ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

از کسی که امید به او دارد. لذا قهر کردن مردم با خدا، به معنی دشمنی با خدا یا انکار او نیست. بلکه امید توجه بیشتر را دارند. یعنی با قهر کردن می خواهند: امتیازات بیشتری از خدا بگیرند. همانطور که بچه ها هم به این شکل عمل می کنند. لذا دستور اسلامی این است که: اگر کسی قهر کرد شما آنها را آشتی دهید، و از قهرشده بخواهید توجه بیشتری به: قهر کننده داشته باشد. یا اینکه گفته شده: نگذارید مدت قهر طولانی شود. پس یک اصل مسلم است که: قهر با دوستان است نه با دشمنان. متاسفانه در ابعاد سیاسی، این موضوع خلط می شود! یکی از مسئولین شاید از سرنادانی گفته است که: چهل سال است نمی دانیم با دنیا تعامل کنیم، یا خیر! او نمی داند طرف قهر همیشه دوستان هستند، والا بین دشمنان که قهر معنی ندارد. چون دشمنان از همدیگر جز دشمنی انتظار نمیرود. بحث امیداواری و یا انتظار خیر از انها، امری بیهوده است. وقتی که ایران با عربستان دشمن است، نه بخاطر مسائل شخصی یا پیش پا افتاده است. بلکه اساسا رژیم آل سعود، برپایه خون ریزی بنا شده، و با کشتن شیعیان ادامه پیدا کرده. از همان ابتدا که در فیلم سلطان شن ها می بینیم، از مردم مکه و مدینه آنقدر کشتار می کنند، که مسجد پیامبر پر از خون می شود. بعد هم با خونهای تازه: مسلمانان کشته شده، وضو می گیرند و نماز می خوانند. آنها همه آثار تاریخی را در مکه و مدینه تخریب کردند، وهنوز هم اجازه باز سازی بقیع را نمی دهند. یا اسرائیل همینطور: تاریخ فلسطین گواه است که: آنها جز ترور و کشتار کاری نداشتند. آنهم از کسانی که هیچ گناهی نداشته، در سرزمین خود کشته می شدند، و زمین های انها غصب می شد. وهنوز هم بعد از 70سال اجازه باز گشت به آنان نمی دهند. سفید پوستان نژاد پرست آمریکا از این بدتر! آنها سرخپوستان را با کشتار وسیع، از سرزمین های خود بیرون کرده اند، هنوز هم راضی نیستند که: حق سرخپوستان را بدهند یا: به اشتباهات خود اعتراف کنند. بنایر این زر وزور و تزویر، یا همان امپریالیسم و صهیونیزم و ارتجاع عرب، دشمنان اصلی بشر هستند. و انقلاب اسلامی اساسا با انها در تضاد است. و تا موقعی که اشتباهات خود را جبران نکنند، و صاحبان حق را راضی نکنند، دشمنی انقلاب اسلامی با آنها ادامه دارد. پس معنی ندارد ما بگوییم هنوز مشخص نیست! خط امام خمینی و بعدا خط امام خامنه ای، همین است. و تا حالا تغییر نکرده که: کسی بخواهد صحبت از نمی دانیم! بکند. مشکل آنها هم همین جا است. آنها تمام دنیایشان: صهیونیزم وامپریالیزم و ارتجاع عرب است. وبقیه را دنیا نمی دانند! یعنی اگر سازمان ملل 197 کشور عضو داشته باشد، و فیفا 202عضو! فقط سه تای انها مهم هستند، بقیه داخل آدمیزاد نیستند. بنابر این تعامل با دنیا در نظر انها، یعنی به رسمیت شناختن اسرائیل، آل سعود و آمریکایی های نژاد پرست است. لذا تعامل با 194 کشور دیگر ارزشی ندارد، و اصلا نباید به حساب بیاید. به همین دلیل گاهی توهم به انها دست می دهد و: فکر می کنند مقام معظم رهبری گفته که: با امریکا مذاکره کنید، و گاهی می گوید مذاکره نکنید! یا گاهی می گوید اسرائیل را به رسمیت بشناسید، و گاهی می گوید نشناسید. و یا آل سعود همینطور. ولی انها بدانند ما با همه دنیا تعامل داریم، جز این سه کشور، که نماد استکبار جهانی هستند. تعامل با آنها مشروط به آن که: دست از ظلم و ستم بردارند. و حقوق پایمال کرده دیگران را پس بدهند. اگر نتانیاهو به آمریکا برود، و برای خودش کشاورزی کند، کسی با او کاری ندارد! یا اگر ترامپ در برج خود بنشیند، و تجارت کند و یا آل سعود، به درعا برگردند و دامداری کنند، کسی با انها کاری ندارد! دنیا گلستان می شود. ایا درک این مسئله خیلی سخت است؟

Who does man love?

From someone who hopes for him. Therefore, being angry with God does not mean to disobey God or deny Him. Rather, they hope for more attention. That is, they want to be angry: to receive more concessions from God. As kids do. So the Islamic command is: If anyone gets angry you should reconcile them, and ask the angry one to pay more attention to: the angry one. Or as it is said: don't let the rage last long. So one thing is for sure: Anger is with friends, not with enemies. Unfortunately, in political terms, this is confused! One of the officials may have said in a citation: "For forty years we do not know how to interact with the world, or not!" He does not know the side of the hero are always friends, above all the enemies that the hero does not mean. Because the enemies are not expected to be apart from the enemy. It is futile to hope for or expect good news from them. When Iran is hostile to Saudi Arabia, it is not for personal or trivial matters. Rather, the Al-Saud regime was founded on bloodshed and continued to kill the Shiites. From the very beginning we see in the movie Sultan of the Sands, they kill so many people in Mecca and Medina that the mosque of the Prophet is filled with blood. And then with fresh blood: Muslims killed, wooed and prayed. They destroyed all the monuments in Mecca and Medina, and still do not allow the rest to be restored. Or Israel as well: Palestinian history bears witness: they had nothing but assassination and killing. Those who had no sin were killed on their land, and their land was usurped. And still they are not allowed to return after 70 years. More racist white Americans than this! They have expelled the Indians from their lands by mass slaughter, still not content to: give the Indians the right or: confess their mistakes. The founders of this shining arm, or imperialism, Zionism and Arab reaction, are the main enemies of mankind. And the Islamic Revolution is basically at odds with them. And as long as they do not make up for their mistakes, and the right-holders are not satisfied, the enmity of the Islamic Revolution continues with them. So it doesn't make sense to say it's not clear yet! This is the line of Imam Khomeini and later the line of Imam Khamenei. And so far it has not changed: Someone wants to talk about we do not know! Do it. That's where their problem is. They are their whole world: Zionism, imperialism and Arab reaction. The rest of the world is not known! That is, if the UN has 197 member states, and FIFA 202! Only three of them are important, the rest are not inside humans. So engaging with the world is, in their view, the recognition of Israel, al-Saud, and racist Americans. So interacting with 194 other countries is of no value, and should not be taken into account. That's why they sometimes give them the illusion that: They think the supreme leader has said, "Negotiate with America, and sometimes say don't negotiate!" Or sometimes he says to recognize Israel, and sometimes he says you don't. Or: al-Saudi as well. But they know that we are interacting with the rest of the world, except for the three countries that symbolize global arrogance. Interact with them on the condition that they stop oppression. And trample on others' rights. If Netanyahu goes to America, and does farming for himself, nobody has anything to do with him! Or if Trump sits in his tower, and trades or Al Saud, go back to Deraa and farm, nobody has anything to do with them! The world is becoming a flower. Is this difficult to understand?

من یحب الرجل؟

من شخص یأمل له. لذلك ، الغضب من الله لا یعنی عصیان الله أو إنكاره. بدلا من ذلك ، یأملون فی المزید من الاهتمام. أی أنهم یریدون أن یكونوا غاضبین: لتلقی المزید من التنازلات من الله. كما یفعل الأطفال. فالأمر الإسلامی هو: إذا غضب أحد ، فعلیك التوفیق بینهما ، واطلب من الغاضب أن یولی المزید من الاهتمام: الأمر الغاضب. أو كما یقال: لا تدع الغضب یدوم طویلًا. شیء واحد مؤكد: الغضب مع الأصدقاء ، ولیس مع الأعداء. لسوء الحظ ، من الناحیة السیاسیة ، هذا مشوش! ربما قال أحد المسؤولین فی استشهاد: "لمدة أربعین عامًا لا نعرف كیف نتفاعل مع العالم ، أم لا!" إنه لا یعرف أن جانب البطل صدیقان دائمًا ، وقبل كل شیء الأعداء الذین لا یعنیهم البطل. لأن الأعداء لیس من المتوقع أن یكونوا بعیدین عن العدو. من غیر المجدی أن نأمل أو نتوقع أخباراً جیدة منهم. عندما تكون إیران معادیة للمملكة العربیة السعودیة ، فإنها لا تتعلق بالأمور الشخصیة أو التافهة. بدلا من ذلك ، تم تأسیس نظام آل سعود على سفك الدماء واستمر فی قتل الشیعة. منذ البدایة التی نشاهدها فی فیلم سلطان الرمال ، یقتلون الكثیر من الناس فی مكة والمدینة لدرجة أن مسجد النبی مملوء بالدم. وبعد ذلك بدماء جدیدة: قتل المسلمون ، استغلوا وصلوا. لقد دمروا جمیع الآثار فی مكة والمدینة ، وما زالوا لا یسمحون باستعادة البقیة. أو إسرائیل أیضًا: التاریخ الفلسطینی یشهد: لم یكن لدیهم سوى الاغتیال والقتل. أولئك الذین لیس لهم خطیئة قُتلوا على أرضهم ، وتم اغتصاب أرضهم. وما زال لا یُسمح لهم بالعودة بعد 70 عامًا. الأمیركیین البیض أكثر عنصریة من هذا! لقد طردوا الهنود من أراضیهم عن طریق المذبحة الجماعیة ، لكنهم لم یكتفوا بما یلی: إعطاء الهنود حقوقًا أو: الاعتراف بأخطائهم. مؤسسو هذه الذراع المشرقة ، أو الإمبریالیة والصهیونیة ورد الفعل العربی ، هم الأعداء الرئیسیون للبشریة. والثورة الإسلامیة على خلاف بینهما. وطالما أنهم لا یعوضون عن أخطائهم ، وأصحاب الحقوق غیر راضین ، فإن عداوة الثورة الإسلامیة مستمرة معهم. لذلك لیس من المنطقی القول أنه لیس واضحًا بعد! هذا هو خط الإمام الخمینی ولاحقًا خط الإمام خامنئی. وحتى الآن لم یتغیر: شخص ما یرید أن یتحدث عن أننا لا نعرف! افعلها هذا هو مشكلتهم. هم عالمهم كله: الصهیونیة والإمبریالیة ورد الفعل العربی. بقیة العالم غیر معروف! هذا هو ، إذا كانت الأمم المتحدة تضم 197 دولة عضو ، و FIFA 202! ثلاثة منهم فقط من المهم ، والباقی لیس داخل البشر. لذا فإن الانخراط مع العالم هو ، فی نظرهم ، الاعتراف بإسرائیل ، آل سعود ، والأمریكیین العنصریین. لذلك فإن التفاعل مع 194 دولة أخرى لا قیمة له ، ویجب ألا یؤخذ فی الاعتبار. لهذا السبب یعطونهم أحیانًا وهم: یعتقدون أن المرشد الأعلى قال: "تفاوض مع أمریكا ، وأحیانًا تقول لا تتفاوض!" أو فی بعض الأحیان یقول إنه یعترف بإسرائیل ، وأحیانًا یقول أنك لا تفعل ذلك. أو آل سعود. لكنهم یعلمون أننا نتفاعل مع بقیة العالم ، باستثناء الدول الثلاث التی ترمز إلى الغطرسة العالمیة. تفاعل معهم بشرط أن یوقفوا الظلم. وتدوس على حقوق الآخرین. إذا ذهب نتنیاهو إلى أمریكا وقام بالزراعة من أجل نفسه ، فلا أحد لدیه علاقة معه! أو إذا كان ترامب یجلس فی برجه ، ویتاجر أو آل سعود ، یعود إلى درعا والمزرعة ، لا أحد له علاقة بهما! العالم أصبح زهرة. هل هذا صعب الفهم؟

İnsan kimləri sevir?

Ona ümid edən birisindən. Buna görə də Allaha qəzəblənmək, Allaha itaət ebütün ir?

نوع اخبار :
برچسب : انسان از چه کسی قهر می کند؟،
لینک ها :
پنجشنبه 16 آبان 1398 12:54 ق.ظ
literally tadalafil interactions with other drugs [url=http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php]generic viagra sales[/url] yeah viagra levitra y tadalafil precios somewhere tadalafil precisa de
prescrição viagrapid.com before flomax vs tadalafil
for bph hardly levitra tadalafil ou viagra qual o melhor http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php weekly puedo
tomar tadalafil siendo hipertenso
جمعه 10 آبان 1398 11:15 ق.ظ
soon tadalafil geciktirici ekşi [url=http://www.cialisps.com/]cialis
generic[/url] below prozac ve tadalafil obviously tadalafil mexican restaurant
cialis generic best price then cuanto cuesta una
caja de tadalafil en la farmacia rarely tadalafil costo in francia http://www.cialisps.com/ enough generic tadalafil levitra viagra
جمعه 10 آبان 1398 11:12 ق.ظ
Epiphora can buoy grow at whatsoever age, only it is to a greater extent green in those cured below 12 months or concluded 60 geezerhood.
جمعه 10 آبان 1398 07:12 ق.ظ
close bird [url=http://viatribuy.com/]viagra on-line[/url]
then stuff lot queen generic viagra for sale suddenly nose thus advantage http://viatribuy.com/ proper goal
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :