ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

هرکس در زندگی نیاز به حمایت دارد. در کودکی این حمایت را، پدر و مادر از کودک انجام می دهند. لذا کودک احساس عجیبی نسبت به پدر و مادر دارد، و آنها را روزی دهند خود می داند. با اینکه درک مفهومی از مرگ ندارد، ولی حس می کند اگر پدر مادر از او حمایت نکنند، ازبین خواهد رفت. اما در سن بلوغ، اتفاق عجیبی می افتد: ناگهان کودک احساس می کند خودش میتواند: کارهای مورد انتظارش را انجام دهد، و نیازی به دیگران نیست. حتی دیگران و مخصوصا پدر و مادر را، مزاحم خود می پندارد. لذا با تکیه بر کسانی جدید، از جمله همالان خود در مدرسه و محله، خود را از منت پدر و مادر رها می کند. اما دوستان نمی توانند: جای پدر و مادر را پر کنند، زیرا خودشان پدر و مادرهای دیگری دارند،یا دوستان و خواهر و برادر. ابتدا احساس حسادت به آنها می کند، و از دوست خود می خواهد: فقط دو تایی باهم دوست باشند، ولی وقتی مقاومت او را می بیند، حالت نفرت پیدا می کند. لذا دوران عزلت و تنهایی او شروع می شود. این نقطه ای است که انسان به خدا وصل می شود، زیرا خداوند هیچگاه انسان را تنها نمی گذارد. اما چطور با خدا حرف بزند، تا او را در کنار خود حس کند؟ و از عزلت و تنهایی نجات پیدا کند؟ تنها راه این است که بداند: خداوند چه پیشنهادی داده است. وقتی در قران یا کتب آسمانی، مطالعه می کند می بیند راه حرف زدن با خدا، نماز خواندن است. یعنی با گفتن تکبیر گوشی را برمی دارد، و با خدا حرف می زند. اگر خدا هم بخواهد با او حرف بزند، از طریق کتب آسمانی مخصوصا قران است.  لذا گفته شده اگر می خواهی با خدا حرف بزنی، نماز بخوان واگر می خواهی خدا با توحرف بزند، قران بخوان. بسیار ی قران و نماز می خوانند، ولی احساس می کنند دعایشان شنیده نشده! علت آن است که دکمه ارسال را نزدند. یعنی برنامه را لود کرده، رها نموده اند. دکمه ارسال کدام است؟ طبق روایات اسلامی، دکمه ارسال همان صلوات است. یعنی وقتی نماز تمام شد نباید: سریع از جای خود برویم، بلکه بنشینیم تا برنامه کاملا لود شود، و بعد دکمه ارسال را بزنیم! برای بالا آمدن برنامه هم لازم است: بسم الله بگوییم. زیرا هرکاری بدون بسم الله، عقیم است چون مثل این می ماند: ویندوز یا ورد بالا نیامده، کارهای خود را انجام دهید و مثلا تایپ کیند! در همین جریان تحریم آمریکایی، این مشکلات کاملا مشهود است. ایران یا کشورهای غیر امریکایی، با ذهنیتی که از طرح مارشال و بند چهار ترومن داشتند، روزی رسان خود را آمریکا می دانستند! هنوز هم کشورهایی مثل عربستان و اسرائیل، همینطورند ولی بقیه: به بلوغ رسیده و می خواهند خودکفا باشند. بهترین راه اتحاد تحریم شده ها است. یعنی همالان سیاسی و اقتصادی جهان، با هم دوست شوند. لذا بدون نیاز به سویفت با روسیه و ترکیه، مبادلات را براساس پول ملی انجام دهند. منتهی این اتحاد گرچه لازم، ولی دائمی نیست زیرا مانند دوران بلوغ ذکر شده، هر کشور دوستان خود را دارد. مثلا روسیه که می خواهد نفت خود را بفروشد، تمایلی به این کار نشان نمی دهد! اگر مدتی هم باشد، به نفع خریداران نفت کنار می رود. به همین جهت امروزه بزرگترین صادر کننده نفت است: چون با سیاست های منافقانه، صدور نفت ایران را با مشکل مواجه می کند. لذا لازم است همه مانند ایران، به خدا توکل کنند و او را روزی رسان خود بدانند. بزرگداشت از فناوران و مخترعان را برگزار کنند، و به جوانان خود اعتماد نمایند. اسلام خودکفایی را برای همه می خواهد و می فرماید: وای برکسانی که، لباسی می پوشند که خود نمی دوزند(ویل لقوم یلبسون مالا ینسجون) مخترعان هم می دانند موقع توجه به خدا، جرقه در ذهنشان پیدا می شود.

How is prayer sent?

Everyone in life needs support. In childhood, this support is provided by parents. So the child has a strange feeling about the parents, and they know that they will provide for themselves. Although she has no concept of death, she feels that if her mother's father does not support her, she will die. But in adulthood, a strange thing happens: Suddenly the child feels he / she can: Do the things he or she expects, and do not need others. He even considers himself a nuisance to others and especially to his parents. Thus, she relieves herself of her parents by relying on new people, including her peers in school and neighborhood. But friends can't: fill the place of parents because they have other parents themselves, or friends and siblings. At first he feels jealous of them, and asks his friend: Only two are friends, but when he sees his resistance, he finds hatred. So his solitude begins. This is the point where man becomes attached to God, because God never leaves man alone. But how to talk to God so he can feel her side? And be saved from dignity and loneliness? The only way is to know: what God has proposed. When he reads in the Qur'an or the scriptures he sees that the way to speak to God is to pray. That is, by saying Takbir he picks up the phone, and talks to God. If God wants to talk to him, it's through the scriptures, especially the Koran. So it is said that if you want to talk to God, pray if you want God to speak with you, read the Quran. Many read the Qur'an and prayers, but feel that their prayers have not been heard! The reason is because they don't send the send button. That is, they have loaded and abandoned the program. What is the submit button? According to Islamic traditions, the send button is the same as salawat. That is, when the prayer is over, we should not: go fast, but sit until the program is fully loaded, and then hit submit! It is also necessary to raise the agenda: Bismillah. Because without Bismillah, it is sterile because it is like this: Windows or Word do not come up, do your job and type in, for example! During this American embargo, these problems are quite evident. Iran or non-US countries, with the mentality of the Marshall Plan and Section Four Truman, once regarded themselves as American! Still, countries like Saudi Arabia and Israel are the same, but others: have matured and want to be self-sufficient. The best way is to unite the sanctions. That is, the political and economic peers of the world become friends. So, without the need for Swift to exchange currency with Russia and Turkey, the exchange rate is based on national currency. The end of this alliance, though not necessary, but permanent, as in the case of puberty, each country has its friends. For example, Russia, which wants to sell its oil, is reluctant to do so! If it is for a while, it will go in favor of oil buyers. That is why it is the largest exporter of oil today: because of its hypocritical policies, Iran's oil exports are in trouble. Therefore, it is necessary for everyone, like Iran, to trust in God and consider him as their deliverer. Commemorate technologists and inventors, and trust their youth. Islam wants self-sufficiency for all, and says: Woe to those who do not sew themselves (Will Laghum Yelbson Mala Jensjun) Inventors also know that when they look to God, a spark is in their minds.

كیف یتم إرسال الصلاة؟

كل شخص فی الحیاة یحتاج إلى الدعم. فی مرحلة الطفولة ، یتم توفیر هذا الدعم من قبل الآباء. لذلك فإن لدى الطفل شعور غریب تجاه الوالدین ، ویعرفان أنهما سوف یقدمان الرعایة لأنفسهما. على الرغم من أنها لیست لدیها فكرة عن الموت ، فإنها تشعر أنه إذا كان والد والدتها لا یدعمها ، فسوف تموت. ولكن فی مرحلة البلوغ ، یحدث شیء غریب: فجأة یشعر الطفل أنه قادر على: القیام بالأشیاء التی یتوقعها أو لا یحتاجها الآخرون. حتى أنه یعتبر نفسه مصدر إزعاج للآخرین وخاصة لوالدیه. وبالتالی ، فإنها تریح نفسها من والدیها من خلال الاعتماد على أشخاص جدد ، بما فی ذلك أقرانها فی المدرسة والجوار. لكن الأصدقاء لا یمكنهم: ملء مكان الوالدین لأن لدیهم آباء آخرین بأنفسهم ، أو أصدقاء وإخوة. فی البدایة یشعر بالغیرة منهم ، ویسأل صدیقه: اثنان فقط من الأصدقاء ، ولكن عندما یرى مقاومته ، یجد الكراهیة. لذلك یبدأ العزلة له. هذه هی النقطة التی یصبح فیها الإنسان مرتبطًا بالله ، لأن الله لا یترك الإنسان وحده. ولكن كیف تتحدث إلى الله حتى یشعر بجانبها؟ وأن تنقذ من الكرامة والشعور بالوحدة؟ الطریقة الوحیدة هی معرفة ما اقترحه الله. عندما یقرأ فی القرآن أو فی الكتب المقدسة یرى أن طریقة التحدث إلى الله هی الصلاة. هذا هو ، من خلال قول Takbir انه یلتقط الهاتف ، ویتحدث إلى الله. إذا كان الله یرید التحدث معه ، فمن خلال الكتب المقدسة ، وخاصة القرآن. لذلك یقال أنه إذا كنت ترید التحدث إلى الله ، أصلی إذا كنت ترید أن یتحدث الله معك ، وقراءة القرآن. یقرأ الكثیرون القرآن والصلوات ، لكنهم یشعرون أن صلواتهم لم تسمع! السبب هو أنهم لا یرسلون زر الإرسال. أی أنهم قاموا بتحمیل البرنامج والتخلی عنه. ما هو زر الإرسال؟ وفقًا للتقالید الإسلامیة ، فإن زر الإرسال هو نفسه السلاوات. أی أنه عندما تنتهی الصلاة ، لا ینبغی لنا: الصیام ، لكن الجلوس حتى یتم تحمیل البرنامج بالكامل ، ثم اضغط على "إرسال"! من الضروری أیضًا رفع جدول الأعمال: بسم الله. لأنه بدون بسم الله ، فإنه معقم لأنه مثل هذا: Windows أو Word لا یأتی ، قم بعملك واكتب ، على سبیل المثال! خلال هذا الحصار الأمریكی ، هذه المشاكل واضحة تمامًا. إیران أو الدول غیر الأمریكیة ، مع عقلیة خطة مارشال والقسم الرابع ترومان ، كانت تعتبر ذات یوم أمیركیة! ومع ذلك ، فإن دولًا مثل المملكة العربیة السعودیة وإسرائیل متشابهة ، لكن دولًا أخرى: نضجت وترغب فی الاكتفاء الذاتی. أفضل طریقة هی توحید العقوبات. أی أن أقرانهم السیاسیین والاقتصادیین فی العالم أصبحوا أصدقاء. لذلك ، دون الحاجة إلى سویفت لتبادل العملات مع روسیا وتركیا ، فإن سعر الصرف هو بالعملة الوطنیة. نهایة هذا التحالف ، وإن لم یكن ضروریًا ، ولكن دائمًا ، كما هو الحال فی حالة البلوغ ، لكل دولة أصدقاء لها. على سبیل المثال ، روسیا ، التی ترید بیع نفطها ، تحجم عن فعل ذلك! إذا كان هذا لفترة من الوقت ، فسیكون فی صالح مشتری النفط. هذا هو السبب فی أنها أكبر مصدر للنفط الیوم: بسبب سیاساتها النفاقیة ، فإن صادرات النفط الإیرانیة فی ورطة. لذلك ، من الضروری للجمیع ، مثل إیران ، أن یثقوا بالله وأن یعتبروه مخلصهم. إحیاء ذكرى التكنولوجیین والمخترعین ، والثقة بشبابهم. إن الإسلام یرید الاكتفاء الذاتی للجمیع ، ویقول: ویل للذین لا یخیطون أنفسهم (ویل لاجوم یلسون مالا جنسجون) یعرف المخترعون أیضًا أنه عندما ینظرون إلى الله ، فإن الشرارة فی عقولهم.

Comment la prière est-elle envoyée?

Tout le monde dans la vie a besoin de soutien. Dans l'enfance, ce soutien est fourni par les parents. L'enfant a donc un sentiment étrange vis-à-vis de ses parents et ils savent qu'ils vont subvenir à leurs besoins. Bien qu'elle n'ait aucune idée de la mort, elle pense que si le père de sa mère ne la soutient pas, elle mourra. Mais à l’âge adulte, une chose étrange se produit: tout à coup, l’enfant se sent capable de: faire ce qu’il attend, sans avoir besoin des autres. Il se considère même comme une nuisance pour les autres et particulièrement pour ses parents. Ainsi, elle se soulage de ses parents en s'appuyant sur de nouvelles personnes, y compris ses pairs à l'école et dans le quartier. Mais les amis ne peuvent pas: remplacer les parents parce qu’ils ont eux-mêmes d’autres parents, ou des amis et des frères et sœurs. Au début, il se sent jaloux d'eux et demande à son ami: Seulement deux sont des amis, mais quand il voit sa résistance, il trouve la haine. Alors commence sa solitude. C'est le point où l'homme s'attache à Dieu, car Dieu ne laisse jamais l'homme seul. Mais comment parler à Dieu pour qu'il puisse se sentir à ses côtés? Et être sauvé de la dignité et de la solitude? Le seul moyen est de savoir: ce que Dieu a proposé. Lorsqu'il lit dans le Coran ou dans les Écritures, il voit que le moyen de parler à Dieu est de prier. C'est-à-dire qu'en disant Takbir, il décroche le téléphone et parle à Dieu. Si Dieu veut lui parler, c'est à travers les Écritures, en particulier le Coran. Il est donc dit que si vous voulez parler à Dieu, priez si vous voulez que Dieu vous parle, lisez le Coran. Beaucoup lisent le Coran et les prières, mais sentent que leurs prières n'ont pas été entendues! La raison est parce qu'ils n'envoient pas le bouton d'envoi. C'est-à-dire qu'ils ont chargé et abandonné le programme. Qu'est-ce que le bouton d'envoi? Selon les traditions islamiques, le bouton d'envoi est le même que salawat. Autrement dit, lorsque la prière est terminée, nous ne devrions pas: aller vite, mais rester assis jusqu'à ce que le programme soit complètement chargé, puis cliquer sur Soumettre! Il est également nécessaire de soulever l'ordre du jour: Bismillah. Parce que sans Bismillah, c'est stérile parce que c'est comme ça: Windows ou Word ne s'affichent pas, faites votre travail et tapez, par exemple! Pendant cet embargo américain, ces problèmes sont assez évidents. L'Iran ou des pays non américains, avec la mentalité du plan Marshall et de la section quatre Truman, se considéraient autrefois comme américains! Pourtant, des pays comme l’Arabie saoudite et Israël sont les mêmes, mais d’autres: ont mûri et veulent être autonomes. Le meilleur moyen consiste à unir les sanctions. C'est-à-dire que les pairs politiques et économiques du monde deviennent des amis. Ainsi, sans la nécessité pour Swift d’échanger des devises avec la Russie et la Turquie, le taux de change est basé sur la monnaie nationale. La fin de cette alliance, bien que non nécessaire, mais permanente, comme dans le cas de la puberté, chaque pays a ses amis. Par exemple, la Russie, qui veut vendre son pétrole, est réticente à le faire! Si c'est pendant un moment, cela ira en faveur des acheteurs de pétrole. C'est pourquoi il est aujourd'hui le plus grand exportateur de pétrole: à cause de sa politique hypocrite, les exportations de pétrole de l'Iran sont en difficulté. Par conséquent, il est nécessaire que tout le monde, comme l'Iran, fasse confiance à Dieu et le considère comme leur libérateur. Commémorez les technologues et les inventeurs et faites confiance à leur jeunesse. L'Islam veut l'autosuffisance pour tous et dit: Malheur à ceux qui ne se cousent pas eux-mêmes (Will Laghum Yelbson Mala Jensjun). Les inventeurs savent aussi que lorsqu'ils se tournent vers Dieu, une étincelle est dans leur esprit.

 

نوع اخبار :
برچسب : دعا چگونه ارسال می شود؟،
لینک ها :
پنجشنبه 14 آذر 1398 02:59 ب.ظ
que es sildenafil masticable [url=https://www.viaqraonlinegen.com/]viagra tablet buy online[/url] cuanto dura el efecto de sildenafil 100 viagra 100mg india sildenafil citrate brands
leki zawierające sildenafil https://www.viaqraonlinegen.com/ diferentes presentaciones del sildenafil
پنجشنبه 14 آذر 1398 10:05 ق.ظ
I'm not sure where you are getting your information, but great topic.
I needs to spend some time learning much more or understanding more.

Thanks for wonderful info I was looking for
this information for my mission.
شنبه 9 آذر 1398 02:45 ب.ظ
where to buy sildenafil tablets [url=http://viarowbuy.com/]sildenafil generic[/url] sildenafil mk 100mg viagra generic sildenafil e infarto de miocardio sildenafil de calox http://www.viarowbuy.com tiempo en hacer efecto sildenafil
جمعه 8 آذر 1398 05:43 ق.ظ
ceebis tadalafil review [url=http://cialisoni.com/]cheap cialis
online[/url] tadalafil duchenne 2013 cialis price medicamentos que contienen tadalafil
nightly tadalafil http://cialisoni.com/ when to
take tadalafil tablets
یکشنبه 3 آذر 1398 04:33 ق.ظ
First of all I want to say great blog! I had a quick question that I'd like
to ask if you don't mind. I was interested to find
out how you center yourself and clear your mind before writing.
I've had trouble clearing my thoughts in getting my thoughts out.
I truly do enjoy writing however it just seems like the first 10
to 15 minutes are generally lost just trying to figure out how
to begin. Any ideas or hints? Thank you!
چهارشنبه 22 آبان 1398 11:52 ق.ظ
preço do medicamento tadalafil [url=http://buyscialisrx.com/]cialis online[/url]
tadalafil tablets dosage cialis effet indesirable du tadalafil tadalafil generic forum http://buyscialisrx.com/ tadalafil brevet
دوشنبه 20 آبان 1398 07:56 ق.ظ
now dinner deeply cheap viagra usa without prescription cheap
particular suddenly storage thin [url=http://viacheapusa.com/]generic
viagra sales[/url] effectively tooth such design http://viacheapusa.com/ completely opportunity
پنجشنبه 16 آبان 1398 08:34 ق.ظ
tadalafil snafi [url=http://cialisle.com]cialis[/url] tadalafil onde encontrar cialis online tadalafil generika
bestellen cialis tadalafil contraindicaciones http://cialisle.com/ tadalafil 20
mg indications
پنجشنبه 16 آبان 1398 06:12 ق.ظ
buy kratom pills http://kratomsaleusa.com where to buy kratom
چهارشنبه 15 آبان 1398 09:40 ق.ظ
F http://www.cialisles.com/ cialis online pharmacy - slightly beli cialis kaskus cialis or cialis 40 mg;
سه شنبه 14 آبان 1398 07:59 ب.ظ
viagra sildenafil nedir [url=http://viabsbuy.com]generic viagra 100mg[/url] sildenafil hace daño con alcohol women viagra sildenafil
holland sildenafil walgreens price http://viabsbuy.com what food has sildenafil in it
پنجشنبه 25 مهر 1398 11:09 ق.ظ
really conversation [url=http://www.viagrapid.com/]where to buy viagra online[/url] slow employer ahead solution http://www.viagrapid.com/ through
name clean night best place to order viagra online really edge
سه شنبه 16 مهر 1398 03:21 ق.ظ
forth recommendation [url=http://www.viagenupi.com/]buying generic
viagra[/url] within flower forward cheep viagra now meaning close
http://www.viagenupi.com/ first state
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو