ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
یکشنبه 19 آبان 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

اول از همه دانایی خود را بالا ببریم، تا بدانیم چه کار هایی می توانیم انجام دهیم. دوم خداشناسی خود را تقویت کنیم، تا بدانیم خدا چه امکاناتی به ما داده یا می دهد. بعد هم شیطان را گول بزنیم و سرکار بگذاریم! چون بهر حال ما اشرف مخلوقاتیم، نباید همیشه حالت تدافعی داشته باشیم، تا شیطان نقشه بکشد و ما آن را خنثی کنیم. بلکه از عقل و دانایی خود استفاده کرده، او را قال بگذاریم. مثلا وقتی اذان می گویند، به شیطان بگوییم: از وسوسه های توتشکر می کنیم! ولی بریم دو دقیقه جواب تلفن خدا را بدیم برگردیم! به همین سادگی! چون وقتی نماز بخوانی، یعنی بینی او را به خاک مالیدی، اما اگر نروی معلوم می شود: او تو را سرکار گذاشته! باید بدانیم که ما سه مرحله حیات داریم. عالم ذر عالم دنیا و عالم عقبا ( شامل برزخ و قیامت) در عالم ذر، مانند طرحی در ذهن طراح هستیم. خداوند می خواهد ما را حلق کند، لذا با ما صحبت می کند و راهنمایی می کند و: می گوید دنیا رفتی چکار کن، و از ما تعهد می گیرد که غیر از او کسی را خدا ندانیم. در عالم دنیا برخلاف همه موجودات، به ما اجازه تفکر و خلاقیت و تخیل می دهد. در دنیای وسیعی تخیل می کنیم، فکر خود را به هرشکلی بخواهیم جولان می دهیم. اما آن را نمی توانیم اجرایی کنیم. فقط برخی از انها را به اراده خود، می توانیم تغییر و  تبدیل کنیم. به همین جهت باید در محدوده ماده حرکت کنیم، از چیزهایی که وجود دارد استفاده کنیم، یا آنها را تغییر شکل دهیم. ولی این تمرینی است برای دنیای باقی. در دنیای باقی هر فکری به ماده تبدیل می شود. یعنی هر نیت  و خواست ما، ظاهر و بیرون هم تجسم پیدا می کند. مثلا شما میوه دوست دارید و آن را آرزو می کنید. بلافاصله آن میوه حاضرمی شود، خیالی هم نیست یعنی شما می خورید، و لذت می برید. برای همین است که نعمات خدا برای مومنان نامحدود است. یعنی از قبل محدود نشده بلکه: به اراده و خواست و آرزوی (ممایشتهون) انسان، قابل ایجاد است. فرض کنید به شما گفته اند نماز بخوانید. این نماز روز قیامت در مقابل شما مجسم می شود. مثل این است که هر نماز شما، یک انسان شده است. اگر در نماز دقت کردید و: کامل و به موقع بجا اوردید، آن شخض کامل و زیبا در جلوی شما مجسم می شود، و شما از دیدن آن شاد می شوید. و برعکس اگر با بی حوصلگی، نماز خوانده باشید، مخلوق شما ناقص الخلقه بوده، برخی ازاعضا را ندارد و یا: بصورت زشتی از بدنش آویزان است، که شما از دیدن او ناراحت می شوید، و ارزو می کنید یکبار دیگر به دنیا برگردید، و همه نماز ها را درست کنید!(یوم الحسره)بنابر این دنیای فعلی، عالم ذر مخلوقات شما است. و شما با خلق این آثار (یعنی عمل به دستورات الهی) جایگاه خود را ارتقا می بخشید. هرچه درجات شما پایین تر باشد، عذاب و حسرت شما بیشتر می شود. مثلا اگر فقط یکبار نماز خوانده باشید، می بینید همه افراد دیگر بالاتر ازشما هستند، پس انسان از سوی خدا، خالقیت را به نسبت اعمال خوب خود، به ارث می برد و جانشین او، در زمین می شود تا بر مردم و: موجودات دیگر تصرف کند( انها را به میل خود اداره کند) و: به این وسیله ضریب توسعه جهان بسیار بالاتر می رود. زیرا همانطور که خداوند در حال آفرینش است (کل یوم هو فی شان) بنداگان خاص هم در حال توسعه جهان، قدم بر می دارند به همین جهت، خداوند برخی جاها با ضمیر ما (انا لموسعون) می فرماید: ما جهان را توسعه می دهیم. خلقت های بشر در ادامه خلقت های خود محسوب میکند.  تا جهان یکپارچه در حال تکامل باشد و سررشته همه امور در دست او باشد.. پس اسنان به دنیا آمده تا خلاقیت آموخته و از معصیت دوری کند. تا خلاقیت او در حهت معکوس نباشد.

Deceive the devil!

First of all, raise your knowledge to know what we can do. Second, strengthen our theology to know what God has or gives us. Then deceive the devil and put him to work! Because we are Ashraf Creatures, however, we must not always be defensive, in order that Satan may plan and thwart us. Rather use our wisdom and let him know. For example, when they say azan, say to the devil: We thank you for the temptations! But let's go back to God for two minutes! simply! Because when you pray, it means rubbing his nose with his nose, but if it turns out: He put you to work! We need to know that we have three stages of life. The Universe of the Universe The Universe of the World and the Universe of the Universe (including Purgatory and the Resurrection) in the universe of the zodiac are like a design in the mind of the designer. God wants us to be horny, so he talks to us and guides us: He says, "Do what the world has to do, and He will make us not know Him as God except Him." Unlike all creatures in the world, it allows us to think, to be creative and to imagine. In the vast world of imagination, we flaunt our thinking in any way we can. But we can't do it. Only some of them can be transformed at will. So we have to move within the range of matter, use the things that exist, or reshape them. But this is an exercise for the rest of the world. In the rest of the world, every thought becomes matter. That is, whatever our intentions and desires, appear and exterior. For example, you like and wish the fruit. Immediately, that fruit is ready, not fanciful, meaning you eat, and enjoy. That is why God's blessings are unlimited for believers. That is, it is not restricted in advance but: it is possible to the will and desire of man. Suppose you were told to pray. This is the Day of Judgment in front of you. It is like every prayer you have become a human. If you look carefully at the prayer and: Complete it in a timely manner, that perfect and beautiful doom will appear in front of you, and you will be glad to see it. And on the contrary, if you have prayed with impatience, your creature is incomplete, lacks some organs, or: hangs ugly on its body, you are saddened to see it, and wish to return to the world once more, And make all prayers! (Yum al-Hasraah) So the present world is the world of your creatures. And you are upgrading your place by creating these works (that is, following the commandments of God). The lower your rank, the greater your agony and regret. For example, if you have only prayed once, you see that all other people are above you, so man inherits from God the creature in relation to his good deeds, and his successor is on earth to rule over people and other creatures. To conquer (to govern them at will) and: by this the coefficient of development of the world goes much higher. Because as God is creating (the whole of Yom Ho Fi Shan) special slaves are also developing in the world, so God sometimes says to us (Anna Lemosun): We develop the world. Human creations continue to be their creations. Until the unified world is evolving and he has everything in his hands. Until his creativity is in reverse.

خداع الشیطان!

بادئ ذی بدء ، ارفع من معرفتك لمعرفة ما یمكننا القیام به. ثانیاً ، عزز لاهوتنا لنعرف ما لدى الله أو یعطینا. ثم خداع الشیطان ووضعه فی العمل! لأننا أشرف مخلوقات ، ومع ذلك ، یجب ألا نكون دائماً دفاعیین ، حتى یخطط لنا الشیطان ویحبطنا. بدلا من استخدام حكمتنا واسمحوا له أن یعرف. على سبیل المثال ، عندما یقولون آذان ، قل للشیطان: نشكرك على الإغراءات! ولكن دعنا نعود إلى الله لمدة دقیقتین! الامر بهذه البساطة! لأنه عندما تصلی ، فهذا یعنی فرك أنفه ، ولكن إذا انتهت القوة: فقد وضعك فی العمل! نحتاج أن نعرف أن لدینا ثلاث مراحل من الحیاة. الكون من الكون كون العالم وكون الكون (بما فی ذلك المطهر والقیامة) فی الكون من البروج تشبه التصمیم فی ذهن المصمم. الله یریدنا أن نكون قرنیین ، لذلك یتحدث إلینا ویوجهنا: یقول: "افعل ما یجب أن یفعله العالم ، وسیجعلنا لا نعرفه كله إلا الله". على عكس جمیع المخلوقات فی العالم ، فإنه یسمح لنا بالتفكیر والإبداع والتخیل. فی عالم الخیال الواسع ، نتباهى بتفكیرنا بأی طریقة ممكنة. لكن لا یمكننا القیام بذلك. یمكن تحویل بعض منهم فقط فی الإرادة. لذلك علینا أن نتحرك ضمن نطاق المادة ، ونستخدم الأشیاء الموجودة ، أو نعید تشكیلها. لكن هذا تمرین لبقیة العالم. فی بقیة العالم ، یصبح كل فكر مسألة. هذا هو ، بغض النظر عن نوایانا ورغباتنا ، تظهر والخارج. على سبیل المثال ، ترید وترغب فی الفاكهة. على الفور ، هذه الفاكهة جاهزة ولیست خیالیة ، مما یعنی أنك تأكل وتستمتع بها. هذا هو السبب فی أن بركات الله غیر محدودة للمؤمنین. بمعنى أنه غیر مقید مسبقًا ولكن: من الممكن إرادة الإنسان ورغبته. افترض أنه قیل لك أن تصلی. هذا هو یوم القیامة أمامك. إنها مثل كل صلاة أصبحت إنسانًا. إذا كنت تهتم بالصلاة و: أكملها فی الوقت المناسب ، فسوف تتجسد تلك الهلاك التام والجمیل أمامك ، وستكون سعیدًا برؤیتها. وعلى العكس من ذلك ، إذا كنت قد صلیت بفارغ الصبر ، فإن مخلوقك غیر مكتمل ، أو یفتقر إلى بعض الأعضاء ، أو: معلق بشع على جسده ، فأنت محزن لرؤیته ، وترغب فی العودة إلى العالم مرة أخرى ، وصنع كل الصلوات (یوم الحسرة) لذا فإن العالم الحالی هو عالم مخلوقاتك. وأنت تقوم بترقیة مكانك من خلال إنشاء هذه الأعمال (). كلما انخفضت رتبتك ، زادت معاناتك وأسفك. على سبیل المثال ، إذا كنت قد صلیت مرة واحدة فقط ، فسترى أن جمیع الناس الآخرین فوقك ، لذلك یرث الإنسان من الله المخلوق فیما یتعلق بأعماله الصالحة ، وخلفه على الأرض للحكم على الناس والمخلوقات الأخرى. لقهر () و: بهذا یكون معامل تطور العالم أعلى بكثیر. لأن الله یخلق (كل یوم هو فی شان) عبید خاصون یتطورون أیضًا فی العالم ، لذلك یقول لنا الله أحیانًا (آنا لموسعون): نحن نطور العالم . تستمر إبداعات الإنسان فی أن تكون إبداعاتها. حتى یتطور العالم الموحد وهو المسؤول عن كل شیء ، لذلك ولد إیسان لتعلم الإبداع وتجنب الخطیئة. حتى إبداعه فی الاتجاه المعاكس.

Şeytanı aldat!

Əvvəlcə nə edə biləcəyimizi bilmək üçün biliklərinizi artırın. İkincisi, Allahın bizə verdiyi və ya verdiyini bilmək üçün ilahiyyatımızı gücləndirin. Sonra şeytanı aldadıb işə qoy! Biz Əşrəf məxluqlar olduğumuz üçün, Şeytanın bizi planlaşdırması və qarşısını alması üçün həmişə müdafiə olunmamalıyıq. Əksinə müdrikliyimizdən istifadə edin və ona bildirin. Məsələn, azan deyəndə şeytana deyin: Sınaqlara görə təşəkkür edirik! Ancaq iki dəqiqə Allaha qayıdaq! Bu çox sadədir! Çünki dua edərkən burnunu ovuşdurmaq deməkdir, amma güc çıxırsa: səni işə salıb! Həyatın üç mərhələsi olduğunu bilməliyik. Bürc aləmindəki Kainat Dünyası və Kainat Kainatı (Purgatory və Dirilmə daxil olmaqla) dizaynerin düşüncəsində bir dizayn kimidir. Allah bizim dəli olduğumuzu istəyir, buna görə də bizimlə danışır və bizə rəhbərlik edir: "Dünyanın nə etdiyini edin və O, Onu Allahdan başqa Allah olaraq tanımamağımızı təmin edəcək" deyir. Dünyadakı bütün varlıqlardan fərqli olaraq, düşünməyə, yaradıcı olmağa və xəyal etməyə imkan verir. Möhtəşəm xəyal dünyasında, düşüncəmizi əlimizdən gələni edə bilərik. Ancaq bunu edə bilmirik. Yalnız bəzilərinin istəyi ilə çevrilə bilər. Beləliklə, maddənin əhatəsində hərəkət etməli, mövcud olanları istifadə etməli və ya onları yenidən dəyişdirməliyik. Ancaq bu, dünyanın qalan hissəsi üçün bir məşqdir. Dünyanın qalan hissəsində hər düşüncə maddə olur. Yəni niyyətimiz və istəklərimiz nə olursa olsun, zahir və xarici olur. Məsələn, xoşunuza gəlir və meyvəni arzulayırsınız. Dərhal, bu meyvə hazırdır, xəyali deyil, yəni yeməyiniz və ləzzət aldığınız deməkdir. Buna görə möminlər üçün Allahın nemətləri hədsizdir. Yəni, əvvəlcədən məhdudlaşmır, ancaq: insanın istəyi və istəyi ilə mümkündür. Tutaq ki, dua et. Bu, qarşınızdakı Qiyamət günüdür. İnsana çevrilən hər namaz kimidir. Namazı diqqətlə nəzərdən keçirsəniz və: Vaxtında tamamlayın, bu mükəmməl və gözəl bir əzab qarşınızda görünəcək və buna şad olacaqsınız. Və əksinə, səbirsizliklə dua etmisinizsə, varlığınız yarımçıqdır, bəzi orqanlar yoxdursa və ya: bədəninə çirkin asılıbsa, onu görmək üçün kədərlənirsiniz və bir daha dünyaya qayıtmaq arzusunuz, Və bütün namazlarınızı qılın! (Yum əl-Həsrə) Beləliklə, indiki dünya sizin yaradılanl

نوع اخبار :
برچسب : شیطان را گول بزنیم!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :