ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
یکشنبه 25 اسفند 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

 هرانقلابی در تغییر کسب و کارها، نقش اساسی دارد. کسب و کارها نیز بر هر انقلابی تاثیر دارند. این عمل و عکس العمل متقابل، وقتی به نتیجه مطلوب می رسد که: ارزش جدیدی در حال ایجاد شدن باشد. هنگامی که مردم دنیا از قاچاق و گانگستر بازی خسته شده بودند، انقلاب اخلاقی و فرهنگی در ایران رخ داد، که همه آن کارهای قبلی را حرام دانسته و: از دور خارج کرد. بنابر این افرادی وابسته به آن مشاغل، زیر چرخ انقلاب له شدند، و آنهاییکه به دنبال تغییر در ارزشهای کسب و کار بودند، به کارهای جدید و مطابق شان انقلاب روی اوردند.نمونه اش، امام خمینی فرمان داد که همه گندم بکارند! لذا همه کشتزارهای توتون و تنباکو و خشخاش، تعطیل شدند تا گندم بکارند. آنهاییکه هنوز در خیال رونق کسب و کار خشخاش بودند، همگی ورشکسته شده و یا به خارج فرار کردند.علاوه بر کشاورزی سالم، دستور امام خمینی به ایجاد سازمان ها و نهاد های جدید، مبین این بود که سازمانه و نهادهای حکومتی نیز، باید تغییر ماهیت و ارزش می دادند. در آموزش وپرورش نهاد امور تربیتی، در ارتش نهاد عقیدتی سیاسی، و در دانشگاهها نهاد انقلاب فرهنگی و امثال آن را ایجاد نمود، لذا شغل های قبلی بر سر دوراهی ماندند: یا باید در درون این سازمانه و نهادها جذب می شدند، و در مسیر آن حرکت می کردند، یا بیکار شده و به خارج فرار می کردند. گروه کثیری از هنرمندان به خارج رفتند. این به ان معنی بود که اصلا با: فرهنگ انقلاب سر سازش ندارند، و بر کارهای قبلی خود اصرار دارند. این کار ها چه بود؟ امام خمینی در یک کلمه گفت: ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا و فساد مخالفیم! زیرا امام خمینی از پشت پرده هالیوود و امثال آن، اطلاع داشت امام مردم دنیا امروز بعد از چهل سال، تازه می شنوند که فلان کار گردان یا هنرپیشه معروف، به جرم آزار جنسی به زندانهای طویلمدت، و جریمه های سنگین محکوم می شوند. ولی آنهاییکه دست از فسا بر داشتند حتی بصورت ظاهری، ماندند و کار کردند و سینمای نجیب و انقلابی ایران را هدایت نمودند. اکنون نیز بعد از چهل سال انقلاب در کسب و کار ها،  شاهد حرکت نوینی هستیم که به گام دوم معروف است. در آغاز این گام، همه جهان یکپارچه دچار تحول می شوند. یعنی امروزه کسی به تجاوز جنسی فکر نمی کند! و همه آن را بد می دانند. حتی در ایتالیا مرکز مافیای جهان، مردم ارزشی به آنها نمی دهند، و حاضر به همکاری با آنها نمی باشند. در آمریکا کوکلس کلانها! دیگر جایی ندارند و در آلمان نژادپرستها محکوم به نابودی هستند. همه مشاغل قاچاق مواد مخدر و اسلحه، که سالها پر درآمد ترین مشاغل بودند، امروزه به دره جهنمی تبدیل شده اند، که فقط شیاطین در ان گرد آمده اند. لذا نباید از تعطیلی کسب و کار حرف زد، بلکه باید از تغییر آن صحبت کرد. حتی در مشاغل جزئی! مثلا نانوایی خیاطی، یا خرده فروشی و رفتگری. بازاریابی و مدیریت و امور اقتصادی و اداری، که جای خود دارد. کرونا به ما آموخت که دورکاری،  و توزیع مساوی نیروی انسانی و مشاغل، ضرورت عصر ما است. و کسانی که با این روش نمی نوانند کار کنند، همانهایی هستند که در رژیم سرمایه داری می گفتند: هرکس از رقابت باز بماند باید بمیرد! و این قانون جنگل، امروز بر علیه خودشان در جریان است. آنهاییکه می گفتند ضعیف پایمال است، حالا خودشان ضعیف شدند! و باید قانون خودشان را بپذیرند، و بدانند که باید چگونه با قوی رفتار کنند. به همین جهت است که ترامپ با تمام بلند پروازی هایش بعنوان یک آمریکایی! اکنون دست به دعا برداشته، و یا اینکه می خواهد به همنوع خود یعنی ایران کمک کند!ولی ایران دست از کینه توزی برنداشته و به ملت نیازمند آمریکا هم کمک نمی کند

Change in businesses.

 Every revolution plays a key role in changing businesses. Businesses also influence every revolution. This action and reciprocity comes when the desired outcome is: a new value is being created. When the people of the world were tired of smuggling and gangster play, there was a moral and cultural revolution in Iran, which forbade all of its previous work: Thus, those affiliated with the business were crushed under the wheel of the revolution, and those seeking change in business values ​​turned to new and revolutionary jobs. For example, Imam Khomeini ordered all wheat to be planted! So all the tobacco and poppy fields were shut down to plant wheat. Those who were still dreaming of a poppy business were all bankrupt or fleeing abroad. In addition to healthy farming, Imam Khomeini's order to create new organizations meant that government organizations and institutions had to change too. They gave nature and value. In the education of the educational establishment, in the army of the political establishment, and in the universities, he created the institution of the Cultural Revolution and the like, so the former jobs were left unaddressed: or they had to be absorbed within the organization and institutions, and along the way They would move, or be unemployed and flee abroad. A large group of artists went abroad. This meant that they had no reconciliation with: the culture of the revolution, and insisted on their earlier work. What were these things? Imam Khomeini said in one word: We are not against cinema, we are against prostitution and corruption! Because Imam Khomeini knew from behind the scenes of Hollywood and the like, the people of the world today, after forty years, are now hearing that such a famous actor or actress is being sentenced to long prison terms and heavy fines for sexually abusing them. But those who gave up the Fasa, even outwardly, stayed and worked and guided Iran's noble and revolutionary cinema. Now, after forty years of business revolution, we are witnessing a new move, known as the second step. At the beginning of this step, the whole world will be unified. That means no one thinks of rape today! And everybody knows it bad. Even in Italy, the center of the world's mafia, people do not value them and refuse to cooperate with them. In America, the big cocktails! They no longer exist, and in Germany racists are doomed to destruction. All drug and gun trafficking businesses, which have been the highest-paid jobs for many years, have now become a hell of a valley, with only demons gathered. So we shouldn't talk about closing a business, but talking about changing it. Even in part-time jobs! For example, a tailor-made bakery, or a retailer. Marketing and management and economic and administrative affairs, which is in place. Corona has taught us that telework, and the equal distribution of manpower and jobs, is the necessity of our age. And those who can't work this way are the ones in the capitalist regime who said: "Everyone who stays out of competition must die! And this forest law is against them today. Those who said the weak are triumphant, now have become weak themselves! And they have to accept their own law, and know how to behave strongly. That's why Trump with all his ambitions as an American! Now he has begun to pray, or he wants to help his fellow countryman, Iran!

التغییر فی الأعمال.

 تلعب كل ثورة دورًا رئیسیًا فی تغییر الأعمال. تؤثر الشركات أیضًا على كل ثورة. یأتی هذا التفاعل ورد الفعل عندما تكون النتیجة المرجوة: یتم إنشاء قیمة جدیدة. عندما سئم الناس فی العالم من التهریب ولعب العصابات ، كانت هناك ثورة أخلاقیة وثقافیة فی إیران ، منعت جمیع أعمالها السابقة و: لذلك ، تم سحق أولئك المنتسبین للعمل تحت عجلة الثورة ، وتحول أولئك الذین یسعون إلى تغییر فی قیم الأعمال إلى وظائف جدیدة وثوریة. لذلك تم إغلاق جمیع حقول التبغ والخشخاش لزراعة القمح. أولئك الذین كانوا لا یزالون یحلمون بأعمال الخشخاش كانوا جمیعهم مفلسین أو یفرون إلى الخارج.بالإضافة إلى الزراعة الصحیة ، أمر الإمام الخمینی بإنشاء منظمات جدیدة یعنی أنه یجب على المنظمات والمؤسسات الحكومیة أن تتغیر أیضًا. أعطوا الطبیعة والقیمة. فی تعلیم المؤسسة التعلیمیة ، فی جیش المؤسسة السیاسیة ، وفی الجامعات ، أنشأ مؤسسة الثورة الثقافیة وما شابه ذلك ، لذلك تركت الوظائف السابقة دون معالجة: أو كان یجب استیعابها داخل التنظیم والمؤسسات ، وعلى طول الطریق سوف ینتقلون أو یصبحون عاطلین عن العمل ویهربون إلى الخارج. ذهبت مجموعة كبیرة من الفنانین إلى الخارج. هذا یعنی أنه لم یكن لدیهم مصالحة مع: ثقافة الثورة ، وأصروا على عملهم السابق. ماذا كانت هذه الأشیاء؟ قال الإمام الخمینی فی كلمة واحدة: لسنا ضد السینما ، نحن ضد الدعارة والفساد! لأن الإمام الخمینی كان یعرف من وراء الكوالیس فی هولیوود وما شابه ذلك ، فإن الناس فی العالم الیوم ، بعد أربعین عامًا ، یسمعون الآن أن مثل هذا الممثل أو الممثلة الشهیرة یحكم علیه بالسجن لفترات طویلة وغرامات باهظة بسبب الاعتداء الجنسی علیهم. لكن أولئك الذین تخلوا عن الفاسا ، حتى ظاهریًا ، ظلوا وعملوا ووجهوا السینما الإیرانیة النبیلة والثوریة. الآن ، بعد أربعین عامًا من ثورة الأعمال ، نشهد خطوة جدیدة تعرف باسم الخطوة الثانیة. فی بدایة هذه الخطوة ، سیتم توحید العالم كله. هذا یعنی أنه لا أحد یفكر فی الاغتصاب الیوم! والجمیع یعرفون أنها سیئة. حتى فی إیطالیا ، مركز مافیا العالم ، لا یقدرها الناس ویرفضون التعاون معهم. فی أمریكا ، الكوكتیلات الكبیرة! لم یعودوا موجودین ، وفی ألمانیا محكوم على العنصریة بالدمار. أصبحت جمیع أعمال تهریب المخدرات والبنادق ، التی كانت الأكثر إنتاجًا لسنوات عدیدة ، وادیًا جهنمیًا ، مع تجمع الشیاطین فقط. لذلك لا یتعلق الأمر بإغلاق الأعمال ، بل بتغییره. حتى فی وظائف بدوام جزئی! على سبیل المثال ، مخبز مصمم خصیصًا أو بائع تجزئة. التسویق والإدارة والشؤون الاقتصادیة والإداریة القائمة. علمتنا كورونا أن العمل عن بعد ، والتوزیع المتساوی للقوى العاملة والوظائف ، هو ضرورة عصرنا. وأولئك الذین لا یستطیعون العمل بهذه الطریقة هم الذین فی النظام الرأسمالی الذین قالوا: "كل من یبقى خارج المنافسة یجب أن یموت! وقانون الغابات هذا ضدهم الیوم. أولئك الذین قالوا الضعفاء منتصرون ، أصبحوا الآن ضعفاء أنفسهم! وعلیهم قبول قانونهم ، ومعرفة كیفیة التصرف بقوة. لهذا السبب ترامب بكل طموحاته كأمریكی! الآن بدأ بالصلاة ، أو یرید مساعدة مواطنه إیران!

业务变化。

 每一次革命在改变业务中都起着关键作用。企业也影响着每一次革命。当期望的结果是:正在创造新的价值时,就会发生这种相互作用和反应。当世界人民厌倦了走私和黑帮活动时,伊朗发生了一场道德和文化革命,这场革命禁止了之前的所有工作:因此,那些与企业有联系的人被革命的车轮压垮了,那些寻求改变商业价值的人转向了革命性的新工作,例如,伊玛目霍梅尼下令种植所有小麦!因此,所有的烟草和罂粟田都被关闭以种植小麦。那些仍然梦a以求的罂粟生意的人都破产了或逃到国外,除了健康的耕种,伊玛目霍梅尼(Imam Khomeini)建立新组织的命令意味着政府组织和机构也必须改变。他们赋予了自然和价值。在教育机构的教育,政治机构的军队和大学中,他创建了文化大革命等机构,因此以前的工作没有得到解决:或者必须将它们集中在组织和机构内部,并一路走来他们将搬家,或失业或逃往国外。一大批艺术家出国了。这意味着他们与和解:革命的文化,并坚持他们的早期工作。这些东西是什么?伊玛目霍梅尼说了一句话:我们不反对电影,我们反对卖淫和腐败!因为伊玛目霍梅尼(Imam Khomeini)是从好莱坞等幕后了解的,所以今天的世界人民,在四十年后的今天,已经听说这样的著名演员将因性虐待他们而被判处长期监禁和重罚。但是那些甚至在外表上放弃法萨的人留下来并工作并指导着伊朗高贵而革命的电影院。如今,经过四十年的业务革命,我们正在目睹采取第二步的新举措。在这一步骤的开始,整个世界将变得统一。这意味着今天没有人想到强奸!每个人都知道这很糟糕。即使在世界黑手党的中心意大利,人们也不珍视他们并拒绝与他们合作。在美国,盛大的鸡尾酒!它们已不复存在,在德国种族主义者注定要遭到破坏。多年来一直最多产的所有毒品和枪支贩运企业,如今已变成地狱般的山谷,只有恶魔聚集。因此,这不是关门歇业,而是关门大吉。即使是兼职!例如,量身定制的面包店或零售商。市场营销和管理以及经济和行政事务已到位。电晕告诉我们,远程办公以及平等分配人力和工作岗位是我们这个时代的必要条件。那些不能以这种方式工作的人就是资本主义政权中的那些人:个脱离竞争的人都必须死!如今,这项森林法正在对他们不利。那些说软弱的人胜利了,现在自己变得软弱了!他们必须接受自己的法律,并且知道如何坚强地表现。这就是为什么特朗普拥有他作为美国人的所有野心!现在他已经开始祈祷,或者他想帮助他的同胞伊朗!

نوع اخبار :
برچسب : 业务变化。،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو