ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

همه وکیل های ایران خوب هستند، ولی برای دفاع از ضد انقلاب! یا حمله به ارکان نظام و قانون اساسی. یکی از انها حاضر نیست: از اسلام و انقلاب دفاع کند! حتی از منافع کشور دفاع نمی کنند. نمونه اش قرارداد میلیاردی مربی تیم ملی، که همه چیز به نفع دشمن است. تمام قراردادهای فدراسیون ها همینطور است: با اینکه همه مشاور حقوقی و کیل دارند، ولی هیچ قراردادی به نفع ایران بسته نمی شود. در برجام هم که اینهمه دقت کردند! و ادعا می کردند: ترس از جنگ را از سر ایران بردند، می بینیم سه کشور اروپایی دوباره پرونده را به شورای امنیت بردند! آن موقع بحث این بود که می خواهند ببرند! ولی الان بردند! این حاصل همه شعار های برد برد است. ناوکیل  برعلیه ایران پرونده تشکیل می دهند و: میلیاردها دلار از ایران غرامت می گیرند، یک وکیل نداریم جلوی انها بایستد. این ها همه پیشکش! یک وکیل نداریم حتی بحرین را پس بگیرد. قانون آن در مجلس تصویب شد: و استان چهاردهم ایران است. یا ارارات و هیرمند و اروند، که در دوران پهلوی از دست رفت. کسی جرات ندارد طرح مسئله کند! از آنطرف: می روند و بنام طرح هرمز، می خواهند همه این ادعاها را هم بلااثر کنند و جزایر سه گانه را هم بدهند! تا صلح بیاید. حتی وقتی ولیعهد قطر به جزایر سه گانه می رود نه گذرنامه دارد، و نه به ایران اطلاع داده! مانند جلسه سران سه کشور متفقین، که در تهران برگزار شد نه از شاه دعوت کردند، و نه اصلا به او اطلاع دادند. پس وکلای ما کجا هستند؟ امید می رفت که بسیج وکلا کاری کند، ولی انهم فقط مشاوره خانواده ها در مساجد به عهده گرفته! تا طلاق بیشتر شود. کجاست آن وکیل که: پرونده ای باز کند برای برگرداندن: همه عتیقه جات قاچاق شده به خارج؟ کجاست وکیلی که پرونده ای در باره: دلارهایی که توسط خاندان قاجار و پهلوی، از ایران خارج شده مطرح کند. اگر مردم گرفتارند و از کمبود درآمد رنج می برند، فقط یکی از این پرونده ها را زنده کنید! همه مردم ایران ثروتمند می شود. برحسب نظر کارشناسان ماهین نیوز، طی دویست سال گذشته 200تریلیون دلار از ایران خارج شده و برنگشته. و در بانکهای سری و مخفی آمریکا، سوئیس و انکلیس و فرانسه پس انداز شده. سرنوشت صاحب اینها هم مرگ بوده. داستان معروف گلوبند را همه شنیده اند. همه پولهای ایرانیان در حساب های سوئیس، سری بوده و رمز آن را در یک گردنبند، به او می دادند تا همیشه همراه باشد. حتی در استخر هم از گردن خود در نمی اوردند. و غالب آنها هم، یا در استخر می مردند و یا اینکه موقع بیرون آمدن، می دیدند که گردنبندی وجود ندارد. شایع بود که بانکهای سوئیس، این کار را می کردند تا پولها در بانکها بماند. در عصر ما هم دهها برابر ان، بابت فروش نفت بوده که به جای دزدیدن گردنبندها! سویفت را بسته اند. اگر هرسال 120میلیارد دلار فروش نفت ایران باشد، صد و ده سال نفت  صادر شده. تا قبل از انقلاب که ندادند! و گفتند سهام می دهیم، و بعد هم ندادند. بعد از انقلاب هم گفتند تحریم هستید و ندادند. آیا دلسوزی برای: این انقلاب نیست؟ برای ایران نیست؟ اینهمه در روزنامه ها و رسانه ها و ماهواره ها، آنها دستور دخالت در ایران می دهند، حتی کشته سازی و کشتار و تخریب را آموزش می دهند! یکی از انها می گفت: از خانه خودتان جوراب و شلوار اضافه بیاورید، و در خیابان بریزد تا ما بتوانیم ادعای کشته سازی کنیم! چرا هیچ وکیلی نیست یقه اینها را بگیرد، و حقوق شهروندی را به آنان تذکر دهد! هیچ افسر یا درجه داری نیست، انها را جلب و باز داشت نماید. از آن طرف، یک جوجه تیغی! برعلیه رهبر وسپاه این کشور در دادگاههای امریکا پرونده باز می کند. خجالت اور نیست؟

Why isn't there a good lawyer?

All Iranian lawyers are good, but to defend the counter-revolution! Or attacking the pillars of the system and the constitution. One of them is not ready: to defend Islam and the revolution! They do not even defend the interests of the country. An example is the billion-dollar coaching contract, which is all in favor of the enemy. All of the federations' contracts are as follows: Although everyone has legal and legal advisers, no contract is awarded to Iran. In Brigham, they were so careful! And they were claiming: they took fear of war out of Iran, we see three European countries again taking the case to the Security Council! Then the argument was that they wanted to win! But now they won! This is the result of all the slogans of win-win. Nowokil files lawsuit against Iran: billions of dollars in damages from Iran, we have no lawyer to stop them. These are all offerings! We do not have a lawyer to even take back Bahrain. The law was passed by parliament: and is the 14th province of Iran. Or Erarat and Hirmand and Arvand, lost during the Pahlavi era. No one dares to raise the issue! On the other hand: they go and call it the Hormuz Plan, they want to nullify all these claims and give the Three Islands too! For peace to come. Even when the Crown Prince of Qatar goes to the Three Islands, he has neither a passport nor Iran! Like the summit of the three Allied nations, held in Tehran, they neither invited nor informed the Shah. So where are our lawyers? It was hoped that the mobilization of lawyers would work, but it was only the advice of families in the mosques! To get more divorce. Where's the lawyer who: Opens a case to bring back: All the antiques smuggled out? Where is a lawyer filing a case: US dollars brought out of Iran by the Qajar and Pahlavi clans? If people are suffering and suffering from a shortage of income, just bring one of these cases to life! All the people of Iran are getting rich. According to Maine News experts, over $ 200 trillion has been withdrawn from Iran over the past two hundred years and has not returned. Saved in the secret banks of America, Switzerland, Enclis and France. The fate of these was death. Everyone has heard the famous story of Globand. All the Iranian money in the Swiss accounts was kept secret and encrypted in a necklace so that it would always be with him. Even in the pool they couldn't get out of their necks. And most of them either die in the pool or when they come out, they find that there is no necklace. It was rumored that Swiss banks would do this to keep their money in banks. In our age, tens of times more have been sold for oil than stealing necklaces! Swift is closed. If Iran sells $ 120 billion worth of oil each year, 100 years of oil has been exported. They didn't give up before the revolution! And they said we give stock, and then they didn't. After the revolution, they also said that they were boycotting and that they would not. Is it a pity for: Isn't this a revolution? Not for Iran? In so many newspapers, media and satellites, they order intervention in Iran, even teaching killing, killing, and destruction! One of them said, 'Bring extra socks and pants out of your house, and throw them down the street so we can claim the kill!' Why is there no lawyer to take these collars, and to remind them of their civil rights! There is no officer or rank, to attract and detain them. On the other hand, a hedgehog! The US court is filing a lawsuit against the country's leader and cleric. Not embarrassing?

لماذا لا یوجد محام جید؟

جمیع المحامین الإیرانیین جیدون ، لكن للدفاع عن الثورة المضادة! أو مهاجمة أركان النظام والدستور. واحد منهم غیر مستعد: للدفاع عن الإسلام والثورة! إنهم حتى لا یدافعون عن مصالح البلد. مثال على ذلك هو عقد التدریب الذی تبلغ قیمته ملیار دولار ، والذی هو فی صالح العدو. جمیع عقود الاتحادات هی كما یلی: على الرغم من أن كل شخص لدیه مستشارین قانونیین وقانونیین ، إلا أنه لم یتم منح أی عقد لإیران. فی بریجهام ، كانوا حذرین للغایة! وكانوا یدعون: أخرجوا الحرب من إیران ، ونرى ثلاث دول أوروبیة تحیل القضیة مرة أخرى إلى مجلس الأمن! ثم كانت الحجة أنهم یریدون الفوز! ولكن الآن فازوا! هذه هی نتیجة كل شعارات الفوز. تقدم Nowokil دعوى قضائیة ضد إیران: ملیارات الدولارات كتعویض من إیران ، لیس لدینا محام لمنعهم. هذه كلها عروض! لیس لدینا محام لاستعادة البحرین. تمت المصادقة على القانون من قبل البرلمان: وهو المقاطعة الرابعة عشرة فی إیران. أو إرارات وهیرماند وأرفاند ، فقدوا فی عهد بهلوی. لا أحد یجرؤ على إثارة القضیة! من ناحیة أخرى: یذهبون ویطلقون علیه خطة هرمز ، یریدون إلغاء كل هذه المطالبات وإعطاء الجزر الثلاث أیضًا! من أجل السلام قادم. حتى عندما یذهب ولی عهد قطر إلى الجزر الثلاث ، فإنه لیس لدیه جواز سفر ولا إیران! مثل قمة دول الحلفاء الثلاثة ، التی عقدت فی طهران ، لم یدعوا الشاه ولم یبلغوه. فأین محامینا؟ كان من المأمول أن تنجح تعبئة المحامین ، لكنها كانت مجرد نصیحة للعائلات فی المساجد! للحصول على المزید من الطلاق. أین المحامی الذی: یفتح القضیة لإعادتها: جمیع التحف المهربة؟ أین یرفع المحامی قضیة: دولار أمریكی أحضره من إیران عشائر القاجر والبهلوی؟ إذا كان الناس یعانون ویعانون من نقص فی الدخل ، فما علیك سوى إعادة حیاة إحدى هذه الحالات! كل شعب إیران یزداد ثراءً. وفقًا لخبراء ماین نیوز ، تم سحب أكثر من 200 تریلیون دولار من إیران على مدار المائتی عام الماضیة ولم یعد. تم الحفظ فی البنوك السریة الأمریكیة وسویسرا وإنكلیس وفرنسا. كان مصیر هؤلاء الموت. لقد سمع الجمیع قصة جلوباند الشهیرة. جمیع الأموال الإیرانیة فی الحسابات السویسریة كانت سریة ومشفرة فی قلادة حتى تكون معه دائمًا. حتى فی حمام السباحة لم یتمكنوا من الخروج من أعناقهم. ومعظمهم إما یموتون فی حمام السباحة أو عندما یخرجون ، یجدون أنه لا یوجد عقد. ترددت شائعات بأن البنوك السویسریة ستفعل ذلك للاحتفاظ بأموالها فی البنوك. فی عصرنا ، تم بیع عشرات المرات للنفط أكثر من سرقة قلادات! سویفت مغلق. إذا كانت إیران تبیع ما قیمته 120 ملیار دولار من النفط كل عام ، فسیتم تصدیر 100 عام من النفط. لم یستسلموا قبل الثورة! وقالوا إننا نعطی الأسهم ، ثم لم یفعلوا. بعد الثورة ، قالوا أیضًا إنهم یقاطعون وأنهم لن یفعلوا ذلك. هل من المؤسف أن: هذه لیست ثورة؟ لیس لإیران؟ فی العدید من الصحف ووسائل الإعلام والأقمار الصناعیة ، یأمرون بالتدخل فی إیران ، حتى یعلمون القتل والقتل والدمار! قال أحدهم: "أخرج جوارب وسروالًا إضافیًا من منزلك ، ورمیها فی الشارع حتى نتمكن من المطالبة بالقتل!" لماذا لا یوجد محام لتولیهم ، ولتذكیرهم بحقوق المواطنة الخاصة بهم! لا یوجد ضابط أو رتبة لجذبهم واحتجازهم. من ناحیة أخرى ، القنفذ! الدعوى معلقة فی محاكم الولایات المتحدة. لا محرج؟

Pourquoi n'y a-t-il pas un bon avocat?

Tous les avocats iraniens sont bons, mais pour défendre la contre-révolution! Ou attaquer les piliers du système et de la constitution. L'un d'eux n'est pas prêt: défendre l'Islam et la révolution! Ils ne défendent même pas les intérêts du pays. Un exemple est le contrat d'entraîneur d'un milliard de dollars, qui est tout en faveur de l'ennemi. Tous les contrats des fédérations sont les suivants: Bien que chacun ait des conseillers juridiques et juridiques, aucun contrat n'est attribué à l'Iran. À Brigham, ils étaient si prudents! Et ils affirmaient: ils ont pris peur de la guerre hors d'Iran, nous voyons à nouveau trois pays européens porter l'affaire devant le Conseil de sécurité! Ensuite, l'argument était qu'ils voulaient gagner! Mais maintenant, ils ont gagné! C'est le résultat de tous les slogans gagnant-gagnant. Nowokil porte plainte contre l'Iran: des milliards de dollars de dommages et intérêts de l'Iran, nous n'avons pas d'avocat pour les arrêter. Ce sont toutes des offres! Nous n'avons pas d'avocat pour reprendre Bahreïn. La loi a été adoptée par le parlement: c'est la 14e province d'Iran. Ou Erarat et Hirmand et Arvand, perdus pendant l'ère Pahlavi. Personne n'ose soulever la question! D'un autre côté: ils vont l'appeler le Plan d'Ormuz, ils veulent annuler toutes ces revendications et donner les Trois Îles aussi! Pour la paix à venir. Même lorsque le prince héritier du Qatar se rend aux Trois Îles, il n'a ni passeport ni Iran! Comme le sommet des trois nations alliées, qui s'est tenu à Téhéran, ils n'ont ni invité ni informé le Shah. Alors, où sont nos avocats? On espérait que la mobilisation des avocats fonctionnerait, mais ce ne sont que les conseils des familles dans les mosquées! Pour obtenir plus de divorce. Où est l'avocat qui: ouvre un dossier à rapporter: toutes les antiquités sont sorties clandestinement? Où un avocat dépose-t-il une affaire: des dollars américains sortis d'Iran par les clans Qajar et Pahlavi? Si les gens souffrent et souffrent d'un manque de revenus, donnez vie à l'un de ces cas! Tout le peuple d'Iran s'enrichit. Selon les experts de Maine News, plus de 200 billions de dollars ont été retirés d'Iran au cours des deux cents dernières années et ne sont pas revenus. Enregistré dans les banques secrètes d'Amérique, de Suisse, d'Enclis et de France. Le sort de ceux-ci a été la mort. Tout le monde a entendu la célèbre histoire de Globand. Tout l'argent iranien dans les comptes suisses était gardé secret et crypté dans un collier pour qu'il soit toujours avec lui. Même dans la piscine, ils ne pouvaient pas sortir de leur cou. Et la plupart d'entre eux meurent dans la piscine ou lorsqu'ils sortent, ils constatent qu'il n'y a pas de collier. On disait que les banques suisses feraient cela pour garder leur argent dans des banques. À notre époque, des dizaines de fois plus vendus pour le pétrole que des colliers volés! Swift est fPas gênant?

نوع اخبار :
برچسب : چرا یک وکیل خوب وجود ندارد؟،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو