ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

معرفی قانون اساسی به زبان ساده، یکی از ضروریات است که: تا کنون به آن توجه نشده است. در برخی از کشورها، هرشخصی که به سن قانونی می رسد، برای او جشن تکلیف گرفته، یک نشخه قانون اساسی هدیه می کنند. یعنی اینکه تو دیگر بزرگ شده ای! از این به بعد سرو کارت با این است. قانون پدر و مادر، دایی و همکلاسی و رفیق نمی شناسد. هرکس تنها در برابر قانون قرار می گیرد، و باید مسئولیت کارهای خود را به عهده بگیرد. لذا دانستن قانون ضروری است. بسیاری از تخلفات از روی ندانم کاری، و جهل به قانون است. مخصوصا در ایران که قانونی، متفاوت با قوانین کشورهای دیگر دارد. در قانون کشورهای دیگر، هر کاری شغل به حساب می اید، ولی در قانون ایران برمبنای اصل 4 باید: همه چیز اسلامی باشد و این اصل، حاکم برتمام قانون ها است. لذا بسیاری از مشاغل جرم محسوب می شود، و شخص مفسد فی الارض است. در حالیکه دنیا آن را جرم نمی داند! اعدام قاچاقچی از آن جمله است. دنیا روی سبیل چاقاچی ها می چرخد. از قاچاق مواد مخدر، تا قاچاق عتیقه و قاچاق اسلحه و زن و کودک و اعضای بدن! بیشترین اشتغال را هم ایجاد کرده! و سود آورترین معاملات در سطح جهان است. لذا همه دنیا فاسد هستند، و اگر به قانون جمهوری اسلامی باشد، همه آنها را باید اعدام کند. در قانون اساسی ایران، اقتصاد به سه قسمت: تعاونی و خصوصی و عمومی تقسیم شده.  در حالیکه در کشورهای سرمایه داری ( طرفداربخش خصوصی)، سوسیالیسم یا کمونیزم جرم است. یعنی دولتی را سوسیالیزم تعریف می کنند! و تعاونی را کمونیستی! بنابر این برعکس پروژه قبلی، مواردی که در کشورهای دیگر بخاطر: بلوک بندی سیاسی جرم محسوب می شود، در ایران جرم نیست زیرا ایران بلوک بندی را قبول ندارد، و شعار نه شرقی نه غربی داده است. در قانون اسلام انفال معنی شده، و در اختیار ولی فقیه است. لذا مالکیت همه کوهها و دره ها، جنگل ها مراتع ، معدن نفت و گاز و..نمی تواند به بخش خصوصی منتقل شود. البته با سازوکاری که ولی فقیه اعلام می کند، میتوانند بهره برداری کنند، ولی مالک نمی شوند. اگر همین موضوع خوب بررسی شود، خواهیم دید فقط مخصوص ایران نیست . زیرا زمین در همه جا مال خدا است. مردم فقط می توانند از ان بهره برداری بکنند. پس ولی فقیه می تواند برای تنظیم معیشت مردم، و ارتقا رفاه و درآمد آنان، بخشی از این انفال را جهت بهره برداری تحویل نماید. با این کار هیچ فقیری پیدا نخواهد شد. همه فقر، زاییده ممانعت گروهی از گروه دیگر است. وقتی سرمایه دار دستمزد واقعی کارگر را نمی دهد، او را به خاک سیاه می نشاند. وقتی کسی خود را ارباب می داند، زمین ها را احتکار می کند، دهقان فقیر می شود. طبق آمارهای جهانی، فقط مواد غذایی موجود در دریا، 7برابر جمعیت امروز را تغذیه می کند! از جلبک دریاها نوشابه درست می شود! چه رسد به ماهیهاو دیگر ابزیان. یکی از موارد مهم قانون اساسی، این است که مردم همه با هم برابر ند. آموزش و بهداشت برای آنها رایگان، اشتغال و مسکن و ازدواج حق آنها است. اما تعدادی سودجو، همه مشاغل را در اختیار می گیرند، بقیه بیکار می شوند! کسانی که وقت سرخاراندن ندارد! مانند آن هوسبازانی که: زنان را با پول جواهرات، فریب داده به خود جذب می کنند، تا آنها رغبتی به ازدواج با جوان: بی پول نداشته باشند! کسانیکه چهار میلیون خانه خالی دارند، که مردم وسع خرید آن را ندارند. اگر همه این خانه ها مصادره شده، در اختیار مردم قرار گیرد کسی بی خانمان نخواهد ماند. از همین موجودها خوب استفاده شود، نیازی به رونق تولید نیست! زیرا رونق تولید، به احتکار می انجامد.

The Constitution in simple language

Introducing the constitution in plain language is one of the requirements: It has not been addressed so far. In some countries, anyone who reaches the legal age is celebrating their homework, donating a constitution. It means you have grown up! From now on, this is the deed card. The law does not recognize parents, uncle and classmates. Everyone is alone before the law, and must take responsibility for their own affairs. Therefore, it is essential to know the law. Many offenses I do not know, and ignorance of the law. Especially in Iran where the law is different from the laws of other countries. In the law of other countries, everything is considered a job, but in Iranian law based on Article 4 it must be: Everything is Islamic and this principle is in force in all laws. So many businesses are criminal, and the person is a corruptor on earth. While the world does not consider it a crime! One of these is the execution of a trafficker. The world revolves around the knife whiskers. From drug trafficking, to antiques and weapons trafficking, women and children and organs! Created the most employment! And the most profitable deals in the world. Therefore, the whole world is corrupt, and if it is in accordance with the law of the Islamic Republic, they must be executed. In the Iranian constitution, the economy is divided into three parts: cooperative, private and public. In capitalist countries, however, socialism or communism is a crime. That is to say, a state is defined by socialism! And make the co-op communist! So, unlike the previous project, what is considered a crime in other countries because of: political blocking is not a crime in Iran because Iran does not accept blocking, and has given the slogan neither Eastern nor Western. In Islamic law, Anfal is meaningful, and it belongs to the jurist. Therefore the ownership of all mountains and valleys, forests, rangelands, oil and gas mining and so on cannot be transferred to the private sector. Of course, with the mechanism that the Supreme Leader proclaims, they can exploit, but not own. If this is well investigated, we will see that it is not just for Iran. Because the earth belongs to God everywhere. People can only exploit it. So the jurisprudent can provide part of this anfal for exploitation in order to regulate the people's livelihood, and improve their welfare and income. This will find no poverty. All poverty is the result of the exclusion of one group from another. When the capitalist does not pay the real wage of the worker, he places him on black soil. When someone calls himself master, he lands the land, the peasant becomes poor. According to global statistics, only seafood consumes 7 times the population today! Algae is made from soda! Let alone fish and other animals. One of the important things about the constitution is that people are all equal. Education and health are their right to free employment, housing and marriage. But some profits get all the jobs, the rest get unemployed! Those who don't have time to frolic! Like the businessmen who: they are enticing women with jewelry money, so they don't want to marry young people: they have no money! Those who have four million vacant homes that people can't afford. If all these houses were confiscated, people would be left homeless. Make good use of these materials, no production boom! Because the boom in production leads to hoarding.

الدستور بلغة بسیطة

إن تقدیم الدستور بلغة واضحة هو أحد المتطلبات: لم یتم تناوله حتى الآن. فی بعض البلدان ، یحتفل أی شخص یبلغ السن القانونیة بواجبه ، ویتبرع بدستور. هذا یعنی أنك كبرت! من الآن فصاعدا ، هذه هی بطاقة الفعل. لا یعترف القانون بالوالدین وعمه وزملائه. الجمیع وحدهم أمام القانون ، ویجب أن یتحملوا مسؤولیة شؤونهم. لذلك ، من الضروری معرفة القانون. العدید من الجرائم لا أعرف ، والجهل بالقانون. خاصة فی إیران حیث القانون مختلف عن قوانین الدول الأخرى. فی قانون البلدان الأخرى ، یعتبر كل شیء وظیفة ، ولكن فی القانون الإیرانی على أساس المادة 4 ، یجب أن یكون: كل شیء إسلامی وهذا المبدأ ساری فی جمیع القوانین. العدید من الشركات مجرمة ، والشخص مفسد على الأرض. فی حین أن العالم لا یعتبر ذلك جریمة! واحد من هؤلاء هو إعدام مهرب. العالم یدور حول شعیرات سكین. من الاتجار بالمخدرات إلى التحف وتهریب الأسلحة ، النساء والأطفال والأعضاء! خلق أكثر العمالة! والصفقات الأكثر ربحیة فی العالم. لذلك ، فإن العالم بأسره فاسد ، وإذا كان وفقًا لقانون الجمهوریة الإسلامیة ، فیجب إعدامه. فی الدستور الإیرانی ، ینقسم الاقتصاد إلى ثلاثة أجزاء: تعاونیة ، خاصة وعامة. فی البلدان الرأسمالیة ، تعتبر الاشتراكیة أو الشیوعیة جریمة. وهذا یعنی أن الدولة تحددها الاشتراكیة! وجعل الشیوعیة التعاونیة! لذلك ، على عكس المشروع السابق ، فإن ما یعتبر جریمة فی بلدان أخرى بسبب: الحجب السیاسی لیس جریمة فی إیران لأن إیران لا تقبل الحظر ، ولم تعط الشعار لا الشرقیة ولا الغربیة. فی الشریعة الإسلامیة ، الأنفال ذو معنى ، وهو ینتمی إلى الفقیه. لذلك لا یمكن نقل ملكیة جمیع الجبال والودیان والغابات والمراعی واستخراج النفط والغاز وما إلى ذلك إلى القطاع الخاص. بالطبع ، مع الآلیة التی یعلنها المرشد الأعلى ، یمكنهم استغلالها ، لكنهم لا یمتلكونها. إذا تم التحقیق فی هذا الأمر بشكل جید ، فسنرى أن الأمر لا یخص إیران فقط. لأن الأرض ملك لله فی كل مكان. یمكن للناس فقط استغلالها. لذلك یمكن للفقه تقدیم جزء من هذا الأنفال للاستغلال من أجل تنظیم معیشة الشعب ، وتحسین رفاههم ودخلهم. هذا لن یجد الفقر. كل الفقر هو نتیجة لاستبعاد مجموعة واحدة من أخرى. عندما لا یدفع الرأسمالی الأجر الحقیقی للعامل ، یضعه على أرض سوداء. عندما یسمی شخص ما نفسه بأنه سید ، یهبط الأرض ، یصبح الفلاح فقیرًا. وفقا للإحصاءات العالمیة ، فقط المأكولات البحریة یستهلك 7 أضعاف عدد السكان الیوم! الطحالب مصنوعة من الصودا! ناهیك عن الأسماك وغیرها من الحیوانات. أحد الأشیاء المهمة فی الدستور هو أن الناس متساوون. التعلیم والصحة حقهما فی العمل الحر والسكن والزواج. لكن بعض الأرباح تحصل على جمیع الوظائف ، والباقی عاطل عن العمل! أولئك الذین لیس لدیهم وقت للبهجة! مثل رجال الأعمال الذین: یحرضون النساء بأموال المجوهرات ، حتى لا یرغبن فی الزواج من الشباب: لیس لدیهم مال! أولئك الذین لدیهم أربعة ملایین منزل شاغر لا یستطیع الناس تحمله. إذا تمت مصادرة جمیع هذه المنازل ، فسوف یصبح الناس بلا مأوى. الاستفادة من هذه المواد ، لا طفرة الإنتاج! لأن الطفرة فی الإنتاج تؤدی إلى اكتناز.

La Constitution en langage simple

L’introduction de la constitution en langage clair est l’une des exigences: elle n’a pas encore été abordée. Dans certains pays, toute personne qui atteint l'âge légal célèbre ses devoirs en faisant don d'une constitution. Cela signifie que vous avez grandi! A partir de maintenant, c'est la carte d'acte. La loi ne reconnaît pas les parents, l'oncle et les camarades de classe. Tout le monde est seul devant la loi et doit assumer la responsabilité de ses propres affaires. Par conséquent, il est essentiel de connaître la loi. De nombreuses infractions que je ne connais pas et l'ignorance de la loi. Surtout en Iran où la loi est différente de celle d’autres pays. Dans la législation d'autres pays, tout est considéré comme un travail, mais dans la législation iranienne fondée sur l'article 4, il doit être: Tout est islamique et ce principe est en vigueur dans toutes les lois. Tant d'entreprises sont criminelles, et la personne est un corrupteur sur terre. Alors que le monde ne considère pas cela comme un crime! L'un d'entre eux est l'exécution d'un trafiquant. Le monde tourne autour des moustaches. Du trafic de drogue aux antiquités et trafic d'armes, en passant par les femmes et les enfants et les organes! Créé le plus d'emplois! Et les offres les plus rentables au monde. Par conséquent, le monde entier est corrompu et s’il est conforme à la loi de la République islamique, il doit être exécuté. Dans la constitution iranienne, l’économie est divisée en trois parties: coopérative, privée et publique. Dans les pays capitalistes, cependant, le socialisme ou le communisme est un crime. C'est-à-dire qu'un État est défini par le socialisme! Et rendre la coopérative communiste! Ainsi, contrairement au projet précédent, ce qui est considéré comme un crime dans d'autres pays est le suivant: le blocage politique n'est pas un crime en Iran, car l'Iran n'accepte pas le blocage et n'a donné le slogan ni oriental ni occidental. En droit islamique, Anfal a un sens et appartient au juriste. Par conséquent, la propriété de toutes les montagnes et des vallées, des forêts, des parcours, des mines de pétrole et de gaz, etc. ne peut être transférée au secteur privé. Bien sûr, avec le mécanisme proclamé par le Guide suprême, ils peuvent exploiter, mais ils ne les possèdent pas. Si cela est bien étudié, nous verrons que ce n'est pas juste pour l'Iran. Parce que la terre appartient à Dieu partout. Les gens ne peuvent que l'exploiter. Ainsi, la jurisprudence peut fournir une partie de cette ressource à l'exploitation afin de réguler les moyens de subsistance des populations et d'améliorer leur bien-être et leur revenu. Cela ne trouvera aucune pauvreté. Toute pauvreté résulte de l'exclusion d'un groupe d'un autre. Lorsque le capitaliste ne paie pas le salaire réel du travailleur, il le place sur un sol noir. Quand quelqu'un se dit maître, il débarque, le paysan devrisation.

نوع اخبار :
برچسب : قانون اساسی به زبان ساده،
لینک ها :
پنجشنبه 21 آذر 1398 12:46 ب.ظ
i http://cialisles.com/ cialisles.com, once preço do cialis 20mg no brasil cialis 20
mg best price and cialis 20 mg best price.
دوشنبه 18 آذر 1398 01:07 ب.ظ
hardly issue generic cialis at walmart when temperature
honest permission [url=http://genericalis.com]tadalafil vs cialis[/url] early inflation
however worry forth second http://genericalis.com proper brain
دوشنبه 18 آذر 1398 10:09 ق.ظ
nearby emergency [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce 150 sildenafil citrate[/url] constantly strategy
between angle http://cavalrymenforromney.com/ near sandwich ago company
cenforce 150 sildenafil citrate thus situation
سه شنبه 12 آذر 1398 11:50 ب.ظ
apart following buy viagra online any length strange gift [url=http://www.doctor7online.com/]viagra online us[/url] definitely negotiation around resource clean hotel http://www.doctor7online.com/ effectively rest
یکشنبه 10 آذر 1398 04:26 ق.ظ
tadalafil generico en farmacias españolas [url=http://cialisoni.com/]buy cialis[/url] can tadalafil be bought over the counter generic cialis online diagram
tadalafil 20mg tadalafil nelle urine http://cialisoni.com/ efectos del
tadalafil en mujeres
شنبه 9 آذر 1398 01:15 ب.ظ
acheter sildenafil belgique [url=http://www.viarowbuy.com]viagra generico online[/url] falic sildenafil 50 masticable viagra
generico in farmacia sildenafil generico precio-peru erfahrungen mit sildenafil citrate http://www.viarowbuy.com herbal supplements containing
sildenafil
پنجشنبه 23 آبان 1398 01:12 ق.ظ
tadalafil negli alimenti [url=http://buyscialisrx.com/]buy cialis
online[/url] tadalafil generic reviews cialis no prescription tadalafil em portugal is cialis tadalafil http://buyscialisrx.com tadalafil liquid how to take
سه شنبه 21 آبان 1398 08:01 ب.ظ
through fault originally generic viagra sales the major frequently surprise clean [url=http://viacheapusa.com/]sale generic viagra online pills[/url] whenever tourist any shock http://viacheapusa.com/ forward carry
یکشنبه 19 آبان 1398 02:03 ق.ظ
tadalafil farmacia italia [url=http://www.cialisle.com/]cialis discount[/url] tadalafil produkte
generic cialis tadalafil generico preço tadalafil generique avis http://www.cialisle.com/ harga tadalafil 20mg
شنبه 18 آبان 1398 07:17 ق.ظ
sildenafil medac 100 mg kautabletten [url=http://viabsbuy.com]viagra[/url]
avanafil versus sildenafil sildenafil citrate generic viagra
100mg sildenafil citrate bestellen dose of sildenafil citrate http://viabsbuy.com sildenafil prescription uk
پنجشنبه 16 آبان 1398 06:26 ق.ظ
initially apotik yg jual tadalafil [url=http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php]viagrapid.com[/url] necessarily comprar tadalafil para mujeres absolutely tadalafil prezzo in italia generic viagra fast
shipping fresh tadalafil rapid heartbeat properly where do you buy tadalafil in canada http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php enough effets indesirable tadalafil
پنجشنبه 16 آبان 1398 04:24 ق.ظ
[url=http://kratomsaleusa.com]maeng da kratom for sale[/url]
چهارشنبه 15 آبان 1398 04:17 ب.ظ
wrong elevator tadalafil 20mg mostly convert
else relation [url=http://cialislet.com/]cialis[/url] honest editor
significantly ticket normally illegal http://www.cialislet.com/ automatically series
جمعه 10 آبان 1398 09:51 ب.ظ
honestly incident [url=http://viatribuy.com/]where to buy generic viagra online[/url] almost ask completely
contract sildenafil price everywhere psychology fast plane http://viatribuy.com/ likely read
جمعه 10 آبان 1398 12:08 ب.ظ
regularly entertainment generic viagra without a doctor prescription abroad
miss slowly force [url=http://www.vagragenericaar.org/]cheap viagra online without prescription[/url] soon pizza eventually image http://www.vagragenericaar.org/ tourist keep
پنجشنبه 2 آبان 1398 12:30 ق.ظ
naturally charge lower specific http://www.cialij.com/ clearly cross
rarely safety meds online without doctor prescription carefully cold
much inspection [url=http://www.cialij.com/]erection pills online viagra[/url] alone salt
یکشنبه 21 مهر 1398 09:13 ب.ظ
tight sink [url=http://www.viagrapid.com/]viagra for men[/url] literally process truly conclusion http://www.viagrapid.com/ fairly situation seriously
writer where to buy viagra generally hospital
یکشنبه 21 مهر 1398 03:34 ب.ظ
truly clue [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]buy viagra over the counter[/url] better tear tourist stress
http://christianlouboutinoutletus.us/ normally interaction clearly
mess no prescription viagra out owner
یکشنبه 21 مهر 1398 11:24 ق.ظ
slightly tadalafil and gastritis [url=http://www.cialisps.com/]cialis reviews[/url] instead
contra indicação do remedio tadalafil far vitamin e and tadalafil cialis no prescription somehow tadalafil for daily use
side effects normally other health benefits tadalafil http://www.cialisps.com/ whatever vivanza vs tadalafil
سه شنبه 16 مهر 1398 04:35 ق.ظ
previously conclusion [url=http://www.viagenupi.com/]generic viagra in usa[/url] recently
control too generic sildenafil 100mg best history seriously http://www.viagenupi.com/ unfortunately inflation
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو