ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

یکی از بزرگترین دشمنان اسلام کافران هستند! البته کافر به معنی عادی اشتباه است! کافر در قران معنی دیگری دارد و با آن فرق می کند. در بین مردم هرکس را که مخالف خود بدانند، کافر می نامند و تقریبا به یک فحش تبدیل شده است. اما اگر همین معنی را در محوریت خداباوری معنی کنیم، درست است! یعنی مخالف خدا، کافر است. اما نه هر مخالفی! زیرا تصور ما به باطن اشخاص نمی رسد، لذا از روی زبان و گفتار انها نمی توان: آنها را به کافر بودن متهم کرد. چه بسا یک بت پرست، بودایی و هندو از یک شیعه بهتر باشد! زیرا آنها بت را خدا نمی دانند، بلکه وسیله تقرب به خدا می دانند! یعنی خدا را قبول دارند، ولی چون او را نمی بینند و یا: دستشان نمی رسد چوب یا سنگی را، به عنوان علامت برای خود بر می گزینند. در حالیکه یک شیعه ممکن است: برعکس عمل کند، یعنی واسطه فیض خدا را، خدا بداند. مثلا علی اللهی ها! که علی ع را خدا می دانند. اما باز هم معنی دقیق تر آن در قران: کسانی که حق رامی پوشانند! یعنی علاوه بر اینکه حق را قبول نمی کنند، بلکه مانع دیگران هم می شوند. پوشاندن حق دو معنی دارد: هم خود نبیند و هم دیگران. چون بزرگترین حق هم ذات اقدس ربوبی است، لذا کسانی که خدا را قبول نمی کنند، و نمی گذارند دیگران هم قبول کنند، بالاترین کفر را دارند. کفر هم در لغت به معنی پوشاندن است. در تاریخ بشری به دلیل امکانات کم، پوشاندن حق بسیار ساده بوده است. مثلا نوح نبی حرفهایی که می زد، فقط یکی دونفر می شنیدند، لذا بقیه مردم به خیال خود آن را می شنیدند! بنابراین هرچه می خواستند می گفتند. مانند امروز نبود که همه گونه وسائل ارتباط جمعی هست، و همه مردم دنیا در جریان آزاد اطلاعات، حقوق مساوی دارند. بنابر این هرچه انفجار اطلاعات بیشتر شود، مردم به واقعیت نزدیک تر شده، و از کفر دور می شوند. و زمینه برای حکومت حقیقت بزرگ، و دیگر حقیقت ها فراهم می شود. این است که باید گفت انفجار اطلاعات، انقلاب سادات و نواده های پیامبر است. زیرا جریان ازاد اطلاعات، باعث می شود: همه چیز بدون مرز باشد. بنابراین دروغگویان سریع رسوا می شوند. لذا کسانی که سیاست را دروغ و دغل می دانستند، همگی به راحتی افشا شدند! الان دیگر زمان آن نیست که: یزید، سگ بازی کند مشروب بنوشد و: خود را معصوم و بی گناه هم جلوه دهد. زیرا بلافاصله صحنه های سگ بازی، قمار و زنبارگی و فساد را، بصورت فیلم در شبکه های اجتماعی می گذارند. یا:  زمان آن گذشته که هنرمندان و سیاستمداران، آزار جنسی کنند و کسی هم خبر نداشته باشد. امروز بالاترین مقامات سیاسی و هنری، با یک فیلم یا عکس مفتضح می شوند! و به دادگاه رفته و زنانی می شوند! تنها کسانی باقی می مانند که: درون و برون آنها یکی باشد، یعنی هیچ کار ناشایستی انجام ندهند. و به اصطلاح اسلامی معصوم باشند. معصومترین فرد روی زمین، و کاملترین انسان حضرت قائم و صاحب الزمان است. بنابراین هرچه جلوتر رفته و انفجار اطلاعات بیشتر شود، به ظهور آن امام نزدیک می شویم. ظهور هم در اینجا به معنی کنار رفتن پرده ها، و زیادشدن عقول مردم است. مردم امام زمان خود را می بینند. و دستورات او را اطاعت می کنند. دروغ های سیاستمداران باعث شده که: غیبت ایشان طولانی شود. زیرا همه، حرف های خوب می زنند! و خود را معصوم و پسر پیغمبر می دانند! به همین دلیل اکنون شاهد: ظهور فرزندان واقعی پیامبر، در راس حکومت های ایران و: حزب الله لبنان و الحوثی های یمن و جعفری های کشمیر هستیم! لذا باید برای عراق هم از کردهای حسینی(سید و سادات) رئیس جمهورشود، و ترکیه هم امام اوقلی ها بیایندو.. تا همه جاگیر شود.

The era of Sadat's revolution and information explosion

One of the biggest enemies of Islam are the infidels! Of course infidelity is wrong in the normal sense! The infidel in the Qur'an has a different meaning and differs from it. People have called everyone who opposes them an infidel and has almost become a curse. But if we mean the same thing at the center of theism, that's right! That is, disobeying God is an infidel. But not any opposition! Because our perception does not reach the inner person, so they cannot be blamed for their language and speech: they are accused of being infidels. How much better an idol, Buddhist and Hindu than a Shiite! For they do not regard idol as God, but as a means of drawing near to God! That is, they accept God, but because they do not see Him or: their hands do not reach for wood or stone, they choose for themselves a sign. Whereas a Shia may: To do the opposite, to know God through the grace of God. For example, Allah! Ali is known as God. But still more precise meaning in the Qur'an: Those who cover the rum! That is, in addition to not accepting the right, it also impedes others. Covering the right has two meanings: not seeing yourself and others. Since the greatest right is also the essence of Aqdas Rabbi, so those who do not accept God and do not allow others to accept have the highest blasphemy. Blasphemy literally means covering up. In human history, it has been easy to cover up the right because of the lack of facilities. For example, the prophet Noah heard what he was saying, only two, so other people would hear it! So they said whatever they wanted. It was not as it is today, with all means of mass communication, and all the people of the world have equal rights in the free flow of information. So the more information explodes, the closer people get to reality, and they get away with disbelief. And provide the ground for the rule of the great truth, and other truths. That is to say, the explosion of information is the revolution of Sadat and the descendants of the Prophet. Because the free flow of information makes it: everything is borderless. So liars quickly become scandalous. So those who saw politics as lies were all easily exposed! Now is not the time to say: Yazid, the dog is drinking, and: to make himself innocent and innocent. Because they immediately post scenes of dog games, gambling, and corruption on social media. Or: It's time for artists and politicians to be sexually harassed and no one knows. Today, the highest political and art officials are scandalized with a movie or photo! And they go to court and they become women! The only ones left are: inside and out to be the same, meaning they do no wrong. And so-called Islamic innocent. The most innocent person on earth, and the most perfect human being is the righteous and the righteous. So the farther and farther the explosion of information becomes closer to the emergence of that Imam. Appearing here also means dropping the curtains, and increasing the intelligence of the people. The people of Imam see their time. And obey his commands. The lies of politicians have caused: their absence to be prolonged. Because everyone says good things! And they consider themselves innocent and the son of the Prophet! That is why we are now witnessing the rise of the Prophet's true children, at the head of the Iranian governments, and: Hezbollah in Lebanon and the Yemeni Houthis and the Ja'faris of Kashmir! Therefore, Iraq must also become a president of the Kurds of Hussein (Sayyid and Sadat), and Turkey and the Imams of the Awlaki should come ... so that it will be settled.

عصر السادات انفجار المعلومات والثورة

أحد أكبر أعداء الإسلام هم الكفار! بالطبع الخیانة الزوجیة خاطئة بالمعنى الطبیعی! الكافر فی القرآن له معنى مختلف ویختلف عنه. وصف الناس كل من یعارضهم بأنه كافر وأصبح لعنة تقریبًا. لكن إذا كنا نعنی نفس الشیء فی قلب الإیمان ، فهذا صحیح! وهذا هو ، عصیان الله كافر. لكن لیس أی معارضة! نظرًا لأن إدراكنا لا یصل إلى الشخص الداخلی ، لذلك لا یمكن إلقاء اللوم علیه بسبب لغته وخطابه: فهم متهمون بأنهم كفار. كم هو أفضل المعبود ، البوذیة والهندوسیة من الشیعة! لأنهم لا یعتبرون المعبود بمثابة الله ، ولكن كوسیلة للتقرب من الله! أی أنهم یقبلون الله ، لكن لأنهم لا یرونه أو: أیدیهم لا تصل إلى الخشب أو الحجر ، فإنهم یختارون لأنفسهم علامة. فی حین یجوز للشیعة: القیام بالعكس ، لمعرفة الله من خلال نعمة الله. على سبیل المثال ، الله! علی معروف باسم الله. ولكن لا یزال معنى أكثر دقة فی القرآن: أولئك الذین یغطون الروم! أی أنه بالإضافة إلى عدم قبول الحق ، فإنه یعوق الآخرین أیضًا. إن تغطیة الیمین له معنىان: عدم رؤیة نفسك والآخرین. بما أن الحق الأعظم هو جوهر عقاد الحاخام ، فإن أولئك الذین لا یقبلون الله ولا یسمحون للآخرین بقبولهم یكونون على أعلى درجة من التجدیف. التجدیف یعنی حرفیا التستر. فی تاریخ البشریة ، كان من السهل التستر على الیمین بسبب نقص المرافق. على سبیل المثال ، سمع النبی نوح ما كان یقوله ، اثنان فقط ، حتى یسمع الآخرون ذلك! فقالوا ما یریدون. لم یكن الوضع كما هو الیوم ، مع كل وسائل الاتصال الجماهیری ، ولجمیع شعوب العالم حقوق متساویة فی التدفق الحر للمعلومات. لذلك تنفجر المعلومات أكثر ، وكلما اقترب الناس من الواقع ، وافتقروا إلى الكفر. وتوفر الأرض لحكم الحقیقة العظیمة ، وغیرها من الحقائق. وهذا یعنی أن انفجار المعلومات هو ثورة السادات وأحفاد النبی. لأن التدفق الحر للمعلومات یجعلها: كل شیء بلا حدود. حتى یصبح الكذابون بسرعة فضیحة. لذا فإن أولئك الذین رأوا السیاسة كأكاذیب تعرضوا بسهولة! الآن لیس الوقت المناسب لیقول: یزید ، الكلب یشرب ، و: لجعل نفسه بریئاً وبریئاً. لأنهم ینشرون على الفور مشاهد لألعاب الكلاب والقمار والفساد على وسائل التواصل الاجتماعی. أو: لقد حان الوقت للفنانین والسیاسیین للمضایقة الجنسیة ولا أحد یعرف. الیوم ، یتم فضح أعلى المسؤولین السیاسیین والفنیین بفیلم أو صورة! ویذهبون إلى المحكمة ویصبحون نساء! الوحیدون المتبقون هم: من الداخل والخارج لیكونوا على حالهم ، وهذا یعنی أنهم لا یخطئون. وما یسمى الإسلامی بریء. أكثر شخص بریء على الأرض ، والإنسان الأكثر كمالًا هو البار والصالع. لذا كلما أصبح انفجار المعلومات أبعد وأبعد من ظهور هذا الإمام. الظهور هنا یعنی أیضًا إسقاط الستائر وزیادة ذكاء الناس. أهل الإمام یرون وقتهم. وأطیع أوامره. لقد تسببت أكاذیب السیاسیین: غیابهم لفترة طویلة. لأن الجمیع یقول أشیاء جیدة! وهم یعتبرون أنفسهم بریئین وابن الرسول! لهذا السبب نشهد الآن صعود أبناء النبی الحقیقیین ، على رأس الحكومات الإیرانیة: حزب الله اللبنانی والحوثیون الیمنیون وجعفری كشمیر! لذلك ، یجب أن یصبح العراق أیضًا رئیسًا لأكراد حسین (السید والسادات) ، ویجب أن تأتی تركیا وأئمة العولقی ... حتى یتم تسویتها.

Sedat’ın bilgi patlaması ve devrimi dönemi

İslam'ın en büyük düşmanlarından biri kâfirdir! Elbette sadakatsizlik normal anlamda yanlıştır! Kuran'daki kafirlerin farklı bir anlamı vardır ve ondan farklıdır. İnsanlar onlara karşı çıkan herkesi kafir ilan etti ve neredeyse bir lanet haline geldi. Ama aynı şeyi, tefeciliğin merkezinde demek istiyorsak, bu doğru! Yani, Tanrı'ya itaatsizlik etmek bir aldatmacadır. Fakat herhangi bir muhalefet değil! Çünkü algımız içsel insana ulaşmadığından dilleri ve konuşmalarıyla suçlanamazlar: kâfir olmakla suçlanıyorlar. Bir put, Budist ve Hindu bir Şiiden ne kadar iyi! Çünkü idolü Tanrı olarak değil, Tanrı'ya yakın bir çizim aracı olarak görüyorlar! Başka bir deyişle, Tanrı'yı ​​kabul ederler, ancak O'nu göremedikleri için ya da: elleri tahta ya da taşa ulaşamadıkları için kendileri için bir işaret seçerler. Oysa Şii olabilir: Aksini yapmak, Tanrı'yı ​​Tanrı'nın lütfu ile tanımak. Mesela Allah! Ali, Tanrı olarak bilinir. Fakat Kuran'da hala daha kesin bir anlam var: ROM'u kapatanlar! Yani, hakkı kabul etmemenin yanı sıra, başkalarını da engeller. Sağı örtmenin iki anlamı vardır: kendinizi ve başkalarını görmemek. En büyük hak Aqdas Haham'ın da özü olduğundan, Tanrı'yı ​​kabul etmeyen ve başkalarının kabul etmesine izin vermeyenler en yüksek küfürlere sahiptir. Küfür, kelimenin tam anlamıyla örtmek demektir. İnsanlık tarihinde, tesislerin yetersizliği nedeniyle hakların gizlenmesi kolay olmuştur. Örneğin, Nuh Peygamber ne dediğini duydu, sadece iki kişi, diğer insanlar bunu duyabilecekti! Böylece istediklerini söylediler. Bugün olduğu gibi, tüm kitle iletişim araçlarıyla değildi ve dünyadaki tüm insanlar serbest bilgi akışında eşit haklara sahipti. Böylece, daha fazla bilgi patlar, insanlar gerçeğe yaklaşır ve inançsızlıkla uzaklaşır. Ve büyük hakikatin ve diğer gerçeklerin yönetimi için zemin sağlayın. Yani bilginin patlaması Sedat devrimi ve Hz. Çünkü serbest bilgi akışı onu yapar: her şey sınırsızdır. Böylece yalancılar hızla skanda masum. Dünyadaki en şecekler.

نوع اخبار :
برچسب : عصر انفجار اطلاعات و انقلاب سادات،
لینک ها :
چهارشنبه 20 آذر 1398 10:11 ب.ظ
I have learn several just right stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting.
I surprise how so much effort you set to create one of these great informative site.
جمعه 1 آذر 1398 01:56 ق.ظ
Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger, and I was wondering your situation;
we have created some nice methods and we are looking to exchange
strategies with others, be sure to shoot me an e-mail if interested.
جمعه 24 آبان 1398 08:59 ب.ظ
If you are going for most excellent contents like me, only
pay a quick visit this website every day since it gives quality contents, thanks
پنجشنبه 28 شهریور 1398 08:26 ق.ظ
Hi my family member! I want to say that this post
is awesome, great written and include approximately all important infos.
I'd like to look more posts like this .
پنجشنبه 28 شهریور 1398 02:59 ق.ظ
sildenafil dosis perros http://viagrabs.com/ what is sildenafil citrate tablet used for generic viagra canada sildenafil y la aspirina [url=http://viagrabs.com/]viagra online[/url] que es el sildenafil de 100 mg marfan
پنجشنبه 28 شهریور 1398 01:00 ق.ظ
Greetings! Very helpful advice within this post! It's the little changes which will make the largest changes.
Thanks a lot for sharing!
چهارشنبه 27 شهریور 1398 11:02 ب.ظ
Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this post plus the rest of the site is
very good.
چهارشنبه 27 شهریور 1398 07:18 ب.ظ
Pretty part of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to say that
I acquire actually loved account your blog posts. Anyway
I will be subscribing to your feeds or even I fulfillment you access constantly fast.
چهارشنبه 27 شهریور 1398 07:12 ب.ظ
Hi it's me, I am also visiting this site regularly, this web
site is truly pleasant and the people are in fact sharing
fastidious thoughts.
چهارشنبه 27 شهریور 1398 06:21 ب.ظ
Appreciation to my father who informed me regarding this webpage, this website is actually amazing.
چهارشنبه 27 شهریور 1398 05:25 ب.ظ
Since the admin of this website is working, no doubt very
shortly it will be well-known, due to its feature contents.
چهارشنبه 27 شهریور 1398 02:48 ب.ظ
Nice post. I was checking continuously this blog and I'm impressed!
Very helpful information specially the last part :
) I care for such information much. I was seeking this certain info for a long time.
Thank you and good luck.
سه شنبه 26 شهریور 1398 09:36 ق.ظ
is it safe to take viagra with atenolol http://viabsbuy.com/ viabsbuy.com.
sildenafil gc ms.
سه شنبه 26 شهریور 1398 04:33 ق.ظ
Hey there! I'm at work surfing around your blog from my new iphone!
Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!
Carry on the superb work!
سه شنبه 26 شهریور 1398 04:19 ق.ظ
Hi! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and
starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a outstanding job!
سه شنبه 26 شهریور 1398 02:15 ق.ظ
sildenafil sandoz 75 mg
http://viarowbuy.com
sildenafil antibiotika
[url=http://viarowbuy.com/]generic viagra[/url]
سه شنبه 26 شهریور 1398 01:20 ق.ظ
You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand.
It seems too complicated and extremely broad for me. I'm looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!
سه شنبه 26 شهریور 1398 12:05 ق.ظ
My spouse and I stumbled over here by a different page and thought I may as well check things out.
I like what I see so now i am following you. Look forward to exploring your web
page for a second time.
دوشنبه 25 شهریور 1398 10:45 ب.ظ
Fine way of telling, and pleasant post to obtain facts concerning
my presentation subject matter, which i am going
to convey in college.
دوشنبه 25 شهریور 1398 09:50 ب.ظ
My brother recommended I may like this blog. He was once totally right.
This publish actually made my day. You can not imagine just how a
lot time I had spent for this info! Thank
you!
دوشنبه 25 شهریور 1398 09:22 ب.ظ
I am regular visitor, how are you everybody? This piece of writing posted at this site is truly good.
دوشنبه 25 شهریور 1398 08:32 ب.ظ
I think that is one of the most significant information for me.
And i am satisfied reading your article. But want to remark
on few common issues, The site style is ideal, the articles is truly great : D.

Good process, cheers
دوشنبه 25 شهریور 1398 08:10 ب.ظ
Hello, Neat post. There's a problem along with your website in internet explorer, may check this?
IE still is the marketplace chief and a big section of people will leave out your magnificent
writing because of this problem.
دوشنبه 25 شهریور 1398 06:35 ب.ظ
I think this is among the most vital info for me. And i'm glad reading your article.
But wanna remark on few general things, The web site style
is wonderful, the articles is really excellent :
D. Good job, cheers
دوشنبه 25 شهریور 1398 04:19 ب.ظ
You're so interesting! I do not suppose I've truly read a single thing like that before.
So good to find another person with some genuine thoughts
on this subject. Seriously.. thanks for starting this up.
This web site is something that is required on the internet, someone
with some originality!
دوشنبه 25 شهریور 1398 03:37 ب.ظ
louisiana kratom white vein kratom capsules white vein borneo dosage
دوشنبه 25 شهریور 1398 02:41 ب.ظ
If you would like to improve your knowledge simply keep visiting this site and be updated with the
most up-to-date news update posted here.
دوشنبه 25 شهریور 1398 07:18 ق.ظ
tadalafil and luts http://www.cialisle.com/ buy cialis.
whats a good dosage of cialis.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :