ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
جمعه 2 اسفند 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

مدتها اسرائیل ادعا می کرد که: قدس تعلق به قوم یهود دارد، و باید در اختیار کنست باشد و پایتخت اسرائیل گردد! بعد که آنجا را اشغال کرد، قوم عرب ادعا کرد که قدس عربی است، و باید به اعراب برگردد! اما هشتاد سال این ادعای او طول کشید، و کاری نکرد بلکه آن را وسیله رشوه گرفتن از یهودیهای قرارداد، که اخیرا آمریکا نیز آن را معامله قرن نام نهاد. و ادعاد کرد که قدس متعلق به آمریکا است، اگر بخواهد میتواند به اسرائیل ببخشد. اعراب گرچه در شعار با معاله قرن مخالفند، ولی در اتاق های دربسته چیز دیگری می خواهند! امام خمینی بود که ادعا کرد: قدس به اسلام تعلق دارد، و باید حرف اول مسلمین شود. به همین دلیل روز جمعه آخر ماه رمضان را، روز قدس اعلام نمود تا مردم با راهپیمایی خود به سوی قدس، در انجا نماز بخوانند. ولی سه ضلع مثلث استکبار یعنی دولتهای عربی و غربی و عبری، با هم متحد شدند و مانع تحقق قدس اسلامی شدند. آن را امریکایی یا اسرائیلی و حتی عربی می دانند، ولی اسلامی نمی دانند! زیرا که در این صورت، فوری آزاد می شود، و جلوی لفت ولیس سران آنها گرفته می شود. فرمول جریان وجوه نقد دراین سه قطب، به شرح زیر بود: اسرائیل به بهانه ترس از اعراب، از امریکا کمک مالی دریافت می کرد، تا خود را تقویت کند! اعراب هم مانند مصر و اردن و حتی فلسطینی ها، از ترس اسرائیل دست به دامن آمریکا شده، آنها هم معادل همان مبلغ کمک مالی می گرفتند، و البته فلسطینی ها بیشتر! فلسطینی ها به بهانه تحریک غیرت عربی، خود را درمقابل اسرائیل ضعیف نشان می دادند، تا از سران عرب کمک مالی دریافت کنند! از جمله عربستان و امارات در این کار پیشقدم بودند. فلسطینی ها از این هم زرنگتر بودند! نه تنها از سران آمریکا و اعراب کمک مالی دریافت می کردند، بلکه به بهانه نفوذ ایران، از اسرائیل نیز کمک(یا غرامت) دریافت می نمودند. لذا از سه طرف حمایت مالی می شدند. جالب تر این که ایرانی ها را، متهم به کمک مالی به فلسطینی ها می کردند! براین هوک و  پمپیو بارها گفته اند: که ایران بجای کمک به فلسطین، این پولها را خرج ملت خود کند. اما فلسطینی ها از ایران هم، کمک مالی دریافت می کردند. لذا یک چهار دیواری ساخته بودند: از پولهای ایران و امریکا و اسرائیل و اعراب. و هرکدام را از دیگری می ترساندند، تا کمک های بیشتری بگیرند. ایران که از این موضع اطلاع داشت، اعلام کرد ما نمی خواهیم فلسطین را اشغال کنیم! بلکه می گوییم: همه طرفها در یک رفراندوم شرکت کنند، و دولت جدیدی برمبنای رای مردم تشکیل دهند. اما اسرائیل قبلا این کار را کرده بود! لذا هیچکس به پیشنهاد ایران اهمیت نمی داد. آنها تبلیغ می کردند که در اسرائیل، انتخابات آزاد است: عربها و یهودیها و مسیحی ها در ان شرکت دارند، ولی اکثریت با صهیونیست ها است، لذا دو حزب قوی انها همیشه پیروز است. و برای اثبات این نظریه دموکراتیک، شهرک ها را توسعه داده و هرچه بیشتر، آمار صهیونیست های شهرک نشین را افزایش می دادند، تا هیچگاه ترکیب جمعیت به نفع دیگران نشود. ایران اصرار داشت که رفته ها هم برگردند، تا تعادل بین یهودیان و مسلمانان برقرار شود، ولی آوارگان عرب، قصد برگشت نداشتند، ولی یهودیان هر بار شهر کهای جدیدی را اضافه می کردند. لذا طرح ایران اجرا شده بود. برای خنثی سازی برگشت آوراگان فلسطینی هم، معامله قرن را مطرح کردند، تا آنها در خارج از فلسطین زندگی بهتری داشته باشند. تنها راه آزاد سازی قدس شریف، اعلام قدس فارسی است. ایران با راهپیمایی روز قدس(اربعین) با دست خالی، اسرائیل را فنح کرده، نماز روز قدس امسال را، در آنجا برگزار کند.

Holy qods is Farsi

Israel has long claimed that: Quds belongs to the Jewish people, and must be owned by the Knesset and become the capital of Israel! After occupying it, the Arab people claimed to be an Arab Quds, and must return to the Arabs! But his claim lasted for eighty years, and did nothing but bribe the Jews of the contract, which the United States recently called the deal of the century. And he claimed that Quds belongs to the US, if he could, he could give it to Israel. The Arabs, although opposed to the slogan of the century, have something else in the locker room! It was Imam Khomeini who claimed: Quds belongs to Islam, and must first become Muslims. For this reason, on the last Friday of Ramadan, Quds Day was announced so people would march there to pray. But the three sides of the arrogant triangle, the Arab, Western and Hebrew governments, united and prevented the realization of the Islamic Quds. It's called American or Israeli or even Arab, but not Islamic! Because in this case, they will be released immediately, and their heads will be stopped. The formula for the cash flow in these three poles was as follows: Israel received US funding to bolster itself under the pretext of fearing the Arabs! Like Egypt, Jordan, and even the Palestinians, the Arabs have begun to sabotage Israel for fear of Israel; The Palestinians, under the pretext of provoking Arab zeal, were weakening themselves against Israel in order to receive funding from Arab leaders! Saudi Arabia and the United Arab Emirates were the leaders. The Palestinians were even smarter! Not only did they receive financial support from American and Arab leaders, but they also received (or were compensated) from Israel under the pretext of Iranian influence. So they were sponsored by the three parties. More interestingly, they accused the Iranians of helping the Palestinians! Hank and Pompey have repeatedly said that Iran should spend this money on its own people instead of helping Palestine. But the Palestinians also received financial support from Iran. So they made a four-wall: the money from Iran, America, Israel, and the Arabs. And they scared each other to get more help. Iran, aware of this position, declared that we do not want to occupy Palestine! Rather, we say: all parties will vote in a referendum, forming a new government based on the popular vote. But Israel had done it before! So no one cared about Iran's proposal. They propagated that elections in Israel were free: Arabs, Jews, and Christians participated, but the majority was with the Zionists, so their two strong parties were always victorious. And to prove this democratic theory, they expanded settlements and, increasingly, increased the number of settler Zionists, so that population mixing would never benefit others. Iran insisted on going back in time to restore balance between Jews and Muslims, but the Arab refugees did not intend to return, but the Jews were adding a new city every time. So the Iran plan was implemented. In order to thwart the return of the Palestinian refugees, they also proposed the deal of the century so that they could live a better life outside Palestine. The only way to liberate Quds Sharif is to declare Quds Persian. Iran marches with empty-handed Quds Day (Arbaeen) to trap Israel, to hold Quds Day Prayer there.

القدس الفارسی

لقد ادعت إسرائیل منذ فترة طویلة أن: القدس ملك للشعب الیهودی ، ویجب أن تكون مملوكة للكنیست وتصبح عاصمة لإسرائیل! بعد احتلالها ، ادعى الشعب العربی أنه القدس العربی ، ویجب أن یعود إلى العرب! لكن إدعائه استمر لمدة ثمانین عامًا ، ولم یفعل شیئًا سوى رشوة الیهود للعقد ، الذی وصفته الولایات المتحدة مؤخرًا بصفقة القرن. وادعى أن القدس تعود إلى الولایات المتحدة ، إذا استطاع ، فإنه یمكن أن یعطیها لإسرائیل. العرب ، رغم معارضتهم لشعار القرن ، لدیهم شیء آخر فی غرفة خلع الملابس! كان الإمام الخمینی هو الذی ادعى: القدس ملك للإسلام ویجب أن تكون الكلمة الأولى للمسلمین. لهذا السبب ، فی یوم الجمعة الأخیر من رمضان ، تم إعلان یوم القدس حتى یسیر الناس هناك للصلاة. لكن الجوانب الثلاثة للمثلث المتكبر ، الحكومات العربیة والغربیة والعبریة ، اتحدت ومنعت تحقیق القدس الإسلامیة. یطلق علیه أمریكا أو إسرائیلیة أو حتى عربیة ، ولكن لیس إسلامیة! لأنه فی هذه الحالة ، سیتم إطلاق سراحهم على الفور ، وسیتم إیقاف رؤوسهم. كانت صیغة التدفق النقدی فی هذه الأعمدة الثلاثة كما یلی: تلقت إسرائیل تمویلًا أمریكیًا لدعم نفسها بذریعة الخوف من العرب! مثل مصر والأردن وحتى الفلسطینیین ، بدأ العرب فی تخریب إسرائیل خوفاً من إسرائیل. الفلسطینیون ، بحجة إثارة الحماس العربی ، أظهروا أنفسهم ضعفاء ضد إسرائیل من أجل الحصول على تمویل من القادة العرب! كانت المملكة العربیة السعودیة والإمارات العربیة المتحدة هما القائدان. كان الفلسطینیون أكثر ذكاءً! لم یحصلوا على تمویل من الزعماء الأمریكیین والعرب فحسب ، بل تلقوا أیضًا (أو تم تعویضهم) من إسرائیل بحجة التأثیر الإیرانی. لذلك كانوا برعایة الأطراف الثلاثة. والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أنهم اتهموا الإیرانیین بمساعدة الفلسطینیین! لقد قال هانك وبومبی مرارًا وتكرارًا إن على إیران أن تنفق أموالها على مساعدة أمتها بدلاً من مساعدة فلسطین. لكن الفلسطینیین حصلوا أیضًا على دعم مالی من إیران. لقد صنعوا جدارًا أربعة: أموال من إیران وأمریكا وإسرائیل والعرب. وخافوا بعضهم البعض للحصول على مزید من المساعدة. إیران ، على علم بهذا الموقف ، أعلنت أننا لا نرید احتلال فلسطین! بدلاً من ذلك ، نقول: یجب على جمیع الأطراف التصویت فی استفتاء ، وتشكیل حكومة جدیدة على أساس التصویت الشعبی. لكن إسرائیل فعلت ذلك من قبل! لذلك لم یهتم أحد باقتراح إیران. لقد نشروا أن الانتخابات فی إسرائیل كانت حرة: العرب والیهود والمسیحیون شاركوا ، لكن الأغلبیة كانت مع الصهاینة ، لذلك كان حزباهما القویان دائمًا منتصرین. ولإثبات هذه النظریة الدیمقراطیة ، قاموا بتوسیع المستوطنات ، وبشكل متزاید ، زیادة عدد المستوطنین الصهاینة ، حتى لا یخدم اختلاط السكان الآخرین. أصرت إیران على العودة فی الوقت المناسب لاستعادة التوازن بین الیهود والمسلمین ، لكن اللاجئین العرب لم ینووا العودة ، لكن الیهود كانوا یضیفون مدینة جدیدة فی كل مرة. لذلك تم تنفیذ خطة إیران. من أجل إحباط عودة اللاجئین الفلسطینیین ، اقترحوا أیضًا صفقة القرن ، حتى یتمكنوا من الحصول على حیاة أفضل خارج فلسطین. السبیل الوحید لتحریر القدس الشریف هو إعلان القدس الفارسیة. مسیرات إیران بیوم القدس الخالی الوفاض (أرباعین) لفخ إسرائیل وإقامة صلاة یوم القدس هناك.

ירושלים שייכת לאירן

ישראל טענה זה מכבר כי: קודס שייך לעם היהודי, ועליו להיות בבעלות הכנסת ולהפוך לבירת ישראל! לאחר כיבושו, העם הערבי טען שהוא קודס ערבי, ועליו לחזור לערבים! אולם טענתו נמשכה שמונים שנה, ולא עשה דבר מלבד לשחד את יהודי החוזה, שארצות הברית כינתה לאחרונה עסקת המאה. והוא טען שקודס שייך לארה"ב, אם היה יכול, הוא יכול היה לתת את זה לישראל. לערבים, למרות שהם מתנגדים לסיסמת המאה, יש משהו אחר בחדר ההלבשה! זה היה האמאם חומייני שטען: קודס שייך לאיסלאם ועליו קודם להיות מוסלמים. מסיבה זו, ביום שישי האחרון של הרמדאן הוכרז יום קודס כדי שאנשים יצעדו לשם להתפלל. אולם שלושת הצדדים במשולש היהיר, הממשלות הערבית, המערבית והעברית, התאחדו ומנעו את מימושו של קודס האסלאמי. זה נקרא אמריקני או ישראלי או אפילו ערבי, אבל לא איסלמי! מכיוון שבמקרה זה הם ישוחררו מייד, וראשיהם ייעצרו. הנוסחה לתזרים המזומנים בשלושת הקטבים הללו הייתה כדלקמן: ישראל קיבלה מימון של ארה"ב לחיזוק עצמה בתואנה של פחד מהערבים! כמו מצרים, ירדן ואפילו הפלסטינים, הערבים החלו לחבל בישראל מחשש לישראל; הפלסטינים, בתואנה של התגרות בלהט הערבי, הראו את עצמם חלשים כנגד ישראל כדי לקבל מימון ממנהיגים ערביים! סעודיה ואיחוד האמירויות היו המנהיגים. הפלסטינים היו אפילו חכמים יותר! לא רק שהם קיבלו מימון ממנהיגים אמריקאים וערבים, הם גם קיבלו (או קיבלו פיצוי) מישראל בתואנה של השפעה איראנית. אז הם קיבלו חסות על ידי שלושת המפלגות. מעניין יותר, הם האשימו את האיראנים בסיוע לפלסטינים! האנק ופומפי אמרו שוב ושוב כי איראן צריכה לבזבז את כספה על עזרה באומה במקום לסייע לפלסטינה. אולם הפלסטינים קיבלו תמיכה כלכלית מאיראן. אז הם עשו ארב

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic