ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
جمعه 10 آبان 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

آتش کالیفرنیا همچنان زبانه می کشد و: خود را به لس آنجلس می رساند، حالا باید مردم بی گناه لس آنجلس هم، در اتش غضب الهی بسوزند، چرا که روسپی ها وقواد ها را برخود راهبر دانستند. و از انان حمایت کردند.  چهل سال است که انجا مرکزی برای توطئه: برعلیه ام القرای اسلام یعنی تهران و قم شده است، و کسی نیست که از انها جلوگیری کند. تهرانی ها که در 10هزار کیلومتری ان هسند، دستشان نمی رسد تا همچون گذشته، مانند رعد بر سر آنها بریزند، و مانند سیل بنیان شان را بر باد دهند. مردم آنجا نیز اگر خوشحال نبودند، لا اقل ساکت بودند. و این جرم کمی نیست. و خداوند 40سال صبر کرد تا: آنها به خود آیند و دست از دشمنی با اسلام و قران بردارند. حالا دیگر آخر خط است. باید به آتش جهنمی که خود درست کرده اند، بسوزند و خانمان شان برباد برود. خواننده ها و نوازندگان وطنی که: در انجا خوش می گذراندند و برریش اسلام و مسلمین، می خندیدند حالا باید شاهد: سوخته شدن کاباره ها و قمارخانه هاو روسپی خانه های خود باشند، هیچ راه فراری هم ندارند، نه می تواند پیش بروند و نه را پس دارند. چهل سال به آنها وقت داده شد، تا توبه کنند. ولی انها فکر کردند: خودشان برحق هستند. و دیگران را دیو و دد معرفی کردند. حالا فقط چند روز فرصت دارند! تا قبل از انکه جزغاله شوند توبه کنند. گریه کنند و بربالای کوه بروند، و از خداوند بخواهند که باران رحمت را بفرستد، و این آتش را خاموش کند. گرچه هنوز غرور و نابخردی آنها، اجازه نمی دهد زیرا هنوز آمریکا را، خدای خود می دانند و و فکر می کنند: تکنولوژی به کمک شان خواهد آمد. ولی دیگر تکنولوژی در کار نیست! در این چند روزه که آتش، مثل شیر می غرد و پیش می رود، همه امکانات بکار گرفته شد، ولی فقط 15درصد آتش را مهار کردند! آنهم بعد از سوزاندن و از بین بردن. همه قدرت آمریکا با تمام دستگاههای پیش برنده هم، دست بیکی کنند در مقابل این آتش توفنده کاری از پیش نمی برند. قدرت طلبان آمریکا هم، اصلا به فکر انها نیستند. به استیضاح همدیگر مشغولند، و فرافکنی های خود برعلیه ایران را ادامه می دهند. انتظار می رفت که مانند ایران عمل کنند، ولی چنین نشد. در ایران وقتی سیل آمد، همه جا را تعطیل کردند و: همه امکانات را به مناطق سیل زده فرستادند. حتی بیم حمله پهباد های آمریکایی، باعث نشد تا سپاه و ارتش لجستیک خود را، به مناطق سیل زده نفرستد. اگر دولتمردان آمریکا ختی یک کمک فکری، از ایران می خواستند هرگز این آتش، این همه خشن نمی شد. ریزگردها در خوزستان غوغا می کرد، دولتمردان آمریکایی منتظر بودند تا: از آن ضربه ای بسازند و: اسلام را نابود کنند! ولی کاشتن درختان زیاد در: مناطق بیابانی و در کنار ان، دعا برای باران باعث شد تا: همه چیز فراموش شود! ولی دشمنان از پا ننشستند و گفتند: حکومت ایران ابر ها را بیش از حد، باران زا کرده تا مردم خوزستان را سیل ببرد! اگر راست می گفتند، چرا الان از ایران نمی خواهند تا: ابرهای کالیفرنیا را هم باران زا کنند؟ مانند سال قبل؟ آیا مردم آمریکا فراموش کردند که: آتش سوزی سال قبل هم وحشتناک بود، ولی با یک باران خاموش شد؟  مردم کالیفرنیا به خدا برگردید!عناصر فاسد را از خود دور کنید، اولین جمهوری اسلامی قاره آمریکا را برپا کنید. به فرزندان تان رحم کنید  نباید آنها بخاطر گنهکاری و سوء رفتار های شما، آواره جاهای دیگر شوند و آتش سوزی برای انها یک کابوس شود. از اتش نشان های ایران کمک بخواهند، از ارتش و سپاه مدد بگیرند. دردل خود با خداوند عهد ببندید تا: دیگر دور فساد نروید. قمار بازان و شرابخوران و مفسدان اخلاقی را از خود دور کنید.

Hell Of Los Angeles

The California fire still rages on: It reaches Los Angeles, now innocent Los Angeles people have to burn in the fire of divine wrath, because the prostitutes saw the events as guides. And supported them. It has been a center of conspiracy for forty years: it has been against Umm al-Qura'i Islam ie Tehran and Qom, and there is no one to stop them. The Tehranians, which are 10,000 kilometers away, cannot reach their throats like they used to, and flood their foundations like a flood. The people there, if they were not happy, were at least silent. And this is not a small crime. And God waited 40 years for them to come and stop their hostility to Islam and the Koran. Now it's the end of the line. They have to burn the hell fire they have made, and their house is gone. Home-grown singers and musicians who: They used to live there and laugh at Islam and Muslims now have to see: Burning nightclubs and casinos and prostitutes have their own homes, they have no escape, neither can they go They have it back. They were given forty years to repent. But they thought: they are right. And others were introduced by Dave and Ded. They only have a few days left! They will repent before they are broken. Cry and go up the mountain, and ask God to send the rain of mercy, and extinguish this fire. However, their pride still does not allow, because they still know America and their God and think: Technology will help them. But no more technology! In this few days when the fire was roaring like a lion, all the possibilities were used, but they only controlled 15% of the fire! Even after being burned and destroyed. All American power, with all its propulsion, will do nothing in the face of this crash. American powerists, too, don't care. They are imposing on each other, and they continue their smuggling against Iran. They were expected to act like Iran, but it didn't. In Iran, when the floods hit, they shut down everywhere: they sent all facilities to the flooded areas. Even fears of an American drone attack would not send its troops and their logistical armies into the flooded areas. If the American statesmen had any intellectual help, Iran would never have wanted this fire, it would have been so violent. The thunderstorms were raging in Khuzestan, the American statesmen were waiting to: blow it up and destroy Islam! But planting a lot of trees in the wilderness and beside it, praying for rain made it: forget everything! But the enemies did not stop and said: "The Iranian government has been overcast, raining to flood the people of Khuzestan!" If they were right, why don't they just ask Iran to: Rain the California Clouds? Like last year? Did the American people forget that: The fire was terrible last year, but was extinguished by a rain? Return to God, people of California! Get rid of the corrupt elements, establish the first Islamic Republic of America. Have mercy on your children, they should not be displaced elsewhere because of your guilt and misconduct, and the fires become a nightmare for them. Seek help from Iranian firefighters, help from army and army. Covenant with the Lord in your dealings so that: no more corruption. Avoid gamblers, wine-makers, and morals.

جحیم لوس أنجلوس

ما زال حریق كالیفورنیا مستمرا: إنه یصل إلى لوس أنجلوس ، والآن یتعین على الأبریاء فی لوس أنجلوس أن یحترقوا فی نار الغضب الإلهی ، لأن البغایا رأوا الأحداث بمثابة مرشدین. وأیدهم. لقد كان مركزًا للتآمر منذ أربعین عامًا: لقد كان ضد أم القرى الإسلامیة أی طهران وقم ، ولیس هناك من یمنعهم. لا یستطیع الإیرانیون ، على بعد حوالی 10 آلاف كیلومتر ، الوصول إلى حلقهم كما اعتادوا ، مثل الفیضان ، ویفجرون أسسهم مثل الفیضان. كان الناس هناك ، إذا لم یكونوا سعداء ، على الأقل صامتین. وهذه لیست جریمة صغیرة. وانتظر الله 40 سنة لیأتوا ووقفوا عداءهم للإسلام والقرآن. الآن هو نهایة السطر. علیهم أن یحرقوا نار جهنم التی صنعوها ، وذهب منزلهم. المغنون والموسیقیون المحلیون: الذین اعتادوا العیش هناك ویضحكون على الإسلام والمسلمین ، یجب أن یروا الآن: إن النوادی اللیلیة المحترقة والكازینوهات والبغایا لدیهن منازل خاصة بهن ، ولا یمكنهن الهرب ، ولا یمكنهن الذهاب لدیهم مرة أخرى. لقد أعطوا أربعین سنة للتوبة. لكنهم اعتقدوا: إنهم على حق. وقدم آخرون دیف ودید. لم یتبق لهم سوى بضعة أیام! سوف یتوبون قبل أن یكسروا. ابكی وصعد الجبل ، واسأل الله أن یرسل مطر الرحمة ، ویطفئ هذه النار. ومع ذلك ، فخرهم لا یزال غیر مسموح به ، لأنهم ما زالوا یعرفون أمریكا وإلههم ویفكرون: التكنولوجیا ستساعدهم. ولكن لا مزید من التكنولوجیا! فی هذه الأیام القلیلة التی كانت فیها النار تصرخ كالأسد ، تم استخدام كل الاحتمالات ، لكنهم سیطروا فقط على 15 ٪ من النار! حتى بعد حرقها وتدمیرها. كل القوة الأمریكیة ، بكل ما لدیها من قوة دفع ، لن تفعل شیئًا فی مواجهة هذا الانهیار. القوى الأمریكیة ، أیضًا ، لا تهتم. إنهم یفرضون على بعضهم البعض ، ویواصلون تهریبهم ضد إیران. كان من المتوقع أن یتصرفوا مثل إیران ، لكن هذا لم یحدث. فی إیران ، عندما ضربت الفیضانات ، أغلقوا فی كل مكان: أرسلوا جمیع المرافق إلى المناطق التی اجتاحتها الفیضانات. حتى المخاوف من هجوم طائرة أمریكیة بدون طیار لن ترسل قواتها وجیوشها اللوجستیة إلى المناطق التی اجتاحتها الفیضانات. لو حصل رجال الدولة الأمریكیون على أی مساعدة فكریة ، لما أرادت إیران إطلاقًا هذه النار ، لكانت عنیفة جدًا. كانت العواصف الرعدیة مشتعلة فی خوزستان ، وكان رجال الدولة الأمریكیون ینتظرون: تفجیرها وتدمیر الإسلام! لكن غرس الكثیر من الأشجار فی البریة وبجوارها ، الصلاة من أجل المطر جعلها: أنسى كل شیء! لكن الأعداء لم یتوقفوا وقالوا: "الحكومة الإیرانیة غارقة ، تمطر لإغراق أهل خوزستان!" إذا كانوا على حق ، فلماذا لا یطلبون من إیران فقط: أمطار غیوم كالیفورنیا؟ مثل العام الماضی؟ هل نسی الشعب الأمریكی أن: الحریق كان فظیعًا فی العام الماضی ، ولكن تم إطفاءه بسبب المطر؟ ارجع إلى الله یا أهل كالیفورنیا! تخلص من العناصر الفاسدة ، أسس أول جمهوریة إسلامیة أمریكیة. ارحم أطفالك ، لا ینبغی تهجیرهم فی مكان آخر بسبب ذنبك وسوء سلوكك ، وتصبح الحرائق كابوسًا لهم. طلب المساعدة من رجال الإطفاء الإیرانیین ، ومساعدة الجیش والجیش. العهد مع الرب فی تعاملك بحیث: لا مزید من الفساد. تجنب المقامرین ، وصانعی النبیذ ، والأخلاق.

Los Angeles'ın Cehennemi

California ateşi hala devam ediyor: Los Angeles'a ulaştı, şimdi masum Los Angeles halkı ilahi gazabı ateşinde yakmak zorunda kaldı, çünkü fahişeler olayları rehber olarak gördü. Ve onları destekliyorum. Kırk yıl boyunca bir komplo merkezi olmuştur: Tahran ve Qom gibi İslami Kur'an-ı Kerim'e karşıydı ve onları durduracak kimse yok. 10.000 kilometre uzaklıktaki Tahranlılar, eskisi gibi boğazlarına varamazlar ve vakıflarını bir sel gibi su basarlar. Oradaki insanlar, mutlu olmasalardı, en azından sessiz kaldılar. Ve bu küçük bir suç değil. Ve Tanrı onların gelmesi ve İslam'a ve Kur'an'a karşı düşmanlıklarını durdurmaları için 40 yıl bekledi. Şimdi çizginin sonu. Yaptıkları cehennem ateşini yakmak zorundalar ve evleri gitti. Evde yetişen şarkıcılar ve müzisyenler: Orada yaşıyorlardı ve İslam'da ve Müslümanlarda gülerlerdi artık görmek zorundalar: Yanan gece kulüpleri ve kumarhaneler ve fahişelerin kendi evleri var, kaçışları yok, onlar da gidemez Geri aldılar. Kırk yıl tövbe ettiler. Ama düşündüler: haklılar. Ve diğerleri Dave ve Ded tarafından tanıtıldı. Sadece birkaç günleri kaldı! Bozulmadan önce tövbe edecekler. Ağlayın ve dağa çıkın ve Tanrı'dan merhamet yağmuru göndermesini ve bu yangını söndürmesini isteyin. Ancak, gururları hala izin vermiyor, çünkü hala Amerika'yı ve Tanrılarını tanıyorlar ve düşünüyorlar: Teknoloji onlara yardım edecek. Ama artık teknoloji yok! Ateşin aslan gibi kükreyen bu birkaç günde, tüm olasılıklar kullanılıyordu, ancak yangının sadece% 15'ini kontrol ediyorlardı! Yakıldıktan ve yok edildikten sonra bile. Tüm Amerikan gücü, bütün gücüyle, bu çarpışma karşısında hiçbir şey yapmaz. Amerikalı güççülerin de umrunda değil. Birbirlerine empoze ediyorlar ve İran'a kaçakçılığa devam ediyorlar. İran gibi davranmaları bekleniyordu ama olmadı. İran'da su baskınları başladığında her yerde durdular: tüm tesisleri su altındaki alanlara gönderdiler. Bir Amerikan dron saldırısından duyulan korku bile, birliklerini ve lojistik ordularını su altındaki alanlara göndermez. Amerikan devlet adamlaraçının

نوع اخبار :
برچسب : جهنم لس آنجلس،
لینک ها :
چهارشنبه 15 آبان 1398 07:04 ق.ظ
fairly tempo de duração do tadalafil [url=http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php]viagrapid.com[/url] under tadalafil generico seguridad social
relatively can i take tadalafil 20 mg daily viagrapid.com
abroad ciri obat tadalafil asli below tadalafil generic walgreens http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php definitely
nhs prescription for tadalafil
سه شنبه 14 آبان 1398 04:54 ب.ظ
tourist tadalafil sube o baja la presion [url=http://www.cialisps.com/]how much does cialis cost[/url] else tadalafil tablet colour hopefully tadalafil
rezeptfrei 20mg generic cialis fresh nebenwirkungen bei einnahme
von tadalafil twice effetti e controindicazioni del tadalafil http://www.cialisps.com/ tonight tadalafil yetkili satıcı
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :