ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

آمریکا مدعی است با هدف فشار حداکثری بر ایران، شورشهای لبنان و عراق را ادامه خواهد داد. اما نمی داند این حرکت او تسریع در ایجاد: امپراطوری جهانی ایرانیان و مشروعیت بخشیدن به آن است. زیرا عراق و لبنان از پایه های حکومت کورش بزرگ بود. وی بعد از پایه گذاری هخامنشیان اولین مکانی که فتح کرد بابل بود. بابل در لغت به معنی دروازه شهر خدا. از دو کلمه باب و ال (الهه) تشکیل می شود. واینکه مردم آنجا خود را با ایران یکی می دانند، خشم و غضب آمریکا را درپی داشته. زیرا که به اعتراف ترامپ 7تریلیون دلار در آنجا هزیه کردند، تا جایگزین ایران شود، اما نتوانست. بعضی می گویند دوری و دوستی! یعنی علت دوستی برخی از کشورها با امریکا، این بوده که می گفتند او در قاره دیگری است، لذا امکان حمله و تجاوز فوری ندارد و مردم میتوانند در امان باشند. مثلا ایرانیان قرن پیش می گفتد: روسیه مانند خرس قطبی، بالای سر گربه ایرانی ایستاده، و منتظر حمله است.( شاه عباس می گفت: بولاماج دان اش اولماز همسایه دن قارداش اولماز) ولی امریکا، آن سوی اقیانوس ها است و نمیتواند ضرری داشته باشد. عراق هم نسبت به انگلیس یا لبنان هم نسبت به فرانسه همین اعتقاد را پیدا کرده بودند. یعنی میگفتند برای رهایی از حملات عثمانی، که در همسایگی شان بود بهتر است به انگلیس یا فرانسه پناه ببرند، که در جای دورتری هستند و امکان تجاوز ندارند. با همین سیاست ها 57کشور از یک کشور ساخته شد. همه این کشورها، قران واحد، قبله واحد دارند، ولی با همدیگر مرز تعیین و ارتش درست کردند، تا از این مرزها حفاظت کند. هزینه های زیادی برای برادر کشی تحمل کردند. قربانی این مرز بندیها، اقوام مختلف بودند! کردها را در4کشور توزیع کردند، بلوچ ها را در سه کشور و لرها را در همه جا به جان هم انداختند. امپراطوری بزرگ ایران را تجزیه نمودند. امپراطوری ایران نه تنها شامل کشورهای اسلامی بود، بلکه کشورهای غیر اسلامی هم تابع بودند. داریوش بزرگ در این زمینه قانونی را اعلام کرد. منشور کورش هم به همین موضوع اشاره داشت. حضرت علی (ع) هم در نامه اش به مالک اشتر یمنی (نخعی) می فرماید: مردم تحت سلطه بر دو دسته هستند یا برادر تو در دین (برادر دینی و مسلمان)، یا همنوع تو در انسانیت. لذا می بینیم که در آلبانی هم قدمگاه حضرت عباس است، یعنی آنجا هم رفته اند. در هر کشوری در جهان، قدمگاه یا مقبره ای است. یعنی امامان یا امامزاده ها یا در آنجا رفته، یا زندگی کرده اند. در نیاوران تهران، مسجدی است بنام امام حسن عسکری و می گویند: قدمگا این امام بوده و چند روزی در انجا اقامت کرده. در زمان امام رضا (ع) این امپراطوری، به مرکزیت مرو، گسترش زیادی داشت و امام رضا، برای همه روستاها و شهرهای مهم نمایده ای گسیل داشت، که مقبره آنان امروز مورد احترام مردم است. وجود نا م هایی چون اسپانیا(اصفهانی ها)جرمانی (کرمانی) قزلباش(بلغارستان)سیده ملکه بریتانیا! قوم گیل(گل ) در فرانسه همه نشانه هایی از: امپراطوری بزرگ ایرانی است. آمریکا می خواهد با زور و ستم، آنها را از ایران بترساند و جدا کند. اما همین ستمگری او باعث می شود: مردم از تئوری دوری و دوستی! ناراحت شده و دست بردارند و بدانند که همسایه بهتر از غریبه است. زیرا غربی ها از همان کلمه غریبه درست شدند. همانطور که انها ما را بربر می گویند، ما هم قبلا به آنها غریبه می گفتیم. وقتی که آمریکا هم جزو امپراطوری ایران شود، این دور باطل هم تمام می شود وهمه یک امت واحده می شوند. دهکده جهانی فقط با کدخدایی ایران به سامان می رسد. زیرا تجربه هزاران ساله در این زمینه را داراست.

Accelerate the process of the Persian Empire

The United States claims it will continue the uprising in Lebanon and Iraq in order to exert maximum pressure on Iran. But he does not know that his move is to accelerate the creation and legitimization of the Iranian world empire. Because Iraq and Lebanon were major pillars of Cyrus' rule. He was the first to conquer Babylon after the Achaemenid foundations. Babylon literally means the gate of the city of God. It consists of two words, Bob and El (Goddess). And as the people there find themselves united with Iran, there is anger and anger in America. Because Trump admitted $ 7 trillion there to replace Iran, he could not. Some say avoidance and friendship! That is, some countries' friendship with the US was because they said he was on another continent, so there was no possibility of immediate aggression. And people can be safe. For example, the Iranians said a century ago: Russia is like a polar bear, standing on top of an Iranian cat, waiting for an attack. Be it. Iraq had the same belief in Britain or in Lebanon as in France. That is to say, it was better to flee to England or France to escape the Ottoman invasion, which was in their neighborhood, which was far away and could not be invaded. The same policies created 57 countries from one country. All these countries have the same Qur'an as a single Qur'an, but together they set up borders and armies to protect those borders. They endured a lot of fraternity expenses. The victims of these borders were different ethnicities! They distributed the Kurds in four countries, killed the Baluchis in three countries and the Luras everywhere. The great empire of Iran was broken up. The empire of Iran not only included Islamic countries but also non-Islamic countries. Darius the Great promulgated a law in this regard. The Cyrus Charter also mentioned this. Imam Ali also wrote in his letter to Malik Asht Yemeni (spinner): The people are dominated by two groups: either your brother in religion (religious and Muslim brother), or your neighbor in humanity. So we see that in Albania is also the step of Prophet Abbas, that is, they have gone there. In any country in the world, it is a pedestal or a tomb. That is, the imams or imams either lived there, or lived there. In Niavaran Tehran, there is a mosque called Imam Hassan Askari and it is said that he was a Imam and lived there for a few days. During the reign of Imam Reza, the empire expanded to the center of Merv, and Imam Reza sent a message to all the important villages and towns whose tombs are now revered. Gymnasiums like Spain (Esfahanians) Germania (Kermani) Ghezelbash (Bulgaria) Side of the British Queen! The people of Gil (Gaul) in France are all signs of: the great Iranian empire. The US wants to intimidate and detach them from Iran by force. But the same tyranny he does: People avoid the theory of friendship! They are upset and give up. And to know that the neighbor is better than the stranger. Because Westerners were made of the same stranger word. As they call us barbarians, we used to call them strangers before. When America becomes part of the Iranian empire, this vicious cycle ends. And all are one united nation. And the global village can only be regulated by the codex of Iran. Because it has thousands of years of experience in this field.

تسریع عملیة الإمبراطوریة الفارسیة

تزعم الولایات المتحدة أنها ستواصل الانتفاضة فی لبنان والعراق من أجل ممارسة أقصى ضغط على إیران. لكنه لا یعلم أن حركته تهدف إلى تسریع إنشاء وإضفاء الشرعیة على إمبراطوریة العالم الإیرانی. لأن العراق ولبنان كانا الركنین الرئیسیین لحكم كورش. كان أول من احتل بابل بعد الأساطیر الأخمینیة. بابل تعنی حرفیا بوابة مدینة الله. وهو یتألف من كلمتین ، بوب وإل (آلهة). وبما أن الناس هناك یجدون أنفسهم موحدین مع إیران ، فهناك غضب وغضب فی أمریكا. لأن ترامب اعترف بوجود 7 تریلیون دولار لیحل محل إیران ، لم یستطع ذلك. یقول البعض الإبطال والصداقة! أی أن صداقة بعض الدول مع الولایات المتحدة كانت لأنهم قالوا إنه كان فی قارة أخرى ، لذلك لم یكن هناك احتمال بالعدوان الفوری. والناس یمكن أن تكون آمنة. على سبیل المثال ، قال الإیرانیون منذ قرن من الزمان: تقف روسیا ، مثل الدب القطبی ، على رأس قطة إیرانیة ، فی انتظار الهجوم (قال شاه عباس: بولاماج دان جاره ، أولماز دان كارداش أولماز) كن كذلك. كان للعراق نفس الإیمان ببریطانیا أو لبنان كما كان لدى فرنسا. وهذا یعنی أنه كان من الأفضل الفرار إلى إنجلترا أو فرنسا هربًا من الغزو العثمانی ، الذی كان فی جوارهم ، والذی كان بعیدًا ولا یمكن غزوه. نفس السیاسات خلقت 57 دولة من بلد واحد. كل هذه الدول لدیها قرآن واحد ، لكنهم أقاموا الحدود معًا وبناء جیش لحمایة تلك الحدود. لقد تحملوا الكثیر من نفقات الأخوة. ضحایا هذه الحدود كانوا من عرقیات مختلفة! قاموا بتوزیع الأكراد فی 4 دول ، وقتلوا البلوشیین فی ثلاث دول ولوراس فی كل مكان. لقد انهارت الإمبراطوریة العظیمة لإیران. لم تشمل إمبراطوریة إیران الدول الإسلامیة فحسب ، بل أیضًا البلدان غیر الإسلامیة. أصدر داریوس الكبیر قانونًا فی هذا الصدد. كما ذكر میثاق سایروس هذا. كما كتب الإمام علی فی رسالته إلى مالك عشت الیمنی (سبینر): یهیمن على الشعب مجموعتان: إما أخوكم فی الدین (أخوك المسلم والدینی) ، أو إخوانكم من البشر. لذلك نرى أن فی ألبانیا هی أیضًا خطوة النبی عباس ، أی أنهم ذهبوا إلى هناك. فی أی بلد فی العالم ، هو قاعدة التمثال أو قبر. أی أن الأئمة أو الأئمة إما عاشوا هناك ، أو عاشوا هناك. فی نیافاران طهران ، یوجد مسجد یسمى الإمام حسن العسكری ، ویقال إنه إمام وعاش هناك لبضعة أیام. فی عهد الإمام رضا ، توسعت الإمبراطوریة إلى وسط میرف ، وأرسل الإمام رضا رسالة إلى جمیع القرى والبلدات المهمة التی أصبحت الآن قبورها مقابر. الجمنازیوم مثل إسبانیا (أصفهان) جیرمانیا (كرمانی) غیزلباش (بلغاریا) جانب الملكة البریطانیة! إن شعب جیل (فرنسا) فی فرنسا كلها علامات: الإمبراطوریة الإیرانیة العظیمة. ترید الولایات المتحدة تخویفهم وفصلهم عن إیران بالقوة. لكن نفس الطغیان یفعل: الناس یتجنبون نظریة الصداقة! انهم مستاءون والاستسلام. ولعلم أن الجار أفضل من الغریب. لأن الغربیین صنعوا من نفس الكلمة الغریبة. كما یطلقون علینا البرابرة ، اعتدنا أن ندعوهم غرباء من قبل. عندما تصبح أمریكا جزءًا من الإمبراطوریة الإیرانیة ، تنتهی هذه الحلقة المفرغة. وكلهم أمة واحدة موحدة. ولا یمكن تنظیم القریة العالمیة إلا من خلال مخطوطة إیران. لأنه یتمتع بآلاف السنین من الخبرة فی هذا المجال.

Acelera el proceso del imperio persa

Estados Unidos afirma que continuará el levantamiento en Líbano e Irak para ejercer una presión máxima sobre Irán. Pero él no sabe que su movimiento es acelerar la creación y legitimación del imperio mundial iraní. Porque Irak y Líbano fueron los principales pilares del gobierno de Ciro. Fue el primero en conquistar Babilonia después de los cimientos aqueménidas. Babilonia literalmente significa la puerta de la ciudad de Dios. Se compone de dos palabras, Bob y El (Diosa). Y a medida que la gente se encuentra unida con Irán, hay ira y enojo en Estados Unidos. Debido a que Trump admitió $ 7 billones allí para reemplazar a Irán, no pudo. ¡Algunos dicen evitación y amistad! Es decir, la amistad de algunos países con Estados Unidos se debió a que dijeron que estaba en otro continente, por lo que no había posibilidad de agresión inmediata. Y las personas pueden estar seguras. Por ejemplo, los iraníes dijeron hace un siglo: Rusia, como un oso polar, se para sobre un gato iraní, esperando un ataque (Shah Abbas dijo: Bolamaj Dunn, su vecino, Ulmaz Dan Qardash Olmaz) Se. Irak tenía la misma creencia en Gran Bretaña o Líbano que en Francia. Es decir, era mejor huir a Inglaterra o Francia para escapar de la invasión otomana, que estaba en su vecindario, que estaba muy lejos y no podía ser invadida. Las mismas políticas crearon 57 países de un país. Todos estos países tienen un solo Corán, pero establecen una frontera juntos y construyen un ejército para proteger esas fronteras. Soportaron muchos gastos de fraternidad. ¡Las víctimas de estas fronteras eran de diferentes etnias! Distribuyeron a los kurdos en cuatro países, mataron a los Baluchis en tres países y a los Luras en todas partes. El gran imperio de Irán se derrumbó. El imperio de Irán no solo incluía países islámicos sino también países no islámicos. Darío el Grande promulgó una ley al respecto. La Carta de Cyrus también mencionó esto. El imán Ali también escribió en su carta a Malik Asht Yemeni (hilandero): la gente está dominada por dos grupos: tu hermano en la religión (religioso y musulmán) o tu vecino en la humanidad. Entonces vemos que en Albania también es el paso del Profeta Abbas, es decir, que han ido allí. En cualquier país del mundo, es un pedestal o una tumba. Es decir, los imanes o imanes vivían allí o vivían allí. En Niavaran Teherán, hay una mezquita llamada Imam Hassan Askari y se dice que era un Imam y vivió allí durante unos días. Durante el reinado del Imam Reza, el imperio se expandió al centro de Merv, e Imam Reza envió un mensaje a todos los pueblos y ciudades importantes cuyas tumbas ahora son veneradas. Gimnasios como España (Esfahanians) Germania (Kermani) Ghezelbash (Bulgaria) ¡Lado de la reina británica! Todos los habitantes de Gil (Galia) en Francia son signos de: el gran imperio iraní. Estados Unidos quiere intimidarlos y separarlos de Irán por la fuerza. Pero la misma tiranía que hace: ¡La gente evita la teoría de la amistad! Están molestos y se rinden. Y saber que el vecino es mejor que el extraño. Porque los occidentales estaban hechos de la misma palabra extraña. Como nos llaman bárbaros, solíamos llamarlos extraños antes. Cuando Estados Unidos se convierte en parte del imperio iraní, este ciclo vicioso termina. Y todos son una nación unida. Y la aldea global solo puede ser regulada por el códice de Irán. Porque tiene miles de años de experiencia en este campo.

نوع اخبار :
برچسب : iranian، imperor، new،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic