ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
چهارشنبه 15 آبان 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

از انجا که انقلاب اسلامی چون سیل خروشان، همه دنیا را در هم می نوردد، و ضایعات انسانی و آشغالهای دوست داشتنی را، به دریا می ریزد لذا توصیه هایی به آنها می شود که: از منافقین درس بگیرند: انها هر جا می روند، سیل انقلاب به آنجا می رسد و انها را جارو می کند. سالها در عراق جا خوش کردند و به انواع دریوزگی ها، از فبیل جاسوسی و قوادی و روسپی گری تن دادند، ولی عاقبت از انجا رانده شده، و محل را تحویل انقلاب اسلامی عراق دادند. در سوریه و لبنان و یمن فلسطین جایی ندارند، چون مرکز مقاومت اسلامی و دشمن انها و: هرچه مزدور کثیف بیگانه می باشد. لذا به انهاییکه جوگیر شده! و خارج نشنینی را برگزیده اند، توصیه می شود هرچه زودتر از خواب بیدار شوند، و توهمات را دور بریزند. اخیرا شخصی به نام حسینی دچار این توهم شده، که با چند چشمک زدن(آنهم با چشمان باباقوری) در سخنرانی ها، بتواند انقلاب اسلامی را کند یا متوقف و یا نابود کند! البته وجود ایشان غنیمت است، که نشان داد ضد انقلاب هم به جکومت سادات جهانی پیوست و: دیگر ضد انقلاب ها وجود خارجی ندارد. مگر اینکه ثابت شود ایشان زنازاده، یا به دروغ خود را حسینی نام نهاده، و یا اشتباها در بین برادرانش پذیرفته شده بوده باشد. والا لفظ حسینی یعنی نواده  و فرزندان خلف: امام حسین ع  و شجره طیبه سادات. آنها نیز مانند ارتش سایبری بدون مرز هستند، و مایل هستند به هر کجا بروند، ولی با خود ویروس ضد خبر را حمل می کنند، یعنی باوجود اینکه زبان آنها برضد جمهوری اسلامی است، ولی گوشت و پوست آنها دروغگویی زبانشان را آشکار می کند. هیچکس در دنیا به  ضد انقلاب بودن آنها اطمینان ندارد. حتی سازمان های جاسوسی آلمان و انگلیس و آمریکا، که تامین کننده مالی انها هستند، میدانند که دروغ می گوید ولی باز: برای چند روزه هم دل خود را به این دروغ ها خوش کرده اند. به همین دلیل تعداد کسانی که هر روز توبه  و به انقلاب برمی گردند، بیشتر شده است واین را از دستگیری وافشا سرکردگان آنها، میتوان فهمید چرا که دستیابی به آنان، بسیار مشکل است و همکاری زیر دستان شان را می طلبد. اگر انها حتی در دلشلن هم هم توبه کنند، قبول است زیرا میتوانند: بودجه و امکانات را حفظ کنند. میتوانند به عنوان سفیر ها یا حاکمان آینده اروپا و امریکا عمل کنند. بدانند که امریکا و اروپا، فروپاشیده و و چیزی از انها باقی نیست. اگر اسکلتی هم در کار است، از همان ضد انقلاب های ایرانی درست شده. اگر ضربه نهایی وارد شود، همه آنها خرد خواهند شد. خودتان قضاوت کنید: آمریکایی که 22تریلیون دلار بدهی دارد یا اروپا، چطور میتواند ادامه دهد؟ ولذا وجود دولت ترامپ و دولتهای اروپایی، منوط است به وجود ضدانقلاب ایران، تا با دادن طرح های رذیلانه و دزدی های: دریایی و خشکی آنها را سرپا نگهدارد. اما اگر کمی دقت کنند، میتوانند خودشان بجای انها بروند. یعنی لازم نیست به تهران بیایند، و حکومت تهران را تصاحب کنند! بلکه همانجا را تصاحب کنند، برایشان راحت تر است. در همین مدت هم دیده اند که روسای دولتهای غربی، چقدر مطیع آنان هستند و تمام مخالفت های خود با تهران را، به اعتبار انها انجام می دهند. به عبارت ساده تر، روسای جمهور آمریکا و اروپا و استرالیا، و حتی پادشاه عربستان و بحرین و استرالیا و .. همه فکر می کنند: شماها پیروز میدان هستید، لذا به اعتبار اینکه جمهوری اسلامی نابود می شود، با شما بسته اند. این هم موضوعی است که شما، در ذهن آنها ایجاد کرده اید. لذا وقتی می بینید ممکن است در سیل غرق شوید، بهتر است موج سواری کنید و: با سیل به همه جای دنیا بروید. به شرط آنکه بعد خود را گم نکنید.

Advise the Opposition!

Since the Islamic Revolution, like a raging flood, sweeps the whole world, and dumps human waste and lovely junk into the sea, they are advised to: Learn from the hypocrites: They go everywhere, The flood of revolution arrives and sweeps them away. They settled in Iraq for years and adopted all kinds of secrets, espionage and prostitution, but eventually they were driven out and handed over to the Islamic Revolution in Iraq. They have no place in Syria, Lebanon, and Yemen, because they are the center of Islamic resistance and their enemy and: all the dirty mercenaries are aliens. So to the one who got caught! And they have opted for a seat outside, it is advisable to wake up early, and dispel the illusions. Recently, a man named Hosseini has the illusion that he can either stop or destroy the Islamic Revolution with a few flashes of speech! Of course, their existence is a trophy, which indicates that the counter-revolutionary has joined the Sadat government of the world and: there is no foreign counter-revolutionary. Unless it is proved that he has been called Zanazadeh, either falsely called Hussein, or has been mistakenly accepted by his brothers. Wala Hosseini means grandchildren and offspring of Imam Hussein and Shajara Tayebeh Sadat. They are like the borderless cyber army, and they want to go everywhere, but carry the anti-virus virus with them, even though their language is against the Islamic Republic, but their flesh and skin reveal lies. No one in the world is sure of their counter-revolution. Even the German, British, and American spy agencies that finance them know that they are lying, but again: for a few days they have been fond of these lies. For this reason, the number of those who repent and go back to the revolution every day has increased, and this can be understood from the arrests of their leaders, because it is very difficult to reach them and it requires cooperation under their control. If they even repent, they can agree because they can: maintain their budget and facilities. They can act as ambassadors or future rulers of Europe and America. To know that America and Europe are collapsing and nothing is left of them. If there is a skeleton, it is made of the same Iranian counter-revolutionaries. If the final blow comes, they will all be crushed. Judge for yourself: How can an American with $ 22 trillion in debt or Europe continue? Therefore, the existence of the Trump administration and European governments depends on the existence of the Iranian counter-revolution to shield them from vicious schemes and piracy: onshore and offshore. But if they are a little careful, they can go their own way. That is, they do not need to come to Tehran and take over the government of Tehran! But to take possession of it is easier for them. At the same time, they have seen how obedient the heads of Western governments are to their credibility with all their opposition to Tehran. Simply put, the presidents of the US, Europe and Australia, and even the king of Saudi Arabia, Bahrain, and Australia. Everyone thinks: You are the victors of the field, so they are locked in the credibility of the Islamic Republic being destroyed. This is also a subject that you have created in their minds. So when you see you might be overwhelmed by the flood, you better surf and: Flood everywhere in the world. Provided you don't lose your next.

تقدیم المشورة للمعارضة!

نظرًا لأن الثورة الإسلامیة ، مثل الفیضان المستعر ، تجتاح العالم بأسره ، وتفریغ النفایات البشریة والخردة الرائعة فی البحر ، یُنصح بما یلی: التعلم من المنافقین: إنهم یذهبون إلى كل مكان ، طوفان الثورة یصل ویكتسحهم. لقد استقروا فی العراق لسنوات واعتمدوا جمیع أنواع الأسرار والتجسس والدعارة ، لكن فی النهایة تم طردهم وتسلیمهم إلى الثورة الإسلامیة فی العراق. لیس لهم مكان فی سوریا ولبنان والیمن ، لأنهم مركز المقاومة الإسلامیة وعدوهم ، وجمیع المرتزقة القذرین أجانب. لذلك إلى الشخص الذی ألقی القبض علیه! وقد اختاروا الحصول على مقعد فی الخارج ، یُنصح بالاستیقاظ مبكرًا وتبدید الأوهام. فی الآونة الأخیرة ، رجل یدعى حسینی لدیه وهم أنه یستطیع إما أن یوقف الثورة الإسلامیة أو یدمرها ببضع ومضات من الكلام! بالطبع ، إن وجودهم عبارة عن كأس ، مما یدل على أن الثورة المعادیة قد انضمت إلى حكومة السادات فی العالم و: لا یوجد معادٍ أجنبی للثورة. ما لم یثبت أنه قد تم استدعاؤه زنزاده ، إما زائفًا باسم حسین ، أو تم قبوله عن طریق الخطأ من قبل إخوته. ولا حسینی تعنی أحفاد وذریة الإمام حسین وشجرة طیبه السادات. إنهم مثل الجیش السیبرانی الذی لا حدود له ، ویریدون الذهاب إلى كل مكان ، لكنهم یحملون فیروس مكافحة الفیروسات معهم ، على الرغم من أن لغتهم ضد الجمهوریة الإسلامیة ، ولكن جسدهم وبشرتهم یكشفون عن الأكاذیب. لا أحد فی العالم متأكد من ثورتهم المضادة. حتى وكالات التجسس الألمانیة والبریطانیة والأمریكیة التی تمولهم تعلم أنهم یكذبون ، لكن مرة أخرى: لقد كانوا مولعین بهذه الأكاذیب لبضعة أیام. لهذا السبب ، زاد عدد الذین یتوبون ویعودون إلى الثورة كل یوم ، ویمكن فهم ذلك من خلال اعتقال قادتهم ، لأنه من الصعب للغایة الوصول إلیهم ویتطلب تعاونًا تحت سیطرتهم. إذا تابوا ، فیمكنهم الاتفاق لأنه یمكنهم: الحفاظ على میزانیتهم ​​وتسهیلاتهم. یمكنهم العمل كسفراء أو حكام المستقبل لأوروبا وأمریكا. لنعرف أن أمریكا وأوروبا ینهاران ولم یتبق منها شیء. إذا كان هناك هیكل عظمی ، فهو مصنوع من نفس الإیرانیین المعارضین للثورة. إذا جاءت الضربة النهائیة ، فسیتم سحقهم جمیعًا. احكم على نفسك: كیف یمكن لأمیركی لدیه 22 تریلیون دولار من الدین أو أوروبا أن یستمر؟ لذلك ، یعتمد وجود إدارة ترامب والحكومات الأوروبیة على وجود الثورة المضادة الإیرانیة لحمایتها من المخططات الشرسة والقرصنة: البریة والبحریة. ولكن إذا كانوا حذرین بعض الشیء ، فیمكنهم السیر بطریقتهم الخاصة. أی أنهم لا یحتاجون إلى المجیء إلى طهران وتولی حكومة طهران! لكن الاستیلاء علیها أسهل بالنسبة لهم. فی الوقت نفسه ، رأوا مدى طاعة رؤساء الحكومات الغربیة لمصداقیتهم بكل معارضتهم لطهران. ببساطة ، رؤساء الولایات المتحدة وأوروبا وأسترالیا ، وحتى ملك المملكة العربیة السعودیة والبحرین وأسترالیا ، إلخ. جمیعهم یفكرون: أنت المنتصر فی هذا المجال ، لذلك فهم محبوسون فی مصداقیة الجمهوریة الإسلامیة التی یتم تدمیرها. هذا أیضًا موضوع قمت بإنشائه فی عقولهم. لذلك عندما ترى أنه قد تغمرك الفیضانات ، فإنك تتصفح بشكل أفضل و: الفیضان فی كل مكان فی العالم. شریطة أن لا تفقد الخاص بك المقبل.

Müxalifətə məsləhət ver!

İslam İnqilabı şiddətli bir sel kimi bütün dünyanı süpürdükcə və insan tullantılarını və sevimli çirkləri dənizə atdığından, tövsiyə olunur: münafiqlərdən öyrənin: Onlar hər yerə gedirlər, İnqilab seli gəlib onları süpürür. İllərlə İraqda məskunlaşdılar və hər cür sirləri, casusluq və fahişəliyi mənimsədilər, lakin nəticədə qovulub İraqdakı İslam İnqilabına təhvil verildi. Onların Suriyada, Livanda və Yəməndə yeri yoxdur, çünki İslam müqavimətinin mərkəzi və düşməni və bütün çirkli muzdlular əcnəbilərdir. Buna görə tutulan şəxsə! Çöldə oturacaq seçdilər, erkən oyanmaq və illüziyaları dağıtmaq məsləhətdir. Bu yaxınlarda, Hüseyni adlı bir adam, İslam İnqilabını dayandıra və ya bir neçə parıldayan nitqlə məhv edə biləcəyi xəyalına sahibdir! Əlbətdə ki, onların mövcudluğu bir inqilabın dünyanın Sadat hökumətinə qatıldığını və xarici əks-inqilabçı olmadığını göstərən bir kubokdur. Sübut edilmədikdə, onun ya Hüseyn kimi uydurulmuş Zanazadə adlandırıldığı, ya da qardaşları tərəfindən səhvən qəbul edildiyi təsdiqlənməmişdir. Wala Hüseyni, İmam Hüseyn və Şajara Tayebeh Sadat'ın nəvələri və övladları deməkdir. Sərhədsiz kiber ordusuna bənzəyirlər və hər yerə getmək istəyirlər, amma dilləri İslam Respublikasına qarşı olsa da, onların əti və dəriləri yalanları üzə çıxarsa da, antivirus virusunu özləri ilə aparırlar. Dünyada heç kim onların əks-inqilabından əmin deyil. Hətta onları maliyyələşdirən Alman, İngilis və Amerika casus agentlikləri yalan danışdıqlarını bilirlər, amma yenə də: bir neçə gündür ki, bu yalanları seviblər. Bu səbəblə hər gün tövbə edib inqilaba qayıdanların sayı artdı və bunu liderlərinin həbslərindən də başa düşmək olar, çünki onlara çatmaq çox çətindir və onların nəzarəti altın

نوع اخبار :
برچسب : توصیه به اپوزیسیون!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :