ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

عده ای فقط حرف می زنند، و گوش مجانی می خواهند برای شنیدن، سعی کنید برای انها گوش مجانی نباشید. رسانه های بیگانه همین خاصیت را دارند، مخصوصا رسانه های فارسی زبان: بی بی سی یا صدای آمریکا و العربیه. البته از ترکیه و برخی کشورهای همسایه هم، رادیوها و صداهایی شنیده می شود، ولی چون گوش مجانی ندارند! لذا کسی هم آنها را نمی شناسد. یکی از مسائل مهم حوادث اخیر حضور افراد بیگانه، در تظاهرات بوده که از جمله: ترکیه تجهیزات زیادی به شورشگران فروخته بود، که با پلیس ضد شورش درگیر شوند. سلاح های سنگین و امثال آن هم، در کار بوده است. یک دیوانه صدای آمریکا هم، گیر داده که: بدل شخصیت های ایران را معرفی کند. احمق نمی داند بدل کاری برای قیلم ها و سریال ها است. والا اگر بدل کسی بهتر از خودش باشد، نیازی به خود او نیست! اصولا بدل برای برخی مواقع است، نه برای همیشه. البته در بین مردم زیاد به این حرفها گوش نمیدهند. تاسف در این است که مسئولین دهن بین ترند. آنها نمی دانند اگر هم گوش می دهند، به نمایندگی از ایران هست و: برای تحلیل محتوا است، نه این که همسو شوند و: حرفهای انها را باور کنند. و از ان بالاتر، در پخش آن هم کمک کنند. برجام نمونه این شیفتگی مسئولین است، که به کشور آمریکا و اروپا بها دادند! حرفهای ریز و درشت آنها را مهم کردند. در حالیکه اصلا نباید گوش می دادند، و آنها را در بایکوت خبری می گذاشتند. مثال مهم این امر موضوع دلار است. دلار در برابر همه ارزها، بی ارزش شده ولی در ایران، هر روز گرانتر و پربها تر می شود. چون مسئولین به حرفهای انها گوش می دهند، و آنها می گویند بمیر می میمرند. سفارتخانه های انها، زنان را به جشن ها دعوت می کنند، و با زنان ایرانی خوشگذرانی می کنند. در حالیکه همین کار را در فرانسه، یا دیگر کشورهایشان انجام دهند، به عنوان آزار جنسی دستگیر و زندانی می شوند. نه تنها در موضوع دلار و زن، دست آنها را باز گذاشته اند، بلکه در موضوع مالی وبانکها هم بی نصیب نیستند. بهره بانکی در همه دنیا، به سوی صفر میل می کند: بالاترین نرخ بهره 4درصد است. ولی این مسئولین بانکی می گویند: نرخ بهره باید بیشتر شود! حتی به 20درصد یا 40درصد هم قانع نیستند. قبلا بهانه تورم را داشتند، حالا که تورم کنترل شده بهانه دیگر می اورند. تمام روشهای تخریب دشمنان را، کسانی کار امد می کنند که: برای انها گوش مجانی هستند. در حالیکه همین ها حوصله گوش دادن: به درد دل مردم ایران را ندارند. صداو سیما را هم گوش نمی دهند، حتی اخبار خودشان را از مونیتورینگ سوال می کنند! که آیا پخش شده یا نه و چطور پخش شده. در مجموع باید گفت: با آل علی هرکه در افتد، ور افتاد. خیلی سعی می کنند که انقلاب را از بین ببرند. ولی مردم نمی گذارند. در دو جا خدا خنده اش می گیرد! یکجا که همه دست به دست هم می دهند، که فرد یا گروهی را نابود کنند، ولی خداوند آنها به انها عزت و احترام می دهد. یکی هم برعکس، همه مردم دست به دست هم می دهند تا: کسی را مهم و با شخصیت جلوه دهند، ولی خداوند او را زمین می زند. آمریکا و اسرائیل و آل سعود و دولتی ها! دست به دست هم داده اند، تا اسلام و آل علی را از بین ببرند، ولی حکومت سید ها، هر روز قوی و پر شوکت می شود.  در عراق خرج کردند تا عکس  مرجع دینی را پاره کنند، به قبر سید حکیم اهانت کردند! الان  که گردو خاک ها کنار رفته، مردم، در روشنایی ها زیرا پرچم آیت سید علی حسینی سیستانی جمع شده، و بر دشمنان سید ها لعنت می فرستند. از سید مقتدا صدر تا سید حکیم و: سید سیستانی. که هنوز گذرنامه ایرانی اش و استان را عوض نکرده است.

Don't be their free ear!

Some are just talking, and they want to hear for free, try not to listen to them for free. Foreign media have the same thing, especially Persian-language media: the BBC or Voice of America and Arabia. Of course, radio and sounds are heard from Turkey and some neighboring countries as well, but they have no ear! So no one knows them. One of the major issues in recent events was the presence of foreigners at demonstrations, including: Turkey sold a lot of equipment to insurgents to engage with riot police. Heavy weapons, and the like, have been in the works. Voice of America, too, is stuck: to introduce Iranian characters. Stupid doesn't know it's a staple for serials and serials. Well, if someone is better than himself, there is no need for him! It's basically a substitute for some times, not forever. Of course, many people do not listen to this. It is unfortunate that the authorities in the mouth are intercepted. They do not know if they are listening, they are representing Iran and: to analyze the content, not to align, and to believe their words. And above that, to help spread it. An example of this is the fascination of the officials, who paid for America and Europe! Small and big words made them important. While they were not supposed to listen, they were boycotted. An important example is the dollar. The dollar is devalued against all currencies, but in Iran, it is getting more expensive and more expensive. Because the authorities listen to their words, and they say they die. Their embassies invite women to the festivities and entertain Iranian women. While doing so in France, or other countries, they are arrested and imprisoned for sexual harassment. Not only are they outspoken about the dollar and the woman, but they are not lacking in finance or banking. All over the world, interest rates tend to zero: the highest interest rate is 4%. But bank officials say: Interest rates should rise! Even 20% or 40% are not convinced. They used to have the pretext of inflation, now that inflation is controlled by another pretext. All methods of destroying enemies come from those who work for them: they are free ears. While they are bored listening: the Iranian people do not have the heartache. They don't even listen to Sima, they even ask their own news monitoring! Whether it was broadcast or not. All in all it should be said: Al Ali fell in love with him. Many are trying to destroy the revolution. But people don't let go. In two places God makes him laugh! When everyone goes hand in hand to destroy an individual or a group, but God honors them. On the contrary, all people go hand in hand: to make someone important and personable, but God throws them down. America, Israel, Al Saud and the governments! They have worked together to destroy Islam and Al-Ali, but the rule of the Sayyids is becoming more and more shocking every day. They spent in Iraq tearing the religious reference picture, insulting Sayyid Hakim's grave! Now that the walnuts are gone, people gather in the lights because of the flag of Ayatollah Seyyed Ali Hosseini Sistani, and they curse the enemies of the Sayyids. From Seyyed Muqtada Sadr to Seyyed Hakim and: Seyyed Sistani. It has not yet changed its Iranian passport and the province.

لا تكن أذنهم المجانیة!

یتحدث البعض فقط ، ویریدون الاستماع مجانًا ، حاولوا عدم الاستماع إلیهم مجانًا. وسائل الإعلام الأجنبیة لها نفس الشیء ، لا سیما وسائل الإعلام باللغة الفارسیة: بی بی سی أو صوت أمریكا والجزیرة العربیة. بالطبع ، یتم سماع الرادیو والأصوات من تركیا وبعض الدول المجاورة ، لكن لیس لدیهم أذنین! لذلك لا أحد یعرفهم. كان من بین القضایا الرئیسیة فی الأحداث الأخیرة وجود الأجانب فی المظاهرات ، بما فی ذلك: باعت تركیا الكثیر من المعدات للمتمردین للتعامل مع شرطة مكافحة الشغب. الأسلحة الثقیلة ، وما شابهها ، كانت فی الأعمال. صوت أمریكا ، أیضا ، عالق: لإدخال الشخصیات الإیرانیة. غبی لا یعرف أنه عنصر أساسی فی المسلسلات والمسلسلات. حسنًا ، إذا كان شخص ما أفضل من نفسه ، فلا حاجة له! إنه فی الأساس بدیل لبعض الأوقات ، ولیس إلى الأبد. بالطبع ، كثیر من الناس لا یستمعون إلى هذا. من المؤسف أن یتم اعتراض السلطات فی الفم. إنهم لا یعرفون ما إذا كانوا یستمعون أم أنهم یمثلون إیران و: لتحلیل المحتوى ولیس التوافق أو تصدیق كلماتهم. وفوق ذلك ، للمساعدة فی نشرها. مثال على ذلك هو سحر المسؤولین الذین دفعوا ثمن أمریكا وأوروبا! الكلمات الصغیرة والكبیرة جعلتهم مهمین. فی حین لم یكن من المفترض أن یستمعوا ، قاطعوا. مثال مهم هو الدولار. یتم تخفیض قیمة الدولار مقابل جمیع العملات ، ولكن فی إیران ، یصبح سعره أغلى ثمناً. لأن السلطات تستمع إلى كلماتهم ، ویقولون إنهم یموتون. تدعو سفاراتهم النساء إلى الاحتفالات والترفیه عن النساء الإیرانیات. أثناء قیامهم بذلك فی فرنسا أو فی بلدان أخرى ، یتم اعتقالهم وسجنهم بسبب التحرش الجنسی. لا یقتصر الأمر على صراحة حول الدولار والمرأة ، ولكن لیسوا فی التمویل أو البنوك. فی جمیع أنحاء العالم ، تمیل أسعار الفائدة إلى الصفر: أعلى سعر فائدة هو 4٪. لكن مسؤولی البنك یقولون: یجب أن ترتفع أسعار الفائدة! حتى 20٪ أو 40٪ غیر مقتنعین. لقد اعتادوا أن یكون لدیهم ذریعة التضخم ، والآن بعد أن یتم التحكم فی التضخم بحجة أخرى. جمیع أسالیب تدمیر الأعداء تأتی من أولئك الذین یعملون من أجلهم: إنهم أذنان حرة. فی حین أنهم یستمعون بالملل: الشعب الإیرانی لیس لدیه وجع القلب. إنهم حتى لا یستمعون إلى سیما ، بل یطلبون مراقبة الأخبار الخاصة بهم! سواء كان البث أم لا. الكل فی الكل ینبغی أن یقال: لقد وقع العلی فی حبه. یحاول الكثیرون تدمیر الثورة. لكن الناس لا یتركون. فی مكانین ، الله یجعله یضحك! عندما یسیر الجمیع جنبا إلى جنب لتدمیر فرد أو مجموعة ، لكن الله یكرمهم. على العكس من ذلك ، یسیر جمیع الناس جنبًا إلى جنب: لجعل شخصًا مهمًا وأنیقًا ، لكن الله ألقى بهم. أمریكا ، إسرائیل ، آل سعود والحكومات! لقد عملوا سویة لتدمیر الإسلام وعلی ، لكن حكم السید أصبح أكثر إثارة للصدمة كل یوم. لقد أمضوا فی العراق تمزیق الصورة المرجعیة الدینیة ، وإهانة قبر سید حكیم! الآن بعد أن اختفت الجوز ، یجتمع الناس فی الأضواء بسبب علم آیة الله سید علی حسینی السیستانی ، ویلعنون أعداء السیّد. من سید مقتدى الصدر إلى سید حكیم و: سید السیستانی. لم یغیر بعد جواز سفره الإیرانی والمحافظة.

¡No seas su oído libre!

Algunos solo hablan y quieren escuchar de forma gratuita, intentan no escucharlos de forma gratuita. Los medios extranjeros tienen lo mismo, especialmente los medios en idioma persa: la BBC o Voice of America and Arabia. Por supuesto, la radio y los sonidos también se escuchan desde Turquía y algunos países vecinos, ¡pero no tienen oído! Entonces nadie los conoce. Uno de los principales problemas en los eventos recientes fue la presencia de extranjeros en las manifestaciones, que incluyen: Turquía vendió una gran cantidad de equipo a los insurgentes para colaborar con la policía antidisturbios. Armas pesadas, y similares, han estado en proceso. La Voz de América también está estancada: presentar personajes iraníes. Estúpido no sabe que es un elemento básico para las series y series. Bueno, si alguien es mejor que él, ¡no hay necesidad de él! Básicamente es un sustituto de algunas veces, no para siempre. Por supuesto, muchas personas no escuchan esto. Es lamentable que las autoridades en la boca sean interceptadas. No saben si están escuchando, están representando a Irán y: analizar el contenido, no alinearse y creer sus palabras. Y por encima de eso, para ayudar a difundirlo. ¡Un ejemplo de esto es la fascinación de los funcionarios, que pagaron por América y Europa! Las palabras pequeñas y grandes los hicieron importantes. Si bien no se suponía que escucharan, fueron boicoteados. Un ejemplo importante es el dólar. El dólar se devalúa frente a todas las monedas, pero en Irán se está volviendo cada vez más caro. Porque las autoridades escuchan sus palabras y dicen que mueren. Sus embajadas invitan a las mujeres a las festividades y entretienen a las mujeres iraníes. Mientras lo hacen en Francia u otros países, son arrestados y encarcelados por acoso sexual. No solo son francos sobre el dólar y la mujer, sino que no carecen de finanzas o banca. En todo el mundo, las tasas de interés tienden a cero: la tasa de interés más alta es del 4%. Pero los funcionarios del banco dicen: ¡Las tasas de interés deberían aumentar! Incluso el 20% o el 40% no están convencidos. Solían tener el pretexto de la inflación, ahora que la inflación está controlada por otro pretexto. Todos los métodos para destruir enemigos prorovincia.

نوع اخبار :
برچسب : شما گوش مجانی آنها نباشید!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic