ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
چهارشنبه 10 مهر 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

تیر غیب هایی که یمن می زند، فتوحاتی که کرده، یاد آور شمشیر مالک اشتر است. همه می گویند اگر این یمن است، پس ایران چیست؟ لذا ما منتظر قدرت نمایی: مردم کشمیر هم هستیم. البته کشمیر قدرتی بالاتر از یمن و ایران دارد، زیرا در همسایگی سه قدرت اتمی جهان است. که پر جمعیت ترین کشورها هم محسوب می شوند. یمن فقط با عربستان درگیر است و ایران با آمریکا. اما کشمیر توانسته در برابر قدرت: چین و هند و پاکستان دوام بیاورد. البته نوع مفاومت و مبارزه کشمیریها، از نوع پهبادی یا اتمی نیست، بلکه فناوری خاص خود را دارند. و هنوز کسی از ان اطلاع ندارد. برای مهم بودن این فناوری همین بس، که قدرتهای بزرگ چین و هند و پاکستان، که آرزوی تسلط براین: بهشت روی زمین را دارند ناکام مانده اند. یکی از این فناوری ها، جذب عناصر نفوذی در دولتهای یاد شده است. که آنها را مانند سه پایه (گنبد یا ستون حمال)برای: حفاظت از خود درست کرده است. لذا کلیه تجهیزات نظامی این سه کشور، عملا در دست کشمیری ها است. به این جهت هرگز بر علیه کشمیر، به کار گرفته نمی شود. اگر ان را به جزیره برمودا تشبیه کنیم، اغراق نشده است. زیرا نه تنها مانع تجاوز این سه کشور، بر علیه خود شده بلکه آنها را در مقابل: تجاوز به دیگر کشورها هم عقیم کرده. برای فهم این قدرت کافی است به اعتراضات: مردم هنگ کنگ توجه کنیم. آنها که به پشتیبانی آمریکا متهم هستند، هنوز نتوانسته اند قدرتی مستقل باشند، و مقابل نفوذ چین کاری کنند. به میانمار، مالزی و کره و تایوان و بیشتر دقت کنیم، آنها هم چون به امریکا اعتماد کرده اند، راهی جز قربانی شدن دراین مبادلات ندارند. یمن نیز چنین است. یمن تا موقعی که به امید کمک های ایران، یا سوریه و امثال آن بود: مشاهده کرد که حتی یک پدافند و توپ ضد هوایی، به او ندادند تا از بمباران  خلبان های: ناشی عربستان جلوگیر کند. تمام زیر ساخت ها از بین رفت، مردم به بیماری و قحطی دچار شدند، ولی وقتی به آن قدرت کشمیری ها متوسل شد، دنیا را غافل گیر کرد که: چطور یک ملت گرسنه! وبا گرفته، توانسته آرامکو را از کار بیاندازد. گرچه انگشت اشاره به سوی ایران بود، ولی پاتریوت های عربستان، این موضوع را تایید نکردند. بخصوص اینکه یمن توانست: در عرصه میدانی هم، عربستان را شکست بدهد: و غنیمت های فراوانی بگیرد. راز توانایی ابزاری یمن، در همین غنیمت ها است. زیرا یمن نیز مثل کشمیر، قلب دشمن را نشانه رفته، و آن را تسخیر کرده است. دشمن در میان قصرهای شیشه ای تنها مانده! و تمام نیروهایش به فرمان یمن است. اگر نتوانند تمرد کنند، ولی میتواند تسلیم شوند، که شدند! ایران هم با همین حربه در جنگ 8ساله موفق شد، نشان آن اتحاد ایران و عراق و: مانور عظیم اربعین است، که قلب های مردم عراق را نشانه گرفته است. اما در جنگ اقتصادی ازاین موضوع غافل شد، و قافیه را باخت.  اگر جنگ اقتصادی را آمریکا شروع کرده، ولی پایانش دست آمریکا نیست! ایران باید آن را پایان دهد: تحریم ها را نابود و بی ارزش کند. اگرمنتظرمرحمت ترامپ باشد، دنده عقب می رود. در طرح صلح اینطور است: وقتی از خدابی خبر شده، به قدرتها امیدوار شدیم! طرح های صلح تبدیل به طرح: صلح در برابرسرزمین شد. در تمام صلح ها، بخشی از سرزمین خود را دادیم: آرارات  به ترکیه تارضا شاه بگوید: زمین مهم نیست! مهم این است که با ترکیه در صلح هستیم. همینطور هیرمند و هرات را به افغانستان دادیم، بحرین را به عربها، تا انگلیس حمله نکند. قفقفاز را به روسیه دادیم تا تزارها، دست از سرما بردارند. ویا سهم دریای مازندران.  آیا طرح صلح هرمز هم برای تادیه سه جزیره است؟

Yemen Malek Ashtar's sword!

The arrows that the Yemenis capture, the conquests they make, are reminiscent of Malek Ashtar's sword. Everyone says if this is Yemen, then what is Iran? So we are waiting for the exponential power: we are also Kashmiri people. Kashmir, of course, has more power than Yemen and Iran, because it has three nuclear powers in the neighborhood. Which are also the most populous countries. Yemen is involved only with Saudi Arabia and Iran with the US. But Kashmir has managed to survive: China, India and Pakistan. Of course, the Kashmiri style of fighting is not nuclear or nuclear, but they have their own technology. And no one knows about it yet. It is enough for the technology to matter that the great powers of China, India, and Pakistan, who aspire to dominate this paradise on earth, have failed. One of these technologies is the absorption of intrusive elements into these states. Which made them like tripods (dome or pillar) for: self protection. So all the military equipment in these three countries is practically in the hands of the Kashmiris. Therefore, it is never used against Kashmir. If we compare it to Bermuda, it is no exaggeration. Not only has it prevented these three countries from invading, but they have also turned them against: raping other countries. To understand this power, just look at the protests: Hong Kong people. Those accused of supporting the United States have not yet been able to stand as an independent power against China's influence. Look at Myanmar, Malaysia, Korea, Taiwan, and more, as they have trusted the United States, they have no choice but to become victims of these exchanges. So is Yemen. Yemen, as long as it was hoping for help from Iran, or Syria and the like: saw that even a single defensive and anti-aircraft gun was not given to prevent the bombing of Saudi Arabia's pilots. All infrastructure was destroyed, people were suffering from famine, but when the Kashmiri powers resorted to it, it surprised the world: how hungry a nation! Cholera has been able to disable Aramco. Although the finger was pointing toward Iran, the Saudi patriots did not approve. Especially because Yemen was able to: defeat Saudi Arabia in the field too: and take a lot of trophies. The secret of Yemen's instrumental ability lies in these trophies. Like Yemen, Yemen has targeted the enemy's heart and conquered it. The enemy is left alone in the glass palaces! And all its forces are under Yemen's command. If they can't rebuke, but they can give up, that's it! Iran has also succeeded in this eight-year war, signifying the unity of Iran and Iraq and the great maneuver of Arbaeen, which has targeted the hearts of the Iraqi people. But in the economic war, he ignored it, losing rhyme. If America starts the economic war, but it's not the end of America! Iran must end it: to lift the sanctions and make them worthless. If the tramp is waiting, the gear goes back. The peace plan is this: When we hear of God, we hope for the powers! Peace Plans Become Plan: Peace in the Land. In all peace, we gave part of our land: Ararat to Turkey Taraz Shah says: The land is not important! The important thing is that we are at peace with Turkey. We also gave Hirmand and Herat to Afghanistan, not invading Bahrain to the Arabs, so that Britain would not invade. We gave Russia a shutter so that the tsars would stop the cold. Or share of the Mazandaran Sea. Is Hormuz's peace plan to pay for three islands?

 

سیف الیمن مالك عشتار!

السهام التی یستحوذ علیها الیمنیون ، الفتوحات التی یقومون بها ، تذكرنا بسیف مالك عشتار. الكل یقول إن كانت الیمن ، فما إیران؟ لذلك نحن نتطلع إلى السلطة: نحن شعب كشمیری أیضًا. كشمیر ، بالطبع ، لدیها قوة أكبر من الیمن وإیران ، لأن لدیها ثلاث قوى نوویة فی الجوار. وهی أیضا أكثر البلدان اكتظاظا بالسكان. الیمن متورط فقط مع السعودیة وإیران مع الولایات المتحدة. لكن كشمیر تمكنت من البقاء: الصین والهند وباكستان. بالطبع ، أسلوب القتال الكشمیری لیس نوویًا أو نوویًا ، لكن لدیهم تقنیة خاصة بهم. ولا أحد یعرف ذلك بعد. یكفی أن تهم التكنولوجیا أن القوى العظمى للصین والهند وباكستان ، التی تطمح للسیطرة على هذه الجنة على الأرض ، قد فشلت. واحدة من هذه التقنیات هو امتصاص العناصر المتطفلة فی هذه الحالات. مما جعلهم مثل حوامل ثلاثیة (قبة أو دعامة) ل: الحمایة الذاتیة. إذن كل المعدات العسكریة فی هذه البلدان الثلاثة هی فی أیدی الكشمیریین. لذلك ، فهو لا یستخدم ضد كشمیر. إذا قارناها برمودا ، فلیس من قبیل المبالغة. لم یمنع هذا البلدان الثلاثة من الغزو فحسب ، بل قاموا أیضًا بمعارضتها: اغتصاب البلدان الأخرى. لفهم هذه القوة ، انظر فقط إلى الاحتجاجات: أهالی هونج كونج. لم یتمكن المتهمون بدعم الولایات المتحدة من الوقوف كقوة مستقلة ضد نفوذ الصین. انظر إلى میانمار ومالیزیا وكوریا وتایوان وأكثر من ذلك ، لأنهم وثقوا فی الولایات المتحدة ، لیس لدیهم خیار سوى أن یصبحوا ضحایا لهذه التبادلات. وكذلك الیمن. الیمن ، طالما كانت تأمل فی الحصول على مساعدة من إیران أو سوریا وما شابه ذلك: رأى أنه حتى سلاح دفاعی ومضاد للطائرات لم یُمنع لمنع تفجیر الطیارین السعودیین. تم تدمیر جمیع البنیة التحتیة ، وكان الناس یعانون من المجاعة ، ولكن عندما لجأت إلیها القوى الكشمیریة ، فاجأ العالم: كیف جائع أمة! تمكنت الكولیرا من تعطیل أرامكو. على الرغم من أن الأصابع كانت تشیر إلى إیران ، لم یوافق الوطنیون السعودیون. خاصة وأن الیمن كان قادرًا على: هزیمة المملكة العربیة السعودیة فی المیدان أیضًا: وتناول الكثیر من الجوائز. یكمن سر القدرة الفعالة للیمن فی هذه الجوائز. مثل الیمن ، استهدفت الیمن قلب العدو وقهرته. یتم ترك العدو وحده فی القصور الزجاجیة! وجمیع قواتها تحت قیادة الیمن. إذا لم یتمكنوا من التوبیخ ، لكن یمكنهم الاستسلام ، هذا كل شیء! نجحت إیران أیضًا فی هذه الحرب المستمرة منذ ثمانی سنوات ، مما یدل على وحدة إیران والعراق والمناورة العظیمة لربعین ، والتی استهدفت قلوب الشعب العراقی. لكن فی الحرب الاقتصادیة ، تجاهلها ، فقد قافیة. إذا بدأت أمریكا الحرب الاقتصادیة ، لكنها لیست نهایة أمریكا! یجب على إیران وضع حد لها: رفع العقوبات وجعلها بلا قیمة. إذا كان المتشرد ینتظر ، فإن الترس یعود. خطة السلام هی: عندما نسمع عن الله ، نتمنى للقوى! خطط السلام تصبح خطة: السلام فی الأرض. فی كل سلام ، قدمنا ​​جزءًا من أرضنا: أرارات إلى تركیا یقول طرز شاه: الأرض لیست مهمة! الشیء المهم هو أننا فی سلام مع تركیا. كما قدمنا ​​هیرماند وهیرات إلى أفغانستان ، ولیس غزو البحرین للعرب ، حتى لا تغزو بریطانیا. لقد أعطینا روسیا مصراعًا حتى یوقف القیصرون البرد. أو حصة من بحر مازندران. هل خطة سلام هرمز لدفع ثمن ثلاث جزر؟

 लों

نوع اخبار :
برچسب : یمن شمشیر مالک اشتر،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :