ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
پنجشنبه 21 شهریور 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی


همه از هیات ها بلند شدند! زیرا هیات های مذهبی مرکز: نخبه پروری و استعداد یابی است. اولین آزمایش استعداد یابی در هنگام نماز، و برای تکبیر گفتن است. هر کودکی با حضور در نماز هیات ها، استعداد خود را برای جمعیت نشان می دهد. در صورتیکه موفق شد، به تکبیر گویی در مسجد محل دعوت می شود. در مسابقات شرکت می کند، و در سطح استان و ملی و جهانی معرفی می گردد. اما اگر نشد، هیات محل استعداد یابی جدیدی به او معرفی می کند: تهیه غذای رایگان برای اهالی محدوده هیات مذهبی . معمولا از شستن ظرفها یا: پخش غذا آغاز می شود. اگر پیشرفت کرد به آشپزی و سر آشپزی دعوت می شود، واگر بازهم استعداد نداشت! به قسمت امور مالی و جذب کمک های مردمی هدایت می شود. از این راه با بازار کار و کمک دهندگان، اشنا می شود و یکی از مشاغل را انتخاب می کند. چون محیط کار مورد تایید خانواده اش هست، در ان مشغول به کار می شود. نیت او یا نذر او، معمولا این است که بتواند: به پول زیاد دست پیدا کند، و خرجی یک هیات را بدهد. لذا با عشق و علاقه و با نیت کمک به دیگران، وارد بازار کار می شود. این خط سیر از قدیم الایام بوده است. البته در زمان پیامبر، مساجد این وظیفه را داشتند. ولی بعدا که جامعه گسترده شد، و مساجد به تعداد کافی نبود، هیات های مذهبی درست شدند. که اغلب نیاز چندانی به امکانات نداشتند. در آغاز ماه محرم، یک قطعه زمین کنار خیابان پیدا می کردند، و با کشیدن پارچه ای، تکیه درست می کردند. با کمک اهالی، لوازم را می خریدند و و تا شب دهم، یا بیشتر به عزاداری و توزیع غذای رایگان مشغول می شدند. اغلب فقرای محل که آبرو دار بودند، و به کمیته امداد و سازمان بهزیستی! مراجعه نمی کردند به هیات ها آمده، و از امکان تغذیه رایگان آن استفاده می کردند، و در کنار ان با مصائب شیعه آشنا می شدند. هیات را میتوان به چهار دسته تقسیم کرد: هیات های فامیلی، محلی و ملی و: بین المللی. هیات های فامیلی هیچ جا ثبت نمی شدند، و نیازی به ثبت شدن نداشتند، چرا که همگی با هم فامیل بودند، و نیازی به نظارت بر انها احساس نمی شد. ولی وقتی بعد محلی یا ملی می گرفتند، نیاز بود که با کلانتری محل، وزارت کشور  یا سازمان تبلیغات تماس بگیرند، و خود را ثبت نمایند. از این رو تعداد هیات های ثبت شده در: سازمان تبلیغات اسلامی به ده هزار عدد در سراسر کشور می رسد. و این شامل تعداد چند برابری هیات های محلی، یا خانوادگی نمی رسد. هیات های بین المللی هم، معمولا با محوریت اربعین شکل می گیرد. زیرا از هر کشوری باید هیات ها، یا موکب هایی معرفی شوند تا: در مسیر راهپیمایی اربعین وظیفه تغذیه رایگان (غذای نذری ) و: امکانات رفاهی زائرین را فراهم آورند. لذا در تمام دنیا، این هیات ها وجود دارند و تشکیلات عظیمی است، که فرماندهی آن با امام زمان عج است. سید مقتدا در عراق، سید حسن نصرالله در لبنان و الحوثی ها در یمن، و مانند آن در پاکستان و افغانستان و عربستان هستند، که همگی زیر نظر نماینده عام امام زمان عج، یعنی ولی فقیه انجام وظیفه می کنند! این تشکیلات به زبان اروپایی: یک ارتش جهانی است. که در مجموع هسته های مقاومت بوجود می اید، و خط مقاومت را تشکیل می دهد. باید دانست که همه دانشمندان و بزرگان، از هیات برخاستند اما برخی ها، گذشته خود را فراموش کرده یا: برعلیه آن تبلیغات کردند! مانند دکتر روحانی که ورد زبانش : فقط رفع تحریم های امریکایی، و فشار حداکثری آن است، اصلا خدا را فراموش کرده! و فکر می کند مردم دنیا، احتیاجی به ترامپ دارند! و یا خود ترامپ، که فکر می کند اگر او اجازه ندهد، خدا هم نمی تواند تحریم را بردارد!

Elites and futurists

All of the staff got up! Because the religious center of the center is elitism and talent-searching. The first experiment is to find talent in prayer, and to exaggerate. Every child attends the prayers of the delegates to show their talents to the crowd. If successful, he will be invited to excommunicate the local mosque. Participates in competitions, and is introduced nationally and nationally and globally. But if not, the local board introduces him to a new talent: Providing free food to religious people. Usually it starts with washing dishes or: distributing food. If he progresses, he will be invited to cook and cook, if he still had no talent! It is directed to finance and attracting public assistance. In this way he becomes acquainted with the labor market and the donors and selects one of the jobs. She works in the family because her work environment is approved by her family. His intention, or his vow, is usually to: Make a lot of money, and spend a delegation. So she enters the job market with the love and desire to help others. This has been a tradition since ancient times. Of course, during the time of the Prophet, mosques had this task. But as the community expanded, and the mosques were inadequate, religious bodies were established. Often they didn't need much. At the beginning of the month of Muharram, they found a piece of land along the street, leaning on a cloth. With the help of locals, they bought supplies and worked on mourning and distributing free food until the tenth night, or more. Most of the poor in the area who were honorable, and to the Relief and Welfare Committee! They would not come to the delegations, take advantage of the free food, and then become acquainted with the Shiite plight. The delegation can be divided into four categories: family, local and national, and international. Family delegations were not registered anywhere, and they did not need to be registered because they were all family members, and there was no need to monitor them. But when they got local or national later, they needed to contact the local police, the interior ministry or the advertising agency, and register. Thus, the number of registered members in the Islamic propaganda organization reaches 10,000. And that doesn't include the number of local, or multi-family boards. International missions, too, are usually centered around Arbaeen. For each country, delegations, or committees should be nominated to: Provide free nutrition (seed meal) along the route and: Provide pilgrims with amenities. So, all over the world, there are these delegations and they are huge organizations, led by Imam Zaman. Sayyid Muqtada is in Iraq, Sayyid Hassan Nasrallah in Lebanon and the Houthis in Yemen, and the like in Pakistan, Afghanistan and Saudi Arabia, all of whom are under the supervision of the Imam Zaman, the supreme leader! This organization is in the European language: a global army. Which are the nuclei of resistance, and form the line of resistance. It should be known that all the scientists and the elders rose from the mission, but some have forgotten their past or: propagandized against it! Like Dr. Rouhani, whose language is: Only the lifting of US sanctions, and its maximum pressure, God has never forgotten! And he thinks people in the world need Trump! Or Trump himself, who thinks that if he doesn't allow, God can't lift the boycott too!

النخب والمستقبلین

نهض جمیع الموظفین! لأن المركز الدینی للمركز هو النخبویة والبحث عن المواهب. التجربة الأولى هی العثور على المواهب فی الصلاة والمبالغة. یحضر كل طفل صلوات المندوبین لإظهار مواهبهم للحشد. فی حال نجاحه ، سیتم دعوته لإبعاد المسجد المحلی. یشارك فی المسابقات ، ویتم تقدیمه وطنیا ووطنیا وعالمیا. ولكن إذا لم یكن الأمر كذلك ، فإن المجلس المحلی یقدم له موهبة جدیدة: توفیر الطعام المجانی للمتدینین. عادة ما یبدأ بغسل الصحون أو: توزیع الطعام. إذا تقدم ، فستتم دعوته للطبخ والطهی ، إذا لم یكن لدیه أی موهبة! إنه موجه لتمویل وجذب المساعدة العامة. وبهذه الطریقة یصبح على درایة بسوق العمل والجهات المانحة واختیار أحد الوظائف. تعمل فی الأسرة لأن بیئة عملها معتمدة من قبل عائلتها. نیته ، أو نذره ، عادة ما یكون: كسب الكثیر من المال ، وإنفاق وفد. حتى تدخل سوق العمل بحب ورغبة فی مساعدة الآخرین. لقد كان هذا التقلید منذ العصور القدیمة. بالطبع أثناء عهد الرسول صلى الله علیه وسلم هذه المساجد. ولكن مع توسع المجتمع ، وكانت المساجد غیر كافیة ، تم إنشاء هیئات دینیة. فی كثیر من الأحیان لا یحتاجون إلى الكثیر. فی بدایة شهر محرم ، وجدوا قطعة أرض على طول الشارع ممددة على قطعة قماش. بمساعدة السكان المحلیین ، اشتروا اللوازم وعملوا على الحداد وتوزیع الطعام المجانی حتى اللیلة العاشرة ، أو أكثر. معظم الفقراء فی المنطقة الذین كانوا شرفاء ، ولجنة الإغاثة والرفاه! إنهم لن یحضروا إلى الوفود ، ویستفیدون من الطعام المجانی ، ثم یتعرفون على المحنة الشیعیة. یمكن تقسیم الوفد إلى أربع فئات: الأسرة ، المحلیة والوطنیة ، والدولیة. لم یتم تسجیل وفود العائلة فی أی مكان ، ولم تكن بحاجة إلى التسجیل لأنهم كانوا جمیعًا من أفراد الأسرة ، ولم تكن هناك حاجة لمراقبة ذلك. لكن عندما أصبحوا محلیین أو قومیین لاحقًا ، احتاجوا إلى الاتصال بالشرطة المحلیة أو وزارة الداخلیة أو وكالة الإعلان والتسجیل. وبذلك یصل عدد الأعضاء المسجلین فی منظمة الدعایة الإسلامیة إلى 10،000 عضو. وهذا لا یشمل عدد المجالس المحلیة أو متعددة الأسر. البعثات الدولیة ، أیضا ، تتركز عادة حول الأربعین. بالنسبة لكل دولة ، ینبغی ترشیح الوفود أو اللجان من أجل: توفیر التغذیة المجانیة (وجبة البذور) على طول الطریق و: تزوید الحجاج بوسائل الراحة. لذا ، فی جمیع أنحاء العالم ، هناك هذه الوفود وهی منظمات ضخمة بقیادة الإمام زمان. السید مقتدى موجود فی العراق ، وسید حسن نصر الله فی لبنان والحوثیین فی الیمن ، وما شابه ذلك فی باكستان وأفغانستان والسعودیة ، وكلهم تحت إشراف الإمام زمان ، القائد الأعلى! هذه المنظمة باللغة الأوروبیة: جیش عالمی. وهی نوى المقاومة ، وتشكل خط المقاومة. یجب أن یكون معلومًا أن جمیع العلماء والشیوخ قاموا من المهمة ، لكن البعض قد نسی ماضیهم أو: دعوا ضده! مثل الدكتور روحانی ، لغته هی: فقط رفع العقوبات الأمریكیة ، وأقصى ضغط لها ، لم ینس الله أبدًا! ویعتقد أن الناس فی العالم یحتاجون إلى ترامب! أو ترامب نفسه ، الذی یعتقد أنه إذا لم یسمح بذلك ، فإن الله لا یستطیع رفع المقاطعة أیضًا!

Elitalar və futuristlər

Heyətin hamısı ayağa qalxdı! Çünki mərkəzin dini mərkəzi elitizm və istedad axtarışçısıdır. İlk sınaq namazda istedad tapmaq və şişirtməkdir. Hər bir uşaq, istedadlarını camaata göstərmək üçün nümayəndələrin dualarına qatılar. Müvəffəq olarsa, yerli məscidi xaric etmək üçün dəvət alacaq. Müsabiqələrdə iştirak edir və milli və milli və dünya miqyasında tanıdılır. Amma olmazsa, yerli idarə heyəti onu yeni bir istedadla tanış edir: Dindar insanlara pulsuz yemək təqdim etmək. Adətən yeməklərin yuyulması və ya: yemək paylanması ilə başlayır. Əgər irəliləyirsə, hələ istedadı yoxdusa, bişirməyə və bişirməyə dəvət ediləcəkdir! Bu, dövlət yardımının maliyyələşdirilməsinə və cəlb edilməsinə yönəldilmişdir. Bu şəkildə əmək bazarı və donorlarla tanış olur və işlərdən birini seçir. İş mühiti ailəsi tərəfindən bəyənildiyi üçün ailədə işləyir. Niyyəti və ya nəziri adətən: Çox pul qazan və bir heyət xərcləyin. Odur ki, başqalarına kömək etmək istəyi və sevgi ilə iş bazarına girir. Bu, qədim zamanlardan bəri bir ənənə olmuşdur. Əlbəttə, Peyğəmbərin dövründə məscidlərdə bu vəzifə var idi. Lakin icma genişləndikcə və məscidlər yetərsiz olduğuna görə dini qurumlar quruldu. Çox vaxt çox şeyə ehtiyac duymurdular. Məhərrəm ayının əvvəlində bir parça söykənərək küçə boyunca bir torpaq sahəsi tapdılar. Yerlilərin köməyi ilə onlar tədarük aldılar və onuncu gecəyə qədər matəm və pulsuz yemək paylamaq üzərində çalışdılar. Hörmətli olan bölgədəki kasıbların çoxu və Rifah və Rifah Komitəsinə! Nümayəndələrin yanına gəlməz, pulsuz yeməkdən yararlanar və sonra şiələrin acınacaqlı vəziyyəti ilə tanış olardılar. Heyəti dörd kateqoriyaya bölmək olar: ailə, yerli və milli və beynəlxalq. Ailənin nümayəndə heyəti heç bir yerdə qeydiyyata alınmırdı və onların hamısı ailə üzvləri olduğu üçün qeydiyyata alınmaları lazım deyildi və onları izləməyə ehtiyac yox idi. Lakin sonradan yerli və ya milli olduqda, yerli polis, daxili işlər nazirliyi və ya reklam agentliyi ilə əlaqə saxlayıb qeydiyyatdan keçməlidirlər. Bununla da İslam təbliğat təşkilatında qeydiyyatdan keçmiş üzvlərin sayı 10 minə çatır. Buna yerli və ya çox ailəli lövhələrin sayı daxil deyil. Beynəlxalq nümayəndəliklər də ümumiyyətlə Arbaeen ətrafında mərkəzləşmişdir. Hər bir ölkə üçün nümayən

نوع اخبار :
برچسب : نخبگان و اینده سازان،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو