ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

مطابق قوانین حقوقی و جزایی و رویه های ان، هرکس از راز جنایت ها و جرم ها خبر داشته، و آن را کتمان کند و یا به مراجع قضایی گزارش ندهد، مجرم است و گاهی شریک جرم محسوب می شود. حالا باید دید اگر آقای دکتر روحانی، اقدامات ترامپ را جنایت علیه بشریت می داند، با کدام یک از این مقررات مطابقت دارد: طبیعی است اگر این موضوع یک دروغ، یا شانتاژ تبلغاتی باشد، گوینده این سخنان به اتهام نشر اکاذیب و امثال ان، منتسب می شود. ولی اگر از روی اطلاع باشد، باید آن را به مراجع صالحه گزارش کند. مراجع  و دادگاههای صالحه هم،  وظیفه دارند این جنایتکار را که برعلیه بشریت اقدام کرده، دستگیر و تا روشن شدن موضوع، در بازداشت نگهدارند. حالا جناب روحانی، شما بارها گفته اید که ترامپ یک جنایتکار جنگی است، یا تروریست اقتصادی است، با توجه به اینکه جنابعالی حقوقدان هستید، و از عواقب معرفی نکردن جنایتکار به دادگاه، واقفید، چرا اقدام به معرفی جانی به دادگاه نمی کنید! آیا می خواهید به عنوان شریک جرم او، محاکمه شوید، یا بعنوان کسی که اطلاعاتی داشته، ولی به مراجع قضایی اطلاع نداده است؟ یا اینکه می خواهید بگو یید: این مراجع قضایی یا قوه قضائیه است، که شکایت شما را ثبت نمی کند؟ و اجازه می دهد مجرم، آزاد باشد و به جنایات خود ادامه دهد؟ یا اینکه به گردن وزیر خارجه می اندازید؟ که بجای شکایت کردن یا معرفی جانی به مراجع قضایی، و ممانعت عملی از ادامه جنایات او، فقط به نصیحت کردن آنهم با نگاه عاقل اندر سفیه، اکتفا می کند؟ طبیعی است  که باید داد خواستی تنظیم و ابتدا به قوه قضائیه داخلی ارائه شود. کوتاهی در این مورد قابل قبول نیست. زیرا همه حقوقدانان حاضرند در تهیه دادخواست، همفکری های لازم را داشته باشند. و شما بعنوان بالاترین مقام اجرایی، که این جنایات را حس می کنید، و آن را اعلام می دارید، باید برای تهیه و امضا کیفر خواست، دستور لازم صادر فرمایید. چنانچه قوه قضائیه آن را نپذیرفت، یا دادخواست شما را ثبت نکرد، مسئولیت از شما ساقط خواهد شد و مردم منتظر توضیحات و اقدامات قوه قضائیه می مانند. قوه قضائیه میتواند دادخواست را پذیرفته، و دستور بازداشت موقت جنایت کار را صادر نماید. مگر اینکه به کاپیتولاسیون اعتقاد داشته، و بفرماید که  با اینکه ترامپ برعلیه ملت ایران جنایت کرده، باید در دادگاههای ایالتی خودشان محاکمه شود! یا یک دادگاه بین المللی آن را بررسی کند! طبیعتا در این خصوص آنان، هیچکاه عملکرد ترامپ را، جنایت ندانسته بلکه او را به عنوان دفاع از خود، تبرئه خواهند کرد. لذا دادخواست ایران را نخواهند پذیرفت! یا خواهند گفت که فاقد مدارک لازم است. در این صورت باید یاد آور شد که: قانون کاپیتولاسیون در همان سالهای تولد، با اعتراض امام خمینی باطل شد. قوه قضائیه ایران مستقل است، و میتواند مجرمین را به سزای اعمال برساند. یا حداقل او را محاکمه کند. و حکم صادر نماید. ممکن است قوه قضائیه بگوید: این امر کاری سیاسی است! و چون اصلاح طلبان! آن را مطرح می کنند، نباید رسیدگی شود! چون ممکن است در انتخابات به نفع آنها تمام شود. اما حتی اگر چنین باشد، و لیبرالها بخواهند چنین شکایتی را طرح کنند، تا مثل دموکراتهای امریکا، مانع انتخاب مجدد ترامپ بشوند. باز هم تاریخ قضاوت خواهد کرد، و مردم هم نظارت می کنند. لذا لازم است هرچه زودتر، این شکایت تنظیم و مجرم دستگیر، و تحویل مقامات قضایی شود. وگرنه مردم خواهد فهمید: با اینکه امام خمینی، کاپیتولاسیون را نهی کرده، قوه قضائیه هنور پایبند آن است! و یا قوه مجریه، از اجرای مصوبات مجلس در این خصوص، کوتاهی می کند.

If you don't report the offender!

According to criminal law and its procedures, anyone who knows the secret of crime and crime, conceals it or does not report it to the judiciary, is a criminal and sometimes a partner. Now we have to see if Dr. Rouhani considers Trump's actions a crime against humanity, to which of the following rules: If it is a lie, or a propaganda blackmail, the speaker of those remarks will be accused of spreading lies and the like, Attributed. But if he is aware, he should report it to the competent authorities. The competent authorities and courts also have the task of arresting and arresting the criminal who has acted against humanity. Now, Rouhani, you have repeatedly said that Trump is a war criminal, or an economic terrorist, given that you are a lawyer, and you know the consequences of not bringing a criminal to court, why don't you bring a criminal case to court! Do you want to be tried as his crime partner, or as someone who has information but has not informed the judicial authorities? Or do you want to say: Is it the judiciary or the judiciary that does not file your complaint? And allows the offender to be free and to continue his crimes? Or do you throw it at the Foreign Minister's neck? Instead of complaining or introducing Johnny to the judicial authorities, and practically preventing him from continuing with his crimes, is it enough to give advice only with Saffee's wise look? It is only natural to ask for an order and first submit it to the domestic judiciary. Short of this is not acceptable. Because all jurists are willing to give the necessary advice in preparing a lawsuit. And you, as the highest executive, who sense these crimes, and declare them, must issue the order to prepare and sign the sentence. If the judiciary does not accept it, or fails to file your petition, you will be liable and the people will wait for the judiciary's explanation and action. The judiciary can accept a lawsuit, ordering the temporary detention of a criminal. Unless he believes in capitulation, and says that even though Trump has committed a crime against the Iranian people, they should be tried in their own state courts! Or an international court to consider it! Naturally, they will never condemn Trump's actions as a crime, but rather as a defense of themselves. So they won't accept Iran's petition! Or they will say they do not have the necessary documents. In this case, it should be noted that: the law of capitulation was abolished in the same years of birth with the protest of Imam Khomeini. The Iranian judiciary is independent, and can punish offenders. Or at least try him. And order. The judiciary may say: This is a political affair! And because the reformers! They raise it, it should not be addressed! Because it might be in their favor in the elections. But even if that is the case, and the Liberals want to file such a complaint, to prevent Trump from being re-elected like the US Democrats. Again, history will judge, and people will watch. Therefore, it is necessary to arrange this complaint as soon as possible and arrest the offender, and submit it to the judicial authorities. Otherwise people will find out: Although Imam Khomeini has forbidden capitulation, the judiciary is still bound by it! Or the executive branch, it is reluctant to enforce parliamentary approvals in this regard.

إذا كنت لا تبلغ الجانی!

وفقًا للقانون الجنائی وإجراءاته ، فإن أی شخص یعرف سر الجریمة والجریمة ، أو یخفیها أو لا یبلغ عنها إلى القضاء ، هو مجرم وأحیانًا شریك. الآن علینا أن نرى ما إذا كان الدكتور روحانی یعتبر تصرفات ترامب جریمة ضد الإنسانیة ، لأی من القواعد التالیة: إذا كانت كذبة ، أو ابتزازًا دعائیًا ، فسیتم اتهام رئیس تلك الملاحظات بنشر الأكاذیب وما شابه ذلك ، ویزعم ذلك. ولكن إذا تم إبلاغه ، فیجب علیه إبلاغ السلطات المختصة بذلك. وتضطلع السلطات والمحاكم المختصة أیضا بمهمة القبض على المجرم الذی ارتكب ضد الإنسانیة واعتقاله. الآن ، روحانی ، قلت مرارًا وتكرارًا إن ترامب مجرم حرب ، أو إرهابی اقتصادی ، نظرًا لأنك محامٍ ، وأنت تعرف عواقب عدم تقدیم مجرم إلى المحكمة ، لماذا لا تقدم قضیة جنائیة إلى المحكمة! هل ترید محاكمتك كشریك له فی الجریمة ، أو كشخص لدیه معلومات ولكن لم یبلغ السلطات القضائیة؟ أو هل ترید أن تقول: هل القضاء أو القضاء لا یقدم شكواك؟ وهل یسمح للجانی بالحریة ومواصلة جرائمه؟ أم هل ترمیها على عنق وزیر الخارجیة؟ بدلاً من الشكوى أو تقدیم جونی للسلطات القضائیة ، ومنعه عملیاً من الاستمرار فی ارتكاب جرائمه ، هل یكفی تقدیم المشورة بنظرة سافی الحكیمة فقط؟ من الطبیعی طلب التسویة وتقدیمها أولاً إلى القضاء المحلی. أقل من هذا غیر مقبول. لأن جمیع الحقوقیین على استعداد لتقدیم المشورة اللازمة فی إعداد الدعوى. ویتعین علیك ، بصفتك أعلى مسؤول تنفیذی ، والتی تستشعر هذه الجرائم ، وتعلن عنها ، إصدار الأمر لإعداد العقوبة وتوقیعها. إذا لم یقبلها القضاء ، أو فشل فی تقدیم التماسك ، فستكون مسؤولاً وسوف ینتظر الناس التفسیر والإجراءات القضائیة. یمكن للسلطة القضائیة قبول دعوى قضائیة ، الأمر بالاحتجاز المؤقت لمجرم. ما لم یؤمن بالاستسلام ، ویقول إنه على الرغم من أن ترامب قد ارتكب جریمة ضد الشعب الإیرانی ، إلا أنه یجب محاكمتهم فی محاكم الولایات الخاصة بهم! أو محكمة دولیة للنظر فیها! بطبیعة الحال ، لن یدینوا أبدًا تصرفات ترامب كجریمة ، بل كدفاع عن أنفسهم. لذلك لن یقبلوا التماس إیران! أو سیقولون أنه لیس لدیهم المستندات اللازمة. فی هذه الحالة ، تجدر الإشارة إلى أنه: تم إلغاء قانون الاستسلام فی نفس سنوات الولادة مع احتجاج الإمام الخمینی. القضاء الإیرانی مستقل ویمكنه معاقبة الجناة. أو على الأقل جربه. والنظام. قد یقول القضاء: هذا عمل سیاسی! ولأن الإصلاحیین! یرفعونها ، لا ینبغی معالجتها! لأنهم قد یفوزون فی الانتخابات. لكن حتى لو كان الأمر كذلك ، ویرید اللیبرالیون تقدیم مثل هذه الشكوى ، لمنع ترمب من إعادة انتخابه مثل الدیمقراطیین الأمریكیین. مرة أخرى ، سیحكم التاریخ ، وسیراقب الناس. لذلك ، من الضروری ترتیب هذه الشكوى فی أسرع وقت ممكن واعتقال الجانی ، وتقدیمه إلى السلطات القضائیة. وإلا فإن الناس سوف یكتشفون ذلك: على الرغم من أن الإمام الخمینی حظر الاستسلام ، لا یزال القضاء ملتزماً به! أو السلطة التنفیذیة ، فهی مترددة فی تطبیق الموافقات البرلمانیة فی هذا الصدد.

Si vous ne dénoncez pas le délinquant!

Selon le droit pénal et ses procédures, quiconque connaît le secret du crime et du crime, le cache ou ne le dénonce pas à la justice, est un criminel et parfois un partenaire. Maintenant, nous devons voir si le Dr Rouhani considère les actions de Trump comme un crime contre l'humanité, à laquelle des règles suivantes: s'il s'agit d'un mensonge ou d'un chantage à la propagande, le locuteur de ces propos sera accusé de répandre des mensonges et autres, Attribué. Mais s'il est informé, il doit le signaler aux autorités compétentes. Les autorités compétentes et les tribunaux ont également pour tâche d'arrêter et d'arrêter le criminel qui a agi contre l'humanité. Maintenant, Rouhani, vous avez dit à plusieurs reprises que Trump est un criminel de guerre ou un terroriste économique, étant donné que vous êtes avocat et que vous connaissez les conséquences de ne pas traduire un criminel en justice, pourquoi ne portez-vous pas une affaire pénale devant les tribunaux! Souhaitez-vous être jugé en tant que partenaire du crime ou en tant que personne disposant d'informations mais n'ayant pas informé les autorités judiciaires? Ou voulez-vous dire: Est-ce le pouvoir judiciaire ou le pouvoir judiciaire qui ne dépose pas votre plainte? Et permet au délinquant d'être libre et de continuer ses crimes? Ou le jetez-vous au cou du ministre des Affaires étrangères? Au lieu de se plaindre ou de présenter Johnny aux autorités judiciaires et de l'empêcher pratiquement de poursuivre ses crimes, est-ce suffisant de donner des conseils uniquement avec le regard avisé de Saffee? Il est naturel de demander un règlement et de le soumettre d'abord à la justice nationale. Bref, ce n'est pas acceptable. Parce que tous les avocats sont prêts à recevoir les conseils nécessaires pour préparer un procès. Et vous, en tant qu'exécutif suprême, qui ressentez ces crimes et les déclarez, devez rendre l'ordre de préparer et de signer la sentence. Si le pouvoir judiciaire ne l'accepte pas ou ne dépose pas votre pétition, vous serez responsable et les gens attendront les explications et les mesures du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire peut accepter un procès, ordonnant la détention provisoire d'un criminel. À moins qu'il ne croit à la capitulation, et dit que même si Trump a commis un crime contre le peuple iranien, ils devraient être jugés par leurs propres tribunaux d'État! Ou un tribunal international pour en tenir compte! Naturellement, ils ne condamneront jamais les actions de Trump comme un crime, mais plutôt comme une défense d'eux-mêmes. Ils n'accepteront donc pas la pétition de l'Iran! Ou ils diront qu'ils n'ont pas les documents nécessaires. Dans ce cas, il convient de noter que: la loi de capitulation a été abolie dans les mêmes années de naissance avec la protestation de l'imam Khomeiny. Le pouvoir judiciaire iranien est indépendant et peut punir les contrevenants. Ou du moins, essayez-le. Et l'ordre. Le pouvoir judiciaire peut dire: c'est du travail politique! Et parce que les réformateurs! Ils le soulèvent, il ne faut pas y remédier! Parce qu'ils pourraient gagner aux élections. Mais même si c'est le cas, et que les libéraux veulent déposer une telle plainte, pour empêcher Trump d'être réélu comme les démocrates américains. Encore une fois, l'histoire jugera et les gens regarderont. Par conséquent, il est nécessaire d'organiser cette plainte dès que possible et d'arrêter le contrevenant et de le soumettre aux autorités judiciaires. Sinon, les gens sauront: bien que l'Imam Khomeiny ait interdit la capitulation, le pouvoir judiciaire est toujours lié par elle! Ou le pouvoir exécutif, il hésite à faire appliquer les approbations parlementaires à cet égard.

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic