ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
سه شنبه 26 شهریور 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

بعضی ها می گویند: جنگ تمام شده و حادثه های آن ثابت است، پس چرا هر سال بزرگداشت هفته دفاع مقدس برگزار می شود؟ مثل اینکه بگوییم شما یکبار بدنیا آمدید تمام شده! چرا هرسال جشن تولد می گیرید. حوادث تاریخی نیز مانند جشن تولد انسان، شیرین است و باید هر سال تکرار شود، تا همه درجریان آن قرار بگیرند. کسانی که بار اول است به سن قانونی می رسند، مهمترین قشر مورد نظر هستند. آنها باید بدانند چه اتفاقی افتاده است. همانطور که هزار سالگی تولد فردوسی، را جشن می گیرند تا به این وسیله یاد آوری شود: هزار سال پیش چه زحماتی کشیده، و چه شاعر بزرگی بوده. اما برای بزرگتر ها که قبلا شنیده اند مهمتر است! زیرا هر بار ابعاد جدیدی از ان روشن می شود. مانند اسناد سری که معمولا: سی یا چهل سال بعد منتشر می شوند، و یا اصلا منتشر نمی شوند و: همچنان راز سر به مهر باقی می مانند. اهمیت هفته دفاع مقدس از انجا هست که: کم کم از مبانی حسی، به سوی مبانی عقلی و نقلی و نظری می رود. مبانی حسی  برای نسل اول بوده، که مستقیما با جنگ درگیر و ان را از نزدیک حس می کردند. اما تا سی سال بعد حالت نقلی داشت، یعنی تاریخ شفاهی و کتبی تدوین می شد، یا خاطرات بازگو: و یا فیلمهای جنگی ساخته می شد. اما در گام دوم انقلاب اسلامی، و چهل سال دوم آن موضوع حالت عقلی پیدا می کند، و جنبه فلسفی و : وجودی آن با شناخت شناسی و فلسفه تاریحی، بیشتر مورد بحث قرار می گیرد. خوشبختانه امسال این موضوع کلید خورده است. یکی از وسایل و ابزار شناخت در فلسفه تضاد است. علما می گویند( تعرف الاشیا باضدادها) اشیا را با اضداد آن بشناسید. مثلا در تعریف نور، بهتر است تاریکی را مجسم کرد، تا مفهوم نور معلو.م شود. یا روز و شب و یا حق و باطل. وقتی شما ببینید که یک مظلوم در حال ستم دیدن است، آن وقت به اهمیت عدالت پی خواهید برد. در بزرگداشت هفته دفاع مقدس هم، باید دید اگر دفاع مقدس نبود، چه می شد! بطور مثال در دویست سال اخیر: حمله و هجوم به ایران زیاد بود، ولی هر بار با شکست ایران تمام می شد! و بدلیل ضعف سپاهیان و فرماندهان، یا پادشاهان قسمتی از امپراطوری بزرگ ایران، به دشمن واگذار می شده و: ایرانیان زیر یوغ دیگران باقی می ماندند! مانند گرجستان که روسهای بی دین مالک شدند، دختران و زنان آنها را به برده داری یا کشاورزی در زمین بردند. یا شیخ نشین ها و عربستان که اعراب  جاهلی آن را تصرف کرده اند. یا ارارت که ترکیه آن را برداشته، و کشمیر که هندوستان صاحب ان شده است. طبیعی است که اگر دفاع جانانه نبود. ایران به 30کشور، تقسیم می شد و همه زیر استعمار: انگلیس یا آمریکا باقی می رفتند، و نامی از ایران و زبان فارسی و شیعه باقی نمی ماند. در این دفاع مقدس خدای علی!  فر ایزدی و کیان ایران همنوا به حفاظت از ایران پرداختند. و تکه زمینی هم  در دست دشمن باقی نماند. اگر به تکامل این مسیر بیاندیشیم و به دوران نظری آن برسیم، خواهیم دید که قطعات جدا شده قبلی هم، بهم می پیوندند. و تنها حاکمیت جهانی ایرانی باقی خواهد ماند. زیرا که بشر همگی امت واحد هستند. در طول زمان دشمنی ها بین آنها جدایی انداخته، و اکنون این دشمنی ها در حال نابودی است.تفرقه افکنی انگلیسی ها تمام شده، و زور گویی های آمریکایی هم ته کشیده. در حال حاضر به مدد انقلاب اسلامی، یعنی از چهل سال پیش تا کنون، مرزها در ابعاد مختلف از بین رفته! علم و دانش مرز نمی شناسد و مقاومت آمریکا و اروپا برای مرزبندی نابود شده. هنر و فرهنگ و اقتصاد هم جهانی شده اند.اینترنت هم، مرزها را درهم شکسته است. باقی عوامل جدا کننده هم، بزودی از بین خواهند رفت.

Identify the objects with the counter

Some say the war is over and its incidents are constant, so why celebrate Holy Defense Week every year? It's like saying you're born once! Why do you celebrate birthdays every year? Historical events, like the celebration of human birth, are sweet and must be repeated every year, so that everyone can keep up. Those who are legal for the first time are the most important target group. They need to know what happened. As the thousandth anniversary of Ferdowsi's birthday is celebrated, it is here to be remembered: what a thousand years ago, what a struggle, and what a great poet he was. But it's more important for the older ones to hear! Because every time a new dimension comes out. Such as secret documents that are usually: thirty or forty years after they are published, or not published at all: and the secret remains a mystery. The significance of Holy Defense Week is here: It gradually shifts from sensory principles to rational and theoretical foundations. The senses were for the first generation, who were directly involved in the war and felt it closely. But for the next thirty years it was in a state of disrepair, with oral or written history being written, or recollections or war films made. But in the second step of the Islamic Revolution, and in its forty-second year, the subject becomes rational, and its philosophical and existential aspects are further discussed with epistemology and historical philosophy. Fortunately, this year is the key. One of the tools of cognition in philosophy is contradiction. The scholars say (to interpret al-'Ashia) identify objects with their opposites. For example, in the definition of light, it is better to visualize darkness than to make sense of light. Or day and night or right and wrong. When you see an oppressed being oppressed, you will realize the importance of justice. In celebration of Holy Defense Week, you would see what would have happened if it had not been for Holy Defense! For example in the last two hundred years: the invasion of Iran has been great, but it has always ended with the defeat of Iran! And because of the weakness of the army and commanders, or the kings of a part of the great Persian empire, the enemy was conquered, and the Iranians remained under the yoke of others! Like Georgia, which was owned by non-believing Russians, girls and women were taken to slavery or farming on the land. Or the Sheikhs and the Saudis who were occupied by the ignorant Arabs. Or Erart, which Turkey has taken, and Kashmir, which India has acquired. It would be natural if the defense were not sane. Iran was divided into 30 countries, all under colonization: Britain or the United States, with no name remaining in Iran and Persian and Shia. In this sacred defense of God Ali! Far Izadi and Kian Iran were simultaneously protecting Iran. And no piece of land left in the hands of the enemy. If we think about the evolution of this path and reach its theoretical age, we will see that the previously separated fragments also come together. And only Iranian global sovereignty will remain. Because mankind are all one nation. Over time, the feuds broke apart, and now the feuds are on the verge of extinction. Now, thanks to the Islamic Revolution, forty years ago, the borders have disappeared in different dimensions! Science knows no boundaries, and American and European resistance to demarcation is destroyed. Art, culture and economics have also become global. The Internet has also broken boundaries. The other divisive factors will soon disappear.

تعرف الأشیاء بأضداد ها

یقول البعض إن الحرب انتهت وأن حوادثها ثابتة ، فلماذا یحتفل بأسبوع الدفاع المقدس كل عام؟ هو مثل القول أنك ولدت مرة واحدة! لماذا تحتفل بأعیاد المیلاد كل عام؟ الأحداث التاریخیة ، مثل الاحتفال بالمیلاد البشری ، حلوة ویجب تكرارها كل عام ، حتى یتمكن الجمیع من مواكبة الأمر. أولئك القانونیون لأول مرة هم المجموعة المستهدفة الأكثر أهمیة. انهم بحاجة الى معرفة ما حدث. مع الاحتفال بالذكرى السنویة المئویة لمیلاد فردوسی ، من هنا أن نتذكر: ما كان قبل ألف عام ، یا له من كفاح ، وشاعر عظیم كان. لكن من المهم أن یسمع كبار السن! لأنه فی كل مرة یخرج بعدا جدیدا. مثل المستندات السریة التی عادة ما تكون: بعد ثلاثین أو أربعین عامًا من نشرها ، أو عدم نشرها على الإطلاق: ویبقى السر لغزًا. أهمیة أسبوع الدفاع المقدس هنا: إنه ینتقل تدریجیاً من المبادئ الحسیة إلى الأسس المنطقیة والنظریة. كانت الحواس للجیل الأول ، الذین شاركوا مباشرة فی الحرب وشعروا بها عن كثب. ولكن على مدار الثلاثین عامًا التالیة ، كان الوضع فی حالة سیئة ، حیث تم كتابة التاریخ الشفوی أو المكتوب ، أو التذكر أو إنتاج أفلام الحرب. لكن فی الخطوة الثانیة من الثورة الإسلامیة ، وفی سنتها الثانیة والأربعین ، یصبح الموضوع عقلانیًا ، وتناقش جوانبها الفلسفیة والوجودیة مع نظریة المعرفة والفلسفة التاریخیة. لحسن الحظ ، هذا العام هو المفتاح. واحدة من أدوات الإدراك فی الفلسفة هو التناقض. یقول العلماء: تعرف الأشیاء بأضداد ها. على سبیل المثال ، فی تعریف الضوء ، من الأفضل تصور الظلمة بدلاً من فهم الضوء. أو لیلا ونهارا أو صوابا وخاطئا. عندما ترى مضطهداً یتعرض للقمع ، ستدرك أهمیة العدالة. فی الاحتفال بأسبوع الدفاع المقدس ، سترى ما كان سیحدث لو لم یكن للدفاع المقدس! على سبیل المثال فی المائتی عام الماضیة: كان غزو إیران عظیمًا ، لكنه انتهى دائمًا بهزیمة إیران! وبسبب ضعف الجیش والقادة ، أو ملوك جزء من الإمبراطوریة الفارسیة العظیمة ، تم غزو العدو ، وبقی الإیرانیون تحت نیر الآخرین! مثل جورجیا ، التی كانت مملوكة لروس غیر مؤمنین ، تم نقل الفتیات والنساء إلى العبودیة أو الزراعة على الأرض. أو الشیوخ والسعودیین الذین احتلهم العرب الجاهلون. أو Erart ، التی اتخذتها تركیا ، وكشمیر ، التی حصلت علیها الهند. سیكون من الطبیعی إذا لم یكن الدفاع عاقلًا. تم تقسیم إیران إلى 30 دولة ، كلها تحت الاحتلال: بریطانیا أو الولایات المتحدة ، مع عدم وجود اسم فی إیران والفارسیة والشیعة. فی هذا الدفاع المقدس من الله علی! كان كل من إزادی وكیان إیران یحمیان إیران فی وقت واحد. ولم یتبق قطعة أرض فی ید العدو. إذا فكرنا فی تطور هذا المسار ووصلنا إلى عصره النظری ، فسنرى أن الشظایا المنفصلة سابقًا تتجمع أیضًا. ولن تبقى سوى السیادة العالمیة الإیرانیة. لأن الجنس البشری أمة واحدة. مع مرور الوقت ، تم تقسیم العداوات ، والآن هذه العداوات على وشك الانقراض ، والانقسام البریطانی قد انتهى ، والإكراه الأمریكی قد خفت حدته. الآن ، بفضل الثورة الإسلامیة ، منذ أربعین عامًا ، اختفت الحدود بأبعاد مختلفة! العلم لا یعرف حدودًا ، والمقاومة الأمریكیة والأوروبیة لترسیم الحدود مدمرة. أصبح الفن والثقافة والاقتصاد عالمیًا أیضًا ، كما انتهكت الإنترنت الحدود. ستختفی العوامل المثیرة للانقسام قریباً.

Identifier les objets avec le compteur

Certains disent que la guerre est finie et que ses incidents sont constants, alors pourquoi célébrer la Semaine de la défense sacrée chaque année? C'est comme dire que vous êtes né une fois! Pourquoi fêtez-vous les anniversaires chaque année? Les événements historiques, comme la célébration de la naissance humaine, sont doux et doivent être répétés chaque année pour que chacun puisse suivre. Ceux qui sont légaux pour la première fois constituent le groupe cible le plus important. Ils ont besoin de savoir ce qui s'est passé. À l’occasion des célébrations du millième anniversaire de Ferdowsi, il convient de se souvenir de ce qu’il ya mille ans, quelle lutte et quel grand poète il était. Mais il est plus important que les plus âgés entendent! Parce que chaque fois une nouvelle dimension apparaît. Tels que des documents secrets qui sont généralement: trente ou quarante ans après leur publication, ou pas publiés du tout: et le secret reste un mystère. La signification de la Semaine de la défense sacrée est là: elle passe progressivement des principes sensoriels aux fondements rationnels et théoriques. Les sens étaient pour la première génération, qui était directement impliquée dans la guerre et la ressentait de près. Mais pendant les trente années qui ont suivi, la situation était délabrée, avec l’écriture d’histoires orales ou écrites, la production de souvenirs ou de films de guerre. Mais dans la deuxième étape de la Révolution islamique, et dans sa quarante-deuxième année, le sujet devient rationnel et ses aspects philosophiques et existentiels sont ensuite discutés avec l'épistémologie et la philosophie historique. Heureusement, cette année est la clé. L'un des outils de la cognition en philosophie est la contradiction. Les savants disent (pour interpréter al-'Ashia) identifier les objets avec leurs contraires. Par exemple, dans la définition de la lumière, il est préférable de visualiser les ténèbres que de donner un sens à la lumière. Ou jour et nuit ou bien et mal. Quand vous verrez un opprimé être opprimé, vous réaliserez l'importance de la justice. En célébrant la Semaine de la défense sacrée, vous verriez ce qui se serait passé sans la Défense sacrée! Par exemple, au cours des deux derniers siècles: l'invasion de l'Iran a été formidable, mais elle s'est toujours terminée avec la défaite de l'Iran! Et à cause de la faiblesse de l'armée et des commandants, ou des rois d'une partie du grand empire d'Iran, ils ont été vaincus par l'ennemi et les Iraniens sont restés sous le joug des autres! Comme en Géorgie, qui appartenait à des Russes non croyants, des filles et  bientôt disparaître.

نوع اخبار :
برچسب : تعرف الاشیا باضداد ها،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو