ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

بسیاری از معضلات اقتصادی، از راه مهندسی معکوس حل می شود! مثلا اینکه آیا رونق تولید هست یا خیر؟ سوالی است که ذهن همه را مشغول کرده، و نبود آن به سوء تدبیر در صنایع، دولت و نهایتا به سوء مدیریت برمی گردد! دوستان هم باکی ندارند که در زمین دشمن بازی کنند، و سوء مدیریت را به راحتی اعلام می کنند! در حالیکه این حرف یعنی نهایت آرزوی ضد انقلاب. حرفی است که آنها سالهاست که می خواهند بگویند، ولی نمی توانند! زیرا سوء مدیریت، اگر توصیف نشود، فقط به رهبری و رئیس جمهوری، بعنوان مدیران عالی کشور برمی گردد.  ممکن است که منظور گوینده مدیر اداره یا واخد یک بانک باشد! ولی هیچوقت آن را اعلام نمی کنند، و بصورت کلی می گویند. وقتی راجع به کلان مدیریت کشور، بحث می شود تفسیر دیگری ندارد. مثلا ایت الله زاده اشرفی اصفهانی، به عنوان هزاران تئوری پرداز تراز انقلاب اسلامی، به سادگی می گوید همه چیز در ایران عالی است! منابع و ثروت فراوان است، فقط سوء مدیرت مشکل این کشور است. این یعنی همان که آنها می گویند: اسلام نمی تواند کشور را اداره کند. در حالیکه اینطور نیست. و همه چیز منظم و بر جای خود است. کافی است مهندسی معکوس کنیم. یعنی بجای کارخانه ها یا بازار، به انبار ها سر بزنیم! خواهیم دید از همه چیز سه برابر نیاز کشور داریم. وارد کنندگان هم مثل شیر، ایستاده اند تا اگر کسی گفت کم هست، بروند و وارد کنند. پس رونق تولید وجود دارد. حالا می گویند توزیع درست نیست! بازهم مهندسی معکوس مشکل ما را حل می کند: این بار به انبار های مغازه ها و خرده فروشی ها سر بزنیم! باز می بینیم که 5برابر نیاز محله، انبار کرده، و فقط 20درصد کالاهای ان گردش مالی دارد. پس توزیع هم درست است. طبق قانون فشار: اگر در یک نقطه فشاری وارد شود، عینا به تمام نقاط منتقل می شود، انبار مغازه ها هم پر است. حالا می گویند به دست مردم نمی رسد! مردم ناراضی هستند. باز مهندسی معکوس! بروید انبار خانه ها را ببینید! برای سه سال خود ذخیره دارند. زیرا بس که تبلیغ شده ممکن است: جنگ شود، قحطی بیاید! همه انبارها از خرد و کلان پر شده. جالب است وقتی خانه تکانی یا مهندسی معکوس شود، خواهید دید مددجویان کمیته امداد، بیشتر از افراد معمولی انبار دارند. زیرا دولت را ساده لوح فرض کرده، و از هرگوشه ان بریده اند. از بهزیستی، از کمیته امداد  از هیاتها و موسسات خیریه می گیرند. نکته تاسف بار این است که: اکثر طلاق ها و عدم ازدواج ها هم، به همین دلیل است چون این کمک ها، به مطلقه وباصطلاح خود سرپرست تعلق می گیرد. لذا بصورت ظاهری هم شده زنها طلاق می گیرند، تا به این انبار کردن ها برسند. یا می گویند وام داده نمی شود! مهندسی معکوس کنید و از بانکها، لیست وامها را بگیرید! هر نفر چندین بار وام گرفته، و اکثر انها را هم نداده! و بانکها را به ورشکستگی کشانده! به بهانه ازدواج، بیماری، سیل ، زلزله و.! و باز هم می خواهند. وزارت تعاون اگر می خواهد یارانه های ثروتمندان را کم کند، به خوداظهاری انان کاری نداشته باشد. مهندسی معکوس کند: اطلاعات املاک، زمین های بزرگ، باغات، ویلاها و خودروهای لوکس را بگیرد. آن وقت فرار مالیاتی راهم تشخیص میدهد! به سازمان امور مالیاتی معرفی کند، حق الکشف ان را برای پرداخت یارانه، به کم در امد ها اختصاص دهد. به نظر می رسد این مردم فداکار، آنقدر به موسسات خیریه دولتی و کم در امد ها، کمک کرده اند که اصلا فقیری در ایران نباشد. بلکه افتقار وجود دارد. یعنی مردم اختلاس ها و درآمد های نجومی را، الگو قرار داده اند، لذا هرچه به انها داده می شود سیر نمی شوند و باز هم می خواهند! حتی استارتاپها می گفتند: یک قلم از این اختلاس ها را به ما بدهند!

Reverse Economic Engineering

Many economic problems are solved by reverse engineering! For example, is there a boom in production? It is a question that occupies everybody's mind, and its absence goes back to mismanagement in industry, government, and ultimately mismanagement! Friends are also reluctant to play in enemy territory, easily reporting mismanagement! While this is the ultimate wish of the counter-revolution. It's a word they've been saying for years, but they can't! Because mismanagement, if not described, only refers to the leadership and the president as top executives. It may be that the announcer may be the head of the department or the head of a bank! But they never announce it, and they say it in general. When it comes to macro management of the country, there is no other interpretation. For example, Ayatollah Zadeh Ashrafi Esfahani, as thousands of Islamic Revolutionary theorists, simply says that everything in Iran is great! There are many resources and wealth, only mismanagement is the problem in this country. This is what they say: Islam cannot run the country. While it is not. And everything is in order. Just reverse engineering. That is, go to warehouses instead of factories or markets! We will see that we have three times what we need. The importers, like the lion, have stood up to enter and enter if anyone has said so. So there's a production boom. Now they say distribution is not right! Again reverse engineering solves our problem: this time we go to the warehouses of the shops and retailers! Again, we see that it stocks 5 times the neighborhood's need, with only 20 percent of its turnover. So the distribution is also true. According to the law of pressure: If it enters a pressure point, it is transported all over the place, and the storehouse is full. Now people say it can't be achieved! People are unhappy. Reverse Engineering Again! Go see the warehouse! For three years. Because it is enough to be propagated: war, famine! All the warehouses are full of crumbs. It is interesting that when the house or engineering is reversed, you will find that Relief Committee clients have more stock than ordinary people. Because the government is na سادهve, and cut off from every corner. From welfare, they come from relief committees and charities. The sad thing is: Most divorces and non-marriages, too, are because these aids go to the divorced and so-called guardian. So, apparently, women get divorced to get to these warehouses. Or say no loans! Reverse engineering and get loans from banks! Everyone borrows several times, and most don't! And the banks are bankrupt! Under the pretext of marriage, illness, flood, earthquake and more! And they want it again. The Ministry of Co-operation would have nothing to do with self-declaration if it wanted to reduce the subsidies of the rich. Reverse Engineering: Capture real estate information, large land, gardens, villas and luxury cars. Then tax evasion will figure my way out! Introduce it to the Tax Office, allocate the discovery right to the subsidy, with little to no revenue. These self-sacrificing people, it seems, have contributed so much to government charities and low-income charities that there is no poverty in Iran at all. But there is also honor. That is, people have set the pattern for embezzlement and astronomical earnings, so whatever is given to them is not fulfilled and they still want it! Even startups were saying: Give us a pen for these embezzlements!

عكس الهندسة الاقتصادیة

یتم حل العدید من المشاكل الاقتصادیة عن طریق الهندسة العكسیة! على سبیل المثال ، هل هناك طفرة فی الإنتاج؟ إنه سؤال یشغل ذهن الجمیع ، وغیابه یعود إلى سوء الإدارة فی الصناعة والحكومة وفی النهایة سوء الإدارة! یحجم الأصدقاء أیضًا عن اللعب فی أرض العدو ، ویبلغون عن سوء الإدارة بسهولة! فی حین أن هذه هی الرغبة القصوى للثورة المضادة. إنها كلمة كانوا یقولون منذ سنوات ، لكنهم لا یستطیعون! لأن سوء الإدارة ، إن لم یكن موصوفًا ، یشیر فقط إلى القیادة والرئیس ككبار المسؤولین التنفیذیین. قد یكون المذیع هو رئیس القسم أو البنك! لكنهم لم یعلنوا عنها مطلقًا ، وهم یقولون ذلك بشكل عام. عندما یتعلق الأمر بالإدارة الكلیة للبلد ، لا یوجد تفسیر آخر. على سبیل المثال ، یقول آیة الله زاده أشرفی أصفهانی ، كآلاف من المنظرین الثوریین الإسلامیین ، ببساطة أن كل شیء فی إیران رائع! هناك العدید من الموارد والثروة ، وسوء الإدارة فقط هو المشكلة فی هذا البلد. هذا ما یقولون: الإسلام لا یمكن أن یدیر البلاد. فی حین أنها لیست كذلك. وكل شیء فی محله. فقط عكس الهندسة. وهذا هو ، انتقل إلى المستودعات بدلا من المصانع أو الأسواق! سوف نرى أن لدینا ثلاثة أضعاف ما نحتاجه. وقفت المستوردین ، مثل الأسد ، للدخول والدخول إذا قال أی شخص ذلك. لذلك هناك طفرة الإنتاج. الآن یقولون التوزیع لیس صحیحا! مرة أخرى تعمل الهندسة العكسیة على حل مشكلتنا: هذه المرة نذهب إلى مخازن المتاجر وتجار التجزئة! مرة أخرى ، نرى أنه یخزن خمسة أضعاف احتیاجات الحی ، مع 20 فی المائة فقط من حجم أعماله. وبالتالی فإن التوزیع صحیح أیضا. وفقًا لقانون الضغط: إذا دخلت نقطة ضغط ، یتم نقلها فی كل مكان ، ویكون المستودع ممتلئًا. الآن یقول الناس أنه لا یمكن تحقیق ذلك! الناس غیر سعداء. عكس الهندسة مرة أخرى! اذهب لرؤیة المستودع! لمدة ثلاث سنوات. لأنه یكفی للترویج: الحرب ، المجاعة! جمیع المستودعات ملیئة بالفتات. من المثیر أنه عندما یتم عكس المنزل أو الهندسة ، ستجد أن عملاء لجنة الإغاثة لدیهم مخزون أكبر من الأشخاص العادیین. لأن الحكومة نا ساده وانقطعت من كل زاویة. من الرفاهیة ، یأتون من لجان الإغاثة والجمعیات الخیریة. الشیء المحزن هو: أن معظم حالات الطلاق وغیر الزیجات ، هی أیضًا جزء من السبب وراء انتقال هذه المساعدات إلى ولی أمرها المطلق وما یسمى بالوصایا. لذلك ، یبدو أن النساء مطلقات للوصول إلى هذه المستودعات. أو قل لا القروض! عكس الهندسة والحصول على قروض من البنوك! الجمیع یقترض عدة مرات ، ومعظمهم لا! والبنوك مفلسة! بذریعة الزواج والمرض والفیضانات والزلازل وأكثر! ویریدون ذلك مرة أخرى. لا علاقة لوزارة التعاون بالإعلان الذاتی إذا أرادت تخفیض إعانات الأثریاء. الهندسة العكسیة: التقاط المعلومات العقاریة والأراضی الكبیرة والحدائق والفیلات والسیارات الفاخرة. ثم التهرب الضریبی الرقم طریقی! قدمه إلى مكتب الضرائب ، خصص حق الاكتشاف فی الإعانة ، بدون إیرادات تذكر. یبدو أن هؤلاء الأشخاص الذین یضحون بأنفسهم قد ساهموا كثیراً فی الجمعیات الخیریة الحكومیة والمؤسسات الخیریة ذات الدخل المنخفض بحیث لا یوجد فقر فی إیران على الإطلاق. ولكن هناك أیضا شرف. أی أن الأشخاص قد حددوا نمط الاختلاس والأرباح الفلكیة ، لذا فإن كل ما یعطى لهم لا یتحقق ولا یزالون یریدون ذلك! حتى الشركات الناشئة كانت تقول: أعطنا قلمًا لهذه الاختلاس!

Əks İqtisadi Mühəndislik

Bir çox iqtisadi problem tərs mühəndislik tərəfindən həll olunur! Məsələn, istehsalda bum var? Hər kəsin düşüncəsini özündə cəmləşdirən bir sualdır və onun olmaması sənayedəki, hökumətdəki səhv idarəetmə və nəticədə idarəolunmazlığa qayıdır! Dostlar həmçinin düşmən ərazilərində oynamaq istəmirlər, idarəetmə qaydalarını asanlıqla bildirirlər! Bu əks-inqilabın son istəyidir. Bu illərdir söylədikləri bir sözdür, amma edə bilmirlər! Çünki səhv idarəetmə, təsvir olunmasa, yalnız rəhbərliyə və prezidentə üst rəhbərlər aiddir. Ola bilər ki, aparıcı şöbə müdiri və ya bank rəhbəri ola bilər! Ancaq heç vaxt bunu elan etmirlər və ümumiyyətlə bunu deyirlər. Ölkənin makro idarəetmə məsələsinə gəldikdə, başqa bir şərh yoxdur. Məsələn, Ayətullah Zadə Əşrəfi Esfahani, minlərlə İslam İnqilabı nəzəriyyəçisi kimi, sadəcə İranda hər şeyin böyük olduğunu söyləyir! Bir çox resurs və sərvət var, bu ölkədə yalnız idarəetmə problemdir. Bu dedikləri budur: İslam ölkəni idarə edə bilməz. Olmasa da. Və hər şey qaydasındadır. Yalnız tərs mühəndislik. Yəni fabriklər və ya bazarlar əvəzinə anbarlara gedin! Görəcəyik ki, üç dəfə ehtiyacımız var. İdxalçılar, aslan kimi, kimsə deyirsə, girmək və girmək üçün ayağa qalxdılar. Beləliklə istehsal bumu var. İndi deyirlər paylama düzgün deyil! Yenidən tərs mühəndislik problemimizi həll edir: bu dəfə dükanların və pərakəndə satış yerlərinin anbarlarına gedirik! Yenə də görürük ki, qonşuluq ehtiyacının 5 qatını, dövriyyəsinin cəmi 20 faizini təşkil edir. Yəni paylama da doğrudur. Təzyiq qanununa görə: Təzyiq nöqtəsinə girərsə, hər yerdə daşınır və anbar doludur. İndi insanlar buna nail olmaq mümkün olmadığını söyləyirlər! İnsanlar bədbəxtdirlər. Yenidən tərs mühəndislik! Gedin anbara baxın! Üç ildir. Çünki təbliğ etmək kifayətdir: müharibə, qıtlıq! Bütün anbarlar qırıntılarla doludur. Maraqlıdır ki, ev və ya mühəndislik tərsinə çevrildikdə, Relief Komitəsinin müştərilərinin adi insanlara nisbətən daha çox ehtiyata sahib olduğunu görürsünüz. Hökumət nə ساده ve çünki hər küncdən kəsilir. Rifah baxımından, yardım komitələrindən və xeyriyyəçilərdən gəlir. Kədərli olan budur: Boşanmalar və nikah olmayanların çoxu bu yardımların boşanan və qondarma qəyyumun yanına getməsidir. Beləliklə, qadınlar bu anbarlara girmək ü

نوع اخبار :
برچسب : مهندسی معکوس اقتصادی،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو