ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

اومانیسم شیعه باعث شده، تا همه ادیان و مذاهب ارج و قرب داشته باشند، و برای ماندگاری خود بکوشند. برخلاف اومانیسم اسلامی، او مانیسم غربی، خود را در مقابل خدا و دین قرارداد، بنابر این همه را سرکوب کرد. اومانیسم شیعه هم در قران و هم، در کلام معصومین است. حضرت علی به مالک اشتر می نویسد: مردم دودسته هستند یا با تو، همدین هستند یا همنوع! بنابر این برای حاکم اسلامی همینکه موجودی به نام انسان است، باید از او حمایت کند، و حقوق او را محترم بشمارد. استاد علیدوست در یازدهمین دور گفتگوی دینی، در سازمان ارتباطات، از این موضوع بعنوان برادری بین دینداران و بی دینان، که 13بار در قران آمده یاد می کند. معصومین ما هم گفته اند که: هیچکس را برتر از خود ندانید! یعنی حتی اگر یک کافر و بی دین را هم دیدید، نگویید من از او بهترم زیرا که: از عاقبت کار و باطن آن ها مطلع نیستید. از این رو شیعیان به حکم امامان خود، همه را از خود بهتر می دانند، و هیچ نیت بدی در مورد آنان ندارند. این امر باعث می شود در حکومت شیعه، همه انسانها بر عقاید خود بمانند. مرزهای همدیگر را بشناسند و: با احترام متقابل رفتار نمایند. به همین جهت اگر امروز آمریکا یا اروپا، خود را مقتدر می داند و بقیه را سرکوب می کند، همین امر باعث سقوط آنها شده. و اگر یک آمار گیری درستی از جهان شود، خواهند دید که درکل جهان، فقط یک درصد به این روش آنها اعتماد دارند! 99درصد مردم دنیا، تابع جمهوری اسلامی ایران هستند. زیرا جمهوری اسلامی، زبان و قومیت و مرز های انها به رسمیت می شناسد، و بر تمامیت ارضی آنها تکیه دارد. در حالیکه اسرائیل، آمریکا و آل سعود(نماد زور وزر وتزویر) اشغالگر و سرکوبگر هستند. اسرائیل فلسطین را اشغال کرده، آل سعود یمن جنوبی را، آمریکا افغانستان را. و هرسه به یک روش، مردم را قتل عام می کنند: تا مالک سرزمین آنها شوند. نه تنها امروز این حاکمیت معنوی ایران، برجهان وجود دارد، بلکه از گذشته هم به همین شکل بوده. کورش کبیر  و داریوش از ابتدا، با همه قومیت ها و ادیان به برابری رفتار می کردند. که البته این کار برای برخی ها، ناشناخته بود و آن را مانند ضدانقلاب های ایران، حاکی از ضعف و فروپاشی آن می دانستند. در حالیکه مردم دنیا از قدیم هم، طرفدار کسانی بودند که در امور داخلی، قومی و مذهبی انها دخالت نکند. این حالت در دوران عباسیان یا امویان، کمرنگ شده بود و آنها عرب را برعجم ترجیح می دادند.(که ائمه شیعه مانع شدند) زیرا، پیامبر فرموده بود بین  سید قرشی(کورشی) و: سیاه حبشی (افریقایی) هیچ فرقی نیست. قران هم می فرماید: هیچ فرقی بین انسانها نیست. اگر هم می خواهید فرقی بگذارید(بیشتر احترام کنید)، به افراد متقی ومردمدار نمره بیشتری بدهید. این افراد همانهایی هستند که همه مردم را دوست دارند، و دیگران را از خود بهتر می دانند. لذا هیچ جنگی پیش نمی اید. جنگ زمانی بوجود می آید که شخصی، خود را  بهتر از دیگران بداند!  و خواهان سهم  زمین بیشتر، ثروت بیشتر و قدرت بالاتر است. علاوه  بر اینها از لحاظ تئوری هم، شیعه باعث شده که همه ادیان و مذاهب حفظ شوند. تا قبل از نزول قران ادیان الهی، به فراموشی سپرده شده، یا دچار تخریف شده بودند. ایرانیان یکتاپرست، به آتش پرست تبدیل شده بودند! مسیحیان صلح جو به متجاوزان رومی تغییر شکل داده، یهودیان قوم برتر، به انسان های نزولخوار ومالدوست و جادوگر. قران که نازل شد، واقعیت عقاید آنها را تذکر داد، تصفیه نموده، سره را از ناسره جدا کرد. و اسرائیلیات را افشا نمود. درواقع تذکرات تاریخی، یا قصه های قرانی برای آن بود که: ادیان از خرافه رهایی یابند.

Shiite factor in the survival of religions and religions

Shiite humanism has made all religions and religions worthy of worship and strive for their survival. Contrary to Islamic humanism, he opposed Western Manism in the face of God and religion, thus suppressing them all. Shi'a humanism is in both the Qur'an and the word of the innocent. Imam Ali writes to Malik Ashtar: People are in love with you, they are sympathizers with you or they are with you! Therefore, for the Islamic ruler to be a human being in the name of man, he must support him, and respect his rights. Professor Alidost in the eleventh round of religious dialogue at the Communications Organization mentions this as a brotherhood between the religious and the non-religious, which has been mentioned in the Koran 13 times. Our innocents have also said: Do not make anyone superior to yourself! That is, even if you see an infidel and a non-believer, do not say I am better than him because: You are not aware of the end of their work. Therefore, the Shiites, according to their Imams, know everyone better than themselves, and have no ill intentions about them. This makes all Shiites in the Shiite regime hold their own beliefs. Know each other's boundaries and: Treat each other with respect. So if America or Europe today finds itself strong and oppresses the rest, it will bring them down. And if a proper census of the world is made, they will find that only one percent trust the world in this way! 99% of people in the world belong to the Islamic Republic of Iran. Because the Islamic Republic recognizes their language, ethnicity and borders, and relies on their territorial integrity. Israel, America and Al Saud () are occupiers and oppressors. Israel occupies Palestine, Al Saud in southern Yemen, America in Afghanistan. And they are killing the people in one way or another: to own their land. Not only does this spiritual rule of Iran exist in the world today, it has been the same in the past. From the beginning, Cyrus the Great and Darius were treated with equality by all ethnicities and religions. To some, this was unknown to some, and they regarded it as weakening and collapsing like the Iranian counter-revolution. Whereas the people of the world have long favored those who did not interfere in their internal, ethnic and religious affairs. This was diminished in the era of the Abbasids or Umayyads, and they preferred the Arabs over the Najm (which the Shiite imams were forbidden) because the Prophet had said there was no difference between Sayyid Qureshi (Kursi) and: Black Ibn (African). The Koran also says: There is no difference between humans. If you also want to make a difference (respect more), give more people and business people a higher score. These people are the ones who love all people, and know others better than themselves. So you have no wars. War is when someone knows themselves better than others! And it wants more land share, more wealth and more power. In addition, theoretically, the Shia have preserved all religions. They had been forgotten, or distorted, before the fall of the Qur'an. The monotheistic Iranians had become ardent! The pacifist Christians were transformed into Roman invaders, superior Jewish people, into despicable and wicked men. The Qur'an, which was revealed, reminded them of the reality of their beliefs, purified them, and separated them from Nazareth. And he exposed Israel. In fact, historical reminders, or Qur'anic stories, were for: Religions to get rid of superstition.

عامل شیعی فی بقاء الدیانات والأدیان

لقد جعلت النزعة الإنسانیة الشیعیة جمیع الدیانات والأدیان جدیرة بالعبادة والسعی من أجل بقائها. على عكس النزعة الإنسانیة الإسلامیة ، عارض النزعة الغربیة فی وجه الله والدین ، وبالتالی قمعها جمیعًا. الإنسانیة الشیعیة فی كل من القرآن وكلمة الأبریاء. یكتب الإمام علی لمالك عشتار: الناس فی حبك ، إنهم متعاطفون معك أو هم معك! لذلك ، لكی یكون الحاكم الإسلامی إنسانًا باسم الإنسان ، یجب علیه دعمه واحترام حقوقه. یذكر البروفیسور ألدوست فی الجولة الحادیة عشرة للحوار الدینی فی منظمة الاتصالات هذا كإخوة بین الدینی وغیر الدینی ، والذی ظهر فی القرآن 13 مرة. لقد قال أبریاءنا أیضًا: لا تجعل أحدًا متفوقًا على نفسك! هذا ، حتى لو رأیت كافرًا وغیر مؤمنًا ، لا تقل إننی أفضل منه لأنه: أنت لست على علم بنهایة أعمالهم. لذلك ، فإن الشیعة ، حسب إمامهم ، یعرفون الجمیع أفضل من أنفسهم ، ولیس لدیهم نوایا سیئة عنهم. هذا یجعل كل الشیعة فی النظام الشیعی یحملون معتقداتهم الخاصة. تعرف حدود بعضهم البعض و: تعامل مع بعضها البعض باحترام. لذلك إذا وجدت أمریكا أو أوروبا الیوم نفسها قویة وتضطهد البقیة ، فسوف تسقطهم. وإذا تم إجراء تعداد مناسب للعالم ، فسیجدون أن واحد بالمائة فقط یثق فی العالم بهذه الطریقة! 99 ٪ من الناس فی العالم ینتمون إلى جمهوریة إیران الإسلامیة. لأن الجمهوریة الإسلامیة تعترف بلغتها وعرقها وحدودها وتعتمد على سلامتها الإقلیمیة. إسرائیل وأمریكا وآل سعود () هم المحتلون والمضطهدین. تحتل إسرائیل فلسطین ، آل سعود فی جنوب الیمن ، أمریكا فی أفغانستان. وهم یقتلون الناس بطریقة أو بأخرى: لامتلاك أرضهم. لا توجد هذه القاعدة الروحیة لإیران فقط فی العالم الیوم ، بل كانت هی نفسها فی الماضی. من البدایة ، تم التعامل مع سایروس الكبیر وداریوس على قدم المساواة من قبل جمیع الأعراق والدیانات. بالنسبة للبعض ، لم یكن هذا معروفًا للبعض ، واعتبروه ضعیفًا وینهار مثل الثورة الإیرانیة المضادة. فی حین أن شعوب العالم تفضل منذ فترة طویلة أولئك الذین لم یتدخلوا فی شؤونهم الداخلیة والعرقیة والدینیة. لقد تضاءل هذا فی عهد العباسیین أو الأمویین ، وكانوا یفضلون العرب على النجم (الذی حرمه الأئمة الشیعة) لأن النبی قال إنه لم یكن هناك فرق بین السید قریشی (الكرسی) و: ابن أسود (الأفریقی). القرآن یقول أیضا: لا یوجد فرق بین البشر. إذا كنت ترغب أیضًا فی إحداث تغییر (الاحترام أكثر) ، فامنح المزید من الأشخاص ورجال الأعمال درجة أعلى. هؤلاء الناس هم الذین یحبون كل الناس ، ویعرفون الآخرین بشكل أفضل من أنفسهم. لذلك لیس لدیك حروب. الحرب هی عندما یعرف شخص ما أفضل من الآخرین! ویرید المزید من حصة الأرض ، المزید من الثروة والمزید من القوة. بالإضافة إلى ذلك ، نظریا ، حافظ الشیعة على جمیع الأدیان. لقد تم نسیانها أو تشویهها قبل سقوط القرآن. أصبح الإیرانیون التوحید متحمسین! تم تحویل المسیحیین المسالمین إلى غزاة رومانیین ، شعب یهودی متفوق ، إلى رجال حقیر وأشرار. ذكّرهم القرآن ، الذی كشف ، بواقع معتقداتهم ، وطهّرهم وفصلهم عن الناصرة. وكشف اسرائیل. فی الواقع ، كانت التذكیرات التاریخیة ، أو القصص القرآنیة ، موجهة إلى: الأدیان للتخلص من الخرافات.

Dinlərin və dinlərin yaşamasında şiə amili

Şiə humanizmi bütün dinləri və dinləri ibadətə layiq etdi və yaşamaları üçün səy göstərdi. İslam humanizminin əksinə olaraq, Tanrı və din qarşısında Qərb Manizminə qarşı çıxdı və bununla hamısını sıxışdırdı. Şiə humanizmi həm Quranda, həm də günahsızların sözlərindədir. İmam Əli Malik Əştara yazır: İnsanlar sizə aşiqdirlər, sizinlə rəğbət bəsləyirlər və ya sizinlədirlər! Buna görə İslam hökmdarı insan adına bir insan olması üçün onu dəstəkləməli və hüquqlarına hörmət etməlidir. Rabitə Təşkilatında dini dialoqun on birinci turunda professor Alidost bunu Quranda 13 dəfə ortaya çıxan dindar və qeyri-din arasındakı bir qardaşlıq olaraq xatırladır. Günahsızlarımız da demişlər: Heç kəsi özündən üstün etmə! Yəni bir kafir və kafir görsən də, mən ondan daha yaxşı olduğumu demə, çünki: Onların işlərinin bitməsindən xəbərsizsən. Buna görə şiələr, İmamlarına görə hər kəsi özlərindən daha yaxşı tanıyırlar və onlar haqqında pis niyyətləri yoxdur. Bu, şiə rejimindəki bütün şiələrin öz inanclarını saxlamasına məcbur edir. Bir-birinizin sərhədlərini bilin və: Bir-birinizə hörmətlə davranın. Beləliklə, bu gün ABŞ və ya Avropa özünü güclü hesab etsə və başqalarına təzyiq edərsə, onları aşağı salacaqdır. Dünyada lazımi siyahıyaalma aparılsa, yüzdə birinin dünyaya bu şəkildə güvəndiyini taparlar! Dünyadakı insanların 99% -i İran İslam Respublikasına aiddir. Çünki İslam Respublikası onların dilini, etnik mənsubiyyətini və sərhədlərini tanıyır və ərazi bütövlüyünə güvənir. İsrail, Amerika və Əl Səud (Vəziristanın simvolu) işğalçı və zalımdır. İsrail Fələstini, Yəmənin cənubundakı Əl Səudu, Amerikanı Əfqanıstanda işğal edir. Və xalqı bu və ya digər şəkildə öldürürlər: torpaqlarına sahib olmaq. İranın bu mənəvi qaydası bu gün dünyada mövcud deyil, keçmişdə də eyni olmuşdur. Əvvəldən Böyük Kir ilə Darıya bütün etniklər və dinlər tərəfindən bərabərlik göstərildi. Bəzilərinə bu bəzilərinə məlum deyildi və onlar İranın əks-inqilabı kimi zəifləyən və dağılma kimi qəbul etdilər. Halbuki dünya xalqları öz daxili, etnik və dini işlərinə qarışmayanlara çoxdan üstünlük verirlər. Bu, Abbasilər və ya Əməvilər dövründə azaldı və onlar Nəcmdən (şiə imamlarının q 

نوع اخبار :
برچسب : شیعه عامل بقای ادیان و مذاهب،
لینک ها :
پنجشنبه 30 آبان 1398 06:31 ب.ظ
if you are going for most excellent contents like myself, simply visit this webpage everyday as it offers quality contents
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو