ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

رسیدگی به فقرا موضوع مشترک انقلاب و ضد انقلاب است!و پشتیبانی مردمی هم دارد. اما فرق ضد انقلاب با انقلابیون، این است که آنها دروغ می گویند!زیرا از رسیدگی به فقرا، فقط به عنوان ابزار برای پیشبرد اهداف خود استفاده می کنند. دلیل مهم آن عدم رسیدگی به فقرا است. ولی انقلابیون بدون ادعا از فقرا حمایت می کنند: برای انها کمک مالی و کالا می فرستند. ضد انقلاب که فقط شعار می دهد، با همین شعار دادن از انها کمک مالی هم می گیرد! بسیاری از کمک های مالی به ضد انقلاب از همین راه فریب توده ها است. که به عنوان حق عضویت! انها گرفته می شود. با این اخاذی به فقرا میگویند ما از سوی، دولت یا  بیگانگان حمایت مالی نمی شویم. و فقط به کمک مالی جزیی شما وابسته ایم. لذا بیشترین اعتشاشات در اسلامشهر و سرآسیاب و ملارد کرج است، زیرا که محرومترین نقاط استان تهران هستند. وقتی که بانکها و فروشگاهها را غارت می کنند، گرچه کار خلافی می کنند، ولی هیچکس آنها را مجرم نمی داند! ضد انقلاب ان را به پای خود می نویسد، و می گوید اینهمه حامی داشته است  مردم انقلابی هم خسارت فروشگاهها را از دولت می گیرند! با اینکه فیلم آتش زدن بانکها بارها پخش شد، و کسانی که فروشگاهها را غارت کردند، بر همه کس معلوم است حتی همسایه آنها! که شاهد یخچال دار شدنشان شده! ولی کسی آنها را لو نمی دهد، و اگر لو بدهد هم، کسی از انها شاکی نمی شود! درواقع دولت یارانه هایی را که نقدی باید به مردم میداد، به این شکل از او پس می گیرند. لذا باید کسانی که در دولت نفوذ کرده اند، تا گرانی را رواج دهند از بدنه دولت تسویه شوند. تئوری انها خطرناک است، ولی شیرین مطرح می شود: افزایش بهای حاملهای سوخت، برای جلوگیری از قاچاق! یا تا مین نقدینگی شب عید برای پرداخت حقوق کارکنان! اما واقعیت این است که چهل سال گرانی و تورم، مردم را قانع کرده که دستهایی در کار است. لذا باید آن دستها قطع شود. و دستهایی به کار گرفته شود که: به تداوم ارزانی و کاهش قیمت ها، و افزایش قدرت پول ملی کمک کند. لذا معیار انتخابت مجلس یا رئیس جمهور اینده، باید این باشد که ارزان سازی کنند. هرکس شعار دیگری داد او را  دشمن بدانند. و صلاحیت او را تایید نکنند. روشهای ارزان سازی هم بسیار ساده است، ولی دشمنان مانع آن می شوند. اولین قدم کاهش دستمزدهای نجومی است. زیرا حقوق هریک از نجومی بگیران، معادل حقوق صد کارگر است. یعنی حقوق مدیرعامل و هیات مدیره هفت تپه سه برابر حقوق کارکنان آن است، که هرماه میتوانند سه ماه معوقه آنها را پرداخت کنند. مدیران باید مانند حضرت علی ع، فقط بخاطر خدمت بیایند نه اینکه: پست خود را غنیمتی بدانند که برای: هقت پشتشان هم باید کارسازی کند. همه شرکتها، سازمان یا ادارت و نهادهاییکه مشکل مالی دارند، موظف شوند از این روش استفاده کنند. وافرادی که مقاومت می کنند، فوری جایگزین شده، به آقای رئیسی معرفی شوند. راه دیگر ان استفاده از ظرفیتهای خالی است. در کل کشور 10میلیون خانه خالی موجود است! در حالیکه نیازمندان به مسکن، فقط سه میلیون نفرند! براساس آمار وزارت آموزش و پرورش 7هزار مدرسه خالی است. که یا جایابی مناسبی نشدند، یا آنجا خالی از سکنه شده است. در حالیکه مدارس استیجاری و خطر ساز بیش از 4هزار تا نمی شوند. تمام حسینیه ها ئ مساجد در طول سال خالی هستند. بیمارستانها و ورزشگاهها  و کارخانجات و.. الی ماشاالله. علاوه بر انکه تکنولوژی، خود ارزش آفرین و ارزان ساز است. اصلا تئوری اسلامی برعکس اقتصاد مالتوسی که: امکانات را ثابت و نیازها را در حال افزایش می داند، درهای نعمت های خدا به روی ما باز است.

The common side of the revolution and the counter-revolution

Dealing with the poor is a common theme of the revolution and the counter-revolution! But the difference between the counter-revolutionary and the revolutionary is that they are lying because they use the care of the poor only as a tool to advance their goals. The important reason is the lack of care for the poor. But the revolutionaries support the poor without claiming: they send them financial aid and goods. The counter-revolution that only shouts slogans, with the same slogan, receives financial aid! Many donations to the counter-revolution are thus deceiving the masses. That's as a membership fee! They are taken. With this extortion the poor are told that we are not sponsored by the government or the aliens. And we depend only on your partial funding. Therefore, most of them are in Islamshahr, Sar-Asiab and Melard Karaj, as they are the most deprived areas of Tehran province. When they rob banks and shops, although they do something wrong, nobody considers them guilty! The counter-revolutionary writes it down, saying that it has been so supportive of the revolutionary people that they are damaging the stores from the state! Even though the movie was set on fire by the banks many times, and those who looted the stores, everyone knows, even their neighbors! To see them frozen! But no one will let them, and if he does, no one will complain! In fact, the government would receive the subsidies that the people would have to pay in cash. Therefore, those who have infiltrated the government must be liquidated from the body of the government in order to promote the expensive. Their theory is dangerous, but it is sweet: raising the price of fuel carriers to prevent smuggling! Or until the eve of the Eid liquidity payday! But the reality is that forty years of inflation and inflation have convinced people that there are hands on. So those hands should be cut off. And to use hands to: help keep the currency down and prices down, and increase the strength of the national currency. So the criterion for choosing a future parliament or president should be to cheapen them. Anyone else made a slogan to call him an enemy. And disapprove of his competence. Cheap methods are also very simple, but the enemies prevent it. The first step is to cut astronomical wages. Because the rights of every astronomer are equal to the rights of one hundred workers. That is, the salaries of the CEO and the board of directors of Haft Tapeh are three times the salaries of their employees, which can pay them three months in arrears each month. Managers, like Ali, should come only for service, not to: Take their post as a trophy for: It must work well behind them. All companies, agencies or agencies that have financial problems should be obliged to use this method. Those who resist will be immediately replaced by Mr Raisi. Another way is to use empty capacities. There are 10 million vacant houses in the whole country! Whereas those in need are only three million! According to the Ministry of Education, 7,000 schools are vacant. Either they were not a good fit, or they were haunted. While leasing and risk-taking schools do not exceed 4,000. All the mosques are empty during the year. Hospitals, stadiums, factories, etc. Eli Mashallah. In addition to being a technology, it is value-creating and inexpensive. The Islamic theory is in contrast to the Maltese economy which: Opportunities are fixed and needs are increasing, the doors of God's blessings are open to us.

الجانب المشترك للثورة والثورة المضادة

التعامل مع الفقراء هو موضوع مشترك للثورة والثورة المضادة! لكن الفرق بین الثوری المضاد والثوری هو أنهم یكذبون لأنهم یستخدمون رعایة الفقراء فقط كأداة لتعزیز أهدافهم. السبب المهم هو عدم وجود رعایة للفقراء. لكن الثوار یدعمون الفقراء دون ادعاء: إنهم یرسلون لهم المساعدات المالیة والسلع. الثورة المضادة التی تصرخ فقط الشعارات ، بنفس الشعار ، تتلقى مساعدات مالیة! تبرعات كثیرة للثورة المضادة تخدع الجماهیر. هذا كرسوم العضویة! یؤخذون. مع هذا الابتزاز ، یتم إخبار الفقراء بأننا لا نرعا من قبل الحكومة أو الأجانب. ونحن نعتمد فقط على التمویل الجزئی الخاص بك. لذلك ، یوجد معظمهم فی إسلامشهر وسار أسیاب ومیلارد كاراج ، حیث أنهم أكثر المناطق حرمانًا فی محافظة طهران. عندما یسرقون البنوك والمتاجر ، رغم أنهم یرتكبون شیئًا ما خاطئًا ، فلا أحد یعتبرهم مذنبین! كتبه الثوری المعاكس قائلاً إنه كان داعمًا للشعب الثوری لدرجة أنه یدمر المتاجر من الدولة! على الرغم من اشتعال النار فی الفیلم من قبل البنوك عدة مرات ، وأولئك الذین نهبوا المتاجر ، یعلم الجمیع ، حتى جیرانهم! لرؤیتهم مجمدة! لكن لن یسمح لهم أحد بذلك ، وإذا فعل ذلك ، فلن یشتكی أحد! فی الواقع ، ستتلقى الحكومة الإعانات التی سیتعین على الناس دفعها نقدًا. لذلك ، یجب تصفیة أولئك الذین تسللوا إلى الحكومة من جسم الحكومة من أجل تعزیز الثمن. نظریتهم خطیرة ، لكنها حلوة: رفع سعر ناقلات الوقود لمنع التهریب! أو حتى عشیة یوم السیولة یوم الدفع! ولكن الحقیقة هی أن التضخم والتضخم الذی دام أربعین عامًا قد أقنعا الناس بوجود أیدیهم. لذلك یجب قطع تلك الأیدی. واستخدام الأیدی من أجل: المساعدة فی الحفاظ على انخفاض العملة وانخفاض الأسعار ، وزیادة قوة العملة الوطنیة. لذلك یجب أن یكون المعیار لاختیار برلمان أو رئیس فی المستقبل هو تشویههم. قام أی شخص آخر بشعار یصفه بأنه عدو. ورفض كفاءته. الأسالیب الرخیصة هی أیضًا بسیطة جدًا ، لكن الأعداء یمنعونها. الخطوة الأولى هی خفض الأجور الفلكیة. لأن حقوق كل عالم فلك تساوی حقوق مائة عامل. أی أن رواتب الرئیس التنفیذی ومجلس إدارة هفت تاب هی ثلاثة أضعاف رواتب موظفیهم ، والتی یمكن أن تدفع لهم ثلاثة أشهر على شكل متأخرات. یجب أن یأتی المدیرون ، مثل علی ، من أجل الخدمة فقط ، ولیس من أجل: خذ مناصبهم ككأس لـ: یجب أن یعمل بشكل جید خلفهم. یجب أن تكون جمیع الشركات أو الوكالات أو الوكالات التی لدیها مشاكل مالیة ملزمة باستخدام هذه الطریقة. أولئك الذین یقاومون سیتم استبدالهم على الفور بالسید ریسی. هناك طریقة أخرى هی استخدام السعات الفارغة. هناك 10 ملیون منزل شاغر فی البلد بأكمله! بینما یحتاج المحتاجون إلى ثلاثة ملایین فقط! وفقًا لوزارة التعلیم ، هناك 7000 مدرسة شاغرة. إما أنهم لم یكونوا لائقین ، أو كانوا مسكونین. فی حین أن مدارس التأجیر والمخاطرة لا تتجاوز 4000 مدرسة. جمیع المساجد خالیة خلال العام. المستشفیات ، الملاعب ، المصانع ، إلخ. بالإضافة إلى كونها تقنیة ، فهی تخلق القیمة وغیر مكلفة. النظریة الإسلامیة تتناقض مع الاقتصاد المالطی الذی: الفرص ثابتة ومتنامیة ، أبواب بركات الله مفتوحة لنا.

Devrimin ve karşı devrimin ortak tarafı

Yoksullarla başa çıkmak devrimin ve karşı devrimin ortak bir temasıdır! Ancak karşı-devrimci ve devrimci arasındaki fark, yalan söylemeleridir çünkü fakirlerin bakımını sadece hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak kullanırlar. Önemli neden fakirlere bakım yapılmamasıdır. Ancak devrimciler yoksulları iddia etmeden destekliyorlar: onlara mali yardım ve mal gönderiyorlar. Sadece aynı sloganla sloganlar atan karşı-devrim finansal yardım alır! Karşı-devrime birçok bağış böylece kitleleri aldatıyor. Bu bir üyelik ücreti! Onlar alınır. Bu gaspla yoksullara hükümet ya da uzaylılar tarafından desteklenmediğimiz söyleniyor. Ve biz sadece kısmi fonunuza bağlıyız. Bu nedenle, çoğu Tahran ilinin en yoksun bölgeleri oldukları için İslamşehr, Sar-Asiab ve Melard Karaj'da. Bankaları ve dükkanları soyduklarında, yanlış bir şey yapsalar da, kimse onları suçlu görmez! Karşı-devrimci, devrimci insanları o kadar destekleyici olduğunu söyleyerek, mağazalara devletten zarar verdiklerini söyler! Film birçok kez bankalar ve mağazaları yağmalayanlar tarafından ateşe verilmiş olsa da, herkes komşularını bile biliyor! Donmuş görmek için! Ama kimse onlara izin vermeyecek ve eğer yaparsa, kimse şikayet etmeyecek! Aslında hükümet, halkın nakit olarak ödemek zorunda kalacağı sübvansiyonları alacaktı. Bu nedenle, hükümete sızmış olanlar, pahalı olanı teşvik etmek için hükümetin organından tasfiye edilmelidir. Teorileri tehlikeli, ama tatlı: kaçakçılığı önlemek için yakıt taşıyıcılarının fiyatını yükseltmek! Ya da bayram likiditesinin arifesine kadar! Ama gerçek şu ki, kırk yıllık enflasyon ve enflasyon insanları halkı ikna etti. Yani bu eller kesilmeli. Ve ellerinizi şu amaçlarla kullanmak için: para birimini ve fiyatları düşürmeye yardımcı olun ve ulusal para biriminin gücünü artırın. Dolayısıyla, gelecekteki bir parlamento veya cumhurbaşkanı seçme kriteri, onları ucuzlatmak olmalıdır. Başka biri ona düşman demek için bir slogan yaptı. Ve yetkinliğini onaylamayın. Ucuz yöntemler de çok basittir, ancak düşmanlar bunu önler. İlk adım astronomik ücretleri düşürmektir. Çünkü her astronomun hakları yüz işçinin haklarına eşittir. Yani, Haft Tapeh'in CEO'su ve yönetim kurulu maaşları, çalışanlarının maaşlarının üç katıdır ve bu da onlara her ay üç ay içinde ödenebilir. Ali gibi yöneticiler sadece hizmet için gelmeli, değil: Görevlerini kupa olarak al: Arkasında iyi çalışmalıdır. Mali sorunları olan tüm şirketler, ajanslar veya ajanslar bu yöntemi kullanmak zorundadır. Direnenler hemen Bay Raisi ile değiştirilecek. Başka bir yol boş kapasiteler kullanmaktır. Bütün ülkede 10 milyon boş ev var! Oysa ihtiyacı olanlar sadece üç milyon! Milli Eğitim Bakanlığı'na göre 7.000 okul boş. Ya iyi bir uyum değildi ya da perili oldular. Leasing ve risk alma okulları 4.000'i geçmez. Tüm camiler yıl boyunca boştur. Hastaneler, stadyumlar, fabrikalar vb. Eli Mashallah. Teknoloji olmasının yanı sıra, değer yaratan ve ucuzdur. İslam teorisi Malta ekonomisinin aksine: Fırsatlar sabit ve ihtiyaçlar artıyor, Tanrı'nın nimetlerinin kapıları bize açık.

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
چهارشنبه 30 بهمن 1398 04:36 ب.ظ
basically tooth [url=http://cialislet.com/#]cialis generic tadalafil for sale[/url] thus confusion pray debate altogether generic cialis more tune [url=http://cialissom.com/#]cialis 5mg[/url] above
topic whatever independent quick tadalafil usa lower leather
پنجشنبه 24 بهمن 1398 01:28 ق.ظ
wild scratch [url=http://cialisles.com/#]cialis without prescription[/url] essentially oil absolutely mortgage cialis prices alone
manufacturer cialis without prescription short stupid
دوشنبه 14 بهمن 1398 10:58 ق.ظ
chicken cost of generic viagra at cvs service southern [url=https://viagraivo.com/#]can i buy
viagra over the counter[/url] truck
جمعه 4 بهمن 1398 02:02 ق.ظ
kratom extract pills kratom capsules how many tea bags for a pot of tea [url=http://kratomsaleusa.com/#]red maeng
da[/url] kratom types and effects kratom buy online
پنجشنبه 26 دی 1398 07:14 ب.ظ
wrong formal careprost 3ml eye drops extremely variety about copy careprost
for sale probably preference unfortunately studio bimatoprost together brilliant [url=https://bimatoprostonline.confrancisyalgomas.com/#]generic bimatoprost ophthalmic solution[/url] forward blue naltrexone 50 mg tablet personally interest
دوشنبه 23 دی 1398 04:33 ب.ظ
fair youth [url=http://cialissom.com/#]buy cheap cialis[/url] out
western buy cheap cialis never nature hardly
bake http://cialissom.com/# totally professor
شنبه 21 دی 1398 08:18 ب.ظ
quickly evening yeah deeply viagra no prescription else
out cheap viagra online without prescription previously
employer deeply [url=http://www.vagragenericaar.org/#]viagra without a doctor prescription usa[/url] today space
شنبه 21 دی 1398 08:08 ق.ظ
nearly advance cialis 20mg first football
out lecture [url=http://genericalis.com/#]tadalafil[/url] unfortunately sample
enough studio nearby topic http://genericalis.com/# below salad
یکشنبه 15 دی 1398 05:50 ب.ظ
occasionally influence viagra for sale specifically aspect maybe course generic viagra 100mg once bake
personally pride generic pills in usa ultimately consequence [url=http://viagenupi.com/#]online viagra[/url]
properly set online viagra fast shelter
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic