ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

و ایران کوچک مردان کوچک! البته اینجا منظورمردان کوتاه قامت نیست، بلکه کوتوله های سیاسی است. کوتوله های سیاسی یا مردان سیاسی کوچک مغز، به کسانی اطلاق می شود که عقل ناقص داشته باشند! و کشور را نتوانند اداره کنند. و آن را با یک شرکت یا حاکمیت شرکتی عیار سنجی کنند. ترامپ نمونه این مردان کوچک مغز و زنگ زده است. برخلاف انتظارات جهانی از آمریکا، وی معتقد است اول آمریکا و بعد دیگر کشورها. او در سخنرانی سازمان ملل خود، به ایران می گوید ما شریک می خواهیم نه دشمن! این حرف از زبان کسی بیرون می اید، که بیشترین دشمنی ها را با ایران دارد، و به قول خودش فشار حداکثری را وارد می کند. پس انتظار متقابل و عاقلانه این است که: جواب های را با هوی بدهند. و انتظار مغزهای کوچک، برعکس آن است! آنها می خواهند با دیگران دشمنی کنند، ولی دیگران با آنها شریک شوند. حال این چه نوع شراکتی  است، فقط به عقل ناقص ترامپ می رسد. نه تنها ترامپ به این ورطه افتاده است، رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر انگلیس هم، دچار این بیماری روانی کم عقلی هستند. آنها که خود تعهدات 11گانه را در برجام، انجام نداده اند از ایران می خواهند: در برجام بماند. این روسا که هیچ مقبولیتی در کشور خودشان ندارند، و از ترس برکنار شدن، جلسات سازمان ملل را ترک کرده، به کشور خود بازگشته اند، از ایران می خواهند به میز مذاکره برگرد! مذاکره با کسانی که معلوم نیست: حتی یک روز دیگر بر سر قدرت باشند. واین را همان عقل کوچک یا کوتوله سیاسی است. طبیعی است آنهایی هم، که این افراد را مهم دانسته! و برای عکس گرفتن در کنار انها، لحظه شماری می کنند از انها احمق تر و کوتوله تر هستند! پاره کردن برجام توسط ترامپ، این را ثابت کرد که هر گونه مذاکره: با افرادی که فردایشان معلوم نیست، نامه نوشتن روی آب است. گرچه عقل های ناقص، به همان چند ثانیه هم دلخوش هستند. اما در ایران درست نقطه مقابل است. ایران دارای مردان بزرگی است که: برای تمدن جهانی: ایرانی اسلامی تلاش می کنند. و به سنگ ریزه هایی که بر سر راه هست، اهمیتی نمی دهند. وقتی صدام با حمایت 200کشور جهان،(1980) به ایران حمله کرد، انتظار این بود: دوروزه تهران را بگیرد. ان موقع دوست ایران فقط سوریه بود، و بقیه با پول و اسلحه صدام را تقویت میکردند. تا با چند فروند هواپیما تهران و: جاهای دیگر را بمیاران کردند. امام خمینی نه تنها اهمیتی نداد، بلکه فرمان داد 144جت شکاری ایران، حملات را تلافی کنند بعد هم فرمود: این جنگ نیست! دیوانه ای آمده سنگی را زده، و فرار کرده! این بزرگی مردان ایرانی را می رساند. گرچه دشمن فکر کرد که این صحبتها، فقط برای روحیه دادن است، ولی مردم ایران حرف او را پذیرفتند، آن وقت بود که توانستند برروی اروند رود، پل درست کنند که بزرگترین متخصصان جنگی جهان، در جنگ دوم جهانی نتوانسته بودند. با اینکه دشمن ایران را تحریم کرده، تانک ونفر بر نمی داد، ولی رزمندگان ایرانی توانشتند 20هزار دستگاه تانک و نفر سالم، از صدامیان غنیمت بگیرند.و نزدیک 70هزار دستگاه را هم منهدم کنند. اکنون نیز با سقوط پهباد 200میلیون دلاری امریکا، توقیف کشتی انگلیسی از کنار یک ناو جنگی، معلوم شد  اروپا و امریکا که حمایت مردمی ندارند، قدرت شیشه ای هستند که مدتها است: شکسته شده اند. لذا مردان بزرگ ایران، دست کمک به سوی این رژیم ها دراز نمی کنند. در حالیکه کوتوله های سیاسی، هنوز دم از فشار حداکثری و تحریم همه جانبه می زنند. عقل ناقص آنها عاجز از درک: قدرت نامتناهی ایران است. باور نمی کنند که: ایران تنها قدرت جهانی بوده،هست و خواهد بود

Big Iran wants big men!

And little Iran little men! Of course, this does not mean short stature men, but political dwarfs. Political dwarfs or small political men of the brain refer to those who have imperfect reason! And they cannot run the country. And measure it with a company or corporate governance. Trump's example of these little men is rusty. Contrary to global expectations for the United States, he believes the US first and then other countries. In his UN speech, he tells Iran we want a partner, not an enemy! It comes out of the language of someone who has the most enmity with Iran, and he puts maximum pressure on himself. So the mutual and wise expectation is: give answers with a whisper. And the expectation of small brains is the opposite! They want to be hostile to others, but others to partner with them. What kind of a partnership this is, it only comes to Trump's flawed mind. Not only has Trump fallen into this abyss, the French president and the British prime minister also have this mental illness. Those who have not fulfilled their 11 commitments in the Brjam want Iran to: stay in the Brjam. These leaders, who have no prestige in their own country, and have left the UN for fear of being fired, have returned to their country, are calling on Iran to return to the negotiating table! Negotiate with those who don't know: stay in power for another day. And this is the same little political or dwarf political reason. Of course, there are those who consider these people important! And to take a photo with them, they take a moment, they are stupid and dwarf! Trump's tearing of the broth proved that any negotiation: with people whose names are unknown, is writing on the water. The imperfect minds, though, are happy for just a few seconds. But in Iran it is the opposite. Iran has great men who: strive for world civilization: Islamic Iran. And they don't care about the pebbles on the way. When Saddam invaded Iran (1980) with the backing of 200 countries (1980), he was expected to seize Tehran. At that time Iran's friend was only Syria, and the rest were bolstered by Saddam's money and weapons. Together with several Tehran and other aircraft: they crashed elsewhere. Imam Khomeini not only did not care, but ordered 144 Iranian jets to retaliate. Then he said: This is not a war! A madman hit a rock, and escaped! This is a great achievement for Iranian men. Although the enemy thought that this was only for spirits, but the Iranian people accepted his words, it was then that they were able to bridge the Arvand River, which the world's greatest combat specialists failed in World War II. Although the Iranian enemy had boycotted the tank and did not lift the tank, Iranian warriors were able to seize 20,000 tanks and a healthy one from Saddam Hussein. They also destroyed about 70,000. Even now, with the collapse of the US $ 200m drone, the seizure of the English ship by a warship, Europe and America, which have no popular support, have long been broken glass power. So the great men of Iran do not extend a helping hand to these regimes. While: the political dwarfs are still buzzing with maximum pressure and boycotts. Their imperfect reason cannot understand: Iran's infinite power. They do not believe that: Iran has been, is and will be the only world power

إیران الكبیرة ترید رجالاً كبارًا!

والقلیل من رجال إیران الصغار! بالطبع ، هذا لا یعنی الرجال القامة القصیرة ، ولكن الأقزام السیاسیة. الأقزام السیاسیة أو الرجال السیاسیین الصغار فی الدماغ تشیر إلى أولئك الذین لدیهم سبب ناقص! ولا یمكنهم إدارة البلاد. وقیاس ذلك مع شركة أو حوكمة الشركات. مثال ترامب على هؤلاء الرجال الصغار صدئ. على عكس التوقعات العالمیة للولایات المتحدة ، فهو یعتقد أن الولایات المتحدة أولاً ومن ثم دول أخرى. فی كلمته أمام الأمم المتحدة ، أخبر إیران أننا نرید شریكًا ، ولیس عدوًا! إنها تأتی من لغة شخص لدیه أكبر عداوة مع إیران ، ویمارس أقصى قدر من الضغط على نفسه. وبالتالی فإن التوقعات المتبادلة والحكیمة هی: إعطاء إجابات مع الهمس. وتوقع العقول الصغیرة هو عكس ذلك! إنهم یریدون أن یكونوا معادیین للآخرین ، لكنهم یریدون الشراكة معهم. أی نوع من هذه الشراكة ، یتعلق الأمر فقط بعقل ترامب المعیب. لیس فقط ترامب سقطت فی هذه الهاویة ، والرئیس الفرنسی ورئیس الوزراء البریطانی أیضا یعانون من هذا المرض العقلی. أولئك الذین لكنوا من الاستیلاء على 20 ألف دبابة ودبابة صحیة من صدام حسین ، كما دمروا حوالی 70،000. وحتى الآن ، ومع انهیار الطائرة بدون طیار البالغة 200 ملیون دولار أمریكی ، فإن الاستیلاء على السفینة الإنجلیزیة بواسطة سفینة حربیة ، كانت أوروبا وأمریكا ، اللتان لا تتمتعان بدعم شعبی ، منذ فترة طویلة قوة زجاجیة مكسورة. لذا فإن رجال إیران العظماء لا یمدون ید المساعدة لهذه الأنظمة. فی حین أن الأقزام السیاسیة لا تزال تعج بأقصى قدر من الضغط والمقاطعة. لا یمكن فهم السبب غیر المكتمل: قوة إیران اللانهائیة. إنهم لا یعتقدون أن: إیران كانت وستظل وستكون القوة العالمیة الوحیدة

Le grand Iran veut de grands hommes!

Et les petits hommes d'Iran! Bien sûr, cela ne signifie pas des hommes de petite taille, mais des nains politiques. Les nains politiques ou les petits hommes politiques du cerveau se réfèrent à ceux qui ont une raison imparfaite! Et ils ne peuvent pas diriger le pays. Et le mesurer avec une entreprise ou une gouvernance d'entreprise. L'exemple de Trump de ces petits hommes est rouillé. Contrairement aux attentes mondiales pour les États-Unis, il pense que les États-Unis d’abord, puis d’autres pays. Dans son discours à l'ONU, il dit à l'Iran que nous voulons un partenaire, pas un ennemi! Cela vient de la langue de quelqu'un qui a le plus de l'inimitié envers l'Iran, et il exerce une pression maximale. Ainsi, l'attente mutuelle et sage est la suivante: donnez des réponses à voix basse. Et l'attente des petits cerveaux est le contraire! Ils veulent être hostiles aux autres, mais les autres doivent s'associer à eux. Quel genre de partenariat il s’agit, cela ne vient que dans l’esprit imparfait de Trump. Trump n'est pas seulement tombé dans cet abysse, le président français et le Premier ministre britannique sont également atteints de cette maladie mentale. Ceux qui n'ont pas rempli leurs engagements dans le Brjam veulent que l'Iran: reste dans le Brjam. Ces dirigeants, qui n'ont pas de prestige dans leur pays et ont quitté l'ONU par peur d'être licenciés, sont rentrés dans leur pays et appellent l'Iran à retourner à la table des négociations! Négociez avec ceux qui ne savent pas: restez au pouvoir un autre jour. Et c'est la même petite raison politique ou politique naine. Bien sûr, il y a ceux qui considèrent ces personnes comme importantes! Et pour prendre une photo avec eux, ils prennent un moment, ils sont stupides et nains! Le déchirement du bouillon par Trump a prouvé que toute négociation: avec des personnes dont les noms sont inconnus, écrit sur l'eau. Les esprits imparfaits, cependant, ne sont heureux que quelques secondes. Mais en Iran, c'est le contraire. L’Iran a de grands hommes qui: luttent pour la civilisation mondiale: l’Iran islamique. Et ils ne se soucient pas des cailloux sur le chemin. Lorsque Saddam envahit l’Iran (1980) avec le soutien de 200 pays (1980), il devait s’emparer de Téhéran. À cette époque, l'ami de l'Iran n'était que la Syrie et le reste était renforcé par l'argent et les armes de Saddam. Avec plusieurs avions de Téhéran et d’autres avions: ils se sont écrasés ailleurs. L’imam Khomeiny s’est non seulement moqué de tout, mais a également ordonné à 144 avions iraniens de prendre des mesures de représailles, puis il a déclaré: Ce n’est pas une guerre! Un fou a frappé un rocher et s'est échappé! C'est une grande réussite pour les hommes iraniens. Bien que l'ennemi ait pensé qu'il ne s'agissait que d'esprits, mais que le peuple iranien a accepté ses propos, c'est à ce moment-là qu'ils ont été en mesure de faire le pont de la rivière Arvand, ce que les plus grands spécialistes du combat du monde ont fait échouer pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien que l'ennemi iranien ait boycotté le char et ne l'ait pas soulevé, les guerriers iraniens ont pu s'emparer de 20 000 chars et d'un autre en santé de Saddam Hussein, qui en ont également détruit environ 70 000. Même maintenant, avec l'effondrement du drone de 200 millions de dollars US, la saisie du navire anglais par un navire de guerre, l'Europe et l'Amérique, qui n'ont aucun soutien populaire, ont longtemps été une puissance vitrée cassée. Les grands hommes iraniens ne donnent donc pas un coup de main à ces régimes. Tandis que les nains politiques bourdonnent toujours de pression maximale et de boycotts. Leur raison imparfaite ne peut pas comprendre: le pouvoir infini de l'Iran. Ils ne croient pas que: l’Iran a été, est et sera la seule puissance mondiale

نوع اخبار :
برچسب : ایران بزرگ مردان بزرگ می خواهد!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :