ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

نوبخت می گوید ما بنزین را گران کردیم، تا به فقرا کمک کنیم! متاسفانه این کمک به فقرا عجب توجیه گر خوبی، برای جنایت تمام جنایتکاران در طول تاریخ بوده است. از سمک عیار گرفته تا لات های چاله میدون، همه دزدی می کردند و بک مقداری هم، به فقرا می دانند که یعنی یعقوب لیث صفاری هستند! نان و پیاز می خورند تا ایران را پس بگیرند. داش آکلها و باباشمل ها هم همین کار را می کردند. فقرا نمی دانستند از زیر اینهمه نغمت، چطور فرار کنند. برخلاف عقیده تاریخ نویسان کمونیست، که می گویند بنام دین به فقرا ظلم می شود، تاریخ پر است از جنایت هاییکه: بنام فقرا بر کشور کرده اند. بت فقر هم هیچگاه سرنگون شدنی نیست، قابل اثبات هم نیست. مثلا  کمیته امداد امام خمینی، به این دلیل بوجود آمد که به فقرا کمک کند، ولی چهل سال است دور خود می چرخد، و هیچ فرقی نکرده و هنوز هم، ادعا می کند سه میلیون نفر زیر پوشش دارد. بنام این سه میلیون از همه جا دریافتی دارد. حالا، خوب است به فقرا بدهد ولی کاخ می خرد! و برای پرسنلش امکان تجدید فراش فراهم می کند.  نهایتا آن آقا هم در صدای ضد انقلاب می گوید: مستمری که کمیته امداد می دهد، پول آب خوردن آنها هم نمی شود..برفرض که همه اعضا آن امامزاده معصوم باشد، ولی همه کمک هایی که به فقرا می شود، به اندازه حقوق یک نفر از این نجومی بگیر ها نمی شود. یعنی اگر کمیته امداد را تعطیل کنند، هیچ اتفاقی نمی افتد  کافیست چند نفر نجومی بگیر را حقوق ندهند. همه سازمان های خیریه اینطور هستند، یعنی خرج و برج شان، از کمک دادنشان بیشتر است. حالا که بانک مرکزی و دولت نمی توانند، با دلار بازی کنند وباید: برای ان هزینه هم بکنند تا مثل بقیه ارزها ،سقوط نکند. می خواهند با بنزین بازی کنند. بازی با دلار هم با همین توجیه بود که: از پولدارا (خارج بروها) می گیریم، و سوبسید به فقرا می دهیم. دیدیم نه تنها به فقرا کمک نشد، بلکه پولدار ها به همین بهانه، همه چیز را کران کردند. کمک به فقرا فقط وعده بود، ولی بریدن گوش فقرا واقعیت زجر آور. هنوز از زبان نوبخت بیرون نیامده، همه چیز گران شد. و مانند روال همیشگی، آش نخورده دهان سوخته. نفری 50تومان قرار است کمک کنند، ولی قیمت ها از ان بیشتر قد کشیده اند. در واقع شعار کمک به فقرا باعث شده که فقرا بیشتر شوند! و فاصله طبقاتی افزایش یابد.در یک طرف ابر بدهکاران بانکی هستند و در طرف دیگر 80میلیون سپرده گذار! که به امید سود و جبران تورم پولهای خود را به بانکها سپرده اند. لذا بهترین راه مبارزه با فقر، مبارزه با ابربدهکاران است. زیرا باز گرداندن پول دولت باعث می شود دچار کسر بودجه نشود.سالی یکبار هم این ابر بدهکاران را گیر بیاندازند سور و سات آن سال جور است و دولت دچار کسری بودجه نمی شود. لذا نیازی ندارد برای کسری بودجه از سیستم بانکی قرض کند. و ارزش پول ملی بالا می رود. وقیمت ها کاهش می یابد مثل اینکه یارانه به فقرا داده شده است. علت اینکه قیمت ها کاهش می یابد این است که گرانفروشان عاقبت ابر بدهکار ها را می بینند و لذا دنبال آن نمی روند. و همه چیز ارزان می شود.  از این رو مبارزه با بدهکاران بزرگ سه برابر برای اقتصاد کشور نفع خواهد داشت: یک برابر برگردادند پول است. مثلا سه هزار میلیارد دلار را از خاوری پس بگیرند. طبیعی است کهاین مبلغ به در امد های دولت اضافه می شود. یک برابر بعدی در این است که سه هزار میلیارد دلار جدید اختلاس نمی شود.زیرا می بینند که عاقبت شان کنج زندان است و استرداد همه اموال به همراه جرایم. یک برابر سوم کاهش قیمت ها است. بنابر این اگر دولت می خواسته کالا یا خدماتی را پیش خرید کند. با کاهش قیمت وجوه کمتری می پردازد. مثلا در همین قضیه بنزین. جمع کل مصرف بنزین در ایران حدود صد میلیون لیتر در روز است. کل افزایش قیمت آن می شود 50میلیارد تومان، سه هزار میلیارد تومان بیاید نیازی به این 50میلیارد تومان نخواهد بود لذا نیازی به افزایش قیمت نخواهد بود. در نتیجه جو آرام برجامعه از بین نخواهد رفت. در عین حال سهمیه بندی اجرا می شود تا از بدمصرفی و یا قاچاق سوخت جلوگیری به عمل اید.

Not everyone who shakes his head knows a fraud

Nabokht says we made gasoline expensive to help the poor! Unfortunately, this aid to the poor has been a good justification for the crime of all criminals throughout history. From Samik Ait to the Maidon Hole lots, everyone was robbed, and some, to the poor, know the poor are Jacob Jacob Saffari! They eat bread and onions to retrieve Iran. The same thing with aces and bushes. The poor did not know how to escape from all this hardship. Contrary to the belief of Communist historians that religion is oppressing the poor, history is full of crimes that: the poor have inflicted on the country. The idol of poverty is never overthrown, it cannot be proven. Imam Khomeini's Relief Committee, for example, was created to help the poor, but has been turning around for forty years, making no difference and still claiming three million people under cover. In the name of the three million it receives from everywhere. Now, it's good to give to the poor but the palace is buying! And it allows its staff to renew. Finally, in the voice of the counter-revolutionary, the gentleman says: The pension that the Relief Committee gives is not their money to drink. None of these astronomers will be caught. That is to say, if the relief committee closes, nothing will happen just to pay a few astronomers. All charities are like this, meaning they are more than willing to help. Now that the central bank and the government cannot play with the dollar, they have to spend it to keep it from falling like other currencies. They want to play with gas. The game with the dollar was justified as well: We get money from the rich, and we subsidize the poor. We saw that not only did the poor not help, but the rich, under the pretext, took everything. Helping the poor was just a promise, but cutting the ears of the poor is a distressing reality. It has not come out of the tongue yet, everything has become expensive. And as usual, untreated burnt mouth. 50 tomans is supposed to help, but prices have gone up. In fact the slogan of helping the poor has made the poor grow! And the class gap is increasing. On the one hand, there are bank debtors, and on the other, 80 million depositors! Who have deposited their money in banks in the hope of profit and inflation. So the best way to fight poverty is to fight the superiors. Because repaying the government money does not cause a deficit. Once a year, these super debtors get caught, Sur and Satt are the same year and the government does not suffer a deficit. So there is no need to borrow from the banking system for budget deficits. And the value of the national currency goes up. Wages fall as subsidies are given to the poor. The reason that prices are falling is that the sellers see the debtors' debt eventually, so they don't look for it. And everything becomes cheaper. Therefore, combating the big debtors will have a threefold benefit to the country's economy: one fold is money. Take $ 3 trillion from the east, for example. It is natural that this amount will be added to the government funds. One more fold is that the new $ 3 trillion will not be embezzled. Because they see their end is a jail term and the extradition of all property along with crime. One third is the fall in prices. So if the government wanted to buy goods or services beforehand. Pays less money by lowering the price. Like, for example, gasoline. The total consumption of gasoline in Iran is about 100 million liters per day. The total price increase will be 50 billion tomans, 3 billion tomans. There will be no need for these 50 billion tomans so there will be no need to raise prices. As a result, the peaceful atmosphere of the community will not disappear. At the same time, quotas are implemented to prevent abuse or fuel smuggling.

لیس كل من یهز رأسه یعرف الاحتیال

یقول نابوخ لقد جعلنا البنزین باهظ الثمن لمساعدة الفقراء! لسوء الحظ ، كانت هذه المساعدات للفقراء تبریرًا جیدًا لجریمة جمیع المجرمین عبر التاریخ. من Samik Ait إلى حلبة Maidon Hole ، تعرض الجمیع للسرقة ، والبعض یعرف الفقراء ، ویعرفون یعقوب یعقوب صفاری! یأكلون الخبز والبصل لاسترداد إیران. نفس الشیء مع ارسالا ساحقا والشجیرات. لم یعرف الفقراء كیف یهربون من كل هذه المشقة. خلافًا لاعتقاد المؤرخین الشیوعیین بأن الدین یضطهد الفقراء ، فإن التاریخ ملیء بالجرائم التی ارتكبها: الفقراء. لا یتم الإطاحة أبداً بمعبود الفقر ، ولا یمكن إثباته. على سبیل المثال ، تم إنشاء لجنة الإغاثة التابعة للإمام الخمینی لمساعدة الفقراء ، ولكنها ظلت تتحول منذ أربعین عامًا ، ولم تحدث فرقًا وما زالت تحتجز ثلاثة ملایین شخص. باسم ثلاثة ملایین یتلقى من كل مكان. الآن ، من الجید أن نعطی للفقراء ولكن القصر یشتری! ویسمح لموظفیها بالتجدید. أخیراً ، فی صوت المناهض للثورة ، یقول السید: "إن المعاش التقاعدی الذی تقدمه لجنة الإغاثة لیس أموالهم للشرب. لن یتم القبض على أی من هؤلاء الفلكیین. وهذا یعنی ، إذا أغلقت لجنة الإغاثة ، فلن یحدث شیء لمجرد دفع عدد قلیل من علماء الفلك. جمیع المؤسسات الخیریة مثل هذا ، وهذا یعنی أنهم أكثر من استعداد للمساعدة. الآن وبعد أن أصبح البنك المركزی والحكومة غیر قادرین على اللعب بالدولار ، یتعین علیهم إنفاقه لمنعه من الهبوط مثل العملات الأخرى. إنهم یریدون اللعب بالغاز. لقد كان هناك ما یبرر اللعبة مع الدولار: نحصل على المال من الأثریاء ، ونحن ندعم الفقراء. لقد رأینا أن الفقراء لم یساعدوا فقط ، ولكن الأغنیاء ، تحت ذریعة ، أخذوا كل شیء. كانت مساعدة الفقراء مجرد وعد ، لكن قص آذان الفقراء حقیقة مزعجة. لم یخرج من اللسان بعد ، أصبح كل شیء باهظ الثمن. وكالعادة ، فم محترق غیر معالج. من المفترض أن یساعد 50 تومان ، لكن الأسعار ارتفعت. فی الواقع ، فإن شعار مساعدة الفقراء جعل الفقراء ینمون! والفجوة الطبقیة آخذة فی الازدیاد ، فمن ناحیة ، هناك مدینون مصرفیون ، ومن جهة أخرى ، 80 ملیون مودع! الذین أودعوا أموالهم فی البنوك على أمل الربح والتضخم. لذا فإن أفضل طریقة لمحاربة الفقر هی محاربة الرؤساء. لأن سداد أموال الحكومة لا یسبب عجزًا ، فكل عام یتم القبض على هؤلاء المدینین الرئیسیین ، وصور وسات هما نفس العام والحكومة لا تعانی من عجز. لذلك لیست هناك حاجة للاقتراض من النظام المصرفی للعجز فی المیزانیة. وقیمة العملة الوطنیة ترتفع. تنخفض الأجور بسبب إعانات الفقراء. السبب فی انخفاض الأسعار هو أن البائعین یرون دیون المدینین فی نهایة المطاف ، لذلك لا یبحثون عنها. وكل شیء یصبح أرخص. لذلك ، فإن مكافحة المدینین الكبار سیكون لها فائدة ثلاثة أضعاف لاقتصاد البلاد: أضعاف المال. خذ 3 تریلیون دولار من الشرق ، على سبیل المثال. من الطبیعی أن یتم إضافة هذا المبلغ إلى الأموال الحكومیة. هناك ضعف آخر وهو أنه لن یتم اختلاس مبلغ الثلاثة تریلیونات دولار الجدید ، لأنهم یرون أن نهایتهم هی عقوبة السجن وتسلیم جمیع الممتلكات إلى جانب الجریمة. ثلث هو انخفاض فی الأسعار. لذلك إذا أرادت الحكومة شراء سلع أو خدمات مسبقًا. یدفع أقل من المال عن طریق خفض السعر. مثل ، على سبیل المثال ، البنزین. یبلغ إجمالی استهلاك البنزین فی إیران حوالی 100 ملیون لتر یومیًا. ستكون الزیادة الإجمالیة فی السعر 50 ملیار تومان ، 3 ملیارات تومان ، ولن تكون هناك حاجة لهذه الـ 50 ملیار تومان ، لذلك لن تكون هناك حاجة لرفع الأسعار. نتیجة لذلك ، لن یختفی الجو السلمی للمجتمع. فی الوقت نفسه ، یتم تطبیق الحصص لمنع سوء المعاملة أو تهریب الوقود.

Başını sarsıdan hər kəs bir saxtakarlığı bilmir

Nabokht deyir ki, yoxsullara kömək etmək üçün benzini bahalı etdik! Təəssüf ki, kasıblara edilən bu yardım tarix boyu bütün cinayətkarların günahı üçün yaxşı bir əsas olmuşdur. Samik Ait-dan Maidon Hole püşklərinə qədər hamı qarət olundu, bəziləri isə yoxsullara, yoxsullar Jacob Jacob Saffari olduğunu bilin! İranı geri almaq üçün çörək və soğan yeyirlər. Aces və kollarla eyni şey. Kasıblar bütün bu çətinliklərdən necə xilas olmağı bilmirdi. Kommunist tarixçilərinin dinin kasıblara zülm etdiyinə dair inancının əksinə olaraq, tarix cinayətlər ilə doludur: kasıbların ölkəyə vurduğu zərər. Yoxsulluq bütü heç vaxt məhv edilmir, sübut edilə bilməz. Məsələn, İmam Xomeyninin Kömək Komitəsi, yoxsullara kömək etmək üçün yaradıldı, lakin qırx ildir fırlanaraq heç bir fərq qoymur və hələ də üç milyon insanın örtüldüyünü iddia edir. Hər yerdən aldığı üç milyonun adına. İndi kasıblara vermək yaxşıdır, amma saray alır! Və bu, heyətinin yenilənməsinə imkan verir. Nəhayət, əks-inqilabçının səsi ilə bəy deyir: Yüngülləşdirmə komitəsinin verdiyi pensiya onların içməyə pulları deyil. Bu astronomların heç biri tutulmayacaq. Yəni relyef komitəsi bağlanarsa, yalnız bir neçə astronoma pul ödəmək üçün heç bir şey olmayacaqdır. Bütün xeyriyyəçiliklər buna bənzəyir, yəni kömək etməkdən daha çox istəklidirlər. İndi mərkəzi bank və hökumətin dollarla oynaya bilməməsi üçün onu digər valyutalar kimi ucuzlaşmaması üçün xərcləməli olurlar. Qazla oynamaq istəyirlər. Dollarla oyun da haqlı çıxdı: varlılardan pul alırıq, yoxsullara subsidiya veririk. Gördük ki, nəinki kasıblar kömək etmir, əksinə varlılar bəhanə ilə hər şeyi alırlar. Kasıblara kömək etmək sadəcə bir vəd idi, amma kasıbların qulağını kəsmək üzücü bir həqiqətdir. Hələ dilindən çıxmadı, hər şey bahalı oldu. Həmişəki kimi təmizlənməmiş yanmış ağız. 50 tomanın kömək etməsi ehtimal olunur, ancaq qiymətlər qalxdı. Əslində kasıblara kömək şüarı kasıbların böyüməsinə şərait yaratdı! Sinif boşluğu artır .. Bir tərəfdən bank borclu, digər tərəfdən 80 milyon əmanətçi var! Pullarını mənfəət və inflyasiya ümidi ilə banklara qoyanlar. Yəni yoxsulluqla mübarizənin ən yaxşı yolu üstün olanlarla mübarizə aparmaqdır. Çünki dövlətin pulunu ödəmək kəsirə səbəb olmur.İldə bir dəfə bu super borclular tutulur, Sur və Satt eyni il olur və hökumət kəsir çəkmir. Beləliklə, büdcə kəsirləri üçün bank sistemindən borc almağa ehtiyac yoxdur. Milli valyutanın dəyəri də qalxır. Kasıblara subsidiyalar verildikdə maaşlar düşür. Qiymətlərin aşağı düşməsinin səbəbi satıcıların borcluların borclarını sonda gördükləri üçün axtarmamalarıdır. Və hər şey ucuzlaşı 

نوع اخبار :
برچسب : نه هرکه سر بتراشد، قلندری داند،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :