ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

در این چهل سال مجلس سکولار، نام اسلام را یدک می کشید، ولی در این دوره باید واقعا افرادی به انجا بروند، که مجلس را از یوغ قانون های ضد بشری و ضد مستضعفین پاکسازی کنند. یکی از چیز هایی که سکولار هست مسئله مالیات است. نصف بودجه دولت را مالیات، که معلوم نیست چظور گرفته می شود تشکیل می دهد! طبق اعتراف خودشان، سلبریتی ها که مالیات نمی دهند! پزشکان و وکلا هم بالاترین فرار مالیاتی دارند، کارخانجات هم همگی ورشکسته، و از مالیات معاف هستند. لذا یک جو روانی بر جامعه حکم فرما است، که چون پول زور است نباید داد. واینهاییکه می گیرند فقط با زور دادگاه و یا: رد و بدل کردن رشوه است. علت آن است که مردم در قران و سنت، می خوانند که باید خمس و زکات بدهند. دو موضوع مهم از فروع دین را، همین دوتا تشکیل می دهند. ولی مجلس انها را کنار زده و مالیات را مطرح کرده است. دو موضوع دیگر از ده موضوع فروع دین، به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص یافته! مجلس محترم نهادهای را که مامور این کارند، موظف به فرهنگ سازی نموده و آنها را، از امر و نهی معاف کرده است. جهاد را فراموش کرده و هرگونه کمک به مقاومت، بلافاصله درز می شود و در آمار: رادیوهای بیگانه اعلام می شود، و بعد می گویند بودجه مردم را صرف دیگران کرده اند. مصوبه اخیر انان اینکه :اصلا بودجه ای برای زیارت داده نخواهد شد. انسان را به یاد زمان جنگ می اندازد، که برای اینکه به جنگ کمک نکند، همیشه کسری بودجه را گردن جنگ می انداختند، و می گفتند خط قرمز را هم عبور کرده ایم. و نگذاشتند یک دلار صرف جنگ شود. این در حالی بود که دشمن 22بیلیارد دلار، صرف جنگ مستقیم و نیابتی برعلیه اسلام نموده است. مجلس انقلاب، حتی به اندازه مجلس ملی قدیم هم اسلامی نبود! در انجا قانون تصویب کردند که بحرین متعلق به ایران است، و استان چهاردهم محسوب می شود. ولی در اینجا از پیوستن و همبستگی ملل با ایران، جلوگیری می کنند. اخیرا هم با کمک دولت، نهاد شورای نگهبان و دیگر ارگانهای مورد حمله قراردادند، تا مبادا از ورود نمایندگان سکولار جلوگیری کند. از ابتدای این مجالس با وجود مجتهدان در مقام های مختلف، سکولارها میدان داری کردند و با نصب: یک تابلوی اسلامی همه چیز را التقاطی کرده، و دولت را مجبور به اجرای قوانین کردند، که حتی در کشورهای سکولار هم اجرا نمی شود. دموکراسی و یا جمهوریت، مقوله ای است که در هیچ کجا اجرایی نمی شود، و فقط شعار ان را می دهند. ولی در ایران برای مقابله با اسلام، به انها هویت خیالی داده می شود. کشور قدرتمند ایران را که در همه چیز برتر است، ضعیف دانسته و با همان عینک دوران رضاخانی، به ان نگاه می کنند و کلمه جهان سومی یا عقب افتاده و یا توسعه نیافته! ار دهانشان نمی افتد. کل اصول دین و فروع دین را از مباحثات، بیرون برده و باخحالت از انها یاد می کنند! هرجا قانونی در این زمینه باشد، با اکراه روبرو شده و به عنوان: دستوری! ان را تلقی می کنند. با اینکه کلیساها ازادند بوق های خود را باز نگهدارند، ولی به مساجد ایراد می گیرند که: چرا اذان می گویند. مصلی بزرگ امام خمینی، سالها است که در انتظار بودجه است، در حالیکه فرهنگسراها به عنوان محل هجوم: به فرهنگ حجاب و عفاف هر روز گسترده تر می شود. سینما رکس آبادان را که آتش زدند، انها می گویند اسلام اتش زده و سینماسوزی را با کتاب سوزی، جرم مسلمانان می شمارند، در حالیکه میلیونها نفر از این مردم، در اتش فقر وفلاکت و حصبه و وبا وقحطی، که انگلیسی ها ایجاد کردند، کشته شدند اصلا یادی نمی شود. با مو گرینی عکس یادگاری می گیرند! در حالیکه یک مجتهد یا عالم اسلامی را به مجلس دعوت نکرده اند. عکس بگیرند

Why should the Islamic Parliament become!

In these forty years the secular parliament was renouncing Islam, but in the course of time there had to be some people to clear the parliament of the yoke of inhumane and anti-oppressive laws. One of the things that is secular is the tax issue. Half of the state budget is made up of taxes, which is not known to be taken away! According to their confession, celebrities who do not pay taxes! Doctors and lawyers also have the highest tax evasion, factories are all bankrupt, and tax exempt. So there is a mental climate that rules society, because money is not a force. And those who get it only by force of court or: exchange bribes. This is because people in the Qur'an and Sunnah read that they should pay Khums and Zakah. The two most important issues of conversion are the two. But the parliament has removed them and raised taxes. Two more of the ten topics of devout religion, dedicated to the renown and prohibition of evil! The Honorable Assembly has obliged the institutions responsible for this culture to be cultured and exempted them. He forgets jihad and any aid to the resistance is immediately leaked, and the statistics: foreign radios are announced, and then they say that people have spent their money on others. Their recent resolution: No funding for pilgrimage. It reminds people of wartime, that in order not to help the war, they always used budget deficits to war, saying that we also crossed the red line. And they didn't let a dollar go to war. The enemy, however, has spent $ 22 billion on direct and proxy warfare against Islam. The Revolutionary Assembly was not as Islamic as the old National Assembly! There, the law was passed that Bahrain belongs to Iran, and is the 14th province. But here they are preventing the unification and solidarity of the nations with Iran. Recently, with the help of the government, the Guardian Council and other bodies have been attacked, in order to prevent secular representatives from entering. Since the beginning of these assemblies, with the mujahideen in various positions, the secularists have fielded and installed: an Islamic signboard has eclipsed everything, forcing the government to enforce laws, which are not even implemented in secular countries. Democracy or republicanism is an issue that is not implemented anywhere, and is just a slogan. But in Iran they are given an imaginary identity to confront Islam. They regard the powerful country of Iran, which is superior to everything else, and look upon it with the same glasses as Reza Khan, and the word of the Third World is either backward or underdeveloped! Don't fall on their mouths. They take all the principles of religion and the religion of religion out of the debate and cheer them on! Wherever there is a law in this regard, it is reluctantly addressed as: Order! They consider it. Although the churches are free to keep their horns open, they are disputing to the mosques as to why: Imam Khomeini's Great Mosque has been waiting for funding for many years, with cultural centers as a place of attack: the culture of hijab and chastity is expanding every day. They burned the Rex Abadan cinema, they say, burned Islam, and burned cinema as a crime against Muslims, while millions of these people, in the fire of poverty, chaos, and cholera, created by the British, Killed will not be remembered at all. Take a snapshot with Greene's hair! However, they did not invite a mujtahid or an Islamic scholar to parliament.

لماذا یجب أن یصبح البرلمان الإسلامی!

فی هذه السنوات الأربعین ، كان البرلمان العلمانی یتخلى عن الإسلام ، لكن خلال الوقت كان یجب أن یكون هناك أشخاص یطهرون البرلمان من نیر القوانین اللاإنسانیة والقمعیة. واحدة من الأشیاء التی هی العلمانیة هی قضیة الضرائب. یتكون نصف میزانیة الدولة من الضرائب ، والتی لا یُعرف أنها تُنزع! وفقا لاعترافاتهم ، المشاهیر الذین لا یدفعون الضرائب! یتمتع الأطباء والمحامون أیضًا بأعلى معدلات التهرب الضریبی ، والمصانع كلها مفلسة ، ومعفاة من الضرائب. إذن هناك مناخ عقلی یحكم المجتمع ، لأن المال لیس قوة. وأولئك الذین یحصلون علیها فقط عن طریق المحكمة أو: تبادل الرشاوى. وذلك لأن الناس فی القرآن والسنة قرأوا أنه ینبغی علیهم دفع الختم والزكاة. المسألتین الأكثر أهمیة للتحویل هما. لكن البرلمان أزالهم ورفع الضرائب. اثنان آخران من الموضوعات العشرة للدین المخلص ، مكرسین لشهرة وحظر الشر! لقد ألزمت الجمعیة الموقرة المؤسسات المسؤولة عن هذه الثقافة بالثقافة وإعفائها. إنه ینسى الجهاد وأی تسربات إلى المقاومة یتم تسریبها على الفور ، والإحصاءات: یتم الإعلان عن أجهزة الرادیو الأجنبیة ، ثم یقولون إن الناس قد أنفقوا أموالهم على الآخرین. قرارهم الأخیر: لا تمویل للحج. إنه یذكر الناس وقت الحرب ، من أجل عدم مساعدة الحرب ، فإنهم یستخدمون دائمًا العجز فی المیزانیة للحرب ، قائلین أننا تجاوزنا الخط الأحمر أیضًا. ولم یسمحوا بدخول الدولار فی الحرب. لكن العدو أنفق 22 ملیار دولار على الحرب المباشرة والوكیل ضد الإسلام. الجمعیة الثوریة لم تكن إسلامیة مثل الجمعیة الوطنیة القدیمة! هناك ، أصدروا قانونًا بأن البحرین ملك لإیران ، وهی المقاطعة الرابعة عشرة. لكنهم هنا یمنعون توحید وتضامن الأمم مع إیران. فی الآونة الأخیرة ، وبمساعدة من الحكومة ، تعرض مجلس صیانة الدستور وغیرها من الهیئات للهجوم ، من أجل منع الممثلین العلمانیین من الدخول. منذ بدایة هذه التجمعات ، مع وجود المجاهدین فی مناصب مختلفة ، قام العلمانیون بملاحقتهم وتثبیتها: لقد غطت لافتة إسلامیة كل شیء ، مما أجبر الحكومة على إنفاذ القوانین ، التی لم تنفذ حتى فی الدول العلمانیة. الدیمقراطیة أو الجمهوریة مسألة لا یتم تنفیذها فی أی مكان ، وهی مجرد شعار. لكن فی إیران یتم منحهم هویة وهمیة لمواجهة الإسلام. إنهم ینظرون إلى دولة إیران القویة ، التی تتفوق على كل شیء آخر ، وینظرون إلیها بنظارات رضا خان ، وكلمة العالم الثالث إما متخلفة أو متخلفة! لا تسقط على أفواههم. إنهم یأخذون كل مبادئ الدین ودین الدین من الجدل ویهتفون به! أینما یوجد قانون فی هذا الصدد ، یتم التعامل معه على مضض على النحو التالی: النظام! إنهم یعتبرون ذلك. على الرغم من أن الكنائس حرة فی الحفاظ على قرونها مفتوحة ، إلا أنها تتنازع على المساجد حول سبب: كان المسجد الكبیر للإمام الخمینی ینتظر التمویل لسنوات عدیدة ، مع وجود مراكز ثقافیة كمكان للهجوم: ثقافة الحجاب والعفة تتوسع كل یوم. لقد أحرقوا سینما ریكس عبادان ، كما یقولون ، وأحرقوا الإسلام ، وأحرقوا السینما كجریمة ضد المسلمین ، بینما الملایین من هؤلاء الناس ، فی ظل الفقر والفوضى والكولیرا ، التی أنشأها البریطانیون ، قتل لن نتذكر على الإطلاق. التقط لقطة من شعر غرین! ومع ذلك ، لم یدعوا المجاهد أو العالم الإسلامی إلى البرلمان.

¿Por qué debería convertirse el Parlamento islámico!

En estos cuarenta años, el parlamento secular estaba renunciando al Islam, pero en el transcurso del tiempo tenía que haber personas que purgaran al parlamento del yugo de leyes inhumanas y anti-opresivas. Una de las cosas que es secular es el tema de los impuestos. ¡La mitad del presupuesto estatal está compuesto por impuestos, que no se sabe que se quiten! Según su confesión, ¡las celebridades que no pagan impuestos! Los médicos y abogados también tienen la mayor evasión fiscal, las fábricas están en bancarrota y están exentas de impuestos. Entonces, hay un clima mental que gobierna la sociedad, porque el dinero no es una fuerza. Y aquellos que lo obtienen solo por la fuerza de la corte o: intercambian sobornos. Esto se debe a que las personas en el Corán y la Sunnah leen que deben pagarle a Khums y Zakah. Los dos problemas más importantes de conversión son los dos. Pero el parlamento los eliminó y aumentó los impuestos. ¡Dos más de los diez temas de la religión devota, dedicados al renombre y la prohibición del mal! La Honorable Asamblea ha obligado a las instituciones responsables de esta cultura a ser cultivadas y las ha eximido. Olvida la yihad y cualquier ayuda a la resistencia se filtra de inmediato, y las estadísticas: se anuncian radios extranjeras, y luego dicen que la gente ha gastado su dinero en otros. Su reciente resolución: No hay fondos para la peregrinación. Le recuerda a la gente la época de guerra, que para no ayudar a la guerra, siempre usaban los déficits presupuestarios para la guerra, diciendo que también cruzamos la línea roja. Y no dejaron que un dólar fuera a la guerra. Sin embargo, el enemigo ha gastado $ 22 mil millones en guerra directa y por poder contra el Islam. ¡La Asamblea Revolucionaria no era tan islámica como la antigua Asamblea Nacional! Allí, aprobaron una ley que establece que Bahrein pertenece a Irán y es la decimocuarta provincia. Pero aquí están impidiendo la unificación y solidaridad de las naciones con Irán. Recientemente, con la ayuda del gobierno, el Consejo Guardián y otros cuerpos han sido atacados, para evitar la entrada de representantes seculares. Desde el comienzo de estas asambleas, con los muyahidines en varias posiciones, los secularistas han desplegado e instalado: un letrero islámico ha eclipsado todo, obligando al gobierno a hacer cumplir leyes, que ni siquiera se implementan en países seculares. La democracia o el republicanismo es un tema que no se implementa en ninguna parte, y es solo un eslogan. Plamento.

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic