ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

ترکیه به اسانی به سوریه لشکر کشی کرده، مردم آنجا را به خاک و خون کشیده، همانطور که در گذشته، اسکندرون را ضمیمه خاک خود کرده و: آرارات را از ایران به سرقت برد. اکنون نیز اساس اخبار محرمانه ای که در اختیار ماهین نیوز است، می خواهد  بخش جدیدی به کشور خود ضمیمه نماید. یعنی واقعا کسی نیست مقابل او بایستد؟ لیرهای ترکیه چشم چه کسانی را کور کرده است؟ چون می خواهد اس سیصد، از روسیه بخرد روسیه دست او را باز گذاشته؟ یا چون گاز از ایران می خرد مجاز به هر کاری است؟ خط قرمز، با پول از بین می رود؟ آمریکا سالها به این نوع تجاوزات میدان می داد، تا کدخدای ده باشد، ولی الان که رسما از کدخدایی استعفا داد، همه چیز را پای او نوشتن، و خیال خود را آسوده کردن صحیح نیست. بخصوص اینکه اعلام نموده: از افغانستان نیز خارج خواهدشد. لذا برای مجازات ترکیه باید: ارارت را به ایران داد، و اسکندرون را به  سوریه. اگر به این سادگی از ان بگذرند، شاهد درگیری های بیشتری در سطح جهان خواهند بود و: هرکس زور بیشتری داشته یا پول بیشتری، میتواند دیگران را قتل عام کند، و زمین آنها را صاحب شود. سازمان ملل هم که سالهاست بازنشسته شده. البته مدتی به ابزار آمریکا تبدیل شد، تا شاید جان تازه بگیرد، ولی سکوت شورای امنیت نشان داد که: هیچ آینده ای ندارد. از سنگ ممکن است صدایی بیاید، ولی از سازمان ملل هرگز! برای اطلاع جهانیان باید گفت: براساس اسناد، ترکیه قصد دارد دوران عثمانی را احیا کند. یعنی به همین ترتیب به کشتار مردم ادامه دهد، تا نقشه جدیدی برای اسیا پیاده نماید. شرکت در جلسات استانه و نظیر آنها هم، برای این است که کسی از پشت حمله نکند. به همین دلیل جلسات را بی نتیجه ترک می کند. تا هم روسیه و ایران را خام کند، و هم به حملات خود مشروعیت بخشد. ابتدا به بهانه پ ک ک وارد سوریه شده. بعد وارد عراق می شود، که مرز نیل و فرات را در بر می گیرد. به همین جا نمام نمی شود. بعد از اینکه از سوی غرب آسیا تا مکه و مدینه، خیالش راحت شد. به سراغ ارمنستان و گرجستان و روسیه و: از این سمت هم چالدران و تبریز و ارومیه! در این اسناد آمده است که: قاشچقی مقتول، نوه قاشقچی بزرگ بوده، که قبلا از سوی عثمانی به عنوان استاندار عربستان، تعیین شده بود. آل سعود با کشتار زیاد در مکه و مدینه، و تخریب همه آثار باستانی آن، قاشقچی را هم کشته بود و فرزند و نوه او را به گروگان گرفته بود. برخی از این اسناد را در کتب تاریخی هم آورده است. از جمله جنگ چالدران در دوران شاه عباس، که به شکست عثمانی منجر شده، و آنها را به عقب رانده بودند. اکنون مدعی چالدران تا زنجان هستند. براساس این اسناد، آرارات نیز جنبه استراتژیک برای فتح ارمنستان دارد. زیرا ارامنه ارارات را کوه مقدس می دانند، و مدعی هستند که ترکیه راه زیارت آن را بسته! درست مانند کربلا که بعثی ها، به روی ایران بسته بودند. با انگیزه آرارات همه ارامنه را تغییر ملیت داده، به ترکی برمیگردانند. تا بتوانند به تمام سرزمین های ترک زبان، یعنی ترکستان شرقی وتاتارستان و ترکمنستان استیلا پیدا کنند. از نظر این اسناد افغانستان  و هند هم برای ترکیه است، تورانیان در انجا حکومت داشته و افراسیاب مانندی برانان حاکم بوده است. بیشتر لغت های زبان اردو را، منشعب از ترکی می دانند. حکومت غزنویان و خوارزمشاهیان، که همگی از ترکان بودند  ادعاهای انان است. آنها مغتقدند حتی زبان فارسی هم ترکی است. این پادشاهان ترک بودند که به فردوسی و جایزه دادند یا شمس تبریزی را به سراغ مولوی فرستادند: تا فارسی را زنده کند، بلکه بتوانند جلوی زبان عربی را بگیرند.

Anyone who brings Turkey to life is a godsend.

Turkey easily marched into Syria, dragging its blood and blood there, as it had in the past, attached Alexandria to its soil and: stole Ararat from Iran. Now, the basis of the confidential news owned by Maine News wants to add a new section to its country. Does that mean no one really stands up to him? Who has blinded the Turkish lire? Russia wants to buy Russia because Russia wants to buy it? Or is it allowed to do anything because it buys gas from Iran? The red line disappears with money? America had been subject to this kind of aggression for years to be the codex's ten, but now that it has officially resigned from the codex, writing everything down to him is not the right idea. Especially when he announced: he will leave Afghanistan. So, to punish Turkey, we must: give Erart to Iran, and Alexander to Syria. If they simply pass it, they will see more conflicts around the world: anyone who has more power or more money can kill others, and own the land. The United Nations has also retired for years. Of course, it took some time for the American tool to resurface, but the Security Council's silence showed that it had no future. A rock may sound, but never a UN! According to the information of the world, according to the documents, Turkey intends to revive the Ottoman era. That is to say, continue to kill people, to launch a new map for Asia. Attending threshold meetings, and the like, is for no one to attack from behind. That's why it leaves meetings ineffective. To crush both Russia and Iran, and to legitimize its attacks. He first arrived in Syria under the pretext of the PKK. It then enters Iraq, which covers the Nile and Euphrates borders. Don't get stuck here. After traveling from West Asia to Mecca and Medina, she felt comfortable. To Armenia, Georgia and Russia and: Chaldaran and Tabriz and Urmia! The documents say: The killed spoon was the granddaughter of the great spoon, previously designated by the Ottomans as the governor of Saudi Arabia. Al-Saud had also killed the spoon-bearer by killing many in Mecca and Medina, and destroying all its antiquities, and had taken his son and grandson hostage. He has also included some of these documents in historical books. These included the Chaldaran war of Shah Abbas, which led to the Ottoman defeat and pushed them back. They now claim Chaldaran to Zanjan. According to these documents, Ararat also has a strategic aspect to conquer Armenia. Because Armenians consider Ararat a sacred mountain, and claim that Turkey has closed its pilgrimage route! Just like Karbala, when the Ba'athists were closing in on Iran. Motivated by Ararat, all Armenians are converted to Turkish nationality. So that they can conquer all Turkic territories, namely Eastern Turkestan, Tatarstan and Turkmenistan. In terms of these documents, Afghanistan and India are for Turkey as well, Turanians have ruled there, and Afrasiab has been the dominant ruler. Most of the Urdu words are derived from Turkish. The claims of the Ghaznavids and Khwarazmshahs, all of whom were Turks, were their claims. They argue that even Persian is Turkish. It was the Turkish kings who gave Ferdowsi a prize or sent Shams Tabrizi to Mawlawi: to revive Farsi, but to block the Arabic language.

أی شخص یجلب تركیا إلى الحیاة هو هبة من السماء.

لقد سارعت تركیا بسهولة إلى سوریا ، حیث جرت دمها ودمائها هناك ، كما فعلت فی الماضی ، وربطت الإسكندریة بترابها: وسرقت أرارات من إیران. الآن ، أساس الأخبار السریة التی تملكها Maine News یرید إضافة قسم جدید إلى بلده. هل هذا یعنی أن لا أحد یقف أمامه حقًا؟ الذی أعمى اللیرة التركیة؟ روسیا ترید شراء روسیا لأن روسیا ترید شراءه؟ أم هل یُسمح لها بعمل أی شیء لأنها تشتری الغاز من إیران؟ الخط الأحمر یختفی بالمال؟ كانت أمریكا قد تعرضت لهذا النوع من العدوان منذ سنوات لتكون المخطوطة العشرة ، ولكن الآن وقد استقالت رسمیًا من المخطوطة ، فإن كتابة كل شیء إلیه لیس هو الفكرة الصحیحة. خاصة عندما أعلن: سیغادر أفغانستان. لذلك ، لمعاقبة تركیا ، یجب علینا: إعطاء إیرارت لإیران ، والإسكندر إلى سوریا. إذا نجحوا فی ذلك ، فسوف یشهدون المزید من الصراعات فی جمیع أنحاء العالم: أی شخص لدیه المزید من القوة أو المزید من المال یمكن أن یقتل الآخرین ، ویملك الأرض. تقاعدت الأمم المتحدة أیضا لسنوات. بالطبع ، استغرق الأمر بعض الوقت للأداة الأمریكیة للظهور ، لكن صمت مجلس الأمن أظهر أنه لیس له مستقبل. قد تبدو صخرة ، لكن لا تكون الأمم المتحدة أبدًا! وفقًا لمعلومات العالم ، وفقًا للوثائق ، تعتزم تركیا إحیاء الحقبة العثمانیة. وهذا یعنی ، الاستمرار فی قتل الناس ، لإطلاق خریطة جدیدة لآسیا. حضور اجتماعات العتبة ، وما شابه ذلك ، لیس لأحد أن یهاجمه من الخلف. لهذا السبب یترك الاجتماعات غیر فعالة. لسحق كل من روسیا وإیران ، وإضفاء الشرعیة على هجماتها. وصل أولاً إلى سوریا بحجة حزب العمال الكردستانی. ثم یدخل العراق الذی یغطی حدود النیل والفرات. لا تتعثر هنا. بعد السفر من غرب آسیا إلى مكة والمدینة ، شعرت بالراحة. إلى أرمینیا وجورجیا وروسیا و: تشلدران وتبریز وأورمیة! تقول الوثائق: إن الملعقة المقتولة كانت حفیدة الملعقة العظیمة ، التی سبق أن حددها العثمانیون كحاكم للمملكة العربیة السعودیة. كما قتل آل سعود حامل الملعقة بقتل الكثیرین فی مكة والمدینة ، وتدمیر جمیع آثاره ، وأخذ ابنه وحفیده كرهائن. وقد أدرج أیضا بعض هذه الوثائق فی الكتب التاریخیة. وشملت هذه الحرب الكلدانیة للشاه عباس ، والتی أدت إلى الهزیمة العثمانیة ودفعهم إلى الوراء. یدعون الآن تشلدران إلى زنجان. وفقًا لهذه الوثائق ، لدى أرارات أیضًا جانب استراتیجی لغزو أرمینیا. لأن الأرمن یعتبرون أرارات جبلًا مقدسًا ، ویدعون أن تركیا أغلقت طریق الحج! مثل كربلاء ، عندما كان البعثیون قد أغلقوا إیران. بدافع من أرارات ، یتم تحویل جمیع الأرمن إلى الجنسیة التركیة. حتى یتمكنوا من قهر جمیع الأراضی التركیة ، وهی تركستان الشرقیة ، تتارستان وتركمانستان. فیما یتعلق بهذه الوثائق ، فإن أفغانستان والهند موجهة إلى تركیا أیضًا ، وقد حكم التورانیون هناك ، وكان أفراسیاب هو الحاكم المسیطر. معظم الكلمات الأردیة مستمدة من التركیة. ادعاءات الغزنویین والخوارزمیش ، وجمیعهم من الأتراك ، كانت مطالباتهم. یجادلون أنه حتى الفارسیة تركیة. كان الملوك الأتراك هم الذین منحوا فردوسی جائزة أو أرسل شمس التبریزی إلى مولوی: لإحیاء اللغة الفارسیة ، ولكن لمنع اللغة العربیة.

Türkiye'yi hayata getiren herkes bir nimettir.

Türkiye kolayca Suriye'ye yürüdü, geçmişte olduğu gibi kanını ve kanını sürükleyerek İskenderiye'yi topraklarına bağladı ve: Ararat'ı İran'dan çalmak. Şimdi, Maine News'in sahip olduğu gizli haberlerin temeli, ülkesine yeni bir bölüm eklemek istiyor. Bu, kimsenin ona karşı koyamayacağı anlamına mı geliyor? Türk liresini kim kör etti? Rusya Rusya almak istiyor, çünkü Rusya almak istiyor? Yoksa İran’dan gaz aldığından herhangi bir şey yapmasına izin veriliyor mu? Kırmızı çizgi parayla kayboluyor mu? Amerika yıllarca bu tür bir saldırganlığa maruz kalıyordu, on kodeks oldu, ama şimdi resmen kodeks'ten istifa etti, her şeyi ona yazmak doğru bir fikir değil. Özellikle de ilan ettiği zaman: Afganistan'dan ayrılacak. Öyleyse, Türkiye'yi cezalandırmak için şunları yapmalıyız: Erart'ı İran'a, İskender'i de Suriye'ye vermeliyiz. Basitçe geçerlerse, dünya çapında daha fazla çatışma görürler: Daha fazla güce veya daha fazla paraya sahip olan herkes başkalarını öldürebilir ve topraklarına sahip olabilir. Birleşmiş Milletler de yıllarca emekli olmuştur. Elbette, Amerikan aracının yeniden yüzleşmesi biraz zaman aldı, ancak Güvenlik Konseyi'nin sessizliği geleceği olmadığını gösterdi. Bir kaya ses çıkarabilir, ama asla bir BM! Dünyanın bilgisine göre, belgelere göre Türkiye, Osmanlı dönemini canlandırmayı hedefliyor. Yani, insanları öldürmeye devam et, Asya için yeni bir harita aç. Eşik toplantılarına ve benzerlerine katılmak, kimsenin arkadan saldırmadığı içindir. Bu yüzden toplantıları etkisiz bırakır. Hem Rusya hem de İran'ı ezmek ve saldırılarını meşrulaştırmak. İlk defa Suriye'ye PKK bahanesiyle geldi. Daha sonra Nil ve Fırat sınırlarını kapsayan Irak'a girer. Burada sıkışıp kalmayın. Batı Asya'dan Mekke ve Medine'ye gittikten sonra rahat hissetti. Ermenistan, Gürcistan ve Rusya'ya: Chaldaran ve Tebriz ve Urmiye! Belgeler şöyle diyor: Öldürülen kaşık, daha önce Suudi Arabistan valisi olarak Osmanlılar tarafından belirlenmiş büyük kaşık torunuydu. El-Suud ayrıca, Mekke ve Medine'de birçoğunu öldürerek, tüm antika eşyalarını yok ederek ve oğlu ile torununu rehin alarak kaşıkçıyı öldürdü. Ayrıca bu belgelerin bazılarını tarih kitaplarına dahil etti. Bunlek.

نوع اخبار :
برچسب : هرکسی ترکیه را سرجایش بنشاند کدخداست.،
لینک ها :
سه شنبه 7 آبان 1398 04:39 ب.ظ
Can I simply say what a relief to find someone who really understands what they are discussing online.
You certainly realize how to bring an issue to light and make it important.
More and more people should check this out and understand this side of your story.
I was surprised you aren't more popular given that you
certainly have the gift.
سه شنبه 7 آبان 1398 02:50 ب.ظ
Do you have a spam problem on this site; I also am a
blogger, and I was wondering your situation; we have
created some nice methods and we are looking to trade
methods with others, why not shoot me an e-mail if interested.
سه شنبه 7 آبان 1398 02:41 ب.ظ
Hey very nice blog!
سه شنبه 7 آبان 1398 02:13 ب.ظ
I'm impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that's both educative and interesting, and without a doubt, you've hit the
nail on the head. The problem is an issue that too
few folks are speaking intelligently about.

Now i'm very happy that I found this in my search for something relating to this.
سه شنبه 7 آبان 1398 10:37 ق.ظ
It's really very complicated in this full of activity life
to listen news on Television, thus I just use internet
for that purpose, and obtain the hottest news.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :