ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

آنهاییکه می گفتند دین از علم و سیاست جدا است، ببینند که مذهب چه کرده! رئیس جمهور اسرائیل می گوید: من دست آنکسی را می بوسم، که موشکهای ایران را نقطه زن کرد! شاید او نداند ولی همه ایرانی ها می دانند که: پدر موشکی ایران شهید شده است! او برای نقطه زن کردن موشک ها، دو راهکار اساسی داشت: اول اینکه وضو می گرفت و فرمول ها را می نوشت. بعد هم می خواست موشک ها مردم را اذیت نکند. همه موشکی های ایران، مانند ابن سینا، برای کشف فرمول اول وضو می گرفتند، و دو رکعت نماز می خواندند. در حالیکه برای پدران موشکی آلمان و آمریکا و اسرائیل، جان انسانهای بیگناه اصلا مهم نبود. ولی برای اینها، فقط دشمن باید ضربه می دید، نه کودکان و زنان در اطراف ان. درک این موضوع ساده، برای برخی ها چنان مشکل است، که در جنگ اقتصادی دستها را بالا برده! دعا می کنند تا شاید ترامپ، دلش به رحم بیاید و دست از تحریم بردارد. اما انهاییکه باور دارند می شوند یمن! می شوند موشک پران های غزه و لبنان، که خواب از سر دشمن پرانده اند. دشمنان و ساده لوحان دشمن گونه، دست از تئوری های غلط خود بر نمی دارند، آنها حتی اگر اقتصاد دان باشند، می گویند اقتصاد باید از اسلام جدا شود.  دکتر مومنی می گوید که: هیچیک از مسئولین تخصص اقتصاد را ندارند! البته قلب مریض آنها، اشاره به رهبری دارد. زیرا بقیه مسئولین همگی، همکلاس های خود او هستند! اگر از او قدیمی تر نباشند جدیدتر هم نیستند، دروس اقتصادیشان هم خوب بوده ، و از سازمان سیا هم تاییدیه دکتری خود را دارند. آنها فکر می کنند اسلام اقتصاد ندارد، رهبر و دیگر روحانیون چیزی از اقتصاد نمی دانند. در حالیکه این خود اوست که از اقتصاد هیچ چیز نمی داند! بکار بردن لفظ اقتصاد، که نشان علمی بودن آن نیست. اقتصاد مانند هر علم دیگری، در تجربه باید خود را نشان دهد! آیا تابحال یکی از نظریات آنها، با واقع منطبق بوده؟ و توانسته مشکلی را حل کند؟ یا فقط نام کرسی نظریه پردازی را به دوش می کشد؟ و فقط اعتراض می کند. یکبار هم فکر کند: شاید خودش اشتباه می کند. چهل سال نالیدن چه چیزی را ثابت می کند؟ جز اینکه ناله های او هیچ دردی را دوا نکرده. مشکل ایشان و دیگر اساتید مثل: دکتر مهدوی یا دکتر ظریف در این است که 60سال از دنیا عقب هستند! هنوز در تئوری مارشالیسم آمریکایی زندگی می کنند! اما نمی دانندکه الان دوره ترامپیسم است، که به همه قوانین مارشالیسم خط بطلان کشیده: در جنگ جهانی دوم، تمام کشورها درگیر بودند و زیرساخت های اقتصادی آنان نابود شد. تنها کشوری که پیروز این جنگ بود، صدمه ای ندید آمریکا بود. لذا برای اثبات توانایی های خود، طرح مارشال را پیاده کرد: به اروپا و روسیه و چین و ایران کمک های مالی و اقتصادی نمود. بطوریکه اگر به روسیه گندم نمی داد، آنها از گرسنگی می مردند. در ایران هم باطرخ ویژه تری بنام اصل 4ترومن، همه مواد غذایی ایرانیان را تامین کرد. بطوریکه مردم روستاها هم بجای مرغ محلی، مرغ امریکایی می خوردند. در شمال ایران بجای برنج ایرانی، برنج آمریکایی مصرف می شد. این طرح برای ترمیم جهان نبود، بلکه وابسته نگهداشتن آنها بود. که بدون اجازه امریکا هیچ کاری نکنند. اما الان موضوع برگشته! آمریکا بیش از هر کشور دیگری، به کمک نیاز دارد. هزینه های 7تریلیون دلاری انها در عراق، اقتصادی برای امریکا باقی نگذاشته. همه سیاست ترامپ این است که: از کمک ها وتعهدات بیرونی کم کند، و به مردم خود برسد. نیاز آمریکا با بدهی 23بیلیون دلاری، دولت را وادار کرده تا: اموال ایران(بنیاد علوی و بنیاد های دیگر) را شناسایی و دزدی یا مصادره کند.

Taqvi, to be precise: Iranian missiles

Those who said that religion is separate from science and politics, see what religion has done! Israeli President says: I kiss the hand of ANKIE, who hit Iranian missiles! Maybe he doesn't know, but all Iranians know: Iran's rocket father is martyred! He had two basic ways to spot the missiles: first, he was ablaze and wrote formulas. And then he wanted the missiles not to bother people. All of Iran's missiles, like Ibn Sina's, were wooed to discover the first formula, and they prayed two rak'ahs. For the German, American and Israeli missile fathers, however, the lives of innocent people were not important. But for them, only the enemy should be hit, not the children and women around him. It is so difficult for some to grasp this simple matter that it has raised its hands in the economic war! They are praying that maybe Trump will go to the womb and refrain from sanctions. But those who believe become Yemen! They are the rockets of the Gaza Strip and Lebanon, which are sleeping on the enemy's head. Enemies and na سادهve foes do not give up their false theories, they say that even if they are economists, the economy must be separated from Islam. "No one has the expertise in economics," says Dr. Momeni. Their sick heart, of course, points to leadership. Because the rest of the officials are his classmates! If they are not older than him, they are not newer, their economics are good, and they have their CIA approval. They think Islam has no economy, the leader and other clergy know nothing about economics. While it is he himself who knows nothing of the economy! Applying the term economics, which does not represent scientific. Economics Like any other science, experience has to show itself! Have any of their theories really matched? And could he solve a problem? Or does it just carry the name of the theory seat? And he just protests. To think once: Maybe she's wrong. What proves forty years of grieving? Except that her moans didn't hurt. The problem for him and other professors like Dr. Mahdavi or Dr. Zarif is that they are 60 years behind the world! They still live in the theory of American Marshallism! But they do not know that it is now the era of Trumpism, which abolished all the laws of marshalism: in World War II, all countries were involved and their economic infrastructure was destroyed. The only country that won the war was unharmed by America. So, to prove his capabilities, he implemented the Marshall Plan: providing financial and economic assistance to Europe, Russia, China, and Iran. So if they didn't give Russia wheat, they would starve. In Iran, with a more special Truman 4 principle, it supplied all Iranian food. People in the villages also ate American chicken instead of local chicken. In northern Iran, American rice was used instead of Iranian rice. The plan was not to repair the world, but to keep them dependent. That they would do nothing without America's permission. But now it's back! America needs help more than any other country. Their $ 7 trillion spending in Iraq has left no room for America. All of Trump's policy is: to cut outside aid and commitments, and to reach his people. The US $ 23 billion debt has forced the government to: identify and steal or confiscate Iranian property (Alawi Foundation and other foundations).

التقوی ، على وجه الدقة: الصواریخ الإیرانیة

أولئك الذین قالوا أن الدین منفصل عن العلم والسیاسة ، انظر ماذا فعل الدین! یقول الرئیس الإسرائیلی: أنا أقبل ید ANKIE التی ضربت الصواریخ الإیرانیة! ربما لا یعرف ، لكن كل الإیرانیین یعرفون: استشهد والد صاروخ إیران! كان لدیه طریقتان أساسیتان لتحدید موقع الصواریخ: أولاً ، لقد اشتعلت فیه النیران وكتب الصیغ. ثم أراد أن الصواریخ لا تزعج الناس. جمیع صواریخ إیران ، مثل ابن سینا ​​، استُخدمت لاكتشاف الصیغة الأولى ، وصلىوا ركعتین. بالنسبة لآباء الصواریخ الألمان والأمریكیین والإسرائیلیین ، لم تكن حیاة الأبریاء مهمة. لكن بالنسبة لهم ، یجب ضرب العدو فقط ، ولیس الأطفال والنساء من حوله. یصعب على البعض فهم هذه المسألة البسیطة لدرجة أنها رفعت أیدیها فی الحرب الاقتصادیة! إنهم یصلون أنه ربما یذهب ترامب إلى الرحم ویمتنع عن فرض العقوبات. لكن أولئك الذین یعتقدون أصبحوا الیمن! إنها صواریخ قطاع غزة ولبنان التی تنام على رأس العدو. لا یتنازل الأعداء والأعداء عن نظریاتهم الخاطئة ، بل یقولون إنه حتى لو كانوا اقتصادیین ، فیجب فصل الاقتصاد عن الإسلام. یقول الدكتور مؤمن: "لا أحد لدیه الخبرة فی الاقتصاد". قلبهم المریض ، بالطبع ، یشیر إلى القیادة. لأن بقیة المسؤولین هم زملائه! إذا لم یكونوا أكبر سناً منه ، فهم لیسوا جددًا ، كما أن اقتصادیاتهم جیدة ، ولدیهم موافقة وكالة الاستخبارات المركزیة. إنهم یعتقدون أن الإسلام لیس لدیه اقتصاد ، والقائد ورجال الدین الآخرون لا یعرفون شیئًا عن الاقتصاد. فی حین أنه هو نفسه الذی لا یعرف شیئًا عن الاقتصاد! تطبیق مصطلح الاقتصاد الذی لا یمثل علمیًا. مثل أی علم آخر ، یجب أن تُظهر التجربة نفسها! هل لدیك أی من نظریاتهم مطابقة حقا؟ وهل یمكنه حل مشكلة؟ أم أنها تحمل فقط اسم مقعد النظریة؟ وقال انه مجرد احتجاجات. للتفكیر مرة واحدة: ربما تكون مخطئة. ما یثبت أربعین سنة من الحزن؟ إلا أن أنین لها لم یصب بأذى. المشكلة بالنسبة له ولغیره من الأساتذة مثل الدكتور مهدوی أو الدكتور ظریف هو أن عمرهم 60 عامًا! ما زالوا یعیشون فی نظریة المارشالیة الأمریكیة! لكنهم لا یعلمون أن عصر الترامبیوم هو الذی ألغى جمیع قوانین التنظیم: فی الحرب العالمیة الثانیة ، شاركت جمیع البلدان وتم تدمیر بنیتها الاقتصادیة. البلد الوحید الذی ربح الحرب لم یصب بأذى من قبل أمریكا. لذلك ، لإثبات قدراته ، قام بتنفیذ خطة مارشال: تقدیم المساعدات المالیة والاقتصادیة لأوروبا وروسیا والصین وإیران. لذلك إذا لم یعطوا روسیا القمح ، فإنهم یتضورون جوعا. فی إیران ، مع مبدأ ترومان 4 الأكثر خصوصیة ، زودت جمیع المواد الغذائیة الإیرانیة. كان الناس فی القرى یأكلون الدجاج الأمریكی بدلاً من الدجاج المحلی. فی شمال إیران ، تم استخدام الأرز الأمریكی بدلاً من الأرز الإیرانی. لم تكن الخطة ترمی إلى إصلاح العالم ، بل إبقائها معتمدة. أنهم لن یفعلوا شیئًا دون إذن أمریكا. ولكن الآن عاد! أمریكا بحاجة إلى مساعدة أكثر من أی بلد آخر. إن إنفاقها البالغ 7 تریلیونات دولار فی العراق لم یترك مجالاً لأمریكا. كل سیاسة ترامب هی: قطع المساعدات والالتزامات الخارجیة ، والوصول إلى شعبه. لقد أجبر الدین البالغ 23 ملیار دولار الحكومة على: تحدید وسرقة أو مصادرة الممتلكات الإیرانیة (مؤسسة العلوی والمؤسسات الأخرى).

Taqvi, dəqiq desək: İran raketləri

Dinin elmdən və siyasətdən ayrı olduğunu söyləyənlər, baxın dinin nə işi var! İsrail prezidenti deyir: Mən İran raketlərini vuran ANKIE-nin əlini öpürəm! Bəlkə bilmir, amma bütün iranlılar bilirlər: İranın raket atası şəhiddir! Raketlərin yerini tapmaq üçün iki əsas yolu var: birincisi, alovlandı və düsturlar yazdı. Sonra da raketlərin insanları narahat etməməsini istədi. İranın bütün raketləri, İbn Sinanın olduğu kimi, ilk düsturu kəşf etmək üçün yandı və iki rəkət namaz qıldı. Alman, Amerika və İsrail raket ataları üçün günahsız insanların həyatı əhəmiyyətli deyildi. Ancaq onlar üçün ətrafdakı uşaqlar və qadınlar deyil, yalnız düşmən vurulmalıdır. Bəziləri üçün bu sadə məsələni başa düşmək o qədər çətin ki, iqtisadi müharibədə əl qaldırdı! Dua edirlər ki, bəlkə Trump bətninə gedib sanksiyalardan çəkinsin. Amma inananlar Yəmən olurlar! Bunlar Qəzza zolağının və Livanın düşmən başında yatmış raketləridir. Düşmənlər və na ساده ve düşmənləri yalan nəzəriyyələrindən əl çəkmirlər, deyirlər ki, iqtisadçı olsalar da, iqtisadiyyat İslamdan ayrı olmalıdır. "Heç kimin iqtisadiyyat sahəsindəki təcrübəsi yoxdur" deyir doktor Momeni. Onların xəstə ürəyi əlbətdə rəhbərliyə işarə edir. Çünki qalan məmurlar onun sinif yoldaşlarıdır! Ondan daha yaşlı deyillərsə, yeni deyillər, iqtisadiyyatları yaxşıdır və CİA-nın təsdiqləri var. Düşünürlər ki, İslamın iqtisadiyyatı yoxdur, lider və digər ruhanilər iqtisadiyyat haqqında heç nə bilmirlər. Halbuki özü iqtisadiyyatdan heç nə bilməyən özüdür! Elmi ifadə etməyən iqtisadiyyat termini tətbiq olunur. İqtisadiyyat Hər hansı bir elm kimi, təcrübə də özünü göstərməlidir! Onların nəzəriyyələrindən hər hansı biri həqiqətən uyğun gəldimi? Və bir problemi həll edə bilərmi? Yoxsa sadəcə nəzəriyyə oturacağının adını daşıyır? Və sadəcə etiraz edir. Bir dəfə düşünmək: Bəlkə səhvdir. Qırx illik kədəri nəyə sübut edir? İstisna olmaqla, onun nənələri zərər vermədi. Onun və doktor Mahdavi və ya doktor Zərif kimi digər professorların problemi onların dünyadan 60 il geridə qalmasıdır! Hələ Amerika Marshallizmi nəzəriyyəsində yaşayırlar! Ancaq bilmirlər ki, indi bütün marşalizm qanunlarını ləğv edən Trumpism dövrüdür: İkinci Dünya Müharibəsində bütün ölkələr qarışdı və iqtisadi infrastrukturları məhv edildi. Müharibədə qalib gələn yegantmək.

نوع اخبار :
برچسب : تقوی، موجب نقطه زن شدن: موشکهای ایرانی،
لینک ها :
سه شنبه 7 آبان 1398 09:57 ق.ظ
Thank you a bunch for sharing this with all folks you
really recognise what you are talking approximately!
Bookmarked. Please additionally discuss with my web site =).
We may have a link alternate agreement between us
سه شنبه 7 آبان 1398 09:26 ق.ظ
Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your
website? My blog site is in the very same area of interest as yours and my visitors would certainly benefit from some of
the information you provide here. Please let me know if this okay with you.
Thank you!
دوشنبه 6 آبان 1398 02:36 ب.ظ
I'm curious to find out what blog platform you're utilizing?
I'm experiencing some minor security issues with my latest site and I'd like to find something
more secure. Do you have any suggestions?
شنبه 4 آبان 1398 01:30 ق.ظ
Hello! I just wanted to ask if you ever have any
issues with hackers? My last blog (wordpress) was
hacked and I ended up losing months of hard work due to no
data backup. Do you have any methods to stop hackers?
جمعه 3 آبان 1398 11:38 ب.ظ
It's remarkable designed for me to have a website, which is helpful in favor of my experience.
thanks admin
جمعه 3 آبان 1398 10:38 ب.ظ
I relish, result in I found just what I was
looking for. You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day.
Bye
جمعه 3 آبان 1398 02:25 ب.ظ
Hello there, You have done an incredible job. I will definitely digg it and personally suggest
to my friends. I'm sure they will be benefited from this web site.
جمعه 3 آبان 1398 01:50 ب.ظ
After going over a number of the blog posts on your website, I seriously appreciate your way of writing a blog.
I book marked it to my bookmark site list and will be
checking back in the near future. Please visit my web site
as well and let me know what you think.
جمعه 3 آبان 1398 01:34 ب.ظ
The other day, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a twenty five foot
drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has
83 views. I know this is totally off topic but I had to share it
with someone!
جمعه 3 آبان 1398 10:03 ق.ظ
You can definitely see your expertise within the article you write.
The arena hopes for even more passionate writers such as you who aren't afraid to say how they believe.
Always follow your heart.
جمعه 3 آبان 1398 09:40 ق.ظ
Just desire to say your article is as surprising.

The clearness in your post is simply cool and i can assume you're an expert on this subject.
Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep
up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the gratifying
work.
سه شنبه 30 مهر 1398 07:15 ب.ظ
Hey! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you
knew where I could get a captcha plugin for my comment form?

I'm using the same blog platform as yours and I'm having trouble
finding one? Thanks a lot!
سه شنبه 30 مهر 1398 03:35 ب.ظ
Hello colleagues, fastidious paragraph and fastidious urging
commented at this place, I am truly enjoying by these.
سه شنبه 30 مهر 1398 03:16 ب.ظ
This is my first time go to see at here and i am truly pleassant to read
everthing at single place.
سه شنبه 30 مهر 1398 11:44 ق.ظ
Somebody necessarily help to make significantly articles I might state.
That is the first time I frequented your website page and up to now?
I surprised with the analysis you made to create this particular put up amazing.
Excellent process!
سه شنبه 30 مهر 1398 10:57 ق.ظ
If some one needs expert view on the topic of blogging and site-building afterward i recommend him/her to go to see this blog, Keep up the good work.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :