ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
خیلی ها وقتی نمی توانند با قران مبارزه کنند، سعی دارند آن را مصادره به مطلوب کنند. یعنی به نفع خودشان تفسیر نمایند. به عنوان نمونه یک نفر نماز نمی خواند! از او پرسیدند چرا نماز نمی خوانی؟ گفت در قران نوشته:( لاتقربوالصلات) به نماز نزدیک نشوید! دیگری روزه نمی گرفت! علت را پرسیدند گفت: در قران نوشته! کسی که مسافر است روزه بر او واجب نیست، ما هم در این دنیا مسافریم. نمی توانیم قصد ده روزه کنیم! چون ممکن است هرلحظه اجل فرا برسد. می بینید هرچه محبوبیت قران بیشتر می شود، سوء استفاده از ان هم بیشتر، زیرا که می خواهند با دو روش، قران را بکوبند! اول اینکه بگویند سوء استفاده از ان راحت است، پس نباید آن را قبول کرد. دوم اینکه مردم مذهبی را فریب داده، چند روزی بر آنها حکومت کنند، یا گذران زندگی داشته باشند. یکی از جاهاییکه امروز در ایران مد شده است، استفاده از قران برای برتری زنان است. که البته آنها برابری زنان معنی می کنند. مثلا دولت باید تصویب کند که 50ئرصد پست ها را به زنان بدهد. خوب اگر زن لیاقت دریافت پست را داشته باشد، آن را به دست می اورد. پس برای او برتری قایل می شوند، که فقط به صرف زن بودن به اوپست دولتی داده شود. مثل این که برای ازمایش رانندگی، درصد تعیین کنیم. سی درصد از قبول شدگان باید زن باشند. یعنی اگر حتی ورقه سفید هم داد، باید قبول شود، چون زن است و باید سهمیه 30درصد پر شود. چطور وقتی این سهمیه برای خانواده شهدا یا رزمندگان، در نظر گرفته می شود یک نوع برتری دادن به آنها است، ولی در مورد زنان نیست. نمی توان باور کرد که مثلا: زاییدن بچه را هم 50درصد به مردان داد! بقیه به زن اختصاص یافت. چه معنی دارد که قاعدگی را تا 50درصد به مردان تحمیل کرد، وبقیه زنان این آزار و اذیت بدنی را تحمل نکنند! بنا براین در تساوی بین زنان و مردان، یک نوع برتری جویی نژاد پرستانه وجود دارد، و فقط جاهایی تفسیر می شود، که آنها بخواهند. در قران کریم آمده که زنان و مردان، در عمل به اعتقادات با مردان مساوی هستند: مسلمین و مسلمات فرقی ندارند. ولی این بخشی از قران است، آیا (یومنون به بعض و یکفرون به بعض) خود زنان مومنه راضی می شوند که: فقط به برخی آیات توجه شود، و برخی دیگر نادیده گرفته شود. قران می فرماید زن باید نه ماه، بچه را در شکم نگهداری کند و بعد، دوسال تمام او را شیر دهد. این را چطور می شود  بین زن و مرد بطور مساوی تقسیم کرد. تا زنان هم از رنج باداری و شیردهی معاف شوند. طبیعی است که تساوی در این مورد، نه تنها ممکن نیست بلکه اصرار بر آن، کفر مطلق است. چون نه واقعیت طبیعی دارد، و نه واقعیت دینی. بنابر این باید همه قران را در نظر گرفت، و تمام دستور العمل های آن را پذیرفت. و گرنه کار بجایی می رسد که: نص صریح قران را نقض می کنند، و بنام اسلام تحویل مردم می دهند. مانند دیه یا ارثیه زن. در قران صریحا آمده که (للذکر مثل حظ الانثیین) بهره مردان از ارث  دوبرابر زنان است. تساوی این دو، اگر قانون مجلس هم شود خلاف شرع است. اجتهاد در مقابل نص خلاف شرع است. هر توجیهی خلاف شرع است. اما متاسفانه برخی ها اصرا دارند، که یکی یکی از احکام قرانی را با نام خود قران، از بین ببرند و حکما و علما هم چیزی نمی گویند! و اگر هم گفته باشند نمی گذارند، به گوش کسی برسد. برابری جنسیتی که امروز تبلیغ می شود، در هیچ کجای دنیا وجود ندارد بلکه ساخته پرداخته: ذهن علیل کسانی است که: مامور تحریف قران هستند. و ما باید کاریکنیم تا: کسانی به مجلس راه یابند که مبنای آنها، اجتهاد در مقابل نص قران نباشد. بلکه عمل به تمامی دین و قران باشد.


Seize the Quran!

Many, when unable to fight the Koran, try to confiscate it in a desirable manner. That is, to interpret for their own benefit. For example, one does not pray! He was asked why you do not pray? Said in the Koran :() Do not approach prayer! Another would not fast! Asked the cause he said: It is written in the Koran! Whoever is a traveler is not obliged to fast, we travel in this world. We can't plan for ten days! Because it may come at any moment. You see, the more popular the Quran is, the more it is misused because they want to crack the Quran in two ways! First, to say that it is easy to abuse, should not be accepted. Second, it has deceived religious people, ruled them for a few days, or made a living. One of the places that is fashioned in Iran today is the use of the Qur'an for women's superiority. Which of course they mean equality for women. For example, the government should approve giving women 50 percent of the posts. Well, if a woman deserves to get the post, she earns it. So they are given the privilege of being given only government office for being a woman. Like setting percentages for a driving test. Thirty percent of those accepted must be women. That is, even if she gives a white sheet, she must be accepted because she is a woman and must have a 30% quota. How it is a privilege to be given to the family of martyrs or warriors when it is a quota, but not for women. For example: Can't give 50% birth to a man! The rest was dedicated to women. What does it mean to impose menstruation on men up to 50%, and other women do not tolerate this physical abuse! Thus, in equality between women and men, there is a kind of racial superiority, and it is interpreted only where they want it. The Holy Qur'an states that men and women are essentially equal in their beliefs about men: Muslims and Muslims are no different. But this is part of the Qur'an, do the believing women themselves be satisfied that: only some verses are heeded, and some are ignored. The Qur'an says that a woman should hold the baby for nine months and then breastfeed her for two years. How can this be divided equally between men and women? So that women are also free from the suffering of breastfeeding and breastfeeding. It is natural that equality in this case is not only not possible but to insist on it is absolute blasphemy. Because it has neither natural reality nor religious reality. So all the Qur'an must be considered, and all its instructions accepted. And otherwise it will not work: they violate the Qur'an explicitly, and deliver it to the people in the name of Islam. Like a Diyat or a female heiress. The Qur'an explicitly states that men's inheritance is twice that of women. Equality of the two, if the law of the Majlis also becomes law is against the law. Ijtihad is the opposite of the Shari'ah. Any justification is against the law. But, unfortunately, some people insist that they destroy one of the Qur'anic injunctions in their own name, and the scholars and scholars say nothing! And if they said they wouldn't let it go, someone would listen. The gender equality being promoted today is nowhere in the world but made up of: The mind is the cause of those who: are the agents of distorting the Qur'an. And we must work to: find some people in the Majlis whose basis is not ijtihad against the Qur'an. Rather, it is the practice of all religion.

اغتنم القرآن!

كثیرون ، عندما یتعذر علیهم محاربة القرآن ، یحاولون مصادقته بطریقة مرغوبة. وهذا هو ، لتفسیر لمصلحتهم الخاصة. على سبیل المثال ، لا یصلی المرء! سئل لماذا لا تصلی؟ قال فی القرآن :() لا تقترب من الصلاة! آخر لن یصوم! سأل السبب قال: إنه مكتوب فی القرآن! كل من مسافر غیر ملزم بالصوم ، نسافر فی هذا العالم. لا یمكننا التخطیط لمدة عشرة أیام! لأنه قد یأتی فی أی لحظة. كما ترى ، كلما كان القرآن أكثر شیوعًا ، زادت إساءة استخدامه لأنهم یریدون تكسیر القرآن بطریقتین! أولا ، أن أقول أنه من السهل إساءة المعاملة ، لا ینبغی قبوله. ثانیاً ، لقد خدع المتدینین ، حكمهم لبضعة أیام ، أو كسب رزقه. أحد الأماكن التی صُنعت فی إیران الیوم هو استخدام القرآن لتفوق المرأة. وهذا بالطبع یعنی المساواة للمرأة. على سبیل المثال ، یجب أن توافق الحكومة على منح النساء 50 بالمائة من الوظائف. حسنًا ، إذا كانت المرأة تستحق الحصول على هذا المنصب ، فستحصل علیه. لذلك یتم منحهم شرف الحصول على الوظیفة الحكومیة فقط لكونهم امرأة. مثل تحدید النسب المئویة لاختبار القیادة. یجب أن تكون النساء ثلاثین فی المائة من الأشخاص المقبولین. هذا هو ، حتى لو أعطت ورقة بیضاء ، یجب قبولها لأنها امرأة ویجب أن یكون لها حصة 30 ٪. كیف یتم منح شرف لعائلة الشهداء أو المحاربین عندما تكون حصة ، ولكن لیس للنساء. على سبیل المثال: لا یمكن أن یولد الرجل 50 ٪! تم تخصیص الباقی للنساء. ماذا یعنی فرض الحیض على الرجال بنسبة تصل إلى 50 ٪ ، والنساء الأخریات لا تتسامح مع هذا الاعتداء البدنی! وبالتالی ، فی المساواة بین المرأة والرجل ، هناك نوع من التفوق العنصری ، ویتم تفسیره فقط حیث یریدون ذلك. ینص القرآن الكریم على أن الرجال والنساء متساوون بشكل أساسی فی معتقداتهم عن الرجال: المسلمون والمسلمون لا یختلفون. لكن هذا جزء من القرآن ، فهل تكون المرأة المؤمنة راضیة: الاهتمام فقط بآیات معینة ، وتجاهل الآخرین. یقول القرآن إن المرأة یجب أن تحمل الطفل لمدة تسعة أشهر ثم ترضعها لمدة عامین. كیف یمكن تقسیم هذا بالتساوی بین الرجل والمرأة؟ بحیث تكون المرأة خالیة من معاناة الرضاعة الطبیعیة والرضاعة الطبیعیة. من الطبیعی أن المساواة فی هذه الحالة لیست ممكنة فحسب ، ولكن الرغبة فی الإصرار علیها هی تجدیف مطلق. لأنه لا یوجد لدیه واقع طبیعی ولا حقیقة دینیة. لذلك یجب النظر فی جمیع القرآن ، وجمیع تعلیماته مقبولة. وإلا فإنها لن تنجح: فهی تنتهك القرآن بشكل صریح ، وتسلیمها إلى الناس باسم الإسلام. مثل الدم المال أو المیراث. ینص القرآن صراحة على أن میراث الرجال هو ضعف میراث النساء. المساواة بین الاثنین ، إذا أصبح قانون المجلس أیضًا قانونًا مخالفًا للقانون. الاجتهاد هو عكس الشریعة. أی تبریر مخالف للقانون. لكن لسوء الحظ ، یصر بعض الناس على أنهم یدمرون أحد الأوامر القرآنیة باسمهم ، ولا یقول العلماء والعلماء شیئًا! وإذا قالوا إنهم لن یسمحوا بذلك ، فسیصغی إلیك أحدهم. إن المساواة بین الجنسین التی یتم الترویج لها الیوم لیست فی أی مكان فی العالم ولكنها تتكون من: العقل هو سبب من: هم عملاء تشویه القرآن. ویجب أن نعمل من أجل: العثور على بعض الناس فی المجلس الذی لا یكون أساسه ضد الاجتهاد. بدلا من ذلك ، هو ممارسة كل الدین.

Saisissez le Coran!

Beaucoup, lorsqu'ils sont incapables de combattre le Coran, tentent de le confisquer de manière souhaitable. C'est-à-dire interpréter pour leur propre bénéfice. Par exemple, on ne prie pas! On lui a demandé pourquoi vous ne priez pas? Il a dit dans le Coran :() Ne vous approchez pas de la prière! Un autre ne jeûnerait pas! Interrogé sur la cause, il a répondu: C'est écrit dans le Coran! Celui qui est un voyageur n'est pas obligé de jeûner, nous voyageons dans ce monde. Nous ne pouvons pas planifier dix jours! Parce que cela peut arriver à tout moment. Vous voyez, plus le Coran est populaire, plus il est mal utilisé car ils veulent le casser de deux manières! Tout d'abord, dire qu'il est facile d'abuser, ne doit pas être accepté. Deuxièmement, il a trompé des religieux, les a gouvernés pendant quelques jours ou a gagné leur vie. L'un des endroits façonnés en Iran aujourd'hui est l'utilisation du Coran pour la supériorité des femmes. Ce qui, bien sûr, signifie égalité pour les femmes. Par exemple, le gouvernement doit approuver l'octroi aux femmes de 50% des postes. Eh bien, si une femme mérite d'obtenir le poste, elle le mérite. On leur donne donc le privilège de ne recevoir que des fonctions gouvernementales pour être une femme. Comme définir des pourcentages pour un examen de conduite. Trente pour cent des personnes acceptées doivent être des femmes. Autrement dit, même si elle donne un drap blanc, elle doit être acceptée parce qu'elle est une femme et doit avoir un quota de 30%. Comment c'est un privilège d'être accordé à la famille des martyrs ou des guerriers quand c'est un quota, mais pas pour les femmes. Par exemple: ne peut pas donner naissance à 50% à un homme! Le reste était dédié aux femmes. Que signifie imposer des menstruations aux hommes jusqu'à 50%, et les autres femmes ne tolèrent pas cet abus physique! Ainsi, dans l'égalité entre les femmes et les hommes, il existe une sorte de supériorité raciale, et elle n'est interprétée que là où ils le souhaitent. Le Saint Coran déclare que les hommes et les femmes sont essentiellement égaux dans leurs croyances à l'égard des hommes: les musulmans et les musulmans ne sont pas différents. Mais cela fait partie du Coran, les femmes croyantes elles-mêmes sont-elles convaincues que: seuls certains versets sont écoutés et certains sont ignorés. Le Coran dit qu'une femme devrait tenir le bébé pendant neuf mois puis l'allaiter pendant deux ans. Comment cela peut-il être divisé également entre les hommes et les femmes? Pour que les femmes soient également libérées de la souffrance de l'allaitement et de l'allaitement. Il est naturel que l'égalité dans ce cas soit non seulement impossible, mais y insister est un blasphème absolu. Parce qu'elle n'a ni réalité naturelle ni réalité religieuse. Donc, tout le Coran doit être pris en considération et toutes ses instructions acceptées. Et sinon cela ne fonctionnera pas: ils violent explicitement le Coran et le livrent au peuple au nom de l'Islam. Comme un Diyat ou une héritière féminine. Le Coran déclare explicitement que l'héritage des hommes est le double de celui des femmes. L'égalité des deux, si la loi du Majlis devient loi, est contraire à la loi. L'Ijtihad est l'opposé de la charia. Toute justification est contraire à la loi. Mais, malheureusement, certaines personnes insistent pour qu'elles détruisent l'une des injonctions coraniques en leur propre nom, et les savants et les savants ne disent rien! Et s'ils disaient qu'ils ne laisseraient pas tomber, quelqu'un écouterait. L'égalité des sexes promue aujourd'hui n'est nulle part dans le monde mais se compose de: L'esprit est la cause de ceux qui: sont les agents de la distorsion du Coran. Et nous devons travailler pour: trouver ceux du Majlis dont la base n'est pas l'ijtihad contre le Coran. C'est plutôt la pratique de toute religion.

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic