام می دهند، سرمشق این نوع تولید است.  حتی دوستان بسیار نزدیک خبر ندارند، چه رسد به دولت خودگردان که: مسئول جاسوسی از مردم غزه بود. لبنان نیز تولید زیر زمینی دارد. برای همین مردم از نظر سلاح های جنگی، یا مواد غذایی و پوشاک، کمبودی ندارند. در ایران فقط صنایع نظامی به این شکل است، البته روسیه به طرز ماهرانه ای، از ان اطلاع دارد و در اختیار سازمان های جاسوسی اسرائیل قرار می دهد. به همین جهت در ایران، مشکلی بنام اقتصاد ورشکسته وجود دارد. زیرا نه اقتصاد آزاد است، و نه اقتصاد مخفی. دلایل این امر استراتژیک بودن ایران است، یعنی همه دنیا به این منطقه چشم دوخته اند. در حالیکه لبنان یا سوریه و غزه، که اقتصاد سری دارند، دشمن آنها مشخص است و براحتی می توانند مخفی باشند. در اقتصاد آزاد هم دشمنی وجود ندارد! حتی رقابت هم وجود ندارد، زیرا که همگی با هم به توافق رسیده، و بازار ها را تقسیم کرده اند. اقتصاد ایران بیابین است، چون دشمن و نفوذی در ان زیاد است. لذا ضربه های تولیدی هم میکروبی هستند! مثلا وزارت بهداشت، محیط زیست، استاندارد،بزرگترین دشمنان مخفی تولید هستند، که در ظاهری آراسته، مانع تولید می شوند و یا: تولیدات را با مشکل مواجه، یا آن را نابود می کنند. بعنوان نمونه کشت ذرت یا برنج دچار افت می شود. یا شایع می کنند پلاستیک های تولیدی، بجای پاکت های کاغذی سرطان زا است. یا به محیط زیست آسیب می زند. کارگاههای تولیدی دیگر را به بهانه آلودگی هوا (مثلا کارخانجات آجرپزی و ریخته گری)معدوم می کنند! البته از این سو هم، ناجا مواد مخدر و کالاهای حرام را معدوم می کند. ولی آنها کالاهای حلال را.  رسانه های بیگانه نیز دشمن تولید هستند! انها اثرات تولید را خنثی می کنند. در ایران بیش از صد هزار روستا هست، که همگی برق و آب و اینترنت و گاز دارند، ولی آنها میروند جاهایی را پیدامی کنند، که شاید یک در هزارم هم نباشند! آن را بزرگ می کنند، که جای 999هزارم را گرفته! اثر خدمت و تولید را زیر سوال می برد. رسانه های داخلی هم به آن می پردازند،و تولید و دولت را زیر سوال می برند. و جالب این است که خودشان هم، هیچ کمکی هم نمی کنند! این روش مسیح علینژاد و منوتو  است که: زحمات همه تولید کنندگان را نابود می کنند. در واقع اقتصاد ایران را تعیین می کنند! و بقیه تحت تاثیر او همه چیز را نفی می کنند. موضوع سوم وارداتچی ها هستند، آنها که از گوشت و روغن و برنج، برای خود کاخ ها درست کرده اند. دائما تولید را با مشکل مواحه می کنند تا: مجوز واردات بگیرند، وثابت کنند کشور بعد از 15هزار تاریخ تولید، گرسنه کلزاهای آفت زده بیگانگان است.

The cause of the cessation of production's effect on people's lives

There are many reasons that reverse the positive effect of increased production on people's lives - an organized attack on the economy. Economics has its own rules, but attacking it can destroy some of these economists' imaginations and rules. It made the economy like people with disabilities and homes. This kind of economic warfare is not just about defeating the enemy, bombing factories, or burning farms. And cut off production relations with people. These are the first steps that appear. So the lovers of production have been thinking about it: like the people of Gaza, who have underground farms, and: They have built their factories in tunnels, and underground cities. They are besieged but alive and well! Many sanctions have been signed to lift the sanctions! But no results. So their only way is to keep production centers hidden even from friends! The work they do to produce ballistic missiles is an example of this kind of production. Even close friends do not know, let alone the PA: he was in charge of spying on the people of Gaza. Lebanon also has underground production. So people have no shortage of weapons of war, or food and clothing. In Iran only the military industry is like this, but of course Russia is aware of it and gives it to Israeli intelligence. So in Iran, there is a problem called bankruptcy. Because neither the free economy nor the secret economy. The reasons for this are the strategic nature of Iran, which means that the whole world is looking to this region. Whereas Lebanon or Syria and Gaza, which have secret economies, their enemy is clear and can easily be hidden. There is no enmity in a free economy! There is not even competition, because they have all come to an agreement, and the markets are divided. Iran's economy is poor, because it has an enemy and influence. So the impacts are also microbial! For example, the Ministry of Health, the Environment, are the biggest covert enemy of production, either in a polished appearance, obstructing production, or: destroying or destroying production. For example, the cultivation of maize or rice may decline. Or they are used to make plastic instead of paper bags are carcinogens. Or harm the environment. Other workshops are being destroyed under the pretext of air pollution (for example, brick-and-mortar factories)! Of course, Naja destroys narcotics and forbidden goods. But they are solvent goods. Foreign media are also the enemy of production! They counteract the effects of production. There are over 100,000 villages in Iran, all of which have electricity, water, internet and gas, but they are going to find places that may not be one in a thousand! They are enlarging it, to 999,000th! It questions the effect of service and production. Domestic media also deals with it, questioning production and government. And the interesting thing is that they do not help themselves either! This is the method of Christ of Aenejad and of Monotheus: they destroy the labor of all manufacturers. In fact, they determine the economy of Iran! And others under his influence deny everything. The third issue is the importers, who made the palaces themselves from meat, oil and rice. They are constantly hampering production to: get import licenses, stabilize the country after 15,000 production dates, hungry for foreign pests.

سبب توقف تأثیر الإنتاج على حیاة الناس

هناك العدید من الأسباب التی تعكس التأثیر الإیجابی لزیادة الإنتاج على حیاة الناس - هجوم منظم على الاقتصاد. للاقتصاد قواعده الخاصة ، لكن مهاجمته یمكن أن تدمر بعض مخیلات وقواعد هؤلاء الاقتصادیین. جعل الاقتصاد مثل الأشخاص ذوی الإعاقة والمنازل. هذا النوع من الحروب الاقتصادیة لا یقتصر فقط على هزیمة العدو أو قصف المصانع أو حرق المزارع. وقطع علاقات الإنتاج مع الناس. هذه هی الخطوات الأولى التی تظهر. لذا كان عشاق الإنتاج یفكرون فی الأمر: مثل أهل غزة ، الذین لدیهم مزارع تحت الأرض ، و: لقد بنوا مصانعهم فی الأنفاق والمدن تحت الأرض. إنهم محاصرون لكنهم أحیاء وبصحة جیدة! تم توقیع عدة عقوبات لرفع العقوبات! لكن لا نتائج. لذا فإن طریقتهم الوحیدة هی إبقاء مراكز الإنتاج مخفیة حتى عن الأصدقاء! إن العمل الذی یقومون به لإنتاج الصواریخ البالستیة هو مثال على هذا النوع من الإنتاج. حتى الأصدقاء المقربون لا یعرفون ، ناهیك عن السلطة الفلسطینیة: لقد كان مسؤولاً عن التجسس على شعب غزة. لبنان لدیه أیضا إنتاج تحت الأرض. لذلك لیس لدى الناس نقص فی أسلحة الحرب أو الطعام والملابس. إن الصناعة العسكریة فی إیران هی فقط من هذا القبیل ، لكن بالطبع روسیا على علم بها وتعطیها للمخابرات الإسرائیلیة. إذن فی إیران ، هناك مشكلة تسمى الإفلاس. لأنه لا الاقتصاد الحر ولا الاقتصاد السری. أسباب ذلك هی الطبیعة الاستراتیجیة لإیران ، مما یعنی أن العالم كله یتطلع إلى هذه المنطقة. فی حین أن لبنان أو سوریا وغزة ، التی لدیها اقتصادات سریة ، فإن أعدائها واضحون ویمكن إخفاؤهم بسهولة. لا عداء فی الاقتصاد الحر! لا توجد حتى منافسة ، لأنهم توصلوا إلى اتفاق ، والأسواق منقسمة. اقتصاد إیران فقیر ، لأنه له عدو ونفوذ. لذا فإن التأثیرات هی أیضًا میكروبیة! على سبیل المثال ، تعد وزارة الصحة والبیئة أكبر عدو خفی للإنتاج ، سواء فی مظهر مصقول ، أو عرقلة الإنتاج ، أو: تدمیر الإنتاج أو تدمیره. على سبیل المثال ، قد تنخفض زراعة الذرة أو الأرز. أو أنها تستخدم لصنع البلاستیك بدلا من أكیاس الورق هی مواد مسرطنة. أو تضر بالبیئة. یتم تدمیر ورش أخرى تحت ذریعة تلوث الهواء (على سبیل المثال ، مصانع الطوب وقذائف الهاون)! بالطبع ، تدمر النجا المخدرات والسلع الممنوعة. لكنها سلع مذیبة. وسائل الإعلام الأجنبیة هی أیضا عدو الإنتاج! یقاومون آثار الإنتاج. هناك أكثر من 100.000 قریة فی إیران ، تحتوی جمیعها على الكهرباء والمیاه والإنترنت والغاز ، لكنهم سیجدون أماكن قد لا تكون واحدة فی الألف! إنهم یقومون بتوسیعه إلى 999،000! یشكك فی تأثیر الخدمة والإنتاج. كما تتعامل معها وسائل الإعلام المحلیة وتتساءل عن الإنتاج والحكومة. والشیء المثیر للاهتمام أنهم لا یساعدون أنفسهم! هذه هی طریقة المسیح من الذی: یدمر عمل جمیع الشركات المصنعة. فی الواقع ، هم یحددون اقتصاد إیران! وآخرون تحت تأثیره ینكرون كل شیء. المسألة الثالثة هی المستوردون الذین صنعوا القصور بأنفسهم من اللحوم والزیوت والأرز. إنهم یعوقون الإنتاج باستمرار من أجل: الحصول على تراخیص الاستیراد ، وتحقیق الاستقرار فی البلاد بعد 15000 تاریخ إنتاج ، وتعطش للآفات الأجنبیة.

İstehsalın insanların həyatına təsirinin dayandırılmasının səbəbi

Artan istehsalın insanların həyatına müsbət təsirini ləğv edən bir çox səbəb var - iqtisadiyyata mütəşəkkil hücum. İqtisadiyyatın öz qaydaları var, amma hücum bu iqtisadçıların bəzi təsəvvürlərini və qaydalarını məhv edə bilər. Əlillər və evlər kimi iqtisadiyyatı düzəltdi. Bu cür iqtisadi müharibə təkcə düşməni məğlub etmək, fabrikləri bombalamaq və ya fermaları yandırmaq deyil. İnsanlarla istehsal əlaqələrini kəsdi. Bunlar görünən ilk addımlardır. Beləliklə istehsal sevərlər bu barədə düşünürdülər: yeraltı təsərrüfatları olan Qəzza xalqı kimi və onlar fabriklərini tunellərdə və yeraltı şəhərlərdə inşa etdilər. Onlar mühasirədədirlər, lakin diri-diri! Sanksiyaların qaldırılması üçün bir neçə sanksiya imzalanmışdır! Ancaq nəticə yoxdur. Beləliklə, onların yeganə yolu istehsal mərkəzlərini hətta dostlardan gizli saxlamaqdır! Ballistik raketlər istehsal etmək üçün etdikləri işlər bu cür istehsal nümunəsidir. Hətta yaxın dostlar da bilmirlər, PA-nı belə deyim: o, Qəzza xalqına casusluq tapşırırdı. Livanda yeraltı istehsal da var. Beləliklə, insanlarda nə silah, nə də ərzaq və geyim çatışmazlığı var. İranda yalnız hərbi sənaye belədir, lakin əlbəttə ki, Rusiya bundan xəbərdar olur və İsrail kəşfiyyatına verir. Belə ki, İranda iflas deyilən bir problem var. Çünki nə azad iqtisadiyyat, nə də gizli iqtisadiyyat. Bunun səbəbləri İranın strateji xarakter daşıması deməkdir ki, bütün dünya bu bölgəyə baxır. Gizli iqtisadiyyatları olan Livan və ya Suriya və Qəzzada düşmənləri aydındır və asanlıqla gizlənə bilər. Azad iqtisadiyyatda düşmənçilik yoxdur! Rəqabət də yoxdur, çünki hamısı bir araya gəldilər və bazarlar bölündü. İran iqtisadiyyatı zəifdir, çünki düşməni və təsiri var. Beləliklə, təsirlər də mikrobdur! Məsələn, Səhiyyə Nazirliyi, Ətraf Mühit istehsalın ən cılız bir düşmənidir, ya cilalanmış bir görünüşdə, istehsalına mane olur, ya da: İstehsalı məhv edir və ya məhv edir. Məsələn, qarğıdalı və ya düyü becərilməsi azala bilər. Yoxsa kağız torbalar kanserogenlər yerinə plastik etmək üçün istifadə olunur. Və ya ətraf mühitə

نوع اخبار :
برچسب : İstehsalın insanların həyatına،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic