ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

دولت هرسال اعلام می کند کسری بودجه دارد، تا صندوق ذخیره ارزی را خالی کند! در حالیکه فقط در چند ماهه اخیر، سه برابر کسری بودجه از مفسدان اقتصادی پس گرفته شد، و از طریق قوه قضائیه به حساب خزانه واریز گردید! بودجه ریزان در ایران، به دلیل بی اعتنایی به عدالت اجتماعی، همیشه درگیری های موهوم ذهنی را مطرح می کنند، تا درجامعه تشویش ایجاد کنند، و مدیریت کشور را زیر سوال ببرند. آنها فقط به خزانه آمریکا و صندوق بین المللی پول فکر می کنند. تا هر طوری شده درآمد های نفتی و ارزی ایران را، چپو کرده به آمریکا یا کانادا و اروپا بفرستند، و بعد هم با فریاد (آی دزد، ای دزد) همه را به گردن مسئولین کشور بیاندازند. یکی از این پولها همان دلار 4200تومنی است! که میلیاردها دلار ثروت کشور را، به بهانه کالاهای اساسی به خارج منتقل کردند. و این کار سالها است که به بهانه: کالاهای اساسی انجام می شود! کشاورزان ایرانی ذرت در دستشان مانده، و به بلال فروشی سرچهار راهها روی اورده اند! آقایان میلیاردها دلار در سال، برای واردات ذرت می دهند! بعد هم این ذرت دلیل خاصی دارد، که هیچکس نمی داند و آن اینکه: برای روغن گیری در شرکتهای آل سعود در ایران است، تا با تغییرات ژنتیکی مردم ایران را عقیم کنند! زیرا ذرت ایران را نمی توانند. براساس تحقیقاتی که انجام شده: روغن های مصرفی کارخانجات سعودی در ایران، مخصوصا در ساندویچی ها و فلافل فروشی ها، باعث کوچک شدن آلت مردانه می شود، که مانع بزرگ ازدواج های جوانان امروز ایران است. اصولا این 14میلیارد دلاری که به اسم کالاهای اساسی است، باید از بودجه حذف شود، چون شرکت های دانش بنیان ایران، قادرند همه چیز را تولید کنند. ولی دلار فروشان! آنها را از میدان به در می کنند. بطوریکه بسیاری از انان، گرفتار زندان هستند. زیرا برای خودکفایی ایران، راههای تولید را پیدا کرده، کارخانه تاسیس کرده، تا مرحله امضای قرارداد پیش رفته اند. ولی ناگهان با یک بحران ساختگی، دولت مثلا مجبور شده! سریع وارد کند، و آنها را ورشکسته و روانه زندان کرده، تا دیگر کسی به فکر خودکفایی و تولید داخل نباشد! علاوه بر این، بزرگترین هزینه های دیگر دولت، که قابل حذف است، یکی هزینه بهره بانکها است، دیگری دستمزد مدیران. علت فریاد برای کسر بودجه برای این است که از: سیستم بانکی قرض بگیرند. یعنی این بار خالی کردن خزانه ریالی هدف است. بطوریکه دولت مجبور شود: هر سال پول چاپ کند! در حالیکه پول هست، و حجم نقدینگی بالا هم آن را ثابت می کند. فقط این وسط بانکها آن را بعنوان: حقوق مدیران و هزینه های بهره، از دولت می گیرند و با بهره های سنگین، بین مردم توزیع می کنند. تا خزانه دولت خالی شود، و حجم نقدینگی بالا رود. و موجب تورم و نارضایتی مردم گردد. دستمزد خالی کنندگان صندوق ذخیره ارزی و ریالی هم، به نسبت این سرقت ها، در بالاترین سطح پرداخت می شود. بطوریکه حقوق ثابت وعلنی آنها، صد برابر حقوق پایه یک کارگر است. همه اینها از بودجه دولت پرداخت می شود، ولی با شگرد های حسابداری دولتی، ان را در میان پروژه های عمرانی! و ماده 17 و امثال آن پنهان می کنند. دیوان محاسبات و دیگران را هم، به این حقوقهای کلان آلوده می کنند، تا پیگیری نباشد. بنده چند سالی کارشناس مالی بازرسی کل کشور بودم، هرچه گزارش خلاف داده می شد، رئیس بازرسی آن را نادیده می گرفت! مثلا در مورد کمیته امداد، پدر شهید فتاحی منش! رئیس قست بازرسی بود، که از عواطف او استفاده می کردند، تا گزارش های سوء جریان را اصلا نمی نوشتند! تا بتواند ایران را گداخانه و صدقه جمع کن معرفی نماید

Multiply the deficit!

The government announces a deficit every year to empty the reserve fund! Whereas in just the last few months, triple the budget deficit has been repaid by economic corruptors, and deposited into the Treasury account through the judiciary! Budget-savvy people in Iran, because of their disregard for social justice, always bring up imaginative mental conflicts to create anxiety in society, and call into question the management of the country. They only think of the US Treasury and the IMF. Until they do so, Iran's oil and foreign exchange earnings are plundered, sent to the US or Canada and Europe, and then shouted at the Iranian authorities with a shout (I-Thief, I-Thief). One of those coins is the $ 4200 Tommy! That brought billions of dollars of wealth into the country under the pretext of staples. And it has been doing this for many years under the pretext: Staples! Iranian farmers have corn in their hands, and they have come up with ways to sell it! Gentlemen give billions of dollars a year to import corn! And then this corn has a special reason, which no one knows, that it is for oiling in Al Saud companies in Iran, to genetically sterilize the Iranian people! Because the corn of Iran cannot. According to research conducted: Consuming oils in Saudi factories in Iran, especially in sandwiches and grocery stores, reduce the penis size, which is a major obstacle to the marriages of today's young Iranians. Basically, the $ 14 billion in staples should be eliminated from the budget, because Iranian-based knowledge companies are able to produce everything. But the sellers! They take them out of the field. So many of them are in prison. Because of Iran's self-sufficiency, they have found ways of production, set up factories, and have moved on to the contract signing stage. But suddenly, with a fictitious crisis, the government is forced, for example! Enter fast, and make them bankrupt and sent to prison, so that no one else thinks of self-sufficiency and domestic production! In addition, the other biggest government expense, which can be eliminated, is the interest expense of the banks, the salaries of the executives. The reason for the shout out is to borrow from the banking system. That is, this time it is the purpose of emptying the Rial Treasury. As the government is forced to: print money every year! While there is money, and the high volume of liquidity proves it. It is only in the middle of the banks that it takes the salaries of the managers and the interest costs from the government and distributes them to the people with heavy interest. Until the government treasury becomes empty, and the volume of liquidity rises. And it will cause inflation and discontent of the people. The salaries of foreign exchange and riyal vacancies are also paid at the highest level relative to these robberies. Their fixed and fixed wages are 100 times the basic salary of a worker. All of this is paid for by the state budget, but with government accounting schemes, it is among the development projects! And Article 17 and the like shall conceal it. The Court is also infringing on these great rights by the Court of Accounts and others, so as not to pursue them. For many years I was the financial expert for the inspection of the whole country, and the report was ignored, the inspection chief ignored it! For example in the Relief Committee, Martyr Fatahi Manesh's father! The boss was in charge, using his emotions so that they would not write malicious reports at all! To introduce Iran as a collector of charity and charity.

ضرب العجز!

الحكومة تعلن عجزًا سنویًا لتفریغ صندوق الاحتیاطی! بینما فی الأشهر القلیلة الماضیة فقط ، تم تسدید ثلاثة أضعاف عجز المیزانیة من قبل الفاسدین الاقتصادیین ، وتم إیداعها فی حساب الخزانة من خلال القضاء! إن الأشخاص الذین یتمتعون بالمیزانیة فی إیران ، بسبب تجاهلهم للعدالة الاجتماعیة ، یثیرون دائمًا صراعات عقلیة مبدعة لإثارة القلق فی المجتمع ، ویدعون إلى التشكیك فی إدارة البلاد. إنهم یفكرون فقط فی وزارة الخزانة الأمریكیة وصندوق النقد الدولی. إلى أن یفعلوا ذلك ، یتم نهب عائدات النفط والعملات الأجنبیة الإیرانیة ، وإرسالها إلى الولایات المتحدة أو كندا وأوروبا ، ثم یصرخون فی السلطات الإیرانیة وهم یصرخون (السارق، السارق). واحدة من تلك العملات هو 4200 دولار تومی! جلب ذلك ملیارات الدولارات من الثروة إلى البلاد بحجة المواد الغذائیة الأساسیة. وقد تم القیام بذلك لسنوات عدیدة تحت ذریعة: ستابلز! المزارعون الإیرانیون لدیهم ذرة فی أیدیهم ، وقد توصلوا إلى طرق لبیعها! السادة یعطی ملیارات الدولارات سنویا لاستیراد الذرة! ومن ثم ، فإن هذه الذرة لها سبب خاص ، لا یعرفه أحد ، أنه من أجل التزییت فی شركات آل سعود فی إیران ، تعقیم الشعب الإیرانی وراثیاً! لأن ذرة إیران لا تستطیع ذلك. وفقًا للبحث الذی تم إجراؤه: إن استهلاك الزیوت فی المصانع السعودیة فی إیران ، وخاصة فی السندوتشات ومحلات البقالة ، یقلل من حجم القضیب ، وهو ما یشكل عقبة رئیسیة أمام زواج الشباب الإیرانی الیوم. بشكل أساسی ، یجب إزالة المواد الأساسیة البالغة 14 ملیار دولار من المیزانیة ، لأن شركات المعرفة الإیرانیة قادرة على إنتاج كل شیء. لكن الباعة! یأخذونها خارج المیدان. الكثیر منهم فی السجن. بسبب الاكتفاء الذاتی الإیرانی ، وجدوا طرقًا للإنتاج ، وإنشاء المصانع ، وانتقلوا إلى مرحلة توقیع العقد. لكن فجأة ، مع أزمة وهمیة ، تضطر الحكومة ، على سبیل المثال! ادخل بسرعة ، واجعلها مفلسة وأرسلت إلى السجن ، حتى لا یفكر أحد فی الاكتفاء الذاتی والإنتاج المحلی! بالإضافة إلى ذلك ، فإن أكبر مصاریف حكومیة أخرى ، والتی یمكن إلغاؤها ، هی مصاریف الفوائد للبنوك ، ورواتب المدیرین. سبب الصراخ هو الاقتراض من النظام المصرفی. هذا هو ، هذه المرة هو الغرض من إفراغ خزانة الریال. وبما أن الحكومة مجبرة على: طباعة النقود كل عام! فی حین أن هناك المال ، وارتفاع حجم السیولة یثبت ذلك. فقط فی وسط البنوك هی التی تأخذ رواتب المدیرین وتكالیف الفوائد من الحكومة وتوزعها على الأشخاص ذوی الاهتمام الكبیر. حتى تصبح خزانة الحكومة فارغة ، ویزداد حجم السیولة. وسوف یسبب التضخم وسخط الناس. یتم دفع رواتب العملات الأجنبیة وشواغر الریال أیضًا على أعلى مستوى بالنسبة إلى عملیات السطو هذه. أجورهم الثابتة والثابتة هی 100 ضعف الراتب الأساسی للعامل. كل هذا یتم دفعه من میزانیة الدولة ، ولكن مع مخططات المحاسبة الحكومیة ، فهی من بین مشاریع التطویر! والمادة 17 وما شابهها تخفیها. تنتهك المحكمة أیضًا هذه الحقوق العظیمة من قبل محكمة الحسابات وغیرها ، حتى لا تتابعها. لسنوات عدیدة كنت الخبیر المالی للتفتیش فی جمیع أنحاء البلاد ، وتم تجاهل التقریر ، وتجاهل رئیس التفتیش ذلك! على سبیل المثال فی لجنة الإغاثة ، والد الشهید فتحی مانیش! كان الرئیس مسؤولاً ، مستخدماً عواطفه حتى لا یكتبوا تقاریر ضارة على الإطلاق! لتقدیم إیران كمجمع للأعمال الخیریة والإحسان.

Çatışmazlığı çoxalt!

Hökumət hər il ehtiyat fondunu boşaltmaq üçün bir kəsir elan edir! Halbuki son bir neçə ayda üç qat büdcə kəsiri iqtisadi korrupsionerlər tərəfindən ödənilmiş və məhkəmə orqanları tərəfindən Xəzinə hesabına köçürülmüşdür! İranda büdcə qənaətcil insanlar, sosial ədalətə etinasızlıq göstərdikləri üçün cəmiyyətdə narahatlıq yaratmaq üçün həmişə təsəvvürlü zehni münaqişələri gündəmə gətirir və ölkə rəhbərliyini şübhə altına alır. Yalnız ABŞ Xəzinədarlığı və BVF haqqında düşünürlər. Bunu etməyənə qədər İranın neft və valyuta qazancı talan edilir, ABŞ ya da Kanada və Avropaya göndərilir, sonra İran hakimiyyətinə qışqırıqla (I-Thief, I-Thief) qışqırır. Bu pullardan biri 4200 dollar olan Tommy-dir! Bu, zibil bəhanəsi ilə ölkəyə milyardlarla dollar sərvət gətirdi. Və bunu illərdir bəhanə ilə edir: Zımbalar! İranlı fermerlərin əllərində qarğıdalı var və onu satmağın yollarını tapdılar! Cənablar, qarğıdalı idxal etmək üçün ildə milyardlarla dollar verir! Və sonra bu qarğıdalı, İran xalqını genetik olaraq sterilizasiya etmək üçün İrandakı Əl Səud şirkətlərində yağlanmaq üçün olduğunu heç kimin bilmədiyi xüsusi bir səbəbə sahibdir! Çünki İranın qarğıdalı bilməz. Aparılan araşdırmalara görə: İrandakı Səudiyyə fabriklərində, xüsusən də sendviç və baqqal mağazalarında yağ istehlakı penis ölçüsünü azaldır ki, bu da bugünkü gənc iranlıların evlənməsinə böyük maneədir. Əsasən, 14 milyard dollarlıq çubuqlar büdcədən silinməlidir, çünki İrana əsaslanan bilik şirkətləri hər şeyi istehsal etməyə qadirdirlər. Ancaq satıcılar! Onları sahədən çıxarırlar. Buna görə də onların çoxu həbsdədir. İranın özünü təmin etməsi səbəbindən istehsal yollarını tapdılar, fabriklər qurdular və müqavilənin imzalanma mərhələsinə keçdilər. Ancaq birdən, xəyali bir böhranla hökumət, məsələn, məcbur olur! Sürətlə daxil olun və onları iflas edərək həbsxanaya göndərin ki, başqa heç kim özünü təmin etmək və yerli istehsal barədə düşünməsin! Bundan əlavə, aradan qaldırıla biləcək digər ən böyük dövlət xərcləri bankların faiz xərcləri, idarəçilərin maaşlarıdır. Qışqırıqların səbəbi bank sistemindən borc almaqdır. Yəni bu dəfə Rial Xəzinədarlığını boşaltmaq məqsədi daşıyır. Hökumət məcbur edildiyi kimi: hər il pul çap edin! Pul var və likvidliyin yüksək olması bunu sübut edir. Yalnız bankların ortasında rəhbərlərin maaşlarını və faiz xərclərini hökumətdən götürür və onları yüksək faizləktoru kimi tanıtmaq.

نوع اخبار :
برچسب : چند برابر کسری بودجه!،
لینک ها :
چهارشنبه 15 آبان 1398 06:12 ق.ظ
better cual es la diferencia entre viagra tadalafil y levitra [url=http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php]viagrapid.com[/url] anywhere tadalafil enxaqueca otherwise tadalafil alternatives over
the counter viagrapid.com briefly para comprar tadalafil necesito receta
medica below tadalafil 20 mg como se toma http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php where tadalafil
72 hour
شنبه 11 آبان 1398 05:35 ق.ظ
primarily hate [url=http://viatribuy.com/]generic viagra[/url] collect
rush constantly decision online viagra easy tea early
boat http://viatribuy.com/ extra population
جمعه 10 آبان 1398 06:48 ق.ظ
physically can tadalafil cause diarrhea [url=http://www.cialisps.com/]cialis generic[/url]
deliberately achat tadalafil bangkok tight tadalafil hoe gebruiken when will generic cialis be available mostly per comprare tadalafil serve la ricetta yeah
harvard business case tadalafil http://www.cialisps.com/ hopefully onde comprar o medicamento tadalafil
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :